MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/ / /011/98

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98"

Transkript

1 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/ / 0200

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Enhedens opbygning Typebetegnelse, typeskilt Omformerens opbygning Beskrivelse af betjeningselementer Mekanisk installation Elektrisk installation Installationsforskrifter Beskyttelseskoncept Driftsmåder Tilslutning med binær styring Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med RS-485-Busdrift I 0 6 Idrifttagning Vigtige oplysninger til idrifttagning Idrifttagning med binær styring Idrifttagning med option MLA12A Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Seriel kommunikation kva i P f n Hz 7 Drift og service Status-LED Betydning af Status-LED Fejlliste Inspektion / vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) MOVIMOT i kategori 3D Tekniske data, Option MLA12A Generatorisk belastningsevne, bremsespole Arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Tilladte kuglelejetyper Driftskurver Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 3

4 1 Vigtige oplysninger 1 Vigtige oplysninger Værmegetopmærksom på de sikkerheds- og advarselssymboler, som er i denne driftsvejledning! Elektrisk risiko Mulige følger: død eller meget svære personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: død eller alvorlige personskader Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips til anvendelse og nyttige informationer Vigtige oplysninger vedrørende eksplosionsbeskyttelsen Fejlfri drift og opfyldelse af eventuelle garantikrav forudser overholdelse af denne driftsvejledning. Læs derfor denne grundigt, før De tager enheden i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service, og derfor bør den opbevares i nærheden af enheden. Bortskaffelse Dette produkt beståraf Jern Aluminium Kobber Kunststof Elektronikdele Bortskaffelse bør skei.h.t.gældende forskrifter. 4 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

5 Sikkerhedsoplysninger 2 2 Sikkerhedsoplysninger Beskadigede produkter bør aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelsen skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde på enheden må kun udføres af elektro-fagligt personale med relevant uddannelse i forebyggelse af ulykker i henhold til gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Beskyttelsesforholdsregler og -installationer skal overholde gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Omformeren skal have jordforbindelse. Før dækslet på tilslutningskassen fjernes skal enheden kobles fra netspændingen. Farlig spænding kan forekomme i op til 1 minut efter netfrakobling. Under drift skal dækslet på tilslutningskassen forblive lukket. Slukket status-led og andre display-elementer indikerer ikke, at enheden er frakoblet netspænding og dermed spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner imovimot kan medføre motorstilstand. Fjernelse af årsagen til forstyrrelsen eller "Reset" på MOVIMOT kan medføre, at motoren af sig selv starter igen. Hvis dette af sikkerhedsgrunde ikke er tilladt for den tilkoblede maskine, skal MOVIMOT kobles fra netspændingen før udbedring af fejlen. Bemærk: MOVIMOT er ikke egnet til hejseværk! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT (specielt på køleelementet) kan ved drift være over 60 C! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 5

6 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Normer MOVIMOT kategori 3D overholder EN ("Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer, almindelige bestemmelser", 2. udgave) og EN :1998 ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") og i overensstemmelse med Direktiv 94/9/EG (ATEX 100a). Husets beskyttelse MOVIMOT Kategori 3D er som standard mindst IP54 kapsling. Opretholdelsen af kapslingen gennem hele driftsperioden er en forudsætning for at enheden overholder kravene til kategori 3D. Derfor kræves allerede ved tilslutning særlig omhu. Hvis kapslingen ikke er til stede, må enheden ikke installeres i områder i zone 22! Anvendelsesområder Materielgruppe II Kategori 3D Til installation i Zone 22 Overfladetemperatur 140 C Omgivelsestemperatur -20 til +40 C 6 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

7 Typebetegnelse, typeskilt 3 3 Enhedens opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilt Eksempel på typebetegnelse 02883ADK MOVIMOT Typeskilt (eksempel) Typ Nr. kw KA67DT100L4BMGMM30B/MLA ,2 / 50Hz 50Hz V Hz V r/min 92/1400 Bremse V 110 Kg 54 Ma 310 i 15,19 :1 Schmierstoff Nm Bruchsal/Germany Nm 40 Made in Germany 3 IEC 34 IM B3 cos 0,99 A 5,0 A 5,0 IP 54 Kl. F Gleichrichter II 3 D T 140 C Elektronik typeskilt (eksempel) 03090AXX 02581AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 7

8 3 Omformerens opbygning 3.2 Omformerens opbygning Figur 1: Omformerens opbygning 1 Mærkning af forbindelsesmåde 2 Tilslutningsboks 3 Forbindelsesstik mellem tilslutningsenhed og omformer 4 Tilslutningsboksdæksel med omformer og køleelement 5 Tilslutningsenhed med klemmer 6 Elektronik-klemrække X2 7 Tilslutning af bremsespole (X3) Ved motorer uden bremse: tilslutning af intern bremsemodstand BW1/BW2 (afhængig af serie) 8 Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (beregnet til 2 x 4mm 2 ) 9 Skruer til jord-tilslutning 10 Kabelforskruninger MM03B-MM15B: (2xPG11+2xPG16/frabeg.2000,2xM16+4xM25) (ikke alle synlige på billedet) MM22B-MM30B: (4xPG11 + 4xPG16/ frabeg. 2000, 4xM16 + 4xM25) 11 Elektronik-typeskilt 12 Beskyttelseshætte til omformer-elektronik 13 Set-punkt potentiometer f1 (ikke synlig), tilgængeligt via kabelforskruning på oversiden af dækslet på tilslutningsboksen 14 Set-punkt omskifter f2 (grøn) 15 Omskifter t1 til integratorrampe (hvid) 16 DIP-kontakt S1 til indstilling af Bus-adresse, motorbeskyttelse, DC-bremsning, PWM frekvens 17 Status-LED (synlig fra oversiden af dækslet på tilslutningsboksen, se Status-LED, side 26) 18 Klemmer til TH-tilslutning (klemmernes orden forskellig afhængig af byggestørrelse på MOVIMOT ) 02882AXX 8 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

9 Beskrivelse af betjeningselementer Beskrivelse af betjeningselementer DIP-SWITCH S1 S1/ ON Motorbeskyttelse deaktiveret OFF RS-485 Adresse Motorbeskyttelse aktiv * DC-bremsning 4Q-drift * PWM-frekvens 16kHz 1) variabel PWM-frekvens 4kHz fix * uden funktion 1) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-SWITCH S1/7 = ON arbejder omformeren med 16 khz-pwmfrekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvens afhængig af køleelementtemperatur. * Fabriksindstilling Set-punktpotentiometer f1 Potentiometeret har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f1 (vælges via Kl. f1/f2 = "0") Styring via RS-485: Maksimalfrekvens f max Set-punkt omskifter f Omskifteren har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f2 (vælges via Kl. f1/f2 = "1") Styring via RS-485: Minimalfrekvens f min Setpunktomskifter f ADK Hvileposition 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * * Fabriksindstilling Omskifter t1 til integratorrampe 3 Omskifter t Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* * Fabriksindstilling Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 9

10 4 Mekanisk installation 4 Mekanisk installation Før De begynder MOVIMOT må kun monteres, såfremt drivstationens effektskilt stemmer overens med spændingsnettet drivstationen er ubeskadiget (ingen transport- eller oplagringsskader) det er sikret, at følgende forhold er opfyldt: omgivelsestemperaturen er mellem -20 C og +40 C (husk, at temperaturgrænserne for gearet kan være begrænsede, Driftsvejledningen for gearet) ingen olie, syre, gas, dampe, stråling osv. opstillingshøjde maks m over havet Tolerance ved montagearbejde Akselende Diametertolerance i.h.t. DIN 748 ISO k6 ved = 50mm ISO m6 ved => 50mm (centrerboring i.h.t. DIN 332, Form DR) Flange Centrerkanttolerance i.h.t. DIN ISO j6 ved = 230 mm ISO h6 ved => 230 mm = Katalog MOVIMOT -gearmotorer, tysk udgave, i kapitlet Hinweise zu den Maßblättern Opstilling af MOVIMOT MOVIMOT må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag Akselender skal renses grundigt for korrosionsbeskyttelsesmiddel (gængse opløsningsmidler kan anvendes). Opløsningsmidlet må ikke komme i forbindelse med lejer og tætningsringe - risiko for skade på materiel! MOVIMOT og arbejdsmaskine rettes omhyggeligt op for ikke at belaste motorakslerne forkert (bemærk de tilladelige tvær- og aksialkræfter!) Undgå stød ogslagpå akselenden Vertikale byggeformer skal beskyttes ved afskærmning mod indtrængen af fremmedlegemer eller væske! (beskyttelseshætte C) Sørg for uhindret tilførsel af køleluft, varm udblæsningsluft fra andre maskiner må ikke suges ind Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal balanceres med halv pasfeder (udgangsaksler er balanceret med halv pasfeder) 10 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

11 Installationsforskrifter 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne overholdes (se side 5)! Udover de generelle gældende installationsforskrifter skal følgende bestemmelser ifølge ElexV 1 (eller tilsvarende national forskrift) overholdes ved tilslutningen: EN ("Elektriske apparater i eksplosionsfarlige områder") EN ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") DIN VDE ("Drift af elektriske anlæg") 1) DIN VDE 0100 ("Opførelse af stærkstrømsanlæg op til 1000V") 1) samt anlægsspecifikke bestemmelser Nettilslutningen kobles til Dimensioneringsspænding og -frekvens Dimensioneringsspænding og -frekvens på MOVIMOT skal stemme overens med netspændingen. Valg af tilledninger Tværsnit af de anvendte ledninger skal dimensioneres i.h.t. enhedens nominelle strøm ogdegældende installationsforskrifter. Udvalget af kabeltyper retter sig efter de gældende installationsforskriter og kravene på installationsstedet. Tilladt ledningstværsnit af klemmerne Effektklemmer Styreklemmer 1,0 mm 2-4,0mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2-1,0mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG17-AWG10(2xAWG10) AWG22-AWG17(2xAWG18) Kabelendehylse Kabelendehylse uden isolerstofkrave anvendes (DIN Del 1, materiale E-CU) Kabelindføringer Ved levering er samtlige ledningsindføringer forsynet med propper. Vedtilslutningafomformerenerstattesdenødvendige propper med egnede kabelindføringer med trækaflastning. Kabelindføringerne skal opfylde kravene i EN , 2. udgave. Kabelindføringerne skal vælges i forhold til diameteren på de anvendte ledninger. Oplysninger herom finder De i dokumentationen fra producenten af kabelindføringerne. Kabelsikring Kabelsikringen installeres i begyndelsen af nettilledningen bag samleskinneforbindelsen (se kapitel 5.4 til kapitel 5.6: F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer D, D0, NH eller automatsikring. Sikringsstørrelsen vælges i overensstemmelse med kabeltværsnittet. Fejlstrømsafbryder En konventionel fejlstrømsafbryder er ikke tilladt som beskyttelsesanordning. En universel strømsensitiv fejlstrømssikring (udløsestrøm 300 ma) er tilladt som beskyttelsesanordning. I normal drift med MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme>3,5ma. Beskyttelseskontakter Til ind- og udkobling af MOVIMOT skal anvendes beskyttelseskontakter i brugskategori AC-3 i.h.t. IEC eller andre nationale forskrifter Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 11

12 5 Installationsforskrifter IT-net SEW anbefaler anvendelse af isolationsvogter med pulskode-målemetode i spændingsnet med nulpunkt uden jordforbindelse (IT-net). Derved undgås fejludløsninger af isolationsvogterne via omformerens jordforbindelse. Tilslutning af 24 V DC forsyning Konventionel styring (via binær instruktion) Styring via RS-485-interface Nødvendige elektronikstyreledninger tilsluttes (f.eks. højre/stop, venstre/stop, set-punkt tilslutning f1/f2) Som styreledninger anvendes skærmede ledninger, som lægges adskilt fra stærkstrømsledninger. Kabelforskruninger MOVIMOT forsynes via ekstern 24 V DC -spænding eller via optionen MLA12A. med Busmaster PLC eller Option MLA12A Bemærk: Tilslut altid kun en Busmaster. Som styreledninger anvendes parsnoede og skærmede kabler, som lægges adskilt fra stærkstrømsledningerne. Alle ikke anvendte kabelindføringer skal lukkes med egnede, fagligt korrekte propper 12 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

13 Beskyttelseskoncept Beskyttelseskoncept For at undgå overskridelse af den tilladte temperatur, er kun drift i overensstemmelse med driftskarakteristik tilladt (se Driftskurver, side 38)! I forbindelse med MLA12A MOVIMOT i kategori 3D er fra fabrikken udstyret med temperaturkontakt (TH). Hvis motorviklingen overskrider den tilladte maksimum-temperatur kobler TH fra. Frakoblingen fra TH skal overvåges af en uafhængig enhed. Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. Ved reaktion fra TH skal gearet adskilles fra forsyningsnettet TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! En genindkoblingsspærre skal forhindre, at gearet sættes under spænding. Bemærk: Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. I forbindelse med MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ned (klemmen "klarmelding"). Med en genindkoblingsspærre skal det forhindres, at gearet ved indkobling af TH igen automatisk bliver sat under spænding. Bemærk: Gearet må først efter kontrol af årsagen kobles ind igen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. 5.3 Driftsmåder Ved MOVIMOT i kategori 3D er følgende driftsmåder tilladte: 4Q-drift 1. 4Q-drift ved motorer med mekanisk bremse I 4Q-drift benyttes bremsespolen som bremsemodstand. Der må ikke tilsluttes ekstern bremsemodstand. Generatorisk belastningskapacitet af bremsespolen (seside37) 1Q-drift 2. 1Q-drift ved motorer uden mekanisk bremse Bemærk: Tilslutning af en intern eller ekstern bremsemodstand er ikke tilladt! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 13

14 5 Tilslutning med binær styring 5.4 Tilslutning med binær styring 02844ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 14 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

15 Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med option MLA12A 02845ADK Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 15

16 5 Tilslutning med RS-485-Busdrift 5.6 Tilslutning med RS-485-Busdrift 02849ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 16 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

17 Vigtige oplysninger til idrifttagning I Idrifttagning 6.1 Vigtige oplysninger til idrifttagning Ved idrifttagning skal sikkerhedsoplysningerne (se side 5) læses omhyggeligt! Før demontering/påsætning af tilslutningskassens dæksel skal strømmen til MOVIMOT afbrydes. Før idrifttagning skal det sikres, at drevet er ubeskadiget alle beskyttelsesafdækninger er korrekt installeret MOVIMOT er ved hjælp af internt lagrede parametre afstemt optimalt til motoren. Parametrene er derfor fast indstillede. Til tastedrift sættes højre/stop og venstre/stop ind. Netkontaktor K11 skal overholde en hviletid på mindst 2 sekunder. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 17

18 7 8 6 I 0 Idrifttagning med binær styring 6.2 Idrifttagning med binær styring Tilslutning afprøves DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = =kontrolleres (se Tilslutning med binær styring, side 14). 2. Det sikres, at DIP-kontakterne S1/1 - S1/4 står på OFF (= Adresse 0). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakter S1/6 = Off) kontrolleres. Første omdrejningstal indstilles 02764ADK 4. Første omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1 (aktiv, når Kl.f1/f2 = 0 ) (Fabriksindstilling: ca. 50 Hz). Figur 2: Set-punkt potentiometrets f1 frekvensgang 02704ADK Første omdrejningstal kan ændres trinløst med set-punkt potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper, da eksplosionsbeskyttelsen ellers ikke er virksom. Den må kun fjernes, også med det formål atændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støv-luft-blandinger er til stede. Andet omdrejningstal indstilles Andet omdrejningstal indstilles med omskifter f2 (aktiv, når Kl. f1/f2 = 1"). Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvilepositioner 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Rampetid indstilles Rampetid indstilles med omskifter t1. Omskifter t1 7. Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast. 8. Dækslets PG-lukning genmonteres med tætning. * Fabriksindstilling Hvilepositioner * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

19 Idrifttagning med binær styring I 0 6 Bemærk Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen kan virke. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Styrespænding24V DC og net kobles ind. Omformerforhold afhængig af klemmeniveau Net 24 V f1/f2 Højre/stop Venstre/stop Status-LED Omformer-forhold 0 0 X X X slukket Omformer OFF 1 0 X X X slukket Omformer OFF 1 1 X 0 0 gul Stop grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf2 1 1 X 1 1 gul Stop Forklaring: 0=ingenspænding 1=spænding X=vilkårlig Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladelig opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 19

20 6 I 0 Idrifttagning med option MLA12A 6.3 Idrifttagning med option MLA12A Kontroller tilslutning DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = kontrolleres (se Tilslutning med option MLA12A, side 15). 2. DIP-kontakter S1/1 (på MOVIMOT = ) stilles på ON (= Adresse 1). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens 3 4. Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f ADK Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Rampetid indstilles med omskifter t1. 3 Maksimal omdrejningstal indstilles Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Dækslet på tilslutningskassen sættes på og skrues fast. 7. Krævet maksimalt omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiomer f1. Bemærk 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 8. Dækslets PG-lukning med tætning genanbringes. Omdrejningsretning vælges 9. Fortegn (omdrejningsretning) for analogindgang (Kl. 2 og Kl. 3) på Option MWA 12A vælges med omskifter S Spænding sluttes til. S1 S2 Højreløb OFF N.C. Vensteløb ON N.C. 20 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

21 Idrifttagning med option MLA12A I 0 6 Styring Set-punktstop-funktion Med analogsignaler til Klemme 2 og Klemme 3 styres MOVIMOT fra f min til f max ADK Analyse af TH I forbindelse med option MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ud (klemmen "klarmelding"). Automatisk genindkobling skal sikres ved analyse af beredskabskontakten Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 21

22 8 6 I 0 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift 6.4 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Tilslutning afprøves RS-485-adresse indstilles * Fabriksindstilling 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT === afprøves (se Tilslutning med RS-485-Busdrift, side 16). 2. Rigtig RS-485-adresse indstilles på DIP-kontakterne S1/1...S1/4. Adresse -* S1/1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S1/2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S1/3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S1/4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 3. Indstilling til 4Q-drift/1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens indstilles Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f2 Omskifter f ADE * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Såfremt det ikke er angivet via RS-485, indstilles rampetiden med omskifter t Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Omdrejningsretning frigives 6. Kontroller, at den ønskede omdrejningsretning er frigivet. Klemme R Klemme L Betydning aktiveret aktiveret a) 24V L R begge omdrejningsretninger er frigivet b) aktiveret 24V ikke aktiveret L R kun omdrejningsretning højregang er frigivet set-punkt indstillinger til venstregang fører til stop af drevet c) ikke aktiveret 24V L R aktiveret kun omdrejningsretning venstregang er frigivet set-punkt indstilling til højregang fører til stop af drevet d) ikke aktiveret 24V ikke aktiveret L R enheden er spærret eller drevet er stoppet 22 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

23 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift I Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast Maksimum omdrejningstal indstilles 8. Det krævede maksimale omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1. Bemærk: 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Dækslets PG-lukning monteres igen med tætning. 10. Spænding tilsluttes. Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler autimatisk ind igen, når temperaturennår under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 23

24 6 I 0 Seriel kommunikation 6.5 Seriel kommunikation Telegramopbygning Styringen (f.eks. PLC) er master, MOVIMOT === er slave. Der anvendes 1 startbit, 1 stopbit og 1 paritetsbit (even parity). Overførslen sker i overensstemmelse med SEW-MOVILINK = -protokollen med fast transmissionshastighed på 9600 baud. Forklaring Idle = Startpause på mindst 3,44 ms SD1 = Start-Delimiter (Starttegn) 1: Master MOVIMOT :02 hex SD2 = Start-Delimiter (Starttegn) 2: MOVIMOT Master: 1D hex ADR = Adresse 1-15 Gruppeadresse = punkt-til-punkt 255 = Broadcast TYP = Nyttedatatype PDU BCC Type = Nyttedata Overførselsvarianter Proces-data længde = Block Check Character (blokkontroltegn): XOR for alle Byte Nyttedata 03 hex cyklisk 2 ord Styreord / omdrejningstal [%] 83 hex acyklisk 2 ord Statusord 1 / udgangsstrøm 05 hex cyklisk 3 ord Styreord / omdrejningstal [%] / rampe 85 hex acyklisk 3 ord Statusord 1 / udgangsstrøm / statusord ADK Bemærk: Ved type "cyklisk" forventer MOVIMOT = efter senest 1 sekund næste bus-aktivitet (Masterprotokol). Sker denne bus-aktivitet ikke, standser MOVIMOT = af sig selv (Time-Outovervågning). Ved type "acyklisk" er der ingen Time-Out-overvågning. 24 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

25 Seriel kommunikation I 0 6 Nyttedata Master =Slave Nyttedata Slave =Master 02758ADK 02760ADK Udførlige informationer om idrifttagning med RS-485-busdrift samt MOVILINK enhedsprofil finder De i tryksagen MOVIMOT Systemhandbuch og i håndbogen MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 25

26 7 Status-LED 7 Drift og service 7.1 Status-LED Status-LED 02600ADE 7.2 Betydning af Status-LED Med den 3-farvede LED signaleres drifts- og fejltilstande Farve Driftstilstand Beskrivelse - slukket ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler gul blinker regelmæssigt ikke driftsklar Selvtest kørereller24v-forsyningerpåtrykt, men netspændingen er ikke OK gul lyser konstant driftsklar, men enheden er 24 V-forsyning og netspænding OK, men intet spærret frigivelsessignal grøn/gul blinker med skiftende driftsklar, men Timeout Kommunikation via RS-485 forstyrret farve grøn lyser konstant enheden frigivet Motor i drift grøn regelmæssigt, hurtigt strømgrænse aktiv Drevet befinder sig på strømgrænsen blinkende rød 2x blink, pause Fejl 07 Mellemkredsspænding for høj rød 3x blink, pause Fejl 11 Overtemperatur, sluttrin rød 4x blink, pause Fejl 84 Overtemperatur, motor rød 5x blink, pause Fejl 89 Overtemperatur, bremse rød 6x blink, pause Fejl 06 Net-fase udfald 26 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

27 Fejlliste Fejlliste Fejlkoder kan fortolkes ved kommunikation med ekstern styring via MOVILINK -Profil 1) eller via Status-LED (seside26). Fejl Timeout for kommunikation 1) (Motor står stille, uden fejlkode) Mellemkredsspænding for lille, spænding koblet fra (Motor står stille, uden fejlkode) Fejlkode 06 Faseudfald Fejlkode 07 For høj mellemkredsspænding Fejlkode 11 Termisk overbelastning af sluttrin eller indre defekt i enheden Fejlkode 84 Termisk overbelastning af motoren Fejlkode 89 Termisk overbelastning af bremsespole eller defekt bremsespole. Årsag / løsning a) Manglende forbindelse, RS+, RS- mellem MOVIMOT og RS-485 Master. Check forbindelse, specielt stelforbindelse, og ret fejlen. b) EMV-påvirkning Check afskærmning af dataledninger og sørg i givet fald for forbedring. c) Forkert type (cyklisk) ved acyklisk protokol Tidsrum mellem de enkelte telegrammer >1s ved protokoltype cyklisk. Forkort telegramcyklus eller vælg "acyklisk". Nettilslutning og -spænding kontrolleres Motor starter selv igen, når netspændingen kommer op på normalværdi. Nettilslutningen kontrolleres for faseudfald. Fejlenrettesvedatafbryde24V DC -forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) a) Rampetid for kort Forlæng rampetid b) Fejlagtig tilslutning af bremsespole / bremsemodstand Kontroller tilslutning af bremsemodstand / bremsespole og korriger i givet fald c) Forkert indre modstand i bremsespole / bremsemodstand Kontroller modstand i bremsespole / bremsemodstand (se side 37) d) Termisk overbelastning af bremsemodstand Bremsemodstand er forkert dimensioneret Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Køleelement renses Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af drevet reduceres Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af motor reduceres Omdrejningstal forhøjes Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) 1) Udførlig information om kommunikation, se håndbogen "MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen" Hvis De har brug for hjælp fra SEW-kundeservice: Indstillet rampetid forlænges Inspicer bremsen (se Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser, side 31) Kontakt SEW-Service Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) angiv typeskiltets data angiv, hvornår og under hvilke omstændigheder, fejlen optræder beskriv fejlen samt omfanget af fejlen angiv formodet årsag Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 27

28 8 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: 8 Inspektion / vedligeholdelse Bemærk: Anvend kun originale reservedele i.h.t. gældende reservedelsliste! Bemærk, fare for forbrænding: Motoren kan ved drift blive meget varm! Eksplosionsbeskyttelsen er afhængig af opretholdelsen af IP-kapslingen af motor- og klemkassehuset. Ved alle vedligeholdelses- og inspektionsarbejder bedes De derfor være specielt opmærksom på korekt sammenbygning af kabinet-dele i.h.t. reservedelslisten. Tætninger af elastomer- og kunststofdele skal erstattes af originale reservedele. 8.1 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Tidsinterval Afhængig af belastningsforhold: hvert 2. eller 4. år (Slitagetider kan påvirkes af mange faktorer og kan være korte. De nødvendige inspektions- og vedligeholdelsesintervaller beregnes individuelt i.h.t. projekteringen) For hver driftstimer Forskelligt (afhængig af ydre påvirkninger) Enhed / del af enhed Bremse Motor Hvad skal gøres? Bremsen inspiceres (arbejdsluftspalte, belægningsholder, ankerskive, medbringer / fortanding, trykringe) Støv suges væk Motor inspiceres (Kuglelejer / akseltætningsringe skiftes) Køleluftveje renses Korrosionsbeskyttelsesmalingen udbedres eller fornys Kontrol af vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder Efter alle vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal der foretages en sikkerheds- og funktionskontrol som beskrevet under funktionskontrol i afsnittet idrifttagning. Hvis alle motordele udskiftes, som er omfattet af eksplosionsbeskyttelsen, skal en fornyet stykkontrol gennemføres før idrifttagning. 28 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

29 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Figur 3: Eksempel Motor DFT.. MM.. 1 Låsering 6 Låsering 2 Slyngskive 7 Kugleleje 3 Akseltætningsring 8 Låsering 4 Lukkeskrue 9 Rotor 5 A-(flange) lejeskjold 10 Nilosring 11 Kugleleje 12 Bølgefjeder 13 Stator 14 B-lejeskjold 15 Stagbolt 16 V-Ring 17 Ventilator 18 Låsering 19 Ventilatorhætte 20 Bolt 02575AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 29

30 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektion af motor (Figur 3) 1. Bemærk: MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Eventuel impulsgiver NV16 / NV26 demonteres 3. Flange- hhv. ventilatorhætte (19) demonteres 4. Stagbolt (15) demonteres fra A-lejeskjold (5) og B-lejeskjold (14), stator (13) løsnes fra A-lejeskjoldet 5. a) ved motorer med bremse: dækslet på tilslutningsboksen åbnes. Bremsekablet løsnes fra klemmerne B-lejeskjold med bremse løsnes fra statoren og løftes forsigtigt af (bremsekabel føres om nødvendigt med ved hjælp af slæbeleder) b) Stator trækkes ca. 3 4 cm bagover 6. Inspektion: Er der fugt eller gearolie i statorens indvendige rum? hvis nej, videre til 9. hvis fugt, videre til 7. hvis gearolie, skal motoren repareres på autoriseret værksted 7. a) ved gearmotorer: motor demonteres fra gear, b) ved motorer uden gear: A-flange demonteres c) rotor (9) demonteres 8. Viklinger renses, tørres og kontrolleres elektronisk 9. Kuglelejer (7, 11) skiftes (kun godkendte kuglelejer må anvendes, se side 38) 10. Akseltætningsring (3) i A-lejeskjold skiftes 11. Statorsædet tætnes på ny, motor, bremse, osv. monteres Til slut kontrolleres gearet om nødvendigt (se Driftsvejledning for gearet) 30 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

31 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Bremsens dele udsættes for driftsmæssigt slid. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er derfor nødvendigt. Brug af bremsen som arbejdsbremse Brug af bremsen som holdebremse Ved brug af bremsen som arbejdsbremse er slitagen på belægningen bestemmende for tidspunktet for vedligeholdelse af bremsen. Den maksimale tilladte luftspalte må ikke overskrides. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller kan beregnes ud fra bremsens indkoblingsarbejde pr. koblingsproces og det samlede arbejde indtil justeringen (se Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment, side37). De bedes beregne indkoblingsarbejde individuelt pr. koblingsproces i.h.t. projekteringsoplysningerne. Senest når bremsen har udført det angivne "indkoblingsarbejde indtil justering", skal bremsen kontrolleres. Følgende dele på bremsen (se Figur 4) kan slides og skal skiftes om nødvendigt: Bremsebelægning (7) Ringfjeder (6) Ankerskive (8) Trykring og modfjedre (10 b,c) Bremsefjedre (11) Ved gentagen demontering / montage skal de selvsikrende pindbolte (10e) og tætningsbånd (5) skiftes. Bremser, som sættes ind som holdebremse slides mindre, og skal ligeledes kontrolleres på sliddet af de mekaniske overførselselementer. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 31

32 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser b c e a Figur4:TypeBMG05-BMG AXX 1 Motor med bremselejeskjold 2 Medbringer 3 Låsering 4 Niro-skive (kun BMG) 5 Tætningsbånd 6 Ringfeder 7 Bremsebelægning komplet 8 Ankerskive 9 Dæmpningsskive 10a Pindbolt (3x) 10b Modfjeder 10c Trykring 10e Sekskantmøtrik 11 Bremsefjeder 12 Bremsespole 13 Tætningsring 14 Styrestift 15 Håndløft med løftestang 16 Pindbolt (2x) 17 Keglefjeder 18 Justermøtrik 19 Ventilator 20 Låsering 21 Ventilatorhætte 22 Bolt 23 Spændebånd 32 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

33 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Inspektion af bremse (Figur 4 + Figur 5) Bremsebelægning kontrolleres Arbejdsluftspalte indstilles 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21) 3. Spændebånd (23) fjernes og tætningsbånd (5) skubbes til side. Støv sugesvæk. 4. Bremsebelægningen (7) måles: hvis bremsebelægning er 9 mm skiftes bremsebelægning (seside34) 5. Arbejdsluftspalte A måles (se Figur 5) med søger, mellem ankerskive og dæmpningsskive (9) på tre steder forskudt ca Sekskantmøtrikkerne (10e) strammes ind til arbejdsluftspalten er korrekt indstillet (seside37) 7. Tætnings- og spændebånd anbringes igen, demonterede dele monteres igen A Figur 5: Arbejdsluftspalte måles 02577AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 33

34 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Skift af bremsebelægning (Figur 4 + Figur 5) Ved udskiftning af bremsebelægning kontrolleres også øvrige demonterede dele og disse skiftes efter behov. 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløft demonteres: justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16) håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes forsigtig af (bremsekabel!), bremsefjedrene (11) fjernes 5. Dæmpningsskive (9), ankerskive (8) og bremsebelægning (7) demonteres. Bremsedele renses 6. Ny bremsebelægning monteres 7. Bremsedele monteres igen (undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte). Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 8. Ved håndløft (Type HF eller HR): Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykt) og justermøtrikker indstilles med justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt, for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 9. Tætningsbånd anbringes, demonterede dele genmonteres. Vigtigt: Det faststående håndløft (type HF) er allerede løftet, når der kan spores en modstand, når gevindstiften aktiveres. Det tilbagespringende håndløft (Type HR) kan løftes med normal håndkraft. Vigtigt: Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen efter idrifttagning / vedligeholdelse straks tages af! Til opbevaring er der en holder udvendigt på motoren. Bremse Længdespil mm BMG ,5 BMG 2-BMG4 2 Figur AXX 34 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

35 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Ændring af bremsemoment (Figur 4 + Figur 5) Bremsemomentet kan ændres trinvist (seside37) ved indbygning af forskellige bremsefjedre vedatvariereantalletafbremsefjedre 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløfter demonteres: Justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16), håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes ca. 50 mm tilbage (forsigtigt, bremsekabel!) 5. Bremsefjedre (11) skiftes hhv. suppleres (bremsefjedrene anbringes symmetrisk) 6. Bremsedele undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte genmonteres. Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 7. Ved håndløft: Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykte) og løftestang indstilles på justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 8. Tætningsbånd anbringes og demonterede dele genmonteres Oplysning: Ved gentagen demontering skiftes justermøtrikker (18) og sekskantmøtrikker (10e)! (på grund af svækket selvlåsning af møtrikkerne!) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 35

36 9 kva i P f n Hz MOVIMOT i kategori 3D 9 Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) 9.1 MOVIMOT i kategori 3D MOVIMOT Type MM 03B MM 05B MM 07B MM 11B MM 15B MM22B MM 30B Udgangseffekt P N 0,8kVA 1,1kVA 1,4kVA 1,8kVA 2,2kVA 2,8kVA 3,8kVA Tilslutningsspænding Tilladt interval U Net 3x400 V AC /415 V AC /460 V AC U Net =400V AC -5% V AC +5% Netfrekvens f Net 50 Hz Hz ± 10% Nominel netstrøm I Net (bei U Netz =400V AC ) 1,0 AAC 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC Udgangsspænding U A 0...U Net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01Hz 400Vved50Hz/100Hz Nominel udgangsstrøm I N 1,2 AAC 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC Motoreffekt P Mot 0,25 kw 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw PWM-frekvens 4 1) /8/12/16 2) khz Strømbegrænsning I max motorisk: generatorisk: 160 % ved, 150% ved 160 % ved, 150% ved Ekstern bremsemodstand R min ikke tilladt Støjimmunitet opfylder EN del 1+2 Støjudsending i.h.t. grænseværdiklasse A iflg. EN55011 og EN opfylder EN del 2 Omgivelsestemperatur U -20 C...40 C Kapsling (valgbar, angives ved bestilling) IP54, IP55, IP65 Driftsmåde DB (EN og 1-3) Kølingsmåde (DIN ) Egenkøling Opstillingshøjde h 1000 m (P N -reduktion: 1% per 100 m til max m) Ekstern elektronikforsyning Kl.24V U=+24V±25% I E 250 ma Binærindgange Potentialfri via optokobler, PLC-kompatibel (EN ) R i 3,0 kω, I E 10 ma, aftastningstid 5ms Signalniveau 13 V V 1 = kontakt sluttet -3 V...+5 V 0 =kontaktåben Styrefunktioner Kl. R Højre/stop Kl. L Venstre/stop Kl.f1/f2 0 = set-punkt værdi 1 / 1 = set-punkt værdi 2 Udlæsningsrelæ Kontaktdata Meldefunktion Kl. K1a Kl. K1b Seriel interface Kl. RS + Kl. RS - Reaktionstid 10 ms 24 V DC /0,6 A DC / DC11 efter IEC Kontakt til klarmelding RS-485 (efter EIA-Standard) max. 32 omformere (1 Busmaster 3) +31MOVIMOT ) max. kabellængde: 200 m (ved transmissionshastighed: 9600 Baud) 30 m (ved transmissionshastighed: Baud 4) ) 1) Fabriksindstilling 2) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-kontakt S1/7 = ON kører enheden med 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist til lavere taktfrekvens afhængig af kølertemperaturen. 3) Ekstern styring eller option MLA12A 4) Transmissionshastighed Baud bliver automatisk indstillet ved drift med option MLA12A. 36 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

37 Tekniske data, Option MLA12A kva i P f n Hz Tekniske data, Option MLA12A MLA12A Sagsnummer Indgangsspænding X9 / X V AC ±10% Udgangsspænding X6 24 V DC ± 25% (max. 200 ma) X5 0V referencepotential Kl. 1 PE Klemmer Kl. 2 / Kl ma Analogindgang Kl. 4 referencemasse for analogindgang Serielt interface X7 / X8 RS-485 (iflg. EIA-standard) Transmissionshastighed: 9600 / Baud Kapsling IP Generatorisk belastningsevne, bremsespole 9.4 Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Belastningsevne ved Bremsespole BMG05/1 (DT71/DT80) Bremsespole BMG2 (DT90) Bremsespole BMG4 (DT 100) 100% ED 30 W 57 W 70 W 50% ED 39W 88W 105W 25% ED 56 W 150 W 175 W 12% ED 90 W 270 W 330 W 6% ED 150W 480W 620W Bremse type Indkoblings arbejde indtil justering BMG 05 DT BMG 1 DT BMG 2 DT BMG 4 DT Til motor byggestørrelse Arbejdsluftspalte mm Indstillinger, bremsemomenter Bremsemoment Type og antal Bestillingsnumre for min. 2) max. fjedre fjedre [10 6 J] [Nm] normal rød normal rød 0,25 0,6 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 10 7,5 6, ,6 5, Bremsens modstand 1) 1) Nominel værdi målt mellem rød (klemme 13) og blå (klemme 15) forbindelse ved 20 C, temperaturafhængige svingninger i området -25% / +40 % er mulige. 2) Ved kontrol af arbejdsluftspalte skal det bemærkes: Efter et prøveløb kan der vise sig afvigelser på ± 0,1mmpå grund af parallelitetstolerancen på belægningen X Ω (230V) 248 Ω (230V) 216 Ω (230V) 43,5 Ω (110V) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 37

38 9 kva i P f n Hz Tilladte kuglelejetyper 9.5 Tilladte kuglelejetyper A-lejer (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Motortype B-lejer (fod-, flange- og gearmotorer) Flangemotor Gearmotor Fodmotor Vekselstrømsmotor Bremsemotor DT Z-J 6303-Z-J 6204-Z-J 6203-J 6203-RS-J-C3 DT Z-J-C J 6205-RS-J-C3 9.6 Driftskurver 50Hz Driftskurverne viser, hvilke drejningsmomenter MOVIMOT må udsættes for afhængig af omdrejningstal. Vedvarende overskridelse fører til utilladelig opvarmning. Kortvarig overbelastning kan tillades. 1 0,8 S1 S3 40% M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 100Hz 02847ADE 1 S1 S3 40% 0,8 M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 02848ADE 38 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

39 Producenterklæring kva i P f n Hz Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 39

40 Vi er der, hvor De har brug for os. Verden rundt. SEW er verden rundt Deres kompetente samarbejdspartner m.h.t. gearteknik. Vi har produktions- og montageværker i alle vigtige industrilande. SEW-EURODRIVE GmbH & Co Postfach D Bruchsal Tel. (07251)75-0 Fax (07251) Telex

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V NEM INSTAllATION OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie

Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Driftsvejledning Interroll Tromlemotor S-serie i-serie E-serie D-serie Chapter-ID: Chapter-ID: Version Driftsvejledning Chapter-ID: Producent Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere