Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11"

Transkript

1 Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II

2 Boligforeningen Ringgaarden Aktive ungdomsboliger på Havnen i Aarhus II Dommerbetænkning marts 2011 Boligforeningen Ringgården glæder sig til at opføre 50 avancerede ungdomsboliger i et 6 etages punkthus på Nordhavnen i Aarhus til indflytning i Ringgården bygger boliger for fremtiden, boliger som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige, og hvor kravet om arkitektonisk kvalitet er en grundbetingelse. Konkurrenceudbudet Fem konsortier har, på baggrund af en prækvalifikation, været inviteret til at konkurrere om at realisere Ringgårdens ungdomsboligbyggeri ved Dagmar Petersens Gade på Nordhavnen: MMT C.F. Møller Orbicon Jorton Dorte Mandrup Arkitekter Pluskontoret Rambøll Brdr. A. & B. Andersen A/S ADEPT Architects Prisme arkitekter Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg Arkitema Niras/Esbensen C.C. Contractor Cubo Terroir Moe & Brødsgaard Konkurrencen har været udbudt som en omvendt licitation, idet gældende regelsæt for ungdomsboligbyggeri fastsætter et max. beløb på kr./m 2 incl. moms til etablering af bebyggelsen. Til konkurrencebetingelserne hører også et krav om, at bebyggelsen som minimum skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2015 og gerne forventet lavenergiklasse 2020 som NZEB (Near Zero Energy Buildings). Resultatet af konkurrencen Konkurrencen har vist, at boligforeningen kan få et byggeri, som lever op til visionen om: Energineutral drift af bygningen på årsbasis Intelligent og betjeningsvenlig bolig Fleksibel i brug og over tid Bolig med et godt og sundt indeklima Byggeri af høj arkitektonisk kvalitet tilpasset lokal kontekst Alle de indkomne forslag ligger på et højt professionelt niveau og har fremstillet projekter med store tekniske og arkitektoniske kvaliteter. Alle fem projekter svarer i meget stort omfang kvalificeret på Ringgårdens ambitiøse målsætninger for ungdomsboligbyggeriet. Her er gode funktionelle boliger, i forskellig grad er der fokuseret på det for bymiljøet i den nye bydel så vigtige samspil mellem bygningen og de offentlige rum. Der er arbejdet kreativt med at skabe gode indendørs og udendørs fællesrum for beboerne og i huset oplevelsesrige og socialt understøttende adgangsveje til boliger og fællesarealer. Der er gode eksempler på optimal udnyttelse af den særdeles gode position med uhindret udsigt til det gamle Aarhus, lystbådehavnen og Risskov. Projekterne har på meget forskellig vis søgt at fange den stemning af ungdom, havnemiljø og ny by i det 21. århundrede, som måske er opgavens største udfordring. Det er bedømmelseskomiteens opfattelse, at projektgrupperne har arbejdet tværfagligt i integrerede designprocesser, hvor analyser af muligheder for energihøst på denne vanskelige position omgivet af højere huse er koblet med udvikling af bygningens arkitektonisk form-

3 sprog. Bedømmelsekomiteen noterer med glæde, at tre af de fem, projekter tilbyder at opføre lavenergiklasse 2020 og at vinderforslaget bl.a. udmærker sig ved at tilbyde lavenergiklasse 2025 indenfor det gældende rammebeløb. Bedømmelseskomiteen har i bedømmelsen af byggeteknik og energikoncept haft fokus på at sikre Ringgården et byggeri med kendte og afprøvede teknologier. Boligforeningen ønsker at fremme den bedste arkitektur og den bedste energi- og miljøstandard i sine byggerier og ser sig gerne som bygherre for udviklingsbyggerier med skyldig og nødvendig hensyntagen til den almene sektors begrænsede økonomiske rammer. Bedømmelseskomiteen kunne ønske at flere af de foreslåede projekter kunne realiseres, men har efter den nedenfor beskrevne bedømmelsesproces indstillet forslag nummer fem fra C.C. Contractor, Cubo, Terroir og Moe & Brødsgaard som vinder af konkurrencen med henblik på opførelse til indflytning i Bedømmelseskomiteen har bestået af følgende: Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården, formand for dommerkomiteen Christian Mariegård formand for Boligforeningen Ringgårdens bestyrelse Lulu Grønlund Kommunikationschef, Boligforeningen Ringgården Arkitekt m.a.a. Jan W. Hansen JWH arkitekter Arkitekt m.a.a Rie Øhlenschlæger AplusB Ingeniør Bjørn Schmelling Viggo Madsen A/S Med faglig rådgivning fra: Teknisk chef Holger Lunde Jørgensen Boligforeningen Ringgården Ingeniør Kim Clausen Viggo Madsen A/S Bedømmelsen af projekterne Bedømmelsen af de 5 konkurrenceforslag er sket på basis af konkurrenceprogrammets beskrevne visioner, anvisninger og krav. Bedømmelseskomiteen har sammenlignet projekterne indenfor en række temaer: A) Beliggenhed på grunden Solorientering Grundens udnyttelse Forhold til omgivelser/ byrum Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Usigt til havnens rum fra både de enkelte lejligheder, fællesrum og altaner. Relationen mellem karréens midterfelt og bygningens offentlige arealer. B) Strukturel udformning af bygningsanlægget Privat- offentligt areal Rumforløb/ logistik Fællesrum/ fællesfaciliteter Konstruktioner, aptering, komplettering

4 Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Stueetagens åbenhed og offentlighed Bygningens indvendige rumlighed og rumforløb. Tagets rekreative udnyttelse. Rationel drift og vedligehold C) Boligudformning Rumlighed Lysforhold Funktionalitet Aptering/ komplettering Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Boligernes generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligernes varierende rumlighed. Boligernes udsyn og orientering. Boligernes relation til fællesrum og fælles faciliteter. D) Arkitektonisk greb, udtryk og atmosfære Udformning Materialekarakter og farver Facadeudtryk Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Den arkitektoniske helhed af oplevelsesrigdom og kreativitet i rum og form. Den arkitektoniske imødekommenhed og attraktivitet. Det arkitektoniske udtryk for ungdommelighed og bæredygtighed. Den arkitektoniske dialog med havnemiljøet Bygningens energimæssige ydeevne Genvinding af energi Rationel drift Projekterne repræsenterer en række kvaliteter der er vur-deret indenfor de enkelte temaer og i deres komplekse sammenhænge med de øvrige temaer. På basis heraf har bedømmelseskomiteen lavet en samlet arkitektonisk vurdering af det enkelte projekt og en sammenligning af projekterne. En vejledende opsummering af temagennemgangen er sket i form af en pointgivning indenfor for fire kategorier: design, energiforhold, funktion og pris Den endelige vurdering og udpegning af et vinderforslag er sket på basis af en samlet afvejning af projekternes kvaliteter i forhold til den samlede vision om at skabe et markant og attraktivt byggeri. Et byggeri, der spiller sammen med de nære omgivelser i form af nabobebyggelserne og havn og by, tilbyder et stimulerende og oplevelsesrigt miljø for sine beboere, er fysisk, socialt og økonomisk bæredygtigt og endelig sammenfatter og udtrykker dette arkitektonisk overbevisende. E) Teknik, energi Valg af energikilder Ventilationsprincip Bedømmelseskomiteen har her lagt vægt på: Indeklima

5 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret, Rambøll Brdr. A & B. Andersen A/S, ADEPT Architects, Prisme arkitekter, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører Myhlenberg, Arkitema, Niras/Esbensen MMT, C.F. Møller, Orbicon C.C. Contractor, Cubo, Terroir, Moe & Brødsgaard

6 Perspektiv fra Grethe Løchters Gade Perspektiv fra fællesrum

7 MMT, C.F. Møller, Orbicon Bygningen spænder ud på grunden. Stående på søjler modtager den gaderne og gården i karréen med nogle få trappetrin og en rampe. Den let hævede stueetage rummer udeophold og indendørs fællesfaciliteter foruden trappe- og elevatoradgang. Som en bevidst manifestation af ungdom og bæredygtighed opstaldes beboernes cykler rundt om foden af huset op mod husets bolværk, en løsning der kan virke risikabel og kan betyde, at de studerende tager cykler med op på etagerne og i lejlighederne. Den transparente stueetages generelt anvendelige areal til skiftende, fælles aktiviteter vil kunne spille sammen med og forstærke det offentlige liv på havnen. Minimal depotmulighed i forbindelse med fællesarealer reducerer dog fleksibiliteten. Huset har ingen kælder. Huset er struktureret omkring et fra bund til top gennemgående indre atrium/ trapperum med ovenlys. Forbundet med stuetagens fællesrum skaber trapperummet en overskuelig, dramatisk, vertikal rumlighed i husets indre, en rumlighed der foreslås understreget med en kunstnerisk bearbejdning af dets gennemgående lukkede endevæg. Tagetagen domineres af vindturbiner som markerer husets bæredygtige program, men vil formodentlig i et vist omfang også kunne udnyttes som tagterrasse og opholdsareal. Boligerne er delt op i en køkken-spise afdeling og en opholds-soveafdeling adskilt af en centralt placeret, rationelt koncentreret køkken- og toiletunit med depotrum. Opdelingen kan virke både funktionel og rumligt differentierende i en lille lejlighed, men er måske samtidig indskrænkende i forhold til lejlighedens generelle anvendelighed og fleksibilitet. Boligerne er alle forsynet med en stor og oplevelsesrig multifunktionel prefabrikeret karnap, der kan fungere som rumattraktor, gadespejl, udsigtspost, siddehjørne, alkove, etc. Projektets samlede arkitektoniske greb er præget af en funktionel og rumlig beherskelse af en traditionel hovedstruktur. Det arkitektoniske udtryk spiller ligeledes sikkert indenfor en rationel og nutidig byggeskik med pudsede facader og aluapteringer. Huset fremtræder måske mere nobelt end ungdommeligt. Teknik og energi Hovedkonstruktion af betonelementer som facadebagmur, lejlighedsskel, dæk og kerne omkring teknik- og elevatorskakt. Øvrige vægge udført som lette vægge af gips for at sikre fleksibilitet. Pudset facade på isolering og lette prefabrikerede karnapelementer med alubeklædning. Stålbjælker, som vil belaste bygningens indlejrede energi, gør placering af de tilbagetrukne søjler i stueplan mulig. De foreslåede øvrige materialer er valgt ud fra ønske om en bæredygtig profil - således f.eks. linoleum på gulve i boliger som alternativ til byggeprogrammets ønske om trægulve. Fjernvarme som gulvvarme er forberedt til forventet lavtemperatur på Nordhavnen. Huset har med mekanisk ventilation med genvinding og genvinding af varme fra bruseafløb kun et ganske lille behov for tilført energi. Ventilationsanlægget er centralt og udføres som røgventileret for at undgå energiforbrug til brand- og røgspjæld. Med den foreslåede elproduktion via nyudviklede vindturbiner på taget er huset beregnet som lavenergiklasse 2020 med et energibehov på kun 15,2 kwh/m 2 /år. Bedømmelsekomiteen finder dog at anvendelse af de foreslåede prototype vindturbiner hører bedre hjemme i et decideret forsøgsprojekt.

8 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra fællesrum

9 Jorton, Dorte Mandrup Arkitekter, Pluskontoret arkitekter, Rambøll Bygningsanlægget er trukket helt ud på hjørnet af grunden og markerer sig dermed i gadebilledet og giver plads til fællesarealet mellem de fire punkthuse. Stueetagen står på søjler, hvilket giver plads til et bundplateau hævet et par trin over terræn og alligevel i tæt kontakt med det omkringliggende offentlige byrum. Den transparente stueetage er formet af organisk bevægede trin, terrasser og fællesrum, der fører ind til trappe og elevator fra to sider. I den nordøstlige del af stueetagen står cykler buret inde og kan som sådan virke lidt afvisende i relation til ønsket om en imødekommende offentlighed. Huset har ingen kælder. Huset er organiseret i tre vertikale sekvenser: den halvoffentlige bund eller stueetage med fællesfaciiteter, midterstykket med private lejligheder centreret omkring elevator og trappe og toppen med visuelt markante solfangere, en etage som oplagt vil kunne anvendes som en solfangeroverdækket tagterrasse. Husets varierende rumlighed varetages af stueetagen, hvorimod bevægelsen til værelser og evt. tag ad trappe eller elevator, kun med dagslys i øverste etage virker noget uinspirerende og hotelagtig. En mere differentieret rumlighed op gennem huset ligger ikke projektet på sinde. Lejlighederne er veldisponerede, enkelt og funktionelt organiseret og med en høj grad af generel anvendelighed. Der er givet speciel opmærksomhed på to gode handicapboliger på hver etage. Depotrum er placeret i lejligheden. Alle lejligheder har en fin lille trekantet udluftnings- eller udsigtsaltan kombineret med lejlighedens store panoramavindue. En let ind- og overdækning omkring vindue og altan fungerer som lægiver og solafskærmning og med varierende lys og skyggevirkninger ind i lejlighederne som effektfuld virkning. Projektets arkitektoniske hovedgreb er enkelt og letaflæseligt i en svævende, lys og spejlende kube med apteringer på facade og tag. Det arkitektoniske udtryk er let, skarpkantet og elegant med sine tynde altaner og vinduesindramninger på en glat facade af let spejlende Steni pladebeklædning, men samtidig muntert og ungdommeligt med anvendelse af alle regnbuens farver på disse facadeornamenter. Tagets solfangerkonstruktion signalerer på en ekspressiv og skulpturel måde husets bæredygtige hensigt. Teknik og energi En tung hovedkonstruktion af prefabrikerede betondæk og -facadebagmurselementer sikrer huset termisk masse. Steni facadeplader med glat overflade som sikrer minimum forureningsvedhæftning kan tåle det barske klima tæt ved kysten og har samtidig en fornuftig miljøprofil. Der er fjernvarme til rumopvarmning via radiatorer og til varmt vand med varmegenvinding på afløb brusevand. Der er decentrale mekanisk balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver lejlighed. Projektet har fokus på energioptimeringer udover energirammekravene og foreslår derfor energioptimerede hvidevarer og belysninger i boligerne. Det foreslås desuden at genbruge regnvand til tøjvask. Projektet opnår lavenergiklasse 2020 med et energibehov på 12,5 kwh/m 2 /år ved passive strategier suppleret af 100 m 2 solceller, som er en del af de på forslaget viste solceller. Bedømmelseskomiteen bemærker, at de viste solceller ikke overholder lokalplanens krav om 1m tilbagerykning fra facadeflugten, det er dog komiteens opfattelse, at den viste løsning, som vil kræve tilkøb af solceller, er ønskværdig

10 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra atrium

11 Brødrene Andersen, Adept, Prisme Arkitekter, Hundsbæk og Henriksen Bygningsanlægget spænder ud på grunden, men åbner med adgang i det sydlige hjørne mod karréens midterfelt eller grønne lomme. Samspillet med dette og de øvrige omkringliggende offentlige arealer sker dog kun via den rampe, der fører ind til husets indre atrium, hvilket medfører at huset virker lukket mod bylivet på Dagmar Petersens gade og Grete Løchtes Vej Lejlighederne er ført ned i stueetagen hele vejen rundt om bygningskomplekset, hvilket markant reducerer interaktionen mellem husets og havnens offentlige rum Huset rummer kælder med depotrum, cykelstald og fællesvaskeri. Husets indre rumlighed og ydre bygningsmasse er sammensat og oplevelsesrig. Det gennemgående centrale atrium har mental og visuel kontakt med fælleslokaler og uderum i form af terrasser, alle placeret i bygningsanlæggets periferi så de har udsigt over havn og bugt samt med tagterrassen. De indskårne altaner og glasinddækkede fællesrum nedbryder det bebyggelige volumens skala og blokkarakter til et mere bevæget og terasseret bygningskompleks af dobbelthøje bygningselementer med hængende haver. Dog anses det for en svaghed, at fællesvaskeriet ikke aktiveres som et fællesrum, men i stedet ligger isoleret i kælderen. Bygningskompleksets lejligheder virker velfungerende og generelt anvendelige, men uden markant struktur. Elevatorplaceringen i lejlighedsrækken lige op til et soveværelse virker uhensigtsmæssig. Elevatoren vil være bedre placeret i atriet. Det samlede arkitektoniske greb virker behersket i sin enkle, varierede rumlighed og opdelingen af bygningsmassen. Facadebeklædningens skiftende bræddebrede for hver anden etage virker diskret, samtidig med at den signalerer fornuftig bæredygtighed. Det arkitektoniske udtryk er på en gang markant, uformelt og ungdommeligt. En mere markant base og en afslutning på huset ville distancere det fra den meget firkantede reference til containere på havnen. De lodrette vindmøller på taget peger sammen med huset øvrige fremtræden på bebyggelsens bæredygtige bestræbelser. Teknik og energi Huset signalerer stablede containere, men er et traditionelt betonelementbyggeri med en let facadebeklædning af varmebehandlet gran, som brandimprægneres, hvorved den fine miljøprofil forringes. Bygningen er disponeret til kommende lavtemperaturfjernvarme, som fordeles via radiatorer og konvektorer. Energibehov til varmt brugsvand reduceres dels ved brug af inlinerstigstrenge dels ved varmegenvinding på bruseafløb. Et centralt balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding er sammen med elproduktion fra 3 stk 5 kw horisontale mini vindmøller på taget med til at give et beregnet behov for tilført energi på 17,1 kwh/m 2 /år lavenergiklasse Vindmøllernes effekt begrænses af de omliggende høje bygninger, hvorfor forslagsstillerne kun kalkulerer med effekten af den fremherskende vestenvind. Bedømmelseskomiteen ser forslaget om vindmøller som værende for eksperimenterende til dette byggeri. Vindmøllerne tilbydes dog erstattet af 210 m 2 solceller på tag. Bedømmelseskomiteen bemærker endvidere, at forslaget har undladt at følge lokalplanens krav om højere stuetage.

12 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra aktivitetsbane på taget

13 Myhlenberg, Arkitema, Niras, Esbersen Bygningen fylder grunden ud, men lader en del af stueetagen være åben til udsigt og kontakt fra karréens fælles grønne midterfelt til Lystbådehavnen. Kontakten mellem denne bygnings åbne del af stueetagen og karréens midterfelt forstærkes af en terasse vendt mod midterfeltet. Kontakten til midterfeltet og nabobygningen (også Ringgaardens) begrænses dog til en lav étetages åbning mod dette midterfelt, mens bygningens åbning mod Lystbådehavnen er i to etager. Stueetagen rummer kun en vaskericafé og adgang til central- og trapperum i midten af bygningsanlægget. Der er lejligheder i en hævet stueetage på tre sider af bygningen. Kælder med depoter og cykler nås via udvendig rampe. Trappeforbindelse til kælder via offentligt fortov er uhensigtsmæssig for cyklister og vil lede til ekstra belastning på elevator. Centralrummet fungerer som husets atrium med god kontakt til fællesrum og terrasser på etagerne bl.a. gennem åbninger i dækkene. Terrasser, herunder tagterassen er velplacerede med udsigt mod vest, lystbådehavn og by. Fællesrummets orientering mod nordøst og kommende genbobygning tillader kun et begrænset udsyn til Havn og Bugt. Placeringen af fællesfaciliteter op gennem huset er tilsyneladende sket på bekostning af muligheden for at støtte en offentlighed i stueetagen. På taget er der foruden terrasse stillet forslag om en aktivitetsbane i bur og en putting green, hvilket dog fortsat giver plads til et evt. senere kommende solfangeranlæg. Husets lejligheder er alle velpropotionerede, velfungerende og generelt anvendelige. En fransk altan tilføjer yderligere kvalitet. Lejlighedstype A åbner desuden mulighed for en aptering med lette vægge, så der er to private rum omkring et fælles spisekøkken. Det overordnede arkitektoniske greb er sikkert og organiserer husets opbygning, udformning og rumforløb på en kompleks og oplevelsesrig måde. Det arkitektoniske udtryk er elegant, facaderne smukt proportionerede og coole uden at være distancerende. Det sorte hus af betonelementer i fri opdeling vil klæde stedet og nabohuset mod øst. Bedømmelseskomiteen bemærker dog at valget af den sorte facade er i modstrid med lokalplanens krav om lyse facader på Nordhavnen. Projektets henvisning til ungdomsbeboelse og bæredygtighed sker via det muntre, synlige liv bag fællesrummenes store panoramavinduer og de begrønnede og aktivitetsfyldte tagterrasser. Teknik og energi De markante sorte præfabrikerede betonsandwichelementer, huldæk og bærende betonelement lejlighedsskel danner husets hovedkonstruktion. Forslagsstillerne har analyseret grunden og vurderet at mulighederne for energihøst ikke er optimale, hvorfor de har prioriteret husets passive egenskaber og derved optimeret til lavenergiklasse 2015 med et energibehov på 28kWh/m 2 /år uden egenproduktion af energi. Lavtemperaturfjernvarme leverer rumvarme og varmt brugsvand. Behovet er markant reduceret ved at genvinde varmen i ventilationsanlæg og fra bruseafløb. Den mekaniske ventilation med genvinding, der er placeret som decentrale anlæg i den enkelte bolig med CO 2 - og fugtstyring, sikrer sammen med mulighed for naturlig ventilation et individuelt regulerbart indeklima. Trapperummet ventileres ligeledes naturligt i sommerperioden og kan med nattekøling af de tunge konstruktioner modvirke overophedning i huset.

14 Perspektiv fra Dagmar Petersens Gade Perspektiv fra indgang og fællesrum

15 C.C. Contractor, Cubo Arkitekter Terroir, Moe & Brødsgaard Boligernes kube fylder byggefeltet ud, men holder en god del af stueetagen åben for passage og udsigt fra karréens centrale felt/grønning, hvorved den på god vis spiller sammen med det østlige nabohus og dets uderum. Det samme gælder for husets indendørs fællesfunktioner, der er placeret i stueetagen. Adgangsforhold og fællesrum er i god kontakt med gadens liv og lystbådehavnen. Trapper og elevator samt udvendig rampe fører ned til en kælder med cykelstald og depotrum. Kælderen forbindes visuelt med stueetagen og der er sikret nem og logisk bevægelse ind og ud af huset både med og uden cykel. Bygningens centrale, indvendige atrium forener fællesarealer, værelsesgallerier og åbne terrasser herunder tagterrassen til en kompleks helhed af rumlig variation og overraskende diagonale perspektiver med udsigt til bugt, havn og himmel. Atriets tiltede gallerigange bidrager til oplevelsen af et rumligt spændingsfyldt bygningskompleks. De varierede og oplevelsesrige adgangs- og fælleszoner i huset vil understøtte det sociale møde livet i huset. Husets lejligheder er enkelt og funktionelt organiseret og udformet og trods det begrænsede nettoareal overraskende møblerbare. Skydedørene udformet som lette vægelementer af krydsfiner og garderobeskabe på hjul understreger lejlighedernes fleksible muligheder for indretning og brug. Husets bukkede tagform accentuerer den 5. Facade, som bliver meget synlig fra de omkringliggende højere huse og giver mulighed for enkelte høje lejlighedsvarianter med hems i tagetagen. Tagterrassen rummer såvel en overdækket vestvendt del som en mere atriumagtig åben del, begge med udsigt over Lystbådehavnen og Aarhus. Det foldede tag fungerer desuden som korrekt vinklet underlag for solpaneler og solceller. Bygningens arkitektoniske hovedgreb er sammensat, komplekst og oplevelsesrigt. Projektets arkitektur peger tilbage på teamets aflevering til Ringgårdens første havnekonkurrence, men nu med et udtryk der har forladt det rationalistisk, historisistiske til fordel for en mere tidløs monolit beklædt med prægede betonelementer og med store udskæringer. Det arkitektoniske udtryk er dog stadigvæk intellektuelt udfordrende, ubestemmeligt originalt og atypisk, både frem- og tilbage-skuende. Bedømmelsekomiteen finder at netop den dynamiske dialog mellem husets lidt strenge monolitiske form og de frække skæve udskæringer, som åbner kassen og viser dens varierede og farvestrålende indre, er med til at gøre det til et markant ungt hus i den nye bydel Bygningens bæredygtige program er til stede i hele organiseringen, udformningen og byggeskikken plus de tekniske støttefunktioner, men relativt usynligt. Solfangerne på taget ses dog tydeligt fra de høje nabohuse. Teknik og energi Et traditionelt hus som er optimeret. Beton sandwichelementer med ribbekonstruktion som minimerer elementets dybde. Der arbejdes med blotlagte betonkonstruktioner primært i atriet for at sikre termisk masse i bygbygningen. Tagkonstruktionen er primært en let stålkonstruktion, som skærmer tagterrassen. Bygningen er forsynet med lavtemperaturfjernvarme via radiatorer og bygningen er mekanisk ventileret med mulighed for naturlig ventilation om sommeren. Seks balancerede ventilationsanlæg betjener de 50 lejligheder og fællesrum. Bygningens passive egneskaber, form, tæthed 0,5l/s/m 2, isolering, akkumulering og genvinding af varme fra brusevand og varme i ventilationsanlægget er optimeret således at bygningen uden egenproduktion når lavenergiklasse 2015 og med brug af 100 m 2 solfangere til produktion af varmt brugsvand på taget når lavenergiklasse Ved formoptimering af tagfladen skabes forskellige tagflader som udnytter solen bedst muligt på dette sted. Og med 170 m 2 solceller sikres en energineutral bygning standard 2025 med et energibehov på -0,2 kwh/m 2 /år

16 Perspektiv fra tagterrasse med udsigt til Risskov Perspektiv fra atrium

17 Perspektiv fra atrium med adgang til boligerne Perspektiv fra terrasse på 3. sal

18 Stueplan

19 Tagplan

20

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere