Titel: Door-step CTG. Korrespondance: Lone Hvidman, Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Door-step CTG. Korrespondance: Lone Hvidman, Status"

Transkript

1 1 Titel: Door-step CTG Forfattere: Lene Hee Christensen, Line Winther Gustafson, Benedikte Alling Møller, Katja Dahl, Sofia Teresa Rosenbaum, Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Marie Søgaard, Line Buchgreitz, Veronica Tovar, Sanne Skov Engel, Lone Hvidman Korrespondance: Lone Hvidman, Status Første udkast: Diskuteret dato: Endelig guideline dato: Guideline skal revideres seneste dato: Indholdsfortegnelse: Guideline: side 2 Indledning: side 2 Litteratur søgningsmetode: side 3 Emne: Er der evidens for at anvende door-step CTG hos lav-risiko gravide? side 4 Emne: Hvad er praksis mht. door-step CTG i udlandet? side 11 Emne: Hvilke alternativer til door-step CTG kan anvendes? side 12 Referencer: side 14 Engelsk abstract: side 17

2 2 Guideline: Det anbefales, at der foretages risikovurdering af alle fødende ved indlæggelse i fødsel For lavrisikofødende anbefales, at fosterets hjerteaktion lyttes med doptone i mindst 1 minut - før, under og efter en ve (1) Alternativt køres CTG i minutter (doorstep CTG). Vælges dette, informeres den fødende om en let øget risiko for mindre indgreb i fødslen (ex fortsat CTG og skalp blodprøver) (1) Der er ikke evidens for at anbefale door-step CTG til lav-risiko gravide (A). Door-step CTG øger minor interventions som skalp ph og kontinuerlig CTG (A). Door-step CTG er ikke vist at bedre det neonatale outcome (A). Indledning: Baggrund: Door-step CTG blev introduceret i 1980 erne som screeningmetode for føtal asfyksi under fødslen. Door-step CTG blev indført på mange fødesteder på baggrund af et observationelt studie (1) (Ingemarsson 1986). Sidenhen har randomiserede kontrollerede studier (RCTs) ikke kunnet påvise et forbedret perinatalt outcome ved brug af door-step CTG. Definitioner: Definition af door-step CTG: CTG som foretages ved ankomst til fødegangen hos lav-risiko gravide. Afgrænsning af emnet: Denne guideline omfatter lav-risiko gravide.

3 Det er ikke klart defineret, hvad der forstås ved lav-risiko gravide i de enkelte studier, som denne guideline er baseret på. I denne guideline anvendes følgende definition af lav-risiko gravide (med udgangspunkt i SSTs anbefalinger for svangreomsorgen 2009 (2) samt Robson gruppe I og III (3)): Robson gruppe I: Førstegangsfødende, spontane veer, singleton, hovedstilling, til termin Robson gruppe III: Flergangsfødende, spontane veer, singleton, hovedstilling, til termin 3 Gravide der har modtaget Sundhedsstyrelsens niveau 1 svangreomsorg og normal misdannelsesscanning Gravide der mærker normalt med fosterbevægelser Gestationsalder: 37+0 < GA < 41+5 (afhænger af igangsættelse) Normalt fosterskøn for gestationsalderen Klart vand i tilfælde af vandafgang Ingen kroniske sygdomme BMI < 30 Ingen psykiske eller sociale problemer (rygning, stoffer, alkohol, medicin) Ingen nuværende eller tidligere graviditets- og /eller fødselskomplikationer Litteratur søgningsmetode: Embase den Emtree: cardiotocography AND hospital admission = 67 hits Fritekst: cardiotocography AND hospital admission = 70 hits Fritekst og emtree-ord: 'cardiotocography' (emtree)/exp AND 'door step' (fritekst) = 0 hits Pubmed den Mesh: cardiotocography AND Patient admission = 13 hits Fritekst cardiotocography AND patient admission = 15 hits Fritekst & mesh-ord"cardiotocography"[mesh] AND "door step" = 0 hits

4 4 Cochrane den Fritekst: admission ctg = 3 hits (heraf 2 relevante, 1 om fetal electrocardiogram) Derefter er alle dubletter slettet og artikler, som kunne sorteres fra bare på titlen = 49 artikler tilbage Problemstilling: Er der evidens for at anvende door-step CTG hos lav-risiko gravide? Resumé af evidens: RCT: Der findes fire RCTs omhandlende door-step CTG versus auskultation, som alle når til samme konklusion (se tabel 1): Ingen signifikant forskel i neonatalt outcome Door-step CTG indebærer risiko for øget anvendelse af CTG under fødslen samt flere mindre indgreb i fødslen En ikke signifikant tendens til flere sectio Kritikere af ovenstående studier påpeger det problematiske i at undersøge sjældne udfald ved RCT. Det er således fremført at studiepopulationer på op mod er nødvendige for at opnå tilstrækkelig styrke til at påvise signifikante forskelle i neonatalt udkomme. Tabel 1. Randomiserede, kontrollerede studier og reviews omhandlende door-step CTG. Studie Tidsskrift Årstal Antal inkluderede Population Fund Evidensgrad Mires et al.* BMJ (4) randomiseret i 3 trimester, heraf var 1736 lavrisiko ved Lav-risiko gravide uden obstetriske komplikationer medførende kontinuerlig CTG Ingen forskel i neonatal outcome målt på metabolisk acidose ph <7.20 eller BE>8 mmol/l. Øget brug af kontinuerlig CTG (OR:1.49; 95% CI: ), øget stimulering (OR:1.26; 95% CI: ), øget brug af epidural analgesi (OR:1.33; 95% CI: ) samt øget operativ (tang, kop, sectio) forløsning (OR:1.36; 95% CI: ) i gruppen med door-step CTG. 1b

5 5 aktiv fødsel Cheyne et al.* Midwifery (5) Impey et al.* Lancet (6) Lav-risiko gravide i fødsel visiteret til fødselsklinik (jordemoderklinik) Lav-risiko gravide i fødsel ved ankomst til fødegang Ingen øget intervention i CTG gruppen. Ingen forskel i neonatal outcome i de 2 grupper målt på Apgar og indlæggelse på neo. Ikke forskel i kontinuerlig overvågning under fødslen, men forskel i intermitterende CTG under fødsel (p<0.001). Ingen forskel i neonatal outcome målt på mortalitet og indlæggelse på neo hos børn med metabolisk acidose, ph >7.05/7.15 samt BE>12 mmol/l. Øget brug af kontinuerlig CTG (RR:1.39; 95% CI: ) samt skalp-ph (RR:1.30; 95% CI: ) i gruppen med door-step CTG, men ingen statistisk signifikant forskel i sectio, anden instrumentel forløsning eller episiotomi. Ingen statistisk signifikant forskel i operativ forløsning ved door-step CTG i min.. Ved vedvarende doorstep CTG > 1 time medførte statistisk signifikant øget risiko for instrumentel forløsning (RR: 2.74; 95% CI: ). 1b 1b Mitchell et al.* Evidence Based Midwifery (7) Lav-risiko gravide i fødsel ved ankomst til fødegang 1b Blix** Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica (AOGS) (8) Lav-risiko gravid Door-step CTG er en screeningstest. Indført uden forudgående systematisk undersøgelse. 1. Metaanalyse (n = ) af 4 RCTs (Mires, Impey, Cheyne, Mitchell). I CTG gruppen statistisk signifikant højere risiko for minor interventions (kontinuerlig CTG overvågning, skalp ph). 20% øget risiko for sectio, men denne forskel ikke statistisk signifikant. Ingen statistisk signifikant forskel på neonatal outcome. 1a 2a

6 Lav-risiko og højrisiko gravide observationelle studier (n = 5981). Sensitivitet: Generelt lav. Positiv prædiktiv værdi: Generelt lav. Specificitet: 78-98%. Negativ prædiktiv værdi: 67-99%. Likelihood ratio for negativ test: generelt (bortset fra ved 2 outcomes) studier undersøger interobservatør variabilitet: 2 studier finder fair to good agreement (n = 231 og n = 549), 1 studie finder poor agreement ( n = 845). Hill et al.** Am. J Perinatol (9) Gourounti et al.** International Journal of Nursing Studies (10) Konklusion: Ingen evidens for brug af door-step CTG til lav-risiko fødende Sammenligner 3 nationale guidelines: ACOG, SOGC og RANZCOG ACOG: tager ikke stilling til door-step CTG. SOGC: Anbefaler door-step CTG til høj-risiko fødende (level A), men ikke til lav-risiko fødende (level B). RANZCOG: Konkluderer at der ikke er evidens nok på området til at komme med generelle anbefalinger (level B). SOGC og RANZCOG baserer begge deres konklusion på Blix et al. BJOC Lav-risiko gravide Metaanalyse af 3 RCTs (Mires, Impey, Cheyne). Pooled relative risk (pooled RR) i CTG gruppen: Pooled RR for Apgar < 7 efter 5 minutter: 1.35 (95% CI: ). Ikke statistisk signifikant. Pooled RR for sectio: 1.2 (95% CI: ). Statistisk signifikant. Pooled RR for instrumentel forløsning: 1.1 (95% CI: 1,00-1,18). Statistisk signifikant. 1a

7 7 Su et al.** Singapore Med J (11) Blix** BJOG (12) Konklusion: Door-step CTG øger risikoen for sectio samt instrumentel forløsning. Ikke evidens for, at door-step CTG påvirker neonatal outcome. For at undersøge om doorstep CTG påvirker neonatal outcome kræves mere power Finder i deres litteraturgennemgang ingen randomiserede kontrollerede undersøgelser af door-step CTG hos lav-risiko fødende Lav-risiko gravide Lav-risiko og højrisiko gravide 1. Metaanalyse (n =11.259) af 3 RCTs (Mires, Impey, Cheyne). I CTG gruppen statistisk signifikant højere risiko for minor interventions, således: Epidural analgesi: RR = 1.2 (95% CI: ) Kontinuerlig CTG: RR = 1.3 (95% CI: ) Scalp ph: RR= 1.3 (95% CI: ) Finder desuden en ikke statistisk signifikant trend mod øget risiko for sectio og instrumentel forløsning observationelle studier (n = 5831). Sensitivitet: Generelt lav. Positiv prædiktiv værdi: Generelt lav. Specificitet: 78-98%. Negativ prædiktiv værdi: 89-99%. Likelihood ratio for negativ test: generelt (bortset fra ved 1 enkelt outcome). 1a 2a Devane et al.** Konklusion: Anbefaler ikke doorstep CTG til lav-risiko fødende Lav-risiko gravide Cochrane review Admission CTG vs. intermittent ausculation.. 1a

8 8 The Cochrane Collaboration (13) 4 RCTs, n= (Mires, Impey, Cheyne, Mitchell). I CTG gruppen signifikant højere risiko for minor interventions, således: Kontinuerlig CTG overvågning RR= 1.3 (95% CI: ), n = 10,753 Scalp ph: RR=1,28 (CI: 1,13-1,45), n = Finder desuden en ikke statistisksignifikant trend mod øget risiko for sectio: RR = 1.20 (CI: ), n= Ingen forskel i risiko for instrumentel forløsning. Ingen forskel i neonatal outcome. Konklusion Ingen evidens for brug af door-step CTG hos lav-risiko fødende. Måske øget risiko for sectio på 20% i CTG gruppen. For at undersøge om doorstep CTG påvirker neonatal outcome kræves mere power. *Randomiseret, kontrolleret studie; ** Review; Diskussion/Kommentarer til studierne: I Mires studie blev deltagerne randomiseret i 3. trimester. En del af denne gruppe udviklede komplikationer efter randomiseringen (inden de gik i fødsel), som nødvendiggjorde kontinuerlig CTG under fødslen, hvorfor de ikke længere var lav-risiko. Der var kritik fra reviewer af, at man undervejs i studiet ændrede på power beregningen (4). Impeys studie foregik på the National Maternity Hospital i Dublin og randomiserede først de fødende, efter der var foretaget amniotomi. Lav-risiko fødende med klart fostervand blev inkluderet og randomiseret til enten 20 minutters door-step CTG (n = 4320) eller "usual care", som er intermitterende auskultation over 1 minut efter en ve hvert kvarter (n = 4308). Her har man altså vidst, at der var klart vand i lav-risiko gruppen (6).

9 9 Kommentarer til Blix studie (2013): 1. AOGS Letter to the Editor, Kessler et Branka (14) Påpeger at en meget høj andel af CTG erne i to af de randomiserede studier tolkes som ikke normale og at dette påvirker resultatet. Stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af tolkningen af CTG erne i disse 2 studier. Påpeger at den 20% øgede risiko for sectio ikke var statistisk signifikant og derfor ikke bør fremhæves. Påpeger at formålet med door-step CTG ikke er at forudse adverse outcome 2. AOGS Letter to the Editor, Lindqvist (15) Påpeger at formålet med door-step CTG ikke er at forudse adverse outcome, men at finde de få fostre, som er kompromitteret allerede ved ankomsten til fødegangen (præsenterer 3 eksempler på patologisk CTG-mønster, som ikke vil kunne fanges ved ausculation). Vores kommentar: Ikke forventeligt at CTG ved ankomst kan forudse neonatalt outcome op til mange timere senere men at en door-step CTG kan forventes at identificere fostre, der allerede ved starten af fødslen er syge og ikke skal kastes ud i en fødsel med veer. Kohortestudier (tabel 2): Flere af disse studier synes at pege i retning af en gevinst ved anvendelse af door-step CTG, der er dog ingen entydig evidens i kohortestudierne for rutinemæssig anvendelse til lav-risiko gravide. Ducey et al. har fundet en høj likelihood ratio for sectio på føtal indikation ved abnorm door-step CTG (16). Chua et al finder tilsvarende, at abnorm door-step CTG er forbundet med øget risiko for Apgar < 7 ved 5 min samt for operative indgreb under fødslen. Andre studier finder høj likelihood ratio + for indlæggelse på neonatal afdeling, samt for fetal distress (17). Der er flere metodiske problemer i de foreliggende studier, herunder inkluderer mange af studierne både lav-risiko og høj-risiko gravide, og data kan derfor ikke direkte anvendes til at konkludere noget angående door-step CTG til lavrisiko gruppen. Der er betydende forskelle studiepopulationerne imellem, hvilket ligeledes vanskeliggør sammenligning. Ydermere anvendes ikke samme CTG klassifikation. Flere studier har mange subgrupper af abnorme door-step CTG, hvorimod andre kun skelner mellem normal og abnorm. Ligeledes er det vist, at der er stor interobservatør uenighed omkring tolkningen af door-step CTG (8). Outcome i flere af studierne er mindre præcise, f.eks. er indikation for overflytning af et barn til neonatal afdeling ikke veldefineret.

10 10 Tabel 2. Kohortestudier. Studiet/tidsskrift Studiested Antal Population Fund Evidensgrad Blix et al. BJOG 2003 (18) Norge 845 Lav- og højrisiko, singleton gravide i aktiv fødsel CTG tolkes af 3 observatører - heraf to eksperter: - interobservatør enighed omkring tolkning af normal CTG, men stor uenighed omkring patologisk CTG - ingen statistisk signifikant fald af FD* når CTG tolkes af ekspert IIb Chua et al. J Perinat Med.1996 (17) Ducey et al. J Reprod Med 1990 (16) Farrell et al J obstet Gynae (19) Elimian et al J Matern Fetal Neonatal Med.2003 (20) Somerset et al BJOG 1993 (21) Singapore 1092 Lav- og højrisiko singleton gravide i tidlig fødsel USA 405 Lav- og højrisiko gravide i latensfase UK 231 Lav-risiko singleton gravide i fødsel USA 426 Lav- og højrisiko singleton gravide i fødsel UK 334 Lav- og højrisiko gravide Statistisk signifikant flere operative forløsninger, tilfælde af lav Apgar ved 1 og 5 min, samt indlæggelser på neonatal afd. hvis door-step CTG ikke var normal. Intet statistisk signifikant, men flere sectio på indikationen fetal distress i gruppen med abnorm door-step CTG. Høj LR+ for indlæggelse på neonatal afd (< 0.05 OR 6,5 CI ) når CTG tolkes ikke normal af ekspert. Statistisk signifikant flere sectio, tilfælde af fetal distress samt neonatale indlæggelser ved fravær af accelerationer på door-step CTG Høj negativ prædiktiv værdi af door-step CTG. Høj negativ prædiktiv værdi af door-step CTG. *FD : Føtal Distress defineres som APGAR <7 efter 5 min, eller behov for sectio under fødsel. IIb IIb IIb IIb IIb

11 11 Problemstilling: Hvad er praksis mht. door-step CTG i udlandet? Resumé af evidens: Ved gennemgang af internationale guidelines (fra UK, Australien/NZ, Canada, Norge) omkring door-step CTG finder vi, at de alle har baseret deres guidelines på de samme 3 RCTs (Mires, Impey, Cheyne) samt et systematisk review (Blix 2005) der inkluderer disse 3 RCTs plus 11 observationelle studier. Rekommandationerne er da også stort set ens - door-step CTG anbefales ikke til lav-risiko fødende. Den Australske og New Zealandske guideline lader det dog være op til den enkelte afdeling eller kliniker, om man ønsker at anvende rutinemæssig door-step CTG til alle fødende, og tilføjer under en good practice note at door-step CTG kan være en mulighed for at identificere det ikke tidligere opdagede barn i risiko og kan måske specielt være gavnlig hos kvinder, hvor man ikke planlægger tidlig amniotomi og kvinder med gestationsalder 41+0 og fremefter. Tabel 3. Guidelines vedr. door-step CTG fra andre lande. Land Guideline Årstal Rekommandation Litteratur UK (22) RCOG 2007 Ingen door-step CTG til lavrisiko fødende Australien (23) RANZCOG 2006 Lader det være op til den enkelte afd/kliniker, da der ikke er sufficient evidens på området til at komme med generelle anbefalinger Canada (24) SOGC 2007 Ingen door-step ctg til lavrisiko fødende US ACOG ingen guideline omkring door-step ctg Systematisk review af 3 RCTs og 11 observationsstudier Systematisk review af 3 RCTs og 11 observationsstudier Systematisk review af 3 RCTs og 11 observationsstudier

12 12 Norge (25) NGF 2008 ingen door-step ctg til lavrisiko fødende Systematisk review af 3 RCTs og 11 observationsstudier Problemstilling: Hvilke alternativer til door-step CTG kan anvendes? Resumé af evidens: Praksis er at lytte hjertelyd ved ankomst til fødegangen enten ved brug af træstetoskop eller doptone. Der findes enkelte ældre studier, der beskæftiger sig med forskellen mellem auskultation med træstetoskop og doptone til intermitterende føtal overvågning: Day E et al. finder at auskultation med træstetoskop ved føtal hjerterytme mellem 130 og 150 slag pr. minut er forbundet med statistisk signifikant flere fejlvurderinger end brug af doptone (P<0.0028) (26). Man finder ligeledes, at auskultation med træstetoskop har en statistisk signifikant tendens til at overestimere den føtale hjerterytme hvis denne er under 130, og underestimere den føtale hjerterytme hvis denne er over 150 dvs. en systematisk fejlvurdering mod normalisering (P<0.0005). Usikkerheden øges under kontraktion. Mahomed et al. finder ligeledes doptone monitorering statistisk signifikant bedre til at identificere påvirket føtal hjerterytme (27). Doptone frembyder derudover flere fordele: Jordemoderen er ikke ene om at høre hjertelyden Forældrene kan lytte med, hvad de ofte gerne vil Træstetoskopet giver dårlige arbejdsstillinger De fødende er ofte i stillinger, der vanskeliggør lytning med træstetoskop Der kan lyttes i badekar med doptone Der kan lyttes under ve uden stor gene for moderen Når der CTG-registreres og -klassificeres er vi interesserede i: Basislinjen Variabiliteten Accelerationer +/- Decelerationer, type og klassifikation af disse

13 Når der lyttes hjertelyd, er det de samme faktorer, vi er interesserede i, hvorfor det er hensigtsmæssigt at lytte på en måde, der giver flest mulige oplysninger om disse faktorer. Det virker således logisk at anbefale, at hjertelyden lyttes/tælles under og efter en ve, idet de fleste decelerationer optræder dér. Der er dog ingen sikker evidens herfor. 13 Diskussion: Som det fremgår af ovenstående, medfører door-step ulemper for både den fødende og barnet i form af minor obstetric interventions som scalp ph og kontinuertlig CTG, uden sikkert at bedre det neonatale outcome. Der er dog også fordele ved door-step CTG. Således har kritikere anført, at formålet med door-step CTG ikke er at forudse neonatalt udkomme op til mange timere senere, men derimod at få identificeret de få fostre, der er kompromitteret allerede ved fødslens start. Desuden har flere sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af CTG-tolkningen i de fire RCTs (4-7). Det er således blevet anført, at den øgede risiko for minor interventions skyldes, at en stor andel af CTG erne fejlagtigt blev klassificeret som abnorme, og at dette problem formentlig kunne reduceres væsentligt, ved uddannelse af personale (14,15). Endelig har kritikere fundet det problematisk, at undersøge sjældne udfald ved RCT. Det er således fremført, at studiepopulationer på op mod er nødvendige for at opnå tilstrækkelig styrke til at påvise signifikante forskelle i neonatalt udkomme. Konklusion: På baggrund af den eksisterende litteratur er der ikke evidens for at det perinatale outcome bedres ved anvendelse af door-step CTG til lavrisiko gravide (4-7). Der er derimod fundet en øget risiko for anvendelse af mindre interventioner som skalp ph og kontinuerlig CTG under fødslen (4-6) i fødselsforløbet. Hvis kvinden har et ønske om door-step CTG, kan dette efterkommes efter at kvinden har modtaget følgende information: Der er ikke evidens for at anbefale door-step CTG til lav-risiko gravide (A) Door-step CTG øger minor interventions som skalp ph og kontinuerlig CTG (A) Door-step CTG er ikke vist at bedre det neonatale outcome (A)

14 14 Referencer: (1) Ingemarsson I, Arulkumaran S, Ingemarsson E, Tambyraja RL, Ratnam SS. Admission test: a screening test for fetal distress in labor. Obstet Gynecol 1986 Dec;68(6): (2) Svangreomsorgen Available at: (3) Robson M, Can we reduce the caesarean section rate? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2001;15: (4) Mires G, Williams F, Howie P. Randomised controlled trial of cardiotocography versus Doppler auscultation of fetal heart at admission in labour in low risk obstetric population. BMJ 2001 Jun 16;322(7300): ; discussion (5) Cheyne H, Dunlop A, Shields N, Mathers AM. A randomised controlled trial of admission electronic fetal monitoring in normal labour. Midwifery 2003 Sep;19(3): (6) Impey L, Reynolds M, MacQuillan K, Gates S, Murphy J, Sheil O. Admission cardiotocography: a randomised controlled trial. Lancet 2003 Feb 8;361(9356): (7) Mitchell K. The effect of the labour electronic fetal monitoring admission test on operative delivery in low-risk women: a randomised controlled trial. Evidence Based Midwifery 2008;6(1): (8) Blix E. The admission CTG: is there any evidence for still using the test? Acta Obstet Gynecol Scand 2013 Jun;92(6): (9) Hill JB, Chauhan SP, Magann EF, Morrison JC, Abuhamad AZ. Intrapartum fetal surveillance: review of three national guidelines. Am J Perinatol 2012 Aug;29(7): (10) Gourounti K, Sandall J. Admission cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart rate: effects on neonatal Apgar score, on the rate of caesarean sections and on the rate of instrumental delivery--a systematic review. Int J Nurs Stud 2007 Aug;44(6):

15 15 (11) Su LL, Chong YS. Common modalities for routine antepartum foetal monitoring: are they evidence-based? Singapore Med J 2006 Oct;47(10):830-5; quiz 836. (12) Blix E, Oian P. Interobserver agreements in assessing 549 labor admission tests after a standardized training program. Acta Obstet Gynecol Scand 2005 Nov;84(11): (13) Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W, Smith V. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing. Cochrane Database Syst Rev 2012 Feb 15;2:CD (14) Kessler J, Yli B. Admission CTG, is there any evidence from which to draw conclusions? Acta Obstet Gynecol Scand 2013 Jul;92(7):870. (15) Blix E. Reply: admission CTG--what are the consequences of the current evidence? Acta Obstet Gynecol Scand 2013 Jul;92(7):871. (16) Ducey J, Guzman E, Schulman H, Farmakedis G, Karmin I. Value of a screening fetal heart rate tracing in the latent phase of labor. J Reprod Med 1990 Sep;35(9): (17) Chua S, Arulkumaran S, Kurup A, Anandakumar C, Selemat N, Ratnam SS. Search for the most predictive tests of fetal well-being in early labor. J Perinat Med 1996;24(3): (18) Blix E, Sviggum O, Koss KS, Oian P. Inter-observer variation in assessment of 845 labour admission tests: comparison between midwives and obstetricians in the clinical setting and two experts. BJOG 2003 Jan;110(1):1-5. (19) Farrell T, Mires G, Owen P, Patel N. The influence of interpretation on the value of routine labour admission cardiotocography in a 'low risk' obstetric population. Journal of Obstetrics and Gynaecology 1995;15: (20) Elimian A, Lawlor P, Figueroa R, Wiencek V, Garry D, Quirk JG. Intrapartum assessment of fetal well-being: any role for a fetal admission test? J Matern Fetal Neonatal Med 2003 Jun;13(6): (21) Somerset DA, Murrills AJ, Wheeler T. Screening for fetal distress in labour using the umbilical artery blood velocity waveform. Br J Obstet Gynaecol 1993 Jan;100(1): (22) UK. Available at:

16 16 (23) AU. Available at: (24) Canada. Available at: (25) Norge. Available at: 21-ctg-i-graviditet-og-innkomsttest/. (26) Day E, Maddern L, Wood C. Auscultation of foetal heart rate: an assessment of its error and significance. Br Med J 1968 Nov 16;4(5628): (27) Mahomed K, Nyoni R, Mulambo T, Kasule J, Jacobus E. Randomised controlled trial of intrapartum fetal heart rate monitoring. BMJ 1994 Feb 19;308(6927):

17 17 Abstract: Background: Door-step cardiotocography (CTG) was introduced in the 1980s as a screening method for fetal asphyxia during labor. An observational study (Ingemarsson 1986) was the foundation for admission CTG to be introduced at many labor wards. Since then several randomized studies have been conducted but none of them have shown an improved perinatal outcome by the use of admission CTG. Methods: A literature search was made in Pubmed, Embase and the Cochrane library. Only articles regarding door-step CTG and low-risk pregnancy was selected. Some of the observational studies were included even though these studies included both low-risk and high-risk pregnancies. A level of evidence as described by the Centre for Evidence-based Medicine (Oxford University, Oxford, UK) was assigned to all selected studies. A search was also conducted on international guidelines from United Kingdom, Canada, Australia/New Zealand and Norway. Results: Four RCTs did not find any statistically significant difference in neonatal outcome but showed a statistically significant increased risk of minor obstetric interventions. A meta-analysis of 12 observational studies (n = 5981) showed diverging results regarding the neonatal outcome, however, the studies included both low-risk and high-risk pregnancies. The guidelines from United Kingdom, Canada, and Norway are based on three of the four RCTs and 11 observational studies. All guidelines conclude that admission CTG cannot be recommended for low-risk pregnancies. The guidelines from New Zealand and Australia make it optional for the labor wards whether to use admission CTG or not. No guideline was found for Sweden and USA regarding door-step CTG. Conclusion/Discussion: Based on the four RCTs and the 12 observational studies there is no evidence of better perinatal outcome with door-step CTG in low-risk pregnancies. However, an increased risk of minor obstetric interventions was found.

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

STAN-overvågning under fødsel

STAN-overvågning under fødsel STAN-overvågning under fødsel Formål Anvendelse at føtal ST-analyse (STAN) sammen med CTG og skalp-ph kan nedbringe antallet af nyfødte med metabolisk acidose og samtidig nedbringe antallet af instrumentelle

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Julie Glavind PhD, Hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik, Randers Ole Bredahl Rasmussen Overlæge i Obstetrik, Herning-Holstebro

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center

Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Jeppe Schroll. PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Cochrane og epiduralanæstesi ved fødsler - og akupunktur. Tværfagligt Obstetrisk Forum. Lørdag d. 3. november 2012 Jeppe Schroll PhD studerende, Det Nordiske Cochrane Center Program Cochrane-samarbejdet

Læs mere

Problemstilling... 4. Problemformulering... 9. Empiriske og teoretiske ressourcer... 10. Søgestrategi... 15. Admission CTG... 16

Problemstilling... 4. Problemformulering... 9. Empiriske og teoretiske ressourcer... 10. Søgestrategi... 15. Admission CTG... 16 Resumé Projektet undersøger hvorfor nogle jordemødre anvender admission CTG, på trods af manglende evidens og på trods af at mange fødeafdelinger har kliniske retningslinjer, der anbefaler at testen kun

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Titel: Fosterovervågning under fødslen

Titel: Fosterovervågning under fødslen Titel: Fosterovervågning under fødslen Forfattere: Ane Cecilie Nordentoft, Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Anne-Katrine Bertelsen, Charlotte Brix Andersson, Diana Riknagel, Hanne Brix Westergaard, Kristina

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns J Brok, G Greisen, T Jacobsen, LL Gluud, and C Gluud Cochrane Hepato-Biliary Group, Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Motivation Opgavens struktur

Læs mere

Sikre fødsler CTG-undervisning

Sikre fødsler CTG-undervisning Sikre fødsler CTG-undervisning Kolding, 291112 Morten Hedegaard De sværeste sager: Asfyksi under fødslen 10 svære sager i 2010, erstatning: 40 mio i alt. Udbetalinger 2010 rensede tal Skade Beløb Region

Læs mere

Intrapartum fetal surveillance Indications.

Intrapartum fetal surveillance Indications. Intrapartum fetal surveillance Indications. English Summery Ane Cecilie Nordentoft (Midwife) Anne Gjesing, Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Anne- Katrine Bertelsen, Carsten Henriques, Charlotte Brix Andersson

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer

Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer Forfattere: Ane Cecilie Nordentoft (jordemoder) Anne Gjesing, Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Anne-Katrine Bertelsen, Carsten Henriques, Charlotte Brix

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Kvalitetssikring i obstetrikken Igangsættelser Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Ole Bredahl Rasmussen, Herning Kirsten Marie Schiøtt, Horsens Hvad kan I vente jer? Hvad er kvalitetssikring?

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere:

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere: Endeligt forslag Til afsnit om MA tvillinger e 1 FORSLAG TIL REKOMMENDATION: MONOAMNIOTISKE TVILLINGER ÆNDRINGSFORSLAG TIL GEMELLIGUIDELINE AFSNIT: 6.3.1. Monoamniotiske tvillinger(ma): Forfattere: Arbejdsgruppens

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Kønsratio ved overbåren graviditet Sarah Koch Stud. med. Årskort nr. 20063335 Foråret 2011 Vejleder: Niels Uldbjerg Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby sygehus 1 Formål:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Søvnløse nætter i Horsens år 2003. Jeg vil gøre dit

Læs mere

Evidenspyramiden kort fortalt. Forskningstræning Modul 1

Evidenspyramiden kort fortalt. Forskningstræning Modul 1 Evidenspyramiden kort fortalt Forskningstræning Modul 1 Enhedens navn Evidens Pyramiden Meta-analysis Systematic Review RCT Cohort studies Case Control studies Case series/case reports Animal research/laboratory

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Sandbjerg 2008 Fosterovervågning under fødslen ved hjælp af STAN

Sandbjerg 2008 Fosterovervågning under fødslen ved hjælp af STAN Sandbjerg 2008 Fosterovervågning under fødslen ved hjælp af STAN Revideret oplæg i henhold til nye guidelines fra den norske og danske STAN referencegruppe Arbejdsgruppens sammensætning: Nina Palmgren

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer

Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer Titel: Fosterovervågning under fødslen - indikationer Forfattere: Ane Cecilie Nordentoft (jordemoder) Anne Gjesing, Anne Cathrine Hoffgaard Munk, Anne-Katrine Bertelsen, Carsten Henriques, Charlotte Brix

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Studiedesign. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Studiedesign. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Studiedesign Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Studiedesign Økologiske studier Tværsnitsstudier Case-kontrolstudier Kohortestudier Randomiserede studier Hvorfor er det vigtigt at

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG

Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG http://www.stancases.com/view/141 Bachelor opgave Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Cardiotocografi. Indikation, tolkning og opfølgning

Cardiotocografi. Indikation, tolkning og opfølgning Denne publikation er særligt rettet imod ledelse, læger og jordemødre på gynækologiske/obstetriske afdelinger. Cardiotocografi Indikation, tolkning og opfølgning 2011 Titel: Cardiotocografi Patientombuddet,

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Metoder. Fosterovervågning. Formål er at identificere. Formål er at undgå 15-10-2012. Stetoskopi Fostervandets farve CTG: Cardio-Toco-Grafi.

Metoder. Fosterovervågning. Formål er at identificere. Formål er at undgå 15-10-2012. Stetoskopi Fostervandets farve CTG: Cardio-Toco-Grafi. Metoder Fosterovervågning Stetoskopi Fostervandets farve CTG: Cardio-Toco-Grafi Skalp ph Sub partu 1 2 Formål er at identificere Formål er at identificere Iltmangel (placentainsufficiens) Iltmangel (placentainsufficiens)

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) 2014 National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang) Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

STAN. Evidens vs. praksis. En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis

STAN. Evidens vs. praksis. En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis STAN Evidens vs. praksis En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis Eksamensprojekt i jordemoderkundskab Vejleder: Margrethe Nielsen Antal anslag: 107.305 Udarbejdet

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Graviditas prolongata

Graviditas prolongata Graviditas prolongata Charlotte Wilken-Jensen (tovholder), Ole Bredahl Rasmussen, Lillian Kempf, Jacob Lauesgaard Nielsen, Pernille Danneskiold Lassen, Tine Greve, Annette Wind Olesen Guidelinen forholder

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT OM DATA TIL PJECEN TILBUD OM SCREENING FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT

BAGGRUNDSNOTAT OM DATA TIL PJECEN TILBUD OM SCREENING FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT BAGGRUNDSNOTAT OM DATA TIL PJECEN TILBUD OM SCREENING FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT 2016 1 Baggrundsnotat om data til pjecen Tilbud om screening for tyk- og endetarmskræft Dette dokument beskriver hvilke

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Hjemmefødsel ny evidens

Hjemmefødsel ny evidens Hjemmefødsel ny evidens Af Ole Olsen I denne artikel gennemgår forfatteren den stigende mængde evidens, der efterhånden viser, at hjemmefødsler ikke er forbundet med øget risiko, såfremt der foretages

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere