DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Juli Årgang. Asklepios

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Juli 2007 15. Årgang. Asklepios"

Transkript

1 3 Juli Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Asklepios

2 DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax Kære medlemmer Formand Overlæge Hans Kirkegaard Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Næstformand Overlæge Kurt Espersen Rigshospitalet, ITA Kbh. Ø Tlf Bestyrelsessekretær Afdelingslæge Carsten Tollund Rigshospitalet, AN-OP, ABD Kbh. Ø Kasserer Overlæge Lars S. Rasmussen Rigshospitalet, AN-OP, HOC Kbh. Ø Tlf Fax Redaktør Klinikchef Torben Callesen Rigshospitalet, AN-OP, ABD Kbh. Ø Tlf / Øvrige bestyrelsesmedlemmer Overlæge Ann Møller (Anæstesiudvalget) Afd.læge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi) Overlæge Anne Hansen (Efteruddannelse) Overlæge Kurt Espersen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Ulla Bang (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Susanne Wammen Overlæge Claus Andersen (Thoraxanæstesi) Overlæge Ole Nørregaard (Uddannelse) Læge Pia Bredahl (FYA) Organisationskomité Årsmøde Jakob Trier Møller (Koordinator) Jørgen B. Dahl (Videnskab) Sekretariat Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC Kbh. Ø Tlf Fax Jeg har modtaget en del henvendelser omkring sidste nummers forside. Det var. en valmue (!) sat op a la Andy Warhol og smukt pyntet med konstitutionsformelen for morfin. Dette nummers forside rummer mindelser om de gode gamle dage hvor læge-verdenen havde sin egen gud, med helligdomme over hele den antikke verden. Mest berømt er formentlig Asklepieion på Kos, hvor Hippokrates virkede. Templet på forsiden er fra Rom i maj måned. Helt den samme status har vores fag næppe i dag. Kombinationen af voldsomme strukturændringer, behandlingsgarantier for mindre væsentlige lidelser, besparelser og effektiviseringer, et enormt behov for ny-investeringer, og brydninger mellem offentlig og privat virksomhed gør, at tilliden til væsenet vil blive udfordret. En anden udfordring for at genskabelsen og dimensioneringen af et godt sundhedsvæsen skal lykkes er, at tilvejebringe sobre beskrivelser af alle specialerne. Vores eget speciale er p.t. igennem vridemaskinen i arbejdet med specialebeskrivelse i Sundhedsstyrelsen. Jeg ønsker alt mulig held og lykke til dem, der er med i dette komplicerede og krævende arbejde. Redacteuren Kjøbenhavn den attende Maj, 2007 A.D. Oplag 1400 stk. Tryk SvendborgTryk 5700 Svendborg ISSN Tryksag Forside Foto: Torben Callesen Opsætning: Tina Calundann DASINFO Juli 2007

3 Indholdsfortegnelse INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG Organisationskomitéen... 5 TILMELDINGSBLANKET ÅRSMØDE 2007 Organisationskomitéen... 7 PROGRAM ÅRSMØDE 2007 Organisationskomitéen... 9 NOVO NORDISK s INNOVATIONSPRIS DASAIMs SMERTEPRIS DASAIMs UDDANNELSESPRIS DASAIMs FORSKNINGSINITIATIV FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER Bestyrelsen HAR DU LYST TIL AT FORSKE Henrik Kehlet SCANDINAVIAN TRAINING PROGRAM IN INTENSIVE CARE MEDICINE FORSINKET BOGANMELDELSE Martin Smedebøl BØRNEANÆSTESIOLOGISKE UDFORDRINGER FORDYPNING I REGIONALANESTESI OG SMERTEBEHANDLING LEGATER BASAL EKKOKARDIOGRAFI SMERTEBEHANDLING OG SEDATIONSPRAKSIS I DANMARK AIRWAY MANAGEMENT FOR ANAESTHESIOLOGISTS PATIENTEN MED SHOCK INTENSIV SYMPOSIUM, HINDSGAVL DASAIMS OFFICIELLE ADRESSER KOMMENDE DASAIM ÅRSMØDER ANÆSTESIOLOG FOR LÆGER UDEN GRÆNSER Ronald Maung Maung Rajan og Birgitte Therkelsen Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 8. november 2007, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 7. november 2007, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 4, oktober 2007, Deadline 23. august 2007 DASINFO nr. 1, januar 2008, Deadline 1. december 2007 DASINFO nr. 2, april 2008, Deadline 1. marts 2008 DASINFO nr. 3, juli 2008, Deadline 25. maj 2008 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Klinikchef Torben Callesen, Rigshospitalet, AN-OP, ABD 2041 Tlf / Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Juli 2007 DASINFO

4 Pas på dem vi holder af! SEVORANE SEVOFLURAN - VÆSKE TIL INHALATIONSDAMP Indikation: Universel anæstesi. Dispenseres i form af: 250 ml sevofluran, væske til inhalationsdamp i plastflaske. Indeholder mindst 300 ppm vand for at beskytte mod Lewis syrer. Der er ikke tilsat andre stoffer eller kemiske stabilisatorer. Dosering: Anæstesiindledning Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1,0% sevofluran op til maksimalt 8 % hos voksne og børn indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse. Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign hypertermi. Interaktioner: Der bør tages hensyn til følgende interaktioner ved administration af Sevorane: Øger virkningen af især ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Samtidig inhalation med N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den utero-placentale blodgennem-strømning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke en stigning i det intrakranielle tryk. Gentagen brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion. For-bindelsen til sevofluran er usikker. Malign hypertermi er rapporteret i enkelte tilfælde. Der er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Anvendelse af anæstesilægemidler er blevet forbundet med usædvanlige stigninger i serum kalium, som har resulteret i kardielle arytmier og død hos pædiatriske patienter i tiden efter operation. Patienter med latent såvel som åbenbar neuromuskulær sygdom, specielt Duchennes muskeldystrofi, synes at være de mest sårbare. Samtidig anvendelse af succinylcholin er blevet forbundet med de fleste, men ikke alle tilfældene. Disse patienter fik også signifikante stigninger i serum kreatinkinase niveauerne og i nogle tilfælde ændring i sammensætningen af urinen med myoglobinuria. På trods af symptomligheder med malign hypertermi viste ingen af disse patienter tegn eller symptomer på muskelrigiditet eller hypermetabolisk tilstand. Tidlig og aggressiv intervention i behandlingen af hyperkalæmi og bestandige arytmier anbefales, ligesom efterfølgende undersøgelse for latent neuromuskulær sygdom. Den eksoterme reaktion mellem sevofluran og CO2-absorberkalk forstærkes, når CO2-absorberkalken udtørres. En uventet forsinkelse i stigning af inspireret sevoflurankoncentration eller et uventet fald af inspireret sevoflurankoncentration sammenlignet med fordamperens indstilling kan være tegn på overophedning af CO2-absorberkalk-dåsen. Hvis det behandlende personale har en formodning om, at CO2-absorberkalk kan være udtørret, skal denne udskiftes inden administration af sevofluran. CO2-absorberkalk skal udskiftes regelmæssigt uanset farven på farveindikatoren. Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertermi. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Pakninger og priser ekskl. gebyr (pr. december 2006): Vnr.: Pakningsstørrelse: 1 x 250 ml. Pris (AIP): kr ,56. (For dagsaktuelle priser se venligst Udlevering: B Registreringsindehaver: Abbott Scandinavia AB, Box 509, SE Solna, Sverige. Repræsentant: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan læses i sin fulde længde på eller rekvireres hos Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Telefon Fax

5 INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet november 2007 i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man: ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence fredag d. 9. november 2007 udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag? ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen ACTA Foredragskonkurrence: De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care (SSAI) på: 1. præmie kr ,00 2. præmie kr ,00 3. præmie kr ,00 Posterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr Publikumspris: Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr Novo Nordisk s Innovationspris 2007: DASAIM modtager igen i år en donation fra Novo Nordisk således at vi også i 2007 har mulighed for at uddele Novo Nordisk s Innovationspris i forbindelse med fremlæggelse af videnskabelige arbejder på årsmødet Prisen består af en hæderspris på dkr ,- og hertil et rådighedsbeløb på yderligere dkr ,- som kan bruges til studiebesøg eller præsentation af videnskabelige arbejder ved udenlandsk kongres eller lignende. Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet: Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk. Abstracts inddeles i: 1. Titel, forfatter(e), institution, og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet 2. Introduktion 3. Metoder 4. Resultater 5. Diskussion 6. Konklusion 7. Maks. 2 figurer eller tabeller 8. Maks. 3 referencer Abstracts må max fylde anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstractsform på til DASAIMs sekretariat senest d. 5. august Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet om at præsentere deres foredrag som Power-Point-præsentation, medbragt på memory stick eller CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar PC med CD-Rom-drev. Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen: Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster. Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi: Emnet: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt? Problemformuleringen: Klar og velvalgt? Metoder: Relevante, veludformede? Etiske problemer? Resultaterne: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget? Konklusionen: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen? Fremstillingen: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende? Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen: 1. Valg af problemformulering 2. Metoden, egnethed 3. Resultatet 4. Betydning af resultatet 5. Præsentation, skriftlig 6. Præsentation, mundtlig Organisationskomitéen Juli 2007 DASINFO

6 Dameca a/s er et dansk familie-ejet firma, grundlagt i april, Fokusområdet er udvikling, produktion, salg og service af hospitalsudstyr, specielt indenfor anæstesi- og intensivområdet. Eksportandelen er over 50% til mere end 100 lande m 2 moderne produktion med CAD, CNC maskiner og robotter. Veluddannet team med godt mix af erfaring og yngre kræfter. Din samarbejdspartner - nu og i fremtiden. Tlf.: Fax:

7 Tilmeldingsblanket DASAIMs årsmøde 2007, november Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Titel: Adresse: Navn på evt. ledsager: Navn: Postnr. & by: Hospital/firma: Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag og fredag, frokostbuffet lørdag samt kaffe alle 3 dage. Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt festmiddag med revy og prisoverrækkelser fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien. Mødepakke Dagsbillet Tors.: Fre.: Lør.: Inden Efter Inden Efter 8/10 8/10 8/10 8/10 Beløb DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 550,- 1100,- 250,- 500,- DASAIM-medlem, speciallæge 1500,- 2000,- 700,- 900,- Andre 2500,- 3100,- 1200,- 1500,- Aftenarrangementer Deltager Ledsager Firma-deltager Torsdag d. 8. november - Aften-buffet 150,- 200,- 375,- Fredag d. 9. november - Festmiddag og revy 350,- 350,- 900,- Tilmeldingen sendes til: Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø Tlf: , Fax: eller elektronisk via HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen! Det samlede beløb: overføres til BG Bank vedlægges i check, udstedt til DASAIM ønskes trukket på Dankort: total: Oplys kortnr.: udløbsdato: kontrolciffer: underskrift: Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel: Priserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få en lavere værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet. Standard enkeltværelse kr ,- Ankomst dato: Standard dobbeltværelse kr ,- pr. nat inkl. morgenbuffet Afrejse dato:

8

9 program For DASAIMs ÅrSMøDe 2007 torsdag registrering Den 1. Henning ruben-forelæsning - Anaesthetic depth monitoring indications and pittfalls v/ Cor J. Kalkman. Moderator: Lars S. Rasmussen Udstilling kaffe Molekylær biologi i intensiv medicin v/ Lars Heslet. Moderator: Palle Toft evalueringsmetoder/kompetencevurdering og resultater fra intro-/hoveduddannelsesundersøgelsen v/ Karen Skjelsager. Moderator: Kirsten Bested Hjertestop på hospital v/ Dan L. Isbye. Moderator: Lars S. Rasmussen obstetrik præhospitalt v/ Jette Led Sørensen og Marianne Johansen Moderator: Susanne Wammen Udstilling sandwich/vand i udstillingsområdet Bag posteren perioperativ væskebehandling hvad nyt? Hvad er problemstillingerne? v/ Henrik Kehlet For lidt eller for meget? v/ Kathrine Holte Goal-directed væsketerapi hvad er det og hvad betyder det? v/ Morten Bundgaard-Nielsen Monitorering af væsketerapi måler vi på det rigtige? v/ Niels Henry Secher Paneldiskussion de næste års indsatsområder Moderator: Henrik Kehlet Udstilling kaffe efteruddannelse sparring mellem teoretisk professionel figur og repræsentant fra driftsherrerne v/ Kim Gaarde og Kjeld Martinussen. Moderator: Ole Nørregaard pulmonale udfordringer Skopisk lungekirurgi og skopisk esophaguskirurgi. Forskellig kirurgi samme skopteknik v/ Henrik Jessen. Moderator: Eigil Nygaard Pulmonal hypertension v/ Jens Erik Nielsen-Kudsk. Moderator: Bodil Rasmussen Akutte og kroniske lunge-embolier v/ læge fra Skejby? Moderator: Christian Lindskov obstetrisk anæstesiudv.: Præeklampsi: Update om patogenese og behandling v/marianne Johansen Diabetes og graviditet v/ Per Ovesen. Moderator: Ulla Bang og Desiree Rosenborg posterdiskussion (3-4 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts) Udstilling kaffe + frugt eller lign. Juli 007 DASINFO 9

10 torsdag - fortsat års erfaring med Dorsal Cord Stimulation v/ Anders Schou. Moderator: Lone Nikolajsen Dynamisk brug af pct på intensiv afdeling v/ Jens-Ulrik Jensen. Moderator: Henrik Christensen præhospital luftvejshåndtering v/ Charlotte Rosenstock og Troels Martin Hansen. Moderator: Susanne Wammen Anæstesi til den adipøse patient v/ Morten Jenstrup. Moderator: Ann Møller FyA-symposium: når læger får stress hvad gør du? v/ Søren Carstens og Bo Netterstrøm. Moderator: Carsten Tollund DAo generalforsamling Forskningsudvalget præsentation ved forrige års legatmodtagere Prostacyklins, PG12, trombocytaggregationshæmmende effekt bedømt med tromboelastografi v/ Kurt Espersen Perioperativ iltfraktion effekt på kirurgisk sårinfektion og pulmonale komplikationer efter abdominalkirurgi (PROXI-forsøget) v/ Christian Sylvest Meyhoff Fokale cerebrale ændringer i glucose metabolisme under sevofluran anæstesi v/ Lise Schlünzen Danish Anaesthesia Database and prediction of the difficult intubation (DIFINTU-studiet) v/ Lars Hyldborg Lundstrøm Lymfocyt apoptoses påvirkning af endotoxin, insulin og glukose v/ Jeppe Sylvest Nielsen. Moderator: Palle Toft Middag gruppesamling DASAIM generalforsamling FreDAg registrering Anæstesirelaterede dødsfald kan de forebygges? v/ Lars Hove. Moderator: Per Herlevsen Udstilling kaffe Akupunktur postoperativt og i smertebehandling v/ Palle Rosted. Moderator: Maybritt O Hare Case-story v/ Anders Larsson. Moderator: Kurt Espersen Uventet vanskelig intubation hvad gør du? v/ Michael Seltz Kristensen. Moderator: Mona Gätke remifentanil, akut opioid-tolerance og opioid-induceret hyperalgesi v/ Ole Mathiesen. Moderator: Mette Hyllested HeMS operations in germany organisation and 25 years experience v/ Christoph Maier. Moderator: Matthias Giebner Anæstesi til det hjertesyge barn v/ Hanne Ravn. Moderator: Torsten Lauritsen Svampeinfektioner: et problem på intensiv afdelinger i Danmark v/ Maiken Cavling Aarendrup. Moderator: Jens Schierbeck 10 DASINFO Juli 007

11 FREDAG - fortsat Udstilling kaffe ACTA foredragskonkurrence sponseret af SSAI Udstilling sandwich/vand i udstillingsområdet ECMO-behandling af børn; Med Herkules til Stockholm erfaringer med ECMO på Karolinska Universitetssjukhuset v/ Kenneth Palle Palmer. Moderator: Torsten Lauritsen Udstilling kaffe Behandling af patienter med svært hovedtraume Præhospital behandling af patienter med svært hovedtraume v/ Niels Juul In-hospital behandling af patienter med svære traumatiske hjerneskader den danske model v/ Pernille Haure Moderator: Karsten Bülow Ultrasound in anaesthesia, intensive and critical care medicine Ultrasound a look into the patient in shock v/ Erik Sloth Ultrasound blocking the nerves most effectively v/ Zbigniew J.K. Nielsen Ultrasound how to hit the vessel in the first attempt v / Søren Walther-Larsen Ultrasound a look into the patient with multitrauma - current status and future expectations v/ Tomislav Petrovic Moderator: Erik Sloth Thromboelastografi under operation og på ITA v/ Benny Sørensen og Pär Johansson Moderator: Kurt Espersen og Marianne Kjær Jensen Stentbehandling af store kar v/ Per Justesen. Moderator: Jon Bjørnsson Kort pause Depotpræparater i perioperativ smertebehandling v/ Steen Hupfeldt. Moderator: Anne Tøttrup Lægen og kommunikation gør en god figur over for pressen v/ Søren Møller Nielsen Moderator: Carsten Tollund Titel annonceres senere v/ Judith Hall. Moderator: Lars S. Rasmussen Oxidativ stress and sepsis v/ Helen F. Galley. Moderator: Anne Øberg Lauritsen Videnskabelig snyd v/ Sven Erik Gisvold. Moderator: Lars S. Rasmussen Pædiatrisk og neonatal genoplivning v/ Torsten Lauritsen. Moderator: Freddy K. Lippert Inhalational anaesthesia in the 21st century v/ Judith Hall. Moderator? PAUSE Den 39. Husfeldt-forelæsning Alternativ behandling ved A B C problemer, inclusiv extra corporal life support v/ Benedict Kjærgaard. Moderator: Anne Hansen Middag, revy, prisoverrækkelser, fest Juli 2007 DASINFO 11

12 lørdag registrering operation life v/ Jakob Anhøj. Moderator: Lone Poulsen Kaffepause Improving theatre communication and teamwork, utilising the strategies of other high risk industries v/ Adrian Hobbs. Moderator: Ann Møller outreach/met Danske erfaringer v/ Martin Skielboe Udenlandske erfaringer v/ Andreas Hvarfner Moderator: Anne Lippert præoperativ vurdering Det præoperative tilsyn, hvor nytter det? v/ Maurizio Solca. Pharmacogenetics and anaesthesia v/ Helen F. Galley. Moderator: Anne Tøttrup Frokost Clinical evidence Clinical evidence in daily practice v/ Steen Møiniche Integrating clinical evidence in daily practice v/ Ann Møller Moderator: Ann Møller politisk emne annonceres senere. Workshop Vanskelig luftvej I forbindelse med DASAIMs Årsmøde 2007, afholder Karl Storz -Endoskopi en workshop, hvor det vil være muligt at afprøve forskellige former for fi berintubation og videolaryngoskopi. Torsdag d. 8. november vil der være opsat 8 arbejdsstationer i Directors Room, som frit kan afprøves. Herudover afholdes 2 sessioner med overlæge Michael Seltz Kristensen, Rigshospitalet, som instruktør. Tilmelding hertil er nødvendig og foretages forud for årsmødet ved til Tina Calundann på Der er plads til 8 deltagere på hver session og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Workshop A: 8. november 2007, Directors Room, kl Workshop B: 8. november 2007, Directors Room, kl Workshoppen, inkl. de 2 sessioner med instruktør, er arrangeret af Karl Storz - Endoskopi Danmark A/S.

13 Lander på kongresområdet den 9. november 2007! NOVO NORDISK s INNOVATIONSPRIS 2007 Novo Nordisk har igen i år gjort det muligt for DASAIM at overrække en pris i forbindelse med fremlæggelse af videnskabelige arbejder (foredrags-/posterkonkurrencen) på årsmødet Prisen vil blive givet til en yngre forsker, som har fremsendt et videnskabeligt bidrag til præsentation på DASAIMs årsmøde 2007 og, som udmærker sig ved innovativ tankegang i den videnskabelige hypotese, metode og/eller præsentation af data. Uddelingen af Novo Nordisk s Innovationspris vil foregå under festmiddagen på årsmødet den 9. november Juli 007 DASINFO 1

14 Foredragsholdere og mødeledere på årsmødet 2007 Anhøj, Jakob, afdelingslæge, enhed for patientsikkerhed, Region Hovedstaden Bang, Ulla, overlæge, anæstesi-/intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby Bested, Kirsten, overlæge, anæstesiafd., Vejle Sygehus Bjørnsson, Jon, overlæge, anæstesiafd., Hjertecenter Varde A/S Bundgaard-Nielsen, Morten, læge, AN-OP, Abdominalcentret, Rigshospitalet Bülow, Karsten, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital Carstens, Søren, overlæge, anæstesi- og intensiv afsnit. Frederiksberg Hospital Christensen, Henrik, overlæge, intensiv- og akut afsnit, Nordsjællands Hospital Hillerød Espersen, Kurt, overlæge, ph.d., ITA, Abdominalcentret, Rigshospitalet Galley, Helen F., Dr., University of Aberdeen, UK Garde, Kim, overlæge, risk manager, AN-OP, HovedOrtoCentret og Kvalitetssekretariatet, Rigshospitalet Giebner, Matthias, overlæge, anæstesiafd., De Sønderjyske Sygehuse, Aabenraa Gisvold, Sven-Erik, professor, overlæge, dr.med., Dept. of Anaesthesia, St Olav Hospital, University Hospital of Trondheim, Norge Gätke, Mona, overlæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Herlev Hospital Hall, Judith, MA, MD, FRCA, Reader and Acting Head of Department, Dept. of Anaesthetics and Intensive Care Medicine, Cardiff University Hansen, Anne, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Herlev Hospital Hansen, Troels Martin, overlæge, Århus Universitetshospital/Lægeambulancen Haure, Pernille, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Herlevsen, Per, ledende overlæge, anæstesi- og intensiv afd., Regionshospitalet Randers Heslet, Lars, overlæge, dr.med., ITA, Abdominalcentret, Rigshospitalet Hobbs, Adrian, Consultant Anaesthetist & Clinical Lead Theatre Team Resource Management Project, Royal Cornwall Hospitals Trust, Cornwall, UK Holte, Kathrine, læge, gastroenheden, kir. sektion, Hvidovre Hospital Hove, Lars, afdelingslæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Hupfeldt, Steen, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Hvarfner, Andreas, overlæge, intensiv klinikken, Universitetssygehuset i Lund, Sverige Hyllested, Mette, overlæge, opvågningen, Glostrup Hospital Isbye, Dan L., klin.asst., AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Jensen, Jens-Ulrik, læge, mikrobiologisk afd. og CHIP, Hvidovre Hospital Jensen, Marianne Kjær, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital Jenstrup, Morten, overlæge, Privathospitalet Hamlet Jessen, Henrik, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Gentofte Hospital Johansen, Marianne, afdelingslæge, obstetrisk klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Johansson, Pär, afdelingslæge, klinisk immunologi, blodbanken, Diagnostisk center, Rigshospitalet Justesen, Per, overlæge, røntgendiagnostisk afd., Odense Universitetshospital Juul, Niels, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital Kalkman, Cor J, professor, Dept. of Anesthesiology, University Medical Centre Utrecht, Netherlands Kehlet, Henrik, professor, overlæge, dr.med., forskningsenheden for kir. patofysiologi, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Kjærgaard, Benedict, overlæge, thoraxkirurgisk afd., Århus Universitetshospital/Aalborg afsnit syd Koscielniak-Nielsen, Zbigniew, overlæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Kristensen, Michael Seltz, overlæge, AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Larsson, Anders, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Lauritsen, Anne Øberg, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital Lauritsen, Torsten, afdelingslæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Lindskov, Christian, overlæge, anæstesi-/intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby Lippert, Anne, overlæge, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital Lippert, Freddy K., overlæge, enhedschef, akut medicin og sundhedsberedskab, Region Hovedstaden Lundstrøm, Lars Hyldborg, læge, anæstesi- og intensivafd., Herlev Hospital Maier, Christoph Martinussen, Kjeld, vicedirektør, Region Midtjylland Mathiesen, Ole, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital Meyhoff, Christian Sylvest, klin.asst., AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Møiniche, Steen, overlæge, dr.med., operations- og anæstesiafd., Glostrup Hosptial Møller, Ann, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Herlev Hospital Netterstrøm, Bo, overlæge, dr.med., arbejdsmedicinsk klinik, Nordsjællands Hospital Hillerød Nielsen, Jeppe Sylvest, læge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital Nielsen, Søren Møller, kommunikationsrådgiver, Økonomi- og erhvervsministeriet Nielsen-Kudsk, Jens Erik, overlæge, dr.med., hjertemedicinsk afd., Århus Universitetshospital, Skejby Nikolajsen, Lone, overlæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Universitetshospital Nygaard, Eigil, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Gentofte Hospital Nørregaard, Ole, overlæge, Århus Universitetshospital O Hare, Maybritt, læge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Ovesen, Per, overlæge, dr.med., Århus Universitetshospital, Skejby, gyn-obs. Palmer, Kenneth Palle, sektionschef, ECMO Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Petrovic, Tomislav, Dr., Hôpital Avicenne, Assistance publique Hôpitaux de Paris, Paris Poulsen, Lone, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Gentofte Hospital Rasmussen, Bodil, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Rasmussen, Lars S., overlæge, ph.d., AN-OP, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Ravn, Hanne, afdelingslæge, dr.med., Århus Universitetshospital, Skejby Rosenborg, Desiree, overlæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Rosenstock, Charlotte, overlæge, ph.d., anæstesiafd., Gentofte Hospital Rosted, Palle, overlæge, Sheffield Universitet, Sheffield, England Schierbeck, Jens, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital Schlünzen, Lise, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby Schou, Anders, ledende overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Aalborg Secher, Niels Henry, professor, overlæge, dr.med., AN-OP, Abdominalcentret, Rigshospitalet Skielboe, Martin, overlæge, ph.d, anæstesi- og intensivafd., Gentofte Hospital Skjelsager, Karen, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Syd Næstved Sloth, Erik, overlæge, ph.d., dr.med., anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital, Skejby Solca, Maurizio, Dr., Anestesia e Rianimazione, Ospedale Uboldo, Cernusco sul Naviglio, Milano, Italy Sørensen, Benny, klin. asst., ph.d., center for hæmofili og trombose, Århus Universitetshospital, Skejby Sørensen, Jette Led, afdelingslæge, obstetrisk klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Toft, Palle, professor, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Odense Universitetshospital Tollund, Carsten, afdelingslæge, AN-OP, Abdominalcentret, Rigshospitalet Tøttrup, Anne, afdelingslæge, anæstesi- og intensivafd., Århus Universitetshospital/Anæstesisektor Nordjylland Walther-Larsen, Søren, overlæge, AN-OP, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Wammen, Susanne, overlæge, operations- og anæstesiafd., Glostrup Hospital Aarendrup, Maiken Cavling, MD, ph.d., Head of Unit of Mycology, Dept. Bacteriology, Mycology and Parasitology, Statens Serum Institut 14 DASINFO Juli 2007

15 Hvem skal have årets smertepris? DASAIMs SMERTEPRIS 2007 Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor området. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel bearbejdning af sundhedsvæsenet med det formål, at sikre bedre smertebehandling. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2007, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå disse og indstille en kandidat til prisen. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 9. november Udover æren for Smerteprisen følger et: Legat på kr ,- sponseret af Forslagene kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat på eller via Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er. På bestyrelsens vegne Torben Callesen Forslag til kandidater ønskes DASAIMs INNOVATIONSPRIS 2007 Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal der ske en fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger. DASAIM ønsker derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år Prisen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være såvel lokal, regional som landsdækkende. Der er inden begrænsninger på karakteren af indsatsen. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2007, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse. Prisen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 9. november Prisen udgøres af et: Legat på kr ,- sponseret af Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål. Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslag kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat, på eller via DASAIMs hjemmeside Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er. På bestyrelsens vegne Carsten Tollund Juli 2007 DASINFO 15

16 Forskning DASAIMs Forskningsinitiativ I november 2006 vedtog DASAIMs generalforsamling for anden gang at hensætte kr af årets overskud til forskningsformål. Indkaldelse Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. Uddeling Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser. Uddelingen finder sted i forbindelse med DASAIMs årsmøde. Ansøgning Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på under udvalg - forskning - nyt fra udvalget. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler). Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2007.

17 Forslag til vedtægtsændringer Kære kollega. Bestyrelsen er ved at revidere selskabets vedtægter frem mod næste generalforsamling og i den forbindelse vil vi gerne efterspørge inspiration fra medlemmerne. Nedenfor ses vedtægterne. Tekst, som vi tænker skal fjernes, er markeret med blåt. Ny tekst er markeret med rødt. En del af ændringsforslagene er principielle og fortjener derfor en kommentar. 1 Vi indfører begrebet fagområder og vil arbejde på at alle fagområder beskrives og registreres i Dansk Medicinsk Selskab, som er de videnskabelige selskabers paraplyorganisation. De faglige udvalg i bestyrelsen repræsenterer hver et fagområde. Fagområdeopdelingen afspejler således arbejdet i bestyrelsen og i klinikken. Vi bibeholder imidlertid det overordnede begreb discipliner for ud i fremtiden at give mulighed for eventuelle nye fagområder. 2 Vi mener ikke, at der skal kræves medlemskab af lægeforeningen for at være ordinært medlem, derimod mener vi, at man skal have dansk autorisation til at virke som læge. 4 Sammensætningen af uddannelsesudvalget er af hensyn til fleksibilitet og dynamik flyttet til protokollat 1, idet det kun kræver èn generalforsamlingsbeslutning at ændre i protokollaterne i modsætning til vedtægterne, som kræver to. Vi håber, at medlemmerne har tid og lyst til at kommentere vores oplæg. På vegne af bestyrelsen Hans Kirkegaard, formand Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er: Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne blive benævnt Selskabet. I sprogområder uden for det nordiske er navnet: The Danish Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål. Selskabets discipliner er: anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Selskabets discipliner varetages af følgende fagområder: anæstesi og perioperativ medicin intensiv medicinsk terapi kronisk smertebehandling og paliativ medicin børneanæstesi thorax-anæstesi og intensiv terapi neuro-anæstesi og intensiv medicin obstetrisk anæstesi akut-, traume- og præhospital behandling 2. Medlemsforhold Som ordinære medlemmer kan optages læger, der har dansk autorisation til at virke som læge er medlem af DADL og, som har vist Selskabets discipliner speciel interesse. Ordinære medlemmer er automatisk medlem af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Stk. 2: Herudover kan læger, der ikke opfylder betingelserne for ordinært medlemskab, optages som passive medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. Passive medlemmer modtager Selskabets blade og øvrige meddelelser. De kan deltage i selskabets arrangementer, men er ikke valgbare til selskabets bestyrelse, udvalg eller lignende og er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan vælge medlemskab inklusiv eller eksklusiv medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Stk. 3: Som æresmedlemmer kan optages personer, som gennem en særlig indsats har medvirket til at fremme de formål, Selskabet arbejder for. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære passive medlemmer. Æresmedlemmer kan, hvis de ønsker det, være ordinære medlemmer. Stk. 4: Begæring om optagelse som ordinært eller passivt medlem skal fremsendes til bestyrelsen. På førstkommende ordinære generalforsamling skal optagelsen godkendes. Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til DASAIM eller til DADL. Stk. 6: Er et medlem i kontingentresistance med mere end ét år, betragtes medlemmet som udmeldt. Genoptagelse kan finde sted efter betaling af restancen. 3. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling annonceres i Selskabets blad eller skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper Juli 2007 DASINFO 17

18 4. Beretning og regnskab fra Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond. 5. Indkomne forslag. 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat Valg af kasserer og 2 Yngre Læger til bestyrelsen. 10. Valg af formænd for øvrige udvalg. 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg. 12. Valg af repræsentanter for Selskabet. 13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 14. Eventuelt. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober det pågældende år. Forslagene, samt navnene på bestyrelsens kandidater til ledige poster, annonceres på selskabets hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen eller udsendes til medlemmerne. Forslag til personvalg kan fremsættes på generalforsamlingen. Stk. 3: Kun ordinære medlemmer og æresmedlemmer er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4: Vedtagelse af indkomne forslag sker ved simpelt flertal. Stk. 5: Valg i henhold til generalforsamlingens dagsorden - bortset fra formandsvalget - afgøres ved relativ majoritet. Såfremt der er flere kandidater end der er ledige poster, skal afstemningen ske skriftligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme til hver ledig post. Stk. 6: Forslag til formandsposten kan fremsættes på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Valget af formand afgøres ved absolut majoritet, det vil sige med over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås en sådan majoritet ikke ved 2 afstemninger, foretages valg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer. Stk. 7: Stemmeafgivningen kan, både ved behandling af indkomne forslag og ved valg, ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan kun have én fuldmagt. Stk. 8: Generalforsamlingen træffer beslutning om indstilling af to tilforordnede til Sundhedsstyrelsen i anæstesiologi og to suppleanter til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn. Stk. 9: Generalforsamlingen skal vælge repræsentanter for Selskabet til andre offentlige myndigheder eller selskaber i såvel ind- som udland. Valg sker efter principperne nævnt under stk. 5, således at der til enhver repræsentant tillige vælges en suppleant. Ved særligt hastende opgaver kan bestyrelsen udpege en repræsentant og en suppleant. Udpegningen prøves på førstkommende generalforsamling. Stk. 10: Formanden er medlem af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicines bestyrelse. Stk. 11: Generalforsamlingen træffer beslutning om indstilling af én kontaktperson og én suppleant til Sundhedsstyrelsen med henblik på overlægebedømmelse. Stk. 12: For alle valgte gælder, at valgperioden er to år. For alle valgte gælder, at en sammenhængende funktionsperiode ikke må overstige 6 år medmindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis et udvalgs medlem bliver valgt til formand for udvalget starter en ny 6 års periode. Stk. 13: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Hvis 1/4 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen kræver det, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter det stillede krav, ligeledes med 14 dages varsel. 4. Selskabets ledelse Selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne er Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af formanden for Selskabet, kassereren og 2 Yngre Læger (hvoraf den ene konstitueres som lægelig sekretær), samt formændene for anæstesiudvalget, børneanæstesiudvalget, uddannelsesudvalget, intensivudvalget, kronisk smerte udvalg, neuroanæstesiudvalget, obstetriskanæstesiudvalget, præhospitaludvalget, thoraxanæstesiudvalget og it-udvalget udvalgene nævnt i protokollat 1. Bestyrelsen kan udvides af generalforsamlingen efter reglerne i protokollat 1. Stk. 1.2: Selskabets daglige virksomhed varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand og en lægelig sekretær. Forhold hvorom der stemmes, afgøres med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal mindst én gang årligt afholde fællesmøde med formændene for alle udvalg og arbejdsgrupper. Stk. 1.3: Bestyrelsen kan nedsætte og opløse arbejdsgrupper. Stk. 1.4: Næstformanden varetager formandens funktion ved dennes midlertidige fravær. Ved formandsvacance vælges ny formand. Stk. 2: Alle udvalg arbejder efter et kommissorium godkendt af bestyrelsen. Antal medlemmer af udvalg fastsættes af bestyrelsen og fremgår af kommissoriet. Udvalgenes medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ved behov supplere de valgte udvalg ved udpegning af ekstraordinære medlemmer. Bestyrelsen kan lade sig repræsentere i alle udvalg ved et medlem udpeget af bestyrelsen. Stk Videreuddannelsesudvalget sammensættes således: formand, 5 kursusledere (2 udpeget i region nord og øst, 1 i region midt), 3 medlemmer repræsenterende de 3 regionale uddannelsesområder (midt, nord og øst) samt 2 repræsentanter for yngre læger (de sidste 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen). Efteruddannelsesudvalget sammensættes således: formand, 2 medlemmer og 1 repræsentant fra hvert af fagudvalgene (anæstesi-, intensiv-, smerte-, præhospital-, børne-, neu- 18 DASINFO Juli 2007

19 ro- og thoraxudvalget). De to medlemmer vælges på generalforsamlingen. Stk : Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab. Stk. 3: Får et medlem af bestyrelsen eller en udvalgsformand permanent forfald, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem indtil næste ordinære generalforsamling. 5. Økonomi Ordinære og passive medlemmers kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer, der tillige ønsker medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), betaler ordinært medlemskontingent. Æresmedlemmer samt pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent. Stk. 2: Som bidrag til Dansk Anæstesiologisk Selskabs Fond opkræves desuden hos alle ordinære medlemmer ved disses opnåelse af speciallægeanerkendelse et engangskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 3: Selskabets regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Stk. 4: Selskabet tegnes af formanden og kassereren eller den/de personer, som bestyrelsen skriftligt meddeler prokura. 6. Andre forhold Ændringer i vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, såfremt 1/4 af medlemmerne er til stede og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget (ugyldige eller blanke stemmer tæller ikke i det totale stemmetal). Er dette ikke tilfældet kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Er 3/4 af de afgivne stemmer her for forslaget, uanset det fremmødte antal medlemmer, er forslaget vedtaget. Ændringer i protokollater til vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling med simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Stk. 2: Eksklusion af medlemmer kan foretages af generalforsamlingen ved simpelt flertal efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer, der ekskluderes af DADL fortaber automatisk retten til medlemskab af Selskabet. Stk. 3: Selskabets opløsning kan kun ske på en - med dette formål - særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. I tilfælde af Selskabets opløsning tilfalder Selskabets formue DADL Lægeforeningen. Protokollat 1: Selskabet har udvalg vedrørende anæstesiologi og perioperativ medicin (Anæstesiudvalget), intensiv medicinsk terapi (Intensivudvalget), uddannelse (Uddannelsesudvalget), kronisk smertebehandling og paliativ medicin (Kronisk smerte udvalg), børneanæstesi (Børneanæstesiudvalget), thorax-anæstesi og intensiv terapi (Thoraxanæstesiudvalget), neuro-anæstesi og intensiv medicin (Neuroanæstesiudvalget), obstetrisk anæstesi (Obstetriskanæstesiudvalget), akut-, traume- og præhospital behandling (Præhospitaludvalget), forskning (Forskningsudvalget), etik (Etikudvalget) anæstesi, intensiv medicin, efteruddannelse, smertebehandling, obstetrisk anæstesiologi, thoraxanæstesiologi, neuroanæstesiologi, børneanæstesiologi, opstoperativ rehabilitering, videreuddannelse og informationsteknologi (formanden er redaktør af Selskabets medlemsblad). Formanden for udvalg, der har fungeret i 2 år kan efter godkendelse på generalforsamlingen indtræde i Selskabets bestyrelse. Protokollat 2: (Forretningsorden for videreuddannelsesudvalget uddannelsesudvalget): Udvalget er ansvarligt for kurserne under speciallægeuddannelsen. Tilrettelæggelsen af kurserne foregår i samarbejde med Selskabets fagudvalg. Sammensætningen af uddannelsesudvalget er som følger: Til valg på generalforsamlingen, en formand, tre repræsentanter, tre uddannelsessøgende læger, en fra hver uddannelsesregion. Derudover består udvalget af: hovedkursuslederen, tre Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)(en fra hver uddannelsesregion, eller hvor PKL eren ikke er anæstesiolog en anden person som er anæstesiolog og medlem af det regionale uddannelsesråd), UEMSrepræsentanten. Protokollat 3: Alle udvalg og arbejdsgrupper refererer ved deres formand til bestyrelsen. Der afholdes mindst 1 årligt møde med deltagelse af bestyrelsen og formændene for de enkelte udvalg og arbejdsgrupper. Referater af udvalgsmøder og møder i arbejdsgrupper sendes til gensidig orientering til alle udvalgsformænd og bestyrelsen og lægges ud på hjemmesiden. Protokollat 4: Bestyrelsen offentliggør i det efter generalforsamlingen førstkommende nummer af Selskabets medlemsblad eller ved personlig meddelelse til selskabets medlemmer, en fuldstændig fortegnelse over alle medlemmer af udvalg, arbejdsgrupper og selskabets repræsentanter. Offentliggørelsen skal finde sted senest 3 måneder efter seneste ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling. Ændringer i udvalgenes personsammensætning offentliggøres løbende i førstkommende nummer af medlemsbladet efter ændringen har fundet sted. Protokollat 5: (Overgangsbestemmelse). Medlemmer, der efter tidligere vedtægter har været ekstraordinære medlemmer, tilbydes medlemskab som enten passivt eller ordinært medlem af Selskabet. Tidligere ekstraordinære medlemmer kan tilbydes medlemskab inklusive eller eksklusive medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. oktober 1949, ændret på generalforsamlinger: 28. januar 1950, 20. oktober 1951, 19. januar 1952, 30. januar 1954, 28. januar 1956, 19. januar 1963, 12. marts 1966, 21. januar 1972, 9. marts 1978, 8. februar 1979, 13. februar 1981, 14. november 1986, 24. april 1987, 16. februar 1990, 25. maj 1991, 1. april 1995 og 14. marts 1997, 6. november 1998, med tilhørende protokollater ved ekstraordinær generalforsamling 15. april 1999 og 4. april Juli 2007 DASINFO 19

20 Call for Applications for the 10th Scandinavian Training Program in Intensive Care Medicine The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) co-ordinates an advanced Inter-Nordic training program in Intensive Care Medicine. The training program is limited to 30 trainees. The training period is 2 years, starting January During the training period the SSAI organises 6 courses. These courses will circulate in all the Nordic countries and the common language will be English. The training period includes an exchange program with a clinic in another country. During the 2-year period the trainee will be appointed a host clinic. The host clinic will employ the trainee in an appropriate position during the training program. A minimum of one year of clinical training should be done at a university clinic. The trainee is expected to attend the examination for the European Diploma in Intensive Care Medicine and acquire the European Diploma in Intensive Care (EDIC) awarded by the European Society of Intensive Care Medicine. Trainees completing the 2-year Inter-Nordic training program and the EDIC will receive a Diploma in Intensive Care Medicine from the SSAI. All expenses for this program (including travelling, accommodation and a fee for each course) have to be covered by the host clinic. Other arrangement concerning fi nances has to be approved by the steering group. The total cost for all 6 courses are estimated to about 8200 Euros, not including travel expenses. Applicants must be young specialists with relevant training in anaesthesiology. They are selected according to their affi liation, academic merits, clinical skills and motivation by the discretion of the committee of the training program. Specialists from other disciplines may apply, but 12 months of anaesthesia training before being accepted to the program is required. Membership in SSAI by the applicant is mandatory. For further information please contact chairman of the SSAI Inter-Nordic training program, Sten Rubertsson, phone , ) The application form, 2) a letter by the applicant informing about the applicant s motivation and expectations regarding the program, 3) a recommendation letter from a superior documenting the applicant s interest in, and commitment to intensive care medicine, and 4) a curriculum vitae (2 of each) should be sent by ordinary mail service to the Secretary of the SSAI Steering Committee of the Inter-Nordic training program before September 1st, 2007: Katja Andersson Department of Anaesthesiology and Intensive Care Uppsala University Hospital Uppsala, Sweden Telephone Fax The application form is available on 0 DASINFO Juli 007

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere