Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør"

Transkript

1 Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør Martin A. Nielsen (f. 8/ d. 26/ ) var ifølge Albert Hansen Petersen»en hel knark til at tegne små skibe«. Martin Nielsen havde ingen maritim baggrund. Han var født i Gentofte, fik realeksamen og blev uddannet på Burmeister & Wains tegnestue og værksted. Derefter var han fra 1917 til '20 tegner ved P Ph. Stuhr's værft i Aalborg og en kort tid ansat hos klassifikationsselskabet Bureau Veritas. Efter et studieophold ved Armstrong College i Newcastle 1921 til '24 blev Martin Nielsen ansat som tegnestuechef ved Odense Staalskibsværft. I Newcastle fandt han sin kommende hustru, (Anne) Nancie Cowe. De blev gift i I Odensetiden opfandt Nielsen et lugearrangement med rullende skærstokke,»recesset lugekarm«, som han tog patent på i Ideen var denne, at ved lugekarmens inderside, hvor skærstokkene hvilede i en U-formet forsænkning, blev lugekarmens inderside sænket. Skærstokkene blev bevæget af en vogn med to hager og et excentrisk hjul. Man trak en arm ned, så løftede skærstokkene sig. Patentet gjaldt»recesset«d.v.s. forsænkningen. Skærstokvognen, der var den egentlige arbejdslettelse, var baseret på vægtstangsprincippet og kunne derfor ikke patenteres. I årene efter 1930 blev lugearrangementet markedsført med stor succes. Skærstokvognene blev fabrikeret i Odense hos Dansk Elektrosvejsning ejet af Johannes (John) Mærsk-Møller, bror tu A. P. Møller. Patentet blev installeret i adskillige tusinde skibe og kom til at give mange penge til opfinderen. I 1934 holdt Nielsen op på Odense Staalskibsværft, vist ikke helt frivuugt, for arbejdet med luge arrangementet havde taget meget tid. Fra 1934 til '37 var han atter ansat ved Bureau Veritas, men derefter kunne han bruge al sin tid på lugearrangementet. Martin Nielsens lugepatent blev forlænget på grund af krigen, men udløb i 1950'erne. På dette tidspunkt var det også blevet uaktuelt, da trælugedækslerne faldt bort, efterhånden som skibene blev bygget større. Lugekarmene var for svage til de tunge skærstokke, der efterhånden kunne veje halvanden tons. I søfartskredse havde Martin Nielsen navnet»luge-nielsen«og tegnestuens telegramadresse var»hatchways«(luger), men hans faglige ambitioner rakte længere. Han ville konstruere hele skibe. Skibsingeniør Som den første etablerede ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen i 1937 egen skibskonsulentvirksomhed. Indtil da var det altid skibsværfternes egne tegnestuer, der leverede tegningerne til de kommende nybygninger. Fordelen ved at lade en rådgivende ingeniør, eller som det også hed, 49

2 skibsteknisk konsulent, udarbejde en specifikation efter klientens behov og særlige ønsker, lå i, at konsulenten med specifikationen i hånden kunne henvende sig til flere værfter, indhente tilbud og opnå den bedste pris. Under bygningen foretog konsulenten siden tilsyn som rederens repræsentant. I 1943 etablerede Martin A. Nielsen sig med lignende virksomhed med betegnelsen rådgivende skibsingeniør. Nogle beskedne lokaler blev lejet hos klassifikationsselskabet Norske Veritas, der havde hjemme i Maskinmestrenes Hus, St. Annæ Plads nr. 16. Som medhjælp på tegnestuen havde Nielsen en student Viggo Schmidt, som passede de daglige forretninger, for Nielsen var, sikkert på grund af sine engelske relationer, mere eller mindre»underjorden«i de sidste krigsår. Tegnestuen Staben i tegnestuen på St. Annæ Plads blev i 1947 udvidet med civilingeniør Jakob Westergaard, der havde arbejdet et par år på værftet i Aalborg og derfor kunne bidrage med en helt up-to-date praktisk erfaring. I 1949 blev den nyuddannede skibsingeniør fra Helsingør, Georg Giillich, ansat på baggrund af en stor eksamen. Det var en ønskestilling, fortæller Giillich, fordi han på denne lille tegnestue fik lov at lave arbejdstegninger til et helt skib. Adskillige ingeniørstuderende arbejdede i deres ferier og/eller om aftenen for tegnestuen med at rette generalarrangementer op og med lignende rutineprægede tegneopgaver. En af dem var Uno Talbo, der også efter sin eksamen fra Helsingør Teknikum 1957 arbejdede et års tid for Martin Nielsen, indtil han efter sin militærtjeneste i Søværnet blev assisterende»surveyor«uos Bureau Veritas. Arbejdsmetoderne hos de to skibskonstruktører Knud E. Hansen og Martin A. Nielsen var som 50 dag og nat, fortæller Uno Talbo, nu ledende surveyor ved Bureau Veritas, Svendborg. Det kom til udtryk, når et skibsprojekt var blevet godkendt og skulle viderebearbejdes til byggetegninger med dimensioner på materialet. Det skal indskydes, et ethvert skib blev klasset, d.v.s., at man lod et uvildigt firma styre kvalitetskontrollen før og som regel også under selve bygningen. I teorien kunne man forestille sig, at et rederi undlod at klasse, men et sådant skib nød ingen tillid blandt befragtere og assurandører. Det ville derfor stå sig ringe i konkurrencen med andre skibe. Bureau Veritas lægger vægt på visse styrkeelementer, Lloyds lægger mere vægt på andre. Totalkravet var et stærkt og sødygtigt skibt. Martin Nielsen»hadede blik«. Den væsentligste parameter for styrken i et skib er længden, så ved de senere forlængelser af Carolinerne, som tegnestuen også leverede de fleste tegninger til, betød stålets rigelige dimensioner, at man kunne forlænge til en vis grænse uden at forstærke noget af det oprindelige. Stort set det eneste, der blev kasseret og fornyet, var ankre og kæder. Første trin til at konkretisere det vedtagne skibsprojekt (kontrakttegningen) bestod derfor dels i forskellige beregninger dels i udfra hoveddimensionerne at slå op i klassifikationsselskabets tabeller over materialer og dimensioner til et skib af pågældende størrelse. Tabellerne forelå i bogform - reglementet. Resultatet blev et sæt detaljerede tegninger, hvor der var redegjort for konstruktionen og, ikke mindst, dimensionerne på de enkelte dele. Dette sæt tegninger skulle nu godkendes af klassifikationsselskabets stedlige repræsentation. Når det var sket, kom tegningerne retur til tegnestuen med bemærkninger samt tydelige røde rettelser. I fortolkningen af disse rettelser, trådte forskellen mellem de to tegnestuechefer frem. Hvis nemlig et sæt tegninger kom retur til Knud E. Hansen uden ret mange bemærkninger, så blev han skruptosset på sine medarbejdere, for så havde de lavet noget skidt; for de vidste jo godt, at hvis en plade var bereg-

3 net til at skulle være 7-8 mm, så skulle de selvfølgelig vælge 7 mm! hvis Bureau Veritas fandt ud af, at den skulle være 8 mm, så kunne de jo bare skrive det. Hans motto: så let en konstruktion som muligt. Martin A. Nielsen var stik modsat. Hvis der kom røde bemærkninger på det, som de havde lavet, så tog han tegningerne og gik i egen person over til direktør Hansen i Bureau Veritas (de boede i samme bygning), hvor han vredt spurgte, hvad Veritas bildte sig ind.»når vi har lavet noget, så er det rigtigt, og I skal ikke komme her og begynde at lave om på det«. Hvis man gik ind i reglementet og så, at en plade skulle være 7,5-8 mm, så var Martin Nielsen sådan, at han sagde:»jah, hm, det ser jo meget godt ud. Vi laver det 9 mm!«. der endnu sejler, er et vidnesbyrd om den høje kvalitet i denne fase i dansk skibsbygning. Samtidig må man jo også sige, at disse skibe i årtier har sejlet rundt med en overvægt, som i stedet kunne have været anvendt til at have gods i lasten, slutter Uno Talbo. Inspiration Byggeriet af stålskibe i efterkrigstiden fulgte en bestemt fremgangsmåde. Idémanden, som oftest bygherren, formulerede idéen i skitseform, og en tegnestue udarbejdede så det konkrete projekt. Uno Talbo fortæller videre, at Martin A. Nielsen i praksis kunne hele reglementet udenad, men det var vel at mærke det fra 1927! Det havde han selv skrevet en del af, medens han arbejdede hos Bureau Veritas. Han kunne derfor overhovedet ikke forestille sig at lave et skib til nogen anden klassifikation end Veritas. Det skete derfor ofte, at han langt op i 50'erne henviste til det gamle reglement på tegnestuen, uagtet det var blevet erstattet af indtil flere nyere.»han byggede altså efter reglerne fra 1927, som foreskrev kraftigere materialer. Man kan nok ikke sige, at CAROLINE direkte blev bygget efter det gamle reglement fra '27, men skibene blev bygget efter sådanne principper, at de også ville være blevet godkendt dengang«, erindrer Uno Talbo. Man kan vist sammenfatte forskellen på de to temperamenter i dansk skibsbygning til, at Martin A. Nielsen dimensionerede solidt med et øje på fortidens tradition, medens Knud E. Hansen havde et vågent øje til økonomien. Til en vis grad er det derfor sandt, at Carolinernes uopslidelige konstruktion skyldes en kombination af moderne materialer og gamle dimensionsprincippper. De relativt mange Carolinere, 51 Skærstokkene flyttes let ved skær stokvognen konstrueret til Martin Nielsens patent fra 1930»recesset (= tilbagetrukket) lugekarm«. Her er processen fotograferet på Carolineren KAMINA i 1979 af Alan Hjorth Rasmussen. (FOS).

4 Det var skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, der i 1947 gav Martin A. Nielsen hans første ordre på at konstruere et helt skib. Det drejede sig endda om en serie på tre 500-tons motorskibe. Det første af de tre skibe blev bygget på Marstal Staalskibsværft og de to følgende på værftet i Svendborg. Det første af skibene løb af stabelen fra det Nordre Værft i Marstal den 16. april 1948 og fik navnet SIGRID S. Forbilledet til serien havde Martin A. Nielsen fundet i de hollandske coastere, der blev bygget lige før krigen. En type med løftet agterdæk og halvdæk forude (raised quarterdeck). Agter var ap tering for besætningen, ligesom maskinen var anbragt agter. Af denne type havde A. E. Sørensen selv fået bygget det 400 brt. store MOGENS S i Groningen Idémanden til Carolinerne var som foran beskrevet Albert Hansen Petersen. Hvorfra Martin A. Nielsen fik inspiration til den konkrete udformning af CAROLINE, der skulle blive en prototype, ligger delvist hen i det uvisse. En mulig inspirationskilde kan have været et skib, der i 1944 blev afleveret fra H. C. Christensens Staalskibsbyggeri i Marstal. I koncept, teknologi og størrelse er det sammenligneligt med CAROLINE. Det var MARY CLAUSEN af Svend- KV '- f,\>[ "* * '' : -iis'''-'a > --y''^s : Si -' ''' : Martin A. Nielsens første skibskonstruktion SIGRID S søsættes i Marstal som den første nybygning fra Nordre Værft siden SIGRID S var et af tre søsterskibe, som Nielsen konstruerede til rederen A, E. Sørensen, Svendborg. Foto: E. Jensen, Svendborg. ^o

5 borg. Et full powered skib med en motor på 117 HK, der målte 134 bruttotons og var på ca. 180 tons dødvægt. Det var som Carolinerne udstyret med høj poop agter, hvor der var indrettet kabys, kahyt og mandskabsrum. Martin Nielsens medarbejder G. GiillicU har senere oplyst, at dette skib, der var tegnet af Knud E. Hansens tegnestue, havde fungeret som inspirationskilde. Skibsreder Bjørn Clausen fra MARY CLAUSEN'S rederi oplyser, at der i krigsårene var tæt kontakt med Martin Nielsen, så det er meget troværdigt, at han har haft et indgående kendskab til MARY CLAUSEN. Det første stålbyggede paragrafskib, sejlskib med hjælpemotor GERTRUD KATHRINE på 149 brt. og 220 dtw. blev i marts 1950 leveret fra England til en reder i Sæby. Dette skib var tegnet af Knud E. Hansen. Martin A. Nielsen arbejdede med et lignende projekt stærkt opmuntret af direktør Peter Grube. Netop på grund af sine bestræbelser på at få småskibstypen fornyet og gjort større blev Grube i 1950 afsat som forretningsfører for Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. Det var langtfra alle, der troede på, at småskibsfarten havde en fremtid for sig. Paragrafskibet, der blev CAROLINE Ombord på A. E. Sørensens nybygning MARTIN S i Rendsborg i november 1951 ses fra venstre: Martin A. Nielsen, hans medarbejder Jacob Westergaard samt rederens søn Mogens. (H & S). Albert Hansen Petersen ønskede som sætteskipper et skib på lige under 150 brt. med den størst mulige dødvægt. Skibet skulle registreres som sejlskib med hjælpemotor, for så krævede loven ingen motorpasser. Han søgte kontakt til Martin A. Nielsen, der udarbejdede projekt til det ønskede skib. Albert Petersens troede på ideen og satte en, efter datidens forhold, stor sum penge i den. Nielsen disposition til det nye skib var et stort lastrum med luge midtskibs, to master med lossebomme, mandskabsaptering forude og agter og under broen en rummelig beboelse for skipper og styrmand foruden kabys og messe. Dette koncept var næsten givet på forhånd ud fra småskibsrederens behov. Småskibsfarten havde tradition for, at hustruen ofte sejlede med. Det var medvirkende til, at apteringen blev gjort praktisk med så mange moderne bekvemmeligheder som muligt. Men med hensyn til dødvægtstonnagen fik Martin Nielsen en idé, der lod sig praktisere, indtil målereglerne blev mere specifikke. Ved at indsætte en forhøjet dobbeltbund under mandskabslugaret forude, opnåede man, at skibet kunne blive længere, og at man derved kunne øge dødvægtstonnagen. Og i et proviantrum blev midlertidigt sat en lokumspand, så blev det heller ikke målt med. Ved disse finesser overgik Nielsens konstruktion Knud E. Hansens i dødvægtstonnage med ca. 25 tons ved samme bruttotonnage. 53

6 Fra skitse til skib Projektet Bygherrens skitse Konstruktørens disposition Tegnestuens projekt Kontrakttegning Klassifikationsselskabets godkendelse Arbejdstegning til værftet Byggespecifikation Tilsyn for bygherre Klassifikationsselskabets godkendelse af det færdige skib Ved detailprojekteringen fastsætter man hoveddimensionerne og efter disse udformes skroget. Derefter kommer de teoretiske beregninger. Til sidst detailprojekteringen samt beregning af stål og udrustning. Detailprojekteringen var et samarbejde mellem reder og konstruktør. I dette tilfælde har Martin Nielsen brugt den idérige og foretagsomme Albert Hansen Petersen som samarbejdspartner også ved den endelige udformning af projektet. Det har nok fra starten stået Gastankeren M/S SØRINE THOLSTRUP fra 1954 var det første af tre søsterskibe, der blev bygget efter tegninger fra Martin A. Nielsens tegnestue. Skibskonstruktøren gik udfra Carolinertypen men tilpassede konstruktionen de specielle betingelser. En liggende cylindrisk tank til den flydende kosangas udfyldte lastrummet og hele apteringen var samlet agter. (H & S). S4 ^i_j.

7 Nielsen klart, at Albert Petersens skib ikke skulle være en enlig svale. Efter rekonstruktionen af værftet i Marstal i 1949 lå fremtiden for værftet i at specialisere sig i en bestemt mindre skibstype, men at successen blev så overvældende, havde ingen turdet forvente. Da CAROLINE i 1951 blev afleveret under pressens bevågenhed og stor interesse fra alle, der kendte til småskibsredernes problemer, da var et søsterskib allerede på vej og et tredie bestilt. Tegnestuens arbejde og ansvar Ved konstruktionen af et skib består konstruktørens indsats og ansvar i at udarbejde et projekt til godkendelse af bygherren, at levere arbejdstegninger til værftet, at føre tilsyn for rederen under skibets bygning samt at sørge for klasningen. Martin Nielsen fik ideen og lavede et udkast, men selv gik han ikke længere end til specifikationen. Beregnings- og tegnearbejdet blev overladt til de to medarbejdere. Af dem var Jakob Westergaard teoretikeren og Georg Giillich lavede stort set alle arbejdstegningerne, men de var fælles om meget og skiftedes også til at foretage tilsyn på værfterne. En medhjælp foretog det mere rutineprægede tegnearbejde. Jakob Westergaard husker, at værftet i Marstal betalte kroner for den første Caroliner for tegningsmaterialet, heri var honorar for arbejdstegningerne indregnet. Det havde intet at gøre med kontrakten. Martin Nielsen var kun personligt involveret ved bestiling og bygning af den første Caroliner. De øvrige blev bestilt direkte på værftet, der så kunne bruge de samme tegninger og - som noget væsentligt ved prisberegningen - også de samme forme og skabeloner. Vederlaget til Martin Nielsen tegnestue var på 1000 kroner pr. Caroliner. De to medarbejdere syntes, at dette var for lav en pris og ærgrede sig over chefens manglende forretningssans, for hver eneste gang skulle der føres tilsyn, og klasningen skulle ordnes, så fortjenesten for tegnestuen var beskeden. Da skibene fra 1958 begyndte at blive forlænget, leveredes tegningerne hertil fra tegnestuen til en afregning på 2 procent af ombygningsprisen. Det var en bedre forretning. Andre konstruktioner af Martin A. Nielsen Det gode samarbejde imellem Martin Nielsen og A. E. Sørensen viste sig med projektet til et nyt seriebyggeri, denne gang af en større type, en åben shelterdækker på 499 brt./ dtw. De to første søsterskibe, MARTIN S og HANNE S blev bygget på Nobiskrug værftet i Rendsborg. Styrehuset på disse nybygninger var af aluminium, og denne fornyelse vandt også indpas på Carolinerne. Det tredie skib i serien blev afleveret fra Svendborg Værft i september 1953 og fik navnet NAN- CIE S, opkaldt efter gudmoderen, konstruktørens hustru Nancie Nielsen. Denne gestus fra A. E. Sørensens side siger lidt om rederens vurdering af samarbejdet med Martin A. Nielsen. Et fjerde skib til Svendborg flåden, BRITANNIA, blev i 1956 efter samme tegning bygget på Ottensener Eisenwerke i Hamburg. Til rederiet Otto Danielsen i København konstruerede Nielsen til bygning på Svendborg Værft, hvad man dengang kaldte en mellemstor type, KETTY DANIELSEN, til fart i troperne. Skibet var på 299 brt./ 435 dtw. Til bygning på H.C. Christensens Staalskibsværft i Marstal 1952 til 53 for en lokal reder leverede Martin Nielsen tegning til det 299 brt. store M/S GERT STÆRKE. A/S Kosangas Den største udfordring i det travle år 1952 fik 55 Skibsingeniør Georg Giillich deltager i april 1961 i festen efter en prøvetur på Svendborg Skibsværft. (H & S).

8 Martin Nielsen og tegnestuen, da Brdr. Tholstrups aktieselskab Kosangas henvendte sig for at få konstrueret en ny skibstype. For Kosangas tegnede Martin Nielsen verdens første søgående skib, der var specielt konstrueret til transport af flydende gas. M/S RASMUS THOLSTRUP blev bygget på AB Marstrands Mek. Verkstad, Marstrand, Sverige. Skibet på 499 brt. blev bygget med poop og bak, og her genkender man hovedtrækkene fra MARTIN S-serien, men midtskibs står 12 opretstående tanke, hver 7,2 m høje og 3,3 m i diameter. Tilsammen kunne de rumme 320 tons flydende gas. Ansvaret for de gastekniske installationer og sikkerhedssystemer lå hos den rådgivende ingeniør i gasfirmaets rederiafdeling. Skibet blev afleveret i Gas-Carolinerne Udover det store tankskib, der først og fremmest skulle betjene Kosangas' store fordelingscentraler i Århus, Nr. Sundby, Middelfart og Køge, ønskede firmaet tre mindre tankskibe til fart mellem hovedstationerne og de mindre lokale tankanlæg. Hertil kunne Carohne-typen bruges, tilpasset med elementer, der var afprøvet på andre af Martin Nielsens projekter. Der er i det hele taget et fælles præg over udseendet på Nielsens konstruktioner. I de små tankskibe skulle en liggende cylindrisk tank udfylde lastrummet. Hele apteringen til seks personer var samlet agter. Forude i et særligt hus på dækket installeredes en dieseldrevet lastkompressor til lastning og tankning af den flydende gas. Projektet blev realiseret på Svendborg Staalskibsværft i årene 1954 til 56. De store lasttanke, der hver kunne rumme tons flydende gas, og som havde en egenvægt på tons, blev udført af det tyske firma Ruhrstahl Heinrichshutte. Det voldte hver gang store problemer at få dem anbragt i skibet, da kranen på Svendborg Skibsværft ikke var stor 56 nok. Den mest effektive problemløsning foregik omkring ELSA THOLSTRUP, der som åben pram i november 1955 blev sejlet til Bremen, hvor tanken blev lagt ind ved hjælp af enfly de - kran. Gastankskibene SØRINE THOLSTRUP, ELSA THOL STRUP og INGER THOLSTRUP var på brt./ 120 tdw. Også på Svendborg Skibsværft og efter samme koncept blev gastankeren BETTY NORDGAS (204 brt./ tdw.) bygget til A/S Nordisk Flaskegas i Esbjerg. Ral-Caroliner Som en variant af Caroline-typen tegnede Martin Nielsen for Aarhus Sten- og Gruskompagni et transportskib til ral og sten. Det blev bygget på H. C. Christensens Staalskibsværft i Marstal og fik navnet HJELM. Med sine 156 brt./234 tdw. var den en smule større end de øvrige Carolinere, men ligesom disse var også den bygget med fire vandtætte skotter og havde ét stort lastrum og én luge. Hele beboelsen var dog indrettet i poopen agter. Skorsten og styrehus var udført i aluminium, der ikke tog skade af saltvand. I forskibet var tre ballasttanke og i stedet for beboelse et rum til trosser og stores. Andre opgaver Martin A. Nielsen var blevet anerkendt som konstruktøren, der tegnede velproportionerede skibe til Bureau Veritas' højeste klasser, og som i værdig konkurrence med Knud E. Hansen var i stand til at løse helt specielle opgaver. Derfor blev det ham af Statsministeriets Afdeling for Grønlandske anliggender betroet at tegne et hospitalsskib, en sejlende røntgenklinik, hvis virksomhed i løbet af få år var med til at standse tuberkulosens hærgen på Grønland.

9 Skibet M/S MISIGSSUT (den, der bringer hjælp) var på 194 brt., men kostede med sin specielle indretning 1,4 miu. kroner, et beløb, der blev skaffet til veje gennem en landsindsamling. Det blev bygget på Svendborg Skibsværft På værftet i Marstal var på samme tid dets hidtil største nybygning i gang. Det var det kombinerede passager- og lastmotorskib AKRABORG på 358 brt., bygget til kystfart på Island i et særdeles barsk farvand. Skibet blev tegnet på Island, men udarbejdelse og arbejdstegninger blev udført af Martin A. Nielsen, denne gang til Lloyds' højeste klasse. Tegnestuen leverede fortsat projekter til enkelte lastfartøjer som M/S C. HERUP på 187/311 brt., bygget 1957 i Marstal til en lokal reder og M/S ROSENVOLD på 249 brt. til Albert Petersen, bygget i Marstal og leveret Stentransportskibet GNIBEN på 234 brt./307 tdw. blev bygget i Marstal 1957, bestilt af stenkompagniet H. Poulsen i København og med fremtidigt hjemsted i Hammerhavnen på Bornholm. Det må regnes blandt special-fartøjerne. Da sætteskippergrænsen blev sat op til 300 brt., havde Martin A. Nielsens tegnestue udarbejdet tegninger til forlængelse af Carolinerne, en individuel forlængelse regnet i spantfag. Tegnestuen omorganiseres - nye opgaver I 1966, da Martin A. Nielsen fyldte 70 år, blev tegnestuen omdannet til et interessentselskab, og de to medarbejdere, Jakob Westergaard og Georg Giillich blev medindehavere. Man flyttede M/S HJELM bygget i Marstal 1956 til Aarhus Sten- og Gruskompagni var en ændret udgave af Caroliner-typen specielt bygget til transport af ral og sten. 57 Foto: O. B. Nielsen 1964.

10 ;... T >-. IB Cement-bulkcarrier'en M/S RAPID bygget i Helsingborg 1962 var det første af en række specialskibe, som Martin A. Nielsens tegnestue konstruerede for A/S Aalborg Portland-Cement Fabrik. Billedet, der er taget i Kolding, visertydeligt lastemaskineriet midtskibs. Ved losning blev den løse cement løftet op af store lodrette snegleskruer og presset ind i land. Den blev lastet med de vandrette skruer for at få lasten trimmet. (H & S). også til nye lokaler. Efter et halvt år i et baghus i St. Kongensgade flyttede firmaet til Amaliegade 12, hvor man var til Fra 1985 til 1990 havde tegnestuen til huse i Bredgade 65 A. Et af tegnestuens senere specialer var skibe til cementtransport. Man tegnede elleve fartøjer af forskellige størrelse til tre forskellige rederier. Specielt Jakob Westergaard samarbejdede med Aalborg Portland. Efter 1966 begyndte tegnestuen at lave løst ar- 58 bejde for A. P. Møller. Det blev især Georg Giillich, der fik de større opgaver, som blandt andet ombygningen af rederiets syv C-både til containerskibe. Arbejdsgiver var rederiets skibsinspektion og maskininspektion. Martin A. Nielsens tegnestue ophørte den 11. december 1989, hvorefter Giillich fortsatte til udgangen af 1992 med at løse opgaver for Mærsk Drilling og adskillige andre tidligere kunder.

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Jern- og skrotfarten på Frederiksværk Med en vis ret kan man kalde Stålvalseværket i Frederiksværk for Carolinernes moder, idet det har leveret stålet til

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr. 27 - Oktober 2014 1 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

Den ligger smukt på vandet

Den ligger smukt på vandet Den ligger smukt på vandet - En undersøgelse af motorfærgen Møn Af Naomi Hainau Møn ved anløbsbroen på Lindholm. Privat. Det er fredag den 30. marts 1923, en af årets første forårsdage. Stedet er Kalvehave

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

August 2013 Appendix Report Sustainability of Carbon Ferries

August 2013 Appendix Report Sustainability of Carbon Ferries August 2013 Appendix Report Meta Christina Borgen Dam and Danish Technical University Content Appendix 1: Kai Nielsen... 2 Appendix 2: Jonas Pedersen... 12 Appendix 3: Torsten Arnt Olsen... 20 Appendix

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Oktober 2005, nr. 8 Læs om Skonnerten Aron Nearmiss - også for SME SOK - ny organisering fra nytår Alkohol - ny politik på vej Nyt fra Skibsbevaringsfonden

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012

En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012 1 Karsten Hermansen En solstrålehistorie Marstal Fjernvarme 1962-2012 Kolofon: Marstal Fjernvarme og Karsten Hermansen 2012 Marstal Fjernvarme A.m.b.a. Jagtvej 2, 5960 Marstal 62 53 15 64 www.solarmarstal.dk

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Sportsminister:

Læs mere

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND

MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND S K I B S B E V A R I N G S F O N D E N MS ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND FORPROJEKT TIL PLAN FOR EN TILBAGEFØRING DATABLAD Titel: Forfatter: M/S ANGELO ex. SS SVENDBORGSUND Forprojekt til plan for en tilbageføring

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2010 En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen

Læs mere

Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork

Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork Hanne Poulsen Carolineren CETUS og Skipper Henry Bork En kold forårsmorgen onsdag den 3. april 1991 ligger CETUS ved lossekajen i Stålvalseværkets havn med en last skrot fra Aabenraa. Nede i salonen sidder

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere