Regn- og. spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regn- og. spildevand"

Transkript

1 U p o n o r I n f r a s t r u k t u r R e g n - o g s p i l d e va n d

2 indhold indhold indledning dimensionering Uponor kloakrørssystem Ultra Rib Kravspecifikationer godkendelser og mærkning installation dimensionering sortiment Uponor kloakrørssystem Dupplex Kravspecifikationer godkendelser og mærkning installation dimensionering sortiment Uponor kloakrørssystem PVC Kravspecifikationer godkendelser Mærkning installation dimensionering sortiment

3 5.5 Uponor kloakrørssystem SW Kravspecifikationer godkendelser og mærkning Håndtering installation dimensionering sortiment Uponor regnvandssystem godkendelser og mærkning installation dimensionering sortiment Uponor regnvandskassette og -tunnel godkendelser installation dimensionering anvendelse af geotekstiler sortiment Uponor drænrørssystemer Kravspecifikationer godkendelser og mærkning installation dimensionering sortiment Uponor brøndsystemer - indledning Uponor rense- og inspektionsbrønde godkendelser og mærkning installation dimensionering sortiment Uponor regnvandsbrønde godkendelser installation dimensionering sortiment Uponor specialbrønde Kravspecifikationer og godkendelser installation dimensionering sortiment

4 5.1 indledning I forbindelse med transport af regn- og er det essentielt at dette foregår i sikre og tætte rørsystemer med lang levetid, således at uhensigtsmæssig og utilsigtet miljøpåvirkning af omgivelserne undgås. Uponor regn- og ssystem i plast er et fuldtdækkende system til såvel stikledninger, som fordelings- og hovedledninger. Afhængig af det aktuelle anvendelses- og dimensionsområde tilbyder Uponor forskellige rørsystemer. Til transport af regn- og (gravitation) Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2 Uponor kloakrørssystem Dupplex Uponor kloakrørssystem PVC Uponor kloakrørssystem SW Uponor regnvandskassette og -tunnel Uponor brøndsystem Uponor rense- og inspektionsbrønde Uponor regnvandsbrønde Uponor specialbrønde. Til dræn- og afvandingsopgaver 1. Uponor drænrørssystemer 2. Uponor regnvandssystem. 54 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

5 Af nedenstående oversigt fremgår sammenhængen mellem systemer, dimensioner og anvendelsesområder Anvendelsesområde System og dimensioner safledning Regnvandsafledning Uponor kloakrørssystem PVC 110 mm mm x Uponor kloakrørssystem PVC 200 mm mm x Uponor kloakrørssystem Dupplex 200 mm mm x Uponor kloakrørssystem Ultra Rib mm mm x Uponor kloakrørssystem SW 600 mm mm x Uponor regnvandssystem 110 mm mm x Uponor drænrørssystemer 58/50 mm - 160/145 mm x Tabel I nærværende indledende afsnit behandles de overordnede regler omkring statisk og hydraulisk dimensionering af regn- og sledninger. Herefter følger de egentlige produktafsnit inden for regnog. U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 55

6 Dimensionering Statisk dimensionering I forbindelse med lægning af rør er det oftest sådan, at lægningsforholdene falder inden for det almindelige erfaringsområde. Den deformation der opstår i røret i forbindelse med installation, lægning og indbygning hænger tæt sammen med en række faktorer: Kvaliteten af installationen Trafikbelastning Rørets ringstivhed Tilfyldningsmaterialets kvalitet Komprimeringen Grundvandsniveau. Plastrør er fleksible rør, som arbejder sammen med den omgivende jord. Det betyder, at belastningen på røret reduceres, samtidig med at rørets bæreevne øges gennem det jordtryk, som opstår mod rørets sider. Dette sikrer et effektivt samspil med den omgivende jord. Lægningsforhold hvor det ikke er nødvendigt at udføre statiske beregninger Hvis lægningsforholdene er som angivet neden for, og der som minimum anvendes SN4-rør, er det ikke nødvendigt at udføre beregning af bæreevne og deformation. 1. Jorddækning a. Min. 0,8 m ved trafiklast b. Maks. 6,0 m jorddækning 2. rørinstallationen skal udføres i enten høj eller normal komprimeringsklasse: a. Høj komprimeringsklasse i. røret placeres på et udjævningslag på 5-10 cm ii. Udjævningslaget skal afrettes omhyggeligt før placering af røret iii. omkringfyldning komprimeres omhyggeligt i lag af maks. 20 cm på siden af røret iv. Maskinel komprimering må først ske, når jorddækningen over rørtop er 15 cm v. de forudsatte Standard-Proctor værdier 98 % b. Normal komprimeringsklasse i. røret placeres på et udjævningslag på 5-10 cm ii. Udjævningslaget skal afrettes omhyggeligt før placering af røret iii. omkringfyldning komprimeres omhyggeligt i lag af maks. 40 cm på siden af røret iv. Maskinel komprimering må først ske, når jorddækningen over rørtop er 15 cm. v. de forudsatte Standard-Proctor værdier 95 %. 3. eventuelle gravekasser skal i forbindelse med komprimeringen løftes i takt med, at omkringfyldningen komprimeres. Såfremt gravekassen ikke løftes som beskrevet oven for, kan komprimeringen ikke karakteriseres som høj eller normal. 4. Den maksimale rørdiameter: 1100 mm 5. Jorddækning/rørdiameter > 2,0 6. der anvendes sand eller grus i jordklasse U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

7 Valg af ringstivhed deformation af plastrør Såfremt man arbejder inden for ovennævnte erfaringsområde, og såfremt det sikres, at alle ovennævnte forhold overholdes, kan der anvendes SN4 og SN8-rør. Med anvendelse af SN8-rør bliver følsomheden over for eventuelle afvigelser i henhold til ovenstående dog reduceret betragteligt med større sikkerhed til følge. I nedenstående figur er middeldeformationen af et installeret rør (umiddelbart efter installation) optegnet som funktion af ringstivheden og som høj eller normal komprimeringsklasse. Målingerne er baseret på erfaringer fra et meget stort antal målinger på installerede rør i de to komprimeringsklasser. Deformationskurve Middeldeformation i % Komprimeringsklasse: Normal 0 Komprimeringsklasse: Høj Ringstivhed: SN i kn/m 2 Figur Over de første 1-3 år efter installationen kan deformationen vokse yderligere. Erfaringsmæssigt med ca. 1 % i kompri- meringsklasse høj og ca. 2 % i komprimeringsklasse normal. Uponor beregningsprogram Statisk beregning af Uponors rørsystemer foretages efter retningslinierne i DANVA vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer. På findes beregningsprogrammer til beregning af bl.a. rørstabiliteten. Her kan beregninger foretages til eftervisning af de statiske forhold ved forskellige lægningsforhold. Er der behov for at få gennemført beregninger i konkrete tilfælde står Uponor teknisk support til rådighed. U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 57

8 Opstropning I forbindelse med lægning og installation af afløbssystemer i områder, hvor der er risiko for sætninger af den omgivende jord, er det nødvendigt at opstroppe afløbssystemet. Opstropning skal udføres med bæringer og stropper i en sådan kvalitet og i et sådant omfang, at afløbsledninger hænger stabilt uden at blive beskadiget. Ledningerne må ikke have vinkeldrejninger, og faldet må ikke ændre sig med tiden. Materialer til opstropning skal være korrosionsbestandige som f.eks. syrefast rustfrit stål. Galvaniserede bånd er ikke tilstrækkeligt holdbare, da båndene med tiden korroderer og kan knække. Plastbånd er ikke velegnede på grund af deres plasticitet. Med tiden strækker plastbåndene sig, så faldet på ledningerne ændres. Der kan stilles nedenstående krav til opstropning: Tilstrækkelig tæt opstropning, dvs. passende kort afstand mellem de enkelte stropper Korrosionsfast materiale Stabilt opstropningssystem effektiv fastgørelse til bygningskonstruktioner Tilstrækkelig stropbredde ved plastrør, så rørene ikke klemmes sammen. Ved opstropning af lige rør skal der opstroppes ved samtlige muffer. Som udgangspunkt skal der være ca. 0,5 m mellem stropperne, afhængig af rørtype, lægningskrav og jordbelastning. I forbindelse med opstropningen er det vigtigt at sikre, at rørene opstroppes korrekt, således at rørene ikke bliver beskadiget, og så det sikres, at rørene ikke kan trækkes fra hinanden i samlingerne. Uponor teknisk support står gerne til rådighed i forbindelse med yderligere rådgivning. Specielt for store rørdimensioner, regnvandsbassiner, brønde og tanke I forbindelse med installation af store rørdimensioner, regnvandsbassiner og brønde, er der specielt behov for at tage grundvandsforholdene mere detaljeret i betragtning. Det omhandler bl.a. forhold som opdriftspåvirkning, opbøjning af brøndbund og grundvandstryk på tanke og olie- og benzinudskillere. Disse forhold er nærmere beskrevet under de enkelte produktafsnit. Hydraulisk dimensionering Når ledningsnettet skal dimensioneres, er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til stede, og at selvrensningsegenskaberne kan sikre et velfungerende system. I dette indledende afsnit gennemgås de gældende principper for dimensionering af regn- og sledninger. Der er opstillet enkelte eksempler, som viser, hvordan dimensioneringen gennemføres. I den forbindelse skal det erindres, at de omtalte dimensioneringsdiagrammer er at finde under de respektive produktafsnit. 58 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

9 Normer, retningslinier og forskrifter Dimensioneringsregler er detaljeret beskrevet i Norm for afløbsinstallationer, DS 432, og i Afløbsinstallationer, Statens Byggeforskningsinstitut SBIanvisning 185. Sidstnævnte angiver desuden en anvisning for afløbs installationers projektering, udførelse og vedligeholdelse. Følgende er uddrag af ovennævnte norm med forklarende eksempler. Spildevandsledninger Generelt Der skelnes dimensioneringsmæssigt mellem ikke-udluftede og udluftede sledninger. En udluftet sledning er en ledning, der før første tilsluttede installationsgenstand er sikret lufttilførsel enten vha. en vakuumventil eller en udluftningsledning ført ud i det fri. Dimensioneringen af sledninger sker ved hjælp af de forudsatte sstrømme q s,f,som fremgår af tabel Afløbsinstallation, stikledning og hovedafløbsledning Hovedafløbsledning Grænse for afløbsinstallationen, ofte sammenfaldende med grundens grænse Bygning Stikledning Afløbsinstallation Tabel U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 59

10 Forudsatte sstrømme Installationsgenstand Forudsat sstrøm q s,r l/s Badekar 0,9 Bidet 0,3 Brusearrangement 0,4 1 Drikkekumme Medregnes ikke Gulvafløb i boliger 0,9 2 Gulvafløb i andet end boliger: 50 mm gulvafløb udløb 0, mm gulvafløb udløb 1, mm gulvafløb udløb 1,5 2 Håndvask 0,3 Køkkenvask i boliger, enkelt eller dobbelt 0,6 Køkkenvask ved erhverv, enkelt eller dobbelt 1,2 Opvaskemaskine i bolig 0,6 Rengøringsvask og udslagsvask 0,6 Udslagskumme, bækkenskyller Urinal med skylleventil 1,8 dog højst 1,8 i alt 0,3 pr. stand dog højst 1,8 i alt Vaskemaskine i bolig 0,6 Vaskerende Enten 0,4 pr. m eller 0,3 pr. tapsted Wc med cisterne eller skylleventil og med 6-9 l skyllevandsmængde 1,8 1. For brusekabiner med pumpeafløb er den forudsatte sstrøm lig pumpens ydelse, dog mindst 0,4 l/s. 2. De anførte værdier anvendes, hvor de tilførte sstrømme ikke kan fastlægges med sikkerhed. Tabel U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

11 Begrænsninger Det maksimale antal wc er, der må tilsluttes sledninger, fremgår af tabel Ikke-udluftede sledninger De ikke-udluftede sledningers dimension fastlægges ud fra de forudsatte sstrømme q s,f, idet der ikke tages hensyn til samtidighed. Dette medfører generelt større ledningsdimensioner end for udluftede ledninger. Begrænsning af antal af wc-tilslutninger til sledninger Ledningsplacering Indv. diameter d i [mm] Stående ledning uden liggende del Udluftet Ikke-udluftet Liggende ledning I bygning 75 < d i 80 2 wc'er, placeret på hver sin etage 80 < d i 95 7 wc'er, placeret på hver sin etage i et 7-etages hus eller 2 wc'er pr. etage i et 5-etages hus 1 wc 1 wc 1 wc 1 wc I jord d i > 95 Ingen begrænsninger, udover de kapacitetsmæssige 75 d i 95 Wc-tilslutning ikke tilladt d i > 95 Ingen begrænsninger, udover de kapacitetsmæssige Tabel U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 61

12 Eksempel 1: Bolig Installationsgenstand Forudsat sstrøm q s,f l/s 1 Køkkenvask 0,6 1 Opvaskemaskine 0,6 2 WC 3,6 1 Gulvafløb med tilløb fra bruser og badekar 1,3 1 Gulvafløb med tilløb fra vaskemaskine og udslagsvask 1,2 Sum af forudsat sstrøm q s,f l/s 7,3 Dimensionering af ikke-udluftede sledninger Sum af forudsatte sstrømme 1 q s,f l/s Mindste indvendige diameter d i mm 0,3 26 0,6 34 1,2 44 2,4 56 2,9 65 3,9 80 ² 5,4 96 8, ,6 145 Tabel Håndvaske i wc-rum eller i forrum til et wc medregnes ikke i summen af forudsatte sstrømme. Dimensionen af ikke-udluftede ledninger bestemmes ud fra summen af forudsatte sstrømme og tabel Der aflæses i tabellen ud for 8,5 l/s, da der altid rundes op. Ud for 8,5 l/s findes 115 mm som mindste indvendige diameter. Det mindste rør, der opfylder dette krav, er et ø160 mm rør. 1. Ved sledninger der kun fører afløb fra ét rum, kan den dimensionsgivende sstrøm qs,d anvendes jf. tabel Er ledningen tilsluttet et wc, må der ikke tilsluttes andre installationsgenstande. Minimumsfaldet Minimumsfaldet for ikke-udluftede sledninger sættes i henhold til SBI-anvisning 185 til 12 for ledninger tilsluttet mindst ét wc, og sættes til 20 for ledninger uden wc-tilslutning. 62 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

13 Dimensionsgivende sstrømme for ledninger, der fører afløb fra én bolig Rum Installationsgenstande Forudsatte s Dimensionsgivende i rummet strømme q s,f l/s sstrøm q s,d l/s Køkken Køkkenvask 0,6 0,6 Opvaskemaskine 0,6 Toilet og kombineret bad og toile Wc og håndvask 2,1 Andre installationsgenstande 1,8 Baderum med badekar Håndvask 0,3 Bruser 0,4 1,5 Badekar 0,9 Vaskemaskine 0,6 Baderum uden badekar Håndvask 0,3 Bruser 0,4 1,0 Vaskemaskine 0,6 Håndvask 0,3 0,4 Bruser 0,4 Hele boligen 1,8 Tabel Spildevandsledninger - udluftede Summen af de forudsatte sstrømme fra alle installationsgenstande beregnes som angivet i eksempel 1. Omsætningen fra en sum af forudsatte sstrømme til en dimensions givende sstrøm sker for én bolig ved hjælp af tabel og for andre enheder ud fra figur U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 63

14 Eksempel 2: Skole Dette eksempel tager udgangspunkt i kloakrørssystem PVC. Ved aflæsning af hydrauliske diagrammer henvises således til produktafsnittet vedrørende kloakrørssystem PVC. Udluftede sledninger må dimensioneres med en relativ vanddybde på 0,5. Der skal anvendes SN4-rør, og der lægges med et fald på 10. Installationer på skole i eksempel 2 Installationsgenstand Forudsat sstrøm q s,f l/s 16 WC á 1,8 l/s 28,8 l/s 10 GA 100 á 1,5 l/s 15 l/s 10 HV á 0,3 l/s 3 l/s Sum af forudsat sstrøm qs,f l/s 46,8 Tabel I eksempel 2 aflæses den dimensions givende sstrøm på figur til q s,d = 4,5 l/s. Med udgangspunkt i en ø160 mm ledning aflæses kapaciteten for halvfyldte ledninger til 6,3 l/s (Diagram ). Selvrensningsevnen kontrolleres vha selvrensningskurven for ø160 mm SN4 (Diagram ) Med et ledningsfald på 10 er selvrensningsevnen sikret ved et flow større end 2,4 l/s. Dimensiongivende sstrøm qs,d [l/s] ,0 0,8 hoteller sygehuse skoler kaserner biografer forsamlingsrum omklædningsrum i fabrikker Eksempel 2 0, Figur Sum af forudsatte sstrøm qs,f [l/s] kurve A boliger kontorbygninger kollegier alderdomshjem kurve B 64 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

15 Regnvandsledninger Regnvandsledninger regnes som udluftede og skal dimen sioneres efter den dimensionsgivende regnvandsstrøm. Den dimensionsgivende regnvandsstrøm beregnes som: q R,d = ϕ A i ϕ A i = afløbskoefficienten = det regnmodtagende areal = den dimensionsgivende regnintensitet I Danmark dimensioneres separatsystemer for: i = 0,011 l/s m 2 svarende til et regnskyl, der forekommer én gang hvert år. Fællessystemer dimensioneres for: i = 0,014 l/s m 2 svarende til et regnskyl, der forekommer en gang hvert andet år. Regnvandsledninger kan di men sioneres med en relativ vanddybde på 1 svarende til, at ledningerne må løbe helt fulde. U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 65

16 Eksempel 3: Industriareal-område med separatsystemer Tagflader 1600 m 2 ϕ = 1,0 Asfalterede arealer 1200 m 2 ϕ = 1,0 Grusbelægning 3000 m 2 ϕ = 0,6 Ubefæstede arealer uden afløb 3000 m 2 ϕ = 0,0 q R,d = (A 1 ϕ 2 + A 2 ϕ 2 + ) i l/s q R,d = ( , ) 0,011 q R,d = ,011 = 50,6 l/s Dette eksempel tager udgangspunkt i kloakrørssystem Dupplex. Ved aflæsning af hydrauliske diagrammer henvises således til produktafsnittet vedrørende kloakrørssystem Dupplex. Regnvandsledningen tænkes udført i Dupplex-rør. Ledningen skal ligge med absolut minimumsfald. Det skønnes at dimensionen bliver ø315 mm. Minimumsfaldet for regnvandsledninger findes for en vandstrøm på 1/10 af den dimensions givende (Sikre selvrensning ca. hver anden uge). I selvrensningskurven (diagram i Dupplex) for ø315 mm findes minimumsfaldet for en regnvandsstrøm på 1/10 x 50,6 l/s = 5 l/s til 3,7 dvs. 4. Af diagram for fuldtløbende ledninger fås en kapacitet på 60 l/s. Med et ledningsfald på 4 og en dimension på ø315 mm fås hemed tilstrækkelig kapacitet. 66 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

17 Fællesledninger Fællesledninger dimensioneres efter den dimensions givende regnvandsstrøm og den dimen sionsgivende sstrøm. Fællesledninger dimensioneres for en relativ vanddybde på 0,7. I fælles systemer kontrolleres selvrensningsevnen for sstrømmen og regnvandsstrømmen hver for sig. Minimumsfaldet fastlægges som det største af disse to fald. Afløbssystemer: Typer og fyldningsgrader Den relative vanddybde for alene må ikke overstige 0,5. Regnvandsledninger i fællessystemer må dimensioneres som fuldtløbende. Efter 1 brønd i jord uden for bygning kan fællesledninger dimensioneres som fuldtløbende. T o.t. T 1 Brønd T o.t. 1 2 alene regnvand alene fællesledning fælles efter 1 brønd Figur U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d 67

18 Selvrensningsevne (minimumsfald) Selvrensningsevnen kan beregnes ved hjælp af følgende formel: τ = ρ g l R τ = forskydningsspænding N/m 2 ρ = afløbsvandets densitet ved 10 C kg/m 3 g = tyngdeacceleration m/s 2 I = energiliniens hældning m/m R = ledningens hydrauliske radius ved en afløbsstrøm q m 3 /s m En ledning i et fælles system skal føre en samlet vandmængde Q = 170 l/s og skal lægges med minimumsfald. Den dimensions givende sstrøm er 20 l/s og den dimensionsgivende regnvandsstrøm er 150 l/s. Der tages udgangspunkt i en ledningsdimension på ø560 mm. Minimumsfaldet for sdelen alene findes for Q dim = 20 l/s og aflæses i diagram til 3,7 dvs. 4. Ledningsfaldet skal være så stort, at forskyd ningsspændingen mindst bliver som angivet, hvorved ledningen bliver selvrensende. Forskydningsspændingen skal være: τ = 2,25 N/m 2 for sledninger og sdelen alene i fællesledninger. τ = 1,35 N/m 2 for regnvandsledninger og regnvands delen alene i fællesledninger. Eksempel 4: sledning - fællessystem Dette eksempel tager udgangspunkt i kloakrørssystem Ultra Rib 2. Ved aflæsning af hydrauliske diagrammer henvises således til produktafsnittet vedrørende kloakrørssystem Ultra Rib 2. Minimumsfaldet for regnvandsdelen findes for en vandstrøm på 1/10 x Q dim = 1/10 x 150 = 15 l/s og aflæses i diagram til 2,3 dvs. 3. Minimums faldet for fællesledningen bliver altså 4. Af diagram for 70 % fyldte ledninger fastlægges kapaciteten for ø560 mm ledningen til 210 l/s. Efter dette indledende afsnit til regn- og følger 7 produktafsnit. 68 U p o n o r r e g n - o g s p i l d e v a n d

Spildevand. Uponor Spildevandssystem

Spildevand. Uponor Spildevandssystem Uponor ssystem U p o n o r s p i l d e va n d 51 indhold 5.0 - indhold.... 51 5.1 - indledning...54 Dimensionering...56 5.2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2....69 Kravspecifikationer...72 Godkendelser

Læs mere

Uponor Afløbssystem til bygninger

Uponor Afløbssystem til bygninger Uponor Uponor afløbssystem 407 indhold 9.0 - indhold... 407 9.1 Uponor afløbssystem...409 Kravspecifikationer...415 Godkendelser og mærkning....416 Installation....418 Dimensionering...423 408 Uponor afløbssystem

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

Afløbsinstallationer. Hans Thorkild Jensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-057 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ISSN 1601-8605

Afløbsinstallationer. Hans Thorkild Jensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-057 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET ISSN 1601-8605 nov-06-ainst.doc - 1-17-11-06 Hans Thorkild Jensen Afløbsinstallationer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Undervisningsnotat BYG DTU U-057 2005 ISSN 1601-8605 nov-06-ainst.doc - 2-17-11-06 BYG.DTU/htj AFLØBSINSTALLATIONER

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Prøve Opgave l... 3 Opgave Opgave

Prøve Opgave l... 3 Opgave Opgave Prøve 1 Prøven består af to dele: 6 timers prøve med hjælpemidler. 4 timers prøve med hjælpemidler. Det er vigtigt, at hver enkelt løser opgaven selvstændigt, da prøvens resultat er et vigtigt pejlemærke

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere

Symboler og ordforklaring

Symboler og ordforklaring Symboler og ordforklaring 641 18.0 Symboler og ordforklaringer Dette kapitel indeholder en oversigt, som både angiver forkortelserne for symboler samt definitionerne og betegnelserne hertil. Betegnelse

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Teknisk Installations analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 AFVANDINGSSYSTEMER... 2 FALD I KONSTRUKTION... 2 AFLØBS SYSTEMER... 3 INDVENDIGE AFLØB... 3 UDVENDIGE AFLØB... 3 UV-AFLØB... 3 DIMENSIONERING AF AFLØB... 4 AFSTAND

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

B4 Projekt Gruppe C-12403 Det Teknisk-Naturlige Fakultet Aalborg Universitet. Aalborg 27.05.2003

B4 Projekt Gruppe C-12403 Det Teknisk-Naturlige Fakultet Aalborg Universitet. Aalborg 27.05.2003 B4 Projekt Gruppe C-12403 Det Teknisk-Naturlige Fakultet Aalborg Universitet Aalborg 27.05.2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Figurfortegnelse Tabelfortegnelse I V IX A Afløb 1 A.1 Eksisterende

Læs mere

Opgaver til Pumpeanlæg.

Opgaver til Pumpeanlæg. Opgaver til Pumpeanlæg. 1) Hvad er en Arkimedes snegl? 2) Hvilken pumpetype anvendes normalt til spildevand? 3) Hvad kaldes den særlige pumpetype, hvor trykledningen ved husspildevand kan have en dimension

Læs mere

X-Stream - regnvandsrør og fittings

X-Stream - regnvandsrør og fittings Wavin X-Stream regnvandssystem wavin.dk X-Stream - regnvandsrør og fittings Stærkt og fleksibelt program til håndtering af regnvand X-Stream er Wavins komplette serie af dobbeltvæggede regnvandsrør i PP

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE

AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN AFLØBSINSTALLATIONER INSTALLATIONSGENSTANDE OG UDFØRELSE SBI-ANVISNING 257 1. UDGAVE 2015 Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Installationsteknik. 1.1 Fremføringsveje for rør og kanaler-skal efter der hele? Kapitel 1. 26. april 2004 Gr.A-104 1. Installationsteknik

Installationsteknik. 1.1 Fremføringsveje for rør og kanaler-skal efter der hele? Kapitel 1. 26. april 2004 Gr.A-104 1. Installationsteknik 26. april 2004 Gr.A-104 1. Installationsteknik Kapitel 1 Installationsteknik En bygnings installationstekniske foranstaltninger udgøres ofte af brugsvandsog aøbsinstallationer samt et vis omfang af klimatekniske

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang.

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Kap. 1 Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Opgave 1. a. Omsætning af længdemål: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm = 1000 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm 100 cm = 1000 mm Beregn: 1m = mm 1km = dm 1km = cm 1 cm

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials 9/21/2009 Dræn Henning Stabell Agenda 2 Wavin Dræning Regnvandshåndtering Produkter Installation mv. Wavin - Hovedsædet i Hammel 3 Produktionsvolumen: ca. 30.000 ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200

Læs mere

Afløbsinstallationer systemer og dimensionering. Erik Brandt Inge Faldager

Afløbsinstallationer systemer og dimensionering. Erik Brandt Inge Faldager Afløbsinstallationer systemer og dimensionering Erik Brandt Inge Faldager SBi-anvisning 255 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Afløbsinstallationer systemer og dimensionering

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse. Erik Brandt Inge Faldager

Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse. Erik Brandt Inge Faldager Afløbsinstallationer installationsgenstande og udførelse Erik Brandt Inge Faldager SBi-anvisning 257 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Afløbsinstallationer installationsgenstande

Læs mere

April 1999. Teknisk information. Afløb i jord

April 1999. Teknisk information. Afløb i jord April 999 Teknisk information Afløb i jord Indholdsfortegnelse: Indledning... side 3.0 Komplet produktprogram i gravitationsafløbssystemer... side. PVC-rørprogram... side. Rørtyper - glatte Wavin-rør og

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997

Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997 Afløbsinstallationer 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997 INDHOLD AFLØBSINSTALLATIONER INDHOLD KAJ OVESEN INGE FALDAGER VIGGO NIELSEN 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 185 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer Brøndsystem Uponor drænrørssystemer 2 . Uponor drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger.

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Udfordring: Sikre spildevandsløsninger Problemerne forsvinder ikke bare, fordi de umiddelbart

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker.

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker. 15/12/2017 FASKINER Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de seneste par år. En faskine baseret på Leca letklinker, kan

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION. TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger

TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION. TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger September December 2011 2007 TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger for Essentials TEGRA 425 brøndens fleksible tilslutninger giver mulighed for at

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 01 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning.

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Wavin ø1250 mm servicebrønd

Wavin ø1250 mm servicebrønd November 2011 ø servicebrønd EN TÆT BRØND, VOR ÅLEUDSTYR KAN INSTALLERES Solutions for Essentials ULTIFLEX PE-specialbrønde Ingen af s servicebrønde er ens. De bliver produceret individuelt fra projekt

Læs mere