Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja"

Transkript

1 Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

2 Kompetence fra opspænding til skæræg Kompetens från grundinfästning till skärmaterial Täydellistä peruspitimestä leikkuumateriaaliin Arbejdsprocesserne ændres permanent. Tendensen går i retning af at forøge produktiviteten på de enkelte bearbejdningstrin. For at opnå mere effektiv produktion for kunderne udvikler og fremstiller Wohlhaupter modulære værktøjssystemer med henblik på løsninger til fleksible bearbejdningskoncepter. Her står kravene fra værktøjsplanlægger og -anvender forrest. Dertil hører en enkel og let forståelig håndtering som f.eks. digital-aflæsning af mål og korrekturer, oplæg til konstruktion af værktøjer f. kvikmontering samt en omfattende servicepakke i enhver værktøjssituation. Der tages hensyn til fremtidsorienterede teknologiske trends, og produkterne opfylder høje teknologiske standarder. Der drages nytte af effektive modulære komponenter, som altid er til rådighed med kort frist. Et bredt sortiment af platter til de mest forskelligartede spåntagningsopgaver gør det muligt at opnå topmålet af fleksibilitet og kompetence. Wohlhaupter tilgodeser produktiviteten med værktøjernes gennemførte modularitet og en tidssparende omstilling understøttet af et farvekodesystem lige fra grundholderen til det nødvendige vendeskær. Bearbejdningsopgaver, der ændres, klares ganske nemt ved at udskifte enkelte komponenter eller simpelt hen udnytte det bredt anlagte indstilleområde. Lad Dem overbevise om Wohlhaupters præstationsmuligheder på de næste sider og giv os udfordringer. Med tradition og nyskabelser er Wohlhaupter den rigtige partner for Deres firma. Bearbetningscykler förändras konstant i avsikt att öka produktiviteten i enstaka bearbetningsstadier. För att åstadkomma effektiv produktivitetsökning för kunden utvecklar och tillverkar Wohlhaupter modulära verktygssystem och applikationsrelaterade lösningar för flexibla bearbetningskoncept där verktygsplanerarens och användarens krav prioriteras. Detta inbegriper enkelt och lättförståeligt handhavande, såsom avläsning av måttkorrigering på digital display, konstruktion av verktyg med låg vikt och ett omfattande servicepaket för verktyget. Framtidsorienterade teknologiska trender har beaktats och produkterna håller en hög teknologisk standard. Acceptans och nyttjandegrad har beaktats genom att tillhandahålla effektiva, modulära komponenter, vilka kan levereras med kort varsel. Dessutom resulterar ett brett sortiment med vändskärsplattor för de mest varierande bearbetningsuppgifter i maximal flexibilitet och problemlösningskompetens. Wohlhaupter främjar hög produktivitet genom en omfattande modularitet hos verktygen och tidsbesparande omriggning samt med hjälp av ett färgkodsystem från grundinfästning till erforderligt verktygsmaterial. Föränderliga bearbetningsuppgifter kan lösas enkelt genom byte av enstaka komponenter eller genom väl tilltagna inställningsområden. Nagelfar Wohlhaupters kapacitetsspektrum på de följande sidorna i denna broschyr och utmana oss gärna. Med vår tradition och innovation är Wohlhaupter absolut rätt partner för ditt företag. Koneistus kehittyy jatkuvasti. Trendinä on lisätä tuottavuutta jokaisessa valmistusvaiheessa. Saavuttaakseen tehokkaan tuotannon lisäyksen asiakkaillaan, Wohlhaupter kehittää ja valmistaa modulaarisia työkalu menetelmiä ja sovellutus kohtaisia ratkaisuja joustavaan tuotantoon, missä työkalun suunnittelu ja käyttäjä ovat etusijalla. Tämä sisältää yksinkertaisen ja täydellisen hallinnan kuten mittojen oikeellisuuden digitaalisella näytöllä, kevyt rakenteiset työkalut ja kokonaisvaltainen huolto. Tulevaisuuden trendit huomioidaan ja tuotteet vastaavat korkeita teknologisia standardeja. Valmistus ja käyttöönotto nopealla toimitusajalla käyttäen hyväksi tehokkaita modulaarisia komponentteja. Lisäksi saatavissa laaja valikoima teräpaloja kaikkiin koneistus vaiheisiin taaten maksimi joustavuuden ja ongelmien ratkaisut. Wohlhaupter edistää tuottavuutta täydellisellä modulaarisuudella työkaluissa ja aikaa säästävällä värikoodi systeemillä peruspitimestä haluttuun teräpalaan. Vaihdettaessa koneistus kohdetta voidaan se helposti tehdä vaihtamalla joko yksittäistä komponenttia tai säätää teräpää uudelleen. Tarkista Wohlhaupter tuotespektri seuraavilta sivuilta ja totea itse. Perinteillä ja innovaatioilla on Wohlhaupter Teidän oikea partneri. 2

3 MultiBore Systemværktøj: stabil fleksibel gennemprøvet MultiBore systemverktyg: stabila flexibla beprövade MultiBore systeemityökalu: tukeva joustava kokeiltu Wohlhaupter tilbyder branchens mest omfangsrige produktprogram til for- og færdigbearbejdning af boringer: det modulære værktøjssystem med verdenssucces. Fleksibel for de mest forskelligartede anvendelser. Tilpasset enhver maskinspindel og samtidig µ-nøjagtig. Uddrejeværktøjerne tilfredsstiller de højeste kvalitetskriterier. De er også egnet til højhastighedsbearbejdning. Wohlhaupter erbjuder ett mycket brett produktområde för grov- och finbearbetning av borrhål: det framgångsrika modulverktygssystemet som används i hela världen. Systemet är flexibelt med de mest varierande applikationsområden. Det är kompatibelt med alla maskinspindlar och uppvisar samtidigt en noggrannhet på tusendelar. Ursvarvningsverktygen uppfyller hårdast tänkbara kvalitetskrav. De är även lämpliga för höghastighetsbearbetning. Wohlhaupter tarjoaa laajimman tuotevalikoiman reikien rouhinta- ja viimeistelykoneistukseen alalla: maailmanlaajuinen menestys työkalujärjestelmä. Joustava useimmilla sovellutus alueilla. Käytettävissä kaikkien koneiden karoissa ja samaan aikaan tiukoilla toleranssi tarkkuuksilla. Avarrus työkalut vastaavat tiukimpia laatu kriteereitä; ovat myös sopivia suurnopeus työstöön. Liitos MVS-liitos on todettu menestykselliseksi miljoonissa kohteissa julkistuksen jälkeen vuonna 1973: Helppo ja käytännöllinen käsittely Helposti liikuteltava kartio kierresokka tarkkaan terän paikoitukseen 3-piste kiinnitys takaa suuret aksiaaliset kiinnitysvoimat vastin pinnalle Työkalun vaihtotarkkuus alle 3 mikronia Yhteensopiva MTS modulaarisen sorvaus järjestelmän kanssa Tilslutningsstedet MVS-koblingsdelen har med succes været brugt millioner af gange siden 1973: Enkel og hensigtsmæssig håndtering Frit tilgængelige koniske gevindstifter for defineret positionering af skærene 3-punkt-opspænding og derfor store aksiale spændekræfter på flangen Vekselnøjagtighed < 3 µm Anvendelig med det modulare drejeværktøjssystem MTS fra Wohlhaupter Anslutning MVS-anslutningen är väl beprövad och används i miljontals applikationer sedan 1973: Enkelt och praktiskt handhavande Lättåtkomliga gängade koniska tappar för noggrann skärpositionering Trepunktsuppspänning som garanterar höga axiella förspänningskrafter vid plananliggning Växlingsnoggrannhet < 3 µm Kompatibelt med det modulära svarvstålssystemet MTS från Wohlhaupter Produktion på moderne dreje-fræsecentre Med permanent kvalitetskontrol efter DIN EN ISO 9001:2000 Produktion i moderna svarv-/fräscentra med permanent kvalitetskontroll enligt DIN EN ISO 9001:2000 Tuotantoa moderneilla sorvaus/koneistuskeskuksilla jatkuvalla laatukontrollilla DIN EN ISO 9001:2000 mukaan 3

4 Skrubarbejde så spånerne flyver Grovbearbetning så att spånorna flyger Rouhinta koneistuksella lastut lentämään Ø 19, mm Hurtig reparationsservice produktionssikring ved hjælp af låneværktøjer Snabbare reparation på plats hos Wohlhaupter produktionen kan fortsätta med hjälp av låneverktyg Pikakorjausta Wohlhaupterilla tuotanto voi jatkua lainatyökalulla Forbearbejde, affase, baglæns spåntagning, cirkulærfræsning, aksialstik den fortandede -grundholder kombineret med forskellige platteholdere giver de fleste variationer i spåntagningen. Fra Ø 200 mm kan den fortandede adapterskinne også benyttes som Combi-Line eller til færdigbearbejdning Wohlhaupter byder på det største udvalg til forbearbejdning af boringer. Grovbearbetning, fasning, bakbearbetning, rundfräsning, axiell spårstickning -tandade kroppar, i kombination med olika skärplatthållare, ger största möjliga bearbetningsvariation. Från Ø 200 mm och uppåt kan de räfflade adaptersliderna också användas som Combi-Line eller vid finbearbetning Wohlhaupter erbjuder ett mycket stort område för förbearbetning av borrhål. Rouhinta, viisteitys, paluukoneistus, ympyräjyrsintä, aksiaali uritus hammastetut rungot, yhdessä erilaisten palanpitimien kanssa, mahdollistaa suurimman variaation koneistuksessa. Suuremmille kuin dia 200 mm, hammastettuja pidin luisteja voidaan myös käyttää kuten Combi-Line tai viimeistely koneistuksessa-wohlhaupter tarjoaa laajimman valikoiman esikoneistukseen. Kendetegn: Uddrejeområde Ø 19, mm Holderens fortanding er slebet Et stort antal forskellige platteholdere til forbearbejdning, affasning, aksialstik og baglæns bearbejdning garanterer store anvendelsesmuligheder Platteholdere f. såvel forsat snit som spåntagning i samme plan Det er muligt at benytte ISO-vendeskær uafhængig af fabrikat Uddrejediameterområde mm med letudskiftelige aluminiumskinner Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 19, mm Räfflad verktygskropp med slipad fintandning En mängd olika skärplatthållare för grovbearbetning, fasning, axiell spårstickning och bakbearbetning garanterar ett stort applikationsområde Skärplatthållare med inställning i höjdled och skär på samma höjd Användning av tillverkaroberoende ISO vändskärsplattor kan användas Ursvarvningsområde mm med slider i aluminiumkonstruktion Ominaisuudet: Reikä alue dia 19, mm Laaja valikoima erilaisia palanpitimiä rouhintaan, viisteitykseen, aksiaali uritukseen paluukoneistus takaa laajan kirjon sovellutuksia Palanpitimet samalla tai porrastetulla tasolla Valmistajasta riippumaton ISO teräpalojen käyttö mahdollista Reikä alue mm luisteilla kevyissä erikoisalumiini rungoissa Hulbearbejdningens forvandlingskunstner. Förvandlingskonstnär för grovbearbetning av hål. Pikavaihto malli Rouhinta avarrukseen. 4

5 Arbejder du for to Arbetar du för två Tehden kahden työn Ø 24, mm Skrub- og sletbearbejdning i en arbejdsgang med en diameternøjagtighed på 0,002 mm med skærene i samme plan eller forsat fra Ø 24,5 til 1020 mm. Wohlhaupter Combi-Line: dobbelt produktivitet, parret med -programmets fleksibilitet. Produktionslederens drøm. Grov- och finbearbetning i en operation med frammatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern skär på lika höjd eller med förskjutning i höjdled från Ø 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: fördubblad produktivitet parat med -programmets flexibilitet verkstadschefens dröm. Rouhinta ja viimeistely kerralla. sisäänsyöttö tarkkuudella 0,002 mm halkaisijassa samalla tai porrastetulla tasolla alue 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: tuplaa tuottavuuden, tuplaa alueen joustavuuden tuotantopäällikön unelma. Ominaisuudet: Reikä alue 24, mm Rouhinta ja viimeistely kerralla sovituksella IT6 Nonius asetus viimeistelyssä Syöttö tarkkuus 0,002 (0,01 mm alumiini luistilla) halkaisijassa Maks. nopeus rpm (2000 rpm alumiiniluistilla) Erikoiskoneistus erillisillä palanpitimillä Säästää työkalupaikkoja Lisää tuottavuutta jopa 60 % Kaksi työkalua yhdessä Alentaa koneistus ja sivuaikoja Suurempi keskittävyys Kendetegn: Udboreområde Ø 24,5 201 mm Skrub- og slet i en arbejdsgang med tolerancer indtil IT6 Indstilling med nonius ved sletbearbejdning Spåndybdepræcision 0,002 mm på diameteren (0,01 mm med aluminiumskinne) Max. omdrejningstal r/min (2.000 r/min med aluminiumskinne) Specialopgaver med individuelle platteholdere Sparer en plads i magasinet Produktionsstigning op til 60 % To værktøjer i eet Reducering af såvel hoved- som bitider Højere koncentricitet Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 24,5 201 mm Grov- och finbearbetning i en operation med passningar upp till IT6 Inställning via nonie i samband med färdigbearbetning Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm (0,01 mm vid alu-slid) på diametern Max varvtal v/min (2.000 v/min vid alu-slid) Specialbearbetningar med separata skärplatthållare Inbesparing av en magasinplats Ökning av produktiviteten med upp till 60% Två verktyg i ett Minskning av bearbetningstider och bitider Högre koncentricitet Kompetent rådgivning af Wohlhaupter s specialuddannede medarbejder Kompetent rådgivning av Wohlhaupter-tekniker Wohlhaupter-teknikon opastusta 5

6 Præcision har et navn Precision har fått ett namn Tarkkuudella on nimi Ø 3,7 66 mm Med sit gennem årtier world-wide gennemprøvede -uddrejeværktø til sletbearbejdning tilbyder Wohlhaupter den mest omfangsrige produkt-palette f. kvalitetsbearbejdning af boringer. En høj grad af fleksibilitet i anvendelsen, udvalg af skær såvel som operatørvenlig håndtering garanterer en optimal værktøjsløsning ved de mest forskelligartede spåntagninger. Wohlhaupter for den højeste præcision. Prøvespåntagning for kundespecificeret anvendelse i Wohlhaupter s teknologicenter Testbearbetning i kundspecifika appliktioner vid Wohlhaupters teknologicentrum Testityöstöä erikoissovellukseen Wohlhaupterin teknologiakeskuksessa Wohlhaupter erbjuder med sina sedan årtionden över hela världen väl beprövade ursvarvningsverktyg det bredast tänkbara produktionsområde för invändig bearbetning av borrhål med välkänd kvalitet. Ett stort mått av flexibilitet vid applikation, val av skärmaterial och enkelt handhavande garanterar optimala verktygslösningar för de mest varierande bearbetningar. Wohlhaupter för maximal precision. Viimeistely koneistuksessa on vuosikymmenien menestys maailman laajuisesti, Wohlhaupter tarjoaa laajimman valmistus ohjelman reikien sisäpuoliseen koneistukseen tunnetulla laadulla. Erittäin laaja sovellutusalue, terämateriaali valikoima sekä yksinkertainen käsittely takaavat optimi työkaluratkaisut erilaisiin koneistuksiin. Wohlhaupter suurinta tarkkuutta. 248: Det kompakte værktøj med variabel længdeindstilling for præcisionsboring indtil 30 mm. Ett kompakt verktyg med variabel längdinställning för precisionsborrning upp till 30 mm. Kompakti työkalu vaihdettavalla pituusasetuksella tarkkuusavarrukseen 30 mm asti. Kendetegn serie 248: Uddrejeområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt konstruktion Producerer diameternøjagtighed indenfor 0,01mm Max.omdrejningstal r/min Trinløs længdeindstilling indtil 10 x D Opspænding i cylindriske skafter Kan adapteres i -systemet Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 248: Ursvarvningsområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt utförande Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Steglös längdinställning upp till 10 x D Infästning i cylindriska skaft Kan anpassas i -systemet Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 248 ominaisuudet: Avarrus alue 3,7 30,2 mm Kompakti rakenne Syöttö tarkkuus asteikoilla 0,01 mm halk. Maks. nopeus rpm Jatkuvasti säädettävä pituus säätö jopa 10 x D Kiinnitin lieriömäisissä varsissa Voidaan kiinnittää järjestelmään Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 310: Værktøjet for udvidet sletbearbejdning fra 29 mm. Verktyget för insteget i färdigbearbetning fr.o.m. 29 mm. Työkalu viimeistelyyn alkaen 29 mm. Kendetegn serie 310: Uddrejeområde Ø mm Opnår diameternøjagtighed indenfor 0,01 mm Max. omdrejningstal r/min Baglæns bearbejdning fra Ø 36 mm ved simpelthen at dreje platteholderen 180 Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 310: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Bakbearbetning från Ø 36 mm genom enkel vridning av skärplatthållaren 180º Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 310 ominaisuudet: Avarrusalue mm Syöttötarkkuus 0,01 mm halk Maks. nopeus rpm Paluukoneistus alkaen 36 mm vain kääntämällä palanpidintä 180 Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 6

7 Hold balancen Håll balansen Tasapainon pitäen Ø 24,5 205 mm High-End -værktøjet til serieproduktion stort justereområde altid i balance. Heigh-End-verktyg för serietillverkning stort inställningsområde alltid balanserat. Huippu työkalu laatutuotantoon suuri säätöalue aina tasapainossa.. Allerede i 1993 bragte Wohlhaupter som den første balance på markedet for sletbearbejdning med sin værktøjsserie med automatisk afvejning. Den konsekvente videreudvikling af disse værktøjer garanterer fineste boringskvalitet trods høje skærehastigheder med den mest moderne teknik og det allerede fra Ø 24,5 mm. Fra Ø 65 mm fremstilles værktøjerne i en let aluminiumkonstruktion også i denne teknologi er Wohlhaupter pioner og hjælper med at minimere produktionsomkostningerne. Redan 1993 presenterade Wohlhaupter typserien Balance på marknaden som det första verktyget för finbearbetning med automatisk balansering. Den logiska fortsatta utvecklingen av dessa verktyg garanterar max ursvarvningskvalitet vid höga skärhastigheter med modernaste teknik redan från Ø 24,5 mm och uppåt. Verktygen från Ø 65 mm och uppåt är tillverkade i aluminium (lätt utförande). Wohlhaupter är även pionjär inom denna teknologi och hjälper till att minimera produktionskostnaderna. Sarjan 364 Balance ominaisuudet: Avarrusalue 24,5 205 mm Automaattinen tasapainoitus läpi avarrus alueen Syöttö tarkkkuus 0,002 mm halk. Maks. nopeus rpm Painon alennus Alu-Linella jopa 58 % Tarkkuus tasapainoitus vakiona 10 gmm Paluu koneistus alkaen 38 mm Vähennys prosessiajoissa jopa 50 % Työkalun kestoiän nousu jopa 100 % Jo vuonna 1993, Wohlhaupter julkisti Balance sarjan markkinoille ensimmäisenä työkaluna viimeistely koneistukseen automaattisella tasapainoituksella. Näiden työkalujen looginen jatkokehitys takaa maksimi reiän laadun suurilla leikkuunopeuksilla ja jo halk mm alkaen. Työkalut yli dia 65 mm valmistetaan kevytrakenteisesta erikoisalumiinista-wohlhaupter on myös pioneeri tässä teknologiassa ja auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia. Kendetegn serie 364 Balance: Uddrejeområde Ø 24,5 205 mm Automatisk afbalancering i hele uddrejeområdet Boringsnøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Vægtreducering med Alu-Line indtil 58 % Præcisionsafvejning som standard 10 gmm MMS-egnet Baglæns bearbejdning fra diameter 38 mm Reducerer procestiden med op til 50 % Standtidsforøgelse op til 100 % Karakteristika för typserie 364 Balance: Ursvarvningsområde Ø 24,5 205 mm Automatisk balansering över hela ursvarvningsområdet Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Max varvtal v/min Viktminskning med Alu-Line på upp till 58% Standardmässig finbalansering 10 gmm MMS-kompatibel Bakbearbetning från ursvarvningsområde 38 mm Förkortning av processtiderna upp till 50% Ökning av verktygets livslängd med upp till 100% Produktionsoptimering gennem Wohlhaupter s flerdages gratis workshops med praksisdel i undervisningscentret i Frickenhausen Optimering av produktionen genom flera dagars besök hos Wohlhaupters verkstäder utan kostnad och med praktiksession vid utbildningscentret i Frickenhausen Tuotannon optimointia monipäiväisillä vierailulla Wohlhaupterin tehtailla veloituksetta käytännön opetusta koulutuskeskuksessa Frickenhausenissa 7

8 Succes er et spørgsmål om den rette indstilling Ett lyckat resultat är en fråga om rätt inställning Onnistunut lopputulos kun oikea asetus Ø mm Sletbearbejdning fra mm med et værktøj, nem betjening ved hjælp af digitalt display, højeste præcision på grund af opto-elektrisk måling af skærets justering. Ud over disse tekniske højdepunkter omfatter DigiBore med sit store tilbehørsprogram også aksial indstik og udvendig drejning. Hurtige og µ-nøjagtige målkorrektioner i maskinen forhøjer produktiviteten. Med en enkelt korrektion opnås pasningen, og bitider reduceres væsentligt. DigiBore: uovertruffen præcision. Finbearbetning mm med ett verktyg. Enkelt handhavande med hjälp av digitaldisplay, maximal precision med optoelektronisk mätning av rörelser till skäreggen. Tillsammans med dessa tekniskt framträdande funktioner med en stor mängd tillbehör inbegriper DigiBore också axiell spårstickning och utvändig svarvning. Snabba och mikronoggranna måttkorrigeringar i maskinen ökar produktiviteten. Du åstadkommer passningen med en enda korrigering och bitiden reduceras avsevärt. DigiBore: oslagbar precision. Viimeistelykoneistus mm yhdellä työkalulla, yksinkertainen käsittely käyttäen digitaalista näyttöä, äärimmäinen tarkkuus opto-elektronisella liikkeen mittauksella leikkuu särmään. Näiden teknisten ominaisuuksien lisäksi laaja valikoima lisätyökaluja. DigiBore sisältää myös aksiaalisen urituksen ja ulkopuolisen sorvauksen. Nopea ja mikrotarkat mittakorjaukset koneessa lisäävät tuottavuutta. Mitta saadaan yksinkertaisella korjauksella ja seisonta aika pienenee huomattavasti. DigiBore lyömätöntä tarkkuutta. Hvert eneste udleveret værktøj ledsages af Wohlhaupter s kvalitetscertifikat Wohlhaupter kvalitets-certifikat som bifogas varje levererat verktyg Wohlhaupter laatutodistus seuraa jokaisen työkalun mukana DigiBoren ominaisuudet: Reikä alue mm Aksiaalinen uritus mm Ulkopuolinen sorvaus mm Maks. nopeus rpm Syöttötarkkuus mm halkaisijassa Mikrotarkat mittakorjaukset digitaalisella näytöllä lisää tuottavuuttanne ja laatua Opto-elektroninen liike mittaus Automaattinen tasapainoitus MMS-yhteensopiva Yleiskäyttöinen laajalla terävalikoimalla Kaikilla kartioilla MVS-liitoksella tai HSK-kartioilla Yksinkertainen käsittely Vähennnys susien määrässä Kendetegn DigiBore: Uddrejeområde Ø mm Aksialindstik Ø mm Udvendig drejning Ø mm Max. omdrejningstal r/min Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Digitalt display med µ-nøjagtige målkorrektioner forøger din produktivitet og kvalitet Opto-elektronisk måling af justeringer Automatisk afbalancering MMS-egnet Universel anvendelse med omfattende tilbehør Systemuafhængig p.g.a. MVS-tilslutning eller HSK-koblingsdel Simpel betjening Reducerer brokmængden Karakteristika för DigiBore: Ursvarvningsområde Ø mm Axiellt instick Ø mm Utvändig svarvning Ø mm Max. varvtal v/min Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Mikronoggranna måttkorrigeringar med digital visning ökar produktiviteten och förhöjer kvaliteten Optoelektronisk mätning av inställningssträcka Automatisk balansering MMS-kompatibel Universellt användbar med omfattande tillbehör Systemoberoende med MVS-anslutning eller HSK-gränssnitt Enkelt handhavande Minskad kassationsvolym Hele værktøjssæt som totalløsninger Verktygssatser som komplettlösningar Toimitetaan kätevässä muovi salkussa 8

9 µ-præcision kravet gennem årtier Verktyget som arbetar med mikroprecision Mikro-tarkkuus vaatimus läpi vuosien Ø mm Kompakt opbygget universel i anvendelse simpelthen en bestseller. Det omfangsrige tilbehørsprogram forsyner anvenderen med en bred vifte af muligheder. Værktøjet er også velegnet til specielle spåntagninger. Selv udvendig drejning lader sig gøre ved hjælp af en dertil udviklet specialstålholder. Et praktisk værktøjssæt i en handy kuffert garanterer en let overgang til universel bearbejdning af boringer. Man kan således til enhver tid forøge sine muligheder gennem anskaffelse af yderligere tilbehør. Leveres som sæt i praktisk kunststofkuffert Som verktygssats i praktisk förvaringslåda av plast Toimitetaan kätevässä muovi salkussa En bestseller i kompaktutförande. Det omfattande tillbehörs-programmet ger ett brett applikationscentrum. Verktyget är också idealiskt för special-bearbetningar. Till och med utvändig svarvning är möjlig med hjälp av specialutvecklade skärstålhållare. Praktiska verktygssatser i en behändig förvaringslåda garanterar enkel bestyckning för universella borroperationer. Man kan följaktligen när som helst komplettera verktyget genom att köpa till ytterligare tillbehör. Kompakti rakenne yleiskäyttöinen bestselleri. Laaja valikoima lisätarvikkeita mahdollistaa käytön monissa sovellutuksissa. Työkalu on ideaalinen erikoiskoneistuksiin. Myös ulkopuolinen sorvaus on tehty mahdolliseksi erikoisesti kehitetyillä palan pitimillä. Käytännöllinen työkalusarja käsilaukussa takaa yksinkertaisen lähestymisen yleisavarrus operaatioihin. Lisätarvikkeita ostamalla voi koska tahansa laajentaa sarjaa. Kendetegn serie Uddrejeområde Ø mm Udvendig drejning fra Ø 4 66 mm Mulighed for afbalancering og derved opnå en endnu bedre boringskvalitet Omfattende tilbehørsprogram der også kan fås som kompletsæt Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Indvendig kølemiddeltilførsel Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Utvändig svarvning Ø 4 66 mm Balansering för förbättrad ursvarvningskvalitet Omfattande tillbehörs-program kan även levereras som komplett sats Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,002 mm på diametern Användbar för hastigheter upp till v/min Invändig matning av skärvätska :n ominaisuudet Reikäalue mm Ulkopuolinen sorvaus 4 66 mm Tasapainoitus parempaan reiän laatuun Laaja valikoima tarvikkeita saatavissa myös täydellisinä sarjoina Syöttö tarkkuus asteikolla 0,002 mm halk. Sisäpuolinen nesteen syöttö Wohlhaupter s anvendelsesrådgiver udfører produktions-check på stedet med resultatanalyse Wohlhaupter produktionskontroll med resultat-analys, utförd av egna tekniker Wohlhaupterin teknikoiden tuotantokontrolli tulosanalyysillä 9

10 Fleksibel selv i de store størrelser Flexibilitet även vid stora mått Joustavuutta myös suurissa mitoissa Ø mm 337: Finboreværktøjet i let aluminiumkonstruktion til de stor udboringer. Precisionsverktyg av aluminium konstruerat för stora hål. Tarkkuustyökalu kevyestä alumiinirakenteesta suurille reijille. Kendetegn serie 337: Uddrejeområde Ø mm Justerenøjagtighed 0,01 mm på diameteren Max. omdrejningstal 2500 r/min Baglæns spåntagning ved blot at vende platteholderen Let aluminiumkonstruktion Hård og slidstærk overflade p.g.a. speciel coating Indvendig køling helt frem til skæret Typserie 337 Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max. varvtal 2500 v/min Bakbearbetning genom enkel vridning av skärstålhållaren Aluminiumkonstruktion med låg vikt Hård och slitstark yta med speciell beläggning Invändig matning av skärvätska fram till skäret Ominaisuudet 337: Reikäalue mm Syöttötarkkuus asteikoilla 0.01 mm halk. Maks. nopeus 2500 rpm Paluukoneistus vain palanpidintä kääntäen Alumiininen kevyt rakenne Kova, kulutusta kestävä pinta erikoispinnoitteella Sisäpuolinen nesteen syöttö leikkuusärmään Uden forboring: vendeskærsboret Top Cut Plus Indexerbara ursvarvningshuvuden Top Cut Plus: vändskärsborrar med maximalt nyttjande Täydeksi hyödyksi: Top Cut Plus kääntöpala porat Ø 19,0 54,0 mm Med denne serie vendeskærsbor tilbyder Wohlhaupter en modulær løsning som et resultat af den nyeste teknik, der først fuldt udfolder sig med det plan-parallelle MVS-tilkoblingssystem. Med denna serie vändskärsborrar erbjuder Wohlhaupter en modulär lösning i teknisk toppklass, som endast kan ge fullständiga och optimala resultat vid planparallell kontakt med MVS-anslutningen. Tällä kääntöpala porasarjalla, Wohlhaupter tarjoaa modulaarisen ratkaisun käyttäen viimeisintä tekniikkaa, josta saadaan suurin teho tuetulla MVS-liitoksella. Kendetegn: Boringsområde mm 3 x D Maksimal stivhed gennem 3-punkt spændeeffekten i MVS-koblingsstedet Også egnet til brug på maskiner med ringe motorkraft Reduceret bearbejdningstid p.g.a. højeste skærehastigheder og tilspændinger Yderligere dimensioner på forespørgsel. Karakteristika: Borrdiameter mm 3 x D Maximal styvhet genom 3-punkts spänneffekt och MVS-förbindningens plananliggning Kan även användas i maskiner med låg effekt-förbrukning Reducerad bearbetningstid genom max skärhastighet och matning. Andra längder och diametrar på beställning. Ominaisuudet: Pora halkaisijat mm 3 x D Maksimi tukevuus 3-piste kiinnityksellä MVS-liitoksessa Voidaan käyttää myös heikkotehoisissa koneissa Pienentynyt koneistusaika maksimi leikkuu nopeuksilla ja syötöillä Muut pituudet ja halkaisijat pyydettäessä. 10

11 Vi har vægten under kontrol Wohlhaupter har vikten under kontroll Meillä on paino hallinnassa Wohlhaupter udnytter aluminiums fremragende specifikke egenskaber både til standardværktøjer og til kundespecificerede løsninger. Med Alu-Line letvægtsværktøjerne sætter Wohlhaupter nye standarder for vægtreducering. Store værktøjer lader sig således også integrere i produktionsprocessen og det med maksimal styrke og præcision. Wohlhaupter drar nytta av de utmärkta specifika egenskaperna hos aluminium då det gäller standardverktyg och kundspecifika lösningar. Detta gör det även möjligt att integrera även stora verktyg i produktionsprocessen med maximal styrka och precision. Wohlhaupter hyödyntää alumiinin erinomaisia erityisominaisuuksia vakio työkaluissa ja asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Alu-Line kevyillä työkaluilla Wohlhaupter asettaa uudet standardit painon laskemiseksi. Tämä sallii suurien työkalujen integroimisen tuotanto prosessiin ja maksimi lujudella ja tarkkuudella. Ominaisuudet: Leikkuunopeudet jopa 3000 m/min. Nopeampi operaatio, pienempi kustannus Mukava työkalun käsittely kiinnityksestä esiasetteluun Painon pudotus jopa 58 % Painon keskipiste on lähempänä koneen karaa antaen suotuisamman kippimomentin Helpompi käsittely Suurempi sovellutus alue Parempi reiän laatu Ei ruostevahinkoja Kulumisen ja korroosion kestävä pinta erikoispinnoitteella Parempi työkalun kestoikä Vähemmän koneen kulumista Kendetegn: Skærehastighed op til 3000 m/min Lavere takttider og dermed færre omkostninger Komfortabel håndtering lige fra montage til forindstilling Vægtreducering indtil 58 % Tyngdepunktet tættere på maskinspindlen, dermed mindre tendens til kast Simpel håndtering Større anvendelsesområde Forbedret boringskvalitet Ingen tendens til rust Slid- og korrossionsbeskyttende coating Forlængede standtider Ringere maskinslitage Karakteristika: Skärhastigheter upp till 3000 m/min Kortare bearbetningstider ger reducerade kostnader Bekväm verktygshantering från montering till förinställning Upp till 58% minskad vikt Tyngdpunkten ligger närmare maskinspindeln, vilket ger ett gynnsammare tippmoment Förenklat handhavande Utökat appliktionsområde Förhöjd hålkvalitet Ingen verktygsnötning och ytrost Förslitnings- och korrosionsbeständig yta på grund av special-beläggning Ökning av ingreppstiden Minskad förslitning på maskinen 11

12 MTS: Modulært drejeværktøjssystem fleksibel og variabel MTS: Modulärt svarvstålssystem flexibelt och variabelt MTS: Modulaarinen Sorvaus Työkalujärjestelmä joustava ja monipuolinen Wohlhaupter s modulære værktøjssystem for dreje-/fræsecentre har overbevisende høj præcision såvel som stor fleksibilitet. Det store udvalg af grundholdere gør det lige velegnet til brug sammen med HSK- og Capto-spindler. Kombineret med MultiBore-Systemet kan enhver af MTS-værktøjets længder og diametre tilpasses individuelt. Grundholderens fortanding betyder, at et utal af platteholdere kan benyttes, så forskellige skærmaterialer og -geometrier kan bruges optimalt. Som afrunding af løsningsmulighederne for multitask-maskiner tilbyder Wohlhaupter et omfattende program af opspændingsværktøjer. Wohlhaupter modulära verktyg för svarv-/fräscentra har en imponerande hög precision och stor flexibilitet. Ett stort urval grundinfästningar medger användning av HSK- och Capto-spindlar. I kombination med MultiBore-systemet kan man individuellt anpassa MTS-verktyg med valfri längd och diameter. Ett stort antal skärhållare kan anpassas till verktygshållarna via den skarptandade kroppen så att olika skärmaterial och geometrier kan användas med optimalt nyttjande. Som en avrundning av mängden lösningar vid arbete i fleroperationsmaskiner erbjuder Wohlhaupter ett stort område med spännverktyg. Wohlhaupter modulaariset työkalut sorvaus/jyrsintä keskuksiin tunnetaan suuresta tarkkuudestaan ja laajasta joustavuudesta. Laaja valikoima peruspitimiä sallii HSK ja Capto karojen käytön. Yhdistettynä MultiBore systteemiin mikä tahansa pituus ja halkaisija voidaan MTS työkaluista yksittäin kiinnittää. Suuri määrä palanpitimiä voidaan liittää pitimiin hammastetuilla rungoilla, niin että erilaisia terämateriaaleja ja geometrioita voidaan käyttää optimi laajuudessa. Monitoimikoneiden erilaisiin ratkaisuihin Wohlhaupter tarjoaa kattavan valikoiman kiinnitys työkaluja. Kendetegn: Høj grad af fleksibilitet grundet modulær konstruktion Komponenter fra det gennemprøvede MultiBore-værktøjsgprogram er lige til at bruge Forskellige ISO-platteholdere gør det uafhængigt af skærmaterialernes art Økonomisk udveksling af platteholdere ved slitage eller indførelse af nye geometrier Der kan anvendes HSK- og Captospindler Operatørvenlig montage p.g.a. farvekodesystem Bekvem ombygning af drejeværktøjet ved nye bearbejdningskrav Karakteristika: Hög flexibilitet tack vare moduluppbyggnad Man kan använda komponenter från det väl beprövade MultiBore-verktygsprogrammet Varierande ISO-skärhållare möjliggör bearbeting i olika material Ekonomiskt byte av skärplatthållare i händelse av förslitning eller användning av nya geometrier Kan användas på HSK- och Capto-spindlar Användarvänlig verktygsmontering med hjälp av färgkodsystem Bekväm ombyggnad av svarvverktygen vid nya bearbetningskrav Ominaisuudet: Suuri joustavuus modulaarisella rakenteella Komponentteja MultiBore valikoimasta voidaan käyttää Erilaiset ISO palanpitimet sallivat kaikki terämateriaalit Taloudellinen palanpitimen vaihto jos kulunut tai uudet geometriat Voidaan käyttää HSK ja Capto karoissa Käyttäjä ystävällinen värikoodi menetelmä työkalujen kiinnittämiseen Helppo terien vaihto uusiin koneistus vaatimuksiin Hurtig hjælp gennem vores service-hotline: her bliver du vejledt af en spåntagningsfagmand Snabb hjälp med Wohlhaupter Service-hotline: rådgivning av bearbetningsspecialist Pika apua Wohlhaupterin kuumalinjalla työstöspesialistilta 12

13 Når man ønsker erfaring og service Då erfarenhet och service är ett krav Missä tarvitaan kokemusta ja palvelua Uddannelsen i Wohlhaupter s eget lærlingeværksted sikrer et kvalificeret generationsskifte Träning i Wohlaupters egen utbildningslokal Koulutusta Wohlhaupterin omassa koulutustilassa Kundespecifiserede løsninger Ved skrub eller slet, ved komplekse bearbejdninger, usædvanlige emner, vanskeligt bearbejdelige specialmaterialer eller lange udhæng så har Wohlhaupter årtiers erfaring med specialløsninger til indvendig bearbejdning. Højeste præcisionskrav, stadig fornyende værktøjsteknik såvel som stor fleksibilitet gennem indsatsen af optimale skærmaterialer er basis for din succes. Kundspecifika lösningar Vid grov- eller finbearbetning, komplexa bearbetningar, arbetsstycken som kräver ovanlig bearbetning, specialmaterial eller speciellt långa utliggningar resulterar Wohlhaupters decennier av erfarenheter av invändig hålbearbetning i speciella verktygslösningar. Mycket högt ställda krav på precision, innovativ verktygsteknologi parat med stor flexibilitet genom användning av optimala verktygsmaterial utgör grunden för ett gott resultat. Asiakaskohtaiset ratkaisut Olipa kyseessä rouhinta tai viimeistelykoneistus, valmiiksi työstö, epätavalliset työkappaleet, erikoismateriaalit tai erityisesti ylipitkä työkalu Wohlhaupterin vuosikymmenten kokemus reikien sisäpuolisessa työstössä auttaa erikoistyökalu ratkaisuissa. Suurimmat tarkkuus vaatimukset, innovaatinen työkalu teknologia sekä joustavuus yhdessä optimi terämateriaalien kanssa ovat perustana menestyksellenne. Kendetegn: Erfaren anvendelsestekniker rådgiver helt fra første kontakt til ibrugtagning af løsningen Konstruktørernes mangeårige erfaring giver optimalt værktøjsdesign Modulær opbygning i forbindelse med standardværktøjer reducerer Deres værktøjsudgifter Optimal brug af vendeskær reducerer senere udgifter til skærmaterialer Grundafbalancering fra fabrikken sørger for optimal spåntagningsproces Karakteristika: Kompetent rådgivning av erfarna applikationstekniker från första kontakten till idrifttagningen Optimal verktygskonstruktion är ett resultat av många års konstruktionserfarenheter Modulär konstruktion i förening med standardverktyg reducerar verktygskostnaderna Optimerad användning av utbytbara vändskärsplattor reducerar följdkostnaderna i förhållande till skärmaterialen Grundbalansering från fabrik för optimal bearbetning Ominaisuudet: Ammattimainen neuvonta ensi kontaktista ratkaisuun kokeneiden menetelmä teknikkojen kanssa Optimi työkalusuunnittelu tuloksena vuosien kokemuksesta Modulaarinen rakenne yhdessä vakiotyökalujen kanssa alentaa työkalu kustannuksia Optimoidut kääntöpalat vähentävät terämateriaali kustannuksia Vakio tasapainoitus tehtaalla optimi koneistukseen 13

14 Nyeste teknologi også i Wohlhaupter-hovedet Modernaste teknologi även i Wohlhaupters bearbetningshuvuden Viimeisintä teknologiaa myös Wohlhaupter päässä EK Udveksling af information med brugerne på regionale teknologidage Informationsutbyte med användaren vid regionala teknologidagar Tietojen vaihtoa säännöllisillä teknologiapäivillä Ren nyskabelse for ind- og udvendige indstik i serieproduktionen: Wohlhaupter s banebrydende indstikhoved kombinerer den lineære etskærs tilspænding med flerskærs cirkulærfræsning. Ren innovation för invändig och utvändig spårstickning vid serieproduktion: det banbrytande spårstickningshuvudet från Wohlhaupter kombinerar linjär enskärsmatning med cirkulär flerskärsfräsning. Oiva innovaatio sisä- ja ulkopuoliseen uritukseen sarjatuotannossa: Wohlhaupterin urituspää yhdistää lineaarisen yksileikkuisen syötön monileikkuisen ympyräjyrsinnän kanssa. Kendetegn: Forbedret overfladekvalitet Reducerer bearbejdningstiden med indtil 80 % Processikkerheden garanteres af elektronisk værktøjsovervågning Simpel betjening Problemfri integrering i maskinstyringen Designet til alle bearbejdningscentre Omfattende servicepakke Enkelt- eller dobbeltindstik i en arbejdsgang Den økonomiske proces i masseproduktionen Karakteristika: Ökning av ytfinheten Reducering av bearbetningstiderna med upp till 80% Processäkerhet genom elektronisk verktygsövervakning Enkel betjäning Problemfri integrering i maskinstyrning Konstruerat för alla typer av fleroperationsmaskiner Omfattande servicepaket Enkelt eller dubbelt instick i arbetstempo Den ekonomiska processen vid serieproduktion Ominaisuudet: Parannus pinnan laadussa Vähennys koneistusajoissa jopa 80 % Helppo käyttää Ongelmavapaa yhdistäminen koneen ohjaukseen Suunniteltu kaikille koneistuskeskuksille Kattava huoltopaketti Yksittäinen tai tupla uritus kerralla Taloudellinen massatuotannossa UPA Det legendariske Wohlhaupter-hoved topteknologi gennem mere end 60 år med plan- og konisk drejning og boring såvel som til skæring af gevind i både enkeltstyksog masseproduktion. I størrelserne UPA 3, UPA 4 og UPA 5-S6 er det universelle plan- og uddrejehoved i dag stadig efterspurgt af spåntagningsfolket. Det legedariska Wohlhaupterhuvudet toppteknologi i över 60 år vid planing, ursvarvning och konsvarvning samt vid gängskärning, vid såväl stycke- som serietillverkning. Det universella plan- och ursvarvningshuvudet i storlekarna UPA 3, UPA 4 och UPA 5-S6 är fortfarande efterfrågat vid bearbetning. Legendaarinen Wohlhaupter pää kärkiteknologiaa jo yli 60 vuotta taso- reiän ja kartion sorvauksessa sekä kierteityksessä yksittäis- tai massatuotantoon. Yleisavarruspää koot UPA 3, UPA 4 ja UPA 5-S6 ovat yhä tänään vastaamassa koneistukseen. 14

15 Fra grundholderen til skærmaterialet Från infästning till skärmaterial Peruspitimestä terämateriaaliin Det omfattende Wohlhaupter-program i HSK- eller stejlkonusudgave indeholder alle gængse opspændingsværktøjer. Som foregangsmand for HSK satser Wohlhaupter i årtier på denne tilslutningsmetode: den største veksel- og gentagenøjagtighed samt største stivhed både statisk og dynamisk gør det ideelt til brug på de mest moderne bearbejdningscentre. Stejlkonus: til alle gængse NC-maskiner, designet til DIN A/ -AD/ -B, til DIN 2080 såvel som MAS-BT og CAT. Præcisionen er bevist overalt Made in Germany Made by Wohlhaupter. Kattava ohjelma HSK tai kartio versioita sisältää kaikki kiinnitys elementit. Ensimmäisenä HSK:n käyttäjänä, olemme käyttäneet tätä liitosta jo vuosia: Maksimi työkalun vaihto ja toisto tarkkuus sekä maksimi staattinen ja dynaaminen tukevuus sallii käytön uusimmissa koneistuskeskuksissa. Kartiot; Vakio NC koneissa mallit DIN A/ -AD/ -B, DIN 2080 kuten MAS-BT ja CAT. Kaikkialla todettua tarkkuutta Made in Germany Made by Wohlhaupter. Det omfattande Wohlhaupter-programmet i HSK- eller verkstadskonutförande innefattar alla standard-spännelement. Som föregångare med HSK har Wohlhaupter använt sig av denna anslutning i åratal. Max. verktygsväxling och repeternoggrannhet samt maximal statisk och dynamisk styvhet medger användning i modernaste fleroperationsmaskiner. Verkstadskona: för användning i alla standard-nc-maskiner, konstruerad för DIN A/ -AD/ -B, för DIN 2080 samt MAS-BT och CAT. Väl beprövad noggrannhet Tillverkade i Tyskland Tillverkade av Wohlhaupter. Afbalanceret kompletværktøj for højhastighedsbearbejdning Balanserade komplettverktyg för höghastighets-bearbetning Tasapainoitettu työkalu suurnopeustyöstössä Wohlhaupter tilbyder en enestående mangfoldighed af specificerede og ISO-vendeskær, der er specielt egnet til de forskellige fræseopgaver. Især Wohlhaupter s specifikke platteformer garanterer optimalt bearbejdningsresultat og produktivitetsforøgelse. Hvad enten det drejer sig om belagt eller ubelagt hårdmetal, cermet, keramik eller de ultrahårde værktøjsmaterialer PKB og PKD sørger den succesfulde Wohlhaupter-palette af vendeskær for høj ydelse under spåntagning i din produktion. Wohlhaupter erbjuder en unik mångfald specificerade ISO-vändskärsplattor som konstruerats speciellt för olika fräsoperationer. Särskilt de specifika Wohlhaupter-formerna garanterar ett optimalt bearbetningsresultat och ger en produktivitetsfördel. Oavsett om det gäller belagd eller ej belagd hårdmetall, kermet, keramik eller de superhårda verktygs-materialen PCBN eller PKD så ger den mycket effektiva Wohlhaupter-serien med utbytbara vändskärsplattor en hög avverkningskapacitet i det aktuella materialet. Wohlhaupter tarjoaa oman valikoiman erikois ja ISO kääntöpaloja, jotka ovat erityisesti suunniteltu erilaisiin kara jyrsintä koneistuksiin. Niiden erityinen Wohlhaupter muoto takaa optimi koneistustulokset ja antavat tuottavuus hyödyn. Olipa kyseessä pinnoitettu tai pinnoittamaton, cermetit, keraamiset tai myös ultra-kovat terämateriaalit PCBN tai PCD, menestyksellinen Wohlhaupter terävalikoima mahdollistaa suuritehoisen koneistuksen teidän materiaaleissanne. 15

16 Wohlhaupter program Wohlhaupter-programmet Wohlhaupterilla, tietysti 00004/ Printed in Germany Forbehold for tekniske ændringer. Med reservation för tekniska ändringar. Sertifioitu laatukontrolli. Wohlhaupter GmbH Präzisionswerkzeuge Maybachstraße Frickenhausen Postfach Frickenhausen Tel (0) Fax 0049 (0) Internet: Der er naturligvis certifikat på Wohlhaupter s kvalitet. Certifierad kvalitetskontroll med Wohlhaupter naturligtvis. 16

Montagesystemer til solcelleanlæg. Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi

Montagesystemer til solcelleanlæg. Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi Montagesystemer til solcelleanlæg Få et sikkert udbytte af din investering i vedvarende energi Montage Renusol GmbH innovativ virksomhed med solrige visioner Ung, dynamisk, innovativ. Siden 1997 er vi

Læs mere

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 E Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071764 Käyttö- ja

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

BRUGER- OG KØBERGUIDE. Quick Change til CNC-drejebænke

BRUGER- OG KØBERGUIDE. Quick Change til CNC-drejebænke BRUGER- OG KØBERGUIDE Quick Change til CNC-drejebænke Indholdsfortegnelse Quick Change 3 Afgørende fordele 6 Forbedr udnyttelsen af maskinen Green Light-bearbejdning 6 Større sikkerhed og brugervenlighed

Læs mere

Nord-Lock X-series skiver

Nord-Lock X-series skiver DANISH DANSK Nord-Lock X-series skiver Produkt information En ny evolution inden for bolt sikkerhed Der findes to hoved årsager til at bolt samlinger fejler: spontan bolt løsning og slækning. Traditionelt

Læs mere

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Lotus Spredere www.lely.com innovators in agriculture Fast greb om afgrøden Mere end bare til beskyttelse Alle sektioner er sikkert forbundet via drejepunkter. I kombination med sektioners støttestænger

Læs mere

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT COOL OG MILJØRIGTIG: DEN HYBRIDE REVOLUTION ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT Vi arbejder hele tiden på at forbedre os selv og vores arbejdsgange for at skærpe vores konkurrencemæssige

Læs mere

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8.

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... 26 27/1 26 27/1 2010 2010 40 % side 8 Værdikupon 10 000,- side 5 *) De 100 første kunder, den 26. januar 2010, der bestiller for mindst 10.000 kr. får en

Læs mere

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark Sleipner - en succes for C&K Johansen Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark posten Nr. Vanadis 6 SuperClean TM på hårdt arbejde hos Stansomatic 1 2004 Sleipner - høj ydelse

Læs mere

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Volvokataloget 2006 PRODUKTER OG TJENESTER FRA VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S DUMPERE GRAVEMASKINER LÆSSEMASKINER RENDEGRAVERE GRADERE SERVICE RESERVEDELE TILBEHØR indhold Service er vor lidenskab... VOLVO

Læs mere

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Vi introducerer den nye Småt er det nye stort Designet til at passe ind Holder hjulene i gang Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Folk stoler på dig Hvem kan du stole på? Hvem er afhængige

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY 2 FORRETNINGSLEDELSE PERFORMANCE FOR SIMPLICITY Dr. Sven Bär Administrerende direktør ESYLUX GmbH Peter Kremser Administrerende direktør ESYLUX GmbH Mareks Peters

Læs mere

Process refrigeration Industrial refrigeration

Process refrigeration Industrial refrigeration S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 1. February 2008 250.000 000.000 750.000.500.000.250.000 000 1,5 MW kloakkbasert ammoniakk-varmepumpeanlegg Nyt dansk fiskefartøj med fabrik ombord

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Succes ved brug af det rigtige system

Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Indholdsfortegnelse side 4-13 side 14-19 side 20-23 side 24-27 Manto MANTO XXL RASTO Søjleforskalling RONDA RASTO

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Højeffektivt bukkecenter løfter SP-Stål

Højeffektivt bukkecenter løfter SP-Stål Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Nr. 11 I 2015 I 10. årgang Godt 60 fik inspiration i Herning Sidste uges Fuld Skrue-morgenmøde på Herningsholm Erhvervsskole bød på inspirerende

Læs mere

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser &proces www.automatik.nu 38. årgang maj/juni 2013 nr. 5 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser Logistik- og produktionschef Bent

Læs mere

Alt på sin plads! Felder Gruppe er din partner helt fra den lille rundsav og op til en High-end maskinpark med nettilslutning! Ring til os nu!

Alt på sin plads! Felder Gruppe er din partner helt fra den lille rundsav og op til en High-end maskinpark med nettilslutning! Ring til os nu! FORMAT-4 førsteklasses kvalitet og varig præcision made in Austria En formatsundsav fra FORMAT-4, garanterer for succes. Vores erfaring din sikkerhed! I mere en 50 år har vi beskæftiget os med udvikling,

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET AVS - VORES VIDEN ER DIN SIKKERHED Med vores brede produktprogram og vores specialiserede viden kan vi løse de fleste opgaver inden for fødevareindustrien, og vi

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

Historien bag Maxwell Marine

Historien bag Maxwell Marine Historien bag Maxwell Marine For omkring fire årtier har navnet Maxwell været et synonym med den højeste standard for kvalitet i marine ingeniør. Ved at sørge for fremragende ankringsløsninger til lystbåde,

Læs mere

Fartkongen 1/14. Indonesien: Støt vækst. et erhvervs- og teknologimagasin fra sandvik coromant

Fartkongen 1/14. Indonesien: Støt vækst. et erhvervs- og teknologimagasin fra sandvik coromant MWW MWW 10 10 år år et erhvervs- og teknologimagasin fra sandvik coromant 1/14 Indonesien: Støt vækst Fartkongen Potentielt verdens hurtigste bil - men også en vigtig brik for at tiltrække dygtige unge

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL JUAL TAGTILBEHØr ganske enkelt... JUAL leverandør og samarbejdspartner på højeste niveau JUAL TEKNIK fokus på kvalitet og sikkerhed Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere