MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/ / /011/98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98"

Transkript

1 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/ / 0200

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Enhedens opbygning Typebetegnelse, typeskilt Omformerens opbygning Beskrivelse af betjeningselementer Mekanisk installation Elektrisk installation Installationsforskrifter Beskyttelseskoncept Driftsmåder Tilslutning med binær styring Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med RS-485-Busdrift I 0 6 Idrifttagning Vigtige oplysninger til idrifttagning Idrifttagning med binær styring Idrifttagning med option MLA12A Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Seriel kommunikation kva i P f n Hz 7 Drift og service Status-LED Betydning af Status-LED Fejlliste Inspektion / vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) MOVIMOT i kategori 3D Tekniske data, Option MLA12A Generatorisk belastningsevne, bremsespole Arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Tilladte kuglelejetyper Driftskurver Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 3

4 1 Vigtige oplysninger 1 Vigtige oplysninger Værmegetopmærksom på de sikkerheds- og advarselssymboler, som er i denne driftsvejledning! Elektrisk risiko Mulige følger: død eller meget svære personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: død eller alvorlige personskader Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips til anvendelse og nyttige informationer Vigtige oplysninger vedrørende eksplosionsbeskyttelsen Fejlfri drift og opfyldelse af eventuelle garantikrav forudser overholdelse af denne driftsvejledning. Læs derfor denne grundigt, før De tager enheden i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om service, og derfor bør den opbevares i nærheden af enheden. Bortskaffelse Dette produkt beståraf Jern Aluminium Kobber Kunststof Elektronikdele Bortskaffelse bør skei.h.t.gældende forskrifter. 4 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

5 Sikkerhedsoplysninger 2 2 Sikkerhedsoplysninger Beskadigede produkter bør aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelsen skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde på enheden må kun udføres af elektro-fagligt personale med relevant uddannelse i forebyggelse af ulykker i henhold til gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Beskyttelsesforholdsregler og -installationer skal overholde gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Omformeren skal have jordforbindelse. Før dækslet på tilslutningskassen fjernes skal enheden kobles fra netspændingen. Farlig spænding kan forekomme i op til 1 minut efter netfrakobling. Under drift skal dækslet på tilslutningskassen forblive lukket. Slukket status-led og andre display-elementer indikerer ikke, at enheden er frakoblet netspænding og dermed spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner imovimot kan medføre motorstilstand. Fjernelse af årsagen til forstyrrelsen eller "Reset" på MOVIMOT kan medføre, at motoren af sig selv starter igen. Hvis dette af sikkerhedsgrunde ikke er tilladt for den tilkoblede maskine, skal MOVIMOT kobles fra netspændingen før udbedring af fejlen. Bemærk: MOVIMOT er ikke egnet til hejseværk! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT (specielt på køleelementet) kan ved drift være over 60 C! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 5

6 2 Sikkerhedsoplysninger 2.1 Oplysninger om installation af MOVIMOT i kategori 3D Normer MOVIMOT kategori 3D overholder EN ("Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer, almindelige bestemmelser", 2. udgave) og EN :1998 ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") og i overensstemmelse med Direktiv 94/9/EG (ATEX 100a). Husets beskyttelse MOVIMOT Kategori 3D er som standard mindst IP54 kapsling. Opretholdelsen af kapslingen gennem hele driftsperioden er en forudsætning for at enheden overholder kravene til kategori 3D. Derfor kræves allerede ved tilslutning særlig omhu. Hvis kapslingen ikke er til stede, må enheden ikke installeres i områder i zone 22! Anvendelsesområder Materielgruppe II Kategori 3D Til installation i Zone 22 Overfladetemperatur 140 C Omgivelsestemperatur -20 til +40 C 6 Driftsvejleding MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

7 Typebetegnelse, typeskilt 3 3 Enhedens opbygning 3.1 Typebetegnelse, typeskilt Eksempel på typebetegnelse 02883ADK MOVIMOT Typeskilt (eksempel) Typ Nr. kw KA67DT100L4BMGMM30B/MLA ,2 / 50Hz 50Hz V Hz V r/min 92/1400 Bremse V 110 Kg 54 Ma 310 i 15,19 :1 Schmierstoff Nm Bruchsal/Germany Nm 40 Made in Germany 3 IEC 34 IM B3 cos 0,99 A 5,0 A 5,0 IP 54 Kl. F Gleichrichter II 3 D T 140 C Elektronik typeskilt (eksempel) 03090AXX 02581AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 7

8 3 Omformerens opbygning 3.2 Omformerens opbygning Figur 1: Omformerens opbygning 1 Mærkning af forbindelsesmåde 2 Tilslutningsboks 3 Forbindelsesstik mellem tilslutningsenhed og omformer 4 Tilslutningsboksdæksel med omformer og køleelement 5 Tilslutningsenhed med klemmer 6 Elektronik-klemrække X2 7 Tilslutning af bremsespole (X3) Ved motorer uden bremse: tilslutning af intern bremsemodstand BW1/BW2 (afhængig af serie) 8 Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (beregnet til 2 x 4mm 2 ) 9 Skruer til jord-tilslutning 10 Kabelforskruninger MM03B-MM15B: (2xPG11+2xPG16/frabeg.2000,2xM16+4xM25) (ikke alle synlige på billedet) MM22B-MM30B: (4xPG11 + 4xPG16/ frabeg. 2000, 4xM16 + 4xM25) 11 Elektronik-typeskilt 12 Beskyttelseshætte til omformer-elektronik 13 Set-punkt potentiometer f1 (ikke synlig), tilgængeligt via kabelforskruning på oversiden af dækslet på tilslutningsboksen 14 Set-punkt omskifter f2 (grøn) 15 Omskifter t1 til integratorrampe (hvid) 16 DIP-kontakt S1 til indstilling af Bus-adresse, motorbeskyttelse, DC-bremsning, PWM frekvens 17 Status-LED (synlig fra oversiden af dækslet på tilslutningsboksen, se Status-LED, side 26) 18 Klemmer til TH-tilslutning (klemmernes orden forskellig afhængig af byggestørrelse på MOVIMOT ) 02882AXX 8 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

9 Beskrivelse af betjeningselementer Beskrivelse af betjeningselementer DIP-SWITCH S1 S1/ ON Motorbeskyttelse deaktiveret OFF RS-485 Adresse Motorbeskyttelse aktiv * DC-bremsning 4Q-drift * PWM-frekvens 16kHz 1) variabel PWM-frekvens 4kHz fix * uden funktion 1) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-SWITCH S1/7 = ON arbejder omformeren med 16 khz-pwmfrekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvens afhængig af køleelementtemperatur. * Fabriksindstilling Set-punktpotentiometer f1 Potentiometeret har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f1 (vælges via Kl. f1/f2 = "0") Styring via RS-485: Maksimalfrekvens f max Set-punkt omskifter f Omskifteren har forskellig betydning afhængig af omformerens driftsmåde Styring via klemmer: Set-punkt f2 (vælges via Kl. f1/f2 = "1") Styring via RS-485: Minimalfrekvens f min Setpunktomskifter f ADK Hvileposition 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * * Fabriksindstilling Omskifter t1 til integratorrampe 3 Omskifter t Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* * Fabriksindstilling Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 9

10 4 Mekanisk installation 4 Mekanisk installation Før De begynder MOVIMOT må kun monteres, såfremt drivstationens effektskilt stemmer overens med spændingsnettet drivstationen er ubeskadiget (ingen transport- eller oplagringsskader) det er sikret, at følgende forhold er opfyldt: omgivelsestemperaturen er mellem -20 C og +40 C (husk, at temperaturgrænserne for gearet kan være begrænsede, Driftsvejledningen for gearet) ingen olie, syre, gas, dampe, stråling osv. opstillingshøjde maks m over havet Tolerance ved montagearbejde Akselende Diametertolerance i.h.t. DIN 748 ISO k6 ved = 50mm ISO m6 ved => 50mm (centrerboring i.h.t. DIN 332, Form DR) Flange Centrerkanttolerance i.h.t. DIN ISO j6 ved = 230 mm ISO h6 ved => 230 mm = Katalog MOVIMOT -gearmotorer, tysk udgave, i kapitlet Hinweise zu den Maßblättern Opstilling af MOVIMOT MOVIMOT må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag Akselender skal renses grundigt for korrosionsbeskyttelsesmiddel (gængse opløsningsmidler kan anvendes). Opløsningsmidlet må ikke komme i forbindelse med lejer og tætningsringe - risiko for skade på materiel! MOVIMOT og arbejdsmaskine rettes omhyggeligt op for ikke at belaste motorakslerne forkert (bemærk de tilladelige tvær- og aksialkræfter!) Undgå stød ogslagpå akselenden Vertikale byggeformer skal beskyttes ved afskærmning mod indtrængen af fremmedlegemer eller væske! (beskyttelseshætte C) Sørg for uhindret tilførsel af køleluft, varm udblæsningsluft fra andre maskiner må ikke suges ind Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal balanceres med halv pasfeder (udgangsaksler er balanceret med halv pasfeder) 10 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

11 Installationsforskrifter 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved installation skal sikkerhedsanvisningerne overholdes (se side 5)! Udover de generelle gældende installationsforskrifter skal følgende bestemmelser ifølge ElexV 1 (eller tilsvarende national forskrift) overholdes ved tilslutningen: EN ("Elektriske apparater i eksplosionsfarlige områder") EN ("Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv") DIN VDE ("Drift af elektriske anlæg") 1) DIN VDE 0100 ("Opførelse af stærkstrømsanlæg op til 1000V") 1) samt anlægsspecifikke bestemmelser Nettilslutningen kobles til Dimensioneringsspænding og -frekvens Dimensioneringsspænding og -frekvens på MOVIMOT skal stemme overens med netspændingen. Valg af tilledninger Tværsnit af de anvendte ledninger skal dimensioneres i.h.t. enhedens nominelle strøm ogdegældende installationsforskrifter. Udvalget af kabeltyper retter sig efter de gældende installationsforskriter og kravene på installationsstedet. Tilladt ledningstværsnit af klemmerne Effektklemmer Styreklemmer 1,0 mm 2-4,0mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2-1,0mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG17-AWG10(2xAWG10) AWG22-AWG17(2xAWG18) Kabelendehylse Kabelendehylse uden isolerstofkrave anvendes (DIN Del 1, materiale E-CU) Kabelindføringer Ved levering er samtlige ledningsindføringer forsynet med propper. Vedtilslutningafomformerenerstattesdenødvendige propper med egnede kabelindføringer med trækaflastning. Kabelindføringerne skal opfylde kravene i EN , 2. udgave. Kabelindføringerne skal vælges i forhold til diameteren på de anvendte ledninger. Oplysninger herom finder De i dokumentationen fra producenten af kabelindføringerne. Kabelsikring Kabelsikringen installeres i begyndelsen af nettilledningen bag samleskinneforbindelsen (se kapitel 5.4 til kapitel 5.6: F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer D, D0, NH eller automatsikring. Sikringsstørrelsen vælges i overensstemmelse med kabeltværsnittet. Fejlstrømsafbryder En konventionel fejlstrømsafbryder er ikke tilladt som beskyttelsesanordning. En universel strømsensitiv fejlstrømssikring (udløsestrøm 300 ma) er tilladt som beskyttelsesanordning. I normal drift med MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme>3,5ma. Beskyttelseskontakter Til ind- og udkobling af MOVIMOT skal anvendes beskyttelseskontakter i brugskategori AC-3 i.h.t. IEC eller andre nationale forskrifter Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 11

12 5 Installationsforskrifter IT-net SEW anbefaler anvendelse af isolationsvogter med pulskode-målemetode i spændingsnet med nulpunkt uden jordforbindelse (IT-net). Derved undgås fejludløsninger af isolationsvogterne via omformerens jordforbindelse. Tilslutning af 24 V DC forsyning Konventionel styring (via binær instruktion) Styring via RS-485-interface Nødvendige elektronikstyreledninger tilsluttes (f.eks. højre/stop, venstre/stop, set-punkt tilslutning f1/f2) Som styreledninger anvendes skærmede ledninger, som lægges adskilt fra stærkstrømsledninger. Kabelforskruninger MOVIMOT forsynes via ekstern 24 V DC -spænding eller via optionen MLA12A. med Busmaster PLC eller Option MLA12A Bemærk: Tilslut altid kun en Busmaster. Som styreledninger anvendes parsnoede og skærmede kabler, som lægges adskilt fra stærkstrømsledningerne. Alle ikke anvendte kabelindføringer skal lukkes med egnede, fagligt korrekte propper 12 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

13 Beskyttelseskoncept Beskyttelseskoncept For at undgå overskridelse af den tilladte temperatur, er kun drift i overensstemmelse med driftskarakteristik tilladt (se Driftskurver, side 38)! I forbindelse med MLA12A MOVIMOT i kategori 3D er fra fabrikken udstyret med temperaturkontakt (TH). Hvis motorviklingen overskrider den tilladte maksimum-temperatur kobler TH fra. Frakoblingen fra TH skal overvåges af en uafhængig enhed. Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. Ved reaktion fra TH skal gearet adskilles fra forsyningsnettet TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! En genindkoblingsspærre skal forhindre, at gearet sættes under spænding. Bemærk: Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. I forbindelse med MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ned (klemmen "klarmelding"). Med en genindkoblingsspærre skal det forhindres, at gearet ved indkobling af TH igen automatisk bliver sat under spænding. Bemærk: Gearet må først efter kontrol af årsagen kobles ind igen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. 5.3 Driftsmåder Ved MOVIMOT i kategori 3D er følgende driftsmåder tilladte: 4Q-drift 1. 4Q-drift ved motorer med mekanisk bremse I 4Q-drift benyttes bremsespolen som bremsemodstand. Der må ikke tilsluttes ekstern bremsemodstand. Generatorisk belastningskapacitet af bremsespolen (seside37) 1Q-drift 2. 1Q-drift ved motorer uden mekanisk bremse Bemærk: Tilslutning af en intern eller ekstern bremsemodstand er ikke tilladt! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 13

14 5 Tilslutning med binær styring 5.4 Tilslutning med binær styring 02844ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indeholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 14 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

15 Tilslutning med option MLA12A Tilslutning med option MLA12A 02845ADK Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 15

16 5 Tilslutning med RS-485-Busdrift 5.6 Tilslutning med RS-485-Busdrift 02849ADK 1) Den uafhængige analyse-enhed skal indholde en basisisolation som sikre, elektrisk adskilte kredsløb. 16 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

17 Vigtige oplysninger til idrifttagning I Idrifttagning 6.1 Vigtige oplysninger til idrifttagning Ved idrifttagning skal sikkerhedsoplysningerne (se side 5) læses omhyggeligt! Før demontering/påsætning af tilslutningskassens dæksel skal strømmen til MOVIMOT afbrydes. Før idrifttagning skal det sikres, at drevet er ubeskadiget alle beskyttelsesafdækninger er korrekt installeret MOVIMOT er ved hjælp af internt lagrede parametre afstemt optimalt til motoren. Parametrene er derfor fast indstillede. Til tastedrift sættes højre/stop og venstre/stop ind. Netkontaktor K11 skal overholde en hviletid på mindst 2 sekunder. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 17

18 7 8 6 I 0 Idrifttagning med binær styring 6.2 Idrifttagning med binær styring Tilslutning afprøves DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = =kontrolleres (se Tilslutning med binær styring, side 14). 2. Det sikres, at DIP-kontakterne S1/1 - S1/4 står på OFF (= Adresse 0). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakter S1/6 = Off) kontrolleres. Første omdrejningstal indstilles 02764ADK 4. Første omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1 (aktiv, når Kl.f1/f2 = 0 ) (Fabriksindstilling: ca. 50 Hz). Figur 2: Set-punkt potentiometrets f1 frekvensgang 02704ADK Første omdrejningstal kan ændres trinløst med set-punkt potentiometer f1, som er tilgængeligt udefra. Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper, da eksplosionsbeskyttelsen ellers ikke er virksom. Den må kun fjernes, også med det formål atændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støv-luft-blandinger er til stede. Andet omdrejningstal indstilles Andet omdrejningstal indstilles med omskifter f2 (aktiv, når Kl. f1/f2 = 1"). Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvilepositioner 0 * Set-punkt f2 [Hz] 5 * Rampetid indstilles Rampetid indstilles med omskifter t1. Omskifter t1 7. Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast. 8. Dækslets PG-lukning genmonteres med tætning. * Fabriksindstilling Hvilepositioner * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

19 Idrifttagning med binær styring I 0 6 Bemærk Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen kan virke. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Styrespænding24V DC og net kobles ind. Omformerforhold afhængig af klemmeniveau Net 24 V f1/f2 Højre/stop Venstre/stop Status-LED Omformer-forhold 0 0 X X X slukket Omformer OFF 1 0 X X X slukket Omformer OFF 1 1 X 0 0 gul Stop grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf grøn Højreløb medf grøn Venstreløb medf2 1 1 X 1 1 gul Stop Forklaring: 0=ingenspænding 1=spænding X=vilkårlig Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler automatisk ind igen, når temperaturen når under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladelig opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 19

20 6 I 0 Idrifttagning med option MLA12A 6.3 Idrifttagning med option MLA12A Kontroller tilslutning DIP-kontakter indstilles 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT = kontrolleres (se Tilslutning med option MLA12A, side 15). 2. DIP-kontakter S1/1 (på MOVIMOT = ) stilles på ON (= Adresse 1). 3. Indstilling til 4Q-drift / 1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens 3 4. Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f ADK Omskifter f2 * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Rampetid indstilles med omskifter t1. 3 Maksimal omdrejningstal indstilles Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Dækslet på tilslutningskassen sættes på og skrues fast. 7. Krævet maksimalt omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiomer f1. Bemærk 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 8. Dækslets PG-lukning med tætning genanbringes. Omdrejningsretning vælges 9. Fortegn (omdrejningsretning) for analogindgang (Kl. 2 og Kl. 3) på Option MWA 12A vælges med omskifter S Spænding sluttes til. S1 S2 Højreløb OFF N.C. Vensteløb ON N.C. 20 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

21 Idrifttagning med option MLA12A I 0 6 Styring Set-punktstop-funktion Med analogsignaler til Klemme 2 og Klemme 3 styres MOVIMOT fra f min til f max ADK Analyse af TH I forbindelse med option MLA12A er der allerede fra fabrikken trukket ledninger til TH. Ved aktivering af TH bliver 24V forsyningen til MOVIMOT afbrudt og gearet sat i stå. Samtidig falder beredskabskontakten på MOVIMOT ud (klemmen "klarmelding"). Automatisk genindkobling skal sikres ved analyse af beredskabskontakten Gearet må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale. Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 21

22 8 6 I 0 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift 6.4 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift Tilslutning afprøves RS-485-adresse indstilles * Fabriksindstilling 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT === afprøves (se Tilslutning med RS-485-Busdrift, side 16). 2. Rigtig RS-485-adresse indstilles på DIP-kontakterne S1/1...S1/4. Adresse -* S1/1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON S1/2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON S1/3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON S1/4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 3. Indstilling til 4Q-drift/1Q-drift (DIP-kontakt S1/6 = Off) checkes. Minimalfrekvens indstilles Minimalfrekvens f min indstilles med omskifter f2 Omskifter f ADE * Fabriksindstilling Hvileposition 0 * Minimalfrekvens f min [Hz] 2 * Rampetid indstilles 5. Såfremt det ikke er angivet via RS-485, indstilles rampetiden med omskifter t Omskifter t1 * Fabriksindstilling Hvileposition * Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1* Omdrejningsretning frigives 6. Kontroller, at den ønskede omdrejningsretning er frigivet. Klemme R Klemme L Betydning aktiveret aktiveret a) 24V L R begge omdrejningsretninger er frigivet b) aktiveret 24V ikke aktiveret L R kun omdrejningsretning højregang er frigivet set-punkt indstillinger til venstregang fører til stop af drevet c) ikke aktiveret 24V L R aktiveret kun omdrejningsretning venstregang er frigivet set-punkt indstilling til højregang fører til stop af drevet d) ikke aktiveret 24V ikke aktiveret L R enheden er spærret eller drevet er stoppet 22 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

23 Idrifttagning med RS-485-Bus-drift I Dækslet på tilslutningskassen monteres og skrues fast Maksimum omdrejningstal indstilles 8. Det krævede maksimale omdrejningstal indstilles med set-punkt potentiometer f1. Bemærk: 02704ADK Under drift skal åbningen over potentiometer f1 lukkes fagligt korrekt med de leverede propper for at eksplosionsbeskyttelsen er virksom. Den må kun fjernes, også med det formålatændre omdrejningstal, hvis ingen eksplosionsfarlige støvluft-blandinger er til stede. 9. Dækslets PG-lukning monteres igen med tætning. 10. Spænding tilsluttes. Analyse af TH Frakoblingen af TH skal overvåges af en uafhængig analyseenhed. Ved aktivering af TH skal drivstationen adskilles fra forsyningsnettet. TH kobler autimatisk ind igen, når temperaturennår under maksimaltemperaturen! Automatisk genindkobling skal forhindres (genindkoblingsspærre). Drivstationen må først kobles ind igen efter kontrol af årsagen. Kontrollen skal foretages af uddannet fagpersonale Funktionskontrol Ved påbygning af bremsemotorer skal bremsens fejlfri funktion kontrolleres for at undgå slæb på bremsen og dermed forbundet ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 23

24 6 I 0 Seriel kommunikation 6.5 Seriel kommunikation Telegramopbygning Styringen (f.eks. PLC) er master, MOVIMOT === er slave. Der anvendes 1 startbit, 1 stopbit og 1 paritetsbit (even parity). Overførslen sker i overensstemmelse med SEW-MOVILINK = -protokollen med fast transmissionshastighed på 9600 baud. Forklaring Idle = Startpause på mindst 3,44 ms SD1 = Start-Delimiter (Starttegn) 1: Master MOVIMOT :02 hex SD2 = Start-Delimiter (Starttegn) 2: MOVIMOT Master: 1D hex ADR = Adresse 1-15 Gruppeadresse = punkt-til-punkt 255 = Broadcast TYP = Nyttedatatype PDU BCC Type = Nyttedata Overførselsvarianter Proces-data længde = Block Check Character (blokkontroltegn): XOR for alle Byte Nyttedata 03 hex cyklisk 2 ord Styreord / omdrejningstal [%] 83 hex acyklisk 2 ord Statusord 1 / udgangsstrøm 05 hex cyklisk 3 ord Styreord / omdrejningstal [%] / rampe 85 hex acyklisk 3 ord Statusord 1 / udgangsstrøm / statusord ADK Bemærk: Ved type "cyklisk" forventer MOVIMOT = efter senest 1 sekund næste bus-aktivitet (Masterprotokol). Sker denne bus-aktivitet ikke, standser MOVIMOT = af sig selv (Time-Outovervågning). Ved type "acyklisk" er der ingen Time-Out-overvågning. 24 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

25 Seriel kommunikation I 0 6 Nyttedata Master =Slave Nyttedata Slave =Master 02758ADK 02760ADK Udførlige informationer om idrifttagning med RS-485-busdrift samt MOVILINK enhedsprofil finder De i tryksagen MOVIMOT Systemhandbuch og i håndbogen MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen! Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 25

26 7 Status-LED 7 Drift og service 7.1 Status-LED Status-LED 02600ADE 7.2 Betydning af Status-LED Med den 3-farvede LED signaleres drifts- og fejltilstande Farve Driftstilstand Beskrivelse - slukket ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler gul blinker regelmæssigt ikke driftsklar Selvtest kørereller24v-forsyningerpåtrykt, men netspændingen er ikke OK gul lyser konstant driftsklar, men enheden er 24 V-forsyning og netspænding OK, men intet spærret frigivelsessignal grøn/gul blinker med skiftende driftsklar, men Timeout Kommunikation via RS-485 forstyrret farve grøn lyser konstant enheden frigivet Motor i drift grøn regelmæssigt, hurtigt strømgrænse aktiv Drevet befinder sig på strømgrænsen blinkende rød 2x blink, pause Fejl 07 Mellemkredsspænding for høj rød 3x blink, pause Fejl 11 Overtemperatur, sluttrin rød 4x blink, pause Fejl 84 Overtemperatur, motor rød 5x blink, pause Fejl 89 Overtemperatur, bremse rød 6x blink, pause Fejl 06 Net-fase udfald 26 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D

27 Fejlliste Fejlliste Fejlkoder kan fortolkes ved kommunikation med ekstern styring via MOVILINK -Profil 1) eller via Status-LED (seside26). Fejl Timeout for kommunikation 1) (Motor står stille, uden fejlkode) Mellemkredsspænding for lille, spænding koblet fra (Motor står stille, uden fejlkode) Fejlkode 06 Faseudfald Fejlkode 07 For høj mellemkredsspænding Fejlkode 11 Termisk overbelastning af sluttrin eller indre defekt i enheden Fejlkode 84 Termisk overbelastning af motoren Fejlkode 89 Termisk overbelastning af bremsespole eller defekt bremsespole. Årsag / løsning a) Manglende forbindelse, RS+, RS- mellem MOVIMOT og RS-485 Master. Check forbindelse, specielt stelforbindelse, og ret fejlen. b) EMV-påvirkning Check afskærmning af dataledninger og sørg i givet fald for forbedring. c) Forkert type (cyklisk) ved acyklisk protokol Tidsrum mellem de enkelte telegrammer >1s ved protokoltype cyklisk. Forkort telegramcyklus eller vælg "acyklisk". Nettilslutning og -spænding kontrolleres Motor starter selv igen, når netspændingen kommer op på normalværdi. Nettilslutningen kontrolleres for faseudfald. Fejlenrettesvedatafbryde24V DC -forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) a) Rampetid for kort Forlæng rampetid b) Fejlagtig tilslutning af bremsespole / bremsemodstand Kontroller tilslutning af bremsemodstand / bremsespole og korriger i givet fald c) Forkert indre modstand i bremsespole / bremsemodstand Kontroller modstand i bremsespole / bremsemodstand (se side 37) d) Termisk overbelastning af bremsemodstand Bremsemodstand er forkert dimensioneret Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Køleelement renses Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af drevet reduceres Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) Omgivelsestemperatur sænkes Varmeakkumulering forhindres Belastning af motor reduceres Omdrejningstal forhøjes Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) 1) Udførlig information om kommunikation, se håndbogen "MOVILINK Geräteprofil, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen" Hvis De har brug for hjælp fra SEW-kundeservice: Indstillet rampetid forlænges Inspicer bremsen (se Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser, side 31) Kontakt SEW-Service Fejlen rettes ved at afbryde 24 V DC - forsyningsspænding eller via MOVILINK 1) angiv typeskiltets data angiv, hvornår og under hvilke omstændigheder, fejlen optræder beskriv fejlen samt omfanget af fejlen angiv formodet årsag Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. kategori 3D 27

28 8 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: 8 Inspektion / vedligeholdelse Bemærk: Anvend kun originale reservedele i.h.t. gældende reservedelsliste! Bemærk, fare for forbrænding: Motoren kan ved drift blive meget varm! Eksplosionsbeskyttelsen er afhængig af opretholdelsen af IP-kapslingen af motor- og klemkassehuset. Ved alle vedligeholdelses- og inspektionsarbejder bedes De derfor være specielt opmærksom på korekt sammenbygning af kabinet-dele i.h.t. reservedelslisten. Tætninger af elastomer- og kunststofdele skal erstattes af originale reservedele. 8.1 Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller: Tidsinterval Afhængig af belastningsforhold: hvert 2. eller 4. år (Slitagetider kan påvirkes af mange faktorer og kan være korte. De nødvendige inspektions- og vedligeholdelsesintervaller beregnes individuelt i.h.t. projekteringen) For hver driftstimer Forskelligt (afhængig af ydre påvirkninger) Enhed / del af enhed Bremse Motor Hvad skal gøres? Bremsen inspiceres (arbejdsluftspalte, belægningsholder, ankerskive, medbringer / fortanding, trykringe) Støv suges væk Motor inspiceres (Kuglelejer / akseltætningsringe skiftes) Køleluftveje renses Korrosionsbeskyttelsesmalingen udbedres eller fornys Kontrol af vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder Efter alle vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal der foretages en sikkerheds- og funktionskontrol som beskrevet under funktionskontrol i afsnittet idrifttagning. Hvis alle motordele udskiftes, som er omfattet af eksplosionsbeskyttelsen, skal en fornyet stykkontrol gennemføres før idrifttagning. 28 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

29 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Figur 3: Eksempel Motor DFT.. MM.. 1 Låsering 6 Låsering 2 Slyngskive 7 Kugleleje 3 Akseltætningsring 8 Låsering 4 Lukkeskrue 9 Rotor 5 A-(flange) lejeskjold 10 Nilosring 11 Kugleleje 12 Bølgefjeder 13 Stator 14 B-lejeskjold 15 Stagbolt 16 V-Ring 17 Ventilator 18 Låsering 19 Ventilatorhætte 20 Bolt 02575AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 29

30 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, motor Inspektion af motor (Figur 3) 1. Bemærk: MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Eventuel impulsgiver NV16 / NV26 demonteres 3. Flange- hhv. ventilatorhætte (19) demonteres 4. Stagbolt (15) demonteres fra A-lejeskjold (5) og B-lejeskjold (14), stator (13) løsnes fra A-lejeskjoldet 5. a) ved motorer med bremse: dækslet på tilslutningsboksen åbnes. Bremsekablet løsnes fra klemmerne B-lejeskjold med bremse løsnes fra statoren og løftes forsigtigt af (bremsekabel føres om nødvendigt med ved hjælp af slæbeleder) b) Stator trækkes ca. 3 4 cm bagover 6. Inspektion: Er der fugt eller gearolie i statorens indvendige rum? hvis nej, videre til 9. hvis fugt, videre til 7. hvis gearolie, skal motoren repareres på autoriseret værksted 7. a) ved gearmotorer: motor demonteres fra gear, b) ved motorer uden gear: A-flange demonteres c) rotor (9) demonteres 8. Viklinger renses, tørres og kontrolleres elektronisk 9. Kuglelejer (7, 11) skiftes (kun godkendte kuglelejer må anvendes, se side 38) 10. Akseltætningsring (3) i A-lejeskjold skiftes 11. Statorsædet tætnes på ny, motor, bremse, osv. monteres Til slut kontrolleres gearet om nødvendigt (se Driftsvejledning for gearet) 30 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

31 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Bremsens dele udsættes for driftsmæssigt slid. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er derfor nødvendigt. Brug af bremsen som arbejdsbremse Brug af bremsen som holdebremse Ved brug af bremsen som arbejdsbremse er slitagen på belægningen bestemmende for tidspunktet for vedligeholdelse af bremsen. Den maksimale tilladte luftspalte må ikke overskrides. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller kan beregnes ud fra bremsens indkoblingsarbejde pr. koblingsproces og det samlede arbejde indtil justeringen (se Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment, side37). De bedes beregne indkoblingsarbejde individuelt pr. koblingsproces i.h.t. projekteringsoplysningerne. Senest når bremsen har udført det angivne "indkoblingsarbejde indtil justering", skal bremsen kontrolleres. Følgende dele på bremsen (se Figur 4) kan slides og skal skiftes om nødvendigt: Bremsebelægning (7) Ringfjeder (6) Ankerskive (8) Trykring og modfjedre (10 b,c) Bremsefjedre (11) Ved gentagen demontering / montage skal de selvsikrende pindbolte (10e) og tætningsbånd (5) skiftes. Bremser, som sættes ind som holdebremse slides mindre, og skal ligeledes kontrolleres på sliddet af de mekaniske overførselselementer. Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 31

32 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser b c e a Figur4:TypeBMG05-BMG AXX 1 Motor med bremselejeskjold 2 Medbringer 3 Låsering 4 Niro-skive (kun BMG) 5 Tætningsbånd 6 Ringfeder 7 Bremsebelægning komplet 8 Ankerskive 9 Dæmpningsskive 10a Pindbolt (3x) 10b Modfjeder 10c Trykring 10e Sekskantmøtrik 11 Bremsefjeder 12 Bremsespole 13 Tætningsring 14 Styrestift 15 Håndløft med løftestang 16 Pindbolt (2x) 17 Keglefjeder 18 Justermøtrik 19 Ventilator 20 Låsering 21 Ventilatorhætte 22 Bolt 23 Spændebånd 32 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

33 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Inspektion af bremse (Figur 4 + Figur 5) Bremsebelægning kontrolleres Arbejdsluftspalte indstilles 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21) 3. Spændebånd (23) fjernes og tætningsbånd (5) skubbes til side. Støv sugesvæk. 4. Bremsebelægningen (7) måles: hvis bremsebelægning er 9 mm skiftes bremsebelægning (seside34) 5. Arbejdsluftspalte A måles (se Figur 5) med søger, mellem ankerskive og dæmpningsskive (9) på tre steder forskudt ca Sekskantmøtrikkerne (10e) strammes ind til arbejdsluftspalten er korrekt indstillet (seside37) 7. Tætnings- og spændebånd anbringes igen, demonterede dele monteres igen A Figur 5: Arbejdsluftspalte måles 02577AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 33

34 8 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser Skift af bremsebelægning (Figur 4 + Figur 5) Ved udskiftning af bremsebelægning kontrolleres også øvrige demonterede dele og disse skiftes efter behov. 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløft demonteres: justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16) håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes forsigtig af (bremsekabel!), bremsefjedrene (11) fjernes 5. Dæmpningsskive (9), ankerskive (8) og bremsebelægning (7) demonteres. Bremsedele renses 6. Ny bremsebelægning monteres 7. Bremsedele monteres igen (undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte). Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 8. Ved håndløft (Type HF eller HR): Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykt) og justermøtrikker indstilles med justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt, for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 9. Tætningsbånd anbringes, demonterede dele genmonteres. Vigtigt: Det faststående håndløft (type HF) er allerede løftet, når der kan spores en modstand, når gevindstiften aktiveres. Det tilbagespringende håndløft (Type HR) kan løftes med normal håndkraft. Vigtigt: Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen efter idrifttagning / vedligeholdelse straks tages af! Til opbevaring er der en holder udvendigt på motoren. Bremse Længdespil mm BMG ,5 BMG 2-BMG4 2 Figur AXX 34 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

35 Inspektions- / vedligeholdelsesarbejde, bremser 8 Ændring af bremsemoment (Figur 4 + Figur 5) Bremsemomentet kan ændres trinvist (seside37) ved indbygning af forskellige bremsefjedre vedatvariereantalletafbremsefjedre 1. MOVIMOT frakobles spændingsforsyning, og der sikres mod utilsigtet genindkobling 2. Følgende demonteres: impulsgiver NV16 / NV26, hvis monteret flange- hhv. ventilatorhætte (21), låsering (20) og ventilator (19) 3. Spændebånd (23) og tætningsbånd (5) fjernes Håndløfter demonteres: Justermøtrikker (18), keglefjedre (17), pindbolte (16), håndløftestang (15), styrestift (14) 4. Sekskantmøtrikkerne (10e) løsnes, bremsespole (12) trækkes ca. 50 mm tilbage (forsigtigt, bremsekabel!) 5. Bremsefjedre (11) skiftes hhv. suppleres (bremsefjedrene anbringes symmetrisk) 6. Bremsedele undtagen tætningsbånd, ventilator og ventilatorhætte genmonteres. Arbejdsluftspalte indstilles (se side 33 / punkt 5. til 7.) 7. Ved håndløft: Længdespillet mellem keglefjedre (fladtrykte) og løftestang indstilles på justermøtrikkerne ( Figur 6) Vigtigt: Dette længdespil er nødvendigt for at ankerskiven kan rykke tilbage ved slitage af bremsebelægningen 8. Tætningsbånd anbringes og demonterede dele genmonteres Oplysning: Ved gentagen demontering skiftes justermøtrikker (18) og sekskantmøtrikker (10e)! (på grund af svækket selvlåsning af møtrikkerne!) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 35

36 9 kva i P f n Hz MOVIMOT i kategori 3D 9 Tekniske data (refererer til 4kHz-PWM-frekvens) 9.1 MOVIMOT i kategori 3D MOVIMOT Type MM 03B MM 05B MM 07B MM 11B MM 15B MM22B MM 30B Udgangseffekt P N 0,8kVA 1,1kVA 1,4kVA 1,8kVA 2,2kVA 2,8kVA 3,8kVA Tilslutningsspænding Tilladt interval U Net 3x400 V AC /415 V AC /460 V AC U Net =400V AC -5% V AC +5% Netfrekvens f Net 50 Hz Hz ± 10% Nominel netstrøm I Net (bei U Netz =400V AC ) 1,0 AAC 1,3 A AC 1,6 A AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC Udgangsspænding U A 0...U Net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01Hz 400Vved50Hz/100Hz Nominel udgangsstrøm I N 1,2 AAC 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC Motoreffekt P Mot 0,25 kw 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw PWM-frekvens 4 1) /8/12/16 2) khz Strømbegrænsning I max motorisk: generatorisk: 160 % ved, 150% ved 160 % ved, 150% ved Ekstern bremsemodstand R min ikke tilladt Støjimmunitet opfylder EN del 1+2 Støjudsending i.h.t. grænseværdiklasse A iflg. EN55011 og EN opfylder EN del 2 Omgivelsestemperatur U -20 C...40 C Kapsling (valgbar, angives ved bestilling) IP54, IP55, IP65 Driftsmåde DB (EN og 1-3) Kølingsmåde (DIN ) Egenkøling Opstillingshøjde h 1000 m (P N -reduktion: 1% per 100 m til max m) Ekstern elektronikforsyning Kl.24V U=+24V±25% I E 250 ma Binærindgange Potentialfri via optokobler, PLC-kompatibel (EN ) R i 3,0 kω, I E 10 ma, aftastningstid 5ms Signalniveau 13 V V 1 = kontakt sluttet -3 V...+5 V 0 =kontaktåben Styrefunktioner Kl. R Højre/stop Kl. L Venstre/stop Kl.f1/f2 0 = set-punkt værdi 1 / 1 = set-punkt værdi 2 Udlæsningsrelæ Kontaktdata Meldefunktion Kl. K1a Kl. K1b Seriel interface Kl. RS + Kl. RS - Reaktionstid 10 ms 24 V DC /0,6 A DC / DC11 efter IEC Kontakt til klarmelding RS-485 (efter EIA-Standard) max. 32 omformere (1 Busmaster 3) +31MOVIMOT ) max. kabellængde: 200 m (ved transmissionshastighed: 9600 Baud) 30 m (ved transmissionshastighed: Baud 4) ) 1) Fabriksindstilling 2) 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) Ved indstilling DIP-kontakt S1/7 = ON kører enheden med 16 khz-pwm-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist til lavere taktfrekvens afhængig af kølertemperaturen. 3) Ekstern styring eller option MLA12A 4) Transmissionshastighed Baud bliver automatisk indstillet ved drift med option MLA12A. 36 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

37 Tekniske data, Option MLA12A kva i P f n Hz Tekniske data, Option MLA12A MLA12A Sagsnummer Indgangsspænding X9 / X V AC ±10% Udgangsspænding X6 24 V DC ± 25% (max. 200 ma) X5 0V referencepotential Kl. 1 PE Klemmer Kl. 2 / Kl ma Analogindgang Kl. 4 referencemasse for analogindgang Serielt interface X7 / X8 RS-485 (iflg. EIA-standard) Transmissionshastighed: 9600 / Baud Kapsling IP Generatorisk belastningsevne, bremsespole 9.4 Indkoblingsarbejde indtil justering, arbejdsluftspalte, bremsens bremsemoment Belastningsevne ved Bremsespole BMG05/1 (DT71/DT80) Bremsespole BMG2 (DT90) Bremsespole BMG4 (DT 100) 100% ED 30 W 57 W 70 W 50% ED 39W 88W 105W 25% ED 56 W 150 W 175 W 12% ED 90 W 270 W 330 W 6% ED 150W 480W 620W Bremse type Indkoblings arbejde indtil justering BMG 05 DT BMG 1 DT BMG 2 DT BMG 4 DT Til motor byggestørrelse Arbejdsluftspalte mm Indstillinger, bremsemomenter Bremsemoment Type og antal Bestillingsnumre for min. 2) max. fjedre fjedre [10 6 J] [Nm] normal rød normal rød 0,25 0,6 5,0 4,0 2,5 1,6 1,2 10 7,5 6, ,6 5, Bremsens modstand 1) 1) Nominel værdi målt mellem rød (klemme 13) og blå (klemme 15) forbindelse ved 20 C, temperaturafhængige svingninger i området -25% / +40 % er mulige. 2) Ved kontrol af arbejdsluftspalte skal det bemærkes: Efter et prøveløb kan der vise sig afvigelser på ± 0,1mmpå grund af parallelitetstolerancen på belægningen X Ω (230V) 248 Ω (230V) 216 Ω (230V) 43,5 Ω (110V) Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 37

38 9 kva i P f n Hz Tilladte kuglelejetyper 9.5 Tilladte kuglelejetyper A-lejer (vekselstrømsmotor, bremsemotor) Motortype B-lejer (fod-, flange- og gearmotorer) Flangemotor Gearmotor Fodmotor Vekselstrømsmotor Bremsemotor DT Z-J 6303-Z-J 6204-Z-J 6203-J 6203-RS-J-C3 DT Z-J-C J 6205-RS-J-C3 9.6 Driftskurver 50Hz Driftskurverne viser, hvilke drejningsmomenter MOVIMOT må udsættes for afhængig af omdrejningstal. Vedvarende overskridelse fører til utilladelig opvarmning. Kortvarig overbelastning kan tillades. 1 0,8 S1 S3 40% M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 100Hz 02847ADE 1 S1 S3 40% 0,8 M/M nenn 0,6 0,4 0, n[1/min] 02848ADE 38 Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D

39 Producenterklæring kva i P f n Hz Producenterklæring Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 39

40 Vi er der, hvor De har brug for os. Verden rundt. SEW er verden rundt Deres kompetente samarbejdspartner m.h.t. gearteknik. Vi har produktions- og montageværker i alle vigtige industrilande. SEW-EURODRIVE GmbH & Co Postfach D Bruchsal Tel. (07251)75-0 Fax (07251) Telex

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Udgave 03/2002 Driftsvejledning 1053 3680 / DA SEWEURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Udgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) 07/2000. Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK

Udgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) 07/2000. Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) Udgave 07/2000 Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsoplysninger MOVI-SWITCH... 4 2 Opbygning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex

Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Side 1/6 Eksplosionsbeskyttet påbygningstermostat Serie ATH-Ex Særlige funktioner Kompakt hus (75 mm 110 mm 56 mm) 5 A brydeevne Direkte i zone 1, 2, 21 og 22 monterbar Temperaturindstilling i zone 1,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER

10. FEJLFINDING OG LØSNINGER 10. FEJLFINDING OG LØSNINGER Situation Tilstand Årsag Afhjælpning Hverken løft eller fir er mulig Hverken løft eller fir virker Når styretryk eller cylinderafbryder aktiveres høres en klikkende lyd Styretryk

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere