Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen"

Transkript

1 GeoDanmark Weidekampsgade København S tlf: mobil: xxxx xxxx ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts 2015 Tid og Sted Onsdag den 11. marts 2015, kl Odense Kommunes kursuscenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C Deltagere Anne Grete Rasmussen Kurt Toft Christian Helring Andersen John Kamper Niels Vinther Sten Frandsen Torben Korgaard Hansen Torsten Lund Andersen Jørgen Grum (mødeleder) Catrine Gylling Jensen (referent) 1. Velkomst og forventninger til dagen 2. Orienteringer Ingen orienteringer. 3. Godkendelse af referat fra 6. møde den 2/ a. Referatet er tilrettet og udsendt til forums medlemmer. Mini-referatet er lagt på GeoDanmarks hjemmeside. Referatet er godkendt. 4. Ændringsønsker til dagordenen Ingen ændringer 5. Fotoflyvning og ortofotos 2015 v/john a Produktioner Orientering om at fotoflyvningen d. 11/ er påbegyndt i HRKS. Fyn, Midtjylland og Nordjylland(undtaget Hjørring) er også frigivet til fotografering (4 dage før tid). Diskussion om hvor stor betydning vand på markerne har. GST opfordrer til, at der er større tolerance overfor vand på markerne i de områder, som skal udpeget ajourføres. Dette bunder i at det er bedre, at der er lidt vand på markerne, end at blokkene ikke når at blive fløjet, før der kommer blade på

2 træerne. Diskussion bør tages op igen før udformning af udbuddet for fotoflyvning De sidste paspunkter i Sydjylland er i gang med at blive etableret. John leverer oversigt over paspunkter til Anne Grete. Testfeltet i H.C. Andersen lufthavnen er færdigetableret og Produktionsforum blev orienteret om dets udformning. GST er i gang med at etablere en hjemmeside om året produktionen. Indholdet vil være: Arealoversigt med status Daglig opdatering ved kendt flyveaktivitet Link til flightradar24 Datoer/milepæle og anden relevant information GST sender orientering til produktionsforum, når der bliver lagt noget relevant på hjemmesiden. Kendingsbogstaverne på flyene offentliggøres på hjemmesiden, så det er muligt at finde dem på flightradar24. Kommunernes link til WMS (Quickorto og orto), foregår via kortforsyningen, så kommunerne kan bruge deres kommuneadgang. b. Vandfarve + Ortofoto udbud Tilbudsgivning er udsat en uge på grund af ændringer i udbudsteksten, hvor der er åbnet op for at konsortier kan byde. Optionerne i ortofoto udbuddet er som tidligere orienteret kommunemosaikker. Til blå baggrundsfarve vælger produktionsforum den mellemste blå farve, som tidligere er sendt rundt på mail. Kommunerne har desuden mulighed for at låne en disk med ortofoto-dataene. Denne skal cirkulere mellem de interesserede kommuner. c. QA på ydelseskatalog Ydelser er som gennemgået på tidligere møder. Ydelseskataloget indeholder oplysninger om modtager/formål, afgrænsning og levering (format og tid) og kontrolparametre for hver af de forskellige ydelser. 6. Kommunal inddragelse i kvalitetskontrol. v/jørgen a. Vi starter op med synspunkter på, hvordan vi kan forestille os, processen for kommunal inddragelse skal være. Udpeget ajourføring: Kommunerne forventer ikke at kigge geometri, men nogle kommuner vil deltage i fuldstændighedskontrollen. Det forventes, at der ca. deltager tre kommuner fra GeoNord, tre fra GeoMidt, tre fra GeoSjælland og 3-4 fra HRKS. Deltagelse er dog afhængig af, hvilken kvalitetssikring GST har tænkt sig at gennemføre. GST vil udarbejde en beskrivelse af kvalitetssikringen, så Produktionsforum har kendskab til de metoder, som bliver brugt. Total ajourføring: Det forventes at hovedparten af de kommuner gerne vil deltage i kvalitetssikringen. GST udarbejder her også en beskrivelse af kvalitetskontrollen hos hhv. GST og producenten. 2

3 7. Udpeget ajourføring 2015: Principper for udpeget ajourføring: En kommune = en etape GST og Produktionsforum fastlægger rækkefølgen Målsætning: Sidste aflevering 31. oktober 2015 Målsætning: Databaseilægning inden jul Så hurtig ajourføring som mulig, med kortest mulige tid ude af databasen (7 dage fra udtræk til producenten skal levere ajourførte data til GST) Der skal behandles 3 kommuner pr. uge Selve udbuddet bliver en et-årig kontrakt for udpeget ajourføring gældende de 4 regioner som skal udpeget ajourføres. Der er udsendt prækvalifikation, hvor otte producenter har meldt sig på banen. a. Håndtering af udpegninger og foreløbig geometri Principper for ændringsudpegningerne - fremlagt af GST: Kommunerne indmelder ændringsudpegninger for hele kommunen på én gang Objekter (bygning, vej og vand) med Foreløbig geometri oplistes af GST som ændringsudpegninger. Hvor der er foreløbig-geometri-forekomster, slettes deres markør, hvis de ligger indenfor det areal, som den kommunale ændringsudpegning angiver Dette giver max er 1 udpegning pr. parcelhusgrund og pr. kommunal ændringsflade Kommunerne kan selv beslutte, om de vil samle op løbende mellem ajourføringerne eller om de vil lave en årlig opsamling af udpegninger. Det blev diskuteret, hvor og hvornår ændringsudpegningerne skal gennemgås. Der er ikke nogle formelle krav om gennemgang på baggrund af Quick ortofoto. Men Produktionsforum opfordrer til, at kommunerne gennemgår udpegningerne, før de sendes til GST. Nedenstående viser konsekvenserne for de foreløbige objekter i forskellige situationer. 3

4 Data er i forbindelse med ajourføringen ikke låst, men det giver konflikter, som GST skal håndtere, når kommunerne lægger data i databasen, i perioden mellem at data er trukket ud af database til de er tilbage igen. GST udarbejder et tilsvarende skema for ændringsudpegninger. Der er blevet forespurgt, om minimumskravene til ændringsudpegninger også gælder de foreløbige geometrier, som de opbevarer i egne databaser. Hvis data bliver uploadet til FOT2007, kommer de automatisk med. Kommunerne skal selv sørge for, at ændringsudpegningerne overholder vejledningen. Derfor bør de foreløbige bygninger enten uploades til FOT2007 eller konverteres til punkter. Kommunerne har dog ret til at medsende ændringsudpegninger, som ikke overholder minimumskravet, producenten har dog ret til at kræve betaling efter minimumskravene. Catrine og Kurt beskriver sammen med Torsten sammenhængene mellem foreløbige objekter og ændringsudpegninger. b. Oprydning af dubletter i udpegningerne Kommunerne er selv ansvarlige for oprydningen i ÆUP. GST sikrer dog, at der ikke laves dobbelt udpegning de steder, hvor der både findes foreløbige objekter og ændringsudpegninger inden for de samme 1000 m 2. GST sørger desuden for, at der ikke er foreløbige ændringsmarkører indenfor en ændringsudpegningsflade. c. Principper for hvem skal ajourføres først Principper for fremdriftsplan kommer på mødet næste gang, når der er større klarhed om, hvilke områder som er fløjet og hvilke som ikke er. d. Leverancerne fra leverandøren Data skal leveres til GST senest en uge efter, at de er trukket ud af databasen. GST forventer, at producenten behandler ca. 3 kommuner om ugen. e. Mail fra Sten Frandsen ang. udvidelse Geokoderen, mail vedlagt dagsorden Produktionsforum mener, at det er en god ide at understøtte kommunernes arbejde med ændringsudpegninger. Det er dog et anliggende mellem kommunerne og MBBL, og arbejdet skal derfor koordineres mellem disse. Kurt udarbejder et udkast, som bliver kommenteret af Anne Grete og Sten. f. Diverse Orientering om at de mangler, der er fundet i vandløbsmidtetemaet i forbindelse med randzone-arbejdet, vil blive brugt til ændringsudpegninger for vand. Kommunerne vil gerne have tilsendt de markeringer, som ikke kan ses i højdemodellen, men som tidligere er blevet registeret grundet gamle 3, VP og 2m bræmme markeringer. 8. Totalajourføring 2015: a. Brug af eventuelle udpegninger ved totalajourføringen b. Gennemgang af undef-z og foreløbig geometri Totalajourføringen vil blive udbudt som to et-årig kontrakter hhv. Sydjylland og Fyn. Der er udsendt prækvalifikation hvor otte producenter har meldt sig på banen på hver kontrakt. Følgende principper gælder for totalajourføringen: En kommune = en etape GST og Produktionsforum fastlægger rækkefølgen 4

5 Målsætning: Sidste aflevering fra producenten 31. december 2015 Målsætning: Databaseilægning inden 1. marts Så hurtig ajourføring som mulig, med kortest mulige tid ude af databasen (14 dage fra udtræk til leverance til GST) Objekter med Foreløbig geometri skal revideres. Objekter med dårlig z skal revideres Produktionsforum diskuterede metadata for objekter, som ikke skifter indhold ved opgradering fra FOT3/4 til FOT 5. Forespørgslen er allerede sendt videre til FOT2007-forum. Desuden har Odense flere steder, hvor der stadig er FOT4 attributter på FOT5 data. 9. Fastlæggelse af optionsmuligheder ved ajourføringen (totalog udpeget ajourføring). v/jørgen Både total og udpeget ajourføring vil få de to tilvalgs optioner: Under minimum for bygninger og Bygningsadskillelser. Det er sikkert, at nogle kommuner vil vælge under minimum, mens at det for bygningsadskillelser afhænger af prisen. 10. Forberedelse af Produktionsforums indlæg på GeoDanmarks repræsentantskabsmøde v/jørgen a. Brainstorm om indholdet af vores halve times indlæg. b. Uddelegering af oplæg til forums medlemmer 11. Status. v/jørgen a. Piloten om indarbejdelse af DGP i GeoDanmark data. Pt. arbejder leverandøren på indarbejdelse af data i pilotområdet Region Nordjylland. GST har fået første etape leveret, og generelt ser det ud til, at producenten har forstået opgaven. Første etape er leveret til GST d. 11. marts. b. OP3-korrektionerne OP3 justeringerne er sat i bero, indtil der er konstrueret VD-OP Afrunding. Næste møde 22. april

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Guidelines til god vejledning

Guidelines til god vejledning Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning).

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere