DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød"

Transkript

1 - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. Følgende foreslås: Juniorer 650,- kr. /år Seniorer 800,- kr. /år (begge beløb er incl. kontingent til DJU) 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Formand: Jens Erik Rasmussen (Villig til genvalg ) Sekretær: Casper Schroll (Villig til genvalg ) Suppleant: Anette Havstreym (Ikke villig til genvalg) Suppleant: Simon Gregersen (Villig til genvalg) Følgende foreslås til bestyrelsen: - Jens Erik Rasmussen - Casper Schroll Følgende foreslås som suppleanter: - Simon Gregersen -? 7. Valg af revisor og revisor suppleant. Bestyrelsen foreslår: Revisor: Lasse W. Rasmussen Revisor suppleant:? 8. Eventuelt.

2 - 2- Ad 1. Til dirigent valgtes Claus Jensen, som konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen og dagsorden var offentliggjort indenfor den i vedtægterne angivne tid. Antallet af fremmødte var 12, 12 stemmeberettigede, ingen med fuldmagt. Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2013 Siden sidst Tiden er løbet stærkt, og nu er der allerede gået et år siden sidste generalforsamling som var den generalforsamling med størst fremmøde i klubbens historie, og det skyldtes ikke utilfredshed, men var udtryk for et godt sammenhold og klubliv som prægede klubben på det tidspunkt. I år synes jeg klart at vi kan mærke på stemningen at vi mangler flere af de toneangivende medlemmer, selvom der stadig er en god stemning. På sidste generalforsamling blev der også besluttet hvilken klubtrøje vi skulle have og den blev efterfølgende købt og broderet i Sverige. Børnelejr i Bjert Vi var afsted med ca. 20 børn i en bus, som vi delte med Rødovre og Såby, en rigtig god tur. Nippon Cup. Vi havde deltagere med i begge de to runder i foråret men kun den ene runde her i efteråret, da den første runde ligger for tæt på sæsonstarten. Det var dog et betydeligt mindre antal der deltog fra klubben i forhold til de sidste par år. Reaktionsbanen. Reaktionsbanen blev afviklet i Slangerup og i rigtig godt vejr og som sædvanligt med gode resultater til klubben som i alt fik 4 medaljer. 1 guld, 1 sølv og 2 bronze Det kan tydelig ses på de point som dommerne giver, at vores medlemmer ligger i den absolut bedste ende alle sammen og at vores medlemmers tekniske niveau er godt. Sommerlejr. Den blev igen afholdt på Bramming Sports Efterskole, der jo har nogle helt perfekte faciliteter til formålet. Der var ikke helt så mange medlemmer med som tidligere og det skyldes nok at ingen af de instruktører der underviser på børneholdene havde tid til at deltage og så kan det måske være lidt svært for de mindste medlemmer når de ikke kender den voksne så godt. Graduering. Gradueringen havde vi lagt på to almindelige træningsaftner og ikke på en lørdag som tidligere. Med lidt planlægning og tre dommere hver aften, lykkedes det at få alle igennem graduering. Det var et par travle men gode aftner. Tillykke til alle! Sæsonstart Vi havde besluttet at annoncere tre gange i lokalavisen og hver gang med tre små annoncer. Om det var på grund af disse annoncer eller af andre grunde, så havde vi en pæn tilgang af potentielle nye medlemmer, og der er da også rigtig mange der er fortsat efter prøveperioden er udløbet. Velkommen til alle nye! Træning for de højt graduerede. Vi har i flere år manglet mulighed for at de mørke bæltefarver har kunnet træne og udvikle sig og der har vi i år haft Adri til at undervise og det er rigtig godt og han har nu planlagt kontinuerlig træning frem mod graduering.

3 - 3- På bestyrelsens vegne Jens Erik. Enkelte spørgsmål blev stillet, hvorefter bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger. Ad 3. Regnskab for 2013: Regnskabet blev gennemgået jf. bilag 1. Enkelte uddybende spørgsmål blev stillet og besvaret, hvorefter regnskabet godkendtes enstemmigt. Budget for 2014: Budgettet blev enstemmigt godkendt jf. bilag 1. Ad 4. Bestyrelsen havde foreslået følgende kontingent: Juniorer 650,- kr. /år Seniorer 800,- kr. /år (begge beløb er inkl. kontingent til DJU) Der var en del debat omkring hvorvidt kontingentet bør hæves. Det nuværende kontingent er meget lavt i forhold til andre klubber. Derudover skal klubben indenfor få år investere i nye måtter, så opsparring til dette vil være hensigtsmæssig. Følgende kontingent blev herefter foreslået og besluttet: Rollinger 650,- kr/år Juniorer 750,- kr. /år Seniorer 900,- kr. /år (alle tre beløb er inkl. kontingent til DJU) Ad 5. Ingen forslag. Ad 6. Disse blev enstemmigt valgt til bestyrelsen: Jens Erik Rasmussen Casper Schroll Da der var tre der gerne ville opstille som suppleant, blev der foretaget lukket afstemning mellem: Casper Bonvang Lasse W. Rasmussen Simon Gregersen Hver af de stemmeberettigede ved generalforsamlingen kunne stemme på to af de tre personer der var på valg og de to der fik flest stemmer blev valgt. Afstemningen gav følgende stemmefordeling:

4 - 4- Casper Bonvang 10 Lasse W. Rasmussen 8 Simon Gregersen 6 Som suppleanter blev valgt: Casper Bonvang Lasse W. Rasmussen Ad 7. Da Lasse W. Rasmussen blev valgt som suppleant, skulle vælges to nye personer til revisor og revisorsuppleant. Disse blev valgt: Revisor: Dani Mikkelsen Revisor suppleant: Behrouz Shamekh Ad 8. Det blev diskuteret hvad der skal til for at holde på de yngre medlemmer. Der taltes om at der skal ske noget fornyelse i træningen for de øvede medlemmer. Det nævntes at det til gengæld forventes at medlemmerne bakker op om de arrangementer der afholdes. Det blev foreslået at bestyrelsen finder penge til et nyt videokamera, som det er nemmere at hive filer ned fra. Det gør det mere anvendeligt til fællestræninger. Flere medlemmer ytrede ønske om at afspænding efter endt træning prioriteres. Der taltes om at gennemføre noget løb forud for opvarmning. Det kan eksempelvis være ca. tre kilometer. Det diskuteredes hvad der skal til for at aktivere folk til unionens fællestræninger. Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden. (Referent Casper Schroll)

5 - 5- Bilag 1 Regnskab for 2013 Budget for 2014

6 Side 1 Allerød JJ 2013 ver :25:56 RESULTAT OG BALANCE Periode: Bevægelse Saldo Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år R E S U L T A T O P G Ø R E L S E OMSÆTNING 1000 Kontingent, børn 1.300, , , Kontingent, voksen 0, , , Tumlehold 0, , , Tilskud fra Allerødordning 0, , , Deltagerbetaling 4.500, , , Salg af trøjer etc. 0,00 100,00 0, Mellemregning DJU 0,00 0,00 815,65 * Omsætning 5.800, , ,35 VARIABLE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG 2180 Sociale aktiviteter 88, , , DHL 0,00 0, , Klubtrøjer 0, ,85 0, Videresalg 0, ,00-906, Sommerlejr 0,00 0, , Gæsteinstruktører 0, ,00 0, Kørsel etc. egne instruktører 0, , , Kurser etc. egne instruktører 0, , , Konkurrencegebyr 0, , , Duo støtte 0,00 0, , Allerødordningen udgifter 0, , , Småanskaffelser 0, , , Træningslejre , , Graduering dommere/kørsel 0, ,30 543, Abonnementer og kontingenter 0, , , Licenser og gradueringsmærker 0, , , Annoncer og reklame 0, , , Porto og gebyrer 150,80 375,80 342, Mellemregning DJU 0,00 0, ,06 * Vareforbrug , , ,86 * DÆKNINGSBIDRAG I , , ,51 RENTEINDTÆGTER MV. * Resultat , , ,51 S T A T U S AKTIVER Tilgodehavender LIKVIDE BEHOLDNINGER Bank , , ,57 * Likvide beholdninger , , ,57 * Omsætningsaktiver , , ,57 * Aktiver , , ,57 PASSIVER EGENKAPITAL Årets resultat 0, , , Overført fra tidligere år 0, , ,79 * Egenkapital 0, , ,08 LANGFRISTET GÆLD (over 1 år) * Passiver 0, , ,08

7 Side 1 Allerød JJ :27:20 RESULTAT OG BALANCE Periode: Bevægelse Saldo Kont. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % R E S U L T A T O P G Ø R E L S E OMSÆTNING 1000 Kontingent, børn 0,00 0, , Kontingent, voksen 0,00 0, , Tumlehold 0,00 0, , Tilskud fra Allerødordning 0,00 0, , Deltagerbetaling 0,00 0, , Salg af trøjer etc. 0,00 0,00-100, * Omsætning 0,00 0, , VARIABLE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG 2150 Mødeudgifter 0,00 0,00 0, Sociale aktiviteter 0,00 0, , DHL 0,00 0,00 0, Klubtrøjer 0,00 0, , Videresalg 0,00 0, , Gæsteinstruktører 0,00 0, , Kørsel etc. egne instruktører 0,00 0, , Kurser etc. egne instruktører 0,00 0, , Konkurrencegebyr 0,00 0, , Allerødordningen udgifter 0,00 0, , Småanskaffelser 0,00 0, , Træningslejre 0,00 0, , Graduering dommere/kørsel 0,00 0, , Abonnementer og kontingenter 0,00 0, , Licenser og gradueringsmærker 0,00 0, , Annoncer og reklame 0,00 0, , Porto og gebyrer 0,00 0,00 375, * Vareforbrug 0,00 0, , * DÆKNINGSBIDRAG I 0,00 0, , RENTEINDTÆGTER MV. * Resultat 0,00 0, , S T A T U S AKTIVER Tilgodehavender LIKVIDE BEHOLDNINGER Bank , , ,32 0 * Likvide beholdninger , , ,32 0 * Omsætningsaktiver , , ,32 0 * Aktiver , , ,32 0 PASSIVER EGENKAPITAL Årets resultat , , , Overført fra tidligere år , , ,79 0 * Egenkapital , , ,57 0 LANGFRISTET GÆLD (over 1 år) * Passiver , , ,57 0 * Balancekontrol 0,00 0,00 0,