Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj"

Transkript

1 Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj

2 Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne udbydes på erhvervsskoler og AMU-centre, men kan også foregå i virksomheden. Det er muligt at kombinere de enkelte uddannelser afhængigt af behovet på den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejders kompetencebehov. Der kan læses mere om uddannelserne på Tilmelding Tilmelding sker på Ved beskrivelser af AMU-kurser angives et nummer, der kan bruges til at søge efter det enkelte kursus. Erhvervsskoler og AMU-centre kan kontaktes for spørgsmål eller hjælp til tilmelding. Priser Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser, men ikke for kurser, der indgår i grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og individuel kompetencevurdering (IKV). Deltagerbetalingen pr. medarbejder er normalt 116 kr. eller 174 kr. pr. kursusdag afhængig af kursus. Dog vil deltagere med en videregående uddannelse blive afkrævet et højere deltagergebyr. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., såfremt undervisningen skal tilrettelægges i weekenden eller på et skiftehold. For ufaglærte og faglærte medarbejdere er der mulighed for at få VEU-godtgørelse, (løntabsgodtgørelse) svarende til 80 % af højeste dagpengesats, såfremt undervisningen foregår i arbejdstiden. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt. Der kan desuden ydes tilskud til kost, logi og befordring. Læs mere om tilskudsmulighederne på Love og regler Når virksomheder, kursus-deltagere og skoler anvender eller arbejder med efteruddannelse, er det nyttigt at kende til de relevante love og regler. Både for de virksomheder og deltagere, der bruger AMU-systemet og for de skoler, der udbyder AMU-kurser. Se oversigt over regelsættet her

3 Side 3 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Kursusstruktur Fremstilling af produktionsværktøj Maskinel polering af værktøjsdele dage Profilslibning Slibning af skærende værktøj Sænkgnistbearbejdning Sænkgnistbearb.af komplekse værktøjskomponenter Optimering af sænkgnistprocessen Multitasking bearb.5 akset på 1 spindel Multitasking bearb. 7 akset på 2 spindler Slibeteknik, Honing dage Slibeteknik, centerlesslibning dage Prototyping og 3D print dage Rep. og vedligehold af masseprod.værktøjer 42495

4 Side 4 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Slibeteknik, Honing Deltageren kan efter kurset medvirke ved honingsopgaver, og har grundlæggende kendskab til de procestekniske forhold gældende for honeprocessen, herunder datafastlæggelse, korrekt valg af honelister, honetryk samt overfladekrav. 2 dage. målformuleringerne Slibeteknik, centerlesslibning Deltageren kan efter kurset medvirke ved centerlessslibeproces, og ud fra grundlæggende viden om slibeteknik ved gennemløbs- og indstiksslibning, vælge hensigtsmæssig afretningsmetode, indstilling af slibeproces samt datafastlæggelse. 2 dage. målformuleringerne.

5 Side 5 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Prototyping og 3D print Deltageren kan ud fra emnetegning, emnemodne et plastemne så det kan sprøjtestøbes på den mest hensigtsmæssige måde. Deltageren kan endvidere fremstille emner på 3D printer i plast, ud fra 3D Cad model 3 dage. målformuleringerne Rep. og vedligehold af masseprod.værktøjer Deltageren kan planlægge og udføre enkle reparationer, samt vedligeholdelsesopgaver på form- og stanseværktøjer. Deltageren kan endvidere vælge hensigtsmæssige metoder for vedligeholdelse af værktøjer til brug ved stanse- og støbeprocesser.

6 Side 6 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den målformuleringerne Multitasking bearb.5 akset på 1 spindel Deltageren kan udføre bearbejdninger på multitaskinganlæg med 1 spindel. Deltageren kan programmere i X,Y,Z,B og C akser, samt afvikle programmer selvstændig. Endvidere kan deltagerne oprette værktøj, herunder de specielle værktøjer til multitasking bearbejdning målformuleringen Multitasking bearb. 7 akset på 2 spindler Deltageren kan udføre bearbejdninger på multitaskinganlæg med 2 spindler.

7 Side 7 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Deltageren kan programmere i X,Y,Z,B,C1,C2,W akser, samt afvikle programmer selvstændig. Endvidere kan deltagerne oprette værktøj, herunder de specielle værktøjer til multitasking bearbejdning. uddannelsen med tilfredsstillende resultat og således erhvervet sig de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen Maskinel polering af værktøjsdele Deltageren kan planlægge og udføre maskinel polering, lapning og højglanspolering af givne overflader til en specificeret overfladeruhed samt måling og kontrol af polerede overflader. 3 dage. målformuleringerne.

8 Side 8 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Profilslibning Deltageren kan udføre profilslibeopgaver på universal-, rund- og planslibemaskiner.deltageren kan endvidere vælge og anvende relevant profilafretningsudstyr i forhold til profilslibeopgavens kompleksitet, samt vælge korrekt slibeskive i forhold til stillede profil- og overfladekrav. Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat Slibning af skærende værktøj Deltageren kan udføre opslibning af skærende værktøjer på universal-, bor- og stikkelslibemaskiner, samt kender til anvendelse af cnc-styret slibning ved opslibning af skærende værktøjer.deltageren kan endvidere vælge korrekt opspændingsudstyr og slibeskive, samt fastlægge slibedata og foretage afretning i forbindelse med slibning af skærende værktøj, og deltageren kan fastlægge korrekte skærgeometrier for de almindeligste typer af skærende værktøjer.

9 Side 9 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat Sænkgnistbearbejdning Deltageren kan vurdere sænkgnistmetodens anvendelighed ved enkle værktøjskomponenter.deltageren kan endvidere under vejledning planlægge, programmere og gennemføre enkle sænkgnistforløb under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser. Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat Sænkgnistbearb.af komplekse værktøjskomponenter Deltageren kan afvikle sænkgnistproces ved komplekse formkonturer og emnedetaljer, samt foretage optimering af sænkgnistprocessen.deltageren kan endvidere anvende geometriske styrede bevægelse ved sænkgnistforløb, ogdeltageren kan fremstille, oprette og anvende opdelte elektroder.

10 Side 10 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat Optimering af sænkgnistprocessen Deltageren kan beregne og fastlægge teknologidata ved fremstilling af elektroder til almindeligt forekommende sænkgnistopgaver.deltageren kan endvidere forberede, opspænde, oprette og klargøre sænkgnistprocessen, og.deltageren kan planlægge, programmere og afvikle sænkgnistprocessen i henhold til stillede emnemål og overfladekrav. Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.