Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning."

Transkript

1 Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2. november 2010 er der fastlagt nogle retningslinier for håndtering af dokumenter oprettet på papir mv. Dokumenter oprettet på papir Nye dokumenter og påtegninger på allerede tinglyste dokumenter, oprettet på papir, skal være anmeldt til tinglysning efter de nugældende regler således, at de er modtaget ved Tinglysningsretten med morgenposten senest fredag, den 29.oktober Der kan ikke indleveres dokumenter til tinglysning i Bilbogen mandag den 1. november Fra tirsdag den 2. november 2010 kan nye dokumenter og påtegninger på allerede tinglyste dokumenter oprettes digitalt og anmeldes til tinglysning på Efter at den digitale Bilbog er sat i kraft den 2. november 2010 kan der kun tinglyses digitale dokumenter og påtegninger, bortset fra dokumenter, hvor parterne ikke har mulighed for at få et dansk cpr- eller cvr-nummer. Dokumenter lyst med frist Bilbogsdokumenter oprettet på papir og tinglyst med frist før 1. november 2010, kan fortsat indtil fristens udløb - indsendes på papir til Tinglysningsretten. Ved anmodning om fristforlængelse vil Tinglysningsretten tage stilling til, om dokumentet fortsat vil kunne indsendes som papirdokument.

2 Afviste dokumenter Dokumenter, der er afvist fra Bilbogen inden 1.november 2010, vil ikke kunne genfremsendes som papirdokumenter. Er der - i forbindelse med afvisningen - betalt tinglysningsafgift, kan denne genbruges i indtil 6 måneder, eller f.s.v.ang. procentafgiften tilbagebetales. Ved genbrug skal dette anføres ved anmeldelsen af det digitale dokument. Ved ansøgning om tilbagebetaling af den betalte tinglysningsafgift skal dokumentet sendes til Tinglysningsretten, der derefter sender sagen til Afgiftsmyndigheden. Dokumenter til sletning af retsanmærkning Det er ikke nødvendigt at indsende dokumenter, der har fået anmærkning, til sletning af disse, idet anmærkningerne automatisk slettes i Bilbogen, uanset om dokumenterne indsendes eller ej. Bilbogsdokumenter, der inden 2. november 2010 er tinglyst med retsanmærkning, kan dog indsendes til Tinglysningsretten med henblik på sletning af retsanmærkningerne, men der må påregnes nogen ekspeditionstid. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tinglysning af eventuelle påtegninger på bilbogsdokumenter, der har givet anledning til anmærkningerne, ikke kan ske på papir, men skal ske i det digitale tinglysningssystem. Dokumentet vil i den forbindelse skulle konverteres. Udlæg Udlæg i biler, hvor der inden 2. november 2010 er udstedt udlægsattest, kan fortsat registreres ved indsendelse af udlægsattesten til Tinglysningsretten. Sådanne udlæg vil få prioritet fra det tidspunkt, Tinglysningsretten registrerer udlægget. Udlæg foretaget 2. november 2010 eller senere vil blive tinglyst af fogedretten. Dokumenter lyst både i Bilbogen og Personbogen

3 Der findes fortsat enkelte dokumenter, der er tinglyst både i Bilbogen og i Personbogen. Disse skal fra 2. november 2010 behandles som to selvstændige dokumenter, der begge skal påtegnes. Telefoniske bilbogsoplysninger Sidste mulighed for telefoniske bilbogsoplysninger er mandag den 1. november Der vil ikke længere være mulighed for at indhente telefoniske bilbogsoplysninger, når Bilbogen digitaliseres. Oplysninger i Bilbogen vil fra 2. november 2010 kunne hentes på Elektroniske bilbogsoplysninger Det vil, for de godkendte brugere af Tinglysningsregistrenes centrale Forespørgselssystem, være muligt at indhente elektroniske oplysninger, indtil det digitale bilbogssystem sættes i drift den 2. november Efter dette tidspunkt skal oplysningerne søges på Bilbogsattester Bilbogsattester vil fortsat kunne bestilles ved fremsendelse af brev og betaling (175 kr.) til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Bilbogsattester vil tillige kunne bestilles på Storkunder De brugere, der i dag er godkendt som storkunder enten i forbindelse med Bilbogen eller i forbindelse med fast ejendom, vil automatisk også være storkunder efter 2. november Godkendelse som storkunde sker i øvrigt ved henvendelse til SKAT. Kreditkunder De brugere, der i dag alene er godkendt som terminalbrugere efter tinglysningslovens 50 c til Bilbogen, og som derfor efter retsafgiftslovens 49 a opkræves opslagsaf-

4 gift månedsvis bagud, vil hvis Tinglysningsretten har oplysning om virksomhedens cvr-nummer - automatisk blive overført til det nye digitale tinglysningssystem og vil således også være godkendt som terminalbrugere/kreditkunder i dette. Alle virksomhedens medarbejdere vil, hvis de identificerer sig med virksomhedens digitale signatur, have adgang til at forespørge. Det bemærkes i øvrigt at opslagsafgiften f.s.v. angår forespørgsler i Bilbogen bortfalder fra 2. november Fuldmagter tinglysningslovens 49 b Fuldmagter oprettet på papir efter reglen i tinglysningslovens 49 b kan indleveres til Tinglysningsretten fra den 2. november Sådanne fuldmagter skal være oprettet på den fuldmagtsformular, der fra 2. november 2010, findes på hjemmesiden og der må ikke forekomme rettelser/ændringer i teksten. Der findes samme sted en vejledning i, hvordan fuldmagterne skal udfyldes. Sådanne fuldmagter kan ikke bruges, hvis fuldmægtigen skal kunne underskrive pantebreve, hvor han selv er kreditor. Konvertering af pantebreve mv. Efter 15 i loven om digital tinglysning skal pantebreve og ejendomsforbehold konverteres til digitale pantebreve og ejendomsforbehold inden tinglysning af nye eller ændrede rettigheder over disse. Rettigheder i ejerpantebreve skal dog, uanset om der skal foretages ændringer, konverteres inden 5 år hvilket vil sige senest 1. november Selve ejerpantebrevet forbliver tinglyst også efter dette tidspunkt. Anmodning om konvertering modtages af Tinglysningsretten fra den 2. november Anmodningen skal være vedlagt det originale dokument jf. i øvrigt de nærmere regler i 15. I anmodningen skal det oplyses, om konverteringen er nødvendig for tinglysning af en påtegning på det pågældende dokument. Kun anmodninger, der er konkret be-

5 grundet i en forestående tinglysning af en påtegning, kan forventes konverteret umiddelbart. Tinglysningsretten registrerer i forbindelse med konverteringen eventuelle utinglyste transporter, men ikke andre utinglyste påtegninger. Ved flere efter hinanden følgende transporter er det kun den sidste, der registreres. Når pantebrevet er konverteret, markeres dette som ikke længere havende retsvirkning og returneres derefter til anmelderen. Samtidig fjernes markeringen om manglende konvertering i Tingbogen. Et (ejer)pantebrev, der skal aflyses, skal ikke forinden konverteres. Pantebreve vil afgiftsfrit kunne konverteres ved nylysning i Bilbogen ved brug af den autoriserede anmelderordning og efterfølgende aflysning af det oprindelige pantebrev. De i forbindelse med fast ejendom for autoriserede anmeldere etablerede muligheder for konvertering ved brug af erklæring T142 og den særlige ekspeditionstype til digitalisering vil også kunne bruges på dokumenter i Bilbogen. Brugerformularer Brugerformularer godkendte standarder, som den enkelte anmelder kan henvise til i forbindelse med tinglysning af nye dokumenter og fraser kan oprettes i systemet fra 2. november Inden en brugerformular kan anvendes skal den godkendes af Tinglysningsretten. Dette sker normalt fra dag til dag. Systembrugere Anmodning om godkendelse som systembrugere brugere, der udvikler et system, der kommunikerer direkte med tinglysningssystemet kan indsendes til Tinglysningsretten allerede nu, men en eventuel godkendelse vil først have virkning fra 2. november Brugere, der allerede er godkendt som systembrugere vedrørende fast ejendom, skal ikke godkendes på ny. Autoriserede anmeldere tinglysningslovens 49 c Anmodning om godkendelse som autoriseret anmelder kan indsendes til Tinglysningsretten allerede nu.

6 Brugere, der allerede er godkendt som autoriserede anmeldere vedrørende fast ejendom, skal ikke godkendes på ny. Ansøgningsskema Ansøgningsskema til godkendelse som systembruger, autoriseret anmelder, kreditkunde eller til anmodning om oprettelse i underskriftsdatabasen findes på Tinglysningsrettens hjemmeside Version 2.0 (1/ )

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere