WEEE, BAT og ELV Statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEEE, BAT og ELV Statistik"

Transkript

1 Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System

2 Udgivet af: DPA-System September årgang Web: DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V Tlf: Eftertryk og anvendelse af data er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. DPA-System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

3 Indhold 1. Forord... 7 Læsevejledning... 7 Ansvaret for og validering af data generelt... 8 I. WEEE Producentdata i WEEE-registret Tabel 1: Producenter i WEEE-registret Tabel 2: Producenter pr. kategori og slutbruger Tabel 3: Ud- og indtræden i producentregistret Figur 1: Producenternes fordeling af markedsandele Mængder i WEEE-registret Markedsførte mængder Revisorerklæringer Dual-use begrebet Tabel 4: Markedsført elektrisk udstyr pr. kategori Figur 2: Udviklingen i markedsførte mængder pr. slutbruger Figur 3: Udviklingen i markedsførte mængder pr. kategori Figur 4: Udviklingen i markedsførte mængder hhv. husholdning og erhverv pr. kategori Figur 5: Total Markedsførte mængder og antal producenter for husholdning og erhverv Tabel 5: Udviklingen i antallet af producenter som indberetter 0-mængder INDSAMLEDE MÆNGDER Fordelingsnøgler og deres anvendelse Elskrot fra erhverv Tabel 6: Indsamlet elskrot pr. kategori pr. år Tabel 7: Fordelingsnøgle til indberetning af tilbagetagning af elskrot Figur 7: Indsamlet husholdningsudtyr pr. indsamlingskanal Tabel 8: Forskel i totale markedsførte og indsamlede mængder for hhv. hushold og erhverv Figur 8: Udviklingen i markedsførte og indsamlede mængder Figur 9: Forskellen i markedsførte og indsamlede mængder pr. fraktion Kommunernes indsamling af elektronikaffald Tabel 9: Totalt Indsamlet elskrot pr. indbygger og kommune Tabel 10: Indsamlet elskrot pr. fraktion pr. kommune Tabel 11: Indsamlet elskrot fra registrerede kommunale indsamlingssteder pr. fraktion Figur 10: Indsamlet i kommunerne totalt pr. fraktion Figur 11: Indsamlingsrater i 2012 pr. kommuner og pr. fraktion (ton) DPA-System

4 Kommunale data Tabel 12: Antallet af registrerede kommunale indsamlingssteder Tabel 13: Opsamlingsmateriel på indsamlingssteder pr. type og år Behandlede Mængder Indsamlet i forhold til sendt til behandling Tabel 14: Geografisk område for 1. behandling Figur 12: Totalt behandlet og geografisk område Tabel 15: Behandlingsform for elskrot og effektivitetsprocenter Tabel 16: Indsamlet elskrot i forhold til elskrot sendt til behandling Figur 13: Indsamlede og behandlede mængder pr. kategori Figur 14: Indsamlede og behandlede mængder pr. kategori Figur 15: Behandlede mængder pr. kategori Figur 16: Behandlede mængder pr. kategori II. BAT Producentdata i BAT-registret Tabel 17: Producenter i BAT-registret Tabel 18: Producenter pr. kategori af batterier Mængder i BAT registret SKAT og bærbare batterier Tabel 19: Markedsførte mængder batterier Figur 17: Markedsførte batterier pr. kategori og stofgruppe Tabel 20: Indsamlede batterier totalt og pr. indbygger Tabel 21: Indsamlede batterier pr. kommune i Figur 18: Kommunernes indsamling af bærbare batterier Tabel 22: Indsamlede batterier pr. kategori og indsamlingskanal Tabel 23: Batterier sendt til behandling i pr. stofgruppe Figur 19: Forskellen mellem markedsført, indsamlet og sendt til behandling Tabel 24: Behandlingen af batterier i III. ELV Producentdata i ELV-registret Tabel25: Antallet af registrerde importører pr. 29. juli Tabel 26: Antal Importører fordelt på kategorier Tabel 27: Antallet af solgte biler i WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

5 IV. EU mål Opfyldelse af EU målsætninger Tabel 28: Indsamlet WEEE og EU Mål Tabel 29: Genanvendt og Nyttiggjort WEEE og EU mål Kommende EU-mål for WEEE Tabel 30: Kommende krav til indsamling af WEEE og Danmarks status Tabel 31: Kommende krav til behandlingseffektivitet og Danmarks status Tabel 32: Indsamlede batterier i 2012 og EU mål Tabel 33: Genanvendelse af batterier og EU mål Referencer til lovdokumenter DPA-System

6

7 1.Forord DPA-System udarbejder årligt WEEE og BAT Statistik, der indeholder opgørelser over de data, som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier og akkumulatorer. Det er 7. gang statistikken udgives. Fra og med 2013 varetager DPA-System ligeledes registret over solgte biler i Danmark i forbindelse med producentansvaret for importører af personbiler og varebiler. Danmark og de andre EU-medlemsstater indberetter de markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektronisk udstyr, batterier og biler til EU Kommissionen, som overvåger om målsætningerne for indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse nås. Se indledningen til de enkelte afsnit for forklaring af disse begreber. Referencer til gældende lovgivning findes bagest i denne publikation. LÆSEVEJLEDNING Statistikken er opdelt i 4 dele. Første del omfatter data for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Anden del omfatter data for batterier og akkumulatorer (BAT). Tredje del omfatter data for personbiler og varebiler (ELV). Fjerde del er en oversigt, der viser, hvorledes Danmark opfylder de europæiske målsætninger for indsamling og behandling af både WEEE og BAT. Første og anden del indeholder hver et afsnit med data for indsamlede mængder og indsamlingssteder pr. kommune totalt og pr. indbygger. Mens afsnittet om ELV viser antallet af registrerede importører og antal solgte biler i Der anvendes følgende farvekoder for de forskellige områder: Grøn: Vedrører kun WEEE Rød: Vedrører kun BAT Gul: Vedrører kun ELV Blå: Vedrører kommuner eller alle områder Bemærk at tabel- og figurnummereringen i statistikken er fortløbende, mens notenummereringen er knyttet til hver tabel eller figur. I statistikken benævnes producenter og importører udelukkende producenter, da reglerne er ens for begge grupper. Statistikken indeholder data for kalenderåret 2012 og tidligere år. Data er fremkommet gennem de registrerede producenters årlige indberetninger til producentregistret, samt kommunernes registreringer af indsamlingssteder og opsamlingsmateriel i Statistikken indeholder blandt andet opgørelser over antal kommunale indsamlingssteder pr. kommune og antal anvendt indsamlingsmateriel, samt antal registrerede producenter og fordelingen blandt de kollektive producentordninger. Derudover er der mængdeangivelser for markedsførte elektronikprodukter og batterier, indsamlet elskrot og udtjente batterier, samt den efterfølgende behandling. Behandlingen er DPA-System

8 fordelt på behandlingsform. De forskellige behandlingsformer er sat i forhold til de lovbestemte EU-mål for genanvendelse og nyttiggørelse. Behandlingen af elskrot er yderligere opdelt på geografisk område. For ELV indeholder statistikken for 2012 udelukkende en oversigt over antallet af registrerede bilimportører samt antallet af solgte biler, da DPA-System ikke er hjemlet i den danske implementering af lovgivningen til at modtage andre data. Hvor det er muligt, er tal for 2012 sat i forhold til de forgående års tal. Det skal bemærkes, at tidligere års data visse steder er blevet reguleret i forhold til de tal, som er præsenteret i de tidligere statistikker. Reguleringen er foretaget, fordi der efter publiceringen af tidligere års statistikker er kommet nye tal til fra producenternes indberetning. Dette skyldes, at Miljøstyrelsen har bestemt, at producenterne skal indberette forglemmelser og rettelser for tidligere indberetningsperioder. Ændringerne er foretaget af såvel individuelle producenter som kollektive ordninger. Bemærk, at der ikke længere medtages mængder for år Der henvises til tidligere års statistikker for disse data. ANSVARET FOR OG VALIDERING AF DATA GENERELT Nedenstående beskriver nogle af de forhold, som generelt påvirker datakvaliteten på WEEE, BAT og ELV områderne, og som influerer på tallene i statistikken for Tilsvarende beskrivelser findes indledningsvis til de specifikke afsnit. Siden producentregistret og registret over kommunale indsamlingssteder blev etableret i 2006, har det været et generelt problem at sikre datakvaliteten i registrene, både i relation til stamdata for producenter og importører (efterfølgende blot betegnet producenter) og for de kommunale indsamlingssteder. Dette skyldes, at kvaliteten afhænger af aktørernes vilje og evne til at opdatere data. Hertil kommer kvaliteten af de løbende indberetninger af mængder m.m. som alene kan sikres ved tilsynsmyndigheden på området. Tilsynsmyndigheden er den danske Miljøstyrelse. Data, der indberettes til registrene, anvendes til følgende hovedopgaver: Kontaktinfo til alle ansvarlige parter: Producenter, kollektive ordninger og kommuner Beregning af gebyrer Tildeling af elskrot Økonomisk sikkerhedsstillelse Årlig statistik Monitering af opfyldelse af lovgivningens målsætninger Afrapportering til Miljøministeren og EU-kommissionen De data, som tilgår DPA-System, danner grundlag for langt størstedelen af aktiviteterne i DPA-System i forbindelse med administrationen af producentansvarslovgivningen. Derfor er det overordentligt vigtigt, at data er så korrekte som mulig. DPA-System iværksætter derfor, i samarbejde med aktørerne, løbende tiltag til at forbedre datakvaliteten. Nedenfor er nævnt en række af disse aktiviteter: For så vidt angår stamdata har DPA-System gennemført en række ændringer af registrerings- og indberetningssystemet. Registrene er koblet op på Det Centrale Virksomheds Register (CVR), hvilket betyder, at enhver producent, kommune, kommunalt affaldsselskab eller forsyningsselskab oprettes med træk af stamdata fra CVR. I løbet af kalenderåret foretager DPA-System tillige et antal kørsler mod CVR for at kunne udskille ophørte virksomheder eller identificere ændringer i adresser eller i CVR-numre. 8 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

9 Stamdata, der ikke findes i CVR, primært kontaktdata, skal registranterne selv opdatere. DPA-System er løbende i tæt kontakt med såvel producenter som med kommunale aktører for at motivere disse til hyppigere at opdatere data. Med henblik på at få så fyldestgørende og retvisende indberetninger som muligt inden for de lovfastsatte tidsfrister, har DPA-System etableret et adviseringskoncept, hvorunder alle relevante aktører løbende adviseres elektronisk om frister og eventuelt mangelfulde indberetninger. Det er den enkelte producent, som ifølge lovgivningen, har ansvaret for, at indberettede data i producentregistret er korrekte. DPA-System har etableret en elektronisk årsopgørelse over den samlede indberetning pr. producent. Dette giver producenterne indsigt i og mulighed for at kontrollere egne data, uanset om disse data er indberettet af en eller flere kollektive ordninger, eller af producenten selv. Der er således skabt god forudsætning for, at producenternes indberetning kan blive retvisende. DPA-System har i tiltagende omgang, valgt en mere direkte og opfølgende kontakt med både producenter og kommuner, samt andre involverede parter for at sikre, at alle data i systemet er så valide og opdaterede som muligt. Eftertryk og anvendelse af data er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. DPA-System 2013 Hovedtal (ton): Total mængder WEEE Total mængder BAT Markedsført Indsamlet Sendt til behandling Markedsført Indsamlet Sendt til behandling DPA-System

10

11 I. WEEE 2.Producentdata i WEEE-registret TABEL 1: PRODUCENTER I WEEE-REGISTRET WEEE Registeroversigt Total antal aktive producenter Registreringer med Erhvervskategorier Registreringer med Husholdningskategorier Individuelle registreringer Kollektive ordningers registreringer Elretur ERP LWF RENE AG ReturBat Kilde: DPA-System Viser det totale antal aktive registreringer ved unikke CVR numre. Med aktiv menes det antal producenter, der var godkendt på tidspunktet for dataudtrækket d Viser andelen af det totale antal producenter, der som minimum har en slutbrugerkategori i hhv. husholdninger eller erhverv. Disse tal kan ikke summeres til totalt antal registreringer, da en producent kan være registreret med flere kategorier for både erhvervs- og husholdningsslutbrugere. Se definitionen på slutbruger på side 13: Under afsnittet Dual-use begrebet. 3 En producent kan være registreret som både individuel og som deltager i en eller flere kollektive ordninger alt efter, hvilken kategori der er tilmeldt. Individuelle registreringer er langt overvejende producenter med slutbruger i erhverv. 4 Returbat er kollektiv ordning for batterier, og er nu også aktiv for EEE-kategorier for 3 virksomheder. TABEL 2: PRODUCENTER PR. KATEGORI OG SLUTBRUGER Erhverv Husholdning 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a Armaturer b Lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater 32-1 Viser antal registreringer den En producent kan være aktiv i flere kategorier indenfor både husholdning og erhverv. Tabellen viser antallet af registrerede virksomheder pr. kategori. En summering af disse tal er derfor ikke udtryk for det totale antal registrerede virksomheder. Når producenterne registrerer de produktkategorier, hvori de er aktive, skal de samtidig angive, hvorvidt produkterne afsættes til slutbrugere i husholdninger og/eller erhverv. Slutbruger-begrebet beskrives på side 11: Under afsnittet Dual-use begrebet. DPA-System

12 TABEL 3: UD- OG INDTRÆDEN I PRODUCENTREGISTRET DPA System Registeroversigt 1 År Slettede producenter Individuelle registreringer 120 I kollektiv ordning 71 Genoprettede producenter Individuelle registreringer 83 I kollektiv ordning 37 Nyoprettede producenter Individuelle registreringer 78 I kollektiv ordning 52 Kilde: DPA-System Disse registreringer (CVR-numre) vedrører både WEEE og BAT producenter. 2 Viser antallet af registreringer (CVR-numre) som i perioden jan juli er blevet slettet af registret, som følge af misligholdelse af deres registrerings- eller betalingsforpligtelser og/eller virksomhedens ophør eller udtræden af markedet. 3 Viser hvor mange ud af de slettede registreringer (CVR-numre), der er blevet genoprettet. Ved genoprettet forstås virksomheder, som er blevet slettet som følge af misligholdelse af deres registrering, men som efterfølgende beder om at blive genoprettet. 4 Viser antallet af registreringer, som er oprettet i perioden jan juli En del af disse har været registreret tidligere, og er genindtrådt på ny. FIGUR 1: PRODUCENTERNES FORDELING AF MARKEDSANDELE Kilde: DPA-System Figuren viser fordelingen af markedsandele blandt producenterne og gælder for både WEEE og BAT producenter. Med udgangspunkt i totale markedsførte mængder og unikke producenter viser figuren, at markedet er fordelt således, at 73 virksomheder står for 80% af markedet, mens virksomheder tilsammen udgør 1% af markedet. 12

13 3.Mængder i WEEE-registret MARKEDSFØRTE MÆNGDER Markedsførte mængder opgøres som den faktiske vægt i kilo for både elektrisk udstyr og batterier. Det skal bemærkes, at nogle kollektive ordninger tidligere har benyttet omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte til estimering af den markedsførte mængde. Revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2010, præciserer, at der ikke længere må anvendes omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte, men at det er udstyrets faktiske vægt, der skal opgøres. Herved højnes korrektheden af data. REVISORERKLÆRINGER Indberetningen af de markedsførte mængder elektrisk udstyr til husholdningsbrug skal, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, kontrolleres af en revisor, hvis der omsættes for over 1 mio. DKK af det omfattede udstyr. Disse data antages således at have højere kvalitetsniveau end data for udstyr til erhvervsbrug, som ikke kontrolleres. For at sikre en større ensartethed og for at gøre det både billigere og lettere for producenterne at overholde kravet om revisorerklæringer blev der i 2007 udarbejdet en national revisionsstandard af Miljøstyrelsen (MST) og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) nu Danske Revisorer. Standarden er siden 2011 blevet revideret og implementeret i et elektronisk rapporteringsforløb på DPA-Systems adgangsstyrede del af hjemmesiden. DUAL-USE BEGREBET I løbet af 2010 præciserede Miljøstyrelsen fortolkningen af det såkaldte dual-use begreb, der vedrører elektrisk udstyr, der kan anvendes i både erhvervsvirksomheder og private husholdninger. Således defineres udstyr til slutbruger i hhv. husholdning og erhverv som følger: Udstyr til slutbruger husholdning: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx en almindelig kaffemaskine. Udstyr til slutbruger erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder. Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er udstyr til private husholdninger. Præciseringen har formentlig betydet en forskydning i indberetningen således, at en større del af mængderne, modsat tidligere år, er blevet indberettet som produkter til husholdning i stedet for erhverv. Ligeledes er der sket en præcisering af definitionen på lysarmaturer til husholdninger. Tidligere har alle armaturer til husholdninger været defineret som generelt undtaget producentansvar. Præciseringen har medført, at de armaturer til husholdninger, der indeholder elektronik, også er omfattet af producentansvaret. DPA-System

14 TABEL 4: MARKEDSFØRT ELEKTRISK UDSTYR PR. KATEGORI 1 År 2012 (tons) Husholdning Erhverv Total 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Alle tal er baseret på producenternes og de kollektive ordningers egne årlige indberetning til DPA-System. 2 Kategori 5a: Armaturer har hidtil kun været omfattet for erhvervsslutbrugere, men fra 2010 er disse også omfattet for slutbrugere i husholdninger. Se på side13:dual-use begrebet. 3 Mængde korrigeret fra 1969 ton til 1317 ton pr pga. fejlrettelser hos én enkelt producent. 4 Kategori 10: Salgsautomater betragtes ikke som elektrisk udstyr fra husholdninger. FIGUR 2: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER PR. SLUTBRUGER 14 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

15 FIGUR 3: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER PR. KATEGORI Note: Se betegnelsen for de enkelte kategorier i tabel 4 på forrige side. FIGUR 4: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER HHV. HUSHOLDNING OG ERHVERV PR. KATEGORI DPA-System

16 FIGUR 5: TOTAL MARKEDSFØRTE MÆNGDER OG ANTAL PRODUCENTER FOR HUSHOLDNING OG ERHVERV Figuren er en sammenstilling af data fra Tabel 1 og Tabel 4 og viser forholdet mellem antallet af producenter og mængden af markedsført udstyr for hhv. husholdning og erhverv. Det ses, at selvom antallet af registrerede producenter med udstyr til husholdninger generelt er stigende, udviser de registrerede markedsførte mængder en faldende tendens for segmentet husholdninger. TABEL 5: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF PRODUCENTER SOM INDBERETTER 0-MÆNGDER År I alt Antal registrerede producenter med husholdningsudstyr Indberetter 0-mængde Antal producenter % af registrerede % % % % % % Kilde: DPA-System En forklaring på de faldende markedsførte mængder af især husholdningsudstyr er for en dels vedkommende, at et stigende antal producenter i forbindelse med den årlige indberetning indberetter 0 kg markedsført udstyr. Således figurerer på nuværende tidspunkt 14 % af producenterne med udstyr til husholdninger med ingen (0) markedsførte mængder i alle deres husholdningskategorier. Dette ses for både individuelle producenter og producenter i kollektive ordninger. Det vil søges afklaret hos tilsynsmyndigheden -Miljøstyrelsen, hvor længe en producent kan stå i producentregistret uden markedsførte mængder. 16 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

17 INDSAMLEDE MÆNGDER Det udtjente elektriske udstyr indsamles af kommunerne i 5 fraktioner. Efterfølgende omregnes indholdet af de 5 fraktioner til de 10 kategorier. Omregningen fra fraktion til kategori for husholdningsudstyr sker efter fordelingsnøglerne angivet i Tabel 7. De pågældende fordelingsnøgler er tilvejebragt ved en række sorteringsforsøg, som er gennemført senest 2008 af operatører/behandlingsvirksomheder. Det har imidlertid ikke været muligt at verificere, hvorvidt fordelingsnøglerne stadig er retvisende, ligesom det ikke har været muligt at indhente nye tal i de seneste år. I 2010 trådte en ændring af sammensætningen af de 5 fraktioner i kraft, hvormed det var første gang, at de i Tabel 7 angivne fordelingsnøgler er anvendt. Det forventes, at den kommende revision af bekendtgørelsen i 2014, vil skabe lovhjemmel for, at DPA-System kan foranstalte de nødvendige sorteringsforsøg gennemført, som kan sikre en korrekt fordelingsnøgle. FORDELINGSNØGLER OG DERES ANVENDELSE Fordelingsnøgler er nødvendige, da direktivet arbejder med 10 kategorier af udtjent udstyr, hvorimod det danske affaldssystem arbejder med 5 fraktioner på WEEE-området. Udstyr i én af de 10 kategorier hører til en eller flere af de 5 fraktioner og tilsvarende vil udtjent udstyr i én af de 5 affaldsfraktioner kunne henføres til flere kategorier. Der findes to fordelingsnøgler: Én nøgle, der i forbindelse med den årlige tildeling anvendes af DPA-System til, at omregne den markedsførte mængde fra kategori til fraktion. Én nøgle, der anvendes af producenterne til at omregne fra indsamlet elskrot pr. fraktion til kategori, når producenten skal indberette hvor meget elskrot, der er indsamlet i de danske affaldsfraktioner. De indsamlede mængder indberettes ikke i de 5 fraktioner, men i de 10 kategorier. Begge nøgler har betydning for, hvorvidt producenternes markedsandele er korrekt fastsat, således at producentansvaret virker konkurrenceneutralt. Vedligehold af fordelingsnøgler Typen af udstyr, der sælges ændrer sig over tid. Markedet ændrer sig så at sige mellem forskellige typer af udstyr inden for en kategori. Se eksemplerne herunder: Eksempel 1 I kategori 1 Store husholdningsapparater vil fordelingen mellem kølemøbler og andet stort kategori 1 udstyr forskyde sig. Forskydningen kan fx skyldes, at kølemøblerne bliver større og tungere, som følge af at det er blevet populært at installere amerikanerskabe hvor en stor del af udstyret består af stål og metal fremfor plast, hvorimod komfurerne er blevet lettere ved skift fra gulv-gaskomfurer til separate induktionskogeplader og elovne. Der kan altså løbende ske en forskydning i fordelingsnøglen mellem kategori 1 og fraktion 1+2. Denne forandring i markedet kan medføre en forskydning i indtægter og omkostninger knyttet til producentansvaret i kategori 1 mellem de virksomheder, der har producentansvar for hhv. kølemøbler (fraktion 1)og andet stort udstyr (fraktion 2). DPA-System

18 Eksempel 2 Et andet eksempel ses i kategori 3 It-og teleudstyr, hvor markedet skifter, så stationære PC er udskiftes med bærbare computere og tablets. Denne forandring i markedet sker ikke blot ved salget af det tekniske udstyr og i det udtjente udstyr, der kasseres, men også mellem de producenter, der sælger udstyret. Udstyr, der sælges i kategori 3, indsamles i fraktion 3+4 som hhv. skærmholdigt og ikke skærmholdigt udstyr. Da markedsfordelingen i det solgte udstyr og i elskrottet forskydes som følge af teknologiudvikling og markedstrends, skal fordelingsnøglerne løbende opdateres for at være valide. ELSKROT FRA ERHVERV Af Tabel 6 i statistikken fremgår det, at der er indsamlet forholdsvis få mængder elskrot fra erhverv, når antallet af producenter, der markedsfører erhvervsudstyr, sammenlignes med de mængder, der indsamles fra husholdninger. De fire væsentligste årsager til dette antages at være: Elskrot, der stammer fra udstyr til erhverv som er markedsført før 2006 er, modsat udstyr fra husholdninger, ikke omfattet af producentansvar og vil derfor ikke fremgå af statistikken. Andelen må anses for at være faldende. Erhvervsvirksomheder, som importerer elektrisk udstyr til eget brug, er ikke omfattet af producentansvaret for så vidt angår registrering og indberetning hos DPA-System. Disse mængder vil ikke indgå i statistikken, hverken som markedsført eller indsamlet udstyr. Virksomheder med elskrot som omfattet af producentansvaret, har en ret, men ikke pligt til at aflevere dette elskrot til producenter af det pågældende udstyr. Såfremt elskrottet ikke afleveres til producenten, vil disse mængder ikke indgå i statistikken. Producenter med producentansvar for elektrisk udstyr, der alene anvendes af erhvervsvirksomheder, har mulighed for at overdrage ansvaret for indsamlingen og behandlingen af elskrottet til et senere omsætningsled. Senere omsætningsled har ikke indberetningspligt, hvorfor disse mængder ikke vil indgå i statistikken. Det er dog kun en lille del af de markedsførte mængder der er registreret som ansvarsoverdraget, hvorfor gruppen heraf er begrænset. Erhvervsudstyr, som bliver indsamlet på kommunale indsamlingssteder bliver registreret som udstyr fra husholdninger, da det ikke er muligt at differentiere mellem udstyret, som er afleveret der. Den føromtalte præcisering af dual-use begrebet (på side 13) har også medført en forskydning af de indsamlede mængder fra erhverv til hushold. Det antages, at virkningen har været størst for kategorien lyskilder fra husholdninger, men også andre kategorier kan være påvirket. Data for indsamlede mængder i 2012 viser desuden et markant fald i de indsamlede mængder af elektrisk udstyr fra husholdninger. DPA-System er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorfor den indsamlede mængde er faldet så drastisk. 18 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

19 TABEL 6: INDSAMLET ELSKROT PR. KATEGORI PR. ÅR Indsamlet elskrot fra husholdninger Indsamlet elskrot fra erhverv År 2012 (ton) Kommunal Kollektiv Producent Kollektiv Producent Total Total indsamling indsamling indsamling indsamling indsamling Total 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Noter: Producenterne indsamler husholdningselskrot via kommunale indsamlingssteder i 5 fraktioner (se indsamlede mængder pr. kommune i Tabel 8.). Derudover indsamles også elskrot via kollektive ordningers regionale indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling. Disse indsamlede mængder er præsenteret i Tabel 5 og opgjort efter WEEE direktivets 10 kategorier. Fra 2010 blev der indført en ny fraktionsopdeling. Derfor er omregningen fra fraktion til kategori ændret i henhold til de nye fraktioner. Forholdet mellem fraktioner og de 10 kategorier er illustreret i Tabel 7. Da armaturer til husholdninger tidligere var undtaget producentansvar og benævnte fordelingsnøgle ikke siden er blevet opdateret fremstår kategori 5 a som ikke eksisterende. WEEE, BAT og ELV Statistik

20 TABEL 7: FORDELINGSNØGLE TIL INDBERETNING AF TILBAGETAGNING AF ELSKROT 1 Fraktion Procent Kategori 1. Store apparater u. køl 100 % Kat Kølemøbler 100 % Kat Små apparater 3,7 % Kat. 1 17,3 % Kat. 2 41,1 % Kat. 3 30,9 % Kat. 4 0 % Kat. 5a 2 4,1 % Kat. 6 0,8 % Kat. 7 0,2 % Kat. 8 1,9 % Kat Skærme 16 % Kat % Kat. 4 5 b). Lyskilder 100 % Kat. 5b 1 Ovenstående viser en nøgle til omregning fra fraktioner til kategori. Nøglen er baseret på sorteringsforsøg gennemført af operatørerne senest er dette sket i Se på side 17 for yderligere information om, hvilke usikkerheder der er forbundet med fordelingsnøglen, herunder behovet for nye sorteringsforsøg bl.a. efter, at armaturer fra husholdninger (5a) er blevet omfattet, og derfor nu forekommer i fraktion 3. FIGUR 6: TOTALT INDSAMLET PR. TYPE AF INDSAMLINGSKANAL OG PR. ÅR Det fremgår, at den altovervejende andel af elskrot indsamles via de kommunale indsamlingsordninger, dog ses betydeligt fald i den kommunale indsamling i perioden DPA-System

21 FIGUR 7: INDSAMLET HUSHOLDNINGSUDTYR PR. INDSAMLINGSKANAL Der er i 2012 sket et markant fald i indsamlingen af elektrisk udstyr fra husholdninger, svarende til 8 % i forhold til TABEL 8: FORSKEL I TOTALE MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER FOR HHV. HUSHOLD OG ERHVERV Hushold 1 (Ton) Markedsført Indsamlet REST ton REST % 41% 40% 32% 32% 28% 36% Erhverv (Ton) Markedsført Indsamlet REST ton REST % 96% 95% 93% 97% 97% 95% Kilde: DPA-System Tabellen viser en tydelig forskel i mængden af markedsført udstyr i forhold til, hvad der bliver indsamlet over en 6-årig periode. For erhvervsudstyret kan forklaringen for en del findes blandt de forhold, som er beskrevet på side 18 (se Elskrot fra erhverv), mens DPA-System ikke er i besiddelse af data, der kan forklare de over ton der mangler af husholdningsudstyret. NB! Korrektion i total mængde markedsført hushold (Se tabel 4: Lyskilder) DPA-System

22 FIGUR 8: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER 1 1 Kurverne baserer sig på Tabel 7 og viser udviklingen af de totale markedsførte og indsamlede mængder over en 6-årig periode dækkende udstyr fra både husholdninger og erhverv. Der ses et tydeligt fald i de indsamlede mængder fra 2011 til WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

23 FIGUR 9: FORSKELLEN I MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER PR. FRAKTION 1 1 Diagrammerne bygger på omregninger fra kategori til fraktion af totalerne for markedsførte mængder sammenholdt med totale indsamlede mængder (som indsamles i fraktioner). Dvs. både erhverv- og husholdningsudstyr. Til omregningen er anvendt fordelingsnøglen i Tabel 7. Forhold vedrørende anvendelse af fordelingsnøglen er beskrevet på side 17. Da kategori '10. Salgsautomater' kun gælder erhverv og derfor ikke er en del af omregningsfaktoren til fraktion, bliver kategorien ikke talt med i beregningerne af fraktionerne. Der ses en markant forskel mellem markedsførte og indsamlede mængder for især store og små husholdningsapparater (Fraktion 1 og 3). For lyskilder er den markedsførte mængde i 2012 blevet korrigeret. (Se Tabel 4) DPA-System

24 KOMMUNERNES INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD 2010 var det første år med indberetning om indsamlede mængder elskrot pr. kommune, mens kravet allerede optrådte for bærbare batterier i 2009 (Tabel 19). I en række tilfælde kan der, mellem kommuner indbyrdes eller mellem kommuner og kollektive ordninger, være indgået aftaler om, at de kommunalt indsamlede mængder afhentes fra indsamlingssteder, som ikke er placeret i den kommune, hvor indsamlingen reelt har fundet sted. Nogle kommuner vil derfor fremstå med en højere indsamlet mængde, end det rent faktisk er tilfældet. Tilsvarende vil nogle kommuner fremstå uden eller med meget små mængder. Nedenstående tabel er sorteret efter total mængden pr. indbygger. Tabellen viser store forskelle mellem kommuner med markante udsving i forhold til landsgennemsnittet på 12,7 kg pr. indbygger. TABEL 9: TOTALT INDSAMLET ELSKROT PR. INDBYGGER OG KOMMUNE Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Gentofte Vallensbæk Brønderslev ,0 Solrød ,2 Frederiksberg ,8 Ishøj ,3 Albertslund ,8 Hørsholm ,9 Ballerup ,0 Gladsaxe ,7 København ,3 Hvidovre ,5 Hillerød ,7 Herlev ,8 Glostrup ,0 Furesø ,8 Allerød ,8 Gribskov ,2 Høje-Taastrup ,5 Lyngby-Taarbæk ,9 Sønderborg ,0 Aarhus ,5 Egedal ,7 Rebild ,5 Halsnæs ,7 Rudersdal ,8 Morsø ,0 Helsingør ,2 Odense ,5 24 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

25 Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Randers ,5 Aabenraa ,6 Aalborg ,6 Esbjerg ,0 Dragør ,7 Kolding ,7 Silkeborg ,0 Skanderborg ,1 Herning ,2 Horsens ,3 Vejle ,4 Fredericia ,7 Viborg ,7 Brøndby ,8 Greve ,0 Odder ,0 Vejen ,1 Roskilde ,1 Nyborg ,4 Haderslev ,5 Skive ,5 Struer ,6 Hedensted ,6 Svendborg ,6 Favrskov ,7 Vesthimmerlands ,8 Ikast-Brande ,9 Kerteminde ,9 Samsø ,0 Næstved ,2 Holstebro ,3 Fredensborg ,3 Assens ,3 Tårnby ,4 Billund ,4 Køge ,4 Thisted ,4 Lejre ,5 Jammerbugt ,6 Stevns ,7 DPA-System

26 Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Holbæk ,8 Faxe ,0 Slagelse ,0 Ringsted ,2 Lemvig ,3 Middelfart ,4 Tønder ,6 Bornholm ,7 Læsø ,7 Varde ,0 Ringkøbing-Skjern ,0 Sorø ,1 Nordfyns ,5 Faaborg-Midtfyn ,7 Guldborgsund ,2 Frederikshavn ,3 Lolland ,8 Kalundborg ,8 Vordingborg ,0 Ærø ,8 Norddjurs ,3 Langeland ,3 Syddjurs ,3 Mariagerfjord ,3 Odsherred ,0 Hjørring ,9 Fanø ,8 Frederikssund ,4 Rødovre ,8 Landsgennemsnit ,7 Kilde: DPA-System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

27 TABEL 10: INDSAMLET ELSKROT PR. FRAKTION PR. KOMMUNE Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Reg Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Indbyggertal stammer fra udtræk fra Danmarks Statistik juli Antallet af indsamlingssteder er baseret på kommunernes egne registreringer af indsamlingssteder hos DPA-System og på kollektive ordningers indberetning af afhentede mængder på indsamlingsstederne. Når kommuner står uden angivne mængder for indsamlet elskrot, kan det skyldes, at kommunen får opsamlet elskrottet udenfor kommunen, eller at kommunen ikke har registreret sig som indsamlingssted for elskrot hos DPA- System, eller at den kollektive ordning ikke har indberettet en mængde. 2 Se typen af fraktioner og fraktionsopdelingen i Tabel WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

28 Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Herning Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skj Ringsted Roskilde Rudersdal WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

29 Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Århus Total Note: Total mængde indsamlet pr. indbygger er beregnet af DPA-System, august Indbyggertal er udtrukket fra Danmarks Statistik juli DPA-System

30 TABEL 11: INDSAMLET ELSKROT FRA REGISTREREDE KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. FRAKTION Indsamlet via kommunale indsamlingssteder pr.fraktion (ton) Fraktion 1: Store hushold Fraktion 2: Kølemøbler Fraktion 3: Små hushold Fraktion 4: Skærmholdigt Fraktion 5: Lyskilder Total Kilde: DPA-System Oversigten viser et fald i de indsamlede mængder på ca. 10 % fra 2011 til Der er tale om fald i alle fraktioner. Faldet er mindst i Fraktion 3 (8 %) og størst for fraktion 4 (13 %). FIGUR 10: INDSAMLET I KOMMUNERNE TOTALT PR. FRAKTION Totalt indsamlet i kommunerne pr. fraktion (ton) Fraktion 1: Store hushold. Fraktion 2: Kølemøbler Fraktion 3: Små hushold. Fraktion 4: Skærmholdigt Fraktion 5: Lyskilder Der vises kun data for , da tal for tidligere år var beregnede mængde fordi der ikke var ikke krav til direkte indberetning pr. kommune i tidligere bekendtgørelser. Endvidere blev fraktionsopdelingen også ændret for disse år. Mængderne for var således beregnet på baggrund af producenternes indberetning af indsamlede mængder pr. kategori og omkonverteret fra gamle fraktioner til nye fraktioner og derefter via fordelingsnøglen i Tabel WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

31 FIGUR 11: INDSAMLINGSRATER I 2012 PR. KOMMUNER OG PR. FRAKTION (TON) Kommunernes indsamling af fraktion 1-5, hvor lys farve er mindste mængde og mørk farve er største mængde DPA-System

32 KOMMUNALE DATA En del af de data, der har været registreret vedrørende de kommunale indsamlingssteder, manglede i slutningen af 2009 opdatering. Dette gjorde sig gældende for såvel basale kontaktinformationer som for det registrerede behov for opsamlingsmateriel. Forholdet blev i løbet af 2010 søgt afhjulpet ved, at DPA- System tog kontakt til hver enkelt kommune og medvirkede til, at kommunen fik opdateret sine informationer i registret. Denne praksis er gentaget flere gange efterfølgende. Der kan imidlertid stadig være en vis usikkerhed forbundet med registreringen af det opsamlingsmateriel, som aktuelt forefindes på indsamlingsstederne, da antallet løbende ændres. TABEL 12: ANTALLET AF REGISTREREDE KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER Kommunale indsamlingssteder 1 Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Kilde: DPA-System Følgende kommuner har ingen indsamlingssteder: Gentofte, Vallensbæk Antallet af indsamlingssteder har været nogenlunde konstant i de seneste 3 år. TABEL 13: OPSAMLINGSMATERIEL PÅ INDSAMLINGSSTEDER PR. TYPE OG ÅR Fraktion 1 Beholder type Store husholdningsapparater Stor containere Kølemøbler Stor containere Små husholdningsapparater Bur Skærme og monitorer Bur Lyskilder Lyskasse Lyskilder Tønde Batterier 2 Tønde Antal i alt Kilde: DPA-System Opgørelsen er foretaget, efter at de nye fraktioner (Se Tabel 7) blev indført. Gælder både WEEE og BAT. 2 Se også de indsamlede mængder af batterier pr. kommune i år 2009, 2010, 2011 og 2012 i Tabel 20. Antallet af opsamlingsenheder placeret på indsamlingsstederne har udvist en stigende tendens siden starten på producentansvaret i 2006, uagtet at de indsamlede mængder ikke er steget i perioden. 32 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

33 BEHANDLEDE MÆNGDER Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer: Genanvendelse: Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen. Nyttiggørelse: Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG resten af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for BAT). Rest: Den rest, som bliver tilovers og bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi). Ved indberetning af behandlede mængder er der ved ikrafttrædelsen af Batteribekendtgørelsen i 2009, og den reviderede Elektronikaffaldsbekendtgørelse i 2010, sat nye indberetningskrav vedr. behandlingen af affaldet. Således skal der fra 2009 for batterier, og fra og med 2010 for WEEE, indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg: Anlæggets navn og adresse Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE) Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE) Den beregnede effektivitetssats i % Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. INDSAMLET I FORHOLD TIL SENDT TIL BEHANDLING Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år. For lyskilder spiller den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret en særlig rolle. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en systematisk afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder. DPA-System

34 TABEL 14: GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 1. BEHANDLING År 2012 (Ton) 1 Behandlet i Danmark Behandlet i EU ej Danmark Behandlet uden for EU 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Ved behandlede mængder skelnes der ikke mellem slutbruger husholdning eller erhverv. Fra år 2010 indberettes behandlede mængder pr. behandlingsanlæg, hvorfor den geografiske placering for 1. behandling af elskrottet fra 2010 baseres på anlæggets placering. Se behandlingsformer og opnåede effektivitetsprocenter i Tabel 14. Ændringen i definitioner, indberetningsform og målsætninger for behandlingsformer er yderligere beskrevet på side 34 Når det angives at behandlingen finder i sted i Danmark, betyder det, at mindst den første del (forbehandlingen) finder sted i Danmark. For den del af affaldet som behandles i Danmark, består behandlingen fortrinsvis af shredning (neddeling) i en række grovfraktioner, som sælges til udlandet, hvor udvinding af finere stof- og materialegrupper fortages og videresælges som sekundære råstoffer. Danske virksomheder medvirker således kun i begrænset omfang til selve udvindingen af ressourcerne. FIGUR 12: TOTALT BEHANDLET OG GEOGRAFISK OMRÅDE WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

WEEE-Statistik WEEE-System August

WEEE-Statistik WEEE-System August WEEE-Statistik 2007 WEEE-System August 2008 1 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder i alt... 6 Tabel 3. Kommuner

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

WEEE og BAT Statistik

WEEE og BAT Statistik Dansk Producentansvars System WEEE og BAT Statistik 2010 DPA-System Oktober 2011 Udgivet af: DPA-System Oktober 2011 5. årgang Internet: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D DK-1780 Kbh. V Tlf:

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

WEEE og BAT Statistik

WEEE og BAT Statistik Dansk Producentansvars System WEEE og BAT Statistik 2011 DPA-System 19-09-2012 Udgivet af: DPA-System September 2012 6. årgang Internet: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere