UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012"

Transkript

1 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer... 4 Læringsform... 5 Praktisk info om uddannelsen... 6 Side 1 af 6

2 Målgruppe for uddannelsen Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at arbejde mere målrettet med kreativitet og benytte Den Kreative Platform til at tilrettelægge og afvikle kreative læreprocesser i praksis og videreudvikle dine kompetencer indenfor formidling og undervisning. Dit udbytte på uddannelsen Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne tænke nyt og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers ideer skal spille sammen? Har du et ønske om at kunne skabe kreative arbejdspladser? Vil du selv kunne ryste gode ideer ud ærmet? Kreativ Læring er en uddannelse for dig, der ønsker at benytte Den Kreative Platform som et didaktisk værktøj eller som understøttelse af egen pædagogisk praksis til skabelse af koncentration, motivation, tryghed og vidensanvendelse i ledelse og læring. Uddannelsen muliggør at du kan stå i spidsen for etablering af kreative læringsmiljøer og nyskabende pædagogisk praksis. Som deltager får du mulighed for at: Opleve og lære nye pædagogiske principper. Arbejde med en ny didaktisk metode. Blive udfordret i og af - nye læringsmiljøer. Lære øvelser og teknikker til at skabe udvikling, energi og fokus. På forløbet vil du: Få et teoretisk overblik over Den Kreative Platform og kreativitet mere generelt. Styrke din evne til at facilitere og lede kreative processer. Lære at mestre en række nyskabende metoder til at skabe nytænkning i projekter, teams, organisationer og lignende. Få virksomme metoder til at skabe tryghed, dyb koncentration, intern motivation samt idéudvikling i en gruppe. Træne at afholde effektive møder med kreativ idéudvikling til løsning af konkrete problemstillinger. Træne at skabe seriøs og legende adfærd i en gruppe. Få metoder til at kunne planlægge et forløb om nytænkning for en gruppe eller organisation. Udvikle dit eget kreative potentiale for nytænkning. Side 2 af 6

3 Den Kreative Platform Den Kreative Platform er et gennemgående element i uddannelsen. Det er en yderst veldokumenteret metode, udviklet på Aalborg Universitet, til at skabe en kreativ proces. Metaforisk kan man beskrive Den Kreative Platform som et mødested, hvor det er let at mødes og indgå i en skabende proces sammen. Et mødested, hvor kreativitet betyder at kunne anvende sin viden uhæmmet dvs. uden de normale faglige, sociale og kulturelle bindinger, der hæmmer vores nytænkning. Grundelementet i den skabende proces er idéen. En idé er en unik situationsspecifik repræsentation af viden og processen består af idé på idé på idé indtil løsningen i form af et produkt, et projekt, en aftale, et idékoncept, en faglig forståelse eller et handlingsforløb er en realitet. Enhver proces på Den Kreative Platform handler grundlæggende om at lege nysgerrigt med sin viden og se, hvor det fører hen. På seminarerne vil vi anvende 3D didaktik, hvilket er en læringsform, der træner kreativ adfærd og tænkning hos de involverede. 3D didaktikken veksler mellem teori og øvelser i korte intervaller (for eksempel 5 minutters teori, efterfulgt af 5 minutters øvelse, efterfulgt af 3 minutters teori, efterfulgt af 3 minutters øvelse og så videre). Du vil som studerende blive trænet i denne 3D didaktik som en del af uddannelsen, så du selv kan udvikle kreative procesforløb, der er indlevende for deltagere og intense og levende for gruppen som helhed. Uddannelse på diplom niveau Uddannelsen er bygget op om et valgfag i Diplom i Ledelse. Det betyder, at der til uddannelsen knytter sig individuelt arbejde med læringslogbog/skriftligt materiale, arbejde i en studiegruppe, praksisøvelser og afprøvning i egen organisation og en skriftlig individuel eksamen på basis af logbogsmaterialer. Alt dette er med til at understøtte og integrere din læring på uddannelsen i praksis. Fagets afvikling tilrettelægges således at der kan søges SVU midler Statens Voksenuddannelsesstøtte. Se mere herom på sidste side. Forandringsledelse - valgfag i Diplom i ledelse Integreret i dette forløb er valgfaget Forandringsledelse fra Diplom i Ledelse. Det betyder, at faget på den ene side kvalificerer dig til at forstå, og håndtere, ledelse af forandringsprocesser og på den anden side giver dig viden om, og træner dig i, at tilrettelægge læreprocesser med udgangspunkt i Den Kreative Platform. Side 3 af 6

4 Uddannelses omfang Uddannelsen er sammensat af et diplomvalgfag på 5 ECTS point og strækker sig over i alt 6 undervisningsdage organiseret i 3 x 2-dages seminarer. Du skal forvente at være aktiv i en studiegruppe under forløbet. Du skal forvente at bruge et antal dage, ud over de 6 undervisningsdage, på forberedelse, studiegruppearbejde og skriftligt læringslogbog/eksamensopgave. Dit bidrag som studerende Du har mødepligt til samtlige 6 undervisningsdage. Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at læse uddannelsens pensum på i alt 500 sider. Du arbejder med - og afleverer - logbog inkl. opsummering og syntese. Seminarer Uddannelsen i Kreativ Læring består af 3 moduler af hver to dage over en samlet periode på fire uger. Indholdet i de enkelte moduler er beskrevet herunder. Seminar 1: Den Kreative Proces (2 dage) På seminar 1 opnår du en praktisk erfaring med at anvende Den Kreative Platform og opnår indsigt i, hvordan det opleves at være på Den Kreative Platform. Vi arbejder med en konkret case, hvor formålet er at skabe en NY løsning til en udfordrende problemstilling. Du vil blive præsenteret for en bred vifte af konkrete metoder og værktøjer til understøttelse og kvalificering af et stykke arbejde, der kræver kreativitet, nytænkning og vidensdeling. Du vil få indblik i hvordan og hvornår, man kan anvende Den Kreative Platform til at højne nytænkningen i en proces. Yderligere introduceres til teorien bag Den Kreative Platform, hvor den grundlæggende tænkning, principperne og værktøjerne gennemgås, herunder: - Skabelsen af tryghed og motivation - Koncentration til at kunne - Uhæmmet anvendelse af viden - Ingen bedømmelse - Parallel tænkning - Opgave Fokus - Horisontal Tænkning Side 4 af 6

5 Seminar 2: Den Kreative Platform: 3D didaktikken (2 dage) På dette modul træner vi sammen elementerne i Den Kreative Platform, og du vil få den fornødne erfaring til selv at begynde at arbejde med værktøjerne og metoderne i din egen organisation. Vi vil arbejde med teorien bag 3D didaktikken, som er et centralt element i Den Kreative Platform til at fastholde den kreative tænkning. Sammen med de andre deltagere vil du få til opgave at udvikle nye 3D cases, som I skal instruere og afprøve for hinanden. Formålet med dette er, at I herefter vil kunne udvikle og instruere 3D cases, som passer til ethvert formål. Derudover vil vi arbejde med, hvordan man systematisk kan bruge Horisontal Tænkning til at skabe nyt. Eller sagt med andre ord: Hvordan man finder ny viden og kreativt omsætter og anvender denne. Mellem seminar 2 og 3 vil du få til opgave at gennemføre et forsøg med implementering af værktøjer, teorier og metoder fra uddannelsen. Dette vil foregå i din egen organisation. Seminar 3: Erfarings- og praksisnære dage (2 dage) På seminar 3 arbejder vi med at dele erfaringer og viden med hinanden med henblik på at understøtte jeres fortsatte læringsforløb og afsluttende eksamen. Der vil blive stillet skarpt på, hvordan I kreativt kan tackle udfordrende situationer og skabe mere kreativ læring for andre. Med afsæt i jeres gode erfaringer med at bruge Den Kreative Platform i praksis, vil I, i mindre grupper, få til opgave at designe og facilitere en kreativ udviklings- og læringsproces for hinanden. Desuden vil vi arbejde med at lave konkrete køreplaner for, hvorledes I hver især kan arbejde med kreativitet i jeres daglige praksis. Eksamen Umiddelbart efter seminar 3 afleveres logbogs eksamen. Dette er samtidig jeres certificeringsprøve i Den Kreative Platform. Læringsform Det er afgørende for at få maksimalt udnytte af uddannelsen, at den både kommer dig som studerende til gode såvel som den organisation, der står bag dig. Dette sikres ved, at du hele vejen gennem uddannelsen løbende anvender de lærte metoder og redskaber i praksis til at styrke aktuelle projekter og egne opgaver. Uddannelsen afvikles derfor ikke som et klassisk undervisningsforløb, men nærmere som en udviklingsproces, hvor du som studerende inspireres af de nyeste og mest virksomme Side 5 af 6

6 perspektiver indenfor kreativitet, som du samtidig har til opgave at anvende i praksis med henblik på at styrke den daglige opgaveløsning. Seminarerne veksler mellem teori- og forskningsbaseret undervisning, praktiske erfaringer og konkrete teknikker - lige til at tage med hjem således at færdighederne kan anvendes konkret ift. til dit eget arbejde. Praktisk info om uddannelsen Deltager pris Pris for uddannelsen er kr Det er muligt at søge om økonomisk støtte for den tid, medarbejderne er under uddannelse. Vil du vide mere om SVU, eller er du i tvivl, om du opfylder kravene for at modtage SVU, kan du læse mere på under menupunktet Hvem kan få? Forplejning Der er morgenkaffe og -brød på de enkelte modulers første undervisningsdag. Forplejning herudover er for egen regning. Interesseret? Kontakt os på: Mail: Telefon: Kreativitetslaboratoriet ApS Klosterport 4 L, 1.sal 8000 Aarhus C Side 6 af 6