Din brugermanual SHARP LC-60LE831E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:. Vigtige sikkerhedsforskrifter Medfølgende tilbehør Ekstraudstyr Forberedelse Montering af stativet Anvendelse af fjernbetjeningen. 6 Delnavne og funktioner.. 7 Fjernsyn (set forfra) Fjernsyn (set bagfra)...

3 7 Fjernbetjening... 8 Lynguide Oversigt over betjening... 9 Isætning af CA-kortet i CI-modulet Brug af Menu-skærmen 12 Indledende auto-installation.. 14 Indledende auto-installation Hvordan man ser fjernsyn Daglig anvendelse... Tilslutning af eksterne apparater

4 Introduktion til tilslutningerne.. 24 Videoforbindelser Lydforbindelser... AQUOS LINK-tilslutning 29 AQUOS LINK-indstilling 30 Betjening af et AQUOS LINK-apparat Basal indstilling Billedindstillinger Lydindstillinger Strømbesparelsesindstillinger Se indstillinger..

5 Indstilling af fjernsynets starttid Individuel indstilling - PIN Individuel indstilling - Tid Individuel indstilling - Sprog Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn Indstilling af valgfrie funktioner Ekstra egenskaber Andre nyttige egenskaber Brug af en USB-enhed Time shift USB-medie/Hjemmenetværk USB-enhedskompatibilitet..

6 Hjemmenetværksserverkompatibilitet Valg af billedstørrelse for videotilstand.. 54 Tilslutning af en pc.. 55 Tilslutning af en pc Visning af et pc-billede på fjernsynet 55 Pc-styring af fjernsynet. 58 Netværksopsætning Tilslutning til netværket Net TV Hvad er Net TV?.. 62 Betjeninger i Net TV...

7 Frasigelser og softwarelicenser for Net TV Nyd 3D-billedvisning Klargøring af 3D-brillerne Før brug af 3D-brillerne Brug af 3D-brillerne Forsigtighedsregler ved visning af 3D-billeder Displayformat for 3D- og 2D-billeder Visning af 3D-billeder Konfiguration af fjernsynsindstillingerne for at forstærke 3D-billedvisningen Specifikationer 3D-briller (sælges separat) Fejlfinding - 3D-billeder. 72 Tillæg Fejlfinding.

8 . 74 Opdatering af fjernsynet via DVB-T/T2* Sådan får du opdateringsinformation Information om software-licensen for dette produkt Opdatering af fjernsynet via USB/netværk. 76 Varemærker Specifikationer 78 Specifikationer (trådløs LAN USB-adapter) 79 Miljømæssige specifikationer.. 80 Ophængning af fjernsynet på væggen Dimensionelle tegninger 82 BEMÆRK Illustrationerne og OSD i denne brugsvejledning er udelukkende ment som forklaring og kan variere en smule fra de reelle handlinger. Eksemplerne i denne manual er baseret på modeller på 52". 1 Indledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Rengøring--netledningen tages ud af stikkontakten i væggen, inden rengøring af produktet udføres. Rengør produktet med en fugtig klud. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller aerosol-rengøringsmidler til rengøringen. Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at tørre panelet af, når det er støvet. For at beskytte panelet bør du ikke anvende en kemisk klud til at rengøre det. Kemikalier kan forårsage skade eller ridser på fjernsynets kabinet. Vand og fugt--kom ikke produktet i nærheden af vand, som for eksempel badekar, vaskebaljer, køkkenvaske, vaskemaskiner, svømmebassin eller i en fugtig kælder. Anbring ikke vaser eller andre beholdere, som indeholder vand, på produktet. Vandet kan blive spildt på produktet med brand og/eller elektrisk stød til følge. Stativ--anbring ikke produktet på en ustabil rullevogn, et stativ, en trefod eller et bord. Dette kan bevirke, at produktet falder ned, hvilket kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Anvend kun en rullevogn, et stativ, en konsol eller et bord, som anbefales af fabrikanten eller sælges med produktet. Sørg for at følge fabrikantens anvisninger, hvis du monterer produktet på væggen. Anvend kun det af fabrikanten anbefalede monteringsmateriale. Hvis du flytter produktet, mens det er anbragt på en rullevogn, skal dette ske med den største forsigtighed. Bratte standsninger, for megen kraft og en ujævn gulvflade kan bevirke, at produktet falder ned fra rullevognen. Ventilation--Ventilatorerne og andre åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. Undlad at tildække eller blokere disse ventilationsåbninger og huller, da utilstrækkelig ventilation kan medføre overophedning og/eller afkortning af produktets levetid. Anbring ikke fjernsynet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne. Dette produkt er ikke beregnet til indbygget installation; det må ikke anbringes på et indelukket sted, som for eksempel i

9 en bogreol eller et rack, med mindre der sørges for passende ventilation, eller fabrikantens anvisninger følges. Det i dette produkt anvendte LCD-panel er lavet af glas. Det kan derfor gå i stykker, hvis produktet tabes eller udsættes for stød. Vær påpasselig med ikke at skære dig på glasskårene, hvis LCD-panelet er gået i stykker. Varmekilder--hold produktet borte fra varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovne og andre varmefrembringende produkter (inklusive forstærkere). For at forhindre brand, må man aldrig anbringe levende lys eller åben ild oven på eller i nærheden af fjernsynet. For at forhindre brand eller fare for stød, må man ikke anbringe netledningen under fjernsynet eller andre tunge genstande. Høretelefoner--indstil ikke lydstyrken til et højt niveau. Høreeksperter advarer mod længerevarende lytning til høje lydstyrker. Lad ikke et stillbillede stå på skærmen i længere tid, da et efterbillede derved kan dannes. Når netstikket er sat i, vil der altid forbruges en smule strøm. Servicering--forsøg ikke selv at servicere produktet. Fjernelse af dækslerne kan udsætte dig for højspænding og andre farlige forhold. Overlad al servicering til en kvalificeret person. LCD-panelet er et meget højteknologisk produkt, som giver fine billeddetaljer. På grund af et stort antal pixel, kan der af og til komme nogle få ikke-aktive pixel frem på skærmen som faste blå, grønne, røde eller gule punkter. Dette er inden for produktspecifikationerne og er ikke nogen fejl. Forsigtighedsregler for transport af fjernsynet Når du transporterer fjernsynet, må du ikke gøre det ved at lægge tryk på displayet.

10 Sørg altid for, at fjernsynet bæres af to personer, som holder det med begge hænder - en hånd på hver side af fjernsynet. Pleje af kabinettet Brug en blød klud (bomuld, flannel osv.) og tør forsigtigt overfladen på kabinettet af. Brug af en kemisk klud (våd/tør papirlignende klud osv.) kan deformere komponenterne på hovedenheden eller forårsage revner. Aftørring med en hård klud eller megen kraft kan ridse overfladen på kabinettet. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du anvende en blød klud (bomuld, flannel osv.), der er gennemvædet med naturligt rengøringsmiddel, der er fortyndet med vand og godt vredet, og derefter tørre det af med en blød, tør klud. Undgå at bruge benzen, fortynder og andre opløsningsmidler, da disse kan deformere kabinettet og få malingen til at skalle af. Anvend ikke insekticider eller andre flygtige væsker. Undgå også, at kabinettet kommer i kontakt med gummi- eller vinylprodukter i en længere periode. Plastificeringsmidler inde i plastikken kan forårsage deformering af kabinettet og få malingen til at skrælle af. 2 Indledning Pleje af frontpanelet Sluk for hovedafbryderen og tag ledningen ud af stikket, før du foretager dig noget. Tør forsigtigt overfladen af frontpanelet af med en blød klud (bomuld, flannel osv.). For at beskytte frontpanelet bør du ikke anvende en beskidt klud, flydende rengøringsmidler eller en kemisk klud (v&aringng; eller træde på 3D-brillerne. Dette kan beskadige glasdelen, hvilket kan resultere i personskade. Vær opmærksom på, at fingeren ikke sidder fast i hængseldelen på 3D-brillerne. Dette kan forårsage personskade. --Vær særlig opmærksom, når børn anvender dette produkt. Brug af 3D-brillerne Brugen af 3D-brillerne bør begrænses. Sikkerhedsvejledningen fastsætter maksimalt 3 timers brug og i alle tilfælde ikke mere end filmlængde, inklusive pause. Brug kun de 3D-briller, der er anbefalet til dette fjernsyn. Brug kun 3D-brillerne til det angivne formål. Bevæg dig ikke for meget, når du har 3D-brillerne på. Det omkringliggende område virker mørkt, hvilket kan resultere i fald eller andre uheld, der kan forårsage personskade. 3 Indledning Medfølgende tilbehør Fjernbetjening ( x 1) LR03-alkalinebatteri (størrelse "AAA")(x 2) Kabelbånd (x 1) Ekstraudstyr Dtterier (størrelse "AAA"). Sæt batterierne i, så deres poler modsvarer (e) og (f) indikeringerne i batterirummet. Fjernbetjeningssensor 3 Luk batteridækslet. Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen FORSIGTIG Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød. Udsæt desuden ikke fjernbetjeningen for væske, og lad være med at anbringe den på steder med høj luftfugtighed. Undlad at installere eller anbringe fjernbetjeningen i direkte sol. Varmen kan bevirke, at den bliver deform. Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere korrekt, hvis fjernbetjeningssensoren på fjernsynet rammes af direkte sol eller stærkt lys. I sådanne tilfælde skal du ændre vinklen af lyset eller fjernsynet eller anvende fjernbetjeningen nærmere fjernbetjeningssensoren. Forkert anvendelse af batterierne kan føre til udsivning af kemikalier og/eller eksplosion. Sørg for at følge anvisningerne herunder. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvendelse af gamle og nye batterier sammen kan afkorte de nye batteriers levetid eller være årsag til udsivning af kemikalier fra de gamle batterier. Tag batterierne ud, så snart de er udtjente. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan være årsag til udslæt. Hvis du opdager udsivning af kemikalier, skal du tørre dem omhyggeligt bort med en klud. De batterier, som følger med dette produkt, kan have en forventet kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at anvende den i et længere tidsrum. Når batterierne udskiftes, bør der anvendes alkaline-batterier i stedet for zink-kulstofbatterier. Angående bortskaffelse af batterier De medfølgende batterier indeholder ingen skadelige materialer såsom kadmium, bly eller kviksølv. Regler for brugte batterier stipulerer, at batterier ikke længere må smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Smid alle brugte batterier vederlagsfrit i de dertil indrettede opsamlingscontainere, som findes hos forskellige firmaer. 6 Delnavne og funktioner Fjernsyn (set forfra) Fjernsyn (set bagfra) -- fortsat MAIN POWER-kontakt*4 LED-lys*1 SD CARD-sprække (VIDEO STORE) OUTPUT-terminal (Hovedtelefoner/AUDIO (L/R))*5 USB 1-port HDMI 1-terminal (HDMI/ARC) HDMI 2 (HDMI)-terminal RS-232C-terminal PC-terminal EXT 1 (RGB)-terminal EXT 2-terminal (VIDEO/AUDIO (L/R)) EXT 3-terminal (komponent/audio (L/R)) L Infrarød 3D-sender*2 OPC-sensor Fjernbetjeningssensor I J 3D-tilstand: Blåt lys 2D-tilstand: Hvidt lys Dette panel udsender et infrarødt signal mod de 3D-briller, du bærer, når du ser 3Dbilleder. Anbring ikke noget mellem den infrarøde 3D-sender på fjernsynet og den infrarøde modtager på 3D-brillerne. Se side 67 for yderligere oplysninger. HDMI 3 (HDMI)-terminal HDMI 4 (HDMI)-terminal Fjernsyn (set bagfra) C.I. (COMMON INTERFACE) -sprække USB 3-port ( WIRELESS LAN) USB 2-port (HDD) ETHERNET-terminal (10/100) Satellitantenneterminal (kun 830-serien) K HDMI 2-/PC AUDIO-stik (L/R)*3 DIGITAL AUDIO OUTPUTterminal Antenneterminal M Når der slukkes for MAIN POWER-kontakten (a), reduceres mængen af den forbrugte elektriske strøm til 0,01 W eller mindre. I modsætning til udtagning af strømkablet er strømmen dog ikke helt afbrudt. Når der er sluttet et kabel til OUTPUT-terminalen, udsender højttalerne ikke lyd. ADVARSEL Højt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Indstil ikke lydstyrken til et højt niveau. Høreeksperter advarer mod længerevarende lytning til høje lydstyrker. HDMI 2- og PC-terminalerne kan begge anvende samme lydindgangsterminal (HDMI 2/PC AUDIO (L/R)). Det rette element skal dog vælges i menuen "Valg af lyd" (se side 43 for yderligere oplysninger).

11 Vigtige oplysninger: 7 Satellittjenester er kun tilgængelige for modelserie 830. Delnavne og funktioner Fjernbetjening >a (Standby/tændt) (side 19) 2 ATV Adgang til konventionel analog fjernsynstilstand. DTV Adgang til digital fjernsynstilstand. SAT Adgang til satellittilstand. RADIO DTV/SAT: Skift mellem Radio- og Dataindstilling. Når kun dataudsendelse (ingen radioudsendelse) sendes af DVB, vil radioudsendelsen blive sprunget over. 3 AQUOS LINK knapper (Side 28 og 30) 4 CONTROL (Side 48, 49, 53 og 62) Vis et panel for at betjene visse funktioner på skærmen. NET: "NET MENU"-skærm til/fra. 5 TIME SHIFT (READY/!/F/$) (Side 48 og 49) Optag et program, du er ved at se, midlertidigt. 6 Numeriske knapper 0_9 Indstil kanalen. Indtast de ønskede tal. Indstil siden i tekst-tv-indstilling. Når de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island) vælges i landeindstillingen fra den indledende automatiske installation (side 14), er DTV-servicer fire cifre. Når der vælges et andet land, er DTVservicer tre cifre. 7 A (Flashback) Vend tilbage til den forrige valgte kanal eller eksterne indgang. 8 7 (Lydindstilling) (Side 20) Vælg lydmultiplexindstilling. f (Bredformat) (Side 42, 54 og 55) Vælg et bredformat. 9 e (Mute) Fjernsynslyd til/fra. 0 i+/- (Volumen) Øg/mindsk fjernsynslydstyrken. "Menu"-skærm til/fra. W 3D (Side 69 og 70) Vælg mellem 3D- og 2D-billedvisning. E a/b/c/d (markør) Vælg det ønskede element. ; Udfør en kommando. ATV/DTV/SAT: Vis "KAN-liste", mens ingen anden "Menu"-skærm vises. R> ATV/DTV/SAT: Afslut "Menu"-skærmen. NET: Vend tilbage til startsiden. T NET Adgang til Net TV. Y p (Display-information) (Side 20) Vis stationsinformation (kanalnummer, signal osv. ) på skærmen. P. INFO Vis programinformation, der sendes via digital videoudsendelse (kun DTV/SAT). U b (INDTAST) (Side 19) Vælg en indgangskilde. I # (Side 32) Vælg lyd-/videoindstillinger. ECO (Standard/Avanceret/Fra) (Side 36) Vælg indstillingen "Energibesparelse". O m (Tekst-tv) (Side 23) ATV: Vis analog tekst-tv. DTV/SAT: Vælg MHEG-5 eller tekst-tv for DTV/SAT. P :r/s ATV/DTV/SAT: Vælg fjernsynskanalen. NET: Ruller sider op/ned. A EPG (Side 21_23) DTV/SAT: Vis EPG-skærmen. S6 (Retur) ATV/DTV/SAT: Gå tilbage til den foregående "Menu"-skærm. NET: Retur til den forrige side (dette virker eventuelt ikke for visse tjenester). D Knapper til nyttige betjeninger [ (Undertekst) (Side 23 og 41) Kobl undertekstsprog til/fra. k (Vis skjult tekst-tv) (Side 23) 1 (Subside) (Side 23) 3 (Frys/Hold) (Side 23) Frys et filmbillede på skærmen. Tekst-tv: Stop automatisk opdatering af tekst-tv-sider eller ophæv holdindstilling. FKnapperne R/G/Y/B (farve) De farvede knapper anvendes på tilsvarende måde til at vælge de farvede elementer på skærmen (f.eks. EPG, MHEG-5, Tekst-tv) Vigtige oplysninger: Satellittjenester er kun tilgængelige for modelserie Lynguide Oversigt over betjening Følg trinene herunder et efter et, når fjernsynet tages i brug. Nogle af trinene kan være unødvendige, hvilket afhænger af din fjernsynsinstallation og tilslutningen. 1. Forberedelse - Tilslutning af fjernsynet 2. Forberedelse - Indstilling af fjernsynet Tænd for strømmen med <a på fjernsynet (side 19). Kør den indledende auto-installation (side 14). w Sprogindstilling w Indstilling for hjem/butik w Landeindstilling w Indstilling af PIN w Kanalsøgeindstilling Digital søgning - Terrestrisk - Kabel Analog søgning Satellit søgning Anbring fjernsynet i nærheden af stikkontakten i væggen, og hold netstikket inden for rækkevidde. Produktets form er ikke ens i alle lande. Tilslut standard DIN45325-stikket (IEC 169-2) 75 q koaksialkabel. Tilslut satellitantennekablet. Sæt CA-kortet i CI-sprækken, hvis du vil se kodede udsendelser (side 11). Tilslut strømledningen. Bind kablerne sammen vha. båndet. Kontrollér, at der er tændt for MAIN POWERkontakten på bagsiden af fjernsynet (;). Begynd at søge efter kanaler Til lykke! Du kan nu se fjernsyn. Indstil om nødvendigt antennen, så den optimale signalmodtagning opnås (side 18). *Vigtige oplysninger: Satellittjenester er kun tilgængelige for modelserie Lynguide 3. Se fjernsyn - Daglig betjening 1 Tænd/sluk for fjernsynet (side 19) 4. Se fjernsyn - Avancerede funktioner 1 Brug Time shift-funktionen (Side 48_50) 5. Nyd ekstra funktioner 1 Nyd internetservice* med fjernsynet (Side 60_64) * Følgende service er nu tilgængelig: Net TV (side 6263) Du kan tænde/slukke for strømmen både med fjernbetjeningen og fjernsynets kontrolpanel. 2 Tilslut eksterne apparater 2 Skift mellem digitale og analoge sendestationer og satellitsendestationer (side 19) Overblik over forbindelse (Side 24_29) Sørg for at slukke for fjernsynet og alle apparater, inden du udfører tilslutninger. Skift indgangskilde (Side 19) 3 Skift kanaler (side 19) Du kan også vælge en kanal fra "Menu" > "KAN-liste". 3 Nyd billeder, musik og video, der er lagret på et USB-medie/ hjemmenetværk (Side 51_54) 4 Visning af et pc-billede på 4 Vælg et program ved hjælp af EPG (Side 21_23) Hvis der slukkes for MAIN POWERkontakten, mistes EPGdataene. fjernsynsskærmen (Side 55_59) 2 Justér fjernsynsindstillingerne (Side 32_46) Menu KAN-liste :Indtast :Tilbage 5 Se 3D-billeder (Side 65_73) Indstilling Visse elementer kan ikke vælges afhængigt af signaltyper, valgfrie indstillinger eller tilsluttede apparater. Se visning Auto-installation Kanalindstillinger Visse menuelementer er nedtonede i 3D-tilstand. Dette er ikke nogen fejl. 10 Lynguide Isætning af CA-kortet i CI-modulet For at kunne modtage kodede digitale stationer, skal et fælles grænseflade-modul (CI-modul) sættes i CIsprækken på fjernsyn. BEMÆRK kontaktsiden fremad. 2 Logoet på CI-modulet skal vende udad, set fra bagsiden af fjernsynet. Bekræftelse af CI-modul information Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Alternativ" > "CI Menu". 1 Sæt forsigtigt CImodulet ind i CI-sprækken med Det tager et par minutter at godkende licensnøglen, når du indsætter et CA-kort i det CI+-kompatible CI-modul første gang.

12 Denne proces fungerer muligvis ikke, hvis antennen ikke modtager et signal eller du aldrig har kørt "Auto-installation". Det CI+-kompatible CI-modul opgraderer nogle gange firmwaren. Du kan muligvis ikke modtage et TV-signal, før du opgraderer. Du kan kun bruge strømknappen under opgradering. Kopibeskyttet indhold udsendes eventuelt ikke eller udsendes med et kopikontrolsignal. Beskyttelsesikonet* vises, når der trykkes på P.INFO, mens der vises kopibeskyttet indhold. * Beskyttelsesikon: X Følg anvisningerne på skærmen, hvis der vises en opdateringsbekræftelsesmeddelelse for CA-kortet, mens der modtages CI+-kompatible udsendelser. Sørg for, at CI-modulet er sat korrekt i. Denne menu er kun til rådighed for digitale stationer. Denne menus indhold afhænger af udbyderen af CI-modulet. Modul Generel information om CI-modul display. Menu Justeringsparametre for hvert CA-kort vises. Forespørgsel Du kan indtaste numeriske værdier som for eksempel kodeord her. 11 Lynguide Brug af Menu-skærmen Du skal hente OSD for at kunne udføre indstillinger på fjernsynet. OSD for indstillingerne hedder "Menu". "Menu" muliggør forskellige indstillinger og justeringer. LCFONT Dette produkt har teknologien LC Font indlejret, som blev udviklet af SHARP Corpororation til klar visning af letlæselige tegn på LCD-skærm. Tips: Valg på Menu Basal betjening Tryk på c/d for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på ;. Tryk på 6 for at gå tilbage til den foregående kategori. Tryk på c/d for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på ;. Tryk på a/b for at markere det element, du vil vælge/justere, og tryk derefter på ;. Menu KAN-liste :Indtast :Tilbage Valg af muligheder Tryk på a/b eller c/d for at konfigurere styringen til forbedring af fjernsynsvisningen, og tryk derefter på ;. EKSEMPEL Baglys 1 Vis Menu-skærmen Tryk og "Menu"-skærmen vises. Indstilling 2 Vælg et element "Menu" er klassificeret af indstillingskategorier til forbedring af fjernsynsvisningen. Se højre kolonne for yderligere oplysninger om betjening i "Menu"-skærmen. AV mode OPC Billede [Fra] Baglys 3D-lysstyrkeforøgelse [Mellem ] Ja Nej 3 Afslut Menu-skærmen Operationen vil forsvinde fra "Menu"-skærmen, hvis du trykker på >, inden den er fuldført. BEMÆRK BEMÆRK "Menu"-alternativerne varierer, alt efter de valgte indgangsindstillinger, men betjeningsprocedurerne er de samme. Poster med 4 kan af forskellige årsager ikke vælges. Visse elementer kan ikke vælges afhængigt af signaltyper, valgfrie indstillinger eller tilsluttede apparater. Se guidevisningen under menubjælken for, hvornår der skal trykkes på knappen ;. Vedrørende anvisningerne i vejledningen Gå til "Menu" > "Indstilling" >... I denne vejledning anvendes følgende udtryk ofte for at gøre vejledningen mere enkel. Dette angiver, hvordan du navigerer gennem menuskærmen ved hjælp af knapperne a/b/c/d og ;. Om guide-displayet Guidevisningen under menubjælken viser betjeningerne for OSD. Bjælken oven over er en betjeningsguide for fjernbetjeningen. Bjælken vil skifte i overensstemmelse med hver menuindstillingsskærm. KAN-liste :Vælg Indstilling :Indtast :Tilbage 12 Lynguide Brug af softwaretastaturet Brug softwaretastaturet, når du skal indtaste tekst Tegnindst. Bogstaver Udført END abc b h n t z c i o u : 123 d j p v /. e k q w. f l r x SP B 9 a g 3 m s y Ryd 10 4 Annuller R Slet Markør til højre 11 5 Markør til venstre G Bogstaver Y Tegnindst. 6 Indtastningsmarkør Tryk på c/d for at flytte markøren, når den fremhæves. 7 Indtastningsfelt Den tekst, du indtaster, vises, efterhånden som du indtaster den. 8 Tegn Indtast tegn ved hjælp af disse knapper. 9? Indsæt et linjeskift Tegnindst. Skifter tegnsættet til alfabet, tal, symboler osv. Bogstaver Skifter tegn mellem små og store bogstaver. Udført Bekræft indtastningen. Annuller Afbryd indtastningen og luk softwaretastaturet. Knapperne R/G/Y/B (farve) Vælger de farvede elementer på skærmen. 0 Ryd Sletter tegnstrengen. Når markøren er et sted i en linje: tegnstrengen til højre for markøren slettes. Når markøren er i højre ende af en linje: the entire line will be erased. Q Slet Hvis markøren er ved højre ende af en linje, sletter dette testen med et tegn ad gangen. Du kan også slette ved at trykke på 6 på fjernbetjeningen. 13 Indledende auto-installation Indledende auto-installation Når du tænder for fjernsynet for første gang, efter at du har købt det, vil guiden for indledende autoinstallation automatisk komme frem. Følg menuerne og udfør de nødvendige indstillinger en for en. 4 Landeindstilling. Tryk på a/b/c/d for at vælge dit land eller område, og tryk derefter på ;. Denne indstillingsskærm kommer frem under den indledende auto-installation. 6 Start af kanalsøgning. Digital søgning Analog søgning Satellit søgning BEMÆRK E Er antennekablet sat i forbindelse? E Er netledningen sat i forbindelse? E Er der tændt for MAIN POWER-kontakten (;)? Bekræft følgende, inden du slukker for fjernsynet Visse funktioner vises ikke eller kan ikke vælges alt efter landeindstillingen eller valg af kabelleverandør. 5 Indstilling af PIN. 1 Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter på ;. Vigtige oplysninger: Satellittjenester er kun tilgængelige for modelserie Indtast et firecifret tal til PIN-koden med Indtast det samme firecifrede tal som i trin 2 4 Tryk på ;. Hvis der vælges "Nej", springes indstilling af PIN-koden over. for at bekræfte. 1 Tryk på <a på fjernsynet. 2 Indstilling af OSD. Guiden for indledende auto-installation kommer frem. Tryk på a/b/c/d for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på ;. BEMÆRK 3 Valg af placering af fjernsynet. HJEM BUTIK Når "Frankrig" er valgt i landeindstillingen, kan indstilling af PIN-koden ikke springes over.

13 "0000" kan ikke indstilles som PIN-kode. Når indstillingen af PIN-koden springes over, indstilles standard-pin-koden ("1234") automatisk. For at ændre PIN-indstilling, se Individuel indstilling PIN (side 40). For at annullere PIN-indstillingen (PINindtastning er ikke længere nødvendig), se Nulstil PINkoden (side 74). Tryk på a/b for at vælge "Digital søgning", "Analog søgning" eller "Satellit søgning", og tryk derefter på ;. (Kun 830-serien) Når du har udført "Digital søgning" eller "Analog søgning", skifter skærmen til indstillingen "Satellit søgning". Du skal derefter trykke på "Ja", hvis du ønsker at søge efter satellitkanaler. For at se både digitale og analoge udsendelser skal du foretage "Digital søgning" eller "Analog søgning" fra "Auto-installation" i menuen "Indstilling" (side 37). Når du vælger "Satellit søgning", søges der kun efter satellitudsendelser. Hvis du ønsker at søge efter flere udsendelser, skal du udføre "Ekstra søgning" fra menuen "Programindstilling" (side 37_39). BEMÆRK Tryk på c/d for at vælge hvor du vil anvende fjernsynet, og tryk derefter på ;. Bekræftelsesmeddelelsen vises kun, når der er valgt "BUTIK". Tryk på c/d for at vælge "Ja" eller "Nej". HJEM: "STANDARD" er standardindstillingen for indstillingen "AV mode". BUTIK: "DYNAMISK (fastsat)" er standardindstillingen for indstillingen "AV mode". Hvis "AV mode" ændres, skifter fjernsynet automatisk tilbage til "DYNAMISK (fastsat)", når der ikke er foretages noget på fjernsynet eller med fjernbetjeningen i 30 minutter. BUTIK: Et demonstrationsbillede vil blive vist, når den indledende auto-installation er fuldført. Hvis du ved en fejl har valgt "BUTIK", skal du gå til "Indstilling" > "Se visning" > "Nulstil" > og vælge "HJEM" igen. 14 Hvis du slukker for fjernsynet efter at have udført en kanalsøgning, vil guiden for indledende auto-installation ikke komme frem. Autoinstallationsfunktionen gør det muligt at udføre installationen igen fra menuen "Indstilling" > "Se visning" (side 37). Guiden for indledende auto-installation forsvinder, hvis du ikke udfører nogen betjeninger af fjernsynet i 30 minutter, inden du søger efter kanaler. Når "Italien" eller "Frankrig" vælges i landeindstillingen, sættes standardværdien for aldersbegrænsning til 18 år. Indledende auto-installation Indstilling af digital udsendelse Tryk på c/d for at vælge "Terrestrisk" eller "Kabel", og tryk derefter på ;. Terrestrisk Kabel 3 Tryk på a/b for at vælge "Søge start", og tryk 4 5 I J derefter på ;. Tryk på c/d for at vælge "Ja" til at starte søgning efter kabeludsendelser, og tryk derefter på ;. Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. E Søgning efter terrestriske udsendelser Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. K Kun 830-serien Når du har søgt efter kabelkanaler, skifter skærmen til indstillingen "Satellit søgning" (side 16). Menu Kodede stationer Beskrivelse Angiver, hvis du skal tilføje betalingstvservice. Angiver, hvordan du kan søge efter kanaler.*2 Valgbare poster Ja, Nej Kanal, Frekvens, Hurtig Fra 47,0_858,0 MHz Angiver netværket. *3 Indtast den modtagne værdi for CATV.*4 Ingen, 0_ _ , 32, 64, 128, 256 Ingen, 16, 32, 64, 128, 256 L Indstil "Symbolforh. 2", hvis kabeludbyderen anvender forskellige symbolforhold. Detaljer om "Søgemetode"-elementerne er som følger: _Kanal: Uddrager alle oplysninger fra en kanal (hurtig, men behøver tilsvarende tv-stationer). _Frekvens: Kontrollerer hver frekvens i området (langsom). _Hurtig: Der søges efter alle tjenester ved hjælp af en frekvens. Denne menu virker kun, hvis din kabeludbyder giver dig frekvensen og netværks-id'et (f.eks. Hjemmekanal). Når "Hurtig" er valgt, indstilles "Kodede stationer" automatisk til "Nej", og "Ingen" for menuen "Netværk ID" kan ikke vælges. Indstil kun dette register til det angivne netværks-id uden at registrere eventuelle specielle tjenester. Symbolforhold angives af kabeludbyderen. BEMÆRK Indstilling af analog udsendelse Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. Der vises eventuelt en skærm til valg af region eller service alt efter landeindstillingen eller valget af kabelleverandør. Følg instruktionerne på skærmen for at foretage valget. Kun 830-serien Søgemetode Start frekvens Netværk ID Symbolforh. 1/ Symbolforh. 2*1 QAM modulation 1 QAM modulation 2 Når du har søgt efter terrestriske kanaler, skifter skærmen til indstillingen "Satellit søgning" (side 16). E Søgning efter kabeludsendelser Sådan ændres hvert element til de rette indstillinger: Kun 830-serien Når du har søgt efter analoge kanaler, skifter skærmen til indstillingen "Satellit søgning" (side 16). 1 Tryk på a/b for at 2 vælge menuen, tryk derefter på ;. Tryk på a/b/c/d eller 0_9 for at vælge eller indtaste det rette element/værdi, og tryk derefter på ;. Kodede stationer Søgemetode Start frekvens Netværk ID Symbolforh. 1 Symbolforh. 2 QAM modulation 1 QAM modulation 2 Nulstil Søge start [Ja] [Kanal] [Ingen ] 15 Indledende auto-installation Søgning efter satellitudsendelser (kun 830-serien) Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter på ;.

14 Ja Nej 1 Når du ændrer antenneforbindelsesindstillingen: Tryk på c/d for at vælge "Ændr indst.", og tryk derefter på ;. Indstillingsskærmen for antenneforbindelsen vises. Enkelt satellit 2 satelliter på 22kHz afbryderkasse 3 Tryk på a/b/c/d for at vælge din favoritsatellit, og tryk derefter på ;. Du kan ikke vælge "Næste", medmindre du indstiller satellitudsendelsen i trin 3. Atlantic Bird 3 Hvis du ikke udfører indstillingen "Satellit søgning", skal du vælge "Nej" og derefter trykke på ;. Den aktuelle DVB-S/S2-indstillingsskærm vises. Satellitsystem Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt LNB frekvens Satellit Lav Høj 2 satellitter på toneburst-afbryderkasse Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt Fælles satellitsystem 4 Tryk på a/b for at vælge "Næste", og tryk derefter på ;. SAT1 [ASTRA 1] Næste BEMÆRK Du kan vælge mellem fem typer af antenneforbindelsesmetoder. Kontakt din forhandler, før du anvender en anden metode end "Enkelt satellit". E andet Næste Ændr indst. "Enkelt satellit"-indstilling tryk derefter på ;. Tryk på a/b for at vælge "SAT1 [Ingen ]" for at vise de satellitudsendelser, fjernsynet kan modtage, og tryk derefter på ;. SAT1 [Ingen] Næste 5 Tryk på c/d for at vælge "Ja (0/22 khz)" eller "Nej" for at indstille LNB-frekvensen, og tryk derefter på ;. Ja (0/22 khz) Nej 1 Tryk på a/b for at vælge "Enkelt satellit", og 2 Du skal først afslutte indstillingen "Ændr indst.", før du kan gå videre til indstillingen "Næste". 6 Tryk på a/b for at vælge posten, og tryk på EKSEMPEL SAT1 Lav SAT1 Høj OK c/d for at justere MHz til MHz til den rette værdi. 16 Indledende auto-installation 7 Tryk på a/b for at vælge "OK", og tryk derefter på ;. 2 Når du starter satellitsøgning efter at have indstillet kodede stationer: Tryk på c/d for at vælge "Næste" på DVB-S/ S2-indstillingsskærmen, der er vist i venstre kolonne på side 16, og tryk derefter på ;. E Skift indstilling: derefter på ;. Indstillingsskærmen for "Kodede stationer" og "Symbolforhold" vises. Kodede stationer SAT1-Symbolforh. 1 SAT1-Symbolforh. 2 SAT2-Symbolforh. 1 Ja Nej [Nej] 1 Tryk på c/d for at vælge "Ændr indst.", og tryk Når du har udført denne indstilling, skifter skærmen til DVB-S/S2-indstillingsskærmen, der er vist i venstre kolonne på side 16. BEMÆRK BEMÆRK Følg instruktionerne på skærmen for indstillingerne "2 satelliter på 22kHz afbryderkasse", "2 satellitter på toneburst-afbryderkasse", "Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt" og "Fælles satellitsystem". For at indstille flere satellitkanaler skal du gå til "Maks. 4 satellitter på DiSEqC multikontakt". Følg nedenstående procedure, når strømforsyningen er nødvendig til en satellitantenne: Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Se visning" > "Kanalindstillinger" > "Antenneopsætning-DIGITAL" > "Satellitindstilling" > "Ændr indst. " > "Fælles satellitsystem". Når du udfører den indledende auto-installation, kan "Næste" ikke vælges. Når du fuldender "Ændr indst.", kan du vælge "Næste". Kodede stationer: Nej Søge start Satellit Symbolforh. 1 Symbolforh. 2 2 Tryk på a/b for at vælge "Kodede stationer", og tryk derefter på ;. andet Start søgning Ændr indst. Kodede stationer: Angiver, hvis du skal tilføje betalingstv-service. 3 Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter 4 E Start søgning: DVB-S/S2-kanalsøgning. på ;. Tryk på a/b for at vælge det symbolforhold, du vil ændre, og tryk derefter på ;. 1 Tryk på c/d for at vælge "Start søgning", og 2 tryk derefter på ;. Fjernsynet søger efter og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Symbolforhold: Du skal indstille hvert symbolforhold for alle de satellitudsendelser, fjernsynet kan modtage (der kan maksimalt vises otte symbolforhold). 5 Tryk på c/d for at vælge "Søge start", og tryk derefter på ;. Vælg "Ja" for at sortere søgeresultaterne i alfabetisk rækkefølge. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. 6 Fjernsynet søger efter og gemmer alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til deres indstillinger og den tilsluttede antenne. Vælg "Ja" for at sortere søgeresultaterne i alfabetisk rækkefølge. Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende, indledende auto-installation. 17 Indledende auto-installation Kontrol af signal- og kanalstyrke (DVB- T/T2*1/C/S*2/S2*2) Hvis du installerer en DVB-T/T2/C/S/S2-antenne for første gang eller flytter den, bør du rette antennen således, at du opnår en god modtagelse, idet du tjekker antenneopsætningsskærmen. Kun 831-serien Kun 830-serien E Kontrol af kanalstyrken derefter på ;. Du kan indtaste et specificeret frekvensbånd med 0_9 talknapperne. 5 Anbring og retningsindstil antennen således, at de maksimalt mulige værdier for "Signalstyrke" og "Kvalitet" opnås. 4 Tryk på a/b for at vælge "Kanalstyrke", og tryk BEMÆRK Kanalstyrke for DVB-T/T2 Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Kanalnr. Signalstyrke Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. MHz Værdierne for "Signalstyrke" og "Kvalitet" indikerer, hvornår man skal kontrollere den rigtige retningsindstilling af antennen. I J Strømforsyning af antennen Det er nødvendigt at strømforsyne antennen, for at du kan modtage digitale/jordbaserede sendestationer, efter at antennekablet er sluttet til antenneterminalen på bagsiden af fjernsynet.

15 1 Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Se visning" > "Kanalindstillinger" > "AntenneopsætningDIGITAL" > "Forsyningsspænding". 2 Tryk på c/d for at vælge "Til", og tryk derefter på ;. 1 Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Se visning" > 2 E "Kanalindstillinger" > "AntenneopsætningDIGITAL". Tryk på a/b for at vælge "Digital opsæt." eller "Satellitopsætn.", og tryk derefter på ;. Kontrol af signalstyrken Kanalstyrke for DVB-C Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Symbolforhold QAM Modulation Signalstyrke Kanalnr. Signalstyrke Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. MHz derefter på ;. Signalstyrke for DVB-T/T2/C Forsyningsspænding Signalstyrke Kanalstyrke 3 Tryk på a/b for at vælge "Signalstyrke", og tryk Kanalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke for DVB-S/S2 Signalstyrke Kanalstyrke Signalstyrke Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. Signalstyrke Kanalstyrke Frekvens Symbolforhold Bånd Signalstyrke Aktuel Kvalitet Aktuel Maks. Maks. Lodr./Lav MHz 18 Hvordan man ser fjernsyn Daglig anvendelse Tænde/slukke Hvordan man tænder/slukker for strømmen BEMÆRK Hvis du ikke skal bruge fjernsynet i længere tid ad gangen, skal du sørge for at fjerne strømledningen fra strømstikket eller slukke for (a) MAIN POWERkontakten på bagsiden af fjernsynet (side 7). Der vil stadig blive forbrugt en smule strøm, selv hvis der er slukket for MAIN POWER-kontakten (a) (side 7). Valg af ekstern videokilde Tryk på b for at vise skærmen "INDTAST", når tilslutningen er udført, og tryk derefter på b eller a/b for at skifte til en passende ekstern kilde med ;. KAN-liste Sådan skifter man mellem digitale og analoge sendestationer og satellitsendestationer* Hvordan man ser digitale udsendelser Hvordan man ser analoge udsendelser BEMÆRK Sådan ser du satellitudsendelser INDTAST TV 1 Tænd (;)/sluk (a) for MAIN POWER-kontakten 2 Omstillelig på bagsiden af fjernsynet (side 7). For at tænde/slukke for fjernsynet skal du trykke på <a på fjernsynet eller >a på fjernbetjeningen. BEMÆRK Når der slukkes for strømmen ved hjælp af MAIN POWER-kontakten på bagsiden af fjernsynet, går EPGdataene tabt. Du kan også vælge en ekstern videokilde fra "KAN-liste" > "INDTAST". Der kan kun vælges HDMI-indgange, der ikke er indstillet for "Indgangsoverspring" (side 43) og korrekt tilsluttede indgange. Standbyindstilling E Til standby-indstilling Hvis der er tændt for MAIN POWER-kontakten på bagsiden af fjernsynet (;), kan du indstille det til standby ved at trykke på <a på fjernsynet eller >a på fjernbetjeningen. E Hvordan man skifter fra standby Fra standby skal du trykke på <a på fjernsynet eller >a på fjernbetjeningen. *Vigtige oplysninger: BEMÆRK Satellittjenester er kun tilgængelige for modelserie 830. Hvis der er indstillet flere satellittjenester, skifter kanalen som følger, hver gang du trykker på SAT-knappen. SAT1 SAT4 SAT2 SAT3 Skift af kanaler Med :r/s Med 0_9 19 Hvordan man ser fjernsyn Valg af lydindstilling E DTV/SAT-indstilling Hvis multilydindstillinger modtages, vil indstillingen skifte, hver gang du trykker på 7. Lyd (ENG) L/R L STEREO R LR Valg af A2 fjernsynsudsendelser Signal Valgbare poster Stereo STEREO, MONO Tosproget CH A, CH B, CH AB Monofonisk MONO BEMÆRK Spring trin 1 over, hvis du modtager DTV-/SATudsendelser. 1 Vælg en fjernsynskanal (tidsinformationen 2 3 BEMÆRK Hvis der ikke indgår noget signal, vil lydindstillingen blive vist som "MONO". Lyd (ENG) CH A CH B CH A CH AB Kanal-display Du kan vise kanalinformationen ved at trykke på p på fjernbetjeningen. 4 indfanges automatisk). Tryk på p. Kanaldisplayet kommer frem på fjernsynsskærmen. Tryk på p igen inden for de sekunder, hvor kanaldisplayet er på skærmen. Tidsinformation vil blive vist i det nederste højre hjørne af skærmen i flere sekunder. Selv hvis du skifter fjernsynskanal, kan du vise tidsinformationen med trin 2 og 3 herover. Lyd (ENG) MONO DTV-indstilling ATV-indstilling BEMÆRK Tryk på c/d for at vælge L- eller R-lyd, når skærmen STEREO eller DUAL MONO vises. Lyd (ENG) L/R L STEREO R LR I Lyd (ENG) STEREO Video Fra Undertekst >> Ny information Auto MONO Undertekst Hvis opnået med held vil tidsinformationen komme frem på skærmen, når der trykkes Anvendelse uden en fjernbetjening Du kan betjene menuindstillingerne ved hjælp af fjernsynets kontrolpanel. BEMÆRK Lydtilstandsskærmen forsvinder i seks sekunder. Valgbare poster varierer, afhængigt af de modtagne udsendelser. Når menuen "Lydbeskrivelsesindstilling" er indstillet til "Til", vælges lydbeskrivelseslyden alt efter hovedlyden. Firecifrede tal (f.eks. 0001) vises, når der er valgt de fem nordiske lande i landeindstillingen. SAT-modus E ATV-indstilling Ved hvert tryk på 7 skifter indstillingen som vist på illustrationen i de følgende oversigter. Valg af NICAM fjernsynsudsendelser Signal Valgbare poster Stereo NICAM STEREO, MONO NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, Tosproget MONO Monofonisk NICAM MONO, MONO Lyd (ENG) STEREO Video Undertekst Fra >> Ny information J K Satellitkanaler vises med firecifrede tal (f. eks. 0001). Du kan indstille fire satellitstationer til "SAT1", "SAT2", "SAT3", "SAT4". Fjernsynets #b!r/s Yk/l ; a/b d/c E Tidsvisning i kanalinformation Det er muligt at vise tidsinformationen, som er indeholdt i DTV-, SAT-udsendelser og tekst-tvudsendelser. 20 Hvordan man ser fjernsyn EPG EPG er en programliste, som vises på skærmen. Med EPG kan du tjekke programoversigten for DTV/ SAT/RADIO/DATA, se detaljerede oplysninger om samme eller gå til et program, der netop kører. Alternativ Genre-ikon indstilling Displayområde gør det muligt at vælge tre typer tidsrum til visning på skærmen. 1 Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Alternativ" > "EPG-indstilling" > "Genre-ikon indstilling".

16 2 Tryk på a/b for at vælge den ønskede genre, og tryk derefter på ;. E Genre-ikon liste Ikon Genre Film/drama Nyheder/aktuelt Show/Spil-show Sport Børne-/ ungdomsprogrammer Ikon Genre Musik/ballet/dans Kunst/kultur (uden musik) Sociale/politiske anliggender/øko. Uddannelse/ videnskab-fakt. Emner Fritid/hobby Nyttige indstillinger for brug af EPG Se visning EPG Vælg "Ja", hvis du vil anvende EPG til digitale stationer. EPG-dataene skal indfanges automatisk, mens fjernsynet er i standby. Efter indstilling til "Ja", kan det tage nogen tid at slukke for apparatet med fjernbetjeningen eller fjernsynet på grund af dataindfangningsprocessen. Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Se visning" > "Individuel indstilling" > "Standbysøgning" > "EPG". BEMÆRK Hvis der slukkes for MAIN POWER-kontakten, mistes EPG-dataene. Alternativ 3 Tryk på a/b for at vælge et niveau til at Displayområde "Displayområde" gør det muligt at vælge tre typer tidsrum til visning på skærmen. Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Alternativ" > "EPGindstilling" > "Displayområde". Element Modus 1 (Bredvinkel) Modus 2 (Zoom) Modus 3 (Lodret vinkel) Viser seks timers programinformation. Viser tre timers programinformation. Skifter til EPG-displayformatet med et vertikalt tidsrum. udvælge eller søge efter programmer, du vil se ("Standard", "Lys", "Bemærkning"). 21 Hvordan man ser fjernsyn Valg af et program ved hjælp af EPG Illustrationerne på denne side er forklaret med trecifrede tjenester. 4 Søg efter et program i en kategori 5 Søg efter et program efter dato/tid Vis/luk EPG-skærmen Tryk på EPG. AM PM 1 Tryk på G. 2 Tryk på a/b for at vælge den Program-info. Søg efter genre Søg efter dato Timerliste 3 ønskede genre, og tryk derefter på ;. Tryk på a/b for at vælge det program, du vil se, og tryk derefter på ;. Se side 21 angående genreindstillingen. 1 Tryk på Y. 2 Tryk på c/d for at vælge det ønskede tidsrum, og tryk derefter på ;. Idag 6 AM - 0 PM 0 PM - 6 PM Indtast 6 PM - 0 AM +1 uge 0 AM - 6 AM Indtast Tilbage til EPG Vælg Indtast Tilbage Afslut Film/drama Nyheder/aktuelt Show/Spil-show 3 Tryk på a/b for at vælge det BEMÆRK ønskede sprog, og tryk derefter på ;. BEMÆRK Sport Børne-/ungdomsprogrammer Musik/ballet/dans Du kan også få vist EPG-skærmen fra "Menu" > "EPG" > "EPG". Vælg et program Du kan også få vist denne indstillingsskærm fra "Menu" > "EPG" > "Søg efter dato". 1 Vælg tidsrum Tryk på c/d for at vælge det tidsrum, hvor du vil søge. Fortsæt med at trykke på d for at vise programmer i det næste tidsrum. 3 Kontroller programinformation BEMÆRK Du kan også få vist denne indstillingsskærm fra "Menu" > "EPG" > "Søg efter genre". 6 Vis timerlisten for fjernsynsprogrammer 2 Vælg det ønskede program Tryk på a/b for at vælge det ønskede program. Hvis a eller b vises til venstre for servicemulighederne, skal du fortsætte med at trykke på a/b for at vise den næste eller foregående skærm. Tryk på B. 1 Tryk på a/b/c/d for at vælge det program, du vil kontrollere. Se side 23 angående timerindstillingen. 2 Tryk på R, og derefter på ; for at indstille det valgte program. 22 Hvordan man ser fjernsyn Timerindstilling ved hjælp af EPG Du kan skifte til et program på et givet tidspunkt. Tekst-tv Hvad er tekst-tv? Teksttv sender sider med information og underholdning til specielt udstyrede fjernsyn. Dit fjernsyn modtager tekst-tv-signaler af et fjernsynsnet og dekoder dem til grafisk format, så de kan ses. Nyheder, vejrudsigten og sportsinformation, aktiekurser og forhåndsomtale af programmer er blandt de mange tjenester, der er til rådighed. 1 Tryk på EPG. 2 Tryk på a/b/c/d for at vælge det program, du vil indstille, og tryk derefter på ;. Program-info. Tilbage til EPG Næste Aktivering/deaktivering af tekst-tv Nej Se 1 Vælg en fjernsynskanal eller en ekstern kilde, som har et tekst-tv program. 2 Tryk på m for at vise tekst-tv. 3 Tryk på c/d for at vælge "Se", og tryk derefter på ;. Hvis du vælger "Nej", vil fjernsynet gå tilbage til visning af EPG-skærmen. Det valgte fjernsynsprogram er markeret med et ikon. 4 Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter på ;. 5 Tryk på ; for at vælge "Tilbage". Annullering af timerindstillingen 1 Tryk på EPG. 2 Tryk på a/b/c/d for at vælge programmet med 3 4 E Mange stationer betjener sig af TOPoperativsystemet, mens andre anvender FLOF (f.eks. CNN). Dit fjernsyn understøtter begge disse systemer. Siderne er inddelt i emnegrupper og emner. Når du har aktiveret tekst-tv, vil op til sider blive gemt til hurtig adgang. Hvis du vælger et program uden tekst-tv signal, vil "Ingen teletekst til rådighed" blive vist. Den samme meddelelse vises under andre indstillinger, hvis der ikke er noget tekst-tv-signal til rådighed. TEKST-TV TEKST-TV Vælg en gruppe eller en blok sider, som vises i de farvede parenteser Farve (R/G/ nederst på skærmen ved at trykke på Y/B) den modsvarende farve (R/G/Y/B) på fjernbetjeningen. k (Vis skjult Vis eller skjul skjult information, som for eksempel et svar på en quiz. tekst-tv) Stop automatisk opdatering af tekst-tv3 (Frys/Hold) sider eller ophæv hold-indstilling. Vis underteksten eller afslut undertekstskærmen. [ Underteksten vil ikke blive vist, (Undertekst hvis servicen ikke indeholder for tekst-tv) undertekstinformation. Vis eller skjul subsider. Flyt til den foregående subside (R). Flyt til den følgende subside (G). 1 (Subside) Disse to knapper vises på skærmen med tegnene "e" og "f". Vis topmenuen. Topmenuen vises ikke, hvis servicen ; ikke understøtter topmenuer. MHEG-5-programmet (kun Storbritannien) Nogle servicemuligheder giver dig programmer med MHEG-programmet kodet, hvorved du kan opleve DTV interaktivt.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis MHEG-5-programmet indeholdes, vil det starte, når du trykker på m. timerindstillingen, og tryk derefter på ;. Tryk på c/d for at vælge "Annuller", og tryk derefter på ;. Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter på ;. Annullering ved hjælp af B-knappen på fjernbetjeningen Ved hvert tryk på m, skifter skærmen som vist foroven. Tryk på m igen for at vise tekst-tv på den højre skærm og det normale billede på den venstre skærm. BEMÆRK MHEG vises eventuelt ikke korrekt i 3D-tilstand. 1 Tryk på EPG. 2 Tryk på B for at vise timerindstillingslisten. 3 Tryk på a/b for at vælge det program, for hvilket du BEMÆRK Tekst-tv vil ikke fungere, hvis den valgte signaltype er RGB (Side 44). Teletekst virker ikke i 3D-tilstand. vil annullere timerindstillingen, og tryk derefter på ;. på ;. Tryk på c/d for at vælge "Ja", og tryk derefter på ;. Knapper til tekst-tv-betjeninger Knapper :r/s Numeriske knapper 0_9 Beskrivelse Øg eller reducer sidetallet. Vælg direkte en hvilken som helst side fra 100 til 899 med talknapperne 0_ Tryk på c/d for at vælge "Annuller", og tryk derefter 5 BEMÆRK (kun 831-serien) Du kan se noget MHEG-5-indhold, selv om du ikke foretager "Netværksopsætning". Ydermere giver "Netværksopsætning" dig mulighed for at se ekstra indhold, såsom interaktivt indhold fra "Menu" > "Indstilling" > "Se visning" > "Netværksopsætning". Du kan ikke se MHEG-5-indhold, når der ikke sendes MHEG-5-indhold, selv om du foretager den rette "Netværksopsætning". Kontrollér nøje udsendelsesprogrammet. Tilslutning af eksterne apparater Introduktion til tilslutningerne Fjernsynet er udstyret med de herunder viste terminaler. Find det kabel, som passer til fjernsynets terminal, og tilslut apparatet. E Inden tilslutningen... Sørg for at slukke for fjernsynet og alle apparater, inden du udfører tilslutninger. Sæt kablet fast i en terminal eller terminaler. Læs omhyggeligt brugsvejledningen for hvert eksternt apparat angående mulige tilslutningstyper. Dette vil også hjælpe dig med at opnå den bedst mulige audiovisuelle kvalitet for at maksimere fjernsynets og det tilsluttede apparats potentiale. 3,5 mm diam. stereo-minijackstikkabel DVI-/HDMI-kabel HDMI-apparat (side 25) HDMI-godkendt kabel HDMI-godkendt kabel Spilkontrol eller videokamera (side 27) Tilslutningsmetode for andre apparater w PC Side 55 AV-kabel w USB-enhed Side 47 Komponentkabel Videooptageapparat (side 26-27) Lydkabel w Internet Side 60 og 61 SCART-kabel Lydkabel Lydapparat (side 27) eller Optisk audio-kabel 24 Tilslutning af eksterne apparater Videoforbindelser HDMI-tilslutning E DVD-afspiller/-optager E Blu-ray-afspiller/-optager E Spilkonsol DVI-/HDMI-konversion Hvis der anvendes et DVI-/HDMI-kabel, kan de digitale videosignaler fra en DVD også afspilles via den kompatible HDMI-tilslutning. Lyden skal desuden sendes ind. Når der tilsluttes en DVI-/HDMI-kabel til HDMI-terminalen, vises billedet eventuelt ikke klart. HDMI og DVI anvender begge den samme HDCP-kopispærremetode. Eksempel på apparater, der kan tilsluttes HDMI-tilslutningerne giver mulighed for overførsel af digital video og lyd via et forbindelseskabel fra en afspiller/optager. Digitale billed- og lyddata sendes uden datakompression og mister derfor intet med hensyn til kvalitet. Analog/digital konvertering er ikke længere nødvendig i de tilsluttede apparater, hvilket også ville resultere i nedsat kvalitet. E Når HDMI 2-terminalen anvendes Du skal indstille lydsignalets indgangskilde afhængigt af typen af det HDMIkabel, der er tilsluttet (se side 43 for yderligere detaljer). HDMIgodkendt kabel 1 Tryk på b for at vælge "HDMI 2" fra menuen "INDTAST", og tryk derefter på ;. 2 Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Alternativ" > "Terminalindstilling" > "Valg af lyd" > og vælg "HDMI (Digital)". DVI-/HDMI-kabel 1 Tryk på b for at vælge "HDMI 2" fra menuen "INDTAST", og tryk derefter på ;. 2 Gå til "Menu" > "Indstilling" > "Alternativ" > "Terminalindstilling" > "Valg af lyd" > og vælg "HDMI+Analog". BEMÆRK Hvis et tilsluttet HDMIapparat er AQUOS LINK-kompatibelt, kan du drage fordel af de alsidige funktioner (side 28_31). Videostøj kan forekomme, afhængigt af typen af det anvendte HDMI-kabel. Sørg altid for at anvende et godkendt HDMI-kabel. Når du afspiller HDMI-billedet, vil det bedst mulige format for billedet blive detekteret og automatisk indstillet. Der skal være tilsluttet en ARC-kompatibel (lydreturkanal) lydmodtager til HDMI 1-terminalen med et ARC-kompatibelt kabel. Alle HDMI-terminaler understøtter 3D-billedsignaler. Understøttet videosignal 576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 57 angående pcsignalkompatibilitet. ø 3,5 mm diam. stereo-minijackstikkabel (kan fås i handlen) DVI/HDMI-kabel (kan fås i handlen) HDMI-godkendt kabel (kan fås i handlen) 25 Tilslutning af eksterne apparater SCART-tilslutning E VCR E DVD-afspiller/-optager Y PB (CB) PR (CR) Komponent-tilslutning Eksempel på apparater, der kan tilsluttes Eksempel på apparater, der kan tilsluttes E VCR E DVD-afspiller/-optager Du kan opnå en præcis farvegengivelse og højkvalitets billeder gennem EXT 3-terminalen, hvis du tilslutter en DVD-afspiller/-optager eller andet udstyr. SCART-kabel (kan fås i handlen) Komponentkabel (kan fås i handlen) Lydkabel (kan fås i handlen) 26 Tilslutning af eksterne apparater VIDEO-tilslutning Eksempel på apparater, der kan tilsluttes E E E E Lydforbindelser Højttaler-/forstærker-tilslutning Tilslut en forstærker med eksterne højttalere som vist herunder. E Tilslutning af en forstærker med digitale/analoge VCR DVD-afspiller/-optager Spilkonsol Videokamera lydindgange Du kan anvende EXT 2-terminalen, når du foretager tilslutning til en spilkonsol, et videokamera, en DVD-afspiller/-optager eller andet udstyr. Stereokonversionskabel (til analog lyd) (kan fås i handlen) Optisk lydkabel (til digital lyd) (kan fås i handlen) * Denne terminal anvendes også til hovedtelefoner.

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere