Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening"

Transkript

1 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1 Februar 2009 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Af Gitte Skovgren Copenhagen Hot Notes gjorde det igen. For fjerde gang drog pigerne fra Danmarks bedste - og eneste kvindelige barbershopkor til Sverige for at deltage i de Nordiske mester skaber i barbershopsang for kvinder. Mesterskaberne fandt sted i Västerås i weekenden maj Læs også i dette nummer: Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige Formandsnyt Harmonilære (light) for barbershoppere Vokalkalenderen Stafetten Fra medlem til medlem Biblioteksnyt En fængslende oplevelse De Nordiske Mesterskaber ligger altid i den første weekend i maj måned. I år var det et særdeles heldigt sammen træf, at Første Maj og Kristi Himmelfartsdag faldt på den samme torsdag, så alle havde fri fra arbejde. Vi havde dermed mulighed for at tage til Stockholm og lege turister i et døgn før vi skulle videre til NM i Västerås. Fortsættes side 3 1

2 Nr. 1 Barber Bladet februar 2009 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement: 200 kr. for et kalenderår (4 numre) Annoncer og distribution: DABA/Per Marer, Oplag: stk. Redaktion: Sven Aaskilde (Ansv.), Per Marer (Fotos, layout), Bladet optager tilsendt stof efter redaktionel vurdering. Dansk Barbershopforening (DABA) Indmeldelse Kontingent: 100 kr. pr. person eller 400 kr. pr. gruppe i Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til kassereren, Konto Formand sny(d)t Af Per Nørby Holm Denne lidt usædvanlige overskrift skyldes, at det ikke lykkedes at få nogle af medlemmerne til at melde sig til en festivalkomite. Bestyrelsen har således brugt al deres arbejdskraft på at arrangere festivalen. Derfor udkommer dette Barberblad først nu. Indtil nu har 10 grupper tilmeldt sig festivalen. Det tal kan vokse da vi mangler endeligt svar fra 2 grupper. Vi har valgt at bruge modellen fra sidste år med at inddele deltagerne i 2 grupper. Det viste sig at fungere optimalt. Siden sidst er Sven Aaskilde indtrådt i bestyrelsen så vi nu er 5 bestyrelsesmedlemmer. Tak Sven og velkommen. Vi vil selvfølgelig gerne være flere i bestyrelsen, så tænk lige en ekstra gang over om det ikke skal være dig! Med bladet følger invitationen til festivalen. Vi ser gerne, at I udfylder den snarest, så vi kan komme videre med planlægning, bookning af coaches osv. Keep The Whole World Singing DABA s bestyrelse: Per, Andreas, David, Torsten Per Nørby Holm, formand, Fourtune Himmerlandsvej 29, st.tv., 2720 Vanløse Tlf Andreas Markeprand Reiff, kasserer, Harmony Rocks, Pragtstjernevej 29, København NV Tlf David Brown, sekretær, Close Harmony Adresse: Lille Strandvej 6B, 2 mf., 2900 Hellerup Tlf Torsten Hay, Close Harmony Adresse: Sællerød Park 1, 8, 2840 Holte Næste nummer af Barberbladet kommer i april 2009.

3 Copenhagen Hot Notes i Nordiske Mesterskaber i Sverige fortsat Copenhagen Hot Notes rejseudvalg havde sørget for en perfekt indkvartering i fængslende omgivelser, idet vi overnattede på det tidligere statsfængsel på fangeøen Långholmen. Alene det var turen værd. De gamle celler var ombygget til moderne værelser med bad under nænsom hensyntagen til den oprindelige indretning. Således var de gamle celledøre med skydelåger bl.a. bevaret. Alt på hele hotellet var holdt i den sort-hvide tremmestil, men heldigvis serverede de lige det modsatte af vand og brød. Nemlig utrolig lækket gourmetmad. Ann Louise, der ellers var aktiv deltager i sit eget kor fra Helsingborg Pearls of the Sound, havde taget sig tid til at være med i Stockholm og være guide for os. Ann Louise har boet i Stockholm, så hun gav os et indblik i de smukke steder i Stockholm, hun har et særligt forhold til. Copenhagen Hot Notes er et kor i kategorien Small Chorous (15 30 sangere) på niveau C. Vi konkurrerede med en ballade og en uptune, som er det obligatoriske. Vores ballade hedder Chase the Rain Away og uptunen er I m the One You re Looking For. På C-niveau kan man score op til 60 point i en sang. Copenhagen Hot Notes fik gennemsnitskarakteren 48,25 point i balladen og 47,50 point i uptunen. Det var både vi og vores kordirigent Ann Louise yderst tilfredse med. Vi gjorde alt hvad vi kunne for at levere vores konkurrencenumre så perfekt som muligt, og mere kan man jo ikke forlange. Bedre og bedre år for år På baggrund af dommernes udtalelser ved Copenhagen Hot Notes nu også, hvor vi specielt skal sætte ind i vor videreudvikling af sangteknikken i barbershop, så vi kan blive endnu bedre til næste år. Copenhagen Hot Notes glæder sig til at komme i gang med at synge efter sommerferien. Konkurrence for kvinder i alle aldre Vi er dobbelt så gamle og halvt så dygtige som svenskerne, men vi er med og vi har det sjovt! Og vi lærer en masse om barbershopsang. Da de svenske kor og kvartetter er så suverænt overlegne i barbershopsang er der faktisk kun svenske deltagere. Alle andre kor og kvartetter i hele Norden når dem ikke til sokkeholderne og giver derfor op på forhånd. Men ikke Copenhagen Hot Notes. Selvom vi ved, at vi ikke helt kan måle os med svenskerne deltager vi gerne i disse mesterskaber. Måske gør vi det fordi vores dirigent Ann Louise Blixt er svensk? Nej, vi gør det fordi det er godt at have et mål og nogle ambitioner om at blive bedre og bedre. Også for at møde andre dygtige sangere, som brænder for det at synge barbershopsang. For koret giver det en styrkelse af det sociale sammenhold samt naturligvis også en god rejseoplevelse. Barbershop i Verdensklasse AROS Congress center i Västerås, hvor Copenhagen Hot Notes tidligere har deltaget i NM, er et stort flot foretagende. Hele dette mægtige hus med diverse rum og sale blev i løbet af fredag og lørdag fyldt med kvinder i alle aldre og størrelser. Fælles for dem alle er den store kærlighed til den særlige a cappella sangstil, der kaldes barbershop. Organisationen, der rummer alle disse musikalske kvinder, hedder Sweet Adelines og har sin oprindelse i USA. Derfor er de dommere, der dømmer i de 4 kategorier inden for barbershopsang også oftest amerikanere. Det var også tilfældet ved disse mesterskaber. Dommerne er meget kompetente, modne og erfarne barbershopsangere, og de bedømmelser de giver i de forskellige kategorier, kan bruges til at videreudvikle ens kor. Bedømmelse i barbershopsang Vi har plads til flere Hvis du som sangglad kvinde brænder for at være med i vores kor er du hjerteligt velkommen. Mød bare op til en korprøve, som vi har hver torsdag kl i musiklokalet på Utterslev Skole, Skoleholdervej 20 i Søborg. Har du lyst til at komme, så giv gerne besked til vores vicedirigent Marianne Brøndum på telefon Eneste betingelse er, at du kan synge rent og holde din egen korstemme, når du synger sammen med andre. Her er vinderne af Nordiske Mesterskaber i barbershopsang for kvinder: Korkonkurrence: 1. Alba Show Chorus, under ledelse af Åse Hagerman, 604 point 2. Farsta Harmony Bell Chorus, under ledelse af Åsa Zetterberg, 600 point 3. Gothia Barber Girls, under ledelse af Marie Erenstedt, 577 point Kvartkonkurrence 1. ReMix Hillevi Billinger, Marie Flink, Camilla Ljung og Marie Henriksson Jalonen Rönninge Show Chorus, 625 point. De representerede Region #32 ved det internationale konvent 4-8 november 2008 i Honolulu, Hawaii. Blev nr. 13 af 52 deltagere. 2. Soniq Veronika Persson, Lovisa Edenberg, Agneta Berg og Marie Hansson Rönninge Show Chorus, Rönninge, 562 point 3. Downtown Helena Svensson, Gunilla Hellström, Annika Uppström Henriksen og Jenny Olivestedt Alba Show Chorus, 532 point

4 Harmonilære (light) for barbershoppere Jørgen Vesterdal Jørgensen I januarnummeret 2008 af Barberbladet havde svenskeren Henrik Rosenberg en meget informativ artikel med gode råd om, hvordan man fremgangsrigt arbejder med sin barbershopkvartet. Under læsningen studsede jeg over sætningen "Barbershoparrangementer... består af de 11 tilladte barbershopakkorder". Da jeg var interesseret i at vide præcis, hvad det var for 11 akkorder, kontaktede jeg Henrik, som besvarede mit spørgsmål ved at sende mig en artikel, som lead'en (Simon Rylander) i deres kvartet (Q-tones), havde skrevet om emnet. Artiklen har titlen "The 11 Chords of Barbershop". Den findes på Simons hjemmeside under fanen "Other services" og kan stærkt anbefales. Jeg har støttet mig til den ved udarbejdelsen af herværende artikel, som vel nærmest kan betragtes som en introduktion til Simons artikel. - Her vil jeg primært omtale harmoniers opbygning fra skalaer, becifringssystemet og dets notation. - Men først lidt om hvorfor barbershopsang (udført perfekt) påvirker vort sind mere end den maskinelle musik gør. Naturlige toner kontra "tempererede" toner Tangent-instrumenter (renæsancemusikkens clavicord, nutidens pianoer og keyboards) har den ulempe, at musikeren ikke ved sin fingersætning (strygeinstrumenter) eller embouchure (blæseinstrumenter) kan justere tonehøjden under spillet. For at man kan spille nogenlunde rent i alle tonearter på et piano, har man ved stemningen af det måttet afvige fra naturtonerne (jvf. jagthornet), som i en toneart har svingningstal (Hz), som står i "harmoniske" forhold til hinanden. Tangentinstrumenternes (for tre århundreder siden "nye" såkaldte "tempererede" stemning, jvf. Bachs: Das Wohltemperierte Klavier, 1722) har den ulempe, at tonerne i en akkord fra selv det fineste Steinway-flygel ikke vil kunne generere de overtoner, som opstår, når barbershopkvartettens eller strygekvartettens fire stemmer hver især samtidig rammer Hz-værdier, som står i simple forhold til hinanden. Når man på keyboardet fx samtidig anslår tonerne G - H - D og F lyder akkorden "G7", som er C-durs "dominant seven". Når den dygtige barbershopkvartet synger tonerne med de samme benævnelser, men hvor frekvenserne af H, D og F er henholdsvis 5/4, 6/4 og 7/4 gange tonen G's frekvens (4/4), opstår "lock and ring"-fænomenet: Overtonerne forstærkes i et omfang så kvartettens "sound" expanderer og bliver større end summen af de enkelte stemmer - og denne musikalske vellyd påvirker i særlig grad følelses-genererende centre i vore hjerner. Hvis man vil markere, at en "dominant seven"-akkord udføres med toner, hvis svingningstal står i simple forhold til hinanden, benævnes akkorden "barbershop seven". Skalaer: Vor vestlige verdens musik bygger på skalaer (latin scala, en trappe), hvor afstanden fra en tone til tonen med den dobbelte Hz-værdi (en oktav) er inddelt i 12 trin. Lad os følge den engelske nomenklatur og kalde disse trin for "semitoner". En skala bestående af disse semitoner udgør den kromatiske skala. En sådan har ikke noget "tonalt centrum". Det opstår først, når vi spiller en såkaldt diatonisk skala. I en sådan veksler trinenes størrelse mellem hele (2 semitoner) og halve toner (1 semitone). Spiller vi på klaveret en skala begyndende på en tone, fx C (1. trin), og bestående af følgende semitone-intervaller: , slutter man uvilkårligt af med at stige et semitonetrin og "falde til hvile" på det 8. trin, tonen C': vi har bevæget os på en (dur-)skala med det tonale centrum "C". Bemærk, at vi kun har spillet på de hvide tangenter. Den diatoniske C-dur-skala bestående af tonerne C D E F G A H kaldes C-ionisk.

5 Ved at starte en ny skala på hver af C-durskalaens toner, kan der - med de samme toner - dannes 6 nye 7-tonige skalaer: D E F G A H C kaldes D-dorisk E F G A H C D kaldes E-frygisk F G A H C D E kaldes F-lydisk G A H C D E F kaldes G-mixolydisk A H C D E F G kaldes A-æolisk H C D E F G A kaldes H-lokrisk Akkorder: Spilles en melodistemme ansættes en tone ad gangen (aktiviteten kan anskues som værende "horisontal"). Akkorder opstår, når flere toner samtidig sættes an (kan anskues som værende "vertikal" musik). Ved at kombinere en skalas grundtone med den 3. (terts) og den 5. (kvint) tone dannes en treklang. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 4 semitonertrin, så har vi en dur-treklang-akkord. Er afstanden fra grundtonen til tertsen 3 semitonetrin, har vi en mol-akkord. Afstanden fra grundtonen til kvinten er 7 semitonetrin i både dur og mol. Firklange kan dannes af treklange plus tillæg af yderligere en tone; i barbershop dog blot en af 4 skalatoner: den 6. (9 semitonetrin fra grundtonen), den "lille 7er (10 semitonetrin), den "store 7er" (11 semitonetrin) og 9. tone (14 semitonetrin). Akkordernes notation i becifringssystemet I becifringssystemet noteres en dur-treklang blot ved grundtonens bogstav skrevet med stort, fx C- dur-treklangen som "C". En mol-treklang noteres som durtreklangen tilføjet et lille "m", fx Dm. Tilføjes en dur-treklang en lille septim fås en "dominant seven" (~ "barbershop seven"), som blot noteres med tilføjelsen "7", fx G7. Tilføjes den store septim, noteres "Maj7", fx FMaj7. Tilføjes dur- eller mol-treklangene skalaens 6. tone er notationen naturligvis henholdsvis C6 eller Dm6. I barbershop kan akkorder, som indeholder durskalaens 9. tone enten være en firklang (treklang med "add9") eller firklangen "barbershop seven" med tilføjet 9. skalatone, hvilket noteres som fx G9. Sidstnævnte 5- klang kan faktisk synges af 4 barbershoppere, som underlader at synge kvinten: den danner fællesskabet som en overtone! Hvilke 4-klangs-akkorder tilhører det tonale centrum C-dur? På basis af de 7 skalaer, som ovenfor blev afledt af C-dur-skalaen, kan man danne følgende 4-klange bestående af de enkelte skalaers grundtoner plus trin 3, 5 og 7. Da man springer hver anden tone over, taler man populært om, at man "stabler tertser" (som kan være små eller store). Bemærk at vi stadig holder os til lutter hvide tangenter: C E G H kaldes CMaj7 (C-dur med stor septim) D F A C kaldes Dm7 (D-mol med lille septim) E G H D kaldes Em7 (E-mol med lille septim) F A C E kaldes FMaj7 (F-dur med stor septim) G H D F kaldes G7 (G-dur med lille septim, dominant seven) A C E G kaldes Am7 (A-mol med lille septim) H D F A kaldes Hm7(b5) (H-mol med lille septim og formindsket kvint) Den sidste akkord i rækken er ikke nævnt blandt de tilladte barbershopakkorder, men rykkes H'et en oktav op, så grundtonen bliver D, er akkordens 4 toner identiske med en Dm6 - og den er tilladt.

6 Folkevisen "Det var en lørdag aften" kan illustrere, hvorledes ovennævnte akkorder anvendes til at skabe et lydbillede, som gennem verset går fra det naivt ubekymrede (dur-treklang) til det konfliktfyldte og melankolske (Dm7(b5) - Toneart: C-dur, takt: 2/4: C C G7 G C Am7 Dm(6) G7 C Cmaj7 G/H Am7 D7 G G7 Cmaj7 C7 FMaj7 Dm7(b5) Gsus4 G9 C Lidt om akkorden "dominant seven" / "barbershop seven" Vi bliver i C-dur. Skalaens 5. tone (kvinten) er et G. I en G7-akkord, som er "dominant seven" i C-dur er tertsen stor, kvinten "ren" og septimen "lille". Afstanden fra terts til kvint er 3 semitonetrin og fra kvint til septim også 3 semitonetrin, så afstanden fra terts til septim bliver 6 semitonetrin = tre hele toner. Dette interval, som kan anskues som en forstørret kvart eller en formindsket kvint, kaldes tritonus (eller "diabolus in musica": djævlen i musik eller djævleintervallet). - C-dur-skalaens tritonusinterval er F - H. - Det indgår ganske vist i Hm7(b5)-akkorden, men det er i G7-akkorden, at intervallet i høj grad medvirker til at definere det tonale centrum og give barbershopstilen sin lidt nostalgiske sødme, nemlig når G7-akkordens H (tertsen) føres en halv tone op til C-dur-akkordens grundtone (C) samtidig med at G7-akkordens F (septimen) føres en halv tone ned til C-dur-akkordens terts (E). "The 11 Chords of Barbershop" Men jeg skylder stadig at opregne de 11 tilladte barbershopakkorder. For at kunne analysere et allerede skrevet barbershop-arrangement for lovlige / ulovlige akkorder, har jeg fundet det mest praktisk at inddele på basis af, om der er tale om 3- eller 4-klange. De tre 3-klange: Dur-treklang (fx C) Mol-treklang (fx Am) "Aug-treklang" ("augmented" (eng.): forstørret). Aug-akkorder består af en stabel af lutter store tertser - hvorved afstanden fra grundtonen til den tredie tone i treklangen bliver en forstørret kvint. - Noteres som "aug" eller "+", fx Gaug eller G+. De syv 4-klange: Dur-treklang plus 6er (fx C6) Mol-treklang plus 6er (fx Am6) Dur-treklang plus "lille 7er" (fx G7 = "Dominant seven" ~ "Barbershop seven") Dur-treklang plus "stor 7er" (fx CMaj7) Mol-treklang plus "lille 7 er" (fx Am7) Dur-treklang plus 9er (fx G add9 ) "Dim-akkord" ("diminished" (eng.): formindsket). Dim-akkorder består af en stabel af lutter små tertser, hvorved afstanden til tredie tone i treklangen bliver en formindsket kvint. Noteres som "dim" eller " O ", fx G dim eller G O. Den enlige 5-klang: 4-klangen "dominant seven" ~ "barbershop seven" tilføjet skalaens 9 tone, men for at den kan synges af blot 4 stemmer udelades en tone, sædvanligvis kvinten. Tak

7 til Simon Rylander og Herik Rosenberg fra Q-tones for at øge min indsigt i barbershop-genrens harmonilære. Hvis I vil høre Q-tones, findes de let på eller via Også tak til musikpædagog Lars Pryn, som i sit essay "Harmoni, identitet og længsel" giver en meget interessant både matematisk og kulturhistorisk analyse af hvilke problemer man i den vestlige kulturkreds har "tumlet med", før man er nået frem til vor tids måde at stemme vore tangentinstrumenter på. Korrespondance til: Jørgen Vesterdal Jørgensen Kovangen Fredensborg Vokalkalenderen European Barbershop Convention, Veldhoven, Holland den marts 2009 Dansk Barbershopforenings Festival, København den marts 2009 SNOBS 2009 Konvent, Stockholm den april 2009 (Mulig spændende koncert med amerikansk deltagelse allerede den 23. april) Nordic Light Region # 32, Konvent i Västerås Sweet Adelines International, maj 2009 Den 14. Maj 2009, tid og sted besluttes senere Stafetten Vi hører gerne fra kvartetter og kor, der ønsker at fortælle deres historie. Fra medlem til medlem Også til denne rubrik vil vi meget gerne have indslag. Bibliotek Intet nyt til dette nummer. Copenhagen Hot Notes, Forårskoncert

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden.

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Akkord Oversigt Oversigt Næste C -dur Cm C7 C6 Cm7 C ø Cm7b5 C9 Cm7b9 C11 C13 Cdim C+ Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Du kan

Læs mere

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen Akkordsamling til guitar René B. Christensen Akkordsamling til guitar c René B. Christensen, 0 Du er velkommen til at dele dette dokument - helt eller delvist - med andre, sålænge du henviser til det originale

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Den 18. Danske Barbershop Festival

Den 18. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 18. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 5.-6. marts 2011 i København Vi holder festival og fejrer Copenhagen Hot

Læs mere

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik egentlig? (Hvad mener du?) Musik? Det skal bare lyde godt Hvad er musik? Følelser Rytme Klang Melodi Stilart - Genre Harmoni Overtoner

Læs mere

Dim-akkorder og sange på swingrundgang.

Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Indledning om dim-akkorder....3 Vores tonerække kort fortalt...3 Dim-akkordens bestanddele...4 Hvorfor en dim-akkord kan gå for 4...5 Et par ekstra kommentarer...6

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætning: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætningen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BEHRINGER BT108 BASSPACK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001

Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001 Barber Bladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 1-2001 Læs i bladet om: Foreningen for rytmisk sang Formanden har ordet Festival siden 1992 Rytmiske sanggrupper og kor

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

Musik, matematik og forholdsregler

Musik, matematik og forholdsregler MATEMATIK Baggrund lærer Hvis du skærer rør (tæppe-/nedløbs- eller et andet rør) i tre forskellige længder, f.eks. 1 meter, 66,6 cm og 1/2 m, vil du få tre forskellige toner: en grundtone (1m) oktaven

Læs mere

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur Funktionsharmonik I durtonearterne har vi: rin 1 2 3 4 5 6 7 Funktion Sp Dp S D p - Harmo- C Dm Em F G Am Hdim nier i C- dur Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: 1) "Let it be": G D Em C G D C G

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

Måske en lidt overambitiøs titel. Vi har vel alle en ret personlig oplevelse af hvad musik er. Kan man overhovedet definere hvad musik er? Nej vel.

Måske en lidt overambitiøs titel. Vi har vel alle en ret personlig oplevelse af hvad musik er. Kan man overhovedet definere hvad musik er? Nej vel. Måske en lidt overambitiøs titel. Vi har vel alle en ret personlig oplevelse af hvad musik er. Kan man overhovedet definere hvad musik er? Nej vel. Meningen med dette foredrag er at tage dig med på en

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave Kompendium efter Leif Thybo 6. udgave 1998 2 Harmonilære Indhold Intervallæren............................................................... 3 Komplementære intervaller.................................................

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 3 september 2001 Reportage fra de nordiske mesterskaber i herrebarbershop. Sven Aaskilde ville ikke hjem. Netnyheder. Supergod

Læs mere

Chromatic staff. Af Peter Hass. Introduktion

Chromatic staff. Af Peter Hass. Introduktion Chromatic staff Af Peter Hass Introduktion Der har været musik, længe inden der var nodesystemer. Inden man indførte nodelinier, forsøgte man at notere musik ved hjælp af neumer som blot var upræcise angivelser

Læs mere

BarberBladet. Har du et foto. Barbershop festival 2009. Nr. 2 November 2009. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

BarberBladet. Har du et foto. Barbershop festival 2009. Nr. 2 November 2009. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 November 2009 Har du et foto T Barbershop festival 2009 Af Børge Holse, Midnight Singers En gentagelse for nogen en debut

Læs mere

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Jazzvokal. Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Grundlæggende teori Akkorder & becifring: 1. Dur-treklange Vi beskriver tonerne ud fra en dur-skala. Tonerne har fået navn efter C-dur-skalaen

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende:

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende: Harmonisering M1 Gert Uttenthal Jensen Side 1 Harmonisering At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil, som

Læs mere

BarberBladet. Barbershop i Stockholm Den svenske barbershopforening SNOBS holdt i maj sit årlige barbershop-konvent.

BarberBladet. Barbershop i Stockholm Den svenske barbershopforening SNOBS holdt i maj sit årlige barbershop-konvent. BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 2 November 2002 Cocktail Cocktail fylder 10 år Vokalgruppen COCKTAIL, der består af 4 kvindelige vokalister, nemlig Grethe

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 4 december 2001 Svenske pigekvartetter rykker kraftigt op på verdensranglisten. Nu tre på top ti. Kvartetten Salt (billedet)

Læs mere

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag Systematisk oversigt 1. del. Det lineære grundlag Tonematerialet... 6 1. Tonesystemet... 6 1.1 Stamtonerne... 6 1.2 Orientering af dybe og høje toner... 6 1.3 Stamtonebetegnelser i de forskellige oktaver...

Læs mere

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen.

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen. 32 32 Værktøj til valg af improvisationsskala Værktøj til bestemmelse af skala til improvisation over akkorderne i den harmoniserede skala, bidominanter, tritonussubstitutionsakkorder, altererede akkorder

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Mads Pagsberg composer & conductor

Mads Pagsberg composer & conductor M Mads Pagsberg composer & conductor copyright Mads J. Pagsberg If you wish to copy this score please contact Mads J. Pagsberg, Svinget 5 st. tv. 2300 Cph. S, Denmark Phone: + 45 28448807 / + 45 32571175

Læs mere

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Jazzvokal Gert Uttenthal Jensen Flydestemme og akkorder 1. Typer af flydestemmer Flydestemmer er den 4-stemmige vokale satsteknik, der primært skrives over temaets akkorder. Flydestemmens funktion er dels

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - brudte akkorder - Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver. Fra den frivillige musikundervisning

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening

BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 Juni7 Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af Dansk Barbershopforening Nr. 2 Januar 2008 Tidsskrift for rytmisk sang. Medlemsblad for Dansk Barbershopforening Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Kort indføringi funktionsharmonisk sats

Kort indføringi funktionsharmonisk sats 1 Kort indføringi funktionsharmonisk sats vend Hvidtfelt Nielsen 1999-2006 Akkordrepertoiret fra barok til romantik er sådan set det samme. Man kan sige, at klassikkens komponister skar ned i antallet

Læs mere

Jeg har hørt fra flere, der var tæt på Eric Ericson, at han ofte sad i bussen efter

Jeg har hørt fra flere, der var tæt på Eric Ericson, at han ofte sad i bussen efter Intonation i korsang Hvorfor falder det? PHILLIP FABER MA i kordirektion fra Kungliga Musikhögskolan, Stockholm og Chefdirigent for DR Pigekoret Foto: Kim Matthäi Leland Jeg har hørt fra flere, der var

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor

FEM KORTEKNIKKER 4 S. Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) - baseret på flydekor Lille kompendium i pop/rock-arr. s. 1 (TH 11) FEM KORTEKNIKKER - baseret på flydekor Solist 4 4 C No G wom- an no cry, Am F C no F wom- an no cry C G 1 4 S A T 2 4 S A T 3 4 S A T 4 4 S A T 5 4 S A T 1)

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - -

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - - Mødet med det fremm Lærerstuderende fra Århus i Ungarn - - var dels tale om deciderede Kodályskoler 1, som kan sammenlignes med det, vi her- en helt normal skole. Det er i mødet med det fremmede, man får

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER MUSIKKENS GRUNDBEGREBER Arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori af INGE BJARKE LÆRERHÆFTE Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Baggrund lærer MUSIK Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Toner er musikkens byggesten. Toner er frekvenser og de måles i hertz. Intervaller er afstanden mellem to toner.

Læs mere

Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser

Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser e fire kadenceformer 5/4 Kadenceforlængelser Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser time med tonikaafledning A B C med tonikaafledning og Romantisk harmonik 00 vend Hvidtfelt Nielsen /4 med tonikaafledning

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

MGK-undervisningsplan for faget violin

MGK-undervisningsplan for faget violin MGK-undervisningsplan for faget violin Målet med undervisningen: Det overordnede mål med undervisningen på MGK er, at den studerende opnår et niveau svarende til optagelsesprøven på et dansk musikkonservatorium.

Læs mere

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement September 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning af Niels Brynjolf og Kristian Larsen 1 Indledning I 2010 forfattede

Læs mere

En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN

En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN Jørgen Erichsen En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN Ifølge overleveringen, som dog nok mere er en legende end en historisk kendsgerning, var det Pytagoras, som opdagede,

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening. Nr. 2 September 2004. Fællesbillede Festival 2004

BarberBladet. Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening. Nr. 2 September 2004. Fællesbillede Festival 2004 BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 2 September 2004 Fællesbillede Festival 2004 Festival 2004 i fin stil Af Jørgen Kampp Billeder og billedtekster: Tom Budde

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006 OPGAVETYPE 3 Skriftlig musikteori Færdigheder Denne progression er tænkt som en slags studieplan for den enkelte elev i disciplinen. Man kan således lade de målrettede elever arbejde-der-ud-ad. Samtidigt

Læs mere

Tidsskrift for rytmisk sang

Tidsskrift for rytmisk sang BarberBladet Tidsskrift for rytmisk sang Udgivet af dansk barbershopforening Nr. 3 Juni 2003 Fællesbillede festivalen 2003 Årets Festival Læs om vores vellykkede festival. Pennen Ny rubrik i BarberBladet:

Læs mere

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler

Nr. 30 december 2013. Nye nej tak mærkater. Få 2.000 point i. 35Casper og Mikkel. fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Nr. 30 december 2013 Nye nej tak mærkater Få 2.000 point i 35Casper og Mikkel fra Ikast fortæller om jobbet som omdeler Vi ønsker alle omdelere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi har sammen med

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

DIEM akustik. Perceptual Fusion and Auditory Perspective. Litt.: Cook kap. 20

DIEM akustik. Perceptual Fusion and Auditory Perspective. Litt.: Cook kap. 20 DIEM akustik Perceptual Fusion and Auditory Perspective Litt.: Cook kap. 20 Introduktion Vores auditive system (hørelsen) er meget følsomt overfor små fluktuationer i frekvens og amplitude Giver os evnen

Læs mere

Spil efter mønstre i kendte numre

Spil efter mønstre i kendte numre Spil efter mønstre i kendte numre Side 1 Spil efter mønstre i kendte numre Brug det I har lært i arbejdet med Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra m og C ette papir handler om at arrangere eller blot

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her.

Jazzarrangement. Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jazzarrangement Arbejdspapirer til højniveau. Papirerne er ikke altomfattende, og der er andre måder at arrangere på end beskrevet her. Jakob Jensen Indhold Indhold...1 Jazzarrangement, generelt...1 Two-beat...2

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Af Per Nørgård. 3. Oplevede du sats II som overvejende mørk eller lys, i klange og melodisk stemning

Af Per Nørgård. 3. Oplevede du sats II som overvejende mørk eller lys, i klange og melodisk stemning H I M M E L K I M ( 2 0 0 3 ) 2 M E L O D I E R, 3 KO R S T Y K K E R, 4 S AT S E R : 1 V Æ R K LY T T E Ø V E L S E R ( 2 0 0 3 ) Af Per Nørgård Indledende note. Teksten er et oplæg til under visningstime(r)

Læs mere

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 85 Juli 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Til evalueringen den 18/6 2001 var: Britt, Marianne, Inge, Susanne, Line, Marie, Carsten, Niels Erik, Lone, Jens, Jesper, Rene, Kurt,

Læs mere

Nr. 204 december 2015

Nr. 204 december 2015 Nr. 204 december 2015 Jeg vil lige sige tak til Per Storm og Mogens for det smadder- gode tekstkursus, de havde lavet. Det var alletiders! Vi startede om fredagen med god mad og lidt rødvin, som fik løsnet

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Oktober 2008 / Fagkonsulent Claus Levinsen Evalueringen indeholder et kort afsnit om censorernes kommentarer til årets opgavesæt

Læs mere

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard

Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Den gode stemning 1 I. Om veltemperering af keyboard Af Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium og DTU Fra renæssancen udvikler den europæiske musik sig fra at være udpræget melodisk i sin karakter til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere