Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni Udgivet af Skolekredsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 62 Juni 2014. Udgivet af Skolekredsen"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 62 Juni 2014 Udgivet af Skolekredsen

2 Væksthuset nr. 62. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Tale til de kommende elever Nyt fra Skolekredsen, ny bestyrelse, ny mail Nyt fra Vennekræs Repræsentantskabsmøde Sket på Baunehøj Arbejdsdag Sket på Baunehøj Introdag for nye elever Sket på Baunehøj Jubilæums arr. og sommermøde 18.. Skolens ansigter Kender du Trine? 20.. Liniefag og valgfag udemotion elevindlæg. 21. Opslagstavlen. 22. Baunegården juni 2014 Kontakt os: Redaktion: Lisa Seehuusen Næste nummer af Væksthuset udkommer i november Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 1. november Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Skolekredsens medlemmer og Vennekræsens bestyrelse orienteres pr. mail, når et nyt nummer af Væksthuset kan læses på Baunehøjs hjemmeside. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Svend-Aage Laxager Dalgas Have 30, 1.th 2000 Frederiksberg Tlf: Skolekredsen: Formand: Iben Mathiasen Eranthisvej Allerød Tlf: Vennekræsen Formand Joakim Strunge Møller Amalie Skrams Alle 33, 2500 Valby Tlf:

3 Kære kommende elever. Tale til de kommende elever Ulriks tale til de kommende elever på introdagen den 10. maj. (forkortet af redaktionen) Ulriks tale til de kommende elever på introdagen den 10. maj 2014 forkortet af redaktionen I dag vil I få en masse gode råd fra de nuværende elever og jeg ved, at nogle af dem vil I huske på lang tid endnu. Jeg har talt med nogle af de nuværende elever om gode råd og jeg har hørt nogle sige, at det er svært at bruge gode råd til noget, for man skal selv leve det det er svært at omsætte sin gamle onkel eller tantes livserfaring til sin egen virkelighed. Jeg vil gerne forsøge mig med to gode råd alligevel og jeg vil godt formulere dem som principper. I har måske hørt, at det er godt at have nogle gode værdier jeg synes selv jeg har nogle gode værdier men problemet med værdier er, at de ofte blot er vage hensigtserklæringer altså noget man stræber efter, noget man har i baggrunden og som man synes er vigtigt, men ikke så vigtigt, at man behøver at handle efter dem altid. Jeg hørte om en kvinde, hvis princip det var: Gør det bedre og giv det videre. Det var et princip hun havde i sin virksomhed og som var styrende for, hvordan hun handler i forhold til sine kunder. Men det var også et princip i hendes personlige liv. Når hun fx kommer ud på et toilet,skal det se pænere ud, end da hun kom derind hun skal gøre det bedre og give det videre. Det betyder ikke at hun gør rent på ethvert toilet hun kommer ind på men bare lidt bedre. Ligger der papir på gulvet, samler hun det op og smider det ud. Tænk hvis alle handlede sådan. Som elev på Baunehøj behøver du ikke så meget gode værdier, som nogle gode faste principper. Jeg vil give jer to forslag til nogle gode Baunehøjprincipper, der vil bringe jer langt. Det første og vigtigste princip for enhver indbygger på Baunehøj Efterskole elever som medarbejdere er Styrk fællesskabet!. Lad være med at tænke på om det du gør og siger, er godt for dig selv. Tænk på om det er godt for fællesskabet. Er det godt for fællesskabet, at jeg gør som alle de andre får og tar min telefon frem hver gang der opstår en pause, fordi 3

4 Tale til de kommende elever... jeg er bange for at kede mig eller gå glip af noget eller bange for at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige til dem der står fysisk i nærheden? Er det godt for fællesskabet, at jeg gemmer mig bag min facade af smarthed eller dovenskab eller negativitet? Er det godt for fællesskabet, at jeg øver et cirkusnummer eller en sang med mine venner og gør mig vildt umage og får dem alle til at grine eller dåne af betagelse over vores nummer? Er det godt for fællesskabet, at jeg møder velforberedt og til tiden til timerne? Når du vågner om morgenen, så ret dine tanker mod dette: hvad kan jeg gøre for mine fællesskaber i dag? For min familie, for mit håndboldhold, for min klasse? Styrk fællesskabet! Gå hjem og øv dig på det, så du er klar til at gøre det til dit vigtigste princip, når du starter her på skolen. Så skal du se, at det kommer 1000-fold igen. Tag nu koret som I skal høre lige om lidt. Det er noget alle elever skal være en del af, og det er faktisk svært for mange i sær i starten. For her er man nødt til at falde til ro, falde ned på sin plads og give hvad man har til det fælles. Koncentrere sig, gentage de samme passager om og om igen indtil den sidder der for os alle sammen. Tie stille, når en af de andre stemmer skal øve en passage. Det er det forpligtende fællesskab. Det er også et forpligtende fællesskab at være her I er her ikke som et publikum Når man er et publikum glider man bare ind i massen og bliver et anonymt og ligegyldigt element af en klump af mennesker..jeres opgave er at bidrage til det her fællesskab lige nu, så godt I nu kan, om det så bare er at tie stille og lytte efter. Det er lige så meget jer, der er på arbejde lige nu, som det er mig. Og nogle gange er dette at styrke fællesskabet bare det at møde op til tiden, holde sin mund og lytte fx til morgensang. Når man står foran 100 mennesker og holder morgensang, så mærker man bevidst eller ubevidst alle de vibrationer, der går igennem dem, der lytter, og det er ikke lige meget, om folk sidder dernede med hænderne over kors og numsen halvt ned på gulvet og ligner nogen, der keder sig ihjel, eller om ens kammerater sidder vågne, klar, deltagende og interesserede. Det betyder hele verden til forskel og jeg ved, at det kan de nuværende elever fortælle meget mere om. Andre gange er det at styrke fællesskabet at åbne sin mund og ytre sin mening og pille mine argumenter fra hinanden, fordi det er en debat vi har gang i, eller synge en sang fordi det er det, fællesskabet har brug for. Og atter andre gange er det at sidde i baggrunden og styre teknikken eller organisere en fællesleg, et nat- 4

5 Tale til de kommende elever teløb eller en anden fælles aktivitet. Der skal faktisk rigtig meget arbejde til at holde et fællesskab kørende og da det er det, det hele handler om, går I ikke fejl, om I så kun levede efter dette ene princip: Styrk fællesskabet! Jeg vil nu alligevel gerne foreslå et jer et princip mere. Det andet princip jeg vil foreslå jer, er Beslut dig! Du ved godt, hvad det er du gerne vil. Men du skal have mod til at ville. Beslutsomhed står i modsætning til kedsomhed og dovenskab. Når man keder sig, er det fordi man ikke har truffet en beslutning om, hvad man vil. Sådan er det også på Baunehøj. Man kan godt sidde og kede sig i en matematiktime. Men man kan faktisk beslutte sig ud af sin kedsomhed ved at gå ind stoffet og gøre sig umage med at forsøge at løse opgaven. Men man kan også være ubesluttet inde i sig selv, om man virkelig vil på Baunehøj Efterskole med alt hvad det indebærer af fravær fra vennerne derhjemme og ting man skal gøre heroppe, som man måske ikke lige i udgangspunktet forbinder sig selv med. Men det er et vigtigt princip ikke bare nu i månederne inden du starter på heroppe, men også i alle de 42 uger du er elev på Baunehøj: At du har besluttet dig for, at du vil gå her og at du hver dag holder fast i den beslutning. Det siger jeg også fordi der ind i mellem er nogen, der først for alvor beslutter sig, når skoleåret næsten er færdigt og så er det ikke for sent, for det er aldrig for sent, men det er bare som om, at de elever får alt for travlt på en måde Prøv at høre her. Nu har jeg har givet den som konfirmationstaler længe nok og det kan godt være, at I synes det er lidt for onkel-agtigt. Men vær opmærksom på, at jeg ikke fortæller jer, hvad I skal gøre, når jeg siger I skal styrke fællesskabet eller hvad I skal beslutte jer for, når jeg siger at I skal beslutte jer. Og jeg gør mig ikke til dommer over hvordan man styrker fællesskabet. Jeg siger bare, at det er din indsats i fællesskabet, der fortæller hvem du er både over for de andre, men i sidste ende også for dig selv. Og det er ved at styrke det fælles at du selv står stærkest du og det fælles er ikke modsætninger, men forudsætninger. Hvad du putter ind i det fællesskab er op til dig. Det samme gælder beslutsomhedsprincippet. Jeg vil ikke blande mig i hvad du skal beslutte dig for. Men at du beslutter dig og at du trækker i arbejdstøjet for at virkeliggøre dine beslutninger. Det vil jeg og alle medarbejdere på Baunehøj Efterskole sætte en ære i at hjælpe dig med. Så velkommen til. Det bliver en god dag og et fedt år. Det har jeg besluttet og når jeg har besluttet det, så bliver det sådan. 5

6 Nyt fra Skolekredsen Her hovedoverskrifterne fra Skolekredsens generalforsamling den 22. februar Lars Bergstrand-Poulsen holdt sin sidste mundtlige beretning om formand for Skolekredsen, da han efter 6 år i bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille. Samme beslutning havde sekretær Tom Petersen og kasserer Bente Skov taget. Derudover valgte Birger Baylund at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Formandens beretning blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer. Der var i det hele taget slet ikke indkommet nogen forslag. Kontingentet er uændret 200 kr. pr år. Dagordenens punkt 8 omhandlede valg af 9 medlemmer og en suppleant til skolens repræsentantskab. 4 nuværende medlemmer ønskede ikke at genopstille (Claus Bo Pedersen, Hasse Larsen, Nina Bjørner, Tom Petersen). Følgende blev valgt efter en skriftlig afstemning: Helle Staberg, Lars Christensen, Sandra Laxager, Erik Bachmann, Christina Juul Sørensen, Henrik Hove Christensen, Bente Skov, Iben Mathiasen, Morten Hansen. Anders La Cour blev valgt som suppleant. Valgt som revisor og revisorsuppleant blev Bent Bøhlers og Jens Kjems. Under eventuelt blev Lars, Tom og Bente takket mange gange for indsatsen i de forgangne år og heldigvis gav flere af dem udtryk for, at de fortsat gerne ville give en hånd med ved afvikling af arrangementer i Baunehøj regi. Dejligt! Lars s ord i beretningen omkring et roligt og helt normalt år i skolekredsregi kom således også til at gælde afviklingen af selve generalforsamlingen. Ingen overraskelser undervejs. Tak til Povl Asserhøj, som i sin egenskab af dirigent sørgede for god ro og orden under alle punkter og valghandlinger. Umiddelbart efter generalforsamlingen var der mulighed for at overvære dette års fantastiske teater forestilling om tid. Anmeldelsen af stykket kan læses på skolens hjemmeside. ******************************************************************* Væksthusets nye layout. Layout på dette nummer af Væksthuset er ændret for at tilgodese de læsere, som læser Væksthuset på skærm (tablet og mobil mv). Der er tale om et forsøg og vi vil meget gerne have en tilbagemelding, så vi ved, om vi skal fortsætte på denne måde eller gå tilbage til at skrive indlæg og artikler i kolonner. ******************************************************************* 6

7 Nyt fra Skolekredsen Den nye skolekredsbestyrelse ser efter konstitueringen i april således ud: Formand Iben Mathiasen Nyvalgt. Forælder til elev årgang 09/ /14. På valg i Næstformand Morten Hansen - Nyvalgt. Forælder til elev årgang 14/15. På valg Sekretær Margrethe Engraf Forælder til elev årgang 09/10. På valg Kasserer Henrik Hove Christensen Nyvalgt. Forælder til elev årgang 13/14. På valg i Medlemslisteansvarlig Lene Søndergaard Nyvalgt. Forælder til elev årgang 12/13. På valg i Væksthusredaktør Lisa Aaberg Seehuusen forælder til elev årgang 09/ /13. På valg i 2015 ****************************************************************** Skolekredsen har fået egen mailadresse. Skolekredsen har fået ny mailadresse. Den er nem at huske: Alle mails der sendes til denne adresse, bliver set/læst af enten formand eller kasserer. ****************************************************************** Skolen har har fået en ny bådmotor Skolekredsens medlemmer har efter ansøgning fra skolens friluftslærere doneret en bådmotor til skolen. Motoren er nu indkøbt og sikkert også taget i brug. Den nye motor er sat på skolens 14 fods jolle. Det er den jolle der bruges til fx fiskeri, følgebåd til kajakture, at sejle udstyr og proviant til Alholm i forbindelse med camping og overnatning og også til opstilling af bane (på vand) i forbindelse med udemotion og friluftliv mm. Tillykke med jeres nye motor vi håber at den vil lette jer i hverdagen og I får god gavn af den. 7

8 Nyt fra Skolekredsen Kort om debatten forud for Skolekredsens generalforsamling i februar med overskriften Betydningen af Baunehøj Efterskoles folkelige bagland. Debattens omdrejningspunkt var et oplæg fra Ulrik, kommentarer fra de fremmødte og tre spørgsmål. Hvad kan skolekredsen, som skolen ikke kan? Hvad ville der ske, hvis der ikke er en skolekreds? Hvordan kan man sikre at skolekredsen ikke begynder at gå i en anden retning end skolen? Det folkelig bagland er skolens værengrund og Skolekredsen er det formelle forum, hvor det folkelige bagland er organiseret. Skolekredsens største rolle er at være et fundament for skolen og bevare og udbygge kontakten til hele baglandet. Når man er med i skolekredsen, ser man skolen som noget større, noget som er til gavn for flere end en selv. Man har øje for det fælles bedste. Baglandet er antitesen til forbrugerismen og med til at sikre, at skolen altid er mere end en vare man køber og opfyldelsen af snævre personlige interesser. Ulriks tale til de kommende elever berører også emnet og det er lige nøjagtig her, at valget af Baunehøj er så meget mere end blot en beslutning om, hvor du vil tilbringe det næste år. Debatten om Baunehøj, bagland, bagtanker og begreber vil vi komme til at høre meget mere om i de kommende år det er en debat som aldrig må forstumme og som vi i fællesskab skal holde liv i og udvikle sammen. Nyt fra Vennekræsen Vennekræsen har også holdt generalforsamling Den nye og gamle bestyrelse kan ses på billedet. (Det er de afgående bestyrelsesmedlemmer, der har blomsterbuketter i hånden ). Bagerst: Joakim (formand), Lucas. I midten: Stine, Klaus (kasserer), Mikkel, Stig, Kasper, Dahlia, Frederikke, Frida. Forrest Sabine og Freja. 8

9 Nyt fra Vennekræsen (fortsat) De øvrige billeder er alle fra foto konkurrencen, som blev afholdt i forbindelse med Vennekræsens generalforsamling. ****************************************************************** Et par glimt fra en arbejdsdag i april... 9

10 Sket på Baunehøj Repræsentantskabsmøde 5. april 2014 Af Svend-Aage Laxager Repræsentantskabsmødet 2014 Baunehøj Efterskoles 26. repræsentantskabsmøde lørdag den 5. april markerede på mange måder, at 2013/14 har været et år, hvor retningen for Baunehøj Efterskole er udlagt og at fundamentet for den videre udvikling af skolen fortsat styrkes. Skolebestyrelsens formand Svend-Aage Laxager fremhævde på mødet, at: Strategi 2018 for Baunehøj Efterskole anvendes aktivt i udvikling af skolen. Strategien blev vedtaget sidste år, men det er nu, og i årene fremover, at vi vil se strategien udmønte sig i praksis i den skole vi tilbyder her på Baunehøj. Skolens ledelse og medarbejdere arbejder konstruktivt videre med realiseringen af skolens strategi, hvilket bestyrelsens støtter fuldt ud op om. Skolen har fået en ny og meget anderledes hjemmeside og i det hele taget en ny visuel identitet. Det er afgørende for skolen, at være i dialog med de målgrupper som vi retter os imod. Derfor vil der fortsat være behov for at arbejde med skolens synlighed og kommunikation. Og vi er godt på vej. Skolens ledelse er styrket fra 1. januar 2014 med Kristian Damgaard som viceforstander og Lene Schæffer som forretningsfører. Med denne styrkelse af skolens ledelse, er det bestyrelsens opfattelse, at Baunehøj er særdeles godt rustet til en fortsat udvikling af skolen og til at møde fremtidige forandringer og udfordringer. Bestyrelsesarbejdet er tilrettelagt med fokus på udvikling af skolen. Arbejdet tilrettelægges ud fra Årshjul for bestyrelsen (se illustrationen), med bestyrelsens faste opgaver og forpligtelser i løbet af året. Men bestyrelsen prioriterer løbende at behandle spørgsmål og temaer af strategisk eller taktisk karakter med fokus på skolens fortsatte udvikling. Økonomien fortsat er sund og god, men også at der fortsat arbejdes med at sikre skolens økonomiske grundlag. Forretningsfører Lene Schæffer fremlage et fornemt regnskab, men Baunehøj Efterskole skal være endnu mere synlig, for at vi også fremover kan sikre skolens elevgrundlag og dermed skolens økonomi og eksistens. Svend-Aage fremhævede i sin mundtlige beretning, at det er afgørende at Baunehøj Efterskole vil og tør holde fast i skolens værdigrundlag og formålsbeskrivelse. Forstander Ulrik Goos Iversen lagde i sin mundtlige beretning ud med at citere Kierkegaard: Om at bevare sin sjæl i tålmodighed, og udviklede derfra noget, som han fandt væsentligt vedrørende dannelses synet på Baunehøj: At erhverve og bevare sin sjæl i tålmodighed (blive og være sig selv), der ikke er noget man gør en gang for alle, men gør i en stadig gentagen proces. Ulrik gav bud på en beskrivelse af det allervigtigste element på en god efterskole, nemlig det at få hverdagen og skoleåret som helhed til at hænge sammen. Disse er to sider af samme sag, hverdagen og skoleåret som helhed, for man kan godt komponere et flot efterskole år med masser af highlights og det gør vi selvfølgelig også. Men det er hverdagen der får det hele til at hænge sammen. Det er i hverdagen at frøet sås og frugten høstes. Det som adskiller et efterskole år fra en perlerække af veltilrettelagte uge kurser er, at engagementet skal holde i den almindelige hverdag. 10

11 Repræsentantskabsmøde I den praktiske afdeling hæftede Ulrik sig ved at nybeplantningen af alléen blev færdig i Hvor der ellers mest er tale om, at praktiske opgaver er evig gentagelse, så er der her tale om en allé der vil møde alle med ærinde til Baunehøj måske resten af dette århundrede, hvilket har sin egen pædagogiske mening. I forlængelse af det formelle møde, blev repræsentantskabet orienteret om nogle af de konkrete tiltag der er gjort eller er på vej i relation til udmøntning af strategien. Repræsentantskabet havde en god debat herom, hvor der blev talt klogt og lyttet eftertænksomt og som skolens ledelse og bestyrelse vil tage med i de videre overvejelser og planer i forbindelse med implementeringen af Strategi Repræsentantskabet genvalgte Helle Staberg og Bent Raben som skolebestyrelsesmedlemmer for 3 år. Ricky Hansen blev genvalgt som suppleant. Svend-Aage takkede skolens medarbejdere og de mange aktive kræfter der engagerer sig i skolens liv og foreninger. Vennekræsens bestyrelse fortalte på repræsentantskabsmødet om deres arbejde, ligesom også medlemmer ad Skolekredsens bestyrelse, som ikke er medlem af repræsentantskabet, deltog i mødet som gæster. På vedstående gruppebillede ses medlemmer af de tre bestyrelser som deltog på repræsentantskabsmødet. Bagerst: Ricky(SB), Lucas(VK), Joakim(VK), Svend-Aage(SB), Torkil(SB), Bent(SB), Morten (SK), Henrik (SK) I midten: Sabine(VK), Freja(VK), Dahlia(VK), Margrethe(SK), Lisa(SK), Lene(SK), Helle(SB) Forrest: Stig(VK), Klaus(VK), Mette(SB), Christina(SB), Iben(SK) I 2015 forventes repræsentantskabsmødet at blive afholdt lørdag den 18. april. / SAL 11

12 Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet på Baunehøj Efterskole: Repræsentantskabet er skolens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 27 medlemmer, som vælges af og blandt medlemmerne af Skolekredsen ved Baunehøj Efterskole, der er skolens støtteforening. Baunehøj Efterskoles værdigrundlag: Baunehøj Efterskole er en historisk-poetisk skole, der arbejder ud fra et grundtvigsk livssyn. Formålserklæring: Skolen ønsker med rødder i dansk kultur at fremme en levende folkelig undervisning, der gennem hån dens, åndens og hjertets dannelse sigter mod det hele menneske og et aktivt, demokratisk medbor gerskab. Skolen ønsker at gøre en forskel ved at bygge på den levende vekselvirkning mellem elev og lærer, skole og samfund, Danmark og Verden. Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet. 12

13 Sket på Baunehøj Arbejdsdag 26. april 2014 Sidste år hed det store projekt beplantning af alléen. I år var det Baunegården, der skulle have en kærlig hånd. Her stemningsbilleder fra en dag, hvor der virkelig blev gået til den overalt på skolen. i køkkenhaven, i brændeskuret, i stalden, i gården og så må vi ikke glemme spisehuset, hvor Kok-amok hele dagen var beskæftiget med at tilberede en fantastisk og velsmagende buffet til os alle sammen. 13

14 Arbejdsdag 26. april

15 Sket på Baunehøj Introdag for nye elever 10. maj

16 Sket på Baunehøj Jubilæumsarrangement og sommermøde 24. maj Mere end 90 jubilarer (5 års, 10 års, 15 års, 20 års etc) havde i år fundet vej til Baunehøj for at fejre dagen. Alene på baggrund af de tilbagemeldinger vi fik på dagen må vi konstatere, at det var en succes. Alle (tidligere elever og tidligere lærere) samledes i Udsigten kl 09:30 til en kort velkomst fra både Ulrik og Iben. Herefter stod den på, morgensang, kor, forfriskning med boller og te/ kaffe, rundvisning ved nuværende elever. Og så til sidst frokost på plænen foran spisehuset sammen med de mange andre besøgende, som var kommet til sommermødet for at høre musik, oplæsning og taler mm. Efter frokost var der aktiviteter rundt omkring på skolen for alle fremmødte og det hele sluttede af med kaffe og fællesleg ved plænen. 16

17 Jubilæumsarrangement og sommermøde 24. maj

18 Skolens ansigter Kender du Trine? Interview med Trine Matthiesen fra maj 2014 Hvornår blev du ansat på BE? Sommeren 2013 Hvorfor søgte du en stilling på en efterskole? Af flere grunde. Men hovedsaligt fordi man kommer til at lære sine elever at kende fra flere forskellige sider, da man kan have dem i engelsk den ene time, salsa den næste og derefter lave mad og spise sammen med dem om aftenen. Da jeg selv gik på efterskole, havde jeg en lærer, som inspirerede mig til selv at blive lærer, fordi hun var så fantastisk og livsglad. Udover det, kunne jeg godt lide at skellet mellem arbejdsliv og privatliv ikke var så stort. Lærerne kunne f.eks. tage deres børn med på arbejde, og det virkede idyllisk, at de boede tæt på skolen med deres familier. Hvad er din baggrund og hvor har du tidligere været beskæftiget? Jeg er opvokset på en gård i Ringsted, som 18-årig flyttede jeg til København med en veninde og startede på Zahles Seminarium med at læse dansk og engelsk. Et studieår brugte jeg på at læse engelsk i San Diego i Californien. Derudover har jeg boet og arbejdet som frivillig i Tanzania på en skole, og jeg har gået på Vestjyllands Højskole med dans og madlavning som linjefag. Efter færdiguddannelse arbejdede jeg ét år på Gymnastikefterskolen Stevns, inden jeg kom til Baunehøj efterskole. Hvad er dine funktioner på BE? Jeg underviser i engelsk, dansk, valgfag i salsa og udemotion. Derudover fungerer jeg som husgruppelærer for næste år vil det være på prinsessegangen. Ligesom de andre lærere har jeg også hjemmedage, hvor vi er i køkkenet og tilbereder dagens måltider sammen med eleverne. Hvad bruger du din fritid på? Mine 2 største passioner har efterhånden manifesteret sig til at være; at rejse og danse. Jeg er hjælpeinstruktør på et par salsahold, optræder indimellem med et salsa/reggaeton show og er i øjeblikket i gang med at hjælpe min gode ven, som er professionel danser, med at opstarte danseskole i København. Derudover har jeg altid været en læsehest, og 18

19 min nyeste hobby, som jeg fik for et par år siden, er løb. I marts løb jeg Berlin Halvmaraton med min dejlige mor. Derudover besøger jeg ofte min familie i Ringsted, og jeg hygger mig meget med min roommate og min nabo (to gode veninder). Skolens ansigter Hvad er I på BE rigtig gode til? FÆLLESSKABET. Det store fællesskab for hele elevflokken og de små fællesskaber i bl.a. husgruppen. Vi er rigtigt dygtige til at lære eleverne om det levende og nærværende liv uden computerspil, Facebook samt sms og smartphones. Desuden er vi gode til at have et fokus på den enkelte elev og at hjælpe ham eller hende i en positiv udvikling. Baunehøj er en efterskole som har fokus på det hele menneskes udvikling som vi kalder ånden, hånden og hjertet. Hvad skal I arbejde på at gøre bedre? Vi skal blive bedre til at tilrettelægge den boglige undervisning, så sammenhængen mellem de enkelte fag opleves tydeligere for eleven og vi skal give større mulighed for at eleverne kan fordybe sig samt blive bedre til at nå vores mål i undervisningen, så eleverne kan bruge mindre tid på lektier og mere tid på at opleve det efterskoleliv, de er kommet for. Næste skoleår starter vi derfor, som noget nyt, op med at alle boglige fag arbejder ud fra de samme fire temaer fordelt på skoleåret og det enkelte fags timer kommer til at ligge mere samlet og i forlængelse af hinanden. Vi glæder os meget til denne fordybelse og dette nye samspil mellem fagene! Hvor er du henne om 5-10 år? Det fungerer ikke for mig at have så langsigtet en plan. Det havde jeg, da jeg var i starten af 20érne, men planer kan man ikke altid regne med og nu har jeg højst en plan for et par år ud i fremtiden. På den måde håber jeg, at jeg kan være mere åben, overfor det livet byder mig af inspiration. Dog håber jeg, at jeg om 10 år har været på en fantastisk jordomrejse (eller flere), har fået nogle børn og bor et dejligt sted forhåbentligt tæt på naturen. 19

20 i puberteten og de konflikter der løbende opstår og løses på et sted, hvor alle lever tæt sam- Linje og valgfag på Baunehøj Elevindlæg om Udemotion - af Kleo Borg Paul (tekst) og Victor Olsen (foto) Lige fra starten af året har vi haft faget udemotion en time om ugen. Alle eleverne er delt op på to hold med ca. 50 elever på hver, og så har vi ellers bare lavet utroligt mange forskellige slags motion. Lige fra badning til cykeltur i skoven eller stafet. Men fælles for alle timerne er, at vi hele tiden har været udenfor, selv da der lå sne på jorden. Vi har haft forskellige gæstelærere, som har lært os anderledes former for motion, så vi har fået varietet i undervisningen. Men for det meste har det været Trine og Johanne, som har guidet os sikkert igennem og sørget for, at vi hver gang har haft en sjov oplevelse. 20

21 Opslagstavlen HUSK Skolekredsen inviterer til Tour de Baunehøj Fredag den 15. august kl. 18:00 Forældre til den nye årgang 2014/15 kan sætte X i kalenderen indbydelsen er på vej. Skolekredsen ønsker alle en rigtig god sommer Et smugkik i skolens kalender afslører Højskolearrangementer i efteråret: 16. september: Ingvar Haubjerg Nielsen, Natur- og friluftslivslærer på den Fri Lærerskole. Sangforedrag om Grundtvigs natursyn. 22. oktober: Gamle elever spiller. Vi holder åben scene for tidligere elever. 13. november: Maja Lee Langvad, digter og forfatter. Sangforedrag. Maja læser af og fortæller om sine bøger. Højskolearrangementerne starter kl HØSTMARKED Torsdag den 25. september inviterer vi alle interesserede til høstmarked fra kl Herefter er der høstfest for de nuværende elever og deres familier. ÅBENT HUS Sidste søndag i september (den 28.) holder vi åbent hus, hvor vi viser linjefagene, koret og skolen i det hele taget frem. Alle er velkommen - både som hjælpere gennem skolekredsen og som gæster. 21

22 Baunegården juni

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 60 15. juni 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 60. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Ulrik s klumme. 6... Nyt fra skolekredsen. 7... Nyt fra Vennekræs

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere