Den europæiske psykolog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den europæiske psykolog"

Transkript

1 2 30. januar årgang Dansk Psykolog Forening Langt væk hjemmefra De udsendte soldater arbejder under farefulde vilkår og er langt væk fra familien. Men psykologen er nu blot et klik borte. Side 3

2 Leder Den europæiske psykolog Nedtællingsuret er slået til. Vi tæller baglæns frem mod EFPA-generalforsam lingen i Oslo i juli Generalforsamlingen i den europæiske paraplyorganisation skal beslutte at iværksætte den konkrete certificering af psykologer i Europa. Beslutningen er enestående. Vi vil uden tvivl vedtage de retningslinjer for uddannelse og for praksiserfaring, der gør det muligt og enkelt for psykologen at få sine faglige kvalifikationer vurderet og hernæst bevæge sig rundt på det europæiske arbejdsmarked. Der er lagt vægt på dokumenteret faglighed og på etik. Hvis man har en grunduddannelse fra et anerkendt universitet og derefter et års erfaring med praktisk psykologarbejde, vil man kunne erhverve sit EuroPsy-certifikat. Hertil kommer, at EFPA-generalforsamlingen også vil beslutte at knytte EuroPsy til i første omgang én specialistuddannelse, nemlig psykoterapi. Det handler således ikke blot om, at der nu er skabt en platform for psykologer generelt for at kunne arbejde i andre lande i Europa, men også om, at specialistgodkendte kan opnå samme fordele. Andre steder i Europa er der sten i skoen. Herhjemme iværksatte Dansk Psykolog Forening sin egen autorisationsordning tilbage i slutfirserne og begyndelsen af halvfemserne. Lykkeligvis overtog danske myndigheder autorisationen, og vi har således både en lov, der slår fast, at en psykolog er en psykolog, og vi har en offentlig myndighed, der kan fastslå, hvornår denne psykolog kan blive autoriseret. Her blev det fagpersoner og eksperter, der kom til at præge lovgivningen. Sådan er det ikke på det europæiske plan indtil videre. Politik og faglighed konflikter. Den europæiske tanke er jo, at mobilitet mellem medlemslandene har højeste prioritet. Desværre betyder det så, at man fra po- litisk side ønsker at give køb på faglighed og på kvalitet. Der går bureaukrati i det. Et eksempel: I ét land kan man uden for det kliniske område blive psykolog efter fire års universitetsstudier. Titlen psykolog er erhvervet, og det kan for dette lands psykologer være interessant at søge arbejde i nabolandet. Her er uddannelseskravet til en psykolog imidlertid fem år, men fordi titel går frem for indhold, så kan nabolandets lovgivning ikke hindre, at den rejselystne psykolog arbejder her med fulde rettigheder. Bureaukratisk set en glimrende ordning, men ud fra faglige og brugersikkerhedsperspektiver helt hen i vejret. Man kan ikke blive anerkendt som psykolog i Danmark, medmindre man kan leve op til de nationale krav. I Danmark er en psykolog en psykolog, og det skal ikke nogen EU-lovgivning lave om på. Men hvad vil fremtiden bringe? Der er jo også danske politikere i det europæiske parlament, og der er dansk indflydelse i kommissionen. Vi ville gerne høre deres røster om kvalitet og brugersikkerhed! Dansk lovgivning er præget af lovgivning fra EU, og det er bekymrende, at vi ikke hører fra dem om de brydninger, der knytter sig til EU-lovgivning i denne sammenhæng. Det har været overmåde vanskeligt at vinde gehør for det faglige synspunkt i EU. Som danske psykologer kunne vi måske ud fra et kortsigtet perspektiv være fristet til at melde hus forbi. Men vi ved godt, at den psykologiske videnskab og profession først og sidst kommer fra det psykologiske verdenssamfund selv. Det er åbenbart et vilkår, at faget, videnskaben og professionen skal kæmpe sin egen kamp på vores brugeres vegne og ikke forlade os på, at de formelt ansvarlige påtager sig denne opgave. Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Produceret af: Elbo Grafisk A/S, Fredericia Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forside: BAM/Scanpix Jobannoncer 2009 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reproklar Helsider: Kr ,- Kr ,- 176 x 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176 x 118 mm: Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling. Prisliste: Farvetillæg (CmyK): Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2009: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 4 9/2 27/2 5 23/2 13/3 6 9/3 27/3

3 En hånd til de udsendte Internettet er der altid også for den soldat, der er udsendt til krigs skuepladserne, eller den hustru, hvis mand har svært ved at finde sit gamle jeg efter hjemsendelsen. Forsvarets psykologer har udviklet et rådgivningstilbud via nettet. modelfoto: bam/scanpix Rådgivning Af redaktør Jørgen Carl De udsendte danske soldater i Irak, Afghanistan og andre af verdens brændpunkter er blevet et tema herhjemme. Også når der ikke står et folketingsvalg for døren. Ikke mindst antallet af dræbte og sårede soldater har øget opmærksomheden om emnet drastisk. Er det prisen værd? spørges der, hver gang en dræbt soldat flyves hjem, og det er et spørgsmål, som ikke kun retter sig mod de soldater, der er i farezonen, og de politikere, der har sat dagsordenen for vores deltagelse i internationale opgaver, men har adresse til os alle. Psykolog nyt

4 fakta Hvor finder jeg Tilbuddet om rådgivning fra netpsykologen findes som menupunkt på som er hjemmeside for Institut for Militærpsykologi. Siden fremstår opdateret og brugervenlig og rummer en stor mængde information, som retter sig mod den soldat, der står foran udsendelse, og hans familie. Også de helt nyudgivne pårørendepjecer er at finde i den omfattende tekstsamling. Tilgangen til stoffet er åbenhjertig, og siden redigeres tydeligt på brugernes præmisser, dvs. så teksterne opleves som relevante og ærlige for soldater og pårørende. Blandt helt jordnære og praktiske råd stilles således spørgsmålet: Skal soldaten skrive afskedsbreve inden udsendelsen? En stor del af interessen samler sig naturligt nok om de vilkår, de udsendte arbejder under, og hvordan de præges af den åbenbare risiko eller bare savnet af fx kone og børn. Hvordan har de det i situationen? Hvad indebærer det her og nu at leve under det voldsomme pres, hvad betyder de voldsomme oplevelser for dem på længere sigt? Og hvordan ser situationen ud fra de pårørendes synsvinkel? På professionelt plan varetages interessen af Forsvarets psykologer, som er en del af Institut for Militærpsykologi, IMP. Instituttet med dets 22 psykologer har som et af sine kerneområder netop at være der for de udsendte soldater, de tidligere udsendte soldater og deres pårørende. Nyt tilbud om netrådgivning Tilbuddene til disse grupper har været under kraftig udvikling gennem de senere år, parallelt med at den danske militære indsats internationalt er trappet op. Med overgangen fra fredsbevarende til nu også fredsskabende opgaver har indsatsen i nogen grad ændret karakter, ligesom også ønsket om at kunne trække på psykologisk bistand er øget. På ganske få år er antallet af nyoprettede journaler hos militærpsykologerne således næsten firedoblet. Det klassiske tilbud om psykologhjælp til soldater og pårørende, som oplever alvorlige eftervirkninger i forbindelse med udsendelsen til internationale missionsområder, blev i begyndelsen af året suppleret af et nyt tilbud om psykologisk rådgivning via nettet. Netpsykologerne, som tilbuddet kaldes, åbnede den 6. januar. - Der er tale om en rådgivning, ikke om terapi, forklarer psykolog ved IMP Peter Genter, der har stået i spidsen for at udvikle hjemmesiden. Soldaten eller den pårørende logger sig med et selvvalgt brugernavn og en kode ind på vores hjemmeside og kan uden at oplyse sin identitet stille spørgsmål til psykologerne her. Man kan også ringe, men på nettet er det lettere at bevare anonymiteten, og kontakten foregår gennem det skriftlige. Nem adgang til kontakt I dag sætter ingen spørgsmålstegn ved, hvorfor internettet bruges som kommunikationskanal. Målgruppen har alderen, hvor nettet er mediet over dem alle. Også i rådgivningssammenhæng er brug af nettet indarbejdet i forskelligartede former af fx Ung på Linie, Livslinien og Kræftens Bekæmpelse rådgivninger, hvis erfaringer og medarbejdere Peter Genter har trukket flittigt på i udviklingen af IMP s tilbud. - Med brugen af nettet mindsker vi de barrierer, der er for kontakt. Nettet er på den ene side altid tilgængeligt, samtidig er det på den anden side en kommunikationskanal med indbygget distance. At henvende sig til direkte en psykolog er ikke nødvendigvis let for soldaten, som måske føler, at han blotter sig, eller han kan tvivle på, om de tanker og følelser, han har, er alvorlige nok til at - Det kan være lettere for nogle at henvende sig på nettet, vurderer Peter Genter. Erfaringer fra andre internetrådgivninger viser, at det kræver mindre overvindelse at åbne sig og tale om svære emner. Det at formulere sig skriftligt giver anledning til refleksion, og så har skriftlig kommunikation den fordel, at der er tekster at vende tilbage til. - Vi svarer i løbet af højst to hverdage og forventer, at et forløb afsluttes efter ganske få gange. Er der brug for mere, kan det være hensigtsmæssigt, at brugeren indgår i et egentligt forløb hos en psykolog, enten her hos IMP eller hos en af de netværkspsykologer, vi samarbejder med over hele landet. Forventelige temaer Blot få dage efter etableringen havde de første brugere meldt sig, og selv om materialet er alt for sparsomt til at udlede 4 Psykolog nyt

5 tendenser af, tør Peter Genter godt allerede nu pege på, hvilke kategorier der kommer til at fylde i henvendelserne. - Der vil efter al sandsynlighed være tale om de samme temaer, som har fyldt i de hidtidige tilbud. Mange soldater har problemer med aggressioner, når de vender hjem og oplever, at deres lunte er blevet kortere. Eller de føler rastløshed, har søvnproblemer, flashbacks, angst, panikangst, de udvikler und gåelsesadfærd osv. - Mens de er ude, kan de have problemer med det pres, de udsættes for, også bare arbejdspresset. Nogle oplever det værst tænkelige at miste en kammerat og reagerer naturligvis på det. Er det så normalt at reagere, som jeg gør det Hertil fx samarbejdsvanskeligheder med kollegerne eller den nærmeste chef. - Problemer i relationen mellem soldat og pårørende ser vi mange eksempler på. Både under udsendelsen og efterfølgende går det begge veje. Først bekymringer og savn, fra hans side måske også jalousi, så kommer han hjem og skal finde sin plads i familien igen. Det er ikke altid let, heller ikke for dem, han vender hjem til. Tilbud med udviklingsmuligheder Af IMP s psykologer indgår foreløbig syv i rådgivningen. Det begrænsende antal har man valgt, så der løbende er rådgivningsopgaver til alle, og så psykologerne kan mødes og udveksle erfaringer om produktet. Det handler om at sikre kontinuitet og lægge en linje. Uanset hvem af psykologerne der svarer, underskriver man sig som Netpsykologen : anonymiteten går begge veje! Den valgte form er ikke nødvendigvis endestationen. Efterhånden som rådgivningen er veletableret, vil den kunne videreudbygges. - Vi har valgt at begynde et sted og med noget, vi kan overskue. Vi foretrækker en langsom vækst, ikke mindst fordi vi skal være sikre på at kunne levere svar med kort frist, men vi har allerede nu ideer til, hvordan tilbuddet kan udvikle sig. Der er ingen grund til at udelukke noget. Behovet hos brugeren må afgøre, om vi fx udvikler et mere chat-orienteret tilbud, oprettelse af grupper eller på længere sigt måske egentlig netterapi. jc modelfotos: bam/scanpix Psykolog nyt

6 Kvinder efter voldtægt Når en kvinde har været udsat for voldtægt, risikerer hun stadig at blive ramt. For eksempel af mistro, af tvivl på hendes fortælling og af skyld og selvbebrejdelser. Overgreb Af Anja Hareskov Jensen og Elena Røikjær Madsen Arbejdet med voldtægtsramte involverer næsten altid både forskellige faggrupper og forskellige offentlige og til tider private instanser. Det tværfaglige samarbejde er essentielt, men også en udfordring, da de forskellige faggruppers faglige socialisering, arbejdsopgaver og grundlæggende værdisæt er væsensforskellige. I efteråret 2008 var Center for Voldtægtsofre i Århus vært for The first International Conference on Survivors of Rape, hvor man delte viden om voldtægtsramte og deres vilkår set fra disse forskellige vinkler. Desuden var formålet at søge svar på spørgsmålet om, hvordan vi uanset perspektiv bliver bedre til at yde den hjælp, voldtægtsramte har brug for i et til tider overvældende og i sig selv traumatiserende system. Ud over psykologiske aspekter var andre vigtige spørgsmål således i fokus, fx retsmedicinske undersøgelser, hospitalspersonalets akutmodtagelse, den politimæssige efterforskning, juridiske forhold, menneskerettigheder og bredere ideologiske teorier. Vi vil her søge at integrere og elaborere på den viden, der blev præsenteret på konferencen. Håbet er at bidrage til at sikre, at den behandling, voldtægtsramte får, er så værdig som mulig, og at større faglig bevidsthed kan reducere risikoen for stigmatisering og traumatisering hos de ramte piger og kvinder. I artiklen henviser vi for sproglighedens skyld til piger/ kvinder. Et meget lille antal af anmeldte voldtægter er begået mod drenge/mænd. Tonisk ubevægelighed Et af oplæggene omhandlede forskellige symptombilleder hos voldtægtsramte, som traditionelt kunne opfattes som værende inden for det psykotiske spektrum, men som psykolog Andrew Moskowitz argumenterede for var traumeudløste. Han pegede i sit oplæg især på tre forskellige typer af symptomer inden for dette cluster, nemlig tonisk ubevægelighed, vrangforestillinger og auditive hallucinationer. Hvad angår de to sidstnævnte typer symptomer, henvises der til, at ca. en femtedel af de voldtægtsramte er plaget af auditive hallucinationer, samt at der er en 18 gange forhøjet risiko for at lide af vrangforestillinger, hvis kvinden har været udsat for voldtægt og som følge heraf har udviklet PTSD. I det følgende vil det dog være den toniske ubevægelighed og betydningen heraf, der vil være i centrum. Tonisk ubevægelighed anses for at være en evolutionær 6 Psykolog nyt

7 illustrationer: lisbeth e. Christensen baseret angstrespons på linje med henholdsvis kamp- og flugtreaktionerne. Den optræder oftest i tilfælde, hvor hverken kamp eller flugt er en mulighed, og hvor personen oplever ekstrem angst og frygter at blive slået ihjel. En person, der er ramt af tonisk ubevægelighed, mangler ufrivilligt evnen til at bevæge sig eller kalde på hjælp. Det er hyppigt forbundet med en markant forhøjet smertetærskel, således at den ramte ikke mærker fysisk smerte, samtidig med at personen bevidsthedsmæssigt er fuldt til stede og i nogle tilfælde endda oplever en skærpelse af bevidstheden. Mellem hver tredje og halvdelen af alle voldtægtsramte oplever en eller anden grad af ubevægelighed under overgrebet, og der er en række negative følger. For det første synes der at være en øget risiko for at udvikle PTSD efterfølgende, når kvinden har oplevet tonisk ubevægelighed. Det skyldes dels, at tonisk ubevægelighed er forbundet med dissociering under overgrebet, dels at det i sig selv er yderst skræmmende og traumatiserende at have oplevet ikke at kunne forsvare sig i en livstruende situation. I tilgift er de, der ikke har kunnet kæmpe imod, ofte plaget af endnu sværere følelser af skyld og skam, end hvad der typisk er tilfældet for voldtægtsramte. For det andet kan den toniske ubevægelighed have betydelige negative følger for den voldtægtsramtes møde med professionelle og systemerne efter voldtægten. Det er klart mindre sandsynligt, at professionelle tror på, at kvinden har været udsat for voldtægt, hvis hun ikke har kæmpet imod eller råbt på hjælp, ligesom gerningsmanden oftere ikke bliver dømt, hvis kvinden har været ramt af tonisk ubevægelighed. Uden at kæmpe imod I beskrivelsen af de retsmæssige procedurer i forhold til voldtægtssager i Danmark fortalte adjunkt, ph.d. Lasse Lund Madsen fra det juridiske fakultet på Aarhus Universitet således, at kernen i den nuværende danske lovgivning er, at der skal have været tale om vold eller trusler om vold i forbindelse med en voldtægtssag, for at en gerningsmand kan dømmes. Herudover er det juridiske system underlagt krav om, at sagerne skal vurderes ud fra objektive kriterier, og at en gerningsmands skyld skal kunne bevises ud over al rimelig tvivl. Læge, ph.d. Ole Ingemann-Hansen, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, oplyste, at de retsmedicinske un- Psykolog nyt

8 Arbejdet med voldtægtsramte involverer næsten altid både forskellige faggrupper og forskellige offentlige og til tider private instanser. dersøgelser mange gange ikke øger sandsynligheden for, at en gerningsmand bliver dømt for voldtægt. Vores tese er, at den toniske ubevægelighed netop betyder, at det vil være mindre sandsynligt, at de retsmedicinske undersøgelser afslører markante spor efter vold på kvindens krop. Hvis kvinden i overgrebssituationen ufrivilligt har mistet evnen til at kæmpe imod, synes det givet, at der vil være færre tegn på vold efter overgrebet. Gerningsmanden har da kunnet gennemføre sit forehavende uden yderligere magtanvendelse. Med det juridiske systems definition af voldtægt som en situation, hvor det ud over enhver rimelig tvivl skal kunne bevises, at den formodede gerningsmand har tvunget kvinden til sex ved hjælp af vold eller trusler om vold, kan den toniske ubevægelighed betyde, at en del mænd, der har begået overgreb, ikke kan straffes. Hertil kommer betydningen af den toniske ubevægelighed for kvindernes selvforståelse og i systemernes forståelse af det hændte. Tonisk ubevægelighed er ofte uforståelig for både kvinderne og for de professionelle, de møder på deres vej igennem systemerne. Kvinderne er selv umådelig skamfulde over, at de ikke har kæmpet imod i situationen. De har på egen krop oplevet, at de ikke reagerede med at gøre aktiv modstand, hvad de fleste nok forventer de vil gøre i en sådan situation. De har ikke levet op til disse samfundsskabte stereotype og ofte urealistiske forventninger om egne reaktionsmønstre i kritiske situationer og plages efterfølgende af skyld og skam. Oplevelsen af uretfærdighed Der er i forvejen en udtalt tendens blandt kvinder, som har været udsat for voldtægt, til at påtage sig skyld også hvor det forekommer helt indlysende, at kvinden absolut intet har at føle skyld over. Denne tendens er velbeskrevet (jf. fx Janoff-Bulmann) og medvirker ifølge nogle forfattere til at opretholde en umiddelbar fornemmelse af kontrol, idet alternativet nemlig at hændelsen var helt og aldeles uforudsigelig og uden for ofrets kontrol vækker for megen angst og magtesløshed. Det at været blevet lammet af tonisk ubevægelighed er uforståeligt for de fleste kvinder, og skyldfølelsen bliver ikke nødvendigvis mindre i mødet med forskellige systemer, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke gjorde modstand i situationen, og om det så overhovedet er muligt at dømme nogen for det, der er overgået hende. Enkelte aktuelle sager viser dog en tendens til, at man i det juridiske system begynder at vægte betydningen af, om kvinden har givet sit tilsagn til seksuel omgang, og ikke blot om der har været tale om vold. Indtil videre har vi dog en situation, hvor nogle af de kvinder, der har oplevet intens angst og har frygtet, at de ville miste livet, netop ikke oplever retfærdigheden ske fyldest. Nogle af dem, der har været mest angst, har mistet muligheden for at kunne kæmpe imod. Det kan have haft afgørende negativ betydning for deres selvforståelse og betyde, at andre møder dem med mistro, og at der er langt mindre sandsynlighed for, at deres gerningsmænd dømmes. Restorative justice Kun ca. en tredjedel af de kvinder, der anmelder voldtægt eller voldtægtsforsøg har således en sag, der af anklageren vurderes at være stærk nok til at kunne bringes for retten. Hertil kommer, at et relativt stort antal kvinder, der udsæt- 8 Psykolog nyt

9 tes for seksuelle krænkelser, af forskellige grunde vælger ikke at anmelde krænkelserne til politiet. Hermed konstituerer voldtægt den form for lovovertrædelse, der er mindst rapporteret, mindst bragt for retten og har den laveste rate af dømte inden for personfarlig kriminalitet. Derfor er man blandt andet i USA begyndt at udforske alternativer til det eksisterende retssystem, som i højere grad varetager den voldtægtsramtes behov for retfærdighed og ikke mindst værdighed. Et af resultaterne er restorative justice, som professor Mary Koss, University of Arizona fortalte om, og hvis overordnede formål er at skabe grundlaget for en form for retfærdighed, som er mere helende og styrkende, samtidig med at gerningsmanden stilles til ansvar for den skade, som overgrebet har forvoldt. Restorative justice findes i forskellige varianter, men indebærer typisk et møde eller et forløb, hvor både ofre og krænkere deltager. Herudover deltager pårørende til den ramte ofte ud fra en erkendelse af, at de pårørende typisk er voldsomt berørt af overgrebet (se Bak 2007, der finder at over halvdelen af de pårørende udvikler PTSD eller subklinisk PTSD). Ved at interviewe voldtægtsramte og deres advokater har man forsøgt at indkredse, hvilke elementer et sådan møde skal indeholde for at sikre den ramte oprejsning. Det har vist sig at være centralt, at den ramte får mulighed for at genfortælle sin egen historie om hændelsen. En undersøgelse af volds- og voldtægtsofre (Elklit, 1993) viste således, at op mod 80 % følte sig dårligt behandlet i retten netop Pension for livet hele livet Som magister eller psykolog bliver cirka 17 pct. af din løn indbetalt til MP Pension. Men ved du, hvad du får du for dine penge? Du får fleksibel livsvarig pension, så du kan trygt blive gammel. Du er dækket, hvis du bliver syg og lægerne vurderer, at du ikke længere kan passe dit arbejde. Du kan sikre din ægtefælle/samlever og dine børn, så de nemmere kan komme videre i livet, hvis du dør i utide. Du kan få en økonomisk håndsrækning, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme. Du kan få hjælp til at komme ud af et alkohol- eller pillemisbrug, så du kan komme videre i livet. Dine dækninger er fleksible, så du kan skrue op og ned for dem i takt med, at dit liv forandrer sig ægteskab, børn, skilsmisse Vi kan hjælpe dig med at sikre, at dine behov og dine dækninger følges ad. Med venlig hilsen Din pensionskasse Lyngbyvej 20. DK-2100 København Ø. telefon Psykolog nyt

10 fordi de oplever, at der ikke er plads til, at deres historie kan fortælles. Væsentlig er også at give den ramte mulighed for at få svar fra gerningsmanden på fx spørgsmål om hændelsesforløbet, hvor den ramte er plaget af dissociering og amnesi, eller på uforståelige handlinger fra gerningsmandens side i forbindelse med overgrebet. Hertil kommer elementer centreret om validering af den ramtes oplevelser. Det er ofte vigtigt at opnå gyldiggørelse som voldtægtsramt, dvs. opleve at blive troet på og få anerkendt, at der er sket et overgreb, og at dette overgreb har haft betydning for kvinden og hendes liv. Det kan være betydningsfuldt for den voldtægtsramte at opleve gerningsmanden angre overgrebet og dets konsekvenser. Da mange voldtægtsramte er plaget af selvbebrejdelser, bidrager valideringen til at mindske den ramtes tendens til at påtage sig en skyld og skam, som jo rettelig ikke er hendes. Endelig anses det for særlig betydningsfuldt, at kvinden gives indflydelse på, hvordan krænkelsen løses og forløses. Der er ofte tale om meget individuelle og særegne forslag, men det kan være aftaler om, at gerningsmanden skal gå i behandling, at han ikke må vise sig inden for en vis radius af den ramtes hjem, at værdsatte genstande, der er ødelagt under overgrebet, erstattes, at gerningsmanden pålægges at betale for udgifter, som den ramte har haft i forbindelse med overgrebet, eller blot at han erkender den smerte, han har påført den ramte. Og siger undskyld! Der sættes klare regler op for processen, som styres af personale, som er specifikt uddannet i metoden, samtidig med at begge parter støttes undervejs. Således håber man, ved at fokusere mindre på skyld og straf, dels at undgå stigmatisering og forværring af efterreaktioner for den voldtægtsramte, dels at den (nye) viden, der bliver tilgængelig for tiltalte, kan forebygge ny krænkeradfærd. Inden forløbet begyndes, iværksættes en psykoseksuel evaluering af gerningsmanden, så at der er en kvalificeret vurdering af, hvorvidt gerningsmanden er i stand til på en ikke-misbrugende måde at indgå i forløbet. For at sikre den ramte laves der ligeledes aftaler om, at gerningsmanden ikke må opsøge den ramte, og der laves klare regler, hvis formål er at hindre muligheden for misbrugende adfærd i forbindelse med samtalerne. Forløbet kan igangsættes både af dommere som alternativ straf i forbindelse med en retssag, og på offerets initiativ, mens der ventes på retssagen. Metoden kan også anvendes i de relativt mange tilfælde, hvor der ikke rejses sag ved domstolen, enten fordi den ramte ikke ønsker at melde overgrebet til 10 Psykolog nyt

11 politiet, eller hvor sagen bliver henlagt af anklagemyndigheden på grund af bevisets stilling. Flere undersøgelser har påvist, at restorative justice har positiv indflydelse på selve bearbejdningsprocessen og hjælper den ramte til hurtigere at komme tilbage til en normal hverdag (Koss & Achilles 2008). Men der kan være adskillige andre fordele. Forskningen peger således på, at en af de mest afgørende prediktorer for sværhedsgrad og varighed af fysiske, sociale og psykologiske eftervirkninger efter voldtægt er den ramtes tendens til at bebrejde sig selv. Et supplement til retssystemet Ud over de indre personlighedsmæssige faktorer har en række ydre omstændigheder betydning for kvindens følelse af skyld og selvbebrejdelser: kontakten til politiet, det juridiske system, reaktioner fra kolleger venner og familie samt eksisterende myter. Nogle kvinder fortæller, at de har oplevet at blive mistænkeliggjort i forbindelse med afhøringerne hos politiet. Denne oplevelse kan forstærkes, hvis afhøringen foregår allerede få timer efter voldtægten, når kvinden afhøres på skadestuen eller hos politiet, hvor hun er mødt op. På dette tidspunkt kan kvinden stadig være i en choktilstand og har derfor vanskeligt ved at forstå, at politiet forholder sig undersøgende til, hvad hun fortæller. Dette er især problematisk for de unge piger, der udgør en stor del af de voldtægtsramte. De er i forvejen plaget af skyldfølelser, er usikre på deres seksualitet og er tilbøjelige til at overvurdere egen andel i den traumatiske oplevelse, hvis de fx har flirtet eller kysset med gerningsmanden, inden overgrebet fandt sted. Oplevelsen af ikke at blive troet kan derfor blive det, de tager med sig. Fra politiets side er man opmærksom på denne problematik. Politiinspektør Gitte Christensen, Østjyllands Politi, oplyste således, at der specialuddannes aspiranter i interview af kvinder, der har været udsat for voldtægt. Der er tale om interview guide-lines som indeholder elementer som ved en terapeutisk samtale. Men til forskel fra en terapeutisk samtale har politiet til opgave at vurdere, om der er begået en forbrydelse, og i givet fald hvordan denne forbrydelse har fundet sted. Der vil således i en afhøring, hvor nænsom og kompetent den end udføres, altid være et element af vurdering af kvinden og hendes historie. Restorative justice synes derfor at have en central betydning som supplement til et retssystem, der sjældent yder de ramte retfærdighed på en måde, der opleves som værdig, og som en måde at hjælpe kvinden til at fortælle sin historie inden for en ramme, hvor hun ikke får oplevelsen af, at der bliver sat spørgsmålstegn ved hendes beretning. Anja Hareskov Jensen, cand.psych., specialist i psykoterapi, ledende psykolog, Center for Voldtægtsofre, Århus Elena Røikjær Madsen, cand.psych., Center for Voldtægtsofre, Århus litteratur Bak, R.S. (2007): Voldtægtsofrets nære. Center for Voldtægts ofre. Århus. Elklit, A. (1993): Offer for vold. Aarhus University Press. Århus. Janoff-Bulmann, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. Free Press. New York. Koss & Achilles (2008): Restorative Justice Responses to Sexual Assault. Applied Research Forum. Oplæggene fra konferencen kan ses på Psykolog nyt

12 Somatikken savner psykologerne Tradition og faglig tænkning er mulige forklaringer på, at vi sjældent finder psykologer på en somatisk hospitalsafdeling. Både speciallægerne og Dansk Psykolog Forening vil gerne rette op på skævheden. Hospital Af Lars Michaelsen, Astrid Nordbo og Roal Ulrichsen Psyke og soma hænger uadskilleligt sammen. Det er der ikke noget nyt i. Eller er der? I hvert fald kan det slås fast, at det er sjældent at finde en psykolog på en somatisk hospitalsafdeling. Mange ved sikkert, at hvis man eksempelvis får konstateret alvorlig, kronisk eller livstruende somatisk sygdom, så er der ikke alene kroppen, der er påvirket. Det vil ofte medføre en stor omvæltning i tilværelsen, og det vil for mange medføre psykiske reaktioner og for nogle egentlig psykisk krise og psykisk sygdom. Eksempelvis angst og depression. Disse psykiske reaktioner, angst og depression forøger risikoen for en forværret prognose og kan medføre et forøget antal genindlæggelser. De kan også hos patienterne medføre en stigning i henvendelser til egne læge og forlænge den tid, der medgår, inden patienten kan fungere i arbejde og tilværelsen i øvrigt. Men hvorfor finder vi sjældent en psykolog på en somatisk hospitalsafdeling? Det er der sikkert flere svar på: tradition, faglig tænkning m.fl. Det er imidlertid noget, som Dansk Psykolog Forening og Foreningen af Speciallæger gerne vil gøre noget ved. I fællesskab har de to foreninger henvendt sig til formanden for Danske Regioner for at gøre opmærksom på behovet for, at der tilknyttes psykologer til de somatiske afdelinger. Budskabet er, at generelt er vores behandlingssystem ikke tilstrækkeligt gearet til at tage hånd om de psykiske reaktioner, den somatiske sygdom kan afstedkomme. Der er derfor brug for at ansætte psykologer på de enkelte afdelin- ger. De vil hermed kunne indgå direkte i den tværfaglige behandlingsindsats for patienterne på afdelingen og samtidig eventuelt forebygge, at patienterne udvikler mere alvorlige psykiske problemstillinger. Hvis der på de somatiske afdelinger anvendes psykologer, har det ofte været som ekstern partner, der kan tilkaldes ved særlig behov. Det kan imidlertid være vanskeligt for en hospitalsafdeling at drage fuld nytte af psykologer som eksterne konsulenter. En ekstern partner fungerer som en gæst, der ikke kender afdelingens arbejdsgang og de særlige forhold, der gør sig gældende for den patientgruppe, der kommer på afdelingen. Derfor vil det i heldigste fald først efter mange konsulentbesøg kunne forventes, at psykologen har etableret et konkret og brugbart samarbejde med personalegruppen. Forløbene og prognoserne for patienterne på hospitalsafdelingerne er vidt forskellige alt efter sygdommens art. Der er eksempelvis stor forskel på sygdomme og problemstillinger for patienter med KOL, hjerte-kar-sygdomme eller gynækologisk afdeling med patienter, der eventuelt har særlige seksuelle problemstillinger, eller hvor en kvinde mister sit barn. Er psykologen ansat på afdelingen, vil han få en særlig indsigt i patienternes sygdomme og forløb, der kan være nødvendig for at kunne levere den præcise hjælp og kvalitet, der er behov for. Patienter, pårørende, personale, afdeling Når det gælder patienterne, vil psykologerne kunne tilse dem, som er særligt udsatte og sårbare. Patienterne reage- 12 Psykolog nyt

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer 22 4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Ulven kommer Stress og sygefravær er fulgt i kølvandet på kommunalreformen. At fusionerne ville koste på medarbejdersiden, var der advaret om. Ulven

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

PSYKOLOG NYT. Svært at SKILLES. Mænd er efter skilsmisse hårdere ramt end kvinder. Et projekt har haft en gruppe ramte mænd i behandling.

PSYKOLOG NYT. Svært at SKILLES. Mænd er efter skilsmisse hårdere ramt end kvinder. Et projekt har haft en gruppe ramte mænd i behandling. 9. juni 2006-60. årgang - Dansk Psykolog Forening 11 Svært at SKILLES Mænd er efter skilsmisse hårdere ramt end kvinder. Et projekt har haft en gruppe ramte mænd i behandling. Side 3 Medlemsblad for Dansk

Læs mere

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer 4 27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alderens temaer Vi er tilbøjelige til at vige tilbage for de væsentlige temaer, når vi er sammen med gamle mennesker. Er det ikke at svigte dem, vi

Læs mere

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider 13. maj 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Liv på grænsen Rejsebrev fra dansk studerende, der arbejder et halvt år i psykologisk klinik på grænsen mellem Thailand og Burma. Side 4 Tand for tunge

Læs mere

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning 23 23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Job i ny retning Godt råd til de jobsøgende psykologer: Tænk alternativt! I de kommende år findes mulighederne ikke mindst i det private erhvervsliv.

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset 4. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 16 Sig frem! Ytringsfrihed, etik og samfundshensyn tæller til gunst for whistlebloweren. Men åbenheden kan koste. Side 4 Tilbage til arbejde Drivkraften

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot 22 5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Mit hjem er mit slot Vores hjem er boligen plus vores identitet. En tryg base, men også afsæt for fjendtlige udfald mod naboer, der truer vores normer.

Læs mere

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret?

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? PSYKOLOG NYT 3. maj 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening 8 EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? Side 3 PSYKOLOG NYT

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

Danmark på smalkost. Leder

Danmark på smalkost. Leder 1 22. januar 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ansigt til ansigt Se din gerningsmand i øjnene! En ny lov er netop trådt i kraft, som institutionaliserer mægling mellem offer og gerningsmand. Side

Læs mere

I farlige omstændigheder

I farlige omstændigheder 6 27. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I farlige omstændigheder De lykkelige omstændigheder kan ændre karakter, hvis man bliver fyret under graviditet. Dansk Psykolog Forening har lige været

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

31. august 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening MÆND I UNIFORM

31. august 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening MÆND I UNIFORM PSYKOLOG NYT 31. august 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening 15 MÆND I UNIFORM Stærkt domineret af det ene køn. En ekstrem grad af selvtilsidesættelse. Forskolet i en kultur af vold. En filosof har

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Efter terroren. Om at være trimmet. Flere mulige svar. Fælles for psykologer

Efter terroren. Om at være trimmet. Flere mulige svar. Fælles for psykologer 6. marts 2015 69. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Efter terroren Der var mange vidner til de skudsalver i København, der både dræbte og sårede. Der rettes kritik af det kriseberedskab, der skulle have

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg

5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg 4 5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening GF-2010: Personvalg Om blot to uger holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. Personvalgene er altid spændende. På de næste sider kan du møde

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I en sal på hospitalet

I en sal på hospitalet 14 14. august 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I en sal på hospitalet Svend Aage Madsen er leder af Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Her leverer man psykologiske

Læs mere

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger 9. november 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 18 Alt for travlt Tilstanden er stress, men ledelsen foretrækker at sige travlhed. Ny dansk forskning fra vores arbejdspladser. Side 4 Bolette siger

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere