Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf."

Transkript

1 DJ:Fotograferne beretning Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt medlemmer. Risikoen for, at de enkelte medlemmer taber mulighed for at se sig selv i et forbund, vokser proportionelt med medlemstallet, der i dag er på mere end medlemmer. Den udfordring har DJs hovedbestyrelse taget op i forlængelse af debatten på delegeretmødet om vores bud på et nyt navn til et journalistforbund, der rummer mange andre fagligheder, der også leverer indhold til medierne. Da vi på delegeretmødet i 2011 trak forslaget til en navneændring, lovede forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, at navn og identitetsdebatten ville være på dagsordenen frem til delegeretmødet Hovedbestyrelsen i DJ har sat den faglige identitet i DJ på dagsordenen til Fagligt Forum 19. og 20. april i år som afsæt for en debat på delegeretmødet i 2013, der kan transformere DJ til en version 3. Ikke mindst for små grupper i DJ som DJ:Fotograferne er identitetsdebatten vigtig DJ grupperne for freelancere og især kommunikationsfolk oplever stor tilgang. Størstedelen af DJs medlemmer er i dag ikke beskæftiget med klassisk nyhedsjournalistik. Øvelsen er derfor ikke at tabe eller favorisere enkelte medlemsgrupper, men at skabe ligeværdighed og forståelse for værdien af at være sammen i ét forbund, som rummer kompetencerne, der skaber indholdet på mediearbejdsmarkedet. Uddannelse Den ny uddannelse, Fotografisk Kommunikation, er i gang med 20 studerende. Det lukker et arbejde, der har stået på gennem flere år, og åbner for endnu flere muligheder for at sikre, at der uddannelsesmæssigt er dækning for de behov, der er for de kompetencer, som knytter sig til fotograffaget. Selv om der fremover vil være konkurrence mellem de fotografiske uddannelsessteder, er der en god fornemmelse af, at den vil blive udmøntet i en udvikling af indhold og kvalitet til glæde for studerende, elever og faget. Der har været røster om for stor trængsel på markedet for fotografer. Næppe. De kompetencer, de nye kolleger fra Fotografisk Kommunikation kommer ud med, har på mange områder vægt i andre dele af markedet end fagfotografuddannelsen. Der er i DJ:Fotograferne ca. 120 elever og studerende blandt de 744 medlemmer, fordelt på Medieskolerne i Viborg, KTS fotografuddannelsen i København og Fotografisk Kommunikation på Mediehøjskolen i København Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. Den stadig mere visuelle verden byder på helt andre udfordringer for fagets fremtid. Trængslen om job og presset på priser og kvalitet kommer af helt andre grunde.

2 Den store gør-det-selv tsunami, hvor selvgjort er velgjort, giver den professionelle fotograf stadig større udfordringer. Nu handler det ikke kun om at være bedst på indhold og faglig kvalitet. Det handler også om at være på forkant med at omsætte nye teknologiske muligheder til brugbare kompetencer i forhold til fast job eller freelance kunder. Meget kan man tilegne sig ved selvstudier. Men rigtig meget kræver en faglig og indholdsmæssig relevant undervisning for at nå det professionelle niveau, der adskiller os fra dem. Muligheden for opdelt elevtid, og at DJ medlemmer nu kan have elever inden for nogle særlige rammer, har givet positive muligheder for elevpladser i rammer, hvor der arbejdes med fotografi efter andre normer, end vi ser på de traditionelle elevpladser. Gennem deltagelse som skuemestre, i fagskoleudvalg og gennem kontakt med elever, skoler og deres uddannelsessteder har vi og vil vi fortsat afsøge mulighederne for revisioner af uddannelser og efteruddannelser, der kan sikre det bedst mulige udgangspunkt for en plads på jobmarkedet. Fotografer på arbejdsmarkedet Alle taler om krise. Paradoksalt nok er det langt fra noget, der slår igennem på vores ledighedstal. Fra november 2010 til 11 faldt ledigheden fra 9,4 til 7,3 %. En tendens, der tilsyneladende fortsætter ind i 2012, dog med et mindre fald. DJ fornyede i 2011 overenskomsten for fotografer ansat i regionerne ved forhandlingerne i 2008 lovede parterne hinanden (DJ og Danske Regioner), at de ville arbejde hen imod en fælles overenskomst for journalister og fotografer ansat i regionerne. Der var ikke meget at forhandle om men for fotografernes vedkommende fik vi forhandlet en aftale, der betyder, at fotograferne også er omfattet af den seniorordning, som alle andre ansatte i regionerne har nydt godt af, og på sigt i bedste fald nærmer sig journalisternes lønvilkår over en årrække. DJ har nu én overenskomst med Danske Regioner for både fotografer og journalister, og rent praktisk er denne under sammenskrivning. Der skal i denne OK-periode ses på en mulig sammenskrivning af de 2 forskellige arbejdstidsregler fra de 2 hidtidige overenskomster. DJs forhandler er Per Sørensen. I 2012 skal overenskomsten mellem DJ og DI for fotografer og fotografelever ansat i det private forhandles. Det er Hans Jørgen Dybro, der er forhandler for DJ. Resultatet kommer nok til at læne sig kraftigt op ad de aftaler, der indgås på hele industriens område, hvor forhandlingerne så småt er gået i gang. Helt generelt og fælles for alle dele af faget er, at rigtig mange tjener langt mindre, end uddannelsestid og arbejdsmæssige output berettiger til! Ejendomsfotografer virker umiddelbart i udkanten af fotograffaget. Det er der delte meninger om, alt efter hvor i medieverdenen man befinder sig. Men det er stensikkert, at de vilkår, man byder omkring ophavsret, konkurrenceklausuler og ansættelsesforhold, har en afsmittende virkning på resten af faget. Med de uhyrligheder, vi er stødt på inden for dette område, er det nok tid til, at vi også skal have inkluderet dette område og kæmpe deres sag. DJ har derfor i 2011 også brugt energi på at forhandle meget vidtrækkende kunde- og konkurrenceklausuler på ejendomsmæglerfotografområdet. Der er virksomheder i Danmark, som dækker det meste af ejendomsfotograferingen, og de har alle meget vidtrækkende klausuler og næsten ingen forpligtelser.

3 Der forhandles både på enkelte medlemmers vegne og for at få en aftale med virksomhederne om at lave nogle kontrakter, der ikke forhindrer fotografer i at udøve deres erhverv i op til 24 måneder. som freelancere og selvstændige Det mest positive er en voksende politisk forståelse for sammenhæng og betydning af vilkår for freelancere. Ikke mindst takket være forbundets freelancestrategi. Denne strategi retter sig mod de politisk bestemte vilkår for stadig flere, der finder beskæftigelse som freelancere. Udfordringerne spænder over emner som barsel, dagpenge, skattelovgivning, pension og efterløn, hvor de sidste ti års regering har efterladt et morads af regler og forordninger, som oser af mistillid, der bygger på en forståelse af et arbejdsmarked anno Gennem dialog med de ansvarlige politikere har DJ nu fået fokus på de mange urimeligheder og barrierer, der er opbygget gennem systemets manglende evne til at forholde sig til, at der er et voksende arbejdsmarked, der ikke defineres som ansat eller arbejdsgiver. Målet er at få lovgivningen på arbejdsmarkedet tilpasset, så den også omfatter den arbejdsmæssige virkelighed for freelancere og de mange små enkeltmandsvirksomheder. De er en vital ressource, ikke mindst på arbejdsmarkedet for medier og kommunikation, der er repræsenteret i DJ. Mange, især freelancefotografer, har fået hjælp til gennemgang af deres kontrakter og samarbejdsaftaler med kunder og arbejdsgivere. DJ kører inkassosager for medlemmer, hvis kunder ikke betaler, og giver juridisk rådgivning i forbindelse med konkursbegæringer. Samarbejde i DJ Samarbejdet med andre grupper i DJ har naturligt også i år ligget i forlængelse af de fælles interesser omkring fotografiet, vi har med PF. Udtrykt gennem MasterClass og forskellige arrangementer. Ikke mindst gennem samarbejdet omkring ophavsret. Tak til Lars Lindskov og PF på året med PFs 100-års-jubilæum. Samarbejdet mellem grupper og kredse i DJ får stadig større betydning. Konferencen Tal til øjet blev mulig gennem bred støtte fra DJs grupper, kredse og forbundet. Den blev søsat i et meget tæt samarbejde med formanden for FreelanceGruppen, Iben Danielsen, og deltagere fra DJ Kommunikation og Visuelt Forum. Der skulle skabes opmærksomhed på, at vi på tværs af fag er forbundet gennem de færdige medieprodukter, der er den fælles ramme for billeder, tekst og grafik. Skal man tro deltagernes evaluering af konferencen, lykkedes det. Som en sidebemærkning er det et godt eksempel på, at fællesskabet i DJ fungerer. Vi fik ideen, men uden fællesskabet var konferencen nok ikke kommet i luften. Kontakt til DJ Vi har fået ny faglig konsulent og ny faglig assistent. Pr. 1. januar 2012 har der været vagtskifte, hvor Eva Jakobsen afløses af Roshan Beier, der assisteres af Ingelise Lendal, hvor det tidligere var Mette Eeg. Tak for en brav, engageret og energisk indsats til Eva både fra de fotografmedlemmer, der har søgt bistand i forbundet, og fra bestyrelsen, når der var brug for at ruske op i gamle vaner og

4 rutiner. Tak for det! Uden havde de fleste af os i bestyrelsen nok ikke holdt så længe. Samarbejde uden for DJ Også medlemskabet i Dansk Kunstnerråd og samarbejdet i Nordiske Fotografer er blandt de brikker, der indgår i den stadig større opmærksomhed omkring den illustrative og kunstneriske del af fotografiet. Nordiske Fotografer havde vi tiltænkt en større rolle omkring ophavsret. Men output fra den energi, der er brugt, er til at overse. Anders Jægenø, Thomas Carlslund og jeg har taget den kritiske brille på og vil vurdere vores fortsatte engagement. Omkring ophavsret har DJ:Fotograferne et væsentligt engagement i Copydan, Billedkunst, hvor jeg (også) er formand. Sammen med en række andre grupper og organisationer i og uden for DJ har vi et forbilledligt samarbejde omkring kampen for ophavsretten. Ophavsret Med internet og digitalisering dør ophavsretten! Den profetier blevet gjort til skamme. Ophavsret fungere i dag nemt og enkelt i en moderne kontekst som en af grundpillerne omkring, hvordan man får adgang til beskyttet indhold samtidig med, at både moralske og økonomiske rettigheder respekteres. I DJ har ophavsret en absolut topprioritet, med et vidt forgrenet samarbejde national og internationalt. Mere specifikt for os som fotografer og andre billedfolk, er samarbejdet Copydan Billedkunst i en ramme, der med en god balance i så kaldte aftalelicensaftaler. Det har givet ophavsretten en enorm goodwill, ikke mindst hos brugerne, der indgår aftalerne. Og for os som ophavsmænd disse har det betydet at vi bliver økonomisk kompenseret for anvendelser og at anvendelsen af vores billeder sker inden for aftalte rammer. De kollektive midler, vi formidler på vegne af ophavsmænd i DJ:Fotografernes Ophavsretsfonden er underlagt en række regler. De understreger, at midlerne ikke er en automatisk selvfølgelighed, men et udtryk for brug der ikke kan identificeres på navn. Gennemlovgivningen har en ret og en forpligtelsen til, at sikre anvendelse sker tættest muligt på ophavsmændenes interesser. Pres på ophavsretten Det holder aldrig op, sagde vores forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård om kampen for ophavsretten på et møde i DJs ophavsrets task force. Her deltager blandt andet Lars Lindskov fra PF og jeg. En meget rammende bemærkning, der sætter den meget store indsats, DJ gør, for at sikre medlemmernes rettigheder. Blot som et af flere eksempler. Det tog næsten ti års arbejde, før vi nu kan sige, at der på billedområdet er indgået digitale aftaler på stort set alle undervisningsområder og flere andre områder, der har sikret nem og enkel adgang til at bruge billeder i undervisning. Aftaler, der sikrer respekten for de ophavsretslige værdier af både økonomisk og etisk karakter.

5 Og for at understrege perspektivet i forbundsformandens bemærkning var aftalerne på det digitale område dårligt faldet på plads, før der fra EU-kommissionen blev lanceret et direktivudkast, der ville rive tæppet væk under de netop indgåede digitale aftaler. Her spillede DJ en væsentlig rolle i at få etableret et uset bredt samarbejde mellem ophavsmændene, museerne, TV-stationerne og andre kulturinstitutioner i det nordiske ophavsretssamarbejde mod direktivforslaget. Det er tilsyneladende lykkedes at stoppe dette tiltag. Det bliver dog ikke en sovepude for Det holder aldrig op! Rammerne for DJ:Fotografernes ophavsretsfond gør arbejdet i vores bevillingsudvalg til en større opgave. I 2011 er der modtaget ca kr. og bevilget kr. til medlemmer og arrangementer, flot styret gennem fordelingsudvalget med Pia Funder, Tonny Foghmar og Jette Kraus Hedemand med god assistance fra DJs økonomiafdeling. FotoSalon i København: 40 deltagere FotoForum Fotografisk Salon Kbh./ Århus: 8 arrangementer à ca deltagere! Efteruddannelse: 16 bevillinger MasterClass: 4 deltagere vi betalte for! Fyraftensmøder: 4 arrangementer Århus / København Enkeltpersoners studieture: 6 bevillinger Paris Photo: 40 bevillinger Venedig kunstbiennale: 3 bevillinger Berlin: 3 bevillinger Stockholm Photo Week: 1 bevilling New York elev studietur: 36 bevillinger Egne projekter : 11 bevillinger Bogprojekter: 5 bevillinger Udstillinger: 14 bevillinger Elevudstillinger: 33 bevillinger FreelanceForum: 1 bevilling PF-konference: 1 bevilling Konference Tal til Øjet : Tilskud til 50 deltagere Konference Tal til Øjet : Støtte til etablering af konferencen Herning Fotomuseum: fast tilskud Dansk Kunstnerråd: fast tilskud Image2use: fast tilskud Fotosalon Århus 2012: 40 deltagere For medlemmerne, highlight Også i 2012 har bestyrelsen besluttet at yde tilskud til MasterClass, der denne gang forgår i Paris. Ikke mindst, fordi MasterClass er blevet et markant arbejdsmæssigt omdrejningspunkt, der har givet en række kolleger fra både PF og DJ:Fotograferne ny faglig strøm på batterierne. "De fleste af os tager ofte billeder efter opgave fra vores kunder. På en MasterClass kan vi tage den type billeder, der gav os lyst til at gøre fotografi til vores levebrød," fortalte Michael Harder til djfotograferne.dk. Michael er idémanden bag MasterClass-kurserne, der arrangeres i et samarbejde mellem Pressefotografforbundet og DJ:Fotograferne. 3D er en mulighed, vi har valgt at dyrke perspektivet i. Gennem et par medlemsmøder fik vi afdækket, hvor og hvordan dette værktøj ville have relevans i forhold til den professionelle fotografs arbejde. Den 11. februar afholdes et specielt udviklet kursus på KTS om brug af 3D i den kreative proces omkring fotografi til illustration og kommunikationsopgaver.

6 djfotograferne.dk og nyhedsbreve som kommunikation til medlemmerne har fundet en form, hvor vi kan se, at de ting, der bliver formidlet, også læses. Inden for et døgn har ca. 50 % af de 690 modtagere åbnet et nyhedsbrev. Vi mangler kun ca. 55 mailadresser for at kunne nå alle medlemmer ad denne vej. Det er tydeligt, at nyhedsbrevene booster trafikken på djfotograferne.dk, der over de seneste 12 måneder har haft mere end reelle besøgende, som har brugt over 2 minutter pr. besøg og set over sider. Heraf har besøgende været på dj.fotograferne.dk mere end 200 gange inden for de seneste 12 måneder. Som redaktion, - tak for overbærenhed med slå og stavefejl.-) Fotografi og kultur Der er på Det NYE Image2use tilmeldt 96 fra DJ:Fotograferne ud af 410 tilmeldte. Desværre er alle ikke lige aktive. Den kommende bestyrelse har derfor gennem 2012 en opgave med at formidle det NYE i2u. Ikke mindst, fordi det NYE i2u også er tiltænkt en rolle i bevarelsen og digitaliseringen af den fotografiske kulturarv og vores ophavsretsstrategi for fotografi. Mange efterlønnere og ledige, der har billeder på Det NYE i2u, har på grund af dagpenge- og efterlønsregler måttet bede om at få deres billede deaktiveret. Det kan gøres op i ca billeder, som først kan aktiveres senere. Omtale af og engagement i etablering af udstillinger i aktiviteter på bl.a. Danmarks Fotomuseum i Herning, hvor Jette Kraus Hedemann repræsenterer DJ:Fotograferne, og FotoForum i Fotografisk Center er med til at rykke det illustrative og kunstneriske fotografi frem på dagsordenen. Pia Funder og Mia Bendixen er sammen med Fotografisk Center primus motorer for FotoForum, der med skiftende fotografer og oplægsholdere afholdes 6-7 gange årligt. I Aarhus støtter ophavsretsfonden et lignende tiltag, Fotografisk Forum i Skyderiet. Her har medlemmer og kræfter fra Medieskolerne i Viborg sikret et nyt fokuspunkt, hvor fotografi og fotografiske emner får fortjent opmærksomhed. Med sine artikler på djfotograferne.dk yder kulturredaktør Svend Erik Sokkelund et væsentligt bidrag til opmærksomhed på den del af det fotografiske univers, der ikke med aktualitet og store overskrifter bogstaveligt talt bæres ind i rampelyset. Ikke ufortjent! Men ofte med en høj profil, der skygger for opmærksomhed på andre fotografiske udtryk. Når gode billeder af kendte navne fra det fotografiske univers kommer under hammeren hos internationale kunstauktionshuse som Sotheby's og Christie's, kan motiver som landskabsfotografi, portrætter og andre ikke dagsaktuelle emner komme op i højere priser, end de fleste af os har råd til at hænge op over sofaen. Men som med al anden kunst hjælper det godt nok, hvis fotografen har været død en rum tid men også har præsteret billeder med indhold, der rummer både æstetik og historie. Også unge talenter kan vise gode priser for værker, som de gamle mestre sikkert ville have dumpet som farvefejl allerede i mørkekammeret. Rigtig godt, at fotografiet ikke er forstenet i sort / hvid med høj kontrast! Vi står på skuldrene af forfædrene, både musik, videnskab og billedkunst. Dagens avantgardekunst vil sætte sine spor i morgendagens reklamebilleder.

7 For de mange fotografer, som ophavsretsfonden har givet mulighed for at blive inspireret på Paris Foto, Berlin Foto og andre tilsvarende internationale udstillingssteder, er denne tendens helt tydelig. Fotografiet er for alvor rykket ind på væggene i gallerier, udstillinger og private hjem. En udfordrende og spændende udvikling, der byder på nye muligheder for dem, der griber bolden. Peter Thornvig, formand Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne 744 medlemmer, her af 120 elever, 73 i-medlemmer, 434 er tilmeldt a-kassen AJKS Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig Næstformand Anders Jægenø Kasserer Jette Kraus Hedemand Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund Mia Bendixen Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes Fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale Uddannelsesudvalg for Fotograferne på Medieskolerne, på Københavns Tekniske skole og i lokaludvalg på Medieskolerne: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig DJ Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg: Peter Thornvig djfotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m.): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant: Pia Funder DJ:Fotografernes Ophavsretsfondsudvalg: Pia Funder, Jette Kraus Hedemand, Tonny Foghmar

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

DJ Fotograferne Beretning 2010

DJ Fotograferne Beretning 2010 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver

Læs mere

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. DJ:Fotograferne Beretning 2013 14 til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Forretningsudvalget. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Forretningsudvalget. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel Konstitueringsliste Hovedbestyrelse Næstformand Henrik Friis Vilmar Freja Wedenborg Frederik Monrad Juel Merete Lindstrøm Thilde Høybye Susanne Falch Per Schultz-Knudsen Anders Stoffer er Claus Iwersen,

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel.

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel. Konstitueringsliste Hovedbestyrelse Næstformand Henrik Friis Vilmar Freja Wedenborg Rasmus Mark Pedersen Frederik Monrad Juel Merete Lindstrøm Thilde Høybye Susanne Falch Per Schultz-Knudsen Anders Stoffer

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse.

FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse. Beretning 2015-16 FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse. Vi skriver om det stort set hvert år i beretningen: Et

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i december måned ,7% ifølge Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i december måned ,7% ifølge Danmarks Statistik. December 2016 DJ Nøgletal Medlemmer på dagpenge december 2016 (tal i parentes er for samme måned året før): - Gennemsnitlig bruttoledighed 4,8% (4,9%) 578 (578) - Berørt af ledighed 6,1% (6,2%) 735 (731)

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i januar måned ,7% ifølge Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i januar måned ,7% ifølge Danmarks Statistik. Januar 2017 DJ Nøgletal Medlemmer på dagpenge januar 2017 (tal i parentes er for samme måned året før): - Gennemsnitlig bruttoledighed 5,4% (5,2%) 653 (618) - Berørt af ledighed 7,3% (7,3%) 889 (866) Januar

Læs mere

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i august måned ,0 % ifølge Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i august måned ,0 % ifølge Danmarks Statistik. August 2016 DJ Nøgletal Medlemmer på dagpenge august 2016 (tal i parentes er for samme måned året før): - Gennemsnitlig bruttoledighed 5,0% (5,7%) 601 (673) - Berørt af ledighed 7,1% (8,3%) 849 (979) August

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lars Werge Andersen. Tine Johansen

Lars Werge Andersen. Tine Johansen Konstitueringsliste 22. september 2015 Hovedbestyrelse Næstformand, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Henrik Friis Vilmar Rasmus Mark Pedersen Mathias Bay Lynggaard Lene Sparsø Thygesen Allan Secher Boye Thulstrup

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i oktober måned ,9 % ifølge Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i oktober måned ,9 % ifølge Danmarks Statistik. Oktober 2016 DJ Nøgletal Medlemmer på dagpenge oktober 2016 (tal i parentes er for samme måned året før): - Gennemsnitlig bruttoledighed 4,6% (5,0%) 553 (593) - Berørt af ledighed 6,0% (6,5%) 728 (773)

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Juli DJ Nøgletal

Juli DJ Nøgletal Juli 2016 DJ Nøgletal Medlemmer på dagpenge juli 2016 (tal i parentes er for samme måned året før): - Gennemsnitlig bruttoledighed 5,0% (5,5%) 601 (648) - Berørt af ledighed 7,2% (7,8%) 876 (921) Juli

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

De bedste visioner samlet et sted

De bedste visioner samlet et sted De bedste visioner samlet et sted Ny Vision side 4-5 FOTOskoletjenesten side 6-7 Byg Selv side 8-9 Service Produkter side 10-11 nyskabelse - engagement - kompetence Planlægger Alt side 12-13 På Stedet

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Godt i GanG som elev

Godt i GanG som elev Godt i gang som elev Du har valgt en god uddannelse. En elevuddannelse giver dig mange muligheder. Det er en god uddannelse, som du kan bygge din karriere op omkring. I modsætning til andre uddannelser,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere