23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011"

Transkript

1 23. ÅRGANG NR. 4 Nov Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 6 Formandens beretning 8 Regnskab 14 Besøg af den nye direktør i DBF 17 Stadepladsen 19 Husk kontingent 19 Nyttige oplysninger 20 Girokort 21 VOKSTAVLEN 1

2 Adresser og telefonnumre: KABF s bestyrelse Hjemmeside: Formand: Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg tlf Næstformand: Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby tlf Kasserer: Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S tlf Giro nummer: Sekretær: Jan Idorn, Sølyst Alle 3, 2660 Brøndby strand tlf Bestyrelsesmedlem: Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev tlf Suppleant: Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte tlf Kontingent for 2012 er i alt 735,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 680,- kr) Kontonr.:Regnr ktonr Gironr. +1 ( ) KABF s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt. Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Mødeadresser: KABF s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium A , Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C HBiF s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre. Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Gratis udlån af 4-solds slynge: Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf VOKSTAVLEN

3 X i kalenderen Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på hjemmesiden og i Tidsskrift for Biavl. Møderne afholdes i lokale A på Life, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C. Døren er åben fra kl. 19. Yderdøren låses kl , så husk at komme i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter. Tirsdag 15/11 kl Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening. Den kyndige biavlers opgaver. Med over 200 lokale medlemmer i vores områder har vi muligvis over 1000 bifamilier på et relativt begrænset område. Bisygdomme er noget, vi skal være ekstra på vagt over for, når der er mange biavlere tæt på hinanden. Alle biavlere har stor nytte af at kende til denne opgave, så vi hurtigt kan sætte ind, hvis der opstår sygdomme. Denne aften genopfriskes gammel viden på levende vis, og vi hører nyt om Flemmings mange opgaver som konsulent. Søndag 27 /11 Kl Skolebigården på Frederiksberg. Varroabehandling. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send Viggo en mail om det antal familer, du skal bruge til, senest d. 23. november. Søndag 27/11 Kl Skolebigården i Ejby. Varoabehandling. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send Leif en mail om det antal familier, du skal bruge til, senest d. 23. november. Tirsdag 6/12 kl Julemøde. Martin kommer og koger bolcher af foreningens honning, som kan købes. Medbring kaffe/te og egen kop. Tirsdag 17/1 kl " Naturens sødme " en gennemgang af honnings egenskaber i det salte og søde køkken. Foredrag af chefkokken Boris fra Krogs Fiskerestaurant. Tirsdag 7/2 kl Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i TfB. VOKSTAVLEN 3

4 Tirsdag 28/2 kl Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i TfB. Tirsdag 20/3 kl Planlagt møde. Nærmere på hjemmesiden og i TfB. Søndag 13/5. Sommerudflugt. Reserver dagen allerede nu. BISLØJD KABF inviterer i den kommende vintersæson interesserede medlemmer til (bi-)sløjd, hvor der i træ for materialeprisen og intet kursusgebyr er mulighed for at fremstille (næsten) alt, hvad bier og biavlere begærer. Mange rejsegilder på trugstader er i de forløbne seks sæsoner fejret til kagen og aftenkaffen, og intet sløjdresultat er for lille eller stort til at blive hædret! Sløjdaftenerne ligger på torsdage fra klokken til med første mødeaften torsdag 6. oktober 2011 og løber frem til 26. april 2012 med undtagelse af torsdage beliggende i skoleferier. Aktiviterne afvikles på Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820 Gentofte, det stiller sit sløjdlokale på Nørrebakken til rådighed. For at finde sløjdlokalet: Kør til Nørrebakkens østre(nedre) ende, og den gule bygnng med sløjdlokalet ligger på højre hånd med fortrinlige P- muligheder. Yderligere oplysninger gives gerne af Poul Erik Andersen, tlf eller af Leif Enghoff Jensen, tlf VOKSTAVLEN

5 FORMANDENS HJØRNE Formandens hjørne eller Henning - honnings blog. Mon det snart er tid for forandring? Vokstavlen kører løs, generalforsamlingen er overstået, og bierne er ved at gå til ro efter en gevaldig indian sommer. Vi har aldrig tidligere oplevet en oktober med så flotte dage for sensommer træk. Lige først i oktober, hvor der her i byen var blomstrende vedben/efeu, trak bierne som på en varm sommerdag. Jeg fik tre uafhængige opringninger fra bekymrede folk, der bad mig komme og hente bisværme i deres blomstrende haver. Der er virkelig tale om et særtilfælde, når folk går aktivt til værks og finder telefonnumre på biavlere, der skal komme til hjælp. En kort afklaring kunne dog i alle tilfælde berolige haveejerne med ny viden om naturens mangfoldighed. Resultatet af disse hektiske dage i begyndelsen af oktober gav om ikke andet en god pollenforsyning til ny yngel i foråret. Så må vi blot håbe, at bierne ikke fortsatte med at yngle for kraftigt i det gode vejr. Hvor kan man lære mere om biavl? Her i sommer hvor jeg var det, der på nydansk hedder in-between jobs, valgte jeg, frem for at gå rundt og eksperimentere selvstændigt, at følge en dronningeavler i hans daglige arbejde. Carsten Dalbøl har lavet dronninger i mange år og ved, hvad han taler om, når han begrunder udvælgelsen af yngeltavler til sin dronningeavl. For mig er der ikke mere tvivl om, at det bedste grundlag for en god biavl, opnås via godt udvalgte og producerede dronninger. Arbejde med stamtavler er ganske enkelt nødvendigt, hvis man som dronningeavler vil opnå det bedste. Som biavlere er vi afhængige af, at vi kan få de gode dronninger. Grundlaget for alt avlsarbejde indenfor biavl er skabt af Broder Adam. Han opsatte kriterier for udvalg af de bedste dronninger på klostret Buckfast i England. Det er det grundlag flere danske dronningeavlere stadig arbejder efter. Det er nødvendigt at bede om stamtavle oplysninger, når vi som biavlere køber nye dronninger. Såfremt vi som biavlere kræver ydedygtige, fredelige bier, der ikke bliver syge, når vi køber de nye dronninger, - så er vi med til at højne standarden af dansk biavl. Her og nu er det igen blevet tid for betaling af kontingent. Når du har læst dette så grib til handling. Spring straks frem til giro-kortet og find ud af VOKSTAVLEN 5

6 hvordan du her og nu kan overføre betaling for dit medlemskab af din forening. Bestyrelsen arbejder frivilligt og naturligvis helst med andet end opkrævninger af manglende betalt kontingent. Ved generalforsamlingen sagde Villy farvel til bestyrelsesarbejdet, hvor han har deltaget som suppleant i tre år. Vi takker Villy for arbejdet, men ved, at han fortsætter med at hjælpe bl.a. på sløjdholdet, hvor Villys store præcision er respekteret. Vi byder også Poul Erik velkommen i bestyrelsen. /Henning Willads Petersen Referat af Generalforsamlingen i KABF d. 27. september Afholdt i Hvidover Medborgerhus kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Viggo Jessen (modtager genvalg) Leif Enghoff Jensen (modtager genvalg) Ulla Fogt (modtager genvalg) Suppleant for et år. Villy Kristensen (modtager ikke genvalg) 6. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. Leif Stark (modtager genvalg) Jesper Valentin Petersen (modtager genvalg) 7. Eventuelt. ****** Ad.1. Tommy Henriksen blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 6 VOKSTAVLEN

7 Ad.2. Formanden gennemgik beretningen (beretningen særskilt). En tilføjelse til beretningen er, at søndag d. 9. oktober 2011 kl vil der være arbejdsweekend i Ejby, og alle opfordres til at komme. Tilmelding til Leif Enghoff. Poul Erik: Hvad indebærer det at være kyndig biavler? Formand: Beklagede, at der ikke umiddelbart var tilgængeligt materiale, grundet at området er under flytning til Århus universitet. Men generelt går det ud på, at man skal syne bifamilier ved flytning og være obs. på sygdomstegn. Ammi Stein Pedersen: Hvordan skal kontingentet evt. bruges til medlemmernes fordel? Formand: Punktet tages op under fremlæggelsen af regnskabet. Poul Erik: Takker for den fine sommertur til Hallands Väderø Beretningen enstemmigt vedtaget. Ad.3. Kasseren fremlagde regnskabet, og egenkapitalen d. 31/ var på ,33 kr. (se særskilt regnskab) Ammi Stein Pedersen: Hvor er de kr. fra Nordea bogført? Kasseren: De indgår ikke i regnskabet, men er brugt direkte som betaling hos Heino. Regnskabet enstemmigt vedtaget. Ad.4. Ingen indkomne forslag Ad.5. Enstemmigt blev: Viggo Jessen, Leif Enghoff Jensen samt Ulla Fogt genvalgt for 2 år. Poul Erik valgt som suppleant for 1 år. Ad.6. Enstemmigt blev: Leif Stark & Jesper Valentin Petersen valgt som Revisor og Revisorsuppleant. Ad.7. Poul Erik: Opfordrer alle til at deltage i Honning Festivaler, det er en rigtig god oplevelse, som kan sammenlignes med Landbrugets ungskue. Jens Juhl: Næste gang kan man for medlemmerne evt. lave en fællestransport med bus. Formand: Foreningens Campushonning fik en flot bedømmelse, dog med et minus, at den flydende honning var begyndt at krystallisere. VOKSTAVLEN 7

8 Ammi Stein Pedersen: Man bør sætte en tillægsetiket på den flydende honning, der oplyste forbrugerne om, at den vil krystallisere. Poul Erik: De nye kursister, som ikke får en bifamilie, forsvinder de igen? og kan man gøre noget for at fastholden dem som passive medlemmer? Viggo/ Henning: Vi har ikke overblik over dem, som ikke har fået bifamilier, nogen køber dem i foreningen og andre hos andre leverandører. Der kom en bred debat i salen om, hvordan vi kan øge interessen for bier generelt, samt hvordan den enkelte biavler kan vise og forklare, at honningbier ikke er farlige. Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede for god ro og orden. Efterskrift: På Bestyrelsens og medlemmernes vegne skal der lyde en stor tak til Ammi Stein Pedersen for de dejlige hjemmebagte boller, vi fik til kaffen. Beretning for KABF ved Generalforsamlingen 27. september Foreningen Med dette års beretning har KABF nået en milepæl. Foreningen er igen kommet over 200 medlemmer. Da vi har et antal medlemmer, der ikke er medlem af Danmarks Biavlerforening, så er vi endnu ikke nået 200 i denne sammenhæng, men alt i alt er det i korthed en præstation. Bestyrelsen vil gerne endnu engang byde alle nye velkommen med et håndtryk, som vi plejer at give, når vi som biavlere mødes. I er kommet med i en populær forening, hvor der er mange holdninger til, hvordan biavl drives. Historien er gerne, at med 2 biavlere, så er der 3 holdninger til, hvordan man driver god biavl. I KABF er det vores mål, at nye biavlere kan få god hjælp til at drive bybiavl på en fornuftig måde og med et godt udbytte som resultat. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at foreningen bliver et godt sted at udveksle sine erfaringer med andre biavlere. Bybier har været meget omtalt i år, og selvom vi har haft bybier i over 100 år, så er det forfriskende, at der kommer nye ideer til. Vi byder også 8 VOKSTAVLEN

9 dette projekt velkommen i hele hovedstadsområdet og håber på et fortsat udbytterigt samarbejde. Der har været meget snak om flere kvindelige biavlere, og der er kommet flere piger i bigårdene, og de er meget velkomne Alle kan blive biavlere. Årets gang Vi havde et koldere end normalt efterår med overskud af både nedbør og sol, så indvintringen startede relativt tidligt. Kalendervinteren (december, januar og februar) startede koldere end normalt i december, og det forblev koldt i januar februar. Både marts, april og maj blev varmere end normalt, men især april trak temperaturen op med en rekordvarme på 9,9 C for hele måneden. Så udvintringsforholdene var optimale. Den sene påske ( april) blev varm, solrig og tør med temperaturer over 20 C i det meste af landet. Der var desuden kun lidt vind i påsken, hvor alle bier var ude. Alle tre sommermåneder i 2011 blev som helhed varmere end normalt. Varmen fortsatte lidt ind i juli, der ellers ikke udmærkede sig med mange sommerdage. Men i gennemsnit ud over landet faldt der hele 321 millimeter nedbør i sommeren Det er 71 % over normalen for Det blev den anden vådeste sommer registreret, siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i Stort set hele Storkøbenhavn blev tidlig lørdag aften 2. juli 2011 ramt af et overordentligt voldsomt skybrud, der medførte omfattende vandskader på veje og bygninger. Hvis man medtager regnen fra den VOKSTAVLEN 9

10 varmefront, der passerede landet tidligere på dagen, kom der op mod 150 millimeter regn i området som det højeste målte. Normalen for København og Nordsjælland er 67 millimeter for hele juli, så det svarer til over to (2) gange månedsnormalen for området. Selvom solen kun skinnede i gennemsnit 3 % under normalen så var det ikke en normalsommer med alt det vand, vi fik. men på trods af denne regn, druknede vores honningproduktion ikke, den var omkring normalen. Det var hårdt for biavlere på landet, hvor der ikke var nogen raps pga. våde jorde i efteråret, hvor såningen mislykkedes i Dette mønster har nu gentaget sig igen i år. Samlet kan dette muligvis bedre priserne på honning hvis vi får en mangelsituation. Fysiske rammer Foreningen har nu stor aktivitet på Frederiksberg, i Hvidovre og Ejby. Kursusaktiviteterne er blevet styrket ved, at vi også har Ejby mose til at vise nye biavlere, hvordan man kommer godt i gang efter kurset, men alle tre skole bigårde er særdeles vigtige for, at vi kan have optimale rammer for at mødes. På Frederiksberg er byggeriet af Skov og Landskabs nye hus afsluttet, men der vil også fremover blive bygget. I fremtiden kan vi påregne problemer med at komme ind til mødelokalet fra Rolighedsvej pga. byggeri, men mere om det, når det bliver aktuelt. Parkeringsforholdene på Frederiksberg er også blevet ændret, idet der nu opkræves afgift. I første omgang har vi fået nogle parkeringstilladelser, som Viggo og Ulla har delt ud af. Administrationen på KU-LIFE har udtrykt, at der må kunne findes en løsning, der ikke generer os, men vi afventer stadig oplysning om, hvorledes det skal ske. Den 2. juli gav skybruddet som nævnt alvorlige problemer for bistaderne, der pludselig stod midt i en sø. Bier er imidlertid hårdføre og klarede vandgangen forholdsvis pænt. 10 VOKSTAVLEN

11 I Ejby og Hvidovre har bierne stået forholdsvis tørt. Aktiviteter og arrangementer Bisløjd Der er i vinter fremstillet 9 trugstader med tilhørende magasiner og magasinskamler. 35 kassetter til ø-parring, samt en masse andre småting. Bisløjd er et godt tilbud til de fingernemme. Her er det værktøj og de gode råd, man mangler hjemme i eget værksted. Møder 12. november CPH-DOX på Geologisk museum. Vi deltog i arrangementet sammen med Meyers madhus, hvor den meget amerikanske film: Colony blev vist. Vi deltog med mange typer honninger og biavlere til et udsolgt arrangement. 7. december Julemøde 11. januar Medlemsmøde, spørgsmål og snak 22. februar Michael Pedersen fra Lolland, der er erhvervsbiavler og har Skovgårds biavl, fortalte om sin biavl og materielforhandling, hvor han har mulighed for at levere i Brønshøj. 15. marts Fra en biavlers dagbog Biavler Bent Povlsen fra Fyn fortalte om sin biavl. Bent er bl.a. kendt fra TV2s vejrhave. 24. juli sommerfest i Ejby med åbent hus. Kommende arrangementer 9. oktober Arbejdsweekend i Ejby kl oktober kommer vores nye direktør for DBF, Steen Fogde, og fortæller om opgaverne i en forening med vokseværk. VOKSTAVLEN 11

12 3. november afholdes et arrangement i fællesskab med de Nordsjællandske Biavlerforeninger, hvor Axel Michelsen fortæller om biernes dansesprog i Allerød. Kursus i biavl Vi havde 53 tilmeldte, hvilket igen er en rekord. Vi ser, at mange af kursisterne er kommet godt i gang. Der blev bestilt 23 nye familier. Dronningeavl Der var 9 med til kursus i dronningeavl, hvor vi fik parret på Nyord. Denne parringsstation styres af Niels Bak Pedersen med en serie dronninger, der stammer fra Kaukasien. Vi fik 7 af 10 dronninger parret. Som noget nyt prøvede vi også at få parret på Langø, der styres af Carsten Dalbøl. Det er Buckfast dronninger med stamtavler tilbage til Broder Adam, der er dronegivere her. Det bliver spændende at se, om det er gode dronninger, der kommer ud af disse parringer. Vi fik 10 dronninger i æglægning retur af de 11, vi afsendte. I KABF gør vi, hvad vi kan for at hjælpe nye biavlere i gang, men vi vil også gerne hjælpe de øvede til at komme videre med dronningeavl. Det er imidlertid vigtigt at komme videre med sin biavl og meget gerne blive kyndig biavler. Dette bliver man ved at gennemføre et kursus afholdt under Århus Universitet. Aktuelt er der brug for flere kyndige biavlere med alle de nye biavlere vi får. Skolebigårde På Frederiksberg har det været en god høst i betragtning af, at vi havde oversvømmelse i juli. Høsten blev på godt 600 kg. I Ejby blev der ikke høstet så meget, men der er noget, der tyder på at bevoksningen ikke kan give det samme som på Frederiksberg. I foråret bevilgede Nordea Fonden ,00 kr. til nyt materiel. Vi kunne derfor ved sommerfesten d. 24. juli holde åbent hus og fremvise 6 nymalede trugstader med en del andet nyt biavls udstyr. 12 VOKSTAVLEN

13 Sommerudflugt Vi fik en rigtig god tur til Sverige 29. maj, godt arrangeret af Steen Svendsen. Vi fik en introduktion til dronningeavl på Hallands Väderø og en flot vandretur på øen. Vokstavlen og hjemmesiden Ulla Fogt har igen redigeret Vokstavlen. Vi har mange medlemmer, der nok kan skrive en god historie. Der er gode muligheder for at blive læst i Vokstavlen, så kom frit frem. Gunnar Ytting har igen været flittig med redigering af hjemmesiden. Hjemmesiden er et meget vigtigt vindue til omverdenen, og vi takker Gunnar for hans arbejde. Visioner Honningsalg er en særdeles vigtig del af biavlen, og vi fører gerne an med at sælge til en god pris. Campushonning sælges i Væksthuset og blev bedømt ved Honningfestivalen i Kolding. Engrospriserne er igen faldet, hvilket er uforståeligt, da afsætning af lokale afgrøder stiger. Vi ser frem til i det kommende år at kunne forhandle en bedre afsætning igennem med Københavns Bybi projekt. Vi skal ikke bare have mange biavlere i København, vi skal også have Kyndige biavlere. På sigt skal der forholdsmæssigt gerne være lige så mange som i det øvrige Danmark eller flere. Kontingent. I år blev det til et overskud, som vi lader gå videre til det kommende år. Vi vil bruge overskydende midler til glæde for alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen (formand, delegeret på DBF s generalforsamling 2011), Leif Enghof (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Jan Idorn (sekretær) og Ulla Fogt (redaktør) og Villy Kristiansen (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4 møder, og er ofte i kontakt via omkring behandling af diverse sager. /HWP VOKSTAVLEN 13

14 KABF's regnskab Indtægter: Kontingent ,00 Annonceindtægter 4.200,00 Kursus 3.009,00 Skolebigård ,12 Svends salg 2.000,00 Ialt indtægter ,12 Udgifter: Gebyr giro 300,00 Vokstavlen 9.748,14 KABF genf./møder 1.887,00 DBF/ formandsmøder 1.220,00 Kontorhold 2.548,50 Diverse 2.602,00 Ejby Skolebigård 2.882,51 Sommertur 1.213,33 Ialt udgifter ,48 Overskud ,64 Status 1. September August 2011 Kassebeh , ,50 Girokonto 9.678, ,47 Overskud ,64 Ballance , ,97 Bank 14 VOKSTAVLEN

15 Rente/udbytter Aktionærkonto 3.276,62 8, ,49 Tegningsretter solgt -gebyr 428,68 Aktieværdi 6.097,50 0, ,00 Obligationskto ,78 966, ,87 Bank ialt , ,36 Årets tal ,97 Foreningens formue 31/ ,33 Leif Stark Revisor Henning Willads Petersen Formand Viggo Jessen Kasserer Budget 1. sep ag.2012 Ind Kontingent ,00 Annoncer 4.200,00 Overskud bigård ,00 Ovskud v. Kursus 2.000,00 Indtægt ,00 Ud Gebyr giro 300,00 Vokstavlen ,00 KABF møder 6.000,00 DBF møder 3.000,00 Kontorhold 2.500,00 Udgift ,00 Overskud 6.500,00 VOKSTAVLEN 15

16 Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug BIAVLSFORSIKRING Som medlem af Danmarks Biavlerforening kan du forsikre bifamilier, honning, stader og alt nødvendigt produktionsudstyr mod: Distrikt 1 Jan Adriansen Tlf Brand. Vandskade og oversvømmelse af bygning Tyveri, hærværk og skade forvoldt af Transport af bistader til og fra bigårde samt honning til aftager. Ondartet bipest som omfattes af lov om biavl Sprøjteskader som ikke er dækket af anden forsikring. Driftstab nedgang i produktionen og meromkostninger i forbindelse hermed. Biavlsforsikringer tegnes altid sammen med andre forsikringer i selskabet tal med din kundebetjener. Læs mere om os på: Distrikt 2 John Schlüter Tlf Hovedkontor Struergade 24 DK-2630 Tåstrup Telefon Telefax VOKSTAVLEN

17 Besøg af den nye direktør i DBF Der er startet en ny epoke i Danmarks Biavlerforening. Efter rigtig mange år med Asger Søgaard ved roret,er Steen Fogde trådt til i foråret som ny direktør. Vi havde besøg af ham d. 25. oktober, hvor han levende talte,fra han kom ind ad dørentil kl. 22,hvor vi sagde tak for en god aften. Samarbejde var et af de ord,der blev nævnt flest gange i løbet af aftenen, og det er min fornemmelse,at det er noget,der allerede har givet resultater. Det mest konkrete resultat er,at der fra Fødevareerhvervet er modtaget tilsagn om ½ mio. kr. til dannelse af et netværk for biavlere med henblik på at skabe bedre markedsføring. Dette projekt kører i , og er en flot start for en ny direktør. De kommende års udfordringer for biavlen ligger for Steens vinkel bl.a. i, at vi skal snakke sundhed, når vi snakker bier og honning. Der er perspektiver i at reklamere sundt, og der er grundlag for mange flere bier i Danmark. Honningsalget skal bare etableres bedre. Der sælges i dag 4000 tons dansk honning, men der importeres også 4000 tons udenlandsk honning. Nye biavlere bør kunne ændre dette forbrugsmønster. Der ligger også udfordringer i at få flere nektargivere i det åbne landskab, der for en bi er en grøn ørken. Der er alt for mange kornmarker og randområder med gødningsoverskud, hvor vi mangler nektargivere til bierne. Endelig ligger der store udfordringer i at finde en løsning på landbrugets forsøg med genmodificerede afgrøder og brugen af pesticider. Vi har også en udfordring med at være forberedt på en eventuel invasion af den asiatiske hveps, der måske kan blive en større plage end varroamiden. Der er ingen tvivl om,at vores nye direktør vil gribe til handling med kontakter til biavlere, offentlighed og beslutningstagere. Under debatten kom det frem,at der er ofret over 2 mio. kr. på det nye system til bigårdsregistrering. Det er ganske enkelt en skandale. Systemet virker endnu ikke, så der skal fortsat postes penge i det. Værdien af et sådan system er ude af proportioner med,hvad der i dag bruges på bisygdomsbekæmpelse. Det er af langt større værdi,at den lokale bisygdomsinspektør kender sit område og biavlerne i området, så der kan sættes ind ved problemer. Det er imidlertid et nedprioriteret tilsynsområde, hørte vi eksempler på. /HWP VOKSTAVLEN 17

18 18 VOKSTAVLEN

19 STADEPLADSEN Brugte honningspande og trugstademagasiner til 8 rammer til salg. 3 godt brugte trugstader kan afhentes uden beregning. Robin Mobil: Fra Skolebigården i Ejby HUSK KONTINGENT Hvis du vil være sikker på at modtage januarnummeret af Tidsskrit for Biavl, bedes du indbetale senest 25. november 2011 Girokortet findes på de sidste sider her i Vokstavlen Kontingent er: 55 kr. til KABF 680 kr. til DBF I alt 735 kr. VOKSTAVLEN 19

20 Nyttige oplysninger: KABF s Voksklub: Bankkonto: Nordea Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund tlf Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre tlf Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre tlf VOXklubben (tillader oxalsyre) Bankkonto: Nordjyske Bank Kontingent 30 kr. betales senest den 1. marts Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre Tlf , Mobil Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup tlf VOKSTAVLEN

21 GIROKORT VOKSTAVLEN 21

22 GIROKORT 22 VOKSTAVLEN

23 Bikyndige synsmænd Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. Kyndige biavlere: Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre tlf Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby tlf Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup tlf Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg tlf Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby tlf Bisygdomsinspektører: Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør. Område 01 (postnummer og ): Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N tlf mobilnr Område 02 (postnummer og ): Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby tlf Mobilnr Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg tlf Område 03 (postnummer ): Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk, tlf Område 04 (postnummer ): Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge, tlf Område 05 (postnummer ): Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk mobilnr Varroainstruktører: Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, tlf VOKSTAVLEN 23

24 Afsender: Henning Willads Petersen Normasvej Frederiksberg En sæson er ved at være slut, og det er nu, vi skal forberede os til et godt honningår næste år. Husk, vi har småfamilier, bimateriel og vinterfoder på lager. Vi smelter og vasker de gamle rammer og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. 24 VOKSTAVLEN

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Indkaldelse til generalforsamling 7 Bisløjd 8 Frugtpresse 13 Bisværm 14 Salg af honning 16 KABF S Voksklub efterårssmeltning 16 Nyttige

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Besøg i Skolebigården 8 Besøg hos Ulla og Viggo 9 Besøg af tjekkisk gæst 11 Storbybiavl

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Referat fra KABF s generalforsamling 6 Formandsberetning 2008 7 KABF s regnskab 13 Valby kulturdage 16 Billeder fra Skolebigården 18

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 7 Kursus i biavl 8 Kursus i dronningeavl 11 HbiF generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 15 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommertur 9 Sommerfest 12 Mostpresse 14 Bybier 15 HBiFs bigård 16 KABFs Voksklub 18 Honning

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Husk kontingent 6 Bisløjd 6 Referat fra generalforsamlingen 7 Beretning fra generalforsamlingen 8 Regnskab 14 Billeder fra Høstfesten

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 Kryds i kalenderen 3 Husk kontingent 5 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Kursus i biavl 9 Sommertur i maj 12 Julemøde 13 Medlemsaften 13 KABFs Voksklub 14 KABFs Voksklub generalforsamling

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 7 Formandens beretning 10 Regnskab 17 Billeder fra sommerfesten 19 HUSK kontingent 22 Husk, du er fødevareproducent

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommerfest 9 Sommertur til Læsø 2015 9 Salg af honning 10 Bisløjd 11 Ondartet bipest 13 KABF s Voksklub

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Kursus i biavl 6 Kursus i dronningeavl 6 Sommerudflugt til Møn 7 Høstfest 8 Besøg af bisygdomsinspektøren 11 Om observationsbigårde 12

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 8 Formandens beretning 13 Regnskab 22 Sommertur til Læsø 2015 23 Julemøde 24 Arbejdsgrupper 24 Referater

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Kursus i biavl 7 Festudvalg 8 Apiterapi 9 Biboliger gennem tiderne 11 Bolcher og julehygge 12 HbiF generalforsamling 13 KABF Voksklub

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 2014 6 Sommertur til Læsø 2015 8 Bisløjd 11 Æresemblem 12 Medlemsliste 13 HbiF s generalforsamling 22 KABF s Voksklub generalforsamling

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 3. August 2008

20. ÅRGANG NR. 3. August 2008 20. ÅRGANG NR. 3. August 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Indkaldelse til generalforsamling 6 Sommerudflugt 7 Høstfest 12 KABF s Voksklub 15 Besøg fra Sverige 17 Honningsalg 19 Voxklubben

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 3 august 2010

22. ÅRGANG NR. 3 august 2010 22. ÅRGANG NR. 3 august 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Eksamensprøve i biavl 8 Sommertur 12 Strøtanker om honningdag 13 KABF s Voksklub 14 Honning

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012

24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012 24. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2012 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Begynderkursus i biavl 7 Sommerudflugten 12 HBiF s generalforsamling 17 KABF S Voksklub 19 KABF S Voksklub forårssmeltning

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010

22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010 22. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2010 Kryds i kalenderen 3 Bigården i Ejby 4 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 6 Formandens beretning 8 Regnskab 13 Husk kontingent 15 Sommertur i maj 16

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole 28. januar 2014 Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole Formandens beretning Skolebigården Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Bisløjd i nye omgivelser...4 Indkøb af bidragt fra England...5 Mere om bier i det offentlige rum...6 Ordinær generalforsamling...7

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 2 maj 2010

22. ÅRGANG NR. 2 maj 2010 22. ÅRGANG NR. 2 maj 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Kursus i dronningeavl 6 Sommertur 7 Bisløjd 8 Biavl i Nordsjælland 9 Foredrag om botanik 10 KABF s Voksklub 13 HBiF 15 Stadepladsen 16

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 DRONNINGAVLEREN NR. 1 Årgang 2013 Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 Dronningavleren Udgives af: Dronningavlerforeningen af 1921 Hørløkkevej 18, 6500 Vojens http//: www.dronningavlerne.dk

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er tiden atter inde til at kigge såvel tilbage på den forgangne sæson, som til at se fremad, mod de kommende sæsoner i biavlen Lave honningpriser

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed 2014/PF/FT Kursus for fortsættere 2014. Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. Undervisningsaftener: Vi starter med 2 teoriaftener

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015 Hørsholm og Omegns Biavlerforening 28. januar 2015 Hvem er Danmarks Biavlerforening? Videns- og interesseorganisation for Danmarks 5000 biavlere Ca. 100.000 bifamilier eller 4 mia. bier Medlemsfremgang

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 27. februar 2015 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Det er nemmest og billigst at bruge mail, så opdater / videregiv din mailadresse til foreningen her: postsalten@hotmail.com Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Kalenderen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere