Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden Hårlev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev"

Transkript

1 Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: * Mail: Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403 Deklaration Solgården Tak for et behageligt og konstruktivt møde tirsdag den 20. december I medfør af aftale fremsendes en sammenskrivning af brev til udvalgsformand Lene Madsen Milner af 21. oktober 2011, samt det, under mødet, udleverede bilag. Ligeledes fremsendes supplerende dokumentation om fremsættelse af forslag til grundejerforeningen Solgårdens ordinære generalforsamling i 2010 om overensstemmelse mellem vedtægter, deklaration og faktiske forhold samt resultat af generalforsamlingens behandling af forslaget. Bilag A: Medlemsforslag samt resultatet af afstemningen. Der er enighed om, at følgende regelsæt regulerer forholdene for Solgården: 1. Lokalplan nr vedtaget endeligt af Vallø kommunalbestyrelse den 30. september 1986 inkl. tillæg til Vallø Kommuneplan af samme dato. 2. Deklaration, godkendt af Vallø kommune den 28. september 1987, tinglyst den 19. oktober april 1993 blev Grundejerforeningen Solgården stiftet. Foreningens vedtægter blev lyst ved Retten i Køge, dog blev 10 af de 37 matr. nr. blev afvist blev 5 af de 10 afviste matr. nr. lyst servitutstiftende. Grundejerforeningen er Oprettet i medfør af punkt i Lokalplan nr samt 3 i Deklaration. 4. Grundejerforeningen har den 30. juni 2010 vedtaget nye vedtægter på ekstraordinær generalforsamling. Stevns kommune har godkendt vedtægtsændringerne den 11. oktober Vedtægterne er ikke lyst servitutstiftende på minimum 6 matr. nr. pr. den 09. januar 2012 i.h.t. oplysninger fra Tinglysningsretten. På mindst 4 parceller er vedtægter aldrig lyst, ligesom der på mindst 2 matrikelnumre er lyst vedtægt fra 1993 og ikke fra

2 5. Gennemgangen har ikke fundet belæg for en pligt til tinglysning af grundejerforeningens vedtægter. Vælges tinglysning må det gøres gældende, at Tingbogens udvisende må være korrekt for alle ejendomme. 6. I forhold til vedtægt for grundejerforeningen Solgården er påtaleberettiget de til enhver tid værende ejere af de berørte ejendomme samt Stevns kommune. I fortsættelse af brev fra Stevns kommune af 7. december 2011 var der enighed om følgende hovedemner for mødet den 20. december 2011 i forhold til den 24 år gamle deklaration: Om beplantning og hegn mellem parcellerne. Om udendørs antenneanlæg. Om parkeringsbestemmelserne. Om påtaleretten. Om beplantning og hegn mellem parcellerne: Bestemmelser for indretning af friarealer, veje, stier og deres beplantning m.v. fastlægges ud fra en samlet plan. Retningslinjerne tinglyses på ejendommen i form af en deklaration. Deklarationen beskriver i 9: Der må ikke rejses noget hegn eller sættes nogen begrænsende beplantning mellem ejendommene indbyrdes eller ind til parkområdet uden godkendelse fra Vallø kommune. Området skal stedse se ud, som om det er sammenhængende med parken. Jf. Pkt. 8.2 i lokalplan nr Samt tillæg til kommuneplan af område 2.B.4, e og f. Vallø kommune erstattes med Stevns kommune i 9. Beplantning og hegn mellem grundene etableres som ensartet hækbeplantning. Grundejerne skal vedligeholde de beplantninger, som etableres indenfor de enkelte grunde og i skel. Den ubebyggede del af grunden skal være vel vedligeholdt. Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan de påtaleberettigede, grundejerforeningen samt Vallø kommune lade arbejdet udføre af andre for grundejerens regning. 27. april 2005 fremsender tidligere formand Birthe Høfler en skrivelse til parcel ejer Jørgen Aagesen med anmodning om, at han ser nærmere på 9 i deklarationen idet raftehegn ikke er i overensstemmelse med beplantningsplanen gældende for Solgården. Bilag B: Brev fra Birthe Høfler af

3 Grundejerforeningens bestyrelse synes at antage, at forholdene omkring beplantning og hegn bør gøres legale. Det fremgår af side 1 sidste 2 punkter af referat fra ordinær generalforsamling i april 2007, bl.a.: Bilag C: Referat fra ordinær generalforsamling side 1. at der vil blive udarbejdet en fælles ansøgning om godkendelse af samtlige eksisterende hegn i bebyggelsen (dispensation deklarationens 9). at der med hensyn til opsætning af hegn m.m. udarbejdes og offentliggøres et sæt retningslinjer for en evt. fremtidig godkendelsesprocedure. Der tilgår ikke efterfølgende parcel ejerne nogen reaktion på ovennævnte beslutninger. Det må antages, at der ikke forefindes en dispensation i forhold til deklarationens 9 fra Stevns kommune, såvel som udarbejdede retningslinjer for fremtidig godkendelsesprocedure næppe har fundet sted. Ved grundejerforeningen Solgårdens generalforsamling i april 2008 indeholder bestyrelsens skriftlige, såvel som mundtlige, beretning ingen oplysninger om de besluttede aktiviteter i forhold til forhandling med Stevns kommune. På forespørgsel fra tilstedeværende parcelejer oplyser bestyrelsesmedlem Marlene Kristoffersen herefter: Bilag D: Referat fra ordinær generalforsamling side 1. For så vidt angik hegnsproblematikken, meddelte Marlene, at kommunen havde givet sin velsignelse til at de ulovlige hegn, der af grundejerforeningen var konstateret ved seneste generalforsamling kunne blive. Kommunen vil ikke blande sig i interne hegn i grundejerforeningen. Marlene meddelte, at det var beklageligt, at tidligere bestyrelser ikke havde henholdt sig til deklarationen. Endelig har bestyrelsen for grundejerforeningen i et velkomstbrev i 2011 behandlet spørgsmålet om hegn, idet bestyrelsen fastslår: Hegn: Alle hegn ud mod Solgårdsparken skal være bøgehæk, og alle hegn skal være levende hegn, altså levende hækbeplantning også i skellene mellem parcellerne. Her vil vi gerne forklare en smule: Når man går rundt i vores kvarter, ser man, at ikke alle har efterlevet det med de levende hegn. Derfor besluttede grundejerforeningen for nogle år siden at kigge fremad og stoppe diskussionen om ulovligt opførte hegn. I dag accepteres derfor ingen nye plankeværker og alle nye hegn skal være levende hegn. Vi har selvfølgelig alle pligt til at holde egen have pæn, så her er rart at bo. Bilag E. Jf. i øvrigt tidligere udleveret eksemplar af hele velkomstpjecen. 3

4 Om der er en sammenhæng mellem oplysningerne i referaterne fra generalforsamlingerne i 2007 og 2008 frem til indholdet af pjecen Velkommen til Solgården har det ikke været muligt at finde belæg for. Den nuværende faktiske tilstand i Solgården lader sig næppe regulere ved en ændret deklaration der alene må anses for rækkende fremad - hvorfor en eventuel lovliggørelse af forholdene må ske gennem en ændring af lokalplanen. I den eksisterende deklaration bør der udover problemstillingerne i forhold til 9 ligeledes ses på den nuværende 7: Om udendørs antenneanlæg: I 7 bestemmes Udendørs antenneanlæg må ikke opsættes, idet samtlige ejendomme er tilsluttet fællesantenneanlæg. Jf. bilag C og D Imidlertid findes der ikke længere fællesantenneanlæg, hvorfor en revision vil findes betimelig. Om parkeringsbestemmelserne: 6 i deklaration af afsnit 2 beskriver: Parkering af last-, flytte- og rute- /fragt biler o. lig., samt campingvogne er forbudt. Jf. bilag B samt bilag F (referat af generalforsamling af ). Der bør indskrives en lovliggørelse af parkering i forbindelse med klargøring af campingvogn til afrejse samt ved hjemkomst. Jørgen Aagesen modtog brev om overholdelse af 6 dateret 27. april I brevet orienteres om en generalforsamlingsbeslutning om nogle leveregler for området i En gennemgang af arkivmateriale kan ikke bekræfte den anførte beslutning. Om påtaleretten: Deklarationen omtaler bestemmelser om påtaleret i forbindelse med 3 paragraffer: 1 (ejerne af ejendomme gensidigt overfor hinanden) 9 (påtaleberettigede, grundejerforeningen samt Vallø kommune) 12 (Påtaleretten tilkommer den kommende grundejerforening, Vallø kommune samt de til enhver tid værende ejere af de berørte ejendomme). 4

5 Det må anbefales at det sikres at påtaleretten ikke er indskrevet på måder, der kan skabe konflikt mellem tolkning af vægtningen disse imellem. Stevns, 11. januar 2012 Med venlig hilsen Jørgen Aagesen / Finn Randrup Parcelejer Bisidder Solgården 25 Strøby Egede 4600 Køge 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Adresse: Hjertegræsvej 22 0005do Adresse: Hjertegræsvej 16 0005ds Adresse: Hjertegræsvej 12 0005du Adresse: Hjertegræsvej 18 0005dr Adresse: Hjertegræsvej 14 0005dt

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere