Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni Uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse."

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C Ulla Wang vdh1bkc13/14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Intro til faget, tegning, collage Titel 2 Menneskefigur Titel 3 Maleri Titel 4 Skulptur Titel 5 Arkitektur Titel 6 Eksamensprojekt Titel 1 Introduktion, Tegning og collage Introduktion til faget og dets indhold. Hvad er kunst? Forskellige værkeksempler vises. Teori: Lise Gotfredsen: Når ting bliver kunst (Gad 1999): Nogle tanker om kvalitet ( ). Praksis: 2D: Tegning. Lys, skygge, flade, baggrund. Tegning efter motiv fokus på rumlighed kontra flade. Hvordan ser en klemme ud? Lys-skygge-tegning af æble. Omvendt-tegning af Picassos portræt af Igor Stravinsky (fokus på kreative hjernehalvdel). Tegning af stol (forkortninger), af klæde (lys/skygge) samt højre/ venstre hånd. Ex: rumskabende virkemidler op gennem kunsthistorien: Fra ægyptisk byzantinsk renæssance manierisme barok - modernisme impressionisme ekspressionisme - surrealisme abstrakt maleri. Side 1 af 6

2 Omfang Perspektivlære: 1, 2 og 3 punkts perspektiv Frø-, normal- og fugleperspektiv Tegning af VUC, ydre rum samt interiør. Fokus på forsvindingspunkt, ortogonaler, størrelseshierarki, formindskning, gradienter, repoussoir, overlapning. Teori: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog, Lys og skygge, oversigt over lysets muligheder (1s). Noter om lys- og skyggevirkning (4s), Rummet (s 68 80, 91 99, ). Noter om perspektivtegning (3 s). Betty Edwards: At tegne er at se om tegning af hjørner (s ). Noter om collage. Diverse Powerpoint om hhv.: Hvad er kunst, komposition, rummet samt collage Billedkunst, metode kronologi, tema af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: Billedets virkemidler s Ca. 21 lektioner Brug af synssansen og fokus på højre hjernehalvdel. Rumskabende virkemidler i tegning og collage. Flade kontra rum /2D til 3D. Gengivelsesstrategi øjet og tanke Tegning efter opstilling. Klasseevaluering af færdige arbejder. Perspektivtegning. Collage: 1) Fra form til flade; Et 3D billede udvælges og laves til 2D. 2) Skabelse af rum vha. ortogonaler fra forskellige udklip. Med Richard Hamiltons collage som udgangspunkt skal kursisterne skabe rum og placere vor tids ikoner. Ex: Kubisme, Surrealisme Magritte, Dali, Wilhelm Freddie, Braque og Picassos collager, samt collager af andre kunstnere. Analyse af div. værker individuelt og på klassen med fokus på komposition og rumskabende elementer Titel 2 Menneskefigur Menneskefiguren i kunsthistorien samt fremstilling af figur, bevægelse og følelse: Introduktion til skulpturanalyse og skulpturfremstilling. Gennemgang af menneskefiguren i forskellige kunsthistoriske perioder. Ex: fra ægyptisk gravmaleri til Orlan og Marco Evaristi. Naturalistisk, impressionistisk og ekspressionistisk figurfremstilling. Diskussion af kunstbegrebet. Praksis: Opgave 1: Modeltegning. 2, 5 og 10 min tegninger af levende model samt model i bevægelse. Placering af motiv og øvelse i proportioner og forkortninger. Gengivelsesstrategi er øjet. Opgave 2. Fremstilling af ståltrådsskulptur i bevægelse. Fokus på 3D, proportioner, komposition og bevægelse. Side 2 af 6

3 Omfang Opgave 3: Abstraktion over en følelse i ostevoks eller andet materiale. Naturalistisk kontra abstrakt formsprog. Overvejelser omkring abstraktion af menneskefiguren/ en følelse, materialevalg, størrelse, tyngde/volumen overfor lethed, understøttelsesfladen. I forbindelse med skulpturforløbet har holdet set og analyseret en række forskellige skulpturer fra powerpoint (jf. portfolio) og EMUs hjemmeside. Lise Gotfredsen: Menneskefiguren (s ) fra Billedets formspsrog Rundvisning i udstillingen Bodytime på hhv. Viborg Museum, Viborg Kunsthal og Skovgaardmuseet om mennesket op igennem kunsthistorien. Maleri, skulptur video- og installationskunst Ca. 15 lektioner At kunne forholde sig til skulpturens og menneskefigurens fysiske form og udtryk og forandring gennem tiden. Have kendskab til kunstneres forskellige brug af materialer, udtryk og disses perceptive egenskaber. Om kunstens forskellige perceptionsmuligheder i forbindelse med konkret/figurativt til abstrakt /nonfigurativt kunst. Gengivelsesstrategi øje, følelse og tanke Analytisk og personlig tilgang til forsk. værker m henblik på rum, flade og figur. Kendskab til skulpturbegrebet, menneskefiguren og dens forskellige udtryk gennem kunsthistorien. Kommunikation vha. visuelle udtryk 3D form. IT: Individuelle og praktiske, lærerstyrede opgaver. Skulpturfremstilling i ståltråd, ostevoks mm. Klasseundervisning. Pararbejde omkr. Figuranalyse. Selvvalgte menneskefigurer præsentation heraf Gruppearbejde i forbindelse med persontegning Titel 3 Maleri Billedanalyse Ekskursion til Aros og Tal R Billedanalyse Farvelære Akrylmaleri Fedtfarve Præsentation af enkelte kunstnere (Kandinsky, Asger Jorn, Knud Nielsen, Poul Ancher Bech, Tal R). Side 3 af 6

4 Præsentation af Kandinsky, Knud Nielsen og abstrakt kunst, synæstesi. Billedeksempler: Fra ægyptisk gravmaleri til samtidskunst. Herunder renæssance, barok, realisme, naturalisme, impressionisme, ekspressionisme, surrealisme, nyrealisme, postmodernisme. Billedanalyse analyse af forskellige værker. Kunstnerportræt samt værk-gennemgang af Knud Nielsen Div. farvekontraster, farveperspektiv, farvesymbolik, farvepsykologi. Praksis: Parafrase samt billedanalyse af forlæg. Maling af opstilling (akryl) Abstrakt maleri af følelse, stemning, udtryk. Teori: Lis Pallesen: Farver (s 12 43). Noter: Billedanalyse efter Panofskys metode, De tre niveauer for billedaflæsning. Oversigt over kunstens ismer i europæisk malerkunst (3 s). Billedkunst, ismer i dansk maleri efter 1870 (kap. 1 og 14 samt uddrag af kap 2, 3 og 4). Billedkunst, metode kronologi, tema af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: Kap. 1 Om billedets virkemidler Kap. 2 Om den form- og betydningsanalytiske synsvinkel samt værktøjskasse s. 82. Om de 9 rum på Aros og Rainbow fra Aros hjemmeside (om videokunst og installationskunst) Omfang Ca. 30 lektioner Farven og komposition som udtryksformer både i gennemgangen af kunstværker og kursisternes egne værker. At kunne analysere og fortolke malerier og begynde at kunne skelne mellem forskellige stilperioders måde at udtrykke sig på fokus på renæssance, realisme, impressionisme, surrealisme, abstrakt ekspressionisme og samtidskunst. At opleve og kunne analysere andre udtryksformer end de klassiske (billede, skulptur og arkitektur) og hvordan værkerne afspejler deres samtid. Forholde sig til samtidskunst og dennes virkemidler. Udforske rummets betydning for et værk i praksis Gengivelsesstrategier øjet, følelse og tanke Farveblandingens principper og teknikker bliver gennemgået ud fra bl.a. Goethes farvelære. Der er arbejdet med akrylfarver -farveprøver, abstrakte, fantastiske og naturalistiske motiver. Parafrase: Stilhistorisk, formparafrase eller temaparafrase af selvvalgt værk. Der laves en form- og betydningsanalyse af originalen. Analyse og fortolkning af værker i plenum, hvor udgangspunktet er dialogbaseret undervisning. I det praktiske arbejde arbejder kursisterne individuelt med læreren som vejleder. Ekskursion til Aros, læreroplæg om Tal R og hans arbejder. Rundvisning i Tal R. Abstrakt/ spontant maleri, maleri til forskellige musikgenrer. Ex. Kandinsky og Knud Nielsen. Klassegennemgang: Form- og betydningsanalyse af Dalis Drøm forårsaget af Side 4 af 6

5 en bis summen omkring et granatæble Titel 4 Skulptur Om skulpturens fremtoning og egenskaber. Teori: Analytisk iagttagelse (s 21 30). Skulpturiagttagelse div. noter. Om abstrakt skulptur, informationsark fra Fyns Kunstmuseum (3 s). Skulpturanalyse: Lise Mark. Skulpturanalyse på EMU en. Præsentation på klassen af forskellige ex på skulptur- og installationskunst. Powerpoint: Skulptur og installation På klassen: Form- og betydningsanalyse af Bjørn Nørgaards Hans Tausen, Viborg. Form- og betydningsanalyse af div. skulpturer gruppearbejde omkring Lise Marks skulpturanalyse. Billedkunst, metode kronologi, tema af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen: s samt Omfang Titel 5 Ca. 9 lektioner Skulpturanalyse og definition af skulpturbegrebet og skulpturelementer. Udformning af lerskulptur abstraktion. Gengivelsesstrategi øjet, tanke og følelse Form- og betydningsanalyse Fremstilling af abstrakt lerskulptur Overfladebehandling og farvelægning Arkitektur Punktnedslag i hovedværker fra arkitekturens historiske udvikling: Oldtidens templer og kirker, middelalderkirken (Romansk-Gotisk), Renæssancekirken vs. Barokkirkens facade og grundplan, Nyklassicismens arkitektur som udtryk for oplysningstidens idéer, Modernistisk og post/ny-modernistisk arkitektur. Fokus på gennemgående stiltræk, stiludviklinger og bygningstyper. Materiale fra Dansk Arkitektur Center: Arkitekturhistorie (Indsigt): Arkitekturanalyse/Hvad er arkitektur: Formanalyse af arkitektur Side 5 af 6

6 Omfang Udleverede noter om arkitekturanalyse. Praktisk arbejde: Fotografering og fremstilling af Powerpoint af bygninger i Viborg bymidte, der har referencer til ældre arkitektur. Ca. 3 lektioner Skelne overordnet ml. væsentlige arkitekturhistoriske perioder og beskrive disses væsentligste træk Læreroplæg omkring arkitekturhistorie analyser at forskellige bygningsværker. Titel 6 Projekt Projektoplæg: Find et emne, der har relation til undervisningen. Lav en problemformulering. I projektet skal form- og betydningsanalyse være repræsenteret. Ligeledes skal I relatere jeres visualiseringsopgaver til de gengivelsesstrategier, de repræsenterer. Idéer og skitser samt anvendt teori skal fremgå af portfolioen. Omfang Ca lektioner At arbejde selvstændigt i teori og praksis med et relevant emne. Redegørelse for gengivelsesstrategier og analysemetoder. Individuelt og evt. i grupper Side 6 af 6