Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. - Steen Olsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008"

Transkript

1 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen

2 Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket imellem risiko, ansvar og brandstrategi -5) CFD et eksempel fra Rosborg gymnsaium -4) Kunder -5) referencer -6) kontaktoplysninger

3 1) baggrund Uddannelser: -Uddannet struktør (2. årig entreprenør udd. ved Aagaard i Vejle) -Uddannet bygningsingeniør fra Horsens ingeniørhøjskole -Uddannet Master i brandsikkerhed på DTU i Lyngby Erhvervserfaringer: -Selvstændig brandrådgiver i ca. 2 år og to dage -Brandteknisk rådgiver hos fa. Niras Safety og fa. Constructa. ca. 4,5 år -Byggesagsbehandler i 10.5 år i Vejle og Horsens kommune -Byggeleder i Tyskland / Berlin / Frankenberg i ca. 3 år

4 2) produkter/ydelser - Viden om lovgivningen - Udarbejdelse af brandstrategier - Udarbejdelse af brandstrategirapporter + brandteknisk eftervisninger + flugtvejsanalyser - Udarbejdelse af sviganalyser / sårbarheds analyser - Udarbejdelse af drift- kontrol og vedligeholdelses planer CFD-Rosborg i Vejle beregning af brandventilationen i taget Lovgivning: - BR 08 / BR 10 - eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri - brandteknisk dimensionering af byggeri - div. DBI normer 232 (ABA) 251 (sprinkling) - 24 (varsling) osv. -- ventilationsnormen DS og DE/EN til 10 brandventilation / strømforsyning mv. - de tekniske forskrifter - Andre Afledte normer og regler som accepteres i de fleste kommuner ift. byggeloven: -En kommunes særregler / traditioner og kan de have det? Men loven for en bygning er altid den udarbejde brandstrategi og DKV planen!

5 3)Brandstrategi / Fravigelser fra lovgivningen De hyppigeste forekommende fravigelser skal nævnes her! -brandmæssig uklassificeret glas i brandcelle vægge! Eller anvendelse af EW glas i brandcelle eller brandsektionsvægge! -Adskillelse af kælder, via luftsluse eller over det fri, hvis højden er > 9.6 m til øverst etagedæk glemmes oftest! -indeliggende opholdsrum uden redningsvinduer eller to uafhængige flugtveje (brandloven og arbejdsmiljøloven er gældende) -storrums kontorere > 150 kvm (opdeling i brandceller!) -bærende konstruktioner ved højde > 12 m (sættes fejlagtigt til REI 60 A2-s1,d0) -elevatordøre, skal klassificeres iht. byggevaredirektivet og ikke klassificeres efter elevator direktivet -anvendelse af brandbare isoleringer i fx køle / fryserum. -anvendelse af gangarealer til andet end gang! (der er to lovgivninger byggeloven (byggesagsbehandleren) og de driftmæssige foreskrifter (beredskabet) -manglende redningsvinduer pr. påbegyndt 10 person! (husk tophængte redningsvinduer er forbudt ved h>9.6m til øverst gulv) -forkerte dørvalg! -for få flugtveje og for små flugtveje 1cm/person reglen! Øvrige forekommende: -portgemmengang udføres ofte som brandmæssig uklassificeret -strømforsyningen til naturlig/mekanisk brandventilation skal udføres iht. DS ofte anvendes stærkstrømsreglementet! -ensidigt (REI 60) - og dobbeltsidigt (EI 60) brandkarmserstatninger -manglende vurdering af vertikal brandsikring! (I gamle dage havde vi ofte murede brystninger) Være på forkant ved et godt kendskab til loven og fravigelserne det gør dig stærk og troværdig!

6 4)Forhåndsdialog forhåndsdialog med myndighederne! Holdningen, som mange brugte i gamle dage hvordan vil du have det søde byggesagsbehandler er i dag ofte en meget dyr holdning / løsning - Lad rådgiveren komme med en brandstrategi! Fiske på bordet! Samtlige fravigelser skal på bordet og beskriv hvad du vil gøre isteden!

7 5) Risikoafdækning Skal vi gøre det bedre end hvad brand loven siger? -nogle gange ja og nogle gange nej! bygningen skal ses i sin helhed og risikoen afdækkes! Dvs. at alle risiko momenter bør afdækkes! - Brandstrategien med alle fravigelser - Vand(skader) hvis der indbygges sprinkler er det virkeligt nødvendigt? - Forbyggelse imod tyveri + hærværk kamera / TV overvågning? Fx bør eksisterende eltavler bør udsættes for en Termografisk fotografering Større el-tavler placeres i en brandcelle! En god brandsikkerhed/risikoafdækning (brandstrategi) skal gøres til en handelsvare overfor forsikringskonsulenten Fordele: større bevidsthed om bygningens svagheder og styrker Begge partner (ejer+forsikringsselskabet) har en fordel når risikoen er formindsket og afdækket og derfor skal man forlange en reduktion i forsikringspræmierne og en mere målrettet forsikring skal forhandles!

8 6)Fordeling af ansvar Ejeren har altid ansvaret for brandsikkerheden i en ejendom! (jf. byggeloven 17 stk. 1 ) Lejerne har altid ansvaret ved uagtsom opførelse spærring døre ombygning uden byggetilladelse manglende vedligeholdelse af de tekniske anlæg. (jf. byggeloven 17 stk. 2)

9 linket mellem risikoafdækning, ansvar og brandstrategi Brandstrategien, med alle fravigelserne og evt. skærpelser ift. minimumsreglerne, er den nye brandlov som er gældende for bygningen Brandstrategien skal altid godkendes af myndighederne Forsikringsselskabet, som vi betaler for at tage en del af det økonomiske ansvar, skal have brandstrategien/risiko afdækningen.

10 5)CFD (1) CFD er computerbaserede beregning for luftstrømninger! (udviklet af NIST i USA) Et lille eksempel på CFD beregninger vises fra Rosborg gymnasium i Vejle.

11 5)Div. inden CFD beregningerne kan påbegyndes(2) HVAD SKAL DOKUMENTERES? - dette er afhængig af fravigelsen! fx Rosborg gymnasium: flugtveje fra klasserum ud i forsamlingslokalet en brandsektion i to etager i anvendelseskategori 3 > 1000 m 2 kræver sprinkling! HVAD SKAL OFTEST EFTERVISES? -Størrelse og placering af brandventiulationsåbninger! (+tilluft) det aerodynamisk areal! -Størrelsen på det mekaniske udsugningsanlæg (m 3 /sec + brandbestandigheden F?) -Strålingsintensiviteten ved fx glas konstruktioner er acceptable! Dvs. < 2.5 kw/m 2 -Konstruktionsanalyse-typisk ved angivelse af temperatur der ingen reducere fx stålets bæreevne, og for trækonstruktioner indbrændingstid der igen reducere trækonstruktionens bæreevne! -Men alt i alt er det altid personsikkerheden og indsatssikkerheden der skal være acceptabel og som skal være dokumenteret at være det! (et par døde eller hårdt såret går jo nok det er forskelligt fra kommune til kommune! ) Det går bare ikke i Vejle og Horsens og andre gode byer

12 5)CFD hvad kan myndighederne bestemme? (3) Opstilling af beregningsforudsætningerne for CFD beregningerne! CFD best practice skal anvendes! -brandens størrelse i MW og forløb og tidsforløb! -Sammensætning af branden (træ/plast) -Angivelse af røgpotentiale i db/m (gennemsnit er 151 db/m) (bliver i CFD beskrevet som Soot_yield) -antal brande og placeringen af disse! -Ved placering af bålbasen vedvæg giver denne en stor temperatur placering midt i rummet giver mest røg) -Følsomhedsanalyse fx 2 x den største brand! hvor følsom er de brandtekniske installationer? eller Fx øge personbelastningen med 30%! Gridstørrelser

13 5)CFD forsat med hvad kan myndighederne bestemme _ acceptkritier! (4) Sigtbarheden > 10 m Stråling < 2.5 KW/m 2 Temperatur under røglag < 80 grader! - I øvrigt kan det bestemmes at: - At retningslinjerne i CFD best practice skal anvendes - At ved den mindste usikkerhed skal en tredje og uvildig part gennemgå CFD beregningerne

14 5)CFD hvordan skal det dokumenteres?(5) -komparativ analyse anvendes ofte! (ved fx eftervisning af anvendelse af mekanisk udsugning isteden for naturlig brandventilation) (jeg mener at man skal være forsigtig med anvendelse af komparativ analyse ved eftervisning af personsikkerheden!-da vi realt ikke kender sikkerhedsniveauet i Byggeloven/BR08/eksempelsamlingen) -at FSL > 1 (FLS=Fire Safety Level = tiden for kritiske forhold / tiden for evakuering) -at strålingen/temperaturen fra røggaslaget ikke hindre en forsvarlig indsatssikkerhed!

15 4) kunder - Arkitekter - Årstidernes arkitekter arkitekt gruppen i København / Odense Friis og Moltke i Århus - Juul arkitekter - Randers arkitekten - Arkitekt laden mv. - Byggefirmaer / Entreprenører - Skjøde entreprenør, 5E byg, Olav de Linde Nisgård & Christoffersen - Rådgivende ingeniør firmaer Henry Jensen a/s - Stockvad & Kersten Oluf Jørgensen Kenneth Jensen - Kommuner - Horsens kommune - Studerende - bl. jacob (bygningskonstruktør) har hjulpet ham med projekter i Vejle samt lidt da han var studerende. - Yderligere: kontakt med VIA skolen v/ Ove Broch

16 5) referencer

17 Kontakt oplysninger for Steen Vagner Olsen Brand- og Byggerådgivning Ingeniørfirma ApS, Tlf Bygningsingeniør/Master i brandsikkerhed DTU. : Hjemmeside: Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk Nr. 3 September 2010 Brand & Sikring Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri Brandsikring af forsyninger til verdenshavene Gulvglas udsat for brand og tryk Satsning på vandtåge til brandsikring

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling b y f o r n y e l s e Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Projektdeltagere Projektet er gennemført i et samarbejde mellem: NOVA5 arkitekter

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1 Indledning - Problemformulering... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Metoden... 5 1.3 Afgrænsning... 6 2 1.4 Opgavens form og struktur...

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre Vi gør Danmarks bygninger brandsikre En holdning til brandsikre bygninger Imprex er i dag en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger. Vi fungerer

Læs mere

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 Best Practice gruppen CFD Best Practice November 2009 Deltagende parter Alex Jakobsen, Alectia Morten Birk Sabroe Valkvist, Niras Safety Jens Christian

Læs mere

Det koster ingenting at være venlig!

Det koster ingenting at være venlig! Kundeservice Ifølge den nationale encyklopædi betyder service: dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere