Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser og uddannelser Skolen forår 2015"

Transkript

1 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen

2 Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side 34 Det inkluderende læringsrum - en forudsætning for fagligt fællesskab og fordybelse Side 67

3 Tilmeldingsfrist 1. november 2014 Dansk 6 Matematik 16 Fremmedsprog 20 Praktisk musisk 24 Kulturfag 28 Den internationale dimension 30 Naturfag 31 Inklusion og specialpædagogik 40 Tosprogede 46 Læringsteknologi 48 Innovation og læring 52 Indskoling 56 Udskoling 59 Metodeudvikling 60 Samarbejde og kommunikation 63 Ledelse i skolen 70 Skolens administration 71 Praktiske oplysninger 74 Index 75

4 Velkommen Velkommen til vores nye kursus- og uddannelseskatalog for skoler og institutioner. Som noget nyt er det et fælles katalog for Videreuddannelsen, Ledelses- Akademiet og Center for Undervisningsmidler. Vores mål er at tilbyde kompetenceudvikling, der understøtter kvalitet i undervisning og læring. Vi vil gerne formidle viden, skabe læreprocesser og medvirke til at inspirere og udfordre de lærere, pædagoger og ledere, som arbejder med eleverne i skolen. I det kommende skoleår står implementering af skolereformen øverst på alle skolers to-do liste. Det afspejler sig også i vores tilbud, som har særlig fokus på viden, metoder og processer, der kan understøtte lærere, pædagoger og ledere i at omsætte reformens intentioner og lovgivning til den daglige praksis i grundskolen. Kataloget er struktureret med en række konferencer, kursus- og uddannelsestilbud inden for en bred vifte af fag, generelle lærer- og pædagogkompetencer og skolen som organisation. For alle tilbud kan du gå ind på vores hjemmeside og læse mere - og finde praktiske oplysninger om det enkelte udbud. Vi har med dette nye tiltag ønsket at gøre UCLs tilbud om kurser og videreuddannelse for lærere, pædagoger og ledere mere sammenhængende og overskuelige. Og det er vores håb, at vi har ramt præcist i forhold til de pædagogiske udfordringer, som I står med ude på skolerne, når I skal implementere skolereformen i skoleåret 2014/15. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udvikling af skolen og implementeringen af folkeskolereformen. Birgitte Mikkelsen CFU-chef Center for Undervisningsmidler Hanne Vibeke Sørensen Akademichef LedelsesAkademiet Kirsten Hillman Chef Videreuddannelsen Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

5 Særligt tilrettelagte forløb Vi laver gerne skræddersyede forløb med fokus på aktuelle behov. Et skræddersyet forløb kan give et samlet kompetenceløft til en arbejdsplads, så medarbejderne udvikler fælles viden og faglighed samt får et personligt løft. I kataloget præsenterer vi forskellige bud på, hvad indholdet kan være: Tidlig sprogstart Læringsmålene for fagene Skoleledelse Læringsledelse Teamsamarbejde Tværprofessionelt samarbejde Undervisningsfag Understøttende undervisning IT i fagene Aktionslæringsforløb Længerevarende udviklingsprojekter Har I ønsker og behov, som ikke er nævnt, indgår vi gerne i dialog med jer om, hvordan vi kan sætte kompetenceudviklingsforløb sammen, der matcher netop jeres behov. fagpersoner indenfor de forskellige retninger, som kan hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte: Almenpædagogiske temaer (korte forløb): Pædagogisk konsulent Signe Schmidt Rye Center for Undervisningsmidler tlf.: Læringsteknologi og udviklingsprojekter: Pædagogisk konsulent Lene D. Rasmussen Center for Undervisningsmidler tlf.: Videreuddannelse og udviklingsprojekter (længere forløb): Konsulent Anne Grethe Toksvig Videreuddannelsen tlf.: Ledelse og administration: Ledelseskonsulent André Barsøe Jensen LedelsesAkademiet tlf.: Kompetenceudvikling kan foregå på mange forskellige måder: I dagtimer, på fyraftensmøder og/eller personaledage, lokalt på skolen eller i eksterne lokaler, som enkeltstående arrangementer og/eller som sammenhængende forløb osv. Den konkrete udformning af, hvad indhold og form skal være, besluttes i samarbejde med jer. Mere information Har du spørgsmål til vores kurser, uddannelser eller rekvirerede forløb, er du velkommen til at kontakte os pr. tlf. eller mail. Under kontaktpersoner finder du Særligt tilrettelagte forløb 3

6 Kompetence- og praksisudvikling tilpasset jeres behov Arbejdet med at transformere folkeskolereformens krav og strategier til konkret professionel virkelighed på den enkelte skole kan foregå på utallige måder. Der findes ingen tryllegreb, der med ét kan gøre reformen til virkelighed. Samtidig har skoler på den ene side mange ligheder. På den anden side er de også meget forskellige. Derfor er der brug for at undersøge, hvad der er den enkelte skoles konkrete kompetence- og udviklingsbehov med det formål at opnå størst mulig effekt af udviklingsbestræbelserne til gavn for skolens elever, medarbejdere og ledere. Folkeskolereformen handler både om kompetenceløft af professionelle og ledere samt om organisatorisk udvikling og forandring. Reformens tobenede strategi udfordrer os i forhold til at tænke udvikling af kompetencer og udvikling af organisationen som forbundne opgaver. Derfor er der brug for at tænke strategierne sammen på forskellige måder. Et af UCLs strategiske mål er at udvikle velværdsydelser i et aktivt, dynamisk og ligeværdigt samarbejde med professionelle og ledelser i praksis. Vi indgår i samarbejde med praksisfeltet på mange forskellige måder, og præsenterer her forskellige bud på, hvordan vi kan designe kompetence- og udviklingsprocesser. Udviklingsprocesser Vi deltager gerne i længerevarende kompetence- og udviklingsprocesser i samarbejde med jer og knyttet til jeres konkrete udviklingsbehov og ønsker. Udviklingsprocesser kan designes på mange måder. Her er et eksempel på, hvordan de kan foregå. Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog Aktionslæringsforløb Aktionslæring er reflekteret læring i fællesskab. Metoden giver deltagerne ejerskab til forandringerne, idet det er deltagernes egen praksis, som inddrages. Metoden giver desuden mulighed for at afprøve viden og nye handlemuligheder i praksis og inviterer til refleksion og læring undervejs. Dermed igangsættes læreprocesser, som fokuserer på, hvad der virker. Hvad der ikke virker. Hvorfor det ikke virker. Hvad man kan lære undervejs, og hvad der er relevante nye professionelle handle- og samarbejdsmåder. Aktionslæring kan formuleres som en 4-trinsmodel, hvor deltagerne trinvist gennemgår en læreproces: Planlægning af aktivitet - dvs. sætte mål for hvad lærere, pædagoger og ledere gerne vil opnå og hvordan Iværksættelse og gennemførelse af aktivitet, som understøtter opnåelse af det ønskede mål Refleksion over aktiviteten, processen og resultatet Evaluering af arbejdet med aktiviteten Herefter kan processen starte forfra med at planlægge nye læreprocesser og nye aktiviteter, reflektere over dem etc. Bevægelsen og de fire trin kan illustreres på følgende måde: 1. Planlægning 2. Aktivitet 3. Refleksion 4. Evaluering Ny, reflekteret og begrundet praksis I aktionslæringsforløb indgår undervisning i forskellige temaer tilpasset forløbets faglige og organisatoriske fokus. Hvor længe aktionslæringsforløbet varer, hvad temaet for aktionslæringsforløbet er, og hvordan der

7 skal samarbejdes på tværs af medarbejdere og på tværs af medarbejdere og ledere besluttes lokalt. Udviklingsprojekter Vi indgår også gerne i udviklingsprojekter med længere tidsperspektiv. Et af de særlige kendetegn ved udviklingsprojekter er, at vi på den ene side udarbejder en detaljeret og konkret plan for, hvad der skal foregå hvornår, og med hvilke begrundelser. Planen justeres på den anden side løbende, når projektet redesignes i overensstemmelse med de nye erfaringer og den nye viden, vi sammen udvikler, mens projektet skrider frem. Udviklingsprojekter muliggør både faglig og organisatorisk læring og udgør således en fælles lærearena foregår i samarbejde mellem jer og undervisere/ konsulenter fra UCL besluttes sammen med jer i forhold til det konkrete faglige og organisatoriske fokus og design Her følger et konkret eksempel på, hvad der kan indgå i et 2-årigt udviklingsprojekt. Første projektår I første halvår afvikles et pædagogisk diplommodul med fokus på det faglige tema, som er udviklingsprojektets fokus og målrettet en gruppe af medarbejdere. I modulforløbet udarbejder deltagerne eksamensoplæg med afsæt i egen professionspraksis. I andet halvår arbejder deltagere fra diplommodulet i udviklingslaboratorium. I udviklingslaboratoriet er der fokus på at udvikle prototyper for nye professionelle handlinger i forhold til udviklingsprojektets faglige tema. I løbet af første projektår afvikles lederværksted med fokus på udvikling af relevante ledelsesstrategier i forhold til at facilitere og understøtte medarbejdernes arbejde med det valgte faglige tema. Andet projektår I andet projektår gennemføres aktionslæringsforløb med afsæt i de lokalt udviklede prototyper for nye professionelle handle- og samarbejdsmåder på tværs af alle medarbejdere, og med de diplomuddannede medarbejdere som facilitatorer og tovholdere. I løbet af den to-årige projektperiode afvikles 4-5 temaforløb eller korte efteruddannelseskurser målrettet samtlige medarbejdere og ledere med fokus på det valgte faglige tema. Formålet er at skabe betingelser for, at alle udvikler ejerskab til udviklingsprojektet og får forudsætninger for at arbejde med udvikling af professionel praksis. Udviklingsprojekter som det skitserede kan foregå på den enkelte skole, på tværs af flere skoler, på tværs af alle skoler i en kommune og på tværs af kommuner, og det kan foregå både mono- og tværfagligt. 2 Lisbeth Pedersen Videreuddannelsen 2 Afsnittet om Læringsuger er et eksempel på tværfagligt udviklingsprojekt Kompetence- og praksisudvikling tilpasset jeres behov 5

8 Dansk Dansk i bredden og dybden Dansk drejer sig om alfabetet, børnelitteratur, causerier, dannelse, essayskrivning, film, Grundtvig, hjemmesider, intertekstualitet og meget mere. Kortere kurser, længere kompetencegivende forløb (PD), opkvalificering til undervisningsfag giver mulighed for at gå i bredden og dybden i danskfagets kerne: sprog og litteratur. Skolereformen stiller nye krav til dansklærerens didaktiske kompetencer, når nye kompetencemål skal omsættes til læringsmål og kunne bruges til at skabe differentierede læringsbetingelser. UCL s tilbud til nye og erfarne danskundervisere tager afsæt i den kontekst danskfaget og eleverne er i, og tilstræber en praksisnær undervisning, hvor deltagernes erfaringer bringes i spil med undervisernes teoretiske viden. Implementering af reformens målsætninger kalder på udvikling af et tæt danskfagligt samarbejde på skolen, hvor det er oplagt at opprioritere fagteamets arbejdsfelt. Udbuddene i dansk kan naturligvis søges af enkeltpersoner, men skolen får en langt større gevinst, når flere dansklærere fra skolen deltager sammen. Lektor Hanne Therese Brixtofte Petersen Videreuddannelsen Aktive eventyr, rim og remser Få ideér til at gøre eventyrlæsning og sprogaktiviteter mere levende og spændende - både for børnene og for den voksne selv. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Billedfortællinger til overbygningen Få konkret inspiration til at arbejde med alt fra ordløse fortællinger til graphic novels i en danskfaglig sammenhæng. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Café Nyt Skoleår - dansk i indskolingen KURSER Dato: Kom sammen med dit fagteam og få inspiration til det kommende skoleår. Få præsenteret nye materialer og eksempler på undervisningsforløb. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

9 KURSER Café Nyt Skoleår - dansk og kulturfag i udskolingen Kom og lav din årsplan, få præsenteret nye materialer i samlingen og få inspiration til et tværfagligt samarbejde med brug af et væld af genrer. Varighed: 4 timer kl Pris: Gratis for alle Flydende læsning Få inspiration til konkrete metoder, der udvikler og træner dine elevers flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Dato: Café Nyt Skoleår - dansk på mellemtrinnet Kom sammen med dit fagteam og få inspiration til det kommende skoleår. Få præsenteret nye materialer og eksempler på undervisningsforløb. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Fra kompetencemål til læringsmål i dansk Kurset henvender sig til dansklærere, der vil opdateres om fagets mål og indhold, som det er formuleret i nye forenklede mål for dansk. Varighed: 30 timer Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Dato: Dato: Periode: til Den nyeste og bedste ungdomslitteratur til udskolingen Bliv klædt på til tre års litteraturundervisning i udskolingen på fem timer! Konkrete undervisningsidéer, nye titler og nye arbejdsmåder præsenteres. Varighed: 5 timer kl Pris: Kr. 860,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Få alle med Ipad i indskolingen Få idéer til inddragelse af ipads i dansk i indskolingen og understøttende undervisning. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Dansk 7

10 KURSER Få gang i fagteamet i dansk I skolens sammenhæng og progression i danskfaget spiller fagteamet en central rolle i at sætte dagsordenen for tiltag, der angår hele skolens danskundervisning, herunder implementering af læringsmål. Varighed: 20 timer Pris: Kr ,00 + moms Udbyder: Videreuddannelsen Ipad på mellemtrinnet - eleven som producent Få inspiration til hvordan Ipad kan bruges som værktøj i danskundervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Periode: til Dato: Dato: Hop om bord på Legeøen Få inspiration til sproglege, der bygger bro mellem børnehave og skole. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Klar til at knække læsekoden Få inspiration til hvordan alle børn i børnehaveklassen kan bryde læsekoden på godt fire måneder. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Dato: Hot spot dansk - indskolingen En temadag, der giver masser af inspiration til målstyret undervisning, understøttende undervisning, bevægelse i undervisningen samt en række danskfaglige områder, herunder læsning. Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: Læs Strid og Fupz med CL På kurset gives inspiration til litteraturarbejde i indskolingen med brug af CL strukturer til styrkelse af elevernes læring. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

11 KURSER Prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet Få et godt indblik i den nye prøveform, så du er skarp både på form, indhold og de særlige vurderingskriterier. Varighed: 2 timer kl Pris: Kr. 320,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Skriv for faglig læring - faglig læsning på mellemtrinnet Få konkret inspiration til, hvordan du som faglærer kan gribe faglig skrivning an i din daglige undervisning. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Dato: Retteværksted i dansk Dine elever skal have den helt rigtige karakter! Få en gennemgang af årets skriftlige FSA- og FS10-prøver og vurderingskriterierne, der skal ligge til grund for din bedømmelse af opgaverne. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Skriv dig til læsning med LEGO Storystarter Storystarter er et praktisk værktøj, som inspirerer eleverne til at samarbejde, mens de skaber og kommunikerer historier ved hjælp af LEGO klodser. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Skriv løs Kom og få inspiration til hvordan du kan styrke elevernes skriftsproglige udvikling. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Sæt de skønlitterære genrer i spil - Moderne litteratur på mellemtrinnet På kurset omsættes CL (Cooperative Learning), som vi kender fra bl.a. USA til danske forhold, og det bedste herfra kobles med moderne læse- og litteraturdidaktik. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dansk 9

12 KURSER Sæt skolen i bevægelse aktive dansktimer for de ældste elever Sæt gang i de ældste elever med aktiv danskundervisning og boost elevernes præstation med bevægelse. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Visuel kultur og digitale kompetencer Kom og deltag i denne spændende workshop, der centrerer sig om visuel kultur og kreativ danskundervisning Varighed: 6 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning samt materialer Dato: TV-produktion med ipad Producér TV-indslag på ipad sammen med dine elever. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning samt undervisningsmappe Dato: Dato: Dato: Dato: Udskolingsdansk med 10 ernes spritnye genrer Mød de nye genrer og nye måder at fortælle på: hypertekstfortællinger, computerspil, sms-noveller, blogs, selvfortællinger (Facebook), cross-overs og billedfortællinger. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

13 DIPLOM UNDERVISNINGSFAG Børne- og ungdomslitteratur Børnelitteraturgenren knopskyder i disse år med nye udtryksformer og skæve vinkler på livet som barn. I modulet indgår analyse og vurdering af børne- og ungdomslitteratur med vægt på nyere litteratur. Omfang: 10 ECTS, lørdage 5 timer + netbasering Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Litteratur og litteratur didaktik Skønlitteraturen indtager en central placering i skolen. Ikke mindst måden, den bliver præsenteret på for eleverne, har betydning for, om deres interesse for læsning bliver vakt. Modulet har fokus på læsning af skønlitteratur i skolen. Omfang: 10 ECTS, lørdage 5 timer + netbasering Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Skriftsprogsvanskeligheder klasse Modulet tager fat på skriftsprogsvanskeligheder, kollegial vejledning om forebyggende og foregribende undervisning samt intervention i forhold til skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning. Omfang: 10 ECTS, torsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Undervisningsfag dansk, modul 1 Med udgangspunkt i dine praksiserfaringer og med afsæt i de nye fælles mål får du mulighed for at tilegne dig den nyeste fagdidaktiske viden om faget og får en bred danskfaglig forståelse med inddragelse af digitale medier. Omfang: 10 ECTS, onsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til KONFERENCE Læsevejleder - kend din palet Både drenge og piger - de sjove, de skæve, de dovne, de dumme, de kloge og de helt normale skal læse - men hvad nu? De går i samme klasse! Varighed: 16 timer Pris: Se programmet på ucl.dk/cfus hjemmeside Dato: kl kl Sted: Hornstrup Kursuscenter Dansk 11

14 Prøve i dansk med adgang til internet Til den skriftlige prøve i maj 2014 deltog 99 skoler i et forsøg, hvor eleverne fik adgang til internettet til prøven i skriftlig fremstilling. De måtte kun bruge nettet til at søge informationer og indhente layout-elementer som eksempelvis billeder. Ikke til kommunikation. Målet med den nye prøveform er at understøtte sammenhængen mellem undervisning, arbejdsformer og prøve. Eleverne skal have mulighed for at søge informationer og demonstrere en målrettet og kritisk brug af kilder i deres tekstproduktion. Præcis som de gør i den daglige undervisning. Opgavesættet til prøven bestod af fire digitale opgaver, som gjorde brug af flere modaliteter som for eksempel lyd og levende billeder. Nogle opgaver stillede direkte krav om brug af nettet, mens det i andre tilfælde var mere oplagt at anvende nettet til at tjekke genrekarakteristika eller hente layout-elementer. Vurderingskriterierne for bedømmelsen af opgaven er udvidet med et fokus på søgning og brug af internet. Du kan finde vejledende materialer og retningslinjer for tilmelding til prøven på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tirsdag den 13. januar 2015 holder CFU cafémøde om den nye prøveform med Anita Frise fra Opgavekommissionen. Læs mere om arrangementet på CFUs hjemmeside. Pædagogisk konsulent Anette Vestergaard Center for Undervisningsmidler Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

15 Kom i mål en temadag om Fælles Mål og målstyret undervisning Folkeskolereformen markerer et paradigmeskift fra fokus på, hvad eleven ved, til hvad eleven kan. Konferencedagen vil give en række vinkler på, hvordan man som lærer kan håndtere de nye reviderede Fælles Mål til brugbare læringsmål for eleverne og til overskuelige årsplaner for lærerne. Dagen veksler mellem oplæg og workshops i enten dansk, matematik, sprogfag, naturfag eller kulturfag. Der er to workshop-runder. Se programmet på ucl.dk/cfus hjemmeside. Mandag d. 20. april 2015 i Odense Prøve i dansk med adgang til internet 13

16 Kom i mål med dine læringsmål Folkeskolereformen sætter fokus på målstyret undervisning og progression af læring. Læringsmålene kommer hermed til at spille en hovedrolle i de danske klasselokaler. Elevernes læring står centralt, og du skal som lærer snarere spørge dig selv: Hvad skal eleverne lære? - i stedet for: Hvad skal eleverne lave? I en globaliseret verden med høj forandringshastighed, krav om omstillingsparathed og fleksibilitet, er noget af det vigtigste, eleverne har med sig, når de forlader folkeskolen, at de har evnen til at udvikle nye kompetencer gennem et helt livsforløb. Forskning Forskning (EVA 2012) peger på, at der har været en tendens til at planlægge undervisning med udgangspunkt i at tænke i aktiviteter, og at læringsmål derfor utilsigtet er blevet underforståede. Dermed er de ikke blevet tydelige og synlige for eleverne. Lærere har i sagens natur altid været optaget af deres elevers udbytte af undervisningen, men forskning viser, at læringsmål ikke har været styrende for den måde, undervisningen er blevet tilrettelagt på. Dette er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke lærer noget, men bl.a. den new zealandske forsker John Hatties forskning dokumenterer, at tydelige læringsmål har en positiv effekt på elevernes læring. Nye forenklede Fælles Mål De nye Fælles Mål beskrives som mål for elevernes læring og viser progressionen i alle aktiviteter. Målene er kompetencemål og beskriver ikke undervisningsaktiviteter. De er mål, der beskriver hvilken viden og færdigheder, elverne skal opnå. I denne kontekst er: Viden = indsigt og forståelse, know that Færdigheder = at kunne, know how Kompetencer = at kunne anvende viden og færdigheder i nye situationer Faglige stifindere Når du skal udfærdige læringsmål, skal de være tydelige, synlige og italesættes sammen med eleverne. Du skal inddrage dem i formuleringen af målene i det omfang deres alder og øvrige udvikling berettiger til. På den måde sikres ejerskab til den enkeltes læreproces. Synlige og meningsfulde læringsmål kan iflg. Hattie både øge elevernes motivation og deres indstilling til læring. For at forbedre elevens evne til høj grad af selvhjulpethed, skal der være visuel støtte til det, der arbejdes med. Når eleven går i stå i sin læreproces, skal det være muligt at orientere sig via for eksempel faglige stifindere for selvstændigt at kunne komme videre med opgaveløsningen. Faglige stifindere kan eksempelvis være: plakater vægordbøger opskrifter modeller succes- og vurderingskriterier tjeklister eksemplariske tekster Synlig læring Når mål for undervisningen er konkrete, målbare og formuleret i et elevvenligt sprog, højner du som lærer den enkelte elevs bevidsthed om, hvad det er, han eller hun er på vej til at lære. Ved at inddrage eleven i evalueringsprocessen bliver det tydeligt for eleven at finde sin vej til målet. Man arbejder med at gøre eleven til sin egen lærer ved hjælp af disse refleksive spørgsmål: Hvad skal jeg lære? Hvor langt er jeg? Hvad er næste skridt? Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

17 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Succes- og vurderingskriterier Ved på forhånd at fortælle og synliggøre for dine elever, hvilke krav der er til en opgave, giver du eleverne mulighed for at se, hvad der kendetegner den gode opgave, og hvor langt de er nået i forhold til målet. Som lærer er det vigtigt at anvende undervisningsmetoder, som gør, at eleverne kender succeskriterierne, er bevidste om eget niveau, ved hvad der skal til for at nå videre i egen læreproces, samt kan modtage feedback fra kammerater og lærer og indgå i dialog herom. Med succeskriterier kan eleverne se, hvor langt de er nået i deres læreproces, og hvad næste skridt i retning mod målet er. Differentiering Differentiering skal være et gennemgående princip i din undervisning. Dette kan du for eksempel imødekomme ved at arbejde med og formulere en fælles grundlæggende kerne af mål, som alle elever skal lære. Herudover vil mange elever også kunne nå mere i dybden eller få flere nuancer med i deres læreproces, og nogle få vil desuden kunne bygge videre fra de to øvrige niveauer. Alle tre niveauer er inden for det samme faglige område (Bodil Nielsen). Hermed gør du det klart for dine elever, hvad de skal levere og på hvilket niveau. Klasseledelse Det er vigtigt sammen med dine elever at italesætte, at de går i skole for at lære og udvikle sig. Her handler det om, at alle skal lære mest muligt - men ikke lige meget. Her fokuserer du bevidst og struktureret på at skabe en tryg klassekultur, hvor der er plads til at fejle, afprøve og forbedre. Og hvor den enkeltes individuelle fremskridt er i centrum frem for, hvordan eleverne klarer sig i forhold til hinanden i klassen. Litteraturhenvisning: Fælles mål i folkeskolen, EVA 2012 Læringsmål og læringsmåder, Bodil Nielsen, Gyldendal Du kan finde inspiration til dit arbejde med målstyret undervisning, læring og klasseledelse i kursuskataloget. Her kan du tilmelde dig kortere og længere kursusforløb, temadag om mål og målstyret undervisning m.m. Pædagogiske konsulenter Gitte Stamp og Susanne Alsing Center for Undervisningsmidler Er I Ny Nordisk Skole? Er I NNS institution, så husk at tilmelde jer læringsspor på UCL i efteråret Se folkeskolereform.ucl.dk eller Arbejdet med målstyret undervisning skal ses i sammenhæng med et bredt perspektiv på klasseledelse. Kom i mål med dine læringsmål 15

18 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Matematik Brugbare redskaber i matematik August 2015 træder de nye Fælles Mål i matematik i kraft. Stofområdet er stort set uændret, men de nye mål skal i højere grad end tidligere kunne fungere som konkrete og brugbare redskaber i undervisningen. Forenklingen af Fælles Mål skal især gøre det lettere at udarbejde konkrete læringsmål og tænke kompetencerne ind i alle forløb. Og det ser lovende ud. Der er også stor opmærksomhed på, hvordan matematikundervisningen kan ruste eleverne til fremtidens krav. Her har programmering i grundskolen fået en del bevågenhed i medierne. Flere af vore politikere spejder mod udlandet, hvor programmering allerede er en del af pensum i lande som England og Estland. I år har vi startet gratis online vidensdelingsmøder, som vi kalder GeoGebra Hangouts. Læs mere om det på eller i Facebookgruppen GeoGebra Hangouts. Vi går en spændende tid i møde, og vi har forsøgt at sammensætte et kursus- og uddannelsesprogram, der er i tråd med de ting, der rører sig inden for matematikundervisningen. Vi ser frem til at se jer til vores tilbud, eller når I har brug for os i det daglige arbejde med matematikken. Pædagogisk konsulent Bo Teglskov Kristensen Matematik Bevis det! Argumentation og ræsonnementer har fået en plads i den skriftlige afgangsprøve i matematik. Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med det i matematikundervisningen. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: DMN - Matematikvejlederens dag Udfylder du en vejlederfunktion på din skole, så deltag i dette netværksarrangement med inspirationsoplæg og mulighed for sparring om vejlederrollen sammen med andre vejledere. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: En nysgerrigt undersøgende undervisning med IT (niv. 2/4) Kunne du tænke dig, at dine elever er med til selv at opdage matematikken? Få inspiration til, hvordan IT kan understøtte en undervisning, hvor eleverne er undersøgende og udforskende. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: KURSER Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

19 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fra Nye Fælles Mål til læringsmål Kom og få inspiration til udarbejdelse af konkrete læringsmål til dine matematikklasser med udgangspunkt i de Nye Fælles Mål, der er gældende fra Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Fra undersøgende matematikundervisning til gode prøveoplæg Med udgangspunkt i den undersøgende tilgang til matematik gives eksempler på oplæg, der motiverer til mundtlighed - oplæg til den mundtlige gruppeprøve. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Godt i gang med GeoGebra (Niveau 1/4) Kurset er for dig, der gerne vil i gang med at bruge GeoGebra, men har meget få eller ingen erfaringer med programmet. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Inkluderende matematikundervisning Få inspiration til en inkluderende matematikundervisning med passende udfordringer til alle. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dato: Dato: GeoGebra 3D (niv. 3/4) GeoGebra 5 giver dig mulighed for at arbejde med 3D i GeoGebra. Vi kigger på, hvordan 3D i kombination med GeoGebra kan inddrages i undervisningen og hvilke muligheder, det åbner for. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Inquiry based learning - work shop for børn og undervisere i naturfag Ved at arbejde problemorienteret allerede fra 0. klasse, udvikler vi børnenes problemorienterede tænkning og dermed deres evne til at være entreprenører. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Matematik 17

20 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Kom godt i gang med dine mundtlige prøveoplæg Skal dine elever til mundtlig prøve i matematik? Kom og få styr på formalia og kom godt i gang med at lave dine prøveoplæg. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Nørderi med GeoGebra (niv. 4/4) Har du lyst til at prøve kræfter med nogle af de mere krævende dele af programmet, så er dette kurset for dig. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Dato: Matematik i bevægelse, hvor der er fokus på arbejdsmetoder og kompetencer Oplev et materiale med fagligt tilrettelagte aktiviteter, som flytter matematikken ud af klasserummet. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Matematikvanskeligheder i grundskolen Få inspiration til arbejdet med at afdække og arbejde med elever med matematikvanskeligheder. Varighed: 7 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: På med matematikbrillerne - workshop for børn og undervisere i naturfag Hvordan kan vi arbejde med matematik i børnehaveklassen og samtidig bevare det legende aspekt, som også er vigtig for børnenes udvikling? Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Retteværksted i matematik Kom og bliv klædt på til at rette dette års afgangsprøver i matematik. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

21 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER DIPLOM Understøttende undervisning med Computer Science Computere og programmer er fyldt med matematik, der bare venter på at blive udforsket. Det er oplagt at gøre i den understøttende undervisning. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Elever med særlige behov i matematikundervisningen Teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik, kortlægning og metodisk arbejde i praksis klæder kommende matematikvejledere på til faglig vejledning og konkrete tiltag i forhold til elever med særlige behov. Omfang: 10 ECTS, tirsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til UNDERVISNINGSFAG Undervisningsfag matematik, modul 1 Matematik klasse er et særligt tilrettelagt forløb for lærere med erfaring i faget. Forløbet har fokus på matematikdidaktik, nye fælles mål og inddragelse af IT og matematikkens læring. Omfang: 10 ECTS, mandage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Matematik 19

22 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Fremmedsprog KURSER Der er mange nye tiltag for fremmedsprogsundervisningen Har du overblikket? Skoleåret 2014/15 er et spændende år for fremmedsprogsundervisningen! Vi er begyndt med Tidlig Sprogstart i både engelsk, tysk og fransk fra 1. august 2014, og de nye Forenklede Fælles Mål er indført, som præciserer nye kompetencemål, med nye videns- og færdighedsområder som understøtter progressionen i fremmedsprogsindlæringen. Disse nye tiltag kræver, at sproglærerne sætter sig godt ind i de nye mål. Ikke mindst skal lærerne i tidlig sprogstartsundervisningen tænke nye måder at formidle sprogfagene på. I University College Lillebælt er vi inspireret af de nye ændringer i sprogfagene. Her på siderne præsenterer vi forårets udbud af fremmedsprogskurser, hvor vi blandt andet tilbyder kurser om tidlig sprogstart i tysk og engelsk samt brugen af digitale ressourcer. Yderligere sætter vi fokus på arbejdet med tydelige læringsmål og de nye Forenklede Fælles Mål. Undervisningsministeriet varsler desuden nye prøveformer i fremmedsprogsfagene og også her, tilbyder vi vejledning om strukturen for disse. Pædagogisk konsulent Signe Schmidt Rye Engelsk og internationalisering Arbejd med lyd og billeder i din engelskundervisning Skab en inspirerende og lærerig engelskundervisning ved brug af elevernes egne billeder og lydoptagelser. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Brug af film og billeder i tyskundervisningen Dato: Få idéer til arbejdet med film og billeder i tyskundervisningen som afsæt for mundtlighed, skriftlighed, meddigtning, dramatisering, evaluering, differentiering m.m. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: De nye prøveformer i engelsk Undervisningsministeriet varsler nye afgangsprøver for engelskfaget fra sommeren På kurset vil vi gennemgå rammerne og kravene for både den mundtlige og skriftlige prøve. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog Dato: Dato:

23 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fransklærernes Dag Bevægelse i den åbne skole På kurset får deltagerne mulighed for at møde og afprøve en bred vifte af aktiviteter med afsæt i tænkningen i Fælles Mål om varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse og den åbne skole. Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. kaffe og fransk forplejning Dato: Få styr på dit kommende skoleår i engelsk ( klasse) Mangler du inspiration til planlægning af næste skoleår? Hør om de nyeste materialer, links, aktiviteter og de Forenklede Fælles Mål. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Få styr på dit kommende skoleår i engelsk ( kl.) Mangler du inspiration til planlægning af næste skoleår? Hør om de nyeste materialer, links, aktiviteter og de Forenklede Fælles Mål. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: IT som understøttende læremiddel i tidlig engelsk sprogstart Mangler du inspiration til at integrere IT (ipad og computere) i den tidlige sprogstart? Så deltag i dette kursus og få idéer til anvendelse af apps og links. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Musik im Deutschunterricht Musik i undervisningen er en uvurderlig motivationsfaktor. Få idéer til arbejdet og bliv opdateret inden for, hvad der rører sig på den tyske musikscene netop nu. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis v/abonnementsordning) Dato: Spaß beim Lesen Dato: Få inspiration og redskaber til at gennemføre varieret undervisning i tekstarbejde. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Fremmedsprog 21

24 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Sæt fokus på tydelige læringsmål i din engelskundervisning Med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål for engelsk vil vi arbejde med, hvordan man kan formulere tydelige læringsmål for eleverne. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Tidlig sprogstart i tysk Med indførelsen af den nye skolereform er der bl.a. fokus på tidlig sprogstart i tysk. Dette er en styrkelse af faget, men hvordan griber man det an. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Tidlig engelsk sprogstart Få inspiration til hvordan du på bedst mulige måde udnytter elevernes høje motivation, engagement og lyst til at møde det engelske sprog i aktiverende og kreative aktiviteter. Varighed: 9 timer Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: kl , kl Dato: kl , kl Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

25 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Fremmedsprog 23

26 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Praktisk musisk KURSER Ny skolereform nye muligheder Så er der taget hul på skolereformen med de udfordringer og muligheder, der ligger i et øget samarbejde og nye undervisningsformer. De nye Fælles Mål har fokus på kompetenceorienterede mål. Kravene til de praktisk musiske fag er en undervisning, der tilrettelægges både som flerfaglige temaer og imødekommer målsætningen om en længere og mere varieret skoledag, hvor der er fokus på bevægelse, understøttende undervisning og den åbne skole. De praktisk musiske fag omfatter kompetenceområderne: fremstilling, analyse og kommunikation. Og de er karakteriseret ved en kombination af fagfaglig viden, håndværksmæssige færdigheder både konkrete som digitale samt en undersøgende, eksperimenterende og afprøvende praksis. Det skaber basis for, at eleverne kan arbejde kreativt og innovativt. Vores kursus- og uddannelsestilbud tager udgangspunkt i reformens udfordringer både for lærere og pædagoger. Her finder du inspirerende tilbud, der har fokus på de traditionelle fag som musik og billedkunst samt på det nye fag Håndværk og design. Pædagogisk konsulent Susanne Alsing Praktisk-musiske fag Dans og bevægelse i indskolingen Bevægelse i skolen - Dans, drama og rytmiske aktiviteter i indskolingen. Konkrete eksempler på musik og bevægelse. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Billedarbejde i den understøttende undervisning Kom og få idéer til hvordan eksperimenterende kunstnerisk arbejde kan bidrage til elevens trivsel, vækst og læring. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Café Nyt Skoleår - billedkunst Kom og få masser af ny inspiration og støtte til årsplanlægningen i billedkunst. Varighed: 3 timer kl Pris: Gratis for alle Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

27 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Fra redskabstilvænning til det færdige spring Dette kursus er for alle, der arbejder med redskabsaktiviteter i skolen - primært fra mellemtrinnet og op. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Sted: Egtved Haven som læringsrum Få inspiration til hvordan skolehaver kan etableres og indrettes således, at disse grønne læringsrum kan være rum for understøttende læring. Varighed: 10 timer Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Periode: kl og kl Sted: Jelling Håndværk og design: Nyt fag - nyt indhold To dage spækket med inspiration til nyt værkstedsmiljø, innovativt og entreprenant arbejde med det nye fag, afprøvning i egen undervisning og uvurderlig videndeling. Varighed: 12 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer og forplejning Periode: og Idræt med din smartphone Brug din smartphone eller tablet i idrætsundervisningen - mellemtrin +. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Håndværk og design - er du klar? Ikke helt? Så kom! Fagmål, designopgaven og samspillet mellem de bløde og hårde materialer sættes i spil. Varighed: 7 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. materialer og forplejning Dato: Praktisk musisk 25

28 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Madkundskab kontra hjemkundskab Den 1. august 2014 indføres MADKUNDSKAB som et nyt fag i folkeskolen - og afløser faget hjemkundskab. På kurset er der fokus på fagets kompetenceområder og -mål samt undervisnings- og læringsformer. Varighed: 30 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Madlavningens fysik, kemi, teknikker og metoder I august 2014 blev det nye fag MADKUNDSKAB obligatorisk. På dette kursus demonstreres opgaver og øvelser, som kan anvendes i madkundskabsundervisningen. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Maskinsikkerhedskursus i håndværk og design Anvender du maskiner i undervisningen, skal du have et sikkerhedskursus. På dette kursus bliver du undervist i at anvende de mest almindelige maskiner, der forefindes i værkstedslokalet, samt didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes anvendelse af tilladte maskiner. Varighed: 50 timer Pris: Kr ,00 inkl. materialer Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Musiklæreren og musikfaget En eftermiddag med nedslag i nogle af de spændende udfordringer musiklæreren står med i hverdagen og med bud på gode løsninger. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Dato: Musiklærernes dag i Sydøst jylland og på Fyn Musiklærerens dag på Fyn og i Jylland (nyt). Tjek et super godt program begge steder! Varighed: 8 timer kl Pris: Kr ,00 inkl. forplejning Dato: Sted: Bredsten Dato: Sted: Ringe Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

29 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER DIPLOM Street Art i billedkunst - eller danskundervisningen Kom og få konkrete idéer til, hvordan du kan arbejde med Street Art i din billedkunst- eller danskundervisning. Varighed: 6 timer kl Pris: Kr. 995,00 inkl. forplejning Dato: Dato: Bevægelse og læring Modulet skal styrke lærere og pædagogers kompetencer til at udvikle, rådgive, koordinere og lede arbejdet med at implementere fysisk aktivitet i skoledagen for at løfte udfordringen om mere bevægelse i skolen. Omfang: 10 ECTS, tirsdage kl Pris: Kr ,00 Udbyder: Videreuddannelsen Periode: til Bevægelsesvejleder Nyt PD modul Bevægelse og læring udbydes forår Praktisk musisk 27

30 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Kulturfag Danmark - et rigtigt demokrati I 2015 er det hundrede år siden, at vi i Danmark fik den grundlovsændring, der gav kvinder, tyende, fattigfolk, forbrydere og fjolser ret til at stemme og derigennem bidrage til demokratiet. Det var en mangedobling af de stemmeberettigede borgere og betragtes derfor ofte som demokratiets reelle grundlov. Det bliver markeret mange steder rundt om i landet. Her på University College Lillebælt tilbyder danskkonsulent Anette Vestergaard og undertegnede inspiration til et tværfagligt samarbejde med omdrejningspunkt blandt andet i de vigtige grundlovsændringer i Det præsenterer vi på Café Nyt Skoleår til april. Forårets kurser byder også på masser af inspiration til anderledes undervisning i kulturfagene. I udlånssamlingen bliver det eksempelvis muligt at låne religiøse genstande, som kan være med til at gøre undervisningen mere autentisk og nærværende. I foråret 2015 udbyder vi et kursus, hvor man kan hente inspiration til at inddrage disse genstande i undervisningen. Pædagogisk konsulent Astrid Danielsen Kulturfagene Bibelen som Manga Få inspiration til at bruge Bibelen som Manga i undervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: HURRA! Mit fag er trukket ud Skal du have elever til prøve i kristendom, historie eller samfundsfag kan du blive opdateret på prøvekravene, samt finpudse og få inspiration til dine prøveoplæg. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 550,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: KURSER Religiøse genstande i undervisningen hvilke, hvordan og hvorfor Genstande er kilder på linje med tekster, film m.v. Arbejdet med religiøse genstande i undervisningen giver eleverne en forståelse af religionerne samt deres symboler og højtider. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

31 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG KURSER Workshop i historie Få idéer til at tænke anderledes i din historieundervisning, til at inddrage multimedier og analoge materialer, lige til at bruge i undervisningen. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis ved abonnementsordning) Dato: Kulturfag 29

32 KOMPETENCELØFT I SKOLENS FAG Den internationale dimension KURSER Godt i gang med internationale skolepartnerskaber Bliv introduceret til digitale tjenester, der gør det nemt at komme i gang med skolesamarbejde på tværs af landegrænser. Varighed: 4 timer kl Pris: Kr. 590,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Sæt struktur på skolens internationale handleplan Dette kursus er for dig, som ønsker at sætte struktur for skolens internationale handleplan og få ideer til implementeringen af internationalt arbejde i skolens hverdag. Varighed: 3 timer kl Pris: Kr. 455,00 inkl. kaffe m/brød og frugt (gratis v/abonnementsordning) Dato: Dato: Tilmeld dig på ucl.dk/tilmeldingskolekatalog

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere