Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening"

Transkript

1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Kan du heller ikke finde dronningen?...4 Nyt fra bestyrelsen...5 Ordinær generalforsamling...6 Efter generalforsamlingen...6 Vokssmelter...8 Bier i det offentlige rum...9 Honning og brænde sælges...9 Erfa-gruppe...10 Vinterens aktiviter...12 Oxalsyre og gløgg...12 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg...12 Hyggeaften...12 Begynderkursus i biavl...12 Foredrag...12 Oktober Årgang nr. 2

2 Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Skolebigården Ny Mårumvej Græsted Bestyrelsen Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Sven Fristrup( Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Mette Simonsen(Supleant), Humlevej 28, 3300 Frederiksværk... Nina Hansen (Suppleant, Esbønderupvej 59, 3230 Græsted Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge... Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge Grete Kaas (Revisorsuppleant), Snøreengen 6, 3250 Gilleleje Uddannelsesudvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Redaktions- og PR-udvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Bimestre: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Klubhusudvalg: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Haveudvalg: Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Varoaoplysning og vejledning (DBF-Instruktører): Arne T. Henriksen, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Annette Remez, Gl. Frederiksborgvej 8, 3200 Helsinge Jan Hansen, Fasangyden 7, 3200 Helsinge Områdets bisygdomsinspektør: Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3450 Lynge Hjemmeside...www.kvbb-biavl.dk Bankkonto...Nordea reg. nr kontonummer Side 2

3 Siden sidst Så fik vi klaret os gennem endnu en Vi havde en vellykket arbejdsdag, hvor sommer. For de fleste har honning-udder igen i år blev gjort et godt og tiltrængt byttet ligget i den bedre ende. indhug i beplantningen. Næste år er det hækken mod syd der står for tur, men vi Desværre har der været rigtigt mange er ved at få styr på træer og buske i haven sværme i år. Det er især gået ud over vo- så den bliver lun, lys og luftig. Omkring res nye biavlere, som har fået en urime- klubhuset har vi en udfordring foran os. lig svær start. Sværmning og hvordan Huset er ved at være lidt blødt i kanterne man undgår den vil fremover få en meog vinduerne har kendt bedre dage. Inden get større plads på begynderkurset. Kur- for en overskuelig fremtid skal vi enten set skal strammes meget op, i et forsøg renovere huset - eller finde et alternativ. på at give de nye biavlere en lettere start end det har været tilfældet indtil nu. Det er i år lykkedes at arrangere et fællesnogle af de emner der skal opprioriteres møde sammen med de 5 andre biavlerer f.eks. sværmning, småfamiler, sult og foreninger i Nordsjælland. Ved at samarmærkning af dronninger. bejde har vi fået mulighed for at hente Anders Glob fra Djursland som foredder har som sædvanligt været god tilragsholder. Vi håber at i vil tage godt i slutning til møderne i skolebigården, og mod initiativet udbyttet har været tilfredsstillende. Der bliver ydet en stor indsats når honningen /Arne skal slynges. Det har fungeret godt i år. Foredrag med Anders Glob Mandag d. 30. november 2009 Kantinen på Ravnsholtskolen i Allerød kl. 19:00 Foredraget holdes som et fællesarrangement mellem de 6 biavlerforeninger i Nordsjælland. Anders Glob er en af Danmarks mest respekterede biavlere, og det er bl.a. Anders' fortjeneste at du sikkert rører din honning mindre og behandler den mere skånsomt end det var almindeligt for få år siden. Vi skal bl.a. høre om honningkvalitet, røring og konsistens, samt selvfølgelig om Anders biavl. Han har modtaget Danmarks Biavlerforening guldnål for sin indsats for dansk biavl, og er kendt af mange efter at have medvirket i tre afsnit af DR's serie UDELIV Hvis du har ekstra plads i bilen - eller gerne vil køre med så kontakt undertegnede på , hvis du gerne vil køre med eller vil lægge bil til, så finder vi ud af at få dem fyldt op. Side 3

4 Kan du heller ikke finde dronningen? At det er ikke altid nemt at finde en umærket dronning i en bifamilie, er der mange biavlere, der har måttet erkende. Derfor er det fristende at søge hjælp hos mere erfarne kollegaer. Billederne viser to af Danmarks bedste biavlere (i flg. Flemming Vejsnæs!). De fandt aldrig dronningen, selvom der er tale om en tre-rammers aflægger, som der ikke var særligt mange bier i - men hun gik fint på den første tavle som blev taget op, da det næste hold åbnede for familien. Formanden for Avlerringen Svend Sejer (tv) og konsulentflemming Vejsnæs får assistance af Sine Sørensen (tidl. Bestyrelsesmedlem i Dronningeavlerforeningen) i deres forgæves forsøg på at finde dronningen. Billederne er fra den tekniske tur ved Apimondia-kongressen i Montpelier i september måned. De to herrer på billedet har helt bogstaveligt gennemgået tusindvis af bifamilier i deres karriere. Side 4

5 Nyt fra bestyrelsen Man kan ikke beskylde bestyrelsen for at revideret i løbet af vinteren, da de ikke er bruge meget tid til at holde bestyrelses- i særlig god overensstemmelse med virkemøder. Vi holder normalt 2 om året et ligheden mere. før sæsonen starter og et lige før generalforsamlingen. Ved disse officielle møder Nogle af de ting som bestyrelsen arbejder skrives referat, som kan ses på medlems- med for tiden er: siderne i foreningens hjemmeside. Udflugt i 2010 Har vi mulighed for at få tilskud til Suppleanterne deltager i møderne på lige vores forening? fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Annoncører til vores blad og hjemmeside De få møder betyder nu ikke at vi ikke Voksklub(se artikel side 7) har kontakt med hinanden. Sommeren Klubhuset hvad går vi når det igennem mødes vi jo jævnligt i skolebiikke kan holde mere? gården, hvor det er nemt at få løst de Hvordan gør vi arbejdet i skolebispørgsmål der opstår hen ad vejen. gården mere overskueligt for deldenne kontakt er selvfølgelig temmelig tagerne? uformel, og der skrives ikke referat. Skal vi arranger weekendkurser i f.eks. lysestøbning og sæbealle bestyrelsesmedlemmer har internetfremstilling.? adgang, så en stor del af kommunikationen foregår via mails. Bestyrelsen får ko-. men vi vil gerne have input fra jer. Er pier af stort set alle de mails, der som jeg der noget der skal gøres bedre? anderlesender til eller modtager fra Danmarks des? undlades? Skriv en mail eller kom til Biavlerforening. generalforsamlingen og giv din mening til kende. På side 2 i denne publikation er der nævnt /Arne en række officielle udvalg. De vil blive At bestyrelsesarbejde kan være en kold tjans kan Jeanett (og bierne i observationsstadet) tale med om. Den 12. oktober var der børnedyrskue på Sankt Helene i Tisvildeleje.Den forhenværende præsident for Apimondia Asger Søgaard Jørgensen var indbudt til at holde åbningstalen og så skulle der selvfølgelig også være bier på dyrskuet Vi vandt ingen præmier, men en masse unger og deres forældre fik hilst på bierne, og smagt lidt honning. Side 5

6 KRONBORG VESTRE BIRKS BIAVLERFORENING Ordinær generalforsamling Mandag den 2. november 2009 kl. 19:00 Sted: Helsinge Kulturhus, mødelokale 01 Skolegade 43, 3200 Helsinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse Under dette emne tages emnet om evt. deltagelse i voksklub til debat og beslutning (se næste side) 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af formand på valg er: Arne T. Henriksen 7. Valg af bestyrelse og suppleant på valg er: Lasse Nielsen Sven Fristrup Nina Hansen (suppleant). 8. Valg af revisor på valg er: Tage Petersen 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalsforsamlingen skal fremsendes med brev eller til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad. Efter generalforsamlingen Birkets Bedste Honning Efter generalforsamlingen kårer vi Birkets Bedste Honning. Tag et glas af din bedste honning med (uden etiket). Den bedste honning kåres af eksperterne (det er os). Derfor er titlen så eftertragtet. Apimondia og mens i nyder den gode honning, vil Arne fortælle lidt nyheder, indtryk og vise lidt billeder fra fra den netop overståede Apimondia-kongres i Montpelier. Side 6

7 Vil I være med i en voksklub? Er KVBBs medlemmer interesserede i ren tavlevoks? Hvad er en voksklub? En voksklub prøver efter bedste evne og gensidig tillid udelukkende at cirkulere tavlevoks der er rent og fri for uønskede stoffer så der ikke overføres forurening fra voksen til bier og honning. Medlemmer af voksklubben underskriver en tro og love erklæring om kun at bekæmpe skadedyr (bl.a. varroa og voksmøl) med midler og metoder som anbefales af Danmarks Biavlerforening. Altså metoder der bygger på organiske midler, der ikke skader bierne og som ikke ophober sig i voksen. Voksklubben afleverer rammer til omsmeltning og klubbens rammer og voks holdes for sig selv ifm. afsmeltningen og ved prægning af tavler efterfølgende. Tavlevoks administreres, fordeles og forhandles af voksklubben. Ifm. nyoptagelse eller tvivl kan der forlanges prøvetagning af voksen. Nordsjællands voksklub Hørsholm og Omegns biavlerforening og Nordsjællandske bivenner har allerede en fælles voksklub. Vi har forhørt os om vi kan hænge på der. Umiddelbart er der positiv tilbagemelding men det har ikke være drøftet i selve voksklubben, lige som det også kunne afhænge af hvor stor tilslutning der er fra vores egen kreds. Alternativt kan vi danne egen klub. Hvis vi tilslutter os Nordsjællands voksklub tilslutter vi os også deres regelsæt som du kan læse mere om på Hvorfor voksklub? Det primære argument er 'Ren voks'. Vi er sikre på en kontrolleret og ren voks. Det nemmeste vil selvfølgelig være at hænge på, men ellers kræver det også at vi er interesserede nok (både i antal og gerning) til at vi kan danne egen klub, der skal organisere aflevering/afhentning af rammer og administrere voks, betaling og klubmedlemmer. Hvis du er interesseret... Er du interesseret i at være med i en voksklub, bedes du tilkendegive din interesse på telefon eller adressen Vi tager emnet op på generalforsamlingen Side 7 Mette

8 Vokssmelter Jeg har af forskellige årsager ikke haft mulighed for at have bier i år og havde en større opgave med at få ryddet op i mit bimateriel. Her blandt andet en masse rammer til omsmeltning. Jeg har tidligere forsøgt mig med en solvokssmelter. Den virker for så vidt fint, men med for lille en kapacitet og af indlysende årsager kun en "godt-vejrs-maskine". Jeg har derfor bygget mig en "højteknologisk" vokssmelter af diverse genbrugsmaterialer. Jeg har nu prøvet den 2 gange, og begge gange med stor succes. Vokssmelteren består af: Damp- og rammebeholder(gammel kummefryser). Si-plade til kokoner(perforeret metallåge fra et server-rack). Firkantet kobberbakke med 10 cm høje sider(fra plade foran en brændeovn). Afløbsstuds(Fra en gammel teltstang). Stegetermometer. Elektrisk tapetafdamper(ny, ca. 300 kr.) Diverse skruer, lægter og blindnitter. Den er monteret således(se tegning): Der bores et hul i fronten af fryseren nær bunden(til slangen med damp). Der bores et hul i siden af fryseren et stykke over bunden(til afløbet). Der bores et lille hul i fryserens låg til stegetermometeret. stilles bakken, som har fået boret hul i siden af kanten. Hullet forsynes med en gummipakning af samme indvendige diameter som afløbsrøret. Bakken stabiliseres med en lægte, så den står vandret. Afløbsrøret stikkes ind gennem siden af fryseren og ind gennem hullet i kobberbakken. Sørg for at det slutter tæt vha. gummipakningen. Oven på bakken lægges den perforerede plade. Så er det hele faktisk klar. Der fyldes vand i tapefafdamperen, slangen fra afdamperen stikkes ind gennem hullet i fronten og der tændes for afdamperen, som begynder at afgive damp efter ca. 3 minutter. Når temperaturen er oppe på ca. 70 grader(og bakke og si-plade osse er varme), slukkes for dampen, låget åbnes pas på den varme damp!- og rammerne lægges ned oven på si-pladen. Jeg lægger dem i 2 stakke med 10 rammer i hver det er hva' der er plads til i min fryser. Låget lukkes igen, der fyldes vand på afdamperen, som tændes. Ved ca. 70 grader vil voksen begynde at smelte, løbe ned på si-pladen hvor urenheder frasorteres og videre ned i kobberbakken. Når der ligger ca. 3 cm flydende voks i bakken, stiller jeg en spand med lidt vand under studsen og hæver den modsatte ende af fryseren således, at voksen begynder at løbe ud ad røret og ned i spanden. Inden i kummefryseren er der en afsats ca. 30 cm fra fryserens bund. Herpå.. fortsættes side 11 Side 8

9 Bier i det offentlige rum Sven Fristrup med en plakat der reklamere for Aagaard Propolis (Lund Aagaard var kommunaldirektør i Helsinge Kommune og gjorde et stort arbejde for,,,,,,, Og nu her på en tur i sensommeren, så dukker de op igen alle vegne, men sjovest nok i Alsace i Selestadt. Her kan man på fransk blive mindet om et fint slagord fra et gammelt agtværdigt medlem af foreningen, Lund Aagaard: Ce qui aide les abeilles, aide aussi les hommes. Relieffer fra templet i Luxor med relieffer af bier Efter jeg er begyndt at holde bier har min opfattelse af omverdenen ændret sig. Jeg er blevet opmærksom på, at bier optræder alle vegne, og formentlig altid har gjort det, og når opmærksomheden først er blevet vakt, er det lidt spændende om end måske lidt trættende for den ikke helt så interesserede del af familien. Jeg blev således helt vild med at observere bier på en tur til Egypten, og især i det gamle tempel i Luxor. Der var bier alle vegne, både malede og i relieffer, og jeg fotograferede løs. Sven foran plakaten der reklamerer for Aagaard Propolis. Lund Aagaard var Helsinge Kommunes første kommunaldirektør - og gjorde en stor indsats for at udbrede kendskabet til propolis. På mit gebrokne fransk er det noget med, at det, der hjælper bierne, hjælper også menneskene, men gamle medlemmer af foreningen kan sikkert det rigtige udtryk. Sven Fristrup Honning og brænde sælges Honning: Foreningen har en del honning fra skolebigården til salg. Honningen er rørt og tappet på plastikglas og sælges til medlemmer for 22,00 kr /glas (uden etiket) Brænde: Fra arbejdsdagen ligger der en pæn stak brænde (vel 1,5 rummeter). Den kan erhverves for 450,00 kr. eller højeste rimelige bud. Der er både forårs- og sommer honning, og den smager rigtigt godt Kontakt Arne Side 9 Kontakt Sven Fristrup

10 Erfa-gruppe Vi har nu lykkeligt gennemført vores første år som biavlere og har både lært at tackle en bisværm, startet nye små familier og fået indsigt i behandling af honninanne Bruhn gen. Dertil har vi fået megen god hjælp af erfarne folk i skolebigården og i den lokale forening samt naturligvis på de teoretiske aftener. Men det er også gået op for os, at vi har Svend Tarpø meget at lære endnu! Og derfor er en ERFA-gruppe en god idé. Efter at have kigget andre over skulderen kommer her et bud på en ERFA-gruppes start og indhold. Gruppen bør nok startes på den sidste aften af begynderholdet, hvor der laves en liste over deltagerne alle fra begynderholdet som vil deltage. i ERFA-gruppen. Der vælges en tovholder til at stå for indkaldelse af møder, lave en adresseliste med og telefonnumre samt til at skrive referater (hvis dette ikke skal gå på omgang) Aftale for møder fastlægges på det første møde for hele sommeren. Der skal findes en person en erfaren biavler, som kan svare på spørgsmål, der ikke lige står i lærebogen eller medfører usikkerhed f.eks til vejledning med myresyre, bisværm, og indsættelse af ny dronning. Det er vigtigt, at det er medlemmerne af gruppen, der bestemmer forløbet i ERFAgruppen! Den første sommer kan det være godt at besøge hinanden og se de forskellige bigårdes indretning, og emnerne kan f. eks se således ud: Maj: Familien udvides/påsætning af magasin Juni: Slyngning af honning Juli: Stadets udvikling/sværmning August: Myresyre September: Oxalsyre Oktober: Evaluering + planer for næste sæson Det er vigtigt, at der er et emne, da det ellers nemt vil ende i en kaffeklub, og vi er der jo for at få ERFA-ring! Men selvom der er et fast emne, bliver der nok også ivrigt diskuteret, hvad der er sket siden sidst. Over år kan ERFA-gruppens indhold se således ud: År 1: Bigårdsbesøg: bigårdens indretning og slyngeforhold. År 2: Produktion af aflæggere og dronningeavl på hobbyplan År 3: Bisygdomme og evt. fælles kursus som kyndig biavler Med en ERFA-gruppe som beskrevet sikrer vi, at man ikke står alene de 3 første år som biavler. Der er altid støtte af biavlere på samme niveau, som man selv. En begynder går måske ikke altid hen og spørger en erfaren biavler om de brølere, man kommer til at lave, og som alle kommer ud for i starten. Det er jo meget nemmere at snakke med en fra begynderholdet om ens brølere. Man havde måske slet ikke fået spurgt, hvis ikke holdet var der! Sven og Anne Side 10

11 ..fortsat fra side 8 Det stiller selvfølgelig krav om, at man selv ka' bearbejde træ, metal m.m. Det har Jeg tager derefter rammerne op enkeltvis taget noget tid at regne ud, tegne og hamre og med en kniv/spartel fjernes evt. uren- og banke og save og bore. heder. Jeg gør en stak færdig ad gangen, så ka' jeg nemlig lægge nye rammer ned Kapaciteten er OK, man kan smelte 20 og behandle de smeltede, mens de nye rammer ad gangen og så tager det lidt tid smelter. at efterskrabe rammerne. Hvor svært ka' det være? Jeg kan i øvrigt stærkt anbefale at benytte apparatet i et bi/hvepsetæt rum eller i Efterfølgende vil jeg gøre rammer og ma- stærkt regnvejr -det lugter jo dejligt og gasiner rene i VirkonS - når jeg kommer rygtet om gratis mad breder sig som en løså langt. beild i kvarteret! Hvordan syn's jeg så selv, det gik? Mvh Henrik Schwartz Jeg synes faktisk, at systemet virker OK. Side 11

12 Vinterens aktiviter Hvad? Hvornår? Hvor Mandag 2. nov kl. 19:00 Kulturhuset Helsinge Mandag 30. nov.2009 kl 19:00 Kantinen Foredrag med Anders Glob Ravnsholtskolen (se side 3) Allerød Lørdag 5. dec kl. 10:00 Skolebigården Generalforsamling, Kåring af Birkets Bedste Honning Nyt fra Apimondia (se side 6) Oxalsyre og gløgg Vi giver bierne oxalsyre og biavlerne et glas gløgg. Medbring passende emballage hvis du vil have lidt oxalsyre med hjem. Onsdag Skanseskolen 6. januar 2010 Hillerød kl. 19:00 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg Vi fortsætter traditionen med at mødes med vores kollegaer fra Frederiksborg Biavlerforening på Skanseskolen i Hillerød til kreative vintersysler. Mandag 22. feb kl. 19:00 Hyggeaften Vi genopliver traditionen med en vinterhyggeaften, med et uformelt program. Vi finder en god film frem der er ret mange som vi ikke har set før eller som det er alt for længe siden vi har haft fremme. Der bliver rig mulighed for samvær, historier, beretninger og almindelig bisnak over kaffekopperne. Kulturhuset Helsinge Tirsdag 16. mar :30 Tirsdag 6. april :00 Begynderkursus i biavl Til foråret afholder vi igen begynderkursus i biavl. Selvom kurset mest er rettet mod kommende biavlere er nuværende medlemmer selvfølgeligt meget velkomne til at deltage. Kulturhuset Helsinge Foredrag Foredragsholderen er endnu ikke helt på plads.se nærmere i Tidskift for Biavl eller på vores hjemmeside Side 12

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning 1 Januar 2000 Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning Side 7 Tanker om fremtiden Side 8 Den gamle skole Side 12 Coumafos resistens Side 16 Kort

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder.

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder. 4 April 2010 T I D S S K R I F T F O R B I A V L Tak for opbakningen - Månedens arbejde - Månedens planteportræt - Kender du Europas mest bivenlige landmand? - Plant for bierne - nu med tilskud! - Saunahonning

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger 1 Januar 1998 Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger Side Varroa s formering Side 15 Kort Side 18 Annoncer Side 20 Møder Side 27 132.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer...

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Møder 1 Januar 2002 Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Side 10 Antal medlemmer i lokalforeninger Side 11 Botulismebakterie

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere