OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup"

Transkript

1 OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup

2

3 Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver... 3 Landskabet... 4 Andre fortidsminder i området... 4 Udgravningens data... 6 Udgravningsmetode... 6 Dataliste... 6 Litteratur... 7 Tidstavle... 8

4 Indledning Denne bygherrerapport omhandler forundersøgelse af udstykningsområde ved Dybdalgård i den sydlige udkant af Ringe udført af Museumsinspektør Mads Runge m.fl. i perioden 17-23/2-2005, 6-18/4-2005, 24/ og 29-30/ for Odense Bys Museer. Byggemodningsområdet ligger markant i landskabet, størstedelen højt hævet over Sallinge Å, der løber syd for. En del tidligere registrerede fundsteder i områderne sydvest til nordnordvest for det berørte areal gjorde pladsen interessant at undersøge. Udgravningens forhistorie Forundersøgelsen blev iværksat forud for byggemodning og parceludstykning. Forundersøgelsen foregik i takt med, at byggemodningen skred frem. Området var generelt forstyrret af kørsel med tungt maskinel og placering af jorddepoter. Forundersøgelsen er nu afsluttet og denne bygherrerapport dækker hele forundersøgelsesarbejdet. Udgravningens hovedresultater Ved forundersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af enkelte stolpehuller og gruber samt kogestensgruber. Lokaliteten dateres ud fra keramik og et mindre flintinventar med bl.a. en svær flækkesegl (fig. 1) til yngre bronzealder. Hermed har forundersøgelsen bidraget med endnu et fundsted fra yngre bronzealder i området. De daterende oldsager fremkom i én og samme kogestensgrube. Der er mest sandsynlig tale om bopladsaffald deponeret i kogestensgruben efter den er gået ud af funktion. Foruden den ene svære flækkesegl (fig. 1) blev der fundet et muligt forarbejde til endnu en flækkesegl (fig. 2). Fig. 3. Skæftet flækkesegl fundet i mose ved Stenild i Himmerland. (Efter: P.V. Petersen 1993, s. 66) Fig. 1. Svær flækkesegl. Æggen er længst væk fra linealen. Foto: Jørgen Nielsen. Fig. 2. Muligt forarbejde til flækkesegl. Foto: Jørgen Nielsen. 2

5 På den ene flækkesegls skærende æg ses tydeligt gloss, en form for omdannelse af flinten ved kontakt med andre materialer. Her er der tale om en nærmest lak-agtig polering, hvilket er vidnesbyrd om, at flækkeseglen har været anvendt til høst af korn eller til at skære tagrør. På Fig. 3 ses et enestående fund fra en mose ved Stenild i Himmerland. Her er der fundet et skæftet flækkesegl. I gruben ved Dybdalgård var der desuden en del keramikskår, der ud fra bl.a. enkelte randskår og skår med beklaskning på ydersiden dateres til yngre bronzealder. Beklaskning på ydersiden (Fig. 4) kan ses som en foranstaltning for bedre og mere sikkert at kunne holde og bære rundt på lerkarene. Fig. 4. Randskår. Til venstre ses randskår med beklaskning 2,5-3 cm under selve randen. Foto: Jørgen Nielsen. Undersøgelsens perspektiver Forundersøgelsen ved Dybdalgård var interessant i og med, at det her var muligt at foretage en arkæologiske forundersøgelse på et større areal, der ligger i et område, hvor der tidligere er gjort fund fra bondestenalderen og ikke mindst yngre bronzealder (se Fig. 6). Det gav således mulighed for at vurdere repræsentativiteten af det billede, der kan hentes via Det Kulturhistoriske Centralregister (www. dkconline.dk). Den arkæologiske forundersøgelse påviste sporadiske spor efter bebyggelse fra yngre bronzealder på det berørte areal, hvilket understøtter det generelle bebyggelsesbillede i området. 3

6 Landskabet På P. Smeds kort over landskabstypernes udbredelse fra 1962 ses, at det berørte areal ligger dels på hedeslette i en tunneldal, hvor Sallinge Å løber, dels på morænen, der rejser sig stejlt mod nordnordvest. På de gamle højkantskort ses, at størstedelen af det berørte areal ligger højt på det mere flade område af morænebakken (Fig. 5). Det højereliggende areal er beliggende ca m o.dnn. Den østlige del af stamvejstracéet ligger m o.dnn. Fig. 5. Forundersøgelsens forskellige grøfter (markeret med rød farve) sammenholdt Højkantskort. Andre fortidsminder i området I områdets umiddelbare nærhed er der gennem flere år foretaget systemastiske rekognosceringer. Herved er en mulig neolitisk boplads og løsfund fra yngre bronzealder lokaliseret (OBM 6190, ). Der er i 1984 og 1986 foretaget udgravninger, hvorved enkelte bopladsrelaterede anlæg, dateret til yngre bronzealder, fremkom (OBM 4981, ). Omtrent m vest for forundersøgelsesområdet er der ligeledes erkendt et bopladsrelateret anlæg med et omfattende flint- og keramikmateriale, dateret til slutningen af yngre bronzealder (OBM 4980, ) m nordvest til nordnordvest for pladsen er der ligeledes to udgravede lokaliteter med fund af anlæg og flint- og keramikmateriale fra slutningen af yngre bronzealder (OBM 6704, ) og OBM 6157, ). Endelig er der i 1916 foretaget undersøgelser af en gravhøj ca m mod sydsydvest, hvorved der ligeledes fremkom fund fra yngre bronzealder ( ). Se også Fig. 6. 4

7 Fig. 6. Fundlokaliteter i området omkring forundersøegelsen OBM Numrerne referes der til i paranteserne i teksten ovenfor (de to sidste cifre). Kortudsnittet er hentet på: Udgravningens data Opsummering af hovedtrækkene i den administrative sagsgang: April 04: Lokalplanforslag nr. 80 for boligområde ved Dybdalgård. Museet underrettes (Museumslovens 23, stk. 2) : Museet afgiver på baggrund af lokalplanforslaget udtalelse vedr. arkæologiske interesser på arealet (Museumslovens 23, stk. 3-4) : Fremsendte tilbud om arkæologisk forundersøgelse accepteres af bygherre (Museumslovens 26, stk. 2.). Budgettet er efter ønske fra bygherre delt i to etaper. Etape 1 udgør vejarealer (budgettal = kr.). Etape 2 udgør parceller (budgettal kr.) : Areal frigives til anlægsarbejde (jf. Museumslovens 27) : Fremsendelse af faktura til bygherre på forundersøgelse (Museumslovens 26, stk. 2). Regning deles halvt - halvt mellem de to bygherrere. Hver bygherre får dermed en regning for etape 1 på kr. (samlet kr.) og for etape 2 på 7.781,20 kr. (samlet ,40 kr.). 5

8 Som det fremgår af ovenstående, financieres den større arkæologiske forundersøgelse af bygherre, på hvis opfordring undersøgelsen er iværksat. Bygherre er (delt halvt - halvt) hhv. Kuben Byggeplandata A/S, Bredgade 32, 6000 Kolding; Att.: Axel Høyer samt tømrermester Carsten Knudsen, Selagervej 2, 5750 Ringe. Koordinator (rådgivende ingeniør) er Leo Hougesen ApS, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I., Hjallesegade 70, 5260 Odense S. Andre forespørgsler: : Forespørgsel fra advokat Bertel Rasmussen, Mæglergaarden, Frederiksgade 1, 5700 Svendborg (på vegne af hans klienter Anne Marie Buch Christensen og Søren Christensen) om, hvorvidt der skal foretages arkæologiske udgravninger på klienternes parcel nr. 15 af matr. 6 AS Ringe by, Ringe : Svar til Bertel Rasmussen fra Mads Runge: Der skal foretages arkæologisk forundersøgelse på den konkrete parcel som del af den samlede arkæologiske forundersøgelser. Denne betales stadig af Kuben Byggeplandata og tømrermester Carsten Knudsen. Juni 05: Jens Storm, Home i Ringe forespørger telefonisk Mads Runge vedr. arkæologiske interesser på grund 15 og 17 på udstykningen ved Dybdalgård, Ringe : Mads Runge informerer Jens Storm samt bygherrerne Kuben Byggeplandata (via rådgivende ingeniør Leo Hougesen ApS) samt tømrermester Carsten Knudsen om, at den arkæologiske forundersøgelse på grund 15 og 17 er afsluttet og at der ikke kræver yderligere undersøgelser her. Grundene er derfor frigivet til anlægsarbejde. Udgravningsmetode Forundersøgelsen foregik af fire omgange. Først forud for etablering af stamvej ind på arealet, dernæst stikvejene nord for stamvejen, senere igen blev et par søgegrøfter trukket på parcellerne syd for stamvejen. Til sidst blev der trukket søgegrøfter på det resterende udstykningsareal. Disse søgegrøfter blev udlagt mere ekstensivt end vanligt på baggrund af de meget spredte og sporadiske forekomster af anlæg fremkommet ved forundersøgelsen af stikvejene. Afrømningen blev foretaget med bæltemaskine, påmonteret 2 m bred rabatskovl, stikvejene er dog afrømmet med gravemaskine på gummihjul, påmonteret 2 m bred rabatskovl. De fremkomne fyldskifter blev alle (fraregnet en del tydeligt recent nedkørt materiale) indridset, markeret med gule pinde og opmålt med GPS. Samtlige opridsede og indmålte fyldskifter blev tildelt anlægsangivelse og fyldskifter, der ikke umiddelbart kunne fraskrives som nyere tids eller recente, blev beskrevet i fladen mht. form og fyld. Størstedelen af fyldskifterne blev undersøgt ved diverse mere eller mindre gennemførte snitninger med skovl/spade. Et enkelt anlæg er efter indledende håndskovlede snit maskinsnittet. Dataliste Lokalitetens journalnummer er 3796, Dybdalgård. Oldsager, original dokumentation og beretning opbevares på Odense Bys Museer. 6

9 Litteratur Jensen, H.J Slidsporsstudier metoder til belysning af flintredskabers funktion. I: Eriksen, B.V. (red.) Flintstudier. Aarhus. S Petersen, P.V Flint fra Danmarks Oldtid. København. Thrane, H Fyns Yngre Broncealdergrave. Odense. 7

10 Tidstavle 8

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen

Læs mere

Sikring af fortidsminder

Sikring af fortidsminder Sikring af fortidsminder Nye regler i museumsloven for finansiering af arkæologiske udgravninger i forbindelse med jordarbejde KULTURARVSSTYRELSEN Indhold 3 4 9 11 13 17 Indledning Hensigten med museumsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere