Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening"

Transkript

1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Kan du heller ikke finde dronningen?...4 Nyt fra bestyrelsen...5 Ordinær generalforsamling...6 Efter generalforsamlingen...6 Vokssmelter...8 Bier i det offentlige rum...9 Honning og brænde sælges...9 Erfa-gruppe...10 Vinterens aktiviter...12 Oxalsyre og gløgg...12 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg...12 Hyggeaften...12 Begynderkursus i biavl...12 Foredrag...12 Oktober Årgang nr. 2

2 Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Skolebigården Ny Mårumvej Græsted Bestyrelsen Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Sven Fristrup( Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Mette Simonsen(Supleant), Humlevej 28, 3300 Frederiksværk... Nina Hansen (Suppleant, Esbønderupvej 59, 3230 Græsted Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge... Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge Grete Kaas (Revisorsuppleant), Snøreengen 6, 3250 Gilleleje Uddannelsesudvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Redaktions- og PR-udvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Bimestre: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Klubhusudvalg: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Haveudvalg: Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Varoaoplysning og vejledning (DBF-Instruktører): Arne T. Henriksen, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Annette Remez, Gl. Frederiksborgvej 8, 3200 Helsinge Jan Hansen, Fasangyden 7, 3200 Helsinge Områdets bisygdomsinspektør: Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3450 Lynge Hjemmeside...www.kvbb-biavl.dk Bankkonto...Nordea reg. nr kontonummer Side 2

3 Siden sidst Så fik vi klaret os gennem endnu en Vi havde en vellykket arbejdsdag, hvor sommer. For de fleste har honning-udder igen i år blev gjort et godt og tiltrængt byttet ligget i den bedre ende. indhug i beplantningen. Næste år er det hækken mod syd der står for tur, men vi Desværre har der været rigtigt mange er ved at få styr på træer og buske i haven sværme i år. Det er især gået ud over vo- så den bliver lun, lys og luftig. Omkring res nye biavlere, som har fået en urime- klubhuset har vi en udfordring foran os. lig svær start. Sværmning og hvordan Huset er ved at være lidt blødt i kanterne man undgår den vil fremover få en meog vinduerne har kendt bedre dage. Inden get større plads på begynderkurset. Kur- for en overskuelig fremtid skal vi enten set skal strammes meget op, i et forsøg renovere huset - eller finde et alternativ. på at give de nye biavlere en lettere start end det har været tilfældet indtil nu. Det er i år lykkedes at arrangere et fællesnogle af de emner der skal opprioriteres møde sammen med de 5 andre biavlerer f.eks. sværmning, småfamiler, sult og foreninger i Nordsjælland. Ved at samarmærkning af dronninger. bejde har vi fået mulighed for at hente Anders Glob fra Djursland som foredder har som sædvanligt været god tilragsholder. Vi håber at i vil tage godt i slutning til møderne i skolebigården, og mod initiativet udbyttet har været tilfredsstillende. Der bliver ydet en stor indsats når honningen /Arne skal slynges. Det har fungeret godt i år. Foredrag med Anders Glob Mandag d. 30. november 2009 Kantinen på Ravnsholtskolen i Allerød kl. 19:00 Foredraget holdes som et fællesarrangement mellem de 6 biavlerforeninger i Nordsjælland. Anders Glob er en af Danmarks mest respekterede biavlere, og det er bl.a. Anders' fortjeneste at du sikkert rører din honning mindre og behandler den mere skånsomt end det var almindeligt for få år siden. Vi skal bl.a. høre om honningkvalitet, røring og konsistens, samt selvfølgelig om Anders biavl. Han har modtaget Danmarks Biavlerforening guldnål for sin indsats for dansk biavl, og er kendt af mange efter at have medvirket i tre afsnit af DR's serie UDELIV Hvis du har ekstra plads i bilen - eller gerne vil køre med så kontakt undertegnede på , hvis du gerne vil køre med eller vil lægge bil til, så finder vi ud af at få dem fyldt op. Side 3

4 Kan du heller ikke finde dronningen? At det er ikke altid nemt at finde en umærket dronning i en bifamilie, er der mange biavlere, der har måttet erkende. Derfor er det fristende at søge hjælp hos mere erfarne kollegaer. Billederne viser to af Danmarks bedste biavlere (i flg. Flemming Vejsnæs!). De fandt aldrig dronningen, selvom der er tale om en tre-rammers aflægger, som der ikke var særligt mange bier i - men hun gik fint på den første tavle som blev taget op, da det næste hold åbnede for familien. Formanden for Avlerringen Svend Sejer (tv) og konsulentflemming Vejsnæs får assistance af Sine Sørensen (tidl. Bestyrelsesmedlem i Dronningeavlerforeningen) i deres forgæves forsøg på at finde dronningen. Billederne er fra den tekniske tur ved Apimondia-kongressen i Montpelier i september måned. De to herrer på billedet har helt bogstaveligt gennemgået tusindvis af bifamilier i deres karriere. Side 4

5 Nyt fra bestyrelsen Man kan ikke beskylde bestyrelsen for at revideret i løbet af vinteren, da de ikke er bruge meget tid til at holde bestyrelses- i særlig god overensstemmelse med virkemøder. Vi holder normalt 2 om året et ligheden mere. før sæsonen starter og et lige før generalforsamlingen. Ved disse officielle møder Nogle af de ting som bestyrelsen arbejder skrives referat, som kan ses på medlems- med for tiden er: siderne i foreningens hjemmeside. Udflugt i 2010 Har vi mulighed for at få tilskud til Suppleanterne deltager i møderne på lige vores forening? fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Annoncører til vores blad og hjemmeside De få møder betyder nu ikke at vi ikke Voksklub(se artikel side 7) har kontakt med hinanden. Sommeren Klubhuset hvad går vi når det igennem mødes vi jo jævnligt i skolebiikke kan holde mere? gården, hvor det er nemt at få løst de Hvordan gør vi arbejdet i skolebispørgsmål der opstår hen ad vejen. gården mere overskueligt for deldenne kontakt er selvfølgelig temmelig tagerne? uformel, og der skrives ikke referat. Skal vi arranger weekendkurser i f.eks. lysestøbning og sæbealle bestyrelsesmedlemmer har internetfremstilling.? adgang, så en stor del af kommunikationen foregår via mails. Bestyrelsen får ko-. men vi vil gerne have input fra jer. Er pier af stort set alle de mails, der som jeg der noget der skal gøres bedre? anderlesender til eller modtager fra Danmarks des? undlades? Skriv en mail eller kom til Biavlerforening. generalforsamlingen og giv din mening til kende. På side 2 i denne publikation er der nævnt /Arne en række officielle udvalg. De vil blive At bestyrelsesarbejde kan være en kold tjans kan Jeanett (og bierne i observationsstadet) tale med om. Den 12. oktober var der børnedyrskue på Sankt Helene i Tisvildeleje.Den forhenværende præsident for Apimondia Asger Søgaard Jørgensen var indbudt til at holde åbningstalen og så skulle der selvfølgelig også være bier på dyrskuet Vi vandt ingen præmier, men en masse unger og deres forældre fik hilst på bierne, og smagt lidt honning. Side 5

6 KRONBORG VESTRE BIRKS BIAVLERFORENING Ordinær generalforsamling Mandag den 2. november 2009 kl. 19:00 Sted: Helsinge Kulturhus, mødelokale 01 Skolegade 43, 3200 Helsinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse Under dette emne tages emnet om evt. deltagelse i voksklub til debat og beslutning (se næste side) 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af formand på valg er: Arne T. Henriksen 7. Valg af bestyrelse og suppleant på valg er: Lasse Nielsen Sven Fristrup Nina Hansen (suppleant). 8. Valg af revisor på valg er: Tage Petersen 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalsforsamlingen skal fremsendes med brev eller til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad. Efter generalforsamlingen Birkets Bedste Honning Efter generalforsamlingen kårer vi Birkets Bedste Honning. Tag et glas af din bedste honning med (uden etiket). Den bedste honning kåres af eksperterne (det er os). Derfor er titlen så eftertragtet. Apimondia og mens i nyder den gode honning, vil Arne fortælle lidt nyheder, indtryk og vise lidt billeder fra fra den netop overståede Apimondia-kongres i Montpelier. Side 6

7 Vil I være med i en voksklub? Er KVBBs medlemmer interesserede i ren tavlevoks? Hvad er en voksklub? En voksklub prøver efter bedste evne og gensidig tillid udelukkende at cirkulere tavlevoks der er rent og fri for uønskede stoffer så der ikke overføres forurening fra voksen til bier og honning. Medlemmer af voksklubben underskriver en tro og love erklæring om kun at bekæmpe skadedyr (bl.a. varroa og voksmøl) med midler og metoder som anbefales af Danmarks Biavlerforening. Altså metoder der bygger på organiske midler, der ikke skader bierne og som ikke ophober sig i voksen. Voksklubben afleverer rammer til omsmeltning og klubbens rammer og voks holdes for sig selv ifm. afsmeltningen og ved prægning af tavler efterfølgende. Tavlevoks administreres, fordeles og forhandles af voksklubben. Ifm. nyoptagelse eller tvivl kan der forlanges prøvetagning af voksen. Nordsjællands voksklub Hørsholm og Omegns biavlerforening og Nordsjællandske bivenner har allerede en fælles voksklub. Vi har forhørt os om vi kan hænge på der. Umiddelbart er der positiv tilbagemelding men det har ikke være drøftet i selve voksklubben, lige som det også kunne afhænge af hvor stor tilslutning der er fra vores egen kreds. Alternativt kan vi danne egen klub. Hvis vi tilslutter os Nordsjællands voksklub tilslutter vi os også deres regelsæt som du kan læse mere om på Hvorfor voksklub? Det primære argument er 'Ren voks'. Vi er sikre på en kontrolleret og ren voks. Det nemmeste vil selvfølgelig være at hænge på, men ellers kræver det også at vi er interesserede nok (både i antal og gerning) til at vi kan danne egen klub, der skal organisere aflevering/afhentning af rammer og administrere voks, betaling og klubmedlemmer. Hvis du er interesseret... Er du interesseret i at være med i en voksklub, bedes du tilkendegive din interesse på telefon eller adressen Vi tager emnet op på generalforsamlingen Side 7 Mette

8 Vokssmelter Jeg har af forskellige årsager ikke haft mulighed for at have bier i år og havde en større opgave med at få ryddet op i mit bimateriel. Her blandt andet en masse rammer til omsmeltning. Jeg har tidligere forsøgt mig med en solvokssmelter. Den virker for så vidt fint, men med for lille en kapacitet og af indlysende årsager kun en "godt-vejrs-maskine". Jeg har derfor bygget mig en "højteknologisk" vokssmelter af diverse genbrugsmaterialer. Jeg har nu prøvet den 2 gange, og begge gange med stor succes. Vokssmelteren består af: Damp- og rammebeholder(gammel kummefryser). Si-plade til kokoner(perforeret metallåge fra et server-rack). Firkantet kobberbakke med 10 cm høje sider(fra plade foran en brændeovn). Afløbsstuds(Fra en gammel teltstang). Stegetermometer. Elektrisk tapetafdamper(ny, ca. 300 kr.) Diverse skruer, lægter og blindnitter. Den er monteret således(se tegning): Der bores et hul i fronten af fryseren nær bunden(til slangen med damp). Der bores et hul i siden af fryseren et stykke over bunden(til afløbet). Der bores et lille hul i fryserens låg til stegetermometeret. stilles bakken, som har fået boret hul i siden af kanten. Hullet forsynes med en gummipakning af samme indvendige diameter som afløbsrøret. Bakken stabiliseres med en lægte, så den står vandret. Afløbsrøret stikkes ind gennem siden af fryseren og ind gennem hullet i kobberbakken. Sørg for at det slutter tæt vha. gummipakningen. Oven på bakken lægges den perforerede plade. Så er det hele faktisk klar. Der fyldes vand i tapefafdamperen, slangen fra afdamperen stikkes ind gennem hullet i fronten og der tændes for afdamperen, som begynder at afgive damp efter ca. 3 minutter. Når temperaturen er oppe på ca. 70 grader(og bakke og si-plade osse er varme), slukkes for dampen, låget åbnes pas på den varme damp!- og rammerne lægges ned oven på si-pladen. Jeg lægger dem i 2 stakke med 10 rammer i hver det er hva' der er plads til i min fryser. Låget lukkes igen, der fyldes vand på afdamperen, som tændes. Ved ca. 70 grader vil voksen begynde at smelte, løbe ned på si-pladen hvor urenheder frasorteres og videre ned i kobberbakken. Når der ligger ca. 3 cm flydende voks i bakken, stiller jeg en spand med lidt vand under studsen og hæver den modsatte ende af fryseren således, at voksen begynder at løbe ud ad røret og ned i spanden. Inden i kummefryseren er der en afsats ca. 30 cm fra fryserens bund. Herpå.. fortsættes side 11 Side 8

9 Bier i det offentlige rum Sven Fristrup med en plakat der reklamere for Aagaard Propolis (Lund Aagaard var kommunaldirektør i Helsinge Kommune og gjorde et stort arbejde for,,,,,,, Og nu her på en tur i sensommeren, så dukker de op igen alle vegne, men sjovest nok i Alsace i Selestadt. Her kan man på fransk blive mindet om et fint slagord fra et gammelt agtværdigt medlem af foreningen, Lund Aagaard: Ce qui aide les abeilles, aide aussi les hommes. Relieffer fra templet i Luxor med relieffer af bier Efter jeg er begyndt at holde bier har min opfattelse af omverdenen ændret sig. Jeg er blevet opmærksom på, at bier optræder alle vegne, og formentlig altid har gjort det, og når opmærksomheden først er blevet vakt, er det lidt spændende om end måske lidt trættende for den ikke helt så interesserede del af familien. Jeg blev således helt vild med at observere bier på en tur til Egypten, og især i det gamle tempel i Luxor. Der var bier alle vegne, både malede og i relieffer, og jeg fotograferede løs. Sven foran plakaten der reklamerer for Aagaard Propolis. Lund Aagaard var Helsinge Kommunes første kommunaldirektør - og gjorde en stor indsats for at udbrede kendskabet til propolis. På mit gebrokne fransk er det noget med, at det, der hjælper bierne, hjælper også menneskene, men gamle medlemmer af foreningen kan sikkert det rigtige udtryk. Sven Fristrup Honning og brænde sælges Honning: Foreningen har en del honning fra skolebigården til salg. Honningen er rørt og tappet på plastikglas og sælges til medlemmer for 22,00 kr /glas (uden etiket) Brænde: Fra arbejdsdagen ligger der en pæn stak brænde (vel 1,5 rummeter). Den kan erhverves for 450,00 kr. eller højeste rimelige bud. Der er både forårs- og sommer honning, og den smager rigtigt godt Kontakt Arne Side 9 Kontakt Sven Fristrup

10 Erfa-gruppe Vi har nu lykkeligt gennemført vores første år som biavlere og har både lært at tackle en bisværm, startet nye små familier og fået indsigt i behandling af honninanne Bruhn gen. Dertil har vi fået megen god hjælp af erfarne folk i skolebigården og i den lokale forening samt naturligvis på de teoretiske aftener. Men det er også gået op for os, at vi har Svend Tarpø meget at lære endnu! Og derfor er en ERFA-gruppe en god idé. Efter at have kigget andre over skulderen kommer her et bud på en ERFA-gruppes start og indhold. Gruppen bør nok startes på den sidste aften af begynderholdet, hvor der laves en liste over deltagerne alle fra begynderholdet som vil deltage. i ERFA-gruppen. Der vælges en tovholder til at stå for indkaldelse af møder, lave en adresseliste med og telefonnumre samt til at skrive referater (hvis dette ikke skal gå på omgang) Aftale for møder fastlægges på det første møde for hele sommeren. Der skal findes en person en erfaren biavler, som kan svare på spørgsmål, der ikke lige står i lærebogen eller medfører usikkerhed f.eks til vejledning med myresyre, bisværm, og indsættelse af ny dronning. Det er vigtigt, at det er medlemmerne af gruppen, der bestemmer forløbet i ERFAgruppen! Den første sommer kan det være godt at besøge hinanden og se de forskellige bigårdes indretning, og emnerne kan f. eks se således ud: Maj: Familien udvides/påsætning af magasin Juni: Slyngning af honning Juli: Stadets udvikling/sværmning August: Myresyre September: Oxalsyre Oktober: Evaluering + planer for næste sæson Det er vigtigt, at der er et emne, da det ellers nemt vil ende i en kaffeklub, og vi er der jo for at få ERFA-ring! Men selvom der er et fast emne, bliver der nok også ivrigt diskuteret, hvad der er sket siden sidst. Over år kan ERFA-gruppens indhold se således ud: År 1: Bigårdsbesøg: bigårdens indretning og slyngeforhold. År 2: Produktion af aflæggere og dronningeavl på hobbyplan År 3: Bisygdomme og evt. fælles kursus som kyndig biavler Med en ERFA-gruppe som beskrevet sikrer vi, at man ikke står alene de 3 første år som biavler. Der er altid støtte af biavlere på samme niveau, som man selv. En begynder går måske ikke altid hen og spørger en erfaren biavler om de brølere, man kommer til at lave, og som alle kommer ud for i starten. Det er jo meget nemmere at snakke med en fra begynderholdet om ens brølere. Man havde måske slet ikke fået spurgt, hvis ikke holdet var der! Sven og Anne Side 10

11 ..fortsat fra side 8 Det stiller selvfølgelig krav om, at man selv ka' bearbejde træ, metal m.m. Det har Jeg tager derefter rammerne op enkeltvis taget noget tid at regne ud, tegne og hamre og med en kniv/spartel fjernes evt. uren- og banke og save og bore. heder. Jeg gør en stak færdig ad gangen, så ka' jeg nemlig lægge nye rammer ned Kapaciteten er OK, man kan smelte 20 og behandle de smeltede, mens de nye rammer ad gangen og så tager det lidt tid smelter. at efterskrabe rammerne. Hvor svært ka' det være? Jeg kan i øvrigt stærkt anbefale at benytte apparatet i et bi/hvepsetæt rum eller i Efterfølgende vil jeg gøre rammer og ma- stærkt regnvejr -det lugter jo dejligt og gasiner rene i VirkonS - når jeg kommer rygtet om gratis mad breder sig som en løså langt. beild i kvarteret! Hvordan syn's jeg så selv, det gik? Mvh Henrik Schwartz Jeg synes faktisk, at systemet virker OK. Side 11

12 Vinterens aktiviter Hvad? Hvornår? Hvor Mandag 2. nov kl. 19:00 Kulturhuset Helsinge Mandag 30. nov.2009 kl 19:00 Kantinen Foredrag med Anders Glob Ravnsholtskolen (se side 3) Allerød Lørdag 5. dec kl. 10:00 Skolebigården Generalforsamling, Kåring af Birkets Bedste Honning Nyt fra Apimondia (se side 6) Oxalsyre og gløgg Vi giver bierne oxalsyre og biavlerne et glas gløgg. Medbring passende emballage hvis du vil have lidt oxalsyre med hjem. Onsdag Skanseskolen 6. januar 2010 Hillerød kl. 19:00 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg Vi fortsætter traditionen med at mødes med vores kollegaer fra Frederiksborg Biavlerforening på Skanseskolen i Hillerød til kreative vintersysler. Mandag 22. feb kl. 19:00 Hyggeaften Vi genopliver traditionen med en vinterhyggeaften, med et uformelt program. Vi finder en god film frem der er ret mange som vi ikke har set før eller som det er alt for længe siden vi har haft fremme. Der bliver rig mulighed for samvær, historier, beretninger og almindelig bisnak over kaffekopperne. Kulturhuset Helsinge Tirsdag 16. mar :30 Tirsdag 6. april :00 Begynderkursus i biavl Til foråret afholder vi igen begynderkursus i biavl. Selvom kurset mest er rettet mod kommende biavlere er nuværende medlemmer selvfølgeligt meget velkomne til at deltage. Kulturhuset Helsinge Foredrag Foredragsholderen er endnu ikke helt på plads.se nærmere i Tidskift for Biavl eller på vores hjemmeside Side 12

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Bisløjd i nye omgivelser...4 Indkøb af bidragt fra England...5 Mere om bier i det offentlige rum...6 Ordinær generalforsamling...7

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Vinterens aktiviteter...4 Sløjd, kubebinding og mjødbryg...4 Foredrag med Sven Branner...4 Begynderkursus i biavl...4

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...3 Siden sidst...5 Voksklubbens 2. sæson...6 Tak for denne gang...7 Kåring af Birkets Bedste Honning 2011...8 Introduktion til presning

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Åbent Hus på honning-/jordbærdagen... 3 Drivfodring af småfamilier... 4 Blomsterduft... 5 Sundhedskontrol... 6 Nyt

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Om nytten af allergivaccination.... 4 Vinterens aktiviteter... 5 Sløjd, kubebinding og mjødbrygning...5 Ordinær generalforsamling...

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Foredrag med Rolf Theuerkauf...3 Foredrag med Per Jacobsen...3 Starten på erfa-gruppen...4 Nyt navn til foreningen???...4

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Foredrag med Rolf Theuerkauf...3 Foredrag med Robin Kastrup...3 Fra tanke til biavler... 4 Erfaringsudveksling for

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang.

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang. Formanden har Ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Knud Rughave Chr. Lundsvej 115 5800 Nyborg Tlf: 30 35 77 85 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole 28. januar 2014 Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole Formandens beretning Skolebigården Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag

Læs mere

April 2013 19. årgang nr. 1

April 2013 19. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Klar til en dejlig sommer, blomster og bier?... 3 Rekordtilmelding til årets begynderkursus... 4 Dronningekursus... 4 Sponsorstøtte...

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Åbent Hus på honning-/jordbærdagen... 3 Varroa indsatsen skal øges i 2008...4 Klassebillede 2008... 4 Pollenanalyse

Læs mere

Sommer program 2016

Sommer program 2016 1 Sommer program 2016 www.aarhusbiavl.dk Skolebigården ligger på Agerbæksvej 14 i Risskov bag ved Jordbrugets Uddannelsescenters laboratorium. Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 ca. 21.30. fra mandag

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om allergi...3 Honningprøver...4 Skolebigården i år...5 Honningslyngning m. konkurrence...6 Dronninger til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er tiden atter inde til at kigge såvel tilbage på den forgangne sæson, som til at se fremad, mod de kommende sæsoner i biavlen Lave honningpriser

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard Så står en ny sæson for døren, og i modsætning til sidste år, ser det ud til at vi har haft e god overvintring, der lover godt for den kommende honninghøst. At bierne har holdt sig i ro i adskillige måneder

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed 2014/PF/FT Kursus for fortsættere 2014. Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. Undervisningsaftener: Vi starter med 2 teoriaftener

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Emnerne: Trækket starter! Fratage fodertavler Sammenlægninger Udvidelsen - hvornår og hvordan Dronetavlen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 3 2012 ÅRG. 45 Klumpfod i Hesselholt skov Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 2 den 26.06.2012 Tid: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset,

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Program 2013 Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre

Læs mere

Nye Bifamilier og Dronningeskift

Nye Bifamilier og Dronningeskift Nye Bifamilier og Dronningeskift Simple og sikre metoder NBV s Begynderkursus 2017 Dronningeskift Hvorfor dronningeskift? Det anbefales at skifte dronningen når hun er 2 år gammel rigtig gode dronninger

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere