Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 30

2 Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg Viborg Tel Notat om ansøgninger om udviklingsmidler i Region Midtjylland. Regionsrådet kan i henhold til Lov nr. 575 af 9. juni 2006 yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionalpolitiske prioritering af, hvorledes rådets vision for regionens udvikling bedst fremmes. Dato Bodil Primsø Tel Side 1 Regionsrådet godkendte den 27. februar 2007 et midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud i 2007, da den regionale uddannelsesstrategi - som en del af den Regionale Udviklingsplan - først vil foreligge ved udgangen af Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende elementer, vil blive foretrukket: - samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder - styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder - initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever - iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb - initiativer, der motiverer til uddannelse inden for naturvidenskabelige og kreative fag - et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv Endvidere skal projektet have flere finansieringskilder ligesom projektets resultater skal videreformidles. På Region Midtjyllands budget for er der afsat 18 mill. kr. årligt til udviklingsprojekter. Ved den første ansøgningsrunde med frist 1. maj 2007 har Regionen modtaget 27 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i administrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i fire kategorier:

3 - ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte tilskud - ansøgninger, som delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte tilskud - ansøgninger, som falder uden for kriterierne og indstilles til afslag på ansøgning om tilskud - ansøgninger, som omfatter ønske om midler til anlæg af lokaler og som indstilles til drøftelse. Ansøgninger, som opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb: 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne for at professionalisere arbejdet med de fagligt frafaldstruede elever i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der ansøges om kr. i Medfinansiering kr. 2. Skive Handelsskole Projekt: Forøgelse af gennemførelsesfrekvensen for handelsskoleelever på Skive Handelsskole via uddannelse af 30 mentorer, der fremover professionelt kan støtte usikre og frafaldstruede elever. Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder. Økonomi: Der søges om kr i Medfinansiering kr. 3. Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg-Odder Projekt: HH/HF podcast - et gymnasialt blendet learning koncept. Inden udgangen af 2007 udvikle undervisningssekvenser i fagene psykologi, samfundsfag og historie, der omfatter e- læringsforløb, undervisningsfilm (podcast), animationer, bilag/tekstmateriale, elektroniske tests og opgavesamling. Formålet er at differentiere undervisningen, så elevernes læringsstile bedre tilgodeses og gennemførelsesandelen øges. Kriterier: Udvikling af pædagogisk metode, fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 5. Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i og Skive Handelsskole Projekt: Etablering af sundhedsservicesekretæruddannelsen i Skive. Med projektet ønsker skolerne at informere om uddannelsens indhold og opbygning, samt planlægge og facilitere etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og praktiksteder. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder, initiativ, der medvirker til rekruttering af elever til uddannelse og en ny uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 6. Th. Langs HF og VUC på vegne af alle voksenuddannelsescentre og gymnasier med 2-årigt HF i Region Midtjylland Projekt: Projektet omfatter uddannelse af 170 mentorer ved ovennævnte institutioner, gennemførelse af mentorordning for 500 kursister over en 2-årig periode samt metodeudvikling, dokumentation og afrapportering. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode og fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i 2009 (i alt kr.). Medfinansiering kr. 9. VUC Århus Projekt: Brobygningsprojekt fra AVU til HF. Målgruppen for brobygningen er skolens kursister på AVU (almen voksenuddannelse) med dårlige karakterer i de vigtige fag dansk, matematik og engelsk. Projektet skal opkvalificere kursisterne til at kunne starte på en hel HF. Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 11. Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med CVU vita, sygeplejerskeuddannelse i Viborg/Thisted og CVU Midt-Vest, pædagoguddannelsen i Viborg Side 2

4 Projekt: Udvikling af sundheds- og pædagoglinje på HF med det formål at skabe sammenhæng mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Gennem praksisnær undervisning forventes at forebygge fra fald blandt HF.kursisterne samtidig med, at det kan virke afklarende i forhold til studievalg og dermed forebygge frafald i studierne. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever og studerende i uddannelse og udvikling af pædagogisk metode mellem flere institutioner. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 12. Social- og sundhedsskolerne i Silkeborg, Randers, Århus, Herning, og Skive- Thisted-Viborg i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Projekt: Social- og sundhedsassistenter i sygeplejerskeuddannelsen. Formålet med projektet er at informere om en 2½-årig merituddannelse for social- og sundhedsassistenter bland både elever og færdiguddannede. Ambitionen er bl.a. øget og samlet rekruttering af studerende til sygeplejerskeuddannelsen i Region Midtjylland, og man forventer at kunne etablere et hold årligt i tre år med studiestart i februar måned - første gang i februar Det er en forudsætning, at der kan træffes aftale om ekstra praktikpladser til disse meritstuderende rundt i hele Region Midtjylland, da holdet optages uden for den normale dimensionering. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og initiativ, der medvirker til øget rekruttering. Økonomi: Der søges om kr i 2007 til dækning af PR-kampagne, materialer m.v. Medfinansiering er skolernes finansiering af ledelse, vejledning, underviseres deltagelse i møder og informationsarrangementer samt administrativt arbejde med koordinering. 15. Nørre Nissum Seminarium og HF i samarbejde med Holstebro Tekniske Skole Projekt: Formålet med projektet er at udvikle et koncept, hvor man kombinerer en 2-årig HF med 1 års grundmodul og praktik på erhvervsuddannelse - "Erhvervs-HF". Ved at udbyde fleksible ungdomsuddannelser, der kombinerer almen HF-uddannelse med erhvervsrettede forløb forventer man at øge andelen af unge med fuldførte ungdomsuddannelser i Nordvestjylland. Erhvervs-HF giver bl.a. adgang til videregående uddannelseren fuld HFeksamen giver adgang til videregående uddannelser, en god basis for at gennemføre en videregående uddannelse indenfor en selvvalgt branche. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelse og styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i 2009, i alt kr. Medfinansiering kr. 16. EUC MIDT i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Projekt: "Projekt Sundhedsstudent" udvikles og etableres over et 3-årigt forløb som en sundheds-pædagogisk studieretning. Det overordnede mål er at etablere en studieretning, der gør flere unge interesserede i naturvidenskab og derefter motiverede for naturvidenskabelige videregående uddannelser. Projektet skulle gerne rekruttere flere piger til HTX, rekruttere flere drenge til sygeplejerskeuddannelsen, forebygge frafald på begge skoler m.v. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, initiativ, der stimulerer til uddannelse inden for naturvidenskabelige fag og initiativ, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010, i alt kr. Medfinansiering kr. 17. EUC MIDT i samarbejde med Viborg Handelsskole, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Boruplund, UU-ViborgEgnen, og Viborg Ungdomsskole Projekt: Projektet handler om udvikling af nye grundforløbsmodeller til at modvirke frafald og sikre fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Fokue er de svagere elever, som skal integreres og fastholdes gennem Pyramiden. Eliteklassen er et andet vigtigt element i sikring af en bedre gennemførelsesprocent, hvor de stærkere elever får målrettede udfordringer, der bringer dem hurtigere og mere sikkert gennem uddannelsen. Dertil kommer det ordinære grundforløb, der på grund af udslusningerne til de to andre tiltag er mere målrettet den oprindelige elevtype. Der arbejdes specielt med den etniske gruppe. Målet er et bredere optag, mere fleksible forløb, minimering af frafald og øget integrationsindsats i erhvervsuddannelserne. Side 3

5 Samarbejdet mellem parterne skal bl.a. foregå i udviklingsgrupper og netværk. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever og udvikling af pædagogiske metoder. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr i 2008 og kr. i 2009, i alt kr. Medfinansiering kr. 20. Aarhus Tekniske Skole i Samarbejde med UU`er og produktionsskoler i regionen Projekt: Vejledningsforløb for de årige uden en ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at udvikle korte, fleksible vejledningsforløb på en erhvervsuddannelse for gruppen af unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller tidligere er droppet ud af uddannelse. Projektet omfatter udvikling af modeller for vejledningsforløb, kompetenceudvikling af undervisere og vejledere, udvikling af træningsmoduler for ung til ung vejledere m.m. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af nye pædagogiske metoder og rekruttering og fastholdelse af unge i uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 21. Viborg Handelsskole i samarbejde med Teknisk Gymnasium på EUC MIDT, Viborg Erhvervsråd og private virksomheder Projekt: Innovative undervisningsmiljøer på HHX og HTX-uddannelsen i Viborg. Formålet er at videreudvikle arbejdet med innovation i uddannelserne. De centrale elementer i projektet består af konceptudvikling om arbejdet med det innovative i undervisningen, udvikling af database med virksomhedskontakter samt nye måder at tænke innovation og iværksætteri ind i undervisningen og hele skolemiljøet. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og virksomheder, nyskabende og innovativt og med iværksætteri som en integreret del af undervisningen. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. 24. Århus Social- og sundhedsskole i samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Horsens og TangoConsult Projekt: "Web-baseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne". Man søger støtte til opstart af en web-baseret produktion af uddannelsesmateriale til regionens social- og sundhedsuddannelser. I en supplernede ansøgning fra Århus Social- og sundhedsskole har man afgrænset produktionen til at koncentrere sig om materiale til områdefagene (sundhedsfag, aktivitetsfag m.v.). Web-baseret undervisningsmateriale giver mulighed for fleksibel undervisning og individuelle hensyn til elevers læringsstile, hvorfor det emdvirker til fastholdelse af elever i uddannelse. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse og udvikling af pædagogiske metoder. Økonomi: Der søges om kr fordelt over 2007 og Medfinansiering kr. 27. Grenå Gymnasium i samarbejde med Grenå Handelsskole og Grenå Tekniske Skole Projekt: Udvikling og etablering af psykologordning, der kan hjælpe elever i midlertidig krise og fastholde disse i uddannelserne. Projektet omfatter bl.a. uddannelse af studievejledere, foredrag for lærere, udvikling af fælles skriftligt materiale om krisehåndtering samt individuelle samtaler til kriseramte elever. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, efteruddannelse af undervisere og fastholdelse af elever i uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering i form af lærernes uddannelsestid og finansiering af elevernes individuelle samtaler. Ansøgninger, der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb: 10. Flexika - en del af CVU MidtVest Projekt: Der søges om udviklingsmidler til konsolodering af FLEXIKA gennem projektmodning. Side 4

6 FLEXIKA er en del af CVU MidtVest og etableret for at medvirke til udvikling af ungdoms- og voksenuddannelser i den vestlige del af regionen. Der er beskrevet en række projektideer (udvikling af uddannelser i turismebranchen, etablering af almen voksenuddannelse på arbejdspladser, udvikling af specifikke GSK og HF-fag så unge kan optages på videregående uddannelser samt udvikling af særlige undervisningsforløb for udlændinge i bl.a. landbruget). Kriterier: Styrkelse af uddannelse i yderområde, udvikling af nye uddannelsestilbud og rekruttering til uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Vurdering: En del af udviklingsaktiviteterne i FLEXIKA omfatter aktiviteter i forhold til almene ungdoms- og voksenuddannelser, mens det resterende er driftsaktiviteter. Derfor foreslås det, at der bevilges kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i EUC MIDT i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række virksomheder i Region Midtjylland Projekt: I projekt "ELV" arbejdes der målbevidst med at støtte elever med særlige behov, så det bliver muligt for dem at finde en plads på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er et udbredt skole-/virksomhedssamarbejde. Tilbuddet udvikles og tilrettelægges ud fra en individuel uddannelsesplan. Der samarbejdes med ovenneævnte institutioner og en række virksomheder spredt over hele Region Midtjylland. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering til uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i 2007, kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i 2010, i alt kr. Medfinansiering kr. Vurdering: I den nye lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som forventes at træde i kraft i 2007 fremgår det, at kommunerne får ansvaret for at tilbyde en 3-årig ungdomsuddannelse med et indhold, der stemmer overens med dette projekt. Endvidere er det i loven nævnt, at staten kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Efter aftale med ansøgerinstitutionen vil man undersøge flere finansieringsmuligheder i (kommuner og statslige puljer) og derfor i første omgang kun søger om bevilling af kr. i 2007, hvilket foreslås imødekommet. 19. Boruplund i samarbejde med EUC MIDT Projekt: INFOD - INtegrations FOrskolen i Danmark. Projektet retter sig mod efterkommere af traumeramte flygtninge og indvandrere og lignende grupper af unge i års alderen, der har behov for et særligt tilbud for at tilegne sig motivation og selvværd og tage ansvar for egen læring. Projektet består af en undervisningsdel, som varetages af EUC MIDT og en bo- og fritidsdel, der varetages af Boruplund. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode og rekruttering til uddannelse. Økonomi: Der søges om kr i 2007, kr. i 2008 og kr. i Vurdering: En del af aktiviteterne i projektet omfatter udviklingsaktiviteter i forhold til almen ungdomsuddannelse, mens en meget stor del af bevillingen skal bruges til husleje og ansættelse af personale og andre driftsmæssige opgaver, som falder uden for udviklingspuljens formål. Det foreslås derfor, at der bevilges kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Ansøgninger, der falder uden for kriterierne og meddeles afslag på ansøgning om tilskud: 7. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i samarbejde med Jobcentret og UU Projekt: Der ansøges om midler til proaktiv bekæmpelse af nuværende og kommende flaskehalse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet går ud på at kortlægge gruppen af årige i kommunen (3.282) for efterfølgende at kontakte og vejlede unge uden uddannelse hen mod uddannelse og job. Side 5

7 Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og forsøg på rekruttering til uddannelse. Økonomi: Der søges om Vurdering: Ifølge Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv bliver opsøgende vejledning til unge under 25 år en kommunal opgave fra den 1. august Det skønnes derfor ikke hensigtsmæssigt at anvende udviklingsmidler til et kortlægningsprojekt, der om et år er en kommunal driftsopgave. 8. Lemvig Gymnasium Projekt: Institutionen søger støtte til i alt 4 projekter, som omhandler indkøb af og kurser i anvendelse af elektroniske tavler, iværksætteri og samarbejde med lokale virksomheder samt styrkelse af gymnasiets "Grønne linie" og "Blå Linie". Økonomi: Der søges om i alt kr. i Medfinansiering kr. Vurdering: For de elektroniske tavlers vedkommende er der tale om en almindelig driftsinvestering i nye undervisningsmidler, mens der for de tre øvrige projekter er tale om støtte til aktiviteter, som allerede er udviklet og derfor falder uden for udviklingspuljens formål. 13. Skanderborg-Odder Handelsskole i samarbejde med Odder Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og UU Odder-Skanderborg Projekt: Projekt "Min hue" har som formål via udvikling af vejledningsaktiviteter og vejledningsmateriale for elever i grundskolens 6., 7. og 8. klasse at øge rekrutteringen til ungdomsuddannelserne. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering af elever til uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. Vurdering: Vejledning af elever i folkeskolen er en kommunal opgave. I ansøgningen henvises til kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud i Vækstforums handlingsplan. Ansøgningen videresendes til dette projekt. 14. Grenå Handelsskole Projekt: Formålet med projektet er bl.a. at fastholde flere unge i uddannelse via virksomhedsbesøg og besøg på messer. Ansøgningen omhandler finansiering af transport, overnatninger og indgangsbilletter til ovennævnte arrangementer. Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse og iværksætteri. Økonomi: Der søges om kr. i Vurdering: Det ansøgte beløb betragtes som et driftstilskud og falder derfor uden for udviklingspuljens formål. 22. AOF Herning i samarbejde med a-kasser og Jobcentre Projekt: Projekt "Ordskiftet" er et særligt tilrettelagt forløb for ordblinde, så de bliver i stand til at gå videre på FVU-niveau. Målet er i samarbejde med a-kasserne og jobcentrene bl.a. at udvikle en afdækningsmetode i forhold til såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og forsøg på rekruttering til uddannelse. Økonomi: Der søges om kr. i Medfinansiering kr. Vurdering: I forbindelse med velfærdsaftalen er der afsat betydelige ressourcer til voksen- og efteruddannelse, herunder ordblindeundervisning og FVU, og projektet henvises derfor til at søge midler i statslige puljer til dette projekt. 25. Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium i samarbejde med Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole Projekt: Ansøgningen er første fase i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der skal fokusere på kompetenceudvikling af virksomhedernes mellemledere eller ejerledere. I det indledende projekt søges der midler til en intensiv markedsføring af erhvervsuddannelser for voksne i Lemvig Kommune. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og styrkelse af institutioner i yderområder. Økonomi: Der er søgt om kr. i Vurdering: Erhvervsuddannelse for voksne falder uden for udviklingspuljens målgruppe, som er almene ungdoms- og voksenuddannelser. Projektet foreslås videresendt til Vækstforums projekt "Kompetenceplatform", da det vurderes at falde ind under dette indsatsområde. Ansøgninger, der primært omfatter ønske om midler til anlæg, og som indstilles til drøftelse: Side 6

8 4. Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø i samarbejde med Rønde Gymnasium og Dansk Islandshesteforening Projekt: For at styrke landbrugsskolens position og sikre et tilstrækkeligt aktivitetsniveau, har man besluttet at udvide med et større hestehold, der skal bruges til 5 formål: styrkelse af landbrugsuddannelsen, styrkelse af driftslederuddannelsen, etablering af hestecollege sammen med Rønde Gymnasium, ny berideruddannelse samt rideskoledrift. Ansøgningen omfatter tilskud til at opføre et "levende" klasseværelse, der giver mulighed for at kombinere praksislæring med teori, hvilket kan tiltrække elever og fastholde frafaldstruede. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering og fastholdelse af elever. Økonomi: Der søges om kr. i 2007 til etablering af klasseværelse. Vurdering: Lov nr. 575 af 9. juni 2006 giver mulighed for tilskud til anlæg. 26. Djurslands Erhvervsskoler Projekt: Fra 3D uddannelse til Campus. Djurslands Erhvervsskoler arbejder med en ny landsdækkende nicheuddannelse - 3D -, som i øjeblikket tiltrækker 150 unge pr. år fra hele landet. Hvis Skolen havde bygningsfaciliteter og medieudstyr hertil, kunne man sagtens optage endnu flere elever. Derfor søges om tilskud til etablering af et inspirerende studie-, leve- og bomiljø for studerende på 3D uddannelse (3D showroom, open learning center med medieudstyr samt lokaler til studiesociale aktiviteter. Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og styrkelse af uddannelse i yderområder. Økonomi: Der søges om kr. i 2007 og kr. i Medfinansiering af møbler og udstyr til lokaler. Vurdering: Lov nr. 575 af 9. juni 2006 giver mulighed for tilskud til anlæg. Ansøgning nummer 23 fra Århus Social- og sundhedsskole er trukket tilbage, da man ønsker en yderligere bearbejdning af projektet med henblik på genfremsendelse til næste ansøgningsrunde 1. september Hvis indstillingerne følges vil der være følgende forbrug på udviklingspuljen: I 2007: kr. I 2008: kr. I 2009: kr. I 2010: kr. For bevilgede projekter vil der blive udformet en kontrakt. Projektansøgningerne bliver drøftet i Underudvalget vedrørende uddannelse og kompetencer den 6. juni 2007 og resultatet af drøftelserne vil således foreligge ved Forretningsudvalgets møde den 12. juni Side 7

9 Ansøgning nr. 1

10

11

12 Ansøgning nr. 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ansøgning nr. 3

22

23

24

25 Ansøgning nr. 5

26

27

28 Ansøgning nr. 6

29

30

31

32

33 Ansøgning nr. 9

34

35

36 Ansøgning nr. 11

37

38

39

40 Ansøgning nr. 12

41

42

43

44

45 Ansøgning nr. 15

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Ansøgning nr. 16

56

57

58

59

60

61

62 Ansøgning nr. 17

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Ansøgning nr. 20

75

76

77

78

79

80 Ansøgning nr. 21

81

82

83

84

85 Ansøgning nr. 24

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Fra Sendt Til Kopi til Vedrørende Niels Christian F Vestergaard. 5/29/2007 1:59:06PM Fra sosu-skolen i aarhus Frafald- tilbagetrækning.doc, revi.web.basering.doc Hej Bodil Tak for behageligt møde - jeg fremsender dig hermed 2 dokumenter. En tilbagetrækning af ansøgning og en tekst til revidering af første ansøgning. Jeg vil gerne invitere dig til Århus en dag - hvordan ser din kalender ud først i Juni? Niels Chr Vestergaard Head of International Department The Social and Health Care College in Aarhus, Denmark Olof Palmes Alle 35 Dk-8200 Aarhus C Tel: website: Ansøgning nr. 24-side 2 Page 1 of 1

116 Ansøgning nr. 27

117

118

119 Ansøgning nr. 10

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 Ansøgning nr. 18

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174 Ansøgning nr. 19

175

176

177

178

179

180

181

182

183 Ansøgning nr. 7

184

185

186 Ansøgning nr. 8

187

188

189

190 Ansøgning nr. 13

191

192

193

194

195

196

197 Ansøgning nr. 14

198

199 Ansøgning nr. 22

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214 Ansøgning nr. 25

215

216

217 Ansøgning nr. 25 supplement

218 Ansøgning nr. 4

219

220

221 Ansøgning nr. 26

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 1. marts 2011.

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 1. marts 2011. NOTAT med kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger i forbindelse med bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: Ansøgningsfrist 1. marts 2011 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje

Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje December 2008 Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje Afsluttede projekter Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år September 2007 juli 2008 / 1. runde 137.322

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 15. september 2010

Der har været ansøgningsrunde til Regions Midtjyllands Udviklingspulje på uddannelsesområdet den 15. september 2010 Notat med kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger i forbindelse med bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: Ansøgningsfrist 15. september 2010 Regionshuset

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Norddjurs Kommune: Erhvervsudvikling: Side 1. Uddannelse:

Norddjurs Kommune: Erhvervsudvikling: Side 1. Uddannelse: Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Projekter som har modtaget tilskud fra regionsrådets midler til erhvervsudvikling, uddannelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje

Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje Opdateret 19. oktober 2009 Status på projekter der får støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje Afsluttede projekter Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år September 2007 juli 2008 / 1.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Personlige data Navn Personnummer Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Adresse Du skal vedlægge dokumentation

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj Viborg, den 3.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj Viborg, den 3. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 3. juni 2008 /BODPRI Referat fra møde i Panel for uddannelse og kompetence 22. maj 2008 Panel for uddannelse og kompetence 2 Dagsorden: 1. Orientering

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Uddannelsesstrategi

Uddannelsesstrategi Uddannelsesstrategi 2010 2011 1. Indledning Siden Regionsrådets vedtagelse af Uddannelsesplan 2009 og igangsætning af en lang række udviklingsprojekter har der været flere forandringer på uddannelsesområdet.

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere