PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1"

Transkript

1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april

2 2 Albertslund byudviking

3 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på skuldrene af den omfattende borgerinddragelsesproces, der var i forbindelse med Albertslund Planen opsamler og konkretiserer idéerne, tankerne og ønskerne til en levende midtby. Vi vil udvikle Albertslund Midtby til en bydel, der samler hele Albertslund på tværs af veje og jernbane. En bydel, der både tiltrækker nye borgere til byen og samtidig giver merværdi til den eksisterende by. Med udgangen af 2016 bliver Vridsløselille Statsfængsel ikke længere anvendt som fængsel. Det frigiver både et stort areal og en ikonisk bygning til helt nye funktioner og muligheder for Albertslund. I udviklingen af Albertslund Midtby skal Albertslunds mange kvaliteter aktivt i spil nærhed til grønne områder, et trygt stisystem, velfungerende boligområder, et fællesskab omkring miljø, kulturtilbud af høj kvalitet, fritidstilbud til børn og unge og innovative løsninger omkring ny belysning. Disse kvaliteter kan styrkes, gøres endnu mere synlige og tilgængelige ved at vi skaber flere attraktive funktioner og forbindelser, der får øst og vest, syd og nord til at hænge sammen på nye måder. For at nå i mål med planen er strategien at: Udvikle en bymidte med varierede, attraktive funktioner Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder Skabe nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed Planen for udvikling af Albertslund Midtby sætter rammen og følges op af mange forskellige og konkrete projekter knyttet til de enkelte udviklingstræk. Det gælder blandt andet udvikling og salg af kommunale arealer og investeringsplaner for nye byrum og forbindelser, udarbejdelse af plangrundlag og inddragelse af nuværende og nye borgere. God læselyst! Med venlig hilsen Steen Christiansen, Borgmester Planen viser retningen, så Albertslund Midtby kan udvikle sig til et bæredygtigt og attraktivt byområde i Hovedstadsområdet. 3

4 Albertslund - Del af en byudvikling Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. Der arbejdes med planer i ringbyen for at udvikle by- og erhvervsområderne langs den kommende letbane. København er midt i en kraftig udvikling, der skal dække et stort og voksende behov for nye boliger. I Albertslund er der også en byudvikling i gang; Fornyelse af byens boligområder, renovering af Kanalen, isandsættelse af S-tog stationens perron, butik og tunnel, samt det kommende sundhedshus med ældreboliger, Kvickly, sundhedsfaciliteter og parkeringspladser. I Hersted Industripark er der etableret et testcenter for fremtidens udendørs belysning. Som by er Albertslund præget af at være udviklet i større og mindre felter med bestemte og afgrænsede funktioner med boliger, erhverv, butikker og grønne områder. Altsammen bundet sammen af et velfungerende vej- og stisystem. Byområdet ved S-togstationen er byens knudepunkt, der binder Albertslund sammen med hovedstadsområdet. En udviklingsplan for Albertslund Midtby ser på den del af Albertslund, der afgrænses af Roskildevej og jernbanen. Bydelen rummer Albertslund Centrum der er byens butiks- og handelscenter, uddannelses- og kulturinstitutioner, kommunale servicefunktioner og et stort antal arbejdspladser, samt udviklingsområderne Hyldagergrunden og Vridsløselille Statsfængsel og store almene boligområder som Hedemarken, Albertslund Syd og Blokland. 4 Albertslund byudviking uddannelse mødesteder kommunal service handel kultur station

5 Albertslund Midtby: Nye byrum - nye boliger - ny arena for kunst, kultur og uddannelser Fængselsområdet Albertslund Midtby Albertslund Centrum Albertslund Midtby I begyndelsen af 2017 nedlægges Vridsløselille Statsfængsel og fængslets funktioner flytter til et nyt statsfængsel på Lolland. Kriminalforsorgen indskyder fængselsområdet til Statens Ejendomsselskab Freja Ejendomme, der får til opgave at udvikle det. Allerede i 2015 går Albertslund Kommune derfor ind i et tæt partnerskab med Freja Ejendomme om en udvikling af området. Fængselsområde: aktivering synliggørelse tilgængelighed Med lukningen af fængslet frigives et stort areal og en ikonisk bygning midt i Albertslund, en vigtig brik i udviklingen af Albertslund Midtby. Sammen med en plan for anvendelse og salg af kommunale arealer, der kan finansiere investeringer i nye byrum og bystrukturer, er det en unik mulighed for at udvikle et bynært område i Albertslund, der kan blive en attraktiv bydel i regionen og Hovedstadsområdet. Det giver nye muligheder for en udvikling af Albertslund Midtby: Nye funktioner helt tæt på bymidten Nye forbindelser mellem den nordlige og sydlige del af Albertslund gennem bymidten Bydelen vest for fængslet med skole, svømmehal og boligområder knyttes til Albertslund Centrum med nye forbindelser Fortætning og mere liv i bymidten Tiltrækning af et større opland af besøgende og brugere Understøttelse af Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Hyldagergrunden: boliger + nye boliger nye uddannelser nye funktioner nye byrum Nye muligheder og sammenhænge Albertslund Centrum: aktivering synliggørelse tilgængelighed 5

6 Fokus i udviklingen af Albertslund Midtby Bæredygtig bydel Albertslunds udbud af boliger, uddannelsestilbud, muligheder for indkøb, udeliv, kulturelle aktiviteter og transport må løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ændrede klimaforhold. Med en udvikling af Albertslund Midtby skriver Albertslund sig ind i den byudvikling og vækst som Hovedstadsområdet oplever i øjeblikket. I en samlet udviklingsplan for Albertslund Midtby spiller Albertslund aktivt ind med et varieret tilbud af kulturinstitutioner af høj kvalitet, med et stort antal nye boliger og boligformer, med smarte by- og trafikløsninger og et udviklet fængselsområde, der åbner sig mod byen som et aktiv for både Albertslund og Hovedstadsområdet. Overordnet ramme for en udvikling af Albertslund Midtby En udvikling af Albertslund Midtby skal bygge på de kvaliteter, der allerede nu kendetegner Albertslund: Fokus på fællesskab, børn og unge, uddannelse, innovation, mangfoldighed, kultur og miljø. Det er disse værdier, der har givet Albertslund en stærk identitet og lokal samhørighed og det er samme værdier - i nye klæder - der kan danne byens fremtidige identitet og tiltrække nye borgere, uddannelser og virksomheder. En udvikling af Albertslund Midtby er en drivkraft for at den samlede by kan løftes og tilføres værdi i takt med byudviklingen. Byen udvikles og styrkes i en innovativ og bæredygtig retning, med fokus på byens rum og boformer som fælles, levende og oplevelsesrige rammer om menneskers liv og trivsel. Målsætning for udviklingen af Albertslund Midtby Tiltrække nye borgere Styrke Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Tættere, varieret og mere bymæssigt område Styrker der bygges på: Fællesskab Tryg børneby Levende kulturliv Innovation Befolkningsmæssig magfoldighed Miljømæssig bæredygtighed Uddannelse for unge Strategi for at komme i mål: Tre overordnede indsatser: 1. Udvikle en bymidte med varierede og attraktive funktioner 2. Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder 3. Udvikle nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 6 Albertslund byudviking

7 Indsatser og fokuspunkter De tre indsatser afføder en række udfordringer og muligheder, der skal undersøges yderligere. En helhedsorienteret plan for Albertslund Midtby udvikles i et samarbejde mellem kommune, borgere, aktører og interessenter. Det er en plan, der skal sætte rammen for de næste 10 års udvikling af Albertslund Midtby. GRÅ : Indsats 1 Varierede og attraktive funktioner Bedre fysiske forbindelser og samspil mellem nuværende og nye kultur- og uddannelsesinstitutioner Optimal udnyttelse af det nye centralt placerede sundhedshus og plejecenter Udnytte de nye muligheder i gymnasiet, som HTX gymnasium GRØN : Indsats 2 En sammenhængende by med gode mødesteder Ny forbindelse over eller under jernbane og Roskildevej Bedre gang- og cykeltrafik gennem Albertslund Centrum Nye forbindelser gennem et udviklet fængselsområde Hyldagergrundens kobling til resten af byområdet Etablering af trygge, varierede og oplevelsesrige byrum der kobles med kunst og nye belysningsløsninger BLÅ : Indsats 3 Nye boligområder Salg og udvikling af kommunale arealer til boliger Hotelgrunden, Hyldagergrunden, Albo Omsorgscenter og Kongsholmarealet. (Gælder ikke fængslet, der ikke er kommunalt ejet) Afklaring af antal boliger og boligtyper Fastlæggelse af etapeplaner 7

8 Udviklingsfaser og det første skridt Det er vigtigt, at der følges op på den udvikling af Albertslund Centrum, som sundhedshuset har taget hul på. Det vi ske i faser, hvor kommunale arealer bringes i spil og kan finansiere nye byrum og forbindelser, der skal gøre Albertslund Midtby til et attraktivt og spændende sted at bo, arbejde og være aktiv i. De første skridt i udviklingen af Albertslund Midtby, : Boliger Udvikling af Hotelgrunden til boliger (ca. 125 boliger), nyt plangrundlag og salg. Udvikling af Hyldagergrunden til boliger (ca. 300 boliger), salg. Omdannelse af Albo Omsorgscenter til boliger, salg. Udviklingsplaner Plan for fremtidig anvendelse af Vridsløselille Statsfængsels arealer og bygninger. Freja Ejendomme udvikler som ejer i et samarbejde med Albertslund Kommune, der er planmyndighed. Inddragelse af borgere, aktører og interessenter i en udvikling af boliger, fængselsområde og infrastruktur Udvikling med nuværende og nye uddannelsesinstitutioner om muligheder for mere synergi mellem uddannelser, feks. koblet på lysteknologi og sundhed Udvikling med nuværende kulturinstitutioner om maksimal synergi og fysisk sammenhæng med fokus på at skabe et kulturcentrum i bycenteret Hyldagergrunden: boliger Fængselsgrunden: uddannelser kultur boliger Grøn parkzone Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger Jernbane Kongsholm: evt. boliger Roskildevej Albertslundvej Hotelgrunden: boliger Fængselsbygning og byggeri omkring fængslet: uddannelser og kultur kommunale funktioner midlertidige funktioner evt. (på sigt) uddannelse kultur Albo: boliger Struktur og forbindelser Plan for bybroer og tunneler Plan for forbindelser og ruter gennem Albertslund Centrum fængselsområde til byen nord for Roskildevej og til en udviklet Hyldagergrund Samarbejde med butiksejere i Albertslund Centrum, særligt den største ejer Citycon, om opkvalificering af byrum og butikker Albertslund Centrum: handel og boliger Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger 8 Albertslund byudviking

9 Indsats 1: Udvikling af en bymidte med varierede og attraktive funktioner 9

10 Albertslund Centrum Albertslund Centrum Albertslund Centrum: Fra enkeltelementer til bymasse med rum Albertslund Centrum Albertslund Centrum er byområdet syd for S-togstationen med en koncentration af butikker, kommunale funktioner inden for kultur og administration, uddannelse og fælles byrum som torve og stræder. Mere end 3 mio. mennesker kommer gennem bycenteret om året. Til butikker, arbejdsplader, uddannelse og kulturoplevelser. Det er en dynamik, der skal forstærkes i en udvikling af området. Albertslund Kommune ejer gader, stier og torve i bycenteret og arbejder sammen med ejerne af centerets butikker om en udvikling. Helhedsplanen Den oprindelige byplan med de mange torve, stræder og stier er blandt de heldigste eksempler fra modernismen i Danmark. Dette særlige fokus på uderummene frem for enkeltbygninger gør centret grundlæggende forskelligt fra mange andre bydannelser i landet. Det oprindelige og tydelige fokus på byrummene i Albertslund, samt den radikale trafikseparering, er kvaliteter som skal videreudvikles i forbindelse med fortætning. Albertslund Centrum som trafikalt knudepunkt Bycenteret er både det kommercielle centrum og et vigtigt knudepunkt mellem de omkringliggende boligområder og de offentlige transportmidler. En fortætning vil øge brugsarealerne betragteligt i umiddelbar nærhed af de offentlige transportmidler. Funktioner som plejecenter, sundhedshus, butikker samt uddannelser, boliger og erhverv, vil alle drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet, tryghed og liv i flere af døgnets timer. Pendlere fra de omkringliggende boligområder samt pendlere til bymidten vil alle drage nytte af en fortættet bymidtes tilbud. Tættere by omkring S-togstationen Målet er at give centeret flere trygge og oplevelsesrige byrum med høj kvalitet og at skabe potentiale for et stort antal nye boliger. Et hovedfokus er at komme med bud på, hvordan bæredygtige løsninger kan gøre Albertslund Centrum til et center, med bud på hvordan smart cityløsninger kan ses og opleves som en del af det at bruge og bo i en by. En tættere bymidte ved S-togstationen vil betyde korte afstande for mange til kollektiv trafik, ligesom ressourcer som energi og arealer udnyttes mere optimalt når der bygges tættere. Borgere og brugere har et godt ejerskab til Albertslund Centrum som både et sted at handle og som byens fælles samlingssted. Det giver stedet en styrke og en vigtig lokal identitet, der skal bygges videre på som en del af den samlede udvikling af Albertslund Midtby. 10 Albertslund byudviking

11 Udviklingsmuligheder i Albertslund Centrum Et attraktivt centrum Flere boliger, publikumsorienterede aktiviteter og muligheden for flere uddannelsestilbud vil sammen med flere gode byrum øge mængden af mennesker og aktiviteter og skabe grundlag for et mere varieret byliv, en levende og tryg bymidte der brugs af alle aldre. En udvikling der allerede er sat i gang med opførelsen af bygningskomplekset med sundhedshus, plejecenter og dagligvarebutik. Nye og nuværende funktioner der har stor nytte af at ligge i tilknytning til hinanden og S-togstation og det vil betyde, at Albertslund Centrum får styrket sin rolle som et attraktivt bycenter. Nyopført sundhedscenter Mindre Supermarked, erhverv etc. Boliger med åbne funktioner i stueetagen Der skal i en udvikling af Albertslund Centrum arbejdes med at optimere anvendelsen af de nuværende parkeringsarealer, optimere adgangen til den kollektive trafik, elcykler og test af smart city løsninger. Tårne og byrum Med det nye byggeri har det første tårn rejst sig som en markør af Albertslund Centrum. Tårne vil spille en rolle i udvikling af en tættere by omkring på S-togstationen og spændende byrum skal udvikles i tilknytning til dem. Tårne vil gøre det muligt for Albertslunds borgere at komme op og se deres by fra oven. Tårne som del af byrum i Albertslund Centrum, udgør pejlemærker for trafikken og ikoner for Albertslund Boliger og/eller butikker på Posthus-arealet Boliger og/eller erhverv 11

12 Fængslet Fængslet Freja Ejendomme vil som statens ejendomsselskab gå ind i et tæt samarbejde med Albertslund Kommune om at udvikle fængselsområdet. Fængselsbygningen og haven omkring kan bruges til midlertidige anvendelser ind til mere permanente funktioner finder deres plads på området. De midlertidige funktioner vil medvirke til at skabe et nyt image til fængslet og vil højne stedets værdi og identitet - og kan evt. udvikles til blivende funktioner, hvis funktionen har succes. Det vil muligvis blive aktuelt med nedrivning af mindre eller større dele af anlægget, så fremt byggetekniske- og anvendelsesmæssige analyser peger i den retning Arealet omkring bygningen inden for muren kan udvikles til en have, som i en lang periode vil være i transformationsproces, mens bygninger får nye funktioner og der bygges til. Der vil evt. være rum til midlertidige kunstinstallationer og utraditionelle aktiviteter. En aktuel reference er Carlsbergområdet på Vesterbro, hvis image, bygninger og byrum på samme måde har været under transformation i en årrække. Muren omkring fængslet kan åbnes op eller fjernes, men som en del af formidlingen af kulturhistorien kan der fortsat være en klar markering af murens placering. Eksempler på midlertidige funktioner udendørs sport og legefaciliteter kunstinstallationer og lyssætning teater og film 12 Albertslund byudviking

13 Eksempler på midlertidige funktioner madmarked streetfood pop-up marked sport event værksteder og kreative uddannelser eller arbejdspladser Eksempler på omdannelse af fængsler til bl.a. hotel Bed n breakfast og hotel (ref. forhenværende fængsel i Oxford og Stockholm) 13

14 Indsats 2: Udvikling af en sammenhængende by med gode mødesteder 14 Albertslund byudviking

15 Ruten gennem Albertslund midtby Nuværende Stiforløb nuruter i Albertslund midtby Åbning Manglende af fængselsgrunden gode forbindelser giver mulighed for at forbedre forbindelsen mellem det nordlige Albertslund og Albertslund Midtby Mulige fremtidige Stiforløb sammenhænge Forslag til fremtidigt stiforløb nu tunnel tunnel - behov for mere direke forbindelser mellem nordøst Albertslund og midtbyen -behov for gennemstrømning på fængselsområdet cykelbro til niveau+1,5 (kote 19) tunnel overgang som markør for Albertslund tunnel stiforløb i niveau 0 tunnel niveau -1 På sigt: cykelbro til niveau 1,5 (kote 19) nuværende undergang benyttes nuværende undergang benyttes tunnel og udvides evt. stiforløb i niveau -1 niveau -1 tunnel tunnel stiforløb forbindes med niveau -1 (kote 9,5) forbindelse til bibliotek, teater, Forbrænding, mm. Albertslund rummer et udbygget stinet, hvor det er muligt at færdes trygt uden fare for biltrafik. Fængslets placering midt i Albertslund har skabt et utilgængeligt centralt område, som man har været tvunget til at gå uden om. For at gøre ruten mod midtbyen mere direkte og for at aktivere fængselsområdet, er det vigtigt at skabe nye interessante rutemuligheder på tværs af området. Ruten mellem det nordlige og vestlige Albertslund og Albertslund Centrum kan have forskellig karakter, afhængig af hvor ruten ledes over eller under trafikale barrierer. Forbindelsen over Roskildevej er afgørende for at få fængselsområdet i spil som en del af midtbyen. Fra fængselsområdet til Albertslund Centrum, kan de eksisterende undergange benyttes og evt. suppleres med en forbindelse til Kongsholm, når der er grundlag for det 15

16 Ny ruteføring og fremtidige vigtige forbindelser Det er afgørende for en udvikling af Albertslund Midtby, at Albertslund Centrum og fængselsområde bliver koblet tæt sammen, så de to steder kan supplere og styrke hinanden. Det betyder, at der skal arbejdes grundigt med nye og eksisterende forbindelser over eller under jernbane og Roskildevej. Det skal undersøges om de nye forbindelser skal være broer eller tunneler eller en opgradering eller udvidelse af de eksiste-rende. Er en ny bybro løsningen, skal det være forbindelser, der både gør det lettere for gående og cyklister at komme på tværs og giver mulighed for at opholde sig et sted, hvor man kan se byen og opleve hvordan Albertslund Centrum og fængselsområde udvikler sig. Er en tunnel løsningen, skal det være en underføring, der får karakter af overdækkede og trygge byrum med særlige oplevelser og lyssætning. Herstedlund Skole Herstedlundstien Roskildevej Fængslet bybro Egon Olsens Vej Albertslundvej Damgårdsstien Signaturforklaring Eksisterende forbindelse Ny hovedforbindelse Ny sekundær forbindelse Ny gang- og cykelbro Hedemarken Forbedret forbindelse mellem fængselsområde og Hedemarken/ Hyldagergrunden byrum under Albertslundvej Station Byrum under banen udvides potentiel ny cykelrute i Ringstedbanens tracé Jernbane Rådhus Hyldagergrunden Kongsholm Allé Eksempler på over/undergange med stærk identitet og udsyn: se din by fra oven! Tunnelkarakteren ændres ved at fortsætte byrummet under vej/bane. bro med forgreninger og god hældning Integreret i omkringliggende byggeri (en mulighed ved Albertslund Centrum) 16 Albertslund byudviking Overgang med mulighed for ophold

17 Byrum knyttes til funktioner i tilstødende byggeri Byrum fungerer ofte bedst, når der er nogen der har ejerskab til dem. Derfor foreslås det, at de nye byrum kobles til eksisterende funktioner, hvor brugerne han bidrage til udvikling af byrummets funktion og udformning og evt. stå for driften af stedet. Pluskilen tilknyttes og tilpasses behovet i de områder den passerer Pluskilen Vigtgtige arealer for fremtidige funktioner, der forbinder Herstedlund Skole, Hedemarken og funktioner i fængselsområdet. Funktionerne kan med fordel etableres i samarbejde med Herstedlundskole og Boligselskabet AKB Hedemarken. Roskildevej Herstedlund Skole Vridsløselille Haven omkring fængslet bør knyttes til funktionerne i og omkring fængselsbygningen. Det kan evt. ske med fokus på uddannelsernes brug af haven. Hyldager Hedemarken Pluskilen Søhaven bør knyttes til værksteder og øvrige funktioner i Arsenalet Jernbane Stationsplads S Bytorvet Kulturtorvet Kollegie D.I.K Kongsholm Byrummet i Kongsholm etableres i tilknytning til den fremtidige funktion, gerne med involvering af fremtidige beboere. Byrummene i Albertslund Centrum knytter sig til butikslivet og øvrige funktioner her. Citycon står for byrumsudviklingen Byrummet mellem Forbændingen, teateret og biblioteket kan etableres i samarbejde med kulturinstitutionerne og kollegiet, med fokus på deres fremtidige muligheder for brug af området 17

18 Pluskilen Pluskilen Pluskilen er potentielt det byrum, der kan binde tilstødende byrum og byområder sammen. Det foreslåes, at lade kilen forbinde byområdet nord for Roskildevej og boligområderne i vest med fængselsgrunden og Albertslund Centrum. Ud over at danne forbindelse mellem forskellige byrum og byområder, vil Pluskilen gøre det til en oplevelse at færdes på tværs af byen, ved dels at tilbyde mulighed for fysisk aktivitet, som løb og leg og dels at tilbyde en interessant og anderledes beplantning, der også vil tiltrække og inspirere haveentusiaster, institutioner og plukselv folk. Pluskilen kan blive en imponerende samling frugt- og nøddetræer, hvor der er noget at opleve og høste næsten hele året rundt. Det kan også være her regnvandet samles fra de tilstødende arealer og ledes videre, f.eks. til søerne syd for fængslet Mulige fremtidige sammenhænge 18 Albertslund byudviking

19 Vigtige byrum langs pluskilen Byrum ved Hedemarken Det lille grønne område i Hedemarken kan spille en rolle i ambitionen om at binde byområdet bedre sammen. En sådan udvikling vil give anledning til nye muligheder for at mødes på tværs af byområder, kulturer og sociale grupper. Arealet mellem Herstedlund Skole og fængslet har potentiale til at blive et fælles aktivitetsområde, med faciliteter for utraditionelle sportsgrene, f.eks. streetsport. Arealet vil kunne bringe sportsentusiaster sammen fra flere dele af Albertslund, ikke mindst fra Hedemarken, Herstedlund skole og fængselsområdet. Kulturtorvet Det foreslås at rummet mellem Hovedbiblioteket, Musik Teateret, Forbrændingen og Det Internationale Kollegie udvikles til et centralt byrum uden funktionsadskillelse med en belægning uden terrænspring. Byrummet skal give mulighed for udendørs koncerter, teater og andre kulturbegivenheder, gerne med brug af ny lysteknologi fra DOLL. 19

20 Indsats 3: Nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 20 Albertslund byudviking

21 Boligtyper og boformer I Albertslund Midtby er der flere muligheder for at udvikle en række kommunale arealer til boligområder med en variation af boligtyper og boligformer. Der skal i en samlet plan for nye boliger i Albertslund Midtby afdækkes forskellige målgrupper, så de nye boligbebyggelser kan opfylde mange forskellige behov og præferencer. Boligtyper Albertslund er bygget på grundlæggende værdier som fællesskab, innovation, fokus på børn og miljøbevidsthed. Ud fra en hypotese om, at det er mennesker, der kan se sig selv i disse værdier, tages værdierne med ind i fremtidens Albertslund og afspejles i fremtidige målgrupper og boligtyper. Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Roskildevej Typologi, størrelse og ejerform Albertslund er en tæt, lav by, hvor den enkelte bolig har let adgang til grønne uderum. Dette bør også være karaktertræk for den nye boligbebyggelse. Lange Eng er et godt eksempel på skala og typologi, som med fordel kan danne grundlag for kommende boligbyggeri. Bebyggelsen rummer 54 lejligheder på mellem 72 og 135 m². Bebyggelsen er i dag noget introvert orienteret, men med en fortætning omkring denne boligtype, vil der opstå gaderum mellem bebyggelserne, hvor man vil møde beboere fra andre bebyggelser. Hyldagergrunden: udvikles med boliger Jernbane Kongsholm: evt. fremtidige boliger Hotelgrunden: udvikles med boliger Albo: udvikles med boliger Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Omkring Albertslund Centrum kan højde og typologi være mere varieret, med tårne, der markerer centeret og dets byrum. Signatur Aktuelle muligheder Fremtidige muligheder Ejerformen bør være privat eller privat udlejning, evt. blandet med almene boliger for at sikre en befolkningsmæssig diversitet. Af samme grund bør boligtyper og størrelser blandes. Aktuelle og fremtidige muligheder for boliger 21

22 Boligtyper og bygningstypologier Der kan med fordel fokuseres på følgende boligtyper i en udvikling af Albertslund Midtby: Studiefællesskabet Det økologiske bofællesskab Smartbolig Seniorfællesskabet Studiefællesskab Boformen opfylder behov for en billig bolig, med muligheder for fællesskab på forskellige måder, f.eks. med delvis selvforsyning og fællesspisning og fælles studiegrupper. De unge bruger de muligheder byen tilbyder; evtuelle øvelokaler ved fængslet, biblioteket og øvrige kulturfaciliteter. Mange vil pendle ud af byen til studiet, men det er sansynligt, at de unge vil blive i byen eller vende tilbage, når de skal have egen bolig og stifter familie. Typisk aldersgruppe: Det økologiske fællesskab Denne boligform tilbyder en bolig med flere grader af fællesskaber, og individuelle muligheder. Boligen er privat og fællesskabet kan vælges til i det omfang man har lyst. Transport vil ske med lavt energiforbrug som mål og brug af deleprincipper såsom delebil vil være oplagt her. Fællesskabet kan f.eks. udvikles til at omfatte dyrkningsfællesskaber, fritgående dyr, samt fælles køkken og madlavning. Deling af energi, el og vand, og fælles regnvandsopsamling til genbrug er også en mulighed. Typisk aldersgruppe: 30+ Senior bofællesskab I følge Ældre Sagen er interessen blandt danskere over 50 år for at flytte sammen i forpligtende bofællesskaber, hvor man samtidig har sin egen bolig, konstant stigende. Et seniorbofællesskab kan tilbyde et rigere socialt liv og en bedre økonomi, når børnene er flyttet hjemmefra og arbejdslivet ophører. Fællesskabet ses som et potentiale til både tryghed, støtte og inspiration i dagligdagen. Typisk aldersgruppe: 50+ Smartbolig Et smart hus er et intelligent hus, med avancerede automatiske systemer for styring af belysning, temperatur kontrol, multi-media, sikkerhed, vindue og dør operationer. Transport sker f.eks. med el-bil. Boligtypen fremmer nyeste teknologi indenfor grøn bolig og kan udvikles i samarbejde med Gate21 og DOLL. Typisk aldersgruppe: 30+ KARRÉER Bygningshøjde: 3-4 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Hyldagergrunden og fængselsgrunden Målgruppe: Det økologiske bofællesskab, seniorbofællesskab og studiefælesskab RÆKKEHUSE Bygningshøjde: 2-3 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Kongsholm og fængselsgrunden Målgruppe: Smartbolig RUM MELLEM BOLIGER Den karrélignende bebyggelsesstruktur har halvprivate fællesarealer på indersiden, hvor beboerne kan indgå i mindre fællesskaber. Rækkehusene har private haver og gårdrummet og de offentlige byrum er deres fælles mødested. Gaderummene mellem bebyggelserne bør være grønne og varierede rum, hvor beboere kan mødes på tværs af bebyggelser Indre rum for fællesskab Intim og privat have Varieret bystruktur med grøn karakter Offentlig adgang til gårdrum, så beboerne kan besøge hinanden Et ydre og et indre byg selv variation og personlighed Private terasser mod fælles gårdrum 22 Albertslund byudviking

23 23

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS SKOLER FOR ARKITEKTUR,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Albertslund under forvandling. Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune.

Albertslund under forvandling. Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune. Albertslund under forvandling Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune. En by i vækst Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. København og

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner. 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35

Indholdsfortegnelse. 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner. 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35 12. august 2008 Indholdsfortegnelse 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35 - Cubus - Kay Wilhelmsen 3/ Opgaveformulering

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum.

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum. KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september 2011 By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Målsætning for indsatsområdet: at få

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby 1 Sundby Hvorups Masterplanstilgang - Vejen frem Sundby Hvorup Boligselskab har en vision for deres Nørresundby. Derfor arbejder man på en samlet masterplan

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere