Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum. Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum. Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28"

Transkript

1 Generalforsamling - Beretning - Referat 3 x jubilæum Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28

2 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf Næstformand Lisbeth Christiansen Slagelsevej 24, Skørpinge 4200 Slagelse Tlf Kasserer Erling Møller Kristensen Munkeparken 68, 6240 Løgumkloster Tlf Sekretær Margit Batz Poulsen Hybenvænget 11, 8362 Hørning Tlf Redaktør af Danseretningen Lene Damkjær Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk Tlf Solveig Christiansen Herredsvejen 166 Troestrup, 9500 Hobro Tlf Eva Schmidt Kirketorvet 23, 8370 Hadsten Tlf suppleant Gerda Jensen Hylkedalvej 136, 6640 Lunderskov Tlf suppleant Anne-Mari Hartoft Firhøj 21, 2690 Karlslunde Tlf Fax Vigtige informationer Landsforeningens sekretariatsadresse er: Postbox 22, Østergade 14, 8370 Hadsten Telefontider: Tirsdage kl Torsdage kl Kontoret er lukket i skolernes ferier og på helligdage. Kontoret er åben torsdag kl Telefon Bankkonto Giro Landsforeningens hjemmeside findes på Landsforeningens adresse er Forsiden: Kursus Danseretningen udkommer medio januar, maj og september. Deadline for materiale til september-nummeret: 1. august Sendes til Lene Damkjær, Måre Byvej 38, Måre, 5853 Ørbæk, tlf Vedhæftede filer, der ikke er skrevet i Word, bedes I venligst gemme og sende i RTF format. Når I sender meddelelser til ak ti vi tetska len de ren, bedes I venligst skrive for hvilken region, I ønsker med delelsen bragt. UDEBLIVELSE AF BLAD OG MEDLEMSREGISTRERING ring venligst til Landsforeningens sekretariat, tlf

3 Generalforsamling Skannerup Efterskole Referat af formandens beretning Landsforeningens formand, Bo Røyen, indledte med at takke Region Vejle og i særdeleshed Gerda Jensen for værtskabet i Beretningen handlede ikke kun om året 2012, men også om Fra Nordisk Træf i Norge fik vi en CD med mange gode danse. Landsforeningen har selv udgivet en jule CD, som har været meget populær. Af Margot Gunzenhauser har foreningen købt rettighederne til en lang række fornøjelige og anvendelige square danse. Lene Damkjær har fundet egnet musik. I 2012 blev Kursus I for danseledere afholdt på Hadsten Højskole. Det skete sideløbende med et almindeligt højskoleophold, som tilbød seniordans. Tilslutningen til danselederkurset var i orden, men ikke til det almindelige hold. Kursus II for danseledere foregik i 2012 i Vildbjerg. Erfaringerne fra 2012 har betydet, at Landsforeningen har ændret kursusmodellen i år. Vi udbyder nu et Grundkursus og et Fortsætterkursus, der har samme indhold som de tidligere kursus I, II og III. De finder sted fra den 6. til den 9 juni i Vildbjerg. Landsforeningen har desuden indgået aftale med DGI om en fælles uddannelse af danseledere, første gang i november I 2012 skete der en påkrævet ajourføring af Dansenøglen. Den er et uundværligt redskab for enhver danseleder. Ligesom andre varer kan den bestilles på Landsforeningens kontor. Regnskabet for 2012 gav et underskud på kr Det er 3. år med et stort underskud. Dette har været planlagt, men nu går det ikke længere. Bestyrelsen arbejder hårdt for at bringe balance mellem indtægter og udgifter, senest i Kontingentet for 2013 er forhøjet til kr. 120 for enkeltpersoner og kr. 180 for par. Det er i virkeligheden latterligt billigt for så meget. I forhold til regionerne er Landsforeningen begyndt at sende et brev ud efter hvert møde i bestyrelsen med omtale af de væsentligste emner. Det er til gavn for begge parter. Regionernes regnskaber for 2012 ser rimelige ud. Regionerne modtager fortsat kr fra Landsforeningen. Foreningens blad, Danseretningen, fik sit nye navn i Det fortæller, at 3

4 vi beskæftiger os med dans og ikke med fodslaw eller noget helt tredje. Før hed det Årets Gang. Som et led i at få balance på budgettet har bestyrelsen valgt at reducere udgivelsen af Danseretningen fra 4 til 3 årlige numre i Det har skabt en del utilfredshed, men bestyrelsen har fundet det både nødvendigt og hensigtsmæssigt. Efter sommerferien starter en ny sæson. Vi skal ud at lede efter nye dansere. Landsforeningen har forsøgt sig med annoncering i forskellige store medier. Vores erfaring er, at udbyttet slet ikke svarer til udgiften. Det er den lokale indsats, der giver størst resultat. Her er vores røde folder en god hjælp. Brug den! Men når danserne så er kommet indenfor dørene, så skal de også overtales til at blive medlem af Landsforeningen. Det er ikke kun danselederens opgave. Danserne skal selv være aktive. Hvert kontingent kommer 3 gange igen, fordi det giver tilskud fra DIF, Danmarks Idræts Forbund. Vores økonomi lider under stagnationen i vores medlemstal. Formanden sluttede med at takke kollegerne i bestyrelsen samt Kirsten og Kaj på kontoret for et behageligt og tillidsfuldt samarbejde. Alle har udført et stort og prisværdigt arbejde til gavn for Dansk Senior Dans. Bo Røyen 4

5 Livlig generalforsamling Debat. Blandt de 79 fremmødte var der en livlig debat oven på formandens beretning. Flere deltagere syntes, at reduktionen af udgivelserne af Danseretningen var sket for hurtigt. Nogle regioner var kommet i klemme med hensyn til orientering om arrangementer. Ellers var der forståelse for, at foreningen fremover kun udsender 3 blade om året. Fire dage før generalforsamlingen modtog bestyrelsen en fælles protestskrivelse fra 8 ud af 13 regioner ang. reduktionen af Danseretningen. Bestyrelsen var uden tvivl i sin gode ret til at bestemme, således som det var sket. Generalforsamlingens deltagere var kritisk over for den måde protesten var blevet til på, blandt andet at Region Ringkøbing og Region Fyn var holdt helt udenfor. Det skyldtes nok, at formændene for disse 2 regioner er medlem af Landsforeningens bestyrelse. En anden fremgangsmåde til at bedre økonomien på er at skaffe flere medlemmer, blandt andet hos dansere, der danser på aktivitetscentre. Generelt opfordres medlemmerne til at opmuntre andre til at betale kontingent. Ellers var der forslag om blot at droppe juninummeret og fastholde de andre udgivelser. Bestyrelsen vil kigge nærmere på, hvornår de 3 numre skal udgives. Bestyrelsen vil også overveje, hvordan den kommende opkrævning af kontingent (2014) skal foregå. - Herefter blev beretningen taget til efterretning. skyldtes især tilskud til kurser samt manglende indtægter. Visse spareforslag fremkom. Landsforeningen har dog stadig en rimelig kassebeholdning. Budgettet for 2014 viser et underskud på kr Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag. Fra Region Syd for Strømmen var der forslag om, at regionernes måde at varsle til generalforsamling på bliver ligesom for Landsforeningen. Bestyrelsen foreslog, at fristen dog skulle være 3 uger i stedet for 6 uger. Med denne ændring blev forslaget vedtaget. Valg til bestyrelsen. Bo Røyen og Lisbeth Christiansen var på valg, og begge blev genvalgt. Gerda Jensen og Anne-Mari Hartoft blev genvalgt som suppleanter. Ligeledes blev foreningen revisor genvalgt. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslog uændret kontingent for 2014, hvilket blev vedtaget. Eventuelt. Nogle deltagere syntes, at kun medlemmer af foreningen skulle kunne købe Landsforeningens materialer (dog ikke CD I, II og III med tilhørende DVD). Bestyrelsen fortalte, at en sådan ordning let kan omgås, og at bestyrelsen var tilhænger af åbenhed. - Herefter afsluttede dirigenten, Morten Bruhn Jacobsen, generalforsamlingen. Referenter: Margit Batz Poulsen og Bo Røyen. Regnskab Erling Kristensen fremlagde regnskabet. Underskuddet på kr

6 MAJ En bøgeskov med sin spæde grønne og lige udsprungne krone på er et symbol for os om det skønne, som maj har gemt, og som vi vil få. Det er i jorden, det er i luften, det skyder op, det får blomst og blad, og det har farve, og det har duften, som kan beruse og gøre glad. Og alle fuglene bygger rede, de får familie og slid og slæb. Om større flid må man længe lede, de mange unger har store næb. At maj er mild, ja det kan den være, men det er hændt, jorden den blev hvid, det koster blommer, ja måske en pære, det får vi se, når det bliver den tid. Når maj til tider kan give kulde, bru r bonden gerne de gamle ord, at det gør laderne ganske fulde, så lad os håbe på det han tror. Bodil Hansen Musik Helle Nørgaard Jacobsen, noder kan fås hos Lene Damkjær 6

7 Trist men nødvendigt Som man kan se andet sted i bladet har landsforeningens økonomi nødvendiggjort at DANSERETNINGEN nu, uden meget forvarsel, udkommer med 3 numre om året, nemlig januar, maj og september. Det er desværre kommet på tværs for nogle, og det beklager redaktionen, undskyld for det. Redaktionen vil fortsat stå på hovedet for at skabe et smukt og læseværdigt blad, som kan holde alle glade dansere orienteret om hvad der sker i regionerne og på landsplan. Lene Damkjær Bladet er landsforeningens ansigt og talerør til medlemmerne, så vi har valgt at fastholde udseende og udformning som hidtil, fordi der ikke ligger nogen besparelse af betydning i at forringe standarden af papir og opsætning. Den store besparelse ligger i antallet af udsendelser. Nu skal regionerne og medlemmerne så vænne sig til nye deadlines (1. august, 1. december og 1. april) når der skrives indlæg til dansere og ledere og andre indlæg til bladet, men mon ikke det går an? Generalforsamling - Beretning - Referat Jubilarer Nr. 2 - Maj 2013 Årets Gang - Årgang 28 7

8 Nye danseledere og DGI Landsforeningen har i nogle år haft for få deltagere på foreningens kurser for danseledere. Derfor er 3 kurser blevet omdannet til 2, dog med uændret samlet varighed. Landsforeningen kører videre med denne model, som hedder Grundkursus og Fortsætterkursus. Men i 2012 foreslog DGI Dans & Musik, at vi skulle samarbejde om uddannelse af danseledere til seniordans. Det er nu kommet så vidt, at DGI til november udbyder lederkurser i DGI regi. Disse kurser vil foregå i weekends med kursus ligesom i gamle dage i Landsforeningen. Eva Schmidt og Lene Damkjær starter med at være instruktører. I første omgang udbydes kursus I i november Så får vi se, om der senere er efterspørgsel på kursus II og III. Landsforeningen forventer sig meget af dette samarbejde. Bo Røyen, Landsformand Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing juli 2013 Seniordans og Højskoleliv eller bestil brochure på tlf Instruktører: Lis Madsen Eva Schmidt 8

9 Butik - Landsforeningen Dansk Senior Dans 4/22/13 2:26 PM Butik - Landsforeningen Dansk Senior Dans Butik - Landsforeningen Dansk Senior Dans Diverse produkter Landsforeningens Diverse produkter Ønsker du at købe nogle af nedenstående produkter, butik så klik på Bestilling tilbyder kr. i menuen 20,- Diverse produkter venstre. Ønsker du at købe nogle af nedenstående produkter, så klik på Bestilling i menuen til kr. 50,- Ønsker venstre. du at købe nogle af nedenstående produkter, så klik på Bestilling i menuen til venstre. Stik 25 år m/logo - Ø 19 Nål Stik Stik m/logo med - Ø - logo Ø mm ø mm 14 mm Stik 25 år m/logo - Ø 1928 mm Produktnr. 29 Stik m/logo - Ø 14 mm Stik mm 25 år m/logo - Ø 19Produktnr. Stik 29 Produktnr. m/logo 29 - Ø 14 mm Produktnr. 33 mm Produktnr. 29 Produktnr. 33 Produktnr. 33 Stik 25 år med logo ø 19 mm Produktnr. 33 4/22/13 2:26 P 4/22/13 2:26 P Vedhæng m/kæde - Ø 20 mm Produktnr kr. 50,- Vedhæng med kæde ø 20 mm Kr. 50,- kr. kr. 20,- 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 50,- Ringbind kr. Nål 50,- m/logo A5 - Ø 14 mm Produktnr. Nål 2628med Nål logo m/logo ø 14 - Ø mm 14 mm Nål m/logo 28 Produktnr Ø 14 mm Produktnr. 28 Kr. 20,- kr. 20,- kr. 55,- kr. 45,- Vedhæng m/kæde - Ø Ringbind A5 20 mm Vedhæng m/kæde - Produktnr. Ø 26 Ringbind A5 Klistermærker 35 Vedhæng stk. pr. ark 20 mm m/kæde - Ø Ringbind Ringbind Produktnr. A5 26 A5 Produktnr mm Produktnr. 26 Produktnr. 27 Produktnr. 30 Produktnr. 26 Produktnr. 30 Kr. 55,- Kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- Page 1 of 2 kr. 55,- Kr. 10,- kr. 55,- kr. 55,- kr. 45,- kr. 45,- kr. 45,- Kr. 45,- Page 1 of 2 Page 1 of Page 1 of Se det store udvalg af CD er og DVD er på Landsforeningens hjemmeside: Varerne kan købes ved henvendelse til kontoret tlf Ved forsendelse tillægges porto. 9

10 Round Dance 1 Et anbefalelsesværdigt kursus Lørdag den 16.februar blev der i Holbæk afholdt Round Dance kursus 1 for danseledere. Et rigtig godt kursus med Gerda Jensen som en kompetent og sprudlende instruktør.- Desværre var der ikke den store interesse for deltagelse blandt regionens danseledere og bestyrelse, hvor man åbenbart havde valgt at nedprioritere kurset (ingen omtale i Danseretningen og krav om minimum 20 deltagere for gennemførelse, - det til trods for at Gerda helst så 12-max 20 deltagere.) Derfor blev også andre dansere og ledere udefra med interesse for Round Dance inviteret med - i alt 14 deltagere var tilmeldt, dog med 2 forfald i sidste øjeblik. Det blev en udbytterig og hyggelig dag med gennemgang af danse (quickstep, vals, rumba og cha-cha) med forskellig sværhedsgrad, dog ikke sværere end, at mange af dansene sagtens kan bruges inden for alm. Seniordans, flere danse kan danses som mixer.- Hvis man vil have dansere i den yngre kategori af seniordansere indlemmet i sin danseforening, er det nok værd at satse lidt på Round Dance som et krydderi til den alm. Seniordans, som jo meget består af kredsdanse og kontradanse. Både de ældre og yngre dansere kan lide at danse Round Dance, når de først får det prøvet, - sværhedsgraden kan jo tilpasses holdet. Stor tak til Gerda danserne og serveringspersonale. Kirsten Munch, Jette Harshøj og Inger Skaaning Så var der stævne i Fuglebjerg Alle glædede sig og der var tilmeldt 147 deltagere, skønt!!! Det var dog ikke lige den dag, solen skinnede. Man skulle have troet, at det var den 13. februar, men det var den 3. februar, næsten alt hvad der kunne gå galt, gik galt. Da den første leder skulle lede danse, kneb det gevaldigt med at høre forklaringen på, hvad man skulle danse. Så de fleste af os dansede efter gehør. Nu troede vi vanskelighederne var ovre MEN da den næste leder kom på, spiste anlægget CD en, så den sad uhjælpeligt fast. Vi skiftede så over til en anden sal, så den dans,, der lige var gennemgået måtte vi jo af gode grunde springe over. I den anden sal var der et, ikke helt nyt anlæg, hvor mikrofonen var af dårlig kvalitet med hvad derved følger. Det lykkedes dog at gennemføre 2 danse. Pyh ha! Så var der spisning, alle glædede sig til det fine smørebrød, igen var uheldet ude. Kantinen leverede IKKE det bestilte, men i stedet 3 halve stykker, aldrig er der set så fersk og trist en mad, som bestod af følgende: Æg med sparsomme rejer, leverpostej og kartoffel mad, hvad gir I!!! Efter frokost forløb resten af dagen nu på bedste måde med dans og sang. Ved afslutningen blev vores fane båret ud til vores fælles sang. En STOR tak til danserne, som tog alt postyret med oprejst pande. Der satses på et rigtig godt stævne uden uheld og med god mad til næste år. Håber ikke I har tabt modet. Med dansehilsen Carrie Ps. Vi, som arrangører kan kun beklage, at det gik så grumme til. Venlig hilsen Meta og Gudmund 10

11 Siden 2006 har Region Nordsjælland s bestyrelse arrangeret Nytårsbal, for deres medlemmer, afholdt i Frederiksborg Hallen Siden 2006 har har Region Nordsjælland s bestyrelse bestyrelse arrangeret arrangeret Nytårsbal, for deres medlemmer, Hillerød afholdt i Frederiksborg. Hallen ved Hillerød Nytårsbal, for deres medlemmer, afholdt i Frederiksborg Hallen ved. ved Hillerød. Den nuværende bestyrelse på ovenstående billede med de flotte Senior Danse bannere, som baggrund er fra venstre : Jytte Albrechtsen, Ruth Weisdorf, Jytte Mølgaard, formand Lise Klint, Jytte Agerbo og Bodil Bartholin. Fra regionens medlemmer skal der lyde en rungende tak for en festlig start på det nye Senior Danse år! I år var vi 90 dansere, der deltog i ballet, hvilket nedenstående billede giver et indtryk af. Tænk hvor heldige vi er, at dansene sædvanligvis bliver ledet af 6 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer! Den nuværende bestyrelse bestyrelse på ovenstående på billede ovenstående med flotte billede Senior Danse med bannere, de flotte som baggrund er fra venstre: Jytte Albrechtsen, Ruth Weisdorf, Jytte Mølgaard, formand Lise Senior Danse bannere, som baggrund er fra venstre : Jytte Klint, Jytte Agerbo, Betty Thulin og Bodil Bartholin. Albrechtsen, Ruth Weisdorf, Jytte Mølgaard, formand Lise Klint, Jytte Fra regionens Agerbo medlemmer og Bodil skal Bartholin. der lyde en rungende tak for Fra en festlig regionens start på det medlemmer nye Senior Danse år! I år var vi 90 skal der lyde en rungende tak for en festlig start på det nye Senior Danse år! I år var vi 90 dansere, der deltog i ballet, dansere hvilket nedenstående, der deltog billede i ballet, hvilket nedenstående billede giver et giver indtryk et indtryk af af.. Tænk hvor hvor heldige vi er, at dansene sædvanligvis heldige vi er, at dansene sædvanligvis bliver ledet af 6 ud af bliver ledet af 6 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer! de 7 bestyrelsesmedlemmer! Tusinde tak!! Merete Jackson 11

12 Region Aarhus ønsker Stort tillykke med 25-års jubilæet! For 25 år siden, i 1988 startede Tove Brandt (i midten) med at danse seniordans hos Helga Poulsen (t.v.). Helga var dengang nystartet med at undervise i Auning. Inga Kristensen (t.h.) startede, også i 1988, i Klostergade i Aarhus. Tove er lige fyldt 77 år, og hun har danset stort set hele livet. Toves Far gik til seniordans på Hjemmet i Ryomgaard, til han blev 95 år. Han sørgede for, at Tove allerede som 3-4-årig blev sendt på danseskole. Her gik Tove til hun blev konfirmeret og skulle ud at tjene. Det gav et ophold i dansen, indtil Tove kom i huset som ung pige hos Karl Brandt. Tove og Karl gik til folkedans sammen, og de blev gift med hinanden. Allerede som 47-årig blev Tove enke. Den daværende Virring-Essenbæk Kommune sørgede for, at Tove fik en lille enkepension + børnepenge, nok til, at hun lige netop kunne klare de 5 børn, den yngste var 7 år, og huset på Kastrupvej 20 i Langkastrup, hvor hun stadig bor. Tove fortsatte med Folkedansen indtil hendes dansepartner holdt op. Tove brød sig ikke om at skulle skifte partner og startede derfor med seniordans hos Helga Poulsen, da hun startede i Auning i Siden da har Tove danset hos Helga i Auning, 25 år har de holdt sammen hver torsdag eftermiddag. Foruden i Auning dansede Tove på Hjemmet i Assentoft, først som afløser for Jytte Mortensen, og da hun holdt op overtog Tove holdet og måtte i den forbindelse hurtigt uddanne sig som danseleder. I Assentoft har Tove stadig 14 dansere. De 12

13 danser 10 gange om foråret og 10 gange om efteråret, og de hygger sig, har det godt med hinanden og besøger hinanden til fødselsdage m.v. Tove har også tid til pensionistforeningen i Assentoft, som hun er formand for. Tove ville gerne have flere danse-udfordringer og meldte sig derfor til seniordans hos Gunhild Jensen i Randers. Gunhild underviste i lidt sværere danse, og da Gunhild stoppede som instruktør i 2011 blev holdet overtaget af Maja D. Davidsen, stadig med fokus på lidt sværere danse. Og - Tove er stadig aktiv seniordanser i Auning i Assentoft og i Randers. Helga startede på bar bund med at undervise og fik allerede i løbet af det første år etableret 7 hold. Da Helgas mand blev syg i 1997 og døde i 1998, var der ekstra brug for hende på parrets gård. Derfor overdrog hun tre af danseholdene til andre, Ørsted, Hårup og Mørke. Hun beholdt fire hold, og de danser stadig på fuldt tryk i Auning, Grenaa, Hornslet og Vivild. Tilsammen har hun godt 150 dansere. Helga mindes, hvordan nogle af de første dansere startede med at komme til dans i joggingtøj. Men hurtigt fandt de ud af, at Helga var klædt om, det smittede af, og så varede det ikke længe, før danserne også var klædt om. De senere år har Helga arrangeret enkelte danseaftener hen over foråret, og kan på sådanne aftener samle ca. 80 dansere. Helga fortæller, at hun tror, hendes succes kan skyldes, at hun ikke er selvhøjtidelig. Hendes motto er: Det skal være sjovt. Helga har arrangeret mange rejser for sine dansere, altid med De Grå Busser. De har besøgt bl.a. Finland, Schweiz, Tyskland, Sverige, Holland, og i år går turen til Lüneburger Heide. Helgas dansere kan nemt selv fylde en bus. Allerede nu er der 45 på listen til turen i august. Helga er 78 år og havde egentlig besluttet, at edb ville hun ikke have noget med at gøre. Men hurtigt indså hun, at man er nødt til at følge med, og hun er glad for de mange muligheder, det giver, både med mails, netbank o.s.v. Helga bor i Auning, og her har hun rod. Seniordansen giver en stor berøringsflade, og dansen er en af de bedste kilder til at holde arme, ben og hoved i gang. Som hun selv beskriver det har hun Et godt liv. Helga kan også lide at være alene, læse, strikke og filosofere. Og så tager hun gerne med sin gode ven Ulf ud at fiske. Det er også sjovt. Da Inga ville på efterløn, var man på hendes arbejdsplads klar over, at der måtte ske noget nyt. Arbejdspladsen tilbød derfor at betale hendes kursus som danseleder i seniordans. Inga tog imod tilbuddet, og i efteråret 1988 startede hun med at undervise i Den Blå Sal i Klostergade i Aarhus. Inga boede i Hou ved Odder, og det var derfor nærliggende, at hun i 1989 startede endnu et dansehold på Lokalcentret i Odder. Året efter i 1990 kom der endnu et hold til med lidt sværere danse. Efter 12 år blev danseholdet i Klostergade overtaget af Birthe Bisgaard. Men Inga, som fylder 88 år i maj, fortsætter stadig med at undervise på Lokalcentret og i Pakhuset i Odder. I Pakhuset danses der lidt sværere danse. Inga har ikke bare været aktiv for sine egne dansehold, hun har beriget hele seniordanseverdenen med nye danse. En af dem er opkaldt efter Inga og hedder Ingas vals. Da Inga skulle have ny hofte, var det ikke nogen hindring for at kunne undervise. Hun tog stokken med på dansegulvet det kan man da kalde ægte danseglæde! 13

14 Nyt fra Danse- musik og uddannelsesudvalget Det Internationale Stævne i Finland i dagene maj betyder, at vi har en C.D. med hjem med danse fra de deltagende lande. Tidligere har vi efterfølgende tilbudt kurser i dansene fra de internationale stævner, men vores erfaring er, at mange af dansene ikke bliver brugt alligevel. For eksempel ser jeg ved gennemgang af C.D. 1 og 2 fra ISDC 2010, at jeg selv på mine egne hold kun har brugt 6 af de i alt 26 danse, og det svarer nok til et gennemsnit af, hvad mange andre har haft brug for. Desuden vil nogle af dansene på den nye internationale C.D. igen være gengangere, fordi f.eks. Norge desværre igen bruger samme danse, som de har haft på den Nordiske C.D. Alt dette har betydet, at vi i landsforeningens bestyrelse har vedtaget, at vi nedprioriterer den internationale C.D., og at vi ikke tilbyder kurser i den i Til gengæld tilbyder vi en Besøgsdag uden beregning, hvor vi gennemgår enkelte af dansene fra den nye C.D., og hvor vi har en salgsbod med. Alle regionsformænd har fået brev fra Bo om dette tilbud den , og vi vil gerne minde om, at denne besøgsdag dermed ikke er et kursus og derfor eventuelt kan kombineres med et andet arrangement i regionerne. Ring gerne, hvis der er spørgsmål. På udvalgets vegne mange hilsener Lisbeth 14

15 Square dance for seniors Beskrevet af Margot Gunzenhauser 20 Squaredanse (kreds, række og kvadrille danse) kan købes på landsforeningens kontor. Glæd jer Ny dans til Patrona Bavaria. Dansebeskrivelse i september nr. af danseretningen. Musikforslag medfølger Pris 75 kr. OBS. OBS. Husk at læse siderne bagerst i bladet, du er altid velkommen til at deltage i alle arrangementer på tværs af regionerne. 8. Landslederstævne Den juli 2013 Flemming Efterskole Skolesvinget Flemming Venlig hilsen og på gensyn Region Vejle 15

16 Danseleder Norma Dahl, Esbjerg 90 år Vores dejlige, dygtige, varme, glade danseleder Norma Dahl fylder 90 i år. Vi håber og beder til at du evig består. For livet får fylde og mening, når man er sammen med dig. Tak Norma for din fine, smukke indstilling til livet, man bliver et bedre menneske når man er sammen på livets dansevej, man bliver så taknemmelig for at kende dig. Tillykke Norma med alle dine år ønskes du af dine dansehold i Esbjerg. Norma Dahl har undervist i seniordans i Esbjerg i 23 år og haft 6 hold samt 1 på Fanø. Desuden har Norma stået for spændende, glade busture både i Danmark og i udlandet. Norma har undervist på højskoler i seniordans. Når der ikke bliver danset og rejst landene rundt, går Norma foran på en ugentlig skovtur. Kirsten Stort tillykke i anledningen af den 25. juni skal også lyde fra region Ribe. 16

17 Landsforeningens danseaktiviteter 2013 Højskoler: Silkeborg Højskole 9. juni 5. juni Rønde Højskole 11. aug. 17. august Ungd. Højskolen Ribe 7. juli 13. juli Brenderup Højskole 16. juni 22. juni Bornholms Højskole 5. sep. 11. september Marielyst Højskole 28. april 11. maj Marielyst Højskole 25. aug. 31. august Nørgårds Højskole 16. juni 22. juni Nørgårds Højskole 1. sep. 7. september Hadsten Højskole 29. juli 4. august Vrå Højskole 13. juli 19. juli Vestjyllands Højskole 6. juli 12. juli Langsøhus 6. maj 11. maj Langsøhus 8. juli 13. juli Danse fritider: Agerskov kro Ry Parkhotel 17. juni 21. juni 14. okt. 18. oktober Kurser: Grundkursus 6. juni 9. juni Fortsætterkursus 6. juni 9. juni Internationalt danseleder kongres i Finland 27. maj 1. juni Rejser: Helgoland og Hamburg Helgoland og Hamburg 30. juni 3. juli opsaml. Jylland 29. juli 1. august opsaml. Sjælland og Fyn 17

18 Mindeord Søndag den 3. februar fik vi seniordansere i Hadsund et stort chok, vores danseleder gennem godt tyve år Esther Emilie Johansen var død, uden nogen foregående sygdom. I mange år havde Esther 5-6 hold forskellige steder. Hun ledede dansen og hendes mand passede musikken. Vi i Hadsund vil huske Esther, som en ildsjæl inden for seniordansen. Hun var altid glad og parat til nye udfordringer. Vi vil altid huske Esther for hendes fastelavnsdans i Hadsund Kultur Center, det var bare festligt og flot lavet. Esther vil blive savnet af seniordanserne i Hadsund. Æret være Esther Emilie Johansens minde Danseleder Lone Rasmussen Hadsund Flagermuskvadrillen Region Ringkøbing har i de sidste år haft dårlig tilslutning til det årlige træf for danseledere. Derfor valgte bestyrelsen for regionen at invitere Solveig Christiansen i år. Hun skulle bl.a. undervise lederne i Flagermuskvadrillen. For at have et passende antal deltagere måtte hver danseleder tage en dygtig danser med. Dette viste sig at være en god model. Alle danseledere havde en gæst med, bl.a. dansere der måske kan hverves til at blive danseledere. Efter den sædvanlige udveksling af informationer og holdninger danselederne imellem gik Solveig i gang med at undervise i Flagermuskvadrillen. Dette varede i næsten i to timer, for der var meget at lære. På den anden side er dansen ikke svær. Den er flot og elegant! Men dansen kræver god tid. Solveig Christiansen forhandler den CD, hvor musikken findes, samt den tilhørende dansebeskrivelse. Efter frokosten gik der en god times tid med at lære en del af de squaredanse, som Landsforeningen har købt af Margot Gunzenhauser. Her findes adskillige fornøjelige og lette danse, både kvadriller, kontradanse og pardanse. Disse dansebeskrivelser kan købes på kontoret i Hadsten. Solveig ledte os venligt og sikkert gennem alle dansene. Bo Røyen 18

19 Seniordans på Hadsten Højskole 29. juli - 4. august 2013 Oplev danseglæde, fællesskab og god musik. Margit Jakobsen og Anna-Lise Thomsen er danseledere denne uge. Kom alene eller med en dansepartner. Sværhedsgraden tilpasses, så alle kan være med. Dans nyd livet og mød nye mennesker. Uanset alder og form får du sved på panden og smil på læben. Udover dans er der ægte højskolestemning med morgensamling, sang, koncert, sangaften samt spændende foredrag og udflugter. Du kan bl.a. opleve disse udflugter, foredrag og aktiviteter: Tur til verdens mindste storby Aarhus. Vi besøger Dronning Margrethes sommerresidens Marselisborg Slot, hvor vi ser hendes storslåede slotshave og oplever Mindeparken og Mindelunden. Derefter går turen til ARoS Aarhus Kunstmuseum, der rummer alt fra guldalder-malerier til moderne kunst, og som tilbyder en storslået udsigt over Aarhus fra bygningens top. Besøg på Hedegaardens Vinavl - en af Dannmarks få økologiske vingårde. Her vil vinbonden vise vinmarkerne frem og fortælle om vinproduktion i Danmark - og så skal vi smage på vinen. Koncert med Liva Weel- og Edith Piaf-sange. En aften med Højskolesangbogen, ved formand for højskolesangbogsudvalget Ole Brunsbjerg Livet er en overvejelse værd og Den danske kulturkanon (Foredrag) Hvem ved hvad om dansk musik? Quiz, ost og rødvin, ved pianist Kaj Mørk Tag en ven med på højskole: I samme uge tilbyder vi også kurserne: Engelsk til rejsebrug og daglig tale, Tysk til rejsebrug og daglig tale og Filt og billedværksted for kreative seniorer. Pris: Kr ,- for indkvartering på delt dobbeltværelse Ugens danseinstruktører: Margit Jakobsen og Anna-Lise Thomsen Tlf Hadsten Højskole siden

20 Det er vigtig vi tager tid til at leve livet, Det er vigtig vi tager tid til at leve livet, og ikke bruger kostbar tid på at jage livet. og ikke bruger kostbar tid på at jage livet. Bag disse ord ligger et budskab! Bag disse ord ligger et budskab! Ren livsglæde Ren livsglæde Optimisme Optimisme Uforpligtende Uforpligtende Nye dansetrin Nye dansetrin Dit helbred Dit helbred Dit humør Dit humør Atmosfære Atmosfære Nye venner Nye venner Sund for Sund sjælen for sjælen Energi Energi Kom og vær med til nogle fornøjelige dansedage på Ry Parkhotel Kyhnsvej Ry i efterårsferien Kom og vær med til nogle fornøjelige dansedage på Ry Parkhotel Kyhnsvej Ry i efterårsferien Fra den oktober Fra den oktober Danseprogrammet vil hovedsalig blive Rounds iblandet nogle kontradanse mm. Danseprogrammet vil hovedsalig blive Rounds iblandet nogle kontradanse mm. Vi er åbne for danseønsker, gerne sammen med tilmelding til 1 af de nedenfor stående. Kunne være les lanciers Vi er åbne eller for andet danseønsker specielt som, gerne ville sammen være spændende med tilmelding at tage til med 1 af i programmet. de nedenfor stående. Kunne være les lanciers eller andet specielt som ville være spændende at tage med i programmet. Danseledere: Danseledere: Gerda Jensen Lunderskov tlf: mail: Gerda Jensen Lunderskov tlf: mail: Margit Batz Poulsen Hørning tlf: mail: Margit Batz Poulsen Hørning tlf: mail: Prisen for dobbeltværelse kr tillæg for eneværelse + kr 800 Prisen for dobbeltværelse kr tillæg for eneværelse + kr 800 I prisen er inkluderet helpension, dans, ½dags udflugt med div. Entreer. I prisen er inkluderet helpension, dans, ½dags udflugt med div. Entreer. Tilmelding til danselederne senest 1.juni 2013 herefter tilsendes endeligt program med deltagerliste og girokort samt info om transportmulighederne. Tilmelding til danselederne senest 1.juni 2013 herefter tilsendes endeligt program med deltagerliste og girokort samt info om transportmulighederne. 20

21 SeniordanS på Vrå Højskole 13. juli juli 2013 Ugens program omfatter bl.a. foredrag om livet i Vendsyssel, besøg på kunstsamlingen hvor maleren Svend Engelund er i centrum, tur til Vesterhavets hvide strande, foredrag om musik og revyviser, tur til Børglum kloster, hvor Stygge Krumpen reagerede i fordums dage. Ugens detailprogram kan findes på hjemmesiden : > ugekurser > seniordans Pris kr ,- på store dobbeltværelser, indviet i Tillæg for enkeltværelse. Alle værelser har eget bad. Tilmelding på eller eller ring til os på telefon Danseledere: Lene Damkjær og Margit Albertus. Højskolevej Vrå Tlf.: VraaHojskole.dk 21

22 Regionale aktiviteter for dansere Region Århus Søndagsdans: Søndag d. 26. maj Fritidscentret,Vestergade 15, Randers Danseledere: Maja Davidsen og Gunhild Jensen Søndag d. 9.juni 2013 Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J. Danseledere: Birthe Bisgaard og Gitte Mouritzen, Søndag d. 28.juli 2013 Rønde Hallen/Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, Rønde Kaffe /brød må ikke medbringes. Kan købes for kr Danseledere. Dora Andersen og Helga Poulsen Søndag d.11. august Lunden, Vestergade 74, Silkeborg Danseledere: Lisbeth Jensen og Tove Østergaard Alle søndage danser vi fra kl Medbring selv kaffe/te brød undtagen i Rønde Pris for deltagelse i søndagsdans er kr pr. pers. Sommerdans på Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. D August Pris pr. person i dobb. værelse er: 2.950,00 kr. Tillæg for enkeltværelse: kr Danseledere: Gitte Mouritsen, Trige, Birthe Bisgaard, Viby J Inkl. i prisen er helpension, udflugt i egen bil til Horsens Statsfængsel (tilskud til benzin), masser af dans og hyggeligt samvær. Alle kan deltage, også uden for regionen. Ank. Kl , Indkvartering og kaffe. Afrejse d. 9/8 efter morgenmaden. Tilmelding til Gitte Mouritzen, tlf senest d. 26. maj Straks efter tilmelding indbetaling på bankkonto Sparekassen Kronjylland reg konto nr Husk at oplyse om navn. Dansedag med større udfordringer Festsalen, Hadsten skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten (Forventes afholdes) Lørdag d. 5. oktober kl ca afholder vi en dansedag for øvede dansere med sværere danse på programmet. Danseledere: Gitte Mouritzen Trige og Birthe Bisgaard,Viby J Deltagerne skal selv medbringe forplejning Pris: Kr Yderligere oplysninger kan fås ved tilmelding til Gitte Mouritzen, Trige tlf.nr senest 9. september Efterårsstævner: Søndag d. 20. oktober 2013 Hornslet Hallen, Stadionvej, 8543 Hornslet. Lørdag d. 2. November 2013 (forventes afholdes). Hadsten Hallen, Hadbjergvej 12, 8370 Medlemspris kr ikke medlemmer kr Pris incl. kaffe/te og brød Begge dage kl Bindende tilmelding og betaling til danselederne senest 8 dage før stævne. Samlet tilmelding fra danselederne til: Birthe Bisgaard, Viby J. tlf. nr senest 8 dage før. Region Fyn Sommerdans Onsdag den 12. juni fra kl til kl på plænen foran Nyborg slot. Alle er velkomne, tag familien med til en hyggelig danseeftermiddag. Kaffe kan købes 22

23 Højskoledag Søndag den 27. oktober kl til kl på Vejstrup efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup. Program: Foredrag og sang Spisning Seniordans Kaffe Seniordans Pris: 160 kr. for medlemmer 180 kr. for ikke medlemmer Tilmelding og betaling til danselederne senest den 9. oktober Region Himmerland Sommerdans i Rebild Spillemandsmuseet, Cimbrervej 2, 9520 Skørping Tirsdag den 28. maj 2013 kl Pris: 55, - kr. for medlemmer 65, - kr. for ikke medl. Tilmelding er ikke nødvendig. Sommerdans i Rebild Spillemandsmuseet, Cimbrervej 2, 9520 Skørping Tirsdag den 20. august 2013 kl Pris: 55, - kr. for medlemmer 65, - kr. for ikke medl. Tilmelding er ikke nødvendig. Region Nordsjælland Roskilde/Bornholm Sommer dans i Gilleleje hallen Tirsdag d.11.juni kl Pris for medlemmer kr. 175,00 Pris for ikke medlemmer kr. 200,00 Gilleleje hallen, Bøgebakken 19 a, 3250 Gilleleje Bindende tilmelding senest d. 13. maj til: Jytte Mølgaard tlf: Ruth Weisdorf tlf: Betaling til Nordea bank senest d. 21. maj Konto reg. Nr OBS! Husk skriv navn på indbetalingen Transport: Tog fra Hillerød og Helsingør. Kontroller venligst selv tiderne. På dagen er Lises mobil åben og Jytte Mølgaard Sommer dans i Allerød hallen Lørdag d. 17. august kl Pris for medlemmer kr. 25,00 Pris for ikke medlemmer kr. 40,00 Betaling ved indgangen Medbring selv kaffe/the/vand og brød. Kontakt person Jytte Albrechtsen tlf: Transport: Tog til Allerød, hallen ligger tæt på stationen. Region Ribe Søndagsdans: Seniordans i haven, hos Inger- Margrethe. Søndagene d. 9. juni 4. august 1. september Tid: 14,00 16,30. Pris: 55,00 kr. der dækker, dans kaffe the og hjemmebag. Tilmelding fredagen før, mellem kl. 8,00 9,00. Inger- Margrethe: tlf el

24 Region Ringkøbing Midsommerfest, lørdag 15. juni. Regionen indbyder i år til midsommerfest. Den foregår i Højmark Hallen, Adelvej 41, Højmark, lørdag den 15. juni Vi vil først starte kl. 17. (Det bliver nok dejligt sommervejr!) Til gengæld fortsætter vi til kl. 22. Programmet er som det plejer i Højmark: dans, god middag, underholdning, mere dans og kaffe. Prisen bliver kr. 200 for medlemmer og kr. 220 for andre. Tilmelding senest den 8. juni til Gerda Røy, tlf , eller til Bo Røyen, eller tlf Tirsdagsdans Tirsdagsdans, den 14. maj, kl. 19, Aktivitetshuset, Birkevænget 31, Astrup ved Skjern. Tilmelding senest 9. maj til Laila Gudiksen, tlf , eller Bodil Moesgaard, tlf Tirsdagsdans, den 25. juni, kl. 19. Mejrup Fritidscenter, Elkjærvej 26, Mejrup Kirkeby ved Holstebro. Tilmelding senest 20. juni til Karen Nielsen, , eller Karen Margrethe Nielsen, tlf Tirsdagsdans, den 16. juli, kl. 19. Sunds Forsamlingshus, Idrætsvej 2, Sunds. Tilmelding senest 11. juli til Ingrid Brahms, tlf Tirsdagsdans, den 13. august, kl. 19. Lemvig Dagcenter, Nygade 35, Lemvig. Tilmelding senest 8. august til Solveig Baunsgaard, tlf Tirsdagsdansene slutter ca. kl og koster kr. 50, inkl. kaffe og brød. Region Storkøbenhavn Dans i København V Onsdag den 8.maj kl Lyrskovsgade 4, 1758 København V Pris kr. 40 Skovtur i Dyrehaven Onsdag den 12.juni kl. 11 Snyd ikke Jer selv for en god dag!! Vi mødes på Klampenborg Station og går en rask tur i den smukke Dyrehaven. Medbragt mad og drikke spiser vi et sted i skoven. Vi slutter turen på Bakken med en kop kaffe, for egen regning. Fint vejr er bestilt, og det er ganske gratis. Dans i Ishøj Onsdag den 7.august kl. 12 Dans i Ishøj på plænen ved ishuset, som ligger ved Arken. Mad og drikke medbringes. I tilfælde af regn danser vi på Aktivitetscentret Kærbo, Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj Dans i København V Onsdag den 11.september kl Lyrskovsgade 4, 1758 København V Pris kr. 40 NB: Sæt venligst et kryds i kalenderen den 2. november. Nærmere info følger i næste nummer. Efterårsstævne, Lørdag den 26. oktober. Arrangementet holdes i Hammerum Hallen. Flere oplysninger vil fremgå af næste nummer af Danseretningen. På kan du altid holde dig orienteret om arrangementer i regionen. 24

25 Region Vejle Sommerdans Sommerdans i Madsbyparken, Lumbysvej 45, 7000 Fredericia. Søndag den 30. juni, søndag den 21. juli, søndag den 28. juli Fra kl Alle er velkomne. Husk kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig mød bare op. Efterårsstævne Søndag den 27. oktober 2013 i Skærup Forsamlingshus, Nederbyvej 15, 7080 Børkop Fra kl Flere oplysninger i næste nummer. Region Vestsjælland Sommerseniordans i Andelslandsbyen Nyvang Søndag den 30.juni 2013 kl og Søndag den 28.juli 2013 kl Gratis adgang for seniordansere mellem kl og Vi starter med at spise vores medbragte mad. Dans fra kl Kaffepause kl På gensyn Kirsten & Jette Efterårsstævne I Hvidebæk Hallen, Bygaden 19A, 4490 Jerslev. Lørdag den 5. oktober 2013 kl.13, Dans, 3 håndmadder, kaffe og kage. Øl vin og vand købes i hallen Pris pr. person for medl.140 kr. for ikke medl.160 kr. bindende tilmelding og betaling til egen danseleder senest tirsdag den 26. september Samlet tilmelding og betaling fra danselederne til Jytte Sørensen, tlf mobil Betaling til Nordea bank reg.1709 nr Mange dansehilsner fra Jytte Sort Sol og Agerskov Kro Seniordansetur i dagene 29. september - 1. oktober med påstigningsmulighed i Næstved, Skælskør, Slagelse og Korsør. Vi bor på Agerskov Kro, besøger bl.a. Koldinghus og håber på mulighed for at se Sort Sol. Er du interesseret? Kontakt gerne Lisbeth for evt. ledige pladser i bussen, tlf. eller mail se side 2 her i bladet. Stævne Julestævne den 23. november 2013 i Medborgerhuset, Skolegade 1, Korsør, mere om stævnet i Danseretningen senere. Fuglebjerg/Næstved Seniordansere afholder stævne den søndag den 2.marts 2014 i Fuglebjerg Hallen, nærmere herom senere. Region Vendsyssel Sommerdans i Den Runde Pavillon Torsdag den 6. juni 2013 kl ,00 Rododendron parken i Brønderslev. Kom og oplev parken i fuldt flor. Ta` madkurv og drikkevarer med. Selvfølgelig masser af sang, dans og hyggeligt samvær. Alle er velkommen pris 30 kr. pr. person. Dansedage med større udfordringer Tirsdage den 7. og 14. maj kl. 13,30 16,00. Danse sal: Bien Aktivitetscentret Grønningen, Passagen, Brønderslev. Pris: 20 kr. + kaffe som købes i cafeen. Efter gode erfaringer fra sidste år tilbyder vi igen et blandet danseprogram for øvede dansere og danseledere. Yderlige oplysninger og ønsker ved instruktørerne som er: Rita Simick, Lis Madsen, Aase Henningsen. Tilmelding er ikke nødvendig, - men kom og dans. Forårstur Ud i det blå med bus Torsdag den 16. maj. Opsamlingssteder: Kl. 11, Brønderslev banegård. Kl , Sindal banegård. 25

26 Kl , Hjørring ved A-Z på P-pladsen til højre. To faste holdepunkter: Kaffe ved Bratbjergsøerne og aftensmad på Rønnes Hotel, Slette Strand. Pris: 250 kr. Alle er velkommen. Tilmelding og betaling senest 25. april til Else Bak Andersen , eller Lis Madsen Region Viborg Nyt i Region Viborg. Nu kan du komme til sommerdans følgende steder i Torsdag den 16. maj Aktivitetscentret 15 A Skive fra kl Kaffe og kage kan købes. Tilmelding på tlf eller mail Senest 14. maj Mandag den 3. juni Glyngøre skole Strandvejen 15 fra kl Medbring selv kaffe og kop, brød er med i prisen, som lyder på kr. 20. Tilmelding til Tove på tlf senest 30. maj. Ferieturen 2013 går denne gang til Prag fra den 25/8 til den 30/8. Igen har Steen fra Fjerritslev Busser lavet et program med mange oplevelsesrige ture. Programmet kan du få ved din danseleder efter 17. marts. Efterårsstævne Søndag d.3.november 2013 fra kl til i Glyngøre Hallen Ringvej 24. Pris for medl. kr. 100 inkl. kaffe og dans. Ikke medl. kr Tilmelding og betaling til din danseleder. Samlet tilmelding til Tove Pedersen mobil Betaling Spar Nord reg senest 24. oktober Nytårsfest Så er der igen nytårsfest i Region Viborg. Den 26. januar 2014 kan du komme til spisning og dans i Nykøbing hallen. Nysgerrig læs næste nummer af Danseretningen. 26

27 Regionale aktiviteter for ledere Århus Regionen Sæsonstart:. Forventet opstart lørdag d. 14.september 2013 i Festsalen, Hadsten Skole, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten kl ,hvor vi afholder en dag med ønskedanse, hvor danseledere kan give besked om nogle danse, de ønsker gennengået. Måske bliver der også mulighed for at få prøvet nogle danse fra International Træf i Finland. Foreningen er vært ved kaffe/te og rundstykker. Forplejning for resten af dagen samt bestik og tallerkner skal medbringes. Oplysning om danse I ønsker gennemgået, skal gives til Gitte senest d. 16. august, hvor I også kan få besked om den endelige dato. Det er også sidste frist for tilmelding til Gitte, Trige tlf Region Fyn Danseledermøde/sæsonstart Fredag den 16. august kl i gæstecafeen ved Aktivcentret, Kløvervej 1, Ørbæk. Regionen giver kaffe og smørrebrød. Tilmelding samt ønskedanse til Lene senest mandag den 12. august. Møde med landsforeningen og instruktør Lørdag den 28. september kl i Fristedet, Nørrevænget 8, Vissenbjerg Vi skal høre nyt fra landsforeningen, se hvad landsforeningens butik byder på, og vi skal danse et udvalg af dansene fra ISDC 2013 i Finland. Lisbeth Christiansen og Lene orienterer og underviser Tag selv frokost og drikkelse med. Kaffe laver regionen. Tilmelding til Lene senest mandag den 23. september Region Ribe: Danseledertræf. Skovbo centret, ved skoven 41, indgang fra Gl.Vardevej, Onsdag d, 21 august, fra 10,00 til 15,00. Kom evt. med danse, vi sammen skal gennemgå. Regionen giver kaffe og brød- tag selv frokost med. Tilmelding til Kate: tlf el Region Vejle Danseledermøde. Fredag den 13. september 2013 på Plejecentret Stensvang, Steen Blicher Vej 51, Bredsten Kl Vi skal danse, snakke og have et par stykker smørrebrød. Tag et par danse med, som I gerne vil prøve af. Tilmelding til Annie Christensen tlf senest 1. september Region Vestsjælland Arrangement, ledertræf for alle regionens danseledere den 21.september Indbydelse og program vil blive sendt til hver enkelt danseleder. Reserver allerede dagen nu. 27

28 Afsender: Landsforeningen Dansk Seniordans Østergade Hadsten LANDSFORENINGEN DANSK SENIOR DANS POSTBOX 22, ØSTERGADE 14, 8370 HADSTEN... Tlf Formand: Bo Røyen... Tlf Kontakt til regionsbestyrelserne: Region Vendsyssel: Lisbeth Madsen, Hirtshals Tlf Region Himmerland: Rosa Skriver, Støvring Tlf Region Viborg: Alice Tove Jakobsen, Søby Tlf Region Ringkøbing: Bo Røyen, Kibæk Tlf Region Aarhus: Maja Møller Davidsen, Langaa Tlf Region Vejle: Birte Stisen, Stouby Tlf Region Fyn: Lene Damkjær, Ørbæk Tlf Region Sønderjylland: Erling Møller Kristensen, Løgumkloster Tlf Region Ribe: Anna Lise Thomsen, Esbjerg Tlf Region Vestsjæl./Storstrømmen: Gudmund Madsen, Næstved Tlf Region Syd for Strømmen: Bodil Løkke, Sakskøbing Tlf Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm: Lise Klint, Vedbæk kl. 18 Tlf Region Storkøbenhavn: Kirsten Bauer, Søborg Tlf ProGrafisk ApS tlf

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole. Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27

Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole. Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27 Nyt fra bestyrelsen Nordisk træf Hvorfor højskole Nr. 4 - Oktober 2012 Årets Gang - Årgang 27 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Aktiviteter 2013 Kurser Generalforsamling. Nr. 1 - Januar 2013 Årets Gang - Årgang 28

Aktiviteter 2013 Kurser Generalforsamling. Nr. 1 - Januar 2013 Årets Gang - Årgang 28 Aktiviteter 2013 Kurser Generalforsamling Nr. 1 - Januar 2013 Årets Gang - Årgang 28 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth Christiansen

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008 Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2008 NYHEDSBREV 2/2008 Dette Nyhedsbrev indeholder

Læs mere

Generalforsamling 2014 Alley Cat dans Jubilæum. Nr. 2 - Maj 2014 Årets Gang - Årgang 29

Generalforsamling 2014 Alley Cat dans Jubilæum. Nr. 2 - Maj 2014 Årets Gang - Årgang 29 Generalforsamling 2014 Alley Cat dans Jubilæum Nr. 2 - Maj 2014 Årets Gang - Årgang 29 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth Christiansen

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider. Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27

Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider. Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27 Årets Gang bliver til»danseretningen«jubilæer Ledersider Nr. 3 - Juli 2012 Årets Gang - Årgang 27 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

8. landslederstævne Generalforsamling Danseaktiviteter 2014. Nr. 1 - Januar 2014 Årets Gang - Årgang 29

8. landslederstævne Generalforsamling Danseaktiviteter 2014. Nr. 1 - Januar 2014 Årets Gang - Årgang 29 8. landslederstævne Generalforsamling Danseaktiviteter 2014 Nr. 1 - Januar 2014 Årets Gang - Årgang 29 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Generalforsamling Jubilærer. Nr. 2 - Maj 2015 Årets Gang - Årgang 30

Generalforsamling Jubilærer. Nr. 2 - Maj 2015 Årets Gang - Årgang 30 Generalforsamling Jubilærer Nr. 2 - Maj 2015 Årets Gang - Årgang 30 Formand Bo Røyen Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk Tlf. 97 19 20 08 E-mail: boroyen@hotmail.com Næstformand Lisbeth Christiansen Slagelsevej

Læs mere

Middelfart Pensionistforening

Middelfart Pensionistforening Middelfart Pensionistforening Program udsendt februar 2016 næste program juni 2016. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Dog ikke onsdag, den 23. marts (onsdag

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens,

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens, CAFÈ SOMMERFUGLEN Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro Program: Sommer 2017 til sommer 2018 Alle mennesker med demens, hukommelsesproblemer og lignende og deres pårørende, venner og frivillige er velkomne

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære alle, Så blev det marts måned, og det er meget lysere nu. Herligt at dagene allerede er blevet næsten 2 timer længere. På Hospice har der været

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere