Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf."

Transkript

1 DJ:Fotograferne beretning Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt medlemmer. Risikoen for, at de enkelte medlemmer taber mulighed for at se sig selv i et forbund, vokser proportionelt med medlemstallet, der i dag er på mere end medlemmer. Den udfordring har DJs hovedbestyrelse taget op i forlængelse af debatten på delegeretmødet om vores bud på et nyt navn til et journalistforbund, der rummer mange andre fagligheder, der også leverer indhold til medierne. Da vi på delegeretmødet i 2011 trak forslaget til en navneændring, lovede forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, at navn og identitetsdebatten ville være på dagsordenen frem til delegeretmødet Hovedbestyrelsen i DJ har sat den faglige identitet i DJ på dagsordenen til Fagligt Forum 19. og 20. april i år som afsæt for en debat på delegeretmødet i 2013, der kan transformere DJ til en version 3. Ikke mindst for små grupper i DJ som DJ:Fotograferne er identitetsdebatten vigtig DJ grupperne for freelancere og især kommunikationsfolk oplever stor tilgang. Størstedelen af DJs medlemmer er i dag ikke beskæftiget med klassisk nyhedsjournalistik. Øvelsen er derfor ikke at tabe eller favorisere enkelte medlemsgrupper, men at skabe ligeværdighed og forståelse for værdien af at være sammen i ét forbund, som rummer kompetencerne, der skaber indholdet på mediearbejdsmarkedet. Uddannelse Den ny uddannelse, Fotografisk Kommunikation, er i gang med 20 studerende. Det lukker et arbejde, der har stået på gennem flere år, og åbner for endnu flere muligheder for at sikre, at der uddannelsesmæssigt er dækning for de behov, der er for de kompetencer, som knytter sig til fotograffaget. Selv om der fremover vil være konkurrence mellem de fotografiske uddannelsessteder, er der en god fornemmelse af, at den vil blive udmøntet i en udvikling af indhold og kvalitet til glæde for studerende, elever og faget. Der har været røster om for stor trængsel på markedet for fotografer. Næppe. De kompetencer, de nye kolleger fra Fotografisk Kommunikation kommer ud med, har på mange områder vægt i andre dele af markedet end fagfotografuddannelsen. Der er i DJ:Fotograferne ca. 120 elever og studerende blandt de 744 medlemmer, fordelt på Medieskolerne i Viborg, KTS fotografuddannelsen i København og Fotografisk Kommunikation på Mediehøjskolen i København Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. Den stadig mere visuelle verden byder på helt andre udfordringer for fagets fremtid. Trængslen om job og presset på priser og kvalitet kommer af helt andre grunde.

2 Den store gør-det-selv tsunami, hvor selvgjort er velgjort, giver den professionelle fotograf stadig større udfordringer. Nu handler det ikke kun om at være bedst på indhold og faglig kvalitet. Det handler også om at være på forkant med at omsætte nye teknologiske muligheder til brugbare kompetencer i forhold til fast job eller freelance kunder. Meget kan man tilegne sig ved selvstudier. Men rigtig meget kræver en faglig og indholdsmæssig relevant undervisning for at nå det professionelle niveau, der adskiller os fra dem. Muligheden for opdelt elevtid, og at DJ medlemmer nu kan have elever inden for nogle særlige rammer, har givet positive muligheder for elevpladser i rammer, hvor der arbejdes med fotografi efter andre normer, end vi ser på de traditionelle elevpladser. Gennem deltagelse som skuemestre, i fagskoleudvalg og gennem kontakt med elever, skoler og deres uddannelsessteder har vi og vil vi fortsat afsøge mulighederne for revisioner af uddannelser og efteruddannelser, der kan sikre det bedst mulige udgangspunkt for en plads på jobmarkedet. Fotografer på arbejdsmarkedet Alle taler om krise. Paradoksalt nok er det langt fra noget, der slår igennem på vores ledighedstal. Fra november 2010 til 11 faldt ledigheden fra 9,4 til 7,3 %. En tendens, der tilsyneladende fortsætter ind i 2012, dog med et mindre fald. DJ fornyede i 2011 overenskomsten for fotografer ansat i regionerne ved forhandlingerne i 2008 lovede parterne hinanden (DJ og Danske Regioner), at de ville arbejde hen imod en fælles overenskomst for journalister og fotografer ansat i regionerne. Der var ikke meget at forhandle om men for fotografernes vedkommende fik vi forhandlet en aftale, der betyder, at fotograferne også er omfattet af den seniorordning, som alle andre ansatte i regionerne har nydt godt af, og på sigt i bedste fald nærmer sig journalisternes lønvilkår over en årrække. DJ har nu én overenskomst med Danske Regioner for både fotografer og journalister, og rent praktisk er denne under sammenskrivning. Der skal i denne OK-periode ses på en mulig sammenskrivning af de 2 forskellige arbejdstidsregler fra de 2 hidtidige overenskomster. DJs forhandler er Per Sørensen. I 2012 skal overenskomsten mellem DJ og DI for fotografer og fotografelever ansat i det private forhandles. Det er Hans Jørgen Dybro, der er forhandler for DJ. Resultatet kommer nok til at læne sig kraftigt op ad de aftaler, der indgås på hele industriens område, hvor forhandlingerne så småt er gået i gang. Helt generelt og fælles for alle dele af faget er, at rigtig mange tjener langt mindre, end uddannelsestid og arbejdsmæssige output berettiger til! Ejendomsfotografer virker umiddelbart i udkanten af fotograffaget. Det er der delte meninger om, alt efter hvor i medieverdenen man befinder sig. Men det er stensikkert, at de vilkår, man byder omkring ophavsret, konkurrenceklausuler og ansættelsesforhold, har en afsmittende virkning på resten af faget. Med de uhyrligheder, vi er stødt på inden for dette område, er det nok tid til, at vi også skal have inkluderet dette område og kæmpe deres sag. DJ har derfor i 2011 også brugt energi på at forhandle meget vidtrækkende kunde- og konkurrenceklausuler på ejendomsmæglerfotografområdet. Der er virksomheder i Danmark, som dækker det meste af ejendomsfotograferingen, og de har alle meget vidtrækkende klausuler og næsten ingen forpligtelser.

3 Der forhandles både på enkelte medlemmers vegne og for at få en aftale med virksomhederne om at lave nogle kontrakter, der ikke forhindrer fotografer i at udøve deres erhverv i op til 24 måneder. som freelancere og selvstændige Det mest positive er en voksende politisk forståelse for sammenhæng og betydning af vilkår for freelancere. Ikke mindst takket være forbundets freelancestrategi. Denne strategi retter sig mod de politisk bestemte vilkår for stadig flere, der finder beskæftigelse som freelancere. Udfordringerne spænder over emner som barsel, dagpenge, skattelovgivning, pension og efterløn, hvor de sidste ti års regering har efterladt et morads af regler og forordninger, som oser af mistillid, der bygger på en forståelse af et arbejdsmarked anno Gennem dialog med de ansvarlige politikere har DJ nu fået fokus på de mange urimeligheder og barrierer, der er opbygget gennem systemets manglende evne til at forholde sig til, at der er et voksende arbejdsmarked, der ikke defineres som ansat eller arbejdsgiver. Målet er at få lovgivningen på arbejdsmarkedet tilpasset, så den også omfatter den arbejdsmæssige virkelighed for freelancere og de mange små enkeltmandsvirksomheder. De er en vital ressource, ikke mindst på arbejdsmarkedet for medier og kommunikation, der er repræsenteret i DJ. Mange, især freelancefotografer, har fået hjælp til gennemgang af deres kontrakter og samarbejdsaftaler med kunder og arbejdsgivere. DJ kører inkassosager for medlemmer, hvis kunder ikke betaler, og giver juridisk rådgivning i forbindelse med konkursbegæringer. Samarbejde i DJ Samarbejdet med andre grupper i DJ har naturligt også i år ligget i forlængelse af de fælles interesser omkring fotografiet, vi har med PF. Udtrykt gennem MasterClass og forskellige arrangementer. Ikke mindst gennem samarbejdet omkring ophavsret. Tak til Lars Lindskov og PF på året med PFs 100-års-jubilæum. Samarbejdet mellem grupper og kredse i DJ får stadig større betydning. Konferencen Tal til øjet blev mulig gennem bred støtte fra DJs grupper, kredse og forbundet. Den blev søsat i et meget tæt samarbejde med formanden for FreelanceGruppen, Iben Danielsen, og deltagere fra DJ Kommunikation og Visuelt Forum. Der skulle skabes opmærksomhed på, at vi på tværs af fag er forbundet gennem de færdige medieprodukter, der er den fælles ramme for billeder, tekst og grafik. Skal man tro deltagernes evaluering af konferencen, lykkedes det. Som en sidebemærkning er det et godt eksempel på, at fællesskabet i DJ fungerer. Vi fik ideen, men uden fællesskabet var konferencen nok ikke kommet i luften. Kontakt til DJ Vi har fået ny faglig konsulent og ny faglig assistent. Pr. 1. januar 2012 har der været vagtskifte, hvor Eva Jakobsen afløses af Roshan Beier, der assisteres af Ingelise Lendal, hvor det tidligere var Mette Eeg. Tak for en brav, engageret og energisk indsats til Eva både fra de fotografmedlemmer, der har søgt bistand i forbundet, og fra bestyrelsen, når der var brug for at ruske op i gamle vaner og

4 rutiner. Tak for det! Uden havde de fleste af os i bestyrelsen nok ikke holdt så længe. Samarbejde uden for DJ Også medlemskabet i Dansk Kunstnerråd og samarbejdet i Nordiske Fotografer er blandt de brikker, der indgår i den stadig større opmærksomhed omkring den illustrative og kunstneriske del af fotografiet. Nordiske Fotografer havde vi tiltænkt en større rolle omkring ophavsret. Men output fra den energi, der er brugt, er til at overse. Anders Jægenø, Thomas Carlslund og jeg har taget den kritiske brille på og vil vurdere vores fortsatte engagement. Omkring ophavsret har DJ:Fotograferne et væsentligt engagement i Copydan, Billedkunst, hvor jeg (også) er formand. Sammen med en række andre grupper og organisationer i og uden for DJ har vi et forbilledligt samarbejde omkring kampen for ophavsretten. Ophavsret Med internet og digitalisering dør ophavsretten! Den profetier blevet gjort til skamme. Ophavsret fungere i dag nemt og enkelt i en moderne kontekst som en af grundpillerne omkring, hvordan man får adgang til beskyttet indhold samtidig med, at både moralske og økonomiske rettigheder respekteres. I DJ har ophavsret en absolut topprioritet, med et vidt forgrenet samarbejde national og internationalt. Mere specifikt for os som fotografer og andre billedfolk, er samarbejdet Copydan Billedkunst i en ramme, der med en god balance i så kaldte aftalelicensaftaler. Det har givet ophavsretten en enorm goodwill, ikke mindst hos brugerne, der indgår aftalerne. Og for os som ophavsmænd disse har det betydet at vi bliver økonomisk kompenseret for anvendelser og at anvendelsen af vores billeder sker inden for aftalte rammer. De kollektive midler, vi formidler på vegne af ophavsmænd i DJ:Fotografernes Ophavsretsfonden er underlagt en række regler. De understreger, at midlerne ikke er en automatisk selvfølgelighed, men et udtryk for brug der ikke kan identificeres på navn. Gennemlovgivningen har en ret og en forpligtelsen til, at sikre anvendelse sker tættest muligt på ophavsmændenes interesser. Pres på ophavsretten Det holder aldrig op, sagde vores forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård om kampen for ophavsretten på et møde i DJs ophavsrets task force. Her deltager blandt andet Lars Lindskov fra PF og jeg. En meget rammende bemærkning, der sætter den meget store indsats, DJ gør, for at sikre medlemmernes rettigheder. Blot som et af flere eksempler. Det tog næsten ti års arbejde, før vi nu kan sige, at der på billedområdet er indgået digitale aftaler på stort set alle undervisningsområder og flere andre områder, der har sikret nem og enkel adgang til at bruge billeder i undervisning. Aftaler, der sikrer respekten for de ophavsretslige værdier af både økonomisk og etisk karakter.

5 Og for at understrege perspektivet i forbundsformandens bemærkning var aftalerne på det digitale område dårligt faldet på plads, før der fra EU-kommissionen blev lanceret et direktivudkast, der ville rive tæppet væk under de netop indgåede digitale aftaler. Her spillede DJ en væsentlig rolle i at få etableret et uset bredt samarbejde mellem ophavsmændene, museerne, TV-stationerne og andre kulturinstitutioner i det nordiske ophavsretssamarbejde mod direktivforslaget. Det er tilsyneladende lykkedes at stoppe dette tiltag. Det bliver dog ikke en sovepude for Det holder aldrig op! Rammerne for DJ:Fotografernes ophavsretsfond gør arbejdet i vores bevillingsudvalg til en større opgave. I 2011 er der modtaget ca kr. og bevilget kr. til medlemmer og arrangementer, flot styret gennem fordelingsudvalget med Pia Funder, Tonny Foghmar og Jette Kraus Hedemand med god assistance fra DJs økonomiafdeling. FotoSalon i København: 40 deltagere FotoForum Fotografisk Salon Kbh./ Århus: 8 arrangementer à ca deltagere! Efteruddannelse: 16 bevillinger MasterClass: 4 deltagere vi betalte for! Fyraftensmøder: 4 arrangementer Århus / København Enkeltpersoners studieture: 6 bevillinger Paris Photo: 40 bevillinger Venedig kunstbiennale: 3 bevillinger Berlin: 3 bevillinger Stockholm Photo Week: 1 bevilling New York elev studietur: 36 bevillinger Egne projekter : 11 bevillinger Bogprojekter: 5 bevillinger Udstillinger: 14 bevillinger Elevudstillinger: 33 bevillinger FreelanceForum: 1 bevilling PF-konference: 1 bevilling Konference Tal til Øjet : Tilskud til 50 deltagere Konference Tal til Øjet : Støtte til etablering af konferencen Herning Fotomuseum: fast tilskud Dansk Kunstnerråd: fast tilskud Image2use: fast tilskud Fotosalon Århus 2012: 40 deltagere For medlemmerne, highlight Også i 2012 har bestyrelsen besluttet at yde tilskud til MasterClass, der denne gang forgår i Paris. Ikke mindst, fordi MasterClass er blevet et markant arbejdsmæssigt omdrejningspunkt, der har givet en række kolleger fra både PF og DJ:Fotograferne ny faglig strøm på batterierne. "De fleste af os tager ofte billeder efter opgave fra vores kunder. På en MasterClass kan vi tage den type billeder, der gav os lyst til at gøre fotografi til vores levebrød," fortalte Michael Harder til djfotograferne.dk. Michael er idémanden bag MasterClass-kurserne, der arrangeres i et samarbejde mellem Pressefotografforbundet og DJ:Fotograferne. 3D er en mulighed, vi har valgt at dyrke perspektivet i. Gennem et par medlemsmøder fik vi afdækket, hvor og hvordan dette værktøj ville have relevans i forhold til den professionelle fotografs arbejde. Den 11. februar afholdes et specielt udviklet kursus på KTS om brug af 3D i den kreative proces omkring fotografi til illustration og kommunikationsopgaver.

6 djfotograferne.dk og nyhedsbreve som kommunikation til medlemmerne har fundet en form, hvor vi kan se, at de ting, der bliver formidlet, også læses. Inden for et døgn har ca. 50 % af de 690 modtagere åbnet et nyhedsbrev. Vi mangler kun ca. 55 mailadresser for at kunne nå alle medlemmer ad denne vej. Det er tydeligt, at nyhedsbrevene booster trafikken på djfotograferne.dk, der over de seneste 12 måneder har haft mere end reelle besøgende, som har brugt over 2 minutter pr. besøg og set over sider. Heraf har besøgende været på dj.fotograferne.dk mere end 200 gange inden for de seneste 12 måneder. Som redaktion, - tak for overbærenhed med slå og stavefejl.-) Fotografi og kultur Der er på Det NYE Image2use tilmeldt 96 fra DJ:Fotograferne ud af 410 tilmeldte. Desværre er alle ikke lige aktive. Den kommende bestyrelse har derfor gennem 2012 en opgave med at formidle det NYE i2u. Ikke mindst, fordi det NYE i2u også er tiltænkt en rolle i bevarelsen og digitaliseringen af den fotografiske kulturarv og vores ophavsretsstrategi for fotografi. Mange efterlønnere og ledige, der har billeder på Det NYE i2u, har på grund af dagpenge- og efterlønsregler måttet bede om at få deres billede deaktiveret. Det kan gøres op i ca billeder, som først kan aktiveres senere. Omtale af og engagement i etablering af udstillinger i aktiviteter på bl.a. Danmarks Fotomuseum i Herning, hvor Jette Kraus Hedemann repræsenterer DJ:Fotograferne, og FotoForum i Fotografisk Center er med til at rykke det illustrative og kunstneriske fotografi frem på dagsordenen. Pia Funder og Mia Bendixen er sammen med Fotografisk Center primus motorer for FotoForum, der med skiftende fotografer og oplægsholdere afholdes 6-7 gange årligt. I Aarhus støtter ophavsretsfonden et lignende tiltag, Fotografisk Forum i Skyderiet. Her har medlemmer og kræfter fra Medieskolerne i Viborg sikret et nyt fokuspunkt, hvor fotografi og fotografiske emner får fortjent opmærksomhed. Med sine artikler på djfotograferne.dk yder kulturredaktør Svend Erik Sokkelund et væsentligt bidrag til opmærksomhed på den del af det fotografiske univers, der ikke med aktualitet og store overskrifter bogstaveligt talt bæres ind i rampelyset. Ikke ufortjent! Men ofte med en høj profil, der skygger for opmærksomhed på andre fotografiske udtryk. Når gode billeder af kendte navne fra det fotografiske univers kommer under hammeren hos internationale kunstauktionshuse som Sotheby's og Christie's, kan motiver som landskabsfotografi, portrætter og andre ikke dagsaktuelle emner komme op i højere priser, end de fleste af os har råd til at hænge op over sofaen. Men som med al anden kunst hjælper det godt nok, hvis fotografen har været død en rum tid men også har præsteret billeder med indhold, der rummer både æstetik og historie. Også unge talenter kan vise gode priser for værker, som de gamle mestre sikkert ville have dumpet som farvefejl allerede i mørkekammeret. Rigtig godt, at fotografiet ikke er forstenet i sort / hvid med høj kontrast! Vi står på skuldrene af forfædrene, både musik, videnskab og billedkunst. Dagens avantgardekunst vil sætte sine spor i morgendagens reklamebilleder.

7 For de mange fotografer, som ophavsretsfonden har givet mulighed for at blive inspireret på Paris Foto, Berlin Foto og andre tilsvarende internationale udstillingssteder, er denne tendens helt tydelig. Fotografiet er for alvor rykket ind på væggene i gallerier, udstillinger og private hjem. En udfordrende og spændende udvikling, der byder på nye muligheder for dem, der griber bolden. Peter Thornvig, formand Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne 744 medlemmer, her af 120 elever, 73 i-medlemmer, 434 er tilmeldt a-kassen AJKS Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig Næstformand Anders Jægenø Kasserer Jette Kraus Hedemand Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund Mia Bendixen Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes Fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale Uddannelsesudvalg for Fotograferne på Medieskolerne, på Københavns Tekniske skole og i lokaludvalg på Medieskolerne: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig DJ Beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg: Peter Thornvig djfotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m.): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant: Pia Funder DJ:Fotografernes Ophavsretsfondsudvalg: Pia Funder, Jette Kraus Hedemand, Tonny Foghmar

DJ Fotograferne Beretning 2010

DJ Fotograferne Beretning 2010 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver

Læs mere

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

2009-11. Kommunikation sparer millioner. Studerende frygter at blive færdige. Nederlag i Allersagen. Ophavsret for millioner. Beretning.

2009-11. Kommunikation sparer millioner. Studerende frygter at blive færdige. Nederlag i Allersagen. Ophavsret for millioner. Beretning. 2009-11 Kommunikation sparer millioner Kommunikation Studerende frygter at blive færdige Studerende Nederlag i Allersagen gjorde ondt Freelance Ophavsret for millioner Ophavsret Beretning Beretning 2009-2011

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

DJ på vej gennem forandringer

DJ på vej gennem forandringer DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ARKITEKTERNES ORGANISATIONER

ARKITEKTERNES ORGANISATIONER KOMMENTAR 24 TEMA 25 Sketches A Tribute to Jørn Utzon Ved et to døgns topmøde til november mødes den samlede arkitektfamilie' for at diskutere, hvordan samarbejdet kan styrkes. Som optakt til mødet tegner

Læs mere