Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995."

Transkript

1 Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i Halm Horreby Flis Vesløs Bækmarksbro Græsted Gilleleje

2 Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i Til hver projekt/sag er der knyttet en kode med følgende betydning: 1: bliver måske til noget 2: er næsten besluttet 3: under opførelse eller opført NG: bliver ikke til noget p.g.a. naturgas 4: bliver ikke til noget af andre årsager Lokaliteter, hvor der er ydet igangsætningshjælp i Træ Kode Opgaver i 1995 og status pr Dyngby 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for et halmfyret varmeværk på 200 kw der passes af landmand. Eskildstrup 1 Bistand til rådgivende ingeniør i forbindelse med vurdering af projekt Eskildstrup-Ørnslev. Gilleleje 3 Idriftsat ultimo Hvidebæk 1 Vurdering af mulighed for industrielt kraftvarmeanlæg på affaldstræ kombineret med tørreanlæg for træ. Ændret placering undersøges. Kvistgård 1 Der overvejes et halmfyret projekt hos Garli Gry. Sandved-Tornemark 1 Der overvejes nu halm og biogas. Bistand til arbejdsgruppe omkring forudsætninger og projektøkonomi. Sdr. Nissum 1 Lille barmarksby, formentlig flis eller piller. Bistand til initiativgruppe og ingeniørfirma. Skovsgård 2 Udarbejdelse af projektforslag i forbindelse med en omfattende teknisk/økonomisk sanering af Skovsgård Energiselskab. Projektforslaget indeholder en biogas/flis løsning. Staby 1 Lille barmarksby, formentlig flis eller piller. Bistand til initiativgruppe og ingeniørfirma. Søndbjerg 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for flisfyret varmeværk i Lilleby (35 boliger) med to ungdomsskoler (Thyholm). Tolne-Mosbjerg 1 Rapport afleveret til ENS. Projektet overvejes. Trundholm 1 Kommunen presser på for NG-kraftvarme og biomasse i småbyer. Trustrup-Lyngby 1 Vurdering af flisprojekt bl.a. i samarbejde med Grenå Varmeværk. Uhre 2 Opfølgning på igangsætningsarbejde for 1994 m.h.t. etablering af træpillefyret fjernvarme. Øster Alling 1 Indledende drøftelser med rådgivende firma vedr. flisfyr eller biogas/flis. Lyne 1 Drøftelse med beboerforening os Sydjysk Universitetscenter (projekt GRO-kraft) om flisløsning til by og foderstofforretning. Assens 1 Hjælp til udformning af ansøgning til Energistyrelsen Halm Horreby 3 Anlægget idriftsat i november 1995.

3 Ørsted 1 Bistand i forbindelse med vurdering af tilslutning af elkunder i nyt forsyningsområde. Sandager 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for halmfyret varmeværk på 630 kw. Svendborg NG Deltagelse i udarbejdelse af alternativt projektforslag om halmfyret kraftvarme for Svendborg by. Vipperød 1 Nabovarmeprojekt med forsyning af større gård og 15 mindre huse. Hinnerup 1 Drøftelse af forprojekt for KV-anlæg med henblik på ansøgning til Energistyrelsen. Mindre sager: Husby 4 Drøftelse med lokal maskinstation om halmfyret varmeværk i mindre bebyggelse. Byens udstrækning er sikkert for stor. Skibby 1 Svømmebadet Hellas (brændselsvalg, teknik og økonomi). Østergård 4 Drøftelse om kraftvarme på kyllingegødning på stort hønseri i Salling. Ørslev Kloster 1 Institutionsanlæg for træpiller med elvarmekonvertering samt tilslutning af kirke. Læsø Varmeværk 1 Rådgivning vedr. opbevaring af flis.

4 Status ultimo 1995 for igangsætningssager fra 1994 For at følge udviklingen i tidligere igangsætningssager anføres status for de enkelte sager, så vidt den er kendt for Videncentret. De anførte koder, har samme betydning som i 1995-listen. Træ Status ultimo 1994 Status ultimo 1995 Assens (Jylland) 3 Idriftsat medio Ejsing 1 Får naturgasbaseret kraftvarme. Gilleleje 2 Idriftsat ultimo Græsted 2 Idriftsat ultimo Hjordkjær 1 Licitation afholdt i Hou 4 Har valgt naturgas. Jægerspris NG Naturgas kraftvarme er opført. Lindum 4 Kollektiv anlæg droppet. Muligvis flere indv. biogasanlæg. Løkken-Vrå 1 Projektet blev ikke til noget. Skarve-Borbjerg 3 Idriftsat sommeren Skelund-Visborg NG Sammenligning af forudsætninger for naturgas og flis løsning. Skovsgård 1 Se bilag 2, status pr Søndbjerg 1 Se bilag 2, status pr Tolne - Mosbjerg 1 Se bilag 2, status pr Trustrup-Lyngby 1 Se bilag 2, status pr Trundholm 1 A.m.b.a. dannet, naturgasløsning overvejes som alternativ til flis/halm Borgermøder afholdt. Uhre 1 Se bilag 2, status pr Vesløs 3 Idriftsat Vrinners-Knebel 1 Kraftvarmeløsning for dyr. Alm. fjernvarme overvejes. Ålum 1 Manglende tilslutning årsag til at projektet er droppet. Halm Horreby 1 Idriftsat i november 1995 Kværndrup 1 Vurdering af akkumuleringstank for varmeværket. Nakskov 3 Vurdering for ENS af økonomien i en ny halmkedel. Ørsted 3 Se bilag 2, status pr

5 Bilag 3: Henvendelser til Halm- og Flisinformationen Der er i 1995 registret i alt 1360 henvendelser fordelt på: Brændselsleverandører Varmeværker Små fyringsanlæg El-producenter Energiafgrøder 38-1) Fabrikanter Rådgivende ingeniører Myndigheder (amter, komm., m.fl.) Andre 2) I alt ) Denne gruppe er ikke opgjort særskilt i ) Denne gruppe omfatter henvendelser fra udlandet, studerende, presse, forskningsinstitutioner, biblioteker, advokater, foreninger, m.fl.

6 Bilag 4: Videnblade, der er udsendt i 1995 Nr. Emne udsendt dato 82 Vandindhold i flis - omregning af vægtbasis Halmarters kemiske sammensætning Røgrensning på mindre halmfyr Produktion af flis til mindre anlæg Halms og kerners kemiske sammensætning Udvaskning af byg- og hvedehalm Produktion af pil i danske energiskove Flis- og rundtræmetoden i ung gran Skema til registrering af brændselsforbrug Kalibrering af energimålere Brandsikring af halmoplag i det fri Anlægspriser for halmfyrede fjernvarmeværker Bioenergy List Antallet af abonnenter ved udgangen af 1995: Brændselsleverandører (halm, flis og piller) 26 Halmvarmeværker 61 Flisvarmeværker 36 Elselskaber og KV-værker 16 Fabrikanter af halm-, flis-, og pillefyr samt fjernvarmerør 45 Styrelser, amter og kommuner, andre off. myndigheder 20 Rådgivende ingeniørfirmaer 40 Videncentre, organisationer 54 Presse 6 Andre 14 Abonnenter i alt 318

7 Bilag 5: Afholdte foredrag 1. "Økologiske perspektiver for skovbruget", v/frans Theilby, SID's konference om en økologisk jordbrugsreform, Helsingør den 16. og 17. januar 2. "Omkostningsstudier, nøgletal for driftsteknik" v/villy Nielsen, Videncenter for Halm- og Flisfyring temadag om omkostninger ved tilvejebringelse af halm, Hotel Nyborg Strand 30. januar 3. "Forskningscentrets forsøg med piledyrkning og høst af skovflis contra pileflis", v/niels Heding, energimøde hos Nielsen & Smith A/S, Glostrup, 20. marts 4. "Forbrænding af biomasse", v/hans Falster, Foredrag på DTU 21. april 5. "Er der økonomi i små dampturbineanlæg", v/lars Ravn-Jensen, DFF's halmgruppes jubilæumsmøde maj i Neksø 6. "Analyser af halmaske, Prøvetagning - prøveopberedning - analyse" v/susanne Westborg, DFF's halmgruppes jubilæumsmøde maj i Neksø 7. "Barriers and recommendations for biomass and Waste" v/anders Evald, Seminar i Valladolid, Spanien 17. maj 8. "Biomass experiences in Denmark" v/anders Evald, Seminar i Valladolid, Spanien 17. maj 9. "Wärmeerzeugen aus Getreide und Rapsstroh" v/carsten Nielsen, Workshop i Neumünster maj 10. "Slamgødskning i energiskove af pil", v/k. Hauge-Nielsen, DAKOFA konference, 14. juni 11. "Abgasreinigung bei Stroh- uns Holz feuerungsanlagen" v/mogens G. Larsen "4. Symposium Für Biobrennstoffe und Ümweltfreundliche Heizanlagen", Regensburg, 13. september 12. "Tilbageførsel af aske fra biomasseforbrænding (cadmium- og tungmetalindhold)", v/merete Morsing, Brændsels og Fyringsteknisk Selskab, 21. september 13. "Kondensat fra flisfyringsanlæg", v/henrik Houmann Jakobsen, DFF's flisgruppe 28. november 14. "Fyringsforsøg med helsædsafgrøder", v/lars S. Nokolaisen, DFF's halmklubmøde den 6. december 15. "Dansk know how vedrørende træ til energiformål", v/niels Heding, Miljøstyrelsen (DANCED) konference om miljøorienteret udviklingsbistand, 18. december

8 Bilag 6: Afholdte møder samt deltagelse i møder, konferencer m.v. Deltagelse i SID's konference om en økologisk jordbrugsreform i Helsingør den 16. og 17. januar. Deltagelse i Swiss Combi Symposium i Schweiz vedr. tørring af flis, 20. januar Afholdelse af temadag "Omkostninger ved tilvejebringelse af halm". Hotel Nyborg Strand, 30. januar Deltagelse i Danske halmleverandørers årsmøde på Nyborg Strand, 6. februar Arrangør af møde for Vejle Kommune den 4. april vedrørende beskæftigelsesmuligheder omkring træ til energi. Deltagelse i konference "Power production fra Biomass II", marts Deltagelse i møde om tungmetal i aske og den nye slambekendtgørelse i Energistyrelsen, 7. april Deltagelse i DFF's halmklubs jubilæumsmøde i Neksø, maj Deltagelse i møde om energistatistik i Energistyrelsen, 9. maj Deltagelse i DAPO's årsmøde i Billund, 23. maj Deltagelse i høring arrangeret af teknologidata, samt udarbejdelse af kommentarer, 9. august Deltagelse i Second Biomass Conference of the Americas, Portland, Oregon, USA august Arrangeret møde og ekskursion for Hedeselskabets læ plantningskonsulenter vedrørende klonvalg og dyrkningsmetoder for energipil. Deltagelse i møde den 16. juni med Skov- og Naturstyrelsens Handelskontor vedrørende udvikling af ny type flishugger. Deltagelse i møde med Lindana A/S den 15. august i Tørring vedrørende udvikling af ny type flishugger. Deltagelse i møder den 27/2, 8/6 og 11/9 vedrørende AFB-netværk iværksat af Energistyrelsen. Møde i Skatteministeriet om konsekvenser og administration af den nye svovlafgift, København 6. september Deltagelse i DFF's landsmøde i Århus oktober

9 Medarrangører af udstillingen Have & Landskab 6-7/9, Jernbjerggård, Slagelse. Indslag omkring bioenergi - flishuggere, brændekløvere, mindre fyringsanlæg med flere betalende gæster. Deltagelse i konference i Stockholm "Värme- och Kraftvärme produktion med förnybare Bränslen", 28. september Deltagelse i The Third International Wood for Fuel Conference samt arrangeret seminar for deltagerne vedrørende høstning og lagring af flis i Danmark, oktober Deltagelse i møde i Landbrugsministeriets Forskningssekretariat om forslag til internordisk non-food forskningsprogram, 30. oktober Deltagelse i møde i Energistyrelsen om træressourcer i Danmark, 6, november Deltagelse i Svendborg Halmleverandørselskabs generalforsamling den 22. november Deltagelse i møde i Palsgård skovdistrikt om flishugning af trædele, 20. og 21. november Deltagelse i møde i Dansk Skovforening vedr. udarbejdelse af folder om flis- og brændeproduktion, 29. november Deltagelse i DFF's halmklubmøde den 6. december Deltagelse i ETSU-workshop i Glaskow vedr. energiafgrøder Deltagelse i 3 møder i Energistyrelsens Biomasseudvalg Deltagelse i 5 møder i Energistyrelsens Fastbrændselsgruppe Deltagelse i 4 møder i Non-food-sekretariatets Forskningsudvalg Deltagelse i følgegruppe vedr. "Mindre kedler for Biomasse i område 4" Deltagelse i følgegruppe for ALTENER projektet "Anvendelse af interaktive multimedieprogrammer til information om vedvarende energi"

10 Bilag 7: Oversigt over artikler m.m. 1. "Små biomassefyrede fjernvarmeværker i mindre bysamfund", Byggeteknik nr "To nye terrængående flishuggere", Skoven nr "Silvatec Flishugger", Skoven nr "Halmen kom i fokus i 1994", Dansk BioEnergi nr. 19, februar 5. "Internationale erfaringer med bioenergi", Dansk BioEnergi nr. 19, februar 6. "Begrænset produktion fra energipil", Dansk BioEnergi nr. 19, februar, 7. "Granbrænde", Videnblade Skovbrug februar 8. "Produktion af flis til mindre fyringsanlæg", Videnblad nr. 85, marts 9. "Stigende eksport af biomasseteknologi", Dansk Bio Energi nr. 20, april 10. "Næringsstoftab ved flishugning", Videnblade Skovbrug, 6.3-9, juni. 11. "Svovlafgift på biobrændsler", Dansk BioEnergi nr. 21, juni 12. "Produktion i danske energiskove af pil, Videnblad nr. 88, juli 13. "Omkostninger ved flisproduktion, Videnblad nr. 89, juli 14. "Gratis tilslutning til halmvarmeværk", Dansk BioEnergi nr. 22, august 15. "Svovlafgiften en realitet", Dansk BioEnergi nr. 22, august 16. "Rensning af tungmetaller fra flisværker", Dansk BioEnergi nr. 22, august 17. "Tørstofproduktion i danske energiskove af pil", Videnblade skovbrug 3.1-2, august 18. "Flis- og rundtræmetoden i ung gran", Videnblade Skovbrug, september 19. "Korn i flammer", Dansk BioEnergi nr. 23, oktober 20. "Pressede piller", Dansk BioEnergi nr. 24, december 21. "Nabovarme vækker interesse i landsbyer", Dansk BioEnergi nr. 24, december

11 Bilag 8: Oversigt over publikationer "Rapporter om halm og træ", liste over udgivelser i Videncenter for Halm- og Flisfyring om anvendelse af faste biobrændsler i energiforsyningen, 3. udgave, marts 1995 Bilag 9: Oversigt over udenlandske besøgsgrupper 1. Planlægning og afholdelse af arrangement med besøg fra ETSU, medio februar 2. Møde med Biomasse Normandie hvor der blev fortalt om halm og træ generelt samt fremvisning af Assens (Mariager), marts. 3. Delegation fra Tyskland, UK, Frankrig og Holland. Besøg på to varmeværker og besigtigelse af pilemarker. Den 27. til 28. april. 4. Fem tyske varmeværksfolk fra Lübeck. Besøg på to flisfyrede varmeværker. Den 11. maj. 5. Arthur Riedacker, Institut National de la Recherce Agronomique, Ivry, Frankrig med en gruppe. Den 3. juni. 6. Fire hollandske varmeværksfolk. Besøg på 3 flisfyrede varmeværker og ekskursion i skoven for besigtigelse af flisproduktion i Danmark juni. 7. Ekskursion og møde omkring skovlandbrug med henblik på øget brændselsproduktion for australsk delegation den 8. juni. 8. Delegation fra det polske statsskovbrug den 3. juli. 9. Estisk delegation af skovbrugere den 7. juli. 10. Møde med russere på Svebølle Fjernvarmeværk, 18. august 11. Besøg fra NOBIO den 19. oktober 12. Ekskursion med 27. østrigske studerende fra Handelsuniversitetet i Wien til sjællandske og jyske biobrændselsværker, 8. december 13. Besøg på Grenå KV-værk med Mr. Miura fra Heat Pump Technology Centre og Japan.

Rapport over aktiviteterne. i 1995

Rapport over aktiviteterne. i 1995 Rapport over aktiviteterne i 1995 Videncenter for Halm- og Flisfyring Indholdsfortegnelse 1. Generely om arbejdet i 1995 1 1.1 Indledning 1 1.2 Vurdering af de opnåede resultater 1 2. Beskrivelse af aktiviteterne

Læs mere

BILAGSFORTEGNELSE. Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996

BILAGSFORTEGNELSE. Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996 Bilag 3: Henvendelser til Halm- og Flisinformationen Bilag 4: Videnblade Bilag 5: 9th European

Læs mere

Bilag 3. Videnblade - Indholdsfortegnelse. Videncenter for Halm- og Flisfyring Afsluttende rapport

Bilag 3. Videnblade - Indholdsfortegnelse. Videncenter for Halm- og Flisfyring Afsluttende rapport Videncenter for Halm- og Flisfyring 1986-2002 Afsluttende rapport Bilag 3 Videnblade - Indholdsfortegnelse Nr. Emne Dato 0-12 (udgået) 13 Årsvirkningsgrad ved fyring med halm 17.05.89 14 (udgået) 15 Varighedskurver

Læs mere

Bilagsfortegnelse. Idriftsatte halm- og træfyrede værker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997. Henvendelser til Halm- og flisinformationen

Bilagsfortegnelse. Idriftsatte halm- og træfyrede værker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997. Henvendelser til Halm- og flisinformationen Bilagsfortegnelse Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede værker Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Henvendelser til Halm- og flisinformationen

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Halm til fjernvarme og kraftvarme

Halm til fjernvarme og kraftvarme Halm til fjernvarme og kraftvarme Seminar om afgrøder til Bioenergi den 7. november 2006 Jørgen Hinge, Halm til bioenergi Ressourcer og anvendelse Organisering af halmleverancer Halm til elværkerne Halmpriser,

Læs mere

Rapport over aktiviteterne. 2001 og 2002. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Rapport over aktiviteterne. 2001 og 2002. Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapport over aktiviteterne 2001 og 2002 Videncenter for Halm- og Flisfyring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STATUS FOR VIDENCENTRETS ARBEJDE...3 1.1 Organisationen - Danmarks stærkeste videnbase om bioenergi...3

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring

Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring Bilag 2 Eksempler på igangsætningssager Eksempel 1: Sager i 1998 Som eksempel er der i dette afsnit en kortfattet beskrivelse af igangsætningssagerne gennemført af de tre parter i 1998. Forskningscenter

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi Træ til energiformål er udarbejdet i 1999 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.videncenter.dk). Publikationen findes på adressen: www.ens.dk. Den trykte udgave kan fås ved henvendelse

Læs mere

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Seminar om termisk forgasning i Danmark Brøndby, Danmark, 17. november 2015 Morten Tony Hansen Senior projektleder FORCE Technology

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Rapport over aktiviteterne. i 1999. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Rapport over aktiviteterne. i 1999. Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapport over aktiviteterne i 1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STATUS FOR VIDENCENTRETS ARBEJDE...4 Om denne rapport...4 Organisation...4 Generelle tendenser...4 Anden finansiering

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Videncenter for Halm- og Flisfyring. Eksportundersøgelse 1998. November 1999

Videncenter for Halm- og Flisfyring. Eksportundersøgelse 1998. November 1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Eksportundersøgelse 1998 November 1999 Denne rapport omhandler en undersøgelse af eksporten af dansk biobrændselsteknik og rådgivning i 1998. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Rapport over aktiviteterne

Rapport over aktiviteterne Rapport over aktiviteterne 2000 Videncenter for Halm- og Flisfyring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STATUS FOR VIDENCENTRETS ARBEJDE...4 Organisation...4 Generelle tendenser...4 Anden finansiering af aktiviteterne...4

Læs mere

1. Spørgsmål til og svar fra Videncenter for Halm- og Flisfyring

1. Spørgsmål til og svar fra Videncenter for Halm- og Flisfyring Videncenter for Halm- og Flisfyring 1986-2002 Afsluttende rapport Bilag 1 1. Spørgsmål til og svar fra Videncenter for Halm- og Flisfyring En af Videncentrets mest betydende kontaktflader udadtil har været

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune Status på projektet og arbejdspakker Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Overordnet proces Kick-off seminar april 2014. Kortlægninger (delvist i samarbejde m. Region Syddanmark)

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004

Nordvarmesymposium, Ålesund 2004 Den 15. juni 2004 Den 15. juni 2004 Status for varmeplanlægningen i Danmark F Flemming Andersen Teknisk direktør VEKS Overordnede energipolitiske målsm lsætninger Varmeforsyningsloven F 1973 92 % olieimport Mellemøstkrigen

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Separation og genanvendelse af aske fra biobrændselsanlæg. Morten Tony Hansen dk-teknik

Separation og genanvendelse af aske fra biobrændselsanlæg. Morten Tony Hansen dk-teknik Separation og genanvendelse af aske fra biobrændselsanlæg Morten Tony Hansen dk-teknik Miljøprojekt Nr. 962 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper Varmepumperejseholdet - indsats og resultater Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk 29.09.2016 Tilskudsordningen 2015 - Oversigt over ansøgninger 22 ansøgninger

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

13. Fjernvarmeværker

13. Fjernvarmeværker 13. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Biomasse til kraftvarme hvor skal den komme fra?

Biomasse til kraftvarme hvor skal den komme fra? Biomasse til kraftvarme hvor skal den komme fra? Plantekongres 2011 12. januar 2011, Herning Anders Evald, FORCE Technology 1 Om FORCE Technology FORCE Technology er blandt de førende teknologiske rådgivnings-

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus 2010 - Forslag til klimavarmeplan 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand,

Læs mere

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Vi kan ikke undvære kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig

Læs mere

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI 3 VI KAN IKKE UNDVÆRE KRAFTVARMEVÆRKERNE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Mængden af el fra vind- og solenergi svinger

Læs mere

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland Tema: Energiskov Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland 0. Disposition 1. Flisindblik markedsanskuelse 2. Produktet 3. Dyrkning af pil og poppel 4. Økonomi 5. Energiskov 360 6. Afrunding 0. Flis

Læs mere

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen!

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen! Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm Tirsdag den 1. december 2015 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.05 Kl. 17.15 Kl. 17.25 Kl. 17.55 Velkomst v/ fmd.

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Seminar om termisk forgasning i Danmark Tirsdag den

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Workshop -Biomasse 1 Overordnet strategi Produktion og brug af biomasse til energi i regionen skal for at fremme beskæftigelsen og minimere importen øges væsentligt. Udnyttelsen af restprodukter fra land-og

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse TREFOR Vand Værdiskabende grundvandsbeskyttelse Baggrund Situationen i indvindingsoplandet og vejen frem Nogle indvindingsområder er udfordret af bl.a. intensivt landbrug Nogle jordejere er udfordret af

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net Et højteknologisk energi-netværk Hvad er? Kan man samle den danske forsknings- og udviklingsindsats indenfor vedvarende energi? Eva Ryberg M. Sc. Sekretariatsleder Fra central til decentral energiproduktion

Læs mere

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden!

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Kedelspecialist Ivan Rechter og proceskemiker Niels Ole Knudsen Afdelingen for bioenergi og termisk kraftvarmeproduktion 1 COWI

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på

Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på adressen: www.ens.dk. Den trykte udgave kan fås ved henvendelse

Læs mere

Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området

Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området Finn Bertelsen, Energistyrelsen Seminar har brændeovne en fremtid Det Økologiske Råd, februar 2009 Indhold Danmarks mål på klima- og VE-området

Læs mere

Slutrapport for PSO projekt 6523

Slutrapport for PSO projekt 6523 Slutrapport for PSO projekt 6523 F&U-program for biomasseforbrænding med erfaringsopsamling fra biomasseværkerne Prepared Bo Sander, 15 July 2008 Checked Accepted Approved Doc. no. 290364 Replaces doc.

Læs mere

Det brandgode alternativ

Det brandgode alternativ Information om biobrændsler Det brandgode alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Indhold Forord Af direktør Ib Larsen, Energistyrelsen 3 Lavere varmeudgifter med biobrændsler 4 Biobrændsler

Læs mere

Introduktion og oversigt bioenergiområdet

Introduktion og oversigt bioenergiområdet Introduktion og oversigt bioenergiområdet Kathrine Hauge Madsen khm@.dk Indhold Den danske energisituation Bioenergi i Danmark indtil nu Fast brændsel Transportbrændstoffer Energiafgrøder til biogas Bioenergien

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Temadag: Vækst i fjernvarmesektoren Kold Fjernvarme

Temadag: Vækst i fjernvarmesektoren Kold Fjernvarme Temadag: Vækst i fjernvarmesektoren Kold Fjernvarme Temadag Grøn Energi Tirsdag den 7. februar 2017 Agenda Præsentation af Silkeborg Varme A/S, herunder aktuelle projekter Fjernvarmeforsyning med Kold

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening

Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Dansk Skovforening er Skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Bilag Bilag

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi Træ til energiformål Teknik - Miljø - Økonomi Videncenter for Halm- og Flisfyring 1999 2. udgave Træ til energiformål er udarbejdet i 1999 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.videncenter.dk).

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG JPH ENERGI A/S Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG RÅDGIVENDE INGENIØRER JPH Energi A/S er ét af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer indenfor energianlæg, damp- og kedelanlæg,

Læs mere

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016 ENK/6/16.d Baggrundsnotet Dato 27. januar 217 ns rolle i middelspor og elspor i AP216 Anvendelsen af biomasse i form af træflis, træpiller og halm, indenfor el- og fjernvarmesektoren og erhverv og husholdninger,

Læs mere

Velkommen til - Biomasse i varmeproduktion

Velkommen til - Biomasse i varmeproduktion Velkommen til - Biomasse i varmeproduktion WWW.BRIXKAMPENERGI.DK Tlf. 96 19 53 00 E mail : energi@brixkamp.dk Indhold - Politiske restriktioner på omlægning til biomasse -Prisudvikling - Har vi biomasse

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde

Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde Niels Heding, forskningsleder, Forskningscenter for Skov og Landskap Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde Baggrund I de sidste 20 år er skovbruget igen begyndt at høste træbrændsel

Læs mere

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Erfaring med forbedret økonomi i 35 barmarksværker Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme tirsdag den 11. juni 2013 Comwell Rebild Bakker v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Præsentation

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer?

Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer? Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer? Bioresource-seminar Aarhus Universitet 22. november 2016 Søren Ugilt Larsen, TI / AU Anders

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere