Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine Sørensen HH3D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Globalization Titel 2 Innovation and Entrepreneurship Titel 3 Short Stories Titel 4 English Grammar and Writing Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Globalization Outlandish lyrics Life is a Loom Globalization af Adam Hibbert, Heinemann 2006, INNTRODUC- TION Fleeing from South Africa, Newsweek, February 14, 2009 Documentary The Other Side of Outsourcing af Thomas Friedman/Discovery Channel Short story: The Thing Around your Neck 2 måneder Viden om globale samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold. Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier Anvende et bredt, alment og fagligt ordforråd Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, par og gruppearbejde, mundtlige elevpræsentationer, internet, klassediskussioner, skriftligt arbejde med spørgsmål Side 2 af 10

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Innovation and Entrepreneurship Innovation and Entrepreneurship, fra English from a Marketing Perspective, part 2, Anette Lind et. Al. Øknom 2009 Is America loosing its Mojo, Newweek, 14 November, 2009 Interview with Richard Branson, Eye to Eye with Katie Couric Ca. 2 måneder Forstå varierede former for autentisk engelsk Analysere, fortolke og perspektivere tekster Redegøre sammenhænge for og deltage i samtaler om erhvervsmæssige områder Anvende et bredt, erhvervsorienteret og alment ordforråd Væsentligste arbejdsformer Par og gruppearbejde, mundtlige elevpræsentationer Klassediskussioner, skriftligt arbejde med spørgsmål Side 3 af 10

4 Titel 3 Short Stories Mr. Kleinman s Cat The Red Coat I See You Never Ca. 2 måneder Forstå varierede former for autentisk engelsk Analysere, fortolke og perspektivere tekster Redegøre sammenhænge for og deltage i samtaler om almene og samfundsmæssige omårder Anvende et bredt, alment ordforråd Forstå Short Story som genre Væsentligste arbejdsformer Par og gruppearbejde, mundtlige elevpræsentationer Klassediskussioner, skriftligt arbejde med spørgsmål Side 4 af 10

5 Titel 4 English Grammar and Writing Fejlstøvsugeren Engelske Breve Skriftlige opgaver Fortløbende omfang ca. 2 måneder Opnå og anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik Skriftlig formulering af diverse teksttyper samt selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emne Væsentligste arbejdsformer Par og gruppearbejde, mundtlige elevpræsentationer Læreroplæg, skriftligt arbejde med øvelser Side 5 af 10

6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Roskilde Handelsskole HHX Engelsk A Trine Sørensen 1D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kulturmødet Titel 2 Growing up and Fashion Industry Titel 3 Literary Work: The Wave Titel 4 Britain Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 6 af 10

7 Titel 1 Kulturmødet Focus on Culture af Anne Skaarup (udlev som kompendium) Cultural Awareness Danish Culture Seen from Abroad Attitudes towards Other Cultures Stereotypes and Prejudices Culture Shock Cultural Theory an Overview Geert Hofstede s Theories on Culture The Mental Programme Power Distance Supplerende stof Film: Ae Fond Kiss, Instruktør Ken Loach, England Ca. 2 måneder Eleven skal kunne redegøre for kulturbegrebet og forskellige kulturopfattelser i forbindelse med kendt og ukendt engelsksproget stof. Eleven skal kunne skelne kulturelle nationaltræk og særkender fra stereotyper og generaliseringer samt drage sammenligninger mellem forskellige kulturer herunder mødet mellem britisk og pakistansk kultur. Eleven skal forstå og redegøre for Hofstedes og Gestelands kulturteorier. Eleven skal kende forskel på resumé og referat. Progressionen bevæger sig fra holdninger, kendskab til til viden om. Eleverne skal kunne forstå engelsk tekst, redegøre for den og diskutere den på engelsk ved at anvende terminologi relateret til kultur og kulturteorier. Eleven skal kunne anvende og udvælge relevante kulturbegreber og teorier på ukendt stof tekst såvel som film. Eleven skal have kendskab til personkarakteristik. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/samtale lærerstyret introduktion til emnet Lærerstillede arbejdsspørgsmål til tekst Anvendelse af teorierne og terminologien på film. Individuelt arbejde med studiemetode læseformer og notatteknik Individuelt og klasse-arbejde med terminologi. Side 7 af 10

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Growing up and the Fashion Industry It s My Business, Ruth Flensted mfl., Forlaget Øknom Engelske Breve Anvendt uddannelsestid ca. 2 måneder Anvende bredt ordforråd om samfundsmæssige og almene forhold. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning /projektarbejdsform Træning af terminologi Formalia ved handelskorrespondance Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Væsentligste arbejdsformer Literary Work The Wave The Wave Ca. 2 måneder Anvende grundlæggende analyseredskaber i forbindelse med romanlæsning. Herunder genre, komposition, personkarakteristik, tid-sted-miljø, fortæller, tema, forfatter og vurdering. Tekstlæsning gruppearbejde Klasseundervisning og debat Side 8 af 10

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Great Britain British Life and Institutions, Education: British Life and Institutions p Britain Explored p Religion: British Life and Institutions p Britain and the World: P Northern Ireland: Scotland: Sheet handed out Government: British Life and Institutions p The Law: Britain Explored p Culture: An Image Problem p. 122 Supplerende stof: Filmen Romeo and Juliet Ca. 2 måneder Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: eleven skal kunne anvende viden historiske, kulturelle og diverse aktuelle samfundsmæssige forhold i Storbritannien. Progressionen bevæger sig fra kendskab til til viden om. Der kan differentieres i sproglig og indholdsmæssig sværhedsgrad i valg af supplerende stof. Kompetencer: Eleverne skal kunne forstå og anvende terminologi relateret til britisk samfundsfag. Eleverne skal kunne forstå og forklare forskelle og ligheder mellem danske og britiske forhold Eleverne skal kunne redegøre for specifikke områder indenfor britisk samfundsfag og perspektivere til aktuelle forhold i Storbritannien. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning lærerstyret introduktion til emnet Brainstorm, fordomme/viden, præsentation af love, der gælder for dagligdagen i England. Valg af delemner, formulering af gruppernes opgaver/mål. Gruppe-projekt med mundtlig præsentation ved hjælp af Power Point. Side 9 af 10

10 Side 10 af 10