MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/ / /011/98

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98"

Transkript

1 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/ / 0200

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Enhedens opbygning Typebetegnelse, typeskilt Omformerens opbygning Beskrivelse af betjeningselementer Mekanisk installation Elektrisk installation Installationsforskrifter Beskyttelseskoncept Driftsmåder Tilslutning med binær styring Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med RS-485-Busdrift I 0 6 Idrifttagning Vigtige oplysninger til idrifttagning Idrifttagning med binær styring Idrifttagning med option MLA12A Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Seriel kommunikation kva i P f n Hz 7 Drift og service Status-LED Betydning af Status-LED Fejlliste Inspektion / vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) MOVIMOT i kategori 3D Tekniske data, Option MLA12A Generatorisk belastningsevne, bremsespole Arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Tilladte kuglelejetyper Driftskurver Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 3

4 1 Vigtige oplysninger 1 Vigtige oplysninger Værmegetopmærksom på de sikkerheds- og advarselssymboler, som er i denne driftsvejledning! Elektrisk risiko Mulige følger: død eller meget svære personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: død eller alvorlige personskader Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips til anvendelse og nyttige informationer Vigtige oplysninger vedrørende eksplosionsbeskyttelsen Fejlfri drift og opfyldelse af eventuelle garantikrav forudser overholdelse af denne driftsvejledning. Læs derfor denne grundigt, før De tager enheden i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service, og derfor bør den opbevares i nærheden af enheden. Bortskaffelse Dette produkt beståraf Jern Aluminium Kobber Kunststof Elektronikdele Bortskaffelse bør skei.h.t.gældende forskrifter. 4 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

5 Sikkerhedsoplysninger 2 2 Sikkerhedsoplysninger Beskadigede produkter bør aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelsen skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde på enheden må kun udføres af elektro-fagligt personale med relevant uddannelse i forebyggelse af ulykker i henhold til gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Beskyttelsesforholdsregler og -installationer skal overholde gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Omformeren skal have jordforbindelse. Før dækslet på tilslutningskassen fjernes skal enheden kobles fra netspændingen. Farlig spænding kan forekomme i op til 1 minut efter netfrakobling. Under drift skal dækslet på tilslutningskassen forblive lukket. Slukket status-led og andre display-elementer indikerer ikke, at enheden er frakoblet netspænding og dermed spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner imovimot kan medføre motorstilstand. Fjernelse af årsagen til forstyrrelsen eller "Reset" på MOVIMOT kan medføre, at motoren af sig selv starter igen. Hvis dette af sikkerhedsgrunde ikke er tilladt for den tilkoblede maskine, skal MOVIMOT kobles fra netspændingen før udbedring af fejlen. Bemærk: MOVIMOT er ikke egnet til hejseværk! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT (specielt på køleelementet) kan ved drift være over 60 C! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 5

6 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Normer MOVIMOT kategori 3D overholder EN ("Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer, almindelige bestemmelser", 2. udgave) og EN :1998 ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") og i overensstemmelse med Direktiv 94/9/EG (ATEX 100a). Husets beskyttelse MOVIMOT Kategori 3D er som standard mindst IP54 kapsling. Opretholdelsen af kapslingen gennem hele driftsperioden er en forudsætning for at enheden overholder kravene til kategori 3D. Derfor kræves allerede ved tilslutning særlig omhu. Hvis kapslingen ikke er til stede, må enheden ikke installeres i områder i zone 22! Anvendelsesområder Materielgruppe II Kategori 3D Til installation i Zone 22 Overfladetemperatur 140 C Omgivelsestemperatur -20 til +40 C 6 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

7 Typebetegnelse, typeskilt 3 3 Enhedens opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilt Eksempel på typebetegnelse 02883ADK MOVIMOT Typeskilt (eksempel) Typ Nr. kw KA67DT100L4BMGMM30B/MLA ,2 / 50Hz 50Hz V Hz V r/min 92/1400 Bremse V 110 Kg 54 Ma 310 i 15,19 :1 Schmierstoff Nm Bruchsal/Germany Nm 40 Made in Germany 3 IEC 34 IM B3 cos 0,99 A 5,0 A 5,0 IP 54 Kl. F Gleichrichter II 3 D T 140 C Elektronik typeskilt (eksempel) 03090AXX 02581AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 7

8 3 Omformerens opbygning 3.2 Omformerens opbygning Figur 1: Omformerens opbygning 1 Mærkning af forbindelsesmåde 2 Tilslutningsboks 3 Forbindelsesstik mellem tilslutningsenhed og omformer 4 Tilslutningsboksdæksel med omformer og køleelement 5 Tilslutningsenhed med klemmer 6 Elektronik-klemrække X2 7 Tilslutning af bremsespole (X3) Ved motorer uden bremse: tilslutning af intern bremsemodstand BW1/BW2 (afhængig af serie) 8 Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (beregnet til 2 x 4mm 2 ) 9 Skruer til jord-tilslutning 10 Kabelforskruninger MM03B-MM15B: (2xPG11+2xPG16/frabeg.2000,2xM16+4xM25) (ikke alle synlige på billedet) MM22B-MM30B: (4xPG11 + 4xPG16/ frabeg. 2000, 4xM16 + 4xM25) 11 Elektronik-typeskilt 12 Beskyttelseshætte til omformer-elektronik 13 Set-punkt potentiometer f1 (ikke synlig), tilgængeligt via kabelforskruning på oversiden af dækslet på tilslutningsboksen 14 Set-punkt omskifter f2 (grøn) 15 Omskifter t1 til integratorrampe (hvid) 16 DIP-kontakt S1 til indstilling af Bus-adresse, motorbeskyttelse, DC-bremsning, PWM frekvens 17 Status-LED (synlig fra oversiden af dækslet på tilslutningsboksen, se Status-LED, side 26) 18 Klemmer til TH-tilslutning (klemmernes orden forskellig afhængig af byggestørrelse på MOVIMOT ) 02882AXX 8 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

9 Beskrivelse af betjeningselementer Beskrivelse af betjeningselementer DIP-SWITCH S1 S1/ ON Motorbeskyttelse deaktiveret OFF RS-485 Adresse Motorbeskyttelse aktiv * DC-bremsning 4Q-drift * PWM-frekvens 16kHz 1) variabel PWM-frekvens 4kHz fix * uden funktion 1) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-SWITCH S1/7 = ON arbejder omformeren med 16 khz-pwmfrekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvens afhængig af køleelementtemperatur. * Fabriksindstilling Set-punktpotentiometer f1 Potentiometeret har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f1 (vælges via Kl. f1/f2 = "0") Styring via RS-485: Maksimalfrekvens f max Set-punkt omskifter f Omskifteren har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f2 (vælges via Kl. f1/f2 = "1") Styring via RS-485: Minimalfrekvens f min Setpunktomskifter f ADK Hvileposition 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * * Fabriksindstilling Omskifter t1 til integratorrampe 3 Omskifter t Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* * Fabriksindstilling Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 9

10 4 Mekanisk installation 4 Mekanisk installation Før De begynder MOVIMOT må kun monteres, såfremt drivstationens effektskilt stemmer overens med spændingsnettet drivstationen er ubeskadiget (ingen transport- eller oplagringsskader) det er sikret, at følgende forhold er opfyldt: omgivelsestemperaturen er mellem -20 C og +40 C (husk, at temperaturgrænserne for gearet kan være begrænsede, Driftsvejledningen for gearet) ingen olie, syre, gas, dampe, stråling osv. opstillingshøjde maks m over havet Tolerance ved montagearbejde Akselende Diametertolerance i.h.t. DIN 748 ISO k6 ved = 50mm ISO m6 ved => 50mm (centrerboring i.h.t. DIN 332, Form DR) Flange Centrerkanttolerance i.h.t. DIN ISO j6 ved = 230 mm ISO h6 ved => 230 mm = Katalog MOVIMOT -gearmotorer, tysk udgave, i kapitlet Hinweise zu den Maßblättern Opstilling af MOVIMOT MOVIMOT må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag Akselender skal renses grundigt for korrosionsbeskyttelsesmiddel (gængse opløsningsmidler kan anvendes). Opløsningsmidlet må ikke komme i forbindelse med lejer og tætningsringe - risiko for skade på materiel! MOVIMOT og arbejdsmaskine rettes omhyggeligt op for ikke at belaste motorakslerne forkert (bemærk de tilladelige tvær- og aksialkræfter!) Undgå stød ogslagpå akselenden Vertikale byggeformer skal beskyttes ved afskærmning mod indtrængen af fremmedlegemer eller væske! (beskyttelseshætte C) Sørg for uhindret tilførsel af køleluft, varm udblæsningsluft fra andre maskiner må ikke suges ind Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal balanceres med halv pasfeder (udgangsaksler er balanceret med halv pasfeder) 10 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

11 Installationsforskrifter 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne overholdes (se side 5)! Udover de generelle gældende installationsforskrifter skal følgende bestemmelser ifølge ElexV 1 (eller tilsvarende national forskrift) overholdes ved tilslutningen: EN ("Elektriske apparater i eksplosionsfarlige områder") EN ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") DIN VDE ("Drift af elektriske anlæg") 1) DIN VDE 0100 ("Opførelse af stærkstrømsanlæg op til 1000V") 1) samt anlægsspecifikke bestemmelser Nettilslutningen kobles til Dimensioneringsspænding og -frekvens Dimensioneringsspænding og -frekvens på MOVIMOT skal stemme overens med netspændingen. Valg af tilledninger Tværsnit af de anvendte ledninger skal dimensioneres i.h.t. enhedens nominelle strøm ogdegældende installationsforskrifter. Udvalget af kabeltyper retter sig efter de gældende installationsforskriter og kravene på installationsstedet. Tilladt ledningstværsnit af klemmerne Effektklemmer Styreklemmer 1,0 mm 2-4,0mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2-1,0mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG17-AWG10(2xAWG10) AWG22-AWG17(2xAWG18) Kabelendehylse Kabelendehylse uden isolerstofkrave anvendes (DIN Del 1, materiale E-CU) Kabelindføringer Ved levering er samtlige ledningsindføringer forsynet med propper. Vedtilslutningafomformerenerstattesdenødvendige propper med egnede kabelindføringer med trækaflastning. Kabelindføringerne skal opfylde kravene i EN , 2. udgave. Kabelindføringerne skal vælges i forhold til diameteren på de anvendte ledninger. Oplysninger herom finder De i dokumentationen fra producenten af kabelindføringerne. Kabelsikring Kabelsikringen installeres i begyndelsen af nettilledningen bag samleskinneforbindelsen (se kapitel 5.4 til kapitel 5.6: F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer D, D0, NH eller automatsikring. Sikringsstørrelsen vælges i overensstemmelse med kabeltværsnittet. Fejlstrømsafbryder En konventionel fejlstrømsafbryder er ikke tilladt som beskyttelsesanordning. En universel strømsensitiv fejlstrømssikring (udløsestrøm 300 ma) er tilladt som beskyttelsesanordning. I normal drift med MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme>3,5ma. Beskyttelseskontakter Til ind- og udkobling af MOVIMOT skal anvendes beskyttelseskontakter i brugskategori AC-3 i.h.t. IEC eller andre nationale forskrifter Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 11

12 5 Installationsforskrifter IT-net SEW anbefaler anvendelse af isolationsvogter med pulskode-målemetode i spændingsnet med nulpunkt uden jordforbindelse (IT-net). Derved undgås fejludløsninger af isolationsvogterne via omformerens jordforbindelse. Tilslutning af 24 V DC forsyning Konventionel styring (via binær instruktion) Styring via RS-485-interface Nødvendige elektronikstyreledninger tilsluttes (f.eks. højre/stop, venstre/stop, set-punkt tilslutning f1/f2) Som styreledninger anvendes skærmede ledninger, som lægges adskilt fra stærkstrømsledninger. Kabelforskruninger MOVIMOT forsynes via ekstern 24 V DC -spænding eller via optionen MLA12A. med Busmaster PLC eller Option MLA12A Bemærk: Tilslut altid kun en Busmaster. Som styreledninger anvendes parsnoede og skærmede kabler, som lægges adskilt fra stærkstrømsledningerne. Alle ikke anvendte kabelindføringer skal lukkes med egnede, fagligt korrekte propper 12 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

13 Beskyttelseskoncept Beskyttelseskoncept For at undgå overskridelse af den tilladte temperatur, er kun drift i overensstemmelse med driftskarakteristik tilladt (se Driftskurver, side 38)! I forbindelse med MLA12A MOVIMOT i kategori 3D er fra fabrikken udstyret med temperaturkontakt (TH). Hvis motorviklingen overskrider den tilladte maksimum-temperatur kobler TH fra. Frakoblingen fra TH skal overvåges af en uafhængig enhed. Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. Ved reaktion fra TH skal gearet adskilles fra forsyningsnettet TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! En genindkoblingsspærre skal forhindre, at gearet sættes under spænding. Bemærk: Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. I forbindelse med MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ned (klemmen "klarmelding"). Med en genindkoblingsspærre skal det forhindres, at gearet ved indkobling af TH igen automatisk bliver sat under spænding. Bemærk: Gearet må først efter kontrol af årsagen kobles ind igen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. 5.3 Driftsmåder Ved MOVIMOT i kategori 3D er følgende driftsmåder tilladte: 4Q-drift 1. 4Q-drift ved motorer med mekanisk bremse I 4Q-drift benyttes bremsespolen som bremsemodstand. Der må ikke tilsluttes ekstern bremsemodstand. Generatorisk belastningskapacitet af bremsespolen (seside37) 1Q-drift 2. 1Q-drift ved motorer uden mekanisk bremse Bemærk: Tilslutning af en intern eller ekstern bremsemodstand er ikke tilladt! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 13

14 5 Tilslutning med binær styring 5.4 Tilslutning med binær styring 02844ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 14 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

15 Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med option MLA12A 02845ADK Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 15

16 5 Tilslutning med RS-485-Busdrift 5.6 Tilslutning med RS-485-Busdrift 02849ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 16 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

17 Vigtige oplysninger til idrifttagning I Idrifttagning 6.1 Vigtige oplysninger til idrifttagning Ved idrifttagning skal sikkerhedsoplysningerne (se side 5) læses omhyggeligt! Før demontering/påsætning af tilslutningskassens dæksel skal strømmen til MOVIMOT afbrydes. Før idrifttagning skal det sikres, at drevet er ubeskadiget alle beskyttelsesafdækninger er korrekt installeret MOVIMOT er ved hjælp af internt lagrede parametre afstemt optimalt til motoren. Parametrene er derfor fast indstillede. Til tastedrift sættes højre/stop og venstre/stop ind. Netkontaktor K11 skal overholde en hviletid på mindst 2 sekunder. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 17

18 7 8 6 I 0 Idrifttagning med binær styring 6.2 Idrifttagning med binær styring Tilslutning afprøves DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = =kontrolleres (se Tilslutning med binær styring, side 14). 2. Det sikres, at DIP-kontakterne S1/1 - S1/4 står på OFF (= Adresse 0). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakter S1/6 = Off) kontrolleres. Første omdrejningstal indstilles 02764ADK 4. Første omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1 (aktiv, når Kl.f1/f2 = 0 ) (Fabriksindstilling: ca. 50 Hz). Figur 2: Set-punkt potentiometrets f1 frekvensgang 02704ADK Første omdrejningstal kan ændres trinløst med set-punkt potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper, da eksplosionsbeskyttelsen ellers ikke er virksom. Den må kun fjernes, også med det formål atændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støv-luft-blandinger er til stede. Andet omdrejningstal indstilles Andet omdrejningstal indstilles med omskifter f2 (aktiv, når Kl. f1/f2 = 1"). Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvilepositioner 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Rampetid indstilles Rampetid indstilles med omskifter t1. Omskifter t1 7. Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast. 8. Dækslets PG-lukning genmonteres med tætning. * Fabriksindstilling Hvilepositioner * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

19 Idrifttagning med binær styring I 0 6 Bemærk Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen kan virke. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Styrespænding24V DC og net kobles ind. Omformerforhold afhængig af klemmeniveau Net 24 V f1/f2 Højre/stop Venstre/stop Status-LED Omformer-forhold 0 0 X X X slukket Omformer OFF 1 0 X X X slukket Omformer OFF 1 1 X 0 0 gul Stop grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf2 1 1 X 1 1 gul Stop Forklaring: 0=ingenspænding 1=spænding X=vilkårlig Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladelig opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 19

20 6 I 0 Idrifttagning med option MLA12A 6.3 Idrifttagning med option MLA12A Kontroller tilslutning DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = kontrolleres (se Tilslutning med option MLA12A, side 15). 2. DIP-kontakter S1/1 (på MOVIMOT = ) stilles på ON (= Adresse 1). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens 3 4. Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f ADK Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Rampetid indstilles med omskifter t1. 3 Maksimal omdrejningstal indstilles Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Dækslet på tilslutningskassen sættes på og skrues fast. 7. Krævet maksimalt omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiomer f1. Bemærk 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 8. Dækslets PG-lukning med tætning genanbringes. Omdrejningsretning vælges 9. Fortegn (omdrejningsretning) for analogindgang (Kl. 2 og Kl. 3) på Option MWA 12A vælges med omskifter S Spænding sluttes til. S1 S2 Højreløb OFF N.C. Vensteløb ON N.C. 20 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

21 Idrifttagning med option MLA12A I 0 6 Styring Set-punktstop-funktion Med analogsignaler til Klemme 2 og Klemme 3 styres MOVIMOT fra f min til f max ADK Analyse af TH I forbindelse med option MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ud (klemmen "klarmelding"). Automatisk genindkobling skal sikres ved analyse af beredskabskontakten Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 21

22 8 6 I 0 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift 6.4 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Tilslutning afprøves RS-485-adresse indstilles * Fabriksindstilling 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT === afprøves (se Tilslutning med RS-485-Busdrift, side 16). 2. Rigtig RS-485-adresse indstilles på DIP-kontakterne S1/1...S1/4. Adresse -* S1/1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S1/2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S1/3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S1/4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 3. Indstilling til 4Q-drift/1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens indstilles Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f2 Omskifter f ADE * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Såfremt det ikke er angivet via RS-485, indstilles rampetiden med omskifter t Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Omdrejningsretning frigives 6. Kontroller, at den ønskede omdrejningsretning er frigivet. Klemme R Klemme L Betydning aktiveret aktiveret a) 24V L R begge omdrejningsretninger er frigivet b) aktiveret 24V ikke aktiveret L R kun omdrejningsretning højregang er frigivet set-punkt indstillinger til venstregang fører til stop af drevet c) ikke aktiveret 24V L R aktiveret kun omdrejningsretning venstregang er frigivet set-punkt indstilling til højregang fører til stop af drevet d) ikke aktiveret 24V ikke aktiveret L R enheden er spærret eller drevet er stoppet 22 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

23 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift I Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast Maksimum omdrejningstal indstilles 8. Det krævede maksimale omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1. Bemærk: 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Dækslets PG-lukning monteres igen med tætning. 10. Spænding tilsluttes. Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler autimatisk ind igen, når temperaturennår under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 23

24 6 I 0 Seriel kommunikation 6.5 Seriel kommunikation Telegramopbygning Styringen (f.eks. PLC) er master, MOVIMOT === er slave. Der anvendes 1 startbit, 1 stopbit og 1 paritetsbit (even parity). Overførslen sker i overensstemmelse med SEW-MOVILINK = -protokollen med fast transmissionshastighed på 9600 baud. Forklaring Idle = Startpause på mindst 3,44 ms SD1 = Start-Delimiter (Starttegn) 1: Master MOVIMOT :02 hex SD2 = Start-Delimiter (Starttegn) 2: MOVIMOT Master: 1D hex ADR = Adresse 1-15 Gruppeadresse = punkt-til-punkt 255 = Broadcast TYP = Nyttedatatype PDU BCC Type = Nyttedata Overførselsvarianter Proces-data længde = Block Check Character (blokkontroltegn): XOR for alle Byte Nyttedata 03 hex cyklisk 2 ord Styreord / omdrejningstal [%] 83 hex acyklisk 2 ord Statusord 1 / udgangsstrøm 05 hex cyklisk 3 ord Styreord / omdrejningstal [%] / rampe 85 hex acyklisk 3 ord Statusord 1 / udgangsstrøm / statusord ADK Bemærk: Ved type "cyklisk" forventer MOVIMOT = efter senest 1 sekund næste bus-aktivitet (Masterprotokol). Sker denne bus-aktivitet ikke, standser MOVIMOT = af sig selv (Time-Outovervågning). Ved type "acyklisk" er der ingen Time-Out-overvågning. 24 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

25 Seriel kommunikation I 0 6 Nyttedata Master =Slave Nyttedata Slave =Master 02758ADK 02760ADK Udførlige informationer om idrifttagning med RS-485-busdrift samt MOVILINK enhedsprofil finder De i tryksagen MOVIMOT Systemhandbuch og i håndbogen MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 25

26 7 Status-LED 7 Drift og service 7.1 Status-LED Status-LED 02600ADE 7.2 Betydning af Status-LED Med den 3-farvede LED signaleres drifts- og fejltilstande Farve Driftstilstand Beskrivelse - slukket ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler gul blinker regelmæssigt ikke driftsklar Selvtest kørereller24v-forsyningerpåtrykt, men netspændingen er ikke OK gul lyser konstant driftsklar, men enheden er 24 V-forsyning og netspænding OK, men intet spærret frigivelsessignal grøn/gul blinker med skiftende driftsklar, men Timeout Kommunikation via RS-485 forstyrret farve grøn lyser konstant enheden frigivet Motor i drift grøn regelmæssigt, hurtigt strømgrænse aktiv Drevet befinder sig på strømgrænsen blinkende rød 2x blink, pause Fejl 07 Mellemkredsspænding for høj rød 3x blink, pause Fejl 11 Overtemperatur, sluttrin rød 4x blink, pause Fejl 84 Overtemperatur, motor rød 5x blink, pause Fejl 89 Overtemperatur, bremse rød 6x blink, pause Fejl 06 Net-fase udfald 26 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

27 Fejlliste Fejlliste Fejlkoder kan fortolkes ved kommunikation med ekstern styring via MOVILINK -Profil 1) eller via Status-LED (seside26). Fejl Timeout for kommunikation 1) (Motor står stille, uden fejlkode) Mellemkredsspænding for lille, spænding koblet fra (Motor står stille, uden fejlkode) Fejlkode 06 Faseudfald Fejlkode 07 For høj mellemkredsspænding Fejlkode 11 Termisk overbelastning af sluttrin eller indre defekt i enheden Fejlkode 84 Termisk overbelastning af motoren Fejlkode 89 Termisk overbelastning af bremsespole eller defekt bremsespole. Årsag / løsning a) Manglende forbindelse, RS+, RS- mellem MOVIMOT og RS-485 Master. Check forbindelse, specielt stelforbindelse, og ret fejlen. b) EMV-påvirkning Check afskærmning af dataledninger og sørg i givet fald for forbedring. c) Forkert type (cyklisk) ved acyklisk protokol Tidsrum mellem de enkelte telegrammer >1s ved protokoltype cyklisk. Forkort telegramcyklus eller vælg "acyklisk". Nettilslutning og -spænding kontrolleres Motor starter selv igen, når netspændingen kommer op på normalværdi. Nettilslutningen kontrolleres for faseudfald. Fejlenrettesvedatafbryde24V DC -forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) a) Rampetid for kort Forlæng rampetid b) Fejlagtig tilslutning af bremsespole / bremsemodstand Kontroller tilslutning af bremsemodstand / bremsespole og korriger i givet fald c) Forkert indre modstand i bremsespole / bremsemodstand Kontroller modstand i bremsespole / bremsemodstand (se side 37) d) Termisk overbelastning af bremsemodstand Bremsemodstand er forkert dimensioneret Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Køleelement renses Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af drevet reduceres Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af motor reduceres Omdrejningstal forhøjes Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) 1) Udførlig information om kommunikation, se håndbogen "MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen" Hvis De har brug for hjælp fra SEW-kundeservice: Indstillet rampetid forlænges Inspicer bremsen (se Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser, side 31) Kontakt SEW-Service Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) angiv typeskiltets data angiv, hvornår og under hvilke omstændigheder, fejlen optræder beskriv fejlen samt omfanget af fejlen angiv formodet årsag Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 27

28 8 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: 8 Inspektion / vedligeholdelse Bemærk: Anvend kun originale reservedele i.h.t. gældende reservedelsliste! Bemærk, fare for forbrænding: Motoren kan ved drift blive meget varm! Eksplosionsbeskyttelsen er afhængig af opretholdelsen af IP-kapslingen af motor- og klemkassehuset. Ved alle vedligeholdelses- og inspektionsarbejder bedes De derfor være specielt opmærksom på korekt sammenbygning af kabinet-dele i.h.t. reservedelslisten. Tætninger af elastomer- og kunststofdele skal erstattes af originale reservedele. 8.1 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Tidsinterval Afhængig af belastningsforhold: hvert 2. eller 4. år (Slitagetider kan påvirkes af mange faktorer og kan være korte. De nødvendige inspektions- og vedligeholdelsesintervaller beregnes individuelt i.h.t. projekteringen) For hver driftstimer Forskelligt (afhængig af ydre påvirkninger) Enhed / del af enhed Bremse Motor Hvad skal gøres? Bremsen inspiceres (arbejdsluftspalte, belægningsholder, ankerskive, medbringer / fortanding, trykringe) Støv suges væk Motor inspiceres (Kuglelejer / akseltætningsringe skiftes) Køleluftveje renses Korrosionsbeskyttelsesmalingen udbedres eller fornys Kontrol af vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder Efter alle vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal der foretages en sikkerheds- og funktionskontrol som beskrevet under funktionskontrol i afsnittet idrifttagning. Hvis alle motordele udskiftes, som er omfattet af eksplosionsbeskyttelsen, skal en fornyet stykkontrol gennemføres før idrifttagning. 28 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

29 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Figur 3: Eksempel Motor DFT.. MM.. 1 Låsering 6 Låsering 2 Slyngskive 7 Kugleleje 3 Akseltætningsring 8 Låsering 4 Lukkeskrue 9 Rotor 5 A-(flange) lejeskjold 10 Nilosring 11 Kugleleje 12 Bølgefjeder 13 Stator 14 B-lejeskjold 15 Stagbolt 16 V-Ring 17 Ventilator 18 Låsering 19 Ventilatorhætte 20 Bolt 02575AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 29

30 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektion af motor (Figur 3) 1. Bemærk: MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Eventuel impulsgiver NV16 / NV26 demonteres 3. Flange- hhv. ventilatorhætte (19) demonteres 4. Stagbolt (15) demonteres fra A-lejeskjold (5) og B-lejeskjold (14), stator (13) løsnes fra A-lejeskjoldet 5. a) ved motorer med bremse: dækslet på tilslutningsboksen åbnes. Bremsekablet løsnes fra klemmerne B-lejeskjold med bremse løsnes fra statoren og løftes forsigtigt af (bremsekabel føres om nødvendigt med ved hjælp af slæbeleder) b) Stator trækkes ca. 3 4 cm bagover 6. Inspektion: Er der fugt eller gearolie i statorens indvendige rum? hvis nej, videre til 9. hvis fugt, videre til 7. hvis gearolie, skal motoren repareres på autoriseret værksted 7. a) ved gearmotorer: motor demonteres fra gear, b) ved motorer uden gear: A-flange demonteres c) rotor (9) demonteres 8. Viklinger renses, tørres og kontrolleres elektronisk 9. Kuglelejer (7, 11) skiftes (kun godkendte kuglelejer må anvendes, se side 38) 10. Akseltætningsring (3) i A-lejeskjold skiftes 11. Statorsædet tætnes på ny, motor, bremse, osv. monteres Til slut kontrolleres gearet om nødvendigt (se Driftsvejledning for gearet) 30 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

31 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Bremsens dele udsættes for driftsmæssigt slid. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er derfor nødvendigt. Brug af bremsen som arbejdsbremse Brug af bremsen som holdebremse Ved brug af bremsen som arbejdsbremse er slitagen på belægningen bestemmende for tidspunktet for vedligeholdelse af bremsen. Den maksimale tilladte luftspalte må ikke overskrides. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller kan beregnes ud fra bremsens indkoblingsarbejde pr. koblingsproces og det samlede arbejde indtil justeringen (se Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment, side37). De bedes beregne indkoblingsarbejde individuelt pr. koblingsproces i.h.t. projekteringsoplysningerne. Senest når bremsen har udført det angivne "indkoblingsarbejde indtil justering", skal bremsen kontrolleres. Følgende dele på bremsen (se Figur 4) kan slides og skal skiftes om nødvendigt: Bremsebelægning (7) Ringfjeder (6) Ankerskive (8) Trykring og modfjedre (10 b,c) Bremsefjedre (11) Ved gentagen demontering / montage skal de selvsikrende pindbolte (10e) og tætningsbånd (5) skiftes. Bremser, som sættes ind som holdebremse slides mindre, og skal ligeledes kontrolleres på sliddet af de mekaniske overførselselementer. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 31

32 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser b c e a Figur4:TypeBMG05-BMG AXX 1 Motor med bremselejeskjold 2 Medbringer 3 Låsering 4 Niro-skive (kun BMG) 5 Tætningsbånd 6 Ringfeder 7 Bremsebelægning komplet 8 Ankerskive 9 Dæmpningsskive 10a Pindbolt (3x) 10b Modfjeder 10c Trykring 10e Sekskantmøtrik 11 Bremsefjeder 12 Bremsespole 13 Tætningsring 14 Styrestift 15 Håndløft med løftestang 16 Pindbolt (2x) 17 Keglefjeder 18 Justermøtrik 19 Ventilator 20 Låsering 21 Ventilatorhætte 22 Bolt 23 Spændebånd 32 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

33 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Inspektion af bremse (Figur 4 + Figur 5) Bremsebelægning kontrolleres Arbejdsluftspalte indstilles 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21) 3. Spændebånd (23) fjernes og tætningsbånd (5) skubbes til side. Støv sugesvæk. 4. Bremsebelægningen (7) måles: hvis bremsebelægning er 9 mm skiftes bremsebelægning (seside34) 5. Arbejdsluftspalte A måles (se Figur 5) med søger, mellem ankerskive og dæmpningsskive (9) på tre steder forskudt ca Sekskantmøtrikkerne (10e) strammes ind til arbejdsluftspalten er korrekt indstillet (seside37) 7. Tætnings- og spændebånd anbringes igen, demonterede dele monteres igen A Figur 5: Arbejdsluftspalte måles 02577AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 33

34 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Skift af bremsebelægning (Figur 4 + Figur 5) Ved udskiftning af bremsebelægning kontrolleres også øvrige demonterede dele og disse skiftes efter behov. 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløft demonteres: justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16) håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes forsigtig af (bremsekabel!), bremsefjedrene (11) fjernes 5. Dæmpningsskive (9), ankerskive (8) og bremsebelægning (7) demonteres. Bremsedele renses 6. Ny bremsebelægning monteres 7. Bremsedele monteres igen (undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte). Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 8. Ved håndløft (Type HF eller HR): Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykt) og justermøtrikker indstilles med justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt, for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 9. Tætningsbånd anbringes, demonterede dele genmonteres. Vigtigt: Det faststående håndløft (type HF) er allerede løftet, når der kan spores en modstand, når gevindstiften aktiveres. Det tilbagespringende håndløft (Type HR) kan løftes med normal håndkraft. Vigtigt: Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen efter idrifttagning / vedligeholdelse straks tages af! Til opbevaring er der en holder udvendigt på motoren. Bremse Længdespil mm BMG ,5 BMG 2-BMG4 2 Figur AXX 34 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

35 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Ændring af bremsemoment (Figur 4 + Figur 5) Bremsemomentet kan ændres trinvist (seside37) ved indbygning af forskellige bremsefjedre vedatvariereantalletafbremsefjedre 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløfter demonteres: Justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16), håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes ca. 50 mm tilbage (forsigtigt, bremsekabel!) 5. Bremsefjedre (11) skiftes hhv. suppleres (bremsefjedrene anbringes symmetrisk) 6. Bremsedele undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte genmonteres. Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 7. Ved håndløft: Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykte) og løftestang indstilles på justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 8. Tætningsbånd anbringes og demonterede dele genmonteres Oplysning: Ved gentagen demontering skiftes justermøtrikker (18) og sekskantmøtrikker (10e)! (på grund af svækket selvlåsning af møtrikkerne!) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 35

36 9 kva i P f n Hz MOVIMOT i kategori 3D 9 Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) 9.1 MOVIMOT i kategori 3D MOVIMOT Type MM 03B MM 05B MM 07B MM 11B MM 15B MM22B MM 30B Udgangseffekt P N 0,8kVA 1,1kVA 1,4kVA 1,8kVA 2,2kVA 2,8kVA 3,8kVA Tilslutningsspænding Tilladt interval U Net 3x400 V AC /415 V AC /460 V AC U Net =400V AC -5% V AC +5% Netfrekvens f Net 50 Hz Hz ± 10% Nominel netstrøm I Net (bei U Netz =400V AC ) 1,0 AAC 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC Udgangsspænding U A 0...U Net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01Hz 400Vved50Hz/100Hz Nominel udgangsstrøm I N 1,2 AAC 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC Motoreffekt P Mot 0,25 kw 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw PWM-frekvens 4 1) /8/12/16 2) khz Strømbegrænsning I max motorisk: generatorisk: 160 % ved, 150% ved 160 % ved, 150% ved Ekstern bremsemodstand R min ikke tilladt Støjimmunitet opfylder EN del 1+2 Støjudsending i.h.t. grænseværdiklasse A iflg. EN55011 og EN opfylder EN del 2 Omgivelsestemperatur U -20 C...40 C Kapsling (valgbar, angives ved bestilling) IP54, IP55, IP65 Driftsmåde DB (EN og 1-3) Kølingsmåde (DIN ) Egenkøling Opstillingshøjde h 1000 m (P N -reduktion: 1% per 100 m til max m) Ekstern elektronikforsyning Kl.24V U=+24V±25% I E 250 ma Binærindgange Potentialfri via optokobler, PLC-kompatibel (EN ) R i 3,0 kω, I E 10 ma, aftastningstid 5ms Signalniveau 13 V V 1 = kontakt sluttet -3 V...+5 V 0 =kontaktåben Styrefunktioner Kl. R Højre/stop Kl. L Venstre/stop Kl.f1/f2 0 = set-punkt værdi 1 / 1 = set-punkt værdi 2 Udlæsningsrelæ Kontaktdata Meldefunktion Kl. K1a Kl. K1b Seriel interface Kl. RS + Kl. RS - Reaktionstid 10 ms 24 V DC /0,6 A DC / DC11 efter IEC Kontakt til klarmelding RS-485 (efter EIA-Standard) max. 32 omformere (1 Busmaster 3) +31MOVIMOT ) max. kabellængde: 200 m (ved transmissionshastighed: 9600 Baud) 30 m (ved transmissionshastighed: Baud 4) ) 1) Fabriksindstilling 2) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-kontakt S1/7 = ON kører enheden med 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist til lavere taktfrekvens afhængig af kølertemperaturen. 3) Ekstern styring eller option MLA12A 4) Transmissionshastighed Baud bliver automatisk indstillet ved drift med option MLA12A. 36 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

37 Tekniske data, Option MLA12A kva i P f n Hz Tekniske data, Option MLA12A MLA12A Sagsnummer Indgangsspænding X9 / X V AC ±10% Udgangsspænding X6 24 V DC ± 25% (max. 200 ma) X5 0V referencepotential Kl. 1 PE Klemmer Kl. 2 / Kl ma Analogindgang Kl. 4 referencemasse for analogindgang Serielt interface X7 / X8 RS-485 (iflg. EIA-standard) Transmissionshastighed: 9600 / Baud Kapsling IP Generatorisk belastningsevne, bremsespole 9.4 Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Belastningsevne ved Bremsespole BMG05/1 (DT71/DT80) Bremsespole BMG2 (DT90) Bremsespole BMG4 (DT 100) 100% ED 30 W 57 W 70 W 50% ED 39W 88W 105W 25% ED 56 W 150 W 175 W 12% ED 90 W 270 W 330 W 6% ED 150W 480W 620W Bremse type Indkoblings arbejde indtil justering BMG 05 DT BMG 1 DT BMG 2 DT BMG 4 DT Til motor byggestørrelse Arbejdsluftspalte mm Indstillinger, bremsemomenter Bremsemoment Type og antal Bestillingsnumre for min. 2) max. fjedre fjedre [10 6 J] [Nm] normal rød normal rød 0,25 0,6 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 10 7,5 6, ,6 5, Bremsens modstand 1) 1) Nominel værdi målt mellem rød (klemme 13) og blå (klemme 15) forbindelse ved 20 C, temperaturafhængige svingninger i området -25% / +40 % er mulige. 2) Ved kontrol af arbejdsluftspalte skal det bemærkes: Efter et prøveløb kan der vise sig afvigelser på ± 0,1mmpå grund af parallelitetstolerancen på belægningen X Ω (230V) 248 Ω (230V) 216 Ω (230V) 43,5 Ω (110V) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 37

38 9 kva i P f n Hz Tilladte kuglelejetyper 9.5 Tilladte kuglelejetyper A-lejer (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Motortype B-lejer (fod-, flange- og gearmotorer) Flangemotor Gearmotor Fodmotor Vekselstrømsmotor Bremsemotor DT Z-J 6303-Z-J 6204-Z-J 6203-J 6203-RS-J-C3 DT Z-J-C J 6205-RS-J-C3 9.6 Driftskurver 50Hz Driftskurverne viser, hvilke drejningsmomenter MOVIMOT må udsættes for afhængig af omdrejningstal. Vedvarende overskridelse fører til utilladelig opvarmning. Kortvarig overbelastning kan tillades. 1 0,8 S1 S3 40% M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 100Hz 02847ADE 1 S1 S3 40% 0,8 M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 02848ADE 38 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

39 Producenterklæring kva i P f n Hz Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 39

40 Vi er der, hvor De har brug for os. Verden rundt. SEW er verden rundt Deres kompetente samarbejdspartner m.h.t. gearteknik. Vi har produktions- og montageværker i alle vigtige industrilande. SEW-EURODRIVE GmbH & Co Postfach D Bruchsal Tel. (07251)75-0 Fax (07251) Telex

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere