avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Juni 2008 Nr. 71 KORT NYT: 71 - Tilsynets medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Juni 2008 Nr. 71 KORT NYT: 71 - Tilsynets medlemmer"

Transkript

1 Juni 2008 Nr. 71 avisen ISSN KORT NYT: 71 - Tilsynets medlemmer FAGLIG TALT: Angst er en gave VÆRD AT VIDE: Grønlandsk Omsorgs - og Bistandsværge er træt af at blive underbetalt MIN MENING: Det uretfærdige i salærerne ved retsmøder LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark 1 LPD avisen

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Bestyrelsesmedlem Jan Labusz. Ad. hoc-medlemmer efter behov Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Isager Bogtryk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. september 2008 Redaktion og ekspedition: Ole Kølle, Vesterballevej 7, 5700 Svendborg, Tlf , Fax: Artikler til bladet es på wordfil til: eller avisen Lederen... Den april afholdt LPD som bekendt Temadage/Landsmøde på Kryb I Ly Kro ved Fredericia. Temadagene var præget af et meget højt fagligt niveau, hvilket også kom til udtryk i de afleverede evalueringsskemaer. Der var megen stor enighed blandt deltagerne, når det gjaldt det faglige niveau i alle indlæggene. Der blev stillet gode spørgsmål, som indlederne beredvilligt svarede på, selv om det somme tider godt kunne være svært, idet der jo stadig er en del»kanbestemmelser«i lovgivningen, der giver mulighed for forskellige praksisser. Eksempelvis kan man beskikke en bistandsværge før en dom, når der er udsigt til domsfældelse. Dette tager nogle dommere alvorligt, mens andre overhovedet ikke bruger denne regel. Der skal herfra lyde en rigtig stor tak til alle indlederne, som var med til at gøre Temadagene til en faglig berigelse på et meget højt niveau. Der hersker stadig stor uensartethed i de forskellige politikredse med hensyn til udbetaling af honorarer. Rigspolitiet har understreget, at det er politikredsene, der af egen drift skal sørge for, at den rette udbetaling finder sted, idet de hver 3. måned skal kigge de enkelte sager igennem og ud fra dette udbetale honorar. Det er dog som om, det er ved at lysne nogle steder, idet flere er på vej over i Let Lønsystemet. Lad os håbe, at det hele bliver meget»lettere«i den forbindelse. Selve Landsmødet var noget anderledes, end det plejer at være, idet der åbenbart skulle kastes»lidt grus i maskineriet«fra et tidligere bestyrelsesmedlem. Denne udfordring klarede vores glimrende dirigent på en rigtig god måde og vi kom gennem Landsmødet med nogen forsinkelse og nogenlunde»helskindet«. Bestyrelsen har efterfølgende haft et godt og konstruktivt møde, der tegner godt for fremtiden til gavn for alle vores bistandsværger og patientrådgivere. LPD glæder sig til det fortsatte gode samarbejde med ministerierne og håber meget, at vi snart bliver inddraget i udarbejdelsen af den nye bistandsværgebekendtgørelse. Vi ser også meget frem til kurserne til efteråret, der selvfølgelig vil sætte fokus på erfaringerne med den nye lovgivning. Forsidefoto: Sonja Nejstskov, Hirshals På redaktionens vegne Ole Kølle Ansvarshavende redaktør og genvalgt formand Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Vesterballevej Svendborg tlf / fax Henry Sørensen, næstformand Østervang 5, 4520 Svinninge tlf Per Møller Christensen kasserer Grebjerg Aabybro tlf Mogens Michaelsen medlem Guldborgvej Guldborg tlf / / fax Jan Labusz medlem Chr. Hansensvej Holbæk tlf / Niels Jørgen Schou medlem Thunøgade 1D 8000 Århus C tlf / Dorte Sørensen medlem Fabriciusvej Ålborg SØ. tlf Suppleanter og revisor Eva Krogh 1. suppleant Nyvej Allerød tlf Frank Hansen 2. suppleant Bagsværd Hovedgade 182, 2. th 2880 Bagsværd tlf Ida Kramp Regnskabskontrollant Ketilsvej Bagsværd tlf Gitte Lillelund Regnskabskontrollant suppleant Vedelsgade 22, 1 th 4180 Sorø 2 LPD avisen

3 I N D H O L D Kort nyt... Refleksioner efter udgivelsen af den femte LPD-avis... 3 Dødsfald... 4 Folder: Folketingets kontrol med forholdene for tvangsindlagte psykiatriske patienter m.fl Tilsynets medlemmer... 9 Sammenlægning af politikredse i forbindelse med politikredsreformen Skema: Oversigt over klienter tilknyttet bistandsværge Kommentar til skrivelsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Værd at vide... Boganmelde. Formanden for LPD skriver Vederlag til patientrådgivere og bistandsværger pr. 1/ En hilsen og en hjælp til nye bistandsværger Klageblanket - Det Psykiatriske Patientklagenævn Faglig talt... Angst er en gave Grønlandsk Omsorgs- og Bistandsværge er træt af at blive underbetalt Maniodepressive powershopper vildt Min mening / debat... Pjeceforespørgelse Henvendelse fra Retspsykiatrisk afdeling Det uretfærdige i salærerne ved retsmøder Kommentarer til formandsberetning Kommentar til formandsberetning 2008 vedrørende beskyttelsesfikseringer Læserbrev vedrørende den»nye«lpd-avis Kommentar til forrige blads artikel om:»essensen er hjælp i bredeste forstand«og»er det lovligt at nægte bisidder« Menneskerettigheder i psykiatrien Henvendelse fra tidligere statsamtmand i Vejle avisen Refleksioner Efter udgivelsen af den femte LPD-avis LPD-avisen har nu vist sig at have ramt plet med hensyn til indhold, længde, format, mål og opsætning. I første blad eftersøgte redaktionen reaktioner og læserbreve fra modtagerne af avisen. Stille og roligt er antallet af læserbreve steget og henvendelserne fra modtagerne i såvel skriftlige som mundtlige henvendelser er steget. Dette nummer bærer præg af flere læserbreve, hvilket vidner om, at modtagerne læser avisen og også finder den nærværende og læsevenlig på et plan, der både er relevant og til at forstå. Med mundtlige roser lige fra ombudsmandens repræsentant Lennart Frandsen og tidligere redaktør Tommy R. Andersen til skriftlige læserbreve fra tidligere statsamtmand Erik Toftgaard samt mundtlige tilkendegivelser på det nyligt afholdte landsmøde er redaktionen tilfreds. Redaktionen er glad for, at vores avis nu bruges læserne imellem til at diskutere aktuelle problemer i hverdagen og få oplysninger til vores alles bedste til gavn for både patienter, deres rådgivere og værger. I takt med at flere får kendskab til vores nye stil, er der også sket et øget antal henvendelser til LPD om at abonnere på vores avis. Glædeligt er det også, at flere psykiatriske afdelinger og sygehuse ønsker at få vores blad, idet personalet på de forskellige afdelinger giver udtryk for, at de ønsker at komme med til vores temadage og kurser, da de føler sig meget lidt oplyst og undervist i psykiatriområdet via de- res arbejdsgiver, og specielt inden for den nye Psykiatrilov, hvor LPD har gennemført flere kurser og temadage med deltagelse af flere jurister, herunder ombudsmandens repræsentant. Vedrørende annoncering har bladet denne gang en halvsides annonce fra vores bogtrykker Isager samt to kvartsides annoncer på forsøgsbasis fra vores bankforbindelse Spar Nord Bank og formand Ole Kølle. Vi håber, at disse annoncer vil inspirere andre interessenter til at tegne annoncer hos LPD, således at vi kan få hjælp til vores dagligdag, da vores økonomiske situation er trængt. Husk i den forbindelse at det stadig er muligt at støtte LPD økonomisk via indbetaling til vores netbank: SPAR NORD BANK Registreringsnummer : 9190 Kontonummer : Siden sidst har der været afholdt temadage og landsmøde i Fredericia. Temadagene blev evalueret af deltagerne, som betegnede indholdet som meget højt fagligt set og relevant. Et indslag var et autentisk patientklagenævnsmøde med en autentisk sag fra Sjælland. Her blev udfaldet af sagen et andet end i den oprindelige sag. Dette finder LPD meget 3 LPD avisen

4 bekymrende, idet alle sager bør have samme udfald, uanset hvilket patientklagenævn de behandles i. Patientklagenævnet, der behandlede sagen på temadagene, kom fra Jylland. LPD kunne ønske, at alle patientklagenævn arbejdede efter samme mønster, og at der måske kunne ske en udveksling patientklagenævnene imellem til gavn for højnelsen i patientklagenævnenes standard. Landsmødet gav en del uro og misstemning, idet der blev stillet spørgsmålstegn til formandens forvaltning af bl.a. økonomien fra et enkelt medlem samt sået tvivl om bestyrelsens motiver til foreslåede vedtægtsændringer. Dette bevirkede, at vedtægtsændringerne ikke kunne gennemføres, selv om de syntes åbenlyse og fornuftige. På trods af medlemmets indsigelser mod formanden og at dette medlem stillede op som kandidat til formandsposten, blev formanden Ole Kølle genvalgt med stor majoritet og har efterfølgende fået flere positive tilkendegivelser fra medlemmer, der bifaldt dette. På efterkommende bestyrelsesmøde efter landsmødet fik bestyrelsen snakket nye procedurer igennem, og en 100 % enig bestyrelse blev enige om fremtidige arbejdsgange og planer for fremtiden, hvilket lover godt for LPD og til gavn for dets medlemmer. Redaktionen ønsker dog stadigvæk masser af læserbreve fra jer og at I kommenterer andres læserbreve og bringer nye problematikker i fokus, så vores blad kan opretholde status som et læservenligt og relevant blad til gavn for det arbejde vi udfører for nogle af samfundets svageste. Med disse ord vil LPD-redaktionen ønske bladets læsere en god sommerferie med håbet om masser af sol. Jan Labusz LPD-redaktionen Kort nyt... Af Jan Labusz, LPD-redaktionen og bestyrelsesmedlem. Dødsfald En af LPDs meget nære sparringspartnere på Sjælland Erik Svendsen fra Sind er gået bort den 9. marts Erik Svendsen var i mange år medlem af foreningen SIND, men er desværre nu død efter en lang sygdomsperiode. Erik kæmpede til det sidste mod sin sygdom, som han hele tiden har kæmpet for de sindssyges forhold og rettigheder. Gennem mange år var Erik Svendsen kredsformand i Kreds Vestsjælland og dette på trods af sit manglende syn. I dette regi førte han en utrættelig kamp for både sindslidendes og pårørendes vilkår. Dette gjorde han bl.a. som SINDs pressetalsmand, hvor han var foreningens ansigt udad til. Erik Svendsen var derved med til at give Sind større synlighed og gennemslagskraft. Flere af LPDs patientrådgivere og bistandsværger har ofte oplevet Erik Svendsen i Vestsjællands Patientklagenævn som lægmanden i patientklagenævnet. Her optrådte Erik Svendsen altid meget velforberedt til trods for sit synshandicap og medvirkede til, at sagen altid blev behandlet retfærdigt. Erik Svendsen var også tit i forbindelse med LPDs patientrådgivere, når der var problemer, der skulle belyses eller debatteres. Han gik aldrig på kompromis med sine holdninger til støtte for de psykisk syge, og disse kunne altid regne med et objektivt syn på sagen. Erik Svendsen vil være savnet i det sjællandske patientklagenævn. Æret være hans minde! 4 LPD avisen

5 Kort nyt... 5 LPD avisen

6 Kort nyt... 6 LPD avisen

7 Kort nyt... 7 LPD avisen

8 Kort nyt... 8 LPD avisen

9 Kort nyt Tilsynets medlemmer Venstre Sophie Løhde Birgitte Josefsen Dansk Folkeparti Anita Christensen, næstformand Det Konservative Folkeparti Vivi Kier Ny Alliance Jørgen Poulsen Socialdemokratiet Karen J. Klint, formand Julie Skovsby SF - Socialistisk Folkeparti Özlem Sara Cekic Anne Baastrup Foto: Michael Daugaard 9 LPD avisen

10 Kort nyt LPD avisen

11 11 LPD avisen

12 Kort nyt... Kommentar til skrivelsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Det er ikke fordi bistandsværgerne ikke godt vil gøre et stykke arbejde for at hjælpe politiet i bestræbelserne på at skabe et ensartet udbetalingssystem. Dette er imidlertid forbundet med en vis risici, så det kan ikke være meningen, at bistandsværgerne skal risikere at fremkomme med oplysninger, som måske ikke passer mere og så blive konfronteret med disse oplysninger senere. Det er politiets opgave (se LPD avisen nr. 67) at udbetale kilometerpenge samt honorarer til bistandsværgerne og selv hver 3. måned»dykke«ned i de enkelte sager for at se, om der skal udbetales vederlag eller ej. Dette har Rigspolitiet skrevet mindst 2 gange rundt til alle politikredsene senest i Politikredsene må derfor selv prøve at finde en fornuftig ordning på disse administrative problemer. Ole Kølle Formand 12 LPD avisen

13 Værd at vide... Boganmeldelse Formanden for LPD skriver: I det sidste nummer af Sindbladet omtaler Jesper Steen Andersen. En vejledning for pårørende og andre interesserede om samvær med mennesker med psykoseproblemer, som er udgivet af Sind og kan fås gratis (mod betaling af porto) og er skrevet af psykolog Bent Brok fra Sind. Hæftet kan desuden bestilles på eller ved telefonisk henvendelse til Landsforeningens sekretariat på tlf Det er en god og oplysende lille bog, der på en fin måde fortæller om samværet med psykotiske mennesker. Forfatteren skriver bl. a.: Man kan godt være interesseret i andre mennesker, selv om man ikke altid har en holdning til det, der siges eller gøres.man er i sin gode ret til at være neutral, i tvivl, forvirret eller mere optaget af noget andet. Man kan ikke nødvendigvis have en mening om alting. Bent Brok giver senere udtryk for, at det undertiden kan virke pinligt på en, hvis man ikke kan følge med i den psykisk syges ordflom, men der må man bare have en venlig og imødekommende holdning og gå let hen over det, man ikke forstår. Hoveddelen af hæftet er bygget op omkring 16 glimrende hovedpunkter i samværet med sindslidende. Disse 16 gode råd gengives nedenstående. 1. Kræv ikke for meget af dig selv. 2. Kræv ikke for meget af den syge, men forvent det rimelige. 4. Vis interesse, men vær ikke pågående eller bedrevidende. 5. Lyt for at forstå, ikke for at forandre. 6. Læg mærke til, hvordan du selv reagerer. 7. Forlang ikke, at du altid har noget at sige. 8. Vær repræsentant for virkeligheden, men træng dig ikke på. Du skal ikke diskutere de psykotiske tanker og oplevelser med den syge. Lyt eventuelt til, hvad han fortæller om dem, men lad være med at protestere eller argumentere imod dem og undgå at sige noget, der virker kritisk, ydmygende eller afvisende. 9. Udtryk dig roligt, enkelt, klart og direkte. 10. Pas på latteren. Le sammen med den syge, aldrig ad ham. 11. Begræns det følelsesmæssige pres. 12. Vær opmærksom på, om den syge har brug for hjælp. 13. Giv tydeligt udtryk for ønsker og krav. 14. Kend dine følelser og tag hensyn til dem. 15. Lad ikke sygdommen fylde for meget. 16. Del problemerne med andre. 3. Regn med, at bedring tager tid, og at det går op og ned. 13 LPD avisen

14 Værd at vide... Vederlag til patientrådgivere og bistandsværger pr. 1/ Løn til bistandsværger og patientrådgivere reguleres årligt pr. 1. april med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for ansatte i amter (regioner) og kommuner. Regulering Regulering Regulering Regulering for PATIENTRÅDGIVERE 106,1566% 116,0535% 121,2953% sker efter grundbeløbet der var pr Tvangsindgreb 0-7 dage 754,00 800,42 875,04 914,57 Tvangsindgreb 8-30 dage 1.131, , , ,85 Tvangsindgreb over 30 dage 1.508, , , ,13 Regulering Regulering Regulering Regulering for BISTANDSVÆRGER 106,1566% 116,0535% 121,2953% sker efter grundbeløbet der var pr Årligt GRUNDBELØB 1.508, , , ,13 Hver påbegyndt 3. måned 1.131, , , ,85 Beskikkelse under retsagen 1.131, , , ,85 14 LPD avisen

15 Værd at vide... En hilsen og en hjælp til nye Bistandsværger Kommentar af formand Ole Kølle: Næstformanden i LPD, Henry Sørensen, har i nedennævnte brev skrevet en god velkomst og nogle hjælpemuligheder, som kan bruges, når man som ny Bistandsværge skal finde rundt i»psykiatrijunglen«. LPD prøver, via politikredsene, at få navnene på de nye bistandsværger, så disse kan blive serviceret så godt som muligt i bestræbelserne på at yde en god»professionel«indsats over for de psykisk syge. Nogle politikredse udleverer en seddel til nye bistandsværger med vores navn og adresse på, men desværre ikke alle. Dette vil vi prøve at få rettet op på. Henrys brev til en ny lyder: Erik Christoffersen Tinpottegyden Hjørring Kære Erik Som ny bistandsværge har du måske brug for lidt hjælp. Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) sender dig derfor snarest muligt LPD avisen samt»håndbog for Bistandsværger«, men jeg skal gøre dig opmærksom på, at denne især hvad angår lovstoffet er forældet. En ny håndbog for patientrådgivere og bistandsværger vil blive påbegyndt, når den nye psykiatrilov + retsplejeloven har virket nogen tid og nye bekendtgørelser mv. er på plads, altså i år Jeg kan oplyse dig om, at du kan finde oplysninger om LPD og dit arbejde som bistandsværge på vores hjemmeside Såfremt du er interesseret, kan jeg endvidere fortælle dig, at vi sidst på året vil afholde kurser for patientrådgivere og bistandsværger. Disse er endnu ikke tilrettelagt, men hold øje med LPD avisens indlæg om disse. Det skal tilføjes, at der ingen»brugerbetaling«er, hverken temadage, kurser, indkvartering eller andet, ligesom befordring refunderes efter statens regler. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmer med evt. spørgsmål vedrørende dit arbejde som bistandsværge. Skulle du få lyst til at støtte Landsforeningen ved at blive medlem, da benyt girokortet i LPD avisen eller henvend dig til vores kasserer, Per Møller Chistensen. Stor hilsen Henry Sørensen 15 LPD avisen

16 Værd at vide LPD avisen

17 Fagligt talt... Angst er en gave Angstcoach Lenette Corvenius arbejder dagligt med mennesker, der lider af alle former for angst og fobier for eksempel tandlægeskræk, højdeskræk eller panikangst - lidelser, der kan være invaliderende - og som kan fremkalde symptomer som søvnbesvær og hjertebanken. Der er derfor al mulig grund til at gøre noget ved det, fortæller hun. Ifølge tal fra Dansk Sundhedsinstitut lider op mod danskere af angst lige nu. Og stadig flere vil blive ramt. Det betyder at angst er godt på vej til at få samme status som stress: en folkesygdom. Det medfører bl.a. utallige sygedage og en endeløs række af lægebesøg, indlæggelser og undersøgelser. Grundlæggende har angst en beskyttende og helt reel funktion. Den fortæller os, at vi er i potentiel fare. Det skærper vores opmærksomhed og ydeevne, så vi sikrer vores egen overlevelse. Det er når angsten bliver irrationel og derved styrer vores liv og vores adfærd, at den ikke længere har en hensigtsmæssig funktion. indre uro; hjertebanken; snurrende, tunge fornemmelser i armene; åndenød; smerter i brystet; koldsved og søvnbesvær. Listen over ubehag i forbindelse med angst er lang. Hele kroppen er i konstant alarmberedskab, og det er belastende. Når frygten driver værket Man kan være bange for mange ting og i forskellig grad: tandlægeskræk, præstationsangst, lukkede rum, store forsamlinger og højder mm. Og så er der angsten for angsten. I de værste tilfælde kan den medføre social isolation. Den er ligefrem invaliderende. Tankerne er fokuseret på at undgå at komme i situationer, der kan fremprovokere et angstanfald. For nogle kan konsekvenserne af den sociale isolation lægge deres liv i ruiner. De kan ikke længere passe deres arbejde. Det kan også blive umuligt at varetage dagligdags opgaver som at handle og se familie og venner. Hektiske arbejdsdage med mange og udfordrende opgaver; et familieliv med mange arrangementer og aktiviteter, der skal koordineres og passes ind i hinanden; en omverden fyldt med budskaber og påvirkninger, vi skal tage stilling til hele tiden, er blevet et livsvilkår for det moderne menneske. Vi stræber efter at være den perfekte medarbejder, den perfekte partner, den perfekte forælder, den perfekte ven, ja, det perfekte menneske. Desværre er konsekvensen at vi alt for ofte tilsidesætter os selv og den vi er i forsøget på at være perfekt og blive anerkendt, og det er den sikre vej mod stress. Og stress kan være den udløsende faktor til angst. Når angsten for alvor har bidt sig fast i krop, sind og sjæl er betegnelsen lidelse mere præcis end sygdom. For den angstramte lider. Tankerne kredser hele tiden om angsten og det fysiske eller følelsesmæssige ubehag: ængstelse; 17 LPD avisen

18 Angst, der opstår her og nu, er ofte dybt forankret i tidligere ubearbejdede oplevelser. Det kan vise sig at årsagen til angstanfaldet ikke skal findes i den udløsende situation. Den var blot dråben, der fik bægeret til at flyde over. Det er de oplevelser, overbevisninger eller traumer, der ligger nedenunder, der er den reelle årsag til angsten. Den uhensigtsmæssige undgå-adfærd, der følger i kølvandet på angsten, skal brydes. Angsten har ikke kun ubehag som hjertebanken og katastrofetanker med sig. Den kommer også med en helt speciel gave. Muligheden for at lære dig selv at kende. Den indeholder uvurderlige oplysninger og uanede mængder af personlige ressourcer. Den fortæller at der er noget i dit liv, der ikke er som det skal være. Der er noget du ikke trives med. Du giver konstant køb på dine grundlæggende værdier. Vælger du at handle på det, kan det ændre dit liv til det bedre. Du kan vælge at leve uden lidelse. Tag angsten i hånden For at komme ud af angstens jerngreb er det 1. skridt det vigtigste. Du skal tage imod angsten, som var det den dyrebareste af alle gaver. Katastrofetankerne, der følges med angsten, er irrationelle. Det er dig selv, der skaber forestillingerne og skræmmebillederne. Det er fortolkninger og fri fantasi skabt på et grundløst grundlag af forhastede konklusioner. Ubehaget ved at anerkende angsten er stort og skræmmende, så det virker som den nemmeste løsning at fokusere på og lede efter årsagen til ubehaget i omverden: på arbejdspladsen, i familien, hos partneren, i økonomien og i samfundet. den, du i virkeligheden er, jo mere vil det presse sig på for at komme op til overfladen og jo mere skal du kæmpe for at holde på facaden. Så hold op med at flygte fra dig selv og giv slip på forestillingen om, hvem du bør være og vend blikket indad. Vi bruger uanede mængder af energi på at skjule os for andre. Vi er bange for at de opdager, hvordan og hvem vi i virkeligheden er. Brug den frygt som en mulighed for at gå på opdagelse i dig selv. Find ind til dine sande værdier og gør dig selv den tjeneste at stå ved dem. Anerkend dig selv som den du er - komplet ufuldstændig. Et menneske på godt og ondt. Når du afstår fra forestillingen om at du kun har værdi og kun kan elskes og elske dig selv, når du gør og er som du tror andre forventer at du skal være, så vil du opdage at angsten er en gave. For så er du fri. Fri til at være dig selv og fri til at gøre, tænke og føle det, der er i overensstemmelse med hvem du er. Lenette Corvenius er tankefeltterapeut og angstcoach. Hun holder foredrag om angst og tankefeltterapi. Kontaktoplysninger: Lenette Corvenius Amtmandsvej 1, 1.sal 4300 Holbæk M: W: Men når man peger finger ad andre, så er der som bekendt 3 fingre, der peger mod én selv! Og tryk avler modtryk. Jo mere du undertrykker dig selv ved at undgå at stå ved 18 LPD avisen

19 Værd at vide... Grønlandsk Omsorgs - og Bistandsværge er træt af at blive underbetalt Kommentar af LPD formand Ole Kølle I et af de sidste numre af Grønlandsposten skriver omsorgs og bistandsværge Kel Ollerik Holm, at han føler sig diskrimineret i forhold til danske kolleger. Kel skriver i avisen, at han som OMSORGSVÆRGE får 575,00 kr. i årligt grundbeløb (og ikke som nævnt i avisen pr. besøg). Omsorgsbistandsværgerne udpeges af de grønlandske huse og tildeles en grønlænder, som f. eks. er til mentalundersøgelse og hvor der ikke foreligger en retslig afgørelse. Bistandsværgerne udpeges af Kredsretterne i Grønland og tildeles dømte grønlændere, der enten afsoner i Grønland eller i Danmark. Når de afsoner i Danmark (enten på den psykiatriske grønlænderafdeling i Risskov eller i Anstalten ved Herstedvester) er de underlagt den danske lovgivning og bistandsværgerne skal selvfølgelig aflønnes efter de danske regler. som en dansk bistandsværge får. LPD stiller sig meget gerne til rådighed for et yderligere»opklaringsarbejde«omkring diverse honorarudbetalinger. Vi møder også gerne op til et møde i Det Grønlandske Hus i København, hvis der er brug for dette. Det er meget vigtigt, at vi får skabt ensartede vilkår for alle de mennesker, der udøver et stort arbejde til en meget ringe betaling, hvad enten disse er»omsorgsværger«eller»bistandsværger«. LPD er også meget interesseret i den redegørelse, som Hjemmestyret er ved at være færdig med og vil bringe denne i LPD avisen, når den foreligger. En dansk bistandsværge får i dag et årligt grundbeløb på 1.829,13 kr. efter reguleringen pr. 1. april (reguleres hvert år den 1. april med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for ansatte i regioner og kommuner) og herefter 1.371,85 kr. for hver påbegyndt 3. måned. En beskikkelse under en retssag udløser også 1.371,85 kr. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Michael Fleicher»roder«rundt i begreberne og Kel Ollerik ikke får den betaling han har krav på.hvis Kel er udpeget som bistandsværge ved en Kredsret i Grønland, SKAL han have det årlige grundbeløb, 19 LPD avisen

20 Værd at vide... Maniodepressive powershopper vildt 2007 Maniodepressive ender ofte i bundløs gæld efter et manisk butiksbesøg, hvor finansieringsselskaber tilbyder hurtige lån. Situationen opstår i sindslidendes maniske perioder, hvor de mister overblikket over økonomien.»det kan være perioder, hvor de får en urealistisk og overdreven fornemmelse for, hvad de kan, evner og magter. Samtidig kan de få en trang til at købe stort ind og være store i slaget i det hele taget, fordi de har stor selvtillid og for mange planer. Og hvis de vil ned og købe en ny bil eller noget andet dyrt, er der ikke altid penge på kontoen«, forklarer Helle Hartmann-Madsen, der er kommunikationsmedarbejder ved Region Hovedstadens Psykiatri. Børnetøj for kr. Når varerne først er båret ud over dørtrinet, er både butikker og finansieringsselskaber sjældent villige til at lade købene gå tilbage. I landsforeningen SIND, som ønsker at forbedre forholdene inden for psykiatrien, er de opmærksomme på problemet.»det er et meget udpræget problem for maniodepressive, når de er i den maniske periode, og vi hører meget jævnligt om det, har foreningen SIND udtalt ( LPD-redaktionen).»For eksempel ringede en mand og bad om hjælp, fordi hans maniodepressive kone havde købt alt børnetøjet i den mellemstore provinsby, som de bor i. Hun ville starte en børnetøjsforretning, og havde i sin maniske periode købt tøj til normalpris i butikkerne for kroner,«siger han. Foreningen fører dog ikke statistik over problemet og kender derfor ikke det præcise omfang. Mani kan skyldes medicinsvigt Ved distriktspsykiatrien på Center Bispebjerg kæmper de med problemet.»når patienterne er maniske, kan de ikke tage vare på deres egen medicinering og glemmer vores aftaler. Bagefter kan de ofte ikke huske, hvad de har foretaget sig,«siger socialrådgiver på centeret Birthe Fredgaard. Maniodepressive patienter kan sagtens leve uden udbrud i årevis, så længe de tager deres medicin.»ofte skyldes mani et medicinsvigt, hvor patienterne føler, at de har været fri for sygdommen i et antal år. Alle håber jo på, at deres sygdom er væk, og at de kan fungere igen og derfor godt kan holde en pause med medicinen. Men så siger det bang,«siger Birthe Fredgaard. Hjemmebesøg På Center Bispebjerg kræver det flere ressourcer, hvis centret skal forhindre flere af patienterne i at falde tilbage til mani og overdreven shopping.»hjemmebesøg hos patienterne er vigtige, fordi man hurtigt kan se, om de på vej mod en manisk periode. Så flyder alt i et væk. Noget så enkelt som flere hjemmebesøg kunne gøre en forskel, men det kræver mere tid og personale,«forklarer Birthe Fredgaard. Indtil videre har centeret flyttet rundt på dets midler.»vi har selv forsøgt at omdirigere flere ressourcer til enlige maniodepressive forældre med børn, og det kan vi se et positivt resultatet af,«fortæller Birthe Fredgaard. Det har ikke været muligt at finde præcise tal for, hvor mange maniodepressive der forgælder sig. 20 LPD avisen

21 LPDs medlemmer har oplevet samme problematik med flere af deres klienter. Undertegnede har p.t. en sag med en klient, som har købt diverse isenkram inden for elektroniske apparater såsom flere PCere og fladskærme, og hvor hospitalet er gået ind og har forbudt patienten at indkøbe mere, idet patienten skal have midler til bolig, når han bliver udskrevet! Problemet jf. overlægen er, at patienten nægtes udgange, da han ikke må indkøbe mobiltelefoner af frygt for, at han vil videregive telefoner til øvrige indlagte, der ikke må ringe ud af huset. Set fra LPDs synspunkt har patienten ikke nogen økonomisk værge og kan derfor ikke nægtes at indkøbe ting. Det kan være et led i vedkommendes behandlingsplan, men det er det i dette tilfælde ikke! På LPDs nyligt afholdte temadage blev ombudsmandens repræsentant Lennart Frandsen forespurgt om problematikken og tilkendegav, at man ikke kan nægte patienter at indkøbe, hvis de ikke er sat under økonomisk administration og har en økonomisk værge. Finansieringsselskaberne er selvfølgelig mere end villige til at udlåne penge til folk og skelner ikke mellem om det er en psykisk syg eller normal person, de udlåner penge til. I omtalte tilfælde er overlægen jf. patienten gået ind i sagen og har kontaktet pågældende forretning og fået oplyst, hvad patienten har købt. Herved har overlægen opdaget, at patienten har indkøbt flere mobiltelefoner og krævet dem inddraget fra patienten. Imidlertid mangler der en telefon, som patienten har givet til en person uden for hospitalet. Da patienten således ikke kan udlevere denne telefon, har han iflg. sig selv fået inddraget sine udgange. Patienten siger, han gav overlægen lov til at indhente oplysninger om, hvad han manglede at få leveret fra forretningen og ikke lov til at få oplyst, hvad patienten havde indkøbt alt i alt til dato. Patienten oplyser, at hans eneste fornøjelse i sin isolering på sit værelse er at spille komputerspil, se film eller høre musik, idet han ikke får andre stimuli. LPD mener, at det er forkert og ulovligt, at overlægen kontakter forretningen for at undersøge patientens indkøb, da det er patientens egen sag og at forretningen ikke bør oplyse dette til andre uden patientens tilladelse! Kilde: PolitikenTjek Jan Labusz - LPD-redaktionen Min mening Debat... Pjeceforespørgsel Hej Jan. Jeg er sygeplejerske på et psykiatrisk hospital og har fundet en gammel pjece vedr. patientrådgiverfunktionen, og hvad patienten kan bruge denne til Den kan udleveres til patienten i tvangssituationerne. Kan jeg rekvirere nogle nye? Med venlig hilsen Christel Christensen Sct. Hans Hospital, Afdeling L 6 Boserupvej 2, 4000 Roskilde Hej Christel! Pjecen du henviser til er ca. 16 år gammel og laves ikke mere. Dette bl.a. af hensyn til at lovgivningen og andre forhold er ændret siden dengang. LPD har i sinde at lave en ny pjece, der tager højde for den nye psykiatrilovgivning og ændrede klagegange. Inden LPD kan gennemføre dette skal Justitsministeriet søges om bevilling til at gennemføre projektet og tilbud hos trykker indhentes for at få et professionelt outlook, idet den gamle pjece var lidt primitivt trykt på et hvidt A4-ark foldet på langs! Du er selvfølgelig velkommen til at genoptrykke 21 LPD avisen

22 selv, men vær opmærksom på, at flere ting er ændret inden for lovgivningen siden da! I øvrigt kan jeg oplyse, at LPDs formand Ole Kølle fredag den 19. september 2008 vil holde foredrag på Psykiatricenter Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde fra kl. 09 til 1000 i Kurhussalen, bygning 30 vedrørende emnet Bistandsværgers rolle og opgaver samt samarbejdet med den psykiatriske afdeling. Dette nævner jeg, fordi en bistandsværge også skal varetage sin klients interesser, når denne er indlagt i henhold til dom og hvor klienten i stedet for at få beskikket en patientrådgiver skal have sin bistandsværge til at varetage dette hverv. Desværre sker der ofte her fejl, idet hospitalet»glemmer«at underrette bistandsværgen om, at hans/hendes klient, er blevet indlagt. Dette har stor betydning for klienten, der kender sin bistandsværge godt frem for at få beskikket en patientrådgiver, der er ukendt for klienten eller slet ikke få beskikket nogen! Ydermere har det også betydning for bistandsværgens lønforhold, idet bistandsværgens i forvejen lave honorar stiger, når klienten er indlagt i henhold til dom. Stor LPD hilsen Jan Labusz Min mening Debat... Henvendelse fra Retspsykiatrisk afdeling Af Jan Labusz patientrådgiver I min egenskab af patientrådgiver er jeg blevet tilskrevet af en konstitueret overlæge på Sikringsafdelingen under Region Sjælland. Henvendelsen vedrører afdelingens problem med de såkaldte pårørendebistandsværger eller nærmere familiebistandsværger. Idet vi har diskuteret det på en af afdelingerne under mine besøg hos mine patienter er det kommet frem, at afdelingen har store problemer med familiebistandsværger, idet de ikke nødvendigvis behøver at have en pletfri straffeattest og derfor kan medbringe fx hash, stoffer, mobiltelefoner og andre ulovlige effekter til den indlagte. Afdelingen ønsker fremsendt evt. skrivelser fra LPD, der kan understøtte det uhensigtsmæssige i ikke at anvende»professionelle«bistandsværger, der har en pletfri straffeattest og ikke indsmugler ulovlige effekter til de indlagte. Dokumentationen skal anvendes over for retten. LPD har den 27. juni 2007 været til møde med vicepolitimester Ole Andersen og referat fra dette møde kan læses i LPD-avis nr. 67 fra august 2007 side 16. Her fremførte LPD problematikken vedrørende beskikkelse af pårørende. Vi kom ind på pårørendes umiddelbare følelsesmæssige involvering og ønskede en ændring af Straffelovens 71 for så vist angår sætningen»så vidt muligt en person af hans nærmeste pårørende«. LPD ønskede, at myndighederne var knapt så aggressive i forhold til at overtale familiemedlemmer til at blive beskikket som bistandsværger. Ligeledes oplyste vi, at man efterfølgende ofte kontaktede LPD for at få hjælp til op- 22 LPD avisen

23 gaven og at man ønskede, at en uddannet professionel overtog opgaven. I samme forbindelse ønskede vi, at de nye bistandsværger automatisk blev orienteret om LPDs eksistens af politiet. Vi nåede frem til, at politiet også skulle vurdere det pågældende familiemedlems egnethed til at påtage sig opgaven som bistandsværge, og at man ikke skulle føle sig presset til at påtage sig opgaven, som det er sket i adskillige tilfælde i retten. En fordel ved at benytte en professionel uddannet bistandsværge er også, at patienten herved både har en professionel til at bistå sig samt sin familie, og at disse kan samarbejde om opgaven, hvis patienten ønsker dette. Ydermere har den professionelle bistandsværge mulighed for at besøge sin klient flere gange med betalt transport, hvor familiebistandsværgen kun får betalt transport op til fem besøg. (Se LPD-avis nr. 67 fra august 2007 side 16 under 2. Kørselsgodtgørelse) LPD har naturligvis tilsendt den konstituerede overlæge det materiale, de måtte have angående problematikken, og ser frem til, at lovgivningen i fremtiden bliver ændret til det hensigtsmæssige i ikke at beskikke et familiemedlem til denne opgave, med mindre familiemedlemmet undtagelsesvis kan magte denne opgave og overholder betingelserne og er underlagt bestemmelsen om, at have en ren straffeattest. LPD rettede også i 2006 henvendelse til Justitsministeriet via Folketingets Retsudvalg angående problematikken i»besvarelse af spørgsmål nr. 67 af 15. november 2006 far Folketingets Retsudvalg«. Spørgsmålet gik i sin enkelthed ud på»hvorfor går pårørendebistandsværger forud for»listebistandsværger«?«svaret var: Det fremgår af Straffelovens 71, stk. 1, at såfremt der bliver tale om at dømme en tiltalt til anbringelse i institution eller i forvaring efter reglerne i 68-70, kan der af retten beskikkes denne en bistandsværge, så vidt muligt en person af dennes nærmeste pårørende, der sammen med den beskikkede forsvarer skal bistå tiltalte under sagen. Det følger af Straffelovens 71, stk. 2, at er tiltalte dømt til anbringelse som nævnt i stk. 1, eller giver afgørelsen mulighed for sådan anbringelse, skal der beskikkes en bistandsværge for den pågældende. Således fremgår det direkte af Straffeloven, at pårørende skal foretrækkes som bistandsværger. Baggrunden herfor er, at der er tale om personer, som på grundlag af et strafbart forhold opholder sig på en psykiatrisk afdeling, og hvor såvel anklagemyndighed som hospitalet til stadighed skal vurdere, om der fortsat er behov for anbringelse eller behandling. Bistandsværgen skal i denne sammenhæng ses som en personlig støtte for en ofte svag person som et talerør i forhold til hospitalet. Da dette forudsætter tryghed og fortrolighed i forholdet mellem værgen og patienten, har man valgt at lade udgangspunktet være, at pårørende beskikkes i hvervet. Svaret giver anledning til at vurdere, om ikke det er bedre med en professionel uddannet neutral bistandsværge! Idet bistandsværgen skal bistå advokaten under sagen og være klædt på lovgivningsmæssigt og samtidigt være talerør for patienten over for hospitalet, mener LPD, at en neutral bistandsværge er bedre til at vurdere, om den indlagte fortsat har et behov for anbringelse eller behandling. En familiebistandsværge vil oftest føle sig presset til udelukkende at vurdere til patientens fordel, hvor den professionelle neutrale bistandsværge vil vurdere behovet anderledes og uden de følelsesmæssige relationer, som familiemedlemmet nu en gang må have over for den indlagte! Det har gang på gang vist sig, at den professionelle bistandsværge opnår lige så stor tryghed og fortrolighed i forholdet til patienten som et familiemedlem, og at der er ting, som patienten ikke ønsker at oplyse sin familie om i sin sag. Ydermere har jeg også oplevet en sag, hvor en familiebistandsværge pressede sin»familieklient«til adskillige økonomiske tilskud, da man i så fald ikke ville besøge ham mere og ville slå hånden af ham. Her var patienten i en meget vanskelig situation, og blev tvunget til at underskrive en erklæring, der gik ud på, at han skulle gå tilbage til sin familieværge. Med baggrund i dette ønsker LPD stadig at loven ændres, således at man anvender en bistandsværge fra listen. De professionelle bistandsværger er også uddannet for at anvendes og bør være i flertal frem for familiebistandsværgerne, der i modsætning til dette synspunkt udelukkende er nævnt i lovgivningen? 23 LPD avisen

24 Min mening Debat... Det uretfærdige i salærerne ved retsmøder Bistandsværge Lilly Boye Offenhäuser, L.F. Cortzens Vej 25, 2830 Virum skriver i et læserbrev til LPD: Efter votering i en given sag, afsagde retten dom. Domfældte blev gjort bekendt med dommens konklusion og reglerne om anke. Det groteske i denne sag er yderligere (men desværre IKKE noget særsyn), at advokat 1 slet ikke mødte i retten, advokat 2 mødte i retten, men kendte ikke klienten. Den eneste, som fortsætter et kontinuerligt arbejde med kontakt til den dømte, er bistandsværgen, som ikke fik en krone for at møde til retsmødet. Domfældte modtog dommen. Retten fastsatte salær på kr med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat xxx xxxxxxxxx og et salær på kt med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat yyyyyy yyyyyyyyy. Salæret betales af statskassen. Retten beskikkede i medfør af straffelovens 71, stk. 2., Lilly Offenhäuser, som bistandsværge for domfældte. Sagen sluttet. Retten hævet kl Benedikte Cederqvist Udskriftens rigtighed er bekræftet af Retten i Helsingør den 28. juni 2007 ved kontorfuldmægtig Eva Holfelt. Lilly Offenhäuser har skrevet til LPD for at høre, om vi ikke kan gøre noget ved denne åbentlyse uretfærdighed med hensyn til betaling for deltagelse i retsmøder. Advokat 1 ( xx ) fik kr + tillæg for mos Advokat 2 ( yy ) fik kr + tillæg for moms. Bistandsværgen L.O. får kun en lang næse, dvs kr + kørsel refunderet Kommentar af formand Ole Kølle LPD får mange af dens slags henvendelser fra frustrerede bistandsværger, som i den grad føler sig rigtig dårligt behandlet. LPD vil selvfølgelig nok engang tage problematikken op på vores næste møder i Folketinget ( 71 udvalget samt Retsudvalget ). Problematikken vil også blive rejst over for Rigspolitiet ved vores næste møde med vicepolitimester Ole Andersen. LPD har gang på gang påpeget denne problematik over for politikerne og vi håber snart, at denne megen påpegen vil bære frugt om ikke før, så ved udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse for Bistandsværger, som er i gang i Justitsministeriet. Selv om de fleste Bistandsværger er»lægfolk«yder de et første klasses arbejde over for deres klienter, som til tider ligger ud over, hvad ret og rimeligt er, set i lyset af det meget beskedne honorar, som bistandsværgerne får. Selv om der er lang tid til jul, har LPD et fromt ønske om en rimelig honorering for et stort samfundsarbejde. 24 LPD avisen

25 Min mening Debat... Kommentarer til formandsberetning Vores kasserer i LPD, Per Møller Christensen er kommet med følgende kommentarer til formand Ole Kølles formandsberetning for 2007, som var trykt i sidste nummer af LPD-avisen (Nr. 70). Med stor erfaring, netop indenfor de psykiatriske boformer, tillader jeg mig, at komme med følgende betragtninger til formand Ole Kølles formandsberetning, som blev gengivet i sidste nummer af LPD-avisen. Først lidt om mig selv. Jeg blev uddannet som sygeplejerske i 1972, og blev i 1974 ansat som plejehjemsbestyrer på et psykiatrisk plejehjem i Nordjylland. Sidenhen har jeg været ansat ved to andre psykiatriske boformer. I begyndelsen byggede de daværende amter psykiatriske specialplejehjem, først og fremmest til demente, vanskelige beboere, der var aggressive, og som kommunerne, havde store problemer med at rumme på de kommunale plejehjem. Disse amtskommunale plejehjemspladser var væsentlig dyrere en de kommunale (kommunerne betalte for beboernes ophold på amtsplejehjemmene), bl.a. på grund af en højere personalenormering, hvilket betød, at flere og flere kommuner efterhånden flyttede deres beboere hjem til eget regi, i forventning om, at de selv kunne gøre det billigere. Det betød, at vi i en periode kørte med et uacceptabelt højt antal tomme beboerstuer. Vi forsøgte herefter med held, at finde nye markeder, idet vi successivt skiftede de demente beboere ud med yngre, som havde et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser. Det var beboere, man ikke kunne gøre mere for på de psykiatriske sygehuse, men på den anden side var så syge, at de ikke kunne udskrives til eget hjem. Vi oplevede imidlertid, at flere og flere yngre ikke ville flytte på plejehjem. Så begrebet»psykiatrisk Plejehjem«blev vel afskaffet en gang i 1990-erne. Nu blev det i stedet:»vestervang«,»toftehøj«,»hedebo«eller»visborggaard«, for at nævne nogle af de Nordjyske. Hvis man skulle præcisere nærmere, kan man stadig høre benævnelsen: Psykiatrisk botilbud Toftehøj. Ligeledes er men i denne forbindelse for længst gået bort fra benævelsen institution, så den burde vel heller ikke være anvendt i formandsberetningen. Så skriver Ole Kølle, at en beboer, der er beskyttelsesfikseret på et plejehjem, skal have beskikket en patientrådgiver. Det må vistnok være en»smutter«. Patientrådgivere er kun tilknyttet de psykiatriske afdelinger i sygehus regi. Statsforvaltningerne udsender da også kun lister med patientrådgivere til sygehusene. Jeg skal ikke afvise, at der måske stadig findes enkelte boformer, som administrativt er tilknyttet et psykiatrisk hospital, og således fungerer som en psykiatrisk afdeling. Her vil der naturligvis kunne forekomme tvang, som skal håndteres i overensstemmelse med psykiatriloven. Ellers fungerer boformerne under Serviceloven. Vi har således ingen læger, der kan ordinere, revurdere eller ophæve tvang, så som tvangsmedicinering, fiksering, fastholden eller tilbageførsel. Hvis vi er heldige, ser vi måske en tilsynsførende psykiater 3 minutter én gang om måneden. Bortset fra nødværge, må man som hovedregel ikke udøve tvang på de psykiatriske botilbud. Men hvis man for eksempel har en beboer, som til tider i sin psykotiske tilstand, vil forlade hjemmet om natten, måske uden tøj og med bare fødder midt om vinteren, kan man søge de sociale tilsynsmyndigheder, om tilladelse til, at holde beboeren tilbage med magt. Der er her tale om en meget grundig og langvarig proces, hvor beboeren skal gennemgå lægeundersøgelser og psykologiske tests m.v. Herefter kan man evt. få en tilladelse til, under givne omstændigheder, at holde den pågældende beboer tilbage med magt, under forudsætning af, at man hver gang nøje noterer episoden i rapportsystemet. En sådan tilladelse gælder typisk for ½ år, og skal herefter revurderes. Per Møller Christensen 25 LPD avisen

26 Min mening Debat... Kommentar til formandsberetning 2007 vedrørende beskyttelsesfikseringer I Formandsberetningen fra LPD 2007 skrev formanden Ole Kølle, at man kan beskyttelsesfiksere på psykiatriske plejehjem. Jeg mente, at det ikke var helt korrekt, men blev i tvivl og spurgte overlægen på det psykogerontologiske afsnit, hvor jeg har min gang som patientrådgiver, om det var tilladt, at man på psykiatriske plejehjem og lignende havde lov til at beskyttelsesfiksere beboerne. Den klare udmelding fra overlægen var, at også når det drejede sig om beskyttelsesfiksering, var det kun de psykiatriske hospitaler, der kunne gøre dette. D.v.s. det krævede en indlæggelse, da psykiatriske plejehjem og lign ikke hører ind under Psykiatriloven. Selvom det er beskyttelse fiksering, eller noget der ligner fx døraflåsning, siger den nye Psykiatrilov, at patienten er berettiget til at få en patientrådgiver, hvilket så igen kræver en indlæggelse. Det sociale udvalg i den kommune, hvor patienten hører til, kan give tilladelse til at fiksere på institutionen, men det er ikke ret ofte, en sådan tilladelse gives. Husker et tilfælde som ligger et par år tilbage. Dengang fik jeg en patient, som skulle fikseres med passende mellemrum. Det fungerede fint, så længe patienten var indlagt på et psykiatrisk afsnit. Problemet opstod først, da han skulle overføres til en institution for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap, som ikke havde tilladelse til at fiksere. Efter ansøgning til det daværende socialministerium fik man tilladelse til at oprette en satellitplads på institutionen, så han teoretisk stadig hørte til hospitalet. Ad den vej løste man så problemet. Men det er en lang og besværlig vej at opnå en sådan tilladelse. Man kan konkludere, at der generelt ikke må bruges tvang på psykiatriske institutioner. Hvis det er nødvendigt at anvende tvang, kræver det en indlæggelse på psykiatrisk hospital, for at Psykiatrilovens bestemmelser om tvang kan bruges. Niels Jørgen Schou Patientrådgiver Århus 26 LPD avisen

27 Min mening Debat... Læserbrev vedrørende den»nye«lpd-avis Kære Ole Tak for en fremragende avis. Hvor er den blevet flot. Jeg havde bladet fremme i går aftes, og min mand Erik og jeg blev enige om, at vi ville skrive til formanden. Både Erik og jeg har en del opgaver som patientrådgiver og bistandsværge her i Silkeborg- og Århusområdet, især mig. Det betyder, at jeg bliver kontaktet en del, og da jeg her til går på deltid, har jeg tænkt, at jeg gerne igen vil støtte op om arbejdet i LPD. Vi får stadigvæk kun lav kilometertakst her for begge jobs - og med de benzinpriser er der god grund til at tage fat her. Også fejl og mangler i selve opgaveløsningen. Unge mennesker der sander til. På Børnepsyk. afd. har jeg en ung mand, der i næsten et år har ventet på institutionsophold. Han går helt i stå. Han har fået en af de sværeste psykiatriske diagnoser. Mange hilsener Birthe Schmidt 27 LPD avisen

28 Min mening Debat... Kommentar til forrige blads artikel om:»essensen er hjælp i bredeste forstander det lovligt at nægte bisidder«lennart Frandsen, der var foredragsholder på LPDs nyligt afholdte temadage, havde følgende kommentarer til artiklen i LPDs blad: Avisen læste Lennart Frandsen med interesse og roste denne. Ud fra det læste tog han af egen drift flere problematikker op herunder bl.a. temaet om, at dørmænd nu passede psykisk syge på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland. Vedrørende artiklen om bøjningen af Forvaltningsloven hos politiet oplyste han, at det ikke var så enkelt, som beskrevet i artiklen. Loven skulle stadig overholdes, og han havde haft en snak med den ansvarlige for tiltaget hos politiet for at præcisere, hvordan loven skulle anvendes. Denne artikel kommenterede Lennart Frandsen også. Han orienterede om, at man altid havde mulighed for at tage en bisidder med. Der kunne dog være grunde til, at man ville tale alene med en klient. Fx at klienten skulle kunne tale mere frit uden at være afhængig af bisidderen. LPD og Lennart Frandsen synes hermed enige dog med den nuance, at vi i LPD svarede, at vi syntes, det i det aktuelle tilfælde var berettiget, hvis bisidderen var for aktiv i samtalen på bekostning af klienten. Jan Labusz LPD-redaktionen. Jan Labusz LPD-redaktionen. 28 LPD avisen

29 Min mening Debat LPD avisen

30 Min mening Debat LPD avisen

31 Min mening Debat... Henvendelse fra tidligere Statsamtmand i Vejle Erik Toftgaard Kære Ole Kølle, kære landsforening. I har været så venlige stadig at sende mig jeres fine blad, selv om jeg er fratrådt stillingen som statsamtmand med udgangen af Uanset, at jeg ikke betaler noget kontingent til landsforeningen, har I sendt mig bladet. Dette har jeg lidt dårlig samvittighed over, og jeg vil derfor bede jer undlade at sende mig bladet i fremtiden. Samtidig vil jeg gerne sige tak for samarbejdet gennem årene, og med hensyn til LPD-avisen vil jeg sige, at den er endda meget imponerende både i indhold, redaktion og opsætning. Mange tak for de dejlige ord til bestyrelse og redaktion. Det varmer altid at få den slags meldinger. LPD har også altid været glad for samarbejdet med dig. Du har altid udvist en særdeles positiv vilje, når vi har kaldt på dig for at få din faglige assistance til et eller andet møde. Da LPD avisen betales af Justitsministeriet er det ikke forbundet med udgift for LPD, at du modtager denne. Jeg vil være glad, hvis vi fortsat må sende avisen til dig. Stor LPD hilsen Ole Kølle Med venlig hilsen Erik Toftgaard 31 LPD avisen

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark December 2007 Nr. 69 KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark December 2007 Nr. 69 KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage December 2007 Nr. 69 avisen ISSN 1396-2620 KORT NYT: Landsmøde 2008 med temadage FAGLIG TALT: Dørmænd i vagtfirma skal passe de sindssyge på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland VÆRD AT VIDE: Frit sygehusvalg

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark November 2014 Nr. 97 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark I dette nr: Referat fra ekstraordinært landsmøde Ny formand for LPD Begynderkursus for bistandsværger, februar

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET 2015 LEDER: GENNEMBRUDSPROJEKTET ER NU AFSLUTTET Så blev tredje fase af gennembrudsprojektet afsluttet med

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 39 september & oktober 2002 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tæt på socialministeren Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup OUT sideren ser psykiatrien

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere www.lap.dk Marts. nr. 1. årgang 10. 2008 Medlemsbladet LAP Kolofon 2008 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere