Århus Kommune Teknik og Miljø. Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Teknik og Miljø. Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm. 27.-30. maj 2008"

Transkript

1 Århus Kommune Teknik og Miljø Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm maj 2008

2 Deltagerliste: Politikere: Peter Thyssen Keld Hvalsø Nedergaard Margrethe Bogner Ejgil Rahbek Kristian Würtz Niels Brammer Embedsmænd: Carl Nielsen Birgit Donslund Gøsta Knudsen Niels Schmidt Bente Lykke Sørensen Lasse Nielsen Kirsten Rehling Hedegaard Lotte Pape Medlemmer af Teknisk Udvalg deltog den juni 2008 i en studietur til Oslo og Stockholm. Turens overordnede tema var havneomdannelse og byudvikling, herunder arkitektur og infrastruktur. I denne rapport gennemgås studieturens programpunkter. Side 2 af 23

3 Oslo maj 2008 Byudvikling: Fjordbyen og Bjørvika Byudvikling Leder af Fjordbykontoret Stein Kolstø og projektleder Eivind Hartmann fra Plan- og bygningsetaten tog imod deltagerne på Fjordbykontoret. Fjordbyen er navnet på projektet, hvor Oslo Kommune skal frigøre arealerne ud mod vandet og bruge disse til fremtidsrettet byudvikling med bolig, handel og rekreative formål, så byen igen åbnes mod vandet. En 10 km. lang strandpromenade skal sørge for direkte adgang til vandet. En stor del af arealerne, som i dag anvendes til havnevirksomhed, vil blive udviklet til andre formål. I løbet af 2003 blev arbejdet med at realisere fjordbyen optrappet. Reguleringsplanen for Bjørvika blev vedtaget af bystyret i Mellem 2003 og 2005 kom der reguleringsplaner i stand for Tjuvholmen og Akershusstranda og en midlertidig reguleringsplan for containerterminalen på Shursøya. Side 3 af 23

4 I november 2006 afleverede fjordbykontoret Fjordbyplanen til politisk behandling. Fjordbyplanen er et overordnet plangrundlag, som skal varetage almenhedens interesser langs Oslos front mod vandet. Fjordbyplanen omfatter bydelene Frogner, Sentrum/st. Hanshaugen, Gamle Oslo og Nordstrand. Planforslaget ligger pt. til behandling i byudviklingskomitéen. Bjørvika er en bugt i indre Oslofjord og var længe en del af havneområdet. I dag er området Oslos største byudviklingsprojekt med bl.a. den nye opera. Det hollandske arkitektfirma MVRDV skal sammen med firmaet DARK tegne en bygningsmasse med 12 højhuse i Barcode-stil. Barcode konceptet kendetegnes ved, at der bliver en stribe parallelle bygningsstriber med luft mellem bygningerne, så man sikrer indsigt og udsyn i området. Hver bygning får sin egen, individuelle form og karakter. Projektet er omdiskuteret, og der foreligger pt. alternative forslag. Motorvejen E18, der går gennem området, skal tunnelføres i en sænketunnel for at mindske trafikken gennem området. Tunnellen står efter planen færdig i Den frigjorte plads skal bl.a. bruges til en bred hovedgade omgivet af torve og bygninger. Visionen er at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et udtryk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bæredygtig byudvikling. Den nye bydel skal være til glæde og stolthed for hele Oslos befolkning og bevidst bidrage til at beskrive byens historiske udvikling fra oprindelsen til det 21. århundrede, siger Byudviklingskomitéen bag projektet, OSU (Oslo S Utvikling). Planarbejdet har stået på i en 10 års periode, og der vil totalt blive udbygget ca kvm., hvoraf etagekvm. bliver boliger. For flere oplysninger: Havneomdannelse: Tjuvholmen v/udviklingsselskabet Tjuvholmen Projektdirektør Dagfinn Godell fra Udviklingsselskabet Tjuvholmen gav en rundvisning i området og i Tjuvholmen Besøgscenter. I Oslo er byen og fjorden i dag adskilt af store infrastrukturanlæg som motorvej, banelegeme og godsterminal. En logisk adskillelse dengang havnen blev anvendt til støjende og tung industri. I dag er havneaktiviteterne imidlertid udflyttede og afviklede, så den rekreative værdi ved Oslofjorden kan forbindes med byen. I umiddelbar forlængelse af Aker Brygge ligger Tjuvholmen. Stedet er en del af et tidligere havne- og industriområde; Pipervika, centralt i Oslo Havn og et væsentligt element i ud- Side 4 af 23

5 viklingen af Oslos samlede havnefront. Tjuvholmen var oprindeligt ejet af Havnevæsenet. Havnevæsenet er statsligt ejet, men agerer som en privat aktør i byomdannelseshenseende. Havnevæsenet har ønsket at frasælge området for at finansiere en ny containerhavn. Oslo Kommune gav i 2002 arkitekter og udviklere opgaven hvordan kan kajområdet Tjuvholmen bedst gøres til en attraktiv og levende bydel? Selvaag Gruppen og Aspelin Ramm Gruppen engagerede arkitekten Niels Torp til at skabe en arkitektonisk helhedsvision for området. Torp er bl.a. manden bag Aker Brygge. Gruppen vandt opgaven på baggrund af Torps gennemarbejdede koncept med bl.a. en skulpturpark, kunstmuseum, oplevelsescenter, udsigtstårn, kontorer og boliger. Arkitekten har været optaget af, at alle, som besøger området, også føler sig hjemme. Jeg er optaget af byrummene og har lagt stor vægt på at skabe gode gader, pladser, torve, parker og andet, som gør at man føler sig godt tilpas i en bydel, siger Torp. Et gennemgående arkitektonisk tema er endvidere mødet mellem land og vand. Ved at forme kajkanten som et stort bymæssigt sidde- og liggemøbel af træ eller ved at etablere lavere, liggende brygger af træ er overgangen blevet et element, der genererer aktivitet. På de robuste trapper og brygger af træ udfoldes et oplevelsesrigt byliv. Her kan i ophøjet isolation reflekteres over nyhederne i Verdens Gang, drikkes café latte med veninderne eller leges tagfat med en livgivende risiko for en dukkert i den kølige Oslo Fjord. Side 5 af 23

6 Det bliver Renzo Piano, en af verdens mest anerkendte og efterspurgte arkitekter, der skal tegne kunstmuseet, oplevelsescentret, skulpturparken, et 60 meter højt udsigtstårn samt et bolig- og erhvervskompleks. For at få mangfoldighed i projektet er der lagt vægt på, at flere forskellige arkitekter designer bygningerne på Tjuvholmen, der forventes at stå færdig i For flere oplysninger: Side 6 af 23

7 Bjørvika: Den norske opera og ballet Det nye operahus i Oslo er, ligesom operahuset i København, beliggende ved vandet i byudviklingsområdet Bjørvika. Her rejser bygningen sig som et hvidt, sneklædt fjeld fra bunden af Oslofjorden. Operaen er opført af det statsligt ejede Stasbygg og er tegnet af det norske arkitektfirma Snøhetta, der vandt den internationale arkitektkonkurrence. Bygningen er på etagekvm. og har kostet ca. 4 mia. norske kroner at opføre. Åbningsforestillingen blev holdt den 12. april Simon Ewings fra Snøhetta forklarede, at det har ligget Snøhetta meget på sinde at skabe et folkets operahus frem for et elitært hus. Bygningen er derfor åben, indbydende og kan bestiges/indtages fra mange vinkler, så selv taget er tilgængeligt og om vinteren kan bruges til kælkebakke mv. Fra det skarpt skårne, hvide marmorbeklædte volumen i brændpunktet mellem containerhavn og jernbane skifter Operaen karaktér, når man træder ind i foyeren. I det megastore rum med de elegante glaspartier står som en oplevelsesrig kontrast i en spændt bue Operaens publikumsafsnit med en rustik beklædning af tysk eg. Adgangen fra foyeren til salen er via snoede, lavloftede gange en transformation fra fjordlandskabets blændende lys til den store sals mørke eg en rejse, hvor man effektfuldt forberedes til det, det hele handler om kunsten på scenen. Side 7 af 23

8 For flere oplysninger: Byudvikling: Storcentre, Place Making mv. v/steen & Strøm Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark, Karen Nielsen, tog imod sammen med adm. Direktør Olav Liné og kommerciel udviklingsdirektør, Henrik Larsen, fra Steen & Strøm Norge. Med 54 shopping centre i Norge, Sverige og Danmark er Steen og Strøm én af Nordens største operatører inden for ejerskab, udvikling og kommerciel drift af shopping centre. Kontoret i Oslo er placeret ved shopping- og restaurationsstedet Aker Brygge, der blev etableret for 22 år siden med base i et nedlagt skibsværft midt i Oslo by. Stedet er desuden et eksempel på, at havnefronten benyttes rekreativt med træbrygger til ophold mv. Side 8 af 23

9 Ifølge Steen & Strøm er den herskende trend i dag den såkaldte Place Making, hvor et shopping center etableres som en integreret del af et bysamfund, der også består af boliger, øvrige erhverv og kulturelle funktioner som f.eks. bibliotek, svømmehal mv. Det væsentlige er at skabe attraktive mødesteder som fundament. Placeringen af shopping centre er i dag byernes centrum, hvor der kan skabes et attraktivt oplevelsesmiljø. Steen & Strøm gennemgik som eksempel herpå udviklingsprojektet Økern Sentrum på kvm. nordøst for Oslo City, som for øjeblikket er under projektering. Ud over et shopping center etableres der boliger, vandland, offentlig service, kulturtilbud mv. Fokus på oplevelser er centralt for udviklingen af centret og dets indhold. Økern har en trafikal infrastruktur, der gør området til et af de bedst tilgængelige i Oslo regionen. Stedet er et af Oslos vigtigste kollektive trafikknudepunkter, og der satses i udviklingen af centret på kollektiv trafik med forholdsmæssigt få parkeringspladser, alle placeret under terræn. For flere oplysninger: Side 9 af 23

10 Infrastruktur i Oslo Oslopakke 2 er en plan for at fremskynde udbygningen af infrastruktur og indkøb af materiel til kollektiv transport i Oslo og Akershus. Intentionen i planen er, at udvikling og drift af regionens transportsystemer vurderes samlet på tværs af regionsgrænser, og at transportafviklingen på bane- og vejsystemet vurderes under ét. Oslopakke 2 skal sikre en udbygning af kollektivtrafikken i løbet af 10 år mellem 2001 og 2011, som ellers ville tage 25. år. Tiltag for at forbedre fremkommeligheden for sporveje og bus i Oslo er i fuld gang, og et nyt realtidsinformationssystem skal give de rejsende bedre viden om, hvornår bussen eller sporvognen rent faktisk kommer. Som eksempel herpå fremviste Niels Helleland fra Norconsult et nyt sporvognsstop, Frogner Plass, placeret i en rundkørsel og med sporvognsskinnerne placeret i et græsklædt midtertracé tæt ved Vigelands skulpturpark. Den trafikerede Frogner Plass blev i 2002 omdannet fra et traditionelt T-kryds til rundkørsel med sporvognsstop i midten. Deltagerne besigtigede desuden et sporvognstracé til rigshospitalet, der åbnede i Projektet skulle give området en effektiv tilknytning til det øvrige kollektivnet i Oslo. Den Side 10 af 23

11 1,6 km. lange forlængelse af sporvognsnettet blev også knyttet til det såkaldte T- banesystem (tunnelbane) med en ny terminal. Fælles for de besigtigede sporvognstracéer var den overbevisende havearkitektoniske behandling. Markeringen af sporvognstracéen med grønne græsplæner og brugen af træer til at danne rum, der adskiller de bløde trafikanter fra biltrafikken, giver oplevelsen af en stærkt trafikeret vej nogle fine formildende nuancer. En god oplevelse var det også at se træbeplantning brugt med konsekvens og omtanke knyttet til en stærkt havearkitektonisk idé til forskel fra den udbredte opfattelse, hvor træer uanset placeringen i byrummet vurderes som en kvalitet. For flere oplysninger: Nasjonalgalleriet Direktør Allis Helleland gav en rundvisning i det norske nationalmuseums afdeling for kunst, Nasjonalgalleriet, hvor bl.a. verdens fornemste samling af Edvard Munchs malerier er udstillet i Sal 24; Madonna, Skriget, Det syge barn mv. Allis Helleland redegjorde desuden for museets moderniserings- og udvidelsesplaner, herunder en planlagt underjordisk Side 11 af 23

12 bygning for at bevare en åben plads ved siden af den nuværende Nasjonalgalleribygning samt opkøb af tilstødende bygninger i Tulinnløkka området. For flere oplysninger: Side 12 af 23

13 Stockholm maj 2008 Bæredygtig byudvikling: Hammerby Sjöstad Rundt om Hammerby Sø vokser der i disse år en ny bydel frem. Området var tidligere et nedslidt havne- og industriområde med håndværk og småindustri, der nu saneres, bebygges og forvandles til en moderne, bæredygtig bydel. De første streger til projektet blev sat i Når bydelen er fuldt udbygget, bliver der lejligheder og ca beboere. Totalt kommer ca personer til at bo og arbejde i området. Hammerby Sjöstad er det største igangværende byudviklingsprojekt i Stockholm. For at kunne gennemføre udviklingen af Hammerby Sjöstad, har det være nødvendigt med en større omlægning af infrastrukturen. Søbyen bindes nu sammen af en tre kilometer lang esplanade, hvor trafik og service er koncentreret. Der satses massivt på kollektiv trafikbetjening med bl.a. moderne sporvognstrafik. Omkring Hammerby Sø anlægges parker, kajer og stisystemer af forskelligartet karakter. Side 13 af 23

14 Stockholm By har satset ambitiøst på bæredygtighed i planlægningen og udførslen af den nye bydel på et område, der tidligere var stærkt forurenet, så bl.a. store arealer på land og i søen skulle oprenses et arbejde, der er udført af Stockholm Bys miljøforvaltning. Hammerby Sjöstad har således sit eget miljøprogram og sin egen kredsløbsmodel samt miljøinformationscentret GlasshusEtt, som deltagerne besøgte. Her kan områdets beboere få råd og vejledning om miljøspørgsmål, ligesom centret tager imod studiebesøg og har udstillinger. Blandt tiltagene inden for bæredygtighed er brugen af miljørigtige byggematerialer, krav om lavenergi husholdningsmaskiner i alle boliger, affaldssortering og brug af biogas. Affaldshåndteringen foregår med sug, i de ældste kvarterer via vogne, i de nyeste kvarterer via et underjordisk, centralt ledningssystem. Hammerby Sjøstad har med sit overbevisende samspil mellem land og vand en stor rekreativ værdi, der yderligere styrkes ved, at vandet efter oprensning har fået badevandskvalitet. Men ikke nok med det. Med sine varierende højder skaber bebyggelsen indlevede retningsskift og den store detaljerigdom en afslappet atmosfære, der fortæller os, at her er det godt at bo. Side 14 af 23

15 Side 15 af 23

16 For flere oplysninger: Bæredygtigt Byggeri: Understenshöjden I det sydlige Stockholm ligger økolandsbyen Understenshöjden fra Byggeriet er opført i regi af HSB, Sveriges største boligselskab, der arbejder aktivt med bæredygtige løsninger. Bebyggelsen består af lejligheder i en slags rækkehuse, bygget i samklang med klipperne og birkeskoven. Husene, der er placeret på søjlestykker, som løfter dem fri af grunden, er bygget af miljøvenlige materialer og er forsynet med fjernvarme fra et centralt flisefyr. Husene er bygget med et urinsorterende toiletsystem, og landsbyen deltager i forskningsprojekter om brug af urin i landbruget mv. Beboerne i de 44 lejligheder har alle været aktivt involveret i projektering og byggeri og varetager selv driften. For flere oplysninger: Side 16 af 23

17 Byudvikling: Järla Sjö Jarla, der ligger 6-10 min. transport fra Stockholm centrum, har over en tiårs periode forvandlet sig fra et slidt industriområde med dårligt omdømme til et prisbelønnet og populært boligområde. Tanken bag området er at give mennesker mulighed for at bo og arbejde i et smukt og trygt miljø. Derfor er området bygget op med hyggelige gårdmiljøer, varierende bebyggelser og mange mødepladser ved søen. Skalaen er lille og menneskelig, husene har oftest tre lejligheder og højst fire. Flere huse ligger direkte ned til vandet, så der kan fiskes ud af vinduet. Fuldt udbygget vil området få ca. 650 huse og lejligheder, de fleste nyudviklede, men også renoverede, eksisterende bygninger. I området findes også gamle fabriksbygninger, bl.a. Lavals turbinehaller, der er bevaret og i dag rummer Stockholms modecenter. De resterende industribygninger rummer i dag arbejdspladser. Totalt udvikles kvadratmeter. Området er i dag næsten fuldt udbygget. Järla Sjö er opført af HSB, Riksbyggen og Wihlborgs med arkitekterne Vernon Gracie og Håkon Jersenius, Småstaden Arkitekter AB. For flere oplysninger: Infrastruktur i Stockholm: Sporvognstur på Djurgårdslinjen I forbindelse med indførslen af højrekørsel i 1967 ophørte al sporvognsdrift i Stockholm. I dag arbejdes der igen på at indføre sporvognstrafik i byen. Djurgårdslinjen administreres af den frivillige forening AB Stockholms Spårväger og er en museumslinie i almindelig gadetrafik, der samtidig bruges til at prøvekøre nye, moderne sporvognstyper i det centrale Stockholm. Årets gæstevogn er denne sommer Bombardiers Flexity Classic. Djurgårdslinjen genåbnede i 1991 og er 3,2 km lang. Til trods for det museumsagtige præg, er den blevet et vigtigt offentligt transportmiddel i byen med mere end to millioner passagerer om året. Succesen har endnu engang fået byen til at åbne øjnene for sporvognens muligheder. Deltagerne blev ved stoppestedet Norrmalmstorg mødt af en Mustang veteransporvogn fra 1946, samt transportforsker Björn Sylvén, og fik en tur med Djurgårdslinjen. I vognhallen Allkärshallen på Djurgården, med 240 meter sporlængde og 18 vogne, redegjorde Sylvén for, hvordan trafikplaner i dag igen skabes på byens præmisser og ikke omvendt. Det åbner vejen for, at sporvogne igen mange steder i verden har hovedrollen i storbyernes trafikstrategi. Side 17 af 23

18 Som en del af den medrivende historiske gennemgang af sporvognsdriftens udstilling i Stockholm fortalte Björn Sylven om Katarinahissen ved Södermalms bratte terrænspring mod Gamla Stan. Stedet, der i dag domineres af det potente KF-Huset og Katarinahissen (ikke at forveksle med Karolinska Hospitalet), er - ud over at være et bindeled til historien en arkitektonisk oplevelse af stort format. Fra Katarinahissens tag er der en betagende udsigt til Stockholms Rådhus, Gamla Stan og Skeppsholmen. Men ikke nok med det. For foden af Katarinahissen er der udsigt til en trafikudfletning med en intensitet, der giver begrebet storbyliv mening. Side 18 af 23

19 Side 19 af 23

20 I Stockholm er Linie 22 også kaldet Tværbanen - en ny linie indviet i 2000, bygget som en hestesko syd om byen. Banen krydser flere tunnelbanelinier, så der er gode omstigningsmuligheder. Linien er 9,2 km. lang, har 13 stoppesteder og betjenes af moderne vogne. I Stockholm Bys Vision 2030 har Stockholm-Mälarregionen et velfungerende transportsystem med minimal klimapåvirkning. Stockholm har planer om at udvide sporvognsnettet betydeligt de kommende år. Multihal: Globen City I 1985 indbød Stockholm By fem deltagere i konkurrencen om udformningen og finansieringen af et nyt sports- og kulturcentrum i Johanneshov i Stockholm. Et forslag fra Berg Arkitektkontor blev i 1986 udpeget som vinder. Hermed opstod en ny bydel for sport, kultur og arbejde i slutningen af 80 erne; Stockholm Globen City. Globen blev indviet i 1989, kun 2 ½ år efter byggestart. Her er kapacitet til arbejdspladser i 10 kontorhuse, 50 butikker, restauranter og et hotel. Det mest spektakulære byggeri er dog den store, in- Side 20 af 23

21 dendørs arena, Globen, som er 110 meter i diameter og 85 meter i taghøjden. Globen rummer op til siddende tilskuere. Globen er oprindeligt primært tænkt som ishockey stadion, men i dag er økonomien primært baseret på store koncerter og events. Økonomisk har projektet haft en omtumlet tilværelse, og driften af arenaen giver fortsat økonomiske udfordringer. For flere oplysninger: Moderna Museet Stockholms Museum for moderne international og skandinavisk billedkunst, fotografi, film og video er resultatet af en åben konkurrence i Vinderprojektet tegnet af den spanske arkitekt Rafael Moneo udmærker sig ved, trods sit store volumen, både at indgå i et smukt samspil med Skeppholmens historiske bebyggelse og byder endvidere på en indre innovativ rumdisponering. Ud over moderne billedkunst er der endvidere et arkitekturmuseum med en permanent udstilling, et afsnit til skiftende udstillinger, en tegningssamling og et bibliotek med plads til forskere. En fremtidig mindre udvidelse af Moderna Museet gennemføres med Renzo Piano som arkitekt. For flere oplysninger: Side 21 af 23

22 Skokskyrkogården Skovkirkegården er en rationel storbykirkegård, der ved første øjekast savner gravsteder. Ved ankomsten møder man et åbent, smukt kurvet landskabeligt rum, hvor det sakrale markeres ved et markant stenkors og et kompleks med tre modernistiske kapeller Troens, Håbets og Det Hellige Kors Kapel som er stramt komponeret efter det gyldne snits regler i kontrast til naturen. Komplekset, der er tegnet af Gunnar Asplund, anses som et højdepunkt i 1900-tallets modernistiske arkitektur. Det er så overbevisende gjort, at her er livet mere nærværende end døden. Fra Gunnar Asplunds opstandelseskapel fører rejsen videre til gravstederne mellem de høje granstammer. Herfra er der adgang til yderligere 2 seværdige kapeller. Gunnar Asplunds lille nationalromantiske Skovkapel er fra 1918 og Sirud Lewerenz sublimt nyklassisistiske Opstandelseskapel er fra For mere information: Side 22 af 23

23 18. juni 2008 Lotte Pape Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Gøsta Knudsen Stadsarkitekt Side 23 af 23

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 Arkitekturrejse Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 1 Velkommen til Oslo Historien om tegnestuen Snøhetta er enestående. Snøhetta opstod allerede i 1980 erne, da en gruppe bygnings- og landskabsarkitekter

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON FAB s studietur 2013 går til.. LONDON byen som omdanner og fortætter Der bygges højt og tæt i de centrale byudviklingsområder. Den høje bygning, the Shard på sydsiden af Themsen ved The London Bridge -

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

CATALYST ARCHITECTURE

CATALYST ARCHITECTURE BYENS RUM OPLEV BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I UDSTLLINGEN CATALYST ARCHITECTURE / UTZON CENTER 3. DECEMBER 2014-8. MARTS 2015 CATALYST ARCHITECTURE INDHOLD OM CATALYST ARCHITECTURE...3 DE FIRE VÆKSTBYER: KØBENHAVN...5

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby 1 Sundby Hvorups Masterplanstilgang - Vejen frem Sundby Hvorup Boligselskab har en vision for deres Nørresundby. Derfor arbejder man på en samlet masterplan

Læs mere