Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja"

Transkript

1 Nyskabelser indenfor værktøjsløsninger Innovativa verktygslösningar Innovatiivisiä työkalu ratkaisuja

2 Kompetence fra opspænding til skæræg Kompetens från grundinfästning till skärmaterial Täydellistä peruspitimestä leikkuumateriaaliin Arbejdsprocesserne ændres permanent. Tendensen går i retning af at forøge produktiviteten på de enkelte bearbejdningstrin. For at opnå mere effektiv produktion for kunderne udvikler og fremstiller Wohlhaupter modulære værktøjssystemer med henblik på løsninger til fleksible bearbejdningskoncepter. Her står kravene fra værktøjsplanlægger og -anvender forrest. Dertil hører en enkel og let forståelig håndtering som f.eks. digital-aflæsning af mål og korrekturer, oplæg til konstruktion af værktøjer f. kvikmontering samt en omfattende servicepakke i enhver værktøjssituation. Der tages hensyn til fremtidsorienterede teknologiske trends, og produkterne opfylder høje teknologiske standarder. Der drages nytte af effektive modulære komponenter, som altid er til rådighed med kort frist. Et bredt sortiment af platter til de mest forskelligartede spåntagningsopgaver gør det muligt at opnå topmålet af fleksibilitet og kompetence. Wohlhaupter tilgodeser produktiviteten med værktøjernes gennemførte modularitet og en tidssparende omstilling understøttet af et farvekodesystem lige fra grundholderen til det nødvendige vendeskær. Bearbejdningsopgaver, der ændres, klares ganske nemt ved at udskifte enkelte komponenter eller simpelt hen udnytte det bredt anlagte indstilleområde. Lad Dem overbevise om Wohlhaupters præstationsmuligheder på de næste sider og giv os udfordringer. Med tradition og nyskabelser er Wohlhaupter den rigtige partner for Deres firma. Bearbetningscykler förändras konstant i avsikt att öka produktiviteten i enstaka bearbetningsstadier. För att åstadkomma effektiv produktivitetsökning för kunden utvecklar och tillverkar Wohlhaupter modulära verktygssystem och applikationsrelaterade lösningar för flexibla bearbetningskoncept där verktygsplanerarens och användarens krav prioriteras. Detta inbegriper enkelt och lättförståeligt handhavande, såsom avläsning av måttkorrigering på digital display, konstruktion av verktyg med låg vikt och ett omfattande servicepaket för verktyget. Framtidsorienterade teknologiska trender har beaktats och produkterna håller en hög teknologisk standard. Acceptans och nyttjandegrad har beaktats genom att tillhandahålla effektiva, modulära komponenter, vilka kan levereras med kort varsel. Dessutom resulterar ett brett sortiment med vändskärsplattor för de mest varierande bearbetningsuppgifter i maximal flexibilitet och problemlösningskompetens. Wohlhaupter främjar hög produktivitet genom en omfattande modularitet hos verktygen och tidsbesparande omriggning samt med hjälp av ett färgkodsystem från grundinfästning till erforderligt verktygsmaterial. Föränderliga bearbetningsuppgifter kan lösas enkelt genom byte av enstaka komponenter eller genom väl tilltagna inställningsområden. Nagelfar Wohlhaupters kapacitetsspektrum på de följande sidorna i denna broschyr och utmana oss gärna. Med vår tradition och innovation är Wohlhaupter absolut rätt partner för ditt företag. Koneistus kehittyy jatkuvasti. Trendinä on lisätä tuottavuutta jokaisessa valmistusvaiheessa. Saavuttaakseen tehokkaan tuotannon lisäyksen asiakkaillaan, Wohlhaupter kehittää ja valmistaa modulaarisia työkalu menetelmiä ja sovellutus kohtaisia ratkaisuja joustavaan tuotantoon, missä työkalun suunnittelu ja käyttäjä ovat etusijalla. Tämä sisältää yksinkertaisen ja täydellisen hallinnan kuten mittojen oikeellisuuden digitaalisella näytöllä, kevyt rakenteiset työkalut ja kokonaisvaltainen huolto. Tulevaisuuden trendit huomioidaan ja tuotteet vastaavat korkeita teknologisia standardeja. Valmistus ja käyttöönotto nopealla toimitusajalla käyttäen hyväksi tehokkaita modulaarisia komponentteja. Lisäksi saatavissa laaja valikoima teräpaloja kaikkiin koneistus vaiheisiin taaten maksimi joustavuuden ja ongelmien ratkaisut. Wohlhaupter edistää tuottavuutta täydellisellä modulaarisuudella työkaluissa ja aikaa säästävällä värikoodi systeemillä peruspitimestä haluttuun teräpalaan. Vaihdettaessa koneistus kohdetta voidaan se helposti tehdä vaihtamalla joko yksittäistä komponenttia tai säätää teräpää uudelleen. Tarkista Wohlhaupter tuotespektri seuraavilta sivuilta ja totea itse. Perinteillä ja innovaatioilla on Wohlhaupter Teidän oikea partneri. 2

3 MultiBore Systemværktøj: stabil fleksibel gennemprøvet MultiBore systemverktyg: stabila flexibla beprövade MultiBore systeemityökalu: tukeva joustava kokeiltu Wohlhaupter tilbyder branchens mest omfangsrige produktprogram til for- og færdigbearbejdning af boringer: det modulære værktøjssystem med verdenssucces. Fleksibel for de mest forskelligartede anvendelser. Tilpasset enhver maskinspindel og samtidig µ-nøjagtig. Uddrejeværktøjerne tilfredsstiller de højeste kvalitetskriterier. De er også egnet til højhastighedsbearbejdning. Wohlhaupter erbjuder ett mycket brett produktområde för grov- och finbearbetning av borrhål: det framgångsrika modulverktygssystemet som används i hela världen. Systemet är flexibelt med de mest varierande applikationsområden. Det är kompatibelt med alla maskinspindlar och uppvisar samtidigt en noggrannhet på tusendelar. Ursvarvningsverktygen uppfyller hårdast tänkbara kvalitetskrav. De är även lämpliga för höghastighetsbearbetning. Wohlhaupter tarjoaa laajimman tuotevalikoiman reikien rouhinta- ja viimeistelykoneistukseen alalla: maailmanlaajuinen menestys työkalujärjestelmä. Joustava useimmilla sovellutus alueilla. Käytettävissä kaikkien koneiden karoissa ja samaan aikaan tiukoilla toleranssi tarkkuuksilla. Avarrus työkalut vastaavat tiukimpia laatu kriteereitä; ovat myös sopivia suurnopeus työstöön. Liitos MVS-liitos on todettu menestykselliseksi miljoonissa kohteissa julkistuksen jälkeen vuonna 1973: Helppo ja käytännöllinen käsittely Helposti liikuteltava kartio kierresokka tarkkaan terän paikoitukseen 3-piste kiinnitys takaa suuret aksiaaliset kiinnitysvoimat vastin pinnalle Työkalun vaihtotarkkuus alle 3 mikronia Yhteensopiva MTS modulaarisen sorvaus järjestelmän kanssa Tilslutningsstedet MVS-koblingsdelen har med succes været brugt millioner af gange siden 1973: Enkel og hensigtsmæssig håndtering Frit tilgængelige koniske gevindstifter for defineret positionering af skærene 3-punkt-opspænding og derfor store aksiale spændekræfter på flangen Vekselnøjagtighed < 3 µm Anvendelig med det modulare drejeværktøjssystem MTS fra Wohlhaupter Anslutning MVS-anslutningen är väl beprövad och används i miljontals applikationer sedan 1973: Enkelt och praktiskt handhavande Lättåtkomliga gängade koniska tappar för noggrann skärpositionering Trepunktsuppspänning som garanterar höga axiella förspänningskrafter vid plananliggning Växlingsnoggrannhet < 3 µm Kompatibelt med det modulära svarvstålssystemet MTS från Wohlhaupter Produktion på moderne dreje-fræsecentre Med permanent kvalitetskontrol efter DIN EN ISO 9001:2000 Produktion i moderna svarv-/fräscentra med permanent kvalitetskontroll enligt DIN EN ISO 9001:2000 Tuotantoa moderneilla sorvaus/koneistuskeskuksilla jatkuvalla laatukontrollilla DIN EN ISO 9001:2000 mukaan 3

4 Skrubarbejde så spånerne flyver Grovbearbetning så att spånorna flyger Rouhinta koneistuksella lastut lentämään Ø 19, mm Hurtig reparationsservice produktionssikring ved hjælp af låneværktøjer Snabbare reparation på plats hos Wohlhaupter produktionen kan fortsätta med hjälp av låneverktyg Pikakorjausta Wohlhaupterilla tuotanto voi jatkua lainatyökalulla Forbearbejde, affase, baglæns spåntagning, cirkulærfræsning, aksialstik den fortandede -grundholder kombineret med forskellige platteholdere giver de fleste variationer i spåntagningen. Fra Ø 200 mm kan den fortandede adapterskinne også benyttes som Combi-Line eller til færdigbearbejdning Wohlhaupter byder på det største udvalg til forbearbejdning af boringer. Grovbearbetning, fasning, bakbearbetning, rundfräsning, axiell spårstickning -tandade kroppar, i kombination med olika skärplatthållare, ger största möjliga bearbetningsvariation. Från Ø 200 mm och uppåt kan de räfflade adaptersliderna också användas som Combi-Line eller vid finbearbetning Wohlhaupter erbjuder ett mycket stort område för förbearbetning av borrhål. Rouhinta, viisteitys, paluukoneistus, ympyräjyrsintä, aksiaali uritus hammastetut rungot, yhdessä erilaisten palanpitimien kanssa, mahdollistaa suurimman variaation koneistuksessa. Suuremmille kuin dia 200 mm, hammastettuja pidin luisteja voidaan myös käyttää kuten Combi-Line tai viimeistely koneistuksessa-wohlhaupter tarjoaa laajimman valikoiman esikoneistukseen. Kendetegn: Uddrejeområde Ø 19, mm Holderens fortanding er slebet Et stort antal forskellige platteholdere til forbearbejdning, affasning, aksialstik og baglæns bearbejdning garanterer store anvendelsesmuligheder Platteholdere f. såvel forsat snit som spåntagning i samme plan Det er muligt at benytte ISO-vendeskær uafhængig af fabrikat Uddrejediameterområde mm med letudskiftelige aluminiumskinner Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 19, mm Räfflad verktygskropp med slipad fintandning En mängd olika skärplatthållare för grovbearbetning, fasning, axiell spårstickning och bakbearbetning garanterar ett stort applikationsområde Skärplatthållare med inställning i höjdled och skär på samma höjd Användning av tillverkaroberoende ISO vändskärsplattor kan användas Ursvarvningsområde mm med slider i aluminiumkonstruktion Ominaisuudet: Reikä alue dia 19, mm Laaja valikoima erilaisia palanpitimiä rouhintaan, viisteitykseen, aksiaali uritukseen paluukoneistus takaa laajan kirjon sovellutuksia Palanpitimet samalla tai porrastetulla tasolla Valmistajasta riippumaton ISO teräpalojen käyttö mahdollista Reikä alue mm luisteilla kevyissä erikoisalumiini rungoissa Hulbearbejdningens forvandlingskunstner. Förvandlingskonstnär för grovbearbetning av hål. Pikavaihto malli Rouhinta avarrukseen. 4

5 Arbejder du for to Arbetar du för två Tehden kahden työn Ø 24, mm Skrub- og sletbearbejdning i en arbejdsgang med en diameternøjagtighed på 0,002 mm med skærene i samme plan eller forsat fra Ø 24,5 til 1020 mm. Wohlhaupter Combi-Line: dobbelt produktivitet, parret med -programmets fleksibilitet. Produktionslederens drøm. Grov- och finbearbetning i en operation med frammatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern skär på lika höjd eller med förskjutning i höjdled från Ø 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: fördubblad produktivitet parat med -programmets flexibilitet verkstadschefens dröm. Rouhinta ja viimeistely kerralla. sisäänsyöttö tarkkuudella 0,002 mm halkaisijassa samalla tai porrastetulla tasolla alue 24, mm. Wohlhaupter Combi-Line: tuplaa tuottavuuden, tuplaa alueen joustavuuden tuotantopäällikön unelma. Ominaisuudet: Reikä alue 24, mm Rouhinta ja viimeistely kerralla sovituksella IT6 Nonius asetus viimeistelyssä Syöttö tarkkuus 0,002 (0,01 mm alumiini luistilla) halkaisijassa Maks. nopeus rpm (2000 rpm alumiiniluistilla) Erikoiskoneistus erillisillä palanpitimillä Säästää työkalupaikkoja Lisää tuottavuutta jopa 60 % Kaksi työkalua yhdessä Alentaa koneistus ja sivuaikoja Suurempi keskittävyys Kendetegn: Udboreområde Ø 24,5 201 mm Skrub- og slet i en arbejdsgang med tolerancer indtil IT6 Indstilling med nonius ved sletbearbejdning Spåndybdepræcision 0,002 mm på diameteren (0,01 mm med aluminiumskinne) Max. omdrejningstal r/min (2.000 r/min med aluminiumskinne) Specialopgaver med individuelle platteholdere Sparer en plads i magasinet Produktionsstigning op til 60 % To værktøjer i eet Reducering af såvel hoved- som bitider Højere koncentricitet Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø 24,5 201 mm Grov- och finbearbetning i en operation med passningar upp till IT6 Inställning via nonie i samband med färdigbearbetning Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm (0,01 mm vid alu-slid) på diametern Max varvtal v/min (2.000 v/min vid alu-slid) Specialbearbetningar med separata skärplatthållare Inbesparing av en magasinplats Ökning av produktiviteten med upp till 60% Två verktyg i ett Minskning av bearbetningstider och bitider Högre koncentricitet Kompetent rådgivning af Wohlhaupter s specialuddannede medarbejder Kompetent rådgivning av Wohlhaupter-tekniker Wohlhaupter-teknikon opastusta 5

6 Præcision har et navn Precision har fått ett namn Tarkkuudella on nimi Ø 3,7 66 mm Med sit gennem årtier world-wide gennemprøvede -uddrejeværktø til sletbearbejdning tilbyder Wohlhaupter den mest omfangsrige produkt-palette f. kvalitetsbearbejdning af boringer. En høj grad af fleksibilitet i anvendelsen, udvalg af skær såvel som operatørvenlig håndtering garanterer en optimal værktøjsløsning ved de mest forskelligartede spåntagninger. Wohlhaupter for den højeste præcision. Prøvespåntagning for kundespecificeret anvendelse i Wohlhaupter s teknologicenter Testbearbetning i kundspecifika appliktioner vid Wohlhaupters teknologicentrum Testityöstöä erikoissovellukseen Wohlhaupterin teknologiakeskuksessa Wohlhaupter erbjuder med sina sedan årtionden över hela världen väl beprövade ursvarvningsverktyg det bredast tänkbara produktionsområde för invändig bearbetning av borrhål med välkänd kvalitet. Ett stort mått av flexibilitet vid applikation, val av skärmaterial och enkelt handhavande garanterar optimala verktygslösningar för de mest varierande bearbetningar. Wohlhaupter för maximal precision. Viimeistely koneistuksessa on vuosikymmenien menestys maailman laajuisesti, Wohlhaupter tarjoaa laajimman valmistus ohjelman reikien sisäpuoliseen koneistukseen tunnetulla laadulla. Erittäin laaja sovellutusalue, terämateriaali valikoima sekä yksinkertainen käsittely takaavat optimi työkaluratkaisut erilaisiin koneistuksiin. Wohlhaupter suurinta tarkkuutta. 248: Det kompakte værktøj med variabel længdeindstilling for præcisionsboring indtil 30 mm. Ett kompakt verktyg med variabel längdinställning för precisionsborrning upp till 30 mm. Kompakti työkalu vaihdettavalla pituusasetuksella tarkkuusavarrukseen 30 mm asti. Kendetegn serie 248: Uddrejeområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt konstruktion Producerer diameternøjagtighed indenfor 0,01mm Max.omdrejningstal r/min Trinløs længdeindstilling indtil 10 x D Opspænding i cylindriske skafter Kan adapteres i -systemet Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 248: Ursvarvningsområde Ø 3,7 30,2 mm Kompakt utförande Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Steglös längdinställning upp till 10 x D Infästning i cylindriska skaft Kan anpassas i -systemet Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 248 ominaisuudet: Avarrus alue 3,7 30,2 mm Kompakti rakenne Syöttö tarkkuus asteikoilla 0,01 mm halk. Maks. nopeus rpm Jatkuvasti säädettävä pituus säätö jopa 10 x D Kiinnitin lieriömäisissä varsissa Voidaan kiinnittää järjestelmään Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 310: Værktøjet for udvidet sletbearbejdning fra 29 mm. Verktyget för insteget i färdigbearbetning fr.o.m. 29 mm. Työkalu viimeistelyyn alkaen 29 mm. Kendetegn serie 310: Uddrejeområde Ø mm Opnår diameternøjagtighed indenfor 0,01 mm Max. omdrejningstal r/min Baglæns bearbejdning fra Ø 36 mm ved simpelthen at dreje platteholderen 180 Indvendig kølemiddeltilførsel helt ud til skærene Karakteristika typserie 310: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet 0,01 mm på diametern Max varvtal v/min Bakbearbetning från Ø 36 mm genom enkel vridning av skärplatthållaren 180º Invändig skärvätsketillförsel fram till skäret Sarjan 310 ominaisuudet: Avarrusalue mm Syöttötarkkuus 0,01 mm halk Maks. nopeus rpm Paluukoneistus alkaen 36 mm vain kääntämällä palanpidintä 180 Sisäpuolinen nesteen syöttö teräsärmään 6

7 Hold balancen Håll balansen Tasapainon pitäen Ø 24,5 205 mm High-End -værktøjet til serieproduktion stort justereområde altid i balance. Heigh-End-verktyg för serietillverkning stort inställningsområde alltid balanserat. Huippu työkalu laatutuotantoon suuri säätöalue aina tasapainossa.. Allerede i 1993 bragte Wohlhaupter som den første balance på markedet for sletbearbejdning med sin værktøjsserie med automatisk afvejning. Den konsekvente videreudvikling af disse værktøjer garanterer fineste boringskvalitet trods høje skærehastigheder med den mest moderne teknik og det allerede fra Ø 24,5 mm. Fra Ø 65 mm fremstilles værktøjerne i en let aluminiumkonstruktion også i denne teknologi er Wohlhaupter pioner og hjælper med at minimere produktionsomkostningerne. Redan 1993 presenterade Wohlhaupter typserien Balance på marknaden som det första verktyget för finbearbetning med automatisk balansering. Den logiska fortsatta utvecklingen av dessa verktyg garanterar max ursvarvningskvalitet vid höga skärhastigheter med modernaste teknik redan från Ø 24,5 mm och uppåt. Verktygen från Ø 65 mm och uppåt är tillverkade i aluminium (lätt utförande). Wohlhaupter är även pionjär inom denna teknologi och hjälper till att minimera produktionskostnaderna. Sarjan 364 Balance ominaisuudet: Avarrusalue 24,5 205 mm Automaattinen tasapainoitus läpi avarrus alueen Syöttö tarkkkuus 0,002 mm halk. Maks. nopeus rpm Painon alennus Alu-Linella jopa 58 % Tarkkuus tasapainoitus vakiona 10 gmm Paluu koneistus alkaen 38 mm Vähennys prosessiajoissa jopa 50 % Työkalun kestoiän nousu jopa 100 % Jo vuonna 1993, Wohlhaupter julkisti Balance sarjan markkinoille ensimmäisenä työkaluna viimeistely koneistukseen automaattisella tasapainoituksella. Näiden työkalujen looginen jatkokehitys takaa maksimi reiän laadun suurilla leikkuunopeuksilla ja jo halk mm alkaen. Työkalut yli dia 65 mm valmistetaan kevytrakenteisesta erikoisalumiinista-wohlhaupter on myös pioneeri tässä teknologiassa ja auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia. Kendetegn serie 364 Balance: Uddrejeområde Ø 24,5 205 mm Automatisk afbalancering i hele uddrejeområdet Boringsnøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Vægtreducering med Alu-Line indtil 58 % Præcisionsafvejning som standard 10 gmm MMS-egnet Baglæns bearbejdning fra diameter 38 mm Reducerer procestiden med op til 50 % Standtidsforøgelse op til 100 % Karakteristika för typserie 364 Balance: Ursvarvningsområde Ø 24,5 205 mm Automatisk balansering över hela ursvarvningsområdet Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Max varvtal v/min Viktminskning med Alu-Line på upp till 58% Standardmässig finbalansering 10 gmm MMS-kompatibel Bakbearbetning från ursvarvningsområde 38 mm Förkortning av processtiderna upp till 50% Ökning av verktygets livslängd med upp till 100% Produktionsoptimering gennem Wohlhaupter s flerdages gratis workshops med praksisdel i undervisningscentret i Frickenhausen Optimering av produktionen genom flera dagars besök hos Wohlhaupters verkstäder utan kostnad och med praktiksession vid utbildningscentret i Frickenhausen Tuotannon optimointia monipäiväisillä vierailulla Wohlhaupterin tehtailla veloituksetta käytännön opetusta koulutuskeskuksessa Frickenhausenissa 7

8 Succes er et spørgsmål om den rette indstilling Ett lyckat resultat är en fråga om rätt inställning Onnistunut lopputulos kun oikea asetus Ø mm Sletbearbejdning fra mm med et værktøj, nem betjening ved hjælp af digitalt display, højeste præcision på grund af opto-elektrisk måling af skærets justering. Ud over disse tekniske højdepunkter omfatter DigiBore med sit store tilbehørsprogram også aksial indstik og udvendig drejning. Hurtige og µ-nøjagtige målkorrektioner i maskinen forhøjer produktiviteten. Med en enkelt korrektion opnås pasningen, og bitider reduceres væsentligt. DigiBore: uovertruffen præcision. Finbearbetning mm med ett verktyg. Enkelt handhavande med hjälp av digitaldisplay, maximal precision med optoelektronisk mätning av rörelser till skäreggen. Tillsammans med dessa tekniskt framträdande funktioner med en stor mängd tillbehör inbegriper DigiBore också axiell spårstickning och utvändig svarvning. Snabba och mikronoggranna måttkorrigeringar i maskinen ökar produktiviteten. Du åstadkommer passningen med en enda korrigering och bitiden reduceras avsevärt. DigiBore: oslagbar precision. Viimeistelykoneistus mm yhdellä työkalulla, yksinkertainen käsittely käyttäen digitaalista näyttöä, äärimmäinen tarkkuus opto-elektronisella liikkeen mittauksella leikkuu särmään. Näiden teknisten ominaisuuksien lisäksi laaja valikoima lisätyökaluja. DigiBore sisältää myös aksiaalisen urituksen ja ulkopuolisen sorvauksen. Nopea ja mikrotarkat mittakorjaukset koneessa lisäävät tuottavuutta. Mitta saadaan yksinkertaisella korjauksella ja seisonta aika pienenee huomattavasti. DigiBore lyömätöntä tarkkuutta. Hvert eneste udleveret værktøj ledsages af Wohlhaupter s kvalitetscertifikat Wohlhaupter kvalitets-certifikat som bifogas varje levererat verktyg Wohlhaupter laatutodistus seuraa jokaisen työkalun mukana DigiBoren ominaisuudet: Reikä alue mm Aksiaalinen uritus mm Ulkopuolinen sorvaus mm Maks. nopeus rpm Syöttötarkkuus mm halkaisijassa Mikrotarkat mittakorjaukset digitaalisella näytöllä lisää tuottavuuttanne ja laatua Opto-elektroninen liike mittaus Automaattinen tasapainoitus MMS-yhteensopiva Yleiskäyttöinen laajalla terävalikoimalla Kaikilla kartioilla MVS-liitoksella tai HSK-kartioilla Yksinkertainen käsittely Vähennnys susien määrässä Kendetegn DigiBore: Uddrejeområde Ø mm Aksialindstik Ø mm Udvendig drejning Ø mm Max. omdrejningstal r/min Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Digitalt display med µ-nøjagtige målkorrektioner forøger din produktivitet og kvalitet Opto-elektronisk måling af justeringer Automatisk afbalancering MMS-egnet Universel anvendelse med omfattende tilbehør Systemuafhængig p.g.a. MVS-tilslutning eller HSK-koblingsdel Simpel betjening Reducerer brokmængden Karakteristika för DigiBore: Ursvarvningsområde Ø mm Axiellt instick Ø mm Utvändig svarvning Ø mm Max. varvtal v/min Inmatningsnoggrannhet 0,002 mm på diametern Mikronoggranna måttkorrigeringar med digital visning ökar produktiviteten och förhöjer kvaliteten Optoelektronisk mätning av inställningssträcka Automatisk balansering MMS-kompatibel Universellt användbar med omfattande tillbehör Systemoberoende med MVS-anslutning eller HSK-gränssnitt Enkelt handhavande Minskad kassationsvolym Hele værktøjssæt som totalløsninger Verktygssatser som komplettlösningar Toimitetaan kätevässä muovi salkussa 8

9 µ-præcision kravet gennem årtier Verktyget som arbetar med mikroprecision Mikro-tarkkuus vaatimus läpi vuosien Ø mm Kompakt opbygget universel i anvendelse simpelthen en bestseller. Det omfangsrige tilbehørsprogram forsyner anvenderen med en bred vifte af muligheder. Værktøjet er også velegnet til specielle spåntagninger. Selv udvendig drejning lader sig gøre ved hjælp af en dertil udviklet specialstålholder. Et praktisk værktøjssæt i en handy kuffert garanterer en let overgang til universel bearbejdning af boringer. Man kan således til enhver tid forøge sine muligheder gennem anskaffelse af yderligere tilbehør. Leveres som sæt i praktisk kunststofkuffert Som verktygssats i praktisk förvaringslåda av plast Toimitetaan kätevässä muovi salkussa En bestseller i kompaktutförande. Det omfattande tillbehörs-programmet ger ett brett applikationscentrum. Verktyget är också idealiskt för special-bearbetningar. Till och med utvändig svarvning är möjlig med hjälp av specialutvecklade skärstålhållare. Praktiska verktygssatser i en behändig förvaringslåda garanterar enkel bestyckning för universella borroperationer. Man kan följaktligen när som helst komplettera verktyget genom att köpa till ytterligare tillbehör. Kompakti rakenne yleiskäyttöinen bestselleri. Laaja valikoima lisätarvikkeita mahdollistaa käytön monissa sovellutuksissa. Työkalu on ideaalinen erikoiskoneistuksiin. Myös ulkopuolinen sorvaus on tehty mahdolliseksi erikoisesti kehitetyillä palan pitimillä. Käytännöllinen työkalusarja käsilaukussa takaa yksinkertaisen lähestymisen yleisavarrus operaatioihin. Lisätarvikkeita ostamalla voi koska tahansa laajentaa sarjaa. Kendetegn serie Uddrejeområde Ø mm Udvendig drejning fra Ø 4 66 mm Mulighed for afbalancering og derved opnå en endnu bedre boringskvalitet Omfattende tilbehørsprogram der også kan fås som kompletsæt Justerenøjagtighed 0,002 mm på diameteren Max. omdrejningstal r/min Indvendig kølemiddeltilførsel Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Utvändig svarvning Ø 4 66 mm Balansering för förbättrad ursvarvningskvalitet Omfattande tillbehörs-program kan även levereras som komplett sats Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,002 mm på diametern Användbar för hastigheter upp till v/min Invändig matning av skärvätska :n ominaisuudet Reikäalue mm Ulkopuolinen sorvaus 4 66 mm Tasapainoitus parempaan reiän laatuun Laaja valikoima tarvikkeita saatavissa myös täydellisinä sarjoina Syöttö tarkkuus asteikolla 0,002 mm halk. Sisäpuolinen nesteen syöttö Wohlhaupter s anvendelsesrådgiver udfører produktions-check på stedet med resultatanalyse Wohlhaupter produktionskontroll med resultat-analys, utförd av egna tekniker Wohlhaupterin teknikoiden tuotantokontrolli tulosanalyysillä 9

10 Fleksibel selv i de store størrelser Flexibilitet även vid stora mått Joustavuutta myös suurissa mitoissa Ø mm 337: Finboreværktøjet i let aluminiumkonstruktion til de stor udboringer. Precisionsverktyg av aluminium konstruerat för stora hål. Tarkkuustyökalu kevyestä alumiinirakenteesta suurille reijille. Kendetegn serie 337: Uddrejeområde Ø mm Justerenøjagtighed 0,01 mm på diameteren Max. omdrejningstal 2500 r/min Baglæns spåntagning ved blot at vende platteholderen Let aluminiumkonstruktion Hård og slidstærk overflade p.g.a. speciel coating Indvendig køling helt frem til skæret Typserie 337 Karakteristika: Ursvarvningsområde Ø mm Inmatningsnoggrannhet med skalning 0,01 mm på diametern Max. varvtal 2500 v/min Bakbearbetning genom enkel vridning av skärstålhållaren Aluminiumkonstruktion med låg vikt Hård och slitstark yta med speciell beläggning Invändig matning av skärvätska fram till skäret Ominaisuudet 337: Reikäalue mm Syöttötarkkuus asteikoilla 0.01 mm halk. Maks. nopeus 2500 rpm Paluukoneistus vain palanpidintä kääntäen Alumiininen kevyt rakenne Kova, kulutusta kestävä pinta erikoispinnoitteella Sisäpuolinen nesteen syöttö leikkuusärmään Uden forboring: vendeskærsboret Top Cut Plus Indexerbara ursvarvningshuvuden Top Cut Plus: vändskärsborrar med maximalt nyttjande Täydeksi hyödyksi: Top Cut Plus kääntöpala porat Ø 19,0 54,0 mm Med denne serie vendeskærsbor tilbyder Wohlhaupter en modulær løsning som et resultat af den nyeste teknik, der først fuldt udfolder sig med det plan-parallelle MVS-tilkoblingssystem. Med denna serie vändskärsborrar erbjuder Wohlhaupter en modulär lösning i teknisk toppklass, som endast kan ge fullständiga och optimala resultat vid planparallell kontakt med MVS-anslutningen. Tällä kääntöpala porasarjalla, Wohlhaupter tarjoaa modulaarisen ratkaisun käyttäen viimeisintä tekniikkaa, josta saadaan suurin teho tuetulla MVS-liitoksella. Kendetegn: Boringsområde mm 3 x D Maksimal stivhed gennem 3-punkt spændeeffekten i MVS-koblingsstedet Også egnet til brug på maskiner med ringe motorkraft Reduceret bearbejdningstid p.g.a. højeste skærehastigheder og tilspændinger Yderligere dimensioner på forespørgsel. Karakteristika: Borrdiameter mm 3 x D Maximal styvhet genom 3-punkts spänneffekt och MVS-förbindningens plananliggning Kan även användas i maskiner med låg effekt-förbrukning Reducerad bearbetningstid genom max skärhastighet och matning. Andra längder och diametrar på beställning. Ominaisuudet: Pora halkaisijat mm 3 x D Maksimi tukevuus 3-piste kiinnityksellä MVS-liitoksessa Voidaan käyttää myös heikkotehoisissa koneissa Pienentynyt koneistusaika maksimi leikkuu nopeuksilla ja syötöillä Muut pituudet ja halkaisijat pyydettäessä. 10

11 Vi har vægten under kontrol Wohlhaupter har vikten under kontroll Meillä on paino hallinnassa Wohlhaupter udnytter aluminiums fremragende specifikke egenskaber både til standardværktøjer og til kundespecificerede løsninger. Med Alu-Line letvægtsværktøjerne sætter Wohlhaupter nye standarder for vægtreducering. Store værktøjer lader sig således også integrere i produktionsprocessen og det med maksimal styrke og præcision. Wohlhaupter drar nytta av de utmärkta specifika egenskaperna hos aluminium då det gäller standardverktyg och kundspecifika lösningar. Detta gör det även möjligt att integrera även stora verktyg i produktionsprocessen med maximal styrka och precision. Wohlhaupter hyödyntää alumiinin erinomaisia erityisominaisuuksia vakio työkaluissa ja asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Alu-Line kevyillä työkaluilla Wohlhaupter asettaa uudet standardit painon laskemiseksi. Tämä sallii suurien työkalujen integroimisen tuotanto prosessiin ja maksimi lujudella ja tarkkuudella. Ominaisuudet: Leikkuunopeudet jopa 3000 m/min. Nopeampi operaatio, pienempi kustannus Mukava työkalun käsittely kiinnityksestä esiasetteluun Painon pudotus jopa 58 % Painon keskipiste on lähempänä koneen karaa antaen suotuisamman kippimomentin Helpompi käsittely Suurempi sovellutus alue Parempi reiän laatu Ei ruostevahinkoja Kulumisen ja korroosion kestävä pinta erikoispinnoitteella Parempi työkalun kestoikä Vähemmän koneen kulumista Kendetegn: Skærehastighed op til 3000 m/min Lavere takttider og dermed færre omkostninger Komfortabel håndtering lige fra montage til forindstilling Vægtreducering indtil 58 % Tyngdepunktet tættere på maskinspindlen, dermed mindre tendens til kast Simpel håndtering Større anvendelsesområde Forbedret boringskvalitet Ingen tendens til rust Slid- og korrossionsbeskyttende coating Forlængede standtider Ringere maskinslitage Karakteristika: Skärhastigheter upp till 3000 m/min Kortare bearbetningstider ger reducerade kostnader Bekväm verktygshantering från montering till förinställning Upp till 58% minskad vikt Tyngdpunkten ligger närmare maskinspindeln, vilket ger ett gynnsammare tippmoment Förenklat handhavande Utökat appliktionsområde Förhöjd hålkvalitet Ingen verktygsnötning och ytrost Förslitnings- och korrosionsbeständig yta på grund av special-beläggning Ökning av ingreppstiden Minskad förslitning på maskinen 11

12 MTS: Modulært drejeværktøjssystem fleksibel og variabel MTS: Modulärt svarvstålssystem flexibelt och variabelt MTS: Modulaarinen Sorvaus Työkalujärjestelmä joustava ja monipuolinen Wohlhaupter s modulære værktøjssystem for dreje-/fræsecentre har overbevisende høj præcision såvel som stor fleksibilitet. Det store udvalg af grundholdere gør det lige velegnet til brug sammen med HSK- og Capto-spindler. Kombineret med MultiBore-Systemet kan enhver af MTS-værktøjets længder og diametre tilpasses individuelt. Grundholderens fortanding betyder, at et utal af platteholdere kan benyttes, så forskellige skærmaterialer og -geometrier kan bruges optimalt. Som afrunding af løsningsmulighederne for multitask-maskiner tilbyder Wohlhaupter et omfattende program af opspændingsværktøjer. Wohlhaupter modulära verktyg för svarv-/fräscentra har en imponerande hög precision och stor flexibilitet. Ett stort urval grundinfästningar medger användning av HSK- och Capto-spindlar. I kombination med MultiBore-systemet kan man individuellt anpassa MTS-verktyg med valfri längd och diameter. Ett stort antal skärhållare kan anpassas till verktygshållarna via den skarptandade kroppen så att olika skärmaterial och geometrier kan användas med optimalt nyttjande. Som en avrundning av mängden lösningar vid arbete i fleroperationsmaskiner erbjuder Wohlhaupter ett stort område med spännverktyg. Wohlhaupter modulaariset työkalut sorvaus/jyrsintä keskuksiin tunnetaan suuresta tarkkuudestaan ja laajasta joustavuudesta. Laaja valikoima peruspitimiä sallii HSK ja Capto karojen käytön. Yhdistettynä MultiBore systteemiin mikä tahansa pituus ja halkaisija voidaan MTS työkaluista yksittäin kiinnittää. Suuri määrä palanpitimiä voidaan liittää pitimiin hammastetuilla rungoilla, niin että erilaisia terämateriaaleja ja geometrioita voidaan käyttää optimi laajuudessa. Monitoimikoneiden erilaisiin ratkaisuihin Wohlhaupter tarjoaa kattavan valikoiman kiinnitys työkaluja. Kendetegn: Høj grad af fleksibilitet grundet modulær konstruktion Komponenter fra det gennemprøvede MultiBore-værktøjsgprogram er lige til at bruge Forskellige ISO-platteholdere gør det uafhængigt af skærmaterialernes art Økonomisk udveksling af platteholdere ved slitage eller indførelse af nye geometrier Der kan anvendes HSK- og Captospindler Operatørvenlig montage p.g.a. farvekodesystem Bekvem ombygning af drejeværktøjet ved nye bearbejdningskrav Karakteristika: Hög flexibilitet tack vare moduluppbyggnad Man kan använda komponenter från det väl beprövade MultiBore-verktygsprogrammet Varierande ISO-skärhållare möjliggör bearbeting i olika material Ekonomiskt byte av skärplatthållare i händelse av förslitning eller användning av nya geometrier Kan användas på HSK- och Capto-spindlar Användarvänlig verktygsmontering med hjälp av färgkodsystem Bekväm ombyggnad av svarvverktygen vid nya bearbetningskrav Ominaisuudet: Suuri joustavuus modulaarisella rakenteella Komponentteja MultiBore valikoimasta voidaan käyttää Erilaiset ISO palanpitimet sallivat kaikki terämateriaalit Taloudellinen palanpitimen vaihto jos kulunut tai uudet geometriat Voidaan käyttää HSK ja Capto karoissa Käyttäjä ystävällinen värikoodi menetelmä työkalujen kiinnittämiseen Helppo terien vaihto uusiin koneistus vaatimuksiin Hurtig hjælp gennem vores service-hotline: her bliver du vejledt af en spåntagningsfagmand Snabb hjälp med Wohlhaupter Service-hotline: rådgivning av bearbetningsspecialist Pika apua Wohlhaupterin kuumalinjalla työstöspesialistilta 12

13 Når man ønsker erfaring og service Då erfarenhet och service är ett krav Missä tarvitaan kokemusta ja palvelua Uddannelsen i Wohlhaupter s eget lærlingeværksted sikrer et kvalificeret generationsskifte Träning i Wohlaupters egen utbildningslokal Koulutusta Wohlhaupterin omassa koulutustilassa Kundespecifiserede løsninger Ved skrub eller slet, ved komplekse bearbejdninger, usædvanlige emner, vanskeligt bearbejdelige specialmaterialer eller lange udhæng så har Wohlhaupter årtiers erfaring med specialløsninger til indvendig bearbejdning. Højeste præcisionskrav, stadig fornyende værktøjsteknik såvel som stor fleksibilitet gennem indsatsen af optimale skærmaterialer er basis for din succes. Kundspecifika lösningar Vid grov- eller finbearbetning, komplexa bearbetningar, arbetsstycken som kräver ovanlig bearbetning, specialmaterial eller speciellt långa utliggningar resulterar Wohlhaupters decennier av erfarenheter av invändig hålbearbetning i speciella verktygslösningar. Mycket högt ställda krav på precision, innovativ verktygsteknologi parat med stor flexibilitet genom användning av optimala verktygsmaterial utgör grunden för ett gott resultat. Asiakaskohtaiset ratkaisut Olipa kyseessä rouhinta tai viimeistelykoneistus, valmiiksi työstö, epätavalliset työkappaleet, erikoismateriaalit tai erityisesti ylipitkä työkalu Wohlhaupterin vuosikymmenten kokemus reikien sisäpuolisessa työstössä auttaa erikoistyökalu ratkaisuissa. Suurimmat tarkkuus vaatimukset, innovaatinen työkalu teknologia sekä joustavuus yhdessä optimi terämateriaalien kanssa ovat perustana menestyksellenne. Kendetegn: Erfaren anvendelsestekniker rådgiver helt fra første kontakt til ibrugtagning af løsningen Konstruktørernes mangeårige erfaring giver optimalt værktøjsdesign Modulær opbygning i forbindelse med standardværktøjer reducerer Deres værktøjsudgifter Optimal brug af vendeskær reducerer senere udgifter til skærmaterialer Grundafbalancering fra fabrikken sørger for optimal spåntagningsproces Karakteristika: Kompetent rådgivning av erfarna applikationstekniker från första kontakten till idrifttagningen Optimal verktygskonstruktion är ett resultat av många års konstruktionserfarenheter Modulär konstruktion i förening med standardverktyg reducerar verktygskostnaderna Optimerad användning av utbytbara vändskärsplattor reducerar följdkostnaderna i förhållande till skärmaterialen Grundbalansering från fabrik för optimal bearbetning Ominaisuudet: Ammattimainen neuvonta ensi kontaktista ratkaisuun kokeneiden menetelmä teknikkojen kanssa Optimi työkalusuunnittelu tuloksena vuosien kokemuksesta Modulaarinen rakenne yhdessä vakiotyökalujen kanssa alentaa työkalu kustannuksia Optimoidut kääntöpalat vähentävät terämateriaali kustannuksia Vakio tasapainoitus tehtaalla optimi koneistukseen 13

14 Nyeste teknologi også i Wohlhaupter-hovedet Modernaste teknologi även i Wohlhaupters bearbetningshuvuden Viimeisintä teknologiaa myös Wohlhaupter päässä EK Udveksling af information med brugerne på regionale teknologidage Informationsutbyte med användaren vid regionala teknologidagar Tietojen vaihtoa säännöllisillä teknologiapäivillä Ren nyskabelse for ind- og udvendige indstik i serieproduktionen: Wohlhaupter s banebrydende indstikhoved kombinerer den lineære etskærs tilspænding med flerskærs cirkulærfræsning. Ren innovation för invändig och utvändig spårstickning vid serieproduktion: det banbrytande spårstickningshuvudet från Wohlhaupter kombinerar linjär enskärsmatning med cirkulär flerskärsfräsning. Oiva innovaatio sisä- ja ulkopuoliseen uritukseen sarjatuotannossa: Wohlhaupterin urituspää yhdistää lineaarisen yksileikkuisen syötön monileikkuisen ympyräjyrsinnän kanssa. Kendetegn: Forbedret overfladekvalitet Reducerer bearbejdningstiden med indtil 80 % Processikkerheden garanteres af elektronisk værktøjsovervågning Simpel betjening Problemfri integrering i maskinstyringen Designet til alle bearbejdningscentre Omfattende servicepakke Enkelt- eller dobbeltindstik i en arbejdsgang Den økonomiske proces i masseproduktionen Karakteristika: Ökning av ytfinheten Reducering av bearbetningstiderna med upp till 80% Processäkerhet genom elektronisk verktygsövervakning Enkel betjäning Problemfri integrering i maskinstyrning Konstruerat för alla typer av fleroperationsmaskiner Omfattande servicepaket Enkelt eller dubbelt instick i arbetstempo Den ekonomiska processen vid serieproduktion Ominaisuudet: Parannus pinnan laadussa Vähennys koneistusajoissa jopa 80 % Helppo käyttää Ongelmavapaa yhdistäminen koneen ohjaukseen Suunniteltu kaikille koneistuskeskuksille Kattava huoltopaketti Yksittäinen tai tupla uritus kerralla Taloudellinen massatuotannossa UPA Det legendariske Wohlhaupter-hoved topteknologi gennem mere end 60 år med plan- og konisk drejning og boring såvel som til skæring af gevind i både enkeltstyksog masseproduktion. I størrelserne UPA 3, UPA 4 og UPA 5-S6 er det universelle plan- og uddrejehoved i dag stadig efterspurgt af spåntagningsfolket. Det legedariska Wohlhaupterhuvudet toppteknologi i över 60 år vid planing, ursvarvning och konsvarvning samt vid gängskärning, vid såväl stycke- som serietillverkning. Det universella plan- och ursvarvningshuvudet i storlekarna UPA 3, UPA 4 och UPA 5-S6 är fortfarande efterfrågat vid bearbetning. Legendaarinen Wohlhaupter pää kärkiteknologiaa jo yli 60 vuotta taso- reiän ja kartion sorvauksessa sekä kierteityksessä yksittäis- tai massatuotantoon. Yleisavarruspää koot UPA 3, UPA 4 ja UPA 5-S6 ovat yhä tänään vastaamassa koneistukseen. 14

15 Fra grundholderen til skærmaterialet Från infästning till skärmaterial Peruspitimestä terämateriaaliin Det omfattende Wohlhaupter-program i HSK- eller stejlkonusudgave indeholder alle gængse opspændingsværktøjer. Som foregangsmand for HSK satser Wohlhaupter i årtier på denne tilslutningsmetode: den største veksel- og gentagenøjagtighed samt største stivhed både statisk og dynamisk gør det ideelt til brug på de mest moderne bearbejdningscentre. Stejlkonus: til alle gængse NC-maskiner, designet til DIN A/ -AD/ -B, til DIN 2080 såvel som MAS-BT og CAT. Præcisionen er bevist overalt Made in Germany Made by Wohlhaupter. Kattava ohjelma HSK tai kartio versioita sisältää kaikki kiinnitys elementit. Ensimmäisenä HSK:n käyttäjänä, olemme käyttäneet tätä liitosta jo vuosia: Maksimi työkalun vaihto ja toisto tarkkuus sekä maksimi staattinen ja dynaaminen tukevuus sallii käytön uusimmissa koneistuskeskuksissa. Kartiot; Vakio NC koneissa mallit DIN A/ -AD/ -B, DIN 2080 kuten MAS-BT ja CAT. Kaikkialla todettua tarkkuutta Made in Germany Made by Wohlhaupter. Det omfattande Wohlhaupter-programmet i HSK- eller verkstadskonutförande innefattar alla standard-spännelement. Som föregångare med HSK har Wohlhaupter använt sig av denna anslutning i åratal. Max. verktygsväxling och repeternoggrannhet samt maximal statisk och dynamisk styvhet medger användning i modernaste fleroperationsmaskiner. Verkstadskona: för användning i alla standard-nc-maskiner, konstruerad för DIN A/ -AD/ -B, för DIN 2080 samt MAS-BT och CAT. Väl beprövad noggrannhet Tillverkade i Tyskland Tillverkade av Wohlhaupter. Afbalanceret kompletværktøj for højhastighedsbearbejdning Balanserade komplettverktyg för höghastighets-bearbetning Tasapainoitettu työkalu suurnopeustyöstössä Wohlhaupter tilbyder en enestående mangfoldighed af specificerede og ISO-vendeskær, der er specielt egnet til de forskellige fræseopgaver. Især Wohlhaupter s specifikke platteformer garanterer optimalt bearbejdningsresultat og produktivitetsforøgelse. Hvad enten det drejer sig om belagt eller ubelagt hårdmetal, cermet, keramik eller de ultrahårde værktøjsmaterialer PKB og PKD sørger den succesfulde Wohlhaupter-palette af vendeskær for høj ydelse under spåntagning i din produktion. Wohlhaupter erbjuder en unik mångfald specificerade ISO-vändskärsplattor som konstruerats speciellt för olika fräsoperationer. Särskilt de specifika Wohlhaupter-formerna garanterar ett optimalt bearbetningsresultat och ger en produktivitetsfördel. Oavsett om det gäller belagd eller ej belagd hårdmetall, kermet, keramik eller de superhårda verktygs-materialen PCBN eller PKD så ger den mycket effektiva Wohlhaupter-serien med utbytbara vändskärsplattor en hög avverkningskapacitet i det aktuella materialet. Wohlhaupter tarjoaa oman valikoiman erikois ja ISO kääntöpaloja, jotka ovat erityisesti suunniteltu erilaisiin kara jyrsintä koneistuksiin. Niiden erityinen Wohlhaupter muoto takaa optimi koneistustulokset ja antavat tuottavuus hyödyn. Olipa kyseessä pinnoitettu tai pinnoittamaton, cermetit, keraamiset tai myös ultra-kovat terämateriaalit PCBN tai PCD, menestyksellinen Wohlhaupter terävalikoima mahdollistaa suuritehoisen koneistuksen teidän materiaaleissanne. 15

16 Wohlhaupter program Wohlhaupter-programmet Wohlhaupterilla, tietysti 00004/ Printed in Germany Forbehold for tekniske ændringer. Med reservation för tekniska ändringar. Sertifioitu laatukontrolli. Wohlhaupter GmbH Präzisionswerkzeuge Maybachstraße Frickenhausen Postfach Frickenhausen Tel (0) Fax 0049 (0) Internet: Der er naturligvis certifikat på Wohlhaupter s kvalitet. Certifierad kvalitetskontroll med Wohlhaupter naturligtvis. 16

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig.

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig. Stand: Firma: Adresse: By: Telefon: www: Kontakt: C-3906 TL MaskinPartner A/S Rødengvej 20 4180 Sorø 36 86 06 00 www.tl-maskinpartner.com Thomas Lundsteen TL MaskinPartner A/S Stand C-3906 Pressemateriale

Læs mere

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov

Det produktive valg. Gevindbearbejdning til ethvert behov Det produktive valg Gevindbearbejdning til ethvert behov Et værktøj til enhver lejlighed Vores gevindbearbejdningsløsninger er din nøgle til højere produktivitet flere steder end nogensinde før. Tag for

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen.

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen. Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"- systemet tillsaans med HM hålsågar "ProFit Multi Purpose" HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska

Læs mere

Større pålidelighed ved dybere afstikning

Større pålidelighed ved dybere afstikning Større pålidelighed ved dybere afstikning Prioriterede brugerkrav...... til dybere afstikningsoperationer blev erkendt på et tidligt stadie af udviklingen af et nyt koncept. Det skete på basis af en bred

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution SVINGBUKKER MAK 4 Evolution MAK 4 Evolution Med udviklingen af MAK 4 og MAK 4 Evolution UD præsenterer vi vores løsninger til komplekse opgaver indenfor industriel pladeformning kraftfuld, præcis og yderst

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1

SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 SECO NEWS I OVERSIGT 2014-1 2 VI KLARER SKÆRENE FOR DIG Hos Seco er formålet med alt, hvad vi gør, at hjælpe dig med at klare de udfordringer, du står over for i dag og i fremtiden. Vores globale team

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Styring af mekaniske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen.

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Angulus Altitudo Altus Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Etac har siden 1981 udviklet innovative og intelligente løsninger til kørestole. Det startede med den første sammenklappelige

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Markeder & Produkter Velkommen tíl HellermannTyton. HellermannTyton er en ledende producent af produkter til befæstigelse, fastgørelse, identifikation,

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

WITTMANN BATTENFELD med innovative produkter og processer på Fakuma 2011

WITTMANN BATTENFELD med innovative produkter og processer på Fakuma 2011 Juli 2011, Kottingbrunn/Østrig PRESSEMEDDELELSE WITTMANN BATTENFELD Fakuma WITTMANN BATTENFELD med innovative produkter og processer på Fakuma 2011 På Fakuma, den internationale fagmesse for plastforarbejdning,

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

SoluComp MultiProf Intelligente kabinetssystemer og skræddersyede løsninger til dine komponenter

SoluComp MultiProf Intelligente kabinetssystemer og skræddersyede løsninger til dine komponenter KaBINEtSSyStEMER SoluComp MultiProf SoluComp MultiProf Intelligente kabinetssystemer og skræddersyede løsninger til dine komponenter Perfekt i farve, form, funktion MultiProf - konceptet Kabinetserien

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

Velkommen til et godt samarbejde

Velkommen til et godt samarbejde kompetenz aluminium competenza alluminio compétence aluminium capacidad aluminio kompetence aluminium kompetens aluminium competence aluminium 2 Velkommen til et godt samarbejde Hos ALULINE lægger vi stor

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Savning med stiksave 02

Savning med stiksave 02 Utrolig præcis Savning med stiksave 02 Oversigt over anvendelser 29 Maskinoversigt 0 TRION stiksav 2 PS 00, PSB 00 Stiksav 5 PS 200 Systemoversigt og tilbehør 6 Stiksavklinger 7 01 02 0 0 05 06 07 08 09

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * M3R LED Længde Vægt Lysstyrke Batterier Energitank High End Power LED 100 mm 45 g Power: 220 lm* Low Power: 20 lm* 1xAA li-ion reachargeable lithium

Læs mere

04 November 2010 Rasmus Niebuhr

04 November 2010 Rasmus Niebuhr FMV Hærdeseminar 04 November 2010 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S er nordens største og førende producent af tandhjul og transmissionselementer til de fleste brancher i maskinindustrien. Indhold Hvem

Læs mere

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter.

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Muv your Business. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Vidste du, at hver anden person skal stå op det meste af arbejdsdagen og mange af dem endda hele dagen? Det gælder

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed

LED LENSER * P5 E. Letvægtsprofi med udholdenhed LENSER * P5 E Letvægtsprofi med udholdenhed High End Længde 100 mm Vægt 62 g Lysstrøm 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Energitank 4,2 Wh*** Brændetid 20 h** Rækkevidde 75 m* Tekniske data Fremragende forarbejdning

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast.

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Ambitioner og mål Den 15. januar 2011 overtog M.E.D. Maskinfabrik A/S aktiviteterne

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER!

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VIDSTE DU? KÜSCHALL CHAMPION ER ET GODT EKSEMPEL PÅ VIDEREUDVIKLING AF EN KÜSCHALL KØRESTOL OG DE UDFORDRINGER RAINER KÜSCHALL MØDER I SIT LIV SOM HANDICAPPET

Læs mere

Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont

Wareco Momentprogram Tohnichi Stur- tevant Richmont Alkitronic Wiha Alkitronic Tyskland Alkitorc Wareco Momentprogram Tohnichi Sturtevant Rich- mont Wareco program Wareco har sedan 30 år varit en betydande leverantör av momentverktyg till den svenska producerande industrin; Volvo, Scania, A och SAA har alla flera olika typer av momentverktyg och testutrustningar

Læs mere

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker Planlægning og installation Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ren brusefornøjelse i fineste form Raindance Select Showerpipe 360 Bruseglæde

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Betontransport. -hurtig og sikker. the specialist

Betontransport. -hurtig og sikker. the specialist Betontransport -hurtig og sikker the specialist 1400 liter Duo-trans-curve betontransportvogn i position under en spulestation for rengøring. Betontransportvogne til ethvert formål 2000 og 1000 liter Duo-trans-curve

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser

Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser Additive Manufacturing Med LaserCUSING fra Concept-Laser Sales & Product Manager, Martin Nielsen 2012-02-03 1 Agenda Hvad er Additive Manufacturing? Teknologi LaserCUSING Materialer Anvendelses områder

Læs mere

Vi laver medbringertrucks med lidenskab

Vi laver medbringertrucks med lidenskab Vi laver medbringertrucks med lidenskab Vi giver vores kunder mere succes At søge efter "en bedre løsning" har på samme tid tradition og fremtid hos PALFINGER. Maskinkonstruktionsvirksomheden fra Salzburg

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8.

1000 KR. TIL DE FØRSTE 100 KUNDER* 40 % 45 % 45 % Køb 3 betal for 2. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... Festival start... side 8. En samling fantastiske tilbud fra Seco Tools... 26 27/1 26 27/1 2010 2010 40 % side 8 Værdikupon 10 000,- side 5 *) De 100 første kunder, den 26. januar 2010, der bestiller for mindst 10.000 kr. får en

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere