Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2009 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Af Gitte Skovgren Copenhagen Hot Notes gjorde det igen. For fjerde gang drog pigerne fra Danmarks bedste - og eneste kvindelige barbershopkor til Sverige for at deltage i de Nordiske mester skaber i barbershopsang for kvinder. Mesterskaberne fandt sted i Västerås i weekenden maj Læs også i dette nummer: Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Formandsnyt Harmonilære (light) for barbershoppere Vokalkalenderen Stafetten Fra medlem til medlem Biblioteksnyt En fængslende oplevelse De Nordiske Mesterskaber ligger altid i den første weekend i maj måned. I år var det et særdeles heldigt sammen træf, at Første Maj og Kristi Himmelfartsdag faldt på den samme torsdag, så alle havde fri fra arbejde. Vi havde dermed mulighed for at tage til Stockholm og lege turister i et døgn før vi skulle videre til NM i Västerås. Fortsættes side 3 1

2 Nr. 1 Barber Bladet februar 2009 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formand sny(d)t Af Per Nørby Holm Denne lidt usædvanlige overskrift skyldes, at det ikke lykkedes at få nogle af medlemmerne til at melde sig til en festivalkomite. Bestyrelsen har således brugt al deres arbejdskraft på at arrangere festivalen. Derfor udkommer dette Barberblad først nu. Indtil nu har 10 grupper tilmeldt sig festivalen. Det tal kan vokse da vi mangler endeligt svar fra 2 grupper. Vi har valgt at bruge modellen fra sidste år med at inddele deltagerne i 2 grupper. Det viste sig at fungere optimalt. Siden sidst er Sven Aaskilde indtrådt i bestyrelsen så vi nu er 5 bestyrelsesmedlemmer. Tak Sven og velkommen. Vi vil selvfølgelig gerne være flere i bestyrelsen, så tænk lige en ekstra gang over om det ikke skal være dig! Med bladet følger invitationen til festivalen. Vi ser gerne, at I udfylder den snarest, så vi kan komme videre med planlægning, bookning af coaches osv. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, København NV Tlf David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Næste nummer af Barberbladet kommer i april 2009.

3 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige fortsat Copenhagen Hot Notes rejseudvalg havde sørget for en perfekt indkvartering i fængslende omgivelser, idet vi overnattede på det tidligere statsfængsel på fangeøen Långholmen. Alene det var turen værd. De gamle celler var ombygget til moderne værelser med bad under nænsom hensyntagen til den oprindelige indretning. Således var de gamle celledøre med skydelåger bl.a. bevaret. Alt på hele hotellet var holdt i den sort-hvide tremmestil, men heldigvis serverede de lige det modsatte af vand og brød. Nemlig utrolig lækket gourmetmad. Ann Louise, der ellers var aktiv deltager i sit eget kor fra Helsingborg Pearls of the Sound, havde taget sig tid til at være med i Stockholm og være guide for os. Ann Louise har boet i Stockholm, så hun gav os et indblik i de smukke steder i Stockholm, hun har et særligt forhold til. Copenhagen Hot Notes er et kor i kategorien Small Chorous (15 30 sangere) på niveau C. Vi konkurrerede med en ballade og en uptune, som er det obligatoriske. Vores ballade hedder Chase the Rain Away og uptunen er I m the One You re Looking For. På C-niveau kan man score op til 60 point i en sang. Copenhagen Hot Notes fik gennemsnitskarakteren 48,25 point i balladen og 47,50 point i uptunen. Det var både vi og vores kordirigent Ann Louise yderst tilfredse med. Vi gjorde alt hvad vi kunne for at levere vores konkurrencenumre så perfekt som muligt, og mere kan man jo ikke forlange. Bedre og bedre år for år På baggrund af dommernes udtalelser ved Copenhagen Hot Notes nu også, hvor vi specielt skal sætte ind i vor videreudvikling af sangteknikken i barbershop, så vi kan blive endnu bedre til næste år. Copenhagen Hot Notes glæder sig til at komme i gang med at synge efter sommerferien. Konkurrence for kvinder i alle aldre Vi er dobbelt så gamle og halvt så dygtige som svenskerne, men vi er med og vi har det sjovt! Og vi lærer en masse om barbershopsang. Da de svenske kor og kvartetter er så suverænt overlegne i barbershopsang er der faktisk kun svenske deltagere. Alle andre kor og kvartetter i hele Norden når dem ikke til sokkeholderne og giver derfor op på forhånd. Men ikke Copenhagen Hot Notes. Selvom vi ved, at vi ikke helt kan måle os med svenskerne deltager vi gerne i disse mesterskaber. Måske gør vi det fordi vores dirigent Ann Louise Blixt er svensk? Nej, vi gør det fordi det er godt at have et mål og nogle ambitioner om at blive bedre og bedre. Også for at møde andre dygtige sangere, som brænder for det at synge barbershopsang. For koret giver det en styrkelse af det sociale sammenhold samt naturligvis også en god rejseoplevelse. Barbershop i Verdensklasse AROS Congress center i Västerås, hvor Copenhagen Hot Notes tidligere har deltaget i NM, er et stort flot foretagende. Hele dette mægtige hus med diverse rum og sale blev i løbet af fredag og lørdag fyldt med kvinder i alle aldre og størrelser. Fælles for dem alle er den store kærlighed til den særlige a cappella sangstil, der kaldes barbershop. Organisationen, der rummer alle disse musikalske kvinder, hedder Sweet Adelines og har sin oprindelse i USA. Derfor er de dommere, der dømmer i de 4 kategorier inden for barbershopsang også oftest amerikanere. Det var også tilfældet ved disse mesterskaber. Dommerne er meget kompetente, modne og erfarne barbershopsangere, og de bedømmelser de giver i de forskellige kategorier, kan bruges til at videreudvikle ens kor. Bedømmelse i barbershopsang Vi har plads til flere Hvis du som sangglad kvinde brænder for at være med i vores kor er du hjerteligt velkommen. Mød bare op til en korprøve, som vi har hver torsdag kl i musiklokalet på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20 i Søborg. Har du lyst til at komme, så giv gerne besked til vores vicedirigent Marianne Brøndum på telefon Eneste betingelse er, at du kan synge rent og holde din egen korstemme, når du synger sammen med andre. Her er vinderne af Nordiske Mesterskaber i barbershopsang for kvinder: Korkonkurrence: 1. Alba Show Chorus, under ledelse af Åse Hagerman, 604 point 2. Farsta Harmony Bell Chorus, under ledelse af Åsa Zetterberg, 600 point 3. Gothia Barber Girls, under ledelse af Marie Erenstedt, 577 point Kvartkonkurrence 1. ReMix Hillevi Billinger, Marie Flink, Camilla Ljung og Marie Henriksson Jalonen Rönninge Show Chorus, 625 point. De representerede Region #32 ved det internationale konvent 4-8 november 2008 i Honolulu, Hawaii. Blev nr. 13 af 52 deltagere. 2. Soniq Veronika Persson, Lovisa Edenberg, Agneta Berg og Marie Hansson Rönninge Show Chorus, Rönninge, 562 point 3. Downtown Helena Svensson, Gunilla Hellström, Annika Uppström Henriksen og Jenny Olivestedt Alba Show Chorus, 532 point

4 Harmonilære (light) for barbershoppere Jørgen Vesterdal Jørgensen I januarnummeret 2008 af Barberbladet havde svenskeren Henrik Rosenberg en meget informativ artikel med gode råd om, hvordan man fremgangsrigt arbejder med sin barbershopkvartet. Under læsningen studsede jeg over sætningen "Barbershoparrangementer... består af de 11 tilladte barbershopakkorder". Da jeg var interesseret i at vide præcis, hvad det var for 11 akkorder, kontaktede jeg Henrik, som besvarede mit spørgsmål ved at sende mig en artikel, som lead'en (Simon Rylander) i deres kvartet (Q-tones), havde skrevet om emnet. Artiklen har titlen "The 11 Chords of Barbershop". Den findes på Simons hjemmeside under fanen "Other services" og kan stærkt anbefales. Jeg har støttet mig til den ved udarbejdelsen af herværende artikel, som vel nærmest kan betragtes som en introduktion til Simons artikel. - Her vil jeg primært omtale harmoniers opbygning fra skalaer, becifringssystemet og dets notation. - Men først lidt om hvorfor barbershopsang (udført perfekt) påvirker vort sind mere end den maskinelle musik gør. Naturlige toner kontra "tempererede" toner Tangent-instrumenter (renæsancemusikkens clavicord, nutidens pianoer og keyboards) har den ulempe, at musikeren ikke ved sin fingersætning (strygeinstrumenter) eller embouchure (blæseinstrumenter) kan justere tonehøjden under spillet. For at man kan spille nogenlunde rent i alle tonearter på et piano, har man ved stemningen af det måttet afvige fra naturtonerne (jvf. jagthornet), som i en toneart har svingningstal (Hz), som står i "harmoniske" forhold til hinanden. Tangentinstrumenternes (for tre århundreder siden "nye" såkaldte "tempererede" stemning, jvf. Bachs: Das Wohltemperierte Klavier, 1722) har den ulempe, at tonerne i en akkord fra selv det fineste Steinway-flygel ikke vil kunne generere de overtoner, som opstår, når barbershopkvartettens eller strygekvartettens fire stemmer hver især samtidig rammer Hz-værdier, som står i simple forhold til hinanden. Når man på keyboardet fx samtidig anslår tonerne G - H - D og F lyder akkorden "G7", som er C-durs "dominant seven". Når den dygtige barbershopkvartet synger tonerne med de samme benævnelser, men hvor frekvenserne af H, D og F er henholdsvis 5/4, 6/4 og 7/4 gange tonen G's frekvens (4/4), opstår "lock and ring"-fænomenet: Overtonerne forstærkes i et omfang så kvartettens "sound" expanderer og bliver større end summen af de enkelte stemmer - og denne musikalske vellyd påvirker i særlig grad følelses-genererende centre i vore hjerner. Hvis man vil markere, at en "dominant seven"-akkord udføres med toner, hvis svingningstal står i simple forhold til hinanden, benævnes akkorden "barbershop seven". Skalaer: Vor vestlige verdens musik bygger på skalaer (latin scala, en trappe), hvor afstanden fra en tone til tonen med den dobbelte Hz-værdi (en oktav) er inddelt i 12 trin. Lad os følge den engelske nomenklatur og kalde disse trin for "semitoner". En skala bestående af disse semitoner udgør den kromatiske skala. En sådan har ikke noget "tonalt centrum". Det opstår først, når vi spiller en såkaldt diatonisk skala. I en sådan veksler trinenes størrelse mellem hele (2 semitoner) og halve toner (1 semitone). Spiller vi på klaveret en skala begyndende på en tone, fx C (1. trin), og bestående af følgende semitone-intervaller: , slutter man uvilkårligt af med at stige et semitonetrin og "falde til hvile" på det 8. trin, tonen C': vi har bevæget os på en (dur-)skala med det tonale centrum "C". Bemærk, at vi kun har spillet på de hvide tangenter. Den diatoniske C-dur-skala bestående af tonerne C D E F G A H kaldes C-ionisk.

5 Ved at starte en ny skala på hver af C-durskalaens toner, kan der - med de samme toner - dannes 6 nye 7-tonige skalaer: D E F G A H C kaldes D-dorisk E F G A H C D kaldes E-frygisk F G A H C D E kaldes F-lydisk G A H C D E F kaldes G-mixolydisk A H C D E F G kaldes A-æolisk H C D E F G A kaldes H-lokrisk Akkorder: Spilles en melodistemme ansættes en tone ad gangen (aktiviteten kan anskues som værende "horisontal"). Akkorder opstår, når flere toner samtidig sættes an (kan anskues som værende "vertikal" musik). Ved at kombinere en skalas grundtone med den 3. (terts) og den 5. (kvint) tone dannes en treklang. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 4 semitonertrin, så har vi en dur-treklang-akkord. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 3 semitonetrin, har vi en mol-akkord. Afstanden fra grundtonen til kvinten er 7 semitonetrin i både dur og mol. Firklange kan dannes af treklange plus tillæg af yderligere en tone; i barbershop dog blot en af 4 skalatoner: den 6. (9 semitonetrin fra grundtonen), den "lille 7er (10 semitonetrin), den "store 7er" (11 semitonetrin) og 9. tone (14 semitonetrin). Akkordernes notation i becifringssystemet I becifringssystemet noteres en dur-treklang blot ved grundtonens bogstav skrevet med stort, fx C- dur-treklangen som "C". En mol-treklang noteres som durtreklangen tilføjet et lille "m", fx Dm. Tilføjes en dur-treklang en lille septim fås en "dominant seven" (~ "barbershop seven"), som blot noteres med tilføjelsen "7", fx G7. Tilføjes den store septim, noteres "Maj7", fx FMaj7. Tilføjes dur- eller mol-treklangene skalaens 6. tone er notationen naturligvis henholdsvis C6 eller Dm6. I barbershop kan akkorder, som indeholder durskalaens 9. tone enten være en firklang (treklang med "add9") eller firklangen "barbershop seven" med tilføjet 9. skalatone, hvilket noteres som fx G9. Sidstnævnte 5- klang kan faktisk synges af 4 barbershoppere, som underlader at synge kvinten: den danner fællesskabet som en overtone! Hvilke 4-klangs-akkorder tilhører det tonale centrum C-dur? På basis af de 7 skalaer, som ovenfor blev afledt af C-dur-skalaen, kan man danne følgende 4-klange bestående af de enkelte skalaers grundtoner plus trin 3, 5 og 7. Da man springer hver anden tone over, taler man populært om, at man "stabler tertser" (som kan være små eller store). Bemærk at vi stadig holder os til lutter hvide tangenter: C E G H kaldes CMaj7 (C-dur med stor septim) D F A C kaldes Dm7 (D-mol med lille septim) E G H D kaldes Em7 (E-mol med lille septim) F A C E kaldes FMaj7 (F-dur med stor septim) G H D F kaldes G7 (G-dur med lille septim, dominant seven) A C E G kaldes Am7 (A-mol med lille septim) H D F A kaldes Hm7(b5) (H-mol med lille septim og formindsket kvint) Den sidste akkord i rækken er ikke nævnt blandt de tilladte barbershopakkorder, men rykkes H'et en oktav op, så grundtonen bliver D, er akkordens 4 toner identiske med en Dm6 - og den er tilladt.

6 Folkevisen "Det var en lørdag aften" kan illustrere, hvorledes ovennævnte akkorder anvendes til at skabe et lydbillede, som gennem verset går fra det naivt ubekymrede (dur-treklang) til det konfliktfyldte og melankolske (Dm7(b5) - Toneart: C-dur, takt: 2/4: C C G7 G C Am7 Dm(6) G7 C Cmaj7 G/H Am7 D7 G G7 Cmaj7 C7 FMaj7 Dm7(b5) Gsus4 G9 C Lidt om akkorden "dominant seven" / "barbershop seven" Vi bliver i C-dur. Skalaens 5. tone (kvinten) er et G. I en G7-akkord, som er "dominant seven" i C-dur er tertsen stor, kvinten "ren" og septimen "lille". Afstanden fra terts til kvint er 3 semitonetrin og fra kvint til septim også 3 semitonetrin, så afstanden fra terts til septim bliver 6 semitonetrin = tre hele toner. Dette interval, som kan anskues som en forstørret kvart eller en formindsket kvint, kaldes tritonus (eller "diabolus in musica": djævlen i musik eller djævleintervallet). - C-dur-skalaens tritonusinterval er F - H. - Det indgår ganske vist i Hm7(b5)-akkorden, men det er i G7-akkorden, at intervallet i høj grad medvirker til at definere det tonale centrum og give barbershopstilen sin lidt nostalgiske sødme, nemlig når G7-akkordens H (tertsen) føres en halv tone op til C-dur-akkordens grundtone (C) samtidig med at G7-akkordens F (septimen) føres en halv tone ned til C-dur-akkordens terts (E). "The 11 Chords of Barbershop" Men jeg skylder stadig at opregne de 11 tilladte barbershopakkorder. For at kunne analysere et allerede skrevet barbershop-arrangement for lovlige / ulovlige akkorder, har jeg fundet det mest praktisk at inddele på basis af, om der er tale om 3- eller 4-klange. De tre 3-klange: Dur-treklang (fx C) Mol-treklang (fx Am) "Aug-treklang" ("augmented" (eng.): forstørret). Aug-akkorder består af en stabel af lutter store tertser - hvorved afstanden fra grundtonen til den tredie tone i treklangen bliver en forstørret kvint. - Noteres som "aug" eller "+", fx Gaug eller G+. De syv 4-klange: Dur-treklang plus 6er (fx C6) Mol-treklang plus 6er (fx Am6) Dur-treklang plus "lille 7er" (fx G7 = "Dominant seven" ~ "Barbershop seven") Dur-treklang plus "stor 7er" (fx CMaj7) Mol-treklang plus "lille 7 er" (fx Am7) Dur-treklang plus 9er (fx G add9 ) "Dim-akkord" ("diminished" (eng.): formindsket). Dim-akkorder består af en stabel af lutter små tertser, hvorved afstanden til tredie tone i treklangen bliver en formindsket kvint. Noteres som "dim" eller " O ", fx G dim eller G O. Den enlige 5-klang: 4-klangen "dominant seven" ~ "barbershop seven" tilføjet skalaens 9 tone, men for at den kan synges af blot 4 stemmer udelades en tone, sædvanligvis kvinten. Tak

7 til Simon Rylander og Herik Rosenberg fra Q-tones for at øge min indsigt i barbershop-genrens harmonilære. Hvis I vil høre Q-tones, findes de let på eller via Også tak til musikpædagog Lars Pryn, som i sit essay "Harmoni, identitet og længsel" giver en meget interessant både matematisk og kulturhistorisk analyse af hvilke problemer man i den vestlige kulturkreds har "tumlet med", før man er nået frem til vor tids måde at stemme vore tangentinstrumenter på. Korrespondance til: Jørgen Vesterdal Jørgensen Kovangen Fredensborg Vokalkalenderen European Barbershop Convention, Veldhoven, Holland den marts 2009 Dansk Barbershopforenings Festival, København den marts 2009 SNOBS 2009 Konvent, Stockholm den april 2009 (Mulig spændende koncert med amerikansk deltagelse allerede den 23. april) Nordic Light Region # 32, Konvent i Västerås Sweet Adelines International, maj 2009 Den 14. Maj 2009, tid og sted besluttes senere Stafetten Vi hører gerne fra kvartetter og kor, der ønsker at fortælle deres historie. Fra medlem til medlem Også til denne rubrik vil vi meget gerne have indslag. Bibliotek Intet nyt til dette nummer. Copenhagen Hot Notes, Forårskoncert

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) FEM KORTEKNIKKER - baseret på flydekor Solist 4 4 C No G wom- an no cry, Am F C no F wom- an no cry C G 1 4 S A T 2 4 S A T 3 4 S A T 4 4 S A T 5 4 S A T 1)

Læs mere

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her.

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jazzarrangement Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jakob Jensen Indhold Indhold...1 Jazzarrangement, generelt...1 Two-beat...2

Læs mere

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Af Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium og DTU Fra renæssancen udvikler den europæiske musik sig fra at være udpræget melodisk i sin karakter til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Den gode stemning Veltemperering af keyboard, ørets fysik og tonal musikalitet

Den gode stemning Veltemperering af keyboard, ørets fysik og tonal musikalitet EMU/ Den gode stemning / Jens Ulrik Lefmann/Side af 38 Den gode stemning Veltemperering af keyboard, ørets fysik og tonal musikalitet Af Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium og DTU Vores forståelse af

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Oktober 2008 Foto: David Brown Vellykket festival i København Af Jørgen Andersen Barbershop-festival 2008 Læberne væk

Læs mere

BEHRINGER E-guitar Foret guitartaske Indstillelig guitarrem Tilslutningskabel (ca. 3 m) af høj kvalitet 3 plektre Vibrato-arm Plakat med diagram over greb Begynderbog til guitar Guitarforstærker Betjeningsvejledning

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Fælles mål og evaluering i musik

Fælles mål og evaluering i musik Fælles mål og evaluering i musik Syng og spil-serien Jesper Gilbert Jespersen Enkle værktøer til målfastsættelse og løbende evaluering med børn til brug for bl.a. elevplaner Du udvælger dine mål og dit

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL

VEJLEDNING TIL RØRKLOKKESPIL inn Stubsgaard 8585 lesborg VJLNIN TIL RØRKLOKKSPIL Tidligere trykt som artikel i Tidsskriftet ysik Kemi, udgivet af anmarks ysik- og Kemilærerforening, Julen 1996, 22 årgang nr 5. Revideret i forbindelse

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet

Spil harmonika. Melodi- og øvehefte. Poul Højbak. Niv. A, Efterår 2005. (Knap- og piano-) - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Spil harmonika (Knap- og piano-) Melodi- og øvehefte - Og lidt om noder, rytmer og toner samt om instrumentet Poul Højbak Niv. A, Efterår 00 Revideret orord Dette hefte er resultat af mine mange års erfaring

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Ollerup, den 6. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 6. Ollerup, den 6. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 6 Ollerup, den 6. marts 2014 Kære Forældre Vi har haft en travl og intens periode med bogfaglig undervisning, hvor der har været en aflevering hver uge, og hvor vi har haft fokus på at optimere

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING Efteruddannelseskursus ved Rytmisk Korcenter, Det Jyske Musikkonservatorium Instruktør: Peder Karlsson, tidligere medlem af The Real Group, Sverige

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Musik C Birthe Hougaard-Andersen

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Tonal analyse. l. Indledende bemærkninger GUNNER RISCHEL

Tonal analyse. l. Indledende bemærkninger GUNNER RISCHEL Tonal analyse GUNNER RISCHEL l. Indledende bemærkninger I det korte, men betydningsfulde arbejdspapir»funktionslæren - Problemer og praksis«fra 1969, som offentliggøres i dette bind af Musik & Forskning,

Læs mere

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet. Så er der festival!!! Nr. 1 Februar 2005. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 1 Februar 2005 Fællesbillede Festival 2004 Så er der festival!!! Af Jørgen Kampp kor som tragter efter årets inspirerende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Et historisk blæseinstruments resonansfrekvenser

Et historisk blæseinstruments resonansfrekvenser Et historisk blæseinstruments resonansrekvenser Tore A Skogberg Danmarks Tekniske Universitet 6 Oversigt En kopi a et musikinstrument ra middelalderen undersøges or bestemmelse a relationen mellem de naturlige

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Leg i spil Musik for alle

Leg i spil Musik for alle Leg i spil Musik for alle TEASER FOR PROGRAM: Har du altid været vild med musik, skrålet med på M&L og trommet med fingrene til rytmer på bordet? I dette musikmodul giver vi dig basale kompetencer til

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Grundbegreber & Satslære

Grundbegreber & Satslære Grundbegreber & Satslære 5-ugers kursus E09 Grunduddannelse 1.årstrin v/ Anders Müller Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Afdeling for Musikvidenskab Københavns Universitet I. DEL - Lektion 1-5 I.

Læs mere

Tid til forundring Revy 2002.

Tid til forundring Revy 2002. NR. 94 Juni 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Tid til forundring Revy 2002. En situationsrapport. 28/5-02. Nu er der 4 dage til premieren. I går øvede vi for sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny.

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny. DESIGN Active loudspeakers by TP RADIO WAF. Amplifiere DSP DSP. SoundDeny. CLASS D Amplifiere 160W DSP 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO DMOS WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give indtryk af at være

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Nr. 30 december 2013 Nye nej tak mærkater Få 2.000 point i 35Casper og Mikkel fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Vi ønsker alle omdelere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi har sammen med

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere