Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg"

Transkript

1 Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale med Landinspektør Rasmus Ørtoft, Teknik & Miljø, Viborg Kommune vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11,, sendes hermed bemærkninger vedrørende nærværende høring. Vi ønsker med fremsendte bemærkninger at gøre indsigelse mod en nedlæggelse af en del af den private fællesvej. Vi har tidligere tilkendegivet en positiv og imødekommende holdning overfor Inge og Holger Back s forespørgsel i nærværende sag, men efter at have fået aktindsigt i sagen per 15. oktober 2013 fremsendt af Rasmus Ørtoft, har vi ændret holdning, hvorfor vi ønsker at gøre indsigelse. Det fremgår af korrespondancen mellem Viborg Kommune og Inge og Holger Back s Landinspektør Niels Krogsgaard, at Inge og Holger Back ikke uden accept fra vejen beboere kan foretage ændringer ændringer af de Tingslyste forhold. Denne accept gik på at henlægge en del af vejen, men ikke at der ønskedes ændringer i henhold til tinglysningen. Derfor undrer det os, at samme Niels Krogsgaard per d. 13. august orienterer Viborg Kommune om citat: Der foreligger nu underskrevne godkendelser på nedlæggelse af den 50m2 store del af vendepladsen som privat fællesvej fra alle tilgrænsende ejendomme samt øvrige ejendomme på Kildevej. Efter at have talt med beboere på Kildevej kan vi konkludere, at dette ikke er tilfældet, idet det ikke er ALLE vejens beboere der har godkendt nedlæggelse af arealet. Dertil har arealet i mange år været brugt af vejens beboere - Kildevejens Grundejerforening i forbindelse med opstilling af Grundejerforeningens container. Containeren har dog de sidste år været placeret på offentlig vej grundet ønske fra matriklens tidligere beboere begrundet med larm. Arealet fungerer endvidere til brug for de tilgrænsende ejendomme i forbindelse med henstilling og parkering af biler i forbindelse med besøg. Endvidere vil ændringer i henhold af nærværende sag også medføre gener ved besøg samt leverancer fra større biler som postbiler, varebiler og lastbiler da dette bruges som vendeplads. Arealet bruges endvidere af matrikel 112c i forbindelse med udkørsel fra matriklen. Som arealet anvendes i dag, kan matriklens beboere samt besøgende uden problemer bakke ud fra matriklen, men en ændring vil synligt gøre dette vanskeligt. Ved afståelse af nærværende areal står det uvist hvad arealet skal bruges til, idet der på nuværende tispunkt ikke er forelagt tegninger ej heller skitse over arealets afvendelse. Vejens øvrige beboere kan selv med væsentlig mindre grundareal finde plads til parkering af ejendommens bil/biler. Pia og Carsten Mikkelsen Kildevej 9

2 Til: Cc: Michael Døssing Bcc: Emne: Sagsnr 13/ Kildevej Fra: Michael Døssing - Torsdag :53 Vedr. sagsnr. 13/55654 Vi vil hermed fra Kildevej 8 gerne gøre indsigelse mod en nedlæggelse af den nederste del af Kildevej som fællesområde. En nedlæggelse af vejen som fællesstatus finder vi ikke acceptabel, ud fra en begrundelse om at vore kommende beboere i kvarteret ikke har noget sted at parkere deres bil. Området der ønsket inddraget har ligeså længe vi kan huske (og vi har boet på Kildevej siden 1999) været anvendt til 2 årlige containere til brug for vejens beboere, P-plads i fald man havde mange gæster, børnene har haft et sted at spille bold hvor der ikke er trafik, og vi har også flere gange haft planlagt fællesmøde/generalforsamling på stedet (som dog så grundet vejrlig er blevet flyttet til en carport). Området hører til hele vejens beboere/ejere hvilket det i vore øjne bør blive ved med. Venligst bekræft modtagelsen af dette. På forhånd tak. Joy & Michael Døssing Kildevej 8

3 Til: Cc: Bcc: Emne: Sagsnr. 13/55654 Fra: "Jesper Thorsen" - søndag :59 Vedr. sagsnr. 13/55654 Vi vil hermed fra Kildevej 6 gerne gøre indsigelse mod en nedlæggelse af den nederste del af Kildevej som fællesområde. En nedlæggelse af vejen som fællesstatus finder vi ikke acceptabel, ud fra en begrundelse om at vore kommende beboere i kvarteret ikke har noget sted at parkere deres bil. Vi har boet på Kildevej siden 1993 og området er i den tid blevet brugt til følgende: - Vendeplads for biler (Vejen er meget smal på Kildevej og der er i så flad ikke mulighed for at vende andre steder, end i folks indkørsler) - Fælles container, 2 gange årligt - Vejmøde / vejfest når vejret tillader det - Parkering til gæster på vejen - Friplads til børn fra vejen som gerne vil lege uden der er trafik Muligheder som jeg mener Kilevej ikke kan være foruden. Hvis der skulle være behov for at holde en bil ekstra en gang i mellem, er det en mulighed alle har og skal have!! Venligst bekræft modtagelsen af dette. Kildevej 6 Jesper Thorsen

4 Sagsnr. 13/55654 Fællesområde Kildevej donslund donslund til: rao :08 Fra: Til: Historik: Beskeden er besvaret. Til Rasmus Ørtoft Viborg Kommune Vedr. sagsnr. 13/55654 Fra Kildevej 10 vil vi med følgende kommentarer gøre indsigelse mod en nedlæggelse af fællesområdet på en del af Kildevej. Ved nedlæggelse af vejen som fællesstatus mister vejens beboere en mulighed for et alternativt sted at parkere uden at være til gene. Fællesområdet har ligeledes været brugt til container for haveaffald 2 gange årligt i en week-end, herved kan containeren placeres uden at genere den øvrige trafik specielt i forhold til sikkerhed. Charlotte og Claus Donslund Kildevej 10,

5 Kildevej Lone Clausen Lone Clausen til: :42 Fra: Til: Historik: Lone Clausen Beskeden er besvaret. Hej Rasmus, Vedr nedlæggelse af en del af Kildevej, vil vi gerne gøre indsigelse. Pga vejens bredde skal vi bruge pladsen til vendeplads for beboere og gæster, desuden kan vi bruge pladsen til fælles arrangementer samt anbringelse af container 2 gange årligt. Kildevej 5 Lone Clausen og Preben Søndergaard Sendt fra min ipad

6 Viborg, Viborg Kommune Trafik & Miljø Sagsnr. 13/55653 Landinspektør Rasmus Ørtoft Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg I fortsættelse af kommunens brev af skal jeg herved meddele, at såfremt Inge og Holger Back, der nu også ejer Kildevej 11 har vedlagt en henvendelse om nedlæggelse af del af den private fællesvej Kildevej med samtidig overførsel til udelukkende brug for deres matr. 112b Viborg Bygrunde et af mig tidligere givet tilsagn herom, så trækkes dette tilsagn tilbage. Min begrundelse er, at jeg ikke ser nogen grund til, at et ønske om parkering på den private fællesvej skal medføre ændring af vejens status med deraf mulige konsekvenser for arealets fremtidige udnyttelse. Jeg gør således indsigelse imod eventuel beslutning om at ændre vejens status, også fordi jeg mener, at kommunen ikke uden videre kan tillægge del af et fællesareal til udelukkende en enkelt af ejerne. Det kan minde om ekspropriation. Det fremgår af henvendelsen til mig fra Inge og Holger Back, at deres ønske udelukkende er mulighed for at parkere på Kildevej og en ændring af vejens status synes derfor ikke nødig. Da en ændring af vejens status kan have flere konsekvenser har jeg også anmodet Kildevejens Grundejerforening ved formanden, Michael Døssing om at drøfte spørgsmålet. Jette Siefert Kopi: brev af d.d. til Inge og Holger Back Jette M. Siefert Kildevej 4, DK

7 Viborg, den 24. oktober 2013 Viborg Kommune Teknik & Miljø, Trafik og Veje Prinsens Allé 5 & Landinspektør Rasmus Ørtoft Sagsnr. 13/ Nedlæggelse af en del af den private fællesvej, Kildevej Ved tilbagemelding af 14.d.m. er ønsket uddybende bemærkninger til min protest mod nedlæggelse af del af den private fællesvej, Kildevej. Det ønskede areal har opfyldt og opfylder stadig sit tinglyste formål, at være vendeplads for biler, der kører ind på Kildevej, som er en lukket vej. Pladsen tjener endvidere som en art holdeplads, hvis en anden bil, kører ind på Kildevej, hvis bredde ikke tillader passage af 2 biler. Funktionen er således tilsvarende den, man finder ved de fleste - og altid ved nyere - lukkede veje. Arealets anvendelse som eneste adgangsvej vil jeg således ikke afkræfte, kun dets nødvendighed i henhold til tinglysningsbestemmelsen. Arealet er således også vedligeholdt af Grundejerforeningen i forbindelse med renoveringer af Kildevej. Desuden er pladsen i overensstemmelse med aftaler i Grundejerforeningen, herunder også den tidligere ejer Bent Back, 3 gange årligt, de senere år 2 gange årligt anvendt til opstilling af grundejerforeningens affaldscontainer. Det er det eneste sted, vi kan have en container stående på eget areal. Vi har i vel i under 5 år dog benyttet et par offentlige p-pladser på Søvej til formålet. Dette alene efter et ønske fra den foregående ejer, Bent Back, da hans sygdomssvækkede hustru vanskeligt kunne tåle den støj, der var i forbindelse med brugen af containeren. Det var et ønske, vi selvfølgelig ville tage hensyn til også under hensyn til den formodede tidsbegrænsede varighed af accepten herfor. Det er således ikke et spørgsmål om arealets anvendelse som adgangsvej men som nødvendig plads i henhold til det tinglyste formål, der nødvendiggør opretholdelse af arealets nuværende status. Af ovenstående skulle fremgå, at ejendommen matr. Nr. 112b Viborg Bygrunde ikke kan have vundet hævd på enebesiddelse af det omhandlede areal. Kildevej er en ældre bebyggelse fra en tid, hvor garager ikke var almindelige og/eller af en størrelse tilpasset datidens biler. Der er derfor ved de fleste huse med deres beskedne arealstørrelse heller ikke megen udenomsplads. Huse der ikke er renoveret vil givet blive det, og hermed vil der være et stærkt behov for at kunne anvende fællesarealet også til Jette M. Siefert Kildevej 4, DK

8 oplag og lignende (det ses aktuelt under renoveringen af matr.nr. 114, Viborg Bygrunde. De nuværende ejere af matriklen begrundede overfor øvrige beboere på Kildevej/Søvej deres ønskes om ændring af vejens status med et parkeringsbehov, da de har 1 garage, der kan rumme en bil og selv har 2 biler. Ingen, tror jeg, vil have indvendinger imod, at en bil holder på pladsen, det kan den vist gøre, så der alligevel er f.eks. en vendemulighed. Dette kræver ingen ændring af vejens status! Jeg skrev 14.oktober d.å. også til Inge og Holger Back Imidlertid kom kommunens henvendelse et brev til jer i forkøbet. Mit tilsagn trækkes derfor også over for kommunen. Det var således min oprindelige hensigt at trække min underskrift på erklæringen om at være indforstået med nedlæggelsen af det omhandlede areal tilbage, inden der skete videre i sagen. Efter at have modtaget sagens akter kan jeg se, at Holger Backs landinspektør fik kommunens meddelelse om, at Inge og Holger Back ikke uden accept fra øvrige beboere kunne foretage ønsket ændring af de matrikulære forhold. Efterfølgende kan det så undre, at da Holger Back gik rundt med en anmodning om underskrifter, der ønskedes senest efter et par dage, ikke tilkendegav, at der ønskedes en matrikulær ændring/ophævelse af tinglysningsbestemmelsen. Jeg kan i øvrigt oplyse kommunen om, at netop på grund af de snævre vejforhold, så er det almindelig kutyme, at vi henstiller til gæster, at de parkerer på Søvej, ligesom denne helt nærliggende parkeringsmulighed selvfølgelig også benyttes af os. Gåafstanden til samtlige huse på Kildevej er beskeden og ikke længere end man ser i mange også nyere bebyggelser. Jeg henviser i øvrigt fortsat til mit brev af 14. oktober d.å. Viborg, den 24. oktober 2013 Jette Siefert Kildevej 4 2

9

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. Side 1 Fra: Karin og Peter Brun [mailto:k.p.brun@gmail.com] Sendt: 3. maj 2015 20:02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Karin og Peter

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere