Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

2 Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser i Danmark. Når de ansatte på en arbejdsplads har svaret på spørgsmålene, kan man sammenligne de enkelte afdelinger med hinanden. Man kan også sammenligne arbejdspladsen og afdelingerne med gennemsnittet for hele Danmark. Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø kan være et redskab i det løbende arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på virksomhederne. Kortlægningen skal ses som et grundlag for dialog og diskussion - ikke som en færdig facitliste. Hvis kortlægningen viser, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, bør det videre arbejde diskuteres i samarbejds- eller sikkerhedsudvalget. Det kan også være nødvendigt at få bistand fra BST, arbejdstilsynet, organisationer eller konsulentfirmaer. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes i forbindelse med anvendelsen af spørgeskemaerne: Først og fremmest skal det være frivilligt, om man vil udfylde et spørgeskema eller ej. Der må ikke lægges pres på nogen, for at få dem til at svare. Den enkeltes anonymitet skal respekteres. Alle resultater skal udregnes for grupper, der som hovedregel er på mindst 20 personer. Oplysninger fra enkelte skemaer må ikke tilgå ledelsen, mellemledere, tillidsrepræsentanter eller andre på virksomheden. Alle medarbejdere, der har bidraget til undersøgelsen, har ret til at se de samlede resultater. Det er arbejdspladsen og dens afdelinger, der bliver undersøgt. Ikke de enkelte medarbejdere.

3 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er du: 2 Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Angiv fødselsår: 3. Hvilken skoleuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) klasse klasse 0. klasse Realeksamen / præliminæreksamen HF / studentereksamen / HTX / HHX / FUU Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: Under uddannelse, skriv hvilken: 4. Arbejdsplads Angiv arbejdsplads: 5. Afdeling Angiv afdeling:

4 6. Hvad er din arbejdsfunktion Angiv arbejdsfunktion: 7. Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder. 8. Hvor mange timer plejer du at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob: Antal timer i evt. bijob: 9. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder du sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 8) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 5 og 24) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 22 og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet: 0. Hvordan er du lønnet? (Sæt gerne flere krydser) Fast løn (time-, uge- eller månedsløn) Gruppebonus Enkeltmandsbonus Gruppeakkord Enkeltmandsakkord Andet, skriv hvordan: 2

5 Arbejdsmiljø Nu følger en række spørgsmål om dit daglige arbejde. Ud for hvert spørgsmål vil vi bede dig om at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på din situation.. Disse spørgsmål handler om krav, indflydelse og muligheder i arbejdet. (Besvar venligst hvert enkelt spørgsmål) a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b. Er dit arbejde varieret? c. d. e. f. g. Medfører dit arbejde, at du skal se meget tydeligt og præcist? Skal du overskue mange ting på én gang i dit Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening? Har du stor indflydelse på beslutninger om dit h. Kan du bestemme, hvornår du holder pauser? i. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? j. Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? k. Kræver dit arbejde, at du husker meget? l. m. Medfører dit arbejde, at du skal styre dine bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? n. Kan du stort set tage ferie, som det passer dig? o. Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? p. Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer? q. Kræver dit arbejde konstant opmærksomhed? r. Har du indflydelse på mængden af dit s. Hvis du har brug for at gå et privat ærinde, kan du så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? t. Er det nødvendigt at arbejde over? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3

6 u. Kræver dit arbejde stor præcision? v. Kan du gå hen til en kollega for at snakke? w. Arbejder du isoleret fra dine kolleger? x. Har du mulighed for tale med dine kolleger under arbejdet? y. Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? z. æ. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? ø. Har du indflydelse på, hvad du laver på dit Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 2. Disse spørgsmål handler om mening i arbejdet, medbestemmelse og informationer. (Besvar venligst hvert enkelt spørgsmål) a. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? b. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? c. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? d. e. f. g. Kunne du tænke dig at være på din nuværende arbejdsplads resten af dit arbejdsliv? Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit h. Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit i. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? j. k. l. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? Får du al den information, du behøver, for at klare dit arbejde godt? Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? m. Er der klare mål for dit n. Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit høj I høj Delvist I ringe ringe 4

7 o. Føler du dig motiveret og engageret i dit p. Føler du, at arbejdspladsens problemer også er dine? q. Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? r. Må du somme tider gøre noget, der egentligt skulle have været gjort anderledes? s. Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? t. u. v. w. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit Kan du bruge din kunnen eller færdigheder i dit Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? høj I høj Delvist I ringe ringe 3. Følgende spørgsmål handler om situationer, hvor du har brug for hjælp eller støtte i dit arbejde. (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? b. c. d. e. f. Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte taler du med din overordnede om, hvor godt du udfører dit Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 5

8 4. I hvor høj kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? høj I høj Delvist I ringe ringe b. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? c. - er god til at planlægge arbejdet? d. - er god til at løse konflikter? 5. Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. - dine fremtidsudsigter i arbejdet? b. - det fysiske arbejdsmiljø? c. - måden, dine evner bruges på? d. - dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 6. Er du bekymret for, at - a. - blive arbejdsløs? b. - du på grund af "ny teknik" bliver overflødig? c. - du får svært ved at finde nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? d. - du mod din vilje forflyttes til andet Ja Nej 7. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældigt godt Godt Mindre godt Dårligt 6

9 8. Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende? (Tag venligst stilling til alle udsagn, og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere d. Mit helbred er fremragende 9. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt a. - har du følt dig veloplagt og fuld af liv? b. - har du været meget nervøs? c. - har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? d. - har du følt dig rolig og afslappet? e. - har du været fuld af energi? f. - har du været trist til mode? g. - har du følt dig udslidt? h. - har du været glad og tilfreds? i. - har du følt dig træt? 20. Tag stilling til hvert enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på dig de sidste 4 uger! (Tag venligst stilling til alle udsagn, og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke a. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre b. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser c. Jeg har været lettere irritabel d. Jeg har været initiativløs 7

10 2. Hvor ofte har du i de sidste 4 uger - (Besvar venligst alle spørgsmål og sæt kun ét kryds ud for hvert spørgsmål) a. - haft ondt i maven eller problemer med maven? b. - haft trykken for brystet eller brystsmerter? c. - været svimmel? d. - haft spændinger i forskellige muskler? e. - haft koncentrationsbesvær? f. - haft svært ved at tage beslutninger? g. - haft svært ved at huske? h. - haft svært ved at tænke klart? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 8