Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling."

Transkript

1 Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne i Plan C. Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Linksamlingen dækker et udpluk af hjemmesider om tekniske virkemidler til nedbringelse af energiforbruget i bygninger digitale værktøjer der kan inspirere og komme med konkrete forslag til energibesparende tiltag ved renovering af forskellige bygningstyper materialer, bygningsdele og producenter byøkologi andre strategiske udviklingsprojekter, netværk og forskningsprojekter links til eksempelsamlinger på nettet Nogle af de virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger vi har kigget på er følgende: Virkemiddelkataloger og digitale værktøjer Slots- og Ejendomsstyrelsen. Idéværktøj til energirenovering. SES har udviklet et værktøj, som giver overblik over de energioptimerende tiltag, som typisk kan betale sig i forskellige bygningstyper: Link til hovedside om Energi Slots og Ejendomsstyrelsen. Energirigtig og sund renovering. Et samarbejdsprojekt imellem Ingeniørhøjskolen Aarhus og Arkitektskolen Aarhus. Værktøjer og virkemidler. Idékatalog og eksempler på renovering. Der tages udgangspunkt i renovering af etageboligbyggeri. Som udgangspunkt tænkes på større renoveringsprojekter, men det kan også bruges til inspiration til enkeltforanstaltninger. Projektet er støttet af Velfærdsministeriets program for forsøg og udvikling indenfor byfornyelsen. De store bygningers økologi. Guidelines for renovering. Leksikon over virkemidler. Cases. 1

2 Renovering Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Opfølgning på By- og Boligministeriets Projekt Renovering, der sluttede i (byfornyelsesdatabasen.dk) Links til igangsatte projekter under renovering 2010: for etageejendomme tager udgangspunkt i 4 byggeperioder. Energikoncept.dk Referencekatalog og digitalt værktøj til forslag til energikoncepter. Udviklet primært til etageejendomme og parcelhuse. Energimål.dk offentliggøres I midten af juni og er et samarbejde mellem SES og flere aktører. Værktøj til energibesparende tiltag i kontorejendomme der trækker oplysninger fra EMO og BBR. Beslutningsgrundlag for ejer/lejer. Består af en beregner (økonomi, Energy benefits og vedligehold) og et inspirationskatalog (indeklima, arkitektonisk værdi, udviklingspotentiale). Videncenter for energibesparelser (TI, SBI, DTU-Byg). Fokus på eksisterende bygninger. Henvender sig til håndværkere og rådgivere. Katalog over energiløsninger til blandt andet 1960 er og 70 er boliger. Faktaark på diverse energiløsninger. LavEByg er innovationsnetværk for integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet. LavEByg's medlemmer er byggevareproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter, udførende, brancheorganisationer, andre faglige netværk samt offentlige myndigheder. Formålet med denne del af hjemmesiden er at formidle viden om lavenergibyggeri og integrerede lavenergiløsninger i form af artikler, rapporter, links til projekter, konferencer og diverse nyheder mm. Siden opdateres løbende. Netværket LavEByg: DTU-byg, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, SBI og COWI A/S. EUDP2008. Energirenovering af typiske bygninger eksempelsamling. EUDP er energistyrelsens Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Innobyg. Afløseren til LavEbyg. 2

3 Passipedia. Tysk hjemmeside..."alt om" passivhuse / renovering mv Passivhäuser in Österreich - Interaktives Dokumentations- Netzwerk Passivhaus. IG Passivhaus>Vorarlberg Activehouse.info har til formål at skabe dialog, udvikling, netværk og vise ekempler på bæredygtig byggeri ud fra "Active House" visionen Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Centret vil i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren. Tilknyttet Aalborg Universitet (AAU). plan/konsulentrapporter.aspx Københavns Kommunes klimaplan. Rapport bag klimaplanen om byggeri og renovering af bygninger udarbejdet af Rambøll. Virkemiddelkatalog. Tekniske og implementeringsvirkemidler i forhold til nedbringelse af CO2. Det grønne hus. Østsjællands videncenter for miljø, energi, natur og sundhed. Virkemiddelkatalog. Producent database. Elsparefonden. Bliver til energiforum? Rockwool. Lavenergiguide. Alt om lavenergi, passivhuse og energirenovering. Nyttige links og rapporter. Energitjenesten. Viden om energibesparende tiltag. Til private forbrugere og til byggeriets parter. 3

4 DAC. Dansk Arkitektur Center. Hjemmeside Bæredygtige Byer / Sustainable cities.dk. cases, viden, blog. Formidling af innovationsprojekter i byggebranchen. Byggeriets Innovation. (division i DAC frem til 1. jan Cases igangsat. eks. Integreret facaderenovering 2008). Facader.dk Materialer og bygningsdele alt om vinduer / ruder. Ubrændte lersten og "alternative" isoleringsmaterialer links til alt indenfor bygningsdele, materialer, egenskaber og planlægning. illustreret byggeordbog for begyndere. Solar City. Alt om solceller. 3xNielsen Arkitekter. GxN. Materiale database. Produktudvikling. Ecolect. Discover green materials. Materialedatabase. bibliotek/udstilling af mere end 2000 materialer i Stockholm. Boliger Bolius. Boligejernes videncenter. Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet Den nye boligportal giver hjælp til husejerne på nettet og er et nyt kapitel i Klima- og Energiministeriets klimakampagne 1 ton mindre. 4

5 Eksempelsamlinger på nettet Dansk Byøkologi (drives af Foreningen Bæredygtige byer og bygninger - FBBB). Mange eksempler på projekter fra alle kommuner. Miljørigtigt byggeri. Sustainable Renovation Arkitektskolen i Aarhus og FBBB. De store bygningers økologi. Cases fra byfornyelse på Vesterbro. Energirigtig og sund renovering. Eksempelsamling opdelt i tre hovedgrupper: 1_Ejendomme opført frem til _Ejendomme opført frem til _Ejendomme opført frem til ECO Architecture. Best practice of European sustainable architecture - with a specific focus on integrated energy design. Gode beskrivelser af bæredygtige tiltag på bygningerne. Primært nybyggeri. Klimaændringer og innovation i byggeriet. Eksempelsamling: kommunal planlægning, byggeteknik, bebyggelser og innovationsforløb danske værker med arkitektonisk kvalitet Passivhäuser in Österreich - Interaktives Dokumentations- Netzwerk Passivhaus. Link til 1000 passivhuse i Østrig. Gebaute Passivhaus Projekte. Stor database med samtlige registrerede passivhuse. 5

6 Byøkologi Bæredygtige byer (DAC) Mange cases søsterside i England. Foreningen bæredygtige byer og bygninger. Godt overblik over kommende aktiviteter og nyheder om bæredygtige byer og bygninger. Sønderborg Kommune CO2-neutral i Arkitektur Architype Review. Recognizing innovation and advancement in architectural typologies. Sustainable and innovative materials and solutions. Books sustainable design. Links. CINARK Center for industriel arkitektur. forskningsprojekt. Mod en tektonisk bæredygtig byggekultur. KARCH og AARCH. 6

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen CASA Delrapport 4 Projektprogram

Læs mere

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter

Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Projektkatalog Oversigt over igangværende GI-støttede projekter Bedre Byggekompetencer SBi anvisning om afløbsinstallationer Projektet er en delleverance til en kommende opdatering og fornyelse af SBi

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen

REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen Generalforsamlingen fandt sted den 28. april 2015 i auditoriet hos Rambøll, København, hvor formand for Solar City Copenhagen Torben Esbensen, bød

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

Temadag Bæredygtigt Byggeri

Temadag Bæredygtigt Byggeri Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK Side2 Referat Kl. 12.00: Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Grøn genanvendelse Bæredygtig transformation af funktionstømte erhvervsejendomme

Grøn genanvendelse Bæredygtig transformation af funktionstømte erhvervsejendomme Bæredygtig transformation af funktionstømte erhvervsejendomme September 2014 RAPPORT Ved at genanvende eksisterende bygninger mindsker man behovet for produktion af nye materialer og udnytter den iboende

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere