Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2009 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Af Gitte Skovgren Copenhagen Hot Notes gjorde det igen. For fjerde gang drog pigerne fra Danmarks bedste - og eneste kvindelige barbershopkor til Sverige for at deltage i de Nordiske mester skaber i barbershopsang for kvinder. Mesterskaberne fandt sted i Västerås i weekenden maj Læs også i dette nummer: Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Formandsnyt Harmonilære (light) for barbershoppere Vokalkalenderen Stafetten Fra medlem til medlem Biblioteksnyt En fængslende oplevelse De Nordiske Mesterskaber ligger altid i den første weekend i maj måned. I år var det et særdeles heldigt sammen træf, at Første Maj og Kristi Himmelfartsdag faldt på den samme torsdag, så alle havde fri fra arbejde. Vi havde dermed mulighed for at tage til Stockholm og lege turister i et døgn før vi skulle videre til NM i Västerås. Fortsættes side 3 1

2 Nr. 1 Barber Bladet februar 2009 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formand sny(d)t Af Per Nørby Holm Denne lidt usædvanlige overskrift skyldes, at det ikke lykkedes at få nogle af medlemmerne til at melde sig til en festivalkomite. Bestyrelsen har således brugt al deres arbejdskraft på at arrangere festivalen. Derfor udkommer dette Barberblad først nu. Indtil nu har 10 grupper tilmeldt sig festivalen. Det tal kan vokse da vi mangler endeligt svar fra 2 grupper. Vi har valgt at bruge modellen fra sidste år med at inddele deltagerne i 2 grupper. Det viste sig at fungere optimalt. Siden sidst er Sven Aaskilde indtrådt i bestyrelsen så vi nu er 5 bestyrelsesmedlemmer. Tak Sven og velkommen. Vi vil selvfølgelig gerne være flere i bestyrelsen, så tænk lige en ekstra gang over om det ikke skal være dig! Med bladet følger invitationen til festivalen. Vi ser gerne, at I udfylder den snarest, så vi kan komme videre med planlægning, bookning af coaches osv. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, København NV Tlf David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Næste nummer af Barberbladet kommer i april 2009.

3 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige fortsat Copenhagen Hot Notes rejseudvalg havde sørget for en perfekt indkvartering i fængslende omgivelser, idet vi overnattede på det tidligere statsfængsel på fangeøen Långholmen. Alene det var turen værd. De gamle celler var ombygget til moderne værelser med bad under nænsom hensyntagen til den oprindelige indretning. Således var de gamle celledøre med skydelåger bl.a. bevaret. Alt på hele hotellet var holdt i den sort-hvide tremmestil, men heldigvis serverede de lige det modsatte af vand og brød. Nemlig utrolig lækket gourmetmad. Ann Louise, der ellers var aktiv deltager i sit eget kor fra Helsingborg Pearls of the Sound, havde taget sig tid til at være med i Stockholm og være guide for os. Ann Louise har boet i Stockholm, så hun gav os et indblik i de smukke steder i Stockholm, hun har et særligt forhold til. Copenhagen Hot Notes er et kor i kategorien Small Chorous (15 30 sangere) på niveau C. Vi konkurrerede med en ballade og en uptune, som er det obligatoriske. Vores ballade hedder Chase the Rain Away og uptunen er I m the One You re Looking For. På C-niveau kan man score op til 60 point i en sang. Copenhagen Hot Notes fik gennemsnitskarakteren 48,25 point i balladen og 47,50 point i uptunen. Det var både vi og vores kordirigent Ann Louise yderst tilfredse med. Vi gjorde alt hvad vi kunne for at levere vores konkurrencenumre så perfekt som muligt, og mere kan man jo ikke forlange. Bedre og bedre år for år På baggrund af dommernes udtalelser ved Copenhagen Hot Notes nu også, hvor vi specielt skal sætte ind i vor videreudvikling af sangteknikken i barbershop, så vi kan blive endnu bedre til næste år. Copenhagen Hot Notes glæder sig til at komme i gang med at synge efter sommerferien. Konkurrence for kvinder i alle aldre Vi er dobbelt så gamle og halvt så dygtige som svenskerne, men vi er med og vi har det sjovt! Og vi lærer en masse om barbershopsang. Da de svenske kor og kvartetter er så suverænt overlegne i barbershopsang er der faktisk kun svenske deltagere. Alle andre kor og kvartetter i hele Norden når dem ikke til sokkeholderne og giver derfor op på forhånd. Men ikke Copenhagen Hot Notes. Selvom vi ved, at vi ikke helt kan måle os med svenskerne deltager vi gerne i disse mesterskaber. Måske gør vi det fordi vores dirigent Ann Louise Blixt er svensk? Nej, vi gør det fordi det er godt at have et mål og nogle ambitioner om at blive bedre og bedre. Også for at møde andre dygtige sangere, som brænder for det at synge barbershopsang. For koret giver det en styrkelse af det sociale sammenhold samt naturligvis også en god rejseoplevelse. Barbershop i Verdensklasse AROS Congress center i Västerås, hvor Copenhagen Hot Notes tidligere har deltaget i NM, er et stort flot foretagende. Hele dette mægtige hus med diverse rum og sale blev i løbet af fredag og lørdag fyldt med kvinder i alle aldre og størrelser. Fælles for dem alle er den store kærlighed til den særlige a cappella sangstil, der kaldes barbershop. Organisationen, der rummer alle disse musikalske kvinder, hedder Sweet Adelines og har sin oprindelse i USA. Derfor er de dommere, der dømmer i de 4 kategorier inden for barbershopsang også oftest amerikanere. Det var også tilfældet ved disse mesterskaber. Dommerne er meget kompetente, modne og erfarne barbershopsangere, og de bedømmelser de giver i de forskellige kategorier, kan bruges til at videreudvikle ens kor. Bedømmelse i barbershopsang Vi har plads til flere Hvis du som sangglad kvinde brænder for at være med i vores kor er du hjerteligt velkommen. Mød bare op til en korprøve, som vi har hver torsdag kl i musiklokalet på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20 i Søborg. Har du lyst til at komme, så giv gerne besked til vores vicedirigent Marianne Brøndum på telefon Eneste betingelse er, at du kan synge rent og holde din egen korstemme, når du synger sammen med andre. Her er vinderne af Nordiske Mesterskaber i barbershopsang for kvinder: Korkonkurrence: 1. Alba Show Chorus, under ledelse af Åse Hagerman, 604 point 2. Farsta Harmony Bell Chorus, under ledelse af Åsa Zetterberg, 600 point 3. Gothia Barber Girls, under ledelse af Marie Erenstedt, 577 point Kvartkonkurrence 1. ReMix Hillevi Billinger, Marie Flink, Camilla Ljung og Marie Henriksson Jalonen Rönninge Show Chorus, 625 point. De representerede Region #32 ved det internationale konvent 4-8 november 2008 i Honolulu, Hawaii. Blev nr. 13 af 52 deltagere. 2. Soniq Veronika Persson, Lovisa Edenberg, Agneta Berg og Marie Hansson Rönninge Show Chorus, Rönninge, 562 point 3. Downtown Helena Svensson, Gunilla Hellström, Annika Uppström Henriksen og Jenny Olivestedt Alba Show Chorus, 532 point

4 Harmonilære (light) for barbershoppere Jørgen Vesterdal Jørgensen I januarnummeret 2008 af Barberbladet havde svenskeren Henrik Rosenberg en meget informativ artikel med gode råd om, hvordan man fremgangsrigt arbejder med sin barbershopkvartet. Under læsningen studsede jeg over sætningen "Barbershoparrangementer... består af de 11 tilladte barbershopakkorder". Da jeg var interesseret i at vide præcis, hvad det var for 11 akkorder, kontaktede jeg Henrik, som besvarede mit spørgsmål ved at sende mig en artikel, som lead'en (Simon Rylander) i deres kvartet (Q-tones), havde skrevet om emnet. Artiklen har titlen "The 11 Chords of Barbershop". Den findes på Simons hjemmeside under fanen "Other services" og kan stærkt anbefales. Jeg har støttet mig til den ved udarbejdelsen af herværende artikel, som vel nærmest kan betragtes som en introduktion til Simons artikel. - Her vil jeg primært omtale harmoniers opbygning fra skalaer, becifringssystemet og dets notation. - Men først lidt om hvorfor barbershopsang (udført perfekt) påvirker vort sind mere end den maskinelle musik gør. Naturlige toner kontra "tempererede" toner Tangent-instrumenter (renæsancemusikkens clavicord, nutidens pianoer og keyboards) har den ulempe, at musikeren ikke ved sin fingersætning (strygeinstrumenter) eller embouchure (blæseinstrumenter) kan justere tonehøjden under spillet. For at man kan spille nogenlunde rent i alle tonearter på et piano, har man ved stemningen af det måttet afvige fra naturtonerne (jvf. jagthornet), som i en toneart har svingningstal (Hz), som står i "harmoniske" forhold til hinanden. Tangentinstrumenternes (for tre århundreder siden "nye" såkaldte "tempererede" stemning, jvf. Bachs: Das Wohltemperierte Klavier, 1722) har den ulempe, at tonerne i en akkord fra selv det fineste Steinway-flygel ikke vil kunne generere de overtoner, som opstår, når barbershopkvartettens eller strygekvartettens fire stemmer hver især samtidig rammer Hz-værdier, som står i simple forhold til hinanden. Når man på keyboardet fx samtidig anslår tonerne G - H - D og F lyder akkorden "G7", som er C-durs "dominant seven". Når den dygtige barbershopkvartet synger tonerne med de samme benævnelser, men hvor frekvenserne af H, D og F er henholdsvis 5/4, 6/4 og 7/4 gange tonen G's frekvens (4/4), opstår "lock and ring"-fænomenet: Overtonerne forstærkes i et omfang så kvartettens "sound" expanderer og bliver større end summen af de enkelte stemmer - og denne musikalske vellyd påvirker i særlig grad følelses-genererende centre i vore hjerner. Hvis man vil markere, at en "dominant seven"-akkord udføres med toner, hvis svingningstal står i simple forhold til hinanden, benævnes akkorden "barbershop seven". Skalaer: Vor vestlige verdens musik bygger på skalaer (latin scala, en trappe), hvor afstanden fra en tone til tonen med den dobbelte Hz-værdi (en oktav) er inddelt i 12 trin. Lad os følge den engelske nomenklatur og kalde disse trin for "semitoner". En skala bestående af disse semitoner udgør den kromatiske skala. En sådan har ikke noget "tonalt centrum". Det opstår først, når vi spiller en såkaldt diatonisk skala. I en sådan veksler trinenes størrelse mellem hele (2 semitoner) og halve toner (1 semitone). Spiller vi på klaveret en skala begyndende på en tone, fx C (1. trin), og bestående af følgende semitone-intervaller: , slutter man uvilkårligt af med at stige et semitonetrin og "falde til hvile" på det 8. trin, tonen C': vi har bevæget os på en (dur-)skala med det tonale centrum "C". Bemærk, at vi kun har spillet på de hvide tangenter. Den diatoniske C-dur-skala bestående af tonerne C D E F G A H kaldes C-ionisk.

5 Ved at starte en ny skala på hver af C-durskalaens toner, kan der - med de samme toner - dannes 6 nye 7-tonige skalaer: D E F G A H C kaldes D-dorisk E F G A H C D kaldes E-frygisk F G A H C D E kaldes F-lydisk G A H C D E F kaldes G-mixolydisk A H C D E F G kaldes A-æolisk H C D E F G A kaldes H-lokrisk Akkorder: Spilles en melodistemme ansættes en tone ad gangen (aktiviteten kan anskues som værende "horisontal"). Akkorder opstår, når flere toner samtidig sættes an (kan anskues som værende "vertikal" musik). Ved at kombinere en skalas grundtone med den 3. (terts) og den 5. (kvint) tone dannes en treklang. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 4 semitonertrin, så har vi en dur-treklang-akkord. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 3 semitonetrin, har vi en mol-akkord. Afstanden fra grundtonen til kvinten er 7 semitonetrin i både dur og mol. Firklange kan dannes af treklange plus tillæg af yderligere en tone; i barbershop dog blot en af 4 skalatoner: den 6. (9 semitonetrin fra grundtonen), den "lille 7er (10 semitonetrin), den "store 7er" (11 semitonetrin) og 9. tone (14 semitonetrin). Akkordernes notation i becifringssystemet I becifringssystemet noteres en dur-treklang blot ved grundtonens bogstav skrevet med stort, fx C- dur-treklangen som "C". En mol-treklang noteres som durtreklangen tilføjet et lille "m", fx Dm. Tilføjes en dur-treklang en lille septim fås en "dominant seven" (~ "barbershop seven"), som blot noteres med tilføjelsen "7", fx G7. Tilføjes den store septim, noteres "Maj7", fx FMaj7. Tilføjes dur- eller mol-treklangene skalaens 6. tone er notationen naturligvis henholdsvis C6 eller Dm6. I barbershop kan akkorder, som indeholder durskalaens 9. tone enten være en firklang (treklang med "add9") eller firklangen "barbershop seven" med tilføjet 9. skalatone, hvilket noteres som fx G9. Sidstnævnte 5- klang kan faktisk synges af 4 barbershoppere, som underlader at synge kvinten: den danner fællesskabet som en overtone! Hvilke 4-klangs-akkorder tilhører det tonale centrum C-dur? På basis af de 7 skalaer, som ovenfor blev afledt af C-dur-skalaen, kan man danne følgende 4-klange bestående af de enkelte skalaers grundtoner plus trin 3, 5 og 7. Da man springer hver anden tone over, taler man populært om, at man "stabler tertser" (som kan være små eller store). Bemærk at vi stadig holder os til lutter hvide tangenter: C E G H kaldes CMaj7 (C-dur med stor septim) D F A C kaldes Dm7 (D-mol med lille septim) E G H D kaldes Em7 (E-mol med lille septim) F A C E kaldes FMaj7 (F-dur med stor septim) G H D F kaldes G7 (G-dur med lille septim, dominant seven) A C E G kaldes Am7 (A-mol med lille septim) H D F A kaldes Hm7(b5) (H-mol med lille septim og formindsket kvint) Den sidste akkord i rækken er ikke nævnt blandt de tilladte barbershopakkorder, men rykkes H'et en oktav op, så grundtonen bliver D, er akkordens 4 toner identiske med en Dm6 - og den er tilladt.

6 Folkevisen "Det var en lørdag aften" kan illustrere, hvorledes ovennævnte akkorder anvendes til at skabe et lydbillede, som gennem verset går fra det naivt ubekymrede (dur-treklang) til det konfliktfyldte og melankolske (Dm7(b5) - Toneart: C-dur, takt: 2/4: C C G7 G C Am7 Dm(6) G7 C Cmaj7 G/H Am7 D7 G G7 Cmaj7 C7 FMaj7 Dm7(b5) Gsus4 G9 C Lidt om akkorden "dominant seven" / "barbershop seven" Vi bliver i C-dur. Skalaens 5. tone (kvinten) er et G. I en G7-akkord, som er "dominant seven" i C-dur er tertsen stor, kvinten "ren" og septimen "lille". Afstanden fra terts til kvint er 3 semitonetrin og fra kvint til septim også 3 semitonetrin, så afstanden fra terts til septim bliver 6 semitonetrin = tre hele toner. Dette interval, som kan anskues som en forstørret kvart eller en formindsket kvint, kaldes tritonus (eller "diabolus in musica": djævlen i musik eller djævleintervallet). - C-dur-skalaens tritonusinterval er F - H. - Det indgår ganske vist i Hm7(b5)-akkorden, men det er i G7-akkorden, at intervallet i høj grad medvirker til at definere det tonale centrum og give barbershopstilen sin lidt nostalgiske sødme, nemlig når G7-akkordens H (tertsen) føres en halv tone op til C-dur-akkordens grundtone (C) samtidig med at G7-akkordens F (septimen) føres en halv tone ned til C-dur-akkordens terts (E). "The 11 Chords of Barbershop" Men jeg skylder stadig at opregne de 11 tilladte barbershopakkorder. For at kunne analysere et allerede skrevet barbershop-arrangement for lovlige / ulovlige akkorder, har jeg fundet det mest praktisk at inddele på basis af, om der er tale om 3- eller 4-klange. De tre 3-klange: Dur-treklang (fx C) Mol-treklang (fx Am) "Aug-treklang" ("augmented" (eng.): forstørret). Aug-akkorder består af en stabel af lutter store tertser - hvorved afstanden fra grundtonen til den tredie tone i treklangen bliver en forstørret kvint. - Noteres som "aug" eller "+", fx Gaug eller G+. De syv 4-klange: Dur-treklang plus 6er (fx C6) Mol-treklang plus 6er (fx Am6) Dur-treklang plus "lille 7er" (fx G7 = "Dominant seven" ~ "Barbershop seven") Dur-treklang plus "stor 7er" (fx CMaj7) Mol-treklang plus "lille 7 er" (fx Am7) Dur-treklang plus 9er (fx G add9 ) "Dim-akkord" ("diminished" (eng.): formindsket). Dim-akkorder består af en stabel af lutter små tertser, hvorved afstanden til tredie tone i treklangen bliver en formindsket kvint. Noteres som "dim" eller " O ", fx G dim eller G O. Den enlige 5-klang: 4-klangen "dominant seven" ~ "barbershop seven" tilføjet skalaens 9 tone, men for at den kan synges af blot 4 stemmer udelades en tone, sædvanligvis kvinten. Tak

7 til Simon Rylander og Herik Rosenberg fra Q-tones for at øge min indsigt i barbershop-genrens harmonilære. Hvis I vil høre Q-tones, findes de let på eller via Også tak til musikpædagog Lars Pryn, som i sit essay "Harmoni, identitet og længsel" giver en meget interessant både matematisk og kulturhistorisk analyse af hvilke problemer man i den vestlige kulturkreds har "tumlet med", før man er nået frem til vor tids måde at stemme vore tangentinstrumenter på. Korrespondance til: Jørgen Vesterdal Jørgensen Kovangen Fredensborg Vokalkalenderen European Barbershop Convention, Veldhoven, Holland den marts 2009 Dansk Barbershopforenings Festival, København den marts 2009 SNOBS 2009 Konvent, Stockholm den april 2009 (Mulig spændende koncert med amerikansk deltagelse allerede den 23. april) Nordic Light Region # 32, Konvent i Västerås Sweet Adelines International, maj 2009 Den 14. Maj 2009, tid og sted besluttes senere Stafetten Vi hører gerne fra kvartetter og kor, der ønsker at fortælle deres historie. Fra medlem til medlem Også til denne rubrik vil vi meget gerne have indslag. Bibliotek Intet nyt til dette nummer. Copenhagen Hot Notes, Forårskoncert

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Oktober 2008 Foto: David Brown Vellykket festival i København Af Jørgen Andersen Barbershop-festival 2008 Læberne væk

Læs mere

BarberBladet. Kom til Festival 2006. Nr. 1 Februar 2006

BarberBladet. Kom til Festival 2006. Nr. 1 Februar 2006 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2006 Kom til Festival 2006 Af Jens Kildebo Efter at have modtaget Barber- Bladet med omtalen af Festival 2005

Læs mere

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 1 Februar 2005 Fællesbillede Festival 2004 Så er der festival!!! Af Jørgen Kampp kor som tragter efter årets inspirerende

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Af Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium og DTU Fra renæssancen udvikler den europæiske musik sig fra at være udpræget melodisk i sin karakter til

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Det første medlemsblad i DPU nogensinde!

Det første medlemsblad i DPU nogensinde! Det første medlemsblad i DPU nogensinde! April 2005 1. årgang nr. 1 Boganmeldelse: Winning low limit Hold em af Lee Jones side 9 Hvad gør en turneringsspiller sig af overvejelser? Se turneringsanalysen

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge.

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge. Efter i flere år at have tumlet med idéen om at lade nogle 1. årgangstuderende arbejde med musik og matematik fik jeg i 1996/97 mulighed for at realisere projektet. Jeg fik timer til et udviklingsarbejde

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

side 6-7 Stig Elling interview side 10-18 Kommunalvalg homopolitikere og homopolitik side 30 GAYmobile Nyt telefonselskab for homoer

side 6-7 Stig Elling interview side 10-18 Kommunalvalg homopolitikere og homopolitik side 30 GAYmobile Nyt telefonselskab for homoer side 6-7 Stig Elling interview side 10-18 Kommunalvalg homopolitikere og homopolitik side 30 GAYmobile Nyt telefonselskab for homoer 2 O&A November 2005 Issue 35 Model Drømmer om karriere i udlandet Den

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Læs i dette nummer: Nye ansigter Nyt naturfagslokale Skolefestugen - 1 - Lektiecafé Elevrådet skifter formand Rosen Redaktion: Anne Littauer

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere