Årsberetning 2014/ Kan man leve et godt liv som ung med gigt? Hvilken forskel gør FNUG? Hvem betaler for FNUG?...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?..."

Transkript

1 Årsberetning 2014 / 2015

2 Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2 Aktiviteter... 2 Facebook... 2 Hjemmeside og medlemsblad... 3 Fordele til medlemmer... 3 Frivillighed... 4 Hvilken forskel gør FNUG?... 4 RheumaBuddy... 4 Den gode konsultation... 5 Samtaleprisen... 6 Politisk program... 6 Foretræde i sundhedsudvalget... 7 Folkemøde Jelling Musikfestival... 7 Levende samarbejder... 8 Hvem betaler for FNUG?... 9 Indtægter... 9 Udgifter... 9 Årets resultat Forpligtigelser Årsberetning 2014/2015 1

3 KAN MAN LEVE ET GODT LIV SOM UNG MED GIGT? Aktiviteter Der blev i 2014 afholdt 40 lokale aktiviteter i de fem lokale områder i FNUG, som enten havde et socialt, fagligt eller en samfundsmæssig tilgang. Landsdækkende blev der lavet fire weekendkurser; heraf en Debat-weekend, Action-weekend, Mande-weekend og Teenage-Weekend. Specielt Teenage-Weekenden var en stor succes, hvor der lørdag var en coach tilstede, som talte med teenagerne om det, at finde balancen mellem at tage hensyn til sin kroniske sygdom og samtidig bevare et almindeligt ungdomsliv. Forældrene var også inviteret til at deltage i et parallelt løbende program, hvor der blev snakkede om, hvordan de så på mulighederne for deres børns fremtid med en kronisk gigtsygdom. Efter Teenage-Weekenden sluttede, modtog FNUG en besked fra et forældrepar. Vores dreng på 14 år, var i weekenden på Teenage-Weekend med FNUG, det er første gang, han deltager. Han var meget betænkelig ved at skulle med, men efter en del overtalelse fra os, sagde han ja. Han kom hjem, som en helt ny dreng. Han havde virkelig hygget sig og lært, at der var andre, der havde det ligeså svært. Han har allerede nu planer om at deltage i alt hvad FNUG arrangerer, og vil med tiden gerne være en stor hjælp i FNUG, skrev forældrene. Det er historier som denne, der gør eksistensen af FNUG vigtig. Den femte landsdækkende aktivitet, og den største, var Landsmødet Der blev afholdt generalforsamling og efterfølgende temafest med the American way! Også i 2014 var der stor opbakning fra medlemmerne med mange tilmeldinger. Der er en stigende interesse i at deltage på Landsmødet, hvor man har taleret og kan komme med forslag til, hvad der ønskes af tiltag. Facebook Det kan for mange være grænseoverskridende at drøfte sygdom med mennesker, man ikke kender, men for andre er det en stor lettelse, at blive forstået og opleve, at de ikke står alene. I FNUG kan med ikke bare møde folk der kender til de problemer, man selv står med til hverdag, ansigt til ansigt men også over det sociale medie Facebook. FNUG har udover en offentlig side også en lukket gruppe, hvor man kan søge optagelse. Man bliver budt velkommen med en hilsen omkring gruppens regler, og hvordan man kan melde sig ind i FNUG. Medlemskab af FNUG er ikke en betingelse for at benytte gruppen på Facebook. I FNUG er vi glade for at Facebook gruppen bliver brugt til både store og små spørgsmål. Medlemmerne er gode til at hjælpe hinanden og støtte, når det er sværest. Det er med til at skabe og fastholde venskaber, som måske kun findes online. Det kan også være med til at give en person mod på at deltage på aktiviteter som FNUG afholder. Derfor laver vi løbende opslag om kommende aktiviteter og nyheder i FNUG på facebook. 2 Årsberetning 2014/2015

4 Hjemmeside og medlemsblad FNUG fortsætter udviklingen på hjemmesiden. Der er aktuelle planer om at udgive medlemsbladet digitalt på hjemmesiden og udsende det til medlemmer via nyhedsmail. Det sker efter en længere periode, hvor vi har oplevet store udfordringer i redaktionen. Vi er sårbare over for udsving i sygdom i FNUG, og vi har konstateret, at vi havde for høje forventninger til at levere et godt resultat. Derfor udkom bladet i 2014 kun to gange. Bladet koster meget at producere, så en digitalisering vil frigøre penge fra trykning og udsendelse, som bedre kan anvendelse til for eksempel nye funktioner på hjemmesiden. Forudsætningen for et blad vil fortsæt være en stærk redaktionel koordinering, som derfor bedre kan løses af en professionel. Dermed fjernes et enormt pres fra de frivilliges skuldre, og gøre udgivelse mindre skrøbelig. Hjemmesiden skal desuden være kompatibel til brug med tablet, og der ønskes en nem bladre-funktion for at gøre læsning behagelig. En funktion med nyhedsmail er ikke klar endnu, men snart vil det være muligt at udsende nyhedsmails via hjemmesiden om for eksempel kommende arrangementer og aktuelle tiltag. Hjemmesiden vil fortsat være FNUG s ansigt udadtil og en platform for informationssøgning. Vi vil forsat sikre, at hjemmesiden er dynamisk og jævnligt vedligeholdes med relevant nyt til medlemmerne. Fordele til medlemmer Der er mange fordele ved at være medlem af FNUG. Der afholdes hvert år 3-5 landsdækkende aktiviteter og lokale arrangementer for hvert af de nu fem områder. Derudover afholdes et stort landsmøde, hvor der afholdes generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret, og alle kan deltage i debatterne. Generalforsamlingen forgår demokratisk og sluttes af med en stor temafest. Et medlemskab af FNUG sikre også en masse rabatter på blandt andet udvalgte arrangementer fra Billetlugen, rabatter hos Fitness.dk, Gigtforeningen og billig adgangskort til MedlemsZonen.dk. Som medlem for man også en række fordele i forbindelse med de aktiviteter FNUG selv holder: rabat på deltagerbetaling og dækning af transportudgifter i henhold til gældende regler - økonomi skal ingen hindring være for at deltage. FNUG får også jævnligt stablet helt særlige tilbud på benene for medlemmerne. I 2014 kunne FNUG tilbyde 24 medlemmer den enestående mulighed, at komme på et 6 dages gratis træningsophold hos Sano i Skælskør i uge 43 eller 44. Det var også i 2014 Optimov tilbød medlemmer af FNUG gratis adgang til et fire ugers prøveforløb med 3D træner samt én videokonsultation med en uddannet fysioterapeut. Årsberetning 2014/2015 3

5 Frivillighed Vi oplever i takt med flere frivillige, der melder sig til at hjælpe andre, et behov for mere organisering og tydeligere definerede arbejdsområder og forventninger. Det har vi i 2014 arbejdet meget med og indført frivillighedskontrakter for alle frivillige - det har været en stor succes, fordi de frivillige har fået afstemt deres engagement med bestyrelsen og omvendt. Frivillighedskontrakten giver de frivillige mulighed for at være aktive en periode, som de selv er med til at bestemme omfanget af, samt afstemme forventninger til hvilke resultaterne. I 2014 har vi afviklet en tillidsweekend og et frivillig-træf for lokalkoordinatorer, der hver indeholder internt kursus/oplæring. Til de interne kurser inviterede FNUG eksterne oplægsholdere, der med deres fagekspertise kunne bidrage med nye synsvinkler. Derudover brugte FNUG egne frivillige til at undervise. Oplæring bestod blandt andet i praktisk planlægning, herunder budget og regnskabsforhold samt den optimale afvikling af aktiviteter. Frivilligheden er vigtig i FNUG, og som ung med gigt kan den periode som frivillig være enormt givende. Man lærer meget om gigt og kan med nye ideer og forslag bidrage til at gøre livet for andre unge med gigt lettere. HVILKEN FORSKEL GØR FNUG? RheumaBuddy I 2014 kunne FNUG lancere applikationen Rheumabuddy. Det er en app, som er blevet realiseret på baggrund af ønsker fra medlemmerne i FNUG. Den kan give brugeren en selvindsigt i sygdommen, som man kan bruge til at se sammenhænge i udsving af gigten og opnå bedre kontrol. Indtastningerne kan bruges som dokumentation på sygehuset, i skolen, hos arbejdsgiver eller jobkonsulenten. App en har til formål at være et redskab til hurtigere og bedre samtale med lægen eller sygeplejersken til konsultationen, uden man behøver huske, hvordan man har det hver dag. Det skal bidrage til at optimere behandlingen. App en er udviklet i tæt samarbejde med overlæge og professor i reumatologi, så for eksempel et smertekort er direkte sammenlignelig med DanBIO. Udover en dagbogsfunktion har app en en netværksdel eller buddy-funktion, hvor man kan søge om gode råd og bede om hjælp eller finde andre ligesindede. Siden lanceringen med netværksdelen har FNUG været i fjernsynet og i radioen med RhemaBuddy. FNUG turnerer også rundt på landets reumatologiske ambulatorier og viser app en frem. RhemaBuddy er også præsenteret på Danske Reumatologisk Selvskabs årsmøde i starten af 2015 og senere modtog FNUG en pris for Best Abstract til EULAR konferencen, for arbejdet med RheumaBuddy. Dermed fik FNUG lejlighed til at præsentere app en i Rom, Italien, for et stort internationalt forum. 4 Årsberetning 2014/2015

6 I april deltog FNUG på konference hos PARE i Dublin, Irland. PARE står for Patients with Arthritis and Rheumatism in Europe. Den vigtigste opgave var at præsentere RheumaBuddy frem til de øvrige landes deltagere. Det blev en stor succes blandt de andre deltagere, som kårede FNUG s RheumaBuddy app til the most succesful innovative campaign for patient centered care. Der bliver fortsat arbejdet på højtryk for udbredelsen af app en, men også på at forbedre den, så den bedst muligt lever op til de forventninger unge med gigt har. Og der er et stort potentiale for at udvikle med bivirkninger, og indsætte mål og konkurrere med andre om at nå dem. App en er tilgængelig til IOS og højeste prioritet er udvikling til android. Den Gode Konsultation Selv med RheumaBuddy ved hånden er der ingen garanti for en god oplevelse ved besøg på sygehuset. Der findes utallige pjecer og foldere med vejledninger i venteværelserne, men ingen gode råd til hvordan man som patient, får mest ud af konsultationen. Det er frustrerende som ung, ikke at blive forstået af sin læge eller sygeplejerske. Mangel på svar af de spørgsmål, man som ung kan gå med, kan reelt forværre livskvaliteten. Dette emne er i takt med RheumaBuddy og et samarbejde med Psoriasisforeningen og Colitis-Crohn Foreningen, blevet en problemstilling, vi gerne vil komme til bunds i. Derfor har FNUG fundet midler og ressourcer til at drive projektet, som nu har afsluttet sin første fase. Den gode konsultation har til formål at styrke unge med gigt til: At komme forberedt til en konsultation, hurtigere fremme en dialog, der fokuserer på de nødvendige behandlingstiltag. Dermed kan det forkorte tiden for en konsultation. At tage ansvar for sin egen sygdom. Med henblik på hurtigere at bliver velbehandlet og komme tilbage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Behandlingen vil blive fulgt mere korrekt, og uhensigtsmæssige udsving undgås. At bedre håndtere udskift af læge og sygeplejerske, hvis det ikke er samme behandlende læge eller sygeplejerske til hver eneste konsultation. At føle sig hørt og forstået. Dermed er patienten motivation for at kommer til næste konsultation og ikke udebliver uden afbud. Vi har fra hver forening indkaldt frivillige til en workshop, der skulle få afdækket hvilket behov unge patienter har for at føle sig værdsat i dialogen med læger og sygeplejersker. Workshoppen har indkredset de forhold, der giver en bedre oplevelse både for unge patienter og det sundhedsfaglige personale. Workshoppen er endt ud i en tryksag i form af et bogmærke. Bogmærket består af to sider af samme sag, her ses patient siden med 5 gode råd der skal gøre unge bedre forberedte, samt en side til læge eller sygeplejeske med 5 gode råd til deres del af vellykket konsultation. Bogmærket er set som et redskab til tilbageværende ambulante patienter på sygehuset. Årsberetning 2014/2015 5

7 Workshoppen og udarbejdelsen af bogmærket har lagt byggestenene for en fase 2 i det igangværende projekt, som kan blive et vigtigt supplement til Dansk selvskabs for patientsikkerheds kampagne Hej Sundhedsvæsenet. Derudover håber vi, at der er mulighed for udbredelse til flere diagnose område, og at de endelige elementer, der kommer ud af projektet, kan implementeres i Rheuma- Buddy. Samtaleprisen Med fokus på den gode konsultation belønner FNUG den læge, som er opmærksom på patienten og inddrager ham eller hende aktivt i forløbet omkring behandlingen. FNUG har derfor indstiftet en pris i 2014 og tildelt den til en yngre reumatologisk reservelæge, Niels Lomborg. Prisen, som har fået navnet Samtaleprisen, er blevet uddelt for et fremragende eksempel for den gode samtale mellem patient og læge. Nomineringen af Niels Lomborg, kom fra et FNUG medlem. Med nomineringen fulgte en fantastisk udtalelse: Jeg blev for første gang mødt som patient af en læge, som lyttede til mig og kunne give mig den opbakning, jeg havde brug for. Han tog mig seriøst som patient og sammen satte vi kampen ind mod gigten. Lægerne kan sagtens blive bedre til at lytte og forklare mulighederne for behandling samt håndtering af bivirkninger. FNUG håber med prisen at sætte fokus på den gode samtale over for lægerne. Politisk program I 2013 startede politiks udvalg i FNUG et samarbejde med lokalkoordinatorerne, som ved hjælp af diskussioner til lokalarrangementer skulle gøre klart, hvilke problemstillinger og forandringer vores medlemmer fandt relevante, og som FNUG skulle kæmpe for. I 2014 kunne disse idéer udformes til mærkesager, eller et decideret principprogram, som udspringer direkte fra medlemmerne. Politisk udvalg har derfor været rundt og mødt medlemmerne til forskellige lokale aktiviteter, og det er blevet fremlagt for de frivillige på tillidsweekenden i 2015, hvor det er blevet diskuteret. Igennem forskellige faser holdt vi politisk-fnug valg på demokratisk vis, og på den måde er mærkesagerne blevet koncentreret og valideret. De tre overordnede politiske mål: Adgang til specialafdeling skal være nemmere og konsultationer kun være efter behov for velbehandlede patienter Henvisningsretten til psykologhjælp skal forlænges, så unge kroniske syge kan modtage hjælp, når de har behovet. Psykologhjælpen skal være gratis Sundhedsvæsenet skal stille med en tovholder, en uddannet person med tværsektorielt indblik, der kan informere og guide om muligheder og ordninger i perioden under udredning til diagnose stilles og i en efterfølgende fase med behandling 6 Årsberetning 2014/2015

8 Foretræde i sundhedsudvalget FNUG har i netværk af Unge Patienter haft foretræde for Folketingets sundhedsudvalg på Christiansborg. Vi fremlagde ønske om for eksempel at indføre ungeafsnit på sygehusene, så indlæggelse kan ske sammen med andre unge. Vi fik sat fokus på øget rehabilitering med både fysisk og mental genoptræning samt muligheden for et mere fleksibelt uddannelsessystem. Sundhedsudvalget planlagde på basis af mødet en høring, hvor regionerne blev bedt om at redegøre for tiltag for unge patienter på sygehusene. Folkemøde 2015 Igen i 2015 sendte FNUG fire deltagere af sted til Folkemødet på Bornholm, og endnu engang var Folkemødet en stor succes set fra FNUG s side. FNUG formåede at sætte unge patienter, og ikke mindst unge gigtpatienter, på dagsordenen blandt de øvrige deltagere. Der blev både talt med regions- og folketingspolitikere og ikke mindst deltagere fra andre interesseorganisationer og patientforeninger. FNUG deltog i Unge Patienters debat i Danske Regioners telt sammen med to andre unge patienter samt politikere fra regionerne. Ved debatten blev der lovet mere fokus på unge patienter, som en særlig patientgruppe fremover. FNUG deltog som tidligere med en stand sammen med De Autoimmune, samt et arrangement under overskriften Et kronikerliv i kontrol. I workshops blev der talt om, hvordan man kan få sin kroniske sygdom og behandlingen af denne til at fungere bedre sammen med sit liv generelt. Der blev diskuteret under overskrifterne: Uddannelse, Arbejdsfastholde, Det Sociale Felt samt Den Gode Konsultation. Jelling Musikfestival FNUG ønsker at udbrede budskabet om, at også unge får gigt, derfor kunne FNUG med 10 frivillige i et godt samarbejde med Vejle Kommune stå klar mellem teltlejren og spille-områderne og møde så mange festivaldeltagere som muligt. Den berømte Wall of Friends gentog sin succes fra 2014, men denne gang med overskriften, der nu også er sloganet for FNUG: Kun det gode humør smitter. I teltet var der mulighed for at få taget et billede med en ven iført nogle spændende, fjollede hatte og selvfølgelig et skilt med sloganet. De festivals glade unge, som besøgte FNUG og kom op at hænge på Wall of Friends, blev også deltagere i konkurrencen om billetter til næste års festival. Juryen bestod blandt andet af formanden for kommunens udvalg for sundhed og forebyggelse. Årsberetning 2014/2015 7

9 Flere hundrede unge kom forbi teltet og fik en uformel snak med FNUG s frivillige. Det er ingen hemmelighed, at en event som denne virkelig styrker samarbejdet og lysten til at gøre en stor frivillig indsats - det er nemlig kanon sjovt. Levende samarbejder FNUG er en uafhængig ungdomsorganisation, som blandt andet samarbejder med Gigtforeningen, Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH), De Autoimmune og Unge Patienter. Det netværk, FNUG har opbygget omkring sig, øger chancen for at blive hørt i vores mærkesager og sikre indflydelse. Det store gennemgående emne på konferencer og eksterne møder har været patientinddragelse, særligt for målgruppen af unge patienter og løsninger for fremtidens kroniske patienter. Det er meget aktuelt for FNUG, fordi vi er en patientdrevet ungdomsforening med holdninger og ønsker om fremtidens sundhedsvæsen. FNUG har i den forbindelse holdt oplæg på konference Fremtidens patient 3.0 afholdt af Dansk Lægemiddel Information samt ved Akademi for Sygeplejersker. To af de centrale budskaber FNUG har, er at adgangen til afdelingerne skal blive nemmere, og konsultationer kun bør være efter behov for velbehandlede patienter. Det har FNUG lært meget om på to studieture til en reumatologisk afdeling i Bristol, England, der har flere års erfaring med at oplære patienter til at tage ansvar for og styring af egen sygdom. De har gode resultater for nye patienter, hvor i et program på 18 måneder er, planlagt intensive forløb med udredning, behandling og genoptræning. I efteråret 2014 deltog FNUG på en konference i Paris, Frankrig, om implementering af biosimilære lægemidler, hvor vi efterfølgende har gjort hvad der stod i vores magt for at tilstræbe os tiltrækkelig med viden og information omkring begrebet. Biosimilær medicin er forenklet beskrevet en ny type biologisk fremstillet medicin, som er kopieret fra et generisk biologisk præparat. Kort sagt er det et produkt, der ligner det originale præparat mest muligt, uden at være helt identisk. Denne slags medicin er langt billigere - ulempen med biosimilær medicin er dog, at den ikke er afprøvet i samme grad som original præparatet, og derved kan opføre sig anderledes i kroppen og give andre bivirkninger. FNUG er bekymret for, at man i forsøget på at spare penge overser nødvendigheden af informeret patientsamtykke, og at man laver et automatisk skift imellem de biologiske præparater uden at tage hensyn til de konsekvenser, et skift kan indebære. FNUG synes det er i orden at anvende biosimilær medicin men det er ikke acceptabelt at fjerne velfungerende behandling til stabile patienter, hvor sygdomstilstanden er under kontrol. I samarbejde med vores netværk, De Autoimmune, har vi deltaget i forberedelse til høring hos RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). RADS har til hensigt at alle patienter uanset sygehistorie, skal skifte præparat til det billigste medicin på tværs af præparater. 8 Årsberetning 2014/2015

10 FNUG sendte også repræsentanter af sted til International Experience Exchange for Patient Organisations der holdt konference i Munchen, Tyskland. Vi deltog i flere moduler, blant andet om organisationsudvikling, struktur og planlægning af strategi samt kommunikation internt i foreningen og eksternt gennem sociale medier. Bestyrelsen har sammen med vores udsendte holdt en workshop for netop at drage fordel af den inspiration og de erfaringer, som konferencen gav anledning til. FNUG er medlem af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH). En Paraplyorganisation, som er til for ungdomsforeninger med interesse i funktionsnedsættelser af alle typer. Vi har i FNUG en af vores egne frivillige repræsenteret i hovedbestyrelsen hos SUMH. Der er forskellige udvalg, hvori der arbejdes målrettet med forskellige politiske og sociale emner, hvoraf vi kan fremhæve FUTA Fra Uddannelse Til Arbejdsmarked og projekt Rækværk. FNUG besøgte vores norske søsterorganisation BURG, og fik udvekslet erfaringer om den måde, vores foreninger drives på. HVEM BETALER FOR FNUG? Indtægter Medlemmerne i FNUG betaler et årskontingent, og samlet blev det til ca kr. for Det er på samme niveau som sidste år, selvom kontingentet blev nedsat fra 300 kr. til 250 kr. pr. år. Det betyder, at FNUG er i en positiv medlemsudvikling og får flere nye medlemmer. Medlemstallet er en af de vigtige kriterier for at opnå driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som tildelte FNUG kr. i Derudover modtager FNUG støtte fra puljer, fonde og donationer fra virksomheder, der tilsammen med kontingenter og driftstilskud fra DUF giver FNUG kr. at bruge i Årets resultalt Regnskabet viser et rødt tal på bundlinjen: et underskud på små kr., der dækkes af egenkapitalen. Dermed er der færre midler ved indgangen 2015, dog har FNUG en egenkapital på kr. Årsberetning 2014/2015 9

11 Udgifter Alle midlerne i FNUG bruges på at komme medlemmerne til gode. Aktiviteterne for medlemmerne har kostet ca kr., det er gået til 5 landsdækkende kurser og 40 lokale arrangementer gennem Prisen for at deltage i en aktivitet sættes altid lavt, og samtidig tilbyder FNUG godtgørelse af udgifter til transport. Det er der ikke mange andre foreninger, der gør. Det er frivillige unge med gigt, der selv driver foreningen med undtagelse af bogføring og styring af medlemskartotek. Sekretariats funktion varetages af Gigtforeningen, og udgifter til administration er derfor relativt begrænsede, og inklusiv honorar til revisor koster det FNUG ca kr. Alle frivillige yder en ulønnet indsats, og deltager i for eksempel bestyrelsesmøder og udvalg, hvor aktiviteter og interessevaretagelsen planlægges og udvikles. Med flere frivillige end tidligere betyder det øgede udgifter til indkvartering og forplejning til interne og eksterne møder og workshops. Med de indsatsområder FNUG har for samarbejde i netværk med andre foreninger, betyder det også øgede udgifter til for eksempel transport. Tilsammen er det en ekstra investering i vores frivillige arbejde, som er den ubetinget vigtigste ingrediens for en bæredygtig forening. I alt er der brugt ca kr. Til PR og politiske engagement er der anvendt ca kr., for eksempel til tryksager, en stand på Jelling Musikfestival og deltagelse på Folkemødet på Bornholm. FNUG-Bladet er også en tung post, og selvom der kun er udgivet to blade i 2014 beløber udgiften sig for redaktionen med trykning, opsætning og udsendelse til ca kr. Siden sidste generalforsamling i 2014 er det blevet et vigtigt indsatsområde at overgå til en digital platform, i stedet for et trykt blad med omkostninger til udgivelse og porto. Udviklingen til en digital lancering er stadig undervejs, men vil i 2015 betyde, at udgifterne til bladet vil anvendes til hjemmeside og den digitale løsning. I alt omsatte FNUG omtrent for kr. i Forpligtelser FNUG har en licens til at benytte RheumaBuddy for vores målgruppe af unge med gigt i alderen år, og som dermed kan downloade app en gratis. Den licens, FNUG er forpligtet til at betale, dækkes af en samarbejdsaftale med en biopharma virksomhed. Licensaftalen løber til og med DUF har udtrukket FNUG til en stikprøvekontrol. Det betyder, at en uvildig revisor laver en grundig undersøgelse af FNUG for at vurdere, om vi som forening lever op til reglerne for at modtage driftstilskud. Alle sten har været vendt, spørgsmål besvaret og procedurer redegjort for. Dernæst er der udsendt breve til medlemmer, som skal bekræfte, at de har betalt kontingent og har været medlemmer af FNUG i Revisors rapport til DUF er afgørende for, om FNUG kan opnå tilskud i I skrivende stund kender vi ikke resultatet af den undersøgelse. 10 Årsberetning 2014/2015

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte

ÅRSBERETNING 2011-2012. FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte ÅRSBERETNING 2011-2012 FNUG Gentoftegade 118 2820 Gentofte Side 2 Indledning FNUG arbejder for at skabe et frirum og et netværk igennem spændende aktiviteter for vores medlemmer. Alle 23 tillidspersoner,

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere