Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen Skødstrup. Sag: IB03530

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530"

Transkript

1 INSP Reg. nr Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen Skødstrup Inspektion udført: Rapport udstedt: Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 DBI-INSPEKTION Rapporten indeholder - Inspektionsresultat. - Bemærkninger vedrørende inspektionen. - Stamdata. - Generelt. Inspektionsresultat Brandsikringsanlæggets funktionalitet Forhold, der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget GODKENDT anmærkningsfrit. GODKENDT anmærkningsfrit. Samlet inspektionsresultat GODKENDT anmærkningsfrit. Næste inspektion forventes udført december s inspektionsprogram baserer sig på, inspektionsaftale samt - DBI retningslinje 004; Færdigmelding, inspektion og godkendelse - DBI retningslinje 005; Drift og vedligeholdelse - DBI-forskrift 232, 2003; Automatiske brandalarmanlæg Inspektionsresultatet viser anlæggets standard på inspektionstidspunktet. Side: 2 af 6

3 BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE INSPEKTIONEN Afvigelser, fejl og mangler i henhold til gældende regler fremgår af teksten, ligesom kategorien for den enkelte fejl er beskrevet. Dokumentation i form af detaljeret checkliste kan rekvireres ved henvendelse til inspektionsafdelingen Kontrol af forhold der ikke er direkte relateret til anlægget Inspektion af administrative forhold Anlægsservice 1. Lindpro har foretaget anlægsservice på ABA-anlægget ifølge stemplet i ABAanlæggets driftsjournal (godkendt ABA-installatør, reg. nr ) Inspektion af anlæg Detektorer, antal og placering 1. I udvendige trappeløb er monteret røgdetektorer. Det forudsættes at følsomheden på disse er tilpasset de driftsmæssige forhold, i det detektorer er placeret i det fri Inspektion af alarmfunktionen Fejlsignal til vagtcentral 1. Fejltransmissionen til vagtcentralen blev afprøvet og fundet i orden Alarmsignal til vagtcentral 1. Alarmtransmissionen til vagtcentralen blev afprøvet og fundet i orden Inspektion af signaloverførsler Inspektion af anlægsejers egenkontrol Funktionsvurdering Med venlig hilsen Side: 3 af 6

4 DATA Generelle oplysninger Inspektioner på adressen: Virksomhedsoplysninger: Navn: Almenbo-Aarhus Adresse: Frydenslund Allé Århus V Attention: Rapporten mailet til: Inspektionssted: Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen Skødstrup Driftsansvarlig: Rudi Vad Telefonnummer: Kontaktperson: Erland Alstrup Insp.deltager/anlægsinstrueret: Rudi Vad Rapportkopi mailet til: Bygningsmæssige forhold Etageareal: 6116 m² Af oversigten fremgår etageareal, antal af etager samt hvor stor en del af bygningen, der er beskyttet. ABA 980 m² beskyttet af automatisk brandalarmanlæg Bygning Etageareal Etageantal ABA Alarmering og slukning Redningsberedskab: Afstand til redningsberedskab: Alarmeringsform: Installatør: Århus Brandvæsen ABA Lindpro A/S Side: 4 af 6

5 Anlægstekniske data Signaloverførsel Alarm Århus Brandvæsen (254) Fejl Århus Brandvæsen Alarmtype AlarmNet Alarmtype AlarmNet Signalbehandling: Ingen. Sekundære funktioner: Styring af ABDL-døre i gangarealer på nærmeste detektor. Lydgiver og flash i personalerum. Signal til DECT-telefoner. Der er forberedt styring til ventilationsstop, men er ikke idriftsat. Særlige betingelser: Tilsynsrapport, entreprise L, rådgivende ingeniør, den Iflg. Knut Slettemeås er der ingen krav om ABDL-styring af automatikdøre, da disse kun må holdes åben i sec. Er indskrevet i drift- og vedligehold for brandforhold. Oversigt Bygning/område: Anlægstype: Kløvervangen 31, KUN FLUGTVEJ E type 3, kun flugtveje Side: 5 af 6

6 GENERELT Inspektionen gennemføres som uvildig kontrol af tilgængelige områder og erstatter ikke krav om anden service. Såfremt nærværende rapport er afsendt pr. til rapportmodtageren, vil der være vedhæftet et verifikationsdokument til rapporten. Verifikationsdokumentet indeholder et automatisk link, der giver rapportmodtageren mulighed for at få genfremsendt rapporten automatisk som direkte fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Inspektionsresultat Inspektionsresultatet, der viser anlæggets standard på inspektionstidspunktet, anvendes i overensstemmelse med gældende regler som grundlag for anlæggets godkendelse, hvor dette er krævet. Det pålægges rapportmodtageren, at 1. rapporten kun anvendes i sin fulde ordlyd, 2. fremsende kopi af rapporten til 3. parts brugere af rapporten, herunder ejeren af bygningen. Godkendelseskriterie Første godkendelse er betinget af, at rapporten fremstår anmærkningsfri, eller kun indeholder fejl og mangler i kategori C. Såfremt rapporten fremstår med fejl og mangler i kategori A eller B, kan anlægget ikke godkendes ved første inspektion. Første godkendelse med fejl og mangler i kategori C meddeles tidsbegrænset i op til 1 år. Efterfølgende godkendelser meddeles ikke, hvis rapporten indeholder fejl og mangler i kategori A. Efterfølgende godkendelser meddeles tidsbegrænset hvis rapporten indeholder fejl og mangler i kategori B i op til 2 måneder. Godkendelsen bortfalder uden yderligere varsel, hvis skriftlig meddelelse om udbedring ikke er modtaget hos inspektionsafdelingen, alternativt skriftlig meddelelse om dispensation modtaget fra bygnings-/beredskabsmyndigheden. Efterfølgende godkendelse meddeles tidsbegrænset, hvis rapporten indeholder fejl og mangler i kategori C i op til 1 år. Hvis det ved efterfølgende inspektion konstateres, at fejl og mangler i kategori C ikke er udbedret, alternativt at der ikke foreligger/er modtaget skriftlig meddelelse om dispensation fra bygnings-/beredskabsmyndigheden, opgraderes disse til kategori B. Dispensation Det bemærkes, at dispensationer vedrørende påtaler fremsat af i henhold til ovenstående regler, alene kan meddeles af bygnings-/beredskabsmyndigheden. Dispensationer skal være skriftlige. Rabat på forsikringspræmien Anlægget kan være omfattet af Forsikring & Pensions vejledning fra februar 2002 "Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder". Som følge heraf kan anlægget være rabatgivende på virksomhedens forsikringspræmie. De kan kontakte Deres forsikringsselskab for at høre nærmere herom. Forudsætningen for at opretholde en eventuel rabat er, at anlægget er under inspektion. Vi anbefaler derfor, at De fremsender vedlagte rapportkopi til Deres forsikringsselskab. Side: 6 af 6

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere