Et efterår i klimaets tegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et efterår i klimaets tegn"

Transkript

1 NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES OKTOBER 2009 Et efterår i klimaets tegn Vi kommer ikke uden om det. Der står klima på dagsordnen her i efteråret. Nu er det selvfølgelig ikke nyt, at Green Cities arbejder og arbejder hårdt for at fremme bæredygtigheden. Og at klimaindsatsen blot er en del af det vigtige arbejde for at skabe et grønnere samfund. Det er til gengæld et vigtigt arbejde og jeg er stolt over at erfare, hvad der rører sig rundt om i medlemskommunerne. Der er virkelig tryk på. I Ballerup er 20 familier gået i gang med at kigge på egne vaner og uvaner og gøre en indsats som klimaambassadører. 60 albertslundere deltog medio september i Klimakommissionens workshop og 19. oktober åbner det nye spændende miljøvidenscenter, Gate 21 i Albertslund med hele 35 partnere, som hver for sig og sammen vil optimere klima- og miljøindsatsen. Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen, så Green Cities vil også kunne drage benefit af arbejdet i Gate 21. Green Cities er også tæt på at få en samarbejdsaftale i hus med Transportministeriet, så vi sammen kan finde løsninger på transportens klimaproblemer. Da, der også er puljer med penge til rådighed, som vi kan søge, så er chancen desto større for, at der også kommer gode resultater ud af samarbejdet. Særkendet for Green Cities er, at vi hvert år lader os revidere af et eksternt firma for at vurdere om vi flytter os i den rigtige retning. Dvs. fremad. Til det formål har vi fået en ny samarbejdspartner: DS Certificering, som går i gang med revisionen her i oktober. Så tag godt imod dem. Møder i cyperspace er fremtiden ikke mindst når vi skal tænke klimarigtigt og spare de lange transporter på tværs af landet. Og Klimaarbejdsgruppen sender sin klare anbefaling til, at flere arbejdsgrupper tager den mødeform i brug. I hvert fald indimellem. Og ellers så lader vi alle op til efterårets store møde: Efterårskonferencen, som finder sted i Herning 21. og 22. oktober. Efterårskonferencen vil også stå i klimaets tegn, ligesom der bliver sat fokus på klima og sundhed og være forskellige workshops og studieture. Efterårskonferencen er også stedet, hvor sløret bliver løftet for, hvem der skal have årets Green Cities-pris. Der er kommet 8 gode indstillinger, så priskomiteen får sit at se til, når de skal i gang med at vælge mellem de spændende forslag. Jeg ønsker alle god læselyst med dette nummer af Green News og vel mødt til Efterårskonferencen. Vi glæder os til at være sammen med jer! Finn Stengel Petersen I OKTOBER KAN DU BL.A. LÆSE: S1 Formandens leder S3 Miljø og partnerskaber... S6 Mange små skridt S8 Nye revisorer S2 Albertslundere hjælper Klimakommissionen S5 Trafikkens klimaproblemer... S7 Miljøprisen 2009 S9 Cyberspace OKTOBER 09 Side 1 af 9

2 Albertslundere hjælper Klimakommissionen 60 engagerede albertslundere deltog i Klimakommissionens workshop og bidrog til arbejdet med at udvikle nye indsatsområder og gode ideer til et bedre klima. AF JANUS ENEMARK NISSEN, Albertslund Hvordan skal Danmark blive uafhængig af kul, olie og gas? Det gav ca. 60 albertslundere deres bud på, da de medio september hjalp regeringens klimakommission ved en klimaworkshop. Workshoppen var den femte af i alt 11, som Klimakommisionen holder rundt omkring i landet i bestræbelserne på at blive inspireret til den rapport, som kommissionen arbejder på - en rapport der kommer til næste år. Flere hundrede nye idéer og 60 engagerede borgere, erhvervsfolk, politikere m.fl. Det var udbyttet af Klimakommissionens workshop i Albertslund. Gennem 5 timer blev deltagerne guidet gennem forskellige værksteder for at udvikle nye idéer og indsatsområder til brug for Klimakommissionens arbejde. Dagcenterleder på Albo omsorgscenter, Stine Schou Petersen, spiller aktivt med i bestræbelserne på at hjælpe Klimakommissionen mod et Danmark, der er uafhængig af kul, gas og olie. Og idéerne var mange. Alt fra nye finansieringsformer for klimavenlig teknologi, nye miljøundervisningsformer og klimasmarte transportløsninger til en omlægning af skattesystemet fra beskatning af arbejdskraft til beskatning af råstoffer og en indførelse af CO 2 -belastning som ny møntfod til betaling af produkter og ydelser. Alt i alt var der god energi i Albertslund - en energi som Klimakommissionen forhåbentlig kan bruge positivt i sin rapport. Workshoppen var den femte af i alt 11, som Klimakommisionen holder rundt omkring i landet. Formanden for Regeringens klimakommission, Katherine Richardson, byder velkommen. OKTOBER 09 Side 2 af 9

3 Miljø og partnerskaber er vejen frem i Albertslund Mandag den 19. oktober er der officel åbning af et miljøvidenscenter i Albertslund med fokus på at finde de rigtige grønne løsninger. AF KENNETH LØVHOLT, Gate 21 De danske kommuner står overfor for nogle meget store udfordringer indenfor klimaløsninger og energibesparelser i de kommende år. Hvis de skal løses, skal der tænkes i nye løsninger og gås nye veje. Partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner er et vigtigt redskab, når kommunerne skal finde grønne løsninger på fremtidens udfordringer indenfor klima, energi og miljø. I Albertslund Kommune har vi gennem årene haft rigtig gode erfaringer med at indgå partnerskaber med private virksomheder og forskningsinstitutioner, når vi skal finde nye løsninger, siger Miljø- og teknikdirektør, Niels Carsten Bluhme. Niels Carsten Bluhme fortæller som eksempel, hvordan Albertslund Kommune for 2 år siden indgik et partnerskab med blandt andet Phillips, DTU Fototeknik, DONG Energy og Odgård Design om at udvikle en ny LED lampe til udendørsbelysning. Partnerskabet betød, at Albertslund fik udviklet en helt ny lampe baseret på LED teknologi, hvor strømforbruget er halveret, mens lysmængden på gaden er forøget. Samtidig er vedligeholdelsen af lamperne blevet reduceret til en tredjedel i forhold til de eksisterende gadelamper. Gate 21 De gode erfaringer med partnerskaber fik Albertslund Kommune til at gå sammen med en kreds af partnere om at skabe et center for partnerskaber, der skal udvikle nye projekter inden for klima-, energi- og miljøområdet. Gate 21 åbnede med eget sekretariat 1. september 2009 og de 23 partnere er af nogle af landets mest ambitiøse og kompetente spillere på klima og energiområdet; heriblandt fem kommuner på Vestegnen, DTU, tre boligselskaber, forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, entreprenører, forsyningsselskaber og materialeleverandører. Gate 21 drøfter partnerskab med Ballerup Kommune og Københavns Kommune er i øjeblikket ved at overveje et partnerskab af Gate 21. Gate 21 s første store projekt er Plan C, der frem til 2013 skal arbejde med nye løsninger indenfor energirigtig renovering af almennyttigt boligbyggeri og kommunale bygninger. Her vil 36 partnere udvikle, afprøve og demonstrere nye løsninger i et projekt med et samlet budget på 40 mio. kr., hvoraf Vækstforum Hovedstaden dækker kr. 30 mio. >> FORTSÆTTES NÆSTE SIDE Centerchef Jacob Lundgaard. OKTOBER 09 Side 3 af 9

4 >> FORTSÆTTELSE Miljøtænkning og partnerskaber Synergien i samarbejdet mellem de 36 partnere er et af kernepunkterne i Plan C projektet. Selvom kommunerne og de private virksomheder sidder på hver sin side af bordet i et konkret renoveringsprojekt, så er der også et stort sammenfald i interesser, når man kigger på miljøløsninger generelt. Kommunerne repræsenterer et potentielt meget stort marked for nye energiløsninger indenfor for eksempel byggeri, transport og forsyning. Kommuner, private virksomheder og videninstitutioner har en fælles interesse i at forvandle det kommunale marked til et eksperimentarium for udvikling af morgendagens løsninger på klima- og energikrisen, siger Jacob Lundgaard, centerchef i Gate 21, og fortsætter Partnerskaberne kan fremtidssikre de kommunale investeringer og samtidig være et springbræt, der hjælper danske virksomheder i front på et ekspanderende globalt marked for klima- og energiløsninger. GREEN KEY De store muligheder i partnerskaber er også emnet for Green Key konferencen, der afholdes 19. oktober, som en del af Plan C projektet. Konferencen sætter fokus på strategiske partnerskaber på tværs af det offentlige, den private sektor og forskning - med særligt fokus på klima, energi og miljø. Da Green Key er en del af Plan C, er deltagelse i konferencen gratis. I forlængelse af Green Key konferencen holder Gate 21 åbningsreception for alle eksisterende og nye interesserede. Læs mere om Green Key på Partnerskab mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner er et vigtigt redskab, når kommunerne skal finde grønne løsninger på fremtidens udfordringer indenfor klima, energi og miljø. OKTOBER 09 Side 4 af 9

5 Grønt partnerskab med Transportministeriet Green Cities-kommunerne og Transportministeriet forbereder et tættere samarbejde om trafikkens klimaproblemer. AF KRISTOFFER KEJSER, Albertslund På Green Cities forårskonference i Albertslund blev der indgået en aftale om grønt partnerskab med Transportministeriet. Den aftale har Green Cities fulgt op på med et nyt møde i Transportministeriet i august. Her præsenterede repræsentanter for Green Cities en række idéer til oplagte samarbejdsemner mellem Green Cities og ministeriet. Emnerne indeholdt blandt andet forslag om forsøg med elbiler, alternative brændstoffer i den kollektive trafik, mobilitetskontorer i Green Cities kommunerne og udvikling af en certificeringsordning for Grønne Tranportkommuner. På mødet i Transportministeriet blev det aftalt, at centerleder Niels-Anders Nielsen ultimo september vender tilbage til Green Cities med 2-3 konkrete samarbejdsområder, som derefter skal udvikles. Herefter skal det videre arbejde organiseres i Green Cities, med henblik på at få størst muligt udbytte af det kommende samarbejde. Samarbejdet bliver forankret i Center for Grøn Transport under Færdselsstyrelsen. Centeret fik i forbindelse med aftalen om en grøn transportpolitik afsat 284 mill. kr. til forskellige grønne trafiktiltag. Elbiler er miljøbesparende og medarbejderne i Herning er meget glade for deres nye Prius. OKTOBER 09 Side 5 af 9

6 Mange små skridt kan til sammen gøre en stor forskel 20 husstande i Ballerup er gået aktivt ind i indsatsen for et bedre klima dels på egen matrikel dels som klimaambassadører. AF ANETTE NIELSEN KOLLITS, Bæredygtig By, Ballerup Vi har alle indflydelse på klimaet og kan derfor gøre en forskel. Ballerup Kommune ønsker at påtage sig et ansvar og være med til at forbedre klimaet. Ballerup har derfor sat fokus på kommunens eget ressourceforbrug og sat sig nogle klimamål. Men dette er ikke nok. Virksomheder og borgere står for en stor del af den samlede klimapåvirkning. Mange år som grøn kommune og et fokus på borgerinddragelse har lært os, at et samarbejde mellem borgerne og kommunen er nødvendigt for at udvikle nye handlingsmønstre og skabe resultater. Ballerup Kommune annoncerede derfor efter husstande, der havde mod på over 5 måneder at gøre en ekstra indsats for at se, hvor langt deres forbrug kan bringes ned. 20 husstande blev udvalgt og inviteret til at deltage, så de udgør en slags mini-ballerup. Holdet består af store og små familier, børn, unge, gamle og enlige. Deltagerne bor i parcelhuse, lejligheder og andelsboliger. Fra borger til borger De husstande, der har transport som indsatsområde, afholdt den første af fire events på gågaden foran Ballerup Bibliotek. Her delte de gratis elspareskinner ud til Ballerups borgere. Det udviklede sig til en livlig diskussion blandt De meget engagerede klima-familier i Ballerup borgerne om, hvordan der bedst spares på ressourcerne og om Ballerup Kommunes grønne politik. Ved samme event fik fire af husstandene sat en cykeldynamo på en af deres cykler. Dynamoen kan bl.a. oplade mobiltelefon, mp3 afspiller og digitalkamera. Målet er at spare på strømforbruget til fordel for en reducering af CO 2 udledningen. Ligeledes blev der talt varmt for delebilsordningen. Husstandene har fået foretaget en energigennemgang af et lokalt ingeniørfirma og har efterfølgende valgt et indsatsområde, de vil arbejde særlig meget med. De 4 indsatsområder er transport, kost, vand og el. Husstandene har fået udleveret en startpakke med hjælpeværktøjer til at nedbringe deres ressourceforbrug. Derudover vil husstandene få tilført yderligere værktøjer til afprøvning inden for indsatsområderne. Projektets hjemmeside er og vil løbende blive opdateret med gode spareråd og videodagbøger om, hvordan det er at deltage i den store klimatest. Alle borgere kan deltage sideløbende med de 20 husstande og sammenligne deres besparelser på projektets hjemmeside. Efterfølgende har klimafamilierne sammen med Ballerups borgmester delt elspareskinner ud foran Måløv og Skovlunde Bibliotek, hvor indsatsområderne kost og vand var i fokus. De familier, der har el som primært indsatsområde, skal sammen med borgmesteren dele elspareskinner ud i oktober måned. Bliv vanebryder De målinger, husstandene har forpligtiget sig til at foretage, bliver registreret i skemaer. Til sidst regner vi ud, hvor meget CO 2 der reduceres, hvis alle borgere i Ballerup gør, som de 20 husstande. OKTOBER 09 Side 6 af 9

7 Otte kandidater til Miljøprisen Da tidsfristen udløb 11. september var der kommet 8 indstillinger til Green Cities-prisen Alle af en særdeles høj kvalitet, så der bliver kamp til stregen og noget at tage stilling til, når Priskomiteen træder sammen fredag 2. oktober i København. AF HANNE ELLGAARD, Green Cities-sekretariatet Indstillet i år er: Albertslund: Gate 21 den nye Miljøvidenspark, som officielt slår dørene op 19. oktober. Allerød: Spildopmagerne i Allerød, som gennem 35 år har haft fokus på affaldsindsamling. Ballerup: Ting taler børn, klima og skraldekunst Den store klimatest hvor 20 familier er i gang med at ændre klimavaner og være klimaambassadører Herning: Klimalandsby Studsgård hvor 250 indbyggere står sammen om at gøre landsbyen klimavenlig Årets Green Cities-pris bliver uddelt på efterårskonferencens 2. dag, dvs. torsdag 22. oktober. Prisen er på kr. DE TRE DOMMERE ER: Direktør Rene la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening, Kontorchef Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen Jeff Huntington, Det europæiske Miljøagentur Klimanetværk Herning et netværk af offentlige, private, foreninger, virksomheder, der samarbejder om at give klimaet en hånd Kolding: Laboratorie for Design og Bæredygtighed som kobler design og bæredygtighed og stiller skarpt på en miljørigtig og etisk forsvarlig tekstilproduktion København: Climate Street hvis formål er at omdanne Jernbane Alle i Vanløse til en grøn handelsgade Prisen 2008 gik bl.a. til H 2 College Herning, som fik prisen overrakt af Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen JUNI 09 Side 7 af 9

8 Nye revisorer i Green Cities Green Cities adskiller sig fra andre miljøsamarbejder ved, at der bliver holdt en årlig ekstern revision for at se om samarbejdet flytter sig i den rigtige retning. AF HANNE ELLGAARD, Herning, Green Cities-koordinator Revision skal der til for at konstatere, om medlemskommuner i Green Cities lever op til de fælles mål og at vi rykker på bæredygtighedsindsatsen. Den opgave er fremover lagt i hænderne på DS Certificering, som vandt forårets udbudsrunde på revision af Green Cities-kommunerne. Selv om hver kommune selv betaler for sin revision har udbuddet været kørt samlet efter EU-reglerne med bistand fra Kolding Kommunes indkøbs- og udbudschef Karsten Andrup. Desuden er der ad hoc nedsat en Udbudsgruppe bestående af: Ole Stokholm Lauridsen, Kolding, Jane Svanborg Pedersen, Herning og Hans Christian Christiansen, København. Udbudsgruppen og kommunekoordinatorerne har efterfølgende haft møde med DS Certificering for at få fastlagt retningslinjerne for revisionen. Den enkelte medlemskommune er herefter gået i gang med at arbejde tidsplaner mv. lokalt for revisionen. Revisionen går i gang efter efterårsferien og hver kommune får en fast revisor. DS har fordelt revisorerne på følgende måde: Herning Kommune Anette List Svane, ledende auditor. Hun er desuden faglig ansvarlig og koordinator for Green Cities-revisionsprojektet Fredericia og Kolding kommuner Marianne Truelshøj, ledende auditor Allerød og Københavns kommuner Torben Melcher, ledende auditor Albertslund og Ballerup kommuner Steen Christian Larsen, ledende auditor Aftalen med DS er, at der bliver foretaget en evaluering efter første revisionsrunde. Annette List Svane, Herning kommune Marianne Truelshøj, Fredericia og Kolding kommuner Torben Melcher, Allerød og Københavns kommuner Steen Christian Larsen, Albertslund og Ballerup kommuner OKTOBER 09 Side 8 af 9

9 Klima-arbejdsgruppen er gået i Cyberspace Arbejdsgruppen har været forsøgskanin for webmøder og evalueringen er klar: Det er en god ide til kortere møder. AF LINE THASTUM, grøn guide, Herning Teknik er en svær størrelse. Den kan drille. Men efter en indlæringstid, skift af webværktøj og lidt sparring med lokale IT-afdelinger var klima-arbejdsgruppen klar ved skærmen og til projekt Webmøder. Der har været holdt 2 af slagsen og evalueringen er klar: Det ser ud til, at der er mange muligheder i webmøder, såsom at skrive på fælles dokumenter, se på de samme hjemmesider osv. Og anbefalingen til andre Green Cities-arbejdsgrupper er helt klar en anbefaling af den digitale mødeform, da den samtidig er hurtig, praktisk og klimavenlig. Klima-arbejdsgruppen peger dog på, at det også er vigtigt indimellem at mødes live. Så det er ikke et enten eller, men et både og. Fx er der grænser for, hvor lange webmøder, man kan holde, da det er hårdt at se på skærmen og have høretelefoner på så længe. To timer er nok maksimum, og klimagruppen anbefaler, at der bliver holdt en pause midtvejs. Civilingeniør Bjarne Kallesø, Herning Kommunes affaldsweb har været sparringspartner på forsøget. Og Bjarne er også klar med råd og vejledning til andre Green Cities-arbejdsgrupper, der gerne vil i gang med webmøder. Embedsmandsgruppen har evalueret projekt webmøder og kan kun anbefale grupperne at gå i gang. Alle kommuner er parat til at dække de udgifter, der er til webkameraer til indkøb af Webex-programmet, ligesom Green Cities vil dække den årlige abonnementsudgift. Så hvem ved, hvornår vi mødes i cyberspace! Systemet kan jo også bruges til andre ad hoc-sammenrend. Andre praktiske ting er også vigtige. Som at have en mødeleder, der har styr på de digitale redskaber, der er til rådighed. Det er også en god ide at sidde i et rum uden andre medarbejdere, så man ikke forstyrrer. Telefonen skal også helst være langt væk. Det ser ud til, at der er mange muligheder i webmøder, såsom at skrive på fælles dokumenter, se på de samme hjemmesider osv. Grønt Guide, Line Thastum, Herning, mødes med klimagruppen i cyperspace OKTOBER 09 Side 9 af 9

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Hållbar Udveckling Väst, 29. maj 2012 Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Agenda 14:00 14:45: Albertslund Kommune, miljø- og klimaprojekter 14:45 15:00: Walk and talk 15:00 15:45:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Et hektisk forår. i april kan du bl.a. læse: Nye Green Cities energibyer. Formandens. Fokus på grøn transport. Miljøcertificering af skove

Et hektisk forår. i april kan du bl.a. læse: Nye Green Cities energibyer. Formandens. Fokus på grøn transport. Miljøcertificering af skove nyhedsbrev for miljøsamarbejdet green cities april 2009 Et hektisk forår Det er svært at få armene ned. Det første kvartal som Green Cities har både været spændende og hektisk. Dogme 2000 er historie nu.

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Tomas Refslund Poulsen Teamleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ Fire campusområder i det centrale København City Campus Nørre Campus Frederiksberg

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Forslag om arbejdsgrupper. Generalforsamlingen 13. Marts 2014

Forslag om arbejdsgrupper. Generalforsamlingen 13. Marts 2014 Forslag om arbejdsgrupper Generalforsamlingen 13. Marts 2014 LUBU- netværkets mission Netværk for videnudveksling og udvikling på tværs af aktører som arbejder med UBU InternaHonal videnudveksling og udvikling

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

Beboerrepræsentantskabsmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl Kirkesalen, KAB

Beboerrepræsentantskabsmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl Kirkesalen, KAB Beboerrepræsentantskabsmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl. 17.00 Kirkesalen, Til stede: 47 repræsentanter : Kundedirektør Margrete Pump, kundechef Annette Birkov, kundechef Claus Bjørton, kundechef Frede

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere