Lad mig give 2 eksempler på, hvilke gale retninger Alice får udpeget af katten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad mig give 2 eksempler på, hvilke gale retninger Alice får udpeget af katten."

Transkript

1 Kære Studenter Et stort til lykke med dagen. Nu har I endelig afsluttet 3 års slid og kan om et øjeblik få overrakt beviset på jeres eksamen. Nogen har lagt mere hjerteblod i det end andre, nogen har ydet det bedste de kunne, andre har taget mere afslappet på det, og atter andre har skullet kæmpe med personlige forhindringer undervejs. Ikke alle har ydet det maksimale, men ingen er kommet sovende igennem, og på hver sin måde har I alle fortjent at være her i dag. Hatten af for det. Efter 2 ugers festivitas siden sidste eksamen kan I endelig slappe af og begynde at se fremad. Eller også er I ved at blive lidt halvtriste over, at de tre år nu er gået. I har opdaget, hvor kort gymnasietiden har været. Hvad nu, når folk begynder at forsvinde i hver sin retning? I ved muligvis, hvad I skal det næste halve eller hele år: redde hvalerne, klatre i Andesbjergene, male graffiti eller dyrke kæresten. Men mange af jer har nok stadig en tvivl i jer om, hvad I skal i et længere perspektiv. Om, hvordan I skaber jer et voksenliv, som giver mening. 2. Det er ikke så underligt, hvis I er i tvivl. Alle fremtidsforskere siger, at det samfund, I skal være voksne i, vil se fuldstændig anderledes ud end det samfund, vi jeres forældre- eller bedsteforældregeneration - lige nu dominerer. I hørte om det på jeres tur til København i februar. Her blev I konfronteret med denne lille øjenåbner: Forestil dig en magisk vandhane. Fra den drypper der en dråbe vand så smart, at for hvert minut fordobles antallet af dråber: Det første minut kommer der 1 dråbe. Det næste minut 2 dråber, det tredje minut 4 dråber, det fjerde minut 8 dråber osv. Forestil dig nu et stort fodboldstadion, fx Wembley i London. Her sidder du aller øverst oppe med det bedste udsyn. Vi leger, at dette stadion er fuldstændig vandtæt, og at du er låst fast til dit sæde. Og så er spørgsmålet: Hvor lang tid går der, før vandet når op til toppen og du drukner? Er det timer, dage, uger, måneder? Svaret er 49 minutter! Spørgsmål 2 hvor lang tid går der inden du overhovedet kan se, at der er vand på stadion? Svar: 45 minutter! Dvs du har kun 4 minutter fra du aner fare, til det er for sent. Dette eksempel skulle illustrere, hvor hurtigt udviklingen går i disse år. Det er en udviklingshastighed, som sætter alt på spil: Vores viden, vores teknologiske muligheder, vores sundhed, den måde vi indretter og styrer vores samfund på, hvilke jobs der bliver mulighed for. Og i vores nære verden: Den måde vi bedriver skole og uddannelse på, og dermed også spørgsmål som hvordan vi forbereder børn og unge til fremtidens verden, og hvordan vi skaber vores personlige identitet. På Oxford University har man analyseret sig frem til, at op imod halvdelen af de nuværende typer jobs vil blive automatiseret i løbet af de næste 20 år. Og det er ikke kun industriarbejde, der automatiseres. Også servicejobs og vidensjobs bliver ramt. Tro mig, der arbejdes overalt i verden på, at dette scenarium går i opfyldelse. - Blot et enkelt perspektiv på, hvad den umiddelbare fremtid vil bringe:

2 3D-print kan allerede anvendes til at danne nye biologiske organer fx et nyt griseøre, snart også et nyt hjerte, 3D-printet mad, fx en pizza eller 3D-printet, slagtefrit kød. Eller hvad med nanorobotter, der selv kan transportere sig rundt i kroppen som fx respirocytter nanopartikler, der rummer lagre af ilt. De er passive, indtil der bliver brug for dem, dvs til hjertet svigter. Så kan de frigive ilt til hjernen, så patienten holdes i live, til vedkommende er kommet på sygehuset, og der kan 3D-printes et nyt hjerte. Forskere hævder, at hvis vi kan holde os nogenlunde fit i 30 år endnu fra i dag, så vil teknologien give os yderligere 30 års levetid. Og hvad vil der så ikke være sket om 60 år? Vil vores forventede levetid til den tid blive øget med mere end 1 år pr år? Det er den virkelighed, I kommer til skulle leve og fungere i. Ikke at I alle sammen står forrest til at komme på ferie på Mars, eller oplever at blive 200 år gamle, men I bliver medspillere i den ubegribeligt hurtige forandring, der kommer lige om et øjeblik. Det her lyder som ren science fiction, men vi må se i øjnene, at vi hidtil har undervurderet den langsigtede udvikling. Den revolution, der står foran jer, er endnu mere banebrydende, og vil gå endnu hurtigere end i de foregående årtier. Det er det liv, I skal ud til. Og hvad gør man så? Når vi alle sammen helst vil holde os til det trygge og velkendte? 3. I kender nok Alice i Eventyrland. Jeg citerer herfra: Da fik Alice til sin forbavselse øje på filurkatten, der sad oppe i et træ, ikke ret langt borte. Katten grinede bare, da den opdagede Alice. ( ) Søde, lille filurkat, begyndte hun, meget forsigtigt ( ) Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra? Det afhænger jo en hel del af, hvor du vil hen, sagde katten. Det er mig temmelig ligegyldig. sagde Alice. Så kan det jo også være det samme, hvilken vej du går, sagde katten. Katten peger så lidt efter med højre pote og siger: I den retning bor en hattemager, og i den retning her pegede den med venstre pote bor en ung hare. Du kan besøge hvem du vil de er bindegale begge to. Lad mig give 2 eksempler på, hvilke gale retninger Alice får udpeget af katten. a. For nylig fik man i dansk TV at vide, at på en folkeskole på Fyn pjækker eleverne i gennemsnit 80 dage om året. Jeg sagde: 80 hele dage pr elev - i gennemsnit!! Man har derfor ansat 4 konsulenter, der skal få børnene til at komme i skole. Og det har man hidtil haft gode resultater med. Sådan en oplysning giver stof til eftertanke. 80 dage pr elev om året! Og hvad kan konsulenter, som lærere ikke kan? Og hvor er forældrene henne? Der må jo være noget galt med skolen! Eller - reagerer børnene bare med sund fornuft?

3 Lad os forsøgsvis prøve at antage det sidste. Så - Hvorfor gider børnene ikke skolen? Et muligt svar kunne være: Fordi det, der foregår, ikke er vigtigt for dem. - Hvorfor ikke det? Fordi skolen ikke er vigtig for deres liv. - Hvad er så vigtigt for dem? - At dyrke en personlighedsdannelse, som ikke kan finde sted i skolen. Hvad gør de i stedet? Et faktum er, at de bruger meget tid på at fremstille sig selv, får sig en identitet på de sociale medier. De sociale medier er nu fuldt integreret i børn og unges liv og dermed en allestedsnærværende konkurrent til skolen og hvad den står for. Vi ser nu unge, hvis sociale liv i høj grad medieres elektronisk på nettet. Det handler om at komme til syne, være til stede, være på. Men en profil på et socialt medie behøver ikke nødvendigvis at afspejle virkeligheden fuldstændigt. Den må godt være det billede af én selv, man gerne vil fremstille. Dette omsiggribende behov for selvfremstilling via elektroniske medier rummer mange faldgruber, men hvis der er tale om, at de unge i dette fiktive laboratorium trænes i evnen til omstilling og tilpasning, til at opbygge et beredskab over for forandringer, så er det givetvis værdifuld træning for at kunne begå sig i den totalt forandrede verden, som jo snart bliver en realitet. Så på den måde er de sociale medier ikke blot en konkurrent til det, der traditionelt foregår i skolen, men også et supplement. Skolebørnene opbygger en parallelverden, som skal supplere det, som de intuitivt føler skolen ikke magter. De opsøger de redskaber, der skal til for at de kan opbygge tilstrækkeligt fleksible identiteter, der er nødvendige i den virkelighed, der venter dem. Det var det ene eksempel på en vej, som Alice får anbefalet. Og det lyder måske ikke så galt. b. En anden vej udpeges af et udsnit af eksperter, politikere og embedsmænd. De ønsker ikke at ændre verden, og de har ingen visioner for fremtidens samfund. Ud fra statistiske fremskrivninger af fortidens tilstand ønsker de at styre og kontrollere. Det vildeste, de kan finde på, er at tvinge unge mennesker som jer til at løbe hurtigere og hurtigere gennem uddannelserne. De ser ikke uddannelse som en investering i fremtiden, kun som en udgift her og nu. Det er den opfattelse, der i disse år vinder almen udbredelse overalt i samfundet, fx hos en iderig og succesfuld dansk IT-iværksætter ved navn Martin Thorborg. På spørgsmålet, om det ikke er en fordel at have den bedst mulige uddannelse, når man søger job, erfaringen kan så komme senere, svarer han NEJ: Tager man folk direkte fra studiet så er det noget af det mest frustrerende man nærmest kan, medmindre de har haft noget relevant arbejde ved siden af, fordi det er en parallelverden ( ) med folk der går rundt og læser de samme bøger, taler om de samme ting og går op til de samme eksamener. - Og så er man måske ikke særlig relevant, når man kommer ud. Så er det muligt man render rundt med sine 12-taller. Men hvis man ikke kan omsætte det til noget praktisk, så er det ligegyldigt. Det er lidt ligesom en bil. Det er jo fint, hvis du har 5000 HK, men hvis den kører på cykeldæk, så kan det være lidt ligegyldigt, ikke? Så smid lidt brede fælge på svinet og få noget erhvervserfaring og noget livserfaring.

4 Uddannelsespolitisk handler det om at effektivisere. Der skal fokuseres på studier og kompetencer, der kan give høj produktivitet og bidrage til innovation på arbejdsmarkedet. Studietiden skal reduceres, så man hurtigst muligt kan komme ud og blive produktiv. Den almene dannelse som pejlemærke og grundlag for samfundsborgeren er et biprodukt, nærmest et nødvendigt onde. Set ud fra en ren kortsigtet, økonomisk synsvinkel lyder heller ikke den vej så vanvittig.. 4. Men begge disse veje er alligevel ufarbare for Alice: Skolebørnenes vej, fordi de på deres side for let fristes af medierne til at underkaste sig et præstations- og perfektionspres, hvor de driver rovdrift på sig selv for at lykkes i konkurrencen med alle de andre om at få det rigtige og perfekte udseende og den rigtige karriere. Selv om livet på de sociale medier i dag er uomgængeligt i de unges identitetsskabelse og givetvis er tvingende nødvendig for at kunne begå sig socialt, så ser vi tydelige tendenser til at optagetheden af selvfremstilling for let ender i en selvdisciplineringskultur, der dræber det fantastiske, ukendte og risikofyldte ved tilværelsen. De unge mister for let evnen til at være nærværende og mærke efter i sig selv, hvilke drømme de skal efterstræbe. Politikernes vej, fordi de på deres side er på nippet til at afskaffe den personlige dannelse for udelukkende at betragte uddannelse som del af en økonomisk kalkule, der handler om statsfinansernes underskud og overskud. - Som lektor Anita Mac fra Roskilde Universitet har skrevet: Jagten på det perfekte koster på vores mentale fleksibilitet, og det er egentlig det, jeg synes, er det værste tab. Evnen til at spænde over flertydighed, turde se ind i sprækkerne og vove at træde ved siden af mainstream, til at tage fejl, kan ikke rummes i det perfekte helvede. Her findes kun den slagne vej, her findes kun det, der med sikkerhed leder til succes, her findes kun livrem og seler. Væk er opdagelsen, eventyret og det frie fald. Begge retninger går fejl af, hvad skole, viden og dannelse kan tilbyde. Det græske ord schole betyder fritid, dvs frihed fra praktisk arbejde for at give mulighed for intellektuel udfoldelse. I skolen kunne der tænkes tanker og skaffes en viden, som ikke kan hentes ude i virkeligheden, altså i arbejdslivet. Tanken var, at man skulle kunne kvalificere sig til virkeligheden et sted, der eksisterer afskåret herfra. Skolen skulle ikke være et sted, hvor man følger et strømlinet forløb. Den rummer mere end det. Det er alt det ved siden af, som er vigtigt. Steve Jobs, medstifter af Apple, siger i biografien om sig selv: Hurra for de skøre. De utilpassede, rebellerne, ballademagerne. De runde pinde i de firkantede huller. De som ser anderledes på tingene. De bryder sig ikke om regler. Og de har ingen respekt for tingenes tilstand. Man kan citere dem, være uenig med dem, helgenkåre dem eller gøre dem til skurke. Stort set det eneste man ikke kan, er at ignorere dem. For de forandrer noget. De skubber menneskeheden fremad. Og hvor nogle måske ser dem som skøre, ser vi dem som

5 genier. For de mennesker, som er skøre nok til at tro de kan ændre verden (.) er også dem der gør det. 5. Vi dimitterer i dag jer 88 studenter. Dimittere betyder noget i retning af at blive sluppet løs, blive fri. Men hvis vi tænker på Alice, så er det ikke lige meget, hvilken vej I vælger, når I bliver frie. Læren fra Alice og kattens samtale er, at I ikke må agere, som om I er kaproere, der venter på startskuddet og er besat af den tanke, at en enkelt fejl ved det første åretag betyder fiasko, dvs at I ikke kommer først i mål. I må ikke bedøve jeres mentale fokus og kapitulere over for den rene muskelmasse, der fører jer ud over søen, uden at I ser jer til nogen af siderne. I mødet med fremtidens voldsomme udfordringer er I nødt til at stole på, at I rummer de kvaliteter, der skal til for at tage udfordringen op, og at de drømme, I bærer på, også kan realiseres. Vær modige og tålmodige. Den danske digter Asger Schnack har et sted om sine drømme som ung sagt: man ville blive til noget helt andet end det, man var. Man ville blive til noget, til noget betydningsfuldt. Man ville blive voksen, men voksen på en helt særlig måde. Man ville ikke blive færdig med at blive voksen. Man ville ikke blive mere og mere voksen, men voksen på ny, på nye måder. Man ville rejse, og man ville bosætte sig i Paris. Man ville læse hele den franske litteratur, og hvem ved måske ville man selv blive digter og skrive digte på fransk; sådan så barndommen ud. Det var hans drøm at blive francofil. Men det behøver det jo ikke være. Drømme er jo uden grænser, og I har stensikkert jeres helt egne drømme. Jeg er sikker på, at I med her fra Duborg-Skolen får det bedste af det, som en gymnasieuddannelse kan give, nemlig troen på, at I hver især rummer de egenskaber, der skal til, for at I selv kan tage vare på jeres egen fremtid. Og at I dermed også er bedst muligt rustede til at gå den fælles fremtid imøde, som på mange måder virker uoverskuelig. Det er ikke små forventninger, der er nedlagt i de kuverter, jeg lige om lidt kan overrække til jer! Hvis ikke sådan nogen som jer, veluddannede, eftertænksomme, højt værdsatte, kloge unge mennesker fra et af verdens mest privilegerede og mest lykkelige!? steder, skulle kunne gøre en forskel derude, hvem så? I må i gang, tage fat. Der er så meget, der gerne vil laves om. Endnu engang til lykke med eksamen og jeg vil savne jer. Med disse ord dimitterer jeg jer som årgang Held og lykke i fremtiden.

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020

Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø. mod 2020 Artikel af Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø Mega trends mod 2020 Lønmodtagerkulturen er død, amatørernes æra slutter, papirskubbernes tid rinder ud, og det bliver godt at være en rigtig original.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere