Foreningen Flyvemuseets Venner Beretning for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Flyvemuseets Venner Beretning for 2010"

Transkript

1 Foreningen Flyvemuseets Venner Beretning for blev et godt år, tæt pakket med flere store milepæle i Dansk Flyvnings historie som foreningen var med til at markere takket være medlemmernes flotte opbakning. I samarbejde med Ellehammerfonden har vi støttet en pylon, hvorpå et fly kan monteres og blive museets blikfang ude fra den stærkt trafikerede rundkørsel. Foreningen har støttet projektet med ,- kr. Nogle medlemmer husker måske den gamle og meget langstrakte sag om opstilling af en pylon ude i rundkørslen der endte med afslag. Også den nuværende pylon er løbet ind i bureaukrati, da museets oprindelige byggetilladelse var udløbet. Forhåbentlig stopper det ikke projektet, men løses, så gaven kan komme i brug. Mange af vore medlemmer så ved selvsyn, hvordan pyloner med forskellige SAAB fly langs hovedvej E4 markerer, at bussen nærmede sig Linköping. Derovre kan man! I 2010 indviede Danmarks Tekniske Museum den nye udstilling om Dansk Flyvnings tidlige historie Luft under vingerne fra fantasi til rutefart. En flot udstilling der har givet et tiltrængt løft til museets flyudstilling. Det havde været en naturlig opgave for foreningen at støtte. Vi fik en ansøgning om kr. til 3D-formidling der skulle give Danmarks Tekniske Museum nye muligheder for at levendegøre fortællingen om flyvningens barndom ved at kombinere originale genstande med 3D-formidling. Det var mere end vores økonomi rakte til og måske heller ikke det projekt vi helst havde støttet. Foreningen havde gerne set en dialog om udstillingen i en tidlig fase, der kunne have identificeret projekter der både med hensyn til omfang og økonomi kunne være støttet af foreningen. Det havde været naturligt. Heldigvis havde Ellehammerfonden økonomi til at støtte realiseringen af udstillingen markerede 100 året for Robert Svendsens flyvning over Øresund. Inspireret af Bleriots kanalflyvning i 1909 og en samlet præmiesum på kroner gennemførte Roberts Svendsen den knap 20 kilometer lange flyvetur, en fantastisk bedrift i sin samtid. På 100-års dagen, den 17. juli 2010 blev flyvning markeret på Aeronautisk Center Avedøre og på Kløvermarken. Foreningen havde i foråret aftalt med luftkaptajn Erik Lund bedre kendt som LUE at han tegnede den smukke mindekuvert med Robert Svendsens kontrafej og flyveruten, en kuvert der nu, sammen med kuverten som foreningen udgav for 25 år siden, føjer sig til historien om den fantastiske bedrift, hvor vi besejrede både datidens tekniske udfordringer og Svenskerne. Også Flyvevåbnet kunne fejre sit 60 års jubilæum i Det skete ved en stort anlagt opvisning i Skrydstrup kombineret med udgivelsen af en jubilæumsfilm og en bog, begge på CD-ROM. 50 medlemmer mødtes på Flintholm Station klokken 6.50 og satte kursen mod Skrydstrup. Det kom desværre ikke til at gå som planlagt. Et næsten 5 timers ophold på Motorvej E66 i en endeløs kø, betød at bussen nåede frem til Skrydstrup langt inde i opvisningen. 1

2 Katastrofe er vel det mest dækkende ord for dagen. Oplevelsen af, INTET at kunne gøre var forfærdelig. FTK indrømmede at forløbet, og især trafikafviklingen, havde været helt utilfredsstillende, og vi har fået lovning på et eksklusivt besøg for foreningens medlemmer, som en kompensation. Det vender vi tilbage til. Endelig var det i 2010 præcis 40 år siden SAAB Draken startede sin karriere i Flyvevåbnet. På foreningens halvårsmøde i november satte vi fokus på, at tre SAAB Draken med halenumrene A-002, A-003 og A-004 satte hjulene på banen i Karup og indledte næsten 25 års tjeneste i Flyvevåbnet. Vi havde fået overtalt piloten på A-002 Ove Winther Jensen med pilotnavnet OWE til at komme og fortælle om indfasningen af Draken. Samtidig kunne medlemmerne gå en tur på museet og se A-001. Det blev et tilløbsstykke, og hele arrangementet måtte af pladshensyn flyttes til Zone Redningsstationen. Mange medlemmer fik en dejlig aften. Økonomi Foreningens økonomi er som mange andre foreningers under pres. Markant stigende udgifter til porto, stigende trykkeudgifter, faldende renteindtægter som følge af det lave renteniveau, og desværre også et svagt vigende medlemstal, betyder, at der er færre penge til at indsamle, dokumentere, bevare og formidle dansk flyvnings historie. Bestyrelsen arbejder på det mandat, at foreningen støtter projekter inden for en økonomisk ramme, der udgør afkastet fra vores formue og medlemmernes kontingent, fratrukket udgifterne til driften af foreningen. For at kunne fastholde den vigtige støtte til dansk flyvnings historie, besluttede generalforsamlingen sidste år, en justering af kontingentsatserne, der havde været uændrede siden 1993! I starten af februar 2011 modtog vi den kedelige nyhed, at Amagerbanken der gennem en årrække har været foreningens bankforbindelse gik konkurs og kom under Finansiel Stabilitets vinger. Vi kan fortsætte med at bruge banken og foreningens kontante indestående er dækket af indskydergarantifonden. Bestyrelsen har tvunget af omstændighederne flyttet foreningens engagement til Nykredit Bank Generalforsamlingen Generalforsamlingen i 2010 blev lidt speciel. Vi havde glæden at kunne ønske vores formand Kai Frederiksen tillykke i anledning af hans 75 års fødselsdag, på selve dagen. Foreningen overrakte ham den smukt indrammede original af LUE s ballontegning, signeret af ballonskipperen, godsejeren ( i parentes bemærket en af Kai barndomsvenner) og kunstneren. 2

3 Aftenens deltagere fik derudover en medrivende fortælling af museumsinspektør og forfatter Kåre Johannessen med afsæt i bogen Kejserhhøgen og den fiktive sønderjyde Albert Jantzen får fortalt en meget realistisk historie om liver i Manfred von Richthofens eskadrille under 1. Verdenskrig. Også vores æresmedlem, Hans Kofoed kunne den 28. april 2010 fejre sin 80 års fødselsdag. Foreningen var repræsenteret og takkede for Hans Kofoeds store indsats for foreningen og dansk flyvnings historie. Det er glædeligt at Hans og hans dejlige kone Susanne fortsat møder op til foreningens arrangementer. Bestyrelsen m.v. I bestyrelsen har vi budt journalist Ejvind Olesen, direktør Preben Kjær fra Dansk Automobil Forening og generalsekretær Anders Madsen fra Kongelig Dansk Aeroklub velkomne. Vi har i året måttet sige farvel til Kurt Lykstoft der har forladt SLV for at tiltræde jobbet som chef den fælles nordiske repræsentation ved FN s internationale organisation for civil luftfart ICAO. Bestyrelsen bestod i 2010 af følgende 11 medlemmer: 1. Direktør Kai Frederiksen Formand forretningsudvalget 2. Sekretariatschef Kim Røssell Næstformand - 3. Direktør Carsten Jørgensen Redaktør NYT - 4. Direktør Bent Heurlén Økonomi - 5. Redaktør Hans Kofoed 6. Luftkaptajn Hugo Bach 7. Adm. Direktør Preben Kjær 8. Journalist Ejvind Olesen 9. Formand Lars Gudmand Pedersen 10. Generalsekretær(fhv.) Jørn Vinther 11. Generalsekretær (fhv.) Henrik Knudtzon 12. Generalsekretær Anders Madsen 13. Adm. Direktør Susanne Larsen Til varetagelse af det daglige arbejde virker de første 4 i et forretningsudvalg. Det daglige regnskab varetages af statsautoriseret revisor Ib Bentzien. NYT har et redaktionsudvalg med redaktør Carsten Jørgensen, Kim Røssell, Knud Larsen (Tidl. FLYV) og Jørn Vinther. Vi har 3 bankkonti, nemlig i Amagerbanken, Tårnby afdeling, Nykredit Bank og i Den Danske Bank. Fuldmagter til kassereren udstedes på det konstituerende bestyrelsesmøde lige efter denne generalforsamling. 3

4 Bestyrelsens møderække har været: 1. Generalforsamlingen 15. april Konstituerende bestyrelsesmøde 15. april Ordinært bestyrelsesmøde 10. juni Ordinært bestyrelsesmøde 16. september Ordinært bestyrelsesmøde 11. november Regnskabs- og ordinært bestyrelsesmøde 3. marts Generalforsamling 14. april Forretningsudvalget har været samlet: 1. Udvalgsmøde 31. maj Udvalgsmøde 17. august 2010 En udvalgt kreds har været samlet omkring kuverteringen og udsendelsen af NYT 1. NYT nr. 69 udsendt februar 2010 (Michael Hansen) 2. NYT nr. 70 udsendt juni 2010 (Robert Svendsen) 3. NYT nr. 71 udsendt oktober 2010 (Draken) 4. NYT nr. 72 udsendt februar 2011 (F-84) Medlemskredsen: Med udsendelsen af sidste års medlemskort noterede vi 619 medlemmer. Det er en svag nedgang. Desværre modtager vi løbende meddelelse om, at ét af vore medlemmer er afgået ved døden, senest luftkaptajn Sigurd Høy som vil være mange bekendt. Han blev næsten 100 år. Vi har udsendt hvervebreve til udvalgte grupper, og det vil vi fortsætte med. Det er ethvert medlems pligt at inviterer nye medlemmer ind i vores dejlige forening tænk hvis alle kender bare én der vil være med - så ville vi være over 1000 medlemmer Danmarks Tekniske Museum Den 23. november 2009 tog DTM fysisk afsked med Catalinaen og den 20. april 2010 kunne vort mangeårige medlem Erik Thingbo overdrage det færdigsamlede fly til formanden for Danmarks Flymuseum Karsten Knudsen. Vi ønsker hende god vind derovre og håber Flyvevåbnet får en udstilling omkring hende, som viser hvordan hun arbejdede i Grønland, som bindeled mellem Danmark og især østkysten, transport til Siriuspatruljen, redningstjeneste osv. Det fortjener hun. 4

5 Bestyrelsen har foreslået museet at bruge den næsten restaurerede Pembroke, eller måske en S-61 som begge har virket som redningsfly (SOK). Museet har desværre nulstillet forslagene i øjeblikket, da dette anses som formålsløst på nuværende tidspunkt pga. museets ombygningsprojekt Den 22. marts 2010 kunne direktør Jens Breinegaard fejre 25 års jubilæum på Danmarks tekniske Museum. Den 1. marts 2011 forlader vores kontakt til museet gennem mange år, Museumsinspektør Louise Skyggebjerg museet, for at tiltræde stillingen som direktør for Arbejdermuseet. Vi ønsker hende god vind blandt de røde faner. Indtil videre fungerer Jens Breinegaard som kontaktperson. DaFU Foreningen er optaget i Danmarks Flyvehistoriske Union (DaFU) og deltog i repræsentantskabsmødet den 8. maj 2010 på Langelandsfortet. I 2011 planlægges en opfølgning på DaFU første flyvehistoriske konference i Odense i 2009, hvor flere forskere holdt spændende og aktuelle indlæg om deres arbejde. Foreningen bistår med planlægningen byder ikke på helt så markante jubilæer som 2010 gjorde. Vi planlægger at sætte fokus på F-84, hvor Danmark modtog det første af i alt 244! fly den 28. august Det var dengang Flyvevåbnet havde en størrelse, så der var brug for plads på flyvestationerne. F-84 blev startskuddet til en kraftig udvidelse og fornyelse af Flyvevåbnet, hvor typer som T-33, F-86, Starfighter og senere F-100 fulgte efter. Det er 25 år siden F-104 Starfighter blev udfaset af Flyvevåbnet og 75 året for Supermarine Spitfire s første flyvning. Fra den civile verden, kan vi fejre at det er 75 år siden DDL fik leveret sine første Junkers JU-52 OY-DAL og 25 år siden Sterling fik leveret sin første B-727 (OY-SBJ). Den august 2011 åbner Roskilde Lufthavn igen portene for to dages flyveopvisninger. Vi vil i bestyrelsen drøfte, hvordan Flyvemuseets Venner kan være repræsenteret dernede på en god måde. Med den interesse der har været for foreningens ture, er vi i gang med at se på mulighederne for at følge i Catalina s spor, og besøge Danmarks Flymuseum i Stauning der ud over den komplette samling af KZ fly også rummer Flyvevåbnets museum. Mere om det følger. 5

6 På de indre linjer, har vi forberedt en længe tiltrængt opdatering af vores hjemmeside som skal gennemføres i 2011 ligesom vi fortsat skal arbejde på at tilgangen af nye medlemmer er større end afgangen af medlemmer. I omverden fik Kulturarvsstyrelsen (KUAS) der har ansvaret for museerne, herunder Danmarks Tekniske Museum, ny direktør Årets udflugt den gik til Flygvapenmuseet i Linköping Den 25. september 2010 mødtes 37 seks mere end i forventningsfulde medlemmer til årets tur, som gik til det genåbnede Flygvapenmuseum i Linköping. Museet har været lukket i næsten 2 år, for at åbne i stærkt udvidet og med helt nye udstillinger som f.eks. den Svenske DC-3 der blev nedskudt af russiske fly i 1952 og hævet fra Østersøens bund i Også det spændende Granna Polarcenter, der huser bysbarnet August André ballon Örnen var der tid til at besøge. NYT I NYT nr. 69 fra februar 2010 var hovedemnet Michael Hansens flyvning til Melbourne i På den måde fejrede vi 75 året for OY-DOD fantastiske deltagelse i det store McPherson Air Race fra Mildenhall ved London til Melbourne i Australien med Michael Hansen og Daniel Jensen som besætning. Foreningen støttede også udgivelsen af Ove Hermansens bog om emnet. NYT nr. 70 fra juni 2010 satte fokus på 100 året for Robert Svendsens sundflyvning. Hele historien om Robert Svendsen er fantastisk, fra han tog certifikat i ved Voisins flyveskole i Reims i 1909 til han bare tre år senere fløj sin sidste flyvetur. NYT nr. 71 fra oktober 2010 havde SAAB Draken som tema, med Henrik Willumsens fantastiske billede af A-001 på forsiden. NYT nr. 72 fra februar 2011 fortsætter i jetalderen, med temaartikel om F-84 i anledning af 60-året for den første F-84 ankomst til Danmark

7 FINIS Til slut en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Hele bestyrelsen har ydet en god indsat for foreningen, men jeg vil alligevel fremhæve at medlemmerne i forretningsudvalget har været stærke og forvaltet deres opgaver med flid. Flyvemuseets Venner Det talte ord gælder 7

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 3 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen 2088 8616

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Afbud: Gunner Pedersen Søren Rabenhøj Fraværende: Karsten Ottesen Ad bestyrelsesmøde: Smalltalk om bl. a. medlemssituationen,

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03 SAY CHEESE - PLEASE Kalenderen viser, at vi nu er i slutningen af november. Barometeret peger mest på blæst og regn og termometeret viser vedvarende lave temperaturer

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 FLV Historiske Aktiviteter 2010 Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 FLV Historiske Aktiviteter 2011 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri Foto på forsiden:

Læs mere

Saab Safir LN-BII af Anne Haakensen, Norge

Saab Safir LN-BII af Anne Haakensen, Norge 1-2007 - 39 årg. Fly-In Gudstjeneste på Finnskogen. Flyplassen er en snøbrøytet bane på ca. 1000 meter på isen på Vermundsjøen, ca. 60 NM nordøst for Oslo, inne ved svenskegrensa. I 2006 var vi 65 fly

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning 2014. Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8

OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning 2014. Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8 MEDLEMSBLAD FOR TIDLIGERE OL DELTAGERE OLYMPEN 02/2015 Meningsfyldt samarbejde Læs mere på side 3 Årsberetning 2014 - læs mere på side 4 Profil: Mette Vestergaard - læs mere på side 8 Profil: Renè Nielsen

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 2 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 2 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 2 2010 På studieturen til Arbejdermuseet besøgte vi Vestre Kirkegård, hvor bl.a. Louis Pio ligger begravet. Louis Pio var stifter af

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 64 Juli 2011 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT SILKEBORG KUNSTNERLEGAT 1977-2002 Steffen Lange Silkeborg Kunstnerlegat 25 års jubilæumsbog 2002 Forfatter: Steffen Lange Fotografer: Preben Baltzer, Hans Jørgensen, Steffen Lange, Torben Larsen, Jens

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 3 / 2013 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rally Mannehøj 207, 6600 Vejen

Læs mere

Olympen 02/2013. Profil Læs om Mette Jacobsen. Læs mere på side 12

Olympen 02/2013. Profil Læs om Mette Jacobsen. Læs mere på side 12 MedLEMSBLAD FOR tidligere ol deltagere Olympen 02/2013 Profil Læs om Mette Jacobsen Læs mere på side 12 Forårstræf Læs referatet fra generalforsamling den 6. april 2013. - læs mere på side 10 60 år med

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 32. ÅRGANG MARTS 2015 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia FREMTIDEN NR 3 Fremtiden3 - Årsrapport 2009 Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia Indhold Formandens beretning... 3 Kalender 1 halvår... 4 Kalender 2 halvår... 5 Genopåbning af ungdomsforeningen

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere