Århus Kommune Teknik og Miljø. Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Teknik og Miljø. Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm. 27.-30. maj 2008"

Transkript

1 Århus Kommune Teknik og Miljø Rapport fra Teknisk Udvalgs tur til Oslo og Stockholm maj 2008

2 Deltagerliste: Politikere: Peter Thyssen Keld Hvalsø Nedergaard Margrethe Bogner Ejgil Rahbek Kristian Würtz Niels Brammer Embedsmænd: Carl Nielsen Birgit Donslund Gøsta Knudsen Niels Schmidt Bente Lykke Sørensen Lasse Nielsen Kirsten Rehling Hedegaard Lotte Pape Medlemmer af Teknisk Udvalg deltog den juni 2008 i en studietur til Oslo og Stockholm. Turens overordnede tema var havneomdannelse og byudvikling, herunder arkitektur og infrastruktur. I denne rapport gennemgås studieturens programpunkter. Side 2 af 23

3 Oslo maj 2008 Byudvikling: Fjordbyen og Bjørvika Byudvikling Leder af Fjordbykontoret Stein Kolstø og projektleder Eivind Hartmann fra Plan- og bygningsetaten tog imod deltagerne på Fjordbykontoret. Fjordbyen er navnet på projektet, hvor Oslo Kommune skal frigøre arealerne ud mod vandet og bruge disse til fremtidsrettet byudvikling med bolig, handel og rekreative formål, så byen igen åbnes mod vandet. En 10 km. lang strandpromenade skal sørge for direkte adgang til vandet. En stor del af arealerne, som i dag anvendes til havnevirksomhed, vil blive udviklet til andre formål. I løbet af 2003 blev arbejdet med at realisere fjordbyen optrappet. Reguleringsplanen for Bjørvika blev vedtaget af bystyret i Mellem 2003 og 2005 kom der reguleringsplaner i stand for Tjuvholmen og Akershusstranda og en midlertidig reguleringsplan for containerterminalen på Shursøya. Side 3 af 23

4 I november 2006 afleverede fjordbykontoret Fjordbyplanen til politisk behandling. Fjordbyplanen er et overordnet plangrundlag, som skal varetage almenhedens interesser langs Oslos front mod vandet. Fjordbyplanen omfatter bydelene Frogner, Sentrum/st. Hanshaugen, Gamle Oslo og Nordstrand. Planforslaget ligger pt. til behandling i byudviklingskomitéen. Bjørvika er en bugt i indre Oslofjord og var længe en del af havneområdet. I dag er området Oslos største byudviklingsprojekt med bl.a. den nye opera. Det hollandske arkitektfirma MVRDV skal sammen med firmaet DARK tegne en bygningsmasse med 12 højhuse i Barcode-stil. Barcode konceptet kendetegnes ved, at der bliver en stribe parallelle bygningsstriber med luft mellem bygningerne, så man sikrer indsigt og udsyn i området. Hver bygning får sin egen, individuelle form og karakter. Projektet er omdiskuteret, og der foreligger pt. alternative forslag. Motorvejen E18, der går gennem området, skal tunnelføres i en sænketunnel for at mindske trafikken gennem området. Tunnellen står efter planen færdig i Den frigjorte plads skal bl.a. bruges til en bred hovedgade omgivet af torve og bygninger. Visionen er at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et udtryk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bæredygtig byudvikling. Den nye bydel skal være til glæde og stolthed for hele Oslos befolkning og bevidst bidrage til at beskrive byens historiske udvikling fra oprindelsen til det 21. århundrede, siger Byudviklingskomitéen bag projektet, OSU (Oslo S Utvikling). Planarbejdet har stået på i en 10 års periode, og der vil totalt blive udbygget ca kvm., hvoraf etagekvm. bliver boliger. For flere oplysninger: Havneomdannelse: Tjuvholmen v/udviklingsselskabet Tjuvholmen Projektdirektør Dagfinn Godell fra Udviklingsselskabet Tjuvholmen gav en rundvisning i området og i Tjuvholmen Besøgscenter. I Oslo er byen og fjorden i dag adskilt af store infrastrukturanlæg som motorvej, banelegeme og godsterminal. En logisk adskillelse dengang havnen blev anvendt til støjende og tung industri. I dag er havneaktiviteterne imidlertid udflyttede og afviklede, så den rekreative værdi ved Oslofjorden kan forbindes med byen. I umiddelbar forlængelse af Aker Brygge ligger Tjuvholmen. Stedet er en del af et tidligere havne- og industriområde; Pipervika, centralt i Oslo Havn og et væsentligt element i ud- Side 4 af 23

5 viklingen af Oslos samlede havnefront. Tjuvholmen var oprindeligt ejet af Havnevæsenet. Havnevæsenet er statsligt ejet, men agerer som en privat aktør i byomdannelseshenseende. Havnevæsenet har ønsket at frasælge området for at finansiere en ny containerhavn. Oslo Kommune gav i 2002 arkitekter og udviklere opgaven hvordan kan kajområdet Tjuvholmen bedst gøres til en attraktiv og levende bydel? Selvaag Gruppen og Aspelin Ramm Gruppen engagerede arkitekten Niels Torp til at skabe en arkitektonisk helhedsvision for området. Torp er bl.a. manden bag Aker Brygge. Gruppen vandt opgaven på baggrund af Torps gennemarbejdede koncept med bl.a. en skulpturpark, kunstmuseum, oplevelsescenter, udsigtstårn, kontorer og boliger. Arkitekten har været optaget af, at alle, som besøger området, også føler sig hjemme. Jeg er optaget af byrummene og har lagt stor vægt på at skabe gode gader, pladser, torve, parker og andet, som gør at man føler sig godt tilpas i en bydel, siger Torp. Et gennemgående arkitektonisk tema er endvidere mødet mellem land og vand. Ved at forme kajkanten som et stort bymæssigt sidde- og liggemøbel af træ eller ved at etablere lavere, liggende brygger af træ er overgangen blevet et element, der genererer aktivitet. På de robuste trapper og brygger af træ udfoldes et oplevelsesrigt byliv. Her kan i ophøjet isolation reflekteres over nyhederne i Verdens Gang, drikkes café latte med veninderne eller leges tagfat med en livgivende risiko for en dukkert i den kølige Oslo Fjord. Side 5 af 23

6 Det bliver Renzo Piano, en af verdens mest anerkendte og efterspurgte arkitekter, der skal tegne kunstmuseet, oplevelsescentret, skulpturparken, et 60 meter højt udsigtstårn samt et bolig- og erhvervskompleks. For at få mangfoldighed i projektet er der lagt vægt på, at flere forskellige arkitekter designer bygningerne på Tjuvholmen, der forventes at stå færdig i For flere oplysninger: Side 6 af 23

7 Bjørvika: Den norske opera og ballet Det nye operahus i Oslo er, ligesom operahuset i København, beliggende ved vandet i byudviklingsområdet Bjørvika. Her rejser bygningen sig som et hvidt, sneklædt fjeld fra bunden af Oslofjorden. Operaen er opført af det statsligt ejede Stasbygg og er tegnet af det norske arkitektfirma Snøhetta, der vandt den internationale arkitektkonkurrence. Bygningen er på etagekvm. og har kostet ca. 4 mia. norske kroner at opføre. Åbningsforestillingen blev holdt den 12. april Simon Ewings fra Snøhetta forklarede, at det har ligget Snøhetta meget på sinde at skabe et folkets operahus frem for et elitært hus. Bygningen er derfor åben, indbydende og kan bestiges/indtages fra mange vinkler, så selv taget er tilgængeligt og om vinteren kan bruges til kælkebakke mv. Fra det skarpt skårne, hvide marmorbeklædte volumen i brændpunktet mellem containerhavn og jernbane skifter Operaen karaktér, når man træder ind i foyeren. I det megastore rum med de elegante glaspartier står som en oplevelsesrig kontrast i en spændt bue Operaens publikumsafsnit med en rustik beklædning af tysk eg. Adgangen fra foyeren til salen er via snoede, lavloftede gange en transformation fra fjordlandskabets blændende lys til den store sals mørke eg en rejse, hvor man effektfuldt forberedes til det, det hele handler om kunsten på scenen. Side 7 af 23

8 For flere oplysninger: Byudvikling: Storcentre, Place Making mv. v/steen & Strøm Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark, Karen Nielsen, tog imod sammen med adm. Direktør Olav Liné og kommerciel udviklingsdirektør, Henrik Larsen, fra Steen & Strøm Norge. Med 54 shopping centre i Norge, Sverige og Danmark er Steen og Strøm én af Nordens største operatører inden for ejerskab, udvikling og kommerciel drift af shopping centre. Kontoret i Oslo er placeret ved shopping- og restaurationsstedet Aker Brygge, der blev etableret for 22 år siden med base i et nedlagt skibsværft midt i Oslo by. Stedet er desuden et eksempel på, at havnefronten benyttes rekreativt med træbrygger til ophold mv. Side 8 af 23

9 Ifølge Steen & Strøm er den herskende trend i dag den såkaldte Place Making, hvor et shopping center etableres som en integreret del af et bysamfund, der også består af boliger, øvrige erhverv og kulturelle funktioner som f.eks. bibliotek, svømmehal mv. Det væsentlige er at skabe attraktive mødesteder som fundament. Placeringen af shopping centre er i dag byernes centrum, hvor der kan skabes et attraktivt oplevelsesmiljø. Steen & Strøm gennemgik som eksempel herpå udviklingsprojektet Økern Sentrum på kvm. nordøst for Oslo City, som for øjeblikket er under projektering. Ud over et shopping center etableres der boliger, vandland, offentlig service, kulturtilbud mv. Fokus på oplevelser er centralt for udviklingen af centret og dets indhold. Økern har en trafikal infrastruktur, der gør området til et af de bedst tilgængelige i Oslo regionen. Stedet er et af Oslos vigtigste kollektive trafikknudepunkter, og der satses i udviklingen af centret på kollektiv trafik med forholdsmæssigt få parkeringspladser, alle placeret under terræn. For flere oplysninger: Side 9 af 23

10 Infrastruktur i Oslo Oslopakke 2 er en plan for at fremskynde udbygningen af infrastruktur og indkøb af materiel til kollektiv transport i Oslo og Akershus. Intentionen i planen er, at udvikling og drift af regionens transportsystemer vurderes samlet på tværs af regionsgrænser, og at transportafviklingen på bane- og vejsystemet vurderes under ét. Oslopakke 2 skal sikre en udbygning af kollektivtrafikken i løbet af 10 år mellem 2001 og 2011, som ellers ville tage 25. år. Tiltag for at forbedre fremkommeligheden for sporveje og bus i Oslo er i fuld gang, og et nyt realtidsinformationssystem skal give de rejsende bedre viden om, hvornår bussen eller sporvognen rent faktisk kommer. Som eksempel herpå fremviste Niels Helleland fra Norconsult et nyt sporvognsstop, Frogner Plass, placeret i en rundkørsel og med sporvognsskinnerne placeret i et græsklædt midtertracé tæt ved Vigelands skulpturpark. Den trafikerede Frogner Plass blev i 2002 omdannet fra et traditionelt T-kryds til rundkørsel med sporvognsstop i midten. Deltagerne besigtigede desuden et sporvognstracé til rigshospitalet, der åbnede i Projektet skulle give området en effektiv tilknytning til det øvrige kollektivnet i Oslo. Den Side 10 af 23

11 1,6 km. lange forlængelse af sporvognsnettet blev også knyttet til det såkaldte T- banesystem (tunnelbane) med en ny terminal. Fælles for de besigtigede sporvognstracéer var den overbevisende havearkitektoniske behandling. Markeringen af sporvognstracéen med grønne græsplæner og brugen af træer til at danne rum, der adskiller de bløde trafikanter fra biltrafikken, giver oplevelsen af en stærkt trafikeret vej nogle fine formildende nuancer. En god oplevelse var det også at se træbeplantning brugt med konsekvens og omtanke knyttet til en stærkt havearkitektonisk idé til forskel fra den udbredte opfattelse, hvor træer uanset placeringen i byrummet vurderes som en kvalitet. For flere oplysninger: Nasjonalgalleriet Direktør Allis Helleland gav en rundvisning i det norske nationalmuseums afdeling for kunst, Nasjonalgalleriet, hvor bl.a. verdens fornemste samling af Edvard Munchs malerier er udstillet i Sal 24; Madonna, Skriget, Det syge barn mv. Allis Helleland redegjorde desuden for museets moderniserings- og udvidelsesplaner, herunder en planlagt underjordisk Side 11 af 23

12 bygning for at bevare en åben plads ved siden af den nuværende Nasjonalgalleribygning samt opkøb af tilstødende bygninger i Tulinnløkka området. For flere oplysninger: Side 12 af 23

13 Stockholm maj 2008 Bæredygtig byudvikling: Hammerby Sjöstad Rundt om Hammerby Sø vokser der i disse år en ny bydel frem. Området var tidligere et nedslidt havne- og industriområde med håndværk og småindustri, der nu saneres, bebygges og forvandles til en moderne, bæredygtig bydel. De første streger til projektet blev sat i Når bydelen er fuldt udbygget, bliver der lejligheder og ca beboere. Totalt kommer ca personer til at bo og arbejde i området. Hammerby Sjöstad er det største igangværende byudviklingsprojekt i Stockholm. For at kunne gennemføre udviklingen af Hammerby Sjöstad, har det være nødvendigt med en større omlægning af infrastrukturen. Søbyen bindes nu sammen af en tre kilometer lang esplanade, hvor trafik og service er koncentreret. Der satses massivt på kollektiv trafikbetjening med bl.a. moderne sporvognstrafik. Omkring Hammerby Sø anlægges parker, kajer og stisystemer af forskelligartet karakter. Side 13 af 23

14 Stockholm By har satset ambitiøst på bæredygtighed i planlægningen og udførslen af den nye bydel på et område, der tidligere var stærkt forurenet, så bl.a. store arealer på land og i søen skulle oprenses et arbejde, der er udført af Stockholm Bys miljøforvaltning. Hammerby Sjöstad har således sit eget miljøprogram og sin egen kredsløbsmodel samt miljøinformationscentret GlasshusEtt, som deltagerne besøgte. Her kan områdets beboere få råd og vejledning om miljøspørgsmål, ligesom centret tager imod studiebesøg og har udstillinger. Blandt tiltagene inden for bæredygtighed er brugen af miljørigtige byggematerialer, krav om lavenergi husholdningsmaskiner i alle boliger, affaldssortering og brug af biogas. Affaldshåndteringen foregår med sug, i de ældste kvarterer via vogne, i de nyeste kvarterer via et underjordisk, centralt ledningssystem. Hammerby Sjøstad har med sit overbevisende samspil mellem land og vand en stor rekreativ værdi, der yderligere styrkes ved, at vandet efter oprensning har fået badevandskvalitet. Men ikke nok med det. Med sine varierende højder skaber bebyggelsen indlevede retningsskift og den store detaljerigdom en afslappet atmosfære, der fortæller os, at her er det godt at bo. Side 14 af 23

15 Side 15 af 23

16 For flere oplysninger: Bæredygtigt Byggeri: Understenshöjden I det sydlige Stockholm ligger økolandsbyen Understenshöjden fra Byggeriet er opført i regi af HSB, Sveriges største boligselskab, der arbejder aktivt med bæredygtige løsninger. Bebyggelsen består af lejligheder i en slags rækkehuse, bygget i samklang med klipperne og birkeskoven. Husene, der er placeret på søjlestykker, som løfter dem fri af grunden, er bygget af miljøvenlige materialer og er forsynet med fjernvarme fra et centralt flisefyr. Husene er bygget med et urinsorterende toiletsystem, og landsbyen deltager i forskningsprojekter om brug af urin i landbruget mv. Beboerne i de 44 lejligheder har alle været aktivt involveret i projektering og byggeri og varetager selv driften. For flere oplysninger: Side 16 af 23

17 Byudvikling: Järla Sjö Jarla, der ligger 6-10 min. transport fra Stockholm centrum, har over en tiårs periode forvandlet sig fra et slidt industriområde med dårligt omdømme til et prisbelønnet og populært boligområde. Tanken bag området er at give mennesker mulighed for at bo og arbejde i et smukt og trygt miljø. Derfor er området bygget op med hyggelige gårdmiljøer, varierende bebyggelser og mange mødepladser ved søen. Skalaen er lille og menneskelig, husene har oftest tre lejligheder og højst fire. Flere huse ligger direkte ned til vandet, så der kan fiskes ud af vinduet. Fuldt udbygget vil området få ca. 650 huse og lejligheder, de fleste nyudviklede, men også renoverede, eksisterende bygninger. I området findes også gamle fabriksbygninger, bl.a. Lavals turbinehaller, der er bevaret og i dag rummer Stockholms modecenter. De resterende industribygninger rummer i dag arbejdspladser. Totalt udvikles kvadratmeter. Området er i dag næsten fuldt udbygget. Järla Sjö er opført af HSB, Riksbyggen og Wihlborgs med arkitekterne Vernon Gracie og Håkon Jersenius, Småstaden Arkitekter AB. For flere oplysninger: Infrastruktur i Stockholm: Sporvognstur på Djurgårdslinjen I forbindelse med indførslen af højrekørsel i 1967 ophørte al sporvognsdrift i Stockholm. I dag arbejdes der igen på at indføre sporvognstrafik i byen. Djurgårdslinjen administreres af den frivillige forening AB Stockholms Spårväger og er en museumslinie i almindelig gadetrafik, der samtidig bruges til at prøvekøre nye, moderne sporvognstyper i det centrale Stockholm. Årets gæstevogn er denne sommer Bombardiers Flexity Classic. Djurgårdslinjen genåbnede i 1991 og er 3,2 km lang. Til trods for det museumsagtige præg, er den blevet et vigtigt offentligt transportmiddel i byen med mere end to millioner passagerer om året. Succesen har endnu engang fået byen til at åbne øjnene for sporvognens muligheder. Deltagerne blev ved stoppestedet Norrmalmstorg mødt af en Mustang veteransporvogn fra 1946, samt transportforsker Björn Sylvén, og fik en tur med Djurgårdslinjen. I vognhallen Allkärshallen på Djurgården, med 240 meter sporlængde og 18 vogne, redegjorde Sylvén for, hvordan trafikplaner i dag igen skabes på byens præmisser og ikke omvendt. Det åbner vejen for, at sporvogne igen mange steder i verden har hovedrollen i storbyernes trafikstrategi. Side 17 af 23

18 Som en del af den medrivende historiske gennemgang af sporvognsdriftens udstilling i Stockholm fortalte Björn Sylven om Katarinahissen ved Södermalms bratte terrænspring mod Gamla Stan. Stedet, der i dag domineres af det potente KF-Huset og Katarinahissen (ikke at forveksle med Karolinska Hospitalet), er - ud over at være et bindeled til historien en arkitektonisk oplevelse af stort format. Fra Katarinahissens tag er der en betagende udsigt til Stockholms Rådhus, Gamla Stan og Skeppsholmen. Men ikke nok med det. For foden af Katarinahissen er der udsigt til en trafikudfletning med en intensitet, der giver begrebet storbyliv mening. Side 18 af 23

19 Side 19 af 23

20 I Stockholm er Linie 22 også kaldet Tværbanen - en ny linie indviet i 2000, bygget som en hestesko syd om byen. Banen krydser flere tunnelbanelinier, så der er gode omstigningsmuligheder. Linien er 9,2 km. lang, har 13 stoppesteder og betjenes af moderne vogne. I Stockholm Bys Vision 2030 har Stockholm-Mälarregionen et velfungerende transportsystem med minimal klimapåvirkning. Stockholm har planer om at udvide sporvognsnettet betydeligt de kommende år. Multihal: Globen City I 1985 indbød Stockholm By fem deltagere i konkurrencen om udformningen og finansieringen af et nyt sports- og kulturcentrum i Johanneshov i Stockholm. Et forslag fra Berg Arkitektkontor blev i 1986 udpeget som vinder. Hermed opstod en ny bydel for sport, kultur og arbejde i slutningen af 80 erne; Stockholm Globen City. Globen blev indviet i 1989, kun 2 ½ år efter byggestart. Her er kapacitet til arbejdspladser i 10 kontorhuse, 50 butikker, restauranter og et hotel. Det mest spektakulære byggeri er dog den store, in- Side 20 af 23

21 dendørs arena, Globen, som er 110 meter i diameter og 85 meter i taghøjden. Globen rummer op til siddende tilskuere. Globen er oprindeligt primært tænkt som ishockey stadion, men i dag er økonomien primært baseret på store koncerter og events. Økonomisk har projektet haft en omtumlet tilværelse, og driften af arenaen giver fortsat økonomiske udfordringer. For flere oplysninger: Moderna Museet Stockholms Museum for moderne international og skandinavisk billedkunst, fotografi, film og video er resultatet af en åben konkurrence i Vinderprojektet tegnet af den spanske arkitekt Rafael Moneo udmærker sig ved, trods sit store volumen, både at indgå i et smukt samspil med Skeppholmens historiske bebyggelse og byder endvidere på en indre innovativ rumdisponering. Ud over moderne billedkunst er der endvidere et arkitekturmuseum med en permanent udstilling, et afsnit til skiftende udstillinger, en tegningssamling og et bibliotek med plads til forskere. En fremtidig mindre udvidelse af Moderna Museet gennemføres med Renzo Piano som arkitekt. For flere oplysninger: Side 21 af 23

22 Skokskyrkogården Skovkirkegården er en rationel storbykirkegård, der ved første øjekast savner gravsteder. Ved ankomsten møder man et åbent, smukt kurvet landskabeligt rum, hvor det sakrale markeres ved et markant stenkors og et kompleks med tre modernistiske kapeller Troens, Håbets og Det Hellige Kors Kapel som er stramt komponeret efter det gyldne snits regler i kontrast til naturen. Komplekset, der er tegnet af Gunnar Asplund, anses som et højdepunkt i 1900-tallets modernistiske arkitektur. Det er så overbevisende gjort, at her er livet mere nærværende end døden. Fra Gunnar Asplunds opstandelseskapel fører rejsen videre til gravstederne mellem de høje granstammer. Herfra er der adgang til yderligere 2 seværdige kapeller. Gunnar Asplunds lille nationalromantiske Skovkapel er fra 1918 og Sirud Lewerenz sublimt nyklassisistiske Opstandelseskapel er fra For mere information: Side 22 af 23

23 18. juni 2008 Lotte Pape Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Gøsta Knudsen Stadsarkitekt Side 23 af 23

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015

Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 Arkitekturrejse Snøhettas OSLO 3. 5. SEPTEMBER 2015 1 Velkommen til Oslo Historien om tegnestuen Snøhetta er enestående. Snøhetta opstod allerede i 1980 erne, da en gruppe bygnings- og landskabsarkitekter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Arkitekturrejse: Amsterdam

Arkitekturrejse: Amsterdam Arkitekturrejse: Amsterdam Besøg Amsterdam med Dansk Arkitektur Center og tag pulsen på byens udvikling. Fra mest at have været kendt for sine idylliske kanaler og husbåde, kan Amsterdam i dag også byde

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere