Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet Grenaa Sendt pr. til: Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail Telefon Dokument 15/ Side 1/5 Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene til Grenaa Vejdirektoratet har pr. af 26. januar 2015 modtaget en henvendelse fra Norddjurs Kommune omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene til Grenaa, henholdsvis langs hovedlandevej nr. 415, Ringvejen (rute 16), ca. km 52,266, vejens venstre side, og hovedlandevej nr. 401, Århusvej (rute 15), ca. km 55,907, vejens venstre side. De ønskede placeringer fremgår af vedhæftede kortbilag udarbejdet af Norddjurs Kommune. På baggrund af telefonsamtale den 2. februar 2015 er Vejdirektoratet oplyst om følgende: Reklamepylonerne vil få en størrelse på ca. 2,5 x 5 m. Reklamepylonerne vil være LED-skilte med skiftende budskaber. Reklamepylonerne er påtænkt, at skulle reklamere for kulturelle arrangementer i og omkring Grenaa. Placering af reklamepylonen langs hovedlandevej nr. 415 er påtænkt mellem skulpturen Terningerne og rundkørslen. Placering af reklamepylonen langs hovedlandevej nr. 401 er påtænkt umiddelbart ved siden af den skiltepylon, som der er angivet areal til i lokalplan 174 (placering udenfor vejbyggelinje). Som udgangspunkt skal virksomheder og lign. ikke kunne reklamere via de digitale reklamepyloner. Det er påtænkt, at Norddjurs Kommune vil opsætte de digitale reklamepyloner. Reklamerne er henvendt til trafikanterne på hovedlandevejene. Det er oplyst, at de digitale reklamepyloner ønskes opsat udenfor vejbyggelinjerne. Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Oversigtskort 1 - Hovedlandevej nr Byggelinjer angivet med blå, lyseblå og grøn stiplet linje Oversigtskort 2 - Hovedlandevej nr Byggelinjer angivet med grøn stiplet linje 2

3 Udtalelse Vejdirektoratet kan af hensyn til færdslen og den generelle trafiksikkerhed på vejnettet ikke anbefale, at de digitale reklamepyloner opsættes og henvendes mod trafikanterne. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at digitale reklameskilte er til gene for trafiksikkerheden og i strid med hensynet til færdslens tarv. Vejdirektoratet baserer først og fremmest sin opfattelse på, at de digitale reklameskilte kan være til gene/ulempe, idet de vil kunne fastholde trafikanternes opmærksomhed i flere sekunder ad gangen og dermed bl.a. øge standselængde. Det skal nævnes, at standselængden ved bare et sekunds uopmærksomhed øges med 22,2 m ved en hastighed på 80 km/t, som er tilladt på de pågældende strækninger. De digitale reklameskilte ønskes i sagens natur placeret med det formål, at tiltrække sig trafikanternes opmærksomhed, hvilket fjerner trafikantens fokus fra trafikken. Det vurderes, at et digitalt reklameskilt i særdeleshed vil opfange trafikanternes opmærksomhed evt. med trafikuheld til følge. Netop de skiftende budskaber på en digital reklame kan frygtes at tiltrække sig trafikanternes opmærksomhed i længere tid, da trafikanten vil være interesseret i at se den næste information, der vises på den digitale skærm. På baggrund af sagens oplysninger er det yderligere Vejdirektoratets vurdering, at opsætning af de to digitale reklamepyloner vil være i strid med naturbeskyttelseslovens 1 21 (forbud mod skiltning i det åbne land), som administreres af Vejdirektoratet langs statsveje. I den sammenhæng kan det oplyses, at Vejdirektoratet fører en restriktiv praksis i forhold til skiltning i det åbne land, som der lægges op til i loven. Endelig er det Vejdirektoratets opfattelse, at opsætning af digitale reklameskilte kan stride imod færdselslovens 2 99, stk. 2 og 3, hvoraf det fremgår, at såfremt et reklameskilt eller lignende virker distraherende og til ulempe for færdslen kan politiet kræve det fjernet. Baggrund Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej nr. 401, Aarhus Grenaa, og hovedlandevej nr. 415, Randers Grenaa. Hovedlandevej nr. 401, Aarhus Grenaa Den digitale reklamepylon ønskes opsat mellem skulpturen Terningerne og rundkørslen, se oversigtskort 1. På nuværende tidspunkt er der ikke pålagt byggelinje på hovedlandevejens venstre side mellem rundkørslen og skulpturen Terningerne. En landinspektør er i øjeblikket ved at 1 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli Bekendtgørelse af færdselsloven, Lovbekendtgørelse nr af 11. december

4 berigtige de matrikulære forhold i forlængelse af etablering af rundkørslen og efter planen vil der blive pålagt byggelinje på den sidste strækning. Inden for vejbyggelinjen, der måles fra vejmidten med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kote i vejmidte og terræn samt mindst 1 m til passage, må der ikke etableres bygninger og andre anlæg af fast karakter uden vejbestyrelsens tilladelse. Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en mulig udvidelse af den eksisterende vej samt af hensyn til færdslens tarv. Af trafikale forhold kan følgende oplyses: For den pågældende strækning er der en tilladt hastighed på 80 km/t. For den pågældende strækning er der en årsdøgntrafik på ca biler og julidøgntrafik på ca biler (Trafiktal fra 2013). Der er registreret 2 uheld i perioden 2010 til 2015 (d.d.) på strækningen fra km 55,400 til km 56,500. Den ønskede placering er omfattet af Lokalplan nr. 43 Nordre fordelingsvej gennem Dolmer Enge. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Grenaa Byråd den 10. april Hovedlandevej nr. 415, Randers Grenaa Den digitale reklamepylon ønskes opsat umiddelbart ved siden af den skiltepylon, som der er udlagt areal til, jf. kortbilag 2 i Lokalplan 174, se oversigtskort 2. Der er tinglyst en byggelinje den 23. februar 1937 på mat.nr. 1qd, Hessel Hgd., Ålsø. Inden for vejbyggelinjen på 17,5 m, der måles fra vejmidten med tillæg på 1,5 x højdeforskellen mellem kote i vejmidte og terræn samt mindst 1 m til passage, må der ikke etableres bygninger og andre anlæg af fast karakter uden vejbestyrelsens tilladelse. Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en mulig udvidelse af den eksisterende vej. Der er tinglyst en oversigtsservitut den 4. november 2011 på mat.nr. 1qd, Hessel Hgd., Ålsø. Af trafikale forhold kan følgende oplyses: For den pågældende strækning er der en tilladt hastighed på 80 km/t. For den pågældende strækning er der en årsdøgntrafik på ca biler og julidøgntrafik på ca biler (Trafiktal fra 2013). Der er registreret 1 uheld i perioden 2010 til 2015 (d.d.) på strækningen fra km 55,400 til km 56,500. Den ønskede placering er omfattet af Lokalplan nr. 174 Med kommuneplantillæg nr. 19 for et erhvervsområde ved Hessel. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse den 10. april Området er pt. ikke bebygget. 4

5 Giver dette brev anledning til yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Jesper Møller Landinspektør Kopi af dette brev er sendt til orientering til Østjyllands Politi, Færdselsafdelingen, Vejteknisk kontor: 5

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere