Behandlingsdag Ciclosporin 5 mg/kg hv. 12. t. 0 udt A Stop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsdag Ciclosporin 5 mg/kg hv. 12. t. 0 udt A Stop"

Transkript

1 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor Godkendt af læge (initialer):na Behandlingsskema (Relateret Donor). År: Dato: Behandlingsdag Fludarabin 30 mg/m TBI 2 Gy 0 Rituximab 375 mg/m c 0 c 0 c Stamcelle infusion 0 Ciclosporin 5 mg/kg hv. 12. t. 0 udt A Stop Cellcept 15 mg/kg hv. 12. t. 0 B Stop A: Udt= Ciclosporin udtrappes 6 % fra dag 56 hos patienter, uden forudgående behandlingskrævende GVHD, hver uge i alt 17 uger. Dvs. at ciclosporin seponeres på dag 180. B: Første dosis af cellcept skal gives 4-6 timer efter stamcelle infusion er afsluttet. C: Dette er rekommenderede tidspunkter, som kan udsættes maximum 5 dage med klinisk begrundelse. Ciclosporin (Sandimmun ) Initialdosis og dosisjusteringer Dosisjustering/ Interaktioner 1. Initialdosis: Ciclosporin gives i en dosis på 5.0 mg/kg p.o fra dag 3 ialt 2 gange dagligt. Dosis baseres på adjusted body weight Tabel A: Day 0 - Day +28 Whole blood trough (11-12 hrs from prior dose) CSP Level to Target Using LC-MS/MS Method 400 ng/ml CSP Level to Target Using Immunoassay Method 500 ng/ml (upper end therapeutic range for this method) After Day ng/ml ng/ml Levels >480 mg/ml by LC-MS/MS Method with or without CSP toxicity decrease GFR >50% increase creatinine 2x baseline due to 25% dose reduction N/A CSP Levels >600 mg/ml by Immunoassay Method with or without CSP toxicity Decrease GFR >50% N/A 25% dose reduction increase creatinine 2x baseline due to CSP Patients on Hemodialysis 320 ng/ml 400 ng/ml Oral behandling til i.v. Interaktioner Dosisreduktion udover det der er angivet i ovenstående skema, skal kun fortages hvis der opstår toxicitet som relaterer sig til CSP eller hvis CSP niveauet er højere end skitseret i tabel A. 2. Hvis der opstår kvalme som medfører opkastning eller hvis patienten får diarré eller ikke kan tage CSP pr. os skal CSP gives som intravenøs behandling omregningsfaktorer: i.v = oral dosis Vigtige interaktioner: Stoffer der sænker CSP niveau: Phenytoin, Phenobarbital, carbamazepine, primidone, Rifampicin, Nafcillin, Octreotide, sulfonamides, trimethoprim og metoclopramide. Stoffer der øger CSP niveau: Erythromycin, Alkohol, Ketoconazole, Azetazolamide, Fluconazole, colchicine, itraconazole, fluoroquinolones, voriconazole, caspofungin, clarithromycin, diltiazem, doxycycline, verapamil, nifedipine, nicardipine, azithromycin og imipenem. II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

2 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor Mocophenolat Mofetil (MMF) Dosisjustering (Cellcept ) Initialtdosis, udtrapning og dosisjusteringer pga. toxicitet 4. Initialdosis: For patienter med relaterede donorer gives Cellcept p.o i en dosis på 15 mg/kg hver 12 time fra dag 0. Dosis baseres på adjusted body weight. Første dosis af cellcept gives 4-6 timer efter afslutning på stamcelleinfusionen. Seponering/Udtrapning: MMF seponeres uden udtrapning på dag +28 Dette forudsætter dog at patienten ikke har haft behandlingskrævende GVHD. Hvis patienten har haft behandlingskrævende GVHD inden dag +28 skal MMF fortsætte i fuld dosis indtil nedtrapning af steoriddosis påbegyndes. 5. Dosisjustering pga. toxicitet: Neutropeni: MMF kan medføre hæmatologisk toksicitet især neutropeni. I tilfælde af neutropeni skal andre årsager til neutropeni evalueres inklusive rejection (kimærismeundersøgelse), medikamentel toksicitet (sulfotrim, ganciclovir) og marvinvolvering af malign sygdom (knoglemarvsundersøgelse). Hvis andre årsager til neutropeni kan udelukkes skal dosisreduktion af MMF kun gennemføres for grad IV neutropeni (<0.5 x 10 9 /l). Dosisreduktionen skal være konservativ (20%). Efter dag +21 er det tilladt at give G-CSF for neutropeni. Ved svær neutropeni som er refraktær for >5 dages G-CSF behandling pauseres MMF. MMF genoptages i 20 % reduceret dosis når den underliggende toksicitet er svundet. Gastrointestinelle gener: Ved gastrointestinal toksicitet, som kræver medicinsk behandling, herunder behandling mod vedvarende opkastning eller diaré og som skønnes at være forårsaget af MMF reduceres MMF dosis først med 20 %. Hvis der ikke ses nogen forbedring reduceres MMF med yderligere 20 %. Ved svær gastrointestinal toksicitet (svær vedvarende diaré eller GI-blødning) som relaterer sig til MMF bør MMF seponeres. Oral behandling til i.v. 6. Hvis der opstår kvalme som medfører opkastning, hvis patienten får diarré eller ikke kan tage MMF pr. os skal MMF gives som intravenøs behandling. Dosis af MMF er den samme p.o og i.v. Dosis bliver derfor 15 mg/kg hver 12 time. II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

3 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor Undersøgelsesskema dag 4 til +25 ÅR: Behandlingsdag Behandlings uge Alle diagnoser Anamnese og objektiv undersøgelse Karnofsky score (se s. 10) Vægt, BT, puls, tp, urin ABS Perifert blod Mini KMT B skema Mini KMT A skema B- ciclosporin KM og PB: CD3+, CD33+, CD4+ og CD8+ kimærisme Undersøgelsesskema dag + 28 til 5 år efter transplantation: ÅR: Behandlingsdag Behandlings uge Behandlingsmåned Behandlings år 1 1½ Knoglemarvsundersøgelse PCR for IgV H på vævstypelab (kun for patienter i CR) Unilateral knoglemarvsundersøgelse til patologi, flow cytometri og cytogenetik inkl. FISH (* kun hvis cytogenetik abnorm før HCT) 0* 0 * 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* CT-scanning CT skanning af thorax og abdomen (* hals hvis klinisk indikeret) 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* Perifert blod Mini-B-skema B-Ciclosporin Flow cytometri kun hvis lymfomceller/cll i perifert blod før HCT KM og PB: CD3+, CD33+, CD4+ og CD8+ kimærisme 0 0* 0 0* Aspartat-aminotransferase samt Beta-2- microglobulin (hvis abnormal inden KMT) 0 T, B og NK celletælling, 3 ml blod EDTA-glas. Vævstypelab Kronisk GVHD gradering (se i øvrigt appendix H i protokol) Anamnese og objektiv undersøgelse med fokus på akut og kronisk GVHD Hudbiopsi 0 Schirmer test (øjenlægetilsyn) 0 Lungefunktionsundersøgelse 0 Undersøgelse af mundhule 0 Gynækologisk undersøgelse 0 0 D D: Se side 4-5 for nærmere oplysninger om gradering af GVHD. II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

4 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor GRADING OF ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE a (Appendix G) Severity of Individual Organ Involvement Skin 0 No skin eruption +1 a maculopapular eruption involving less than 25% of the body surface +2 a maculopapular eruption involving 25-50% of the body surface +3 generalized erythroderma +4 generalized erythroderma with bullous formation and often with desquamation Liver 0 bilirubin < 32.0 µmmol/l +1 bilirubin ( mg/100 ml) ~ µmmol/l +2 bilirubin (3-5.9 mg/100 ml) ~ µmmol/l +3 bilirubin ( mg/100 ml) ~ µmmol/l +4 bilirubin > 15 mg/100 ml ~ > µmmol/l Gut Diarrhea is graded 0 to +4 in severity. Nausea and vomiting and/or anorexia caused by GVHD is assigned as +1 in severity. The severity of gut involvement is assigned to the most severe involvement noted. Patients with visible bloody diarrhea are at least stage +2 gut and grade +3 overall Diarrhea 0 No nausea, vomiting anorexia or diarrhea caused by GVHD ml of liquid stool/day * ( 15ml of +2 >1,000 ml of stool/day * (> 15ml of +3 >1,500 ml of stool/day * (> 20ml of +4 2,000 ml of stool/day * ( 25ml of * In the absence of infectious/medical cause For pediatric patients Hudareal i procent af hele huden Overall Severity of GVHD Grade I +1 to +2 skin rash Grade II Grade III Grade IV No gut or liver involvement +1 to +3 skin rash +1 gastrointestinal involvement and/or +1 liver involvement +2 to +4 gastrointestinal involvement and/or +2 to +4 liver involvement with or without a rash Pattern and severity of GVHD similar to grade 3 with extreme constitutional symptoms or death II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

5 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor GRADING OF CHRONIC GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE A Clinical limited chronic GVHD 1. Oral abnormalities consistent with chronic GVHD, a positive skin or lip biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 2. Mild liver test abnormalities (alkaline phosphatase 2x upper limit of normal, AST or ALT 3x upper limit of normal and total bilirubin 1.6) with positive skin or lip biopsy, and no other manifestation of chronic GVHD 3. Less than six papulosquamous plaques or limited skin rash or dyspigmentation (< 20% of the body surface), positive skin biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 4. Ocular sicca (Schirmer s test 5mm), positive skin or lip biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 5. Vaginal or vulvar abnormalities with positive biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD B. Clinical extensive chronic GVHD 1. Involvement of two or more organs with symptoms or signs of chronic GVHD, with biopsy documentation of chronic GVHD in any organ 2. > 15% base line body weight loss not due to other causes, with biopsy documentation of chronic GVHD in any organ 3. Skin involvement more extensive than defined for limited chronic GVHD, confirmed by biopsy 4. Scleroderma or morphea 5. Oncholysis or onchodystrophy thought to represent chronic GVHD, with documentation of chronic GVHD in any organ 6. Decreased range of motion in wrist of ankle extension due to fasciitis caused by chronic GVHD 7. Contractures thought to represent chronic GVHD 8. Bronchiolitis obliterans 9. Positive liver biopsy; abnormal liver function tests not due to other causes with alkaline phosphatase > 2x upper limit of normal, AST or ALT > 3x upper limit of normal, or total bilirubin > 1.6, and documentation of chronic GVHD in any organ 10. Pericarditis or pleuritis not due to other causes 11. Positive upper or lower GI biopsy II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

6 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor Appendix B: THE KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS SCALE General Index Specific Criteria Able to carry on normal activity; no special care needed 100 Normal, no complaints, no evidence of disease 90 Able to carry on normal activity, minor signs or symptoms of disease 80 Normal activity with effort, some signs or symptoms of disease Unable to work, able to live at home and care for most personal needs, varying amount of assistance needed 70 Care for self, unable to carry on normal activity or to do work 60 Requires occasional assistance from others but able to care for most needs 50 Requires considerable assistance from others and frequent medical care Unable to care for self, requires institutional or hospital care or equivalent; disease may be rapidly progressing 40 Disabled; requires special care and assistance 30 Severely disabled, hospitalization indicated, death not imminent 20 Very sick, hospitalization necessary, active supportive treatment necessary 10 Moribund 0 Dead II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

7 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema R HÆMATOLOGISK KLINIK Relateret donor Medicinadministration Rituximab infusioner FORSØGSBEHANDLING Præparat Rituximab 375 mg/m 2 Dag -3 Rituximab 375 mg/m 2 Dag 10 Rituximab 375 mg/m 2 Dag 24 Rituximab 375 mg/m 2 Dag 38 Behandlingsdage og datoer Udfyldes af sygeplejersken Dosis (mg) Batch nr. Øvrige bemærkninger II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema R (relateret donor) version 1,1 GODKENDT okt 2010.doc/MNR/

8 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) Godkendt af læge (initialer):_na Behandlingsskema (Urelateret Donor). År: Dato: Behandlingsdag Fludarabin 30 mg/m TBI 2 Gy 0 Rituximab 375 mg/m D 0 D 0 D Stamcelle infusion 0 Ciclosporin 5 mg/kg hv. 12. t. 0 udt A Stop Cellcept 15 mg/kg hv. 8. t. 0 B udt C Stop OBS! se undersøgelsesskema for dag 4 til +25 på side 2 i denne protokolmappe og undersøgelsesskema for dag års kontrol på side 3. A: Udt= Ciclosporin udtrappes 8 % fra dag 100 hver uge i i alt 11 uger, hos patienter uden forudgående behandlingskrævende GVHD. Dvs. at ciclosporin seponeres på dag 180. B: Første dosis af cellcept skal gives 4-6 timer efter stamcelle infusion er afsluttet. C: Fra dag 40 udtrappes MMF med 12 % om ugen til dag 96 hvor MMF seponeres. D: Dette er rekommenderede tidspunkter, som kan udsættes maximum 5 dage med klinisk begrundelse. Ciclosporin (Sandimmun ) Initialtdosis og dosisjusteringer Dosisjustering/ Interaktioner 1. Initialdosis: Ciclosporin gives i en dosis på 5.0 mg/kg p.o fra dag 3 ialt 2 gange dagligt. Dosis baseres på adjusted body weight Oral behandling til i.v. Interaktioner Tabel A: Day 0 - Day +28 Whole blood trough (11-12 hrs from prior dose) CSP Level to Target Using LC-MS/MS Method 400 ng/ml CSP Level to Target Using Immunoassay Method 500 ng/ml (upper end therapeutic range for this method) After Day ng/ml ng/ml Levels >480 mg/ml by LC-MS/MS Method 1. with or without CSP toxicity 2. decrease GFR >50% 3. increase creatinine 2x baseline due to CSP 25% dose reduction N/A Levels >600 mg/ml by Immunoassay Method with or without CSP toxicity Decrease GFR >50% N/A 25% dose reduction increase creatinine 2x baseline due to CSP Patients on Hemodialysis 320 ng/ml 400 ng/ml Dosisreduktion udover det der er angivet i ovenstående skema, skal kun fortages hvis der opstår toxicitet som relaterer sig til CSP eller hvis CSP niveauet er højere end skitseret i tabel A. 2. Hvis der er opstår kvalme som medfører opkastning eller hvis patienten får diarré eller ikke kan tage CSP pr. os skal CSP gives som intravenøs behandling omregningsfaktorer: i.v = oral dosis Vigtige interaktioner: Stoffer der sænker CSP niveau: Phenytoin, Phenobarbital, carbamazepine, primidone, Rifampicin, Nafcillin, Octreotide, sulfonamides, trimethoprim og metoclopramide. Stoffer der øger CSP niveau: Eryhromycin, Alcohol, Ketoconazole, Azetazolamide, Fluconazole, colchicine, intraconazole, fluoroquinolones, voriconazole, caspofungin, clarithromycin, diltiazem, doxycycline, verapamil, nifedipine, nicardipine, azithromycin og imipenem II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

9 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) Mocophenolat Mofetil (MMF) (Cellcept ) Initialtdosis, udtrapning og dosisjusteringer pga. toxicitet Dosisjustering 4. Initialdosis: For patienter med urelaterede donorer gives Cellcept p.o i en dosis på 15 mg/kg hver 8 time fra dag 0. Dosis baseres på adjusted body weight. Første dosis af cellcept gives 4-6 timer efter at afslutning på stamcelleinfusionen. Udtrapning: Udtrapningen starter på dag 40 med en udtrapning på 12 % indtil dag 96 hvor cellcept seponeres. Dette forudsætter dog at patienten ikke har haft behandlingskrævende GVHD. 5. Dosisjustering pga. toxicitet: Neutropeni: MMF kan medføre hæmatologisk toksicitet især neutropeni. I tilfælde af neutropeni skal andre årsager til neutropeni evalueres inklusive rejection (kimærismeundersøgelse), medikamentel toksicitet (sulfotrim, ganciclovir) og marvinvolvering af malign sygdom (knoglemarvsundersøgelse). Hvis andre årsager til neutropeni kan udelukkes skal dosisreduktion af MMF kun gennemføres for grad IV neutropeni (<0.5 x 10 9 /l). Dosisreduktionen skal være konservativ (20%). Efter dag +21 er det tilladt at give GCS-F for neutropeni. Ved svær neutropeni som er refraktær for >5 dages G-CSF behandling seponeres MMF. MMF genoptages i 20 % reduceret dosis når den underliggende toksicitet er svundet. Gastrointestinelle gener: Ved gastrointestinal toksicitet, som kræver medicinsk behandling, herunder behandling mod vedvarende opkastning eller diaré og som skønnes at være forårsaget af MMF reduceres MMF dosis først med 20 %. Hvis der ikke ses nogen forbedring reduceres MMF med yderligere 20 %. Ved svær gastrointestinal toksicitet (svær vedvarende diaré eller GI-blødning) som relaterer sig til MMF bør MMF seponeres. Oral behandling til i.v. 6. Hvis der opstår kvalme som medfører opkastning, hvis patienten får diarré eller ikke kan tage MMF pr. os skal MMF gives som intravenøs behandling. Dosis af MMF er den samme p.o og i.v. Dosis bliver derfor 15 mg/kg hver 8 time. II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

10 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) Undersøgelsesskema dag 4 til +25 ÅR: Behandlingsdag Behandlings uge Alle diagnoser Anamnese og objektiv undersøgelse Karnofsky score (se s. 10) Vægt, BT, puls, tp, urin ABS Perifert blod Mini KMT B skema Mini KMT A skema B- ciclosporin KM og PB: CD3+ og CD15+, CD4+ og CD8+ kimærisme Undersøgelsesskema dag + 28 til 5 år efter transplantation: ÅR: Behandlingsdag Behandlings uge Behandlingsmåned Behandlings år 1 1½ Knoglemarvsundersøgelse PCR for IgV H på vævstypelab (kun for patienter i CR) Unilateral knoglemarvsundersøgelse til patologi, flow cytometri og cytogenetik inkl. FISH (* kun hvis cytogenetik abnorm før HCT) 0* 0 * 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* CT-scanning CT skanning af thorax og abdomen (* hals hvis klinisk indikeret) 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* Perifert blod Mini-B-skema B-Ciclosporin Flow cytometri kun hvis lymfomceller/cll i perifert blod før HCT KM og PB: CD3+, CD33+, CD4+ og CD8+ kimærisme 0 0* 0 0* Aspartat-aminotransferase samt Beta-2- microglobulin (hvis abnormal inden KMT) 0 T, B og NK celletælling, 3 ml blod EDTA-glas. Vævstypelab Kronisk GVHD gradering (se i øvrigt appendix H i protokol) Anamnese og objektiv undersøgelse med fokus på akut og kronisk GVHD Hudbiopsi 0 Schirmer test (øjenlægetilsyn) 0 Lungefunktionsundersøgelse 0 Undersøgelse af mundhule 0 Gynækologisk undersøgelse 0 D: Se side 4-5 for nærmere oplysninger om gradering af GVHD 0 D II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

11 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) GRADING OF ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE a (Appendix G) Severity of Individual Organ Involvement Skin 0 No skin eruption +1 a maculopapular eruption involving less than 25% of the body surface +2 a maculopapular eruption involving 25-50% of the body surface +3 generalized erythroderma +4 generalized erythroderma with bullous formation and often with desquamation Liver 0 bilirubin < 32.0 µmmol/l +1 bilirubin ( mg/100 ml) ~ µmmol/l +2 bilirubin (3-5.9 mg/100 ml) ~ µmmol/l +3 bilirubin ( mg/100 ml) ~ µmmol/l +4 bilirubin > 15 mg/100 ml ~ > µmmol/l Gut Diarrhea is graded 0 to +4 in severity. Nausea and vomiting and/or anorexia caused by GVHD is assigned as +1 in severity. The severity of gut involvement is assigned to the most severe involvement noted. Patients with visible bloody diarrhea are at least stage +2 gut and grade +3 overall Diarrhea 0 No nausea, vomiting anorexia or diarrhea caused by GVHD ml of liquid stool/day * ( 15ml of +2 >1,000 ml of stool/day * (> 15ml of +3 >1,500 ml of stool/day * (> 20ml of +4 2,000 ml of stool/day * ( 25ml of * In the absence of infectious/medical cause For pediatric patients Hudareal i procent af hele huden Overall Severity of GVHD Grade I +1 to +2 skin rash Grade II Grade III Grade IV No gut or liver involvement +1 to +3 skin rash +1 gastrointestinal involvement and/or +1 liver involvement +2 to +4 gastrointestinal involvement and/or +2 to +4 liver involvement with or without a rash Pattern and severity of GVHD similar to grade 3 with extreme constitutional symptoms or death II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

12 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) GRADING OF CHRONIC GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE A Clinical limited chronic GVHD 1. Oral abnormalities consistent with chronic GVHD, a positive skin or lip biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 2. Mild liver test abnormalities (alkaline phosphatase 2x upper limit of normal, AST or ALT 3x upper limit of normal and total bilirubin 1.6) with positive skin or lip biopsy, and no other manifestation of chronic GVHD 3. Less than six papulosquamous plaques or limited skin rash or dyspigmentation (< 20% of the body surface), positive skin biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 4. Ocular sicca (Schirmer s test 5mm), positive skin or lip biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD 5. Vaginal or vulvar abnormalities with positive biopsy, and no other manifestations of chronic GVHD B. Clinical extensive chronic GVHD 1. Involvement of two or more organs with symptoms or signs of chronic GVHD, with biopsy documentation of chronic GVHD in any organ 2. > 15% base line body weight loss not due to other causes, with biopsy documentation of chronic GVHD in any organ 3. Skin involvement more extensive than defined for limited chronic GVHD, confirmed by biopsy 4. Scleroderma or morphea 5. Oncholysis or onchodystrophy thought to represent chronic GVHD, with documentation of chronic GVHD in any organ 6. Decreased range of motion in wrist of ankle extension due to fasciitis caused by chronic GVHD 7. Contractures thought to represent chronic GVHD 8. Bronchiolitis obliterans 9. Positive liver biopsy; abnormal liver function tests not due to other causes with alkaline phosphatase > 2x upper limit of normal, AST or ALT > 3x upper limit of normal, or total bilirubin > 1.6, and documentation of chronic GVHD in any organ 10. Pericarditis or pleuritis not due to other causes 11. Positive upper or lower GI biopsy II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

13 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) Appendix B: THE KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS SCALE General Index Specific Criteria Able to carry on normal activity; no special care needed 100 Normal, no complaints, no evidence of disease 90 Able to carry on normal activity, minor signs or symptoms of disease 80 Normal activity with effort, some signs or symptoms of disease Unable to work, able to live at home and care for most personal needs, varying amount of assistance needed 70 Care for self, unable to carry on normal activity or to do work 60 Requires occasional assistance from others but able to care for most needs 50 Requires considerable assistance from others and frequent medical care Unable to care for self, requires institutional or hospital care or equivalent; disease may be rapidly progressing 40 Disabled; requires special care and assistance 30 Severely disabled, hospitalization indicated, death not imminent 20 Very sick, hospitalization necessary, active supportive treatment necessary 10 Moribund 0 Dead II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR/

14 RIGSHOSPITALET FHCRC Behandlingsskema U HÆMATOLOGISK KLINIK ARM U (Urelateret donor) Medicinadministration Rituximab infusione FORSØGSBEHANDLING Præparat Behandlingsdage og datoer Rituximab Dag mg/m 2 Rituximab Dag mg/m 2 Rituximab Dag mg/m 2 Rituximab Dag mg/m 2 Udfyldes af sygeplejersken Dosis (mg) Batch nr. Øvrige bemærkninger II\Aktive\FRCHC#1840\Behandlingsskema U (urelateret donor) version 1,1Godkendt okt 2010.doc/MNR 7

Forundersøgelse. Alle diagnoser. Myelomatose patienter (Mb. Waldenström patienter samme us. som ved MM dog uden skelet rgt. og MR)

Forundersøgelse. Alle diagnoser. Myelomatose patienter (Mb. Waldenström patienter samme us. som ved MM dog uden skelet rgt. og MR) RIGSHOSPITALET FHCRC Undersøgelsesskema PRÆ HÆMATOLOGISK KLINIK 2448.00 Regime ARM og 2 Godkendt af læge/dato: / Højde: og Vægt ÅR: Alle diagnoser Forundersøgelse Ud over undersøgelser som rutinemæssigt

Læs mere

RIGSHOSPITALET FHCRC Undersøgelsesskema PRÆ HÆMATOLOGISK KLINIK NAVN: Godkendt af læge/dato: / Højde: og Vægt

RIGSHOSPITALET FHCRC Undersøgelsesskema PRÆ HÆMATOLOGISK KLINIK NAVN: Godkendt af læge/dato: / Højde: og Vægt RIGSHOSPITALET FHCRC Undersøgelsesskema PRÆ Godkendt af læge/dato: / Højde: og Vægt ÅR: Alle diagnoser Forundersøgelse Ud over undersøgelser som rutinemæssigt udføres før mini- KMT: Karnofsky score HCT-CI

Læs mere

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato RIGSHSPITALET PRTKL: Behandling og undersøgelsesskema HÆMATLGISK KLINIK NLG-MCL6 (Philemon) Rituximab/Lenalidomid/Ibrutinib Cyklus a 28 e 4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag

Læs mere

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva RIGSHOPITALET HOVON 8 Behandlings- og undersøgelsesskema OBS! MAX ORDINATION PÅ 75 MG RITUX I HHT. PROTOKOL! Serie nr. (gives med ugers interval) Behandlingsdag INDUKTIONSBEHANDLING ARM A (age 8-65)(R

Læs mere

Akut Graft-versus-Host Sygdom (akut GvHD)

Akut Graft-versus-Host Sygdom (akut GvHD) Instruksbog 4.1.1 Område: Emne: Titel: Forfatter: Godkendt af: Komplikationer Akut GvHD Niels Jacobsen Gitte Olesen Niels Jacobsen Doris Hovgaard Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet/Rev.: Sidst revideret:

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC READ Bilag 8 FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md. DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: EC DOC 〇〇〇〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: EC DOC 〇〇〇〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr Dag, md. DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

ARM A (3xR-CHOP/3xR-DHAP + ASCT + 2 års vedligehold med observation)

ARM A (3xR-CHOP/3xR-DHAP + ASCT + 2 års vedligehold med observation) ARM A (xr-chp/xr-dhap + ASCT + års vedligehold med observation) R-CHP bs. Behandlingen gives skiftevis R-CHP / R-DHAP (R-DHAP se andet skema) SERIE ++ Serie nr. (gives med ugers interval) SERIE SERIE SERIE

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig KAT HOVON 126, NMSG 21/13 Ixazomib + Thalidomid + Dexamethason til nydiagnostiserede myelomatoseptt der ikke kan autolog stamcelletransplanteres. Behandlingen efterfølges af randomisering til vedligeholdende

Læs mere

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning:

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md. DBCG 2014 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Behandling hver 4. uge

Behandling hver 4. uge Navn/ CPR UNDERSØGELSER Behandlingsserie 1 2 3 4 Behandlingsdag 1 15 1 15 1 15 1 15 Objektiv us. Incl PS 0 0 0 0 0 0 0 Baseline us** 0 Bivirkningsregistrering 0 0 0 0 0 0 0 BT, P 0 0 0 0 0 0 0 EKG ** 0

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇 DBCG 2015 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Den lette og sjove måde at komme i form på.

Den lette og sjove måde at komme i form på. Home Stepper HRM-DS10 Den lette og sjove måde at komme i form på. Trinene bevæger sig automatisk, og du bestemmer farten. Med e-jog er den slanke og sunde krop, som du fortjener, let inden for rækkevidde.

Læs mere

Emergency ward simulation

Emergency ward simulation Emergency ward simulation Claus Ørum-Hansen Simulation Symposium, Lyngby 7.November 2013 Building a Emergency ward simulation model, the key questions to be answered are What? Where? When? How many? Personnel

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

KUN TIL ORIENTERING. Vital. Patientnummer BEHANDLINGS- OG UNDERSØGELSESSKEMA. Rigshospitalet Hæmatologisk Enhed 3 NAVN: CPR:

KUN TIL ORIENTERING. Vital. Patientnummer BEHANDLINGS- OG UNDERSØGELSESSKEMA. Rigshospitalet Hæmatologisk Enhed 3 NAVN: CPR: BEHANDLINGS- G Screening Cy 1 Dag -1-2 Cyklus 1 Cyklus 2 Dag 1 Dag 8 Dag 15 Dag 22 Dag 1 Dag 8 Dag 15 Dag 22 NED001/placebo 26mg/kg i.v 1 Bortezomib/Velcade s.c. Sendoxan 500 mg p.o. Dexametason 20mg p.o.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Historisk. Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Behandlingsvejledningen er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer,

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

RH Finsencenter, Hæmatologisk Enhed I BRaVE-Transplant Behandlings- og undersøgelsesskema Navn: CPR: 21 ti. 20 ma. 22 on. 23 to

RH Finsencenter, Hæmatologisk Enhed I BRaVE-Transplant Behandlings- og undersøgelsesskema Navn: CPR: 21 ti. 20 ma. 22 on. 23 to RH Finsencenter, Hæmatologisk Enhed I BRaVE-Transplant Behandlings- og undersøgelsesskema CPR: BV-DHAP Fase I - dosis niveau 3 (cohort 3) Dagnr.: Bemærkninger: Se side 2 Højde: Vægt: verflade (max 2,2

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA

Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Faldgruber i Traume-behandling Præhospitalt, i traumemodtagelsen, på OP & ITA Jacob Steinmetz Akutlægehelikopter/akutlægebil Traumecenter/Anæstesi-OP Rigshospitalet Jacob.steinmetz@regionh.dk Good judgment

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Hvad kan gøres? "Blandingsmisbrug"

Hvad kan gøres? Blandingsmisbrug Blandingsmisbrug Hvad kan gøres? Fred Glæde Frihed Pause Problemer Sygdom Skade Holdning Fordømmelse Accept Billigelse Tilvænning Afhængighed Abstinenser Visse farmaka kræver ved længerevarende brug større

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 5-8) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇

FLOW SHEET (1. år, serie 5-8) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇 Operation: Den postoperative behandling fastlægges individuelt afhængig af responsgrad vurderet klinisk, billeddiagnostisk og histopatologisk. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter Autismespektret og nyt diagnosesystem Før og efter Indtil 1971 blandes autisme med skizofreni Childhood schizophrenia Infantile psychosis Autism/Autistic disorder ICD-10 1990/95 og DSM-IV 1994 : Gennemgribende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

the 7 signs of cancer

the 7 signs of cancer Engelsk See your doctor if you have A Cough OR hoarseness Coughing or hoarseness that does not improve within a month. difficulty swallowing Difficulty swallowing for more than a month. Lumps A lump in

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Lili Uyen Thuy Pham, Shopaholic

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant)

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) 6.11.1 Tjekliste til læger og sundhedspersonale vedrørende voriconazol A) Minimering af risikoen for fototoksicitet

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Introduktion til spørgeskemaer Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Hvorfor spørgeskema? Videnskabeligt paradigme? Antagelser? Hvad måles? Fordele muligheder svagheder barrierer? Patient Reported

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsagsteori Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsager The cause of a disease event is an event, condition or characteristic that preceeded the

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere