Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11"

Transkript

1 Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

2 Boligforeningen Ringgaarden Aktive ungdomsboliger på Havnen i Aarhus II Dommerbetænkning marts 2011 Boligforeningen Ringgården glæder sig til at opføre 50 avancerede ungdomsboliger i et 6 etages punkthus på Nordhavnen i Aarhus til indflytning i Ringgården bygger boliger for fremtiden, boliger som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige, og hvor kravet om arkitektonisk kvalitet er en grundbetingelse. Konkurrenceudbudet Fem konsortier har, på baggrund af en prækvalifikation, været inviteret til at konkurrere om at realisere Ringgårdens ungdomsboligbyggeri ved Dagmar Petersens Gade på Nordhavnen: MMT C.F. Møller Orbicon Jorton Dorte Mandrup Arkitekter Pluskontoret Rambøll Brdr. A. & B. Andersen A/S ADEPT Architects Prisme arkitekter Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg Arkitema Niras/Esbensen C.C. Contractor Cubo Terroir Moe & Brødsgaard Konkurrencen har været udbudt som en omvendt licitation, idet gældende regelsæt for ungdomsboligbyggeri fastsætter et max. beløb på kr./m 2 incl. moms til etablering af bebyggelsen. Til konkurrencebetingelserne hører også et krav om, at bebyggelsen som minimum skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2015 og gerne forventet lavenergiklasse 2020 som NZEB (Near Zero Energy Buildings). Resultatet af konkurrencen Konkurrencen har vist, at boligforeningen kan få et byggeri, som lever op til visionen om: Energineutral drift af bygningen på årsbasis Intelligent og betjeningsvenlig bolig Fleksibel i brug og over tid Bolig med et godt og sundt indeklima Byggeri af høj arkitektonisk kvalitet tilpasset lokal kontekst Alle de indkomne forslag ligger på et højt professionelt niveau og har fremstillet projekter med store tekniske og arkitektoniske kvaliteter. Alle fem projekter svarer i meget stort omfang kvalificeret på Ringgårdens ambitiøse målsætninger for ungdomsboligbyggeriet. Her er gode funktionelle boliger, i forskellig grad er der fokuseret på det for bymiljøet i den nye bydel så vigtige samspil mellem bygningen og de offentlige rum. Der er arbejdet kreativt med at skabe gode indendørs og udendørs fællesrum for beboerne og i huset oplevelsesrige og socialt understøttende adgangsveje til boliger og fællesarealer. Der er gode eksempler på optimal udnyttelse af den særdeles gode position med uhindret udsigt til det gamle Aarhus, lystbådehavnen og Risskov. Projekterne har på meget forskellig vis søgt at fange den stemning af ungdom, havnemiljø og ny by i det 21. århundrede, som måske er opgavens største udfordring. Det er bedømmelseskomiteens opfattelse, at projektgrupperne har arbejdet tværfagligt i integrerede designprocesser, hvor analyser af muligheder for energihøst på denne vanskelige position omgivet af højere huse er koblet med udvikling af bygningens arkitektonisk form-

3 sprog. Bedømmelsekomiteen noterer med glæde, at tre af de fem, projekter tilbyder at opføre lavenergiklasse 2020 og at vinderforslaget bl.a. udmærker sig ved at tilbyde lavenergiklasse 2025 indenfor det gældende rammebeløb. Bedømmelseskomiteen har i bedømmelsen af byggeteknik og energikoncept haft fokus på at sikre Ringgården et byggeri med kendte og afprøvede teknologier. Boligforeningen ønsker at fremme den bedste arkitektur og den bedste energi- og miljøstandard i sine byggerier og ser sig gerne som bygherre for udviklingsbyggerier med skyldig og nødvendig hensyntagen til den almene sektors begrænsede økonomiske rammer. Bedømmelseskomiteen kunne ønske at flere af de foreslåede projekter kunne realiseres, men har efter den nedenfor beskrevne bedømmelsesproces indstillet forslag nummer fem fra C.C. Contractor, Cubo, Terroir og Moe & Brødsgaard som vinder af konkurrencen med henblik på opførelse til indflytning i Bedømmelseskomiteen har bestået af følgende: Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården, formand for dommerkomiteen Christian Mariegård formand for Boligforeningen Ringgårdens bestyrelse Lulu Grønlund Kommunikationschef, Boligforeningen Ringgården Arkitekt m.a.a. Jan W. Hansen JWH arkitekter Arkitekt m.a.a Rie Øhlenschlæger AplusB Ingeniør Bjørn Schmelling Viggo Madsen A/S Med faglig rådgivning fra: Teknisk chef Holger Lunde Jørgensen Boligforeningen Ringgården Ingeniør Kim Clausen Viggo Madsen A/S Bedømmelsen af projekterne Bedømmelsen af de 5 konkurrenceforslag er sket på basis af konkurrenceprogrammets beskrevne visioner, anvisninger og krav. Bedømmelseskomiteen har sammenlignet projekterne indenfor en række temaer: A) Beliggenhed på grunden Solorientering Grundens udnyttelse Forhold til omgivelser/ byrum Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Usigt til havnens rum fra både de enkelte lejligheder, fællesrum og altaner. Relationen mellem karréens midterfelt og bygningens offentlige arealer. B) Strukturel udformning af bygningsanlægget Privat- offentligt areal Rumforløb/ logistik Fællesrum/ fællesfaciliteter Konstruktioner, aptering, komplettering

4 Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Stueetagens åbenhed og offentlighed Bygningens indvendige rumlighed og rumforløb. Tagets rekreative udnyttelse. Rationel drift og vedligehold C) Boligudformning Rumlighed Lysforhold Funktionalitet Aptering/ komplettering Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Boligernes generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligernes varierende rumlighed. Boligernes udsyn og orientering. Boligernes relation til fællesrum og fælles faciliteter. D) Arkitektonisk greb, udtryk og atmosfære Udformning Materialekarakter og farver Facadeudtryk Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Den arkitektoniske helhed af oplevelsesrigdom og kreativitet i rum og form. Den arkitektoniske imødekommenhed og attraktivitet. Det arkitektoniske udtryk for ungdommelighed og bæredygtighed. Den arkitektoniske dialog med havnemiljøet Bygningens energimæssige ydeevne Genvinding af energi Rationel drift Projekterne repræsenterer en række kvaliteter der er vur-deret indenfor de enkelte temaer og i deres komplekse sammenhænge med de øvrige temaer. På basis heraf har bedømmelseskomiteen lavet en samlet arkitektonisk vurdering af det enkelte projekt og en sammenligning af projekterne. En vejledende opsummering af temagennemgangen er sket i form af en pointgivning indenfor for fire kategorier: design, energiforhold, funktion og pris Den endelige vurdering og udpegning af et vinderforslag er sket på basis af en samlet afvejning af projekternes kvaliteter i forhold til den samlede vision om at skabe et markant og attraktivt byggeri. Et byggeri, der spiller sammen med de nære omgivelser i form af nabobebyggelserne og havn og by, tilbyder et stimulerende og oplevelsesrigt miljø for sine beboere, er fysisk, socialt og økonomisk bæredygtigt og endelig sammenfatter og udtrykker dette arkitektonisk overbevisende. E) Teknik, energi Valg af energikilder Ventilationsprincip Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Indeklima

5 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret, Rambøll Brdr. A & B. Andersen A/S, ADEPT Architects, Prisme arkitekter, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg, Arkitema, Niras/Esbensen MMT, C.F. Møller, Orbicon C.C. Contractor, Cubo, Terroir, Moe & Brødsgaard

6 Perspektiv fra Grethe Løchters Gade Perspektiv fra fællesrum

7 MMT, C.F. Møller, Orbicon Bygningen spænder ud på grunden. Stående på søjler modtager den gaderne og gården i karréen med nogle få trappetrin og en rampe. Den let hævede stueetage rummer udeophold og indendørs fællesfaciliteter foruden trappe- og elevatoradgang. Som en bevidst manifestation af ungdom og bæredygtighed opstaldes beboernes cykler rundt om foden af huset op mod husets bolværk, en løsning der kan virke risikabel og kan betyde, at de studerende tager cykler med op på etagerne og i lejlighederne. Den transparente stueetages generelt anvendelige areal til skiftende, fælles aktiviteter vil kunne spille sammen med og forstærke det offentlige liv på havnen. Minimal depotmulighed i forbindelse med fællesarealer reducerer dog fleksibiliteten. Huset har ingen kælder. Huset er struktureret omkring et fra bund til top gennemgående indre atrium/ trapperum med ovenlys. Forbundet med stuetagens fællesrum skaber trapperummet en overskuelig, dramatisk, vertikal rumlighed i husets indre, en rumlighed der foreslås understreget med en kunstnerisk bearbejdning af dets gennemgående lukkede endevæg. Tagetagen domineres af vindturbiner som markerer husets bæredygtige program, men vil formodentlig i et vist omfang også kunne udnyttes som tagterrasse og opholdsareal. Boligerne er delt op i en køkken-spise afdeling og en opholds-soveafdeling adskilt af en centralt placeret, rationelt koncentreret køkken- og toiletunit med depotrum. Opdelingen kan virke både funktionel og rumligt differentierende i en lille lejlighed, men er måske samtidig indskrænkende i forhold til lejlighedens generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligerne er alle forsynet med en stor og oplevelsesrig multifunktionel prefabrikeret karnap, der kan fungere som rumattraktor, gadespejl, udsigtspost, siddehjørne, alkove, etc. Projektets samlede arkitektoniske greb er præget af en funktionel og rumlig beherskelse af en traditionel hovedstruktur. Det arkitektoniske udtryk spiller ligeledes sikkert indenfor en rationel og nutidig byggeskik med pudsede facader og aluapteringer. Huset fremtræder måske mere nobelt end ungdommeligt. Teknik og energi Hovedkonstruktion af betonelementer som facadebagmur, lejlighedsskel, dæk og kerne omkring teknik- og elevatorskakt. Øvrige vægge udført som lette vægge af gips for at sikre fleksibilitet. Pudset facade på isolering og lette prefabrikerede karnapelementer med alubeklædning. Stålbjælker, som vil belaste bygningens indlejrede energi, gør placering af de tilbagetrukne søjler i stueplan mulig. De foreslåede øvrige materialer er valgt ud fra ønske om en bæredygtig profil - således f.eks. linoleum på gulve i boliger som alternativ til byggeprogrammets ønske om trægulve. Fjernvarme som gulvvarme er forberedt til forventet lavtemperatur på Nordhavnen. Huset har med mekanisk ventilation med genvinding og genvinding af varme fra bruseafløb kun et ganske lille behov for tilført energi. Ventilationsanlægget er centralt og udføres som røgventileret for at undgå energiforbrug til brand- og røgspjæld. Med den foreslåede elproduktion via nyudviklede vindturbiner på taget er huset beregnet som lavenergiklasse 2020 med et energibehov på kun 15,2 kwh/m 2 /år. Bedømmelsekomiteen finder dog at anvendelse af de foreslåede prototype vindturbiner hører bedre hjemme i et decideret forsøgsprojekt.

8 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra fællesrum

9 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret arkitekter, Rambøll Bygningsanlægget er trukket helt ud på hjørnet af grunden og markerer sig dermed i gadebilledet og giver plads til fællesarealet mellem de fire punkthuse. Stueetagen står på søjler, hvilket giver plads til et bundplateau hævet et par trin over terræn og alligevel i tæt kontakt med det omkringliggende offentlige byrum. Den transparente stueetage er formet af organisk bevægede trin, terrasser og fællesrum, der fører ind til trappe og elevator fra to sider. I den nordøstlige del af stueetagen står cykler buret inde og kan som sådan virke lidt afvisende i relation til ønsket om en imødekommende offentlighed. Huset har ingen kælder. Huset er organiseret i tre vertikale sekvenser: den halvoffentlige bund eller stueetage med fællesfaciiteter, midterstykket med private lejligheder centreret omkring elevator og trappe og toppen med visuelt markante solfangere, en etage som oplagt vil kunne anvendes som en solfangeroverdækket tagterrasse. Husets varierende rumlighed varetages af stueetagen, hvorimod bevægelsen til værelser og evt. tag ad trappe eller elevator, kun med dagslys i øverste etage virker noget uinspirerende og hotelagtig. En mere differentieret rumlighed op gennem huset ligger ikke projektet på sinde. Lejlighederne er veldisponerede, enkelt og funktionelt organiseret og med en høj grad af generel anvendelighed. Der er givet speciel opmærksomhed på to gode handicapboliger på hver etage. Depotrum er placeret i lejligheden. Alle lejligheder har en fin lille trekantet udluftnings- eller udsigtsaltan kombineret med lejlighedens store panoramavindue. En let ind- og overdækning omkring vindue og altan fungerer som lægiver og solafskærmning og med varierende lys og skyggevirkninger ind i lejlighederne som effektfuld virkning. Projektets arkitektoniske hovedgreb er enkelt og letaflæseligt i en svævende, lys og spejlende kube med apteringer på facade og tag. Det arkitektoniske udtryk er let, skarpkantet og elegant med sine tynde altaner og vinduesindramninger på en glat facade af let spejlende Steni pladebeklædning, men samtidig muntert og ungdommeligt med anvendelse af alle regnbuens farver på disse facadeornamenter. Tagets solfangerkonstruktion signalerer på en ekspressiv og skulpturel måde husets bæredygtige hensigt. Teknik og energi En tung hovedkonstruktion af prefabrikerede betondæk og -facadebagmurselementer sikrer huset termisk masse. Steni facadeplader med glat overflade som sikrer minimum forureningsvedhæftning kan tåle det barske klima tæt ved kysten og har samtidig en fornuftig miljøprofil. Der er fjernvarme til rumopvarmning via radiatorer og til varmt vand med varmegenvinding på afløb brusevand. Der er decentrale mekanisk balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver lejlighed. Projektet har fokus på energioptimeringer udover energirammekravene og foreslår derfor energioptimerede hvidevarer og belysninger i boligerne. Det foreslås desuden at genbruge regnvand til tøjvask. Projektet opnår lavenergiklasse 2020 med et energibehov på 12,5 kwh/m 2 /år ved passive strategier suppleret af 100 m 2 solceller, som er en del af de på forslaget viste solceller. Bedømmelseskomiteen bemærker, at de viste solceller ikke overholder lokalplanens krav om 1m tilbagerykning fra facadeflugten, det er dog komiteens opfattelse, at den viste løsning, som vil kræve tilkøb af solceller, er ønskværdig

10 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra atrium

11 Brødrene Andersen, Adept, Prisme Arkitekter, Hundsbæk og Henriksen Bygningsanlægget spænder ud på grunden, men åbner med adgang i det sydlige hjørne mod karréens midterfelt eller grønne lomme. Samspillet med dette og de øvrige omkringliggende offentlige arealer sker dog kun via den rampe, der fører ind til husets indre atrium, hvilket medfører at huset virker lukket mod bylivet på Dagmar Petersens gade og Grete Løchtes Vej Lejlighederne er ført ned i stueetagen hele vejen rundt om bygningskomplekset, hvilket markant reducerer interaktionen mellem husets og havnens offentlige rum Huset rummer kælder med depotrum, cykelstald og fællesvaskeri. Husets indre rumlighed og ydre bygningsmasse er sammensat og oplevelsesrig. Det gennemgående centrale atrium har mental og visuel kontakt med fælleslokaler og uderum i form af terrasser, alle placeret i bygningsanlæggets periferi så de har udsigt over havn og bugt samt med tagterrassen. De indskårne altaner og glasinddækkede fællesrum nedbryder det bebyggelige volumens skala og blokkarakter til et mere bevæget og terasseret bygningskompleks af dobbelthøje bygningselementer med hængende haver. Dog anses det for en svaghed, at fællesvaskeriet ikke aktiveres som et fællesrum, men i stedet ligger isoleret i kælderen. Bygningskompleksets lejligheder virker velfungerende og generelt anvendelige, men uden markant struktur. Elevatorplaceringen i lejlighedsrækken lige op til et soveværelse virker uhensigtsmæssig. Elevatoren vil være bedre placeret i atriet. Det samlede arkitektoniske greb virker behersket i sin enkle, varierede rumlighed og opdelingen af bygningsmassen. Facadebeklædningens skiftende bræddebrede for hver anden etage virker diskret, samtidig med at den signalerer fornuftig bæredygtighed. Det arkitektoniske udtryk er på en gang markant, uformelt og ungdommeligt. En mere markant base og en afslutning på huset ville distancere det fra den meget firkantede reference til containere på havnen. De lodrette vindmøller på taget peger sammen med huset øvrige fremtræden på bebyggelsens bæredygtige bestræbelser. Teknik og energi Huset signalerer stablede containere, men er et traditionelt betonelementbyggeri med en let facadebeklædning af varmebehandlet gran, som brandimprægneres, hvorved den fine miljøprofil forringes. Bygningen er disponeret til kommende lavtemperaturfjernvarme, som fordeles via radiatorer og konvektorer. Energibehov til varmt brugsvand reduceres dels ved brug af inlinerstigstrenge dels ved varmegenvinding på bruseafløb. Et centralt balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding er sammen med elproduktion fra 3 stk 5 kw horisontale mini vindmøller på taget med til at give et beregnet behov for tilført energi på 17,1 kwh/m 2 /år lavenergiklasse Vindmøllernes effekt begrænses af de omliggende høje bygninger, hvorfor forslagsstillerne kun kalkulerer med effekten af den fremherskende vestenvind. Bedømmelseskomiteen ser forslaget om vindmøller som værende for eksperimenterende til dette byggeri. Vindmøllerne tilbydes dog erstattet af 210 m 2 solceller på tag. Bedømmelseskomiteen bemærker endvidere, at forslaget har undladt at følge lokalplanens krav om højere stuetage.

12 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra aktivitetsbane på taget

13 Myhlenberg, Arkitema, Niras, Esbersen Bygningen fylder grunden ud, men lader en del af stueetagen være åben til udsigt og kontakt fra karréens fælles grønne midterfelt til Lystbådehavnen. Kontakten mellem denne bygnings åbne del af stueetagen og karréens midterfelt forstærkes af en terasse vendt mod midterfeltet. Kontakten til midterfeltet og nabobygningen (også Ringgaardens) begrænses dog til en lav étetages åbning mod dette midterfelt, mens bygningens åbning mod Lystbådehavnen er i to etager. Stueetagen rummer kun en vaskericafé og adgang til central- og trapperum i midten af bygningsanlægget. Der er lejligheder i en hævet stueetage på tre sider af bygningen. Kælder med depoter og cykler nås via udvendig rampe. Trappeforbindelse til kælder via offentligt fortov er uhensigtsmæssig for cyklister og vil lede til ekstra belastning på elevator. Centralrummet fungerer som husets atrium med god kontakt til fællesrum og terrasser på etagerne bl.a. gennem åbninger i dækkene. Terrasser, herunder tagterassen er velplacerede med udsigt mod vest, lystbådehavn og by. Fællesrummets orientering mod nordøst og kommende genbobygning tillader kun et begrænset udsyn til Havn og Bugt. Placeringen af fællesfaciliteter op gennem huset er tilsyneladende sket på bekostning af muligheden for at støtte en offentlighed i stueetagen. På taget er der foruden terrasse stillet forslag om en aktivitetsbane i bur og en putting green, hvilket dog fortsat giver plads til et evt. senere kommende solfangeranlæg. Husets lejligheder er alle velpropotionerede, velfungerende og generelt anvendelige. En fransk altan tilføjer yderligere kvalitet. Lejlighedstype A åbner desuden mulighed for en aptering med lette vægge, så der er to private rum omkring et fælles spisekøkken. Det overordnede arkitektoniske greb er sikkert og organiserer husets opbygning, udformning og rumforløb på en kompleks og oplevelsesrig måde. Det arkitektoniske udtryk er elegant, facaderne smukt proportionerede og coole uden at være distancerende. Det sorte hus af betonelementer i fri opdeling vil klæde stedet og nabohuset mod øst. Bedømmelseskomiteen bemærker dog at valget af den sorte facade er i modstrid med lokalplanens krav om lyse facader på Nordhavnen. Projektets henvisning til ungdomsbeboelse og bæredygtighed sker via det muntre, synlige liv bag fællesrummenes store panoramavinduer og de begrønnede og aktivitetsfyldte tagterrasser. Teknik og energi De markante sorte præfabrikerede betonsandwichelementer, huldæk og bærende betonelement lejlighedsskel danner husets hovedkonstruktion. Forslagsstillerne har analyseret grunden og vurderet at mulighederne for energihøst ikke er optimale, hvorfor de har prioriteret husets passive egenskaber og derved optimeret til lavenergiklasse 2015 med et energibehov på 28kWh/m 2 /år uden egenproduktion af energi. Lavtemperaturfjernvarme leverer rumvarme og varmt brugsvand. Behovet er markant reduceret ved at genvinde varmen i ventilationsanlæg og fra bruseafløb. Den mekaniske ventilation med genvinding, der er placeret som decentrale anlæg i den enkelte bolig med CO 2 - og fugtstyring, sikrer sammen med mulighed for naturlig ventilation et individuelt regulerbart indeklima. Trapperummet ventileres ligeledes naturligt i sommerperioden og kan med nattekøling af de tunge konstruktioner modvirke overophedning i huset.

14 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra indgang og fællesrum

15 C.C. Contractor, Cubo Arkitekter Terroir, Moe & Brødsgaard Boligernes kube fylder byggefeltet ud, men holder en god del af stueetagen åben for passage og udsigt fra karréens centrale felt/grønning, hvorved den på god vis spiller sammen med det østlige nabohus og dets uderum. Det samme gælder for husets indendørs fællesfunktioner, der er placeret i stueetagen. Adgangsforhold og fællesrum er i god kontakt med gadens liv og lystbådehavnen. Trapper og elevator samt udvendig rampe fører ned til en kælder med cykelstald og depotrum. Kælderen forbindes visuelt med stueetagen og der er sikret nem og logisk bevægelse ind og ud af huset både med og uden cykel. Bygningens centrale, indvendige atrium forener fællesarealer, værelsesgallerier og åbne terrasser herunder tagterrassen til en kompleks helhed af rumlig variation og overraskende diagonale perspektiver med udsigt til bugt, havn og himmel. Atriets tiltede gallerigange bidrager til oplevelsen af et rumligt spændingsfyldt bygningskompleks. De varierede og oplevelsesrige adgangs- og fælleszoner i huset vil understøtte det sociale møde livet i huset. Husets lejligheder er enkelt og funktionelt organiseret og udformet og trods det begrænsede nettoareal overraskende møblerbare. Skydedørene udformet som lette vægelementer af krydsfiner og garderobeskabe på hjul understreger lejlighedernes fleksible muligheder for indretning og brug. Husets bukkede tagform accentuerer den 5. Facade, som bliver meget synlig fra de omkringliggende højere huse og giver mulighed for enkelte høje lejlighedsvarianter med hems i tagetagen. Tagterrassen rummer såvel en overdækket vestvendt del som en mere atriumagtig åben del, begge med udsigt over Lystbådehavnen og Aarhus. Det foldede tag fungerer desuden som korrekt vinklet underlag for solpaneler og solceller. Bygningens arkitektoniske hovedgreb er sammensat, komplekst og oplevelsesrigt. Projektets arkitektur peger tilbage på teamets aflevering til Ringgårdens første havnekonkurrence, men nu med et udtryk der har forladt det rationalistisk, historisistiske til fordel for en mere tidløs monolit beklædt med prægede betonelementer og med store udskæringer. Det arkitektoniske udtryk er dog stadigvæk intellektuelt udfordrende, ubestemmeligt originalt og atypisk, både frem- og tilbage-skuende. Bedømmelsekomiteen finder at netop den dynamiske dialog mellem husets lidt strenge monolitiske form og de frække skæve udskæringer, som åbner kassen og viser dens varierede og farvestrålende indre, er med til at gøre det til et markant ungt hus i den nye bydel Bygningens bæredygtige program er til stede i hele organiseringen, udformningen og byggeskikken plus de tekniske støttefunktioner, men relativt usynligt. Solfangerne på taget ses dog tydeligt fra de høje nabohuse. Teknik og energi Et traditionelt hus som er optimeret. Beton sandwichelementer med ribbekonstruktion som minimerer elementets dybde. Der arbejdes med blotlagte betonkonstruktioner primært i atriet for at sikre termisk masse i bygbygningen. Tagkonstruktionen er primært en let stålkonstruktion, som skærmer tagterrassen. Bygningen er forsynet med lavtemperaturfjernvarme via radiatorer og bygningen er mekanisk ventileret med mulighed for naturlig ventilation om sommeren. Seks balancerede ventilationsanlæg betjener de 50 lejligheder og fællesrum. Bygningens passive egneskaber, form, tæthed 0,5l/s/m 2, isolering, akkumulering og genvinding af varme fra brusevand og varme i ventilationsanlægget er optimeret således at bygningen uden egenproduktion når lavenergiklasse 2015 og med brug af 100 m 2 solfangere til produktion af varmt brugsvand på taget når lavenergiklasse Ved formoptimering af tagfladen skabes forskellige tagflader som udnytter solen bedst muligt på dette sted. Og med 170 m 2 solceller sikres en energineutral bygning standard 2025 med et energibehov på -0,2 kwh/m 2 /år

16 Perspektiv fra tagterrasse med udsigt til Risskov Perspektiv fra atrium

17 Perspektiv fra atrium med adgang til boligerne Perspektiv fra terrasse på 3. sal

18 Stueplan

19 Tagplan

20

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 -

i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 - Infill i Reberbansgade - Allan Simmelsgaard Broe - ma4-ark27 - maj 2012 - 2 Kolofon Projekttittel: Projekttema: Universitet: Uddannelse: Semester: Projektperiode: Antal sider: Antal bilag Antal kopier:

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere