Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser og uddannelser Skolen forår 2015"

Transkript

1 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen

2 Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side 34 Det inkluderende læringsrum - en forudsætning for fagligt fællesskab og fordybelse Side 67

3 Tilmeldingsfrist 1. november 2014 Dansk 6 Matematik 16 Fremmedsprog 20 Praktisk musisk 24 Kulturfag 28 Den internationale dimension 30 Naturfag 31 Inklusion og specialpædagogik 40 Tosprogede 46 Læringsteknologi 48 Innovation og læring 52 Indskoling 56 Udskoling 59 Metodeudvikling 60 Samarbejde og kommunikation 63 Ledelse i skolen 70 Skolens administration 71 Praktiske oplysninger 74 Index 75

4 Velkommen Velkommen til vores nye kursus- og uddannelseskatalog for skoler og institutioner. Som noget nyt er det et fælles katalog for Videreuddannelsen, Ledelses- Akademiet og Center for Undervisningsmidler. Vores mål er at tilbyde kompetenceudvikling, der understøtter kvalitet i undervisning og læring. Vi vil gerne formidle viden, skabe læreprocesser og medvirke til at inspirere og udfordre de lærere, pædagoger og ledere, som arbejder med eleverne i skolen. I det kommende skoleår står implementering af skolereformen øverst på alle skolers to-do liste. Det afspejler sig også i vores tilbud, som har særlig fokus på viden, metoder og processer, der kan understøtte lærere, pædagoger og ledere i at omsætte reformens intentioner og lovgivning til den daglige praksis i grundskolen. Kataloget er struktureret med en række konferencer, kursus- og uddannelsestilbud inden for en bred vifte af fag, generelle lærer- og pædagogkompetencer og skolen som organisation. For alle tilbud kan du gå ind på vores hjemmeside og læse mere - og finde praktiske oplysninger om det enkelte udbud. Vi har med dette nye tiltag ønsket at gøre UCLs tilbud om kurser og videreuddannelse for lærere, pædagoger og ledere mere sammenhængende og overskuelige. Og det er vores håb, at vi har ramt præcist i forhold til de pædagogiske udfordringer, som I står med ude på skolerne, når I skal implementere skolereformen i skoleåret 2014/15. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling af skolen og implementeringen af folkeskolereformen. Birgitte Mikkelsen CFU-chef Center for Undervisningsmidler Hanne Vibeke Sørensen Akademichef LedelsesAkademiet Kirsten Hillman Chef Videreuddannelsen Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

5 Særligt tilrettelagte forløb Vi laver gerne skræddersyede forløb med fokus på aktuelle behov. Et skræddersyet forløb kan give et samlet kompetenceløft til en arbejdsplads, så medarbejderne udvikler fælles viden og faglighed samt får et personligt løft. I kataloget præsenterer vi forskellige bud på, hvad indholdet kan være: Tidlig sprogstart Læringsmålene for fagene Skoleledelse Læringsledelse Teamsamarbejde Tværprofessionelt samarbejde Undervisningsfag Understøttende undervisning IT i fagene Aktionslæringsforløb Længerevarende udviklingsprojekter Har I ønsker og behov, som ikke er nævnt, indgår vi gerne i dialog med jer om, hvordan vi kan sætte kompetenceudviklingsforløb sammen, der matcher netop jeres behov. fagpersoner indenfor de forskellige retninger, som kan hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte: Almenpædagogiske temaer (korte forløb): Pædagogisk konsulent Signe Schmidt Rye Center for Undervisningsmidler tlf.: Læringsteknologi og udviklingsprojekter: Pædagogisk konsulent Lene D. Rasmussen Center for Undervisningsmidler tlf.: Videreuddannelse og udviklingsprojekter (længere forløb): Konsulent Anne Grethe Toksvig Videreuddannelsen tlf.: Ledelse og administration: Ledelseskonsulent André Barsøe Jensen LedelsesAkademiet tlf.: Kompetenceudvikling kan foregå på mange forskellige måder: I dagtimer, på fyraftensmøder og/eller personaledage, lokalt på skolen eller i eksterne lokaler, som enkeltstående arrangementer og/eller som sammenhængende forløb osv. Den konkrete udformning af, hvad indhold og form skal være, besluttes i samarbejde med jer. Mere information Har du spørgsmål til vores kurser, uddannelser eller rekvirerede forløb, er du velkommen til at kontakte os pr. tlf. eller mail. Under kontaktpersoner finder du Særligt tilrettelagte forløb 3

6 Kompetence- og praksisudvikling tilpasset jeres behov Arbejdet med at transformere folkeskolereformens krav og strategier til konkret professionel virkelighed på den enkelte skole kan foregå på utallige måder. Der findes ingen tryllegreb, der med ét kan gøre reformen til virkelighed. Samtidig har skoler på den ene side mange ligheder. På den anden side er de også meget forskellige. Derfor er der brug for at undersøge, hvad der er den enkelte skoles konkrete kompetence- og udviklingsbehov med det formål at opnå størst mulig effekt af udviklingsbestræbelserne til gavn for skolens elever, medarbejdere og ledere. Folkeskolereformen handler både om kompetenceløft af professionelle og ledere samt om organisatorisk udvikling og forandring. Reformens tobenede strategi udfordrer os i forhold til at tænke udvikling af kompetencer og udvikling af organisationen som forbundne opgaver. Derfor er der brug for at tænke strategierne sammen på forskellige måder. Et af UCLs strategiske mål er at udvikle velværdsydelser i et aktivt, dynamisk og ligeværdigt samarbejde med professionelle og ledelser i praksis. Vi indgår i samarbejde med praksisfeltet på mange forskellige måder, og præsenterer her forskellige bud på, hvordan vi kan designe kompetence- og udviklingsprocesser. Udviklingsprocesser Vi deltager gerne i længerevarende kompetence- og udviklingsprocesser i samarbejde med jer og knyttet til jeres konkrete udviklingsbehov og ønsker. Udviklingsprocesser kan designes på mange måder. Her er et eksempel på, hvordan de kan foregå. Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog Aktionslæringsforløb Aktionslæring er reflekteret læring i fællesskab. Metoden giver deltagerne ejerskab til forandringerne, idet det er deltagernes egen praksis, som inddrages. Metoden giver desuden mulighed for at afprøve viden og nye handlemuligheder i praksis og inviterer til refleksion og læring undervejs. Dermed igangsættes læreprocesser, som fokuserer på, hvad der virker. Hvad der ikke virker. Hvorfor det ikke virker. Hvad man kan lære undervejs, og hvad der er relevante nye professionelle handle- og samarbejdsmåder. Aktionslæring kan formuleres som en 4-trinsmodel, hvor deltagerne trinvist gennemgår en læreproces: Planlægning af aktivitet - dvs. sætte mål for hvad lærere, pædagoger og ledere gerne vil opnå og hvordan Iværksættelse og gennemførelse af aktivitet, som understøtter opnåelse af det ønskede mål Refleksion over aktiviteten, processen og resultatet Evaluering af arbejdet med aktiviteten Herefter kan processen starte forfra med at planlægge nye læreprocesser og nye aktiviteter, reflektere over dem etc. Bevægelsen og de fire trin kan illustreres på følgende måde: 1. Planlægning 2. Aktivitet 3. Refleksion 4. Evaluering Ny, reflekteret og begrundet praksis I aktionslæringsforløb indgår undervisning i forskellige temaer tilpasset forløbets faglige og organisatoriske fokus. Hvor længe aktionslæringsforløbet varer, hvad temaet for aktionslæringsforløbet er, og hvordan der

7 skal samarbejdes på tværs af medarbejdere og på tværs af medarbejdere og ledere besluttes lokalt. Udviklingsprojekter Vi indgår også gerne i udviklingsprojekter med længere tidsperspektiv. Et af de særlige kendetegn ved udviklingsprojekter er, at vi på den ene side udarbejder en detaljeret og konkret plan for, hvad der skal foregå hvornår, og med hvilke begrundelser. Planen justeres på den anden side løbende, når projektet redesignes i overensstemmelse med de nye erfaringer og den nye viden, vi sammen udvikler, mens projektet skrider frem. Udviklingsprojekter muliggør både faglig og organisatorisk læring og udgør således en fælles lærearena foregår i samarbejde mellem jer og undervisere/ konsulenter fra UCL besluttes sammen med jer i forhold til det konkrete faglige og organisatoriske fokus og design Her følger et konkret eksempel på, hvad der kan indgå i et 2-årigt udviklingsprojekt. Første projektår I første halvår afvikles et pædagogisk diplommodul med fokus på det faglige tema, som er udviklingsprojektets fokus og målrettet en gruppe af medarbejdere. I modulforløbet udarbejder deltagerne eksamensoplæg med afsæt i egen professionspraksis. I andet halvår arbejder deltagere fra diplommodulet i udviklingslaboratorium. I udviklingslaboratoriet er der fokus på at udvikle prototyper for nye professionelle handlinger i forhold til udviklingsprojektets faglige tema. I løbet af første projektår afvikles lederværksted med fokus på udvikling af relevante ledelsesstrategier i forhold til at facilitere og understøtte medarbejdernes arbejde med det valgte faglige tema. Andet projektår I andet projektår gennemføres aktionslæringsforløb med afsæt i de lokalt udviklede prototyper for nye professionelle handle- og samarbejdsmåder på tværs af alle medarbejdere, og med de diplomuddannede medarbejdere som facilitatorer og tovholdere. I løbet af den to-årige projektperiode afvikles 4-5 temaforløb eller korte efteruddannelseskurser målrettet samtlige medarbejdere og ledere med fokus på det valgte faglige tema. Formålet er at skabe betingelser for, at alle udvikler ejerskab til udviklingsprojektet og får forudsætninger for at arbejde med udvikling af professionel praksis. Udviklingsprojekter som det skitserede kan foregå på den enkelte skole, på tværs af flere skoler, på tværs af alle skoler i en kommune og på tværs af kommuner, og det kan foregå både mono- og tværfagligt. 2 Lisbeth Pedersen Videreuddannelsen 2 Afsnittet om Læringsuger er et eksempel på tværfagligt udviklingsprojekt Kompetence- og praksisudvikling tilpasset jeres behov 5

8 Dansk Dansk i bredden og dybden Dansk drejer sig om alfabetet, børnelitteratur, causerier, dannelse, essayskrivning, film, Grundtvig, hjemmesider, intertekstualitet og meget mere. Kortere kurser, længere kompetencegivende forløb (PD), opkvalificering til undervisningsfag giver mulighed for at gå i bredden og dybden i danskfagets kerne: sprog og litteratur. Skolereformen stiller nye krav til dansklærerens didaktiske kompetencer, når nye kompetencemål skal omsættes til læringsmål og kunne bruges til at skabe differentierede læringsbetingelser. UCL s tilbud til nye og erfarne danskundervisere tager afsæt i den kontekst danskfaget og eleverne er i, og tilstræber en praksisnær undervisning, hvor deltagernes erfaringer bringes i spil med undervisernes teoretiske viden. Implementering af reformens målsætninger kalder på udvikling af et tæt danskfagligt samarbejde på skolen, hvor det er oplagt at opprioritere fagteamets arbejdsfelt. Udbuddene i dansk kan naturligvis søges af enkeltpersoner, men skolen får en langt større gevinst, når flere dansklærere fra skolen deltager sammen. Lektor Hanne Therese Brixtofte Petersen Videreuddannelsen Aktive eventyr, rim og remser Få ideér til at gøre eventyrlæsning og sprogaktiviteter mere levende og spændende - både for børnene og for den voksne selv. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Billedfortællinger til overbygningen Få konkret inspiration til at arbejde med alt fra ordløse fortællinger til graphic novels i en danskfaglig sammenhæng. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Café Nyt Skoleår - dansk i indskolingen KURSER Dato: Kom sammen med dit fagteam og få inspiration til det kommende skoleår. Få præsenteret nye materialer og eksempler på undervisningsforløb. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

9 KURSER Café Nyt Skoleår - dansk og kulturfag i udskolingen Kom og lav din årsplan, få præsenteret nye materialer i samlingen og få inspiration til et tværfagligt samarbejde med brug af et væld af genrer. Varighed: 4 timer kl Pris: Gratis for alle Flydende læsning Få inspiration til konkrete metoder, der udvikler og træner dine elevers flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Dato: Café Nyt Skoleår - dansk på mellemtrinnet Kom sammen med dit fagteam og få inspiration til det kommende skoleår. Få præsenteret nye materialer og eksempler på undervisningsforløb. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Fra kompetencemål til læringsmål i dansk Kurset henvender sig til dansklærere, der vil opdateres om fagets mål og indhold, som det er formuleret i nye forenklede mål for dansk. Varighed: 30 timer Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Dato: Dato: Periode: til Den nyeste og bedste ungdomslitteratur til udskolingen Bliv klædt på til tre års litteraturundervisning i udskolingen på fem timer! Konkrete undervisningsidéer, nye titler og nye arbejdsmåder præsenteres. Varighed: 5 timer kl Pris: Kr. 860,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Få alle med Ipad i indskolingen Få idéer til inddragelse af ipads i dansk i indskolingen og understøttende undervisning. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Dansk 7

10 KURSER Få gang i fagteamet i dansk I skolens sammenhæng og progression i danskfaget spiller fagteamet en central rolle i at sætte dagsordenen for tiltag, der angår hele skolens danskundervisning, herunder implementering af læringsmål. Varighed: 20 timer Pris: Kr ,00 + moms Udbyder: Videreuddannelsen Ipad på mellemtrinnet - eleven som producent Få inspiration til hvordan Ipad kan bruges som værktøj i danskundervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Periode: til Dato: Dato: Hop om bord på Legeøen Få inspiration til sproglege, der bygger bro mellem børnehave og skole. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Klar til at knække læsekoden Få inspiration til hvordan alle børn i børnehaveklassen kan bryde læsekoden på godt fire måneder. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Dato: Hot spot dansk - indskolingen En temadag, der giver masser af inspiration til målstyret undervisning, understøttende undervisning, bevægelse i undervisningen samt en række danskfaglige områder, herunder læsning. Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: Læs Strid og Fupz med CL På kurset gives inspiration til litteraturarbejde i indskolingen med brug af CL strukturer til styrkelse af elevernes læring. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

11 KURSER Prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet Få et godt indblik i den nye prøveform, så du er skarp både på form, indhold og de særlige vurderingskriterier. Varighed: 2 timer kl Pris: Kr. 320,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Skriv for faglig læring - faglig læsning på mellemtrinnet Få konkret inspiration til, hvordan du som faglærer kan gribe faglig skrivning an i din daglige undervisning. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Retteværksted i dansk Dine elever skal have den helt rigtige karakter! Få en gennemgang af årets skriftlige FSA- og FS10-prøver og vurderingskriterierne, der skal ligge til grund for din bedømmelse af opgaverne. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Skriv dig til læsning med LEGO Storystarter Storystarter er et praktisk værktøj, som inspirerer eleverne til at samarbejde, mens de skaber og kommunikerer historier ved hjælp af LEGO klodser. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Skriv løs Kom og få inspiration til hvordan du kan styrke elevernes skriftsproglige udvikling. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Sæt de skønlitterære genrer i spil - Moderne litteratur på mellemtrinnet På kurset omsættes CL (Cooperative Learning), som vi kender fra bl.a. USA til danske forhold, og det bedste herfra kobles med moderne læse- og litteraturdidaktik. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dansk 9

12 KURSER Sæt skolen i bevægelse aktive dansktimer for de ældste elever Sæt gang i de ældste elever med aktiv danskundervisning og boost elevernes præstation med bevægelse. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Visuel kultur og digitale kompetencer Kom og deltag i denne spændende workshop, der centrerer sig om visuel kultur og kreativ danskundervisning Varighed: 6 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning samt materialer Dato: TV-produktion med ipad Producér TV-indslag på ipad sammen med dine elever. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning samt undervisningsmappe Dato: Dato: Dato: Dato: Udskolingsdansk med 10 ernes spritnye genrer Mød de nye genrer og nye måder at fortælle på: hypertekstfortællinger, computerspil, sms-noveller, blogs, selvfortællinger (Facebook), cross-overs og billedfortællinger. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

13 DIPLOM UNDERVISNINGSFAG Børne- og ungdomslitteratur Børnelitteraturgenren knopskyder i disse år med nye udtryksformer og skæve vinkler på livet som barn. I modulet indgår analyse og vurdering af børne- og ungdomslitteratur med vægt på nyere litteratur. Omfang: 10 ECTS, lørdage 5 timer + netbasering Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Litteratur og litteratur didaktik Skønlitteraturen indtager en central placering i skolen. Ikke mindst måden, den bliver præsenteret på for eleverne, har betydning for, om deres interesse for læsning bliver vakt. Modulet har fokus på læsning af skønlitteratur i skolen. Omfang: 10 ECTS, lørdage 5 timer + netbasering Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Skriftsprogsvanskeligheder klasse Modulet tager fat på skriftsprogsvanskeligheder, kollegial vejledning om forebyggende og foregribende undervisning samt intervention i forhold til skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning. Omfang: 10 ECTS, torsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Undervisningsfag dansk, modul 1 Med udgangspunkt i dine praksiserfaringer og med afsæt i de nye fælles mål får du mulighed for at tilegne dig den nyeste fagdidaktiske viden om faget og får en bred danskfaglig forståelse med inddragelse af digitale medier. Omfang: 10 ECTS, onsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til KONFERENCE Læsevejleder - kend din palet Både drenge og piger - de sjove, de skæve, de dovne, de dumme, de kloge og de helt normale skal læse - men hvad nu? De går i samme klasse! Varighed: 16 timer Pris: Se programmet på ucl.dk/cfus hjemmeside Dato: kl kl Sted: Hornstrup Kursuscenter Dansk 11

14 Prøve i dansk med adgang til internet Til den skriftlige prøve i maj 2014 deltog 99 skoler i et forsøg, hvor eleverne fik adgang til internettet til prøven i skriftlig fremstilling. De måtte kun bruge nettet til at søge informationer og indhente layout-elementer som eksempelvis billeder. Ikke til kommunikation. Målet med den nye prøveform er at understøtte sammenhængen mellem undervisning, arbejdsformer og prøve. Eleverne skal have mulighed for at søge informationer og demonstrere en målrettet og kritisk brug af kilder i deres tekstproduktion. Præcis som de gør i den daglige undervisning. Opgavesættet til prøven bestod af fire digitale opgaver, som gjorde brug af flere modaliteter som for eksempel lyd og levende billeder. Nogle opgaver stillede direkte krav om brug af nettet, mens det i andre tilfælde var mere oplagt at anvende nettet til at tjekke genrekarakteristika eller hente layout-elementer. Vurderingskriterierne for bedømmelsen af opgaven er udvidet med et fokus på søgning og brug af internet. Du kan finde vejledende materialer og retningslinjer for tilmelding til prøven på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tirsdag den 13. januar 2015 holder CFU cafémøde om den nye prøveform med Anita Frise fra Opgavekommissionen. Læs mere om arrangementet på CFUs hjemmeside. Pædagogisk konsulent Anette Vestergaard Center for Undervisningsmidler Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

15 Kom i mål en temadag om Fælles Mål og målstyret undervisning Folkeskolereformen markerer et paradigmeskift fra fokus på, hvad eleven ved, til hvad eleven kan. Konferencedagen vil give en række vinkler på, hvordan man som lærer kan håndtere de nye reviderede Fælles Mål til brugbare læringsmål for eleverne og til overskuelige årsplaner for lærerne. Dagen veksler mellem oplæg og workshops i enten dansk, matematik, sprogfag, naturfag eller kulturfag. Der er to workshop-runder. Se programmet på ucl.dk/cfus hjemmeside. Mandag d. 20. april 2015 i Odense Prøve i dansk med adgang til internet 13

16 Kom i mål med dine læringsmål Folkeskolereformen sætter fokus på målstyret undervisning og progression af læring. Læringsmålene kommer hermed til at spille en hovedrolle i de danske klasselokaler. Elevernes læring står centralt, og du skal som lærer snarere spørge dig selv: Hvad skal eleverne lære? - i stedet for: Hvad skal eleverne lave? I en globaliseret verden med høj forandringshastighed, krav om omstillingsparathed og fleksibilitet, er noget af det vigtigste, eleverne har med sig, når de forlader folkeskolen, at de har evnen til at udvikle nye kompetencer gennem et helt livsforløb. Forskning Forskning (EVA 2012) peger på, at der har været en tendens til at planlægge undervisning med udgangspunkt i at tænke i aktiviteter, og at læringsmål derfor utilsigtet er blevet underforståede. Dermed er de ikke blevet tydelige og synlige for eleverne. Lærere har i sagens natur altid været optaget af deres elevers udbytte af undervisningen, men forskning viser, at læringsmål ikke har været styrende for den måde, undervisningen er blevet tilrettelagt på. Dette er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke lærer noget, men bl.a. den new zealandske forsker John Hatties forskning dokumenterer, at tydelige læringsmål har en positiv effekt på elevernes læring. Nye forenklede Fælles Mål De nye Fælles Mål beskrives som mål for elevernes læring og viser progressionen i alle aktiviteter. Målene er kompetencemål og beskriver ikke undervisningsaktiviteter. De er mål, der beskriver hvilken viden og færdigheder, elverne skal opnå. I denne kontekst er: Viden = indsigt og forståelse, know that Færdigheder = at kunne, know how Kompetencer = at kunne anvende viden og færdigheder i nye situationer Faglige stifindere Når du skal udfærdige læringsmål, skal de være tydelige, synlige og italesættes sammen med eleverne. Du skal inddrage dem i formuleringen af målene i det omfang deres alder og øvrige udvikling berettiger til. På den måde sikres ejerskab til den enkeltes læreproces. Synlige og meningsfulde læringsmål kan iflg. Hattie både øge elevernes motivation og deres indstilling til læring. For at forbedre elevens evne til høj grad af selvhjulpethed, skal der være visuel støtte til det, der arbejdes med. Når eleven går i stå i sin læreproces, skal det være muligt at orientere sig via for eksempel faglige stifindere for selvstændigt at kunne komme videre med opgaveløsningen. Faglige stifindere kan eksempelvis være: plakater vægordbøger opskrifter modeller succes- og vurderingskriterier tjeklister eksemplariske tekster Synlig læring Når mål for undervisningen er konkrete, målbare og formuleret i et elevvenligt sprog, højner du som lærer den enkelte elevs bevidsthed om, hvad det er, han eller hun er på vej til at lære. Ved at inddrage eleven i evalueringsprocessen bliver det tydeligt for eleven at finde sin vej til målet. Man arbejder med at gøre eleven til sin egen lærer ved hjælp af disse refleksive spørgsmål: Hvad skal jeg lære? Hvor langt er jeg? Hvad er næste skridt? Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

17 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Succes- og vurderingskriterier Ved på forhånd at fortælle og synliggøre for dine elever, hvilke krav der er til en opgave, giver du eleverne mulighed for at se, hvad der kendetegner den gode opgave, og hvor langt de er nået i forhold til målet. Som lærer er det vigtigt at anvende undervisningsmetoder, som gør, at eleverne kender succeskriterierne, er bevidste om eget niveau, ved hvad der skal til for at nå videre i egen læreproces, samt kan modtage feedback fra kammerater og lærer og indgå i dialog herom. Med succeskriterier kan eleverne se, hvor langt de er nået i deres læreproces, og hvad næste skridt i retning mod målet er. Differentiering Differentiering skal være et gennemgående princip i din undervisning. Dette kan du for eksempel imødekomme ved at arbejde med og formulere en fælles grundlæggende kerne af mål, som alle elever skal lære. Herudover vil mange elever også kunne nå mere i dybden eller få flere nuancer med i deres læreproces, og nogle få vil desuden kunne bygge videre fra de to øvrige niveauer. Alle tre niveauer er inden for det samme faglige område (Bodil Nielsen). Hermed gør du det klart for dine elever, hvad de skal levere og på hvilket niveau. Klasseledelse Det er vigtigt sammen med dine elever at italesætte, at de går i skole for at lære og udvikle sig. Her handler det om, at alle skal lære mest muligt - men ikke lige meget. Her fokuserer du bevidst og struktureret på at skabe en tryg klassekultur, hvor der er plads til at fejle, afprøve og forbedre. Og hvor den enkeltes individuelle fremskridt er i centrum frem for, hvordan eleverne klarer sig i forhold til hinanden i klassen. Litteraturhenvisning: Fælles mål i folkeskolen, EVA 2012 Læringsmål og læringsmåder, Bodil Nielsen, Gyldendal Du kan finde inspiration til dit arbejde med målstyret undervisning, læring og klasseledelse i kursuskataloget. Her kan du tilmelde dig kortere og længere kursusforløb, temadag om mål og målstyret undervisning m.m. Pædagogiske konsulenter Gitte Stamp og Susanne Alsing Center for Undervisningsmidler Er I Ny Nordisk Skole? Er I NNS institution, så husk at tilmelde jer læringsspor på UCL i efteråret Se folkeskolereform.ucl.dk eller Arbejdet med målstyret undervisning skal ses i sammenhæng med et bredt perspektiv på klasseledelse. Kom i mål med dine læringsmål 15

18 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Matematik Brugbare redskaber i matematik August 2015 træder de nye Fælles Mål i matematik i kraft. Stofområdet er stort set uændret, men de nye mål skal i højere grad end tidligere kunne fungere som konkrete og brugbare redskaber i undervisningen. Forenklingen af Fælles Mål skal især gøre det lettere at udarbejde konkrete læringsmål og tænke kompetencerne ind i alle forløb. Og det ser lovende ud. Der er også stor opmærksomhed på, hvordan matematikundervisningen kan ruste eleverne til fremtidens krav. Her har programmering i grundskolen fået en del bevågenhed i medierne. Flere af vore politikere spejder mod udlandet, hvor programmering allerede er en del af pensum i lande som England og Estland. I år har vi startet gratis online vidensdelingsmøder, som vi kalder GeoGebra Hangouts. Læs mere om det på eller i Facebookgruppen GeoGebra Hangouts. Vi går en spændende tid i møde, og vi har forsøgt at sammensætte et kursus- og uddannelsesprogram, der er i tråd med de ting, der rører sig inden for matematikundervisningen. Vi ser frem til at se jer til vores tilbud, eller når I har brug for os i det daglige arbejde med matematikken. Pædagogisk konsulent Bo Teglskov Kristensen Matematik Bevis det! Argumentation og ræsonnementer har fået en plads i den skriftlige afgangsprøve i matematik. Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med det i matematikundervisningen. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: DMN - Matematikvejlederens dag Udfylder du en vejlederfunktion på din skole, så deltag i dette netværksarrangement med inspirationsoplæg og mulighed for sparring om vejlederrollen sammen med andre vejledere. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: En nysgerrigt undersøgende undervisning med IT (niv. 2/4) Kunne du tænke dig, at dine elever er med til selv at opdage matematikken? Få inspiration til, hvordan IT kan understøtte en undervisning, hvor eleverne er undersøgende og udforskende. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: KURSER Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

19 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fra Nye Fælles Mål til læringsmål Kom og få inspiration til udarbejdelse af konkrete læringsmål til dine matematikklasser med udgangspunkt i de Nye Fælles Mål, der er gældende fra Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Fra undersøgende matematikundervisning til gode prøveoplæg Med udgangspunkt i den undersøgende tilgang til matematik gives eksempler på oplæg, der motiverer til mundtlighed - oplæg til den mundtlige gruppeprøve. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Godt i gang med GeoGebra (Niveau 1/4) Kurset er for dig, der gerne vil i gang med at bruge GeoGebra, men har meget få eller ingen erfaringer med programmet. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Inkluderende matematikundervisning Få inspiration til en inkluderende matematikundervisning med passende udfordringer til alle. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dato: Dato: GeoGebra 3D (niv. 3/4) GeoGebra 5 giver dig mulighed for at arbejde med 3D i GeoGebra. Vi kigger på, hvordan 3D i kombination med GeoGebra kan inddrages i undervisningen og hvilke muligheder, det åbner for. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Inquiry based learning - work shop for børn og undervisere i naturfag Ved at arbejde problemorienteret allerede fra 0. klasse, udvikler vi børnenes problemorienterede tænkning og dermed deres evne til at være entreprenører. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Matematik 17

20 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Kom godt i gang med dine mundtlige prøveoplæg Skal dine elever til mundtlig prøve i matematik? Kom og få styr på formalia og kom godt i gang med at lave dine prøveoplæg. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Nørderi med GeoGebra (niv. 4/4) Har du lyst til at prøve kræfter med nogle af de mere krævende dele af programmet, så er dette kurset for dig. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dato: Matematik i bevægelse, hvor der er fokus på arbejdsmetoder og kompetencer Oplev et materiale med fagligt tilrettelagte aktiviteter, som flytter matematikken ud af klasserummet. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Matematikvanskeligheder i grundskolen Få inspiration til arbejdet med at afdække og arbejde med elever med matematikvanskeligheder. Varighed: 7 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: På med matematikbrillerne - workshop for børn og undervisere i naturfag Hvordan kan vi arbejde med matematik i børnehaveklassen og samtidig bevare det legende aspekt, som også er vigtig for børnenes udvikling? Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Retteværksted i matematik Kom og bliv klædt på til at rette dette års afgangsprøver i matematik. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

21 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER DIPLOM Understøttende undervisning med Computer Science Computere og programmer er fyldt med matematik, der bare venter på at blive udforsket. Det er oplagt at gøre i den understøttende undervisning. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Elever med særlige behov i matematikundervisningen Teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik, kortlægning og metodisk arbejde i praksis klæder kommende matematikvejledere på til faglig vejledning og konkrete tiltag i forhold til elever med særlige behov. Omfang: 10 ECTS, tirsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til UNDERVISNINGSFAG Undervisningsfag matematik, modul 1 Matematik klasse er et særligt tilrettelagt forløb for lærere med erfaring i faget. Forløbet har fokus på matematikdidaktik, nye fælles mål og inddragelse af IT og matematikkens læring. Omfang: 10 ECTS, mandage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Matematik 19

22 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Fremmedsprog KURSER Der er mange nye tiltag for fremmedsprogsundervisningen Har du overblikket? Skoleåret 2014/15 er et spændende år for fremmedsprogsundervisningen! Vi er begyndt med Tidlig Sprogstart i både engelsk, tysk og fransk fra 1. august 2014, og de nye Forenklede Fælles Mål er indført, som præciserer nye kompetencemål, med nye videns- og færdighedsområder som understøtter progressionen i fremmedsprogsindlæringen. Disse nye tiltag kræver, at sproglærerne sætter sig godt ind i de nye mål. Ikke mindst skal lærerne i tidlig sprogstartsundervisningen tænke nye måder at formidle sprogfagene på. I University College Lillebælt er vi inspireret af de nye ændringer i sprogfagene. Her på siderne præsenterer vi forårets udbud af fremmedsprogskurser, hvor vi blandt andet tilbyder kurser om tidlig sprogstart i tysk og engelsk samt brugen af digitale ressourcer. Yderligere sætter vi fokus på arbejdet med tydelige læringsmål og de nye Forenklede Fælles Mål. Undervisningsministeriet varsler desuden nye prøveformer i fremmedsprogsfagene og også her, tilbyder vi vejledning om strukturen for disse. Pædagogisk konsulent Signe Schmidt Rye Engelsk og internationalisering Arbejd med lyd og billeder i din engelskundervisning Skab en inspirerende og lærerig engelskundervisning ved brug af elevernes egne billeder og lydoptagelser. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Brug af film og billeder i tyskundervisningen Dato: Få idéer til arbejdet med film og billeder i tyskundervisningen som afsæt for mundtlighed, skriftlighed, meddigtning, dramatisering, evaluering, differentiering m.m. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: De nye prøveformer i engelsk Undervisningsministeriet varsler nye afgangsprøver for engelskfaget fra sommeren På kurset vil vi gennemgå rammerne og kravene for både den mundtlige og skriftlige prøve. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog Dato: Dato:

23 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fransklærernes Dag Bevægelse i den åbne skole På kurset får deltagerne mulighed for at møde og afprøve en bred vifte af aktiviteter med afsæt i tænkningen i Fælles Mål om varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse og den åbne skole. Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. kaffe og fransk forplejning Dato: Få styr på dit kommende skoleår i engelsk ( klasse) Mangler du inspiration til planlægning af næste skoleår? Hør om de nyeste materialer, links, aktiviteter og de Forenklede Fælles Mål. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Få styr på dit kommende skoleår i engelsk ( kl.) Mangler du inspiration til planlægning af næste skoleår? Hør om de nyeste materialer, links, aktiviteter og de Forenklede Fælles Mål. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: IT som understøttende læremiddel i tidlig engelsk sprogstart Mangler du inspiration til at integrere IT (ipad og computere) i den tidlige sprogstart? Så deltag i dette kursus og få idéer til anvendelse af apps og links. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Musik im Deutschunterricht Musik i undervisningen er en uvurderlig motivationsfaktor. Få idéer til arbejdet og bliv opdateret inden for, hvad der rører sig på den tyske musikscene netop nu. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis v/abonnementsordning) Dato: Spaß beim Lesen Dato: Få inspiration og redskaber til at gennemføre varieret undervisning i tekstarbejde. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Fremmedsprog 21

24 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Sæt fokus på tydelige læringsmål i din engelskundervisning Med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for engelsk vil vi arbejde med, hvordan man kan formulere tydelige læringsmål for eleverne. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Tidlig sprogstart i tysk Med indførelsen af den nye skolereform er der bl.a. fokus på tidlig sprogstart i tysk. Dette er en styrkelse af faget, men hvordan griber man det an. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Tidlig engelsk sprogstart Få inspiration til hvordan du på bedst mulige måde udnytter elevernes høje motivation, engagement og lyst til at møde det engelske sprog i aktiverende og kreative aktiviteter. Varighed: 9 timer Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: kl , kl Dato: kl , kl Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

25 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Fremmedsprog 23

26 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Praktisk musisk KURSER Ny skolereform nye muligheder Så er der taget hul på skolereformen med de udfordringer og muligheder, der ligger i et øget samarbejde og nye undervisningsformer. De nye Fælles Mål har fokus på kompetenceorienterede mål. Kravene til de praktisk musiske fag er en undervisning, der tilrettelægges både som flerfaglige temaer og imødekommer målsætningen om en længere og mere varieret skoledag, hvor der er fokus på bevægelse, understøttende undervisning og den åbne skole. De praktisk musiske fag omfatter kompetenceområderne: fremstilling, analyse og kommunikation. Og de er karakteriseret ved en kombination af fagfaglig viden, håndværksmæssige færdigheder både konkrete som digitale samt en undersøgende, eksperimenterende og afprøvende praksis. Det skaber basis for, at eleverne kan arbejde kreativt og innovativt. Vores kursus- og uddannelsestilbud tager udgangspunkt i reformens udfordringer både for lærere og pædagoger. Her finder du inspirerende tilbud, der har fokus på de traditionelle fag som musik og billedkunst samt på det nye fag Håndværk og design. Pædagogisk konsulent Susanne Alsing Praktisk-musiske fag Dans og bevægelse i indskolingen Bevægelse i skolen - Dans, drama og rytmiske aktiviteter i indskolingen. Konkrete eksempler på musik og bevægelse. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Billedarbejde i den understøttende undervisning Kom og få idéer til hvordan eksperimenterende kunstnerisk arbejde kan bidrage til elevens trivsel, vækst og læring. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Café Nyt Skoleår - billedkunst Kom og få masser af ny inspiration og støtte til årsplanlægningen i billedkunst. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

27 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fra redskabstilvænning til det færdige spring Dette kursus er for alle, der arbejder med redskabsaktiviteter i skolen - primært fra mellemtrinnet og op. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Sted: Egtved Haven som læringsrum Få inspiration til hvordan skolehaver kan etableres og indrettes således, at disse grønne læringsrum kan være rum for understøttende læring. Varighed: 10 timer Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Periode: kl og kl Sted: Jelling Håndværk og design: Nyt fag - nyt indhold To dage spækket med inspiration til nyt værkstedsmiljø, innovativt og entreprenant arbejde med det nye fag, afprøvning i egen undervisning og uvurderlig videndeling. Varighed: 12 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer og forplejning Periode: og Idræt med din smartphone Brug din smartphone eller tablet i idrætsundervisningen - mellemtrin +. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Håndværk og design - er du klar? Ikke helt? Så kom! Fagmål, designopgaven og samspillet mellem de bløde og hårde materialer sættes i spil. Varighed: 7 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. materialer og forplejning Dato: Praktisk musisk 25

28 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Madkundskab kontra hjemkundskab Den 1. august 2014 indføres MADKUNDSKAB som et nyt fag i folkeskolen - og afløser faget hjemkundskab. På kurset er der fokus på fagets kompetenceområder og -mål samt undervisnings- og læringsformer. Varighed: 30 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Madlavningens fysik, kemi, teknikker og metoder I august 2014 blev det nye fag MADKUNDSKAB obligatorisk. På dette kursus demonstreres opgaver og øvelser, som kan anvendes i madkundskabsundervisningen. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Maskinsikkerhedskursus i håndværk og design Anvender du maskiner i undervisningen, skal du have et sikkerhedskursus. På dette kursus bliver du undervist i at anvende de mest almindelige maskiner, der forefindes i værkstedslokalet, samt didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes anvendelse af tilladte maskiner. Varighed: 50 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Musiklæreren og musikfaget En eftermiddag med nedslag i nogle af de spændende udfordringer musiklæreren står med i hverdagen og med bud på gode løsninger. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Musiklærernes dag i Sydøst jylland og på Fyn Musiklærerens dag på Fyn og i Jylland (nyt). Tjek et super godt program begge steder! Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: Sted: Bredsten Dato: Sted: Ringe Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

29 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER DIPLOM Street Art i billedkunst - eller danskundervisningen Kom og få konkrete idéer til, hvordan du kan arbejde med Street Art i din billedkunst- eller danskundervisning. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Bevægelse og læring Modulet skal styrke lærere og pædagogers kompetencer til at udvikle, rådgive, koordinere og lede arbejdet med at implementere fysisk aktivitet i skoledagen for at løfte udfordringen om mere bevægelse i skolen. Omfang: 10 ECTS, tirsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Bevægelsesvejleder Nyt PD modul Bevægelse og læring udbydes forår Praktisk musisk 27

30 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Kulturfag Danmark - et rigtigt demokrati I 2015 er det hundrede år siden, at vi i Danmark fik den grundlovsændring, der gav kvinder, tyende, fattigfolk, forbrydere og fjolser ret til at stemme og derigennem bidrage til demokratiet. Det var en mangedobling af de stemmeberettigede borgere og betragtes derfor ofte som demokratiets reelle grundlov. Det bliver markeret mange steder rundt om i landet. Her på University College Lillebælt tilbyder danskkonsulent Anette Vestergaard og undertegnede inspiration til et tværfagligt samarbejde med omdrejningspunkt blandt andet i de vigtige grundlovsændringer i Det præsenterer vi på Café Nyt Skoleår til april. Forårets kurser byder også på masser af inspiration til anderledes undervisning i kulturfagene. I udlånssamlingen bliver det eksempelvis muligt at låne religiøse genstande, som kan være med til at gøre undervisningen mere autentisk og nærværende. I foråret 2015 udbyder vi et kursus, hvor man kan hente inspiration til at inddrage disse genstande i undervisningen. Pædagogisk konsulent Astrid Danielsen Kulturfagene Bibelen som Manga Få inspiration til at bruge Bibelen som Manga i undervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: HURRA! Mit fag er trukket ud Skal du have elever til prøve i kristendom, historie eller samfundsfag kan du blive opdateret på prøvekravene, samt finpudse og få inspiration til dine prøveoplæg. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 550,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: KURSER Religiøse genstande i undervisningen hvilke, hvordan og hvorfor Genstande er kilder på linje med tekster, film m.v. Arbejdet med religiøse genstande i undervisningen giver eleverne en forståelse af religionerne samt deres symboler og højtider. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

31 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Workshop i historie Få idéer til at tænke anderledes i din historieundervisning, til at inddrage multimedier og analoge materialer, lige til at bruge i undervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Kulturfag 29

32 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Den internationale dimension KURSER Godt i gang med internationale skolepartnerskaber Bliv introduceret til digitale tjenester, der gør det nemt at komme i gang med skolesamarbejde på tværs af landegrænser. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Sæt struktur på skolens internationale handleplan Dette kursus er for dig, som ønsker at sætte struktur for skolens internationale handleplan og få ideer til implementeringen af internationalt arbejde i skolens hverdag. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere