Stenløse Lokalarkivs Venner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenløse Lokalarkivs Venner."

Transkript

1 Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at den var beslutningsdygtig. 2. Formanden Nils Erik Andersen aflagde beretning (se beretningen side 3) over foreningens virke i kalenderåret Som kommentar til beretningen bemærkede Steffen Erichsen, at Stenløse Historiske Forening havde en venteliste med artikler til medlemsbladet. Beretningen blev godkendt. 3. Kasseren Arne Navne gennemgik foreningens reviderede regnskab for Regnskabet blev godkendt. Se regnskabet side Der var ingen indkomne forslag. 5. Kontingentet for året 2013 blev fastsat uændret. 6. Formanden Nils Erik Andersen og sekretæren Kurt Pedersen blev genvalgt.

2 7. Bestyrelsessuppleanten Bodil Pedersen blev genvalgt. 8. Revisorerne Gert Pau Mortensen og Flemming Olsen blev genvalgt. 9. Revisorsuppleanten Steffen Erichsen blev genvalgt. 10. Jens Allerslev fortalte om fordele og ulemper ved at kunne gengive bøger, blade og andre skrifter elektronisk, eller som e bøger ved anvendelse af de på markedet værende forskellige hardware enheder og programmer. Ved at anvende e bogslæse programmer på ipads, Android tablets mv. opnås større fleksibilitet for brugeren. Han fortalte også om visioner fra Egedal bibliotek og om muligheder fra DBC (bibliotekscentralen), og at der arbejdes videre med undersøgelser for at papir fra lokalarkivet kan digitaliseres og derved gøres tilgængelige på arkivets hjemmeside og måske andre steder. Kurt Pedersen Sekretær

3 Beretning SLV 2012 Tak til dirigenten, kære medlemmer For de senest tilkomne vil jeg - ligesom man nu gør på TV - kort resumere, hvor vi er kommet til. For at gøre det lidt underholdende vil jeg tillade mig at efterligne en berømt Andersen og fortælle et lille eventyr. Der var en gang et regiment, som marcherede sognet rundt i takt. Så en dag var der en soldat, som ikke længere ville gå i takt. Derfor gik han sine egne veje. Han kom så forbi eventyrenes berømte hule træ. Der fandt han nogle gamle papirer. På sin videre vej mødte han så - naturligvis - eventyrenes berømte gamle kloge kone. Han spurgte hende så, hvorledes han kunne lave disse gamle papirer om til penge! De vidste hun naturligvis. Han skulle blot gøre præcis som hun sagde. Men han skulle altså lægge pengene ned i træet igen, for det var der de hørte til. Til gengæld lovede hun, at han skulle blive formand for foreningen "Det hule Træs Venner". Og sådan gik det! Se det var et rigtigt eventyr! Det passer kun næsten Og nu til årsberetningen fra "Det hule Træs Venner". Arkivet har stadig - efter vore forhold - en betydelig sum på bankbogen. I det forløbne år har det så skaffet os nogle montrer til udstillinger samt noget IT-udstyr, som har fået vore computere forbundet indbyrdes. Desuden har foreningen i 2012 udgivet en DVD med skillingsviser. Det er første gang i vor lokalhistories historie at det er sket. Det var et af resultaterne af et meget langvarigt projekt, hvor jeg lyttede og udskrev et gammelt og skal jeg hilse og sige - vanskeligt interview fra 1969 med en husmand, Peter Svendsen fra Ganløse Mørke. Det viste sig, at han på dette bånd både sang fire viser og fortalte en række historier fra gamle dage. Da han var født i 1881, lukkede han op for en spændende tidslomme. Arne og jeg fandt, at det udskrevne var interessant materiale, som vi ville bearbejde og formidle. Vi havde fornøjelsen, at Arnes og mit arbejde med DVD eren fik anerkendelse fra Egedal Arkiver og Museum i form af sponsorering. Det var ikke store summer, men som man vil kunne kan se senere af regnskabet, brugte vi heller ikke store summer på projektet. Udgivelsen fik da også en omtale i Rolfs beretning om aktiviteter ved sidste års fællesarrangement. Kortmateriale fra vort arkiv har fundet anvendelse som baggrund for en artikel til Ledøje Smørums årsskrift 2012 om egnens tidlige kortlægning. I samme årsskrift havde nu afdøde Knud Remi en artikel om en ballonfærd i 1806, hvor han bad mig om hjælp til lokalisere det historiske landingsted i Værebro Ådal. Jeg sendte ham en lille artikel, som han brugte dele af, dog uden kildeangivelse. Jeg har nu givet denne artikel, som også har basis i kortmateriale fra arkivet, til Ølstykke-bladet. Arkivets såkaldte "Skolebog" er blevet baggrund for en aftale med kollegaer i Ledøje-Smørum. Jeg skal deltage i to traditionelle sommerferie-arrangementer for Egedals skolebørn, hvor vi dels fortæller og dels fremviser noget om skolen i gamle dage. Jobbet blev tidligere varetaget af nu afdøde Knud Remi.

4 I øvrigt så fik arkivet for snart længe siden en såkaldt hollandsk vægt fra fru Sørensen på Møllehøj i Søsum. Arne og jeg biksede en lille artikel sammen om dette lille stykke lokalhistorie fra egnens landlige fortid. En side med rubrikken : Nyt fra Arkivet. Det ville være godt, hvis bladet kunne bringe denne side på et tidspunkt. Ikke mindst som tak til Møllehøj. Stenløse Historiske Forening har jo som et af sine udtalte formål at formidle egnshistorie og støtte arkivet. Det er 3 i vedtægterne. Selv om Arne og jeg har arbejdet for arkivet med førnævnte DVDudgivelse er vi jo også medlemmer af foreningen. Jeg finder, at formandens beretning ved generalforsamlingen fornylig godt kunne have omtalt denne udgivelse på linie med at han f.eks. nævnte arkæologigruppens arbejde. Havde man gjort det, havde jeg måske kvitteret ved at rejse mig og takke bestyrelsen for vel udført arbejde i Anerkendelse kan vi alle bruge! Det omtalte interview med Svendsen fra Ganløse Mørke indeholdt gode lokalhistoriske historier om livet der. Det lidt mystiske Ganløse Mørke var jo engang tilbage i 1800-tallet et lille afsides landsbysamfund. Der blev derfor kørt to spor til udnyttelse af interviewets udskrevne materiale. Skillingsvisernes udgivelse var det ene. Det andet blev en artikel om Ganløse Mørkes opståen som et udkantsområde mellem de daværende amter, Frederiksborg og København. Artiklen blev garneret med Svendsens gode historier om livet i Mørket i 1800-tallet. Det var min ambition at opnå samtidig publicering af DVD og artikel. I sommeren 2012 havde SHF s blad allerede en lang artikel fra min hånd om afsløringen af Knardrup Galgebakke liggende på venteliste. Derfor anså jeg ikke en henvendelse til bladet om denne min ambition for en mulighed. Da min artikel desuden var amtshistorie, lykkedes det mig at få den udgivet i FAHS bladet samtidigt med at DVD eren blev lanceret i slutningen af Den blev lang, 16 sider. SHF's blad har nu også ønsket at trykke denne artikel, hvilket naturligvis glæder mig. Man har tilmed fået lov af FAHS bladets redaktør til at undlade at anføre - som det ellers er normen - at den har været publiceret tidligere. DVD eren indeholder fire viser, en af dem er en morsom små-uartig vise om en frue fra Køge. Det fik en ven i Køge til at henvende sig til byhistorisk arkiv der. De kendte ikke denne vise og blev så begejstrede, at de afspillede den ved deres julefrokost. Iøvrigt har de lagt den på deres hjemmeside og sørget for en reference til den og hele vores DVD på internettet. Skillingsvisen om et mord i Bastrup i 1866 kendte man ikke på Allerød Lokalarkiv, men de kendte naturligvis til mordet. Så i deres blad fik vi optaget en artikel, som iøvrigt indeholder nogle arkivundersøgelser, der med nye detaljer bekræfter Svendsens troværdighed i hans fortælling om mordet. Han havde jo ikke oplevet det, men som dreng fået fortalt om det af øjenvidner. Jeg kan hermed konstatere, at vi på Stenløse Lokalarkiv har fået god opmærksomhed omkring vor DVD-udgivelse fra flere sider, endnu dog mest uden for det helt lokale. Jeg holdt imidlertid, efter opfordring, fornylig et lille foredrag om skillingsviser med både lyd og billeder. Det var i Veksø Sognehus med assistance fra Arne, som jo var manden, der udformede DVD'eren. Jeg vil da ikke undlade at tilbyde forestillingen til en lokalhistorisk forening, der måtte vise interesse for det. Tilbuddet er hermed givet til SHF.

5 Vi har solgt DVD ere som forventeligt. Der er jo ikke tale om dansktop. Vi har naturligvis en omtale af udgivelsen på arkivets hjemmeside og så findes den som nævnt på Køgearkivets. Når SHF's blad bringer min artikel om Svendsen og Ganløse Mørke, kan vi jo på arkivets hjemmeside give en henvisning til den. Tilsvarende håber jeg, at bladet sammen med artiklen vil bringe den tidligere brugte lille annonce-omtale af DVD'eren. Kendskab til arkivets arbejde er for os altid en ambition. Jeg synes derfor - endnu en gang - at det ville være et godt bidrag til udbredelse af egnshistorien, hvis SHF s hjemmeside støttede Stenløse Lokalarkivs udgivelser med omtale og henvisning. Der er andet lokalhistorisk stof end lige denne DVD, som kunne omtales. F.eks. den såkaldte "Skolebog" og nu også Hugo s seneste bidrag om besættelseshistorie, som arkivet nu har taget op. Ingen her kan vel være i tvivl om, at jeg synes sådan gensidig omtale er rimelig. Mon ikke vi kunne gøre det lidt bedre? Jeg opfordrer hermed til eftertanke og velvilje. Ikke mindst med henblik på de tanker om udbredelse og tilgængelighed for det lokalhistoriske stof i fremtiden, som Arne har udsendt til alle. Det tages op under punktet: Eventuelt.

6 Regnskab for Stenløse Lokalarkivs Venner 1/ til 31/ INDTÆGTER Bogsalg 1.085,00 CD-skillingsviser 800,00 UDGIFTER CD-skillingsviser 499,00 2 glasmonstre 792,00 Switch til netværk 1533,88 Bestyrelsesmøde, generalforsamling mm 217,55 Underskud 1.157, , ,43 STATUS Bankkonto , ,15 Kassebeboldning 7,71 315,28 Underskud , , ,86 Kasserer Arne Navne Revisor Gert Pau Mortensen Revisor Flemming Olsen

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt. Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22.

Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt. Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22. Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv Referat fra ordinær generalforsamling den22. maj2014 Valg af dirigent. Hans Kristensen blev valgt Bestyrelsens beretning. Formand Per Overgaard Rasmussen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:

2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011: Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05. april 2011 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 24 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: 42 + 6 fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere