EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013"

Transkript

1 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november

2 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) Dir. tlf.: Mobil: Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat ved Danske Insolvensadvokater, Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, Specialfagseksamen fra Nordisk Institutt for Sjøret fra Universitetet i Oslo, Beskikkelse: 2004 Møderet: Møderet for Højesteret 2 Indsæt dato

3 Generelt om forskellige pantetyper Pant kan etableres som underpant eller som håndpant, hvilket bl.a. afhænger af, hvilken aktivtype der er tale om. Underpant er kendetegnet ved, at pantsætteren (skyldneren) bevarer rådigheden over den pantsatte genstand Ved håndpant fratages pantsætter derimod rådigheden over aktivet, så længe pantet består og man foretager derfor ikke tinglysning. Underpant sikres ved at registrere/tinglyse pantsætningen i et offentligt register (tingbogen, personbogen eller bilbogen), som føres af Tinglysningsretten november 2013

4 Generelt om forskellige pantetyper Virksomhedspant: Ved virksomhedspant gives der pant i en række af de aktiver, som virksomheden ejer og fremtidigt erhverver. Selvom en långiver har pant i aktiverne, er virksomhedspantet ikke til hinder for, at virksomheden løbende sælger ud af det pantsatte varelager. Senere tilføjelser af nye varer indgår på den anden side automatisk i pantet. Af samme grund kaldes ordningen for»flydende pant«. Koster i subsidiær sikkerhed for panthaver ved konkurs. Fordringspant: Som et alternativ til virksomhedspant kan en virksomhed gøre brug af en ordning, som alene omfatter nuværende og fremtidige kundetilgodehavender. Denne ordning kaldes fordringspant november 2013

5 Erkendelsesfasen Den tid, der går fra det tidspunkt, hvor ledelsen er blevet gjort opmærksom på krisesymptomer til ledelsen erkender, at der er alvorlige problemer. Rådgiveren skal overbevise ledelsen om, at virksomheden er kørt fast /at sorte skyer venter forude, og at det er nødvendigt med nye tiltag. Jo længere periode der går, jo mere kritisk november 2013

6 Beslutningsfasen Når først krisen er erkendt af ledelsen, gælder det om hurtigt at få skabt et overblik over, hvor alvorlig krisen er. Spørgsmål: kan virksomheden overhovedet reddes og skal den reddes? Ofte vil en akkordering af gælden ikke kunne redde virksomheden, hvis ikke årsagen til underbalancen fjernes. Hvis ej levedygtig, så er ren nedlukning eneste alternativ for at minimere kreditorernes tab og undgå ansvar for ledelsen. 6

7 Turnaround-fasen og den psykiske belastning Det skal være skidt før det bliver godt! Løsningsprocessen sætter fingeren på de ømme punkter. Kreditorenes reaktion => alt strammer mere til Banken Leverandører Udlejer Rekonstruktioner er det muliges kunst => finde en løsningsmodel som ejeren tror på og som trækker de nødvendige aktører i samme retning. Nødvendigt med enkle og effektive løsninger grundet stress og tidspres. 7

8 Løsningsmodeller Hvilke rekonstruktionsmodeller er der så at vælge mellem? 8

9 Udenretlige rekonstruktioner 9

10 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 1: Rekonstruktion uden gældsnedsættelse og med uændret ejerkreds (Turnaround) Turnaround = forbedring indefra via driftsforbedrende og likviditetsbesparende tiltag: Længere kredittid hos leverandører og kortere kredittid hos kunder Opsigelse af medarbejdere Nedbringelse af pengebinding i varelager og bedre indkøb Reduktion af faste omkostninger (husleje, leasingydelser) Lukning af underskudsgivende produktioner og frasalg af aktiver Debitorbelåning (fordringspant) Varelagerbelåning (virksomhedspant) 10

11 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 2: Rekonstruktion uden gældsnedsættelse og med ny ejerkreds (Fugl Fønix datterselskabsmodel) Definition Hvilke aktiver er nødvendige for den fremtidige drift? Vurdering af aktiver (omstødelse) Aktiver der er pantsat - godkendelse fra panthaver Finansiering af overdragelsen Håndtering af lønmodtagere Håndtering af kerneleverandører og kernekunder 11

12 Udenretlige rekonstruktioner Eksempel 3: Rekonstruktion med gældsnedsættelse og uden ny ejerkreds (Frivillig akkord) Alle skal sige ja Kreditorsammensætning + antallet af kreditorer Finansiering af dividende Den frivillige akkord skal være det attraktive alternativ (modregnet balance) Driften under akkordforhandlingerne finansiering af denne 12

13 Indenretlig rekonstruktion november 2013

14 Status på indledte rekonstruktioner i perioden 1. april 2011 til 31. august 2012 undersøgelse fra KPMG Rekonstruktion vedtaget 91 Konkurs på forslagsmødet 22 Konkurs øvrige tidspunkter 86 Igangværende rekonstruktioner 88 Rekonstruktioner i alt 287 Af de 199 rekonstruktioner, der blev afsluttet på tidspunktet for undersøgelsen, var der 91, der blev afsluttet med rekonstruktion, og 108 som blev afsluttet med konkurs, hvilket svarer til en succesrate på 46 procent. Tallene skal dog tages med forbehold for f.eks. gennemførelse af likvidationsakkorder, hvor virksomheden som led i rekonstruktionen er overdraget og lever videre, mens den juridiske skal går konkurs. 14

15 Pro et contra ad indenretlig rekonstruktion Fordele: - Hvis man har accept fra over halvdelen af usikrede kreditorer, så kan man stemme en tvangsakkord igennem. - Kan være desperat handling, hvor kreditorerne grundet alternativet ikke har andet valg end at stemme for - Arbejdsro grundet forbud mod individualforfølgning - Rekonstruktion medfører fristdag og således omstødelsesmuligheder på grund af sløjfereglerne i KL 1. - Mulighed for finansiering af løn via LG Ulemper: - Formalistisk og dyrt. - Rygtet spredes, hvilket kan medføre, at man stilles i en dårligere forhandlingsposition under salgsbestræbelser/kundeflugt - Reelt ikke muligt at opnå kredit uden sikkerhedsstillelse 15

16 Konkurs november 2013

17 Kurators rolle og forpligtelser At afvikle virksomheden på en forsvarlig måde og få solgt skyldners aktiver bedst mulig At inddrage alle aktiver, som efter konkursloven omfattes af konkursen At fordele pengene ligeligt til kreditorerne under iagttagelse af reglerne i konkursloven At undersøge, om der er nogle kreditorer, der forud for konkursen er blevet uberettiget begunstiget i strid med konkurslovens ligelighedsprincip og overveje omstødelse heraf At varetage samtlige kreditorers interesser (kurator skal være habil i forhold til konkurslovens 238) At anmelde forhold til politiet, såfremt kurator får mistanke om, at der er begået et strafbart forhold (såsom skyldnersvig efter straffelovens 283) 17

18 Mulighed for virksomhedsoverdragelse under konkurs Kurator kan overdrage virksomheden eller dele heraf til nyt selskab. Fordele: - Mulighed for hurtig og effektiv overdragelse kort efter konkursdekret. Ingen sanktionering af køber. Det er alene kurators ansvar, at der handles på markedsvilkår. - NB! Virksomhedspant giver mulighed for at berigtige overdragelsen ved gældsovertagelse - Det kan aftales med kurator, at Lønmodtagernes Garantifond skal dække løn- og feriepengekrav vedrørende de ansatte til og med konkursdekretet, således at køber kun overtager fremtidige forpligtelser, som køber jo får glæde af via arbejdsydelsen. Ulemper: Køber skal samle driften op igen og skabe tillid internt hos ansatte og eksternt hos kunder, leverandører m.v. Køber skal kunne finansiere handlen af virksomheden til markedsværdi. Hvis aktiverne pantsat, så kan køber gældsovertage med accept fra panthaver. Hvis ej pantsat, så skal kurator have betalt markedsværdien. Løsning: salg på kredit med sikkerhed for boet eller udlejning af aktiver med forkøbsret 18

19 Konkurs - bedst og billigst? Konkurs er ofte den bedste og billigste måde at sikre gennemførelse af en succesfuld rekonstruktion. Rådgiveromkostningerne ved både uden og indenretlig rekonstruktion er meget høje og fører ofte alligevel til en konkurs og så kan det være for sent at overdrage virksomheden grundet kundeflugt, store rådgiveromkostninger m.v. 19

20 Faldgruber/risici ved konkursrekonstruktion Den udpegede kurator Sure kreditorer Konkurrerende købere Manglende tillid fra banken/panthaver til 2. forsøg Omstødelse/kritisable transaktioner fra ejerlederens side Osv men hvad er alternativet? 20

21 Perspektivering Hvilke erfaringer kan man drage af sagen? At drift af virksomhed i selskabsform med stor sikkerhed til banken, både i ejendomme, biler og varelager og driftsmidler, medfører mulighed for gennemførelse af hurtig og effektiv rekonstruktion via konkurs. Forløb stiller store krav til den frivillige rådgiver og ejerlederen Konkurs er oftest den bedste og billigste måde at gennemføre en rekonstruktion af en levedygtig virksomhed. 21

22 Antal tinglyste panter År Virksomhedspant Fordringspant Pantsætningsforbud Indsæt dato

23 København Rådhuspladsen 4 DK-1550 København V Aarhus Vester Allé 4 DK-8000 Aarhus C LETT Advokatpartnerselskab, CVR , 23 Indsæt dato

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad...

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad... Side 1 af 15 14.12.2006 Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Fredagen den 19. augusti 2005 kl. 9:30 Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? (sektionsmöte)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010 Temanummer 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Tiderne skifter Efter mange år med en økonomisk udvikling i fuldt firspring begyndte finanseksperterne i løbet af 2007 at snakke om, at økonomien

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere