Et efterår i klimaets tegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et efterår i klimaets tegn"

Transkript

1 NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES OKTOBER 2009 Et efterår i klimaets tegn Vi kommer ikke uden om det. Der står klima på dagsordnen her i efteråret. Nu er det selvfølgelig ikke nyt, at Green Cities arbejder og arbejder hårdt for at fremme bæredygtigheden. Og at klimaindsatsen blot er en del af det vigtige arbejde for at skabe et grønnere samfund. Det er til gengæld et vigtigt arbejde og jeg er stolt over at erfare, hvad der rører sig rundt om i medlemskommunerne. Der er virkelig tryk på. I Ballerup er 20 familier gået i gang med at kigge på egne vaner og uvaner og gøre en indsats som klimaambassadører. 60 albertslundere deltog medio september i Klimakommissionens workshop og 19. oktober åbner det nye spændende miljøvidenscenter, Gate 21 i Albertslund med hele 35 partnere, som hver for sig og sammen vil optimere klima- og miljøindsatsen. Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen, så Green Cities vil også kunne drage benefit af arbejdet i Gate 21. Green Cities er også tæt på at få en samarbejdsaftale i hus med Transportministeriet, så vi sammen kan finde løsninger på transportens klimaproblemer. Da, der også er puljer med penge til rådighed, som vi kan søge, så er chancen desto større for, at der også kommer gode resultater ud af samarbejdet. Særkendet for Green Cities er, at vi hvert år lader os revidere af et eksternt firma for at vurdere om vi flytter os i den rigtige retning. Dvs. fremad. Til det formål har vi fået en ny samarbejdspartner: DS Certificering, som går i gang med revisionen her i oktober. Så tag godt imod dem. Møder i cyperspace er fremtiden ikke mindst når vi skal tænke klimarigtigt og spare de lange transporter på tværs af landet. Og Klimaarbejdsgruppen sender sin klare anbefaling til, at flere arbejdsgrupper tager den mødeform i brug. I hvert fald indimellem. Og ellers så lader vi alle op til efterårets store møde: Efterårskonferencen, som finder sted i Herning 21. og 22. oktober. Efterårskonferencen vil også stå i klimaets tegn, ligesom der bliver sat fokus på klima og sundhed og være forskellige workshops og studieture. Efterårskonferencen er også stedet, hvor sløret bliver løftet for, hvem der skal have årets Green Cities-pris. Der er kommet 8 gode indstillinger, så priskomiteen får sit at se til, når de skal i gang med at vælge mellem de spændende forslag. Jeg ønsker alle god læselyst med dette nummer af Green News og vel mødt til Efterårskonferencen. Vi glæder os til at være sammen med jer! Finn Stengel Petersen I OKTOBER KAN DU BL.A. LÆSE: S1 Formandens leder S3 Miljø og partnerskaber... S6 Mange små skridt S8 Nye revisorer S2 Albertslundere hjælper Klimakommissionen S5 Trafikkens klimaproblemer... S7 Miljøprisen 2009 S9 Cyberspace OKTOBER 09 Side 1 af 9

2 Albertslundere hjælper Klimakommissionen 60 engagerede albertslundere deltog i Klimakommissionens workshop og bidrog til arbejdet med at udvikle nye indsatsområder og gode ideer til et bedre klima. AF JANUS ENEMARK NISSEN, Albertslund Hvordan skal Danmark blive uafhængig af kul, olie og gas? Det gav ca. 60 albertslundere deres bud på, da de medio september hjalp regeringens klimakommission ved en klimaworkshop. Workshoppen var den femte af i alt 11, som Klimakommisionen holder rundt omkring i landet i bestræbelserne på at blive inspireret til den rapport, som kommissionen arbejder på - en rapport der kommer til næste år. Flere hundrede nye idéer og 60 engagerede borgere, erhvervsfolk, politikere m.fl. Det var udbyttet af Klimakommissionens workshop i Albertslund. Gennem 5 timer blev deltagerne guidet gennem forskellige værksteder for at udvikle nye idéer og indsatsområder til brug for Klimakommissionens arbejde. Dagcenterleder på Albo omsorgscenter, Stine Schou Petersen, spiller aktivt med i bestræbelserne på at hjælpe Klimakommissionen mod et Danmark, der er uafhængig af kul, gas og olie. Og idéerne var mange. Alt fra nye finansieringsformer for klimavenlig teknologi, nye miljøundervisningsformer og klimasmarte transportløsninger til en omlægning af skattesystemet fra beskatning af arbejdskraft til beskatning af råstoffer og en indførelse af CO 2 -belastning som ny møntfod til betaling af produkter og ydelser. Alt i alt var der god energi i Albertslund - en energi som Klimakommissionen forhåbentlig kan bruge positivt i sin rapport. Workshoppen var den femte af i alt 11, som Klimakommisionen holder rundt omkring i landet. Formanden for Regeringens klimakommission, Katherine Richardson, byder velkommen. OKTOBER 09 Side 2 af 9

3 Miljø og partnerskaber er vejen frem i Albertslund Mandag den 19. oktober er der officel åbning af et miljøvidenscenter i Albertslund med fokus på at finde de rigtige grønne løsninger. AF KENNETH LØVHOLT, Gate 21 De danske kommuner står overfor for nogle meget store udfordringer indenfor klimaløsninger og energibesparelser i de kommende år. Hvis de skal løses, skal der tænkes i nye løsninger og gås nye veje. Partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner er et vigtigt redskab, når kommunerne skal finde grønne løsninger på fremtidens udfordringer indenfor klima, energi og miljø. I Albertslund Kommune har vi gennem årene haft rigtig gode erfaringer med at indgå partnerskaber med private virksomheder og forskningsinstitutioner, når vi skal finde nye løsninger, siger Miljø- og teknikdirektør, Niels Carsten Bluhme. Niels Carsten Bluhme fortæller som eksempel, hvordan Albertslund Kommune for 2 år siden indgik et partnerskab med blandt andet Phillips, DTU Fototeknik, DONG Energy og Odgård Design om at udvikle en ny LED lampe til udendørsbelysning. Partnerskabet betød, at Albertslund fik udviklet en helt ny lampe baseret på LED teknologi, hvor strømforbruget er halveret, mens lysmængden på gaden er forøget. Samtidig er vedligeholdelsen af lamperne blevet reduceret til en tredjedel i forhold til de eksisterende gadelamper. Gate 21 De gode erfaringer med partnerskaber fik Albertslund Kommune til at gå sammen med en kreds af partnere om at skabe et center for partnerskaber, der skal udvikle nye projekter inden for klima-, energi- og miljøområdet. Gate 21 åbnede med eget sekretariat 1. september 2009 og de 23 partnere er af nogle af landets mest ambitiøse og kompetente spillere på klima og energiområdet; heriblandt fem kommuner på Vestegnen, DTU, tre boligselskaber, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, entreprenører, forsyningsselskaber og materialeleverandører. Gate 21 drøfter partnerskab med Ballerup Kommune og Københavns Kommune er i øjeblikket ved at overveje et partnerskab af Gate 21. Gate 21 s første store projekt er Plan C, der frem til 2013 skal arbejde med nye løsninger indenfor energirigtig renovering af almennyttigt boligbyggeri og kommunale bygninger. Her vil 36 partnere udvikle, afprøve og demonstrere nye løsninger i et projekt med et samlet budget på 40 mio. kr., hvoraf Vækstforum Hovedstaden dækker kr. 30 mio. >> FORTSÆTTES NÆSTE SIDE Centerchef Jacob Lundgaard. OKTOBER 09 Side 3 af 9

4 >> FORTSÆTTELSE Miljøtænkning og partnerskaber Synergien i samarbejdet mellem de 36 partnere er et af kernepunkterne i Plan C projektet. Selvom kommunerne og de private virksomheder sidder på hver sin side af bordet i et konkret renoveringsprojekt, så er der også et stort sammenfald i interesser, når man kigger på miljøløsninger generelt. Kommunerne repræsenterer et potentielt meget stort marked for nye energiløsninger indenfor for eksempel byggeri, transport og forsyning. Kommuner, private virksomheder og videninstitutioner har en fælles interesse i at forvandle det kommunale marked til et eksperimentarium for udvikling af morgendagens løsninger på klima- og energikrisen, siger Jacob Lundgaard, centerchef i Gate 21, og fortsætter Partnerskaberne kan fremtidssikre de kommunale investeringer og samtidig være et springbræt, der hjælper danske virksomheder i front på et ekspanderende globalt marked for klima- og energiløsninger. GREEN KEY De store muligheder i partnerskaber er også emnet for Green Key konferencen, der afholdes 19. oktober, som en del af Plan C projektet. Konferencen sætter fokus på strategiske partnerskaber på tværs af det offentlige, den private sektor og forskning - med særligt fokus på klima, energi og miljø. Da Green Key er en del af Plan C, er deltagelse i konferencen gratis. I forlængelse af Green Key konferencen holder Gate 21 åbningsreception for alle eksisterende og nye interesserede. Læs mere om Green Key på Partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner er et vigtigt redskab, når kommunerne skal finde grønne løsninger på fremtidens udfordringer indenfor klima, energi og miljø. OKTOBER 09 Side 4 af 9

5 Grønt partnerskab med Transportministeriet Green Cities-kommunerne og Transportministeriet forbereder et tættere samarbejde om trafikkens klimaproblemer. AF KRISTOFFER KEJSER, Albertslund På Green Cities forårskonference i Albertslund blev der indgået en aftale om grønt partnerskab med Transportministeriet. Den aftale har Green Cities fulgt op på med et nyt møde i Transportministeriet i august. Her præsenterede repræsentanter for Green Cities en række idéer til oplagte samarbejdsemner mellem Green Cities og ministeriet. Emnerne indeholdt blandt andet forslag om forsøg med elbiler, alternative brændstoffer i den kollektive trafik, mobilitetskontorer i Green Cities kommunerne og udvikling af en certificeringsordning for Grønne Tranportkommuner. På mødet i Transportministeriet blev det aftalt, at centerleder Niels-Anders Nielsen ultimo september vender tilbage til Green Cities med 2-3 konkrete samarbejdsområder, som derefter skal udvikles. Herefter skal det videre arbejde organiseres i Green Cities, med henblik på at få størst muligt udbytte af det kommende samarbejde. Samarbejdet bliver forankret i Center for Grøn Transport under Færdselsstyrelsen. Centeret fik i forbindelse med aftalen om en grøn transportpolitik afsat 284 mill. kr. til forskellige grønne trafiktiltag. Elbiler er miljøbesparende og medarbejderne i Herning er meget glade for deres nye Prius. OKTOBER 09 Side 5 af 9

6 Mange små skridt kan til sammen gøre en stor forskel 20 husstande i Ballerup er gået aktivt ind i indsatsen for et bedre klima dels på egen matrikel dels som klimaambassadører. AF ANETTE NIELSEN KOLLITS, Bæredygtig By, Ballerup Vi har alle indflydelse på klimaet og kan derfor gøre en forskel. Ballerup Kommune ønsker at påtage sig et ansvar og være med til at forbedre klimaet. Ballerup har derfor sat fokus på kommunens eget ressourceforbrug og sat sig nogle klimamål. Men dette er ikke nok. Virksomheder og borgere står for en stor del af den samlede klimapåvirkning. Mange år som grøn kommune og et fokus på borgerinddragelse har lært os, at et samarbejde mellem borgerne og kommunen er nødvendigt for at udvikle nye handlingsmønstre og skabe resultater. Ballerup Kommune annoncerede derfor efter husstande, der havde mod på over 5 måneder at gøre en ekstra indsats for at se, hvor langt deres forbrug kan bringes ned. 20 husstande blev udvalgt og inviteret til at deltage, så de udgør en slags mini-ballerup. Holdet består af store og små familier, børn, unge, gamle og enlige. Deltagerne bor i parcelhuse, lejligheder og andelsboliger. Fra borger til borger De husstande, der har transport som indsatsområde, afholdt den første af fire events på gågaden foran Ballerup Bibliotek. Her delte de gratis elspareskinner ud til Ballerups borgere. Det udviklede sig til en livlig diskussion blandt De meget engagerede klima-familier i Ballerup borgerne om, hvordan der bedst spares på ressourcerne og om Ballerup Kommunes grønne politik. Ved samme event fik fire af husstandene sat en cykeldynamo på en af deres cykler. Dynamoen kan bl.a. oplade mobiltelefon, mp3 afspiller og digitalkamera. Målet er at spare på strømforbruget til fordel for en reducering af CO 2 udledningen. Ligeledes blev der talt varmt for delebilsordningen. Husstandene har fået foretaget en energigennemgang af et lokalt ingeniørfirma og har efterfølgende valgt et indsatsområde, de vil arbejde særlig meget med. De 4 indsatsområder er transport, kost, vand og el. Husstandene har fået udleveret en startpakke med hjælpeværktøjer til at nedbringe deres ressourceforbrug. Derudover vil husstandene få tilført yderligere værktøjer til afprøvning inden for indsatsområderne. Projektets hjemmeside er og vil løbende blive opdateret med gode spareråd og videodagbøger om, hvordan det er at deltage i den store klimatest. Alle borgere kan deltage sideløbende med de 20 husstande og sammenligne deres besparelser på projektets hjemmeside. Efterfølgende har klimafamilierne sammen med Ballerups borgmester delt elspareskinner ud foran Måløv og Skovlunde Bibliotek, hvor indsatsområderne kost og vand var i fokus. De familier, der har el som primært indsatsområde, skal sammen med borgmesteren dele elspareskinner ud i oktober måned. Bliv vanebryder De målinger, husstandene har forpligtiget sig til at foretage, bliver registreret i skemaer. Til sidst regner vi ud, hvor meget CO 2 der reduceres, hvis alle borgere i Ballerup gør, som de 20 husstande. OKTOBER 09 Side 6 af 9

7 Otte kandidater til Miljøprisen Da tidsfristen udløb 11. september var der kommet 8 indstillinger til Green Cities-prisen Alle af en særdeles høj kvalitet, så der bliver kamp til stregen og noget at tage stilling til, når Priskomiteen træder sammen fredag 2. oktober i København. AF HANNE ELLGAARD, Green Cities-sekretariatet Indstillet i år er: Albertslund: Gate 21 den nye Miljøvidenspark, som officielt slår dørene op 19. oktober. Allerød: Spildopmagerne i Allerød, som gennem 35 år har haft fokus på affaldsindsamling. Ballerup: Ting taler børn, klima og skraldekunst Den store klimatest hvor 20 familier er i gang med at ændre klimavaner og være klimaambassadører Herning: Klimalandsby Studsgård hvor 250 indbyggere står sammen om at gøre landsbyen klimavenlig Årets Green Cities-pris bliver uddelt på efterårskonferencens 2. dag, dvs. torsdag 22. oktober. Prisen er på kr. DE TRE DOMMERE ER: Direktør Rene la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening, Kontorchef Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen Jeff Huntington, Det europæiske Miljøagentur Klimanetværk Herning et netværk af offentlige, private, foreninger, virksomheder, der samarbejder om at give klimaet en hånd Kolding: Laboratorie for Design og Bæredygtighed som kobler design og bæredygtighed og stiller skarpt på en miljørigtig og etisk forsvarlig tekstilproduktion København: Climate Street hvis formål er at omdanne Jernbane Alle i Vanløse til en grøn handelsgade Prisen 2008 gik bl.a. til H 2 College Herning, som fik prisen overrakt af Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen JUNI 09 Side 7 af 9

8 Nye revisorer i Green Cities Green Cities adskiller sig fra andre miljøsamarbejder ved, at der bliver holdt en årlig ekstern revision for at se om samarbejdet flytter sig i den rigtige retning. AF HANNE ELLGAARD, Herning, Green Cities-koordinator Revision skal der til for at konstatere, om medlemskommuner i Green Cities lever op til de fælles mål og at vi rykker på bæredygtighedsindsatsen. Den opgave er fremover lagt i hænderne på DS Certificering, som vandt forårets udbudsrunde på revision af Green Cities-kommunerne. Selv om hver kommune selv betaler for sin revision har udbuddet været kørt samlet efter EU-reglerne med bistand fra Kolding Kommunes indkøbs- og udbudschef Karsten Andrup. Desuden er der ad hoc nedsat en Udbudsgruppe bestående af: Ole Stokholm Lauridsen, Kolding, Jane Svanborg Pedersen, Herning og Hans Christian Christiansen, København. Udbudsgruppen og kommunekoordinatorerne har efterfølgende haft møde med DS Certificering for at få fastlagt retningslinjerne for revisionen. Den enkelte medlemskommune er herefter gået i gang med at arbejde tidsplaner mv. lokalt for revisionen. Revisionen går i gang efter efterårsferien og hver kommune får en fast revisor. DS har fordelt revisorerne på følgende måde: Herning Kommune Anette List Svane, ledende auditor. Hun er desuden faglig ansvarlig og koordinator for Green Cities-revisionsprojektet Fredericia og Kolding kommuner Marianne Truelshøj, ledende auditor Allerød og Københavns kommuner Torben Melcher, ledende auditor Albertslund og Ballerup kommuner Steen Christian Larsen, ledende auditor Aftalen med DS er, at der bliver foretaget en evaluering efter første revisionsrunde. Annette List Svane, Herning kommune Marianne Truelshøj, Fredericia og Kolding kommuner Torben Melcher, Allerød og Københavns kommuner Steen Christian Larsen, Albertslund og Ballerup kommuner OKTOBER 09 Side 8 af 9

9 Klima-arbejdsgruppen er gået i Cyberspace Arbejdsgruppen har været forsøgskanin for webmøder og evalueringen er klar: Det er en god ide til kortere møder. AF LINE THASTUM, grøn guide, Herning Teknik er en svær størrelse. Den kan drille. Men efter en indlæringstid, skift af webværktøj og lidt sparring med lokale IT-afdelinger var klima-arbejdsgruppen klar ved skærmen og til projekt Webmøder. Der har været holdt 2 af slagsen og evalueringen er klar: Det ser ud til, at der er mange muligheder i webmøder, såsom at skrive på fælles dokumenter, se på de samme hjemmesider osv. Og anbefalingen til andre Green Cities-arbejdsgrupper er helt klar en anbefaling af den digitale mødeform, da den samtidig er hurtig, praktisk og klimavenlig. Klima-arbejdsgruppen peger dog på, at det også er vigtigt indimellem at mødes live. Så det er ikke et enten eller, men et både og. Fx er der grænser for, hvor lange webmøder, man kan holde, da det er hårdt at se på skærmen og have høretelefoner på så længe. To timer er nok maksimum, og klimagruppen anbefaler, at der bliver holdt en pause midtvejs. Civilingeniør Bjarne Kallesø, Herning Kommunes affaldsweb har været sparringspartner på forsøget. Og Bjarne er også klar med råd og vejledning til andre Green Cities-arbejdsgrupper, der gerne vil i gang med webmøder. Embedsmandsgruppen har evalueret projekt webmøder og kan kun anbefale grupperne at gå i gang. Alle kommuner er parat til at dække de udgifter, der er til webkameraer til indkøb af Webex-programmet, ligesom Green Cities vil dække den årlige abonnementsudgift. Så hvem ved, hvornår vi mødes i cyberspace! Systemet kan jo også bruges til andre ad hoc-sammenrend. Andre praktiske ting er også vigtige. Som at have en mødeleder, der har styr på de digitale redskaber, der er til rådighed. Det er også en god ide at sidde i et rum uden andre medarbejdere, så man ikke forstyrrer. Telefonen skal også helst være langt væk. Det ser ud til, at der er mange muligheder i webmøder, såsom at skrive på fælles dokumenter, se på de samme hjemmesider osv. Grønt Guide, Line Thastum, Herning, mødes med klimagruppen i cyperspace OKTOBER 09 Side 9 af 9

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES DECEMBER 2010 Kære læsere Energirenoveringer kunne løfte klimaindsatsen Da statsminister Lars Lykke Rasmussen den 5. oktober åbnede folketinget, var det blandt

Læs mere

En grøn sommer i bedste Green Cities-ånd

En grøn sommer i bedste Green Cities-ånd NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES JUNI 2009 En grøn sommer i bedste Green Cities-ånd Grønt er godt for øjet siger man. Det ordsprog passer godt på Green Cities, der er på alle måder har fokus

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

TEKNIK & MILJØ. Plankultur som konkurrenceparameter. Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008. Østjyder på The West Coast

TEKNIK & MILJØ. Plankultur som konkurrenceparameter. Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008. Østjyder på The West Coast POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN JUNI 2008 NR. 6-7 Plankultur som konkurrenceparameter Den økologiske rygsæk! KTCs årsmøde 2008 Østjyder på The

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere