Mână în Mână. Rumæniensprojektet af Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november årgang Oktober 2014 Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr."

Transkript

1 Mână în Mână Generalforsamling 16. november 2014 Medlemsblad for Rumæniensprojektet af årgang Oktober 2014 Nr. 3

2 Rumæniensprojektet af 1992 Rumæniensprojektet af 1992 er en privat, humanitær forening, der er 100 % upolitisk og uden religiøs tilknytning. Foreningen har ca. 500 medlemmer og støtter i dag udvalgte børnehjem og børn i plejefamilier med tilsammen ca. 600 børn i det nordvestlige Rumænien. Der er sket store fremskridt på de rumænske børnehjem ikke mindst på grund af den danske hjælp men der er lang vej endnu. Det er vigtigt, at hjælpearbejdet fortsætter, idet behovet for støtte til de unge, der flytter ud fra børnehjemmene, er voksende. Et medlemskab af foreningen koster som kontaktmedlem med 1 barn kr. 650,- om året. For 2 børn kr. 750,- osv. Vi du være støttefamilie koster et medlemskab kr. 375,-. Læs mere om de forskellige medlemskabsformer på vores hjemmeside. Læs inde i bladet Formanden har ordet... 3 Generalforsamling Forslag til generalforsamlingen Tak til EUC... 8 Tak til Børneshoppen... 8 Sommerrejser Hilsen fra Gavojdia... 9 Casa Clementina REGNSKAB sider i midten af bladet Budget Ansøgningsskema til Børneshoppen.. 28 Ny hjemmeside Hvem er hvem? Tilmeldingsblanket Julerejser Medlemmernes egen side Julemarked i Jyllandsgruppen Projekt venskabsfamilier Dødsfald Det er blevet en tradition, at deltagerne på transporterne mødes den første dag, hvor ugens program bliver gennemgået, men også for at hilse på hinanden. Medlemmernes Serviceside... XX Side 2

3 Formanden har ordet Foran os venter efterårstransporten og generalforsamlingen, desværre overskygges glæden ved transporten det faktum, at der til generalforsamlingen skal findes en ny kasserer, og ingen har endnu meldt sig på banen. Bestyrelsen ser meget alvorligt på, at det endnu ikke er lykkedes os at finde en til at overtage posten efter Mona, der endnu engang trådte til. Da foreningen ikke kan fungere uden en kasserer, har vi nu brug for at alle tager et ansvar for at løse opgaven. Der sidder helt sikkert medlemmer rundt omkring, som vi ikke er i kontakt med. Både Tim og Mona har været i gang med at forenkle opgaverne omkring kasserer posten, så opgaven skulle blive mere overskuelig. Men det er selvfølgelig stadig en stor og tidskrævende post. Det at vores forening består af mange små grupper og projekter, gør at det er mere komplekst at være kasserer her end i andre foreninger. Bestyrelsen vil fortsat være åben for ændringer, der kan gøre opgaven mindre tidskrævende, dog er det vigtigt at dette sker gradvist og med stor opmærksomhed på, hvilke konsekvenser det kan have for grupperne og medlemmerne. For at vores forening kan fungere er der brug for aktive medlemmer, der vil give en praktisk hånd med engang imellem. Grupperne Grupperne omkring de enkelte projekter og børnehjem sørger for at samle penge ind og pakke til stederne. De børn og unge, der ikke har en dansk kontakt familie, får en ekstra pakke lavet af gruppen. For at det kan lade sig gøre er der brug for både tid, hænder og penge. Casa Flora og Casa Clementina skal sørge for drifts midler hvert år, for at stederne stadig kan holdes åbent og aktive. Transportudvalget har ansvaret for at alle pakker bliver registreret, sorteret og fordelt de rigtige steder. Den indsamlede mad fra madindsamlingerne sorteres og fordeles mellem børnehjemmene. Lageret skal holdes, pakkesedler registreres, turen til Rumænien skal planlægges og udføres så alle pakker ender i de rigtige hænder. Hvis alle giver en hånd med, så sikrer vi at ingen kører trætte i arbejdet, som jo for os alle er frivilligt. Hvis du har tilbudt din hjælp og ikke blev kontaktet, så tag det ikke ilde op, men hver opmærksom på når der efterlyses konkret hjælp i bladet eller på facebook. Mød op til madindsamling, mad sortering, på lageret og I Rumænien under transporten. Vi er alle sammen foreningen. Facebook Der er efterhånden mange medlemmer i vores facebook gruppe, og det er rigtig dejligt. Det er en god og nem måde at komme i kontakt med hinanden, når vi ellers er fordelt rundt omkring i hele landet, Et godt forum til at få svar på forskellige spørgsmål, få gode råd og ideer fra andre medlemmer. Men jeg vil lige minde om, at det er et forum for medlemmer. Hvis man har spørgsmål eller informationer til enkelt personer, bestyrelsen eller andre kontakt personer, så kan man ikke forvente at det ses i facebook gruppen, men bedes i stedet ringe eller skrive direkte til vedkommende. Vi glæder os til at se mange af jer under transporten i Rumænien og på generalforsamlingen. Side 3

4 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i RUMÆNIENSPROJEKTET AF 1992, der i lige år, i henhold til vedtægterne, skal afholdes øst for Storebælt. Generalforsamlingen vil finde sted: Søndag den 16. november 2014 kl Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse Telefon på dagen Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes 6 som følger: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af regnskab 5. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 1. og 2. suppleant 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt Kvittering for kontingentbetaling skal på forlangende forevises ved indgangen, og stemmeseddel kan kun udleveres, såfremt du står på kvitteringslisten. Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt til et andet medlem af foreningen og på denne måde gøre din indflydelse gældende. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingen. Ad. punkt 4) og 5): Forelæggelse af regnskab og budget Regnskab og budget er optrykt andetsteds i dette blad. Ad. punkt 6) Indkomne forslag Indkomne forslag er aftrykt på siderne 6 og 7. Ad. punkt 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer BEMÆRK: Vedtages de af bestyrelsen fremsendte ændringsforslag, vil der ske en ændring af valg til bestyrelsen. Dette redegøres der for på generalforsamlingen. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Grethe Oddershede Modtager genvalg Mona Ancher Modtager ikke genvalg Ernst Bulskov Modtager ikke genvalg Side 4

5 Ad. punkt 11) Eventuelt Under punktet er der fri diskussion, hvor der dog ikke kan foretages vedtagelser. Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op til årets generalforsamling, der er stedet, hvor du vil få informationer om bestyrelsens arbejde i det forgangne år og netop mulighed for at give din mening til kende med både ris og ros. Så bestyrelsen håber at kunne byde mange velkommen søndag den 16. november kl på årets generalforsamling i Aktivitetscentret Hyltebjerggård, Vanløse. Tidsplan og frokost på generalforsamlingen Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive solgt mad og drikkevarer. Kaffe... 5,- kr. Franskbrød med ost... 10,- kr. Hjemmebagt kage... 10,- kr. Sandwichbolle (Vælg mellem laks, roastbeef, kylling eller æggesalat angives ved bestilling)... 40,- kr. Derudover kan der købes øl og vand. Af hensyn til planlægning og indkøb bedes du venligst afgive bestilling til spisning til Freddy Christiansen, telefon eller Tidsplan for afvikling af generalforsamlingen: Kl Start på generalforsamling Formalia og beretning Beretningsdebat Tema: Fremtidige virke i Rumænien Efter oplægget frokost Varighed 1 time Tema-diskussion Øvrig dagsorden Afslutning Fuldmagt Undertegnede medlem nr. giver herved fuldmagt til Navn medlem nr. til på mine vegne i fornødent omfang af stemme på Rumæniensprojektet af 1992 s ordinære generalforsamling søndag den 16. nov på Aktivitetscentret Hyltebjerggård. Underskrift Jfr. foreningens vedtægter 12 Stemmeret, kan der stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem højst repræsentere i alt 2 stemmer (inklusive sig selv) på generalforsamlingen. Side 5

6 Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændringer af vore vedtægter: Vedægterne kan findes på hjemmesiden, men uddeles også på generalforsamlingen. 2 - Sidste linie: Foreningen er upolitisk og ikke-religiøs 3-2. afsnit slettes og erstattes af følgende 2 afsnit: Et støttemedlemskab er personligt. Et kontaktmedlemskab kan omfatte flere personer med samme folkeregisteradresse. For at blive kontaktfamilie til et barn skal man være fyldt 23 år. Virksomheder har dog kun mulighed for at tegne et støttemedlemskab. 3 I sidste afsnit ændres ordlyden: Medlemmer, der har kontakt til et barn, en familie eller en bunica, er forpligtet til at underrette foreningens kontaktperson, hvis kontakten ophører - uanset hvad ophøret skyldes. 6 Dagsordenens pkt. 7 ændres til: Valg af formand og kasserer. 6 Sidste afsnit: 20. september ændres til 1. september afsnit 2. punktum: Generalforsamlingen ændres til Den ekstraordinære generalforsamling skal afsnit: Hele afsnittet slettes. 9 Nyt afsnit: Alle bidrag til foreningen eller projekter skal indbetales på en af foreningen oprettet bankkonto afsnit: 7 medlemmer ændres til 5 medlemmer afsnit: Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på lige årstal. Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal afsnit: De øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg i lige år og 1 medlem i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen afsnit: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Konsekvensrettelser: Alle steder, hvor forretningsudvalg optræder slettes afsnit 2. linie: Ordet offentliggøres rettes til offentliggjort. Gældende vedtægter vil kunne fås på generalforsamlingen Side 6

7 3 forslag til generalforsamlingen Alle indsendt af medlem nr Lene og Hans Kurt Olesen 1. Forslag: Salg af donationer i Rumænien. 5 Nyt afsnit: De til foreningen donerede effekter til institutioner og projekter i Rumænien, må ikke gøres til genstand for videresalg med fortjeneste til følge. Begrundelse: Det er med stor bekymring, jeg læser på foreningens hjemmeside, at der er givet lov til at et projekt må sælge af de til Rumænien donerede effekter. Det er effekter, som her i Danmark er indsamlet til humanitær hjælp. Vi som medlemmer af projektgrupper/enkeltpersoner i almindelighed og Rumæniensprojektet af 1992 i særdeleshed kan få store problemer i forhold til troværdighed, hvilket i sidste ende kan få fatale konsekvenser for foreningen. 2. Forslag: Afholdelse af generalforsamling. 6 Fortsættelse af linie 3... Ved generalforsamling i lige år indsender projektgrupper eller enkeltpersoner vest for Storebælt, på lige fod med andre forslag til bestyrelsen for Rumæniensprojektet, tilbud om værtskabet for afholdelse af næste års generalforsamling. I ulige år indsender projektgrupper eller enkeltpersoner øst for Storebælt på lige fod med andre forslag til bestyrelsen for Rumæniensprojektet tilbud om værtskabet for afholdelse af næste års generalforsamling. I indsendte forslag tilkendegives, hvilke formål eller projekt evt. overskud fra afholdelse af generalforsamlingen skal tilgå. Skal det være RP92 overordnet eller et navnegivet projekt. Ved evt. flere indkomne forslag er det afstemning på generalforsamlingen, som beslutter, hvor næste års generalforsamling skal afholdes. Begrundelse: Det vil både for projektgrupper eller enkeltpersoner og bestyrelsen for Rumæniensprojektet af 1992 give tid og rum til at arrangere den praktiske del af generalforsamlingen. 3. Forslag: Ændring i vedtægterne vedrørende sidste frist for indkomne forslag til generalforsamlingen. 6 Dato for sidste frist for indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. september ændres til: Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Begrundelse: "Sidste frist for indkomne forslag" kan nemt glemmes og overskrides, da datoen ligger mere end 2 måneder før generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal ikke nødvendigvis annonceres sammen med "Indkaldelse til generalforsamling". Side 7

8 Stor tak til EUC Endnu en gang har vi set en fantastisk indsats fra EUC-Lillebælts side, både når det gælder kørsel til Rumænien med pakker, mad og andre effekter, men også når der sker opsamling af pakker på Sjælland. Og denne gang var der mange, rigtig mange pakker. Niels Kristensen fra EUC-Lillebælt starter allerede kl. 6 i Fredericia og første stop er Holbæk kl. 8. Her står et helt hold klar til at læsse på lastbilen, der derefter kører mod Herlev ved København. Her har man allerede været i gang siden kl. 8 med at flytte kasser, cykler møbler og andet ud til fortovet, for at læsningen kan foregå så hurtig som muligt. Denne gang var der kun lige plads til alle kasser m.m. med heldigvis lykkedes det at få alt med. Herlev er blevet et opsamlingssted for mange, der afleverer pakker i Hovedstaden, da lastbilen ikke må køre i København på grund af plads- og miljømæssige årsager. Næste stop for lastbilen er Borup hvor den sidste plads på lastbilen fyldes op. Dagen slutter på lageret i Højrup, hvor det hele så skal læsses af igen. En lang dag slutter først ved 19- tiden. Endnu en gang en stor tak til Niels Kristensen. Uden hans og EUCs hjælp ville det være både besværligt og omkostningsfuldt at få fragtet alt godset til Jylland. HUSK! Generalforsamlingen søndag den 16. november 2014 Tak til Børneshoppen På Gavojdia's vegne siger jeg tak for pengene vi fik fra butikken. Pengene er brugt godt. De blev anvendt til pakker til børn uden kontaktfamilie. I Rumænien blev der købt madvarer og rengøringsmidler. De fik penge til reparation af fundamentet i huset. Det var utæt så der sivede vand ind. De fik også penge til afholdelse af Barnets Dag. Sidst men ikke mindst fik de en dejlig stor boremaskine med ekstra bor. Det sætter dem i stand til at foretage mindre reparationer. Hilsen Ulla Mortensen Sommerrejser 2014 Vi har i år kun haft 6 børn/unge op, hvorfor turen kun blev udbudt i 2 uger. Vi håber, der til næste år vil være mulighed for, at flere unge bliver inviteret til Danmark. Nu er tilmeldingen til julerejser både i bladet og på hjemmesiden. Fristen for tilmelding er den 1. november 2014 men man må gerne sende ind før!! På nuværende tidspunkt har Comati rejser ikke offentliggjort deres plan for kørsel i december og januar. Så snart vi ved mere, kommer der oplysninger på hjemmesiden og på Facebook, og man kan naturligvis kontakte mig for oplysningerne. Håber alle har haft en god sommer. Hilsen Jette Broberg Side 8

9 En hilsen fra Gavojdia Jeg besøgte børnehjemmet i maj/juni og jeg synes at børn og personale ser ud til at trives godt. Børnehjemmet er meget nedslidt, og der bliver ikke foretaget mange reparationer. En lejlighed er dog sat i stand; én lejlighed har fået stole, borde og køkkenting fra en dansk familie. Det så rigtig flot ud. Der er 63 børn, der går i børnehave/skole i Gavojdia og 25 går i skole i Lugoj. De kan blive på børnehjemmet til de er 26 år, hvis de er i gang med en uddannelse. Hvis de ikke består eksamen skal de fraflytte børnehjemmet hvis de er over 18 år. Så der er mange, der har problemer med dette, for hvor skal de så tage hen? Der er 50 personer ansat ved børnehjemmet lige fra ledelse og administration til dyrepasser. De får 11 lei pr. dag til mad. Børnene får 42 lei som lommepenge fra staten, og 28 lei fra Gavojdia. Disse småpenge må de bruge som de vil. Det er ikke mange penge når man samtidig studerer. Beløbet er det samme uanset alder. Barnets dag I hele Rumænien afholdes Barnets Dag på samme måde som vi holder mors og fars dag. På Gavojdia blev festdagen afholdt med håndbolds turnering med deltagelse fra Gavojdia, fra Recas, F1 og Lugoj håndboldklub. Som altid var vejret dejligt denne lørdag, så vi også kunne nyde børnenes optræden med folkedans i nationaldragt. Samtidig var der inviteret professionelle børnedansere. De var meget dygtige. Der var spisning med dejlig mad til børn, voksne og gæster. Om aftenen var der arrangeret disco. Sidste dag på turen var jeg på café og spise is sammen med en flok børn. Vi fejrede Mia s fødselsdag. Hilsen Ulla Mortensen Besøg på børnehjemmene Skal du besøge dit barn på børnehjemmene, skal du fremover forud meddele dette til kontaktpersonen, der herefter giver det enkelte børnehjem besked om, at du kommer. Dette skal ske, både hvis du tager til Rumænien privat eller med transporten derned. Side 9

10 Nyhedsbrev efterår 2014: Casa Clementina Så er en ny flok unge ved at finde sig til rette på Casa Clementina. Der er i skrivende stund 16 i huset. De, som er flyttet ud, har alle arbejde eller er gået i gang med en uddannelse. De fleste af dem bor i Lugoj, og de har alle fundet gode steder at bo. Vort projekt med små, private havelodder til de unge, har stort set været en succes. De fleste har dyrket deres jord med flid og dermed også fået noget ud af det. Så det bliver prøvet næste år igen. Det har været et elendigt år for udplantningsplanterne, dvs. tomater, pebre og auberginer. Vekslingen mellem stærk regn og lange perioder med ekstrem varme har ødelagt frugterne. Frøplanterne har derimod givet rigtig godt. Vi har igen været begunstiget af fine donationer. En Lions klub har bidraget med en del af beløbet til et hegn rundt om vores have. Et længe næret ønske, da der stort se er fri adgang mellem de forskellige haver. Hegnet er sat op af unge og personale, og da arbejdet var afsluttet, var der penge til overs til et andet stort ønske en muret grill. Den er de netop blevet færdig med og har indviet den på behørig vis. En anden Lions klub har givet penge til belysning. Så vor trofaste danske håndværker har gennemgået og udskiftet lys og lamper, hvor det var nødvendigt. Han har også udskiftet de gamle termostater med nye doneret af Danfoss. Fra renoveringen af et blindecenter har vi fået gode box-madrasser, som kommer ned med transporten her i efteråret. Disse madrasser skal erstatte nogle af de brugte senge, som huset blev udstyret med fra start. Fra blindecentret var der også stole og fint indrammede billeder, som nu pynter væggene overalt i huset. Vi har 2 gange haft besøg af en gruppe danskere på rundtur i Rumænien. Dette har været en stor oplevelse for unge og personale, og vi takker rejsebureauet, som har tænkt på os. Et af vore mål er, at sprede kendskabet til Casa Clementina og jo flere der oplever stedet med egne øjne og ører, jo bedre. Også en tak for beløbet fra rejsedeltagerne. En del af det er allerede omsat til ovennævnte grillfest. Igen i år havde Sct. Georgs gilderne inviteret os til Fjordens Dag på Stige Ø. Til trods for et elendigt vejr, blev vores stand godt besøgt, og mange viste interesse for vort arbejde. Ved Tall Ships arrangementet i Fredericia havde vi en tombola. Her var interessen også fin og det økonomiske udbytte ligeså. Desværre var dette arrangement det sidste af sin art. Tusind tak til alle, som støtter vort arbejde på Casa Clementina. Bidrag af enhver art er velkomne og uundværlige. Jeres bidrag og opbakning er med til, at vi fortsat kan give unge rumænere en bedre fremtid. Vores kontonr. er stadig: På vegne af udslusningsgruppen endnu en gang tak og venlig hilsen Birgit Christensen Side 10

11 Forslag til budget for 2014/ / / /15 Budget Regnskab Budget Indtægter Kontingent Enkeltbidrag Driftstilskud fra Tips-og Lotto Renter m.m Biludlejning Diverse I alt Udgifter Udgifter i Rumænien Transporter Medlemsblad mm Fællesudgifter Bestyrelse Udgifter i alt Resultat Overførsler fra tidl. År Resultat total Side 27

12 Ansøgningsskema til Børneshoppen Nedennævnte gruppe/projekt ansøger hermed om at måtte komme i betragtning ved uddeling af midler fra overskud fra salget i Børneshoppen i Søborg. Gruppe/projekt: Børnehjem: Kontaktperson: Navn: Adresse: Postnr./by: Hvor stort et tilskud søges: Hvortil søges tilskuddet: Angiv en beskrivelse af projektet) den 2014 Underskrift Ansøgningsskemaet skal indsendes til Anne Heibroch, Børneshoppen, Søborg Hovedgade 62 B, 2860 Søborg senest 13. november Side 28

13 Ny hjemmeside Rumæniensprojektet har fået ny hjemmeside. Det er vigtigt, at vi som forening hele tiden ser på, hvordan vi præsenterer vores forening og det gælder også på det informative område. Vi har fået en ny og opdateret folder til uddeling og nu er så tiden kommet til en ny hjemmeside. Se den nye hjemmeside Vi har fået redigeret mange af teksterne, men der er hele tiden plads til forbedringer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mener noget skal skrives på en anden måde; hvis der mangler informationer eller noget har forandret sig i forhold til de tekster, vi har kunnet finde på den tidligere hjemmeside. Vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at udvikle hjemmesiden. Vi hører meget gerne om gode og sjove historier, der kan være med til at fortælle og informerer om de enkelte børnehjem, projekter og andre aktiviteter foreningen beskæftiger sig med. Har du oplevelser fra ture og besøg vil vi meget gerne dele dine oplevelser med andre. Og så er billeder altid noget der interesserer læserne af vores hjemmeside. Mangler du noget der også kunne være interessant, tager vi også meget gerne imod gode ideer. Hjemmesiden er aldrig mere interessant at læse, end medlemmerne er med til at gøre den til! Lone Israelsen Freddy Christiansen Ønsker fra transportudvalget BENYT BANANKASSER Transportudvalget vil gerne henstille til, at der altid pakkes i banankasser, da det er de mest stabile. En flyttekasse er meget besværlig at håndtere og passer ikke ind i logistikken, når lastbilerne læsses. Husk også at tape kasserne godt til. En tynd snor holder ikke helt til Rumænien. Kasserne går gennem mange hænder inden de afleveres til børnene og en ødelagt kasser er ikke sjov at modtage. Husk også at være omhyggelig med at fylde kassen helt til kanten. Det gør den også mere stabil. Og husk så: max 30 kg i kassen. Banankasser kan man som regel få i det lokale supermarked eller købmand. MADINDSAMLING Vi vil gerne opfordre til at alle grupper, der laver madindsamling, melder tilbage til Brian Dyrup, enten på telefon eller via mail. Skriv tid og sted og det uanset om I skal have afhentet madvarer og pakker samtidig eller om I kører selv. Hvis der er nogen, der kontakter transportudvalget, om at give en hånd med, vil vi gerne kunne henvise til det nærmeste sted. Det står grupperne frit for om man bruger foreningens egen ønskeseddel, der kan finder på eller om man laver sin egen Tilbagemelding senest 1. februar til forårsindsamlingen. Side 29

14 Formand Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Næstformand Brian Schaleck Majsvænget 11, Ågård, 6040 Egtved T: E: Kasserer Mona Ancher Rytmevej 5B, 2730 Herlev M: E: E: Sekretær Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Side 30 HVEM ER HVEM Foreningens kontoradresse: Kontoradressen følger formandens. E: Kassereren: E: Foreningens bank: Nordea Bank, Odense filial Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C RP92 kontonr Clementina kto.nr BESTYRELSEN Tove Kold Kantorparken 33, 2. tv., 2400 København NV M: E: Ernst Bulskov Vrå Lyngen Lynge T: E: Suppleant Pernille Danielsson Krokusvænget 3, 5330 >Munkebo M: E: STÅENDE UDVALG Transportudvalget Formand og pakkesedler Brian Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Brian Schaleck Tjørnevænget 15, 6064 Jordrup T: E: Adgang til lager: Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Ernst Bech Jensen Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft T: Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: Hans Olesen Glerupvej Hadsund T: E:

15 Børnerejser Jette Broberg Liljevej 26, 7850 Stoholm T: E: Mødrehjælp/Krisecenter Inger Brøndum Rasmussen Roald Ammundsensvej 15, 8200 Århus N T: E: Bladudvalg Freddy Christiansen Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse T: E: PR-udvalg Kim Balslev Søbrinken 16, 3450 Allerød T: E: Fundraisingudvalg Bodil Sille Nielsen Husumvej 54, 2700 Brønshøj T: E: Hjemmesiden Lone Israelsen Frederikssundsvej 85, 2. th., 2700 Brønshøj T: E: PROJEKTGRUPPER Udslusningshjem Casa Clementina Birgit Christensen Vejrmosegårds Allé 98, 7000 Fredericia T: E: Birte McIntyre Knud Rasmussensvej 6, 8200 Århus N T: E: Bunica Projekt (Bedstemor) Grethe Oddershede Centervej 1G, 6000 Kolding T: E: Projekt Venskabsfamilier Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Projekt uddannelse Lisbeth Balslev Søbrinken 16, 3450 Allerød T: E: Projekt sko og briller Lisa Haas Bygvænget 8, 3390 Hundested T: M: Butiksudvalg Søborg Anne Heibroch Nybøllevej 66, 2765 Smørum T: E: Besøg hjemmesiden Side 31

16 BØRNEHJEMSGRUPPER REGIONALE GRUPPER F1 Gruppen Inge Vestergaard Bjergfyrvej 7, 9200 Ålborg T/F: E: OBS OBS Af praktiske årsager er SSLgruppen nu delt i to: CP11 Ulla Danielsson Aftenstjernen 13, 5220 Odense SØ T: E: CP11 adult Dorte Iversen Æblehaven 7, 4390 Vipperød T: M: E: Gavojdia gruppen Ulla Mortensen Bakkeager 17, 4040 Jyllinge T/F: E: Mona Ancher Rytmevej 5 B, 2730 Herlev M: E: Timisoara gruppen Bodil Sille Nielsen Husumvej 54, 2700 Brønshøj T: E: Recas gruppen Birthe Martinsen Ingevej Skovlunde T: Fynsgruppen Jeanette Maria Dyrup Sundbrovej 100, 5700 Svendborg T: E: Københavnergruppen Mona Ancher Rytmevej 5 B, 2730 Herlev M: E: Holbækgruppen Dorte Iversen Æblehaven 7, 4390 Vipperød T: M: E: Midtjyllandsgruppen Inger Brøndum Rasmussen Roald Amundsensvej 15, 8200 Aarhus N T: M: Birte MacIntyre Knud Rasmussensvej 6, 8200 Aarhus N T: E: Sydjyllandsgruppen Vivi Eriksen Blochsvej 16, 6000 Kolding T: E: Vendsysselgruppen Bente Steen Provst Dreslers Vej 27, 1. tv Frederikshavn Side 32

17 Tilmelding Julerejse Afrejse fra Rumænien den 16. december 2014 med ankomst til Danmark den 17. december. Afrejse fra Danmark den 6. januar Medlemsnr. Tlf.nr. Mobilnr. Navn: Personnr. Ægtefælle/samlever: Personnr. Adresse: (skriv tydeligt): Barnets navn: By Barnets fødselsdag: Jeg ønsker at afhente barnet i: København Slagelse Odense Vejle Århus Ålborg Jeg giver ved min underskrift rejseudvalget tilladelse til at indhente oplysninger ved de offentlige myndigheder, der måtte være relevante i forhold til barnets ferieophold. Adresse på socialforvaltningen i kommune Pris 2600 kr., bedes overført til konto senest 1. december 2014 Angiv medlemsnummer + julerejse Jeg har læst og forstået rejsebetingelserne, som jeg ved min underskrift forpligter mig til at overholde. Dato: Bindende underskrift: Sendes i udfyldt stand, så den er modtaget SENEST 1. november 2014 til: Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm Telefon

18 Medlemmernes Serviceside Oversættelse af breve Såfremt du/i har brug for oversættelse af breve, så kontakt en af lokalgrupperne, som kender en eller flere rumænere, som kan klare netop den opgave. Oversættelse kan også ske ved henvendelse til Elena Simonsen på Der beregnes 25 kr. pr brev. Telefon: REJSER TIL RUMÆNIEN Transportudvalgets følgebus er p.t sat i bero, da det ikke har været muligt at fylde bussen op. Vi kan anbefale, at du bruger følgende transportmuligheder: Busselskabet Comati Flyselskabet Lufthansa På deres hjemmeside kan du se afgange, priser m.m. Se også omtale andet sted i bladet. Hotelophold i Lugoj Skal du til Rumænien sammen transportudvalget, kan du bestille hotelværelse via Brian Schaleck, tlf eller bruge tilmeldingsblanketten andet sted i bladet. Har du brug for hjælp eller yderligere information, kan du ringe til: Brian Schaleck. Du kan også bestille hotelophold i Lugoj direkte hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på telefon eller maile til hotellet på Husk at meddele, at du er medlem af Rumæniensprojektet. Al kontakt foregår via Hotel Dacia, da Hotel Timis kun er åbnet for større grupper. Al henvendelse skal ske på engelsk. Overnatning på Clementina Enkeltværelse: 150,- kr. per nat pr. person. Dobbeltværelse 100,- kr. pr. nat pr. person. Rumænske "børnehjemsbørn" bor gratis, når de deler værelse med deres danske familie. Henvend dig/jer til Tove Andersen, tlf eller Konto-nr Billeje Foreningens bil, der står på Udslusningshjemmet i Lugoj, kan lejes af foreningens medlemmer til brug under ophold i Rumænien. Det er nu, i modsætning til tidligere, kun muligt at leje bilen med chauffør. Henvend dig/jer til Kim Balslev, telefon Lejeafgift Priser er incl. chauffør: Pr. påbegyndt time... 25,- 1 dag (8 timer) ,- Kørsel lufthavnen-lugoj ,- Kørsel Lugoj-lufthavnen ,- + benzinforbrug Pas Rumænien er gået over til elektroniske pas. Prisen er steget til 500 kr. for pas til børn fra 6-14 år. Til gengæld er de gyldige i 5 år, mod tidligere 3 år. Så hvis man inviterer sit barn på ferie, og barnet ikke har et gyldigt pas, skal man altså lægge 500 kr. oven i prisen. Kontorartikler Der er brug for kontorartikler af enhver art. For at koordinere leveringer til de enkelte børnehjem og til kontoret på Clementina, skal du, ved større leverancer, kontakte Jeanette Dyrup for at aftale levering m.m. Side 34

19 Afs. Rumæniensprojektet af 1992 c/o Mona Ancher Rytmevej 5 B 2730 Herlev Mână în Mână Indlæg til bladet sendes via til indlæg sendes via til Deadline Udkommer januar Februar 1. juni Juli 1. september Oktober december 2014 Februar Tryk: mercoprint Digital, Tlf ISSN:

20 Julemarked i Midt- Jyllandsgruppen Midtjyllandsgruppen holder igen i år julemarked i Johannesgården, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C. Der er et stort udvalg af hjemmelavet sødt og surt, adventskranse, juledekorationer, julepynt, håndarbejder, julekort, desuden tombola, en hyggelig café m.m. Julemarkedet er åbent: Fredag d. 28. november kl lørdag d. 29. november kl søndag d. 30. november kl Lørdag kl. 13 underholder det lokale Trøjborgkor med julesange. Dødsfald En af Rumæniensprojektets pionerer er død. Den 18. september døde Lissy Nørgård pludselig 71 år gammel. Lissy var med fra starten. Projektet blev en del af hendes liv. Mange i Rumænien har nydt godt af hendes store indsats. Også deres pige Natali. Lissy var også med til at starte Midtjyllandsgruppen og har siddet i bestyrelsen i mange år. Vi vil ære hendes minde og vore tanker går til Keld. Ernst og Gurli Midtjylland Nyt navn: Projekt Venskabsfamilier Projekt fattige familier vil fremover hedde projekt venskabs familier. Dette efter en vurdering af, hvordan familierne selv vil beskrives og omtales. Mange af familierne er i dag med på facebook, og det er vigtigt for mig hele tiden at være opmærksom på, hvordan vores beskrivelser og billeder opfattes af dem, vi gerne vil hjælpe. Endnu engang er der pakket mange fine ting til familier, både af de kontaktfamilier der er tilknyttet de enkelte familier, og af alle de fine ting jeg har fået til projektet. Uden al den hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre at hjælpe så mange. Tusind tak. Fremover kan jeg dog kun kunne modtage effekter der er pakket i banankasser, da det ellers er for stort et arbejde, og næsten umuligt at stable på lageret. Jeanette Dyrup Skal du skrive til kassereren er adressen Side 35

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere