Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening"

Transkript

1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Kan du heller ikke finde dronningen?...4 Nyt fra bestyrelsen...5 Ordinær generalforsamling...6 Efter generalforsamlingen...6 Vokssmelter...8 Bier i det offentlige rum...9 Honning og brænde sælges...9 Erfa-gruppe...10 Vinterens aktiviter...12 Oxalsyre og gløgg...12 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg...12 Hyggeaften...12 Begynderkursus i biavl...12 Foredrag...12 Oktober Årgang nr. 2

2 Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Skolebigården Ny Mårumvej Græsted Bestyrelsen Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Sven Fristrup( Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Mette Simonsen(Supleant), Humlevej 28, 3300 Frederiksværk... Nina Hansen (Suppleant, Esbønderupvej 59, 3230 Græsted Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge... Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge Grete Kaas (Revisorsuppleant), Snøreengen 6, 3250 Gilleleje Uddannelsesudvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Redaktions- og PR-udvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Jeannet Bruun (Sekretær), Holløse Gade 19, 3210 Vejby Bimestre: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Klubhusudvalg: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Haveudvalg: Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge Jens Aalborg, Faksemosevej 9, 3230 Græsted Varoaoplysning og vejledning (DBF-Instruktører): Arne T. Henriksen, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje Annette Remez, Gl. Frederiksborgvej 8, 3200 Helsinge Jan Hansen, Fasangyden 7, 3200 Helsinge Områdets bisygdomsinspektør: Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3450 Lynge Hjemmeside...www.kvbb-biavl.dk Bankkonto...Nordea reg. nr kontonummer Side 2

3 Siden sidst Så fik vi klaret os gennem endnu en Vi havde en vellykket arbejdsdag, hvor sommer. For de fleste har honning-udder igen i år blev gjort et godt og tiltrængt byttet ligget i den bedre ende. indhug i beplantningen. Næste år er det hækken mod syd der står for tur, men vi Desværre har der været rigtigt mange er ved at få styr på træer og buske i haven sværme i år. Det er især gået ud over vo- så den bliver lun, lys og luftig. Omkring res nye biavlere, som har fået en urime- klubhuset har vi en udfordring foran os. lig svær start. Sværmning og hvordan Huset er ved at være lidt blødt i kanterne man undgår den vil fremover få en meog vinduerne har kendt bedre dage. Inden get større plads på begynderkurset. Kur- for en overskuelig fremtid skal vi enten set skal strammes meget op, i et forsøg renovere huset - eller finde et alternativ. på at give de nye biavlere en lettere start end det har været tilfældet indtil nu. Det er i år lykkedes at arrangere et fællesnogle af de emner der skal opprioriteres møde sammen med de 5 andre biavlerer f.eks. sværmning, småfamiler, sult og foreninger i Nordsjælland. Ved at samarmærkning af dronninger. bejde har vi fået mulighed for at hente Anders Glob fra Djursland som foredder har som sædvanligt været god tilragsholder. Vi håber at i vil tage godt i slutning til møderne i skolebigården, og mod initiativet udbyttet har været tilfredsstillende. Der bliver ydet en stor indsats når honningen /Arne skal slynges. Det har fungeret godt i år. Foredrag med Anders Glob Mandag d. 30. november 2009 Kantinen på Ravnsholtskolen i Allerød kl. 19:00 Foredraget holdes som et fællesarrangement mellem de 6 biavlerforeninger i Nordsjælland. Anders Glob er en af Danmarks mest respekterede biavlere, og det er bl.a. Anders' fortjeneste at du sikkert rører din honning mindre og behandler den mere skånsomt end det var almindeligt for få år siden. Vi skal bl.a. høre om honningkvalitet, røring og konsistens, samt selvfølgelig om Anders biavl. Han har modtaget Danmarks Biavlerforening guldnål for sin indsats for dansk biavl, og er kendt af mange efter at have medvirket i tre afsnit af DR's serie UDELIV Hvis du har ekstra plads i bilen - eller gerne vil køre med så kontakt undertegnede på , hvis du gerne vil køre med eller vil lægge bil til, så finder vi ud af at få dem fyldt op. Side 3

4 Kan du heller ikke finde dronningen? At det er ikke altid nemt at finde en umærket dronning i en bifamilie, er der mange biavlere, der har måttet erkende. Derfor er det fristende at søge hjælp hos mere erfarne kollegaer. Billederne viser to af Danmarks bedste biavlere (i flg. Flemming Vejsnæs!). De fandt aldrig dronningen, selvom der er tale om en tre-rammers aflægger, som der ikke var særligt mange bier i - men hun gik fint på den første tavle som blev taget op, da det næste hold åbnede for familien. Formanden for Avlerringen Svend Sejer (tv) og konsulentflemming Vejsnæs får assistance af Sine Sørensen (tidl. Bestyrelsesmedlem i Dronningeavlerforeningen) i deres forgæves forsøg på at finde dronningen. Billederne er fra den tekniske tur ved Apimondia-kongressen i Montpelier i september måned. De to herrer på billedet har helt bogstaveligt gennemgået tusindvis af bifamilier i deres karriere. Side 4

5 Nyt fra bestyrelsen Man kan ikke beskylde bestyrelsen for at revideret i løbet af vinteren, da de ikke er bruge meget tid til at holde bestyrelses- i særlig god overensstemmelse med virkemøder. Vi holder normalt 2 om året et ligheden mere. før sæsonen starter og et lige før generalforsamlingen. Ved disse officielle møder Nogle af de ting som bestyrelsen arbejder skrives referat, som kan ses på medlems- med for tiden er: siderne i foreningens hjemmeside. Udflugt i 2010 Har vi mulighed for at få tilskud til Suppleanterne deltager i møderne på lige vores forening? fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Annoncører til vores blad og hjemmeside De få møder betyder nu ikke at vi ikke Voksklub(se artikel side 7) har kontakt med hinanden. Sommeren Klubhuset hvad går vi når det igennem mødes vi jo jævnligt i skolebiikke kan holde mere? gården, hvor det er nemt at få løst de Hvordan gør vi arbejdet i skolebispørgsmål der opstår hen ad vejen. gården mere overskueligt for deldenne kontakt er selvfølgelig temmelig tagerne? uformel, og der skrives ikke referat. Skal vi arranger weekendkurser i f.eks. lysestøbning og sæbealle bestyrelsesmedlemmer har internetfremstilling.? adgang, så en stor del af kommunikationen foregår via mails. Bestyrelsen får ko-. men vi vil gerne have input fra jer. Er pier af stort set alle de mails, der som jeg der noget der skal gøres bedre? anderlesender til eller modtager fra Danmarks des? undlades? Skriv en mail eller kom til Biavlerforening. generalforsamlingen og giv din mening til kende. På side 2 i denne publikation er der nævnt /Arne en række officielle udvalg. De vil blive At bestyrelsesarbejde kan være en kold tjans kan Jeanett (og bierne i observationsstadet) tale med om. Den 12. oktober var der børnedyrskue på Sankt Helene i Tisvildeleje.Den forhenværende præsident for Apimondia Asger Søgaard Jørgensen var indbudt til at holde åbningstalen og så skulle der selvfølgelig også være bier på dyrskuet Vi vandt ingen præmier, men en masse unger og deres forældre fik hilst på bierne, og smagt lidt honning. Side 5

6 KRONBORG VESTRE BIRKS BIAVLERFORENING Ordinær generalforsamling Mandag den 2. november 2009 kl. 19:00 Sted: Helsinge Kulturhus, mødelokale 01 Skolegade 43, 3200 Helsinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse Under dette emne tages emnet om evt. deltagelse i voksklub til debat og beslutning (se næste side) 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af formand på valg er: Arne T. Henriksen 7. Valg af bestyrelse og suppleant på valg er: Lasse Nielsen Sven Fristrup Nina Hansen (suppleant). 8. Valg af revisor på valg er: Tage Petersen 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalsforsamlingen skal fremsendes med brev eller til formanden, så de modtages senest 4 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og ostemad. Efter generalforsamlingen Birkets Bedste Honning Efter generalforsamlingen kårer vi Birkets Bedste Honning. Tag et glas af din bedste honning med (uden etiket). Den bedste honning kåres af eksperterne (det er os). Derfor er titlen så eftertragtet. Apimondia og mens i nyder den gode honning, vil Arne fortælle lidt nyheder, indtryk og vise lidt billeder fra fra den netop overståede Apimondia-kongres i Montpelier. Side 6

7 Vil I være med i en voksklub? Er KVBBs medlemmer interesserede i ren tavlevoks? Hvad er en voksklub? En voksklub prøver efter bedste evne og gensidig tillid udelukkende at cirkulere tavlevoks der er rent og fri for uønskede stoffer så der ikke overføres forurening fra voksen til bier og honning. Medlemmer af voksklubben underskriver en tro og love erklæring om kun at bekæmpe skadedyr (bl.a. varroa og voksmøl) med midler og metoder som anbefales af Danmarks Biavlerforening. Altså metoder der bygger på organiske midler, der ikke skader bierne og som ikke ophober sig i voksen. Voksklubben afleverer rammer til omsmeltning og klubbens rammer og voks holdes for sig selv ifm. afsmeltningen og ved prægning af tavler efterfølgende. Tavlevoks administreres, fordeles og forhandles af voksklubben. Ifm. nyoptagelse eller tvivl kan der forlanges prøvetagning af voksen. Nordsjællands voksklub Hørsholm og Omegns biavlerforening og Nordsjællandske bivenner har allerede en fælles voksklub. Vi har forhørt os om vi kan hænge på der. Umiddelbart er der positiv tilbagemelding men det har ikke være drøftet i selve voksklubben, lige som det også kunne afhænge af hvor stor tilslutning der er fra vores egen kreds. Alternativt kan vi danne egen klub. Hvis vi tilslutter os Nordsjællands voksklub tilslutter vi os også deres regelsæt som du kan læse mere om på Hvorfor voksklub? Det primære argument er 'Ren voks'. Vi er sikre på en kontrolleret og ren voks. Det nemmeste vil selvfølgelig være at hænge på, men ellers kræver det også at vi er interesserede nok (både i antal og gerning) til at vi kan danne egen klub, der skal organisere aflevering/afhentning af rammer og administrere voks, betaling og klubmedlemmer. Hvis du er interesseret... Er du interesseret i at være med i en voksklub, bedes du tilkendegive din interesse på telefon eller adressen Vi tager emnet op på generalforsamlingen Side 7 Mette

8 Vokssmelter Jeg har af forskellige årsager ikke haft mulighed for at have bier i år og havde en større opgave med at få ryddet op i mit bimateriel. Her blandt andet en masse rammer til omsmeltning. Jeg har tidligere forsøgt mig med en solvokssmelter. Den virker for så vidt fint, men med for lille en kapacitet og af indlysende årsager kun en "godt-vejrs-maskine". Jeg har derfor bygget mig en "højteknologisk" vokssmelter af diverse genbrugsmaterialer. Jeg har nu prøvet den 2 gange, og begge gange med stor succes. Vokssmelteren består af: Damp- og rammebeholder(gammel kummefryser). Si-plade til kokoner(perforeret metallåge fra et server-rack). Firkantet kobberbakke med 10 cm høje sider(fra plade foran en brændeovn). Afløbsstuds(Fra en gammel teltstang). Stegetermometer. Elektrisk tapetafdamper(ny, ca. 300 kr.) Diverse skruer, lægter og blindnitter. Den er monteret således(se tegning): Der bores et hul i fronten af fryseren nær bunden(til slangen med damp). Der bores et hul i siden af fryseren et stykke over bunden(til afløbet). Der bores et lille hul i fryserens låg til stegetermometeret. stilles bakken, som har fået boret hul i siden af kanten. Hullet forsynes med en gummipakning af samme indvendige diameter som afløbsrøret. Bakken stabiliseres med en lægte, så den står vandret. Afløbsrøret stikkes ind gennem siden af fryseren og ind gennem hullet i kobberbakken. Sørg for at det slutter tæt vha. gummipakningen. Oven på bakken lægges den perforerede plade. Så er det hele faktisk klar. Der fyldes vand i tapefafdamperen, slangen fra afdamperen stikkes ind gennem hullet i fronten og der tændes for afdamperen, som begynder at afgive damp efter ca. 3 minutter. Når temperaturen er oppe på ca. 70 grader(og bakke og si-plade osse er varme), slukkes for dampen, låget åbnes pas på den varme damp!- og rammerne lægges ned oven på si-pladen. Jeg lægger dem i 2 stakke med 10 rammer i hver det er hva' der er plads til i min fryser. Låget lukkes igen, der fyldes vand på afdamperen, som tændes. Ved ca. 70 grader vil voksen begynde at smelte, løbe ned på si-pladen hvor urenheder frasorteres og videre ned i kobberbakken. Når der ligger ca. 3 cm flydende voks i bakken, stiller jeg en spand med lidt vand under studsen og hæver den modsatte ende af fryseren således, at voksen begynder at løbe ud ad røret og ned i spanden. Inden i kummefryseren er der en afsats ca. 30 cm fra fryserens bund. Herpå.. fortsættes side 11 Side 8

9 Bier i det offentlige rum Sven Fristrup med en plakat der reklamere for Aagaard Propolis (Lund Aagaard var kommunaldirektør i Helsinge Kommune og gjorde et stort arbejde for,,,,,,, Og nu her på en tur i sensommeren, så dukker de op igen alle vegne, men sjovest nok i Alsace i Selestadt. Her kan man på fransk blive mindet om et fint slagord fra et gammelt agtværdigt medlem af foreningen, Lund Aagaard: Ce qui aide les abeilles, aide aussi les hommes. Relieffer fra templet i Luxor med relieffer af bier Efter jeg er begyndt at holde bier har min opfattelse af omverdenen ændret sig. Jeg er blevet opmærksom på, at bier optræder alle vegne, og formentlig altid har gjort det, og når opmærksomheden først er blevet vakt, er det lidt spændende om end måske lidt trættende for den ikke helt så interesserede del af familien. Jeg blev således helt vild med at observere bier på en tur til Egypten, og især i det gamle tempel i Luxor. Der var bier alle vegne, både malede og i relieffer, og jeg fotograferede løs. Sven foran plakaten der reklamerer for Aagaard Propolis. Lund Aagaard var Helsinge Kommunes første kommunaldirektør - og gjorde en stor indsats for at udbrede kendskabet til propolis. På mit gebrokne fransk er det noget med, at det, der hjælper bierne, hjælper også menneskene, men gamle medlemmer af foreningen kan sikkert det rigtige udtryk. Sven Fristrup Honning og brænde sælges Honning: Foreningen har en del honning fra skolebigården til salg. Honningen er rørt og tappet på plastikglas og sælges til medlemmer for 22,00 kr /glas (uden etiket) Brænde: Fra arbejdsdagen ligger der en pæn stak brænde (vel 1,5 rummeter). Den kan erhverves for 450,00 kr. eller højeste rimelige bud. Der er både forårs- og sommer honning, og den smager rigtigt godt Kontakt Arne Side 9 Kontakt Sven Fristrup

10 Erfa-gruppe Vi har nu lykkeligt gennemført vores første år som biavlere og har både lært at tackle en bisværm, startet nye små familier og fået indsigt i behandling af honninanne Bruhn gen. Dertil har vi fået megen god hjælp af erfarne folk i skolebigården og i den lokale forening samt naturligvis på de teoretiske aftener. Men det er også gået op for os, at vi har Svend Tarpø meget at lære endnu! Og derfor er en ERFA-gruppe en god idé. Efter at have kigget andre over skulderen kommer her et bud på en ERFA-gruppes start og indhold. Gruppen bør nok startes på den sidste aften af begynderholdet, hvor der laves en liste over deltagerne alle fra begynderholdet som vil deltage. i ERFA-gruppen. Der vælges en tovholder til at stå for indkaldelse af møder, lave en adresseliste med og telefonnumre samt til at skrive referater (hvis dette ikke skal gå på omgang) Aftale for møder fastlægges på det første møde for hele sommeren. Der skal findes en person en erfaren biavler, som kan svare på spørgsmål, der ikke lige står i lærebogen eller medfører usikkerhed f.eks til vejledning med myresyre, bisværm, og indsættelse af ny dronning. Det er vigtigt, at det er medlemmerne af gruppen, der bestemmer forløbet i ERFAgruppen! Den første sommer kan det være godt at besøge hinanden og se de forskellige bigårdes indretning, og emnerne kan f. eks se således ud: Maj: Familien udvides/påsætning af magasin Juni: Slyngning af honning Juli: Stadets udvikling/sværmning August: Myresyre September: Oxalsyre Oktober: Evaluering + planer for næste sæson Det er vigtigt, at der er et emne, da det ellers nemt vil ende i en kaffeklub, og vi er der jo for at få ERFA-ring! Men selvom der er et fast emne, bliver der nok også ivrigt diskuteret, hvad der er sket siden sidst. Over år kan ERFA-gruppens indhold se således ud: År 1: Bigårdsbesøg: bigårdens indretning og slyngeforhold. År 2: Produktion af aflæggere og dronningeavl på hobbyplan År 3: Bisygdomme og evt. fælles kursus som kyndig biavler Med en ERFA-gruppe som beskrevet sikrer vi, at man ikke står alene de 3 første år som biavler. Der er altid støtte af biavlere på samme niveau, som man selv. En begynder går måske ikke altid hen og spørger en erfaren biavler om de brølere, man kommer til at lave, og som alle kommer ud for i starten. Det er jo meget nemmere at snakke med en fra begynderholdet om ens brølere. Man havde måske slet ikke fået spurgt, hvis ikke holdet var der! Sven og Anne Side 10

11 ..fortsat fra side 8 Det stiller selvfølgelig krav om, at man selv ka' bearbejde træ, metal m.m. Det har Jeg tager derefter rammerne op enkeltvis taget noget tid at regne ud, tegne og hamre og med en kniv/spartel fjernes evt. uren- og banke og save og bore. heder. Jeg gør en stak færdig ad gangen, så ka' jeg nemlig lægge nye rammer ned Kapaciteten er OK, man kan smelte 20 og behandle de smeltede, mens de nye rammer ad gangen og så tager det lidt tid smelter. at efterskrabe rammerne. Hvor svært ka' det være? Jeg kan i øvrigt stærkt anbefale at benytte apparatet i et bi/hvepsetæt rum eller i Efterfølgende vil jeg gøre rammer og ma- stærkt regnvejr -det lugter jo dejligt og gasiner rene i VirkonS - når jeg kommer rygtet om gratis mad breder sig som en løså langt. beild i kvarteret! Hvordan syn's jeg så selv, det gik? Mvh Henrik Schwartz Jeg synes faktisk, at systemet virker OK. Side 11

12 Vinterens aktiviter Hvad? Hvornår? Hvor Mandag 2. nov kl. 19:00 Kulturhuset Helsinge Mandag 30. nov.2009 kl 19:00 Kantinen Foredrag med Anders Glob Ravnsholtskolen (se side 3) Allerød Lørdag 5. dec kl. 10:00 Skolebigården Generalforsamling, Kåring af Birkets Bedste Honning Nyt fra Apimondia (se side 6) Oxalsyre og gløgg Vi giver bierne oxalsyre og biavlerne et glas gløgg. Medbring passende emballage hvis du vil have lidt oxalsyre med hjem. Onsdag Skanseskolen 6. januar 2010 Hillerød kl. 19:00 Sløjd, kubebinding, lysstøbning og mjødbryg Vi fortsætter traditionen med at mødes med vores kollegaer fra Frederiksborg Biavlerforening på Skanseskolen i Hillerød til kreative vintersysler. Mandag 22. feb kl. 19:00 Hyggeaften Vi genopliver traditionen med en vinterhyggeaften, med et uformelt program. Vi finder en god film frem der er ret mange som vi ikke har set før eller som det er alt for længe siden vi har haft fremme. Der bliver rig mulighed for samvær, historier, beretninger og almindelig bisnak over kaffekopperne. Kulturhuset Helsinge Tirsdag 16. mar :30 Tirsdag 6. april :00 Begynderkursus i biavl Til foråret afholder vi igen begynderkursus i biavl. Selvom kurset mest er rettet mod kommende biavlere er nuværende medlemmer selvfølgeligt meget velkomne til at deltage. Kulturhuset Helsinge Foredrag Foredragsholderen er endnu ikke helt på plads.se nærmere i Tidskift for Biavl eller på vores hjemmeside Side 12

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om allergi...3 Honningprøver...4 Skolebigården i år...5 Honningslyngning m. konkurrence...6 Dronninger til

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Oktober 2014 20. årgang nr. 2

Oktober 2014 20. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Det bliver vel vinter... 3 Besøg fra Sverige... 4 Generalforsamling 2014... 5 Studietur til Bihusets vokssmelter- og rammevaskeri...

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere