Mână în Mână. Rumæniensprojektet af Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november årgang Oktober 2014 Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr."

Transkript

1 Mână în Mână Generalforsamling 16. november 2014 Medlemsblad for Rumæniensprojektet af årgang Oktober 2014 Nr. 3

2 Rumæniensprojektet af 1992 Rumæniensprojektet af 1992 er en privat, humanitær forening, der er 100 % upolitisk og uden religiøs tilknytning. Foreningen har ca. 500 medlemmer og støtter i dag udvalgte børnehjem og børn i plejefamilier med tilsammen ca. 600 børn i det nordvestlige Rumænien. Der er sket store fremskridt på de rumænske børnehjem ikke mindst på grund af den danske hjælp men der er lang vej endnu. Det er vigtigt, at hjælpearbejdet fortsætter, idet behovet for støtte til de unge, der flytter ud fra børnehjemmene, er voksende. Et medlemskab af foreningen koster som kontaktmedlem med 1 barn kr. 650,- om året. For 2 børn kr. 750,- osv. Vi du være støttefamilie koster et medlemskab kr. 375,-. Læs mere om de forskellige medlemskabsformer på vores hjemmeside. Læs inde i bladet Formanden har ordet... 3 Generalforsamling Forslag til generalforsamlingen Tak til EUC... 8 Tak til Børneshoppen... 8 Sommerrejser Hilsen fra Gavojdia... 9 Casa Clementina REGNSKAB sider i midten af bladet Budget Ansøgningsskema til Børneshoppen.. 28 Ny hjemmeside Hvem er hvem? Tilmeldingsblanket Julerejser Medlemmernes egen side Julemarked i Jyllandsgruppen Projekt venskabsfamilier Dødsfald Det er blevet en tradition, at deltagerne på transporterne mødes den første dag, hvor ugens program bliver gennemgået, men også for at hilse på hinanden. Medlemmernes Serviceside... XX Side 2

3 Formanden har ordet Foran os venter efterårstransporten og generalforsamlingen, desværre overskygges glæden ved transporten det faktum, at der til generalforsamlingen skal findes en ny kasserer, og ingen har endnu meldt sig på banen. Bestyrelsen ser meget alvorligt på, at det endnu ikke er lykkedes os at finde en til at overtage posten efter Mona, der endnu engang trådte til. Da foreningen ikke kan fungere uden en kasserer, har vi nu brug for at alle tager et ansvar for at løse opgaven. Der sidder helt sikkert medlemmer rundt omkring, som vi ikke er i kontakt med. Både Tim og Mona har været i gang med at forenkle opgaverne omkring kasserer posten, så opgaven skulle blive mere overskuelig. Men det er selvfølgelig stadig en stor og tidskrævende post. Det at vores forening består af mange små grupper og projekter, gør at det er mere komplekst at være kasserer her end i andre foreninger. Bestyrelsen vil fortsat være åben for ændringer, der kan gøre opgaven mindre tidskrævende, dog er det vigtigt at dette sker gradvist og med stor opmærksomhed på, hvilke konsekvenser det kan have for grupperne og medlemmerne. For at vores forening kan fungere er der brug for aktive medlemmer, der vil give en praktisk hånd med engang imellem. Grupperne Grupperne omkring de enkelte projekter og børnehjem sørger for at samle penge ind og pakke til stederne. De børn og unge, der ikke har en dansk kontakt familie, får en ekstra pakke lavet af gruppen. For at det kan lade sig gøre er der brug for både tid, hænder og penge. Casa Flora og Casa Clementina skal sørge for drifts midler hvert år, for at stederne stadig kan holdes åbent og aktive. Transportudvalget har ansvaret for at alle pakker bliver registreret, sorteret og fordelt de rigtige steder. Den indsamlede mad fra madindsamlingerne sorteres og fordeles mellem børnehjemmene. Lageret skal holdes, pakkesedler registreres, turen til Rumænien skal planlægges og udføres så alle pakker ender i de rigtige hænder. Hvis alle giver en hånd med, så sikrer vi at ingen kører trætte i arbejdet, som jo for os alle er frivilligt. Hvis du har tilbudt din hjælp og ikke blev kontaktet, så tag det ikke ilde op, men hver opmærksom på når der efterlyses konkret hjælp i bladet eller på facebook. Mød op til madindsamling, mad sortering, på lageret og I Rumænien under transporten. Vi er alle sammen foreningen. Facebook Der er efterhånden mange medlemmer i vores facebook gruppe, og det er rigtig dejligt. Det er en god og nem måde at komme i kontakt med hinanden, når vi ellers er fordelt rundt omkring i hele landet, Et godt forum til at få svar på forskellige spørgsmål, få gode råd og ideer fra andre medlemmer. Men jeg vil lige minde om, at det er et forum for medlemmer. Hvis man har spørgsmål eller informationer til enkelt personer, bestyrelsen eller andre kontakt personer, så kan man ikke forvente at det ses i facebook gruppen, men bedes i stedet ringe eller skrive direkte til vedkommende. Vi glæder os til at se mange af jer under transporten i Rumænien og på generalforsamlingen. Side 3

4 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992, der i lige år, i henhold til vedtægterne, skal afholdes øst for Storebælt. Generalforsamlingen vil finde sted: Søndag den 16. november 2014 kl Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse Telefon på dagen Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes 6 som følger: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af regnskab 5. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 1. og 2. suppleant 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt Kvittering for kontingentbetaling skal på forlangende forevises ved indgangen, og stemmeseddel kan kun udleveres, såfremt du står på kvitteringslisten. Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt til et andet medlem af foreningen og på denne måde gøre din indflydelse gældende. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingen. Ad. punkt 4) og 5): Forelæggelse af regnskab og budget Regnskab og budget er optrykt andetsteds i dette blad. Ad. punkt 6) Indkomne forslag Indkomne forslag er aftrykt på siderne 6 og 7. Ad. punkt 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer BEMÆRK: Vedtages de af bestyrelsen fremsendte ændringsforslag, vil der ske en ændring af valg til bestyrelsen. Dette redegøres der for på generalforsamlingen. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Grethe Oddershede Modtager genvalg Mona Ancher Modtager ikke genvalg Ernst Bulskov Modtager ikke genvalg Side 4

5 Ad. punkt 11) Eventuelt Under punktet er der fri diskussion, hvor der dog ikke kan foretages vedtagelser. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op til årets generalforsamling, der er stedet, hvor du vil få informationer om bestyrelsens arbejde i det forgangne år og netop mulighed for at give din mening til kende med både ris og ros. Så bestyrelsen håber at kunne byde mange velkommen søndag den 16. november kl på årets generalforsamling i Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Vanløse. Tidsplan og frokost på generalforsamlingen Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive solgt mad og drikkevarer. Kaffe... 5,- kr. Franskbrød med ost... 10,- kr. Hjemmebagt kage... 10,- kr. Sandwichbolle (Vælg mellem laks, roastbeef, kylling eller æggesalat angives ved bestilling)... 40,- kr. Derudover kan der købes øl og vand. Af hensyn til planlægning og indkøb bedes du venligst afgive bestilling til spisning til Freddy Christiansen, telefon eller Tidsplan for afvikling af generalforsamlingen: Kl Start på generalforsamling Formalia og beretning Beretningsdebat Tema: Fremtidige virke i Rumænien Efter oplægget frokost Varighed 1 time Tema-diskussion Øvrig dagsorden Afslutning Fuldmagt Undertegnede medlem nr. giver herved fuldmagt til Navn medlem nr. til på mine vegne i fornødent omfang af stemme på Rumæniensprojektet af 1992 s ordinære generalforsamling søndag den 16. nov på Aktivitetscentret Hyltebjerggård. Underskrift Jfr. foreningens vedtægter 12 Stemmeret, kan der stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem højst repræsentere i alt 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingen. Side 5

6 Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændringer af vore vedtægter: Vedægterne kan findes på hjemmesiden, men uddeles også på generalforsamlingen. 2 - Sidste linie: Foreningen er upolitisk og ikke-religiøs 3-2. afsnit slettes og erstattes af følgende 2 afsnit: Et støttemedlemskab er personligt. Et kontaktmedlemskab kan omfatte flere personer med samme folkeregisteradresse. For at blive kontaktfamilie til et barn skal man være fyldt 23 år. Virksomheder har dog kun mulighed for at tegne et støttemedlemskab. 3 I sidste afsnit ændres ordlyden: Medlemmer, der har kontakt til et barn, en familie eller en bunica, er forpligtet til at underrette foreningens kontaktperson, hvis kontakten ophører - uanset hvad ophøret skyldes. 6 Dagsordenens pkt. 7 ændres til: Valg af formand og kasserer. 6 Sidste afsnit: 20. september ændres til 1. september afsnit 2. punktum: Generalforsamlingen ændres til Den ekstraordinære generalforsamling skal afsnit: Hele afsnittet slettes. 9 Nyt afsnit: Alle bidrag til foreningen eller projekter skal indbetales på en af foreningen oprettet bankkonto afsnit: 7 medlemmer ændres til 5 medlemmer afsnit: Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på lige årstal. Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal afsnit: De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg i lige år og 1 medlem i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen afsnit: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Konsekvensrettelser: Alle steder, hvor forretningsudvalg optræder slettes afsnit 2. linie: Ordet offentliggøres rettes til offentliggjort. Gældende vedtægter vil kunne fås på generalforsamlingen Side 6

7 3 forslag til generalforsamlingen Alle indsendt af medlem nr Lene og Hans Kurt Olesen 1. Forslag: Salg af donationer i Rumænien. 5 Nyt afsnit: De til foreningen donerede effekter til institutioner og projekter i Rumænien, må ikke gøres til genstand for videresalg med fortjeneste til følge. Begrundelse: Det er med stor bekymring, jeg læser på foreningens hjemmeside, at der er givet lov til at et projekt må sælge af de til Rumænien donerede effekter. Det er effekter, som her i Danmark er indsamlet til humanitær hjælp. Vi som medlemmer af projektgrupper/enkeltpersoner i almindelighed og Rumæniensprojektet af 1992 i særdeleshed kan få store problemer i forhold til troværdighed, hvilket i sidste ende kan få fatale konsekvenser for foreningen. 2. Forslag: Afholdelse af generalforsamling. 6 Fortsættelse af linie 3... Ved generalforsamling i lige år indsender projektgrupper eller enkeltpersoner vest for Storebælt, på lige fod med andre forslag til bestyrelsen for Rumæniensprojektet, tilbud om værtskabet for afholdelse af næste års generalforsamling. I ulige år indsender projektgrupper eller enkeltpersoner øst for Storebælt på lige fod med andre forslag til bestyrelsen for Rumæniensprojektet tilbud om værtskabet for afholdelse af næste års generalforsamling. I indsendte forslag tilkendegives, hvilke formål eller projekt evt. overskud fra afholdelse af generalforsamlingen skal tilgå. Skal det være RP92 overordnet eller et navnegivet projekt. Ved evt. flere indkomne forslag er det afstemning på generalforsamlingen, som beslutter, hvor næste års generalforsamling skal afholdes. Begrundelse: Det vil både for projektgrupper eller enkeltpersoner og bestyrelsen for Rumæniensprojektet af 1992 give tid og rum til at arrangere den praktiske del af generalforsamlingen. 3. Forslag: Ændring i vedtægterne vedrørende sidste frist for indkomne forslag til generalforsamlingen. 6 Dato for sidste frist for indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. september ændres til: Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Begrundelse: "Sidste frist for indkomne forslag" kan nemt glemmes og overskrides, da datoen ligger mere end 2 måneder før generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal ikke nødvendigvis annonceres sammen med "Indkaldelse til generalforsamling". Side 7

8 Stor tak til EUC Endnu en gang har vi set en fantastisk indsats fra EUC-Lillebælts side, både når det gælder kørsel til Rumænien med pakker, mad og andre effekter, men også når der sker opsamling af pakker på Sjælland. Og denne gang var der mange, rigtig mange pakker. Niels Kristensen fra EUC-Lillebælt starter allerede kl. 6 i Fredericia og første stop er Holbæk kl. 8. Her står et helt hold klar til at læsse på lastbilen, der derefter kører mod Herlev ved København. Her har man allerede været i gang siden kl. 8 med at flytte kasser, cykler møbler og andet ud til fortovet, for at læsningen kan foregå så hurtig som muligt. Denne gang var der kun lige plads til alle kasser m.m. med heldigvis lykkedes det at få alt med. Herlev er blevet et opsamlingssted for mange, der afleverer pakker i Hovedstaden, da lastbilen ikke må køre i København på grund af plads- og miljømæssige årsager. Næste stop for lastbilen er Borup hvor den sidste plads på lastbilen fyldes op. Dagen slutter på lageret i Højrup, hvor det hele så skal læsses af igen. En lang dag slutter først ved 19- tiden. Endnu en gang en stor tak til Niels Kristensen. Uden hans og EUCs hjælp ville det være både besværligt og omkostningsfuldt at få fragtet alt godset til Jylland. HUSK! Generalforsamlingen søndag den 16. november 2014 Tak til Børneshoppen På Gavojdia's vegne siger jeg tak for pengene vi fik fra butikken. Pengene er brugt godt. De blev anvendt til pakker til børn uden kontaktfamilie. I Rumænien blev der købt madvarer og rengøringsmidler. De fik penge til reparation af fundamentet i huset. Det var utæt så der sivede vand ind. De fik også penge til afholdelse af Barnets Dag. Sidst men ikke mindst fik de en dejlig stor boremaskine med ekstra bor. Det sætter dem i stand til at foretage mindre reparationer. Hilsen Ulla Mortensen Sommerrejser 2014 Vi har i år kun haft 6 børn/unge op, hvorfor turen kun blev udbudt i 2 uger. Vi håber, der til næste år vil være mulighed for, at flere unge bliver inviteret til Danmark. Nu er tilmeldingen til julerejser både i bladet og på hjemmesiden. Fristen for tilmelding er den 1. november 2014 men man må gerne sende ind før!! På nuværende tidspunkt har Comati rejser ikke offentliggjort deres plan for kørsel i december og januar. Så snart vi ved mere, kommer der oplysninger på hjemmesiden og på Facebook, og man kan naturligvis kontakte mig for oplysningerne. Håber alle har haft en god sommer. Hilsen Jette Broberg Side 8

9 En hilsen fra Gavojdia Jeg besøgte børnehjemmet i maj/juni og jeg synes at børn og personale ser ud til at trives godt. Børnehjemmet er meget nedslidt, og der bliver ikke foretaget mange reparationer. En lejlighed er dog sat i stand; én lejlighed har fået stole, borde og køkkenting fra en dansk familie. Det så rigtig flot ud. Der er 63 børn, der går i børnehave/skole i Gavojdia og 25 går i skole i Lugoj. De kan blive på børnehjemmet til de er 26 år, hvis de er i gang med en uddannelse. Hvis de ikke består eksamen skal de fraflytte børnehjemmet hvis de er over 18 år. Så der er mange, der har problemer med dette, for hvor skal de så tage hen? Der er 50 personer ansat ved børnehjemmet lige fra ledelse og administration til dyrepasser. De får 11 lei pr. dag til mad. Børnene får 42 lei som lommepenge fra staten, og 28 lei fra Gavojdia. Disse småpenge må de bruge som de vil. Det er ikke mange penge når man samtidig studerer. Beløbet er det samme uanset alder. Barnets dag I hele Rumænien afholdes Barnets Dag på samme måde som vi holder mors og fars dag. På Gavojdia blev festdagen afholdt med håndbolds turnering med deltagelse fra Gavojdia, fra Recas, F1 og Lugoj håndboldklub. Som altid var vejret dejligt denne lørdag, så vi også kunne nyde børnenes optræden med folkedans i nationaldragt. Samtidig var der inviteret professionelle børnedansere. De var meget dygtige. Der var spisning med dejlig mad til børn, voksne og gæster. Om aftenen var der arrangeret disco. Sidste dag på turen var jeg på café og spise is sammen med en flok børn. Vi fejrede Mia s fødselsdag. Hilsen Ulla Mortensen Besøg på børnehjemmene Skal du besøge dit barn på børnehjemmene, skal du fremover forud meddele dette til kontaktpersonen, der herefter giver det enkelte børnehjem besked om, at du kommer. Dette skal ske, både hvis du tager til Rumænien privat eller med transporten derned. Side 9

10 Nyhedsbrev efterår 2014: Casa Clementina Så er en ny flok unge ved at finde sig til rette på Casa Clementina. Der er i skrivende stund 16 i huset. De, som er flyttet ud, har alle arbejde eller er gået i gang med en uddannelse. De fleste af dem bor i Lugoj, og de har alle fundet gode steder at bo. Vort projekt med små, private havelodder til de unge, har stort set været en succes. De fleste har dyrket deres jord med flid og dermed også fået noget ud af det. Så det bliver prøvet næste år igen. Det har været et elendigt år for udplantningsplanterne, dvs. tomater, pebre og auberginer. Vekslingen mellem stærk regn og lange perioder med ekstrem varme har ødelagt frugterne. Frøplanterne har derimod givet rigtig godt. Vi har igen været begunstiget af fine donationer. En Lions klub har bidraget med en del af beløbet til et hegn rundt om vores have. Et længe næret ønske, da der stort se er fri adgang mellem de forskellige haver. Hegnet er sat op af unge og personale, og da arbejdet var afsluttet, var der penge til overs til et andet stort ønske en muret grill. Den er de netop blevet færdig med og har indviet den på behørig vis. En anden Lions klub har givet penge til belysning. Så vor trofaste danske håndværker har gennemgået og udskiftet lys og lamper, hvor det var nødvendigt. Han har også udskiftet de gamle termostater med nye doneret af Danfoss. Fra renoveringen af et blindecenter har vi fået gode box-madrasser, som kommer ned med transporten her i efteråret. Disse madrasser skal erstatte nogle af de brugte senge, som huset blev udstyret med fra start. Fra blindecentret var der også stole og fint indrammede billeder, som nu pynter væggene overalt i huset. Vi har 2 gange haft besøg af en gruppe danskere på rundtur i Rumænien. Dette har været en stor oplevelse for unge og personale, og vi takker rejsebureauet, som har tænkt på os. Et af vore mål er, at sprede kendskabet til Casa Clementina og jo flere der oplever stedet med egne øjne og ører, jo bedre. Også en tak for beløbet fra rejsedeltagerne. En del af det er allerede omsat til ovennævnte grillfest. Igen i år havde Sct. Georgs gilderne inviteret os til Fjordens Dag på Stige Ø. Til trods for et elendigt vejr, blev vores stand godt besøgt, og mange viste interesse for vort arbejde. Ved Tall Ships arrangementet i Fredericia havde vi en tombola. Her var interessen også fin og det økonomiske udbytte ligeså. Desværre var dette arrangement det sidste af sin art. Tusind tak til alle, som støtter vort arbejde på Casa Clementina. Bidrag af enhver art er velkomne og uundværlige. Jeres bidrag og opbakning er med til, at vi fortsat kan give unge rumænere en bedre fremtid. Vores kontonr. er stadig: På vegne af udslusningsgruppen endnu en gang tak og venlig hilsen Birgit Christensen Side 10

11 Forslag til budget for 2014/ / / /15 Budget Regnskab Budget Indtægter Kontingent Enkeltbidrag Driftstilskud fra Tips-og Lotto Renter m.m Biludlejning Diverse I alt Udgifter Udgifter i Rumænien Transporter Medlemsblad mm Fællesudgifter Bestyrelse Udgifter i alt Resultat Overførsler fra tidl. År Resultat total Side 27

12 Ansøgningsskema til Børneshoppen Nedennævnte gruppe/projekt ansøger hermed om at måtte komme i betragtning ved uddeling af midler fra overskud fra salget i Børneshoppen i Søborg. Gruppe/projekt: Børnehjem: Kontaktperson: Navn: Adresse: Postnr./by: Hvor stort et tilskud søges: Hvortil søges tilskuddet: Angiv en beskrivelse af projektet) den 2014 Underskrift Ansøgningsskemaet skal indsendes til Anne Heibroch, Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62 B, 2860 Søborg senest 13. november Side 28

13 Ny hjemmeside Rumæniensprojektet har fået ny hjemmeside. Det er vigtigt, at vi som forening hele tiden ser på, hvordan vi præsenterer vores forening og det gælder også på det informative område. Vi har fået en ny og opdateret folder til uddeling og nu er så tiden kommet til en ny hjemmeside. Se den nye hjemmeside Vi har fået redigeret mange af teksterne, men der er hele tiden plads til forbedringer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mener noget skal skrives på en anden måde; hvis der mangler informationer eller noget har forandret sig i forhold til de tekster, vi har kunnet finde på den tidligere hjemmeside. Vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at udvikle hjemmesiden. Vi hører meget gerne om gode og sjove historier, der kan være med til at fortælle og informerer om de enkelte børnehjem, projekter og andre aktiviteter foreningen beskæftiger sig med. Har du oplevelser fra ture og besøg vil vi meget gerne dele dine oplevelser med andre. Og så er billeder altid noget der interesserer læserne af vores hjemmeside. Mangler du noget der også kunne være interessant, tager vi også meget gerne imod gode ideer. Hjemmesiden er aldrig mere interessant at læse, end medlemmerne er med til at gøre den til! Lone Israelsen Freddy Christiansen Ønsker fra transportudvalget BENYT BANANKASSER Transportudvalget vil gerne henstille til, at der altid pakkes i banankasser, da det er de mest stabile. En flyttekasse er meget besværlig at håndtere og passer ikke ind i logistikken, når lastbilerne læsses. Husk også at tape kasserne godt til. En tynd snor holder ikke helt til Rumænien. Kasserne går gennem mange hænder inden de afleveres til børnene og en ødelagt kasser er ikke sjov at modtage. Husk også at være omhyggelig med at fylde kassen helt til kanten. Det gør den også mere stabil. Og husk så: max 30 kg i kassen. Banankasser kan man som regel få i det lokale supermarked eller købmand. MADINDSAMLING Vi vil gerne opfordre til at alle grupper, der laver madindsamling, melder tilbage til Brian Dyrup, enten på telefon eller via mail. Skriv tid og sted og det uanset om I skal have afhentet madvarer og pakker samtidig eller om I kører selv. Hvis der er nogen, der kontakter transportudvalget, om at give en hånd med, vil vi gerne kunne henvise til det nærmeste sted. Det står grupperne frit for om man bruger foreningens egen ønskeseddel, der kan finder på eller om man laver sin egen Tilbagemelding senest 1. februar til forårsindsamlingen. Side 29

14 Formand Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Næstformand Brian Schaleck Majsvænget 11, Ågård, 6040 Egtved T: E: Kasserer Mona Ancher Rytmevej 5B, 2730 Herlev M: E: E: Sekretær Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Side 30 HVEM ER HVEM Foreningens kontoradresse: Kontoradressen følger formandens. E: Kassereren: E: Foreningens bank: Nordea Bank, Odense filial Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C RP92 kontonr Clementina kto.nr BESTYRELSEN Tove Kold Kantorparken 33, 2. tv., 2400 København NV M: E: Ernst Bulskov Vrå Lyngen Lynge T: E: Suppleant Pernille Danielsson Krokusvænget 3, 5330 >Munkebo M: E: STÅENDE UDVALG Transportudvalget Formand og pakkesedler Brian Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Brian Schaleck Tjørnevænget 15, 6064 Jordrup T: E: Adgang til lager: Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Ernst Bech Jensen Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft T: Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: Hans Olesen Glerupvej Hadsund T: E:

15 Børnerejser Jette Broberg Liljevej 26, 7850 Stoholm T: E: Mødrehjælp/Krisecenter Inger Brøndum Rasmussen Roald Ammundsensvej 15, 8200 Århus N T: E: Bladudvalg Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: PR-udvalg Kim Balslev Søbrinken 16, 3450 Allerød T: E: Fundraisingudvalg Bodil Sille Nielsen Husumvej 54, 2700 Brønshøj T: E: Hjemmesiden Lone Israelsen Frederikssundsvej 85, 2. th., 2700 Brønshøj T: E: PROJEKTGRUPPER Udslusningshjem Casa Clementina Birgit Christensen Vejrmosegårds Allé 98, 7000 Fredericia T: E: Birte McIntyre Knud Rasmussensvej 6, 8200 Århus N T: E: Bunica Projekt (Bedstemor) Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Projekt Venskabsfamilier Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Projekt uddannelse Lisbeth Balslev Søbrinken 16, 3450 Allerød T: E: Projekt sko og briller Lisa Haas Bygvænget 8, 3390 Hundested T: M: Butiksudvalg Søborg Anne Heibroch Nybøllevej 66, 2765 Smørum T: E: Besøg hjemmesiden Side 31

16 BØRNEHJEMSGRUPPER REGIONALE GRUPPER F1 Gruppen Inge Vestergaard Bjergfyrvej 7, 9200 Ålborg T/F: E: OBS OBS Af praktiske årsager er SSLgruppen nu delt i to: CP11 Ulla Danielsson Aftenstjernen 13, 5220 Odense SØ T: E: CP11 adult Dorte Iversen Æblehaven 7, 4390 Vipperød T: M: E: Gavojdia gruppen Ulla Mortensen Bakkeager 17, 4040 Jyllinge T/F: E: Mona Ancher Rytmevej 5 B, 2730 Herlev M: E: Timisoara gruppen Bodil Sille Nielsen Husumvej 54, 2700 Brønshøj T: E: Recas gruppen Birthe Martinsen Ingevej Skovlunde T: Fynsgruppen Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Københavnergruppen Mona Ancher Rytmevej 5 B, 2730 Herlev M: E: Holbækgruppen Dorte Iversen Æblehaven 7, 4390 Vipperød T: M: E: Midtjyllandsgruppen Inger Brøndum Rasmussen Roald Amundsensvej 15, 8200 Aarhus N T: M: Birte MacIntyre Knud Rasmussensvej 6, 8200 Aarhus N T: E: Sydjyllandsgruppen Vivi Eriksen Blochsvej 16, 6000 Kolding T: E: Vendsysselgruppen Bente Steen Provst Dreslers Vej 27, 1. tv Frederikshavn Side 32

17 Tilmelding Julerejse Afrejse fra Rumænien den 16. december 2014 med ankomst til Danmark den 17. december. Afrejse fra Danmark den 6. januar Medlemsnr. Tlf.nr. Mobilnr. Navn: Personnr. Ægtefælle/samlever: Personnr. Adresse: (skriv tydeligt): Barnets navn: By Barnets fødselsdag: Jeg ønsker at afhente barnet i: København Slagelse Odense Vejle Århus Ålborg Jeg giver ved min underskrift rejseudvalget tilladelse til at indhente oplysninger ved de offentlige myndigheder, der måtte være relevante i forhold til barnets ferieophold. Adresse på socialforvaltningen i kommune Pris 2600 kr., bedes overført til konto senest 1. december 2014 Angiv medlemsnummer + julerejse Jeg har læst og forstået rejsebetingelserne, som jeg ved min underskrift forpligter mig til at overholde. Dato: Bindende underskrift: Sendes i udfyldt stand, så den er modtaget SENEST 1. november 2014 til: Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm Telefon

18 Medlemmernes Serviceside Oversættelse af breve Såfremt du/i har brug for oversættelse af breve, så kontakt en af lokalgrupperne, som kender en eller flere rumænere, som kan klare netop den opgave. Oversættelse kan også ske ved henvendelse til Elena Simonsen på Der beregnes 25 kr. pr brev. Telefon: REJSER TIL RUMÆNIEN Transportudvalgets følgebus er p.t sat i bero, da det ikke har været muligt at fylde bussen op. Vi kan anbefale, at du bruger følgende transportmuligheder: Busselskabet Comati Flyselskabet Lufthansa På deres hjemmeside kan du se afgange, priser m.m. Se også omtale andet sted i bladet. Hotelophold i Lugoj Skal du til Rumænien sammen transportudvalget, kan du bestille hotelværelse via Brian Schaleck, tlf eller bruge tilmeldingsblanketten andet sted i bladet. Har du brug for hjælp eller yderligere information, kan du ringe til: Brian Schaleck. Du kan også bestille hotelophold i Lugoj direkte hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på telefon eller maile til hotellet på Husk at meddele, at du er medlem af Rumæniensprojektet. Al kontakt foregår via Hotel Dacia, da Hotel Timis kun er åbnet for større grupper. Al henvendelse skal ske på engelsk. Overnatning på Clementina Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr. person. Dobbeltværelse 100,- kr. pr. nat pr. person. Rumænske "børnehjemsbørn" bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie. Henvend dig/jer til Tove Andersen, tlf eller Konto-nr Billeje Foreningens bil, der står på Udslusningshjemmet i Lugoj, kan lejes af foreningens medlemmer til brug under ophold i Rumænien. Det er nu, i modsætning til tidligere, kun muligt at leje bilen med chauffør. Henvend dig/jer til Kim Balslev, telefon Lejeafgift Priser er incl. chauffør: Pr. påbegyndt time... 25,- 1 dag (8 timer) ,- Kørsel lufthavnen-lugoj ,- Kørsel Lugoj-lufthavnen ,- + benzinforbrug Pas Rumænien er gået over til elektroniske pas. Prisen er steget til 500 kr. for pas til børn fra 6-14 år. Til gengæld er de gyldige i 5 år, mod tidligere 3 år. Så hvis man inviterer sit barn på ferie, og barnet ikke har et gyldigt pas, skal man altså lægge 500 kr. oven i prisen. Kontorartikler Der er brug for kontorartikler af enhver art. For at koordinere leveringer til de enkelte børnehjem og til kontoret på Clementina, skal du, ved større leverancer, kontakte Jeanette Dyrup for at aftale levering m.m. Side 34

19 Afs. Rumæniensprojektet af 1992 c/o Mona Ancher Rytmevej 5 B 2730 Herlev Mână în Mână Indlæg til bladet sendes via til indlæg sendes via til Deadline Udkommer januar Februar 1. juni Juli 1. september Oktober december 2014 Februar Tryk: mercoprint Digital, Tlf ISSN:

20 Julemarked i Midt- Jyllandsgruppen Midtjyllandsgruppen holder igen i år julemarked i Johannesgården, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C. Der er et stort udvalg af hjemmelavet sødt og surt, adventskranse, juledekorationer, julepynt, håndarbejder, julekort, desuden tombola, en hyggelig café m.m. Julemarkedet er åbent: Fredag d. 28. november kl lørdag d. 29. november kl søndag d. 30. november kl Lørdag kl. 13 underholder det lokale Trøjborgkor med julesange. Dødsfald En af Rumæniensprojektets pionerer er død. Den 18. september døde Lissy Nørgård pludselig 71 år gammel. Lissy var med fra starten. Projektet blev en del af hendes liv. Mange i Rumænien har nydt godt af hendes store indsats. Også deres pige Natali. Lissy var også med til at starte Midtjyllandsgruppen og har siddet i bestyrelsen i mange år. Vi vil ære hendes minde og vore tanker går til Keld. Ernst og Gurli Midtjylland Nyt navn: Projekt Venskabsfamilier Projekt fattige familier vil fremover hedde projekt venskabs familier. Dette efter en vurdering af, hvordan familierne selv vil beskrives og omtales. Mange af familierne er i dag med på facebook, og det er vigtigt for mig hele tiden at være opmærksom på, hvordan vores beskrivelser og billeder opfattes af dem, vi gerne vil hjælpe. Endnu engang er der pakket mange fine ting til familier, både af de kontaktfamilier der er tilknyttet de enkelte familier, og af alle de fine ting jeg har fået til projektet. Uden al den hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre at hjælpe så mange. Tusind tak. Fremover kan jeg dog kun kunne modtage effekter der er pakket i banankasser, da det ellers er for stort et arbejde, og næsten umuligt at stable på lageret. Jeanette Dyrup Skal du skrive til kassereren er adressen Side 35

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 MAR FEB. - NN MAR. 2014 34. årgang TIRSDAG 11. MARTS 2014 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.15.

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner. Årets Kolding-borger taler i Bjert. Læs side 5. Læs side 7. Læs side 3

Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner. Årets Kolding-borger taler i Bjert. Læs side 5. Læs side 7. Læs side 3 Nummer 2, 20. årgang, februar 2014 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Lene er en blæksprutte når de fester på Tresu Læs side 3 Pludselig indskydelse gav 30.000 kroner

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GO BIDDEN »INFOR M ATION« Bordingafdeling Klochsvej 29 A, 7441 Bording. Støt vore annoncører de støtter os! 53. udgave af

GO BIDDEN »INFOR M ATION« Bordingafdeling Klochsvej 29 A, 7441 Bording. Støt vore annoncører de støtter os! 53. udgave af »INFOR M ATION«53. udgave af GO BIDDEN Medlemsbladet for aktive hundefolk Forår 2011 Tjek også klubbens hjemmeside på www.dch-bording.dk Der finder du en masse oplysninger om klubben og siden bliver løbende

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet Genbrugs November 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Foto af frivillige på Danmissions repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i august 2010. Det er frivillige ildsjæle Et nyt projekt

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere