Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3."

Transkript

1 REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Per Christophersen, Keolis Thor Symonds, Fårup Rute og Turistfart Jens Martin Christensen, De blaa busser Lars Gaardbo, Keolis Arly Nielsen, Hjørring Betty Thomassen, Keolis Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Bo Daugaard, Keolis Finn Madsen, Aalborg Kommune Helene Birk Sørensen, NT Birgitte Peters, NT (pkt. 3 og 4) Mette Henriksen, NT Ole Schleemann, NT Jens Otto Størup, NT Heidi Livoni, NT (ref.) Afbud: Freddy Jepsen, Keolis Ejner Immersen, Arriva Claus Børsting, Arriva Erik Juul Jensen, Keolis Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning på sidste møde 2. NT til for dig afslutning 3. Bonusopgørelse 4. Mystery shopping 5. Aalborg Letbane 6. NT's kontrollørteam 7. Meddelelser 8. Kommende emner 9. Mødeplan for Eventuelt Side 1 af 5

2 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning på sidste møde Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af ekstra meddelelser under pkt 7. Opfølgning på sidste møde. Der var ingen yderligere kommentarer til opfølgningspunkterne fra sidste møde udover nedenstående punkt: Cyklister i trafikken. NT har snakket med politiet, Aalborg kommune og Cyklistforbundet (Aalborg afdeling). De vil gerne deltage i et dialogmøde omkring problematikken med cyklister i trafikken. Jesper Christensen og Per Christoffersen meldte sig som repræsentanter fra CKU til at være med på mødet. 2. NT til for dig afslutning Projektet NT til for dig er ved at blive afsluttet som et projekt. Der har været afholdt afslutningsseminar i marts 2015, og i øjeblikket er Erhvervsstyrelsen i gang med at godkende slutregnskabet. Det forventes, at den sidste støtte fra EU modtages inden sommer og herefter bliver projektet lukket ned teknisk set. Men det betyder ikke, at projektets igangsatte aktiviteter afsluttes. Uddannelsesaktiviteterne og Viazonen.dk vil leve videre og sikring af dette sker bl.a. gennem Servicebestyrelsen og Driftsgruppen for Kompetenceudvikling. Ydermere vil NT skele til de nyudviklede uddannelsesaktiviteter i forbindelse med det fremtidige arbejde med at få indarbejdet nye krav til uddannelse i udbud og kontrakter. Projektet har afstedkommet flere reaktioner fra vores passagerer og en af dem har betydet, at DR i uge 21 lavede både et radio og TV indslag omkring smilende buschauffører. På mødet så/hørte vi begge indslag og fejrede de successer, som projektet har afstedkommet og det blev fejret med basser. Det videre forløb bliver i øjeblikket drøftet hos NT i forhold til at etablere en NT til for dig, version 2.0. Her vil fokus være på at hjælpe de små entreprenører i gang med at uddanne deres chauffører. De små entreprenører har nogle andre vilkår og udfordringer, som gør, at aktiviteterne og tiltagene skal tilrettelægges på en anden måde. Tilrettelæggelsen af, hvordan de små entreprenører kan komme med i partnerskabet omkring uddannelsestiltag skal ske med hjælp fra AMU i forhold til at orientere om regler og muligheder for administrativ hjælp, tilskud og rotation. I efteråret 2015 vil NT tage på rundtur hos samtlige entreprenører bl.a. med henblik på at fortælle uddannelsesmuligheder, men også med henblik på at orientere om fremtidige krav for kompetenceudvikling. 3. Bonusopgørelse Birgitte Peters, NT, gennemgik bonusregnskabet for 2014, som blev offentliggjort på sidste entreprenørudvalgsmødet. Bonusåret 2014 var lidt speciel, da der var kommet en ny model. Se slides fra oplægget i bilag A. 4. Mystery shopping NT har siden 1999 gennemført kundetilfredshedsmålinger i busserne. Det har primært været ved uddeling af spørgeskemaer eller personlige interviews. Det har længe været et ønske at få fokus på serviceniveauet hos både NT og entreprenørerne/chaufførerne. En metode er at gennemføre mystery shopping. Birgitte Peters, NT, præsenterede resultaterne for december 2014 og april Se slides fra oplægget i bilag A. Side 2 af 5

3 5. Aalborg Letbane Projektet med en letbane i Aalborg er nu så langt, at der hen over sommeren er offentlig høring vedr. VVM redegørelsen, som indeholder en redegørelse for alle miljømæssige, trafikale mv. konsekvenser af projektet. Hørringsfasen er fra 17/6 9/9, og borgerne vil blive orienteret herom gennem presse, bannere, foldere m.m. Tidsplanen er: 8/6 Behandling af VVM redegørelse i Magistrat og Byråd 17/6 Start på offentlighedsfase 25/6 Borgermøde (kl ) afholdes i Budolfihus (det gamle Nordea) 25/8 Borgermøde (kl ) afholdes i Budolfihus (det gamle Nordea) 9/9 Slut på offentlighedsfase 19/10 Behandling i Byråd På mødet præsenterede Ole Schleeman, NT, enkelte illustrationer fra VVM redegørelsen. Se slides fra oplægget i bilag A. Hele redegørelsen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside. Håndteringen af biltrafikken under og efter etableringen af Letbanen fremgår af redegørelsen. Du kan læse mere om Letbanen er: Fra køreplanskiftet 2016 vil vi begynde kunne at mærke store ændringer på bybusnettet særlig på linje 12, linje 13 og metrobus 2. Formålet at forberede de kommende justeringer, der kommer i forhold til anlægningen af letbanen. Aalborg Kommune og NT vil gerne holde et informationsmøde for entreprenører og chauffører (primært for chauffører, der bliver berørt) vedr. letbanens etablering. Gerne et par dage før borgermøderne, der afholdes i juni og august. Nærmere info udsendes herom. 6. NT's kontrollørteam Mette Henriksen, Chef for Kunder & Salg, gav en orientering om prioriteringen af kontrollørernes arbejdsopgaver og fokusområder. De sidste år er NT gået fra 7 til 4 kontrollører og bevæggrundene herfor er blandt andet, at rejsekortet har fjernet de gamle billetmaskiner og derfor også en stor del af kontrollørernes arbejdsopgave. Samtidig er billetterne blevet digitale, og det kræver ITkundskaber og derfor er disse opgaver overgået til NTs IT team. Læs mere om kontrollørernes arbejde og prioriteringer i bilag A. Her ses også lidt tal omkring kontroller. Kontrollørerne er altid villige til at komme ud og hjælpe, hvis der er chauffører, som oplever uhensigtsmæssigheder, som de gerne vil have kontrollørernes besyv af eller kontrol til. Kontrollørerne kan altid kontaktes på og tager ønsker om hjælp og forslag til kontrol løbende med i deres månedsplanlægning. 7. Meddelelser Der blev orienteret om følgende emner: Psykologisk krisehjælp til passagerer NT har tegnet en forsikringsordning, hvor vi kan give krisehjælp til passagerer, der har været involveret i en bus eller flextrafikulykke. Side 3 af 5

4 Implementering af Rejsekort kombi kort I 2016 bliver det muligt at få en ny funktionalitet på rejsekortet. Det handler om at få periodekortet over på rejsekorter, således man både kan rejse i sit forudbetale område (fast pris), men også udenfor området (e pung). Udfordringen er dog, hvad man gør, hvis kunden rejser i begge område på samme rejse. Jf. billede i bilag A. Udvalget drøftede fordele og ulemper ved CI og CU på et kombi kort. Færdsel på Aalborg Busterminal Vi oplever et stort trafikalt problem på Aalborg Busterminal i øjeblikket. Ærindekørsel er tilladt på Aalborg Busterminal dvs. alle med et ærinde har lov til at færdes i bil på terminalområdet, ved skråparkeringen osv. NTs medarbejdere har deres parkeringspladser under rampen og skal derfor passere skråparkeringen for at komme ind og ud med bil. Garagerne bag skråparkeringen er lejet ud til håndværkere og andre mindre forretningsdrivende, som også skal passere skråparkeringen for at komme ind og ud til deres lejemål. Vi har fået en del henvendelser fra folk med relevant ærinde på og omkring busterminalen, der vedrører chikane fra busserne. NT opfordrer til, at vi udviser hensyn til hinanden begge veje rundt. Rejsekort data som planlægningsværktøj NT har haft et samarbejde med nogle forskere fra AAU, der arbejder med big data. De har kigget på vores rejsekort data, og hvordan man kan lege med dem. De har fået data for rejsekortrejser med bus og nordjyske jernbaner for 13 måneder (1/ /8 2014) i Nordjylland. I bilag A ses nogle spændende og kreative kort over disse rejsemønstre, som giver et billede af kundernes rejser i løbet af dagen. Hvordan NT vil arbejde videre med disse data fremadrettet er endnu uafklaret, men det er klart, at de i fremtiden skal bruges 8. Kommende emner Følgende emner vil vi drøfte på et af de kommende møder: Egenkontrol af skærme, stoppesteder m.m. Resultater fra kvalitets og kundetilfredshedsmålinger Nye kontraktkrav til uddannelse og kompetenceudvikling af chauffører Fremtidens NT (en ny brandplatform) og en ny forretningsplan (mødet den 29/9) Håndtering af kundehenvendelser Cyklister i trafikken 9. Mødeplan for 2015 Tirsdag den 29. september kl Torsdag den 10. december kl inkl. julefrokost 10. Eventuelt Under eventuelt er ordet frit, og der var følgende kommentarer. På vegne af Henrik Larsen, Arriva, fortalte Jesper Christensen, Arriva, at Henrik er uforstående overfor, at han ikke er officiel medlem af CKU, eftersom han bliver inviteret og har deltaget mange gange. Svaret er, at entreprenørudvalget har 4 pladser i CKU, og de har valgt Bo Daugaard, Freddy Jepsen, Jens Ole Thomsen og Claus Børsting som deres repræsentanter. Entreprenørudvalget blev på mødet Side 4 af 5

5 den 24/ efter ønske fra CKU opfordret til at udvide antallet af repræsentanter til 6 personer. Det ønskede Entreprenørudvalget ikke. Henrik er dog velkommen til at deltage på CKUs møder uanset om han er valgt eller ej. Arriva kan dog på næstkommende Entreprenørudvalgsmøde fremlægge et ønske om ekstra repræsentanter. Lars Gaardbo, Keolis, gav et eksempel med områdekontrakter i Lyon, som vi kunne hente inspiration fra, såfremt NT i fremtiden vil afprøve denne kontraktform og han foreslog i samme forbindelse, at Lyon er et besøg værd ifm en studietur. Finn Larsen, Aalborg Kommune, gav en kort orientering om Aalborg Kommunes Fremkommelighedsprojekter : Hjørringvej. Forlængelse af venstresvingsbane fra nord mod tunnelen ved Forbindelsesvejen. Laves i Hobrovej. Busbane fra stoppestedet ved Sofiendal skole og frem mod Indkildevej for ligeudkørsel. Laves i 2016 Side 5 af 5

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere