Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995."

Transkript

1 Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i Halm Horreby Flis Vesløs Bækmarksbro Græsted Gilleleje

2 Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i Til hver projekt/sag er der knyttet en kode med følgende betydning: 1: bliver måske til noget 2: er næsten besluttet 3: under opførelse eller opført NG: bliver ikke til noget p.g.a. naturgas 4: bliver ikke til noget af andre årsager Lokaliteter, hvor der er ydet igangsætningshjælp i Træ Kode Opgaver i 1995 og status pr Dyngby 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for et halmfyret varmeværk på 200 kw der passes af landmand. Eskildstrup 1 Bistand til rådgivende ingeniør i forbindelse med vurdering af projekt Eskildstrup-Ørnslev. Gilleleje 3 Idriftsat ultimo Hvidebæk 1 Vurdering af mulighed for industrielt kraftvarmeanlæg på affaldstræ kombineret med tørreanlæg for træ. Ændret placering undersøges. Kvistgård 1 Der overvejes et halmfyret projekt hos Garli Gry. Sandved-Tornemark 1 Der overvejes nu halm og biogas. Bistand til arbejdsgruppe omkring forudsætninger og projektøkonomi. Sdr. Nissum 1 Lille barmarksby, formentlig flis eller piller. Bistand til initiativgruppe og ingeniørfirma. Skovsgård 2 Udarbejdelse af projektforslag i forbindelse med en omfattende teknisk/økonomisk sanering af Skovsgård Energiselskab. Projektforslaget indeholder en biogas/flis løsning. Staby 1 Lille barmarksby, formentlig flis eller piller. Bistand til initiativgruppe og ingeniørfirma. Søndbjerg 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for flisfyret varmeværk i Lilleby (35 boliger) med to ungdomsskoler (Thyholm). Tolne-Mosbjerg 1 Rapport afleveret til ENS. Projektet overvejes. Trundholm 1 Kommunen presser på for NG-kraftvarme og biomasse i småbyer. Trustrup-Lyngby 1 Vurdering af flisprojekt bl.a. i samarbejde med Grenå Varmeværk. Uhre 2 Opfølgning på igangsætningsarbejde for 1994 m.h.t. etablering af træpillefyret fjernvarme. Øster Alling 1 Indledende drøftelser med rådgivende firma vedr. flisfyr eller biogas/flis. Lyne 1 Drøftelse med beboerforening os Sydjysk Universitetscenter (projekt GRO-kraft) om flisløsning til by og foderstofforretning. Assens 1 Hjælp til udformning af ansøgning til Energistyrelsen Halm Horreby 3 Anlægget idriftsat i november 1995.

3 Ørsted 1 Bistand i forbindelse med vurdering af tilslutning af elkunder i nyt forsyningsområde. Sandager 1 Økonomiberegning og anlægsbeskrivelse for halmfyret varmeværk på 630 kw. Svendborg NG Deltagelse i udarbejdelse af alternativt projektforslag om halmfyret kraftvarme for Svendborg by. Vipperød 1 Nabovarmeprojekt med forsyning af større gård og 15 mindre huse. Hinnerup 1 Drøftelse af forprojekt for KV-anlæg med henblik på ansøgning til Energistyrelsen. Mindre sager: Husby 4 Drøftelse med lokal maskinstation om halmfyret varmeværk i mindre bebyggelse. Byens udstrækning er sikkert for stor. Skibby 1 Svømmebadet Hellas (brændselsvalg, teknik og økonomi). Østergård 4 Drøftelse om kraftvarme på kyllingegødning på stort hønseri i Salling. Ørslev Kloster 1 Institutionsanlæg for træpiller med elvarmekonvertering samt tilslutning af kirke. Læsø Varmeværk 1 Rådgivning vedr. opbevaring af flis.

4 Status ultimo 1995 for igangsætningssager fra 1994 For at følge udviklingen i tidligere igangsætningssager anføres status for de enkelte sager, så vidt den er kendt for Videncentret. De anførte koder, har samme betydning som i 1995-listen. Træ Status ultimo 1994 Status ultimo 1995 Assens (Jylland) 3 Idriftsat medio Ejsing 1 Får naturgasbaseret kraftvarme. Gilleleje 2 Idriftsat ultimo Græsted 2 Idriftsat ultimo Hjordkjær 1 Licitation afholdt i Hou 4 Har valgt naturgas. Jægerspris NG Naturgas kraftvarme er opført. Lindum 4 Kollektiv anlæg droppet. Muligvis flere indv. biogasanlæg. Løkken-Vrå 1 Projektet blev ikke til noget. Skarve-Borbjerg 3 Idriftsat sommeren Skelund-Visborg NG Sammenligning af forudsætninger for naturgas og flis løsning. Skovsgård 1 Se bilag 2, status pr Søndbjerg 1 Se bilag 2, status pr Tolne - Mosbjerg 1 Se bilag 2, status pr Trustrup-Lyngby 1 Se bilag 2, status pr Trundholm 1 A.m.b.a. dannet, naturgasløsning overvejes som alternativ til flis/halm Borgermøder afholdt. Uhre 1 Se bilag 2, status pr Vesløs 3 Idriftsat Vrinners-Knebel 1 Kraftvarmeløsning for dyr. Alm. fjernvarme overvejes. Ålum 1 Manglende tilslutning årsag til at projektet er droppet. Halm Horreby 1 Idriftsat i november 1995 Kværndrup 1 Vurdering af akkumuleringstank for varmeværket. Nakskov 3 Vurdering for ENS af økonomien i en ny halmkedel. Ørsted 3 Se bilag 2, status pr

5 Bilag 3: Henvendelser til Halm- og Flisinformationen Der er i 1995 registret i alt 1360 henvendelser fordelt på: Brændselsleverandører Varmeværker Små fyringsanlæg El-producenter Energiafgrøder 38-1) Fabrikanter Rådgivende ingeniører Myndigheder (amter, komm., m.fl.) Andre 2) I alt ) Denne gruppe er ikke opgjort særskilt i ) Denne gruppe omfatter henvendelser fra udlandet, studerende, presse, forskningsinstitutioner, biblioteker, advokater, foreninger, m.fl.

6 Bilag 4: Videnblade, der er udsendt i 1995 Nr. Emne udsendt dato 82 Vandindhold i flis - omregning af vægtbasis Halmarters kemiske sammensætning Røgrensning på mindre halmfyr Produktion af flis til mindre anlæg Halms og kerners kemiske sammensætning Udvaskning af byg- og hvedehalm Produktion af pil i danske energiskove Flis- og rundtræmetoden i ung gran Skema til registrering af brændselsforbrug Kalibrering af energimålere Brandsikring af halmoplag i det fri Anlægspriser for halmfyrede fjernvarmeværker Bioenergy List Antallet af abonnenter ved udgangen af 1995: Brændselsleverandører (halm, flis og piller) 26 Halmvarmeværker 61 Flisvarmeværker 36 Elselskaber og KV-værker 16 Fabrikanter af halm-, flis-, og pillefyr samt fjernvarmerør 45 Styrelser, amter og kommuner, andre off. myndigheder 20 Rådgivende ingeniørfirmaer 40 Videncentre, organisationer 54 Presse 6 Andre 14 Abonnenter i alt 318

7 Bilag 5: Afholdte foredrag 1. "Økologiske perspektiver for skovbruget", v/frans Theilby, SID's konference om en økologisk jordbrugsreform, Helsingør den 16. og 17. januar 2. "Omkostningsstudier, nøgletal for driftsteknik" v/villy Nielsen, Videncenter for Halm- og Flisfyring temadag om omkostninger ved tilvejebringelse af halm, Hotel Nyborg Strand 30. januar 3. "Forskningscentrets forsøg med piledyrkning og høst af skovflis contra pileflis", v/niels Heding, energimøde hos Nielsen & Smith A/S, Glostrup, 20. marts 4. "Forbrænding af biomasse", v/hans Falster, Foredrag på DTU 21. april 5. "Er der økonomi i små dampturbineanlæg", v/lars Ravn-Jensen, DFF's halmgruppes jubilæumsmøde maj i Neksø 6. "Analyser af halmaske, Prøvetagning - prøveopberedning - analyse" v/susanne Westborg, DFF's halmgruppes jubilæumsmøde maj i Neksø 7. "Barriers and recommendations for biomass and Waste" v/anders Evald, Seminar i Valladolid, Spanien 17. maj 8. "Biomass experiences in Denmark" v/anders Evald, Seminar i Valladolid, Spanien 17. maj 9. "Wärmeerzeugen aus Getreide und Rapsstroh" v/carsten Nielsen, Workshop i Neumünster maj 10. "Slamgødskning i energiskove af pil", v/k. Hauge-Nielsen, DAKOFA konference, 14. juni 11. "Abgasreinigung bei Stroh- uns Holz feuerungsanlagen" v/mogens G. Larsen "4. Symposium Für Biobrennstoffe und Ümweltfreundliche Heizanlagen", Regensburg, 13. september 12. "Tilbageførsel af aske fra biomasseforbrænding (cadmium- og tungmetalindhold)", v/merete Morsing, Brændsels og Fyringsteknisk Selskab, 21. september 13. "Kondensat fra flisfyringsanlæg", v/henrik Houmann Jakobsen, DFF's flisgruppe 28. november 14. "Fyringsforsøg med helsædsafgrøder", v/lars S. Nokolaisen, DFF's halmklubmøde den 6. december 15. "Dansk know how vedrørende træ til energiformål", v/niels Heding, Miljøstyrelsen (DANCED) konference om miljøorienteret udviklingsbistand, 18. december

8 Bilag 6: Afholdte møder samt deltagelse i møder, konferencer m.v. Deltagelse i SID's konference om en økologisk jordbrugsreform i Helsingør den 16. og 17. januar. Deltagelse i Swiss Combi Symposium i Schweiz vedr. tørring af flis, 20. januar Afholdelse af temadag "Omkostninger ved tilvejebringelse af halm". Hotel Nyborg Strand, 30. januar Deltagelse i Danske halmleverandørers årsmøde på Nyborg Strand, 6. februar Arrangør af møde for Vejle Kommune den 4. april vedrørende beskæftigelsesmuligheder omkring træ til energi. Deltagelse i konference "Power production fra Biomass II", marts Deltagelse i møde om tungmetal i aske og den nye slambekendtgørelse i Energistyrelsen, 7. april Deltagelse i DFF's halmklubs jubilæumsmøde i Neksø, maj Deltagelse i møde om energistatistik i Energistyrelsen, 9. maj Deltagelse i DAPO's årsmøde i Billund, 23. maj Deltagelse i høring arrangeret af teknologidata, samt udarbejdelse af kommentarer, 9. august Deltagelse i Second Biomass Conference of the Americas, Portland, Oregon, USA august Arrangeret møde og ekskursion for Hedeselskabets læ plantningskonsulenter vedrørende klonvalg og dyrkningsmetoder for energipil. Deltagelse i møde den 16. juni med Skov- og Naturstyrelsens Handelskontor vedrørende udvikling af ny type flishugger. Deltagelse i møde med Lindana A/S den 15. august i Tørring vedrørende udvikling af ny type flishugger. Deltagelse i møder den 27/2, 8/6 og 11/9 vedrørende AFB-netværk iværksat af Energistyrelsen. Møde i Skatteministeriet om konsekvenser og administration af den nye svovlafgift, København 6. september Deltagelse i DFF's landsmøde i Århus oktober

9 Medarrangører af udstillingen Have & Landskab 6-7/9, Jernbjerggård, Slagelse. Indslag omkring bioenergi - flishuggere, brændekløvere, mindre fyringsanlæg med flere betalende gæster. Deltagelse i konference i Stockholm "Värme- och Kraftvärme produktion med förnybare Bränslen", 28. september Deltagelse i The Third International Wood for Fuel Conference samt arrangeret seminar for deltagerne vedrørende høstning og lagring af flis i Danmark, oktober Deltagelse i møde i Landbrugsministeriets Forskningssekretariat om forslag til internordisk non-food forskningsprogram, 30. oktober Deltagelse i møde i Energistyrelsen om træressourcer i Danmark, 6, november Deltagelse i Svendborg Halmleverandørselskabs generalforsamling den 22. november Deltagelse i møde i Palsgård skovdistrikt om flishugning af trædele, 20. og 21. november Deltagelse i møde i Dansk Skovforening vedr. udarbejdelse af folder om flis- og brændeproduktion, 29. november Deltagelse i DFF's halmklubmøde den 6. december Deltagelse i ETSU-workshop i Glaskow vedr. energiafgrøder Deltagelse i 3 møder i Energistyrelsens Biomasseudvalg Deltagelse i 5 møder i Energistyrelsens Fastbrændselsgruppe Deltagelse i 4 møder i Non-food-sekretariatets Forskningsudvalg Deltagelse i følgegruppe vedr. "Mindre kedler for Biomasse i område 4" Deltagelse i følgegruppe for ALTENER projektet "Anvendelse af interaktive multimedieprogrammer til information om vedvarende energi"

10 Bilag 7: Oversigt over artikler m.m. 1. "Små biomassefyrede fjernvarmeværker i mindre bysamfund", Byggeteknik nr "To nye terrængående flishuggere", Skoven nr "Silvatec Flishugger", Skoven nr "Halmen kom i fokus i 1994", Dansk BioEnergi nr. 19, februar 5. "Internationale erfaringer med bioenergi", Dansk BioEnergi nr. 19, februar 6. "Begrænset produktion fra energipil", Dansk BioEnergi nr. 19, februar, 7. "Granbrænde", Videnblade Skovbrug februar 8. "Produktion af flis til mindre fyringsanlæg", Videnblad nr. 85, marts 9. "Stigende eksport af biomasseteknologi", Dansk Bio Energi nr. 20, april 10. "Næringsstoftab ved flishugning", Videnblade Skovbrug, 6.3-9, juni. 11. "Svovlafgift på biobrændsler", Dansk BioEnergi nr. 21, juni 12. "Produktion i danske energiskove af pil, Videnblad nr. 88, juli 13. "Omkostninger ved flisproduktion, Videnblad nr. 89, juli 14. "Gratis tilslutning til halmvarmeværk", Dansk BioEnergi nr. 22, august 15. "Svovlafgiften en realitet", Dansk BioEnergi nr. 22, august 16. "Rensning af tungmetaller fra flisværker", Dansk BioEnergi nr. 22, august 17. "Tørstofproduktion i danske energiskove af pil", Videnblade skovbrug 3.1-2, august 18. "Flis- og rundtræmetoden i ung gran", Videnblade Skovbrug, september 19. "Korn i flammer", Dansk BioEnergi nr. 23, oktober 20. "Pressede piller", Dansk BioEnergi nr. 24, december 21. "Nabovarme vækker interesse i landsbyer", Dansk BioEnergi nr. 24, december

11 Bilag 8: Oversigt over publikationer "Rapporter om halm og træ", liste over udgivelser i Videncenter for Halm- og Flisfyring om anvendelse af faste biobrændsler i energiforsyningen, 3. udgave, marts 1995 Bilag 9: Oversigt over udenlandske besøgsgrupper 1. Planlægning og afholdelse af arrangement med besøg fra ETSU, medio februar 2. Møde med Biomasse Normandie hvor der blev fortalt om halm og træ generelt samt fremvisning af Assens (Mariager), marts. 3. Delegation fra Tyskland, UK, Frankrig og Holland. Besøg på to varmeværker og besigtigelse af pilemarker. Den 27. til 28. april. 4. Fem tyske varmeværksfolk fra Lübeck. Besøg på to flisfyrede varmeværker. Den 11. maj. 5. Arthur Riedacker, Institut National de la Recherce Agronomique, Ivry, Frankrig med en gruppe. Den 3. juni. 6. Fire hollandske varmeværksfolk. Besøg på 3 flisfyrede varmeværker og ekskursion i skoven for besigtigelse af flisproduktion i Danmark juni. 7. Ekskursion og møde omkring skovlandbrug med henblik på øget brændselsproduktion for australsk delegation den 8. juni. 8. Delegation fra det polske statsskovbrug den 3. juli. 9. Estisk delegation af skovbrugere den 7. juli. 10. Møde med russere på Svebølle Fjernvarmeværk, 18. august 11. Besøg fra NOBIO den 19. oktober 12. Ekskursion med 27. østrigske studerende fra Handelsuniversitetet i Wien til sjællandske og jyske biobrændselsværker, 8. december 13. Besøg på Grenå KV-værk med Mr. Miura fra Heat Pump Technology Centre og Japan.

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER Fase 1. maj - oktober 2008 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret Vestjysk Landboforening Ringkøbing

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011

HALM TIL ENERGI. Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 HALM TIL ENERGI Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Halm til energi Status, teknologier og innovation i Danmark 2011 Udgivet af Agro Business Park A/S, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked

Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark a/s. Februar 2013 4000 1.000 m 3 3000 2000 1000 0 Danmarks forbrug af flis Realiseret forsyning

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere