Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf."

Transkript

1 DJ:Fotograferne beretning Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt medlemmer. Risikoen for, at de enkelte medlemmer taber mulighed for at se sig selv i et forbund, vokser proportionelt med medlemstallet, der i dag er på mere end medlemmer. Den udfordring har DJs hovedbestyrelse taget op i forlængelse af debatten på delegeretmødet om vores bud på et nyt navn til et journalistforbund, der rummer mange andre fagligheder, der også leverer indhold til medierne. Da vi på delegeretmødet i 2011 trak forslaget til en navneændring, lovede forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, at navn og identitetsdebatten ville være på dagsordenen frem til delegeretmødet Hovedbestyrelsen i DJ har sat den faglige identitet i DJ på dagsordenen til Fagligt Forum 19. og 20. april i år som afsæt for en debat på delegeretmødet i 2013, der kan transformere DJ til en version 3. Ikke mindst for små grupper i DJ som DJ:Fotograferne er identitetsdebatten vigtig DJ grupperne for freelancere og især kommunikationsfolk oplever stor tilgang. Størstedelen af DJs medlemmer er i dag ikke beskæftiget med klassisk nyhedsjournalistik. Øvelsen er derfor ikke at tabe eller favorisere enkelte medlemsgrupper, men at skabe ligeværdighed og forståelse for værdien af at være sammen i ét forbund, som rummer kompetencerne, der skaber indholdet på mediearbejdsmarkedet. Uddannelse Den ny uddannelse, Fotografisk Kommunikation, er i gang med 20 studerende. Det lukker et arbejde, der har stået på gennem flere år, og åbner for endnu flere muligheder for at sikre, at der uddannelsesmæssigt er dækning for de behov, der er for de kompetencer, som knytter sig til fotograffaget. Selv om der fremover vil være konkurrence mellem de fotografiske uddannelsessteder, er der en god fornemmelse af, at den vil blive udmøntet i en udvikling af indhold og kvalitet til glæde for studerende, elever og faget. Der har været røster om for stor trængsel på markedet for fotografer. Næppe. De kompetencer, de nye kolleger fra Fotografisk Kommunikation kommer ud med, har på mange områder vægt i andre dele af markedet end fagfotografuddannelsen. Der er i DJ:Fotograferne ca. 120 elever og studerende blandt de 744 medlemmer, fordelt på Medieskolerne i Viborg, KTS fotografuddannelsen i København og Fotografisk Kommunikation på Mediehøjskolen i København Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. Den stadig mere visuelle verden byder på helt andre udfordringer for fagets fremtid. Trængslen om job og presset på priser og kvalitet kommer af helt andre grunde.

2 Den store gør-det-selv tsunami, hvor selvgjort er velgjort, giver den professionelle fotograf stadig større udfordringer. Nu handler det ikke kun om at være bedst på indhold og faglig kvalitet. Det handler også om at være på forkant med at omsætte nye teknologiske muligheder til brugbare kompetencer i forhold til fast job eller freelance kunder. Meget kan man tilegne sig ved selvstudier. Men rigtig meget kræver en faglig og indholdsmæssig relevant undervisning for at nå det professionelle niveau, der adskiller os fra dem. Muligheden for opdelt elevtid, og at DJ medlemmer nu kan have elever inden for nogle særlige rammer, har givet positive muligheder for elevpladser i rammer, hvor der arbejdes med fotografi efter andre normer, end vi ser på de traditionelle elevpladser. Gennem deltagelse som skuemestre, i fagskoleudvalg og gennem kontakt med elever, skoler og deres uddannelsessteder har vi og vil vi fortsat afsøge mulighederne for revisioner af uddannelser og efteruddannelser, der kan sikre det bedst mulige udgangspunkt for en plads på jobmarkedet. Fotografer på arbejdsmarkedet Alle taler om krise. Paradoksalt nok er det langt fra noget, der slår igennem på vores ledighedstal. Fra november 2010 til 11 faldt ledigheden fra 9,4 til 7,3 %. En tendens, der tilsyneladende fortsætter ind i 2012, dog med et mindre fald. DJ fornyede i 2011 overenskomsten for fotografer ansat i regionerne ved forhandlingerne i 2008 lovede parterne hinanden (DJ og Danske Regioner), at de ville arbejde hen imod en fælles overenskomst for journalister og fotografer ansat i regionerne. Der var ikke meget at forhandle om men for fotografernes vedkommende fik vi forhandlet en aftale, der betyder, at fotograferne også er omfattet af den seniorordning, som alle andre ansatte i regionerne har nydt godt af, og på sigt i bedste fald nærmer sig journalisternes lønvilkår over en årrække. DJ har nu én overenskomst med Danske Regioner for både fotografer og journalister, og rent praktisk er denne under sammenskrivning. Der skal i denne OK-periode ses på en mulig sammenskrivning af de 2 forskellige arbejdstidsregler fra de 2 hidtidige overenskomster. DJs forhandler er Per Sørensen. I 2012 skal overenskomsten mellem DJ og DI for fotografer og fotografelever ansat i det private forhandles. Det er Hans Jørgen Dybro, der er forhandler for DJ. Resultatet kommer nok til at læne sig kraftigt op ad de aftaler, der indgås på hele industriens område, hvor forhandlingerne så småt er gået i gang. Helt generelt og fælles for alle dele af faget er, at rigtig mange tjener langt mindre, end uddannelsestid og arbejdsmæssige output berettiger til! Ejendomsfotografer virker umiddelbart i udkanten af fotograffaget. Det er der delte meninger om, alt efter hvor i medieverdenen man befinder sig. Men det er stensikkert, at de vilkår, man byder omkring ophavsret, konkurrenceklausuler og ansættelsesforhold, har en afsmittende virkning på resten af faget. Med de uhyrligheder, vi er stødt på inden for dette område, er det nok tid til, at vi også skal have inkluderet dette område og kæmpe deres sag. DJ har derfor i 2011 også brugt energi på at forhandle meget vidtrækkende kunde- og konkurrenceklausuler på ejendomsmæglerfotografområdet. Der er virksomheder i Danmark, som dækker det meste af ejendomsfotograferingen, og de har alle meget vidtrækkende klausuler og næsten ingen forpligtelser.

3 Der forhandles både på enkelte medlemmers vegne og for at få en aftale med virksomhederne om at lave nogle kontrakter, der ikke forhindrer fotografer i at udøve deres erhverv i op til 24 måneder. som freelancere og selvstændige Det mest positive er en voksende politisk forståelse for sammenhæng og betydning af vilkår for freelancere. Ikke mindst takket være forbundets freelancestrategi. Denne strategi retter sig mod de politisk bestemte vilkår for stadig flere, der finder beskæftigelse som freelancere. Udfordringerne spænder over emner som barsel, dagpenge, skattelovgivning, pension og efterløn, hvor de sidste ti års regering har efterladt et morads af regler og forordninger, som oser af mistillid, der bygger på en forståelse af et arbejdsmarked anno Gennem dialog med de ansvarlige politikere har DJ nu fået fokus på de mange urimeligheder og barrierer, der er opbygget gennem systemets manglende evne til at forholde sig til, at der er et voksende arbejdsmarked, der ikke defineres som ansat eller arbejdsgiver. Målet er at få lovgivningen på arbejdsmarkedet tilpasset, så den også omfatter den arbejdsmæssige virkelighed for freelancere og de mange små enkeltmandsvirksomheder. De er en vital ressource, ikke mindst på arbejdsmarkedet for medier og kommunikation, der er repræsenteret i DJ. Mange, især freelancefotografer, har fået hjælp til gennemgang af deres kontrakter og samarbejdsaftaler med kunder og arbejdsgivere. DJ kører inkassosager for medlemmer, hvis kunder ikke betaler, og giver juridisk rådgivning i forbindelse med konkursbegæringer. Samarbejde i DJ Samarbejdet med andre grupper i DJ har naturligt også i år ligget i forlængelse af de fælles interesser omkring fotografiet, vi har med PF. Udtrykt gennem MasterClass og forskellige arrangementer. Ikke mindst gennem samarbejdet omkring ophavsret. Tak til Lars Lindskov og PF på året med PFs 100-års-jubilæum. Samarbejdet mellem grupper og kredse i DJ får stadig større betydning. Konferencen Tal til øjet blev mulig gennem bred støtte fra DJs grupper, kredse og forbundet. Den blev søsat i et meget tæt samarbejde med formanden for FreelanceGruppen, Iben Danielsen, og deltagere fra DJ Kommunikation og Visuelt Forum. Der skulle skabes opmærksomhed på, at vi på tværs af fag er forbundet gennem de færdige medieprodukter, der er den fælles ramme for billeder, tekst og grafik. Skal man tro deltagernes evaluering af konferencen, lykkedes det. Som en sidebemærkning er det et godt eksempel på, at fællesskabet i DJ fungerer. Vi fik ideen, men uden fællesskabet var konferencen nok ikke kommet i luften. Kontakt til DJ Vi har fået ny faglig konsulent og ny faglig assistent. Pr. 1. januar 2012 har der været vagtskifte, hvor Eva Jakobsen afløses af Roshan Beier, der assisteres af Ingelise Lendal, hvor det tidligere var Mette Eeg. Tak for en brav, engageret og energisk indsats til Eva både fra de fotografmedlemmer, der har søgt bistand i forbundet, og fra bestyrelsen, når der var brug for at ruske op i gamle vaner og

4 rutiner. Tak for det! Uden havde de fleste af os i bestyrelsen nok ikke holdt så længe. Samarbejde uden for DJ Også medlemskabet i Dansk Kunstnerråd og samarbejdet i Nordiske Fotografer er blandt de brikker, der indgår i den stadig større opmærksomhed omkring den illustrative og kunstneriske del af fotografiet. Nordiske Fotografer havde vi tiltænkt en større rolle omkring ophavsret. Men output fra den energi, der er brugt, er til at overse. Anders Jægenø, Thomas Carlslund og jeg har taget den kritiske brille på og vil vurdere vores fortsatte engagement. Omkring ophavsret har DJ:Fotograferne et væsentligt engagement i Copydan, Billedkunst, hvor jeg (også) er formand. Sammen med en række andre grupper og organisationer i og uden for DJ har vi et forbilledligt samarbejde omkring kampen for ophavsretten. Ophavsret Med internet og digitalisering dør ophavsretten! Den profetier blevet gjort til skamme. Ophavsret fungere i dag nemt og enkelt i en moderne kontekst som en af grundpillerne omkring, hvordan man får adgang til beskyttet indhold samtidig med, at både moralske og økonomiske rettigheder respekteres. I DJ har ophavsret en absolut topprioritet, med et vidt forgrenet samarbejde national og internationalt. Mere specifikt for os som fotografer og andre billedfolk, er samarbejdet Copydan Billedkunst i en ramme, der med en god balance i så kaldte aftalelicensaftaler. Det har givet ophavsretten en enorm goodwill, ikke mindst hos brugerne, der indgår aftalerne. Og for os som ophavsmænd disse har det betydet at vi bliver økonomisk kompenseret for anvendelser og at anvendelsen af vores billeder sker inden for aftalte rammer. De kollektive midler, vi formidler på vegne af ophavsmænd i DJ:Fotografernes Ophavsretsfonden er underlagt en række regler. De understreger, at midlerne ikke er en automatisk selvfølgelighed, men et udtryk for brug der ikke kan identificeres på navn. Gennemlovgivningen har en ret og en forpligtelsen til, at sikre anvendelse sker tættest muligt på ophavsmændenes interesser. Pres på ophavsretten Det holder aldrig op, sagde vores forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård om kampen for ophavsretten på et møde i DJs ophavsrets task force. Her deltager blandt andet Lars Lindskov fra PF og jeg. En meget rammende bemærkning, der sætter den meget store indsats, DJ gør, for at sikre medlemmernes rettigheder. Blot som et af flere eksempler. Det tog næsten ti års arbejde, før vi nu kan sige, at der på billedområdet er indgået digitale aftaler på stort set alle undervisningsområder og flere andre områder, der har sikret nem og enkel adgang til at bruge billeder i undervisning. Aftaler, der sikrer respekten for de ophavsretslige værdier af både økonomisk og etisk karakter.

5 Og for at understrege perspektivet i forbundsformandens bemærkning var aftalerne på det digitale område dårligt faldet på plads, før der fra EU-kommissionen blev lanceret et direktivudkast, der ville rive tæppet væk under de netop indgåede digitale aftaler. Her spillede DJ en væsentlig rolle i at få etableret et uset bredt samarbejde mellem ophavsmændene, museerne, TV-stationerne og andre kulturinstitutioner i det nordiske ophavsretssamarbejde mod direktivforslaget. Det er tilsyneladende lykkedes at stoppe dette tiltag. Det bliver dog ikke en sovepude for Det holder aldrig op! Rammerne for DJ:Fotografernes ophavsretsfond gør arbejdet i vores bevillingsudvalg til en større opgave. I 2011 er der modtaget ca kr. og bevilget kr. til medlemmer og arrangementer, flot styret gennem fordelingsudvalget med Pia Funder, Tonny Foghmar og Jette Kraus Hedemand med god assistance fra DJs økonomiafdeling. FotoSalon i København: 40 deltagere FotoForum Fotografisk Salon Kbh./ Århus: 8 arrangementer à ca deltagere! Efteruddannelse: 16 bevillinger MasterClass: 4 deltagere vi betalte for! Fyraftensmøder: 4 arrangementer Århus / København Enkeltpersoners studieture: 6 bevillinger Paris Photo: 40 bevillinger Venedig kunstbiennale: 3 bevillinger Berlin: 3 bevillinger Stockholm Photo Week: 1 bevilling New York elev studietur: 36 bevillinger Egne projekter : 11 bevillinger Bogprojekter: 5 bevillinger Udstillinger: 14 bevillinger Elevudstillinger: 33 bevillinger FreelanceForum: 1 bevilling PF-konference: 1 bevilling Konference Tal til Øjet : Tilskud til 50 deltagere Konference Tal til Øjet : Støtte til etablering af konferencen Herning Fotomuseum: fast tilskud Dansk Kunstnerråd: fast tilskud Image2use: fast tilskud Fotosalon Århus 2012: 40 deltagere For medlemmerne, highlight Også i 2012 har bestyrelsen besluttet at yde tilskud til MasterClass, der denne gang forgår i Paris. Ikke mindst, fordi MasterClass er blevet et markant arbejdsmæssigt omdrejningspunkt, der har givet en række kolleger fra både PF og DJ:Fotograferne ny faglig strøm på batterierne. "De fleste af os tager ofte billeder efter opgave fra vores kunder. På en MasterClass kan vi tage den type billeder, der gav os lyst til at gøre fotografi til vores levebrød," fortalte Michael Harder til djfotograferne.dk. Michael er idémanden bag MasterClass-kurserne, der arrangeres i et samarbejde mellem Pressefotografforbundet og DJ:Fotograferne. 3D er en mulighed, vi har valgt at dyrke perspektivet i. Gennem et par medlemsmøder fik vi afdækket, hvor og hvordan dette værktøj ville have relevans i forhold til den professionelle fotografs arbejde. Den 11. februar afholdes et specielt udviklet kursus på KTS om brug af 3D i den kreative proces omkring fotografi til illustration og kommunikationsopgaver.

6 djfotograferne.dk og nyhedsbreve som kommunikation til medlemmerne har fundet en form, hvor vi kan se, at de ting, der bliver formidlet, også læses. Inden for et døgn har ca. 50 % af de 690 modtagere åbnet et nyhedsbrev. Vi mangler kun ca. 55 mailadresser for at kunne nå alle medlemmer ad denne vej. Det er tydeligt, at nyhedsbrevene booster trafikken på djfotograferne.dk, der over de seneste 12 måneder har haft mere end reelle besøgende, som har brugt over 2 minutter pr. besøg og set over sider. Heraf har besøgende været på dj.fotograferne.dk mere end 200 gange inden for de seneste 12 måneder. Som redaktion, - tak for overbærenhed med slå og stavefejl.-) Fotografi og kultur Der er på Det NYE Image2use tilmeldt 96 fra DJ:Fotograferne ud af 410 tilmeldte. Desværre er alle ikke lige aktive. Den kommende bestyrelse har derfor gennem 2012 en opgave med at formidle det NYE i2u. Ikke mindst, fordi det NYE i2u også er tiltænkt en rolle i bevarelsen og digitaliseringen af den fotografiske kulturarv og vores ophavsretsstrategi for fotografi. Mange efterlønnere og ledige, der har billeder på Det NYE i2u, har på grund af dagpenge- og efterlønsregler måttet bede om at få deres billede deaktiveret. Det kan gøres op i ca billeder, som først kan aktiveres senere. Omtale af og engagement i etablering af udstillinger i aktiviteter på bl.a. Danmarks Fotomuseum i Herning, hvor Jette Kraus Hedemann repræsenterer DJ:Fotograferne, og FotoForum i Fotografisk Center er med til at rykke det illustrative og kunstneriske fotografi frem på dagsordenen. Pia Funder og Mia Bendixen er sammen med Fotografisk Center primus motorer for FotoForum, der med skiftende fotografer og oplægsholdere afholdes 6-7 gange årligt. I Aarhus støtter ophavsretsfonden et lignende tiltag, Fotografisk Forum i Skyderiet. Her har medlemmer og kræfter fra Medieskolerne i Viborg sikret et nyt fokuspunkt, hvor fotografi og fotografiske emner får fortjent opmærksomhed. Med sine artikler på djfotograferne.dk yder kulturredaktør Svend Erik Sokkelund et væsentligt bidrag til opmærksomhed på den del af det fotografiske univers, der ikke med aktualitet og store overskrifter bogstaveligt talt bæres ind i rampelyset. Ikke ufortjent! Men ofte med en høj profil, der skygger for opmærksomhed på andre fotografiske udtryk. Når gode billeder af kendte navne fra det fotografiske univers kommer under hammeren hos internationale kunstauktionshuse som Sotheby's og Christie's, kan motiver som landskabsfotografi, portrætter og andre ikke dagsaktuelle emner komme op i højere priser, end de fleste af os har råd til at hænge op over sofaen. Men som med al anden kunst hjælper det godt nok, hvis fotografen har været død en rum tid men også har præsteret billeder med indhold, der rummer både æstetik og historie. Også unge talenter kan vise gode priser for værker, som de gamle mestre sikkert ville have dumpet som farvefejl allerede i mørkekammeret. Rigtig godt, at fotografiet ikke er forstenet i sort / hvid med høj kontrast! Vi står på skuldrene af forfædrene, både musik, videnskab og billedkunst. Dagens avantgardekunst vil sætte sine spor i morgendagens reklamebilleder.

7 For de mange fotografer, som ophavsretsfonden har givet mulighed for at blive inspireret på Paris Foto, Berlin Foto og andre tilsvarende internationale udstillingssteder, er denne tendens helt tydelig. Fotografiet er for alvor rykket ind på væggene i gallerier, udstillinger og private hjem. En udfordrende og spændende udvikling, der byder på nye muligheder for dem, der griber bolden. Peter Thornvig, formand Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne 744 medlemmer, her af 120 elever, 73 i-medlemmer, 434 er tilmeldt a-kassen AJKS Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig Næstformand Anders Jægenø Kasserer Jette Kraus Hedemand Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund Mia Bendixen Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes Fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale Uddannelsesudvalg for Fotograferne på Medieskolerne, på Københavns Tekniske skole og i lokaludvalg på Medieskolerne: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig DJ Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg: Peter Thornvig djfotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m.): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant: Pia Funder DJ:Fotografernes Ophavsretsfondsudvalg: Pia Funder, Jette Kraus Hedemand, Tonny Foghmar

DJ Fotograferne Beretning 2010

DJ Fotograferne Beretning 2010 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver

Læs mere

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. DJ:Fotograferne Beretning 2013 14 til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen i Dansk Journalistforbunds Kreds 4 den 14. marts 2013 2012 blev igen et år, hvor vi har haft succes med at lave arrangementer for kredsens medlemmer, og det store

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard Generalforsamlingen 17. februar 2010 Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2010 Beretning og refer at Foto: Jørgen Hedegaard TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 2 Generalforsamlingen Årsberetning/Tegnerne juni 2009 -

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

NOVEMBER 2012. Kære medlemmer af Visuelt Forum!

NOVEMBER 2012. Kære medlemmer af Visuelt Forum! NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 En synlig del af Dansk Journalistforbund www.visueltforum.dk post@visueltforum.dk Bestyrelsen: Formand: Karina Bjerregaard k@karinabjerregaard.eu Næstformand: Gitte Blå mail@gitteblaa.dk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

De bedste visioner samlet et sted

De bedste visioner samlet et sted De bedste visioner samlet et sted Ny Vision side 4-5 FOTOskoletjenesten side 6-7 Byg Selv side 8-9 Service Produkter side 10-11 nyskabelse - engagement - kompetence Planlægger Alt side 12-13 På Stedet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Jeg vil ind i det ubeskyttede værksted

Jeg vil ind i det ubeskyttede værksted Jeg vil ind i det ubeskyttede værksted Hvor journalistikken hver dag bliver til. Hvor forargelse og perspektiv mikses, hvor kilder konfronteres, og andre kommer til orde. Jeg vil kanalisere min indignation

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere