Årsberetning 2014/ Kan man leve et godt liv som ung med gigt? Hvilken forskel gør FNUG? Hvem betaler for FNUG?...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?..."

Transkript

1 Årsberetning 2014 / 2015

2 Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2 Aktiviteter... 2 Facebook... 2 Hjemmeside og medlemsblad... 3 Fordele til medlemmer... 3 Frivillighed... 4 Hvilken forskel gør FNUG?... 4 RheumaBuddy... 4 Den gode konsultation... 5 Samtaleprisen... 6 Politisk program... 6 Foretræde i sundhedsudvalget... 7 Folkemøde Jelling Musikfestival... 7 Levende samarbejder... 8 Hvem betaler for FNUG?... 9 Indtægter... 9 Udgifter... 9 Årets resultat Forpligtigelser Årsberetning 2014/2015 1

3 KAN MAN LEVE ET GODT LIV SOM UNG MED GIGT? Aktiviteter Der blev i 2014 afholdt 40 lokale aktiviteter i de fem lokale områder i FNUG, som enten havde et socialt, fagligt eller en samfundsmæssig tilgang. Landsdækkende blev der lavet fire weekendkurser; heraf en Debat-weekend, Action-weekend, Mande-weekend og Teenage-Weekend. Specielt Teenage-Weekenden var en stor succes, hvor der lørdag var en coach tilstede, som talte med teenagerne om det, at finde balancen mellem at tage hensyn til sin kroniske sygdom og samtidig bevare et almindeligt ungdomsliv. Forældrene var også inviteret til at deltage i et parallelt løbende program, hvor der blev snakkede om, hvordan de så på mulighederne for deres børns fremtid med en kronisk gigtsygdom. Efter Teenage-Weekenden sluttede, modtog FNUG en besked fra et forældrepar. Vores dreng på 14 år, var i weekenden på Teenage-Weekend med FNUG, det er første gang, han deltager. Han var meget betænkelig ved at skulle med, men efter en del overtalelse fra os, sagde han ja. Han kom hjem, som en helt ny dreng. Han havde virkelig hygget sig og lært, at der var andre, der havde det ligeså svært. Han har allerede nu planer om at deltage i alt hvad FNUG arrangerer, og vil med tiden gerne være en stor hjælp i FNUG, skrev forældrene. Det er historier som denne, der gør eksistensen af FNUG vigtig. Den femte landsdækkende aktivitet, og den største, var Landsmødet Der blev afholdt generalforsamling og efterfølgende temafest med the American way! Også i 2014 var der stor opbakning fra medlemmerne med mange tilmeldinger. Der er en stigende interesse i at deltage på Landsmødet, hvor man har taleret og kan komme med forslag til, hvad der ønskes af tiltag. Facebook Det kan for mange være grænseoverskridende at drøfte sygdom med mennesker, man ikke kender, men for andre er det en stor lettelse, at blive forstået og opleve, at de ikke står alene. I FNUG kan med ikke bare møde folk der kender til de problemer, man selv står med til hverdag, ansigt til ansigt men også over det sociale medie Facebook. FNUG har udover en offentlig side også en lukket gruppe, hvor man kan søge optagelse. Man bliver budt velkommen med en hilsen omkring gruppens regler, og hvordan man kan melde sig ind i FNUG. Medlemskab af FNUG er ikke en betingelse for at benytte gruppen på Facebook. I FNUG er vi glade for at Facebook gruppen bliver brugt til både store og små spørgsmål. Medlemmerne er gode til at hjælpe hinanden og støtte, når det er sværest. Det er med til at skabe og fastholde venskaber, som måske kun findes online. Det kan også være med til at give en person mod på at deltage på aktiviteter som FNUG afholder. Derfor laver vi løbende opslag om kommende aktiviteter og nyheder i FNUG på facebook. 2 Årsberetning 2014/2015

4 Hjemmeside og medlemsblad FNUG fortsætter udviklingen på hjemmesiden. Der er aktuelle planer om at udgive medlemsbladet digitalt på hjemmesiden og udsende det til medlemmer via nyhedsmail. Det sker efter en længere periode, hvor vi har oplevet store udfordringer i redaktionen. Vi er sårbare over for udsving i sygdom i FNUG, og vi har konstateret, at vi havde for høje forventninger til at levere et godt resultat. Derfor udkom bladet i 2014 kun to gange. Bladet koster meget at producere, så en digitalisering vil frigøre penge fra trykning og udsendelse, som bedre kan anvendelse til for eksempel nye funktioner på hjemmesiden. Forudsætningen for et blad vil fortsæt være en stærk redaktionel koordinering, som derfor bedre kan løses af en professionel. Dermed fjernes et enormt pres fra de frivilliges skuldre, og gøre udgivelse mindre skrøbelig. Hjemmesiden skal desuden være kompatibel til brug med tablet, og der ønskes en nem bladre-funktion for at gøre læsning behagelig. En funktion med nyhedsmail er ikke klar endnu, men snart vil det være muligt at udsende nyhedsmails via hjemmesiden om for eksempel kommende arrangementer og aktuelle tiltag. Hjemmesiden vil fortsat være FNUG s ansigt udadtil og en platform for informationssøgning. Vi vil forsat sikre, at hjemmesiden er dynamisk og jævnligt vedligeholdes med relevant nyt til medlemmerne. Fordele til medlemmer Der er mange fordele ved at være medlem af FNUG. Der afholdes hvert år 3-5 landsdækkende aktiviteter og lokale arrangementer for hvert af de nu fem områder. Derudover afholdes et stort landsmøde, hvor der afholdes generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret, og alle kan deltage i debatterne. Generalforsamlingen forgår demokratisk og sluttes af med en stor temafest. Et medlemskab af FNUG sikre også en masse rabatter på blandt andet udvalgte arrangementer fra Billetlugen, rabatter hos Fitness.dk, Gigtforeningen og billig adgangskort til MedlemsZonen.dk. Som medlem for man også en række fordele i forbindelse med de aktiviteter FNUG selv holder: rabat på deltagerbetaling og dækning af transportudgifter i henhold til gældende regler - økonomi skal ingen hindring være for at deltage. FNUG får også jævnligt stablet helt særlige tilbud på benene for medlemmerne. I 2014 kunne FNUG tilbyde 24 medlemmer den enestående mulighed, at komme på et 6 dages gratis træningsophold hos Sano i Skælskør i uge 43 eller 44. Det var også i 2014 Optimov tilbød medlemmer af FNUG gratis adgang til et fire ugers prøveforløb med 3D træner samt én videokonsultation med en uddannet fysioterapeut. Årsberetning 2014/2015 3

5 Frivillighed Vi oplever i takt med flere frivillige, der melder sig til at hjælpe andre, et behov for mere organisering og tydeligere definerede arbejdsområder og forventninger. Det har vi i 2014 arbejdet meget med og indført frivillighedskontrakter for alle frivillige - det har været en stor succes, fordi de frivillige har fået afstemt deres engagement med bestyrelsen og omvendt. Frivillighedskontrakten giver de frivillige mulighed for at være aktive en periode, som de selv er med til at bestemme omfanget af, samt afstemme forventninger til hvilke resultaterne. I 2014 har vi afviklet en tillidsweekend og et frivillig-træf for lokalkoordinatorer, der hver indeholder internt kursus/oplæring. Til de interne kurser inviterede FNUG eksterne oplægsholdere, der med deres fagekspertise kunne bidrage med nye synsvinkler. Derudover brugte FNUG egne frivillige til at undervise. Oplæring bestod blandt andet i praktisk planlægning, herunder budget og regnskabsforhold samt den optimale afvikling af aktiviteter. Frivilligheden er vigtig i FNUG, og som ung med gigt kan den periode som frivillig være enormt givende. Man lærer meget om gigt og kan med nye ideer og forslag bidrage til at gøre livet for andre unge med gigt lettere. HVILKEN FORSKEL GØR FNUG? RheumaBuddy I 2014 kunne FNUG lancere applikationen Rheumabuddy. Det er en app, som er blevet realiseret på baggrund af ønsker fra medlemmerne i FNUG. Den kan give brugeren en selvindsigt i sygdommen, som man kan bruge til at se sammenhænge i udsving af gigten og opnå bedre kontrol. Indtastningerne kan bruges som dokumentation på sygehuset, i skolen, hos arbejdsgiver eller jobkonsulenten. App en har til formål at være et redskab til hurtigere og bedre samtale med lægen eller sygeplejersken til konsultationen, uden man behøver huske, hvordan man har det hver dag. Det skal bidrage til at optimere behandlingen. App en er udviklet i tæt samarbejde med overlæge og professor i reumatologi, så for eksempel et smertekort er direkte sammenlignelig med DanBIO. Udover en dagbogsfunktion har app en en netværksdel eller buddy-funktion, hvor man kan søge om gode råd og bede om hjælp eller finde andre ligesindede. Siden lanceringen med netværksdelen har FNUG været i fjernsynet og i radioen med RhemaBuddy. FNUG turnerer også rundt på landets reumatologiske ambulatorier og viser app en frem. RhemaBuddy er også præsenteret på Danske Reumatologisk Selvskabs årsmøde i starten af 2015 og senere modtog FNUG en pris for Best Abstract til EULAR konferencen, for arbejdet med RheumaBuddy. Dermed fik FNUG lejlighed til at præsentere app en i Rom, Italien, for et stort internationalt forum. 4 Årsberetning 2014/2015

6 I april deltog FNUG på konference hos PARE i Dublin, Irland. PARE står for Patients with Arthritis and Rheumatism in Europe. Den vigtigste opgave var at præsentere RheumaBuddy frem til de øvrige landes deltagere. Det blev en stor succes blandt de andre deltagere, som kårede FNUG s RheumaBuddy app til the most succesful innovative campaign for patient centered care. Der bliver fortsat arbejdet på højtryk for udbredelsen af app en, men også på at forbedre den, så den bedst muligt lever op til de forventninger unge med gigt har. Og der er et stort potentiale for at udvikle med bivirkninger, og indsætte mål og konkurrere med andre om at nå dem. App en er tilgængelig til IOS og højeste prioritet er udvikling til android. Den Gode Konsultation Selv med RheumaBuddy ved hånden er der ingen garanti for en god oplevelse ved besøg på sygehuset. Der findes utallige pjecer og foldere med vejledninger i venteværelserne, men ingen gode råd til hvordan man som patient, får mest ud af konsultationen. Det er frustrerende som ung, ikke at blive forstået af sin læge eller sygeplejerske. Mangel på svar af de spørgsmål, man som ung kan gå med, kan reelt forværre livskvaliteten. Dette emne er i takt med RheumaBuddy og et samarbejde med Psoriasisforeningen og Colitis-Crohn Foreningen, blevet en problemstilling, vi gerne vil komme til bunds i. Derfor har FNUG fundet midler og ressourcer til at drive projektet, som nu har afsluttet sin første fase. Den gode konsultation har til formål at styrke unge med gigt til: At komme forberedt til en konsultation, hurtigere fremme en dialog, der fokuserer på de nødvendige behandlingstiltag. Dermed kan det forkorte tiden for en konsultation. At tage ansvar for sin egen sygdom. Med henblik på hurtigere at bliver velbehandlet og komme tilbage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Behandlingen vil blive fulgt mere korrekt, og uhensigtsmæssige udsving undgås. At bedre håndtere udskift af læge og sygeplejerske, hvis det ikke er samme behandlende læge eller sygeplejerske til hver eneste konsultation. At føle sig hørt og forstået. Dermed er patienten motivation for at kommer til næste konsultation og ikke udebliver uden afbud. Vi har fra hver forening indkaldt frivillige til en workshop, der skulle få afdækket hvilket behov unge patienter har for at føle sig værdsat i dialogen med læger og sygeplejersker. Workshoppen har indkredset de forhold, der giver en bedre oplevelse både for unge patienter og det sundhedsfaglige personale. Workshoppen er endt ud i en tryksag i form af et bogmærke. Bogmærket består af to sider af samme sag, her ses patient siden med 5 gode råd der skal gøre unge bedre forberedte, samt en side til læge eller sygeplejeske med 5 gode råd til deres del af vellykket konsultation. Bogmærket er set som et redskab til tilbageværende ambulante patienter på sygehuset. Årsberetning 2014/2015 5

7 Workshoppen og udarbejdelsen af bogmærket har lagt byggestenene for en fase 2 i det igangværende projekt, som kan blive et vigtigt supplement til Dansk selvskabs for patientsikkerheds kampagne Hej Sundhedsvæsenet. Derudover håber vi, at der er mulighed for udbredelse til flere diagnose område, og at de endelige elementer, der kommer ud af projektet, kan implementeres i Rheuma- Buddy. Samtaleprisen Med fokus på den gode konsultation belønner FNUG den læge, som er opmærksom på patienten og inddrager ham eller hende aktivt i forløbet omkring behandlingen. FNUG har derfor indstiftet en pris i 2014 og tildelt den til en yngre reumatologisk reservelæge, Niels Lomborg. Prisen, som har fået navnet Samtaleprisen, er blevet uddelt for et fremragende eksempel for den gode samtale mellem patient og læge. Nomineringen af Niels Lomborg, kom fra et FNUG medlem. Med nomineringen fulgte en fantastisk udtalelse: Jeg blev for første gang mødt som patient af en læge, som lyttede til mig og kunne give mig den opbakning, jeg havde brug for. Han tog mig seriøst som patient og sammen satte vi kampen ind mod gigten. Lægerne kan sagtens blive bedre til at lytte og forklare mulighederne for behandling samt håndtering af bivirkninger. FNUG håber med prisen at sætte fokus på den gode samtale over for lægerne. Politisk program I 2013 startede politiks udvalg i FNUG et samarbejde med lokalkoordinatorerne, som ved hjælp af diskussioner til lokalarrangementer skulle gøre klart, hvilke problemstillinger og forandringer vores medlemmer fandt relevante, og som FNUG skulle kæmpe for. I 2014 kunne disse idéer udformes til mærkesager, eller et decideret principprogram, som udspringer direkte fra medlemmerne. Politisk udvalg har derfor været rundt og mødt medlemmerne til forskellige lokale aktiviteter, og det er blevet fremlagt for de frivillige på tillidsweekenden i 2015, hvor det er blevet diskuteret. Igennem forskellige faser holdt vi politisk-fnug valg på demokratisk vis, og på den måde er mærkesagerne blevet koncentreret og valideret. De tre overordnede politiske mål: Adgang til specialafdeling skal være nemmere og konsultationer kun være efter behov for velbehandlede patienter Henvisningsretten til psykologhjælp skal forlænges, så unge kroniske syge kan modtage hjælp, når de har behovet. Psykologhjælpen skal være gratis Sundhedsvæsenet skal stille med en tovholder, en uddannet person med tværsektorielt indblik, der kan informere og guide om muligheder og ordninger i perioden under udredning til diagnose stilles og i en efterfølgende fase med behandling 6 Årsberetning 2014/2015

8 Foretræde i sundhedsudvalget FNUG har i netværk af Unge Patienter haft foretræde for Folketingets sundhedsudvalg på Christiansborg. Vi fremlagde ønske om for eksempel at indføre ungeafsnit på sygehusene, så indlæggelse kan ske sammen med andre unge. Vi fik sat fokus på øget rehabilitering med både fysisk og mental genoptræning samt muligheden for et mere fleksibelt uddannelsessystem. Sundhedsudvalget planlagde på basis af mødet en høring, hvor regionerne blev bedt om at redegøre for tiltag for unge patienter på sygehusene. Folkemøde 2015 Igen i 2015 sendte FNUG fire deltagere af sted til Folkemødet på Bornholm, og endnu engang var Folkemødet en stor succes set fra FNUG s side. FNUG formåede at sætte unge patienter, og ikke mindst unge gigtpatienter, på dagsordenen blandt de øvrige deltagere. Der blev både talt med regions- og folketingspolitikere og ikke mindst deltagere fra andre interesseorganisationer og patientforeninger. FNUG deltog i Unge Patienters debat i Danske Regioners telt sammen med to andre unge patienter samt politikere fra regionerne. Ved debatten blev der lovet mere fokus på unge patienter, som en særlig patientgruppe fremover. FNUG deltog som tidligere med en stand sammen med De Autoimmune, samt et arrangement under overskriften Et kronikerliv i kontrol. I workshops blev der talt om, hvordan man kan få sin kroniske sygdom og behandlingen af denne til at fungere bedre sammen med sit liv generelt. Der blev diskuteret under overskrifterne: Uddannelse, Arbejdsfastholde, Det Sociale Felt samt Den Gode Konsultation. Jelling Musikfestival FNUG ønsker at udbrede budskabet om, at også unge får gigt, derfor kunne FNUG med 10 frivillige i et godt samarbejde med Vejle Kommune stå klar mellem teltlejren og spille-områderne og møde så mange festivaldeltagere som muligt. Den berømte Wall of Friends gentog sin succes fra 2014, men denne gang med overskriften, der nu også er sloganet for FNUG: Kun det gode humør smitter. I teltet var der mulighed for at få taget et billede med en ven iført nogle spændende, fjollede hatte og selvfølgelig et skilt med sloganet. De festivals glade unge, som besøgte FNUG og kom op at hænge på Wall of Friends, blev også deltagere i konkurrencen om billetter til næste års festival. Juryen bestod blandt andet af formanden for kommunens udvalg for sundhed og forebyggelse. Årsberetning 2014/2015 7

9 Flere hundrede unge kom forbi teltet og fik en uformel snak med FNUG s frivillige. Det er ingen hemmelighed, at en event som denne virkelig styrker samarbejdet og lysten til at gøre en stor frivillig indsats - det er nemlig kanon sjovt. Levende samarbejder FNUG er en uafhængig ungdomsorganisation, som blandt andet samarbejder med Gigtforeningen, Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH), De Autoimmune og Unge Patienter. Det netværk, FNUG har opbygget omkring sig, øger chancen for at blive hørt i vores mærkesager og sikre indflydelse. Det store gennemgående emne på konferencer og eksterne møder har været patientinddragelse, særligt for målgruppen af unge patienter og løsninger for fremtidens kroniske patienter. Det er meget aktuelt for FNUG, fordi vi er en patientdrevet ungdomsforening med holdninger og ønsker om fremtidens sundhedsvæsen. FNUG har i den forbindelse holdt oplæg på konference Fremtidens patient 3.0 afholdt af Dansk Lægemiddel Information samt ved Akademi for Sygeplejersker. To af de centrale budskaber FNUG har, er at adgangen til afdelingerne skal blive nemmere, og konsultationer kun bør være efter behov for velbehandlede patienter. Det har FNUG lært meget om på to studieture til en reumatologisk afdeling i Bristol, England, der har flere års erfaring med at oplære patienter til at tage ansvar for og styring af egen sygdom. De har gode resultater for nye patienter, hvor i et program på 18 måneder er, planlagt intensive forløb med udredning, behandling og genoptræning. I efteråret 2014 deltog FNUG på en konference i Paris, Frankrig, om implementering af biosimilære lægemidler, hvor vi efterfølgende har gjort hvad der stod i vores magt for at tilstræbe os tiltrækkelig med viden og information omkring begrebet. Biosimilær medicin er forenklet beskrevet en ny type biologisk fremstillet medicin, som er kopieret fra et generisk biologisk præparat. Kort sagt er det et produkt, der ligner det originale præparat mest muligt, uden at være helt identisk. Denne slags medicin er langt billigere - ulempen med biosimilær medicin er dog, at den ikke er afprøvet i samme grad som original præparatet, og derved kan opføre sig anderledes i kroppen og give andre bivirkninger. FNUG er bekymret for, at man i forsøget på at spare penge overser nødvendigheden af informeret patientsamtykke, og at man laver et automatisk skift imellem de biologiske præparater uden at tage hensyn til de konsekvenser, et skift kan indebære. FNUG synes det er i orden at anvende biosimilær medicin men det er ikke acceptabelt at fjerne velfungerende behandling til stabile patienter, hvor sygdomstilstanden er under kontrol. I samarbejde med vores netværk, De Autoimmune, har vi deltaget i forberedelse til høring hos RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). RADS har til hensigt at alle patienter uanset sygehistorie, skal skifte præparat til det billigste medicin på tværs af præparater. 8 Årsberetning 2014/2015

10 FNUG sendte også repræsentanter af sted til International Experience Exchange for Patient Organisations der holdt konference i Munchen, Tyskland. Vi deltog i flere moduler, blant andet om organisationsudvikling, struktur og planlægning af strategi samt kommunikation internt i foreningen og eksternt gennem sociale medier. Bestyrelsen har sammen med vores udsendte holdt en workshop for netop at drage fordel af den inspiration og de erfaringer, som konferencen gav anledning til. FNUG er medlem af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). En Paraplyorganisation, som er til for ungdomsforeninger med interesse i funktionsnedsættelser af alle typer. Vi har i FNUG en af vores egne frivillige repræsenteret i hovedbestyrelsen hos SUMH. Der er forskellige udvalg, hvori der arbejdes målrettet med forskellige politiske og sociale emner, hvoraf vi kan fremhæve FUTA Fra Uddannelse Til Arbejdsmarked og projekt Rækværk. FNUG besøgte vores norske søsterorganisation BURG, og fik udvekslet erfaringer om den måde, vores foreninger drives på. HVEM BETALER FOR FNUG? Indtægter Medlemmerne i FNUG betaler et årskontingent, og samlet blev det til ca kr. for Det er på samme niveau som sidste år, selvom kontingentet blev nedsat fra 300 kr. til 250 kr. pr. år. Det betyder, at FNUG er i en positiv medlemsudvikling og får flere nye medlemmer. Medlemstallet er en af de vigtige kriterier for at opnå driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som tildelte FNUG kr. i Derudover modtager FNUG støtte fra puljer, fonde og donationer fra virksomheder, der tilsammen med kontingenter og driftstilskud fra DUF giver FNUG kr. at bruge i Årets resultalt Regnskabet viser et rødt tal på bundlinjen: et underskud på små kr., der dækkes af egenkapitalen. Dermed er der færre midler ved indgangen 2015, dog har FNUG en egenkapital på kr. Årsberetning 2014/2015 9

11 Udgifter Alle midlerne i FNUG bruges på at komme medlemmerne til gode. Aktiviteterne for medlemmerne har kostet ca kr., det er gået til 5 landsdækkende kurser og 40 lokale arrangementer gennem Prisen for at deltage i en aktivitet sættes altid lavt, og samtidig tilbyder FNUG godtgørelse af udgifter til transport. Det er der ikke mange andre foreninger, der gør. Det er frivillige unge med gigt, der selv driver foreningen med undtagelse af bogføring og styring af medlemskartotek. Sekretariats funktion varetages af Gigtforeningen, og udgifter til administration er derfor relativt begrænsede, og inklusiv honorar til revisor koster det FNUG ca kr. Alle frivillige yder en ulønnet indsats, og deltager i for eksempel bestyrelsesmøder og udvalg, hvor aktiviteter og interessevaretagelsen planlægges og udvikles. Med flere frivillige end tidligere betyder det øgede udgifter til indkvartering og forplejning til interne og eksterne møder og workshops. Med de indsatsområder FNUG har for samarbejde i netværk med andre foreninger, betyder det også øgede udgifter til for eksempel transport. Tilsammen er det en ekstra investering i vores frivillige arbejde, som er den ubetinget vigtigste ingrediens for en bæredygtig forening. I alt er der brugt ca kr. Til PR og politiske engagement er der anvendt ca kr., for eksempel til tryksager, en stand på Jelling Musikfestival og deltagelse på Folkemødet på Bornholm. FNUG-Bladet er også en tung post, og selvom der kun er udgivet to blade i 2014 beløber udgiften sig for redaktionen med trykning, opsætning og udsendelse til ca kr. Siden sidste generalforsamling i 2014 er det blevet et vigtigt indsatsområde at overgå til en digital platform, i stedet for et trykt blad med omkostninger til udgivelse og porto. Udviklingen til en digital lancering er stadig undervejs, men vil i 2015 betyde, at udgifterne til bladet vil anvendes til hjemmeside og den digitale løsning. I alt omsatte FNUG omtrent for kr. i Forpligtelser FNUG har en licens til at benytte RheumaBuddy for vores målgruppe af unge med gigt i alderen år, og som dermed kan downloade app en gratis. Den licens, FNUG er forpligtet til at betale, dækkes af en samarbejdsaftale med en biopharma virksomhed. Licensaftalen løber til og med DUF har udtrukket FNUG til en stikprøvekontrol. Det betyder, at en uvildig revisor laver en grundig undersøgelse af FNUG for at vurdere, om vi som forening lever op til reglerne for at modtage driftstilskud. Alle sten har været vendt, spørgsmål besvaret og procedurer redegjort for. Dernæst er der udsendt breve til medlemmer, som skal bekræfte, at de har betalt kontingent og har været medlemmer af FNUG i Revisors rapport til DUF er afgørende for, om FNUG kan opnå tilskud i I skrivende stund kender vi ikke resultatet af den undersøgelse. 10 Årsberetning 2014/2015

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco Årsberetning 2011 2011 i glimt Foto: Henrik Petit Foto: Jakob Carlsen Velkommen, Deres Majestæt! Hendes Majestæt Dronningen, Gigtforeningens protektor, deltog ved fejringen af foreningens 75-års jubilæum

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte ÅRSBERETNING 2011-2012 FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte Side 2 Indledning FNUG arbejder for at skabe et frirum og et netværk igennem spændende aktiviteter for vores medlemmer. Alle 23 tillidspersoner,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS!

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS! Årsberetning 2013 Træning virker Træning virker Træning virker Træning virker Har du problemer i nakke og skuldre, kan træning Inden for en to ugers periode har næsten hver Din fod består af 26 knogler

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema SIDE 9 min historie Mandeweekend REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

2012 i glimt. på Amalienborg.

2012 i glimt. på Amalienborg. Årsberetning 2012 Foto: Kim Dahl Foto: Claus Thorsted 2012 i glimt Flytteplaner I april offentliggjorde Gigtforeningen planerne om at flytte Kong Christian X s Gigthospital fra Gråsten til Sønderborg Sygehus.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere