Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: Fax: EAN-nr.: NOTAT Åbøllingvej 1-3, 6683 Føvling Vurdering og begrundelse for nedlæggelse af privat fællesvej Ulla og Niels Mikkelsen, Åbøllingvej 1, 6683 Føvling søger i deres brev af maj 2012 om at få nedlagt den private fællesvej på deres ejendom matrikel nr. 5b Tobøl By, Føvling. Vejen er angivet med blåt på oversigtskortet af 20. marts Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. Teknik & Miljøs vurdering Teknik & Miljø har vurderet de modstridende interesser i dels Ulla og Niels Mikkelsens interesse i at vejen nedlægges, og dels i Irene Jessens og Kristian Jacobsens interesse i at vejen opretholdes. Teknik & Miljø vurderer, at den private fællesvej skal nedlægges. Teknik & Miljø har vurderet de modstridende interesser. Og det er Teknik & Miljøs vurdering, at Ulla og Niels Mikkelsens gener af færdslen på vejen vejer tungere, end Irene Jessens og Kristian Jacobsens behov for to vejadgange til deres ejendom. Teknik & Miljø vurderer, at Irene Jessen og Kristian Jacobsen Jessen kan drive, servicere og vedligeholde hele deres ejendom fra deres egen privatvej, og at de derfor ikke har behov for at benytte den private fællesvej, som en ekstra vejadgang. Teknik & Miljø vurderer videre at nedlæggelse af den private fællesvej kun vil give Irene Jessen og Kristian Jacobsen en ubetydelig længere omvej i visse situationer. I alle situationer. 1 af 8

2 Høringsbemærkninger og Teknik & Miljøs vurdering Ulla og Niels Mikkelsens ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej har været i høring hos berørte grundejere, og tidligere også hos ledningsselskaber, politi og andre myndigheder. Ulla og Niels Mikkelsens bemærkninger Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at færdslen på den private fællesvej generer deres privatliv. Trafikanterne på vejen krænker deres privatliv, generer deres hunde med mere. Der er ingen som generer deres privatliv eller generer deres hunde, tværtimod er det hundene der gør voldsomt. Ulla og Niels Mikkelsen vil også gerne have mulighed for at lægge deres jord sammen, så de kan drive deres ejendom, som en sammenhængende ejendom. Den private fællesvej deler deres ejendom i to, og gør det dermed mere besværligt at drive ejendommen rationelt. Ulla og Niels har ingen dyr på ejendommen, så de skal ikke drive landbrug. Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at Kristian Jacobsen har oplyst, at han har behov for at benytte vejen tidligt om morgenen og sent om aftenen, for ikke at vække Irene Jessen. Og Kristian skulle videre have oplyst, at han har behov for at benytte vejen, da han ikke kan vende med båden på sin egen ejendom. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at moderne biler er så støjsvage, at det vil være muligt for Kristian Jacobsen at køre så hensynsfuldt, at Irene Jessen ikke bliver vækket af bilen. Det er videre Teknik & Miljøs vurdering, at Kristian Jacobsen har mulighed for at anlægge en vendeplads på sin egen ejendom, så han kan vende med båden på sin egen ejendom. En vurdering som alene er Carsten Wagner Sørensens. Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at der ikke længere drives landbrugserhverv på Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendom, og at Irene og Kristian derfor ikke mere har behov for at benytte vejen. Der drives stadig landbrugserhverv på vores ejendom Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at vejen benyttes flere gange dagligt af hesteejere med deres heste. Irene Jessen og Kristian Jacobsen har forpagtet en del af deres ejendom ud til hesteejere. Ulla og Niels Mikkelsen oplyser videre, at børn også benytter vejen dagligt, når de skal tilse eller fodre hestene, og at børnene i øvrigt for tiden deltager i vedligeholdelsen af vejen. 2 af 8

3 Vore græsmarker er ikke udlejet til hesteejere, da Ulla og Niels har skræmt dem væk, og der går derfor heller ikke børn dagligt på vejen (det har der i øvrigt aldrig gjort) Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at der i dag er mere færdsel på vejen, end da der blev drevet landbrug på Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendom. Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej til levering af eksempelvis olie og øvrige tunge lastvognstransporter. Vi har ikke oliefyr og der kører ingen tunge lastbiler over til os Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, når de skal på arbejde. Og at Irene Jessen og Kristian Jacobsen i øvrigt jævnligt benytter vejen til fods og på cykel. Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter også vejen i forbindelse med biltransport af deres båd. Ulla og Niels Mikkelsen oplyser, at det formentlig vil være lettere for dem at sælge deres ejendom, bliver den private fællesvej nedlagt. Hvis vejen nedlægges mister vores ejendom værdi Teknik & Miljø vurderer, at vejen medfører en del generende færdsel for Ulla og Niels Mikkelsen. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der dagligt er færdsel på vejen. Teknik & Miljø er enig i, at færdslen passerer tæt forbi Ulla og Niels Mikkelsens bygninger og have. Og at færdslen dermed generer Ulla og Niels Mikkelsens privatliv. Teknik & Miljø er også enig i, at nedlæggelse af vejen, vil give Ulla og Niels Mikkelsen mulighed for at udnytte deres ejendom mere rationelt. Underligt at de har placeret deres have ud mod Åbøllingvej, når de ønsker privatlivsfred!! Irene Jessens og Kristian Jacobsens bemærkninger Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at de har en tinglyst vejret af 1. december 1951 til at benytte den private fællesvej. Og, at de er påtaleberettigede, og at det derfor kun er dem, der kan ophæve vejretten. De har ved køb af deres ejendom betalt for vejretten, og Ulla og Niels Mikkelsen har ved køb af deres ejendom købt ejendommen med klausulen om den private fællesvej. Teknik og Miljø er enig i, at det kun er Irene Jessen og Kristian Jacobsen, der kan ophæve vejretten. Vejretten er dog uden betydning i sagen, da Vejen Kommune har myndighed til at nedlægge den private fællesvej, og i så fald bortfalder vejret uanset at vejretten er tinglyst. 3 af 8

4 Teknik & Miljø kan oplyse, at en tinglyst vejret basalt set ikke er mere værd end en almindelig skriftlig vejret, eller en mundtlig vejret. Dokumenter tingslyses primært af hensyn til tredjemand. Hvem er tredjemand? Og hvor står det? Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at alle ejendomme har en pæn indkørsel og en indkørsel til driftsbygningerne. Og, at den private fællesvej er nødvendig for, at de kan drive deres ejendom. Det er ikke Teknik & Miljøs vurdering, at alle ejendomme har en fin vejadgang til hovedbygningen, og en mindre fin vejadgang til ejendommens driftsbygninger. Alle landbrugsejendomme har flere adgangsveje Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at deres egen privatvej fyger til om vinteren. Teknik & Miljø vurderer, at Irene Jessen og Kristian Jacobsen har mulighed for at rydde deres privatvej for sne, eller få en entreprenør til at rydde vejen for sne. Usaglig kommentar Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at nedlæggelse af den private fællesvej vil betyde en omvej på 227 meter, når de skal besøge Kristian Jacobsens mor i Tobøl. Det gør de to gange dagligt, hvilket vil give en samlet længere afstand på cirka 1 kilometer om ugen. Regnefejl - om dagen Teknik & Miljø vurderer, at den forøgede omvejsafstand er beskeden, og at Irene Jessen og Kristian Jacobsen derfor må acceptere omvejen. Irene Jessen og Kristian Jacobsen foreslår, at Ulla og Niels Jacobsen flytter deres køkkenhave væk fra vejen, derved vil de få privatlivsfred. Teknik & Miljø er ikke enig i, at en flytning af køkkenhaven alene vil give Ulla og Niels Mikkelsens privatlivsfred. Færdslen på vejen vil fortsat passere tæt for Ulla og Niels Mikkelsens bygninger. Har den gjort i 90 år og i de 30 år vi har boet her, har det aldrig været et problem Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at for seks år siden anlagde de deres privatvej. Indtil da havde den private fællesvej været den eneste vejadgang til deres ejendom, og blev brugt til al slags færdsel, og det gør den stadig. 4 af 8

5 Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at de benytter den private fællesvej til fods og på cykel, og en sjælden gang i personbil. Det giver dem tryghed at have to vejadgange eksempelvis i forbindelse med brand eller lignende. Teknik & Miljø vurderer, at det ikke er relevant at inddrage en ekstremhændelse, som eksempelvis en brand i sagen. Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at deres ejendom vil falde i værdi, hvis den private fællesvej nedlægges. Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at der ikke er lovkrav om, at de kun må have en vejadgang. Og at de to vejadgange i øvrigt har lige stor betydning for dem. Teknik & Miljø er principielt enig i deres betragtning. Vejen Kommune skal dog godkende eventuelle nye vejadgange til kommunevejen Åbøllingvej med flere kommuneveje. Hvad menes med det? Vi har nok i 2 veje Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at de ikke driver landbrug på deres ejendom. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at en vejadgang til Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendoms størrelse og type er tilstrækkelig. Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at de benytter den private fællesvej til deres affaldsspand og til deres genbrugsspand. Teknik & Miljø vurderer, at Irene Jessen og Kristian Jacobsen kan benytte deres egen privatvej til deres affaldsspand og deres genbrugsspand. Irene Jessen og Kristian Jacobsen oplyser, at de ikke benytter den private fællesvej til tung trafik. 5 af 8

6 Øvrige bemærkninger I efteråret 2012 blev Politi, ledningsselskaber og øvrige myndigheder hørt om nedlæggelsesforslaget. Nævnte myndigheder og ledningsselskaber havde ikke de store bemærkninger til nedlæggelse af vejen. Tobøl Vandværk havde bemærkninger til nedlæggelsen. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at deres vandledning i den private fællesvej er et privatretligt anliggende mellem Tobøl Vandværk og Ulla og Niels Mikkelsen, som ejer af vejen. Baggrund og historik Ulla og Niels Mikkelsen, Åbøllingvej 1, 6683 Føvling søger i deres brev af 15. maj 2012 om at få nedlagt den private fællesvej på deres ejendom matrikel nr. 5b Tobøl By, Føvling. Vejen er angivet med blåt på oversigtskortet af 20. marts Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. Ansøgningen om nedlæggelse af den private fællesvej var i høring hos berørte grundejere, politi, ledningsselskaber med flere i efteråret Med baggrund i høringen, behandlede udvalget for teknik og miljø ansøgningen den 19. november 2012, og udvalget afslog at nedlægge vejen. Ulla og Niels Mikkelsen klagede den 4. januar 2013 til Vejdirektoratet over Vejen Kommunes afslag. Vejdirektoratet afgjorde i deres brev af 15. februar 2013, at Vejen Kommunes afslag er mangelfuldt begrundet. Og, at Vejen Kommune derfor skal genoptage sagen og træffe ny lovlig og saglig afgørelse. Den 18. marts 2013 besluttede udvalget for teknik og miljø at genoptage sagen og holde et møde på stedet med de berørte grundejere. Repræsentanter fra udvalget for teknik og miljø og fra Teknik & Miljø havde den 11. april 2013 møde med de berørte grundejere på den private fællesvej. Mødet var primært for at besigtige forholdene, og få forholdene belyst. Sekundært blev alternative løsninger og eventuelle forligsløsninger drøftet. Der blev ikke indgået forlig eller i øvrigt indgået aftaler mellem de berørte grundejere på mødet. Teknik & Miljø har derfor genoptaget sagen og sendt Ulla og Niels Mikkelsens ansøgning om nedlæggelse af vejen i høring hos Irene Jessen og Kristian Jacobsen. 6 af 8

7 Reglerne om nedlæggelse af privat fællesvej Ulla og Niels Mikkelsen har søgt Vejen Kommune om at få nedlagt den private fællesvej på deres ejendom Åbøllingvej 1, 6683 Føvling. Vejen Kommune skal som vejmyndighed tage stilling til ansøgningen om at få nedlagt den private fællesvej. Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej som adgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. Og de har en tinglyst vejret af 1. december 1951 til at benytte vejen. Irene Jessen og Kristian Jacobsen har for tiden to vejadgange til deres ejendom Åbøllingvej 3. Dels den omtalte private fællesvej og dels deres egen privatvej. Den tinglyste vejret har ingen betydning for Vejen Kommunes behandling af sagen. Vejen Kommune har myndighed til at nedlægge vejen, uanset hvor få eller hvor mange grundejere, der har vejret til vejen, og uanset at vejrettighederne eventuelt er tinglyst. Den private fællesvej skal helt eller delvist opretholdes, hvis vejen er eneste vejadgang til Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendom Åbøllingvej 3, og der ikke samtidigt etableres en anden vejadgang. Vejen skal også helt eller delvist opretholdes, hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for deres ejendom. I det tilfælde, hvor den private fællesvej hverken er eneste vejadgang eller af vigtighed for Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendom eller nogle af deres ejendoms lodder. Skal Vejen Kommune foretage en konkret afvejning af dels Irenes Jessens og Kristian Jacobsens interesse i, at vejen bevares, og dels i Ulla og Niels Mikkelsens interesse i, at vejen nedlægges. Vejen Kommunes eventuelle beslutning på at nedlægge den private fællesvej betyder, at såvel tinglyste vejrettigheder, som hævdvundne vejrettigheder dermed bortfalder. Vejen Kommunes eventuelle beslutning om at nedlægge vejen eller at opretholde vejen, får berørte parter mulighed for at klage over til Vejdirektoratet og til Taksationsmyndighederne. Vejdirektoratet kan tage stilling til, om Vejen Kommune har lovgrundlag for at behandle ansøgningen, og træffe beslutning i sagen. Om Vejen Kommune har fulgt Forvaltningslovens regler, har hørt sagens berørte parter, har vurderet og afvejet parternes modstridende interesser med mere. Beslutter Vejen Kommune at nedlægge vejen, får berørte parter også mulighed for at prøve beslutningen ved Taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighederne kan tage stilling til, om vejen er af vigtighed for Irene Jessens og Kristian Jacobsens ejendom. 7 af 8

8 Når, og først når de administrative klagemuligheder ved Vejdirektoratet og Taksationsmyndighederne er udtømte, får de øvrige parter mulighed for at prøve Vejdirektoratets og Taksationsmyndighedernes afgørelser ved Domstolene. Lovgivning Den blå vej på Ulla og Niels Mikkelsens ejendom Åbøllingvej 1, 6683 Føvling er en privat fællesvej. Vejen er ikke optaget på Vejen Kommunes register over kommuneveje. Teknik & Miljø vurderer derfor, at vejen er en privat fællesvej. Vejen Kommune er vejmyndighed for den private fællesvej. Det følger af Privatvejslovens 1, stk. 2. Vejen Kommune skal tage stilling til Ulla og Niels Mikkelsens ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej. Det fremgår af Privatvejslovens 12, stk. 3. Og Vejen Kommune skal i spørgsmålet om eventuel nedlæggelse af vejen følge proceduren i Privatvejslovens Forvaltningsloven og Offentlighedsloven omhandler berørte parters ret til at blive hørt i sagen, parters ret til at udtale sig i sagen, og parters ret til at få aktindsigt i sagen med mere. Privatvejsloven Lovbekendtgørelse nr af 21. december 2010 Forvaltningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 Offentlighedsloven Datasammenskrivning af lov om offentlighed i forvaltningen, datasammenskrivning nr af 28. september 1994 Carsten Wagner Sørensen Ingeniør 8 af 8

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle Kære Grundejer, NYHEDSBREV nr. 16 Den "uendelige historie" om Park Allés betonklodser fortsatte med et møde, indkaldt af Teknisk Forvaltning den 28.maj for at drøfte, hvad der kan gøres for at forbedre

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere