HAVNEN PÅ SPIL INTRODUKTION TIL PROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNEN PÅ SPIL INTRODUKTION TIL PROJEKTET"

Transkript

1

2 HAVNEN PÅ SPIL INTRODUKTION TIL PROJEKTET HAVNEN PÅ SPIL - DVD Denne DVD handler om projektet Havnen På Spil, der blev gennemført fra 2002 til Projektet bestod af tre dimensioner, henholdsvis indhold i bredden, nye højder og holder det i længden? De tre dimensioner afspejles i de overordnede kapitler på DVD en. I det fjerde og sidste kapitel går vi bagom projektet. Formålet med denne DVD er at beskrive projektets dimensioner og resultater. Dele af materialet er tidligere indsendt som bidrag til høringsfasen vedrørende de bynære havnearealer i Århus. Med udgivelsen af denne DVD afsluttes projektet. God fornøjelse! Projektgruppen Havnen På Spil Fasediagram over projektets dimensioner. Diagrammet kan ses i fuld størrelse på midteropslaget. HAVNEN PÅ SPIL Skal fremtidens havn i Århus være en af verdens travleste containerterminaler? en krydstogtshavn for amerikanske turister? en flydende kulturby? et almennyttigt pælebyggeri? eller noget helt femte? Debatten om de bynære havnearealer mundede ud i en række forslag og ønsker - tiden var nu kommet til politiske prioriteringer og kontante beslutninger. Men havde byens beslutningstagere, det der skulle til? Kunne de træffe de rigtige beslutninger? Kunne de skabe en havn til gavn for os alle? Turde de satse - og sætte havnen på spil? Projektgruppen Havnen På Spil og Frit Oplysningsforbund skabte et rum, hvor havnens mulige fremtider kunne afprøves og gennemspilles af borgere, brugere og beslutningstagere. Fremtidens havn tilhører hele byen. Derfor var en af hjørnestenene i projektet Havnen På Spil at sikre en bred opbakning bag projektet, og samtidig kvalificere debatten gennem en løbende udvælgelse af de bedste forslag. TRE DIMENSIONER Projektet Havnen På Spil bestod i sin helhed af tre dimensioner: 1. Indhold i bredden Byens borgere, fremtrædende debattører og anerkendte idémagere gav deres besyv med for at sikre dybde og bredde i projektets indhold. 2. Nye højder Projektgruppen indbød borgere, brugere og beslutningstagere til at hæve sig over dagligdagen og prøve visionerne og vingerne af i det nyskabende planlægnings- og debatspil [0.3 : kollision]. 3. Holder det i længden? Vi blandede computerskabte visualiseringer af projekterne med havnens eksisterende bygninger og skabte en række pejlemærker, der kunne være med til at sikre den politiske og økonomiske kurs på langt sigt.

3 HAVNEN PÅ SPIL INDHOLD PÅ DVD

4 HAVNEN PÅ SPIL 1. DIMENSION Postkort med indbydelse til at deltage i projektets første dimension - indhold i bredden. Postkortene blev omdelt på caféer, uddannelsesinstitutioner m.m. INDHOLD I BREDDEN Projektets udgangspunkt var byens egen mangfoldighed af ideer, tanker, projekter og forslag. Alt dette tankegods ønskede vi at inddrage ved bl.a. at indbyde en række personer, der tidligere havde deltaget aktivt i debatten, til at spidsformulere deres holdninger til havnen i ord og billeder. Samtidig indbød vi gennem medierne byens borgere til at deltage i projektet, og trak dermed en række ukendte forslag og synspunkter frem i lyset. Derudover indsamlede projektgruppen inspiration og dokumentation fra lignende projekter andre steder i verden, fakta om byen og havnen samt allerede eksisterende forslag fra idékonkurrencen udskrevet af Århus Kommune i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund. Stereografiske videoptagelser af de bynære havnearealer

5 HAVNEN PÅ SPIL 1. DIMENSION PROJEKTER Alle de informationer og projektforslag, projektgruppen indsamlede, blev efterfølgende bearbejdet til en række konkrete projekter. På hver holdbase fandtes en mappe med alle de projekter, der kunne bringes i spil på havnen. De samme projekter var udstillet på plancher i Turbinehallen. KATEGORIER I alt blev det til 100 forskellige projekter, der faldt inden for følgende kategorier: Social & sundhed, Uddannelse, Bolig, Erhverv, Rekreative områder, Kultur, Infrastruktur, Turisme - akrynomiseret til SUBERKIT.

6 HAVNEN PÅ SPIL 2. DIMENSION RØDT HOLD INFRASTRUKTUR Ango Winther, Socialdemokraterne Byrådsmedlem Stig Berthelsen Bestyrelsesmedlem i M97 Hans Peter Svendler Nielsen Professor og Prorektor på Arkitektskolen i Aarhus Kim Sillemann Direktør i Rambøll Nyvig GULT HOLD ERHVERV Louise Gade, Ventre Borgmester i Århus Morten Platz Direktør MG50 Preben Mejer Senior Vice President i TDC Henrik Burkal Executive Vice President CCI Europe Erik Mosbæk Direktør Magasin du Nord, Århus BLÅT HOLD UDDANNELSE Bo Fibiger, Socialistisk Folkeparti Fmd. for Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse, Århus Amt Anders Dahlstrup Tidl. Generalsekretær for Studenterrådet ved Aarhus Universitet Jon Kraabøl Leder af Frontløberne Pernille Kallehave Kommunikationschef på Handelshøjskolen i Århus GRØNT HOLD KULTUR Uffe Elbæk, Radikale Venstre Kulturudvalgsformand i Århus Kommune Morten Lervig Kulturformidler Johan Peter Paludan Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning Pia Buchardt Kunstnerisk leder af Kulturhus Århus NYE HØJDER Med afsæt i visioner og konklusioner, fakta og fiktioner svang projektet sig op i fugleperspektivet med det nyskabende og provokerende planlægnings- og debatspil [0.3 : kollision]. Med hele havnen som spilleplade og de indsamlede visioner som tredimensionelle, computerskabte spillebrikker, udfordrede projektgruppen byens borgere, brugere og beslutningstagere til at sætte havnen på spil i en åben debat, hvor spillerne opdagede, at der ikke fandtes billige point - og at det kostede at have en holdning. Målet med spillet var ikke at slå de andre, men i stedet at få sat egne og andres holdninger og forslag i perspektiv - og forhåbentlig i fællesskab få skabt en række vinderprojekter, der kunne danne udgangspunkt for den efterfølgende politiske beslutningsproces. Rundt om spillerne var der plads til livlig debat og publikums indspark til spillerne i et uformelt cafémiljø, hvor alle interesserede havde adgang til en plads i første parket.

7 HAVNEN PÅ SPIL PROJEKTETS DIMENSIONER Fasediagram over projektets dimensioner.

8 HAVNEN PÅ SPIL 2. DIMENSION SPILLEREGLERNE I KORTE TRÆK Hvert hold bestod af fire spillere, suppleret af en sekundant, der var holdets vejleder dagen igennem. Holdets mål var at gennemføre den udstukne mission og opnå flest mulige point. Pointene tildelte vi for forskellige kombinationer af projekter i bestemte områder. Det overordnede mål for dagen var at skabe en havn for alle igennem konstruktiv debat og samarbejde. Hvorvidt de enkelte grupper levede op til denne målsætning blev afgjort af publikum. Selve spillepladen var opdelt i 16 geografiske områder. I hvert område var der plads til højst tre projekter. Hvert område havde en pointværdi, der blev bestemt af publikum. Områdets værdi blev betalt i point af de hold, der havde projekter på grunden. Jo flere hold, der var med til at udvikle et område, jo færre point kostede området. Spillet belønnede følgende tiltag: Samarbejde mellem grupperne om udvikling af bestemte områder Spredning mellem forskellige kategorier af projekter inden for samme område Samling af projekter inden for samme kategori og på samme område Støtte til egne eller andres projekter Hel eller delvis opfyldelse af holdets mission Det var altid en fordel at arbejde sammen med andre, men projekter kunne også gennemføres på egen hånd, hvis det var nødvendigt for at opfylde holdets mission. Debat og forhandlinger mellem holdene blev koordineret af en spilstyrer, der også sikrede at regler og tidsplan blev overholdt. Spilstyreren sørgede samtidig for, at spillerne redegjorde for deres handlinger overfor de øvrige spillere og publikum. Spillebrikkerne bestod af projekter udvalgt af spillerne på de enkelte hold. Brikkerne faldt inden for kategorierne social & sundhed, uddannelse, bolig, erhverv, rekreative områder, kultur, infrastruktur og turisme. Et spil varede 4 runder og hvert hold havde én tur pr. runde. I en tur kunne holdet: 1. placere en projektbrik i et ønsket område 2. forhandle med ét andet hold om at støtte et givent projekt 3. flytte én af holdets egne projekt- eller støttebrikker Ved spillets slutning blev det samlede pointantal talt op, inkl. point for gennemført mission. Derudover stemte publikum på det hold, de mente havde klaret sig bedst under spillet. Disse stemmer blev også omsat til point. Pointene fra første spil blev overført til andet spil. Ved dagens afslutning opregnede vi det samlede antal point og sammenlignede med publikums og holdenes egen vurdering af de enkelte spil og dagen som helhed.

9 HAVNEN PÅ SPIL 2. DIMENSION SEKUNDANT Hvert hold fik tildelt en sekundant, der kunne hjælpe holdet med regler, strategi m.m. SPILSTYRER Selve spillet blev styret af en spilstyrer, der sørgede for at reglerne blev overholdt og at alle fik plads i debatten. SPILFASER Der blev spillet to spil, der hver bestod af tre faser: 1. Udvælgelse & strategi 2. Spil 3. Evaluering MISSIONSKORT Hvert hold fik tildelt et missionskort før spillets start. Hvis missionen blev gennemført helt eller delvist fik holdet ekstra point. Missionen var hemmelig og måtte ikke afsløres for de andre hold. Missionerne var beskrevet som fokusområder, der for hvert hold så ud som følger; Første Spil 1. Grønt hold: Bonus for fokus på infrastruktur og bolig 2. Rødt hold: Bonus for fokus på uddannelse og turisme 3. Blåt hold: Bonus for fokus på erhverv og rekreative områder 4. Gult hold: Bonus for fokus på kultur og social- og sundhed Andet spil 1. Grønt hold: Bonus for fokus på kultur og social- og sundhed 2. Rødt hold: Bonus for fokus på infrastruktur og bolig 3. Blåt hold: Bonus for fokus på uddannelse og turisme 4. Gult hold: Bonus for fokus på erhverv og rekreative områder

10 HAVNEN PÅ SPIL 3. DIMENSION Indbydelser til projektets tredje dimension - holder det i længden? Indbydelserne blev omdelt på caféer, uddannelsesinstitutioner m.m. HOLDER DET I LÆNGDEN? Et af målene med projektet Havnen På Spil var at holde liv i debatten om de bynære havnearealer og sikre, at beslutningerne blev truffet med afsæt i de bedste forudsætninger samt at både borgere, brugere og beslutningstagere blev hørt - og lyttede til hinanden. For at skabe håndgribelige løsninger, der kunne forstås af alle, fulgte vi derfor op med computerskabte visualiseringer og tredimensionelle billeder af de fælles forslag spillerne nåede frem til. Disse billeder og visualiseringer blev præsenteret for offentligheden over to dage, hvor første dag foregik på Center for Avanceret Visualisering & Interaktion (CAVI), mens anden dag var henlagt til Århus Havn mellem kraner, containere og skrigende måger. CENTER FOR AVANCERET VISUALISERING & INTERAKTION I CAVI viste vi bl.a. videoptagelser fra afviklingen af spillet klippet sammen til 1 times DVD-film. Vha. en computer kunne publikum selv styre DVD en samtidig med at de navigerede i en synkroniseret 3D-model af spillets resultater. Dermed kunne publikum frit bevæge sig frem og tilbage i Havnespillet. Derudover havde publikum adgang til en interaktiv 3D-model i stereo i CAVI s panoramabiograf. I denne model kunne publikum se de eksisterende byområder i samspil med de forslag, der kom ud af selve spillet. Modellen var interaktiv i den forstand, at publikum frit kunne navigere i rummet samt flytte rundt på modellens enkeltdele i 3D. I tilknytning til denne oplevelse kunne man se en overflyvning af havnen ligeledes i stereo men baseret på optagelser foretaget ved overflyvning af havnen.

11 HAVNEN PÅ SPIL 3. DIMENSION PÅ HAVNEN 3D-visualiseringerne fra Havnespillet blev oplevet i 1:1 på Århus havn vha. visuel mønstergenkendelse. Et stort banner på 11x12 meter ophængt på den gamle flydedok samt mindre plakater på 1,2x1,2 meter udgjorde visuelle mønstre som blev filmet. Det filmede signal blev mønstergenkendt og superimposeret live med 3D-modeller. Dvs. at man oplevede 3D-computermodeller i samspil med videooptagelserne af havneområderne. Med afsæt i samme metode brugte vi 3D-computermodellerne i kombination med Århus kommunes skalamodel for helhedsplanen af de bynære havnearealer, der stod placeret i kommunens Infocenter. 3D-computermodellerne kunne flyttes rundt i dialog med de besøgende, hvorved forskellige positioner, kombinationer og projekter kunne afprøves som grundlag for en debat om havnens videre udvikling. Opsætning af 11x12 meter banner på flydedokkens facade

12 HAVNEN PÅ SPIL BAGOM PROJEKTET SPONSORER Projektgruppen Havnen På Spil ønsker at takke følgende sponsorer: PROJEKTGRUPPEN Projektgruppen Havnen På Spil består af følgende personer (fra venstre): Tobias Løssing Arkitekt maa, Ph.d.-studerende, Arkitektskolen i Aarhus Andreas Lykke-Olesen Arkitekt maa, Ph.d.-studerende, Arkitektskolen i Aarhus Tora Sefeldt Løssing KaosPilot Thomas Fabian Delman Selvstændig brugervenlighedskonsulent, delman.dk Morten Østergaard BA.scient.pol Rune Nielsen Arkitekt maa, Ph.d.-studerende CAVI, IMV, Århus Universitet Peter Skaarup Datalog TAK TIL SPILLERNE FRA Gult hold: Louise Gade, Morten Platz, Preben Mejer, Henrik Burkal, Erik Mosbæk Grønt hold: Uffe Elbæk, Morten Lervig, Johan P. Paludan, Pia Buchardt Blåt hold: Bo Fibiger, Anders Dahlstrup, Jon Kraabøl, Pernille Kallehave Rødt hold: Ango Winther, Stig Berthelsen, Hans Peter S. Nielsen, Kim Sillemann TAK TIL ANTV: AV-materiale fra 8. november 2002 Carsten Rasmussen, Århus Kommune: Lån af kommunens informationscenter Esben Møller Nielsen, Superchannel: Streaming media Henrik Rasmussen, Grafisk Produktion: Tryk Jesper Purup, Digital Trykkeriet: Digital Tryk John Baarstrøm, Dansk Data Display: Lån af projektorer m.m. Julie Larsen, Søren Østergaard, Lærke Ellegaard, Emil Tin, Lone Jørgensen: Runnere Kim Halskov & Peter Friis-Nielsen, CAVI: Lån af CAVI & teknisk assistance Kim Nielsen: Paragliding Lighthouse Entertainment: Lokaler i Turbinehallen Morten Brænder Thomsen: Medhjælper Morten Daugaard, Arkitektskolen i Århus: Sparring Olav de Linde, Byggeselskabet Olav de Linde: Lån af flydedokkens facade Torben Dreier, Frit Oplysningsforbund: Sparring & finansiering VVP - Virtuel Vurdering af Planlægning: 3D model Århus Kommune: Luftfotos og kort og ikke mindst tak til alle bidragsydere og det talstærke publikum.

13