Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør"

Transkript

1 Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør Martin A. Nielsen (f. 8/ d. 26/ ) var ifølge Albert Hansen Petersen»en hel knark til at tegne små skibe«. Martin Nielsen havde ingen maritim baggrund. Han var født i Gentofte, fik realeksamen og blev uddannet på Burmeister & Wains tegnestue og værksted. Derefter var han fra 1917 til '20 tegner ved P Ph. Stuhr's værft i Aalborg og en kort tid ansat hos klassifikationsselskabet Bureau Veritas. Efter et studieophold ved Armstrong College i Newcastle 1921 til '24 blev Martin Nielsen ansat som tegnestuechef ved Odense Staalskibsværft. I Newcastle fandt han sin kommende hustru, (Anne) Nancie Cowe. De blev gift i I Odensetiden opfandt Nielsen et lugearrangement med rullende skærstokke,»recesset lugekarm«, som han tog patent på i Ideen var denne, at ved lugekarmens inderside, hvor skærstokkene hvilede i en U-formet forsænkning, blev lugekarmens inderside sænket. Skærstokkene blev bevæget af en vogn med to hager og et excentrisk hjul. Man trak en arm ned, så løftede skærstokkene sig. Patentet gjaldt»recesset«d.v.s. forsænkningen. Skærstokvognen, der var den egentlige arbejdslettelse, var baseret på vægtstangsprincippet og kunne derfor ikke patenteres. I årene efter 1930 blev lugearrangementet markedsført med stor succes. Skærstokvognene blev fabrikeret i Odense hos Dansk Elektrosvejsning ejet af Johannes (John) Mærsk-Møller, bror tu A. P. Møller. Patentet blev installeret i adskillige tusinde skibe og kom til at give mange penge til opfinderen. I 1934 holdt Nielsen op på Odense Staalskibsværft, vist ikke helt frivuugt, for arbejdet med luge arrangementet havde taget meget tid. Fra 1934 til '37 var han atter ansat ved Bureau Veritas, men derefter kunne han bruge al sin tid på lugearrangementet. Martin Nielsens lugepatent blev forlænget på grund af krigen, men udløb i 1950'erne. På dette tidspunkt var det også blevet uaktuelt, da trælugedækslerne faldt bort, efterhånden som skibene blev bygget større. Lugekarmene var for svage til de tunge skærstokke, der efterhånden kunne veje halvanden tons. I søfartskredse havde Martin Nielsen navnet»luge-nielsen«og tegnestuens telegramadresse var»hatchways«(luger), men hans faglige ambitioner rakte længere. Han ville konstruere hele skibe. Skibsingeniør Som den første etablerede ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen i 1937 egen skibskonsulentvirksomhed. Indtil da var det altid skibsværfternes egne tegnestuer, der leverede tegningerne til de kommende nybygninger. Fordelen ved at lade en rådgivende ingeniør, eller som det også hed, 49

2 skibsteknisk konsulent, udarbejde en specifikation efter klientens behov og særlige ønsker, lå i, at konsulenten med specifikationen i hånden kunne henvende sig til flere værfter, indhente tilbud og opnå den bedste pris. Under bygningen foretog konsulenten siden tilsyn som rederens repræsentant. I 1943 etablerede Martin A. Nielsen sig med lignende virksomhed med betegnelsen rådgivende skibsingeniør. Nogle beskedne lokaler blev lejet hos klassifikationsselskabet Norske Veritas, der havde hjemme i Maskinmestrenes Hus, St. Annæ Plads nr. 16. Som medhjælp på tegnestuen havde Nielsen en student Viggo Schmidt, som passede de daglige forretninger, for Nielsen var, sikkert på grund af sine engelske relationer, mere eller mindre»underjorden«i de sidste krigsår. Tegnestuen Staben i tegnestuen på St. Annæ Plads blev i 1947 udvidet med civilingeniør Jakob Westergaard, der havde arbejdet et par år på værftet i Aalborg og derfor kunne bidrage med en helt up-to-date praktisk erfaring. I 1949 blev den nyuddannede skibsingeniør fra Helsingør, Georg Giillich, ansat på baggrund af en stor eksamen. Det var en ønskestilling, fortæller Giillich, fordi han på denne lille tegnestue fik lov at lave arbejdstegninger til et helt skib. Adskillige ingeniørstuderende arbejdede i deres ferier og/eller om aftenen for tegnestuen med at rette generalarrangementer op og med lignende rutineprægede tegneopgaver. En af dem var Uno Talbo, der også efter sin eksamen fra Helsingør Teknikum 1957 arbejdede et års tid for Martin Nielsen, indtil han efter sin militærtjeneste i Søværnet blev assisterende»surveyor«uos Bureau Veritas. Arbejdsmetoderne hos de to skibskonstruktører Knud E. Hansen og Martin A. Nielsen var som 50 dag og nat, fortæller Uno Talbo, nu ledende surveyor ved Bureau Veritas, Svendborg. Det kom til udtryk, når et skibsprojekt var blevet godkendt og skulle viderebearbejdes til byggetegninger med dimensioner på materialet. Det skal indskydes, et ethvert skib blev klasset, d.v.s., at man lod et uvildigt firma styre kvalitetskontrollen før og som regel også under selve bygningen. I teorien kunne man forestille sig, at et rederi undlod at klasse, men et sådant skib nød ingen tillid blandt befragtere og assurandører. Det ville derfor stå sig ringe i konkurrencen med andre skibe. Bureau Veritas lægger vægt på visse styrkeelementer, Lloyds lægger mere vægt på andre. Totalkravet var et stærkt og sødygtigt skibt. Martin Nielsen»hadede blik«. Den væsentligste parameter for styrken i et skib er længden, så ved de senere forlængelser af Carolinerne, som tegnestuen også leverede de fleste tegninger til, betød stålets rigelige dimensioner, at man kunne forlænge til en vis grænse uden at forstærke noget af det oprindelige. Stort set det eneste, der blev kasseret og fornyet, var ankre og kæder. Første trin til at konkretisere det vedtagne skibsprojekt (kontrakttegningen) bestod derfor dels i forskellige beregninger dels i udfra hoveddimensionerne at slå op i klassifikationsselskabets tabeller over materialer og dimensioner til et skib af pågældende størrelse. Tabellerne forelå i bogform - reglementet. Resultatet blev et sæt detaljerede tegninger, hvor der var redegjort for konstruktionen og, ikke mindst, dimensionerne på de enkelte dele. Dette sæt tegninger skulle nu godkendes af klassifikationsselskabets stedlige repræsentation. Når det var sket, kom tegningerne retur til tegnestuen med bemærkninger samt tydelige røde rettelser. I fortolkningen af disse rettelser, trådte forskellen mellem de to tegnestuechefer frem. Hvis nemlig et sæt tegninger kom retur til Knud E. Hansen uden ret mange bemærkninger, så blev han skruptosset på sine medarbejdere, for så havde de lavet noget skidt; for de vidste jo godt, at hvis en plade var bereg-

3 net til at skulle være 7-8 mm, så skulle de selvfølgelig vælge 7 mm! hvis Bureau Veritas fandt ud af, at den skulle være 8 mm, så kunne de jo bare skrive det. Hans motto: så let en konstruktion som muligt. Martin A. Nielsen var stik modsat. Hvis der kom røde bemærkninger på det, som de havde lavet, så tog han tegningerne og gik i egen person over til direktør Hansen i Bureau Veritas (de boede i samme bygning), hvor han vredt spurgte, hvad Veritas bildte sig ind.»når vi har lavet noget, så er det rigtigt, og I skal ikke komme her og begynde at lave om på det«. Hvis man gik ind i reglementet og så, at en plade skulle være 7,5-8 mm, så var Martin Nielsen sådan, at han sagde:»jah, hm, det ser jo meget godt ud. Vi laver det 9 mm!«. der endnu sejler, er et vidnesbyrd om den høje kvalitet i denne fase i dansk skibsbygning. Samtidig må man jo også sige, at disse skibe i årtier har sejlet rundt med en overvægt, som i stedet kunne have været anvendt til at have gods i lasten, slutter Uno Talbo. Inspiration Byggeriet af stålskibe i efterkrigstiden fulgte en bestemt fremgangsmåde. Idémanden, som oftest bygherren, formulerede idéen i skitseform, og en tegnestue udarbejdede så det konkrete projekt. Uno Talbo fortæller videre, at Martin A. Nielsen i praksis kunne hele reglementet udenad, men det var vel at mærke det fra 1927! Det havde han selv skrevet en del af, medens han arbejdede hos Bureau Veritas. Han kunne derfor overhovedet ikke forestille sig at lave et skib til nogen anden klassifikation end Veritas. Det skete derfor ofte, at han langt op i 50'erne henviste til det gamle reglement på tegnestuen, uagtet det var blevet erstattet af indtil flere nyere.»han byggede altså efter reglerne fra 1927, som foreskrev kraftigere materialer. Man kan nok ikke sige, at CAROLINE direkte blev bygget efter det gamle reglement fra '27, men skibene blev bygget efter sådanne principper, at de også ville være blevet godkendt dengang«, erindrer Uno Talbo. Man kan vist sammenfatte forskellen på de to temperamenter i dansk skibsbygning til, at Martin A. Nielsen dimensionerede solidt med et øje på fortidens tradition, medens Knud E. Hansen havde et vågent øje til økonomien. Til en vis grad er det derfor sandt, at Carolinernes uopslidelige konstruktion skyldes en kombination af moderne materialer og gamle dimensionsprincippper. De relativt mange Carolinere, 51 Skærstokkene flyttes let ved skær stokvognen konstrueret til Martin Nielsens patent fra 1930»recesset (= tilbagetrukket) lugekarm«. Her er processen fotograferet på Carolineren KAMINA i 1979 af Alan Hjorth Rasmussen. (FOS).

4 Det var skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, der i 1947 gav Martin A. Nielsen hans første ordre på at konstruere et helt skib. Det drejede sig endda om en serie på tre 500-tons motorskibe. Det første af de tre skibe blev bygget på Marstal Staalskibsværft og de to følgende på værftet i Svendborg. Det første af skibene løb af stabelen fra det Nordre Værft i Marstal den 16. april 1948 og fik navnet SIGRID S. Forbilledet til serien havde Martin A. Nielsen fundet i de hollandske coastere, der blev bygget lige før krigen. En type med løftet agterdæk og halvdæk forude (raised quarterdeck). Agter var ap tering for besætningen, ligesom maskinen var anbragt agter. Af denne type havde A. E. Sørensen selv fået bygget det 400 brt. store MOGENS S i Groningen Idémanden til Carolinerne var som foran beskrevet Albert Hansen Petersen. Hvorfra Martin A. Nielsen fik inspiration til den konkrete udformning af CAROLINE, der skulle blive en prototype, ligger delvist hen i det uvisse. En mulig inspirationskilde kan have været et skib, der i 1944 blev afleveret fra H. C. Christensens Staalskibsbyggeri i Marstal. I koncept, teknologi og størrelse er det sammenligneligt med CAROLINE. Det var MARY CLAUSEN af Svend- KV '- f,\>[ "* * '' : -iis'''-'a > --y''^s : Si -' ''' : Martin A. Nielsens første skibskonstruktion SIGRID S søsættes i Marstal som den første nybygning fra Nordre Værft siden SIGRID S var et af tre søsterskibe, som Nielsen konstruerede til rederen A, E. Sørensen, Svendborg. Foto: E. Jensen, Svendborg. ^o

5 borg. Et full powered skib med en motor på 117 HK, der målte 134 bruttotons og var på ca. 180 tons dødvægt. Det var som Carolinerne udstyret med høj poop agter, hvor der var indrettet kabys, kahyt og mandskabsrum. Martin Nielsens medarbejder G. GiillicU har senere oplyst, at dette skib, der var tegnet af Knud E. Hansens tegnestue, havde fungeret som inspirationskilde. Skibsreder Bjørn Clausen fra MARY CLAUSEN'S rederi oplyser, at der i krigsårene var tæt kontakt med Martin Nielsen, så det er meget troværdigt, at han har haft et indgående kendskab til MARY CLAUSEN. Det første stålbyggede paragrafskib, sejlskib med hjælpemotor GERTRUD KATHRINE på 149 brt. og 220 dtw. blev i marts 1950 leveret fra England til en reder i Sæby. Dette skib var tegnet af Knud E. Hansen. Martin A. Nielsen arbejdede med et lignende projekt stærkt opmuntret af direktør Peter Grube. Netop på grund af sine bestræbelser på at få småskibstypen fornyet og gjort større blev Grube i 1950 afsat som forretningsfører for Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. Det var langtfra alle, der troede på, at småskibsfarten havde en fremtid for sig. Paragrafskibet, der blev CAROLINE Ombord på A. E. Sørensens nybygning MARTIN S i Rendsborg i november 1951 ses fra venstre: Martin A. Nielsen, hans medarbejder Jacob Westergaard samt rederens søn Mogens. (H & S). Albert Hansen Petersen ønskede som sætteskipper et skib på lige under 150 brt. med den størst mulige dødvægt. Skibet skulle registreres som sejlskib med hjælpemotor, for så krævede loven ingen motorpasser. Han søgte kontakt til Martin A. Nielsen, der udarbejdede projekt til det ønskede skib. Albert Petersens troede på ideen og satte en, efter datidens forhold, stor sum penge i den. Nielsen disposition til det nye skib var et stort lastrum med luge midtskibs, to master med lossebomme, mandskabsaptering forude og agter og under broen en rummelig beboelse for skipper og styrmand foruden kabys og messe. Dette koncept var næsten givet på forhånd ud fra småskibsrederens behov. Småskibsfarten havde tradition for, at hustruen ofte sejlede med. Det var medvirkende til, at apteringen blev gjort praktisk med så mange moderne bekvemmeligheder som muligt. Men med hensyn til dødvægtstonnagen fik Martin Nielsen en idé, der lod sig praktisere, indtil målereglerne blev mere specifikke. Ved at indsætte en forhøjet dobbeltbund under mandskabslugaret forude, opnåede man, at skibet kunne blive længere, og at man derved kunne øge dødvægtstonnagen. Og i et proviantrum blev midlertidigt sat en lokumspand, så blev det heller ikke målt med. Ved disse finesser overgik Nielsens konstruktion Knud E. Hansens i dødvægtstonnage med ca. 25 tons ved samme bruttotonnage. 53

6 Fra skitse til skib Projektet Bygherrens skitse Konstruktørens disposition Tegnestuens projekt Kontrakttegning Klassifikationsselskabets godkendelse Arbejdstegning til værftet Byggespecifikation Tilsyn for bygherre Klassifikationsselskabets godkendelse af det færdige skib Ved detailprojekteringen fastsætter man hoveddimensionerne og efter disse udformes skroget. Derefter kommer de teoretiske beregninger. Til sidst detailprojekteringen samt beregning af stål og udrustning. Detailprojekteringen var et samarbejde mellem reder og konstruktør. I dette tilfælde har Martin Nielsen brugt den idérige og foretagsomme Albert Hansen Petersen som samarbejdspartner også ved den endelige udformning af projektet. Det har nok fra starten stået Gastankeren M/S SØRINE THOLSTRUP fra 1954 var det første af tre søsterskibe, der blev bygget efter tegninger fra Martin A. Nielsens tegnestue. Skibskonstruktøren gik udfra Carolinertypen men tilpassede konstruktionen de specielle betingelser. En liggende cylindrisk tank til den flydende kosangas udfyldte lastrummet og hele apteringen var samlet agter. (H & S). S4 ^i_j.

7 Nielsen klart, at Albert Petersens skib ikke skulle være en enlig svale. Efter rekonstruktionen af værftet i Marstal i 1949 lå fremtiden for værftet i at specialisere sig i en bestemt mindre skibstype, men at successen blev så overvældende, havde ingen turdet forvente. Da CAROLINE i 1951 blev afleveret under pressens bevågenhed og stor interesse fra alle, der kendte til småskibsredernes problemer, da var et søsterskib allerede på vej og et tredie bestilt. Tegnestuens arbejde og ansvar Ved konstruktionen af et skib består konstruktørens indsats og ansvar i at udarbejde et projekt til godkendelse af bygherren, at levere arbejdstegninger til værftet, at føre tilsyn for rederen under skibets bygning samt at sørge for klasningen. Martin Nielsen fik ideen og lavede et udkast, men selv gik han ikke længere end til specifikationen. Beregnings- og tegnearbejdet blev overladt til de to medarbejdere. Af dem var Jakob Westergaard teoretikeren og Georg Giillich lavede stort set alle arbejdstegningerne, men de var fælles om meget og skiftedes også til at foretage tilsyn på værfterne. En medhjælp foretog det mere rutineprægede tegnearbejde. Jakob Westergaard husker, at værftet i Marstal betalte kroner for den første Caroliner for tegningsmaterialet, heri var honorar for arbejdstegningerne indregnet. Det havde intet at gøre med kontrakten. Martin Nielsen var kun personligt involveret ved bestiling og bygning af den første Caroliner. De øvrige blev bestilt direkte på værftet, der så kunne bruge de samme tegninger og - som noget væsentligt ved prisberegningen - også de samme forme og skabeloner. Vederlaget til Martin Nielsen tegnestue var på 1000 kroner pr. Caroliner. De to medarbejdere syntes, at dette var for lav en pris og ærgrede sig over chefens manglende forretningssans, for hver eneste gang skulle der føres tilsyn, og klasningen skulle ordnes, så fortjenesten for tegnestuen var beskeden. Da skibene fra 1958 begyndte at blive forlænget, leveredes tegningerne hertil fra tegnestuen til en afregning på 2 procent af ombygningsprisen. Det var en bedre forretning. Andre konstruktioner af Martin A. Nielsen Det gode samarbejde imellem Martin Nielsen og A. E. Sørensen viste sig med projektet til et nyt seriebyggeri, denne gang af en større type, en åben shelterdækker på 499 brt./ dtw. De to første søsterskibe, MARTIN S og HANNE S blev bygget på Nobiskrug værftet i Rendsborg. Styrehuset på disse nybygninger var af aluminium, og denne fornyelse vandt også indpas på Carolinerne. Det tredie skib i serien blev afleveret fra Svendborg Værft i september 1953 og fik navnet NAN- CIE S, opkaldt efter gudmoderen, konstruktørens hustru Nancie Nielsen. Denne gestus fra A. E. Sørensens side siger lidt om rederens vurdering af samarbejdet med Martin A. Nielsen. Et fjerde skib til Svendborg flåden, BRITANNIA, blev i 1956 efter samme tegning bygget på Ottensener Eisenwerke i Hamburg. Til rederiet Otto Danielsen i København konstruerede Nielsen til bygning på Svendborg Værft, hvad man dengang kaldte en mellemstor type, KETTY DANIELSEN, til fart i troperne. Skibet var på 299 brt./ 435 dtw. Til bygning på H.C. Christensens Staalskibsværft i Marstal 1952 til 53 for en lokal reder leverede Martin Nielsen tegning til det 299 brt. store M/S GERT STÆRKE. A/S Kosangas Den største udfordring i det travle år 1952 fik 55 Skibsingeniør Georg Giillich deltager i april 1961 i festen efter en prøvetur på Svendborg Skibsværft. (H & S).

8 Martin Nielsen og tegnestuen, da Brdr. Tholstrups aktieselskab Kosangas henvendte sig for at få konstrueret en ny skibstype. For Kosangas tegnede Martin Nielsen verdens første søgående skib, der var specielt konstrueret til transport af flydende gas. M/S RASMUS THOLSTRUP blev bygget på AB Marstrands Mek. Verkstad, Marstrand, Sverige. Skibet på 499 brt. blev bygget med poop og bak, og her genkender man hovedtrækkene fra MARTIN S-serien, men midtskibs står 12 opretstående tanke, hver 7,2 m høje og 3,3 m i diameter. Tilsammen kunne de rumme 320 tons flydende gas. Ansvaret for de gastekniske installationer og sikkerhedssystemer lå hos den rådgivende ingeniør i gasfirmaets rederiafdeling. Skibet blev afleveret i Gas-Carolinerne Udover det store tankskib, der først og fremmest skulle betjene Kosangas' store fordelingscentraler i Århus, Nr. Sundby, Middelfart og Køge, ønskede firmaet tre mindre tankskibe til fart mellem hovedstationerne og de mindre lokale tankanlæg. Hertil kunne Carohne-typen bruges, tilpasset med elementer, der var afprøvet på andre af Martin Nielsens projekter. Der er i det hele taget et fælles præg over udseendet på Nielsens konstruktioner. I de små tankskibe skulle en liggende cylindrisk tank udfylde lastrummet. Hele apteringen til seks personer var samlet agter. Forude i et særligt hus på dækket installeredes en dieseldrevet lastkompressor til lastning og tankning af den flydende gas. Projektet blev realiseret på Svendborg Staalskibsværft i årene 1954 til 56. De store lasttanke, der hver kunne rumme tons flydende gas, og som havde en egenvægt på tons, blev udført af det tyske firma Ruhrstahl Heinrichshutte. Det voldte hver gang store problemer at få dem anbragt i skibet, da kranen på Svendborg Skibsværft ikke var stor 56 nok. Den mest effektive problemløsning foregik omkring ELSA THOLSTRUP, der som åben pram i november 1955 blev sejlet til Bremen, hvor tanken blev lagt ind ved hjælp af enfly de - kran. Gastankskibene SØRINE THOLSTRUP, ELSA THOL STRUP og INGER THOLSTRUP var på brt./ 120 tdw. Også på Svendborg Skibsværft og efter samme koncept blev gastankeren BETTY NORDGAS (204 brt./ tdw.) bygget til A/S Nordisk Flaskegas i Esbjerg. Ral-Caroliner Som en variant af Caroline-typen tegnede Martin Nielsen for Aarhus Sten- og Gruskompagni et transportskib til ral og sten. Det blev bygget på H. C. Christensens Staalskibsværft i Marstal og fik navnet HJELM. Med sine 156 brt./234 tdw. var den en smule større end de øvrige Carolinere, men ligesom disse var også den bygget med fire vandtætte skotter og havde ét stort lastrum og én luge. Hele beboelsen var dog indrettet i poopen agter. Skorsten og styrehus var udført i aluminium, der ikke tog skade af saltvand. I forskibet var tre ballasttanke og i stedet for beboelse et rum til trosser og stores. Andre opgaver Martin A. Nielsen var blevet anerkendt som konstruktøren, der tegnede velproportionerede skibe til Bureau Veritas' højeste klasser, og som i værdig konkurrence med Knud E. Hansen var i stand til at løse helt specielle opgaver. Derfor blev det ham af Statsministeriets Afdeling for Grønlandske anliggender betroet at tegne et hospitalsskib, en sejlende røntgenklinik, hvis virksomhed i løbet af få år var med til at standse tuberkulosens hærgen på Grønland.

9 Skibet M/S MISIGSSUT (den, der bringer hjælp) var på 194 brt., men kostede med sin specielle indretning 1,4 miu. kroner, et beløb, der blev skaffet til veje gennem en landsindsamling. Det blev bygget på Svendborg Skibsværft På værftet i Marstal var på samme tid dets hidtil største nybygning i gang. Det var det kombinerede passager- og lastmotorskib AKRABORG på 358 brt., bygget til kystfart på Island i et særdeles barsk farvand. Skibet blev tegnet på Island, men udarbejdelse og arbejdstegninger blev udført af Martin A. Nielsen, denne gang til Lloyds' højeste klasse. Tegnestuen leverede fortsat projekter til enkelte lastfartøjer som M/S C. HERUP på 187/311 brt., bygget 1957 i Marstal til en lokal reder og M/S ROSENVOLD på 249 brt. til Albert Petersen, bygget i Marstal og leveret Stentransportskibet GNIBEN på 234 brt./307 tdw. blev bygget i Marstal 1957, bestilt af stenkompagniet H. Poulsen i København og med fremtidigt hjemsted i Hammerhavnen på Bornholm. Det må regnes blandt special-fartøjerne. Da sætteskippergrænsen blev sat op til 300 brt., havde Martin A. Nielsens tegnestue udarbejdet tegninger til forlængelse af Carolinerne, en individuel forlængelse regnet i spantfag. Tegnestuen omorganiseres - nye opgaver I 1966, da Martin A. Nielsen fyldte 70 år, blev tegnestuen omdannet til et interessentselskab, og de to medarbejdere, Jakob Westergaard og Georg Giillich blev medindehavere. Man flyttede M/S HJELM bygget i Marstal 1956 til Aarhus Sten- og Gruskompagni var en ændret udgave af Caroliner-typen specielt bygget til transport af ral og sten. 57 Foto: O. B. Nielsen 1964.

10 ;... T >-. IB Cement-bulkcarrier'en M/S RAPID bygget i Helsingborg 1962 var det første af en række specialskibe, som Martin A. Nielsens tegnestue konstruerede for A/S Aalborg Portland-Cement Fabrik. Billedet, der er taget i Kolding, visertydeligt lastemaskineriet midtskibs. Ved losning blev den løse cement løftet op af store lodrette snegleskruer og presset ind i land. Den blev lastet med de vandrette skruer for at få lasten trimmet. (H & S). også til nye lokaler. Efter et halvt år i et baghus i St. Kongensgade flyttede firmaet til Amaliegade 12, hvor man var til Fra 1985 til 1990 havde tegnestuen til huse i Bredgade 65 A. Et af tegnestuens senere specialer var skibe til cementtransport. Man tegnede elleve fartøjer af forskellige størrelse til tre forskellige rederier. Specielt Jakob Westergaard samarbejdede med Aalborg Portland. Efter 1966 begyndte tegnestuen at lave løst ar- 58 bejde for A. P. Møller. Det blev især Georg Giillich, der fik de større opgaver, som blandt andet ombygningen af rederiets syv C-både til containerskibe. Arbejdsgiver var rederiets skibsinspektion og maskininspektion. Martin A. Nielsens tegnestue ophørte den 11. december 1989, hvorefter Giillich fortsatte til udgangen af 1992 med at løse opgaver for Mærsk Drilling og adskillige andre tidligere kunder.

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Esbjerg Oilfield Services A/S (advokat Jørgen Brammer) mod Svendborg Kommune (advokat

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport

att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport Den Danske Maritime Fond Amaliegade 33 1256 København K att. Carsten Melchiors Brøndby, den 8. marts 2011 Projekt 2006-26 Svejserobot til skibsbygning - afsluttende rapport I det følgende fremlægges de

Læs mere

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører.

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Lindøværftet Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012 arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Konference arrangeret i samarbejde mellem Håndværks- og Industripuljen, Selskabet

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen 50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen Milepæle 1959 En lille specialist Om grundlæggelsen af virksomheden, det første projekt og de første år. 1972-1989 Byggerådgiver i bred forstand Om nye

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk Af Finn Bruun Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk skibsdesign i verdensklasse Det innovative skibsdesignfirma Knud E. Hansen A/S med hovedkontor i Helsingør og afdeling på Lindø

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere