ID Materialelære. Fagbeskrivelse. Bacheloruddannelsen Industrielt Design 2. semester Mathilde Aggebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ID Materialelære. Fagbeskrivelse. Bacheloruddannelsen Industrielt Design 2. semester Mathilde Aggebo"

Transkript

1 ID Materialelære Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 2. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI1ML--BUE ID Materialelære Industrial Design Material Science ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 6 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger ID Teknikker & Redskaber 1. semester Generelle Teknikker & Redskaber 1. semester Fagelementer BI1MLA-BUU Materialelære, fælles for Produktdesign BI1MLB-BUU Materialelære Prøveform Undervisningsdeltagelse, bedømmes Bestået / Ikke Bestået. En bestået karakter forudsætter 75 % deltagelse i undervisningen i hvert fagelement Alternativ prøveform Der gives en alternativ prøveform i form en skriftlig opgave, der afdækker læringsmålene for fagene. Afløsningsopgaver udleveres i studieadministrationen. Omfang: Materialelære, fælles for Produktdesign - 3 normalsider +/- 10 % (inklusive fodnoter, eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og forside) Materialelære - 9 normalsider +/- 10 % (inklusive fodnoter, eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og forside) En normalside defineres som 2200 anslag (tegn og mellemrum). Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. Afløsningsopgaven skal skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Den skriftlige opgave skal forsynes med en standardforside, som kan hentes i pdf-format på intranettet (Uddannelse Skabeloner Skriftlige opgaver Standardforside, skabelon ). Antal eksemplarer til aflevering: Printede eksemplarer (A4): 2 stk. + en digital version af eksamensopgaven i Pdf format. Generelt for bedømmelse af skriftlige opgaver: Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige opgaver vægtes det, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.). Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

2 Page 2/3 Materialelære fælles for Produkt BI1MLA-BUU Materialet er et grundelement i produktdesign. Det er således afgørende at have en bred viden om produktdesigns materialeområde. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at have viden om produktdesigns materialeområder at have overordnet kendskab til tekstile materialers bestanddele, konstruktioner og egenskaber at have overordnet kendskab til plastmaterialers bestanddele, opbygninger og egenskaber at have kendskab til virksomheder/ designere, der arbejder nytænkende med materialer i deres produkter Indhold Overordnet introduktion til hele produktdesigns materialeområde Introduktion til tekstile fibre, konstruktioner samt deres egenskaber Introduktion til at producere plast og de forskellige typer af plasts egenskaber samt anvendelser Eksempler på designere som arbejder frit med produktdesigns materialeområde Holdundervisning Forelæsning Gruppearbejde med vejledning Supplerende litteratur Jensen, B et al.: PlastTeknologi, Erhvervsskolernes forlag, 2005

3 Page 3/3 Materialelære BI1MLB-BUU Som industriel designer er man afhængig af sin særlige viden om de materialeområder og produktionsbetingelser, der gælder for ID fagområdet. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at have forståelse for udvalgte materialer til industriel produktion at have forståelse for udvalgte industrielle produktionsmetoder at kunne analysere fremstillingen af et produkt at kunne udføre en teknisk tegning at forstå betydningen af materialevalg og produktionsform i forhold til et produkts form, funktion, økonomi og miljøbelastning at kunne indsamle materialeprøver og vurdere, hvor de kan anvendes i nye produkter Indhold Introduktion til udvalgte materialer til industriel produktion Demonstration af udvalgte produktionsmetoder Øvelser i analyse af allerede fremstillede produkter Øvelser i teknisk tegning Opbygning af et personligt materialekartotek Analyse af økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved materiale- og produktionsvalg Anvisninger på produkter med forskellig materialeanvendelse Holdundervisning Forelæsning Gruppearbejde med vejledning Supplerende litteratur Jensen, B et al.: PlastTeknologi, Erhvervsskolernes forlag, 2005 Lefteri, Chris: Making it: Manufacturing Techniques for Product Design, 2007 Lenau, Torben: The designers guide to manufacturing, lektor ved DTU Papanek Victor, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 2. Edition, Thames and Hudson, 2. Edition, 1985

4 ID Teknikker & Redskaber Fagbeskrivelse Page 1/5 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelse Industrielt Design 2. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI1TR BUE ID Teknikker & Redskaber Industrial Design Techniques & Tools ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 5 ECTS Point 21. juni Faglige forudsætninger ID Teknikker & Redskaber 1. semester Generelle Teknikker & Redskaber 1. semester I kurset vil en grundlæggende forståelse af programmet Photoshop være en fordel. En grundlæggende forståelse vil kunne erhverves via selvstudie følg dette link. Fagelementer BI1TRE-BUU Markertegning BI1TRB-BUU Rhino BI1TRC-BUU Solid Works BI1TRD-BUU 3D Print Prøveform Undervisningsdeltagelse, bedømmes Bestået/Ikke Bestået. En bestået karakter forudsætter 75 % deltagelse i undervisningen i hvert fagelement. Alternativ prøveform Der gives en alternativ prøveform for hvert fagelement i form af en portfolio og en skriftlig opgave, der afdækker læringsmålene for fagene. Afløsningsopgaver udleveres i studieadministrationen. De skriftlige opgavers omfang: 2 normalsider +/- 10 % (inklusive fodnoter, eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og forside) En normalside defineres som 2200 anslag (tegn og mellemrum). Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. Den skriftlige opgave skal forsynes med en standardforside, som kan hentes i pdf-format på intranettet (Uddannelse Skabeloner Skriftlige opgaver Standardforside, skabelon ). Afløsningsopgaven skal skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Antal eksemplarer til aflevering: Printede eksemplarer (A4): 2 stk. + en digital version af eksamensopgaven i Pdf format. Generelt for bedømmelse af skriftlige opgaver: Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige opgaver vægtes det, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.). Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

5 Page 2/5 Markertegning BI1TRE-BUU Fagelementet sætter fokus på de grundlæggende teknikker og redskaber, som bruges til at udvikle og visualisere form og objekter inden for industrielt design. Til eksamen forventes den studerende: at kunne anvende Marker-tegning på et grundlæggende niveau at have forståelse for skitsering / tegning i udvikling af 3D-form at have forståelse for skitsering som kommunikationsredskab i en designproces at have forståelse for, hvordan principperne for marker tegning kan fremskynde læringen af et DTP program. ( Desktop Publishing PSD-Illustrator- InDesign) Indhold Teori og øvelser i Marker-tegning og skitsering af 3D-form Øvelser i udvikling af 3D-form med Marker Eksempler på forskellige designeres brug af skitsering og Marker-tegninger i designprocessen. Holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Eissen Koos, Steur Roselien: Drawing Techniques for Product Designers, Bis Publishers, 2007 Eissen Koos, Steur Roselien. Sketching: The Basics, Bis Publishers, 2011 Powell, Dick: Presentation Techniques, Little/Brown, 1990

6 Page 3/5 Rhino BI1TRB-BUU Faget giver den studerende en introduktion til programmet Rhino, som kan anvendes som et redskab til at arbejde eksperimenterende og digitalt med Industrielt Design på et grundlæggende niveau. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at have viden om de mest brugte 3D-programmer til udvikling og præsentation af industrielle designs at have forståelse for brugen af computer til udvikling af og præsentation af industrielle designs at have grundlæggende forståelse for 3D-programmet Rhino at kunne anvende programmets grundlæggende funktioner Indhold Overordnet introduktion til de mest anvendte 3D-programmer inden for industrielt design Gennemgang af 3D-programmet Rhinos grundlæggende funktioner Øvelser i brug af Rhino Analyse af øvelser Introduktion i selvlæring i programmet Introduktion til forskellige designeres brug af 3D-computergrafik til præsentationer og i designprocesser Holdundervisning med individuelle øvelser og øvelser i grupper med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Kutscherauer André: Car modeling with Rhinoceros, AK3D, Tyskland, 2011

7 Page 4/5 Solid Works BI1TRC-BUU Faget giver den studerende en grundlæggende introduktion til programmet Solid Works som kan anvendes som et digitalt redskab til udvikling af form og giver en teknisk præcisering af 3D-objekter. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at kende betydningen af at bruge computergrafik og 3D-programmet Solid Works som redskab i udvikling og kommunikation af 3D-objekter at kunne anvende Solid Works grundlæggende funktioner at kunne anvende håndskitser som grundlag for 3D-konstruktion at kunne generere 3D-filer som fyldestgørende definering af et objekt til produktion at kunne fremstille en teknisk tegning i Solid Works Indhold Introduktion til 3D-programmet Solid Works - fordele og begrænsninger Øvelser i konstruktion af objekter Øvelser i fremstilling af produktionsgrundlag Introduktion til anvendelse af håndskitser som grundlag for konstruktion af 3Dfil/objekt Demonstration i selvlæring af programmet Holdundervisning Individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Murray David: Inside Solidworks, Delmar Cengage Learning; 4th Revised edition edition, 2005.

8 Page 5/5 3D Print BI1TRD-BUU 3D print er forskellige typer teknologi der alle kan udnyttes til digital prototypeudvikling. Igennem 3D print kan man hurtigt fremstille modeller og prototyper af designforslag til eksempelvis ergonomiske test, til at kommunikere en produktløsning eller som visuelle mockups. 3D-print teknologier er teknologisk og materialemæssigt et meget bredt felt der konstant er under udvikling, det anvendes af industrielle designere i kombination med andre former for modelteknologier i mange forskellige sammenhænge. Til eksamen forventes den studerende: at kende til forskellige typer af 3D-print teknologier og deres forskellige fordele og ulemper at kunne forberede produktideer til 3D print igennem korrekt anvendelse af 3D computer software at kunne anvende en 3D printer herunder gennemføre forarbejde og efterbehandling af 3D print Indhold Gennemgang af forskellige typer 3D print teknologier og fordele og ulemper ved forskellige teknologier Gennemgang af relationen imellem 3D computerrendering og 3D print Introduktion til overvejelser omkring computer genereret form og hvordan forskellige typer form og detaljer egner sig til at blive 3D printet Klargøring af filer til print Udvikling af en 3D form der printes på 3D printer Holdundervisning, gruppearbejde og øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur

9 ID Teknikker & Redskaber Fagbeskrivelse Page 1/5 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelse Industrielt Design 1. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI1TR KME ID Teknikker & Redskaber Industrial Design Techniques & Tools ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 13 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger Ingen Fagelementer BI1TRA-KMU Idéudvikling BI1TRB-KMU Modeludvikling & Støbeteknik BI1TRC-KMU Form & Sprog BI1TRE-KMU Emballage Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Intern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

10 Page 2/5 Idéudvikling BI1TRA-KMU Som designer er det væsentligt at være forankret i et fag og have indgående kendskab til fagområdets grundlæggende metoder og begreber. At kende til forskellige måder at generere idéer er et grundlæggende værktøj for en industriel designer. Til eksamen forventes den studerende: at kunne anvende forskellige redskaber til udvikling af idéer at have grundlæggende færdigheder i at generere idéer til en given kontekst at kunne omsætte en idé til et 3D-objekt at kunne analysere og udvælge idéer at kunne præsentere en idé Indhold Introduktion til - og øvelser i at udvikle idéer Introduktion til research, analyse og kontekst Introduktion til forskellige slags rapid prototyping Præsentation for hold og undervisere Holdundervisning med individuelle øvelser og øvelser i grupper med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Bramston David: Basics Product Design: Idea Searching. AVA Publishing, Switzerland, 2009.)

11 Page 3/5 Modeludvikling & Støbeteknik BI1TRB-KMU Fagelementet sætter fokus på de grundlæggende teknikker og redskaber, som bruges til at udvikle form og model inden for industrielt design. Til eksamen forventes den studerende: at kende maskiner og materialer på ID-værkstedet at kende ID-værkstedernes sikkerheds regler og førstehjælpsudstyr at kende udvalgte metoder, materialer og redskaber til modelproduktion at kunne fremstille en nøjagtig model efter en tegning at kunne omsætte en idé til 3D-objekt at have forståelse for de grundlæggende begreber, funktionsmodel. skuemodel og prototype at have grundlæggende færdigheder i at udvikle fysiske objekter at kunne fremstille en gummimodel i høj kvalitet at kende de grundlæggende designbegreber inden for ID og kunne anvende dem Indhold Gennemgang af ID-værkstedet Gennemgang af sikkerhedsregler og førstehjælpsudstyr på ID-værkstedet Gennemgang udvalgte teknikker til modelfremstilling og øvelser i disse Præcisionsbegreber Modelbegreber Introduktion til - og øvelser i at udvikle 3D-form Udførelse af et objekt ved hjælp af støbeteknik Præsentation for hold og undervisere Holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur

12 Page 4/5 Form & Sprog BI1TRC-KMU Som designer er det væsentligt at være forankret i et fag og have indgående kendskab til fagområdets grundlæggende metoder og begreber. At kunne anvende et fagsprog og faglige begreber er et vigtigt redskab for en industriel designer. Til eksamen forventes den studerende: at beherske grundlæggende fagsproglige begreber til formidling og diskussion af form og formgivning at kunne fremføre en mundtlig præsentation og diskussion af form med brug af korrekt fagsprog at have forståelse for at oversætte sproglige fagbegreber til visuel form og omvendt at kunne analysere egne formøvelser og allerede eksisterende objekter Indhold Introduktion til sproglige begreber inden for form Analyse af allerede eksisterende objekter ved hjælp af introducerede sproglige begreber Øvelser i udvikling af objekter ud fra sproglige begreber og i at sprogliggøre objekter Analyse af øvelser Holdundervisning med individuelle øvelser og øvelser i grupper med vejledning Obligatorisk litteratur Gelting Anne Katrine Gøtzsche, Elektroniske møbler og digitale amuletter, PhD afhandling, Kunstakademiets Arkitektskole, København, 2004 (Side 81-85, side ) Supplerende litteratur Akner-Koler, Cheryl: Three dimensional Visual Analysis, Konstfack Stockholm, Clay, Robert. Beautiful Thing: An Introduction to Design, Berg, UK/USA, 2009 (side )

13 Page 5/5 Emballage BI1TRE-KMU Fagelementet sætter fokus på de grundlæggende teknikker og redskaber, som bruges til at udvikle emballage inden for industrielt design. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at have forståelse for at arbejde med emballage at have viden om samspillet imellem grafisk udtryk og form Indhold Gennemgang af principper for udvikling af emballage, herunder funktionelle krav, produkt grafik, materialevalg Udvikling af emballage Holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Ellicott Candace, Roncarelli Sarah: Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages, Rockport Publishers, 2010.

14 ID Designprojekt Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 4. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI2DP KME ID Designprojekt Industrial Design Project ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 18 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 2. og 3. semester Designprojekt 1. år ID Teknikker & Redskaber 1. år Generelle Teknikker & redskaber 1. år Fagelementer BI2DPA-KMU Projekt Form BI2DPB-KMU Form Funktion Interaktion Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Ekstern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektbeskrivelse: For begge projekter gælder, at den studerende forinden semesterbedømmelsen skal aflevere et eksemplar af projektbeskrivelsen i studiejournalen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

15 Page 2/3 Projekt Form BI2DPA-KMU For at få forståelse for kompleksiteten i et designprojekt skal den studerende i dette fag have viden om formgivning af et produkt med en fastlagt funktion, hvor der tages hensyn til brugeren, en fastlagt tidsramme og en relation til en specifik virksomhed. Til eksamen forventes den studerende: at kunne gennemføre en designproces inden for en fastlagt tidsramme at kunne arbejde selvstændigt med sine færdigheder et 3D program at kunne udvikle et designkoncept inden for en given kontekst at kunne udvikle et designkoncept til en specifik virksomhed at kunne DSKD metodekort i en idéudviklingsfase at kunne anvende industrielt designs faglige redskaber og teknikker til at udvikle en model af høj æstetisk kvalitet at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Introduktion til en virksomhed og en given produktkontekst Introduktion til forskellige produktorienterede researchmetoder Form- og idéudvikling Produktresearch og analyse Udvikling af et designkoncept målrettet en given funktion og virksomhed Anvendelse af industrielt design faglige redskaber og teknikker i udvikling af model i høj kvalitet Arbejdstegning Detaljetegninger i 3D-program Projektbeskrivelse og faglig refleksion Præsentation for hold, undervisere og ekstern interessent Holdundervisning Projektarbejde med individuel vejledning Præsentation med kritik Obligatorisk litteratur Norman, Donald A.: Emotional design. Why we Love (or Hate) Everyday Things, Basic Books, (Side 63 99) Supplerende litteratur Lidwell William, Holden Kristina, Butler Jill: Universal principles of Design, Rockport, 2003 Douglas Mary, Thought Styles, SAGE Publications, 1996 Kapitel 3, side Baxter Mike: Product Design: Practical Methods for the Systematic Development of New Products (Design toolkits), CRC Press; New edition (31 Jan 1995)

16 Page 3/3 Form, Funktion, Interaktion BI2DPB-KMU For at forstå kompleksiteten i designprojekter skal den studerende i dette fag have viden om objekter, som ud over at have en funktion også har en interaktion med brugeren. Derfor er brugerinddragelse centralt i dette projekt, ligesom spørgsmålet om, hvad der sker med formen når den interagerer og er dynamisk. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for forholdet imellem form, funktion og interaktion at kunne identificere et relevant problem hvor form og interaktion er nødvendige for at opfylde funktionskrav at kunne arbejde med brugerinddragelse både i idéfasen og i projektafprøvningsfasen at kunne udvikle et design, som indeholder en interaktion at kunne udarbejde og anvende en tidsplan at kunne samarbejde med andre faggrupper og sætte sin faglige viden i spil at kunne visualisere projektet igennem model, 3D-animation og/ eller video at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Eksempler på hvor man i en bred kontekst anvender objekter som interagerer med brugerne Research, brugerundersøgelser og identificering af relevant problem Formudvikling og analyse af målgruppe Engineering Udvikling af idé Visualisering af form, interaktion og mødet med brugerne Præsentation for hold, undervisere og eksterne aktører Projektbeskrivelse og faglig refleksion Holdundervisning Projektarbejde med vejledning Gruppearbejde med vejledning Forelæsning Præsentation med kritik Obligatorisk litteratur Norman Donald: The Design of Everyday Things, MIT Press, USA 1998 (1. Udg 1988) Side Supplerende litteratur Dunne Anthony, Hertzian Tales, RCA Computer Related Design Research, London, 1999.

17 ID Materialelære Fagbeskrivelse Page 1/2 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 3. semester Joy Boutrup Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI2ML--BUE ID Materialelære Industrial Design Material Science ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 7 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 1. år ID Teknikker & Redskaber 1. år Generelle Teknikker & Redskaber 1. år Designprojekt 1. år Fagelementer BI2MLA-BUU Bæredygtighed & Materialelære Prøveform Undervisningsdeltagelse, bedømmes Bestået / Ikke Bestået. En bestået karakter forudsætter 75 % deltagelse i undervisningen Alternativ prøveform Der gives en alternativ prøveform i form af en skriftlig opgave, der afdækker læringsmålene for faget. Afløsningsopgaver udleveres i studieadministrationen. Omfang: 15 normalsider +/- 10 % (inklusive fodnoter, eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og forside) En normalside defineres som 2200 anslag (tegn og mellemrum). Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. Afløsningsopgaven skal skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Den skriftlige opgave skal forsynes med en standardforside, som kan hentes i pdf-format på intranettet (Uddannelse Skabeloner Skriftlige opgaver Standardforside, skabelon ). Antal eksemplarer til aflevering: Printede eksemplarer (A4): 2 stk. + en digital version i pdf format. Generelt for bedømmelse af skriftlige opgaver: Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige opgaver vægtes det, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.). Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

18 Page 2/2 Bæredygtighed & Materialelære BI2MLA-BUU Materialer og viden om materialer er konstituerende for at være industriel designer. Faget giver den studerende udvidet viden om bæredygtighedsteorier og konsekvenserne ved at producere produkter. Faget giver den studerende redskaber til at kunne implementere en bæredygtigheds optik i et designprojekt. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende: at kunne anvende sin viden om udvalgte materialers bestanddele, frembringelse og videre forarbejdning at have viden om forskellige teorier om bæredygtighed at have forståelse for miljøpåvirkning ved produktfremstilling og have forståelse for materialets produktionskrav at kunne identificere et bæredygtigt problem og anvise løsningsmuligheder ud fra en designfaglig optik at kunne sætte sin fagspecifikke viden i spil i samarbejde med andre faggrupper at have erfaring med at researche på viden om materialer og produkter at kunne fremstille præsentationsmateriale Indhold Materialelære Bæredygtighedsteorier Miljøkonsekvenser og produktkrav ved produktfremstilling Fremtidige scenarier i miljø Identificering af relevant designfagligt problem Research og udvikling af et idéoplæg Præsentation af designløsningen for hold og undervisere Holdundervisning Gruppearbejde med vejledning Præsentation med kritik Obligatorisk litteratur Ashby, M. & Johnson, K. (2002). Materials & Design. The Art and Science of Material Selection in Product Design, Elsevier. Chapter 7: A Structure for Material Selection. Braungart Michael/ McDonough William, Cradle to Cradle Rigdom og vækst uden affald, Vintage Books, (Side ) Supplerende litteratur Thorpe, A. (2007): The Designers Atlas of Sustainability, Island Press

19 ID Teknikker & Redskaber Fagbeskrivelse Page 1/4 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 4. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI2TR--BUE ID Teknikker & Redskaber Industrial Design Techniques & Tools ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 4 ECTS Point 21. juni /2013 Faglige forudsætninger ID Teknikker & Redskaber semester Generelle Teknikker & Redskaber semester Fagelementer BI2TRA-BUU Solid Works BI2TRC-BUU 3D Print BI2TRB-BUU Videopræsentation & Udstillingsteknik Prøveform Undervisningsdeltagelse, bedømmes Bestået/Ikke Bestået. En bestået karakter forudsætter 75 % deltagelse i undervisningen i hvert fagelement Alternativ prøveform Der gives en alternativ prøveform for hvert fagelement i form af en portfolio og en skriftlig opgave, der afdækker læringsmålene for fagene. Afløsningsopgaver udleveres i studieadministrationen. De skriftlige opgavers omfang: 2 normalsider +/- 10 % (inklusive fodnoter, eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og forside) En normalside defineres som 2200 anslag (tegn og mellemrum). Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. Den skriftlige opgave skal forsynes med en standardforside, som kan hentes i pdf-format på intranettet (Uddannelse Skabeloner Skriftlige opgaver Standardforside, skabelon ). Afløsningsopgaven skal skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Antal eksemplarer til aflevering: Printede eksemplarer (A4): 2 stk. + en digital version af eksamensopgaven i Pdf format. Generelt for bedømmelse af skriftlige opgaver: Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige opgaver vægtes det, at den studerende er i stand til at formidle en faglig problemstilling og disponere en opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.). Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

20 Page 2/4 Solid Works BI2TRA-BUU Faget giver den studerende et videregående kendskab til programmet Solid Works der anvendes som et digitalt redskab til udvikling og dokumentering af 3D form. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende at: kunne anvende 3D-programmet Solid Works som redskab til at udvikle og kommunikere 3D objekter på et udvidet niveau kunne anvende Solid Works funktioner i forhold til et designprojekt kunne generere 3D filer som fyldestgørende definerer et objekt til produktion kunne fremstille en målsat teknisk tegning i Solid Works Indhold Introduktion til videregående redskaber i 3D programmet Solid Works Øvelser i konstruktion af detaljer/ objekter som knytter sig til eget projekt Øvelser i fremstilling af produktionsgrundlag som underbygning for eget projekt Demonstration i videregående selvlæring af programmet Holdundervisning Individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Murray David: Inside Solidworks, Delmar Cengage Learning; 4th Revised edition,

21 Page 3/4 3D Print BI2TRC-BUU 3D Print teknologier er forskellige typer teknologi der alle kan udnyttes til digital prototypeudvikling. Igennem 3D Print kan man hurtigt fremstille modeller og prototyper af designforslag til eksempelvis ergonomiske test, til at kommunikere en produktløsning eller som visuelle mock-ups. 3D Print teknologier er teknologisk og materialemæssigt et meget bredt felt der konstant er under udvikling, det anvendes af industrielle designere i kombination med andre former for modelteknologier i mange forskellige sammenhænge. For at opnå en bestået karakter forventes den studerende at: at kende til forskellige typer af 3D Print teknologier og deres forskellige fordele og ulemper at kunne forberede produkt ideer til 3D Print igennem korrekt anvendelse af 3D computer software at kunne anvende Designskolen I Koldings 3D printer herunder gennemføre forarbejde og efterbehandling af 3D Print Indhold Gennemgang af forskellige typer 3D Print teknologier og fordele og ulemper ved forskellige teknologier Gennemgang af relationen imellem 3D computerrendering og 3D Print Introduktion til overvejelser omkring computer genereret form og hvordan forskellige typer form og detaljer egner sig til at blive 3D printet Klargøring af filer til print Udvikling af en 3D form der printes på 3D printer Holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk Litteratur Supplerende Litteratur

22 Page 4/4 Video præsentation og udstillingsteknik BI2TRB-BUU For at kunne præsentere et designprojekt for en opdragsgiver eller kunde skal en industriel Designer have teknikker og redskaber til at kommunikere og præsentere sin løsning/ produkt. Kurset giver den studerende indføring i at lave et storyboard, kunne anvende simple video teknikker og have viden om generel udstillingsteknik Når kurset er gennemført, forventes den studerende at: have kendskab til principperne i opbygning af et storyboard have grundlæggende færdigheder indenfor udvalgte videoprogrammer kunne anvende video til at beskrive funktioner i produkter have viden om betydningen af at anvende af video ved fremlæggelse af et projekt have viden om udstillingsteknik, målrettet forskellige kontekster Indhold gennemgang af principperne i udvikling af et storyboard Introduktion til video redigerings program Eksempler på hvordan andre designere arbejder med videopræsentation af produkter Øvelser i fremstilling af video Opbygning af udstilling Eksempler på forskellige designeres brug af video og animerede sekvenser som præsentation af design Holdundervisning Individuelle øvelser med vejledning Gennemgang med kritik Obligatorisk Litteratur

23 ID Teknikker & Redskaber Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 3. semester Mathilde Aggebo Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI2TR--KME ID Teknikker & Redskaber Industrial Design Techniques & Tools ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 6 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 1. år ID Teknikker & Redskaber 1. år Generelle Teknikker & Redskaber 1. år Fagelementer BI2TRA-KMU Form, Funktion, Ergonomi BI2TRB-KMU Tegning Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Intern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

24 Page 2/3 Form, Funktion, Ergonomi BI2TRA-KMU For at kunne frembringe et brugervenligt produkt må designeren formgive over en fastlagt funktion samt gøre ergonomiske forsøg og overvejelser. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for sammenhæng imellem form og funktion at have erfaring med at arbejde med ergonomiske principper i en designproces at have viden om produktionsbetingelser at kunne anvende ID s redskaber og teknikker til udvikling og fremstilling af model at kunne overholde en tidsplan at have viden om hvilken betydning fremstilling af model har, for udviklingen og kvaliteten af et færdigt produkt Indhold Udvidet teori om modelfremstilling Analyse af en given funktion Introduktion til ergonomiske principper og øvelser Udvikling af form Analyse af formøvelser Arbejdstegninger Idégenerering Fremstilling af model i metal og lette materialer Udfærdigelse og overholdelse af tidsplan Holdundervisning Individuelle øvelser med vejledning Obligatorisk litteratur Jordan, Patrick W.: Designing Pleasurable Products. An Introduction, The New Human Factors, Taylor and Francis, London/New York, (Side 11-57) Supplerende litteratur Lange, W. og Windel, A.: Kleine ergonomische datensammlung, Bundesanstalt fûr arbeitsschutzund arbeidsmedizin, Kôln, 12 udg., Dul, Jan og Weerdmeester, B. A.: Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide, 2nd. Edition, 2008 Pagold Susanne, Function Rules: A Swedish Approach to the Glamour of Design, 2006 Tilley Alvin R., Henry Dreyfuss Associates: The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design, John Wiley & Sons; Revised Edition edition (13 Feb 2002) Vavik Tom og Aritsland Trond Øre: Menneskelige aspekter i design: En inføring i ergonomi, Institutt for produktdesign, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, i samarbeid med Institutt for industridesign, Arkitekthøgskolen i Oslo, 1999

25 Page 3/3 Tegning BI2TRB-KMU Tegning fortsættes og løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere idé og designproces. Til eksamen forventes den studerende: at have rutine i at skitsere og tegne at have et begyndende visuelt sprog Indhold Tegne- og skitseringsøvelser Løsning af mindst en af de til faget hørende tegneopgaver Tegningerne samles i en tegneportfolio Selvstudie

26 ID Designprojekt Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 5. semester Michael Frederiksen, Rikke Hansen Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI3DP-AKME ID Designprojekt i DK Industrial Design Project ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 9 ECTS Point 21. juni /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 1. og 2. år ID Designprojekt 2. og 3. semester ID Teknikker & Redskaber 1., 2. og 3. semester Generelle Teknikker & Redskaber 1. år Fagelementer BI3DPAAKMU Servicedesign I Danmark Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Intern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektbeskrivelse: Den studerende skal aflevere et eksemplar af projektbeskrivelse i studiejournalen forud for semesterbedømmelsen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

27 Page 2/3 Servicedesign i Danmark BI3DPAAKMU Dette fagelement sætter fokus på fremtidens designbehov og begrebet servicedesign. I servicedesign er brugeren central i udviklingen af design. Brugeren kan ved hjælp af metodiske greb delagtiggøres i designprocessen. Designeren skal have viden om, hvordan indsigter i brugeres ønsker og behov kan omsættes til konkrete designkoncepter. Med udgangspunkt i en konkret case udvikles en service til et givet problemfelt. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for servicedesign at have forståelse for brugerobservation at have forståelse for hvordan brugerobservationer omsættes til et designkoncept at have erfaring med at anvende udvalgte metoder for brugerdreven innovation i praksis at kunne udvikle et service designkoncept at kunne faciliteter mødet mellem brugeren og en service at kunne indgå i et team, med forskellige faggrupper at kunne perspektivere et designprojekt at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Introduktion til hvad servicedesign er og eksempler på, hvor det anvendes Teoretisk indføring i brugerdrevet innovation Præsentation af case Research og identificering af et relevant problem / målgruppe Analyse af problem og målgruppe og præcisering af servicebehov Idé udvikling Redegørelse og redigering af designkoncept i forhold til målgruppe Samarbejde med andre faggrupper Projektbeskrivelse og faglig refleksion Præsentation for hold, undervisere Holdundervisning Selvstændigt arbejde med individuel vejledning Forelæsning Obligatorisk Litteratur Supplerende Litteratur Schneider, Jakob/ Stickdorn, Marc: This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Book Industry Services, 2011 Gelting, Anne Katrine G.: Servicedesign forbedrer oplevelsen DCDR; Mind Design #5, Download fra Fischer, Margit et al.: Slip brugerne løs på biblioteket: Kogebog til brugerinddragelse Hovedbiblioteket, Århus Download:

28 Page 3/3 Mattelmäki Tuuli: Design Probes. University of Art and Design Helsinki 2006 Design Studies, HUMAN CENTERED DESIGN, kapitel 4 Se artikler og beskrivelser af bruger drevet innovation og service design på: British Design Council, Service Design, download september 2009:

29 ID Designprojekt Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 6. semester Vibeke Riisberg Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI3DP-BKME ID Designprojekt Industrial Design Project ECTS Fagbeskrivelsens godkendelse Studieår 11 ECTS Point 14. september /2013 Faglige forudsætninger ID Teknikker & Redskaber 1., 2. og 3. år Generelle Teknikker & Redskaber 1. og 2. år Designteori & Metode Designmetode & Projekt 1. og 2. år ID Materialelære 1. og 2. år ID Designprojekt semester Fagelementer BI3DPABKMU Lys Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Ekstern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektbeskrivelse: Den studerende skal forinden semesterbedømmelsen aflevere et eksemplar af projektbeskrivelse i studiejournalen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

30 Page 2/3 Lys BI3DPABKMU Designprojekt med Lys/Armatur som tema skal give den studerende viden om lys og lyskilder - og sammenhængen imellem et armatur, rum og menneske som afsæt til at designe et armatur til en given kontekst. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for fænomenet lys og lysets påvirkning af mennesket at have forståelse for lysets indflydelse på rum og oplevelsen af rum at have viden om lystekniske grundbegreber at have forståelse for en lyskildes betydning for konstruktion og formgivning af armatur at kunne analysere og definere lyssætning i rum og uderum at kunne eksperimentere med lys, form og rum at kunne analysere eksperimenter med lys at kunne producere et armatur af høj æstetisk og teknisk kvalitet at kunne sætte et designkoncept af høj æstetisk og teknisk kvalitet i en international kontekst at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Introduktion til begrebet lys Introduktion til hvilken betydning lys har på mennesker Introduktion til forskellige lyskilder og deres egenskaber Introduktion til lysets betydning for oplevelsen af et rum Eksperimenter med lys og lyskilder Analyse af eksperimenter og eksisterende armaturer Gennemgang af loddeteknik og miniatureøvelser med udvalgte lyskilder Udvikling af koncept for armatur Produktion af armatur i høj æstetisk og kunstnerisk kvalitet som er klar til udstilling Udstilling Projektbeskrivelse og faglig refleksion Holdundervisning Individuelt projektarbejde med vejledning Præsentation med kritik Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Jørstian, Tina et al. (red): Tænd: PH lampens historie, Gyldendal 2007 Pavitt, Jane: Brilliant: Lights and Lighting, V&A Museum, 2004 Udbye, Knud og Kilen, Marie Louise: Godt lys på arbejdspladsen, Arbejdsmiljøfondet, 1982 Webb, Michael et al.: Ingo Maurer, Chronicle Books, 2003 Elsparefonden, Lysdioder til belysning 2008 Status for fremtidens lyskilde. Downloades fra:

31 Page 3/3 Philips lyskildeguide, kan downloades på: (naviger til det danske site) Videns samling ved: (Tidligere Lysteknisk selskab)

32 ID Designprojekt Fagbeskrivelse Page 1/4 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 5. semester Michael Frederiksen Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI3DP-CKME ID Designprojekt Industrial Design Project ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 16 ECTS Point 21. juni /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 1. og 2. år ID Designprojekt 2. og 3. semester ID Teknikker & Redskaber 1., 2. og 3. semester Generelle Teknikker & Redskaber 1. år Fagelementer BI3DPACKMU Møbelprojekt BI3DPBCKMU Virksomhedssamarbejde med ECCO BI3DPCCKMU Tegning Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Intern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektbeskrivelse: For såvel Møbel - som ECCO projektet gælder, at den studerende skal aflevere et eksemplar af projektbeskrivelse i studiejournalen forud for semesterbedømmelsen. Undervisningssprog Dansk med mulighed for vejledning på engelsk

33 Page 2/4 Møbelprojekt BI3DPACKMU Et siddemøbel er et designobjekt i et skalafelt der lægger sig mellem genstanden og rummet. Det har dermed nogle specifikke relationer til kroppen og til omgivelserne. Design af møbler indebærer en stillingtagen til ergonomi, møblets opbygning, konstruktion, specifikke funktion og anvendelse samt kontekst. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for elementer af den designhistoriske kontekst for møbeldesign at have forståelse for udvalgte konstruktions- og produktionsteknologier i relation til nutidig møbeldesign at have forståelse for relationen mellem krop, møbel og rum og hvad det betyder for møblets udformning og konstruktion at kunne udvikle et siddemøbel igennem en prototype i fuld skala Indhold Introduktion til siddemøblets designhistorie og udvikling Introduktion til produktionsteknologier for siddemøbler via cases Introduktion til ergonomi i relation til møbeldesign Introduktion til siddemøblets opbygning og konstruktion Øvelser i at udvikle møbelkoncepter med fokus på materialer, opbygning og konstruktion igennem visuel skitsering, mindre skala- og fuld skala-modeller Udvikling af en møbelprototype i skala 1:1 Holdundervisning Selvstændigt arbejde med individuel vejledning Forelæsning Obligatorisk litteratur Gier, Nicolai de/ Buur, Stine Liv: Stolens Tektonik, Arkitektens Forlag, Supplerende litteratur Dybdahl, Lars (red.)/engholm Ida, (red.): Design Stolen, Gyldendal,2009 Habegger, Jerryl/ Osman H. Joseph: Sourcebook of Modern Furniture, Third Edition, W. W. Norton & Company, 2005

34 Page 3/4 Virksomhedssamarbejde med ECCO BI3DPBCKMU I Virksomhedssamarbejde får den studerende erfaring med at aflæse en virksomheds værdigrundlag, kundegruppe og produktionsfaciliteter og indarbejde disse i nye bud på produkter eller løsninger, der viser nye veje for virksomheden. Til eksamen forventes den studerende: at kunne aflæse en virksomheds værdigrundlag og målgruppe at kunne analysere en virksomheds produktionsfaciliteter at kunne udvikle et innovativt designkoncept ud fra givne faktorer at have forståelse for kollektionsbegreber og serieopbygning inden for en produktgruppe at kunne kommunikere en arbejdsproces og et resultat visuelt og verbalt at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Introduktion til virksomheden Analyse af målgruppe og definition af en persona Introduktion til kollektionsopbygning Udvikling af et idéoplæg til en kollektion Realisering af et produkt Projektbeskrivelse og faglig refleksion Præsentation for hold, undervisere og eksterne samarbejdspartnere Holdundervisning Individuelt projektarbejde med vejledning Projektarbejde i grupper med vejledning

35 Page 4/4 Tegning BI3DPCCKMU Tegning fortsættes og løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere idé og designproces. Til eksamen forventes den studerende: at have rutine i at skitsere og tegne at have et personligt visuelt sprog Indhold Tegne- og skitseringsøvelser Løsning af mindst en af de til faget hørende tegneopgaver Tegningerne samles i en tegneportfolio Selvstudie

36 ID Designprojekt Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Industrielt Design 5. semester Michael Frederiksen Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BI3DP-IKME ID Designprojekt International Industrial Design Project ECTS Fagbeskrivelsens Godkendelse Studieår 9 ECTS Point 21. juni /2013 Faglige forudsætninger ID Materialelære 1. og 2. år ID Designprojekt 2. og 3. semester ID Teknikker & Redskaber 1., 2. og 3. semester Generelle Teknikker & Redskaber 1. år Fagelementer BI3DPAIKMU Servicedesign i Kina Prøveform Mundtlig eksamen ved semesterbedømmelsen, hvor den studerende præsenterer processer samt færdige resultater. Intern censur, bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektbeskrivelse: Den studerende skal aflevere et eksemplar af projektbeskrivelse i studiejournalen forud for semesterbedømmelsen. Undervisningssprog Undervisningssproget primært vil være engelsk

37 Page 2/3 Servicedesign i Kina BI3DPAIKMU Dette fagelement sætter fokus på fremtidens designbehov og begrebet servicedesign. I servicedesign er brugeren central i udviklingen af design. Brugeren kan ved hjælp af metodiske greb delagtiggøres i designprocessen. Designeren skal have viden om, hvordan indsigter i brugeres ønsker og behov kan omsættes til konkrete designkoncepter. Med udgangspunkt i en konkret case i Kina udvikles en service til et givet problemfelt. Til eksamen forventes den studerende: at have forståelse for servicedesign at have forståelse for brugerobservation at have forståelse for hvordan internationale brugerobservationer omsættes til et designkoncept at have erfaring med at anvende udvalgte metoder for brugerdreven innovation i praksis at kunne udvikle et service designkoncept at kunne faciliteter mødet mellem brugeren og en service at kunne indgå i et multikulturelt team, med forskellige faggrupper at kunne perspektivere et designprojekt nationalt og internationalt at kunne sætte sig et fagligt mål og reflektere over dette Indhold Introduktion til hvad servicedesign er og eksempler på, hvor det anvendes Teoretisk indføring i brugerdrevet innovation Præsentation af case Research og identificering af et relevant problem / målgruppe Analyse af problem og målgruppe og præcisering af servicebehov Idé udvikling Redegørelse og redigering af designkoncept i forhold til målgruppe Samarbejde med andre faggrupper Projektbeskrivelse og faglig refleksion Præsentation for hold, undervisere Holdundervisning Selvstændigt arbejde med individuel vejledning Forelæsning Obligatorisk litteratur Supplerende litteratur Schneider, Jakob/ Stickdorn, Marc: This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, Book Industry Services, 2011 Gelting, Anne Katrine G.: Servicedesign forbedrer oplevelsen DCDR; Mind Design #5, Download fra Fischer, Margit et al.: Slip brugerne løs på biblioteket: Kogebog til brugerinddragelse Hovedbiblioteket, Århus Download:

38 Page 3/3 Mattelmäki Tuuli: Design Probes. University of Art and Design Helsinki 2006 Design Studies, HUMAN CENTERED DESIGN, kapitel 4 Se artikler og beskrivelser af bruger drevet innovation og service design på: British Design Council, Service Design, download september 2009:

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Sketching & Prototyping, forår 2011

Sketching & Prototyping, forår 2011 Sketching & Prototyping, forår 2011 Heidar Al-Zaidi 2011 Heidar Al-Zaidi (281189 haza) Gruppe 9 Antal tegn:14.455 Link til refleksionsrapport: http://bit.ly/spr-haza Link til visuelt materiale: http://bit.ly/spr-haza2

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2013/2014, 2014/2015 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Fysisk Design. Peter Gall Krogh Professor Arkitektskolen Aarhus. INTERACTIVE SPACES.net

Fysisk Design. Peter Gall Krogh Professor Arkitektskolen Aarhus. INTERACTIVE SPACES.net Fysisk Design Professor Arkitektskolen Aarhus Præsentation...Hvem er her? Hvem I kommer til at møde udover mig ;-):» Søren Lundtoft» Oskar Andersen» Troels Rasmussen» Mie Nørgaard Hvad forventer I jer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever.

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Industrial Designer Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Denne præsentation beskriver de forskellige tjenester og services, som tilbydes hos inspired. pbj

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for bacheloruddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus 3. revision

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for bacheloruddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus 3. revision ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for bacheloruddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus 3. revision Arkitektuddannelsens 1.-6. semester gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: OVERORDNET

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere