Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Bilag til meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Bilag til meddelelser"

Transkript

1 Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Rigsrevisors notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin Møde med miljøministeren om råstofplanen Henvendelse fra KKR s formand vedrørende konferencen Veje til Vækst Studietur til Manchester

2 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Meddelelse nr Emne: Rigsrevisors notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin 1 bilag

3 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2012

4 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin Ministeren for sundhed og forebyggelses redegørelse af 28. september oktober 2012 RN A308/12 1. Dette notat handler om de initiativer, som ministeren for sundhed og forebyggelse (herefter sundhedsministeren) vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Notatet indeholder følgende konklusion: Jeg finder, at sundhedsministeren på tilfredsstillende vis redegør for, hvilke initiativer beretningen har givet anledning til. Sundhedsministeriet vil fortsat have fokus på udgifterne til sygehusmedicin og muligheden for reduktion heraf ved inddragelse af Danske Regioner og Amgros. Sundhedsministeren henviser til økonomiaftalen med regionerne for 2013, hvori det fremgår, at det er vigtigt, at der fortsat sikres en styring af medicinudgifterne. Det fremgår endvidere, at der er enighed mellem regeringen og Danske Regioner om i efteråret 2012 at analysere og overveje fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin. Sundhedsministeren oplyser, at den gældende prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) udløber ved udgangen af Sundhedsministeriet indleder i oktober 2012 forhandlinger med Lif om en ny aftale om priser på sygehusmedicin. Statsrevisorernes bemærkninger vil ifølge ministeren blive inddraget i dette arbejde. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Jeg vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Sundhedsministeriets arbejde med fortsat at sikre styring af medicinudgifterne, herunder ministeriets analyse af de fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin resultatet af Sundhedsministeriets forhandlinger om en ny aftale med Lif om priser på sygehusmedicin.

5 2 I. Baggrund 2. Jeg afgav i maj 2012 en beretning om indkøb af sygehusmedicin. Beretningens formål var at vurdere, om Sundhedsministeriet og regionerne sikrer, at indkøb af sygehusmedicin sker til lavest mulige priser. Beretningen viste, at Sundhedsministeriet og regionerne havde iværksat initiativer, som bidrager til, at indkøb af sygehusmedicin sker til lavest mulige priser, men at der stadig var behov for en øget indsats for at opnå lavest mulige priser og derved besparelser på udgifterne til sygehusmedicin. Jeg vurderede også, at ministeriet burde analysere og overveje fremtidige rammer, der kunne sikre lavere priser på sygehusmedicin. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de: at ministeriet indgik en prisaftale med Lif uden at inddrage Danske Regioner, som har større indsigt i anvendelse og indkøb af medicin at ministeriet ikke havde taget initiativ til at genforhandle prisaftalen med Lif, skønt den forventede rabat ikke fuldt ud var opnået. Statsrevisorerne konstaterede også, at der fortsat var grundlag for at spare på udgifterne til sygehusmedicin. 4. Dette notat indeholder min vurdering af de initiativer, som sundhedsministeren vil iværksætte som følge af beretningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af sundhedsministerens redegørelse 5. I det følgende gennemgår jeg sundhedsministerens overvejelser og planlagte initiativer, som vedrører 2 områder: fortsat fokus på udgifterne til sygehusmedicin forhandlinger med Lif om en ny prisaftale. Fortsat fokus på udgifterne til sygehusmedicin 6. Beretningen viste, at udgifterne til sygehusmedicin har været markant stigende i en årrække, og at Sundhedsministeriet ikke fulgte anbefalingen om at tage udgangspunkt i et referenceprissystem, som det blev fremsat i rapporten Analyse af sygehusmedicin fra maj Ministeriet indgik i stedet en prisaftale med Lif, der skulle reducere priserne på de produkter, der leveres af Lif-medlemmer. Beretningen viste også, at der stadig var behov for en øget indsats for at opnå lavest mulige priser og derved besparelser på udgifterne til sygehusmedicin. Statsrevisorerne kritiserede, at ministeriet indgik en prisaftale med Lif uden at inddrage Danske Regioner, som har større indsigt i anvendelse og indkøb af medicin. Statsrevisorerne konstaterede desuden, at der fortsat er grundlag for at spare på udgifterne til sygehusmedicin.

6 3 7. Sundhedsministeren har indhentet udtalelser fra de 5 regionsråd, der erklærer sig enige med Statsrevisorerne i, at der bør ses nærmere på de fremtidige rammer for priserne på sygehusmedicin, herunder med inddragelse af regionerne. Ministeren fremhæver, at Sundhedsministeriet som følge af teksten i økonomiaftalen med regionerne for 2013 fortsat vil have fokus på udgifterne til sygehusmedicin og muligheden for reduktion heraf ved inddragelse af Danske Regioner og Amgros. Det fremgår af økonomiaftalen, at det er vigtigt, at der fortsat sikres en styring af medicinudgifterne, lavere priser, og at der er mere transparens i forhold til, hvilke behandlinger og medicin, der tilbydes. Det fremgår også, at der er enighed om i efteråret 2012 at analysere og overveje fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin. 8. Beretningen indeholdt ikke regionernes regnskabsoplysninger for udgifter til sygehusmedicin for 2011, da beløbet ikke forelå ved afgivelsen af beretningen til Statsrevisorerne. Det fremgik, at oplysningen ville blive bragt i et notat til Statsrevisorerne. Sundhedsministeriet har oplyst, at regionernes udgifter til sygehusmedicin udgjorde mio. kr. i Jeg vil fortsat følge ministeriets og regionernes arbejde med at sikre rammer for lavere priser på sygehusmedicin. Forhandlinger med Lif om en ny prisaftale 9. Beretningen viste, at Sundhedsministeriet ikke havde taget initiativ til at genforhandle prisaftalen, selv om den samlede rabat blev væsentligt lavere end forventet. Statsrevisorerne kritiserede, at ministeriet ikke havde taget initiativ til at genforhandle prisaftalen, skønt den forventede rabat ikke var fuldt ud opnået. 10. Sundhedsministeren oplyser i sin redegørelse, at den gældende prisaftale med Lif udløber ved udgangen af 2012, og at ministeriet i oktober 2012 indleder forhandlinger med Lif om en ny aftale, hvori Statsrevisorernes bemærkninger vil blive inddraget. 11. Jeg kan konstatere, at Sundhedsministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle den eksisterende aftale, men at forhandlinger med Lif om en ny aftale bliver påbegyndt i oktober Jeg forventer, at ministeriet til brug for forhandlingerne har analyseret og overvejet fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin. Derudover forventer jeg, at ministeriet med udgangspunkt i Statsrevisorernes bemærkninger vil inddrage Danske Regioner i forhandlingerne om en ny aftale. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af ministeriets forhandlinger med Lif om priser på sygehusmedicin. III. Næste skridt i sagen 12. Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: Sundhedsministeriets arbejde med fortsat at sikre styring af medicinudgifterne, herunder ministeriets analyse af de fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin resultatet af Sundhedsministeriets forhandlinger om en ny aftale med Lif om priser på sygehusmedicin. Lone Strøm

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Meddelelse nr. Emne: 1 bilag

8

9

10

11 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Meddelelse nr Emne: Henvendelse fra KKR s formand vedrørende konferencen Veje til Vækst 2 bilag

12 Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Kære Vibeke Storm Rasmussen Det er med en vis undren, at jeg har modtaget invitation til konferencen Veje til Vækst den 28. november. Konferencen har vækst og infrastruktur som temaer. To temaer vi i fællesskab har arbejdet med i regi af Den Regionale Udviklingsplan, og her i samarbejdet peget på emner og områder som kommuner og region har fælles interesse i at understøtte og udvikle. Jeg er derfor forundret over, at Region Hovedstaden inviterer til en konference om vækst og infrastruktur uden at involvere KKR eller kommunerne i planlægning eller i selve arrangementet. En konference der har så klart et afsæt i det fælles arbejde i RUPen skal selvfølgelig arrangeres og præsenteres i fællesskab mellem regionen og KKR. Den 12. november 2012 Jnr P22 Sagsid Ref AFP Dir Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund 1/1 Fremadrettet har jeg derfor en klar forventning til, at præsentation og videreudvikling af vores fælles udspil og strategier sker i et samarbejde mellem region og KKR. Med venlig hilsen Steen Christiansen Formand KKR Hovedstaden

13

14 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. december 2012 Meddelelse nr. Emne: bilag

15 OPSAMLING PÅ STUDIETUR TIL MANCHESTER Bilag: Program og deltagerliste 26. november 2012 nikie Opsamling på studietur til Manchester den 16. november 2012 Baggrund og formål med turen: Hvis industrien skal høste det fulde potentiale af ESS og MAX IV er der en række barrierer, der skal overkommes. På den baggrund har DTU planer om at etablere et 3D Imaging Center, der skal understøtte virksomhedernes brug af ESS og MAX IV, så dansk erhvervsliv får størst muligt udbytte af faciliteterne. Centeret skal rumme forskning såvel som konkret problemløsning i forhold til virksomhederne, og centeret skal have fokus på brugen af røntgen og neutroner og på industrinære anvendelser specielt indenfor energi, cleantech, nano, transport, mekanik, byggeri og miljø. Det set-up, der minder mest om DTU s planer om et 3D Imaging Center, er Henry Moseley X-ray Imaging Facility på University of Manchester, hvorfor der er arrangeret en studietur dertil, jf. bilag m. program og deltagerliste. Anbefalinger fra turen På baggrund af studieturen synes der i deltagerkredsen at være enighed om, at planerne og det overordnede koncept (omfang, instrumentering mv.) for et 3D Imaging Center på DTU er rigtig og ikke mindst afgørende for målsætningen om, at ESS og MAX IV skal bidrage til vækst og beskæftigelse. Især følgende to forhold bekræftede dette: Storskalafaciliteter som ESS og MAX IV tager typisk ikke højde for, at virksomheder har brug for assistance til den efterfølgende databehandling af forsøgenes resultater. Dette hæmmer virksomhedernes brug og efterfølgende implementering i produktudviklingen. Der er derfor behov for institutioner som 3D Imaging Centeret, der kan agere brobygger mellem virksomhederne og storskalafaciliteterne. Henry Moseley Faciliteten har fået kontakt til mange virksomhedskunder uden at være opsøgende, og de mener, at de sagtens kunne opdyrke flere kunder. Henry Moseley Faciliteten Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 1 Tlf Ledelse og Administration Bygning 101 A Dir Kgs. Lyngby Fax

16 forventer derfor ikke, at der vil være nogle problemer i at skabe et marked for en lignende facilitet i Danmark, på trods af at 3D Imaging Centeret vil komme til at udgøre en konkurrent. Derudover kan der afledt af inputtene på studieturen samt den efterfølgende debat udledes følgende opmærksomhedspunkter for den videre proces: 1. Databehandlingen en flaskehals En afgørende læring fra Henry Moseley var, at den efterfølgende databehandling udgør en langt større flaskehals end selve måletiden. Ifølge Henry Moseley afføder en dags måletid typisk 5 dages efterfølgende databehandling. Dette bør indtænkes i dimensioneringen af 3D Imaging Centeret. Samtidig åbner denne kendsgerning for en række interessante vækstperspektiver i forhold til, hvad et stærkt databehandlingsmiljø på den danske side vil kunne afføde (Data Management Centeret, 3D Imaging Centeret mv.). 2. Klare aftaler og fælles fortælling Det er besluttet, at ESS Data Management and Software Centeret i første omgang fysisk skal placeres i de gamle DIKO-lokaler i København, og på sigt er der planer om, at centret skal placeres i den planlagte Niels Bohr Science Park på KU s Nørre Campus. KU, AU og DTU har et velfungerende samarbejde med FI om at få lavet et set-up, der søger at forankre Data Management Centeret i den ekspertise, der eksisterer i forskningsmiljøerne. Det er afgørende at få etableret aftaler mellem universiteterne i relation til såvel Data Management Centeret såvel som de tilstødende miljøer som 3D Imaging Centeret. Samtidig er det vigtig at få udviklet en præcis kommunikation overfor virksomheder og omverden i forhold til forskningsmiljøernes samlede kompetencer inden for området. 3. Tydeliggørelse af vækstperspektiverne Blandt deltagerne på studieturen blev det efterspurgt, at vækstperspektiverne i relation til ESS og MAX IV tydeliggøres. DTU bidrager gerne til at udvikle tilpassede cases, som illustrerer anvendelsesmulighederne inden for forskellige brancher. Fortællingen om, hvilke effekter industriens anvendelse efterfølgende har på den regionale erhvervsudvikling er imidlertid en opgave, som kræver deltagelse af FI, regionerne og DI. 4. Fremhævelse af uddannelseselementet Udover selve røngten-målingerne er træning og databehandling/analyse de ydelser, som primært efterspørges af Henry Moseleys virksomhedskunder. Hidtil er uddannelseselementet i 3D Imaging Centeret ikke blevet fremhævet nævneværdigt. Det anbefales, at dette udfoldes yderligere fremadrettet, både i forhold til kompetenceudvikling af industrien, men også i forhold til uddannelse af studerende/fremtidige virksomhedsansatte med kompetencer indenfor røntgen og neutroner 5. Overvejelse om udvidelse af fokus for 3D Imaging Centeret Pt. er det planen, at 3D Imaging Centeret skal have fokus på brug af røntgen og neutroner og 2

17 på industrinære anvendelser specielt indenfor energi, cleantech, nano, transport, mekanik, byggeri og miljø. Det bør overvejes om centerets scope skal udvides til også at omfatte fødevareindustrien og den biobaserede industri, evt. i tilknytning til andre parter som KU og AU. 6. Samarbejde med GTS er om virksomhedsrådgivning Henry Moseley hjælper virksomhederne til at forstå deres problemer, men rådgiver ikke om den efterfølgende implementering af denne forståelse i virksomhedernes produktion. Qua GTS ernes indsigt i virksomhedernes problemstillinger vil de på sigt kunne spille en rolle som det led, der omsætter databehandlingen/analyserne til konkret rådgivning. 7. Tænk centeret internationalt fra starten Ideen til etablering af et 3D Imaging Center på DTU er delvist udsprunget af en opfordring fra MAX-lab som følge af DTU s ekspertise med udvikling af eksperimentelle faciliteter, der udnytter hård røntgenstråling. Udover danske virksomheder forventes centeret derfor også at kunne appellere til f.eks. svenske virksomheder. I forlængelse af ovenstående kunne Henry Moseley bekræfte, at deres kundekreds også dækker flere udenlandske virksomheder. På den baggrund blev det af den danske deltagerkreds anbefalet, at 3D Imaging Centeret tænkes internationalt fra start af. 8. Også for mindre forskningsintensive virksomheder Henry Moseley varetager langsigtede strategiske R&D samarbejder med forskningsintensive virksomheder, men deltager også i en række kortsigtede samarbejder af mere teknisk karakter, hvor virksomheder f.eks. sender nye prøver til analyse hver 2. uge. Henry Moseleys primære kundekreds består imidlertid af store virksomheder. Blandt studieturens deltagerkreds var der et ønske om, at 3D Imaging Centeret får en bredere appel, og at der udvikles et setup, der i højere grad end hvad der er tilfældet på Henry Moseley - gør centeret i stand til håndtere mindre forskningsintensive virksomheder. I den forbindelse ligger der en opgave for DTU i at få konkretiseret og programsat, hvad 3D Imaging Centeret konkret skal kunne tilbyde forskellige typer af virksomheder. Dette er netop et af fokuspunkterne i Strukturfondsprojektet. 9. Igangsættelse af konkrete samarbejder med det samme Der findes i dag en række storskalafaciliteter af ESS og MAX IV-lignende karakter. Frem for at vente på at MAX IV og ESS står færdige anbefaler deltagerkredsen, at DTU allerede nu går i gang med at skabe et marked for 3D Imaging Centeret gennem virksomhedssamarbejder, der udnytter de eksisterende storskalafaciliteter. I den forbindelse efterlyser især DI, at der udarbejdes en tidslinje, der fra nu frem mod ESS færdiggørelse i 2019 angiver for forskellige typer af virksomheder, hvornår forskellige typer af samarbejder, samspil og forberedelse er relevant. 3

18 Next step: DTU - ajourfører implementeringsplan for 3D Imaging Centeret på baggrund af overvejelser af ovenstående input. DI overvejer relevant virksomhedssegmentering i relation til udarbejdelse af tidslinje, jf pkt. 9, og branchespecifik kommunikation af ESS og MAX IV s anvendelsesmuligheder, herunder hvordan denne kommunikation med fordel kan gribes an FI, regioner og DI overvejer, hvordan de kan bidrage til at tydeliggøre de regionale vækstperspektiver i relation til ESS og MAX IV politisk, jf. pkt. 4 4

19 Bilag Program: Studietur til Manchester den 16. November 2012 Tidspunkt Programpunkt 07:25 Check in skal være afsluttet 08:25-09:30 Fly til Manchester 09:30-10:10 Taxa til Henry Moseley X-ray Imaging Facility 10:10-10:40 Velkomst og introduktion v. Koncerndirektør Niels Axel Nielsen og Institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen, DTU 10:40-12:30 Introduktion til Henry Moseley X-ray Imaging Facility, University of Manchester v. Direktør og Professor Phil Withers Henry Moseley faciliteten fra et virksomhedsperspektiv: Case 1: BP v. Robert Sorrell, Associate Director, BP-International Centre for Advanced Materials Case 2: AMEC v. Andrew Hodgkins, Senior Consultant, AMEC Technical Services Ltd 12:30-13:30 Frokost 13:30-14:30 Rundtur på Henry Moseley faciliteten DANSK SESSION 14:30-15:00 Planerne for et 3D Imaging Center på DTU v. Professor Henning Friis Poulsen, DTU 15:00-15:50 Debat: Hvad kan vi lære af Henry Moseley faciliteten i forhold til et 3D Imaging Center på DTU? Hvad kan vi lære generelt i forhold til at udnytte ESS og MAX IV som en vækstmotor for den danske side? Ordstyrer: Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 15:50-17:30 Traditionel fish and chips på The Famous Sam s Chop House 17:30-19:15 Afgang til lufthavnen og check in 19:15-22:05 Fly til København 5

20 Deltagere: Navn Morten Scharff Fredrik Melander Kim Høgh Joost Nielsen Per Lindberg Bennetsen Richard B. Larsen Ragnar Heldt Nielsen Niels Axel Nielsen Jane Hvolbæk Nielsen Henning Friis Poulsen Erik Mejdal Lauridsen Rasmus Larsen Per Christian Hansen Michael Pedersen Jan E. Molzen Nicoline Kieler Stilling Chefkonsulent, FI Chefkonsulent, FI Koncerndirektør, Region Hovedstaden, Stabsdirektør, Region Hovedstaden Koncerndirektør, Region Sjælland Chefkonsulent, DI Direktør, GTS Godkendt Teknologisk Service Koncerndirektør, DTU Institutdirektør, DTU Fysik Forskningsprofessor, DTU Fysik Seniorforsker, DTU Energikonvertering Professor, DTU Informatik Professor, DTU Informatik Professor, DTU Informatik Kontorchef, DTU Sektorudvikler, DTU 6

21 3D Imaging Center En portal for industriel anvendelse af ESS og MAX IV 1

22 Øresundsregionens videnskabelige og industrielle kvantespring Om få år vil verdens bedste neutronkilde, the European Spallation Source (ESS), og en unik røntgen-kilde, synkrotronen MAX IV, begge stå klar til brug i Lund. Tilsammen vil de to faciliteter udgøre det største mikroskop i verden med helt unikke muligheder for at studere alle slags materialer fra de mindste atomare strukturer til store proteinkomplekser. ESS og MAX IV er den største investering i forskningsinfrastruktur i Norden, med et dansk bidrag i milliardklassen. En investering som vil løfte forskning og uddannelse til et nyt niveau, og være til gavn for en meget bred vifte af discipliner, fra fysik, kemi og biologi over medicin, fødevarer, geologi og miljøforskning til arkæologi og scanninger af kunstværker. Investeringen rummer også store muligheder for innovation og for industriel udnyttelse i Danmark og den øvrige Øresundsregion grundet nærheden til faciliteterne og den løbende opbygning af kompetencer på universiteterne. I praksis er der en række barrierer der skal overkommes, hvis industrien skal høste det fulde potentiale af ESS og MAX IV. Med det foreslåede 3D Imaging Center ønsker DTU at skabe en portal, som understøtter virksomhedernes brug af ESS og MAX IV, så dansk erhvervsliv får størst muligt udbytte af faciliteterne. 2

23 European Spallation Source (ESS) ESS-faciliteten bygger på spallationsprincippet, dvs neutronerne dannes ved at accelerere lette partikler op til 90 % af lysets hastighed og derefter lade dem ramme et target bestående af et tungt materiale, i dette tilfælde en wolframlegering. Neutronerne udsendes i forskellige retninger og vil, når faciliteten er fuldt udbygget, blive opfanget i 21 beamlinjer hver med sit dedikerede specialinstrument. Hvad enten det er biologiske komponenter eller hårde materialer, der skal undersøges, vil neutronerne ramme objektet og trænge dybt ind uden at beskadige dette. Neutronerne kan afdække materialets sammensætning og objekternes egenskaber og de dedikerede ESS-instrumenter kan optage billeder og hele filmsekvenser af de skjulte strukturer og atomare processer. I sammenligning med røntgenstråling er neutroner specielt velegnede til at studere biologiske emner og til meget store prøver, f.eks. hele motorblokke. ESS er et fantastisk redskab med enormt potentiale og ESS vil fra ibrugtagningen i 2020 være verdens mest intense facilitet, gange stærkere end de bedste eksisterende kilder, såsom ILL i Grenoble og SNS ved Oak Ridge i USA. ESS har p.t. tilslutning fra 16 lande. Danmark er medvært med 12.5 % af aktierne, svarende til at vi bidrager med 1.4 mia. kr. til etableringen. Opbygning og funktion af MAX IV Ved siden af ESS bygges i øjeblikket synkrotronfaciliteten MAX IV. Den ringformede maskine vil producere ekstrem stærk røntgenstråling fra en lagerring med elektroner af en energi på 3GeV. I forhold til neutronstråling anvendes røntgenstråling endnu bredere og egner sig specielt godt til såkaldte in situ forsøg, hvor man filmer materialeforandringer i realtid. MAX IV vil endvidere være førende på verdensplan inden for mikroskopiske studier af materialer med meget høj rumlig opløsning helt ned til 10 nanometer. MAX IV vil således kunne give os et enestående vindue til nanoverdenen. I praksis ledes røntgenstrålingen gennem sektioner af rør med et ultra-højt vacuum til en serie af strålingsbeskyttede laboratorier, hvor de faktiske eksperimenter foretages. Hver af disse beamlinier koster af størrelsesordenen 100 mio. kr. at opføre og der er stærk konkurrence om hvilke forskningsfelter der skal have prioritet. Nogle af de planlagte ca. 20 beamlinier ved MAX IV er allerede reserverede mens andre stadig er åbne overfor forslag fra forskningsinstitutioner og industrielle udviklingsafdelinger. Generel opbygning og funktion af MAX IV 3 GeV Lagerring (528 m i omkreds) Lagrer elektroner, der cirkulerer med nær lysets hastighed. Elektronerne bøjes rundt i ringen af magneter. Denne afbøjning giver anledning til udsendelse af intenst røntgenlys. Short pulse facilitet Ved direkte at anvende elektronerne fra den lineære accelerator kan en tidsopløsning på fs opnås. Fri Elektron Laser MAX IV er forberedt til at blive udvidet med en laserlignende røntgenkilde i fremtiden. 1.5 GeV ring Beamlinie Røntgenlyset ledes gennem en 100 m lang beamlinie hen til den eksperimentelle station. Undervejs kan man vælge hvilken bølgelængde røntgenlyset skal have og strålen kan fokuseres mere eller mindre afhængig af prøvens størrelse. Lineær accelerator (ca. 250 m. lang) Elektronkanon Denne udsender elektroner der accelereres op til høj hastighed af den lineære accelerator. Eksperimental station Stationen indeholder instrumentet, hvor prøven er monteret og hvor de egentlige målinger foregår. Hver station er typisk specialiseret til et særligt videnskabeligt område. I tilknytning til stationen er også et kontrolrum, hvor forskerne sidder. Stråling Der dannes ingen radioaktive materialer ved MAX IV, og der udslipper ikke stråling til omgivelserne. Selve synkrotronstrålingen er meget intens røntgenstråling og beamlinierne er derfor aflukkede områder i forbindelse med forsøg. I resten af faciliteten, herunder kontrolrum, kan man færdes frit. 3

24 DTU s vision: Et nationalt 3D Imaging Center For Danmark og den øvrige Øresundsregion betyder MAX IV og ESS et kæmpeløft til grundforskning, undervisning, anvendt videnskab og industriel innovation. De to faciliteter vil stimulere etablering af teknologiske virksomheder, styrke eksisterende industri, skabe nye arbejdspladser og sætte turbo på vækst og økonomisk udvikling i regionen. Der åbnes en række attraktive muligheder for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, og DTU ønsker at stille sine kompetencer til rådighed til gavn for erhvervslivet og samfundet. DTU har allerede et meget stærkt forskningsmiljø fordelt på en række institutter, der arbejder inden for neutronforskning, synkrotronforskning, forskning baseret på røntgen fri-elektron lasere, instrumentering samt dataanalyse. DTU har stærke relationer til både ESS og MAX IV. Som et eksempel har DTU sammen med de andre danske universiteter og en række store erhvervsvirksomheder en ansøgning om en dansk beamline for nano- og materialevidenskab ved MAX IV placeret på den Nationale Infrastruktur Roadmap. Der er en række forhold som i praksis begrænser mulighederne for udnyttelse af faciliteterne i mange industrier, især de mellemstore vækstvirksomheder: Virksomhederne savner detaljeret viden om imaging metodernes potentiale og de mangler ekspertisen til at udføre målrettede undersøgelser. Måletid uddeles normalt via en peer review proces, som betyder at man ikke ved om man får måletid og når man gør kan der gå over et år fra ide til aktuel måling. Dette er helt uforeneligt med de fleste industriers behov. Den efterfølgende dataanalyse er kostbar, tidskrævende og kræver deltagelse af specialister, som ikke nødvendigvis er en del af virksomhedens nuværende medarbejderstab. Der er et stort behov for at lave test og screeninger af prøver før selve måletiden for at gøre effektivt brug af denne. På denne baggrund er det DTUs hensigt at oprette et nyt nationalt forskningsflagskib et 3D Imaging Center. Centret vil fokusere på instrumentering og dataanalyse og være en portal for industriel anvendelse, myndighedsbetjening og forskning. Yderligere vil centret være en samarbejdsplatform i relation til ESS og MAX IV. 4

25 3D Imaging Center Vi foreslår oprettelsen af et dansk kompetencecenter for 3D imaging af materialer med fokus på brugen af røntgen og neutroner og på industrinære anvendelser specielt indenfor energi, clean tech, nano, transport, mekanik, byggeri og miljø. 3D imaging er en samle-betegnelse for metoder, som genererer 3D billeder, velkendt fra medicinske scannere. Det er et område inden for materialeforskning, der har været i voldsom vækst gennem de sidste 10 år. Både på neutron- og røntgen-området er det i dag imaging teknikker der har den største industrielle interesse når det gælder ikke-biologiske materialer. Centret vil indeholde lokale røntgeninstrumenter, der kan bruges til forberedelse af målinger i Lund og til mange mindre krævende opgaver, samt til uddannelse. Det vil videre have etableret et omfattende strategisk samarbejde med ESS og MAX IV og andre store faciliteter der tillader nemmere og langt hurtigere adgang. Og det vil være forankret i et stærkt universitetsmiljø der allerede er specialiseret i denne type data-tagning og analyse. Centret vil kunne tilbyde rådgivning, teknisk support, dataanalyse og uddannelse i relation til de store faciliteter, der modsvarer behovet i den enkelte virksomhed. Vi forventer at specielt mindre og mellemstore virksomheder har interesse i en totalentreprise, hvor partnerne blot leverer prøver og problemformulering og hurtigt får fuldt analyserede og kvantificerede data tilbage. Centret kan ligeledes facilitere målrettet samarbejde med relevante forskningsgrupper og vil kunne fungere som kompetenceklynge for fællesprojekter mellem erhvervsliv og universiteter. X-ray source condenser lens sample zone plate objective Skitse til nyt røntgencenter på DTU, der vil kunne tilbyde både direkte anvendelsesorienteret 3D Imaging samt forberedelse til brug af MAX IV og ESS. Den indsatte figur er en principskitse af et af instrumenterne i centret. energy filter rotation stage scintillated detector 5

26 En række forskergrupper og centre på DTU lokaliseret på 11 forskellige institutter vil støtte op om 3D imaging centret. Grupperne har internationalt ledende positioner med omfattende samarbejdserfaring. Teamet vil blive forstærket med kompetencer indenfor industrielle partnerskaber og interessenter fra de andre danske universiteter. Instrumentering DTU har stolte traditioner for neutron- og røntgeninstrumentering, med oprindelse på Forskningscenter RISØ. På imaging området har en DTU-gruppe udviklet to dedikerede instrumenter, der er placeret på materialeforskningsbeamlinien på den fælles-europæiske synkrotron, ESRF, i Grenoble. Et af disse instrumenter er blevet kopieret af de tre andre store synkrotroner på verdensplan: APS i Chicago, DESY i Hamburg, og Spring-8 i Japan. Den seneste udvikling i denne retning er deltagelsen i den foreslåede nano- og energi-materiale beamlinie på MAX IV. Disse instrumenter har muliggjort, at vi for første gang er i stand til direkte at se hvordan strukturer ændres inden i materialer og komponenter, under operation, og uden at emnerne ødelægges. Dette har betydet at vi har kunnet korrelere strukturændringerne med systemparametre såsom elektrokemiske gradienter, væskeflow, tryk eller temperatur. Gruppen har for nyligt modtaget et ERC Advanced Grant fra European Research Council for at realisere et røntgen imaging instrument på nano-skala: et diffraktions-baseret transmissions røntgenmikroskop. Seniorforsker Erik Mejdal Lauridsen, Imaging and Structural Analysis Seniorforsker Søren Schmidt, Neutrons and X-rays for materials physics Professor Henning Friis Poulsen, Neutrons and X-rays for materials physics 6

27 Professor Rasmus Larsen, Image Analysis and Computer Graphics 3D Billed- og Dataanalyse Med 3D billedanalyse kan der udledes kvantitativ information om afbildede strukturers position, størrelse, form, tekstur, samt forekomst af fejl og afvigelser. Nye billeddannende instrumenter gør det muligt at studere dynamiske processer i 3D samt at analysere et stort antal prøver. Automatiseret billedanalyse er en forudsætning for at opnå de fulde fordele ved dette massive data flow. På 3D Imaging Centret er matematisk og fysisk modellering, billedanalyse og visualisering symbiotisk forbundne. Professor Per Christian Hansen, Scientific Computing Scientific computing Scientific computing beskriver hvordan tekniske og videnskabelige beregningsproblemer formuleres, implementeres og løses vha high-performance computing. Et af sektionens store projekter er High-Definition Tomography, finansieret af et European Research Council Advanced Grant. Målet er at få computeren til at efterligne hjernens evne til at frembringe 3D-information ud fra vores forhåndsviden om rekonstruktionen ved hjælp af matematik og scientific computing. Vi udvikler teknologien til en ny generation af tomografiske imaging-metoder som kan udnytte al tilgængelig forhåndsviden og hermed producere 3D-billeder i den højest mulige opløsning. 7

28 Industrielle perspektiver Anvendelse af 3D imaging teknikker kan tilføre industrien unik viden inden for produktudvikling, produktoptimering, og kvalitetssikring parametre som er af afgørende betydning for konkurrenceevnen. Den danske vindmølleindustri har i mange år ligget helt i front på verdensplan, bl.a. i kraft af et langsigtet målrettet samarbejde mellem producenter og forskningsmiljøer. For fortsat at kunne bevare førertrøjen i den skarpe globale konkurrence er det afgørende at udvikle nye stærke materialer og innovative designs af komponenter. 3D imaging gør det muligt at udføre ikke-destruktive 3D tests af eksempelvis skadesudbredelse på mikrometer- til centimeterskala, og derved opnå input til optimering af materialer og designs. Dette vil kunne medvirke til øget levetid og forbedrede egenskaber i næste generations vindmøllevinger. Glasfiberkomposit til brug i vindmøllevinger 8

29 3D imaging til industriel miljøteknologi og katalyse Udformningen af heterogene katalysatorer afhænger af både reaktortype og den katalytiske proces, som skal foregå ved hjælp af katalysatoren. Både reaktanter og produkter skal bevæge sig igennem reaktoren, som kan være fyldt med forskellige slags katalysatorlegemer. Katalysatorpartiklerne har størrelser fra typisk få millimeter til få centimeter, og der stilles store krav til deres stabilitet og mekaniske egenskaber. Hos Haldor Topsøe A/S, en virksomhed som fremstiller katalysatorer og teknologi til bl.a. kemisk industri, har vi lavet undersøgelser af stabiliteten af katalysatorpartikler ved hjælp af synkrotron-baseret røntgentomografi. Ved hjælp af kraftig røntgenstråling kan man se ind i katalysatorpiller og finde ud af, hvordan og hvornår de taber deres styrke. Billederne (th.) viser en 7-huls cylinder-katalysator, som anvendes til steamreforming af naturgas, hvor tomografi er brugt til at se på revner inde i cylinderen. En af de store udfordringer inden for reducering af luftforurening i specielt byområder er udledningen af NOx gasser fra det stigende antal dieselkøretøjer. På nuværende tidspunkt udstyres en del dieselkøretøjer med partikelfiltre, mens NOx udledningen udelukkende begrænses af motordesign og motorstyring. De kommende udledningsgrænser for NOx kan ikke overholdes, medmindre udstødningsgassen renses. En anerkendt løsning er montering af en SCR katalysator i udstødningen, hvor NOx kan reagere med ammoniak og danne uskadeligt vand og kvælstof. Dette kræver at ammoniak indsprøjtes i udstødningen. Udfordringen er, at ammoniak er giftigt, og af sikkerhedshensyn kan køretøjer ikke køre rundt med en traditionel ammoniaktank. Amminex A/S har siden 2005 arbejdet med en teknologi, hvor ammoniak bindes i et salt som et fast stof, der kan gemmes i en beholder og frigives til udstødningen uden sikkerhedsproblemer. I bestræbelserne på at optimere ammoniak lagringen er neutron imaging et vigtigt værktøj. Neutronerne gør det nemlig muligt at se, hvordan ammoniakken fordeler sig inde i ammoniakbeholderen under operationsbetingelser r til trods for at beholderen er af stål. 9

30 En efterprøvet succes På europæisk plan eksisterer der et tilsvarende center i England, the Manchester X-ray Imaging Facility, MXIF (http://www.mxif.manchester.ac.uk/). Med et par år på bagen har MXIF haft stor succes med at tilbyde imaging til både industrielle og akademiske kunder i England. Opsætningen involverer også her kombinationen af et lokalt røntgen-center, i Manchester, og nem tilgang til beamlinier på store faciliteter, i deres tilfælde synkrotronen DIAMOND og neutronkilden ISIS, begge nær Oxford. MXIF har vist sig at være af stor interesse for både store selskaber som Rolls-Royce og mindre virksomheder, og har endvidere samarbejdskontrakter med en række virksomheder der specialiserer sig i røntgenteknologi. With the present facility we are now a giant step closer to realising Manchester s aspirations to be a centre for world-class research, expertise and industrial services. Professor Peter D. Lee, Co-Director of the Manchester X-ray Imaging Facility (MXIF) at Diamond. 3D visualisering af en ny type letvægtsbeton (MXIF) MXIF er involveret i flere industrielle forsknings- og udviklingsprojekter og leverer blandt andet porøsitetsmålinger, analyser af kompositmaterialer, kvalitetskontrol m.m. DTU s 3D Imaging Center vil udføre tilsvarende analyser samt ydelser på en række andre felter hvor avancerede 3D teknikker er påkrævede. Endelig vil DTU-centret fra start også have en stærk kobling til data-analysen. Dynamiske studier af materialer er en anden af 3D imaging centrets industrinære ydelser. Her ses eksempelvis mikrostruktur udviklingen af en Al-Cu legering under opvarmning. Farverne repræsenterer den lokale hastighed af grænselaget mellem fast og flydende fase. 10

31 Motor for vækst og innovation 3D Imaging Centret ønskes udviklet i samspil med de øvrige danske universiteter, GTS institutterne, Dansk Industri, Styrelsen for Forskning og Innovation, ESS og MAX IV. Ambitionen er, at centret allerede fra år 2015/16, når de første beamlinier på MAX IV står klar, vil bidrage signifikant til regional innovation og vækst. Dette vil ske direkte via de ydelser inden for rådgivning og målinger der tilbydes industrien, via det afledte samarbejde mellem industri og universitet, samt ikke mindst via den branding værdi et dansk ESS/MAX IV relateret center vil have i forhold til at tiltrække virksomheder til regionen. Centret vil naturligt kunne formidle assistance vedrørende komplementære målinger i form af elektronmikroskopi, prøvemanipulation eller mekanisk prøvning fra en række eksisterende faciliteter såsom for eksempel DTU Cen og DTU Danchip. 3D Imaging Centret vil spille en central rolle i uddannelsen af fremtidens masterminds i den danske industri, og vil kunne tilbyde efteruddannelse. Et dansk 3D Imaging Center vil blive en science hub for Skandinavien/Nordtyskland, ikke mindst på grund af massive investeringer i komplementære forskningsfaciliteter. Tilsammen vil dette skabe et stærkt neutron- og røntgenmiljø der blandt andet løfter materialeforskning og udvikling. Den stærke synergi med en række større forskningsaktiviteter gør det realistisk, at Danmark fortsat vil være ledende i Europa i forhold til instrumentering og softwareudvikling inden for 3D imaging. Igangsætning via Strukturfondsprojekt Strukturfondsprojektet ESS og MAX IV som vækstmotorer for regionen har som mål at identificere og forberede initiativer som fremmer industriens udbytte af faciliteterne i Lund og promoverer vækst. Et primært fokuspunkt er at igangsætte planerne vedrørende imaging centeret. I løbet af Strukturfondsprojektet vil et røntgeninstrument blive indkørt og dets brug demonstreret i samarbejde med flere interesserede virksomheder, der mod gratis dataoptagning og analyse vil fungere som test cases. Det er videre tanken at fastlægge den tekniske udformning af det fuldt udbyggede center, samt at etablere portalen, business case og den overordnede organisation. Projektet sigter også mod oprettelsen af en række netværk omkring imaging centeret, ligesom der vil blive etableret de relevante strategiske partnerskaber med internationale forsøgsfaciliteter som MAX IV. Projektet på 23 mio. kr. med en to-årig løbetid blev anbefalet til støtte af Vækstforum Hovedstaden i september Partnere er Region Hovedstaden, DTU, KU, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Dansk Industri, Copenhagen Capacity, DTU Scion og Cobis. MAX IV laboratoriet hilser med stor entusiasme den udvikling velkommen, der er i gang på DTU med udvikling af en 3D Imaging Science Hub. Den stråling der vil komme fra den store 3 GeV ring ved MAX IV faciliteten i Lund har helt enestående egenskaber, som ikke findes bedre på verdensplan. Dette åbner for helt nye muligheder for X-ray imaging med hård røntgenstråling. Danske forskere udgør mere end 20 % af brugerne ved det nuværende MAX-lab og de har gennem årene bidraget til udviklingen af eksperimentelle faciliteter der udnytter hård røntgenstråling. Samspillet med den ekspertise der findes på DTU inden for anvendelsen af X-ray imaging med hård røntgenstråling vil være af den største betydning for at gøre MAX IV laboratoriet internationalt ledende inden for X-ray imaging. Professor Sine Larsen, Københavns Universitet og direktør ved MAX-IV (februar 2011 juni 2012) 11

32 Kontakt: Jane Hvolbæk Nielsen Institutdirektør DTU Fysik, professor, Leder af Large Scale Facilities DTU tlf.: & Niels Axel Nielsen Koncerndirektør for Erhverv og Myndigheder tlf.: DTU s vision om et nationalt 3D Imaging Center udspringer fra Large Scale Facilites DTU, en åben organisation med medlemmer fra: DTU Energikonvertering DTU Fysik DTU Informatik DTU Kemi DTU Mekanik DTU Nanotech DTU Nutech DTU Space DTU Vindenergi DTU CEN DTU Danchip 12

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk Imaging Center DTU Erik Mejdal Lauridsen DTU Energy Conversion emla@dtu.dk May 2, 2013 www.imaging.dtu.dk World class facilities in Lund ESS, 2019 Neutrons Dk co-host: 1.4 Gkr MAX-IV 2016 Medium energy

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere