Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja"

Transkript

1 Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

2 Kompetence fra opspænding til skæræg Kompetens från grundinfästning till skärmaterial Täydellistä peruspitimestä leikkuumateriaaliin Arbejdsprocesserne ændres permanent. Tendensen går i retning af at forøge produktiviteten på de enkelte bearbejdningstrin. For at opnå mere effektiv produktion for kunderne udvikler og fremstiller Wohlhaupter modulære værktøjssystemer med henblik på løsninger til fleksible bearbejdningskoncepter. Her står kravene fra værktøjsplanlægger og -anvender forrest. Dertil hører en enkel og let forståelig håndtering som f.eks. digital-aflæsning af mål og korrekturer, oplæg til konstruktion af værktøjer f. kvikmontering samt en omfattende servicepakke i enhver værktøjssituation. Der tages hensyn til fremtidsorienterede teknologiske trends, og produkterne opfylder høje teknologiske standarder. Der drages nytte af effektive modulære komponenter, som altid er til rådighed med kort frist. Et bredt sortiment af platter til de mest forskelligartede spåntagningsopgaver gør det muligt at opnå topmålet af fleksibilitet og kompetence. Wohlhaupter tilgodeser produktiviteten med værktøjernes gennemførte modularitet og en tidssparende omstilling understøttet af et farvekodesystem lige fra grundholderen til det nødvendige vendeskær. Bearbejdningsopgaver, der ændres, klares ganske nemt ved at udskifte enkelte komponenter eller simpelt hen udnytte det bredt anlagte indstilleområde. Lad Dem overbevise om Wohlhaupters præstationsmuligheder på de næste sider og giv os udfordringer. Med tradition og nyskabelser er Wohlhaupter den rigtige partner for Deres firma. Bearbetningscykler förändras konstant i avsikt att öka produktiviteten i enstaka bearbetningsstadier. För att åstadkomma effektiv produktivitetsökning för kunden utvecklar och tillverkar Wohlhaupter modulära verktygssystem och applikationsrelaterade lösningar för flexibla bearbetningskoncept där verktygsplanerarens och användarens krav prioriteras. Detta inbegriper enkelt och lättförståeligt handhavande, såsom avläsning av måttkorrigering på digital display, konstruktion av verktyg med låg vikt och ett omfattande servicepaket för verktyget. Framtidsorienterade teknologiska trender har beaktats och produkterna håller en hög teknologisk standard. Acceptans och nyttjandegrad har beaktats genom att tillhandahålla effektiva, modulära komponenter, vilka kan levereras med kort varsel. Dessutom resulterar ett brett sortiment med vändskärsplattor för de mest varierande bearbetningsuppgifter i maximal flexibilitet och problemlösningskompetens. Wohlhaupter främjar hög produktivitet genom en omfattande modularitet hos verktygen och tidsbesparande omriggning samt med hjälp av ett färgkodsystem från grundinfästning till erforderligt verktygsmaterial. Föränderliga bearbetningsuppgifter kan lösas enkelt genom byte av enstaka komponenter eller genom väl tilltagna inställningsområden. Nagelfar Wohlhaupters kapacitetsspektrum på de följande sidorna i denna broschyr och utmana oss gärna. Med vår tradition och innovation är Wohlhaupter absolut rätt partner för ditt företag. Koneistus kehittyy jatkuvasti. Trendinä on lisätä tuottavuutta jokaisessa valmistusvaiheessa. Saavuttaakseen tehokkaan tuotannon lisäyksen asiakkaillaan, Wohlhaupter kehittää ja valmistaa modulaarisia työkalu menetelmiä ja sovellutus kohtaisia ratkaisuja joustavaan tuotantoon, missä työkalun suunnittelu ja käyttäjä ovat etusijalla. Tämä sisältää yksinkertaisen ja täydellisen hallinnan kuten mittojen oikeellisuuden digitaalisella näytöllä, kevyt rakenteiset työkalut ja kokonaisvaltainen huolto. Tulevaisuuden trendit huomioidaan ja tuotteet vastaavat korkeita teknologisia standardeja. Valmistus ja käyttöönotto nopealla toimitusajalla käyttäen hyväksi tehokkaita modulaarisia komponentteja. Lisäksi saatavissa laaja valikoima teräpaloja kaikkiin koneistus vaiheisiin taaten maksimi joustavuuden ja ongelmien ratkaisut. Wohlhaupter edistää tuottavuutta täydellisellä modulaarisuudella työkaluissa ja aikaa säästävällä värikoodi systeemillä peruspitimestä haluttuun teräpalaan. Vaihdettaessa koneistus kohdetta voidaan se helposti tehdä vaihtamalla joko yksittäistä komponenttia tai säätää teräpää uudelleen. Tarkista Wohlhaupter tuotespektri seuraavilta sivuilta ja totea itse. Perinteillä ja innovaatioilla on Wohlhaupter Teidän oikea partneri. 2

3 MultiBore Systemværktøj: stabil fleksibel gennemprøvet MultiBore systemverktyg: stabila flexibla beprövade MultiBore systeemityökalu: tukeva joustava kokeiltu Wohlhaupter tilbyder branchens mest omfangsrige produktprogram til for- og færdigbearbejdning af boringer: det modulære værktøjssystem med verdenssucces. Fleksibel for de mest forskelligartede anvendelser. Tilpasset enhver maskinspindel og samtidig µ-nøjagtig. Uddrejeværktøjerne tilfredsstiller de højeste kvalitetskriterier. De er også egnet til højhastighedsbearbejdning. Wohlhaupter erbjuder ett mycket brett produktområde för grov- och finbearbetning av borrhål: det framgångsrika modulverktygssystemet som används i hela världen. Systemet är flexibelt med de mest varierande applikationsområden. Det är kompatibelt med alla maskinspindlar och uppvisar samtidigt en noggrannhet på tusendelar. Ursvarvningsverktygen uppfyller hårdast tänkbara kvalitetskrav. De är även lämpliga för höghastighetsbearbetning. Wohlhaupter tarjoaa laajimman tuotevalikoiman reikien rouhinta- ja viimeistelykoneistukseen alalla: maailmanlaajuinen menestys työkalujärjestelmä. Joustava useimmilla sovellutus alueilla. Käytettävissä kaikkien koneiden karoissa ja samaan aikaan tiukoilla toleranssi tarkkuuksilla. Avarrus työkalut vastaavat tiukimpia laatu kriteereitä; ovat myös sopivia suurnopeus työstöön. Liitos MVS-liitos on todettu menestykselliseksi miljoonissa kohteissa julkistuksen jälkeen vuonna 1973: Helppo ja käytännöllinen käsittely Helposti liikuteltava kartio kierresokka tarkkaan terän paikoitukseen 3-piste kiinnitys takaa suuret aksiaaliset kiinnitysvoimat vastin pinnalle Työkalun vaihtotarkkuus alle 3 mikronia Yhteensopiva MTS modulaarisen sorvaus järjestelmän kanssa Tilslutningsstedet MVS-koblingsdelen har med succes været brugt millioner af gange siden 1973: Enkel og hensigtsmæssig håndtering Frit tilgængelige koniske gevindstifter for defineret positionering af skærene 3-punkt-opspænding og derfor store aksiale spændekræfter på flangen Vekselnøjagtighed < 3 µm Anvendelig med det modulare drejeværktøjssystem MTS fra Wohlhaupter Anslutning MVS-anslutningen är väl beprövad och används i miljontals applikationer sedan 1973: Enkelt och praktiskt handhavande Lättåtkomliga gängade koniska tappar för noggrann skärpositionering Trepunktsuppspänning som garanterar höga axiella förspänningskrafter vid plananliggning Växlingsnoggrannhet < 3 µm Kompatibelt med det modulära svarvstålssystemet MTS från Wohlhaupter Produktion på moderne dreje-fræsecentre Med permanent kvalitetskontrol efter DIN EN ISO 9001:2000 Produktion i moderna svarv-/fräscentra med permanent kvalitetskontroll enligt DIN EN ISO 9001:2000 Tuotantoa moderneilla sorvaus/koneistuskeskuksilla jatkuvalla laatukontrollilla DIN EN ISO 9001:2000 mukaan 3

4 Skrubarbejde så spånerne flyver Grovbearbetning så att spånorna flyger Rouhinta koneistuksella lastut lentämään Ø 19, mm Hurtig reparationsservice produktionssikring ved hjælp af låneværktøjer Snabbare reparation på plats hos Wohlhaupter produktionen kan fortsätta med hjälp av låneverktyg Pikakorjausta Wohlhaupterilla tuotanto voi jatkua lainatyökalulla Forbearbejde, affase, baglæns spåntagning, cirkulærfræsning, aksialstik den fortandede -grundholder kombineret med forskellige platteholdere giver de fleste variationer i spåntagningen. Fra Ø 200 mm kan den fortandede adapterskinne også benyttes som Combi-Line eller til færdigbearbejdning Wohlhaupter byder på det største udvalg til forbearbejdning af boringer. Grovbearbetning, fasning, bakbearbetning, rundfräsning, axiell spårstickning -tandade kroppar, i kombination med olika skärplatthållare, ger största möjliga bearbetningsvariation. Från Ø 200 mm och uppåt kan de räfflade adaptersliderna också användas som Combi-Line eller vid finbearbetning Wohlhaupter erbjuder ett mycket stort område för förbearbetning av borrhål. Rouhinta, viisteitys, paluukoneistus, ympyräjyrsintä, aksiaali uritus hammastetut rungot, yhdessä erilaisten palanpitimien kanssa, mahdollistaa suurimman variaation koneistuksessa. Suuremmille kuin dia 200 mm, hammastettuja pidin luisteja voidaan myös käyttää kuten Combi-Line tai viimeistely koneistuksessa-wohlhaupter tarjoaa laajimman valikoiman esikoneistukseen. Kendetegn: Uddrejeområde Ø 19, mm Holderens fortanding er slebet Et stort antal forskellige platteholdere til forbearbejdning, affasning, aksialstik og baglæns bearbejdning garanterer store anvendelsesmuligheder Platteholdere f. såvel forsat snit som spåntagning i samme plan Det er muligt at benytte ISO-vendeskær uafhængig af fabrikat Uddrejediameterområde mm med letudskiftelige aluminiumskinner Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 19, mm Räfflad verktygskropp med slipad fintandning En mängd olika skärplatthållare för grovbearbetning, fasning, axiell spårstickning och bakbearbetning garanterar ett stort applikationsområde Skärplatthållare med inställning i höjdled och skär på samma höjd Användning av tillverkaroberoende ISO vändskärsplattor kan användas Ursvarvningsområde mm med slider i aluminiumkonstruktion Ominaisuudet: Reikä alue dia 19, mm Laaja valikoima erilaisia palanpitimiä rouhintaan, viisteitykseen, aksiaali uritukseen paluukoneistus takaa laajan kirjon sovellutuksia Palanpitimet samalla tai porrastetulla tasolla Valmistajasta riippumaton ISO teräpalojen käyttö mahdollista Reikä alue mm luisteilla kevyissä erikoisalumiini rungoissa Hulbearbejdningens forvandlingskunstner. Förvandlingskonstnär för grovbearbetning av hål. Pikavaihto malli Rouhinta avarrukseen. 4

5 Arbejder du for to Arbetar du för två Tehden kahden työn Ø 24, mm Skrub- og sletbearbejdning i en arbejdsgang med en diameternøjagtighed på 0,002 mm med skærene i samme plan eller forsat fra Ø 24,5 til 1020 mm. Wohlhaupter Combi-Line: dobbelt produktivitet, parret med -programmets fleksibilitet. Produktionslederens drøm. Grov- och finbearbetning i en operation med frammatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern skär på lika höjd eller med förskjutning i höjdled från Ø 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: fördubblad produktivitet parat med -programmets flexibilitet verkstadschefens dröm. Rouhinta ja viimeistely kerralla. sisäänsyöttö tarkkuudella 0,002 mm halkaisijassa samalla tai porrastetulla tasolla alue 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: tuplaa tuottavuuden, tuplaa alueen joustavuuden tuotantopäällikön unelma. Ominaisuudet: Reikä alue 24, mm Rouhinta ja viimeistely kerralla sovituksella IT6 Nonius asetus viimeistelyssä Syöttö tarkkuus 0,002 (0,01 mm alumiini luistilla) halkaisijassa Maks. nopeus rpm (2000 rpm alumiiniluistilla) Erikoiskoneistus erillisillä palanpitimillä Säästää työkalupaikkoja Lisää tuottavuutta jopa 60 % Kaksi työkalua yhdessä Alentaa koneistus ja sivuaikoja Suurempi keskittävyys Kendetegn: Udboreområde Ø 24,5 201 mm Skrub- og slet i en arbejdsgang med tolerancer indtil IT6 Indstilling med nonius ved sletbearbejdning Spåndybdepræcision 0,002 mm på diameteren (0,01 mm med aluminiumskinne) Max. omdrejningstal r/min (2.000 r/min med aluminiumskinne) Specialopgaver med individuelle platteholdere Sparer en plads i magasinet Produktionsstigning op til 60 % To værktøjer i eet Reducering af såvel hoved- som bitider Højere koncentricitet Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 24,5 201 mm Grov- och finbearbetning i en operation med passningar upp till IT6 Inställning via nonie i samband med färdigbearbetning Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm (0,01 mm vid alu-slid) på diametern Max varvtal v/min (2.000 v/min vid alu-slid) Specialbearbetningar med separata skärplatthållare Inbesparing av en magasinplats Ökning av produktiviteten med upp till 60% Två verktyg i ett Minskning av bearbetningstider och bitider Högre koncentricitet Kompetent rådgivning af Wohlhaupter s specialuddannede medarbejder Kompetent rådgivning av Wohlhaupter-tekniker Wohlhaupter-teknikon opastusta 5

6 Præcision har et navn Precision har fått ett namn Tarkkuudella on nimi Ø 3,7 66 mm Med sit gennem årtier world-wide gennemprøvede -uddrejeværktø til sletbearbejdning tilbyder Wohlhaupter den mest omfangsrige produkt-palette f. kvalitetsbearbejdning af boringer. En høj grad af fleksibilitet i anvendelsen, udvalg af skær såvel som operatørvenlig håndtering garanterer en optimal værktøjsløsning ved de mest forskelligartede spåntagninger. Wohlhaupter for den højeste præcision. Prøvespåntagning for kundespecificeret anvendelse i Wohlhaupter s teknologicenter Testbearbetning i kundspecifika appliktioner vid Wohlhaupters teknologicentrum Testityöstöä erikoissovellukseen Wohlhaupterin teknologiakeskuksessa Wohlhaupter erbjuder med sina sedan årtionden över hela världen väl beprövade ursvarvningsverktyg det bredast tänkbara produktionsområde för invändig bearbetning av borrhål med välkänd kvalitet. Ett stort mått av flexibilitet vid applikation, val av skärmaterial och enkelt handhavande garanterar optimala verktygslösningar för de mest varierande bearbetningar. Wohlhaupter för maximal precision. Viimeistely koneistuksessa on vuosikymmenien menestys maailman laajuisesti, Wohlhaupter tarjoaa laajimman valmistus ohjelman reikien sisäpuoliseen koneistukseen tunnetulla laadulla. Erittäin laaja sovellutusalue, terämateriaali valikoima sekä yksinkertainen käsittely takaavat optimi työkaluratkaisut erilaisiin koneistuksiin. Wohlhaupter suurinta tarkkuutta. 248: Det kompakte værktøj med variabel længdeindstilling for præcisionsboring indtil 30 mm. Ett kompakt verktyg med variabel längdinställning för precisionsborrning upp till 30 mm. Kompakti työkalu vaihdettavalla pituusasetuksella tarkkuusavarrukseen 30 mm asti. Kendetegn serie 248: Uddrejeområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt konstruktion Producerer diameternøjagtighed indenfor 0,01mm Max.omdrejningstal r/min Trinløs længdeindstilling indtil 10 x D Opspænding i cylindriske skafter Kan adapteres i -systemet Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 248: Ursvarvningsområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt utförande Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Steglös längdinställning upp till 10 x D Infästning i cylindriska skaft Kan anpassas i -systemet Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 248 ominaisuudet: Avarrus alue 3,7 30,2 mm Kompakti rakenne Syöttö tarkkuus asteikoilla 0,01 mm halk. Maks. nopeus rpm Jatkuvasti säädettävä pituus säätö jopa 10 x D Kiinnitin lieriömäisissä varsissa Voidaan kiinnittää järjestelmään Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 310: Værktøjet for udvidet sletbearbejdning fra 29 mm. Verktyget för insteget i färdigbearbetning fr.o.m. 29 mm. Työkalu viimeistelyyn alkaen 29 mm. Kendetegn serie 310: Uddrejeområde Ø mm Opnår diameternøjagtighed indenfor 0,01 mm Max. omdrejningstal r/min Baglæns bearbejdning fra Ø 36 mm ved simpelthen at dreje platteholderen 180 Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 310: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Bakbearbetning från Ø 36 mm genom enkel vridning av skärplatthållaren 180º Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 310 ominaisuudet: Avarrusalue mm Syöttötarkkuus 0,01 mm halk Maks. nopeus rpm Paluukoneistus alkaen 36 mm vain kääntämällä palanpidintä 180 Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 6

7 Hold balancen Håll balansen Tasapainon pitäen Ø 24,5 205 mm High-End -værktøjet til serieproduktion stort justereområde altid i balance. Heigh-End-verktyg för serietillverkning stort inställningsområde alltid balanserat. Huippu työkalu laatutuotantoon suuri säätöalue aina tasapainossa.. Allerede i 1993 bragte Wohlhaupter som den første balance på markedet for sletbearbejdning med sin værktøjsserie med automatisk afvejning. Den konsekvente videreudvikling af disse værktøjer garanterer fineste boringskvalitet trods høje skærehastigheder med den mest moderne teknik og det allerede fra Ø 24,5 mm. Fra Ø 65 mm fremstilles værktøjerne i en let aluminiumkonstruktion også i denne teknologi er Wohlhaupter pioner og hjælper med at minimere produktionsomkostningerne. Redan 1993 presenterade Wohlhaupter typserien Balance på marknaden som det första verktyget för finbearbetning med automatisk balansering. Den logiska fortsatta utvecklingen av dessa verktyg garanterar max ursvarvningskvalitet vid höga skärhastigheter med modernaste teknik redan från Ø 24,5 mm och uppåt. Verktygen från Ø 65 mm och uppåt är tillverkade i aluminium (lätt utförande). Wohlhaupter är även pionjär inom denna teknologi och hjälper till att minimera produktionskostnaderna. Sarjan 364 Balance ominaisuudet: Avarrusalue 24,5 205 mm Automaattinen tasapainoitus läpi avarrus alueen Syöttö tarkkkuus 0,002 mm halk. Maks. nopeus rpm Painon alennus Alu-Linella jopa 58 % Tarkkuus tasapainoitus vakiona 10 gmm Paluu koneistus alkaen 38 mm Vähennys prosessiajoissa jopa 50 % Työkalun kestoiän nousu jopa 100 % Jo vuonna 1993, Wohlhaupter julkisti Balance sarjan markkinoille ensimmäisenä työkaluna viimeistely koneistukseen automaattisella tasapainoituksella. Näiden työkalujen looginen jatkokehitys takaa maksimi reiän laadun suurilla leikkuunopeuksilla ja jo halk mm alkaen. Työkalut yli dia 65 mm valmistetaan kevytrakenteisesta erikoisalumiinista-wohlhaupter on myös pioneeri tässä teknologiassa ja auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia. Kendetegn serie 364 Balance: Uddrejeområde Ø 24,5 205 mm Automatisk afbalancering i hele uddrejeområdet Boringsnøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Vægtreducering med Alu-Line indtil 58 % Præcisionsafvejning som standard 10 gmm MMS-egnet Baglæns bearbejdning fra diameter 38 mm Reducerer procestiden med op til 50 % Standtidsforøgelse op til 100 % Karakteristika för typserie 364 Balance: Ursvarvningsområde Ø 24,5 205 mm Automatisk balansering över hela ursvarvningsområdet Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Max varvtal v/min Viktminskning med Alu-Line på upp till 58% Standardmässig finbalansering 10 gmm MMS-kompatibel Bakbearbetning från ursvarvningsområde 38 mm Förkortning av processtiderna upp till 50% Ökning av verktygets livslängd med upp till 100% Produktionsoptimering gennem Wohlhaupter s flerdages gratis workshops med praksisdel i undervisningscentret i Frickenhausen Optimering av produktionen genom flera dagars besök hos Wohlhaupters verkstäder utan kostnad och med praktiksession vid utbildningscentret i Frickenhausen Tuotannon optimointia monipäiväisillä vierailulla Wohlhaupterin tehtailla veloituksetta käytännön opetusta koulutuskeskuksessa Frickenhausenissa 7

8 Succes er et spørgsmål om den rette indstilling Ett lyckat resultat är en fråga om rätt inställning Onnistunut lopputulos kun oikea asetus Ø mm Sletbearbejdning fra mm med et værktøj, nem betjening ved hjælp af digitalt display, højeste præcision på grund af opto-elektrisk måling af skærets justering. Ud over disse tekniske højdepunkter omfatter DigiBore med sit store tilbehørsprogram også aksial indstik og udvendig drejning. Hurtige og µ-nøjagtige målkorrektioner i maskinen forhøjer produktiviteten. Med en enkelt korrektion opnås pasningen, og bitider reduceres væsentligt. DigiBore: uovertruffen præcision. Finbearbetning mm med ett verktyg. Enkelt handhavande med hjälp av digitaldisplay, maximal precision med optoelektronisk mätning av rörelser till skäreggen. Tillsammans med dessa tekniskt framträdande funktioner med en stor mängd tillbehör inbegriper DigiBore också axiell spårstickning och utvändig svarvning. Snabba och mikronoggranna måttkorrigeringar i maskinen ökar produktiviteten. Du åstadkommer passningen med en enda korrigering och bitiden reduceras avsevärt. DigiBore: oslagbar precision. Viimeistelykoneistus mm yhdellä työkalulla, yksinkertainen käsittely käyttäen digitaalista näyttöä, äärimmäinen tarkkuus opto-elektronisella liikkeen mittauksella leikkuu särmään. Näiden teknisten ominaisuuksien lisäksi laaja valikoima lisätyökaluja. DigiBore sisältää myös aksiaalisen urituksen ja ulkopuolisen sorvauksen. Nopea ja mikrotarkat mittakorjaukset koneessa lisäävät tuottavuutta. Mitta saadaan yksinkertaisella korjauksella ja seisonta aika pienenee huomattavasti. DigiBore lyömätöntä tarkkuutta. Hvert eneste udleveret værktøj ledsages af Wohlhaupter s kvalitetscertifikat Wohlhaupter kvalitets-certifikat som bifogas varje levererat verktyg Wohlhaupter laatutodistus seuraa jokaisen työkalun mukana DigiBoren ominaisuudet: Reikä alue mm Aksiaalinen uritus mm Ulkopuolinen sorvaus mm Maks. nopeus rpm Syöttötarkkuus mm halkaisijassa Mikrotarkat mittakorjaukset digitaalisella näytöllä lisää tuottavuuttanne ja laatua Opto-elektroninen liike mittaus Automaattinen tasapainoitus MMS-yhteensopiva Yleiskäyttöinen laajalla terävalikoimalla Kaikilla kartioilla MVS-liitoksella tai HSK-kartioilla Yksinkertainen käsittely Vähennnys susien määrässä Kendetegn DigiBore: Uddrejeområde Ø mm Aksialindstik Ø mm Udvendig drejning Ø mm Max. omdrejningstal r/min Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Digitalt display med µ-nøjagtige målkorrektioner forøger din produktivitet og kvalitet Opto-elektronisk måling af justeringer Automatisk afbalancering MMS-egnet Universel anvendelse med omfattende tilbehør Systemuafhængig p.g.a. MVS-tilslutning eller HSK-koblingsdel Simpel betjening Reducerer brokmængden Karakteristika för DigiBore: Ursvarvningsområde Ø mm Axiellt instick Ø mm Utvändig svarvning Ø mm Max. varvtal v/min Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Mikronoggranna måttkorrigeringar med digital visning ökar produktiviteten och förhöjer kvaliteten Optoelektronisk mätning av inställningssträcka Automatisk balansering MMS-kompatibel Universellt användbar med omfattande tillbehör Systemoberoende med MVS-anslutning eller HSK-gränssnitt Enkelt handhavande Minskad kassationsvolym Hele værktøjssæt som totalløsninger Verktygssatser som komplettlösningar Toimitetaan kätevässä muovi salkussa 8

9 µ-præcision kravet gennem årtier Verktyget som arbetar med mikroprecision Mikro-tarkkuus vaatimus läpi vuosien Ø mm Kompakt opbygget universel i anvendelse simpelthen en bestseller. Det omfangsrige tilbehørsprogram forsyner anvenderen med en bred vifte af muligheder. Værktøjet er også velegnet til specielle spåntagninger. Selv udvendig drejning lader sig gøre ved hjælp af en dertil udviklet specialstålholder. Et praktisk værktøjssæt i en handy kuffert garanterer en let overgang til universel bearbejdning af boringer. Man kan således til enhver tid forøge sine muligheder gennem anskaffelse af yderligere tilbehør. Leveres som sæt i praktisk kunststofkuffert Som verktygssats i praktisk förvaringslåda av plast Toimitetaan kätevässä muovi salkussa En bestseller i kompaktutförande. Det omfattande tillbehörs-programmet ger ett brett applikationscentrum. Verktyget är också idealiskt för special-bearbetningar. Till och med utvändig svarvning är möjlig med hjälp av specialutvecklade skärstålhållare. Praktiska verktygssatser i en behändig förvaringslåda garanterar enkel bestyckning för universella borroperationer. Man kan följaktligen när som helst komplettera verktyget genom att köpa till ytterligare tillbehör. Kompakti rakenne yleiskäyttöinen bestselleri. Laaja valikoima lisätarvikkeita mahdollistaa käytön monissa sovellutuksissa. Työkalu on ideaalinen erikoiskoneistuksiin. Myös ulkopuolinen sorvaus on tehty mahdolliseksi erikoisesti kehitetyillä palan pitimillä. Käytännöllinen työkalusarja käsilaukussa takaa yksinkertaisen lähestymisen yleisavarrus operaatioihin. Lisätarvikkeita ostamalla voi koska tahansa laajentaa sarjaa. Kendetegn serie Uddrejeområde Ø mm Udvendig drejning fra Ø 4 66 mm Mulighed for afbalancering og derved opnå en endnu bedre boringskvalitet Omfattende tilbehørsprogram der også kan fås som kompletsæt Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Indvendig kølemiddeltilførsel Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Utvändig svarvning Ø 4 66 mm Balansering för förbättrad ursvarvningskvalitet Omfattande tillbehörs-program kan även levereras som komplett sats Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,002 mm på diametern Användbar för hastigheter upp till v/min Invändig matning av skärvätska :n ominaisuudet Reikäalue mm Ulkopuolinen sorvaus 4 66 mm Tasapainoitus parempaan reiän laatuun Laaja valikoima tarvikkeita saatavissa myös täydellisinä sarjoina Syöttö tarkkuus asteikolla 0,002 mm halk. Sisäpuolinen nesteen syöttö Wohlhaupter s anvendelsesrådgiver udfører produktions-check på stedet med resultatanalyse Wohlhaupter produktionskontroll med resultat-analys, utförd av egna tekniker Wohlhaupterin teknikoiden tuotantokontrolli tulosanalyysillä 9

10 Fleksibel selv i de store størrelser Flexibilitet även vid stora mått Joustavuutta myös suurissa mitoissa Ø mm 337: Finboreværktøjet i let aluminiumkonstruktion til de stor udboringer. Precisionsverktyg av aluminium konstruerat för stora hål. Tarkkuustyökalu kevyestä alumiinirakenteesta suurille reijille. Kendetegn serie 337: Uddrejeområde Ø mm Justerenøjagtighed 0,01 mm på diameteren Max. omdrejningstal 2500 r/min Baglæns spåntagning ved blot at vende platteholderen Let aluminiumkonstruktion Hård og slidstærk overflade p.g.a. speciel coating Indvendig køling helt frem til skæret Typserie 337 Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max. varvtal 2500 v/min Bakbearbetning genom enkel vridning av skärstålhållaren Aluminiumkonstruktion med låg vikt Hård och slitstark yta med speciell beläggning Invändig matning av skärvätska fram till skäret Ominaisuudet 337: Reikäalue mm Syöttötarkkuus asteikoilla 0.01 mm halk. Maks. nopeus 2500 rpm Paluukoneistus vain palanpidintä kääntäen Alumiininen kevyt rakenne Kova, kulutusta kestävä pinta erikoispinnoitteella Sisäpuolinen nesteen syöttö leikkuusärmään Uden forboring: vendeskærsboret Top Cut Plus Indexerbara ursvarvningshuvuden Top Cut Plus: vändskärsborrar med maximalt nyttjande Täydeksi hyödyksi: Top Cut Plus kääntöpala porat Ø 19,0 54,0 mm Med denne serie vendeskærsbor tilbyder Wohlhaupter en modulær løsning som et resultat af den nyeste teknik, der først fuldt udfolder sig med det plan-parallelle MVS-tilkoblingssystem. Med denna serie vändskärsborrar erbjuder Wohlhaupter en modulär lösning i teknisk toppklass, som endast kan ge fullständiga och optimala resultat vid planparallell kontakt med MVS-anslutningen. Tällä kääntöpala porasarjalla, Wohlhaupter tarjoaa modulaarisen ratkaisun käyttäen viimeisintä tekniikkaa, josta saadaan suurin teho tuetulla MVS-liitoksella. Kendetegn: Boringsområde mm 3 x D Maksimal stivhed gennem 3-punkt spændeeffekten i MVS-koblingsstedet Også egnet til brug på maskiner med ringe motorkraft Reduceret bearbejdningstid p.g.a. højeste skærehastigheder og tilspændinger Yderligere dimensioner på forespørgsel. Karakteristika: Borrdiameter mm 3 x D Maximal styvhet genom 3-punkts spänneffekt och MVS-förbindningens plananliggning Kan även användas i maskiner med låg effekt-förbrukning Reducerad bearbetningstid genom max skärhastighet och matning. Andra längder och diametrar på beställning. Ominaisuudet: Pora halkaisijat mm 3 x D Maksimi tukevuus 3-piste kiinnityksellä MVS-liitoksessa Voidaan käyttää myös heikkotehoisissa koneissa Pienentynyt koneistusaika maksimi leikkuu nopeuksilla ja syötöillä Muut pituudet ja halkaisijat pyydettäessä. 10

11 Vi har vægten under kontrol Wohlhaupter har vikten under kontroll Meillä on paino hallinnassa Wohlhaupter udnytter aluminiums fremragende specifikke egenskaber både til standardværktøjer og til kundespecificerede løsninger. Med Alu-Line letvægtsværktøjerne sætter Wohlhaupter nye standarder for vægtreducering. Store værktøjer lader sig således også integrere i produktionsprocessen og det med maksimal styrke og præcision. Wohlhaupter drar nytta av de utmärkta specifika egenskaperna hos aluminium då det gäller standardverktyg och kundspecifika lösningar. Detta gör det även möjligt att integrera även stora verktyg i produktionsprocessen med maximal styrka och precision. Wohlhaupter hyödyntää alumiinin erinomaisia erityisominaisuuksia vakio työkaluissa ja asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Alu-Line kevyillä työkaluilla Wohlhaupter asettaa uudet standardit painon laskemiseksi. Tämä sallii suurien työkalujen integroimisen tuotanto prosessiin ja maksimi lujudella ja tarkkuudella. Ominaisuudet: Leikkuunopeudet jopa 3000 m/min. Nopeampi operaatio, pienempi kustannus Mukava työkalun käsittely kiinnityksestä esiasetteluun Painon pudotus jopa 58 % Painon keskipiste on lähempänä koneen karaa antaen suotuisamman kippimomentin Helpompi käsittely Suurempi sovellutus alue Parempi reiän laatu Ei ruostevahinkoja Kulumisen ja korroosion kestävä pinta erikoispinnoitteella Parempi työkalun kestoikä Vähemmän koneen kulumista Kendetegn: Skærehastighed op til 3000 m/min Lavere takttider og dermed færre omkostninger Komfortabel håndtering lige fra montage til forindstilling Vægtreducering indtil 58 % Tyngdepunktet tættere på maskinspindlen, dermed mindre tendens til kast Simpel håndtering Større anvendelsesområde Forbedret boringskvalitet Ingen tendens til rust Slid- og korrossionsbeskyttende coating Forlængede standtider Ringere maskinslitage Karakteristika: Skärhastigheter upp till 3000 m/min Kortare bearbetningstider ger reducerade kostnader Bekväm verktygshantering från montering till förinställning Upp till 58% minskad vikt Tyngdpunkten ligger närmare maskinspindeln, vilket ger ett gynnsammare tippmoment Förenklat handhavande Utökat appliktionsområde Förhöjd hålkvalitet Ingen verktygsnötning och ytrost Förslitnings- och korrosionsbeständig yta på grund av special-beläggning Ökning av ingreppstiden Minskad förslitning på maskinen 11

12 MTS: Modulært drejeværktøjssystem fleksibel og variabel MTS: Modulärt svarvstålssystem flexibelt och variabelt MTS: Modulaarinen Sorvaus Työkalujärjestelmä joustava ja monipuolinen Wohlhaupter s modulære værktøjssystem for dreje-/fræsecentre har overbevisende høj præcision såvel som stor fleksibilitet. Det store udvalg af grundholdere gør det lige velegnet til brug sammen med HSK- og Capto-spindler. Kombineret med MultiBore-Systemet kan enhver af MTS-værktøjets længder og diametre tilpasses individuelt. Grundholderens fortanding betyder, at et utal af platteholdere kan benyttes, så forskellige skærmaterialer og -geometrier kan bruges optimalt. Som afrunding af løsningsmulighederne for multitask-maskiner tilbyder Wohlhaupter et omfattende program af opspændingsværktøjer. Wohlhaupter modulära verktyg för svarv-/fräscentra har en imponerande hög precision och stor flexibilitet. Ett stort urval grundinfästningar medger användning av HSK- och Capto-spindlar. I kombination med MultiBore-systemet kan man individuellt anpassa MTS-verktyg med valfri längd och diameter. Ett stort antal skärhållare kan anpassas till verktygshållarna via den skarptandade kroppen så att olika skärmaterial och geometrier kan användas med optimalt nyttjande. Som en avrundning av mängden lösningar vid arbete i fleroperationsmaskiner erbjuder Wohlhaupter ett stort område med spännverktyg. Wohlhaupter modulaariset työkalut sorvaus/jyrsintä keskuksiin tunnetaan suuresta tarkkuudestaan ja laajasta joustavuudesta. Laaja valikoima peruspitimiä sallii HSK ja Capto karojen käytön. Yhdistettynä MultiBore systteemiin mikä tahansa pituus ja halkaisija voidaan MTS työkaluista yksittäin kiinnittää. Suuri määrä palanpitimiä voidaan liittää pitimiin hammastetuilla rungoilla, niin että erilaisia terämateriaaleja ja geometrioita voidaan käyttää optimi laajuudessa. Monitoimikoneiden erilaisiin ratkaisuihin Wohlhaupter tarjoaa kattavan valikoiman kiinnitys työkaluja. Kendetegn: Høj grad af fleksibilitet grundet modulær konstruktion Komponenter fra det gennemprøvede MultiBore-værktøjsgprogram er lige til at bruge Forskellige ISO-platteholdere gør det uafhængigt af skærmaterialernes art Økonomisk udveksling af platteholdere ved slitage eller indførelse af nye geometrier Der kan anvendes HSK- og Captospindler Operatørvenlig montage p.g.a. farvekodesystem Bekvem ombygning af drejeværktøjet ved nye bearbejdningskrav Karakteristika: Hög flexibilitet tack vare moduluppbyggnad Man kan använda komponenter från det väl beprövade MultiBore-verktygsprogrammet Varierande ISO-skärhållare möjliggör bearbeting i olika material Ekonomiskt byte av skärplatthållare i händelse av förslitning eller användning av nya geometrier Kan användas på HSK- och Capto-spindlar Användarvänlig verktygsmontering med hjälp av färgkodsystem Bekväm ombyggnad av svarvverktygen vid nya bearbetningskrav Ominaisuudet: Suuri joustavuus modulaarisella rakenteella Komponentteja MultiBore valikoimasta voidaan käyttää Erilaiset ISO palanpitimet sallivat kaikki terämateriaalit Taloudellinen palanpitimen vaihto jos kulunut tai uudet geometriat Voidaan käyttää HSK ja Capto karoissa Käyttäjä ystävällinen värikoodi menetelmä työkalujen kiinnittämiseen Helppo terien vaihto uusiin koneistus vaatimuksiin Hurtig hjælp gennem vores service-hotline: her bliver du vejledt af en spåntagningsfagmand Snabb hjälp med Wohlhaupter Service-hotline: rådgivning av bearbetningsspecialist Pika apua Wohlhaupterin kuumalinjalla työstöspesialistilta 12

13 Når man ønsker erfaring og service Då erfarenhet och service är ett krav Missä tarvitaan kokemusta ja palvelua Uddannelsen i Wohlhaupter s eget lærlingeværksted sikrer et kvalificeret generationsskifte Träning i Wohlaupters egen utbildningslokal Koulutusta Wohlhaupterin omassa koulutustilassa Kundespecifiserede løsninger Ved skrub eller slet, ved komplekse bearbejdninger, usædvanlige emner, vanskeligt bearbejdelige specialmaterialer eller lange udhæng så har Wohlhaupter årtiers erfaring med specialløsninger til indvendig bearbejdning. Højeste præcisionskrav, stadig fornyende værktøjsteknik såvel som stor fleksibilitet gennem indsatsen af optimale skærmaterialer er basis for din succes. Kundspecifika lösningar Vid grov- eller finbearbetning, komplexa bearbetningar, arbetsstycken som kräver ovanlig bearbetning, specialmaterial eller speciellt långa utliggningar resulterar Wohlhaupters decennier av erfarenheter av invändig hålbearbetning i speciella verktygslösningar. Mycket högt ställda krav på precision, innovativ verktygsteknologi parat med stor flexibilitet genom användning av optimala verktygsmaterial utgör grunden för ett gott resultat. Asiakaskohtaiset ratkaisut Olipa kyseessä rouhinta tai viimeistelykoneistus, valmiiksi työstö, epätavalliset työkappaleet, erikoismateriaalit tai erityisesti ylipitkä työkalu Wohlhaupterin vuosikymmenten kokemus reikien sisäpuolisessa työstössä auttaa erikoistyökalu ratkaisuissa. Suurimmat tarkkuus vaatimukset, innovaatinen työkalu teknologia sekä joustavuus yhdessä optimi terämateriaalien kanssa ovat perustana menestyksellenne. Kendetegn: Erfaren anvendelsestekniker rådgiver helt fra første kontakt til ibrugtagning af løsningen Konstruktørernes mangeårige erfaring giver optimalt værktøjsdesign Modulær opbygning i forbindelse med standardværktøjer reducerer Deres værktøjsudgifter Optimal brug af vendeskær reducerer senere udgifter til skærmaterialer Grundafbalancering fra fabrikken sørger for optimal spåntagningsproces Karakteristika: Kompetent rådgivning av erfarna applikationstekniker från första kontakten till idrifttagningen Optimal verktygskonstruktion är ett resultat av många års konstruktionserfarenheter Modulär konstruktion i förening med standardverktyg reducerar verktygskostnaderna Optimerad användning av utbytbara vändskärsplattor reducerar följdkostnaderna i förhållande till skärmaterialen Grundbalansering från fabrik för optimal bearbetning Ominaisuudet: Ammattimainen neuvonta ensi kontaktista ratkaisuun kokeneiden menetelmä teknikkojen kanssa Optimi työkalusuunnittelu tuloksena vuosien kokemuksesta Modulaarinen rakenne yhdessä vakiotyökalujen kanssa alentaa työkalu kustannuksia Optimoidut kääntöpalat vähentävät terämateriaali kustannuksia Vakio tasapainoitus tehtaalla optimi koneistukseen 13

14 Nyeste teknologi også i Wohlhaupter-hovedet Modernaste teknologi även i Wohlhaupters bearbetningshuvuden Viimeisintä teknologiaa myös Wohlhaupter päässä EK Udveksling af information med brugerne på regionale teknologidage Informationsutbyte med användaren vid regionala teknologidagar Tietojen vaihtoa säännöllisillä teknologiapäivillä Ren nyskabelse for ind- og udvendige indstik i serieproduktionen: Wohlhaupter s banebrydende indstikhoved kombinerer den lineære etskærs tilspænding med flerskærs cirkulærfræsning. Ren innovation för invändig och utvändig spårstickning vid serieproduktion: det banbrytande spårstickningshuvudet från Wohlhaupter kombinerar linjär enskärsmatning med cirkulär flerskärsfräsning. Oiva innovaatio sisä- ja ulkopuoliseen uritukseen sarjatuotannossa: Wohlhaupterin urituspää yhdistää lineaarisen yksileikkuisen syötön monileikkuisen ympyräjyrsinnän kanssa. Kendetegn: Forbedret overfladekvalitet Reducerer bearbejdningstiden med indtil 80 % Processikkerheden garanteres af elektronisk værktøjsovervågning Simpel betjening Problemfri integrering i maskinstyringen Designet til alle bearbejdningscentre Omfattende servicepakke Enkelt- eller dobbeltindstik i en arbejdsgang Den økonomiske proces i masseproduktionen Karakteristika: Ökning av ytfinheten Reducering av bearbetningstiderna med upp till 80% Processäkerhet genom elektronisk verktygsövervakning Enkel betjäning Problemfri integrering i maskinstyrning Konstruerat för alla typer av fleroperationsmaskiner Omfattande servicepaket Enkelt eller dubbelt instick i arbetstempo Den ekonomiska processen vid serieproduktion Ominaisuudet: Parannus pinnan laadussa Vähennys koneistusajoissa jopa 80 % Helppo käyttää Ongelmavapaa yhdistäminen koneen ohjaukseen Suunniteltu kaikille koneistuskeskuksille Kattava huoltopaketti Yksittäinen tai tupla uritus kerralla Taloudellinen massatuotannossa UPA Det legendariske Wohlhaupter-hoved topteknologi gennem mere end 60 år med plan- og konisk drejning og boring såvel som til skæring af gevind i både enkeltstyksog masseproduktion. I størrelserne UPA 3, UPA 4 og UPA 5-S6 er det universelle plan- og uddrejehoved i dag stadig efterspurgt af spåntagningsfolket. Det legedariska Wohlhaupterhuvudet toppteknologi i över 60 år vid planing, ursvarvning och konsvarvning samt vid gängskärning, vid såväl stycke- som serietillverkning. Det universella plan- och ursvarvningshuvudet i storlekarna UPA 3, UPA 4 och UPA 5-S6 är fortfarande efterfrågat vid bearbetning. Legendaarinen Wohlhaupter pää kärkiteknologiaa jo yli 60 vuotta taso- reiän ja kartion sorvauksessa sekä kierteityksessä yksittäis- tai massatuotantoon. Yleisavarruspää koot UPA 3, UPA 4 ja UPA 5-S6 ovat yhä tänään vastaamassa koneistukseen. 14

15 Fra grundholderen til skærmaterialet Från infästning till skärmaterial Peruspitimestä terämateriaaliin Det omfattende Wohlhaupter-program i HSK- eller stejlkonusudgave indeholder alle gængse opspændingsværktøjer. Som foregangsmand for HSK satser Wohlhaupter i årtier på denne tilslutningsmetode: den største veksel- og gentagenøjagtighed samt største stivhed både statisk og dynamisk gør det ideelt til brug på de mest moderne bearbejdningscentre. Stejlkonus: til alle gængse NC-maskiner, designet til DIN A/ -AD/ -B, til DIN 2080 såvel som MAS-BT og CAT. Præcisionen er bevist overalt Made in Germany Made by Wohlhaupter. Kattava ohjelma HSK tai kartio versioita sisältää kaikki kiinnitys elementit. Ensimmäisenä HSK:n käyttäjänä, olemme käyttäneet tätä liitosta jo vuosia: Maksimi työkalun vaihto ja toisto tarkkuus sekä maksimi staattinen ja dynaaminen tukevuus sallii käytön uusimmissa koneistuskeskuksissa. Kartiot; Vakio NC koneissa mallit DIN A/ -AD/ -B, DIN 2080 kuten MAS-BT ja CAT. Kaikkialla todettua tarkkuutta Made in Germany Made by Wohlhaupter. Det omfattande Wohlhaupter-programmet i HSK- eller verkstadskonutförande innefattar alla standard-spännelement. Som föregångare med HSK har Wohlhaupter använt sig av denna anslutning i åratal. Max. verktygsväxling och repeternoggrannhet samt maximal statisk och dynamisk styvhet medger användning i modernaste fleroperationsmaskiner. Verkstadskona: för användning i alla standard-nc-maskiner, konstruerad för DIN A/ -AD/ -B, för DIN 2080 samt MAS-BT och CAT. Väl beprövad noggrannhet Tillverkade i Tyskland Tillverkade av Wohlhaupter. Afbalanceret kompletværktøj for højhastighedsbearbejdning Balanserade komplettverktyg för höghastighets-bearbetning Tasapainoitettu työkalu suurnopeustyöstössä Wohlhaupter tilbyder en enestående mangfoldighed af specificerede og ISO-vendeskær, der er specielt egnet til de forskellige fræseopgaver. Især Wohlhaupter s specifikke platteformer garanterer optimalt bearbejdningsresultat og produktivitetsforøgelse. Hvad enten det drejer sig om belagt eller ubelagt hårdmetal, cermet, keramik eller de ultrahårde værktøjsmaterialer PKB og PKD sørger den succesfulde Wohlhaupter-palette af vendeskær for høj ydelse under spåntagning i din produktion. Wohlhaupter erbjuder en unik mångfald specificerade ISO-vändskärsplattor som konstruerats speciellt för olika fräsoperationer. Särskilt de specifika Wohlhaupter-formerna garanterar ett optimalt bearbetningsresultat och ger en produktivitetsfördel. Oavsett om det gäller belagd eller ej belagd hårdmetall, kermet, keramik eller de superhårda verktygs-materialen PCBN eller PKD så ger den mycket effektiva Wohlhaupter-serien med utbytbara vändskärsplattor en hög avverkningskapacitet i det aktuella materialet. Wohlhaupter tarjoaa oman valikoiman erikois ja ISO kääntöpaloja, jotka ovat erityisesti suunniteltu erilaisiin kara jyrsintä koneistuksiin. Niiden erityinen Wohlhaupter muoto takaa optimi koneistustulokset ja antavat tuottavuus hyödyn. Olipa kyseessä pinnoitettu tai pinnoittamaton, cermetit, keraamiset tai myös ultra-kovat terämateriaalit PCBN tai PCD, menestyksellinen Wohlhaupter terävalikoima mahdollistaa suuritehoisen koneistuksen teidän materiaaleissanne. 15

16 Wohlhaupter program Wohlhaupter-programmet Wohlhaupterilla, tietysti 00004/ Printed in Germany Forbehold for tekniske ændringer. Med reservation för tekniska ändringar. Sertifioitu laatukontrolli. Wohlhaupter GmbH Präzisionswerkzeuge Maybachstraße Frickenhausen Postfach Frickenhausen Tel (0) Fax 0049 (0) Internet: Der er naturligvis certifikat på Wohlhaupter s kvalitet. Certifierad kvalitetskontroll med Wohlhaupter naturligtvis. 16

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

JR TOOL APS SKOMAGERVEJ 3C DK-7100 VEJLE TEL 7582 9066 FAX 7583 9977 INFO@ JR- TOOL. DK WWW. JR- TOOL. DK TOOL PRÆCISIONSVÆRKTØJ

JR TOOL APS SKOMAGERVEJ 3C DK-7100 VEJLE TEL 7582 9066 FAX 7583 9977 INFO@ JR- TOOL. DK WWW. JR- TOOL. DK TOOL PRÆCISIONSVÆRKTØJ JR TOOL JR TOOL APS SKOMAGERVEJ 3C DK-7100 VEJLE TEL 7582 9066 FAX 7583 9977 INFO@ JR- TOOL. DK WWW. JR- TOOL. DK PRÆCISIONSVÆRKTØJ DIT ARBEJDE ER VORES UDFORDRING IDE MÅL SALG AF SKÆRENDE VÆRKTØJ TIL

Læs mere

PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / Gnist med system R. Bestil nu i Online Shop! OPSPÆNDNINGS UDSTYR

PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / Gnist med system R. Bestil nu i Online Shop!  OPSPÆNDNINGS UDSTYR PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / 2017 Bestil nu i Online Shop! www.meusburger.com Gnist med system R OPSPÆNDNINGS UDSTYR System R Opspændnings udstyr til gnist, nu også med system R til eksisterende

Læs mere

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov Det produktive valg Gevindbearbejdning til ethvert behov Et værktøj til enhver lejlighed Vores gevindbearbejdningsløsninger er din nøgle til højere produktivitet flere steder end nogensinde før. Tag for

Læs mere

på ethvert værksted Bør være Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort.

på ethvert værksted Bør være Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort. Bør være på ethvert værksted Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort. Yderligere oplysninger finder du på www.bosch-do-it.dk.

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

skærende værktøj 2013 / 14

skærende værktøj 2013 / 14 skærende værktøj 2013 / 14 Hulsave i sæt Hulsave HSS M3 Bi-Metal Combitand 4/6. Til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. 60 261 125 60 261

Læs mere

Til billeder med master-krav.

Til billeder med master-krav. Til billeder med master-krav. KaVo Imaging KaVo forbinder Dental Excellence med enestående røntgenkompetence. KaVo Imaging Instrumentarium Dental: Innovativ pr. tradition. KaVo Pan exam TM, den aktuelle

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant Roterende værktøjer ræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 VÆRKTØSHOLDRSYSTMR Sådan vælger du værktøjsholder Sådan vælger du værktøjsholder 1 Vælg værktøjssammensætningsmetode

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig.

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig. Stand: Firma: Adresse: By: Telefon: www: Kontakt: C-3906 TL MaskinPartner A/S Rødengvej 20 4180 Sorø 36 86 06 00 www.tl-maskinpartner.com Thomas Lundsteen TL MaskinPartner A/S Stand C-3906 Pressemateriale

Læs mere

Værktøjer til effektiv af- og sporstikning

Værktøjer til effektiv af- og sporstikning Værktøjer til effektiv af- og sporstikning Skabt til afstikning CoroCut QD er det stærkeste og mest avancerede af- og sporstikningsværktøj på markedet. Det er perfekt til sikker afstikning eller bearbejdning

Læs mere

Produktnyheder. Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015. E 5660 Justeringsenhed. CD katalog 5.9.1.0 Online katalog

Produktnyheder. Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015. E 5660 Justeringsenhed. CD katalog 5.9.1.0 Online katalog Produktnyheder Stanseværktøjskonstruktion IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Online katalog Vi reagerer på dine ønsker og forslag med endnu en produktudvidelse. Da vi er systemleverandør, tilbyder vi nu et endnu

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Præcisions messingstænger

Præcisions messingstænger Præcisions messingstænger W5000 Den lige vej til succes Produktionen fra et parti Vi har opført et moderne produktionsanlæg til messingstænger egnet til høj-kvalitet præcisionsdele. Alle arbejdsgange,

Læs mere

En virksomhed i detaljer

En virksomhed i detaljer En virksomhed i detaljer > Præcision i detaljer! GSL præcision i ét stykke GSL er en mellemstor virksomhed og et af de mest innovative stålstøberier. Høj kvalitet og stor præcision er lige så selvfølgelige

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012

Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant. Roterende værktøjer. Fræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 Skærende værktøjer fra Sandvik Coromant Roterende værktøjer ræsning Boring Opboring Værktøjssystemer 2012 BORIN Sådan vælges det rette bor Sådan vælges det rette bor 1 astlæg huldiameter og huldybde I

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Bordmarkeringssystem netmarker

Bordmarkeringssystem netmarker Bordmarkeringssystem NetMarker NetMarker det kompakte bordmarkeringssystem Det innovative, netværkskompatible CNC-bordmarkeringssystem NetMarker byder udover høj markeringskvalitet og nem håndtering på

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

AUTOMATISKE PRÆCISIONS- SKÆREMASKINE VS 12 D

AUTOMATISKE PRÆCISIONS- SKÆREMASKINE VS 12 D III/132dk A BIZERBA AUTOMATISKE PRÆCISIONS- SKÆREMASKINE VS 12 D A UNIVERSEL PRÆCISIONSSKÆREMASKINE TIL FLEKSIBEL ANVENDELSE. A ERGONOMISK PERFEKT KONSTRUKTION AF SLÆDEN A LAGRING AF AFLÆGNINGSBILLEDET

Læs mere

12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS Inpressningsdjup. Bredd maskin / vänd Bredde maskine / drejet mm. Offset

12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS Inpressningsdjup. Bredd maskin / vänd Bredde maskine / drejet mm. Offset 12.5-18 MPT 12.5-20 MPT 325 / 70-18 AS e e e 1140 (Axel / aksel K75) 1140 (Axel / aksel K90) 1160 (Axel / aksel K80, T80) 1160 (Axel / aksel T94) 1240 CX35 LP (Axel / aksel K80, T80) (Axel / aksel K90)

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

hydraulik CEJN Multi-X Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling

hydraulik CEJN Multi-X Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling hydraulik CEJN MultiX Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling CEJN MultiX gør det muligt at minimere spildtid ved værktøjsskift at tilslutte hydraulikken ved resttryk at installere

Læs mere

ÅRG. 2009. Optimering fra AAGE PEDERSEN VÆRKTØJ A/S. Nyhedernes mekka. - vi viser dig vejen. Nr. 3

ÅRG. 2009. Optimering fra AAGE PEDERSEN VÆRKTØJ A/S. Nyhedernes mekka. - vi viser dig vejen. Nr. 3 ÅRG. 2009 Optimering fra AAGE PEDERSEN VÆRKTØJ A/S Nyhedernes mekka - vi viser dig vejen Nr. 3 Ruth Petersen 25 års jubilæum 25 Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK for opmærksomheden i forbindelse

Læs mere

Skrubbearbejdning. Sletbearbejdning/profilfræsning. Aluminium. Vælg den rigtige fræser til opgaven. FRÆSNING CoroMill til enhver operation

Skrubbearbejdning. Sletbearbejdning/profilfræsning. Aluminium. Vælg den rigtige fræser til opgaven. FRÆSNING CoroMill til enhver operation FRÆIG Coroill til enhver operation Vælg den rigtige fræser til opgaven IO/AI Coroill 245 Coroill 200 krubbearbejdning Coroill 390 Coroill 245 letbearbejdning/profilfræsning Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

www.skydda.se Flygväskor Flytasker Basic/Budget Favorit Läderväskor Favorit Lædertasker Polytex Mjuka väskor Polytex bløde tasker 344

www.skydda.se Flygväskor Flytasker Basic/Budget Favorit Läderväskor Favorit Lædertasker Polytex Mjuka väskor Polytex bløde tasker 344 Det tyska företaget Hepco & Becker är sedan 25 år tillbaka specialiserat på att tillverka hårda väskor i ABSplast. Man är marknadsledande i Europa på tillverkning av väskor för motorcyklar. Sedan 10 år

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Tandhjul og Tandstænger

Tandhjul og Tandstænger Tandhjul og Tandstænger /// Standard eller tilpassede løsninger /// Høj kvalitet /// Ekspertise, erfaring og viden /// Korte leveringstider /// Bred vifte af materialer /// Specielle størrelser muligt

Læs mere

Kurvesystemer og tilbehør

Kurvesystemer og tilbehør IGH-TECH IN METALL Kurvesystemer og tilbehør Kontakt Kontaktpersoner Jürgen Rieth - Salgschef Standard kurveprogram Øvrige trådprodukter Tlf: +49 (0) 7045 982-45 Fax: +49 (0) 7045 982-48 Mail: j.rieth@mk-koegel.de

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Leje eller køb kontakt salg HALLER PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA.

Leje eller køb kontakt salg HALLER PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA. HALLER Leje eller køb PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA kim.jansdorf@halgruppen.dk 40 x 75 meter AFFUGTET LAGERHAL Totalleverandør af haller. Halgruppen er en totalleverandør

Læs mere

IDEAL STANDARD Skanitet

IDEAL STANDARD Skanitet IDEAL STANDARD Skanitet BODY & MIND skanitetcollection Skanitet er en serie til det danske badeværelse, hvor form, kvalitet og funktionalitet er i højsædet til konkurrence dygtige priser. Hver del af serien

Læs mere

HYDROPOWER SLANK OG STÆRK.

HYDROPOWER SLANK OG STÆRK. INNOVATION Priser i Euro, gyldige til 31. 07. 2016 HYDROPOWER SLANK OG STÆRK. Den nye GARANT hydroekspansionsspændepatron innovativ problemløser og kraftfuldt serieværktøj. GARANT slank hydroekspansionsspændepatron

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - STANGMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Neodymium stangmagneter i stålkappe Neodymium stangmagneter i plastkappe Neodymium

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

Gearmotorer i Verdens Klasse

Gearmotorer i Verdens Klasse Gearmotorer i Verdens Klasse Partner Program Tysk kvalitet: fremgang for dig. 1908 1992 1999 2011 2013 Stephan-Werke grundlages transmissionsudvikling Solgt til BTR BTR Gruppe - Stephan Solgt til Rexnord

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

Underlagsplatte og skærleje. Fastspændingsskruer. Kontaktflader. GENERELLE OPLYSNINGER Praktiske tips Vedligeholdelse af værktøj

Underlagsplatte og skærleje. Fastspændingsskruer. Kontaktflader. GENERELLE OPLYSNINGER Praktiske tips Vedligeholdelse af værktøj Vedligeholdelse af værktøj Underlagsplatte og skærleje Kontrollér underlagsplatten for skader. Rengør skærlejet og kontrollér at værktøjet er intakt. Vend eller udskift om nødvendigt underlagsplatten.

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu Ceiling Der findes emfang - og så findes

Læs mere

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.?

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? NEJ, DET ER ET HELT NYT KONCEPT! OREGON FlexiBlade snøren er hverken eller..! Den seneste nyhed fra OREGON. Feksibel som en snøre men skarp som en klinge. Overflødiggør

Læs mere

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning Videomatic VEO Din personligt tilpassede synsløsning Indhold Firmaet Produkter Introduktion VEOlution Videomatic VEO Nøglefordele 10 moduler 24 læsesystemer VEO udvalg af skærme VEO udvalg af kameraer

Læs mere

Krafthylsor/Krafttopper

Krafthylsor/Krafttopper Kraft Tecos krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-mobydenstål. Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG- W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment. Tecos krafttoppeer

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Flere idéer, flere innovationer. Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør

Flere idéer, flere innovationer. Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør Klemelementer i forskellige størrelser til rundrør or firkantrør Flere idéer, flere innovationer sammen med erfaring og kompetence KS KOMPONENTEN+SYSTEME har mere end 50 års erfaring med metalbyggeri og

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

Metal koldrundsave fra JEPSON

Metal koldrundsave fra JEPSON THE INVENTOR OF THE DRY CUTTER Metal koldrundsave fra JEPSON Optimale bærbare maskiner til byggepladsen og værkstedet 9435 Super Dry Cutter 9430 Premium Dry Cutter 8219 Metal håndrundsav 8230 Metal håndrundsav

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale-

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- 83 Mejslar/Skruetrækkere Tecos Phillps mejsel typ 401 /skruetrækker type 401 Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till

Læs mere

og fuld kontrol Styrke Compact Generation

og fuld kontrol Styrke Compact Generation Styrke og fuld kontrol Compact Generation Easy Universal Expert Make it your home. Skab dit eget hjem med de nye vinkelslibere fra Bosch. De er kraftige og robuste og tilbyder god føring og kontrol takket

Læs mere

Tegningsemner Din tegning vores kompetence

Tegningsemner Din tegning vores kompetence Tegningsemner Din tegning vores kompetence Bossard Tegningsemner Din tegning vores kompetence Kompetent partner Kontrolleret kvalitet Højeste leveringssikkerhed Optimalt forhold mellem pris og ydelse Kompetent

Læs mere

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale-

TECOS GARANTi: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- 1 Mejslar/Skruetrækkere Tecos Phillps mejsel typ 401 /skruetrækker type 401 Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

KAP- OG GERINGSSAVE. work. don t play. SAVER ALT.

KAP- OG GERINGSSAVE. work. don t play. SAVER ALT. KAP- OG GERINGSSAVE work. don t play. SAVER ALT. NU FÅR TRÆET FULD KRAFT. Der bør alle slå til. For de nye kap- og geringssave fra Metabo er absolut robuste og alsidige. De egner sig til kapning af meget

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nye værktøjer og strategier

Læs mere

MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - GUMMIMAGNETER

MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - GUMMIMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - GUMMIMAGNETER INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Runde gummimagneter Rektangulære gummimagneter Gummimagneter med klæb Gummimagneter

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Hvirveldiffusorer. Innovation. AIRNAMIC -serien

Hvirveldiffusorer. Innovation. AIRNAMIC -serien Hvirveldiffusorer Innovation AIRNAMIC -serien The art of handling air Kunsten at håndtere luft på suveræn vis forstår TROX bedre end nogen anden virksomhed. TROX, der blev grundlagt i 1951, udvikler komponenter

Læs mere

Teknisk systemhåndbog klemkasser KL

Teknisk systemhåndbog klemkasser KL Teknisk systemhåndbog klemkasser KL 1 4 6 5 3 7 2 Lille kabinet godkendt verden over og fås på lager som standardvare med mange dimensioner. Det praktiske systemtilbehør gør klemkasserne KL til en ideel

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE

PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE PRODUKTKATALOG - POTTEMAGNETER LARKO MAGNET MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Pottemagneter - neodym Pottemagneter - ferrit Pottemagneter ferrit i kunststof

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Spåntagningsdage. Igen præsenterer vi en masse nyheder...

Spåntagningsdage. Igen præsenterer vi en masse nyheder... Opgradér dine kompetencer og styrk dit netværk på Spåntagningsdage 26.-27. november Igen præsenterer vi en masse nyheder... 5-akset bearbejdning UR generation 3.0 ISCAR Generation 2.0 Vind firmatur Vi

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Styring af mekaniske

Læs mere

Krafthylsor/Krafttopper

Krafthylsor/Krafttopper Kraft Tecos krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-mobydenstål. Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG- W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment. Tecos krafttoppeer

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

BYGGERI. Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED.

BYGGERI. Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED. BYGGERI Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED 12 V og 18 V Gennemprøvet teknik, ny styrke: Den batteridrevne FEIN MultiMaster.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Ny generation i rustfri stål: Det nikkelfri Viega Sanpress rør 1.4521.

Ny generation i rustfri stål: Det nikkelfri Viega Sanpress rør 1.4521. Ny generation i rustfri stål: Det nikkelfri Viega Sanpress rør 1.4521. Bedre økonomisk planlægning og kalkulation: Viegas Sanpress-rør 1.4521 Viegas svar på ustabile priser på rustfrit stål Tidligere steg

Læs mere