Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11"

Transkript

1 Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

2 Boligforeningen Ringgaarden Aktive ungdomsboliger på Havnen i Aarhus II Dommerbetænkning marts 2011 Boligforeningen Ringgården glæder sig til at opføre 50 avancerede ungdomsboliger i et 6 etages punkthus på Nordhavnen i Aarhus til indflytning i Ringgården bygger boliger for fremtiden, boliger som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige, og hvor kravet om arkitektonisk kvalitet er en grundbetingelse. Konkurrenceudbudet Fem konsortier har, på baggrund af en prækvalifikation, været inviteret til at konkurrere om at realisere Ringgårdens ungdomsboligbyggeri ved Dagmar Petersens Gade på Nordhavnen: MMT C.F. Møller Orbicon Jorton Dorte Mandrup Arkitekter Pluskontoret Rambøll Brdr. A. & B. Andersen A/S ADEPT Architects Prisme arkitekter Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg Arkitema Niras/Esbensen C.C. Contractor Cubo Terroir Moe & Brødsgaard Konkurrencen har været udbudt som en omvendt licitation, idet gældende regelsæt for ungdomsboligbyggeri fastsætter et max. beløb på kr./m 2 incl. moms til etablering af bebyggelsen. Til konkurrencebetingelserne hører også et krav om, at bebyggelsen som minimum skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2015 og gerne forventet lavenergiklasse 2020 som NZEB (Near Zero Energy Buildings). Resultatet af konkurrencen Konkurrencen har vist, at boligforeningen kan få et byggeri, som lever op til visionen om: Energineutral drift af bygningen på årsbasis Intelligent og betjeningsvenlig bolig Fleksibel i brug og over tid Bolig med et godt og sundt indeklima Byggeri af høj arkitektonisk kvalitet tilpasset lokal kontekst Alle de indkomne forslag ligger på et højt professionelt niveau og har fremstillet projekter med store tekniske og arkitektoniske kvaliteter. Alle fem projekter svarer i meget stort omfang kvalificeret på Ringgårdens ambitiøse målsætninger for ungdomsboligbyggeriet. Her er gode funktionelle boliger, i forskellig grad er der fokuseret på det for bymiljøet i den nye bydel så vigtige samspil mellem bygningen og de offentlige rum. Der er arbejdet kreativt med at skabe gode indendørs og udendørs fællesrum for beboerne og i huset oplevelsesrige og socialt understøttende adgangsveje til boliger og fællesarealer. Der er gode eksempler på optimal udnyttelse af den særdeles gode position med uhindret udsigt til det gamle Aarhus, lystbådehavnen og Risskov. Projekterne har på meget forskellig vis søgt at fange den stemning af ungdom, havnemiljø og ny by i det 21. århundrede, som måske er opgavens største udfordring. Det er bedømmelseskomiteens opfattelse, at projektgrupperne har arbejdet tværfagligt i integrerede designprocesser, hvor analyser af muligheder for energihøst på denne vanskelige position omgivet af højere huse er koblet med udvikling af bygningens arkitektonisk form-

3 sprog. Bedømmelsekomiteen noterer med glæde, at tre af de fem, projekter tilbyder at opføre lavenergiklasse 2020 og at vinderforslaget bl.a. udmærker sig ved at tilbyde lavenergiklasse 2025 indenfor det gældende rammebeløb. Bedømmelseskomiteen har i bedømmelsen af byggeteknik og energikoncept haft fokus på at sikre Ringgården et byggeri med kendte og afprøvede teknologier. Boligforeningen ønsker at fremme den bedste arkitektur og den bedste energi- og miljøstandard i sine byggerier og ser sig gerne som bygherre for udviklingsbyggerier med skyldig og nødvendig hensyntagen til den almene sektors begrænsede økonomiske rammer. Bedømmelseskomiteen kunne ønske at flere af de foreslåede projekter kunne realiseres, men har efter den nedenfor beskrevne bedømmelsesproces indstillet forslag nummer fem fra C.C. Contractor, Cubo, Terroir og Moe & Brødsgaard som vinder af konkurrencen med henblik på opførelse til indflytning i Bedømmelseskomiteen har bestået af følgende: Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården, formand for dommerkomiteen Christian Mariegård formand for Boligforeningen Ringgårdens bestyrelse Lulu Grønlund Kommunikationschef, Boligforeningen Ringgården Arkitekt m.a.a. Jan W. Hansen JWH arkitekter Arkitekt m.a.a Rie Øhlenschlæger AplusB Ingeniør Bjørn Schmelling Viggo Madsen A/S Med faglig rådgivning fra: Teknisk chef Holger Lunde Jørgensen Boligforeningen Ringgården Ingeniør Kim Clausen Viggo Madsen A/S Bedømmelsen af projekterne Bedømmelsen af de 5 konkurrenceforslag er sket på basis af konkurrenceprogrammets beskrevne visioner, anvisninger og krav. Bedømmelseskomiteen har sammenlignet projekterne indenfor en række temaer: A) Beliggenhed på grunden Solorientering Grundens udnyttelse Forhold til omgivelser/ byrum Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Usigt til havnens rum fra både de enkelte lejligheder, fællesrum og altaner. Relationen mellem karréens midterfelt og bygningens offentlige arealer. B) Strukturel udformning af bygningsanlægget Privat- offentligt areal Rumforløb/ logistik Fællesrum/ fællesfaciliteter Konstruktioner, aptering, komplettering

4 Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Stueetagens åbenhed og offentlighed Bygningens indvendige rumlighed og rumforløb. Tagets rekreative udnyttelse. Rationel drift og vedligehold C) Boligudformning Rumlighed Lysforhold Funktionalitet Aptering/ komplettering Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Boligernes generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligernes varierende rumlighed. Boligernes udsyn og orientering. Boligernes relation til fællesrum og fælles faciliteter. D) Arkitektonisk greb, udtryk og atmosfære Udformning Materialekarakter og farver Facadeudtryk Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Den arkitektoniske helhed af oplevelsesrigdom og kreativitet i rum og form. Den arkitektoniske imødekommenhed og attraktivitet. Det arkitektoniske udtryk for ungdommelighed og bæredygtighed. Den arkitektoniske dialog med havnemiljøet Bygningens energimæssige ydeevne Genvinding af energi Rationel drift Projekterne repræsenterer en række kvaliteter der er vur-deret indenfor de enkelte temaer og i deres komplekse sammenhænge med de øvrige temaer. På basis heraf har bedømmelseskomiteen lavet en samlet arkitektonisk vurdering af det enkelte projekt og en sammenligning af projekterne. En vejledende opsummering af temagennemgangen er sket i form af en pointgivning indenfor for fire kategorier: design, energiforhold, funktion og pris Den endelige vurdering og udpegning af et vinderforslag er sket på basis af en samlet afvejning af projekternes kvaliteter i forhold til den samlede vision om at skabe et markant og attraktivt byggeri. Et byggeri, der spiller sammen med de nære omgivelser i form af nabobebyggelserne og havn og by, tilbyder et stimulerende og oplevelsesrigt miljø for sine beboere, er fysisk, socialt og økonomisk bæredygtigt og endelig sammenfatter og udtrykker dette arkitektonisk overbevisende. E) Teknik, energi Valg af energikilder Ventilationsprincip Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Indeklima

5 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret, Rambøll Brdr. A & B. Andersen A/S, ADEPT Architects, Prisme arkitekter, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg, Arkitema, Niras/Esbensen MMT, C.F. Møller, Orbicon C.C. Contractor, Cubo, Terroir, Moe & Brødsgaard

6 Perspektiv fra Grethe Løchters Gade Perspektiv fra fællesrum

7 MMT, C.F. Møller, Orbicon Bygningen spænder ud på grunden. Stående på søjler modtager den gaderne og gården i karréen med nogle få trappetrin og en rampe. Den let hævede stueetage rummer udeophold og indendørs fællesfaciliteter foruden trappe- og elevatoradgang. Som en bevidst manifestation af ungdom og bæredygtighed opstaldes beboernes cykler rundt om foden af huset op mod husets bolværk, en løsning der kan virke risikabel og kan betyde, at de studerende tager cykler med op på etagerne og i lejlighederne. Den transparente stueetages generelt anvendelige areal til skiftende, fælles aktiviteter vil kunne spille sammen med og forstærke det offentlige liv på havnen. Minimal depotmulighed i forbindelse med fællesarealer reducerer dog fleksibiliteten. Huset har ingen kælder. Huset er struktureret omkring et fra bund til top gennemgående indre atrium/ trapperum med ovenlys. Forbundet med stuetagens fællesrum skaber trapperummet en overskuelig, dramatisk, vertikal rumlighed i husets indre, en rumlighed der foreslås understreget med en kunstnerisk bearbejdning af dets gennemgående lukkede endevæg. Tagetagen domineres af vindturbiner som markerer husets bæredygtige program, men vil formodentlig i et vist omfang også kunne udnyttes som tagterrasse og opholdsareal. Boligerne er delt op i en køkken-spise afdeling og en opholds-soveafdeling adskilt af en centralt placeret, rationelt koncentreret køkken- og toiletunit med depotrum. Opdelingen kan virke både funktionel og rumligt differentierende i en lille lejlighed, men er måske samtidig indskrænkende i forhold til lejlighedens generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligerne er alle forsynet med en stor og oplevelsesrig multifunktionel prefabrikeret karnap, der kan fungere som rumattraktor, gadespejl, udsigtspost, siddehjørne, alkove, etc. Projektets samlede arkitektoniske greb er præget af en funktionel og rumlig beherskelse af en traditionel hovedstruktur. Det arkitektoniske udtryk spiller ligeledes sikkert indenfor en rationel og nutidig byggeskik med pudsede facader og aluapteringer. Huset fremtræder måske mere nobelt end ungdommeligt. Teknik og energi Hovedkonstruktion af betonelementer som facadebagmur, lejlighedsskel, dæk og kerne omkring teknik- og elevatorskakt. Øvrige vægge udført som lette vægge af gips for at sikre fleksibilitet. Pudset facade på isolering og lette prefabrikerede karnapelementer med alubeklædning. Stålbjælker, som vil belaste bygningens indlejrede energi, gør placering af de tilbagetrukne søjler i stueplan mulig. De foreslåede øvrige materialer er valgt ud fra ønske om en bæredygtig profil - således f.eks. linoleum på gulve i boliger som alternativ til byggeprogrammets ønske om trægulve. Fjernvarme som gulvvarme er forberedt til forventet lavtemperatur på Nordhavnen. Huset har med mekanisk ventilation med genvinding og genvinding af varme fra bruseafløb kun et ganske lille behov for tilført energi. Ventilationsanlægget er centralt og udføres som røgventileret for at undgå energiforbrug til brand- og røgspjæld. Med den foreslåede elproduktion via nyudviklede vindturbiner på taget er huset beregnet som lavenergiklasse 2020 med et energibehov på kun 15,2 kwh/m 2 /år. Bedømmelsekomiteen finder dog at anvendelse af de foreslåede prototype vindturbiner hører bedre hjemme i et decideret forsøgsprojekt.

8 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra fællesrum

9 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret arkitekter, Rambøll Bygningsanlægget er trukket helt ud på hjørnet af grunden og markerer sig dermed i gadebilledet og giver plads til fællesarealet mellem de fire punkthuse. Stueetagen står på søjler, hvilket giver plads til et bundplateau hævet et par trin over terræn og alligevel i tæt kontakt med det omkringliggende offentlige byrum. Den transparente stueetage er formet af organisk bevægede trin, terrasser og fællesrum, der fører ind til trappe og elevator fra to sider. I den nordøstlige del af stueetagen står cykler buret inde og kan som sådan virke lidt afvisende i relation til ønsket om en imødekommende offentlighed. Huset har ingen kælder. Huset er organiseret i tre vertikale sekvenser: den halvoffentlige bund eller stueetage med fællesfaciiteter, midterstykket med private lejligheder centreret omkring elevator og trappe og toppen med visuelt markante solfangere, en etage som oplagt vil kunne anvendes som en solfangeroverdækket tagterrasse. Husets varierende rumlighed varetages af stueetagen, hvorimod bevægelsen til værelser og evt. tag ad trappe eller elevator, kun med dagslys i øverste etage virker noget uinspirerende og hotelagtig. En mere differentieret rumlighed op gennem huset ligger ikke projektet på sinde. Lejlighederne er veldisponerede, enkelt og funktionelt organiseret og med en høj grad af generel anvendelighed. Der er givet speciel opmærksomhed på to gode handicapboliger på hver etage. Depotrum er placeret i lejligheden. Alle lejligheder har en fin lille trekantet udluftnings- eller udsigtsaltan kombineret med lejlighedens store panoramavindue. En let ind- og overdækning omkring vindue og altan fungerer som lægiver og solafskærmning og med varierende lys og skyggevirkninger ind i lejlighederne som effektfuld virkning. Projektets arkitektoniske hovedgreb er enkelt og letaflæseligt i en svævende, lys og spejlende kube med apteringer på facade og tag. Det arkitektoniske udtryk er let, skarpkantet og elegant med sine tynde altaner og vinduesindramninger på en glat facade af let spejlende Steni pladebeklædning, men samtidig muntert og ungdommeligt med anvendelse af alle regnbuens farver på disse facadeornamenter. Tagets solfangerkonstruktion signalerer på en ekspressiv og skulpturel måde husets bæredygtige hensigt. Teknik og energi En tung hovedkonstruktion af prefabrikerede betondæk og -facadebagmurselementer sikrer huset termisk masse. Steni facadeplader med glat overflade som sikrer minimum forureningsvedhæftning kan tåle det barske klima tæt ved kysten og har samtidig en fornuftig miljøprofil. Der er fjernvarme til rumopvarmning via radiatorer og til varmt vand med varmegenvinding på afløb brusevand. Der er decentrale mekanisk balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver lejlighed. Projektet har fokus på energioptimeringer udover energirammekravene og foreslår derfor energioptimerede hvidevarer og belysninger i boligerne. Det foreslås desuden at genbruge regnvand til tøjvask. Projektet opnår lavenergiklasse 2020 med et energibehov på 12,5 kwh/m 2 /år ved passive strategier suppleret af 100 m 2 solceller, som er en del af de på forslaget viste solceller. Bedømmelseskomiteen bemærker, at de viste solceller ikke overholder lokalplanens krav om 1m tilbagerykning fra facadeflugten, det er dog komiteens opfattelse, at den viste løsning, som vil kræve tilkøb af solceller, er ønskværdig

10 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra atrium

11 Brødrene Andersen, Adept, Prisme Arkitekter, Hundsbæk og Henriksen Bygningsanlægget spænder ud på grunden, men åbner med adgang i det sydlige hjørne mod karréens midterfelt eller grønne lomme. Samspillet med dette og de øvrige omkringliggende offentlige arealer sker dog kun via den rampe, der fører ind til husets indre atrium, hvilket medfører at huset virker lukket mod bylivet på Dagmar Petersens gade og Grete Løchtes Vej Lejlighederne er ført ned i stueetagen hele vejen rundt om bygningskomplekset, hvilket markant reducerer interaktionen mellem husets og havnens offentlige rum Huset rummer kælder med depotrum, cykelstald og fællesvaskeri. Husets indre rumlighed og ydre bygningsmasse er sammensat og oplevelsesrig. Det gennemgående centrale atrium har mental og visuel kontakt med fælleslokaler og uderum i form af terrasser, alle placeret i bygningsanlæggets periferi så de har udsigt over havn og bugt samt med tagterrassen. De indskårne altaner og glasinddækkede fællesrum nedbryder det bebyggelige volumens skala og blokkarakter til et mere bevæget og terasseret bygningskompleks af dobbelthøje bygningselementer med hængende haver. Dog anses det for en svaghed, at fællesvaskeriet ikke aktiveres som et fællesrum, men i stedet ligger isoleret i kælderen. Bygningskompleksets lejligheder virker velfungerende og generelt anvendelige, men uden markant struktur. Elevatorplaceringen i lejlighedsrækken lige op til et soveværelse virker uhensigtsmæssig. Elevatoren vil være bedre placeret i atriet. Det samlede arkitektoniske greb virker behersket i sin enkle, varierede rumlighed og opdelingen af bygningsmassen. Facadebeklædningens skiftende bræddebrede for hver anden etage virker diskret, samtidig med at den signalerer fornuftig bæredygtighed. Det arkitektoniske udtryk er på en gang markant, uformelt og ungdommeligt. En mere markant base og en afslutning på huset ville distancere det fra den meget firkantede reference til containere på havnen. De lodrette vindmøller på taget peger sammen med huset øvrige fremtræden på bebyggelsens bæredygtige bestræbelser. Teknik og energi Huset signalerer stablede containere, men er et traditionelt betonelementbyggeri med en let facadebeklædning af varmebehandlet gran, som brandimprægneres, hvorved den fine miljøprofil forringes. Bygningen er disponeret til kommende lavtemperaturfjernvarme, som fordeles via radiatorer og konvektorer. Energibehov til varmt brugsvand reduceres dels ved brug af inlinerstigstrenge dels ved varmegenvinding på bruseafløb. Et centralt balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding er sammen med elproduktion fra 3 stk 5 kw horisontale mini vindmøller på taget med til at give et beregnet behov for tilført energi på 17,1 kwh/m 2 /år lavenergiklasse Vindmøllernes effekt begrænses af de omliggende høje bygninger, hvorfor forslagsstillerne kun kalkulerer med effekten af den fremherskende vestenvind. Bedømmelseskomiteen ser forslaget om vindmøller som værende for eksperimenterende til dette byggeri. Vindmøllerne tilbydes dog erstattet af 210 m 2 solceller på tag. Bedømmelseskomiteen bemærker endvidere, at forslaget har undladt at følge lokalplanens krav om højere stuetage.

12 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra aktivitetsbane på taget

13 Myhlenberg, Arkitema, Niras, Esbersen Bygningen fylder grunden ud, men lader en del af stueetagen være åben til udsigt og kontakt fra karréens fælles grønne midterfelt til Lystbådehavnen. Kontakten mellem denne bygnings åbne del af stueetagen og karréens midterfelt forstærkes af en terasse vendt mod midterfeltet. Kontakten til midterfeltet og nabobygningen (også Ringgaardens) begrænses dog til en lav étetages åbning mod dette midterfelt, mens bygningens åbning mod Lystbådehavnen er i to etager. Stueetagen rummer kun en vaskericafé og adgang til central- og trapperum i midten af bygningsanlægget. Der er lejligheder i en hævet stueetage på tre sider af bygningen. Kælder med depoter og cykler nås via udvendig rampe. Trappeforbindelse til kælder via offentligt fortov er uhensigtsmæssig for cyklister og vil lede til ekstra belastning på elevator. Centralrummet fungerer som husets atrium med god kontakt til fællesrum og terrasser på etagerne bl.a. gennem åbninger i dækkene. Terrasser, herunder tagterassen er velplacerede med udsigt mod vest, lystbådehavn og by. Fællesrummets orientering mod nordøst og kommende genbobygning tillader kun et begrænset udsyn til Havn og Bugt. Placeringen af fællesfaciliteter op gennem huset er tilsyneladende sket på bekostning af muligheden for at støtte en offentlighed i stueetagen. På taget er der foruden terrasse stillet forslag om en aktivitetsbane i bur og en putting green, hvilket dog fortsat giver plads til et evt. senere kommende solfangeranlæg. Husets lejligheder er alle velpropotionerede, velfungerende og generelt anvendelige. En fransk altan tilføjer yderligere kvalitet. Lejlighedstype A åbner desuden mulighed for en aptering med lette vægge, så der er to private rum omkring et fælles spisekøkken. Det overordnede arkitektoniske greb er sikkert og organiserer husets opbygning, udformning og rumforløb på en kompleks og oplevelsesrig måde. Det arkitektoniske udtryk er elegant, facaderne smukt proportionerede og coole uden at være distancerende. Det sorte hus af betonelementer i fri opdeling vil klæde stedet og nabohuset mod øst. Bedømmelseskomiteen bemærker dog at valget af den sorte facade er i modstrid med lokalplanens krav om lyse facader på Nordhavnen. Projektets henvisning til ungdomsbeboelse og bæredygtighed sker via det muntre, synlige liv bag fællesrummenes store panoramavinduer og de begrønnede og aktivitetsfyldte tagterrasser. Teknik og energi De markante sorte præfabrikerede betonsandwichelementer, huldæk og bærende betonelement lejlighedsskel danner husets hovedkonstruktion. Forslagsstillerne har analyseret grunden og vurderet at mulighederne for energihøst ikke er optimale, hvorfor de har prioriteret husets passive egenskaber og derved optimeret til lavenergiklasse 2015 med et energibehov på 28kWh/m 2 /år uden egenproduktion af energi. Lavtemperaturfjernvarme leverer rumvarme og varmt brugsvand. Behovet er markant reduceret ved at genvinde varmen i ventilationsanlæg og fra bruseafløb. Den mekaniske ventilation med genvinding, der er placeret som decentrale anlæg i den enkelte bolig med CO 2 - og fugtstyring, sikrer sammen med mulighed for naturlig ventilation et individuelt regulerbart indeklima. Trapperummet ventileres ligeledes naturligt i sommerperioden og kan med nattekøling af de tunge konstruktioner modvirke overophedning i huset.

14 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra indgang og fællesrum

15 C.C. Contractor, Cubo Arkitekter Terroir, Moe & Brødsgaard Boligernes kube fylder byggefeltet ud, men holder en god del af stueetagen åben for passage og udsigt fra karréens centrale felt/grønning, hvorved den på god vis spiller sammen med det østlige nabohus og dets uderum. Det samme gælder for husets indendørs fællesfunktioner, der er placeret i stueetagen. Adgangsforhold og fællesrum er i god kontakt med gadens liv og lystbådehavnen. Trapper og elevator samt udvendig rampe fører ned til en kælder med cykelstald og depotrum. Kælderen forbindes visuelt med stueetagen og der er sikret nem og logisk bevægelse ind og ud af huset både med og uden cykel. Bygningens centrale, indvendige atrium forener fællesarealer, værelsesgallerier og åbne terrasser herunder tagterrassen til en kompleks helhed af rumlig variation og overraskende diagonale perspektiver med udsigt til bugt, havn og himmel. Atriets tiltede gallerigange bidrager til oplevelsen af et rumligt spændingsfyldt bygningskompleks. De varierede og oplevelsesrige adgangs- og fælleszoner i huset vil understøtte det sociale møde livet i huset. Husets lejligheder er enkelt og funktionelt organiseret og udformet og trods det begrænsede nettoareal overraskende møblerbare. Skydedørene udformet som lette vægelementer af krydsfiner og garderobeskabe på hjul understreger lejlighedernes fleksible muligheder for indretning og brug. Husets bukkede tagform accentuerer den 5. Facade, som bliver meget synlig fra de omkringliggende højere huse og giver mulighed for enkelte høje lejlighedsvarianter med hems i tagetagen. Tagterrassen rummer såvel en overdækket vestvendt del som en mere atriumagtig åben del, begge med udsigt over Lystbådehavnen og Aarhus. Det foldede tag fungerer desuden som korrekt vinklet underlag for solpaneler og solceller. Bygningens arkitektoniske hovedgreb er sammensat, komplekst og oplevelsesrigt. Projektets arkitektur peger tilbage på teamets aflevering til Ringgårdens første havnekonkurrence, men nu med et udtryk der har forladt det rationalistisk, historisistiske til fordel for en mere tidløs monolit beklædt med prægede betonelementer og med store udskæringer. Det arkitektoniske udtryk er dog stadigvæk intellektuelt udfordrende, ubestemmeligt originalt og atypisk, både frem- og tilbage-skuende. Bedømmelsekomiteen finder at netop den dynamiske dialog mellem husets lidt strenge monolitiske form og de frække skæve udskæringer, som åbner kassen og viser dens varierede og farvestrålende indre, er med til at gøre det til et markant ungt hus i den nye bydel Bygningens bæredygtige program er til stede i hele organiseringen, udformningen og byggeskikken plus de tekniske støttefunktioner, men relativt usynligt. Solfangerne på taget ses dog tydeligt fra de høje nabohuse. Teknik og energi Et traditionelt hus som er optimeret. Beton sandwichelementer med ribbekonstruktion som minimerer elementets dybde. Der arbejdes med blotlagte betonkonstruktioner primært i atriet for at sikre termisk masse i bygbygningen. Tagkonstruktionen er primært en let stålkonstruktion, som skærmer tagterrassen. Bygningen er forsynet med lavtemperaturfjernvarme via radiatorer og bygningen er mekanisk ventileret med mulighed for naturlig ventilation om sommeren. Seks balancerede ventilationsanlæg betjener de 50 lejligheder og fællesrum. Bygningens passive egneskaber, form, tæthed 0,5l/s/m 2, isolering, akkumulering og genvinding af varme fra brusevand og varme i ventilationsanlægget er optimeret således at bygningen uden egenproduktion når lavenergiklasse 2015 og med brug af 100 m 2 solfangere til produktion af varmt brugsvand på taget når lavenergiklasse Ved formoptimering af tagfladen skabes forskellige tagflader som udnytter solen bedst muligt på dette sted. Og med 170 m 2 solceller sikres en energineutral bygning standard 2025 med et energibehov på -0,2 kwh/m 2 /år

16 Perspektiv fra tagterrasse med udsigt til Risskov Perspektiv fra atrium

17 Perspektiv fra atrium med adgang til boligerne Perspektiv fra terrasse på 3. sal

18 Stueplan

19 Tagplan

20

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B. Punkt 9. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B. 2013-46884. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Domea Kolding - Lunderskov Afdeling TEGLGÅRDSVEJ ungdomsboliger med eget køkken og bad

Domea Kolding - Lunderskov Afdeling TEGLGÅRDSVEJ ungdomsboliger med eget køkken og bad 19.06.2017 Domea Kolding - Lunderskov Afdeling 122-13 TEGLGÅRDSVEJ 27 52 ungdomsboliger med eget køkken og bad 1 52 UGDOMSBOLIGER MED EGET KØKKE OG BAD BEBYGGELSE Ungdomsboligerne har en særdeles central

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Bæredygtighed og kvalitet

Bæredygtighed og kvalitet Anebjergspillet Skanderborg den 4. november 2008 Vision Den sunde og landskabelige by Anebjerg Bæredygtighed og kvalitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER på 84-114 m² BOLIGSELSKABET AF 1964 I HJØRRING S 2 SVANEHUSENE 52 NYE LEJEBOLIGER PÅ BISPETORVET SVANEHUSENE I HJØRRING FREMTIDENS ENERGIRIGTIGE BOLIGER Svanehusene opføres

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen 13.02.2017 Boligselet Futura Fredericia, Kanalbyen 41 almene boliger med attraktiv beliggenhed i forbindelse med kanalen i Oldenborggade Boligselet Futura Fredericia BEBYGGELSEN Futuras41 almene familieboliger

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER ÅRHUS HAVN 2025 0 KWH/M². Myhlenberg Arkitema Niras Esbensen

UNGDOMSBOLIGER ÅRHUS HAVN 2025 0 KWH/M². Myhlenberg Arkitema Niras Esbensen UNGDOMSBOLIGER ÅRHUS HAVN 2025 0 KWH/M² Myhlenberg Arkitema Niras Esbensen UNGDOMSBOLIGER ÅRHUS HAVN 2025 0 KWH/M² INTENTIONEN Forslaget til 99 ungdomsboliger på Nordhavnen i Århus rummer en række visioner

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Energiseminar mandag d. 30. marts 09 Ingeniørhuset Aalborg BOLIG+ Rie Øhlenschlæger mail: boligplus@boligplus.org www.boligplus.

Energiseminar mandag d. 30. marts 09 Ingeniørhuset Aalborg BOLIG+ Rie Øhlenschlæger mail: boligplus@boligplus.org www.boligplus. Energiseminar mandag d. 30. marts 09 Ingeniørhuset Aalborg BOLIG+ Rie Øhlenschlæger mail: boligplus@boligplus.org www.boligplus.org CO 2 reduktion 2007 Østrig: støttet boligbyggeri passivhusstandard 2008

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

MIDTERPIEREN - NYBORG

MIDTERPIEREN - NYBORG MIDTERPIEREN - NYBORG PROJEKTOPLÆG MIDTERPIEREN NYBORG D. 24.02.2017 BYGHERRE Pædagogernes Pension Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management A/S Jupitervej 1 6000 Kolding ARKITEKT

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Green Lighthouse Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Inclusive concept, in which the borders between architectural, constructive

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER BILAG 2 ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere